geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!"

Transkript

1 64 Marts 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Du kan få indflydelse på udviklingen i både Danmark og i Europa. Grib chancen NU! Se leder side 3 Du har virkelig chancen for at komme vidt omkring hvis du arbejder med geodata i internationale projekter Se referat fra Øst side 4 Det er snart tid til generalforsamling nærmere bestemt den 27. april Se beretningen side 6 Se tid og sted side 10 Se arbejdsplanen side 12 Kilimanjaro og omgivelser i 3 D Fagligt foredrag før generalforsamlingen side 10 Se konklusionerne af Geoforums udredning i ultra-kort form Se side 11 Servicefællesskabet for geodata sender Basisdatarapporten i høring Se side 14 INSPIRE byder op til medvirken Se side 16 Call for Paper til Kortdage 2005 Nu er det TID! Se side 17 Kongresser og mødekalender Se side H. C. Andersen gør sig stadig i 1 cm kurver her i 200 året for hans fødsel

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf.: Fax Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Vagn W. Laursen Geoforum Danmark Tlf Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Trykkeri C.A Backhausen aps Fuglevangsvej 12 C 1962 Frederiksberg C Tlf Fax Kommende numre Deadline Nr april 2005 Nr maj 2005 Nr august 2005 Nr september 2005 Nr oktober 2005 Nr november 2005 Nr december 2005 Indholdsfortegnelse Leder: Basisdata og INSPIRE Invitation til deltagelse... 3 Ejendomsregistreringsprojekter i Sydamerika, Østeuropa og Afrika Referat af møde i Geoforum... 4 Geoforum Danmark Beretning af selskabets aktiviteter i Den virtuelle verden Fagligt foredrag før generalforsamlingen...10 Geoforums udredning som den blev præsenteret for SFG s styregruppe af Bente Neerup...11 Geoforum Danmark Arbejdsplan for Servicefællesskabet for Geodata Høring om Basisdata...14 INSPIRE Call for expression of interest...16 Kortdage 2005 GIS I TIDEN...17 Kongresser og møder Geoforum mødekalender...19 Aktuelle arrangementer i Øst og Vest Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Johnny Fredericia, GEUS, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Mads Staunskjær, Suppleanter Tommy Mostrup, Ringkøbing Amt, Else-Marie Ulvsgaard, Brøndby Kom., Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, KRAK, Geodataudveksling Vacant Danske Kortdage 2005 & INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Statue på Rådhuspladsen, fotogrammetrisk opmålt. Materialet til forsideillustrationen er venligst stillet til rådighed af Scankort I/S geoforum.dk 64 marts 2005

3 Leder: Basisdata og INSPIRE Invitation til deltagelse På to forskellige fronter er der her i overgangen marts/april vigtige aktiviteter i gang for os i GI-sektoren. Det gælder både på nationalt og på europæisk plan. Det drejer sig om at Servicefællesskabet for geodata har sendt Rapporten om Basisdata til høring og at EU har foreslået et helt nyt initiativ omkring INSPIRE. Begge initiativer rummer lovende perspektiver for vores sektor og vi dækker de to initiativer inde i bladet (se side XX og Y). Det interessante i initiativerne set med brugerøjne er, at man gerne vil involvere sektorens interessenter i realiseringen af disse initiativer. Servicefællesskabet gør det i form af en høring af rapporten om Basisdata og INSPIRE projektet opfordrer til at man melder sig til løsning af forskellige opgaver i forbindelse med en succesfuld implementering af direktivet for INSPIRE i en forberedelsesfase, der løber her i Vi omtalte arbejdsprogrammet for denne forberedelsesfase i sidste nr. af geoforum.dk (63). Geoforum har været aktivt med i arbejdet med både Basisdatarapporten og med INSPIRE, det sidste gennem vores observatør i den danske følgegruppe for INSPIRE. Men nu byder der sig altså en chance til at alle kan være med til at påvirke udviklingen og måske endda få et egentligt betalt stykke projektarbejde i relation til dette i de senere faser af forberedelsesarbejdet. Derfor kan deltagelse på nuværende tidspunkt måske være den indgangsbillet, som vores private firmaer kunne udnytte til også at komme i betragtning ved de senere faser af INSPIRE. Det interessante aspekt set med danske øjne er, at der er en snæver sammenhæng mellem de to initiativer. Således peger Basisdatarapporten stærkt på INSPIRE som en del af grundlaget for opbygningen af den danske infrastruktur for stedbestemt information. Derfor er der også en ide i set med eventuelle interessenters øjne at sætte sig ind i forudsætningerne og i løsningsmodellerne for begge initiativer samtidig, hvis man ikke allerede har gjort det. Vi vil anse det for en god udfordring for flere af vores private firmaer, at de giver deres mening til kende i forbindelse med høringen omkring Basisdatarapporten. Der er også god mening i at prøve at vurdere, om der er basis for at involvere sig mere aktivt i arbejdet med INSPIRE på det europæiske plan. Vi taler netop meget i denne tid om Geoforums engagement på den internationale scene herunder om vores medlemskab af EUROGI og hvad formålet med dette kunne være. Et af det helt klare formål er at give specielt de private firmaer en kanal til at gøre indflydelse gældende over for de europæiske myndigheder, idet der ikke i dag findes åbenlyse alternativer til at gøre dette. Så kommer projektet INSPIRE her med en mulighed for selv direkte at gå ind i arbejdet med opbygningen af den europæiske infrastruktur på GI-området. Det må da i hvert fald være en overvejelse værd om ikke der kunne være et interessant perspektiv i dette. Begge initiativer har sjovt nok den 15. april som skæringsdato. Så nu er det med at komme i gang med overvejelserne og tage fat på fyldepennen eller tastaturet! Peter Normann Hansen Nyttige links: Rapport om Basisdata: Høringspapir: INSPIRE: geoforum.dk 64 marts

4 Ejendomsregistreringsprojekter i Sydamerika, Østeuropa og Afrika Referat af møde i Geoforum tirsdag 1. marts 2005 På trods af forrygende snevejr var ca. 20 mødt op til en underholdende og interessant aften hvor de 3 foredragsholdere på vidt forskellig vis illustrerende de mange problemer der er i dele af verdenen med at få ejendomsregistrering til at fungere i samfund, der, efter vores opfattelse, på så mange andre måder ikke fungerer særligt hensigtsmæssigt. Udgangspunktet var et citat/forudsigelse af økonomen Hernando de Soto: at såfremt i fald at udviklingslandene ikke bruger deres ressourcer på retslig sikring af ejendomsret vil de ikke være i stand til at udvikle sig økonomisk. Karin Haldrup indledte med at fortælle om hvordan hun, lige efter de baltiske landes selvstændighed i 1991, havde taget initiativ til gennem landinspektørforeningens faglige udvalg at rejse til Riga for at undersøge hvilke muligheder der var for at assisterer med jordreformer og privatiseringen. Det resulterede i at udenrigsministeriet bevilgede 4 mio. kr. til det første projekt i Letland, som blev gennemført med stor succes med deltagelse af Kampsax, Danagro og PLF-Data. I løbet af de følgende 5 år arbejdede Karin og andre i andre firmaer - med at udvikle aktiviteterne, som foruden at være fagligt stimulerende også forretningsmæssigt skulle være fornuftige. Arbejdsfeltet blev etableret som et egentligt forretningsområde, og gennem årene blev der gennemført mange forskellige projekter finansieret af DK og EU. Det er en vanskelig sag at drive konsulentvirksomhed baseret på danske konsulenter i ejendomsforhold og registrering. Hvis der skal skabes en stabil omsætning så må man tilstræbe en kombination af flere kerneydelser. Markedet ændre sig hele tiden, for på samme tid skete der en udvikling af projekter finansieret af Verdensbanken indenfor jordreformer og ejendomsregistrering. VB havde i Finansårene stand-alone jordreformrelaterede projekter, men antallet af disse øgedes til 19 (700 mio. USD) i 1995, og trenden er siden forstærket til 25 store jordreform programmer i perioden (1 mia. USD låneportefølje), heraf mange i Latinamerika. Desuden indgår registreringsopgaver og beslægtet arbejde med rettigheder til jorden som en komponent i mange forskellige typer af projekter: miljø, indfødte folk, bysanering, slum-opgradering, trafikprojekter, mv. Profilen af disse projekter passede netop til Kampsax Geoplans kompetencer: kombination af kortlægning, opmåling, registrering, LIS, produktionsledelse, etc. Disse projekter var ikke konsulentopgaver, men produktionsopgaver: Det vil sige man havde i forvejen fastlagt en ny jordpolitik og ville på det grundlag gennemføre en systematisk matrikulering i marken i en mere eller mindre indviklet proces, som skal afsluttes med registrering. Det er out-sourcing set fra klientens side og kontrakten svarer til en entreprenør-opgave, hvor firmaet afregnes ved leverance af arbejdet i etaper. Herefter beskrev Karin hvorledes Kampsax havde arbejdet i Bolivia og illustrerede de forhold, der arbejdes under med en række flotte billeder. Mens Kampsax har været langt den største aktør på dette område, fortalte Karin at andre danske fir- 4 geoforum.dk 64 marts 2005

5 maer bestemt også været aktive og udført væsentlige opgaver: Hun nævnte nævne KMS, hvor specielt geodæsi afdelingen har været engageret internationalt, private landinspektørfirmaer, Scankort, ca. fra 1999 også BlomInfo, Carl Bro, Strukturdirektoratet og også andre. Hvis vi ville regne det hele sammen bliver det et betragteligt beløb, som jo er projekteksport som har sikret mange danske arbejdspladser. Desuden nævnte Karin at Bistandsorganisationerne: IBIS og Mellemfolkeligt Samvirke har gennemført vigtige projekter, som blandt andet var emne for et af de efterfølgende foredrag. Indikator for udviklingen i projektmarkedet er en opgørelse fra Verdensbanken, som viser at der i netop samme periode skete en vækst fra 3 jordreform registreringsprojekter i til 25 i perioden , hvoraf mange i Latinamerika. Når det drejer sig om at regulere ejendomsforholdene kommer en mangfoldighed af situationer og opgaver på tale. En overordnet karakterisering af jordreform og matrikulerings-projekter kan tage sig udgangspunkt i en afklaring af sammenhængen: 1. Indgår projektet i en fordelingsreform? - Distribution eller retablering: fordeling en masse i den tidligere Østblok: nye ejere? - Strukturreform jordfordeling, som der nu er behov for i masser af lande, specielt i Østeuropa, og bestemt også andre steder. 2. Er det alene en registreringsopgave udført ved out-sourcing? - Afklaring og lovliggørelse af de-facto forhold indenfor gældende lovgivning? - Etablering af en ny retstilstand i marken og registre ved ny lovgivning? - Konvertering og opgradering af eksisterende sagsmapper og registrering? 3. Indgår der opbygning af infrastruktur? - Etablering af kontorer, kapacitet og service? - Indgår der opbygning af registre og IT-infrastruktur? - Overordnede strukturerer og ledelse Spørgsmål hvis svar er bydende nødvendige at medtænke i et projekt hvis der skal være en rimelig chance for succes. Karin pointerede, at når man taler om matrikuleringsprojekter skal der skelnes skarpt mellem konsulentopgaver og udførende opgaver dvs. entreprenøropgaver, som udføres som out-sourcing indenfor et allerede fastlagt program. Karin pointerede, at det særlige ved de store projekter som udføres af danske firmaer f.eks. i Latinamerika er, at de udføres som entreprenøropgaver - ikke som konsulentopgaver! Peter Lindbo Larsen koncentrerede sig om at fortælle om projekter i 3 østeuropæiske lande, Rumænien, Litauen og Bulgarien som han har været og var involveret i personligt. I Rumænien drejede det sig om tingbog/rettigheder og matrikel/ejendomsregister der var od I Litauen havde han i perioden medvirket i et projekt der havde til formål at effektivisere administrationen og arbejdsgangene. Han havde dog en fornemmelse af, at det et eller andet sted også drejede sig om anskaffelse af hardware!. I Bulgarien havde han budt ind på et pilotprojekt om drift af matrikel og tingbog. Han havde udarbejdet udbudsmateriale til udvælgelse af leverandør til design og udvikling af et integreret system Integrated Cadastre and Real Property Infor- geoforum.dk 64 marts

6 Ejendomsregistreringsprojekter i Sydamerika, Østeuropa og Afrika mation System. Projektet var ikke rigtigt kommet i gang og kørte tilsyneladende med en for Peter ukendt tidsplan! Til slut fortalte Pia Dahl Højgaard på vegne af Søren Faurholm Christensen om Flexible Land Tenure System i Namibia. Pia og Søren har arbejdet på samme projekt i Namibia, Søren udsendt af IBIS og Pia som frivillig i en række år. Hvad er så problemet: familier (2004 tal) er uden officiel ejendomsret (svarende til ca.1/3 af befolkningen proces med at få en ejendomsret (freehold) er lang, da der mangler uddannede aktører eller disse er centreret i hovedstaden Der sker en voldsom urbanisering men der er mangel på byggemodent land og så bosætter befolkningen sig i ikke planlagte områder freehold er for dyr og mangler de elementer som efterspørges elementer af customary land tenure Hvad er løsningen? Processen med at sikre ejendomsret skal gøres hurtigere og overkommelig at betale for Planlægningsprocedurerne skal strømlines, så de kan håndtere tilstrømningen til byerne Byggemodningsregulativer skal tilpasses behov og finansiel formåen for de fattige tilflyttere Ibis programmet Flexible Land Tenure søger at løse nogle af disse problemer og består af en række delelementer: Pilot projekter: Teste målemetoder (ortofoto og GPS) Definere nødvendig oplæringsniveau for landmeasurers Pilot studies: Juridiske begrænsninger på forskellige tenure typer Muligheder for lokal administration af parallelt register Inddragelse af principper fra customary tenure Stakeholder workshops: Workshops i flere egne af landet med deltagelse fra højtstående embedsmænd og politikere, samt repræsentanter for græsrødder og professionelle. parallel og interchangeable land tenure som kan opnås trinvis, dvs. ejendomsretten opdeles i 3 niveauer: Begynder-ejendomsret (Starter title) Ikke-defineret jordstykke indenfor storparcel. Ingen permanente strukturer tilladt opført. Ret til bosættelse sammen med andre, sælge, donere og overføre (også kvinder). Opgradering som én parcel. Certifikat udstedt fra Land Rights Office. Betingelser på storparcellen. Foreningsvedtægt. Mellem ejendomsret (Landhold title) En opmålt parcel indenfor storparcel. Ejendomskort udført af en land measurer Ret til bosættelse, sælge, donere og overføre, samt belåne. Opgradere individuelt. Skøde registreret i Land Rights Office. Betingelser på storparcellen. Fuld ejendomsret (Freehold title) En opmålt individuel parcel. Parcelkort udført af landinspektør. Individuelt ejerskab. Ret til at sælge, donere og overføre, samt belåne og registrere servitutter. Skøde udført af advokat og registrering i Deeds Office. Betingelser på hver enkelt parcel. Og hvad er så status på projektet? 1. Principperne er accepteret på regeringsniveau (1997) Flexible Land Tenure Project oprettet direkte under MLRR siden 1998 med lokale projekt managers Uddannelsen af Land Measurers og Land Registration Officers etableret i 1997 som Certificate Course. 2. Loven er færdigskrevet mangler verifikation (2004) Første udkast fra 1997 ikke brugbart Nyt lovudkast startet i Bekendtgørelser skrevet mangler verifikation (2004) Hovedsageligt skrevet af SFC Skal verificeres af Regulation Committee 4. Pilot Land Rights Office etableret i Oshakati Siden 2000 er der udført opmåling til cadastral plans mv. En vigtig konklusion af projektet var ifølge Pia, udover at det kom de lokale til gode, muligheden for at anvende de udviklede principper andre steder. Lars Tyge Jørgensen 6 geoforum.dk 64 marts 2005

7 Geoforum Danmark Beretning om selskabets aktiviteter i 2004 Geoforum Danmark kan hermed gøre status over det 4. år i foreningens historie. Aktivitetsniveauet har været stort, hvilket den efterfølgende gennemgang dokumenterer. Vi kan samtidig konstatere, at vi med årets udgang også har ydet vores aktive bidrag til diskussionen om kommunalreformens konsekvenser i form af Udredningsrapporten samt ydet flere stærke bidrag til standardiseringsarbejdet på GI-området, både som leverandør til Servicefællesskabet for geodata (SFG) og på egne initiativer, som f.eks. rapporten om Ortofoto. Faglige møder og virksomhedsbesøg Der har været afholdt i alt 14 faglige møder i det forløbne år, 6 i Vest og 8 i Øst. Både Vest og Øst har endvidere gennemført 1 virksomhedsbesøg. I både Vest og Øst har et af de faglige møder været et julemøde med servering og hyggeligt samvær. Emnerne for møderne i 2004 spændte som sædvanlig vidt: Metro og Ørestad (Øst) Den Offentlige Informationsserver baggrund, muligheder og udvikling (Vest og Øst) Kort og kultur en introduktion til Kulturarvsstyrelsen (Øst) GIS-data i kommunernes ESDH (Vest) GIS og Computerspil (Øst-virksomhedsbesøg) Ledningsregistrering (Vest) Plandata (Øst) Ny struktur på geodataområdet? (Vest) Kongresindlæg fra den 20. ISPRS kongres (Øst) Besøg hos IT-byen Katrinebjerg (Vest-virksomhedsbesøg) Ortofotos en dansk vejledning om ortofotos (Øst og Vest) MobilGIS Hardware, software og applikationer (Vest) MARS Julemøde i Øst Byen, Vejen og Landskabet Julemøde i Vest Det skal understreges, at der i forbindelse med de omtalte virksomhedsbesøg har fundet en omfattende faglig formidling sted, idet alle møder indledes med faglige foredrag af virksomhedernes og institutionernes medarbejdere. Der har desuden været et fagligt indslag på generalforsamlingen, som indgik som optakt til Geoforums udredningsprojekt. De faglige emner var: Erfaringer fra dannelsen af Bornholms regionskommune med fokus på organisationsspørgsmål, bl.a. i tilknytning til kort- og GIS-området Strukturkommissionen: Hvordan udnytter GI-sektoren de nye muligheder? Oplæg til debat om Geoforums initiativer på området. Kurser og seminarer Aktiviteterne på dette område har været temmelig omfattende i det forløbne år: Datamodellering (Seminar med SFG), januar, København Basisdata, FOT og INSPIRE (Seminar med SFG og KMS), februar, København Offentlige Data, marts. Kursus i Silkeborg. Den praktiske overgang til nyt højdesystem, DVR90, april, København Standardisering af Geografisk Information (Seminar med SFG), maj, København Offentlige Data, september. Kursus i Frederikshavn. 3D by- og landskabsmodeller, september. Seminar i København Rundbordskonference om FOT Som noget nyt arrangerede Geoforum i juni måned en rundbordskonference, hvor parterne, der er involveret i arbejdet med FOT (Fælles Objekt Typer) fik lejlighed til at fremlægge deres synspunkter og diskutere disse med et interesseret publikum. Der var stadig forskellige sten, der skulle ryddes af vejen for at komme videre i dette vigtige samarbejdsprojekt, og vi ville gerne være forum for den debat, som måske kunne være med til at løse op for nogle af de problemer, de forskellige parter ser i projektet. De parter, der var repræsenteret i panelet var: Arbejdsgruppen til endelig fastlæggelse af FOT for etablering, KMS, KtC, FULS/NGMN, Geodata Danmark, Silkeborg kommune og Geoforum ved vores repræsentant i arbejdsgruppen. Virkningen af rundbordskonferencen kan ikke direkte måles, men i hvert fald er projektet nået langt videre i det forløbne år, idet KMS og KtC sidst på 2004 og i starten af 2005 har gennemført en række orienteringsmøder om FOT rundt om i landet med henblik på at forberede en praktisk implementering af projektets konklusioner. Et initiativ Geoforum også bakker op omkring. Vi kan i øvrigt med glæde konstatere, at det arbejde, som Geoforum selv har gennemført omkring standardisering af Ortofotos allerede nu er adopteret af FOT-projektet, idet dette henviser til arbejdsgruppens standardiseringsrapport for ortofoto. Vi kan samtidig konstatere, at ortofoto nu i langt højere grad end tidligere anerkendes som en vigtig del af referencegrundlaget for geografiske data, hvilket også er kommet til udtryk i den rapport om Basisdata, som SFG har færdiggjort i 2004 og som Geoforum har deltaget i arbejdet med. Kortdage Igen i år kan bestyrelsen kon- geoforum.dk 64 marts

8 Geoforum Danmark Beretning om selskabets aktiviteter i 2004 statere, at det var muligt at gennemføre Kortdage 2004 GIS for mennesket, endnu en gang med en stor deltagermæssig og faglig succes. Der var i alt 380 deltagere. Bestyrelsen vil endnu en gang takke arrangementsgruppen med Inge Flensted som formand for den store indsats, der førte til det flotte resultat. Kortdagene yder et ikke uvæsentligt bidrag til Geoforums løbende drift, et bidrag som står i en rimelig balance med den indsats, som sekretariatet må lægge i det praktiske arbejde. Det ser derfor ud som om vi er i stand til at gennemføre dette arrangement fast en gang hvert år. Men vi må heller ikke i denne sammenhæng glemme den store støtte, som vore sponsorer og udstillere yder i form af fagligt input og deltagelse i udstillingen, som også er en vigtig del af Kortdagene. Fagligt materiale på hjemmesiden Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at formidlingen af faglig viden ikke blot kommer de direkte deltagere i kurser, seminar, workshops, konferencer og faglige møder til gode. Geoforum bestræber sig på at lægge alt materiale som benyttes i præsentationer ved disse arrangementer ud på hjemmesiden, så alle der har interesse i de pågældende emner har mulighed for at få en ide om, hvad der er gennemgået på de pågældende arrangementer. Netop i dette år har Geoforum fået sit eget system til ajourføring af hjemmesiden, et CMS, som gør kommunikationen med medlemmerne meget enklere og mere direkte, idet medarbejderne i sekretariatet hurtigt kan få relevant information ud på hjemmesiden. Her kan tilmeldingen til de forskellige arrangementer også styres og arbejdsgrupperne kan bruge hjemmesiden til en intern kommunikation med password-beskyttet adgang. Vi så gerne, at flere medlemmer benyttede de forskellige diskussionsfora, der også er oprettet på hjemmesiden. Det kan f.eks. bruges til at give os gode ideer til nye arrangementer eller kritik af aktiviteter, som vi kan bruge i det videre arbejde. Nordisk samarbejde i GI-Norden Det ser nu endelig ud til, at der kan blive tale om en ny struktur for samarbejdet i Norden, et projekt, som vi i Danmark har skubbet kraftigt på for at få gennemført. Det der formentlig kan skabes enighed om i starten af 2005 er, at GI-Norden i fremtiden bliver en organisation med de 5 nordiske GIS-organisationer som medlemmer. Servicefællesskabet for Geodata Bestyrelsen er meget glad for det fortsatte gode samarbejde med Servicefællesskabet for Geodata. Geoforum har gennemført et udviklingsarbejde omkring WFS (Web Feature Services) og omkring GML, begge projekter med finansiel støtte fra Servicefællesskabet for geodata. Begge vejledninger kan findes på vores hjemmeside sammen med Ortofoto-rapporten og WMS rapporten fra Vi har også fremsendt udredningsrapporten Servicefællesskabet. Kort & Matrikelstyrelsen Der er gennemført regelmæssige møder mellem Kort & Matrikelstyrelsen og Geoforum, hvor mange emner af fælles interesse er diskuteret. Det primære formål er dog gensidig information om forskellige faglige aktiviteter. Bl.a. har INSPIRE løbende været på dagsorden ligesom uddannelse og forskning også diskuteres. Internationale relationer Geoforum halter stadig bag efter på det internationale område. Bestyrelsen har med årets udgang valgt at melde foreningen ud af EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic Information) primært fordi det var svært at argumentere for det faglige udbytte af medlemskabet. Men det rejser det generelle spørgsmål hvor meget de internationale relationer betyder for Geoforum i et fortsat udvidet globaliseret marked med øgede krav om at være velorienteret om internationale trends også i en tid, hvor det europæiske samarbejde stiller mere og mere specifikke krav til udviklingen på en række forskellige områder, tag blot INSPIRE som eksempel. (Se december nr. 61 af geoforum.dk, hvor forretningsudvalget redegør for situationen på dette område). Foreningen er fortsat medlem af ISPRS og ICA. ISPRS: International Society for Photogrammetry and Remote Sensing ICA: International Cartographic Association Det kan endvidere oplyses, at Geoforums bestyrelse vil tage en generaldebat om dette emne på bestyrelsesmødet den 15. marts 2005 i et forsøg på at få en bedre struktur over det internationale arbejde, så det sikres, at informationerne formidles til medlemmerne på en mere optimal måde og at de internationale organisationer bruges på en aktiv og konstruktiv måde. geoforum.dk Der er udsendt 10 numre af geoforum.dk i I geoforum. dk s leder giver bestyrelsen gennem indlæg om eksterne og interne 8 geoforum.dk 64 marts 2005

9 Geoforum Danmark Beretning om selskabets aktiviteter i 2004 forhold sit bidrag til debatten om fagpolitiske spørgsmål, samt bidrag til den forhåbentligt fortsatte debat om Geoforums kort- og langsigtede udvikling. De 10 ledere genspejler, hvilke emner bestyrelsen lægger vægt på i disse debatter: 13, 17, 28, 37 og 39 Kan du se strukturen? Om Strukturkommissionens betænkning Kan GINIE føre til SDI? Omtale af et EUROGI projekt og dets resultater. Geoforum yder sit bidrag til den nye struktur på geodataområdet Politisk opmærksomhed på geodata FOT Fælles Objekt Typer Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Kommer Connie til Kort eller? At være afhængig eller uafhængig! Organisation og økonomi (om standardisering og det der mangler) Jobmesse eller kontakt mellem uddannelser og erhverv! Medlemsbladet geoforum.dk har i årets løb fortsat stilen fra det foregående år, men man kunne fortsat godt ønske sig, at bladet havde lidt flere dagsaktuelle indlæg fra medlemmerne, så der kunne opstå en debat i bladet. Der skal i hvert fald lyde en opfordring til, at dette sker. Den nye lovgivning om posttakster, hvor støtten til fagblade af vores art faldt bort den har betydet en voldsom merudgift på ca. kr i 2004 og vil fremover koste ca kr ekstra pr. år. Indtil videre har bestyrelsen dog besluttet, at denne udgift må accepteres, idet der lægges stor vægt på den formidling, som bladet er et udtryk for. Geoforum Perspektiv Det lykkedes også i 2004 at udgive 2 numre af Geoforum Perspektiv med et solidt fagligt niveau. Temaerne var: Historiske kort (fremstillet i alt i 2800 eks. pga den specielt store interesse for dette nr.) GI og digital forvaltning Bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at Geoforum Perspektiv er med til at kvalificere en faglig debat, men ser gerne, at denne styrkes i geoforum.dk. Arbejdsgrupper i Geoforum Geoforum Danmark er fortsat meget afhængig af en stor opbakning fra medlemmerne og en stor arbejdsindsats fra deltagerne i de forskellige arbejdsgrupper. Arbejdet i grupperne er åbent sådan at forstå, at man kan melde sig som deltager ud fra interesse i det pågældende projekt. Der er på nuværende tidspunkt ca. 70 medlemmer, som er aktive i de forskellige arbejdsgrupper, hvilket må siges at være et meget flot niveau for aktiv medvirken. Bestyrelsen vil gerne hermed takke alle arbejdsgrupperne for den store indsats, der er ydet i det forløbne år: Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) (formand Lars Tyge Jørgensen) Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) (formand Carsten Sandgaard Christensen) Tidsskriftsgruppen (ansvarshavende Henning Sten Hansen) geoforum.dk (ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen) Uddannelsesudvalg (formand Jacob Gadd)) Geodataudveksling (formand Søren Nørmølle) Danske Kortdage 2005 (formand Inge Flensted) INSPIRE Back-Up (formand Inge Flensted) Ortofotogruppen (formand Søren Buch) Formændene for arbejdsgrupper har som tidligere år været indbudt til og i stort omfang deltaget i bestyrelsesmøderne, hvilket har givet mulighed for at udveksle synspunkter og drøfte spørgsmål af fælles interesse. Denne praksis vil blive fortsat. Geoforum deltager fortsat i arbejdet i Dansk Geomedicinsk Selskab og fungerer i denne sammenhæng som en paraplyorganisation for denne faggruppe, der primært består af embedslæger og tekniske direktører fra flere jyske amter samt repræsentanter for en række organisationer med tilknytning til sundhedsområdet. Johnny Fredericia er gået aktivt ind i arbejdet i gruppen i det forløbne år. Geoforums medlemmer Geoforum Danmark har i forbindelse med årsskiftet 2004/2005 opgjort medlemskredsen til 65 pensionister, studerende og arbejdsledige 467 personlige medlemmer 293 personer hos kollektive medlemmer (opgivet for stort sidste år) 151 kollektive medlemmer (79 små, 47 mellem og 25 store medlemmer) Bestyrelsen takker alle i foreningen for det veludførte arbejde og ser med forventning frem til det kommende år. Peter Normann Hansen geoforum.dk 64 marts

10 Den virtuelle verden Fagligt foredrag før generalforsamlingen Festauditoriet, KVL, 27. april kl Den virtuelle verden satellitdata kortlægger jorden i 3-D og giver det store overblik! Med NASA s afslutning på det to år lange arbejde med at fremstille en digital højdemodel for det meste af verden, er der ubegrænsede muligheder for at fremstille virtuelle 3-D kort som belyser vores forståelse af topografi, miljø og naturressourcer. Dette sker ved at drapere radar højdemodeller med mange forskellige typer 2-D satellitbilleder. Figuren viser således NASA s radar model med Landsat satellitdata ovenpå. Generelt har de sidste 5 år bidraget godt til at få det globale overblik med en stribe af verdensdækkende satellitbillede databaser der informere om alt fra naboens nye garage til afsløring af de største energisyndere samt viser os hvor alger trives bedst. Foredraget vil med udgangspunkt i de nye NASA 3-D kort se på dette globale overblik. Michael Schultz Rasmussen Direktør for GRAS og lektor ved Geografisk Institut, Københavns Universitet Øster Voldgade København K, Danmark Michaels primære forskningsområder er brug af Remote Sensing data og metoder til vurdering af miljøog naturmæssige ressourcer. Michael er direktør for Geographic Resource Analysis & Science A/S (GRAS), et privat firma ejet af DHI Water & Environment og Københavns Universitet. GRAS har som målsætning at styrke relationerne mellem forskningsverdenen og den private og offentlige sektor ved hjælp af geografisk ekspertviden. GRAS har sin primære kompetence inden for Remote Sensing, GIS og sedimenttransport i sammenhæng med analyser af miljø og naturressourcer. I tiden mellem foredrag og generalforsamlingen byder Geoforum på buffet Tilmelding til buffet kræves på: eller tlf Indkaldelse til Generalforsamling Onsdag den 27. april 2005 kl Festauditoriet (Aud. 1-01*), KVL, Bülowsvej 17, Frederiksberg C Se den officielle indkaldelse i geoforum.dk nr. 63 Landskabsmodellen herunder er hentet fra NASA s 3-D kort. 10 geoforum.dk 64 marts 2005

11 Geoforums udredning som den blev præsenteret for SFG s styregruppe af Bente Neerup Ny struktur på geodataområdet Geoforums udredningsarbejde i forbindelse med kommunalreformen SFG styregruppemøde den 16. marts 2005 A N B EF A LI N G ER Der skal stilles krav til indhold, kvalitet, aktualitet og tilgængelighed for referencedata Entydig fastlæggelse af ansvar for data Standardisering, registrering, opbevaring, distribution Ansvar for en objekttype kan opdeles Standardisering bør altid ske i samarbejde Sikring af ressourcer Referencedata er en fælles offentlig opgave Disse data skal til dagligt flyde frit i det offentlige - og private skal have let og billig adgang Fordeling af omkostninger aftales frigjort fra det konkrete arbejde Såvel udgifter som direkte og afledte gevinster skal medregnes F O KU S O M RÅ D E R 1 Integration mellem GI og generel IT-infrastruktur GI er ikke synligt på topledelsesniveau Mangel på dialog mellem geodatafolk og IT-folk Datagrundlag ikke let tilgængeligt - der mangler en standardiseret og objektorienteret tilgang 2 Realisering af en fælles infrastruktur for geografiske referencedata Idéer og gode projekter haves implementeringen mangler Prioritering af indsatsen mangler med udgangspunkt i et objektorienteret basisdata-koncept Manglende fokus på datagrundlagets betydning for realisering af visionerne om den digitale forvaltning A N B EF A LI N G ER Synliggørelse, dialog og kompetenceopbygning Tættere samarbejde mellem geodata-folk og IT-folk fra strategisk til operationelt niveau integrerede løsninger (SOA), snitflader mv. Udbygge samarbejdet mellem offentlig og privat sektor gensidig opkvalificering visionære løsninger Nye metoder kræver ny organisering af arbejdet eks. FOT (Løbende Sagsorienteret Ajourføring) Forbedret information på alle niveauer formidling af overordnet idé alle skal have adgang til relevant information ( kogebog ) Den overordnede koordinering af geodata skal styrkes og beføjelser til realisering bør samles ét sted Mål for 2007 og frem: A N B EF A LI N G ER SFG fortsat ansvar for koordinering, idéudvikling og samarbejde Den fremtidige decentrale part i SFG skal styrkes Oprettelse af kommunale kompetencecentre, der kan agere på kommunernes vegne Ansvar og opgaver skal fastlægges for hver myndighed Ressourcer skal kanaliseres i samme retning Beføjelser placeres hos et centralt organ med myndighed og ressourcer til at realisere aftaler, ny lovgivning, standarder etc.. Det forudsættes, at det fremtidige fælles administrationsgrundlag er et åbent koncept med åbne snitflader. Potentialet i geodata bliver anvendt til en dynamisk og innovativ videreudvikling af den digitale forvaltning og at der som nødvendigt fundament er skabt én fælles grundlæggende datainfrastruktur og ikke ca. 100 forskellige.. Åbent koncept med åbne snitflader! Se også omtalen i stads & havneingeniøren, Marts , side geoforum.dk 64 marts

12 Geoforum Danmark Arbejdsplan for Bestyrelsen ønsker, gennem det store og velfungerende arbejde, der udføres i arbejdsgrupper og af enkeltpersoner i overensstemmelse med vores formål, at fortsætte arbejdet i 2005 og Der er planlagt følgende opgaver: Afholdelse af medlemsmøder og virksomhedsbesøg i Vestog Østdanmark 8-10 om året i hvert område. Antallet af faglige møder og virksomhedsbesøg kan selvfølgelig øges, såfremt der er de nødvendige resurser til rådighed og såfremt medlemmerne ønsker det. Det afgøres i de enkelte arrangementsgrupper. Afholdelse af en årlig konference i stil med Danske Kortdage/Nordisk GIS. I 2005 er der planlagt afholdelse af Danske Kortdage i Kolding den november. Udgivelse af medlemsbladet geoforum.dk 10 gange om året. Udgivelse af tidsskriftet Geoforum Perspektiv 2 gange om året. Styrkelse af CMS systemet er implementeret, men bør løbende udbygges og forbedres. Hjemmesiden kan bruges mere interaktivt, således at arbejdsgrupper og andre fora kan benytter hjemmesiden som debatsted for udveksling af synspunkter og ideer, men det kræver en aktiv indsats fra gruppens medlemmer og det vil næppe være alle grupper, som vil have direkte gavn af denne facilitet. Ud over disse faste punkter på arbejdsprogrammet vil bestyrelsen bl.a. gennem nedsatte arbejdsgrupper fortsætte arbejdet eller tage nye initiativer inden for følgende opgaveområder: Fagpolitiske initiativer overfor Miljøministeriet, Servicefællesskabet for Geodata, Kort & Matrikelstyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt andre relevante ministerier og styrelser mm. o Vi fastholder og forsøger at øge vores indflydelse ad disse kanaler ved aktive oplæg overfor disse myndigheder og institutioner med det formål, at blive den naturlige dialogpartner på kortog geodataområdet. Arbejdet med Udredningsrapporten er et godt eksempel, se næste punkt. o Geoforum har i starten af 2005 afsluttet et udredningsarbejde vedrørende omlægning af geodataområdet i forbindelse med omstruktureringerne i den offentlige forvaltning med udgangspunkt i strukturkommissionens betænkning. Rapporten er sendt til Servicefællesskabet for geodata, KMS og KtC samt alle medlemmer på Geoforums INFO-netværk. Den ligger endvidere på hjemmesiden. Det bør overvejes, hvordan rapporten kan følges op med egentlige praktiske vejledninger for medarbejderne i de berørte organisationer, især i de nye kommunale forvaltninger. o Den politiske følgegruppe fortsætter. Den står bl.a. for Geoforums relationer til Servicefællesskabet for Geodata. Peter Normann Hansen, BlomInfo er formand og der er yderligere repræsentation fra bestyrelsen og andre fra medlemskredsen. o Back-up gruppen for INSPIREprojektet fortsætter med Geoforums observatør i Miljøministeriets følgegruppe for INSPIRE som formand (Inge Flensted, Herning kommune) samt repræsentant for bestyrelsen (Mads Staunskjær) samt yderligere interesserede fra medlemskredsen under bestyrelsens koordinering. o Den Internationale følgegruppe gøres mere aktiv. Den skal i første omgang tage sig af den formidlingsmæssige forbindelse til de internationale organisationer, som Geoforum er medlem af. Det er især ICA og ISPRS. Det skal samtidig overvejes, hvordan Geoforum i fremtiden deltager i det europæiske samarbejde på GI-området til erstatning for medlemskabet af EUROGI, som foreningen har forladt med virkning pr. 1. januar Arbejdet koordineres med den politiske back-upgruppe Profilering af Geoforum i den skrevne presse, som f.eks. Ingeniøren, Computerworld og Stads- og Havneingeniøren er hidtil sket på et meget lavt niveau. Der bør tages en generel debat om omfanget af denne profilering og hvordan den skal gribes an. Markedsføring. Kommuner, statslige styrelser, landinspektører, ledningsejere, ingeniører, arkitekter og andre. Selv om det kunne se ud som om Geoforum har fat i hovedparten af de potentielle medlemmer med interesse i GI kan der fortsat gøres et stykke arbejde for at få flere medlemmer samt for at opgradere de nuværende medlemmer til højere kategorier. Der skal i 2005 udarbejdes et forslag til en ny kontingentvedtægt, som tager højde for kommunalreformens konsekvenser, som bl.a. er: ingen amter, 5 regioner formentlig uden interesse i GI-området og 99 større kommuner (som bør påvirkes til 12 geoforum.dk 64 marts 2005

13 en større frekvens af kollektive medlemskaber til erstatning for de mange personlige medlemskaber). Kursusvirksomheden. o Uddannelsesudvalget vil i lighed med de foregående år bestræbe sig på at arrangere 2-3 kortere kurser og afholde 1-2 seminarer. Pt. er et kursus i grundlæggende GIS under planlægning. Udvalget vil i en periode søge at fokusere på, hvordan vi som forening kan styrke samspillet mellem uddannelsessteder, de uddannede og såvel privat som offentligt erhvervsliv. Et job-messe seminar er under planlægning. Faggrupper. o Geoforum deltager i og stiller sig fortsat til rådighed som paraplyorganisation for faggruppen Dansk Geomedicinsk Selskab. Andre aktiviteter: 1. Basisgeometri (støttet af SFG). Det drøftes med SFG hvordan arbejdet kan fortsættes med profiler for de enkelte faglige produktområder. Se Ref-BM WMS/WFS (støttet af SFG). Som Dataprofiler for tekniske kort, TOP10DK og Matrikelkort gennemføres gerne i samarbejde med SFG. Som et resultat af Deltagelse i koordineringsarbejdet for standardisering af geodata såfremt dette initiativ sættes i gang igen. 5. Implementering af ISO 191XXstandarderne, som forventes at blive godkendt i stort tal inden for de kommende 2-3 år. 6. Videreudvikling af standarden ortofotos mht. radiometri. Dette arbejde skal også ses i sammenhæng med anerkendelsen af standarden som en del af FOT-specifikationen og skal derfor koordineres med FOT-arbejdet. 7. Geoforum vil gerne spille en aktiv rolle med henblik på at implementere standarder på området. Arbejdet sker dels i egne standardiserings arbejdsgrupper, dels i Servicefællesskabets projekter. En del af dette arbejde handler om at skabe enighed i sektoren om etablering af et fælles grundlag for digital forvaltning. FOT spiller i denne sammenhæng en vigtig rolle. Projektet indgår i SFG s arbejde med basisdata, men der kan også være behov for særlige initiativer der går ud på at bygge bro mellem staten og kommunerne på dette område. Internationale relationer: Bestyrelsen arbejder fortsat på at afklare foreningens strategi på det internationale område, jf. ovenstående back-up gruppe samt på baggrund af en generel debat i bestyrelsen om det internationale engagement. På de konkrete områder arbejdes med følgende spørgsmål: Det Nordiske engagement Der arbejdes for en ny struktur i GI-Norden i form af en model, som indebærer en mere direkte relation mellem de nationale GIS-organisationer bl.a. for at modvirke eventuelle overlap mellem nationale og nordiske GIS-arrangementer. Det ser nu ud til, at der kan skabes enighed om nye vedtægter efter disse retningslinier i Det Europæiske engagement Geoforum er ikke længere medlem af EUROGI, den europæiske paraplyorganisation for nationale GIS-organisationer. Vi må overveje, hvordan vores fremtidige europæiske engagement skal give sig udtryk. Vi vil gerne have mulighed for at påvirke bl.a. INSPIRE-projektet, som handler om at etablere en fælleseuropæisk infrastruktur for stedbestemt information på miljøområdet og senere på en række andre områder. Se også ovenfor om back-up gruppen for INSPIRE. Dette kræver også, at vi er til stede på den europæiske scene på en eller anden måde. Bestyrelsens debat om spørgsmålet føres videre i den internationale gruppe i samarbejde med den politiske back-up gruppe idet en reorganisering af disse grupper overvejes. Det globale engagement Geoforum står som medlem af ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) og ICA (International Cartographic Association). Vores repræsentation i disse to internationale organisationer ønskes lagt i fastere rammer således at der åbnes for større medlemsdeltagelse i dette arbejde og at der informeres bredere om den faglige udvikling på disse områder i vores blade. Se også ovenfor. Geoforum ser frem til arbejdet i den kommende periode og håber på et fortsat stort engagement i medlemskredsen, idet dette som anført i årsberetning er det helt afgørende fundament for den positive udvikling i Geoforum Danmark. Bestyrelsen geoforum.dk 64 marts

14 Servicefællesskabet for Geodata Servicefællesskabet har tiltrådt afrapporteringen fra Udvalg til nytænkning vedr. basisdata i november 2004, og fremlægger hermed resultatet af udvalgets arbejde i en åben høring. Servicefællesskabet for Geodata inviterer til en åben høring af den forståelsesramme og analysemodel til kategorisering af basisdata, der er udarbejdet af Udvalg til nytænkning vedr. basisdata Behovet for en moderne infrastruktur for geodata Servicefællesskabet arbejder for at etablere en moderne infrastruktur for geodata. Målet er, at infrastrukturen for geodata bliver en integreret del af den digitale administration i Danmark. Det grundlæggende udgangspunkt er de fælles retningslinier for digital forvaltning i form af arkitektur, standarder, metoder mm., som håndteres i regi af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Situationen i dag er til dels præget af et sektorsyn, der er udviklet i tiden før teknikken gjorde digital forvaltning mulig. Derfor er der tekniske, institutionelle og forretningsmæssige barrierer på tværs af administrative niveauer og sektorer, som er svære at overkomme uden politisk opmærksomhed. Figur 1 illustrerer de forskelligartede relationer mellem data, der skabes og udveksles i de enkeltstående sektorer. Geodataområdet kan tilbyde redskaber og metoder, der kan fremme digital forvaltning og medvirke til at aktuelle og fremtidige administrative omlægninger ikke medfører unødige problemer. Det kræver imidlertid et nyt helhedsorienteret syn på det datagrundlag vi administrerer ud fra. Et syn, hvor vi i langt højere grad deler basale data og informationer det kalder vi basisdata, der er standardiserede data med ensartede snitflader til sektordataene jf. figur 2. Basisdata er de data, vi er fælles om at bruge og genbruge i forskellige sektorer og i en lang række forskellige anvendelser. Der er enighed blandt deltagerne i Servicefællesskabet om behovet for at udmønte det nye helhedsorienterede syn på basisdata som et fælles fundament. Det er specifikationerne for de grundlæggende referencedata, der er Servicefællesskabets kerne-interesse, samt at sikre at data udveksles via net- Figur 1. Dagens sektorsyn betyder at hver sektor administrerer ud fra data genereret ud fra egne behov og til egne systemer. Da den fysiske virkelighed jo er den samme, er der mange ukoordinerede registreringer af basale elementer som alle har brug for (fx vedr. ejendomme, bygninger, vandløb, veje, miljø og landbrug). Det giver problemer og unødige udgifter. Figur 2. Et nyt fælles syn på de geografiske administrationsgrundlag er etableret. I dag er det muligt at skabe en fælles geografisk infrastruktur ud fra standardiserede basisdata og med ensartede relationer til de sektorspecifikke data. Basisdata omfatter som vist multisektordata med en central kerne af fælles referencedata som bærende bjælker. De udgør det fælles fundament for de sektorspecifikke data. Metadata står ved siden af med standardiserede informationer om hvilke data der findes, ligesom en telefonbog. Rationalet er, at det som hovedregel for alle parter er bedre og billigere at være fælles om at indsamle og vedligeholde basisdata koordineret og sammenhængende fordi vi undgår dobbelt-arbejde og pengespild og får højere kvalitet for færre penge. 14 geoforum.dk 64 marts 2005

15 tjenester og lignende ud fra de fælles principper for god digital forvaltning. Arbejdet med at etablere en forståelsesramme for basisdata Den grundlæggende forståelsesramme som figur 2 illustrerer er udviklet i regi af Servicefællesskabets Udvalg til nytænkning vedr. basisdata i 2004, der blev nedsat i sommeren Udvalget har afrapporteret sit arbejde i rapporten Basisdata forståelsesramme og analysemodel til kategorisering af basisdata, november 2004 med følgende tre hovedemner: Opstilling af en definitionsmæssig forståelsesramme for basisdata, med udgangspunkt i nationale og internationale udviklingsarbejder og erfaringer (fx EU s forslag til direktiv vedrørende Infrastructure for Spatial InfoRmation in Europe (INSPIRE)). Definitionen af en forståelsesramme for begreberne i relation til basisdata har været en forudsætning for udvalgsarbejdet, og omfatter såvel de ejendomsretslige som de teknisk/topografiske samt de administrative basisdata, hvad enten de i dag er organiseret i form af kortværker eller i form af registre. Udvikling af en analysemodel med principper og metoder til identifikation og udvælgelse af basisdata. Analysemodellen danner grundlag for udvælgelse og kategorisering af sektorspecifikke data samt multisektordata og herunder referencedata. I forhold til udvælgelsen af multisektordata er opstillet en række udvælgelseskriterier: - omfang af anvendelsen - l ovgivningsmæssige krav/internationale forpligtigelser - behov for sammenhæng og homogenitet - samfundsøkonomiske hensyn - særlige politiske hensyn I forhold til identifikation af referencedata stilles der krav til - at referencedata skal kunne stedfæste brugerens informationer (geodætiske og geografiske referencesystemer) eller - at referencedata skal gøre det muligt at sammenstille forskelligartede informationer (geografiske identifikationer) eller - at referencedata skal etablere sammenhænge, der understøtter en formidlingsproces (kortinformation) Tanken bag at anvende en analysemodel skal ses i forhold til, at basisdata ikke kan opfattes som statiske, men vil forandre sig over tid afhængig af samfundsudviklingen. Udpegning af konkrete basisdata, hvor det dog har været nødvendigt at foretage en afgrænsning, således at dette arbejde primært har været koncentreret omkring udvælgelse af referencedata. I forhold hertil er der dels opstillet en liste med forslag til aktuelle referencedata, dels en oversigt over de tematiske rammer for fremtidens referencedata samt de ansvarlige aktører. Servicefællesskabet vil gerne have kommentarer til forståelsesramme og analysemodel til kategorisering af basisdata Afrapporteringen fra Udvalg til nytænkning vedr. basisdata kan hentes her: Rapport om Basisdata Hvis der er kommentarer, meninger og holdninger til de idéer og koncepter, der er udarbejdet for de 3 hovedemner: Forståelsesrammen for basisdata Analysemodellen Den aktuelle liste over referencedata skal de sendes til inden den 15. april Der er tale om en åben høring og alle er velkomne til at give deres svar. De indkomne høringssvar vil ikke medføre ændringer i udvalgets afrapportering eller blive besvaret enkeltvis, men høringssvarene vil indgå i det videre arbejde med basisdata i Servicefællesskabet. Offentliggørelse af høringen Servicefællesskabet forventer at offentliggøre resultatet af høringen på denne hjemmeside. Offentliggørelsen forventes at ske i maj. Geoforum opfordrer alle medlemmer til at studere rapporten om Basisdata og give jeres bidrag til høringen geoforum.dk 64 marts

16 INSPIRE Call for expression of interest Dear INSPIRE stakeholder, The EU initiative to establish an INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (INSPIRE) will help to make geographical information better accessible through harmonisation efforts in the fields of spatial data specifications, interoperability of spatial data services, and data sharing policies. In this way INSPIRE will support a wide range of purposes, directly or indirectly related to environmental policies and sustainable development. While the INSPIRE proposal for a Directive is being discussed in co-decision, a work programme has been prepared for the Preparatory Phase ( ) in which a broad stakeholder involvement is considered of crucial importance for future successful implementation of the Directive. In order to realise the work programme, a call for expression of interest for participation by Spatial Data Interest Communities (SDICs) has been set up. The call concerns the availability of expertise (specifications, standards, experts) to establish draft INSPIRE Implementing Rules as well as the readiness to participate in the review process. The call for expression of interest can be addressed via the following link: The call for expression of interest has been opened on the 11th of March. Although the call will remain open on a permanent basis, the initial composition of INSPIRE Drafting Teams will be formed on the basis of experts that are proposed before the 15 April Regards, Karen Fullerton Joint Research Centre Af Inge Flensted, Geoforums observatør i Følgegruppen for INSPIRE. Jeg var i går d 14/3 til møde i den danske følgegruppe til Inspire. Nedennævnte er i al hast vigtige informationer om den seneste udvikling i projektet. Til det videre arbejde omkring Inspire tegner sig en organisering. Organiseringen synes kompliceret, MEN den åbner også mulighed for inddragelse af interessegrupper meget bredt, hvilket skulle være usædvanligt for EU-arbejde. Der indkaldes nu og frem til 15/4 tilkendegivelser fra såkaldte SDIC s (Spatial Data Interest Communities) til at deltage i det videre arbejde. Hvem kan være SDIC? Det kan grupper/netværk, der er organiseret efter region, sektor eller temaer og deltagere i en SDIC kan være alle typer af interessenter. Som eksempler på SDIC er nævnt EUROGI, internationale netværksgrupper indenfor f.eks vej, miljø, metereologi osv. Men også private interessenter evt. i samarbejde med offentlige interessenter. Geoforum er derfor oplagt (hvilket også blev bekræftet ved et direkte spørgsmål til Jes Ryttersgård/KMS, dansk medlem af INSPIRE expertgruppen) Men det er selvfølgelig ikke uden omkostninger i det mindste i form af en arbejdsindsats. Hvordan kan en SDIC deltage i arbejdet: En SDIC kan enten deltage med enkelte personer, der bliver skriverkarle, hvilket kræver 30 50% af fuld arbejdstid i en periode. Men også som review-gruppe, altså som kommentatorer i forløbet. Det der måske er mest interessant i Geoforum sammenhæng er, at der senere i forløbet jo bliver nogle EUprojekter, der skal gennemføres. EUprojekter med tilhørende bevilling! Det kunne måske være meget interessant for nogle kredse i Geoforum, og til den tid vil involvering og viden jo være af stor vigtighed. Opdeling i arbejdsfelter: I et non-paper arbejdsprogram er det videre arbejde opdelt i nogle fagområder : 1. Metadata for data 2. Dataspecifikationer 3. Nettjenster, netservices o. lign. 4. Datatilgængelighed, rettigheder 5. Rapportering 6. Organisation 7. Integration Der foreligger en udførlig beskrivelse af disse arbejdsfelter i INSPIRE s arbejdsprogram, som blev omtalt i geoforum.dk nr. 63, februar Se rhd040705wp4a_v4.5.3_final-2.pdf KMS foreslog at Danmark melder ind på 1, som review er sandsynligvis. KMS mener at vide, at Finland sandsynligvis melder ind på 3. Men netop 3 har Geoforum jo via sine tidligere arbejder en god indsigt i. I øvrigt blev det nævnt, at den danske følgegruppe kan blive en permanent del af den danske organisering omkring Inspire evt. suppleret med flere deltagere, hvilket i øvrigt allerede er sket idet DMI, ITT og EBST nu også deltager. Geoforum kunne måske søge om deltagelse ikke kun som observatør, men som aktivt medlem i Følgegruppen for bedre at kunne medvirke til denne nye udvikling. Inge Flensted 16 geoforum.dk 64 marts 2005

17 Kortdage 2005 GIS I TIDEN november 2005 Konferencens tema er TID og GIS Mange af de nye og innovative områder indenfor GI og geodata handler om tiden i forbindelse med den geografiske verden, som vi beskæftiger os med. Mobilt GIS-udstyr vinder frem for at brugeren skal kunne skaffe sig de rigtige informationer på stedet, til tiden. Ved styring af flåder af skibe, lastbiler og redningsfartøjer ønsker man hele tiden at have on-line oplysninger om, hvor den enkelte enhed befinder sig. Forsyningsvirksomheder ønsker at kunne monitere hvornår og hvor belastningerne er størst. I vurdering af flugtveje i offentlige bygninger, har man brug for at vide, hvordan individuelle mennesker forholder sig til hinanden i tid og rum. Vi har behov for kendskab til miljøfremmede stoffers bevægelse ned gennem jorden, år for år. Vi bruger historiske kort til at vurdere hvordan det danske landskab har ændret sig gennem tiden. Vi beskæftiger os i det hele taget allerede en hel del med tid! Se vedlagte Call for Papers og send dit bidrag til konferencen via Sessioner på Kortdage 2005 kunne fokusere på: Modellering i tid og sted Hvordan bevæger mennesker sig i byrummet? Hvordan siver forurening ned gennem jordprofilen? Hvordan udvikler skovbrande sig? Hvor og hvornår er trafikken tættest og mest problematisk? Historik Hvordan ville samfundet have udviklet sig, hvis man altid havde kunnet se tilbage i tiden? Hvordan vil vi fremover benytte os af muligheder for at kunne se tilbage i tiden? Levering til tiden Post, taxa, mad, olie, skrald alt ønsker vi leveret eller afleveret til den tid, der passer os. Hjælp til tiden Når nøden er størst er hjælpen nær eller er den? Frem til tiden Hvilken hjælp kan GI give os for at vi selv når frem til tiden og ad den mest direkte og hurtige vej til målet? Strukturreform til tiden Hvordan mon vi når alt det der skal ske inden 1. januar 2007? og hvad kan GI og vi gøre for at hele samfundet når det? Forsyning - hele tiden Samfundet bliver mere og mere afhængig af, at forsyningen (el, varme, telefon, mm) ikke svigter. GI kan være en vigtig parameter i den forbindelse. geoforum.dk 64 marts

18 Kongresser og møder 2005 DATO TITEL OG STED marts The First International Symposium on Geo-information for Disaster Management, Delft, Holland, april Kartdagar 2005, Jönköping, Sverige, april»from Pharaohs to Geoinformatics«, 8th International Conference on The Global Spatial Data Infrastructure (GSDI-8) and the FIG Working Week 2005, Semiramis Intercontinental, Cairo, Egypt, se: maj Natur, kultur og forvaltning historiske kort i praksis på hotel Comwell Roskilde, HisKIS Historisk-kartografisk netværk, se: juni ESRI brugerklub Danmark Seminar, Gl. Avernæs, forløbigt program annonceres efter d. 11.3, se: juni Scangis 05 The 10th Scandinavian Research Conference on geographical information science Stockholm, Sweden, se: juli International Cartographic Conference»Mapping approaches into a changing world«, A Coruña, Spanien, se: august EuroSDR seminar Automated checking of DTM s, Aalborg University, se: http//www.land.aau.dk/jh/ dtm_checking/ august Geographic Information Management (GIM 05), København, se: september DMGIS 05 ISPRS Workshop on Dynamic and Multi-dimensional GIS University of Glamorgan, Pontypridd (near Cardiff) Wales, UK, se: september 50th Photogrammetric Week, Stuttgart, se: september ISGI International Symposium on Generalization of Information, Berlin, se: september GI Norden Conference 2005, Reykjavik, Island, se: 2005/ oktober DDH-data afholder sin årlige brugerkonference 2005 på Hotel Munkebjerg. Se For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: 18 geoforum.dk 64 marts 2005

19 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2005 Tirsdag 5. april København Mødet er aflyst Onsdag 27. april København Generalforsamling på KVL, se indkaldelse s. 10 Tirsdag 10. maj København Titel endnu ikke fastlagt Tirsdag 7. juni København Titel endnu ikke fastlagt november Kolding Danske Kortdage 2005 Møder i København afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Møder i Vest afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej Viborg Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums Mødekalender... lige før det sker! Se den nye huskeservice på hjemmesiden: mødeorientering geoforum.dk 64 marts

20 Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Østmøde Onsdag den 5. april kl Mødet er aflyst Den virtuelle verden Fagligt foredrag før generalforsamlingen Onsdag den 27. april kl Festauditoriet, KVL Bülowsvej Frederiksberg C Mere info side 10 Generalforsamling i Geoforum Danmark Onsdag den 27. april kl Festauditoriet, KVL Bülowsvej Frederiksberg C Mere info side 10

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 INSPIRE DK-Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. Den 25. oktober 2007 Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 Deltagere Anne K. Revald, Vejdirektoratet Bjarne Lanng,

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29493 Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D 2.11.1 (a) Januar 2004 Projektkoordinator: University

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Maj 2004 56 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information FOT - Fælles Obstruktion af Topografien? Platformen er skabt Se lederen side 3 Ledningsregistrering Referat af Anders Bo Andersen Se side 4

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn 18/3-2009 GKF-09-007 Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn De fynske kommuner forventer i samarbejde med KMS at etablere FOT i 2010. Udbuddet forventes udarbejdet og udsendt ultimo 2009. Fyn

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Til stede Arne Grønkjær TI AG Til stede - gæst Lars

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere