Årsberetninger for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetninger for 2012"

Transkript

1 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for den lokale kulturarv i arkivets samlinger. I det forløbne år har der været fokus både på en sikring på kort sigt og en mere holdbar langsigtet løsning. Det kraftige skybrud i Københavnsområdet i sommeren 2011 medførte store skader blandt andet i kulturinstitutioners samlinger. Skybruddet og udsigten til mere voldsomt vejr understregede arkivets bekymringer med hensyn til opbevaringen af arkivalierne i kældermagasinet på Torvet. Arkivets forsikringsselskab øgede i lighed med andre selskaber efterfølgende kravene til opbevaring af materiale i kældre, og i øvrigt var kældermagasinet ved at være fyldt op. Arkivet undersøgte derfor i dialog med Kulturudvalget og -forvaltningen forskellige muligheder for en løsning af magasinproblemet på kort sigt. Der blev udarbejdet to notater til Kulturudvalget med beskrivelse af fordele og ulemper ved de forskellige løsningsmodeller. På baggrund af det omfattende analysearbejde besluttede Køge Fonden, at arkivets samlinger skulle flyttes midlertidigt til det professionelle arkivhåndteringsfirma Iron Mountain i Hvidovre. Beslutningen blev truffet for at sikre samlingerne mod skybrud eller andre skader som følge af opbevaringen i kældermagasinet. Flytningen blev gennemført i august 2012 og forløb på alle måder særdeles professionelt. Der blev givet tilskud fra Kulturudvalget til opbevaringen det første år, hvilket arkivet er meget taknemmelig for. Sideløbende blev der taget hul på den tværgående behandling af en langsigtet løsning, som arkivet længe har efterlyst. Arkivet har arbejdet for at realisere det tilbygningsprojekt, som blev udarbejdet efter flytningen til Vestergade 26. Projektet har imidlertid krævet en afklaring af forskellige forhold på tværs af forvaltningsområderne. I løbet af 2012 blev der afholdt en række møder med Kulturudvalgsformanden samt repræsentanter for Kulturforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, der bidrog til at afklare en række spørgsmål. Processen mundede ud i en ansøgning til Teknik- og Miljøudvalget i november 2012 om tilsagn om udarbejdelse af den for projektet nødvendige lokalplan således, at dette tilsagn kunne benyttes ved ansøgning om midler fra private fonde. Udvalget udsatte sagen med henblik på nedsættelse af en tværgående arbejdsgruppe med politiske repræsentanter fra Kulturudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ejendomsudvalget og Køge Arkiverne. Arbejdsgruppen skal undersøge/analysere en samlet løsning økonomisk og lokalemæssigt for arkivet. Arkivet betragter det som meget positivt, at der nu er kommet gang i en proces frem mod en holdbar og permanent løsning på magasinproblemerne. Udvalget sikrer også en tværgående tilgang og et politisk fokus på en sikring af kulturarven. Iron Mountain Køge Byhistoriske Arkivs samlinger opbevares nu for hovedpartens vedkommende hos firmaet Iron Mountain. Det er et professionelt arkivhåndteringsfirma, hvis magasiner er indrettet efter alle forskrifter med hensyn til sikkerhed. Samarbejdet med Iron Mountain forløber godt og professionelt. En ikke uvæsentlig sidegevinst ved opbevaringen hos Iron Mountain har været, at arkivets medarbejdere ikke længere skal transportere det tunge materiale frem og tilbage mellem Torvet og Vestergade. Arkivet har af økonomiske hensyn valgt, at der som hovedregel bestilles arkivalier hjem en gang om ugen. Det har indtil dato fungeret efter planen, men det optimale ville naturligvis være at have umiddelbar adgang til samlingen. Både arkivets gæster og medarbejdere må være indstillet på ventetid, når materialet skal bruges. Gæsterne kan bestille materiale hjem via arkivets website, , telefon eller personligt fremmøde i lokalerne i Vestergade 26. Af hensyn til gæster og medarbejdere samt økonomien er det arkivets håb, at den nedsatte tværgående arbejdsgruppe inden længe vil nå frem til en fremtidig og sikker løsning, der kan genforene samlingerne med resten af arkivets virksomhed. 1

2 Formidling Publikum Historien formidles i arkivets lokaler, i cyperspace, i byrummet, i foredragslokaler, på plejehjem, dagcentre, skoler m.m. Arkivet modtager gæster i arkivets lokaler og forespørgsler via mail, telefon eller eget website. Vi søger at række ud mod brugerne og komme dem i møde med tilbud, der er tilpasset nutidens adfærdsmønstre. Køge Arkiverne anvender mange ressourcer på digital formidling, der gør det muligt at nå ud til langt flere brugere end tidligere. Borgerne forventer i dag, at informationer er til rådighed, når det passer ind i det individuelle program. Ikke mindst giver det muligheder for at indgå i en dialog med borgerne via sociale medier som facebook og twitter, som Køge Arkiverne benytter i stort omfang. Den elektroniske læsesal giver øget adgang til arkivernes viden og samlinger uafhængigt af tid og sted. Køge Arkivernes website udvides permanent med ressourcer. Ligeledes Historieskolens website. Det er billeder, fortegnelser, historier, nyheder, film med mere. Vi benytter youtube, slideshare og issuu. Der udsendes elektroniske nyhedsbreve. Arbejdet med at taste oplysninger ind i den meget populære Køgedatabase fortsætter, ligesom indtastningen af folketællinger i den landsdækkende database Dansk Demografisk Database. I løbet af 2012 er arkivernes website blev omlagt, således at sitet nu anvender open source systemet WordPress. Det har været ressourcekrævende at omlægge sitet, men det giver en række friheder og er billigere i drift. Digitalisering af arkivalier. I arkivernes samlinger ligger gamle båndoptagelser med folk fra området. De er optaget på kassette- eller spolebånd, som af tekniske, bevarings- og formidlingsmæssige årsager har behov for digitalisering. Inden længe vil digitaliseringen af optagelserne i Køge Byhistoriske Arkiv være afsluttet. Digitaliseringen fortsætter og vil omfatte efterspurgt og ofte benyttet materiale i det omfang, der kan findes midler til det. Kulturturisme og formidling i det offentlige rum. Køge Arkiverne udvikler tilbud, der kan benyttes af alle i det offentlige rum; skoler, familier, turister etc. Tilbudene er bl.a. baseret på anvendelse af smartphone, QR-koder, gps, sms, film og lægger op til en kombination af bevægelse og læring samt aktiviteter i fællesskab. Køge Arkiverne var blandt de første til at formidle kulturarven via nye digitale medier. Kanonen i telefonen Byarkivet har præsenteret Kanonen i Telefonen, der er et smartphonebaseret formidlingsprojekt rettet mod undervisningen i skolerne, men det kan benyttes af alle. Projektet har med tak modtaget støtte fra Kulturudvalget, og det blev af kulturudvalgsformanden præsenteret for pressen fredag den 2. marts Der er tale om formidling af udvalgte punkter fra historiekanonen ud fra et lokalt perspektiv. Værktøjet er en smartphone, hvor eleven/brugeren via Layar på stedet modtager historiske informationer relateret til kanonen. Ruten gennem punkterne sætter eleven i stand til at løse en ordleg. Projektet har desuden oprettet et website med supplerende oplysninger samt en quiz. Projektet, der er nyskabende inden for sit felt, har været omtalt med stor interesse også uden for lokalområdet. Sitet vil kunne udbygges med materiale, hvis de fornødne ressourcer er til stede. Hit med Historien Projektgruppen bag Hit med Historien har haft travlt med udgivelsen af bind 6 i serien. Den handler om Køge i Middelalderen, og forfatteren er Inger Byrjalsen, der er meget rutineret på området. Manuskriptet er blevet udarbejdet og drøftet. Billeder er fundet frem, og der har været arrangementer for den børnegruppe, der følger også denne del af projektet. Det er blevet sikret, at økonomien var i orden gennem ansøgninger om tilskud. Projektet har til denne bog modtaget tilskud fra Kulturudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Carlsen- 2

3 Langes Legatstiftelse samt Lisa og Gudmund Jørgensens Fond. Projektet er blevet præsenteret ved et fællesmøde for skolebibliotekarer. Det har tidligere været nødvendigt at genoptrykke bind 1 i serien, og nu var turen kommet til bind 2, der handler om perioden Dette bind er blevet genoptrykt, så hele serien atter kan leveres. Hit med Historien 6 blev præsenteret ved et yderst vellykket arrangement i Køge Kirke i juni KulturMetropolØresund Køge Kommune indgår i det regionale kultursamarbejde i KulturMetropolØresund, der er et samarbejde mellem 26 kommuner. En del af dette samarbejde består af deltagelsen i kulturog historiefestivalen Golden Days, der i 2012 blev afholdt med temaet 1950 erne. Køge Arkiverne bidrog til Golden Days festivalen i 2012, idet arkivleder Birte Broch foreviste nogle af arkivets film fra 1950 erne. Det foregik i Gule Hal på Søndre Havn med mange tilskuere. Birte Broch deltog desuden i et fremstød for bogen om 1950 erne fra Hit med Historien. Det foregik lørdag formiddag på Torvet ledsaget af to fine Mercedes er fra 1950 erne som blikfang. Køge Arkiverne deltager i projektet Kreative Børn, der ligeledes er etableret under KulturMetropolØresund. Projektet har bl.a. til formål at kortlægge, hvilke kulturelle aktiviteter, der tilbydes børn i institutioner og skoler, med det formål at formulere en plan for de fremtidige tilbud. Det er et tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde med deltagere fra kulturinstitutioner, skoler og daginstitutioner. Fortællinger fra Søndre Havn Køge Arkiverne præsenterede med støtte fra Køge Kyst Fortællinger fra Søndre Havn i juni Filmene er en del af Jens Hansens Folkeuniversitet, der er etableret af Køge Kyst i samarbejde med en række aktører i byen. De 7 film er skabt i tæt samarbejde med John Khan, der er underviser på Ungdomsskolen og produktionshøjskolen Klemmenstrupgård i Køge. Der er tale om en række små videoer med levende fortællinger fra Søndre Havn. Historierne bliver fortalt af køgensere, der gennem mange år har haft deres gang på Køge Havn. I 2011 etablerede Køge Kyst stiforløbet Tråden, som forbinder Køge centrum med Søndre Havn. Tråden er markeret med en række store betonsteler. På syv af disse steler er der nu anbragt en QR-kode, som kan scannes med en mobiltelefon. Det giver adgang til de 7 fortællinger om havnens liv og historie. Man kan også få adgang til filmene via arkivernes website Køge Arkiverne har et fint samarbejde med Køge Kyst og deltog for eks. også i Søndre Havnedag 2012 med forevisning af gamle film m.m. Valkyrien Vinterbaderne i Køge Vikingelaug Valkyrien kunne i 2012 fejre lavets 20 års jubilæum. I den anledning bidrog Byarkivet med materiale til en udstilling om badeliv ved Søndre Strand, og Birte Broch holdt et historisk foredrag om badelivet i området. Kyndelmisse i Køge 2012 Kyndelmisse i Køge forløb som altid godt med mange besøgende og gode aktiviteter. Temaet var denne gang Vinter. Det havde inspireret arkivet til et samarbejde med VisitKøge om et arrangement i Rådhusets kantine. Køge Kor varmede op med et udvalg af danske og udenlandske vintersange. Bagefter holdt meteorolog Peter Tanev, kendt fra TV2 Vejret, et foredrag om vintervejret i Køge og Danmark. Det var meget humoristisk og vellykket og tiltrak mange tilhørere. I Byarkivet i Vestergade var der åbent hus med filmforevisning og en lille udstilling af vinterbilleder. De lange mørke vinteraftener blev tidligere fordrevet med husflidsarbejder. Derfor havde arkivet inviteret Herfølge Husflidsforening på besøg. Man kunne se en udstilling med husflidsarbejder og selv prøve kræfter med de gamle håndarbejder. 3

4 Temaet vinter gav også inspiration til to arrangementer om Svend Gønge og Svenskekrigene. Vinteren i 1658 var så streng, at bælterne frøs til og de svenske troppe kunne gå over isen til Sjælland. Forfatter Gitte Kjær holdt foredrag om manden bag Gøngehøvdingen, Svend Poulsen, og hans liv. Der var desuden mulighed for at komme på en skummel byvandring i det vinterkolde, nattemørke Køge. Turleder var Ole Søndergaard, der fortalte om Køge under Svenskekrigene. Køge Studier 2011 Køge Studier blev udgivet for 24. gang i Årets udgave indeholdt en interessant artikel af forfatteren Katrine Marie Guldager, som vi har god kontakt med. Hun skrev om de overvejelser, hun har gjort sig i forbindelse med romanerne Ulven og Lille Hjerte, der foregår i Køge uden dog at være historiske romaner eller nøgleromaner. Hendes artikel inspirerede arkivleder Birte Broch til en artikel om andre tilfælde, hvor Køge har udgjort kulissen for bøger eller filmoptagelser. Den tidligere stadsarkivar i Ålborg Henning Bender bidrog med en spændende artikel om udvandringen til navnlig USA fra den nuværende Køge Kommune i årene Det er en fascinerende historie, der blev fortalt på baggrund af forfatterens omfattende viden om emnet. Årsskriftet afsluttedes med en fin artikel af cand.mag. og journalist Tonik Kjeldsen om gårdmanden Christen Jensen fra Hegnede landsby. Køgedatabasen Den mest besøgte del af vores website er Køgedatabasen. Her findes et væld af oplysninger om Køges historie, som man kan søge i via fritekstsøgning, emne og tid. Det er arkivets frivillige medarbejder Vagn Gulbrandsen, der varetager denne store opgave. Der er nu lagt oplysninger ind til og med april Der er tale om forholdsvis kortfattede oplysninger, som kan udbygges gennem et besøg i arkivet. Folketællinger Gennem mange år har arkivets frivillige medarbejder Ole Søndergaard indtastet folketællinger fra Køge Købstad og Landdistrikt, således at der kan søges i dem på Dansk Demografisk Databases website De ligger på denne website, fordi de indgår i et landsdækkende projekt, kildeindtastningsprojektet KIP, hvortil et stort antal personer leverer data. Senest er folketællingen for Køge Købstad 1870 lagt ind. Ole Søndergaard er nu i gang med folketællingen for Køge Købstad Arkivets frivillige medarbejder Jytte Sørensen yder en stor indsats som korrekturlæser på de indtastede data. Arkibas 4 Registreringsprogrammet Arkibas 4 er taget i brug på alle fire arkiver. Både de frivillige og ansatte medarbejdere har i årets løb foretaget et stort antal registreringer i systemet. Der er blandt andet blevet scannet et stort antal fotografier, som er blevet tilknyttet registreringerne. De ansatte medarbejdere har lagt mange ressourcer i at oplære og instruere arkivernes frivillige medarbejdere. Alle deltager i den fælles udvikling af principper for registrering og indtastning. Også avisregistreringen i Byarkivet blev fra 2012 omlagt til det digitale registreringssystem Arkibas. Både nyt og gammelt indføres i Arkibas 4, så der på et tidspunkt vil kunne søges digitalt i hele samlingen. Det vil tage mange år, før alt er omlagt, ligesom der hele tiden vil blive tilført nyt materiale til registrering gennem arkivernes fortløbende indsamling. Fra indkomstjournalen Igen i 2012 har Byarkivet fået god opbakning fra borgerne i Køge Kommune. Ikke mindre end 122 indkomster er det blevet til. Omfanget af disse kan være lige fra en scanning af et enkelt postkort til adskillige flyttekasser med ringbind, protokoller og meget andet. Temamæssigt er 4

5 spændvidden også meget bred. Det kan man danne sig et indtryk af i det følgende, hvor man kan læse om nogle af de nye indkomster, Byarkivet har fået i årets løb. Regentjubilæet I 2012 kunne Hendes Majestæt Dronning Margrethe fejre 40-års regentjubilæum. Det satte sine spor på de indkomster, som blev indleveret til Byarkivet. Byarkivet havde til lejligheden udarbejdet en udstilling til websitet med fotografier fra Kongehusets besøg i Køge gennem tiderne. I forbindelse med denne udstilling havde vi efterlyst flere fotografier og materiale. Det var der mange borgere i Køge, som straks fulgte op på. Arkitekt Uffe Pedersen indleverede et skrift og fotografier fra Dronning Margrethes besøg på Kemisk Værk Køge den 4. juli 1988, herunder fotos af en malerkasse med monogram, som var fremstillet specielt til Dronningen som en gave. Fra Hanne Jørgensen er der indkommet fotografier fra Dronningens forskellige besøg. Både på RASK, Køge Havn samt fra Kunstmuseet Køge Skitsesamlings åbning i nye lokaler. Fra postkortsamler Jørgen Johanssons samling har Byarkivet scannet postkort med Dronning Margrethes besøg i Køge, blandt andet ved byjubilæet Desuden var der postkort med Hans Majestæt Kong Christian X s besøg i forbindelse med Generalinspektion og Kongerevue på Lyngen 25. og 26. juni Fra naboarkiverne Ofte hjælper lokalarkiverne hinanden ved at videreformidle kontakter og materiale fra givere, der henvender sig til deres lokale arkiv med materiale, der hører hjemme i en anden kommune. Et eksempel på dette er en skrivelse med information til Køge Bys befolkning fra Køge Byråd i juli 1944 om at forholde sig roligt. Fra alle naboarkiver både mod nord, syd og vest har vi i 2012 fået indleveringer. På den måde hjælper arkiverne hinanden til at sikre indsamlingen og bevarelsen af vigtigt materiale fra den fælles kulturarv. Foreningslivet i Køge Køge Kommune har et righoldigt og varieret foreningsliv. Nye foreninger kommer løbende til og andre takker af. Heldigvis er mange foreninger opmærksomme på at indlevere foreningens materiale til arkiverne i Køge Kommune både løbende og ved et eventuelt ophør. Eksempler på dette omfatter Køge og Omegns Turistforening, der i 2012 nedlagde sig selv efter 103 år i Køge. I den forbindelse blev foreningens arkiv indleveret til Byarkivet, så det kunne blive bevaret for eftertiden. Et andet eksempel stammer fra Rishøj IF Folkedans. Foreningen blev stiftet i 1982 og nedlagt i Ved foreningens ophør overbragtes hele foreningens arkiv til Køge Byhistoriske Arkiv. Fra Køge Soroptimistklub har bestyrelsen også indleveret foreningens arkiv ved nedlæggelsen. Også mange andre foreninger fra Køge har indleveret materiale. Det omfatter bl.a. Aktive Kvinder i Køge, der i 2012 har stået for store indleveringer til Byarkivets samlinger. Særligt Køge Skoleorkester har i årets løb været flittige og i flere omgange sørget for at få deres materiale overbragt til Byarkivet. For Skoleorkesterets vedkommende har den største indlevering et omfang på hele fire flyttekasser. Kjøge Miniby har endnu engang indleveret materiale fra årets arbejde i Minibyen. Det stammer særligt fra historikergruppens og tegnernes arbejde med at fremstille byggesager og husbeskrivelser til husbyggerne. Fra Køge Amatørscene er der indkommet blandt andet en scrapbog, albummer med udklip, fotografier samt programmer fra forestillinger hos Køge Amatørscene. Fra privatpersoner og virksomheder I forbindelse med indleveringen fra Køge Amatørscene, har Georg Steenberg også indleveret personlige papirer fra familiens egne samlinger. Det er et fænomen vi ofte ser i arkiverne, at en kontakt eller indlevering ofte afstedkommer, at arkivet får yderligere materiale til samlingerne. Det sker ved, at giver bliver opmærksom på materialets lokalhistoriske værdi. 5

6 Der er indkommet afleveringer vedrørende Køge Installationsforretning. Samlingen omfatter fotografier fra virksomheden, samt som et kuriosum korrespondance med Statsminister Thorvald Stauning vedrørende elarbejde i hans sommerhus ved Strøby Egede. Flemming Mortensen er ivrig videoentusiast og har i årets løb hjemlånt film fra Byarkivets udlånssamling. I den forbindelse har han overspillet filmene til digitale medier. Disse digitale kopier er indleveret til arkivet. Det omfatter bl.a. egnsspillene Satans store Port og Tid til at sørge. På denne måde er hans egen film fra Byjubilæet i 1988 nu blevet digitaliseret. Arkivet har modtaget arkivalier vedrørende handelsstandsforeningens arbejde, bl.a. en scrapbog, annoncer og avisartikler. Fra indkomst til website Fra Nordisk Film har Byarkivet fået en kort filmoptagelse fra 1924 fra badeanstalten ved Søndre Mole. Filmen viser de livlige badeaktiviteter på Køge Badeanstalt, men også andre lokalhistorisk interessante billeder. Såsom rejsende, der ankommer til stationen med damplokomotiv, mindesmærket for Slagene i Køge Bugt, Torvet i Køge, Kirken og Kirkestræde. Filmen varer ca. 7 minutter og kan ses på Byarkivets website. En anden morsom indlevering, som nu også findes på vores website, er nogle skillingsviser. De bevæger sig over i den lidt mindre pæne afdeling. De er indkommet fra Nils Erik Andersen fra Ganløse Egede Arkiv, som overbragte skillingsviserne til Byarkivet. Der er bl.a. visen Fruen fra Køje fra 1969, indsunget af Peter Svendsen ( ) fra Ganløse Mørke. Forhåbentlig illustrerer listen over indleveringer den store spændvidde, der er i de indkomster, der hvert år kommer ind på arkiverne. Vi vil gerne sende en stor tak til alle, som i årets løb har indleveret materiale til Byarkivets samlinger, og på den måde støttet arbejdet med at bevare den lokale kulturarv for eftertiden. Stort set hele vores samling er umiddelbart tilgængelig for arkivets gæster. Har man materiale, som er mere følsomt, kan man dog roligt henvende sig til Byarkivet med dette. Det kan aftales, at materialet skal være utilgængeligt i en bestemt årrække. Det kan man træffe nærmere aftale om med arkivets medarbejdere. Personale Som følge af presset på de offentlige ressourcer tales der for tiden meget om at inddrage nye aktører og frivillige medborgere i arbejdet. Det har Køge Arkiverne altid gjort og med stor fornøjelse og succes. Det er fortrinsvis efterlønsmodtagere og pensionister, der ud fra en interesse for historien yder en værdifuld indsats for arkivernes arbejde. For arkivernes vedkommende er der som nævnt ikke tale om nye aktører, men vi arbejder målrettet på at opretholde og udvikle kombinationen af frivillige og ansatte. Den frivillige indsats gør det muligt for arkiverne at øge viften af tilbud til borgerne. Men udover det økonomiske aspekt bidrager de frivillige ressourcer også med et tilskud af mange forskellige kompetencer og ikke mindst med etableringen af et omfattende netværk i lokalområdet for arkiverne. Samtidig skal det understreges, at fordelingen mellem ansatte og frivillige naturligvis skal være rimelig i forhold til arbejdsopgavernes art og omfang. Arkivernes frivillige har erfaringer fra mange forskellige arbejdsområder og har været ansat både inden for det private erhvervsliv og det offentlige. Det er personer med et bredt netværk og gode kontakter fra områdets foreningsliv, fra tidligere arbejdspladser og ofte fra deres opvækst i området. Arkiverne har et fantastisk personale, der med et godt humør når rigtig meget. Der er et stort pres på personaleressourcerne, og mange opgaver må vente. Der er eksempelvis et stort efterslæb, hvad angår arkivering af indleveret materiale. For at løse dette problem har Køge Fonden ansøgt om flere ressourcer til denne opgave, men desværre hidtil forgæves. Byarkivets ansatte personale består af kontorassistent registreret revisor Glen Sarka, kontorassistent og lærer Kirsten Søndergaard Nielsen, arkivar mag. art. Lars Kjær og arkivleder cand. mag. Birte Broch, der tillige er leder af arkiverne i Skovbo, Herfølge og 6

7 Højelse. Desuden er arkivar og bibliotekar Lone Rasmussen ansat med dagligt ansvar for Skovbo Lokalhistoriske Arkiv. Det ansatte personale varetager opgaver og yder faglig støtte ved alle fire arkiver. De frivillige medarbejdere er Raymond Brix, Ole Struer, Susan Hansen, Vibeke Laursen, Helene Binzer, Ole Søndergaard, Anita Ambjørn, Vagn Gulbrandsen, Jørgen R. Poulsen, Esther Hald, Jytte M. Hansen, Jytte Sørensen og Brita Vendt. Mange tak til alle medarbejdere for et frugtbart og godt samarbejde i årets løb. Støtte Den økonomiske baggrund for arkivernes arbejde skyldes først og fremmest tilskud fra Køge Kommune. Vi takker varmt for hjælpen og den imødekommenhed, som kommunen viser over for vort arbejde. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Også Køge Fonden har atter ydet et værdifuldt bidrag til arkivernes drift. Fonden betaler især for ekstra sekretærhjælp, servicejob samt IT-udgifter. Undertegnede vil gerne på hele personalets vegne rette en hjertelig tak til Køge Fondens bestyrelse for dens positive indstilling til arkivernes arbejde. Køge Arkiverne modtager i det daglige arbejde stor hjælp fra de mange foreninger, der indgår i arkivernes netværk. En særlig position indtager vore tre lokalhistoriske foreninger i kommunen med i alt ca. 600 medlemmer. De mange medlemmer vidner om arkivernes solide forankring og den store historiske interesse i lokalområdet. Foreningernes bestyrelser og medlemmer bidrager med økonomiske tilskud samt arbejdskraft eller anden hjælp, når arkiverne afholder arrangementer. De lokalhistoriske foreninger fungerer som ambassadører for arkiverne og afholder hvert år foredrag, udflugter m.m. De holder ligeledes et vågent øje med materiale, som kunne være interessant for arkiverne at indsamle. Tak for det. Vi har fortsat det gode samarbejde med Alm. Brand vedrørende lokalerne. Desuden takker vi Dagbladet for atter at have ydet økonomisk støtte til det lokalhistoriske arbejde. Fra Byarkivets Venner har vi modtaget tilskud til digitalisering af båndoptagelser. Vi siger mange tak. Køge Byhistoriske Arkiv har i det forløbne år mødt stor velvilje på Gammelkjøgegaard, hvilket vi siger tak for. Arkiverne har ligeledes et godt samarbejde med Dagbladet, Køge Medie Center, Køge Onsdag, Radio Køge, Fælles- og Kulturforvaltningen, KøgeBibliotekerne, Køge Museum, Turistkontoret, Køge Kyst og de øvrige kulturinstitutioner i kommunen. Vi møder altid hjælpsomhed og venlighed, hvilket er af stor betydning for en lille institution som vores. Birte Broch og Lars Kjær Juli

8 Skovbo Lokalhistoriske Arkiv Flytning Det, der fyldte suverænt mest i 2012, var flytningen af arkivet fra Nr. Dalby til vores nye lokaler i Borup Kulturhus. Allerede i foråret begyndte vi at pakke i flyttekasser. Vi startede med at tømme vores depotrum på loftet, og derefter protokolrummet. Og inden længe voksede rækkerne af flyttekasser, som vi opmagasinerede i det rum, hvor legestuen tidligere holdt til. Efter sommerferien blev alt andet end de mest brugte arkivalier pakket ned, ligesom også det på kontoret, der kunne undværes i hverdagen. Og da vi nærmede os arkivets lukkeperiode den sidste uge af september og de første tre af oktober, blev resten pakket ned, således at vi kunne flytte d.2.oktober Alt forløb fint og planmæssigt, således at vi kunne åbne vores nye lokaler for publikum torsdag d På dette tidspunkt var næsten alt kommet på plads i magasin og publikumsrum. Aktiviteter I foråret var Erik Augustinussen og Lone Rasmussen to gange på Rigsarkivet for at affotografere arkivalier vedrørende Borup-Kimmerslev sogneråd, ligesom der også blev affotograferet relevante sider i Chr. 5 s Matrikel, Møllebog , samt adkomstbreve for Gammerød På trods af travlheden omkring flytningen, deltog arkivet i Kulturnatten i Borup d.31. august, hvor Borup Kulturhus officielt blev åbnet med tale af formanden for Kulturudvalget Erik Swiatek samt snoreklipning af en repræsentant for de forskellige foreninger, der har lokaler i huset. Arkivet udstillede i dagens anledning et par plancher om Kulturhusets tidligere funktion som rådhus i Skovbo Kommune. Arkivet deltog ikke på traditionel vis i Arkivernes Dag , da vi havde valgt at holde indvielse af arkivets nye lokaler på denne dag. Det var en rigtig dejlig og vellykket dag med mange besøgende, hvor Skovbo Lokalhistoriske forening var vært for den kulinariske del. Den officielle åbningstale blev holdt af Kulturudvalgsformand Erik Swiatek, ligesom der også var taler ved Birte Broch som chef for Køge Arkiverne og Lone Rasmussen som daglig leder af Skovbo Lokalhistoriske Arkiv. Vi havde alle travlt med at snakke og vise rundt i vores nye lokaler i de tre timer, arrangementet varede. Medarbejdere Vi har i 2012 været 5 medarbejdere på arkivet. Udover Lone Rasmussen, der er ansat 20 timer ugentlig, var Tonik Kjeldsen ansat i løntilskudsjob, der ophørte pr Desuden er der tre frivillige medarbejdere tilknyttet arkivet. Erik Augustinussen arbejder med forskellige projekter, hvortil han indsamler oplysninger. Desuden deltager Erik i betjening af publikum i åbningstiden, ligesom han afløser Lone ved ferie og sygdom. Jørgen Flyng og Terri Nielsen arbejder begge med journalisering og arkivering i Arkibas, ligesom Terri derudover laver andet relevant arkivarbejde. Lone Rasmussen er blevet suppleant i Brugergruppen i Borup Kulturhus, hvor der har været afholdt 1 møde i efteråret I 2012 har vi fejret to runde fødselsdage: Jørgen, der blev 70, og Lone, der blev 60. 8

9 Indleveringer Vi har i årets løb modtaget mange interessante indleveringer, bl.a. en forhandlingsprotokol fra Kristelig Lytter og Fjernseerforbund i Bjæverskov, papirer og fotos fra Skovbo Lokalhistoriske Forenings arrangementer samt regnskabsbog for Borup Missionshus samt protokol for bestyrelsen for Missionshuset Erik Pedersen, der har været aktiv fotograf i Borup i mange år, har også i 2012 beriget arkivets billedsamling med mange fine billeder, ligesom Elisabeth Mogensen har udvidet sit interesseområde og suppleret vores samlinger med oplysninger om gårdene i Stubberup, Dyndet, Bøgede, Regnemark, Regnemarks Bakke og Kimmerslev. Lone Rasmussen Maj,

10 Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne har adresse på Billesborgvej 1B i Herfølge sammen med Herfølge Fællesbibliotek Uglen. Her modtager arkivets medarbejdere gæster i arkivets åbningstid hver tirsdag og fredag kl Det er også muligt at aftale et andet tidspunkt, hvis man ikke kan komme i de sædvanlige åbningstider. Hvert år modtager arkivet desuden mange forespørgsler via , som besvares af arkivets medarbejdere. De fire arkiver i Køge Kommune har fælles website hvor borgerne kan finde et væld af informationer, historiske oplysninger, billeder, fortællinger og meget mere. Hvert arkiv har sin egen underside, hvor der er materiale fra arkivets område. For Herfølge-Sædders vedkommende er der blandt andet blevet lagt en fortegnelse ud med stedog marknavne samt navne på mange af områdets gårde og huse. Arkivet modtager gerne forslag til andre emner. Arkivet deltog som tidligere i årets Herfølgedag, der blev afholdt på pladsen ved biblioteket lørdag den 29. september I anledning af dagen havde arkivet fremstillet en ny plakatudstilling, der blev hængt op i publikumsrummet. Temaerne for plakaterne var Første Verdenskrig, Hverdag under Besættelsen , landbrug samt arbejdsliv og erhverv. Udstillingen viser blot en lille del af arkivets mange fine fotografier. Der var tilrettelagt en quizz med spørgsmål i relation til udstillingen. Dagen var yderst vellykket med mange besøgende i og uden for huset. For en forholdsvis lille institution som arkivet er det vigtigt at indgå i samarbejder på kryds og tværs af de mange aktører i lokalområdet. Arkivet deltog også i Arkivernes Dag den 10. november, hvor der blev holdt åbent hus. Arkivleder Birte Broch er medlem af følgegruppen for Herfølge Fællesbibliotek Uglen, der er et forsøg med integration af skole- og folkebibliotek. Lokalhistorisk Forening for Herfølge- Sædder Sogne er repræsenteret med to personer i Køge Fondens bestyrelse. Det er formanden Søren Mathiesen og medarbejder ved arkivet Else Rasmussen. Køge Fonden driver de fire arkiver med tilskud fra Køge Kommune og udgør dermed arkivernes fælles bestyrelse. Fra indkomstjournalen Hvert år bliver der indleveret mange fine arkivalier til arkivet. Medarbejderne er meget aktive og opsøgende med hensyn til at sikre historisk materiale for eftertiden. Der er i årets løb modtaget 42 indleveringer i alt. Nogle indleveringer fylder flere arkivkasser, mens andre udgøres af et par fotografier, men alle er lige velkomne. Blandt årets indleveringer findes materiale om egnens landbrug og andre virksomheder. Her kan nævnes en del materiale om Hotel Påskebjerg ved Herfølge Station. Det er materiale, der belyser driften af hotellet og familien Larsen, der ejede hotellet i en årrække. I nærheden lå en af sognets større virksomheder, nemlig Herfølge Frøhandel. Arkivet er i færd med at indsamle arkivalier om frøhandelen, og der er planer om at udstille materialet på et senere tidspunkt. Der er modtaget historisk materiale om egnens gårde, herunder regnskaber, protokoller og kontrabøger fra Flinterupgård i Ringsbjerg. Blandt gårdene kan desuden nævnes Rårisegård og Fruestedgård i Hejnerup. Blandt årets indleveringer findes beretninger skrevet af Hans Christensen fra Birkelundsgården i Ulstrup. Hvert år indleveres en del materiale om personer, der har levet i området. Der er indkommet erindringer og andet personalhistorisk materiale fra Ingolf Hansen, Povl Falk- Jensen og Preben Hauberg Hansen. Arkivet har desuden forøget sin samling af vandrebøger og skudsmålsbøger. 10

11 Foreningslivets arkivalier fylder traditionelt godt op i lokalarkivernes samlinger. Det er også tilfældet i Herfølge-Sædder, hvor der kan nævnes indlevering af materiale vedrørende Tureby-Køge og Omegns Landboforening, T.K.O.L. Arkivets billedsamling er blevet suppleret med i alt 152 fotografier og et album. Det indleverede materiale bliver indskrevet og registreret af arkivets medarbejdere i det digitale registreringsprogram Arkibas 4. Det er et omfattende arbejde, men helt nødvendigt for at kunne arkivere og søge i samlingerne. Medarbejderne er tillige i gang med at overføre ældre registreringer til Arkibas 4, hvilket vil strække sig over lang tid fremover. Medarbejdere Arkivet er som nævnt en del af Køge Arkiverne og drives ved hjælp af frivillige, ulønnede medarbejdere. Der ydes faglig bistand fra arkivernes ansatte medarbejdere; ligesom ledelse, administration, regnskab og andre fælles funktioner varetages centralt af det ansatte fagpersonale. De mange frivillige medarbejdere vidner om arkivets forankring i lokalsamfundet, og det er en stor glæde, at det gennem årene er lykkedes at samle et team af dygtige frivillige. For tiden er der seks frivillige medarbejdere, der indgår i den daglige drift af arkivet i Herfølge. Det er Henrik Christoffersen, Else Rasmussen, Sonja Zingg Hansen, Leif Nolsø Hansen, Bo Michael Hansen og Jette Melgaard. Desuden bistår Martin Vallø Andersen arkivet med optagelse af fotografier fra området for at kunne dokumentere udvikling og ændringer. De frivillige medarbejdere varetager opgaver i forbindelse med indsamling og registrering af arkivalier, betjening af publikum, besvarelse af forespørgsler og meget andet i arkivets åbningstid. Det er et vidende og meget kompetent hold, der er stærkt forankret i lokalsamfundet og har et omfattende netværk. Tak til alle for en stor indsats og for en god og publikumsvenlig stemning i arkivet. Medarbejderne deltager i det fælles Medarbejderforum for Køge Arkiverne, der mødes to gange om året til faglig inspiration, udveksling af erfaringer og hyggeligt samvær. Støtte og samarbejde Det økonomiske grundlag for arkivets drift ydes først og fremmest af Køge Kommune, som skal have en varm tak for hjælpen. Arkivet takker ligeledes for de gode opbevaringsforhold i arkivets lokaler. Lokalhistorisk Forening for Herfølge-Sædder Sogne er arkivets venneforening, der virker som ambassadør for arkivet og holder øje med materiale, som kunne være interessant for arkivet. Foreningen afholder foredrag og andre arrangementer, der bidrager til at udvikle interessen for områdets historie og arkivets virksomhed. Mange tak til foreningens medlemmer for støtten. Siden 2007 har arkivet haft lokaler i det nuværende Herfølge Fællesbibliotek, Uglen. Vi takker for det gode samarbejde med kollegerne i Fællesbiblioteket. Også tak til den lokale presse og Herfølge Skole for godt samarbejde. Alle borgere i og uden for de to sogne er hjerteligt velkomne til at søge svar på lokalhistoriske spørgsmål i arkivet. Vi vil opfordre alle til at hjælpe med at bevare historisk materiale og takker for de fine indleveringer, der er modtaget i det forløbne år Birte Broch, marts

12 Højelse Sognearkiv Den helt store begivenhed for Højelse Sognearkiv i 2012 blev udgivelsen af arkivets lokalhistoriske bog om Store Salby og Lille Salby af Birgit Rosenberg, som fandt sted lørdag den 15. juni ved en reception i Skensvedhallens Selskabslokaler. Arkivets medarbejdere havde i ugen før receptionen uddelt invitationer til alle husstande i de to Salbyområder, udover at blandt andre alle, der havde leveret fotos, erindringer og andet stof til bogen var inviteret, ligesom der var blevet udsendt pressemeddelelser og opsat plakater i lokale forretninger. At der således var sat alle sejl til, for at gøre opmærksom på den nye bogudgivelse, var uden tvivl medvirkende til, at receptionen blev en overvældende succes med over 100 gæster, som udover at overvære præsentationen af bogen, også fik mulighed for at se en til lejligheden fremstillet PowerPoint præsentation med billeder fra Store Salby og Lille Salby, som der ikke havde været plads til i bogen, ligesom der var rig lejlighed til at få en snak om erindringer fra landsbyerne for år tilbage. Af andre udadvendte aktiviteter fra Højelse Sognearkivs side kan nævnes, at vi deltog med en stand med arkivets serie af lokalhistoriske bøger på markedsdagen 8.9., arrangeret af Dagli Brugsen i Lille Skensved, ligesom vi deltog med bogsalg på Højelse Menighedsråds advents- og julemarked i Margrethegården i Højelse. Begge steder blev der skabt nogle gode nye kontakter og givet tilsagn om indlevering af materiale til arkivet. Vi holdt åbent på Arkivernes Dag den 10. november. Der var som sædvanlig mulighed for at se gamle videofilm, fotoplancher, billeder etc. og høre om arkivets aktiviteter og arkivbeholdninger. Såvel de fremmødte gæster som arkivets frivillige medarbejdere fik en god og udbytterig dag med udveksling af lokalhistoriske oplysninger og indlevering til arkivet af billeder og andet arkivmateriale. I årets løb er der blevet udført et stort arbejde af arkivets medarbejdere, som med ildhu og interesse har udført de mange og alsidige registreringer af indleveret materiale på computer-programmet Arkibas 4 til brug for eftertiden. Der er stadig et stort efterslæb af tilretninger fra det gamle til det nye system, men efterhånden, som vi er blevet rutinerede i at bruge det nye system, skrider arbejdet godt fremad. Efter at arkivet i mange år har holdt åbent torsdag aften, rykkede vi pr. 1. november åbningstiden frem til torsdage kl Dette indebærer en lidt længere åbningstid end før og bedre mulighed for publikum til at aflægge besøg på arkivet, da det især for gæster langvejs fra kunne være et problem at være henvist til at besøge os sent om aftenen. Arkivet holder fortsat lukket i skoleferierne i Køge Kommune. Indleveringer Højelse Sognearkiv har i 2012 modtaget mange indleveringer af lokalhistorisk materiale, enten som gaver eller, for en del billeders vedkommende, til låns til scanning eller affotografering: Vi har således modtaget: En protokol fra Ølby Skole for , jubilæumsskrift, regulativ og diverse papirer vedr. Lille Skensved Vandværk, 10 eksemplarer af Højelse Skoles skoleblad Bag de røde mure, 2., 3. og 4. årgang. 3 farvefotos af lærerstaben på Højelse Skole farvefotos af det tidligere Skensvedhjemmets bygninger under nedrivning. Endvidere korrespondance, kassebog og andet regnskabsmateriale, samt fagblade og billeder af herremodetøj til brug for skrædderier. 3 diplomer med fotos vedr. skolefodbold på Højelse Skole. Diverse personlige papirer og en mappe med trykt materiale fra Højelse gamle sagn og fortællinger. 7 gamle arkitekttegninger vedr. lokale gårde og huse. Uddrag af en bog: Bellingegård, en boplads fra den yngre jernalder. En cd-rom med 35 billeder fra Skandinavisk Transport Center. Diverse klassemateriale vedr. Højelse Skole og Højelse Fritidscenter. Udskrift af artikel om opfostringsbørn af Birgit Rosenberg. Bogen Højelse En sjællandsk landsby på landboreformernes tid, Lellinge Sogns Kirkebog , udgivet af Henning Mathiesen samt en cd-rom med fotooptagelser fra receptionen i anledning af udgivelsen af bogen om Store Salby og Lille Salby. Fortegnelse over Højelse kommunes tilhørsforhold. 1 matrikelkort over Ølby og 2 ejerlavsbetegnelser for en del af Højelse Sogn. 12

13 En cd-rom med fotos fra Salbyområdet. 1 ringbind mad slægtsnotater udarbejdet af Ruth Nielsen, Lellinge. Uddrag af Släktkrönika af Thorbjörn Petersen, Klippan, Sverige. Kopier af ejendomspapirer vedr. ejendommen, der lå på Hovedgaden 25, Lille Skensved, samt dvd med billeder og dokumenter tilknyttet denne. Bevis for belønning på 25 kr. tildelt husmand Lars Nielsen, Assendrup i 1902 for sit hele velledede og lønnende Husmandsbrug af Gl. Roskilde Amts og Ramsø Tune Herreders Landboforening, diverse avisudklip, hussalgsannoncer, regninger, skøde til matr.nr. 7 Assendrup, 1 forpagtningskontrakt, 4 fotos mm. Et maleri af Højelse gamle skole i Højelse, nedrevet i 1940 erne. Skolebøgerne Den Nye ABC, 2 eksemplarer fra hhv og 1904 og 1 regnebog fra 1870, lov om hegn Nabostrid om hegn 1926 og bogen De danske Kirkebygninger Køge Museums årbog Diverse fotos vedr. den permanente lukning af en del af Ølsemaglevej. Støtte Der er som tidligere år grund til at rette en stor tak til de mange som har bidraget med lokalhistorisk materiale til arkivet i årets løb og til de institutioner, fonde og erhvervsdrivende, som har støttet arkivet på forskellig måde med økonomisk støtte til bogudgivelse, bogsalg, plakatophængning m.m. Ligeledes en stor tak til Køge Kommune for økonomisk tilskud til arkivets drift og til arkivleder Birte Broch, arkivar Lars Kjær og regnskabsmedarbejder Glen Sarka fra Køge Byhistoriske Arkiv for hjælp, råd og vejledning i årets løb. Endvidere en stor tak til arkivets stab af frivillige medarbejdere for deres store engagement i at løse opgaverne på allerbedste måde og en stor tak til de 2 repræsentanter for Højelse Sognearkiv i Køge Fondens bestyrelse, Børge Møller og Bente Grubbe Hansen, fra medarbejderne i Højelse. Ingo Larsen, Februar

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2010

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2010 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2010 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Stenløse Lokalarkivs Venner.

Stenløse Lokalarkivs Venner. Stenløse Lokalarkivs Venner. Referat af foreningens ordinære generalforsamling mandag 22. april 2013. 1. Johannes Nielsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Køge Miniby Hvis I vil vide mere om Køge Minibym, så kan I finde oplysninger på: www.koegeminiby.dk Her står alt om projektet, byggeriet osv. Om

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Beretning 2014. Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune

Beretning 2014. Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune Beretning 2014 Arkivsamvirket for lokalarkiverne i Vordingborg kommune Samarbejdsgrundlag Arkivsamvirket i Vordingborg blev grundlagt i 2007 som et samarbejdsforum for kommunens syv lokalarkiver. Samvirket

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte).

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte). En slags Status på Skæret efter 8 år i tjenesten. Set fra mit lille sted i foreningens hjørne. (Ikke 9 som i Nyhedsbrevet)(Jeg var i parentes bemærket HELLER IKKE med som initiativtager til foreningens

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere