Loggen. Husk. Lej en skolebåd - se info side 18. April Årgang 41. nr. 2. Standerhejsning 11. april kl. 13. Infomøde nye medlemmer 21. maj kl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Loggen. Husk. Lej en skolebåd - se info side 18. April 2015. Årgang 41. nr. 2. Standerhejsning 11. april kl. 13. Infomøde nye medlemmer 21. maj kl."

Transkript

1 Årgang 41. nr. 2 Loggen MEDL E M SBL AD FOR MARB K S EJL - OG MOTORB DSKL UB Husk Standerhejsning 11. april kl. 13 Infomøde nye medlemmer 21. maj kl. 19 Førstehjælpskursus 13. maj kl. 19 I dette nummer Fra formanden 3 Jorden rundt 9 Skjoldungerne 10 5 skarpe 13 Referat 14 Æresmedlem 23 Kalenderen 27 Lej en skolebåd - se info side 18

2 M S M S B estyrelse Fra F ormanden Side 2 Formand Pia Eliasson MISS WATSON, plads 148 Tlf Næstformand Helle Dalsgaard MÅSEN, plads 242 Tlf Kasserer Søren Ødegaard JOSI, plads 258 Tlf Sekretær Karsten Roursgaard VIVALDI, plads 55 Tlf / Bestyrelsesmedlem Marie Rønnenkamp Drost MILLE, plads 294 Tlf Sejlerskole, Ole Krull Juniorsejlere, Jacob Christensen Pigesejlere, Helle Dalsgaard Kapsejlere, Ulla Bjerring FFFS, Ulla Bendix Bestyrelsesmedlem Jacob Christensen ARIEL, plads 268 Tlf Bestyrelsesmedlem Ulla Bjerring EOS, Fr.sund Lystbådehavn Tlf com Loggens redaktion Ole S. Andersen BACCHUS, plads 133 Tlf Ib Gregersen Tlf Deadline for næste blad: Søndag den 5. juli 2015 Aktivitetsudvalg, Karsten Roursgaard, Renè Hansen, Bent Rosenkvist,Jette Thomsen og Ulla Bjerring Webmaster, Michael Christoffersen Hjemmeside, Vi er også på Facebook Havnekontor, Havneejer Jeppe Sonne Tlf / tele.dk Generalforsamling Vi har netop afholdt klubbens Generalforsamling, hvor vi fik rundet sidste sæson af, og taget hul på en ny. Vi har sagt farvel til René Hansen i bestyrelsen, og Marie Rønnenkamp Drost er blevet valgt ind. Jeg vil gerne benytte lejligheden, til at sige tak til René, for hans store arbejde i klubben, og han har heldigvis lovet, at han vil fortsætte i Aktivitetsudvalget og Bøjeudvalget, så vi stadigvæk kan få stor glæde af ham. Marie vil blandt andet være med i Sejlerskoleudvalget, hvor hun vil være med til at udvikle Sejlerskolen. Vi er på rette vej Jeg synes det har været et godt år, og i bestyrelsen synes vi, at vi er på rette vej. Det er lykkedes, at bremse faldet i antallet af medlemmer, så vi nu ligger rimelig stabilt på omkring de 200, og vi har til alle vores arrangementer haft rigtig mange deltagere, hvilket viser, at der er højt aktivitetsniveau i klubben. Bestyrelsen har desuden kunnet fremlægge et positivt regnskab, hvilket gør det muligt, at afsætte penge til videre udvikling i den kommende sæson. Nogle af pengene skal bruges til, at udvikle vores nye Sejlerskole, men hvis der er nogle af Jer, der har gode idéer til, hvad vi ellers kan gøre for at udvikle klubben, så er i meget velkomne til at komme med dem. Skolebåde Sejlerskolen for let øvede skal bruge skolebådene en gang om ugen, og da der igen er stor tilslutning til vores almindelige sejlerskole, er der brug for to skolebåde. Bestyrelsen har derfor besluttet, at beholde både Miss Simply og Miss Marbæk, og tilbagetrække opsigelsen af den ene bådplads. Miss Marbæk er dog ved at være så slidt, at den snart bør udskiftes. Vi vil derfor arbejde for, at vi til næste sæson kan købe en ny skolebåd. Loggen Bestyrelsen havde regnet med, at en af de helt store udfordringer til den nye sæson ville blive, at finde en ny redaktør til Loggen. Heldigvis har vi fundet en mand, Ib Gregersen, der sammen med den nuværende medhjælpende redaktør Ole S. Andersen, vil overtage opgaven. Dette er vi meget glade for, da vi mener at det er vigtigt, at vi kan bevare vores klubblad. Nyheder De udlovede taljer i masteskuret er blevet sat op, både til de store og de lidt mindre master, så nu skulle det gerne blive lidt nemmere, at få sin mast ind og ud af skuret. Klubben har fået sin egen opslagstavle inde i klubhuset, som vi kan bruge til information til medlemmerne. Her vil der stå kontaktoplysninger til bestyrelsen og de forskellige udvalg. Det er også her, at vi vil annoncere vores forskellige arrangementer, og hvor man kan skrive sig på deltagerlisten. Jeg glæder mig til at se Jer alle sammen på havnen snart igen, og jeg håber at vi får en rigtig god sæson. Af: Pia Eliasson Formand Side 3

3 Kæmpe kapsejlads for joller Førstehjælpskursus i MSM ONS DAG DEN 13. M AJ KL. 19 En erfaren Falck redder vil undervise i basal førstehjælp, så du bliver bedre rustet, hvis uheldet skulle være ude. Det er gratis for medlemmer af MSM, og ikkemedlemmer betaler 50 kr. Tilmelding på listen på opslagstavlen eller på Søndag den 17. maj 2015 afholder Juniorsejlcentret, sammen med Jægerspris sejlklub, en stor kapsejlads for joller. Stævnet har navnet Haldor Topsøe Cup, og det finder sted lige syd for Frederikssund og Marbæk lystbådehavn. Haldor Topsøe Cup er det første af i alt fire kredsstævner i år i Isefjordskredsen. Ved stævnet deltager børn og unge, der sejler i optimistjoller, Zoom 8, Feva, Tera, 405 ere m.m. Selve kapsejladsen starter kl , og foregår i 2 afdelinger, adskilt af en frokostpause på land. Der deltager op mod 100 børn og unge i de forskellige jolletyper, som i dagens løb vil sprede liv og glæde på vandet, på jollepladsen og de omkringliggende arealer. Foruden de mange børn/unge vil også en masse forældre og søskende fra forskellige klubber være til stede for at hjælpe sejlerne. For tilskuere vil der være mulighed for at komme ud på vandet og se på kapsejladserne fra Dampskibet Skjelskør, som i dagens anledning vil sejle med passagerer lige uden for kapsejladsområdet. Billetter købes på Skjelskør. Hvis vejret tillader det vil Skjelskør lægge til ved bro 5 i Frederikssund Lystbådehavn. Vi er mange fra Juniorsejlcentret og Jægerspris Sejlklub, der deltager i forberedelsen af dette stævne, men vi kan sagtens bruge flere hænder såvel på land som på vandet. Hvis du har tid og lyst så meld dig til Dorte Bak på dk eller tlf Kom og se, hvad der foregår og fornem den dejlige stemning, når mange sejlsportsglade børn og unge mødes. Af: Dorte Bak Juniorsejlerne Side 4 Side 5

4 Tak til S usan! Bestyrelsen vil gerne sige tak til Susan Münster, for hendes tid som redaktør for Loggen. Hun har lavet bladet i tre år, og på trods af svære arbejdsbetingelser, er det lykkedes hende, at lave et rigtig flot blad. Susan har selv lavet interviews, skrevet artikler og taget billeder. Hun har redigeret alt stoffet selv, sat det op og sendt det til Af: Pia trykkeren. Hvis der Eliasson har manglet stof, Formand som nok har været tilfældet ved alle numrene, har hun ringet og rykket, og det er altid lykkedes hende, at få bladet fyldt godt ud. Hun har brugt ikke mindre end timer på hvert nummer! Så Susan: Tusind tak for dit store arbejde. Du vil blive savnet. Side 6 Side 7

5 J orden R undt med S kipperlabskovs Side 8 Onsdag den 21. januar var dagen for den årlige Skipperlabskovs, hvor Rene Hansen havde samlet en flok finere mænd, der kendte til madlavning. Iført høj kokkehue og bowlerhat gik svendene i gang med -10 kg oksekød, 25 kg kartofler og 10 kg løg beregnet til 60 personer. Efter maden hvor der var rigeligt med r ø d b e d e r, kom to brave s ø m æ n d Rainer og Jochen og foredrog om deres utrolige langture i en 24 fods Spækhugger. Rainer og Jochen, der er af tysk oprindelse, men herboende gennem mange år, fortalte veloplagt og indlevende om deres togter, og hvordan de uden større sejlererfaring lagde ud med et togt i 1993 til Nordatlanten og senere sydover til Gran Canaria over Atlanten til Caribien, gennem Panama-kanalen til Galapagos og over Stillehavet indtil de solgte skivet for en dollar og rejste hjem fra New Zealand. Alene beskrivelsen om turen gennem Panama-kanalen var en historie i sig selv, med bureaukrati og regler der blandt andet krævede toilet ombord til lodsen, hvilket blev klaret med en finerplade med passende hul til en spand nedenunder. Vi blev vidner til, at man kan sejle lige til verdens ende på et lille budget, under spartanske forhold og blot en påhængsmotor på hækken. R ainer og J ochen 2 brave langturssejlere, der næsten nåede J orden R undt. Af. Ole S. Andersen Loggen Side 9

6 Af: Ole S. Andersen Loggen S kjoldungernes Land - F jordlandet Danmarks fjerde nationalpark Skjoldungernes Land er nu en realitet. Nationalparken dækker området i den sydlige del af Roskilde Fjord fra Jyllinge Nordmark ned til Roskilde og et godt stykke ned i det skovrige område syd for Lejre. Naturparkens hovedformål er at bevare og styrke områdets værdifulde natur præget af fjorden med sine øer og holme, de omgivende strandenge og kystskrænter samt de mange og varierede skove, de mange søer, moser, enge og vandløb. Vores smalle og snørklede fjord med det kystnære Fjordland er i sandhed en naturperle, ydermere hvor vikingetidens vugge stod. Apropos vikingetiden kan det undre, at nationalparken ikke medtager området op til Skuldelev Ås, Kølholm og Peberrenden, hvor De Skuldelev Skibe blev fundet og bragt til Roskilde. Måske har man bevidst valgt at lægge behørig afstand til den kommende højbro ved Tørslev Hage! Tunnelprojekt begravet Jeg til evig tid undre mig over, at vores smukke fjordlandskab skal belemres med en bro, ligesom jeg frygter for de støjgener, broen vil forårsage. I den forgangne sommer var vi bl.a. i Middelfarts Ny Havn ved kulturhuset. Kl. fire om morgenen vågnede jeg ved en voldsom larm fra en lastbil. Det var såmænd den tiltagende morgentrafik på Lillebæltsbroen 2 km derfra som havde vækket mig. Tilmed kunne jeg skelne mellem lastbilchaufførernes radioprogram 2 km derfra! Overføres dette lydbillede til Tørslev Hage Broen i en radius på 2 km, så når man 5 kirkesogne mine damer og herrer. Hvorfor kan vi ikke få en tunnel, der starter omkring S-togslinien og dukker op igen vest for Tørslev by. Jeg undres ikke mindst når man skeler til de tunnelprojekter, der pågår på Færøerne, og hvor danske investeringsselskaber står i kø for at få lov til at finansiere. Roskilde Sø Efter stormen Bodils hærgen har man genoptaget diskussionen om det betimelige i, at lukke fjordene af med dæmninger enten ved Isefjordens udmunding eller ved Kulhuse eller måske ved Kronprins Frederiks Bro. I 2007 foreslog eksperter en dæmning mellem Hundested og Rørvig til 1,3 milliarder for at sikre sig imod klimaforandringerne og deraf følgende oversvømmelser. Andre eksperter forkastede i 2013 ideen med, at prisen ikke stod mål med udbyttet. Så kom Bodil på besøg og diskussionen blusser op igen. Jeg undres endnu en gang hvordan kan man på en og samme tid ophøje vores fjordlandskab til nationalpark med det formål at værne om den helt specielle natur, der er i og omkring vores fjord samtidig med, at nogle vil lukke fjorden af med en dæmning, så der i stedet dannes en sø med stillestående brakvand! Vandgennemstrømning Tillad mig at erindre om hvorfor, vi har Tandstumpen ved Tippen/ Frederikssund Havn. Da de 5 bropiller i sin tid skulle bortsprænges, ønskede Frederikssund Byråd at bevare den østligste bropille og udvide Tippen med opfyld ud til denne pille, der blev til Tandstumpen, fordi rette myndighed ikke ville tillade den yderligere opfyldning 20 meter ud i fjorden. Begrundelsen var at vandmiljøet ville lide alvorligt under denne begrænsning i vandgennemstrømningen. Diger der dur Stigende vandstand og kommende storme er en latent trussel mod os fjordboere, som ikke skal negligeres. Kan denne alvorlige trussel ikke imødegås med anlæggelse af diger (på land) ved f. eks. Frederiksværk, Frederikssund, Jyllinge og Hyllingeriis. Dæmninger er ikke så dyre i sig selv, pumpeværkerne derimod koster kassen. Deraf udleder jeg så, at diger må være billigere, og de beskytter, hvad der skal beskyttes på begge sider af digerne. Jeg undrer mig over, at diger ikke er bragt i spil og spørger mig selv er vi virkelig så fattige, så vi må leve med truslen - og skal vi absolut sende folk til Mars frem for at sikre Fjordlandet. Grafiske løsninger er en tillidssag Side 10 Fjordlandet set fra Skuldelev Ås. (Danmarks bedst bevarede ås). Side 11

7 5 skarpe til bestyrelsesmedlemmet 5 skarpe til Marie Rønnenkamp Drost 1:Min sejlererfaring startede for 15 år siden, da jeg mødte min mand Peter. Peter er vokset op i en sejlerfamilie med båd, som naturligvis var et must at tilbringe sine ferier i. Dengang var det lidt af en udfordring for en person med vandskræk. Vi overtog selv båden en Afrodite 101 i 2011, solgte den sidste år og købte en Faurby 36, med ståhøjde og das og mus. 2: Jeg sejler fordi, jeg nyder at være ude på vandet og midt i naturen væk fra telefoner, mails, osv. Kun koncentrere sig om vind og vejr, ror og sejl. Det er afstressende og smukt. 3: Jeg er med i bestyrelsen, fordi jeg har været rigtig glad for de fællesskaber, jeg har indgået i, og de personer jeg har mødt på havnen i Marbæk og i klubben, bl.a. i forbindelse med, at jeg har gået på sejlerskolen de seneste 2 år. Dette sammenhold og glæden ved sejlerlivet er meget smittende og gør lysten til sejlads endnu større. Jeg ønsker at kunne bidrage til at vedligeholde og udvide denne entusiasme og aktivitet blandt nye sejlere og klubmedlemmer i sejlerskolen. 4: Min bedste sejleroplevelse er svær at vælge. Weekendture med venner, en stille aften på vandet med skolebåden, stærk vind fra agten gennem Bøgestrømmen i bagende sol. Men tilfredsstillelsen og lettelsen ved at sejle sin egen båd for første gang sikkert hjem fra Ebeltoft den 17. april sidste år i solopgang og kulde, er stadig meget nærværende i min bevidsthed. 5: Min værste sejleroplevelse må være nærdødsoplevelsen på den livlige Afrodite 101 fra Assens til Fåborg i kuling på min første sommerferie i båd. Vinden var tværs og 101 eren lå i bogstavelig forstand på vandet. Jeg sad under dæk og holdt krampagtigt fast i et håndtag, da jeg ellers var sikker på, at blive skyllet over bord. Af: Ole S. Andersen Loggen Side 12 Side 13

8 Asger Røngren blev valgt med applaus, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Bestyrelsens samlede beretning kan læses på klubbens hjemmeside: Kassereren fremlagde regnskabet og efter nogle få uddybende kommentarer, blev det enstemmigt godkendt. Budgettet for 2015 blev forelagt generalforsamlingen. Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau. Søren Ødegaard blev valgt. Karsten Roursgaard blev genvalgt og Marie Rønnenkamp Drost blev indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem. Formanden takkede René Hansen for hans indsats i bestyrelsesarbejdet. Revisorer: Christian Als og Maibrit Vad blev valgt. Revisorsuppleant: Ulrika Rückert Karlsson blev valgt. (Dvs. som i 7.2; indkaldelse ved skriftlig meddelelse til medlemmerne). Forslaget blev vedtaget med følgende ordlyd. 7.2: Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest den 31. januar. Sammen med indkaldelsen udsendes en foreløbig dagsorden. 7.3: Endelig dagsordenen bekendtgøres på klubbens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen eventuelt også via . Nummereringen af resten af 7 tilrettes hertil. Kaj?: Er nedgangen i medlemstallet delvis pga. størrelsen på havnelejen? Søren ØdegaardDa man ikke nødvendigvis skal være medlem af MSM for at have en havneplads, og vi derfor ikke har indflydelse på lejen af havneplads, har bestyrelsen ikke undersøgt dette. Keld Christensen: Har bestyrelsen overvejet at etablere en Hjertestarter på havnen? Søren Ødegaard: Vi har diskuteret det længe i bestyrelsen, og har sendt ansøgning til TRYG FONDEN. Samtidig har vi talt med havneejeren om at opsætte en. Vi forfølger sagen. Tine Jensen: Hvornår bliver broerne færdiggjort: Pia Eliasson: Vi holder møde med havneejeren snarest, hvor også dette spørgsmål vil blive rejst. Pia Eliasson: Bestyrelsen indstiller JETTE THOMSEN til æresmedlem af klubben. Dette blev bakket op med stort applaus. Jette Thomsen fik overrakt et diplom og en buket blomster. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var blevet afholdt i god ro og orden. Side 14 Side 15

9 Side 16 Side 17

10 Loggen Leje af skolebåden Vil du gerne ud og sejle, men mangler en båd? Som medlem i Marbæk Sejl- og Motorbådsklub har du mulighed for, at leje en af vores to skolebåde. Den ene er en Albin 78 Cirrus, en 26 fods sejlbåd med indenbords motor, den anden er en Drabant 24, en 24 fods sejlbåd med udenbords motor. Bådene kan lejes til kortere eller længere ture. Det eneste det kræver, er at du har duelighedsbevis, og at skolebåden ikke bruges af sejlerskolen på det pågældende tidspunkt. På hjemmesidens kalender kan du se om båden er ledig. Booking sker ved at sende en mail til msm-klub.dk med oplysning af navn, medlemsnummer og hvornår du vil leje båden. Du skal også, på forskud, indbetale leje til klubbens bankkonto: i Handelsbanken Priser: 200 kr./dag, 600 kr./weekend, 2000 kr./uge. Nøglen udleveres af en af de ansvarlige for skolebådene, hvor der også vil være en gennemgang af båden. Hvis du har spørgsmål, så kontakte Pia Eliasson på eller tlf Kend dit tovværk! Kender du forskel på tovværk, liner, snore, skøder, fortøjning? Hvis du ikke kender de nyeste, så kom og hør mere om hvad man bruger til hvad, hvornår og hvordan. Jaqué Madsen fra firmaet Engholm, som bl.a. forhandler Robline kommer og demonstrerer forskellige tovværkstyper og laver en enkelt splejsning. Birthe fra Marineshoppen vil også være tilstede. Tirsdag 28. april kl. 19 ca. 21 i klubhuset. Skriv dig på listen i klubhuset eller send en mail til senest torsdag den 23. april. Side 18 Side 19

11 Af Ulla Bjerring Aktivitetsudvalget E rfaring med A pp s Den 18. februar havde vi en hyggelig vinteraften for vores medlemmer, hvor Michael (S/Y SAYA) og jeg fortalte om vores erfaringer med forskellige APP s til brug for vores sejladser. Michael har lagt de APP vi gennemgik på hjemmesiden til jeres inspiration. For nogle år siden tog jeg et sommertogt gennem Gøta kanalen. Jeg købte en Garmin kortplotter samt 2 chip med søkort, for at dække hele området, i alt en udgift på ca. kr 9000,- og det fungerede fint. Et par år efter skulle vi på togt med langturs sejlerne til Sognefjorden. Enten skulle jeg købe endnu en chip til ca ,- eller også skulle jeg prøve at købe Garmin Blue- Chart App, hvor jeg fik hele Skandinavien til en pris af kr. 350,- og gratis opdateringer fremover. Jeg sprang ud i det og købte App en. Nej - jeg bliver ikke betalt for at reklamere for den! Det er nok det bedste køb, jeg har gjort. Det er så nemt, at lægge/ændre ruter. Du har en stor skærm, - man skal ikke tæt på for at se sin rute - og i dag kan man få vandtætte covers og beslag, så man kan montere IP- AD en nærmest hvor som helst og lige klikke den af igen. Jeg kan stærkt anbefale at købe denne App, frem for en ny kortplotter, - jeg har aldrig oplevet at den svigter og når man er på nettet, kan den bl.a. vise Wind speed. DS Turbøjer Dansk Sejlunion, der administrerer ca. 150 turbøjer i danske farvande, afholdt for nyligt møde hvor vores Bøjeudvalg i skikkelse af Rene Hansen deltog og Torben Bay fra Frederikssund Sejlklub var fraværende. I vores område er der som bekendt udlagt 2 turbøjer én nord for Gerlev dæmningen og én syd for. Nu fordobles antallet af bøjer, så der fremover bliver 2 bøjer hvert sted. Desuden har vores Bøjeudvalget påtaget sig opgaven med turbøjen ret syd for Skuldelev Havn. Ønsket om en bøje mellem Tørslev Hage og Kølholm har Farvandsdirektoratet imidlertid ikke imødekommet. Turbøjerne må kun anvendes af medlemmer under Dansk Sejlunion højst i 24 timer, gerne flere både samtidig, dog må bøjen maksimalt belastes med i alt 15 tons bådvægt. Nærmere regler og bøjernes placering fremgår af DS-hæftet Tursejler, findes også som App. I øvrigt arbejdes der pt. på at etablere et samarbejde mellem Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere, der især lægger bøjer ud i det sydfynske, et samarbejde der gerne skulle munde ud i at have fælles bøjer. Af Rene Hansen Aktivitetsudvalget Pinsetur lørdag maj Skal I med på pinsetur til Orø? Gå ikke glip af denne dejlige tur, som byder på hyggeligt samvær og naturligvis godt vejr. Der er skippermøde lørdag den 23. maj kl i klubhuset, så alle kan nå at komme under broen kl. 10. Nogle både ønsker at sejle før eller efter, og det er naturligvis også OK. Så mødes vi blot til middag kl. 18 Klubben sørger for grillkul til middagen lørdag aften og indkøber morgenmad søndag morgen. Det koster den formidable sum af kr. 30 pr person, og ikke-medlemmer betaler ekstra kr. 50. Side 20 Skriv jer på tilmeldingen i klubhuset inden den 18. maj, eller tilmeld jer med navn, bådnavn og antal personer på Aktivitetsudvalget Side 21

12 Nyt fra Pigesejlerne. Af: Helle Dalsgaard Pigesejlerne Så går vi snart i gang med endnu en sæson, som Pigesejlere i Marbæk. Der kræves i princippet ikke særlige forudsætninger, såsom sejlererfaring, båd, fysik el. lign - så mød op uanset hvem du er. Første sejldag bliver mandag d. 4 maj kl , hvor vi mødes bag klubhuset. Vi har altid faste planer for sejldagene, som omfatter teori og praksis. Derudover hygger vi efter sejladsen med kaffe/kage eller spisning/grill. Vi arrangerer også den årlige Pigesejlerweekend, som er for alle, der kunne tænkes at ville deltage. Denne weekend er i år d /8. P.s. Hvis der er nogle, der kunne tænke sig at være behjælpelige med at være skipper eller gæsteskipper, så kontakt os gerne. Tilmelding kan ske på opslaget i klubhuset eller på mail: Whiskysmagning for sejlere med god smag! Æresmedlem Af: Karsten Roursgaard Bestyrelsen Side 22 Fredag den 6. marts mødte 23 forventningsfulde folk op for at blive indført i historier og smagning af udvalgte skotske whiskyer. Vi fik en solid gennemgang af whisky produktion, hvor de forskellige typer produceres og forskelligheden mellem typerne. Undervejs blev der smagt og duftet til 9 meget forskellige whiskyer. Desuden skulle vi forsøge at finde dufte, der refererede til Sherry, Portvin og Amarone rødvin. Det var ikke let! Efter den glimrende gennemgang, blev de endnu ikke tømte flasker sat på bordet, og støjen i lokalet steg en smule. En god aften med højt humør og flere af os blev også lidt klogere på denne skønne drik. Vi har tidligere udnævnt 2 æresmedlemmer i klubben. Det er en udnævnelse, som er givet til nogle medlemmer som har ydet en helt ekstraordinær indsats. Det er mange år siden sidst, og bestyrelsen synes, at der nu er en person, som er kvalificeret til at modtage denne udmærkelse. Bestyrelsen indstillede derfor Jette Thomsen til Æresmedlem af Marbæk Sejl- og Motorbådsklub på Generalforsamlingen med følgende motivering: Jette har været medlem af klubben i 37 år. Hun har været særdeles aktiv i alle årene, og altid ydet en stor indsats for klubben. Jette går altid forrest, når der er brug for det. Hvem husker f.eks. ikke, da hun var turguide på Orø for nogle år siden! For jer som ikke kender historien, så førte Jette os på en meget meget lang tur omkring på øen. Nå, men der var vist bare tale om en lille navigationsfejl! Spøg til side, Jette er gået forrest med succes i rigtig mange sammenhænge: Hun har været formand, hvor hun var med til at rette op på klubbens økonomi, fik klubben til at satse på vores juniorvirksomhed, og ikke mindst tog hun et stort opgør med den ret mandschauvinistiske indstilling, man den gang havde i klubben. Der var en del mænd, der mente at kvinder slet ikke skulle sejle, men det gjorde Jette og flere andre heldigvis oprør imod. Jette har i mange år været medlem af tursejlerudvalget, pigesejlerudvalget, med til at arrangere FFFS, og utallige Afriggerfester. Jette er stadigvæk meget aktiv i klubben, og er nu medlem i aktivitetsudvalget. Generalforsamlingen tilsluttede sig, med et stort bifald, indstillingen. Side 23

13 Side 24 Loggen Side 25

14 Kalenderen Marbæk-Elleore 2 m/k cruising regatta Lørdag, den 19/9 kl arrangerer Marbæk Sejl- og Motorbådsklub kapsejladsen Marbæk-Elleore 2 m/k regaa. En distancesejlads på +/- 18 sm. (Marbæk-Elleore og retur). Kapsejladsen er en cruisingsejlads med maks. 2 personer om bord og er åben for alle sejlførende bådtyper med eller uden målerbrev. Dagens Program: Kl Skippermøde ved Marbæk klubstander/klubhus der er mødepligt for alle deltagende både. Kl Starten går (samlet start for alle både) Kl Første båd forventes i mål Kl Kapsejlads slut Kl Præmieoverrækkelse Kl Grillen tændes ved klubhuset medbring selv mad og drikkevarer Kapsejladsbestemmelser: Omsejlingsretning af Elleore er valgfri. Intet målerbrev alle sejl er lladt Der sejles eer internaonale søvejsregler Placering udregnes eer TURlys Maks 2 personer om bord pr. båd børn og hunde er dog lladt Startlinje udlagt vest for Marbæk havn Sejlads sæes på pause i rende ved Kølholm samt ved rende vest for Eskildsø - pauseder registreres i skema og gives l sejladsledelsen ved målgang (instrukon gives ved skippermøde) Målgang ved runding af gul kapsejladsbøje tæest på Frederikssund/Marbæk havn Såfremt der ikke er dommerbåd, afgives startsignal fra land på 10 min, 5 min og 1 min. Ved runding af Elleore syd/midt tages et foto som uploades l Facebook eller der tages et digitalt foto med angivelse af dato/d Ved målgang tages et foto af grøn bøje som uploades l Facebook eller der tages et digitalt foto med angivelse af dato/d Tidsbegrænsning 6 mer Ved vejrudsigt med svag vind aortes ruten inden start l runding af rød bøje nord for Eskilsø Præmier: Præmier l 1., 2., 3. og 7. pladsen. (1 ramme øl, 1 ramme sodavand, 1 stor bakke flødeboller, 4 skumbananer). 1-pladsen får sit navn gravet i sølv på Elleore-plakeen. Ved mere end 10 lmeldte er der præmier l 4. og 5. pladsen. Præmie for bedste foto uploadet l Facebook Marbæk siden formanden er dommer. D ATO: A ktivitet A nsvar Lørdag 11.4 Standerhejning kl. 13 Pia Onsdag 22.4 Møde for sejlerskolen Sejl.sk.udv. Tirsdag 28.4 Tovværksaften kl. 19 Aktiv. udvalg Mandag 4.5 Pigesejlerne starter Helle Mandag 4.5 Sejlerskolen starter Ole K. Tirsdag 5.5 Kapsejlads starter Ulla Bjerring Torsdag 7.5 Sejlerskolen for let øvede Sejlerskoleudv Onsdag 13.5 Sørelateret 1.hjælpskursus Sejlerskoleud Torsdag 14.- Anholt tur Aktiv. udvalg søndag 17.5 Søndag 17.5 Juniorstævne i Marbæk/ Jacob Fr.sund Torsdag 21.5 Møde med nye medlemmer Pia Lørdag 23.- Pinsetur til Orø Aktiv. udvalg Søndag 24.5 Fredag 12.6 Grillaften for alle på havnen Aktiv udvalg Søndag 14.6 Sejlerskolens udflugt til Sejl.sk.udv. Roskilde Lørdag 20.- Sjælland rundt på indersiden René Søndag 21.6 Tirsdag 23.6 Sct. Hans arr. i klubhuset Aktiv udv Uge 31 Juniorsejler Sommer Camp Jacob Mandag 3.8 Pigesejlerne starter Helle Mandag 3.8 Sejlerskolen starter Sejl.sk.udv Tirsdag 4.8 Kapsejlads starter Ulla Bjerring Torsdag 6.8 Sejlerskolen let øvede starter Pia / Marie Fredag 14- FFFS Ulla Bendix lørda Lørdag 29- Pigesejlerweekend Helle Søndag 30.8 Mandag 31.8 Det store søslag mellem Helle / Pia pigesejlerne og sejlerskolen Lørdag 19.9 Cruisingregatta Elleore rundt Henrik Lørdag Standernedtagning med Aktiv udv frokost kl. 13 Lørdag Afrikkerfest i Valhal kl. 18 Pia Flere datoer og aktiviteter modtages gerne. Send en mail til: Loggen udkommer 4 gange årligt Januar April August November Side 26 Tilmelding og pris: Pris 75 kr. pr. båd. Betales ved skippermøde Tilmelding senest onsdag, den 16. september l: eller sms på med Side 27

15 Afsender: Marbæk Sejl- og Motorbådsklub c/o Søren Ødegaard Amsterdamhusene Frederikssund Returneres ved varig adresseændring Trykkested: Proventus G rafisk A ps

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub Oktober 4-2009 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Februar 1-2015 Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Sejlerskolen starter! Se side 3

Sejlerskolen starter! Se side 3 1 34. Årg. April - september 2011 Sejlerskolen starter! Se side 3 F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 3 gange årligt i 2011. Oplag: ca. 450 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

G A M B Ø T P O S T E N

G A M B Ø T P O S T E N 1 G A M B Ø T P O S T E N Thurø Sejlklub Nr. 4 nov / dec 2013 jan 2014 Farefuld færd Erling Billeder fra en rigtig god sommer 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning Din solcelle leverandør

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 3 maj/ juni 2012. Standerhejsning i Gambøt

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 3 maj/ juni 2012. Standerhejsning i Gambøt 1 Thurø Sejlklub Nr. 3 maj/ juni 2012 Standerhejsning i Gambøt 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere