geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!"

Transkript

1 64 Marts 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Du kan få indflydelse på udviklingen i både Danmark og i Europa. Grib chancen NU! Se leder side 3 Du har virkelig chancen for at komme vidt omkring hvis du arbejder med geodata i internationale projekter Se referat fra Øst side 4 Det er snart tid til generalforsamling nærmere bestemt den 27. april Se beretningen side 6 Se tid og sted side 10 Se arbejdsplanen side 12 Kilimanjaro og omgivelser i 3 D Fagligt foredrag før generalforsamlingen side 10 Se konklusionerne af Geoforums udredning i ultra-kort form Se side 11 Servicefællesskabet for geodata sender Basisdatarapporten i høring Se side 14 INSPIRE byder op til medvirken Se side 16 Call for Paper til Kortdage 2005 Nu er det TID! Se side 17 Kongresser og mødekalender Se side H. C. Andersen gør sig stadig i 1 cm kurver her i 200 året for hans fødsel

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf.: Fax Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Vagn W. Laursen Geoforum Danmark Tlf Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Trykkeri C.A Backhausen aps Fuglevangsvej 12 C 1962 Frederiksberg C Tlf Fax Kommende numre Deadline Nr april 2005 Nr maj 2005 Nr august 2005 Nr september 2005 Nr oktober 2005 Nr november 2005 Nr december 2005 Indholdsfortegnelse Leder: Basisdata og INSPIRE Invitation til deltagelse... 3 Ejendomsregistreringsprojekter i Sydamerika, Østeuropa og Afrika Referat af møde i Geoforum... 4 Geoforum Danmark Beretning af selskabets aktiviteter i Den virtuelle verden Fagligt foredrag før generalforsamlingen...10 Geoforums udredning som den blev præsenteret for SFG s styregruppe af Bente Neerup...11 Geoforum Danmark Arbejdsplan for Servicefællesskabet for Geodata Høring om Basisdata...14 INSPIRE Call for expression of interest...16 Kortdage 2005 GIS I TIDEN...17 Kongresser og møder Geoforum mødekalender...19 Aktuelle arrangementer i Øst og Vest Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Johnny Fredericia, GEUS, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Mads Staunskjær, Suppleanter Tommy Mostrup, Ringkøbing Amt, Else-Marie Ulvsgaard, Brøndby Kom., Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, KRAK, Geodataudveksling Vacant Danske Kortdage 2005 & INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Statue på Rådhuspladsen, fotogrammetrisk opmålt. Materialet til forsideillustrationen er venligst stillet til rådighed af Scankort I/S geoforum.dk 64 marts 2005

3 Leder: Basisdata og INSPIRE Invitation til deltagelse På to forskellige fronter er der her i overgangen marts/april vigtige aktiviteter i gang for os i GI-sektoren. Det gælder både på nationalt og på europæisk plan. Det drejer sig om at Servicefællesskabet for geodata har sendt Rapporten om Basisdata til høring og at EU har foreslået et helt nyt initiativ omkring INSPIRE. Begge initiativer rummer lovende perspektiver for vores sektor og vi dækker de to initiativer inde i bladet (se side XX og Y). Det interessante i initiativerne set med brugerøjne er, at man gerne vil involvere sektorens interessenter i realiseringen af disse initiativer. Servicefællesskabet gør det i form af en høring af rapporten om Basisdata og INSPIRE projektet opfordrer til at man melder sig til løsning af forskellige opgaver i forbindelse med en succesfuld implementering af direktivet for INSPIRE i en forberedelsesfase, der løber her i Vi omtalte arbejdsprogrammet for denne forberedelsesfase i sidste nr. af geoforum.dk (63). Geoforum har været aktivt med i arbejdet med både Basisdatarapporten og med INSPIRE, det sidste gennem vores observatør i den danske følgegruppe for INSPIRE. Men nu byder der sig altså en chance til at alle kan være med til at påvirke udviklingen og måske endda få et egentligt betalt stykke projektarbejde i relation til dette i de senere faser af forberedelsesarbejdet. Derfor kan deltagelse på nuværende tidspunkt måske være den indgangsbillet, som vores private firmaer kunne udnytte til også at komme i betragtning ved de senere faser af INSPIRE. Det interessante aspekt set med danske øjne er, at der er en snæver sammenhæng mellem de to initiativer. Således peger Basisdatarapporten stærkt på INSPIRE som en del af grundlaget for opbygningen af den danske infrastruktur for stedbestemt information. Derfor er der også en ide i set med eventuelle interessenters øjne at sætte sig ind i forudsætningerne og i løsningsmodellerne for begge initiativer samtidig, hvis man ikke allerede har gjort det. Vi vil anse det for en god udfordring for flere af vores private firmaer, at de giver deres mening til kende i forbindelse med høringen omkring Basisdatarapporten. Der er også god mening i at prøve at vurdere, om der er basis for at involvere sig mere aktivt i arbejdet med INSPIRE på det europæiske plan. Vi taler netop meget i denne tid om Geoforums engagement på den internationale scene herunder om vores medlemskab af EUROGI og hvad formålet med dette kunne være. Et af det helt klare formål er at give specielt de private firmaer en kanal til at gøre indflydelse gældende over for de europæiske myndigheder, idet der ikke i dag findes åbenlyse alternativer til at gøre dette. Så kommer projektet INSPIRE her med en mulighed for selv direkte at gå ind i arbejdet med opbygningen af den europæiske infrastruktur på GI-området. Det må da i hvert fald være en overvejelse værd om ikke der kunne være et interessant perspektiv i dette. Begge initiativer har sjovt nok den 15. april som skæringsdato. Så nu er det med at komme i gang med overvejelserne og tage fat på fyldepennen eller tastaturet! Peter Normann Hansen Nyttige links: Rapport om Basisdata: Høringspapir: INSPIRE: geoforum.dk 64 marts

4 Ejendomsregistreringsprojekter i Sydamerika, Østeuropa og Afrika Referat af møde i Geoforum tirsdag 1. marts 2005 På trods af forrygende snevejr var ca. 20 mødt op til en underholdende og interessant aften hvor de 3 foredragsholdere på vidt forskellig vis illustrerende de mange problemer der er i dele af verdenen med at få ejendomsregistrering til at fungere i samfund, der, efter vores opfattelse, på så mange andre måder ikke fungerer særligt hensigtsmæssigt. Udgangspunktet var et citat/forudsigelse af økonomen Hernando de Soto: at såfremt i fald at udviklingslandene ikke bruger deres ressourcer på retslig sikring af ejendomsret vil de ikke være i stand til at udvikle sig økonomisk. Karin Haldrup indledte med at fortælle om hvordan hun, lige efter de baltiske landes selvstændighed i 1991, havde taget initiativ til gennem landinspektørforeningens faglige udvalg at rejse til Riga for at undersøge hvilke muligheder der var for at assisterer med jordreformer og privatiseringen. Det resulterede i at udenrigsministeriet bevilgede 4 mio. kr. til det første projekt i Letland, som blev gennemført med stor succes med deltagelse af Kampsax, Danagro og PLF-Data. I løbet af de følgende 5 år arbejdede Karin og andre i andre firmaer - med at udvikle aktiviteterne, som foruden at være fagligt stimulerende også forretningsmæssigt skulle være fornuftige. Arbejdsfeltet blev etableret som et egentligt forretningsområde, og gennem årene blev der gennemført mange forskellige projekter finansieret af DK og EU. Det er en vanskelig sag at drive konsulentvirksomhed baseret på danske konsulenter i ejendomsforhold og registrering. Hvis der skal skabes en stabil omsætning så må man tilstræbe en kombination af flere kerneydelser. Markedet ændre sig hele tiden, for på samme tid skete der en udvikling af projekter finansieret af Verdensbanken indenfor jordreformer og ejendomsregistrering. VB havde i Finansårene stand-alone jordreformrelaterede projekter, men antallet af disse øgedes til 19 (700 mio. USD) i 1995, og trenden er siden forstærket til 25 store jordreform programmer i perioden (1 mia. USD låneportefølje), heraf mange i Latinamerika. Desuden indgår registreringsopgaver og beslægtet arbejde med rettigheder til jorden som en komponent i mange forskellige typer af projekter: miljø, indfødte folk, bysanering, slum-opgradering, trafikprojekter, mv. Profilen af disse projekter passede netop til Kampsax Geoplans kompetencer: kombination af kortlægning, opmåling, registrering, LIS, produktionsledelse, etc. Disse projekter var ikke konsulentopgaver, men produktionsopgaver: Det vil sige man havde i forvejen fastlagt en ny jordpolitik og ville på det grundlag gennemføre en systematisk matrikulering i marken i en mere eller mindre indviklet proces, som skal afsluttes med registrering. Det er out-sourcing set fra klientens side og kontrakten svarer til en entreprenør-opgave, hvor firmaet afregnes ved leverance af arbejdet i etaper. Herefter beskrev Karin hvorledes Kampsax havde arbejdet i Bolivia og illustrerede de forhold, der arbejdes under med en række flotte billeder. Mens Kampsax har været langt den største aktør på dette område, fortalte Karin at andre danske fir- 4 geoforum.dk 64 marts 2005

5 maer bestemt også været aktive og udført væsentlige opgaver: Hun nævnte nævne KMS, hvor specielt geodæsi afdelingen har været engageret internationalt, private landinspektørfirmaer, Scankort, ca. fra 1999 også BlomInfo, Carl Bro, Strukturdirektoratet og også andre. Hvis vi ville regne det hele sammen bliver det et betragteligt beløb, som jo er projekteksport som har sikret mange danske arbejdspladser. Desuden nævnte Karin at Bistandsorganisationerne: IBIS og Mellemfolkeligt Samvirke har gennemført vigtige projekter, som blandt andet var emne for et af de efterfølgende foredrag. Indikator for udviklingen i projektmarkedet er en opgørelse fra Verdensbanken, som viser at der i netop samme periode skete en vækst fra 3 jordreform registreringsprojekter i til 25 i perioden , hvoraf mange i Latinamerika. Når det drejer sig om at regulere ejendomsforholdene kommer en mangfoldighed af situationer og opgaver på tale. En overordnet karakterisering af jordreform og matrikulerings-projekter kan tage sig udgangspunkt i en afklaring af sammenhængen: 1. Indgår projektet i en fordelingsreform? - Distribution eller retablering: fordeling en masse i den tidligere Østblok: nye ejere? - Strukturreform jordfordeling, som der nu er behov for i masser af lande, specielt i Østeuropa, og bestemt også andre steder. 2. Er det alene en registreringsopgave udført ved out-sourcing? - Afklaring og lovliggørelse af de-facto forhold indenfor gældende lovgivning? - Etablering af en ny retstilstand i marken og registre ved ny lovgivning? - Konvertering og opgradering af eksisterende sagsmapper og registrering? 3. Indgår der opbygning af infrastruktur? - Etablering af kontorer, kapacitet og service? - Indgår der opbygning af registre og IT-infrastruktur? - Overordnede strukturerer og ledelse Spørgsmål hvis svar er bydende nødvendige at medtænke i et projekt hvis der skal være en rimelig chance for succes. Karin pointerede, at når man taler om matrikuleringsprojekter skal der skelnes skarpt mellem konsulentopgaver og udførende opgaver dvs. entreprenøropgaver, som udføres som out-sourcing indenfor et allerede fastlagt program. Karin pointerede, at det særlige ved de store projekter som udføres af danske firmaer f.eks. i Latinamerika er, at de udføres som entreprenøropgaver - ikke som konsulentopgaver! Peter Lindbo Larsen koncentrerede sig om at fortælle om projekter i 3 østeuropæiske lande, Rumænien, Litauen og Bulgarien som han har været og var involveret i personligt. I Rumænien drejede det sig om tingbog/rettigheder og matrikel/ejendomsregister der var od I Litauen havde han i perioden medvirket i et projekt der havde til formål at effektivisere administrationen og arbejdsgangene. Han havde dog en fornemmelse af, at det et eller andet sted også drejede sig om anskaffelse af hardware!. I Bulgarien havde han budt ind på et pilotprojekt om drift af matrikel og tingbog. Han havde udarbejdet udbudsmateriale til udvælgelse af leverandør til design og udvikling af et integreret system Integrated Cadastre and Real Property Infor- geoforum.dk 64 marts

6 Ejendomsregistreringsprojekter i Sydamerika, Østeuropa og Afrika mation System. Projektet var ikke rigtigt kommet i gang og kørte tilsyneladende med en for Peter ukendt tidsplan! Til slut fortalte Pia Dahl Højgaard på vegne af Søren Faurholm Christensen om Flexible Land Tenure System i Namibia. Pia og Søren har arbejdet på samme projekt i Namibia, Søren udsendt af IBIS og Pia som frivillig i en række år. Hvad er så problemet: familier (2004 tal) er uden officiel ejendomsret (svarende til ca.1/3 af befolkningen proces med at få en ejendomsret (freehold) er lang, da der mangler uddannede aktører eller disse er centreret i hovedstaden Der sker en voldsom urbanisering men der er mangel på byggemodent land og så bosætter befolkningen sig i ikke planlagte områder freehold er for dyr og mangler de elementer som efterspørges elementer af customary land tenure Hvad er løsningen? Processen med at sikre ejendomsret skal gøres hurtigere og overkommelig at betale for Planlægningsprocedurerne skal strømlines, så de kan håndtere tilstrømningen til byerne Byggemodningsregulativer skal tilpasses behov og finansiel formåen for de fattige tilflyttere Ibis programmet Flexible Land Tenure søger at løse nogle af disse problemer og består af en række delelementer: Pilot projekter: Teste målemetoder (ortofoto og GPS) Definere nødvendig oplæringsniveau for landmeasurers Pilot studies: Juridiske begrænsninger på forskellige tenure typer Muligheder for lokal administration af parallelt register Inddragelse af principper fra customary tenure Stakeholder workshops: Workshops i flere egne af landet med deltagelse fra højtstående embedsmænd og politikere, samt repræsentanter for græsrødder og professionelle. parallel og interchangeable land tenure som kan opnås trinvis, dvs. ejendomsretten opdeles i 3 niveauer: Begynder-ejendomsret (Starter title) Ikke-defineret jordstykke indenfor storparcel. Ingen permanente strukturer tilladt opført. Ret til bosættelse sammen med andre, sælge, donere og overføre (også kvinder). Opgradering som én parcel. Certifikat udstedt fra Land Rights Office. Betingelser på storparcellen. Foreningsvedtægt. Mellem ejendomsret (Landhold title) En opmålt parcel indenfor storparcel. Ejendomskort udført af en land measurer Ret til bosættelse, sælge, donere og overføre, samt belåne. Opgradere individuelt. Skøde registreret i Land Rights Office. Betingelser på storparcellen. Fuld ejendomsret (Freehold title) En opmålt individuel parcel. Parcelkort udført af landinspektør. Individuelt ejerskab. Ret til at sælge, donere og overføre, samt belåne og registrere servitutter. Skøde udført af advokat og registrering i Deeds Office. Betingelser på hver enkelt parcel. Og hvad er så status på projektet? 1. Principperne er accepteret på regeringsniveau (1997) Flexible Land Tenure Project oprettet direkte under MLRR siden 1998 med lokale projekt managers Uddannelsen af Land Measurers og Land Registration Officers etableret i 1997 som Certificate Course. 2. Loven er færdigskrevet mangler verifikation (2004) Første udkast fra 1997 ikke brugbart Nyt lovudkast startet i Bekendtgørelser skrevet mangler verifikation (2004) Hovedsageligt skrevet af SFC Skal verificeres af Regulation Committee 4. Pilot Land Rights Office etableret i Oshakati Siden 2000 er der udført opmåling til cadastral plans mv. En vigtig konklusion af projektet var ifølge Pia, udover at det kom de lokale til gode, muligheden for at anvende de udviklede principper andre steder. Lars Tyge Jørgensen 6 geoforum.dk 64 marts 2005

7 Geoforum Danmark Beretning om selskabets aktiviteter i 2004 Geoforum Danmark kan hermed gøre status over det 4. år i foreningens historie. Aktivitetsniveauet har været stort, hvilket den efterfølgende gennemgang dokumenterer. Vi kan samtidig konstatere, at vi med årets udgang også har ydet vores aktive bidrag til diskussionen om kommunalreformens konsekvenser i form af Udredningsrapporten samt ydet flere stærke bidrag til standardiseringsarbejdet på GI-området, både som leverandør til Servicefællesskabet for geodata (SFG) og på egne initiativer, som f.eks. rapporten om Ortofoto. Faglige møder og virksomhedsbesøg Der har været afholdt i alt 14 faglige møder i det forløbne år, 6 i Vest og 8 i Øst. Både Vest og Øst har endvidere gennemført 1 virksomhedsbesøg. I både Vest og Øst har et af de faglige møder været et julemøde med servering og hyggeligt samvær. Emnerne for møderne i 2004 spændte som sædvanlig vidt: Metro og Ørestad (Øst) Den Offentlige Informationsserver baggrund, muligheder og udvikling (Vest og Øst) Kort og kultur en introduktion til Kulturarvsstyrelsen (Øst) GIS-data i kommunernes ESDH (Vest) GIS og Computerspil (Øst-virksomhedsbesøg) Ledningsregistrering (Vest) Plandata (Øst) Ny struktur på geodataområdet? (Vest) Kongresindlæg fra den 20. ISPRS kongres (Øst) Besøg hos IT-byen Katrinebjerg (Vest-virksomhedsbesøg) Ortofotos en dansk vejledning om ortofotos (Øst og Vest) MobilGIS Hardware, software og applikationer (Vest) MARS Julemøde i Øst Byen, Vejen og Landskabet Julemøde i Vest Det skal understreges, at der i forbindelse med de omtalte virksomhedsbesøg har fundet en omfattende faglig formidling sted, idet alle møder indledes med faglige foredrag af virksomhedernes og institutionernes medarbejdere. Der har desuden været et fagligt indslag på generalforsamlingen, som indgik som optakt til Geoforums udredningsprojekt. De faglige emner var: Erfaringer fra dannelsen af Bornholms regionskommune med fokus på organisationsspørgsmål, bl.a. i tilknytning til kort- og GIS-området Strukturkommissionen: Hvordan udnytter GI-sektoren de nye muligheder? Oplæg til debat om Geoforums initiativer på området. Kurser og seminarer Aktiviteterne på dette område har været temmelig omfattende i det forløbne år: Datamodellering (Seminar med SFG), januar, København Basisdata, FOT og INSPIRE (Seminar med SFG og KMS), februar, København Offentlige Data, marts. Kursus i Silkeborg. Den praktiske overgang til nyt højdesystem, DVR90, april, København Standardisering af Geografisk Information (Seminar med SFG), maj, København Offentlige Data, september. Kursus i Frederikshavn. 3D by- og landskabsmodeller, september. Seminar i København Rundbordskonference om FOT Som noget nyt arrangerede Geoforum i juni måned en rundbordskonference, hvor parterne, der er involveret i arbejdet med FOT (Fælles Objekt Typer) fik lejlighed til at fremlægge deres synspunkter og diskutere disse med et interesseret publikum. Der var stadig forskellige sten, der skulle ryddes af vejen for at komme videre i dette vigtige samarbejdsprojekt, og vi ville gerne være forum for den debat, som måske kunne være med til at løse op for nogle af de problemer, de forskellige parter ser i projektet. De parter, der var repræsenteret i panelet var: Arbejdsgruppen til endelig fastlæggelse af FOT for etablering, KMS, KtC, FULS/NGMN, Geodata Danmark, Silkeborg kommune og Geoforum ved vores repræsentant i arbejdsgruppen. Virkningen af rundbordskonferencen kan ikke direkte måles, men i hvert fald er projektet nået langt videre i det forløbne år, idet KMS og KtC sidst på 2004 og i starten af 2005 har gennemført en række orienteringsmøder om FOT rundt om i landet med henblik på at forberede en praktisk implementering af projektets konklusioner. Et initiativ Geoforum også bakker op omkring. Vi kan i øvrigt med glæde konstatere, at det arbejde, som Geoforum selv har gennemført omkring standardisering af Ortofotos allerede nu er adopteret af FOT-projektet, idet dette henviser til arbejdsgruppens standardiseringsrapport for ortofoto. Vi kan samtidig konstatere, at ortofoto nu i langt højere grad end tidligere anerkendes som en vigtig del af referencegrundlaget for geografiske data, hvilket også er kommet til udtryk i den rapport om Basisdata, som SFG har færdiggjort i 2004 og som Geoforum har deltaget i arbejdet med. Kortdage Igen i år kan bestyrelsen kon- geoforum.dk 64 marts

8 Geoforum Danmark Beretning om selskabets aktiviteter i 2004 statere, at det var muligt at gennemføre Kortdage 2004 GIS for mennesket, endnu en gang med en stor deltagermæssig og faglig succes. Der var i alt 380 deltagere. Bestyrelsen vil endnu en gang takke arrangementsgruppen med Inge Flensted som formand for den store indsats, der førte til det flotte resultat. Kortdagene yder et ikke uvæsentligt bidrag til Geoforums løbende drift, et bidrag som står i en rimelig balance med den indsats, som sekretariatet må lægge i det praktiske arbejde. Det ser derfor ud som om vi er i stand til at gennemføre dette arrangement fast en gang hvert år. Men vi må heller ikke i denne sammenhæng glemme den store støtte, som vore sponsorer og udstillere yder i form af fagligt input og deltagelse i udstillingen, som også er en vigtig del af Kortdagene. Fagligt materiale på hjemmesiden Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at formidlingen af faglig viden ikke blot kommer de direkte deltagere i kurser, seminar, workshops, konferencer og faglige møder til gode. Geoforum bestræber sig på at lægge alt materiale som benyttes i præsentationer ved disse arrangementer ud på hjemmesiden, så alle der har interesse i de pågældende emner har mulighed for at få en ide om, hvad der er gennemgået på de pågældende arrangementer. Netop i dette år har Geoforum fået sit eget system til ajourføring af hjemmesiden, et CMS, som gør kommunikationen med medlemmerne meget enklere og mere direkte, idet medarbejderne i sekretariatet hurtigt kan få relevant information ud på hjemmesiden. Her kan tilmeldingen til de forskellige arrangementer også styres og arbejdsgrupperne kan bruge hjemmesiden til en intern kommunikation med password-beskyttet adgang. Vi så gerne, at flere medlemmer benyttede de forskellige diskussionsfora, der også er oprettet på hjemmesiden. Det kan f.eks. bruges til at give os gode ideer til nye arrangementer eller kritik af aktiviteter, som vi kan bruge i det videre arbejde. Nordisk samarbejde i GI-Norden Det ser nu endelig ud til, at der kan blive tale om en ny struktur for samarbejdet i Norden, et projekt, som vi i Danmark har skubbet kraftigt på for at få gennemført. Det der formentlig kan skabes enighed om i starten af 2005 er, at GI-Norden i fremtiden bliver en organisation med de 5 nordiske GIS-organisationer som medlemmer. Servicefællesskabet for Geodata Bestyrelsen er meget glad for det fortsatte gode samarbejde med Servicefællesskabet for Geodata. Geoforum har gennemført et udviklingsarbejde omkring WFS (Web Feature Services) og omkring GML, begge projekter med finansiel støtte fra Servicefællesskabet for geodata. Begge vejledninger kan findes på vores hjemmeside sammen med Ortofoto-rapporten og WMS rapporten fra Vi har også fremsendt udredningsrapporten Servicefællesskabet. Kort & Matrikelstyrelsen Der er gennemført regelmæssige møder mellem Kort & Matrikelstyrelsen og Geoforum, hvor mange emner af fælles interesse er diskuteret. Det primære formål er dog gensidig information om forskellige faglige aktiviteter. Bl.a. har INSPIRE løbende været på dagsorden ligesom uddannelse og forskning også diskuteres. Internationale relationer Geoforum halter stadig bag efter på det internationale område. Bestyrelsen har med årets udgang valgt at melde foreningen ud af EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic Information) primært fordi det var svært at argumentere for det faglige udbytte af medlemskabet. Men det rejser det generelle spørgsmål hvor meget de internationale relationer betyder for Geoforum i et fortsat udvidet globaliseret marked med øgede krav om at være velorienteret om internationale trends også i en tid, hvor det europæiske samarbejde stiller mere og mere specifikke krav til udviklingen på en række forskellige områder, tag blot INSPIRE som eksempel. (Se december nr. 61 af geoforum.dk, hvor forretningsudvalget redegør for situationen på dette område). Foreningen er fortsat medlem af ISPRS og ICA. ISPRS: International Society for Photogrammetry and Remote Sensing ICA: International Cartographic Association Det kan endvidere oplyses, at Geoforums bestyrelse vil tage en generaldebat om dette emne på bestyrelsesmødet den 15. marts 2005 i et forsøg på at få en bedre struktur over det internationale arbejde, så det sikres, at informationerne formidles til medlemmerne på en mere optimal måde og at de internationale organisationer bruges på en aktiv og konstruktiv måde. geoforum.dk Der er udsendt 10 numre af geoforum.dk i I geoforum. dk s leder giver bestyrelsen gennem indlæg om eksterne og interne 8 geoforum.dk 64 marts 2005

9 Geoforum Danmark Beretning om selskabets aktiviteter i 2004 forhold sit bidrag til debatten om fagpolitiske spørgsmål, samt bidrag til den forhåbentligt fortsatte debat om Geoforums kort- og langsigtede udvikling. De 10 ledere genspejler, hvilke emner bestyrelsen lægger vægt på i disse debatter: 13, 17, 28, 37 og 39 Kan du se strukturen? Om Strukturkommissionens betænkning Kan GINIE føre til SDI? Omtale af et EUROGI projekt og dets resultater. Geoforum yder sit bidrag til den nye struktur på geodataområdet Politisk opmærksomhed på geodata FOT Fælles Objekt Typer Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Kommer Connie til Kort eller? At være afhængig eller uafhængig! Organisation og økonomi (om standardisering og det der mangler) Jobmesse eller kontakt mellem uddannelser og erhverv! Medlemsbladet geoforum.dk har i årets løb fortsat stilen fra det foregående år, men man kunne fortsat godt ønske sig, at bladet havde lidt flere dagsaktuelle indlæg fra medlemmerne, så der kunne opstå en debat i bladet. Der skal i hvert fald lyde en opfordring til, at dette sker. Den nye lovgivning om posttakster, hvor støtten til fagblade af vores art faldt bort den har betydet en voldsom merudgift på ca. kr i 2004 og vil fremover koste ca kr ekstra pr. år. Indtil videre har bestyrelsen dog besluttet, at denne udgift må accepteres, idet der lægges stor vægt på den formidling, som bladet er et udtryk for. Geoforum Perspektiv Det lykkedes også i 2004 at udgive 2 numre af Geoforum Perspektiv med et solidt fagligt niveau. Temaerne var: Historiske kort (fremstillet i alt i 2800 eks. pga den specielt store interesse for dette nr.) GI og digital forvaltning Bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at Geoforum Perspektiv er med til at kvalificere en faglig debat, men ser gerne, at denne styrkes i geoforum.dk. Arbejdsgrupper i Geoforum Geoforum Danmark er fortsat meget afhængig af en stor opbakning fra medlemmerne og en stor arbejdsindsats fra deltagerne i de forskellige arbejdsgrupper. Arbejdet i grupperne er åbent sådan at forstå, at man kan melde sig som deltager ud fra interesse i det pågældende projekt. Der er på nuværende tidspunkt ca. 70 medlemmer, som er aktive i de forskellige arbejdsgrupper, hvilket må siges at være et meget flot niveau for aktiv medvirken. Bestyrelsen vil gerne hermed takke alle arbejdsgrupperne for den store indsats, der er ydet i det forløbne år: Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) (formand Lars Tyge Jørgensen) Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) (formand Carsten Sandgaard Christensen) Tidsskriftsgruppen (ansvarshavende Henning Sten Hansen) geoforum.dk (ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen) Uddannelsesudvalg (formand Jacob Gadd)) Geodataudveksling (formand Søren Nørmølle) Danske Kortdage 2005 (formand Inge Flensted) INSPIRE Back-Up (formand Inge Flensted) Ortofotogruppen (formand Søren Buch) Formændene for arbejdsgrupper har som tidligere år været indbudt til og i stort omfang deltaget i bestyrelsesmøderne, hvilket har givet mulighed for at udveksle synspunkter og drøfte spørgsmål af fælles interesse. Denne praksis vil blive fortsat. Geoforum deltager fortsat i arbejdet i Dansk Geomedicinsk Selskab og fungerer i denne sammenhæng som en paraplyorganisation for denne faggruppe, der primært består af embedslæger og tekniske direktører fra flere jyske amter samt repræsentanter for en række organisationer med tilknytning til sundhedsområdet. Johnny Fredericia er gået aktivt ind i arbejdet i gruppen i det forløbne år. Geoforums medlemmer Geoforum Danmark har i forbindelse med årsskiftet 2004/2005 opgjort medlemskredsen til 65 pensionister, studerende og arbejdsledige 467 personlige medlemmer 293 personer hos kollektive medlemmer (opgivet for stort sidste år) 151 kollektive medlemmer (79 små, 47 mellem og 25 store medlemmer) Bestyrelsen takker alle i foreningen for det veludførte arbejde og ser med forventning frem til det kommende år. Peter Normann Hansen geoforum.dk 64 marts

10 Den virtuelle verden Fagligt foredrag før generalforsamlingen Festauditoriet, KVL, 27. april kl Den virtuelle verden satellitdata kortlægger jorden i 3-D og giver det store overblik! Med NASA s afslutning på det to år lange arbejde med at fremstille en digital højdemodel for det meste af verden, er der ubegrænsede muligheder for at fremstille virtuelle 3-D kort som belyser vores forståelse af topografi, miljø og naturressourcer. Dette sker ved at drapere radar højdemodeller med mange forskellige typer 2-D satellitbilleder. Figuren viser således NASA s radar model med Landsat satellitdata ovenpå. Generelt har de sidste 5 år bidraget godt til at få det globale overblik med en stribe af verdensdækkende satellitbillede databaser der informere om alt fra naboens nye garage til afsløring af de største energisyndere samt viser os hvor alger trives bedst. Foredraget vil med udgangspunkt i de nye NASA 3-D kort se på dette globale overblik. Michael Schultz Rasmussen Direktør for GRAS og lektor ved Geografisk Institut, Københavns Universitet Øster Voldgade København K, Danmark Michaels primære forskningsområder er brug af Remote Sensing data og metoder til vurdering af miljøog naturmæssige ressourcer. Michael er direktør for Geographic Resource Analysis & Science A/S (GRAS), et privat firma ejet af DHI Water & Environment og Københavns Universitet. GRAS har som målsætning at styrke relationerne mellem forskningsverdenen og den private og offentlige sektor ved hjælp af geografisk ekspertviden. GRAS har sin primære kompetence inden for Remote Sensing, GIS og sedimenttransport i sammenhæng med analyser af miljø og naturressourcer. I tiden mellem foredrag og generalforsamlingen byder Geoforum på buffet Tilmelding til buffet kræves på: eller tlf Indkaldelse til Generalforsamling Onsdag den 27. april 2005 kl Festauditoriet (Aud. 1-01*), KVL, Bülowsvej 17, Frederiksberg C Se den officielle indkaldelse i geoforum.dk nr. 63 Landskabsmodellen herunder er hentet fra NASA s 3-D kort. 10 geoforum.dk 64 marts 2005

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004 November 2004 60 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Infrastrukturen for Stedbestemt Information er den på plads? Teknisk måske men hvad med organisation og økonomi? Se lederen side 3 Ortofoto

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Februar 2004 53 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kan GINIE føre til SDI? Se lederen side 3 Kort og Kultur - hænger uløseligt sammen Se side 4 Kortdage 2004 - Call for Papers Møde i Nationalkomiteen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

Ny struktur på geodataområdet

Ny struktur på geodataområdet Christiansø Skagen Hirtshals Bornholm Frederikshavn Sindal Løkken-Vrå Hjørring Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information September 2004 58 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kommer Connie til Kort eller... trækker hun måske alligevel det længste strå. Vi byder i hvert fald vores nye minister velkommen i geodataverdenen

Læs mere

Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel. - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM. Tema: Arealforvaltning og planlægning.

Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel. - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM. Tema: Arealforvaltning og planlægning. Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen Institut for samfundsudvikling og planlægning Land Management, 10. semester

Læs mere

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Vilkår og muligheder for forankring og ejerskab Carsten Jahn Hansen Center for Regional Udvikling & Forskningsenheden Land Management Institut for Samfundsudvikling

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift,

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, 30 TEKNIK & MILJØ I DIGITAL FORVALTNING Digital fremdrift! Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, men de mange digitale fagsystemer som kommunerne bruger på teknik- og miljøområdet giver store

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2012 2013 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2013 Indhold Forord... 2 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer

Læs mere

Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune

Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune - med Mausing som case Village Planning in Silkeborg Municipality Speciale i landskabsforvaltning efterår 2011 Lene Meklenborg LFK 08 001 Københavns Universitet Landsbyplanlægning

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere