Loggen. Husk. Lej en skolebåd - se info side 18. April Årgang 41. nr. 2. Standerhejsning 11. april kl. 13. Infomøde nye medlemmer 21. maj kl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Loggen. Husk. Lej en skolebåd - se info side 18. April 2015. Årgang 41. nr. 2. Standerhejsning 11. april kl. 13. Infomøde nye medlemmer 21. maj kl."

Transkript

1 Årgang 41. nr. 2 Loggen MEDL E M SBL AD FOR MARB K S EJL - OG MOTORB DSKL UB Husk Standerhejsning 11. april kl. 13 Infomøde nye medlemmer 21. maj kl. 19 Førstehjælpskursus 13. maj kl. 19 I dette nummer Fra formanden 3 Jorden rundt 9 Skjoldungerne 10 5 skarpe 13 Referat 14 Æresmedlem 23 Kalenderen 27 Lej en skolebåd - se info side 18

2 M S M S B estyrelse Fra F ormanden Side 2 Formand Pia Eliasson MISS WATSON, plads 148 Tlf Næstformand Helle Dalsgaard MÅSEN, plads 242 Tlf Kasserer Søren Ødegaard JOSI, plads 258 Tlf Sekretær Karsten Roursgaard VIVALDI, plads 55 Tlf / Bestyrelsesmedlem Marie Rønnenkamp Drost MILLE, plads 294 Tlf Sejlerskole, Ole Krull Juniorsejlere, Jacob Christensen Pigesejlere, Helle Dalsgaard Kapsejlere, Ulla Bjerring FFFS, Ulla Bendix Bestyrelsesmedlem Jacob Christensen ARIEL, plads 268 Tlf Bestyrelsesmedlem Ulla Bjerring EOS, Fr.sund Lystbådehavn Tlf com Loggens redaktion Ole S. Andersen BACCHUS, plads 133 Tlf Ib Gregersen Tlf Deadline for næste blad: Søndag den 5. juli 2015 Aktivitetsudvalg, Karsten Roursgaard, Renè Hansen, Bent Rosenkvist,Jette Thomsen og Ulla Bjerring Webmaster, Michael Christoffersen Hjemmeside, Vi er også på Facebook Havnekontor, Havneejer Jeppe Sonne Tlf / tele.dk Generalforsamling Vi har netop afholdt klubbens Generalforsamling, hvor vi fik rundet sidste sæson af, og taget hul på en ny. Vi har sagt farvel til René Hansen i bestyrelsen, og Marie Rønnenkamp Drost er blevet valgt ind. Jeg vil gerne benytte lejligheden, til at sige tak til René, for hans store arbejde i klubben, og han har heldigvis lovet, at han vil fortsætte i Aktivitetsudvalget og Bøjeudvalget, så vi stadigvæk kan få stor glæde af ham. Marie vil blandt andet være med i Sejlerskoleudvalget, hvor hun vil være med til at udvikle Sejlerskolen. Vi er på rette vej Jeg synes det har været et godt år, og i bestyrelsen synes vi, at vi er på rette vej. Det er lykkedes, at bremse faldet i antallet af medlemmer, så vi nu ligger rimelig stabilt på omkring de 200, og vi har til alle vores arrangementer haft rigtig mange deltagere, hvilket viser, at der er højt aktivitetsniveau i klubben. Bestyrelsen har desuden kunnet fremlægge et positivt regnskab, hvilket gør det muligt, at afsætte penge til videre udvikling i den kommende sæson. Nogle af pengene skal bruges til, at udvikle vores nye Sejlerskole, men hvis der er nogle af Jer, der har gode idéer til, hvad vi ellers kan gøre for at udvikle klubben, så er i meget velkomne til at komme med dem. Skolebåde Sejlerskolen for let øvede skal bruge skolebådene en gang om ugen, og da der igen er stor tilslutning til vores almindelige sejlerskole, er der brug for to skolebåde. Bestyrelsen har derfor besluttet, at beholde både Miss Simply og Miss Marbæk, og tilbagetrække opsigelsen af den ene bådplads. Miss Marbæk er dog ved at være så slidt, at den snart bør udskiftes. Vi vil derfor arbejde for, at vi til næste sæson kan købe en ny skolebåd. Loggen Bestyrelsen havde regnet med, at en af de helt store udfordringer til den nye sæson ville blive, at finde en ny redaktør til Loggen. Heldigvis har vi fundet en mand, Ib Gregersen, der sammen med den nuværende medhjælpende redaktør Ole S. Andersen, vil overtage opgaven. Dette er vi meget glade for, da vi mener at det er vigtigt, at vi kan bevare vores klubblad. Nyheder De udlovede taljer i masteskuret er blevet sat op, både til de store og de lidt mindre master, så nu skulle det gerne blive lidt nemmere, at få sin mast ind og ud af skuret. Klubben har fået sin egen opslagstavle inde i klubhuset, som vi kan bruge til information til medlemmerne. Her vil der stå kontaktoplysninger til bestyrelsen og de forskellige udvalg. Det er også her, at vi vil annoncere vores forskellige arrangementer, og hvor man kan skrive sig på deltagerlisten. Jeg glæder mig til at se Jer alle sammen på havnen snart igen, og jeg håber at vi får en rigtig god sæson. Af: Pia Eliasson Formand Side 3

3 Kæmpe kapsejlads for joller Førstehjælpskursus i MSM ONS DAG DEN 13. M AJ KL. 19 En erfaren Falck redder vil undervise i basal førstehjælp, så du bliver bedre rustet, hvis uheldet skulle være ude. Det er gratis for medlemmer af MSM, og ikkemedlemmer betaler 50 kr. Tilmelding på listen på opslagstavlen eller på Søndag den 17. maj 2015 afholder Juniorsejlcentret, sammen med Jægerspris sejlklub, en stor kapsejlads for joller. Stævnet har navnet Haldor Topsøe Cup, og det finder sted lige syd for Frederikssund og Marbæk lystbådehavn. Haldor Topsøe Cup er det første af i alt fire kredsstævner i år i Isefjordskredsen. Ved stævnet deltager børn og unge, der sejler i optimistjoller, Zoom 8, Feva, Tera, 405 ere m.m. Selve kapsejladsen starter kl , og foregår i 2 afdelinger, adskilt af en frokostpause på land. Der deltager op mod 100 børn og unge i de forskellige jolletyper, som i dagens løb vil sprede liv og glæde på vandet, på jollepladsen og de omkringliggende arealer. Foruden de mange børn/unge vil også en masse forældre og søskende fra forskellige klubber være til stede for at hjælpe sejlerne. For tilskuere vil der være mulighed for at komme ud på vandet og se på kapsejladserne fra Dampskibet Skjelskør, som i dagens anledning vil sejle med passagerer lige uden for kapsejladsområdet. Billetter købes på Skjelskør. Hvis vejret tillader det vil Skjelskør lægge til ved bro 5 i Frederikssund Lystbådehavn. Vi er mange fra Juniorsejlcentret og Jægerspris Sejlklub, der deltager i forberedelsen af dette stævne, men vi kan sagtens bruge flere hænder såvel på land som på vandet. Hvis du har tid og lyst så meld dig til Dorte Bak på dk eller tlf Kom og se, hvad der foregår og fornem den dejlige stemning, når mange sejlsportsglade børn og unge mødes. Af: Dorte Bak Juniorsejlerne Side 4 Side 5

4 Tak til S usan! Bestyrelsen vil gerne sige tak til Susan Münster, for hendes tid som redaktør for Loggen. Hun har lavet bladet i tre år, og på trods af svære arbejdsbetingelser, er det lykkedes hende, at lave et rigtig flot blad. Susan har selv lavet interviews, skrevet artikler og taget billeder. Hun har redigeret alt stoffet selv, sat det op og sendt det til Af: Pia trykkeren. Hvis der Eliasson har manglet stof, Formand som nok har været tilfældet ved alle numrene, har hun ringet og rykket, og det er altid lykkedes hende, at få bladet fyldt godt ud. Hun har brugt ikke mindre end timer på hvert nummer! Så Susan: Tusind tak for dit store arbejde. Du vil blive savnet. Side 6 Side 7

5 J orden R undt med S kipperlabskovs Side 8 Onsdag den 21. januar var dagen for den årlige Skipperlabskovs, hvor Rene Hansen havde samlet en flok finere mænd, der kendte til madlavning. Iført høj kokkehue og bowlerhat gik svendene i gang med -10 kg oksekød, 25 kg kartofler og 10 kg løg beregnet til 60 personer. Efter maden hvor der var rigeligt med r ø d b e d e r, kom to brave s ø m æ n d Rainer og Jochen og foredrog om deres utrolige langture i en 24 fods Spækhugger. Rainer og Jochen, der er af tysk oprindelse, men herboende gennem mange år, fortalte veloplagt og indlevende om deres togter, og hvordan de uden større sejlererfaring lagde ud med et togt i 1993 til Nordatlanten og senere sydover til Gran Canaria over Atlanten til Caribien, gennem Panama-kanalen til Galapagos og over Stillehavet indtil de solgte skivet for en dollar og rejste hjem fra New Zealand. Alene beskrivelsen om turen gennem Panama-kanalen var en historie i sig selv, med bureaukrati og regler der blandt andet krævede toilet ombord til lodsen, hvilket blev klaret med en finerplade med passende hul til en spand nedenunder. Vi blev vidner til, at man kan sejle lige til verdens ende på et lille budget, under spartanske forhold og blot en påhængsmotor på hækken. R ainer og J ochen 2 brave langturssejlere, der næsten nåede J orden R undt. Af. Ole S. Andersen Loggen Side 9

6 Af: Ole S. Andersen Loggen S kjoldungernes Land - F jordlandet Danmarks fjerde nationalpark Skjoldungernes Land er nu en realitet. Nationalparken dækker området i den sydlige del af Roskilde Fjord fra Jyllinge Nordmark ned til Roskilde og et godt stykke ned i det skovrige område syd for Lejre. Naturparkens hovedformål er at bevare og styrke områdets værdifulde natur præget af fjorden med sine øer og holme, de omgivende strandenge og kystskrænter samt de mange og varierede skove, de mange søer, moser, enge og vandløb. Vores smalle og snørklede fjord med det kystnære Fjordland er i sandhed en naturperle, ydermere hvor vikingetidens vugge stod. Apropos vikingetiden kan det undre, at nationalparken ikke medtager området op til Skuldelev Ås, Kølholm og Peberrenden, hvor De Skuldelev Skibe blev fundet og bragt til Roskilde. Måske har man bevidst valgt at lægge behørig afstand til den kommende højbro ved Tørslev Hage! Tunnelprojekt begravet Jeg til evig tid undre mig over, at vores smukke fjordlandskab skal belemres med en bro, ligesom jeg frygter for de støjgener, broen vil forårsage. I den forgangne sommer var vi bl.a. i Middelfarts Ny Havn ved kulturhuset. Kl. fire om morgenen vågnede jeg ved en voldsom larm fra en lastbil. Det var såmænd den tiltagende morgentrafik på Lillebæltsbroen 2 km derfra som havde vækket mig. Tilmed kunne jeg skelne mellem lastbilchaufførernes radioprogram 2 km derfra! Overføres dette lydbillede til Tørslev Hage Broen i en radius på 2 km, så når man 5 kirkesogne mine damer og herrer. Hvorfor kan vi ikke få en tunnel, der starter omkring S-togslinien og dukker op igen vest for Tørslev by. Jeg undres ikke mindst når man skeler til de tunnelprojekter, der pågår på Færøerne, og hvor danske investeringsselskaber står i kø for at få lov til at finansiere. Roskilde Sø Efter stormen Bodils hærgen har man genoptaget diskussionen om det betimelige i, at lukke fjordene af med dæmninger enten ved Isefjordens udmunding eller ved Kulhuse eller måske ved Kronprins Frederiks Bro. I 2007 foreslog eksperter en dæmning mellem Hundested og Rørvig til 1,3 milliarder for at sikre sig imod klimaforandringerne og deraf følgende oversvømmelser. Andre eksperter forkastede i 2013 ideen med, at prisen ikke stod mål med udbyttet. Så kom Bodil på besøg og diskussionen blusser op igen. Jeg undres endnu en gang hvordan kan man på en og samme tid ophøje vores fjordlandskab til nationalpark med det formål at værne om den helt specielle natur, der er i og omkring vores fjord samtidig med, at nogle vil lukke fjorden af med en dæmning, så der i stedet dannes en sø med stillestående brakvand! Vandgennemstrømning Tillad mig at erindre om hvorfor, vi har Tandstumpen ved Tippen/ Frederikssund Havn. Da de 5 bropiller i sin tid skulle bortsprænges, ønskede Frederikssund Byråd at bevare den østligste bropille og udvide Tippen med opfyld ud til denne pille, der blev til Tandstumpen, fordi rette myndighed ikke ville tillade den yderligere opfyldning 20 meter ud i fjorden. Begrundelsen var at vandmiljøet ville lide alvorligt under denne begrænsning i vandgennemstrømningen. Diger der dur Stigende vandstand og kommende storme er en latent trussel mod os fjordboere, som ikke skal negligeres. Kan denne alvorlige trussel ikke imødegås med anlæggelse af diger (på land) ved f. eks. Frederiksværk, Frederikssund, Jyllinge og Hyllingeriis. Dæmninger er ikke så dyre i sig selv, pumpeværkerne derimod koster kassen. Deraf udleder jeg så, at diger må være billigere, og de beskytter, hvad der skal beskyttes på begge sider af digerne. Jeg undrer mig over, at diger ikke er bragt i spil og spørger mig selv er vi virkelig så fattige, så vi må leve med truslen - og skal vi absolut sende folk til Mars frem for at sikre Fjordlandet. Grafiske løsninger er en tillidssag Side 10 Fjordlandet set fra Skuldelev Ås. (Danmarks bedst bevarede ås). Side 11

7 5 skarpe til bestyrelsesmedlemmet 5 skarpe til Marie Rønnenkamp Drost 1:Min sejlererfaring startede for 15 år siden, da jeg mødte min mand Peter. Peter er vokset op i en sejlerfamilie med båd, som naturligvis var et must at tilbringe sine ferier i. Dengang var det lidt af en udfordring for en person med vandskræk. Vi overtog selv båden en Afrodite 101 i 2011, solgte den sidste år og købte en Faurby 36, med ståhøjde og das og mus. 2: Jeg sejler fordi, jeg nyder at være ude på vandet og midt i naturen væk fra telefoner, mails, osv. Kun koncentrere sig om vind og vejr, ror og sejl. Det er afstressende og smukt. 3: Jeg er med i bestyrelsen, fordi jeg har været rigtig glad for de fællesskaber, jeg har indgået i, og de personer jeg har mødt på havnen i Marbæk og i klubben, bl.a. i forbindelse med, at jeg har gået på sejlerskolen de seneste 2 år. Dette sammenhold og glæden ved sejlerlivet er meget smittende og gør lysten til sejlads endnu større. Jeg ønsker at kunne bidrage til at vedligeholde og udvide denne entusiasme og aktivitet blandt nye sejlere og klubmedlemmer i sejlerskolen. 4: Min bedste sejleroplevelse er svær at vælge. Weekendture med venner, en stille aften på vandet med skolebåden, stærk vind fra agten gennem Bøgestrømmen i bagende sol. Men tilfredsstillelsen og lettelsen ved at sejle sin egen båd for første gang sikkert hjem fra Ebeltoft den 17. april sidste år i solopgang og kulde, er stadig meget nærværende i min bevidsthed. 5: Min værste sejleroplevelse må være nærdødsoplevelsen på den livlige Afrodite 101 fra Assens til Fåborg i kuling på min første sommerferie i båd. Vinden var tværs og 101 eren lå i bogstavelig forstand på vandet. Jeg sad under dæk og holdt krampagtigt fast i et håndtag, da jeg ellers var sikker på, at blive skyllet over bord. Af: Ole S. Andersen Loggen Side 12 Side 13

8 Asger Røngren blev valgt med applaus, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Bestyrelsens samlede beretning kan læses på klubbens hjemmeside: Kassereren fremlagde regnskabet og efter nogle få uddybende kommentarer, blev det enstemmigt godkendt. Budgettet for 2015 blev forelagt generalforsamlingen. Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau. Søren Ødegaard blev valgt. Karsten Roursgaard blev genvalgt og Marie Rønnenkamp Drost blev indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem. Formanden takkede René Hansen for hans indsats i bestyrelsesarbejdet. Revisorer: Christian Als og Maibrit Vad blev valgt. Revisorsuppleant: Ulrika Rückert Karlsson blev valgt. (Dvs. som i 7.2; indkaldelse ved skriftlig meddelelse til medlemmerne). Forslaget blev vedtaget med følgende ordlyd. 7.2: Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest den 31. januar. Sammen med indkaldelsen udsendes en foreløbig dagsorden. 7.3: Endelig dagsordenen bekendtgøres på klubbens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen eventuelt også via . Nummereringen af resten af 7 tilrettes hertil. Kaj?: Er nedgangen i medlemstallet delvis pga. størrelsen på havnelejen? Søren ØdegaardDa man ikke nødvendigvis skal være medlem af MSM for at have en havneplads, og vi derfor ikke har indflydelse på lejen af havneplads, har bestyrelsen ikke undersøgt dette. Keld Christensen: Har bestyrelsen overvejet at etablere en Hjertestarter på havnen? Søren Ødegaard: Vi har diskuteret det længe i bestyrelsen, og har sendt ansøgning til TRYG FONDEN. Samtidig har vi talt med havneejeren om at opsætte en. Vi forfølger sagen. Tine Jensen: Hvornår bliver broerne færdiggjort: Pia Eliasson: Vi holder møde med havneejeren snarest, hvor også dette spørgsmål vil blive rejst. Pia Eliasson: Bestyrelsen indstiller JETTE THOMSEN til æresmedlem af klubben. Dette blev bakket op med stort applaus. Jette Thomsen fik overrakt et diplom og en buket blomster. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var blevet afholdt i god ro og orden. Side 14 Side 15

9 Side 16 Side 17

10 Loggen Leje af skolebåden Vil du gerne ud og sejle, men mangler en båd? Som medlem i Marbæk Sejl- og Motorbådsklub har du mulighed for, at leje en af vores to skolebåde. Den ene er en Albin 78 Cirrus, en 26 fods sejlbåd med indenbords motor, den anden er en Drabant 24, en 24 fods sejlbåd med udenbords motor. Bådene kan lejes til kortere eller længere ture. Det eneste det kræver, er at du har duelighedsbevis, og at skolebåden ikke bruges af sejlerskolen på det pågældende tidspunkt. På hjemmesidens kalender kan du se om båden er ledig. Booking sker ved at sende en mail til msm-klub.dk med oplysning af navn, medlemsnummer og hvornår du vil leje båden. Du skal også, på forskud, indbetale leje til klubbens bankkonto: i Handelsbanken Priser: 200 kr./dag, 600 kr./weekend, 2000 kr./uge. Nøglen udleveres af en af de ansvarlige for skolebådene, hvor der også vil være en gennemgang af båden. Hvis du har spørgsmål, så kontakte Pia Eliasson på eller tlf Kend dit tovværk! Kender du forskel på tovværk, liner, snore, skøder, fortøjning? Hvis du ikke kender de nyeste, så kom og hør mere om hvad man bruger til hvad, hvornår og hvordan. Jaqué Madsen fra firmaet Engholm, som bl.a. forhandler Robline kommer og demonstrerer forskellige tovværkstyper og laver en enkelt splejsning. Birthe fra Marineshoppen vil også være tilstede. Tirsdag 28. april kl. 19 ca. 21 i klubhuset. Skriv dig på listen i klubhuset eller send en mail til senest torsdag den 23. april. Side 18 Side 19

11 Af Ulla Bjerring Aktivitetsudvalget E rfaring med A pp s Den 18. februar havde vi en hyggelig vinteraften for vores medlemmer, hvor Michael (S/Y SAYA) og jeg fortalte om vores erfaringer med forskellige APP s til brug for vores sejladser. Michael har lagt de APP vi gennemgik på hjemmesiden til jeres inspiration. For nogle år siden tog jeg et sommertogt gennem Gøta kanalen. Jeg købte en Garmin kortplotter samt 2 chip med søkort, for at dække hele området, i alt en udgift på ca. kr 9000,- og det fungerede fint. Et par år efter skulle vi på togt med langturs sejlerne til Sognefjorden. Enten skulle jeg købe endnu en chip til ca ,- eller også skulle jeg prøve at købe Garmin Blue- Chart App, hvor jeg fik hele Skandinavien til en pris af kr. 350,- og gratis opdateringer fremover. Jeg sprang ud i det og købte App en. Nej - jeg bliver ikke betalt for at reklamere for den! Det er nok det bedste køb, jeg har gjort. Det er så nemt, at lægge/ændre ruter. Du har en stor skærm, - man skal ikke tæt på for at se sin rute - og i dag kan man få vandtætte covers og beslag, så man kan montere IP- AD en nærmest hvor som helst og lige klikke den af igen. Jeg kan stærkt anbefale at købe denne App, frem for en ny kortplotter, - jeg har aldrig oplevet at den svigter og når man er på nettet, kan den bl.a. vise Wind speed. DS Turbøjer Dansk Sejlunion, der administrerer ca. 150 turbøjer i danske farvande, afholdt for nyligt møde hvor vores Bøjeudvalg i skikkelse af Rene Hansen deltog og Torben Bay fra Frederikssund Sejlklub var fraværende. I vores område er der som bekendt udlagt 2 turbøjer én nord for Gerlev dæmningen og én syd for. Nu fordobles antallet af bøjer, så der fremover bliver 2 bøjer hvert sted. Desuden har vores Bøjeudvalget påtaget sig opgaven med turbøjen ret syd for Skuldelev Havn. Ønsket om en bøje mellem Tørslev Hage og Kølholm har Farvandsdirektoratet imidlertid ikke imødekommet. Turbøjerne må kun anvendes af medlemmer under Dansk Sejlunion højst i 24 timer, gerne flere både samtidig, dog må bøjen maksimalt belastes med i alt 15 tons bådvægt. Nærmere regler og bøjernes placering fremgår af DS-hæftet Tursejler, findes også som App. I øvrigt arbejdes der pt. på at etablere et samarbejde mellem Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere, der især lægger bøjer ud i det sydfynske, et samarbejde der gerne skulle munde ud i at have fælles bøjer. Af Rene Hansen Aktivitetsudvalget Pinsetur lørdag maj Skal I med på pinsetur til Orø? Gå ikke glip af denne dejlige tur, som byder på hyggeligt samvær og naturligvis godt vejr. Der er skippermøde lørdag den 23. maj kl i klubhuset, så alle kan nå at komme under broen kl. 10. Nogle både ønsker at sejle før eller efter, og det er naturligvis også OK. Så mødes vi blot til middag kl. 18 Klubben sørger for grillkul til middagen lørdag aften og indkøber morgenmad søndag morgen. Det koster den formidable sum af kr. 30 pr person, og ikke-medlemmer betaler ekstra kr. 50. Side 20 Skriv jer på tilmeldingen i klubhuset inden den 18. maj, eller tilmeld jer med navn, bådnavn og antal personer på Aktivitetsudvalget Side 21

12 Nyt fra Pigesejlerne. Af: Helle Dalsgaard Pigesejlerne Så går vi snart i gang med endnu en sæson, som Pigesejlere i Marbæk. Der kræves i princippet ikke særlige forudsætninger, såsom sejlererfaring, båd, fysik el. lign - så mød op uanset hvem du er. Første sejldag bliver mandag d. 4 maj kl , hvor vi mødes bag klubhuset. Vi har altid faste planer for sejldagene, som omfatter teori og praksis. Derudover hygger vi efter sejladsen med kaffe/kage eller spisning/grill. Vi arrangerer også den årlige Pigesejlerweekend, som er for alle, der kunne tænkes at ville deltage. Denne weekend er i år d /8. P.s. Hvis der er nogle, der kunne tænke sig at være behjælpelige med at være skipper eller gæsteskipper, så kontakt os gerne. Tilmelding kan ske på opslaget i klubhuset eller på mail: Whiskysmagning for sejlere med god smag! Æresmedlem Af: Karsten Roursgaard Bestyrelsen Side 22 Fredag den 6. marts mødte 23 forventningsfulde folk op for at blive indført i historier og smagning af udvalgte skotske whiskyer. Vi fik en solid gennemgang af whisky produktion, hvor de forskellige typer produceres og forskelligheden mellem typerne. Undervejs blev der smagt og duftet til 9 meget forskellige whiskyer. Desuden skulle vi forsøge at finde dufte, der refererede til Sherry, Portvin og Amarone rødvin. Det var ikke let! Efter den glimrende gennemgang, blev de endnu ikke tømte flasker sat på bordet, og støjen i lokalet steg en smule. En god aften med højt humør og flere af os blev også lidt klogere på denne skønne drik. Vi har tidligere udnævnt 2 æresmedlemmer i klubben. Det er en udnævnelse, som er givet til nogle medlemmer som har ydet en helt ekstraordinær indsats. Det er mange år siden sidst, og bestyrelsen synes, at der nu er en person, som er kvalificeret til at modtage denne udmærkelse. Bestyrelsen indstillede derfor Jette Thomsen til Æresmedlem af Marbæk Sejl- og Motorbådsklub på Generalforsamlingen med følgende motivering: Jette har været medlem af klubben i 37 år. Hun har været særdeles aktiv i alle årene, og altid ydet en stor indsats for klubben. Jette går altid forrest, når der er brug for det. Hvem husker f.eks. ikke, da hun var turguide på Orø for nogle år siden! For jer som ikke kender historien, så førte Jette os på en meget meget lang tur omkring på øen. Nå, men der var vist bare tale om en lille navigationsfejl! Spøg til side, Jette er gået forrest med succes i rigtig mange sammenhænge: Hun har været formand, hvor hun var med til at rette op på klubbens økonomi, fik klubben til at satse på vores juniorvirksomhed, og ikke mindst tog hun et stort opgør med den ret mandschauvinistiske indstilling, man den gang havde i klubben. Der var en del mænd, der mente at kvinder slet ikke skulle sejle, men det gjorde Jette og flere andre heldigvis oprør imod. Jette har i mange år været medlem af tursejlerudvalget, pigesejlerudvalget, med til at arrangere FFFS, og utallige Afriggerfester. Jette er stadigvæk meget aktiv i klubben, og er nu medlem i aktivitetsudvalget. Generalforsamlingen tilsluttede sig, med et stort bifald, indstillingen. Side 23

13 Side 24 Loggen Side 25

14 Kalenderen Marbæk-Elleore 2 m/k cruising regatta Lørdag, den 19/9 kl arrangerer Marbæk Sejl- og Motorbådsklub kapsejladsen Marbæk-Elleore 2 m/k regaa. En distancesejlads på +/- 18 sm. (Marbæk-Elleore og retur). Kapsejladsen er en cruisingsejlads med maks. 2 personer om bord og er åben for alle sejlførende bådtyper med eller uden målerbrev. Dagens Program: Kl Skippermøde ved Marbæk klubstander/klubhus der er mødepligt for alle deltagende både. Kl Starten går (samlet start for alle både) Kl Første båd forventes i mål Kl Kapsejlads slut Kl Præmieoverrækkelse Kl Grillen tændes ved klubhuset medbring selv mad og drikkevarer Kapsejladsbestemmelser: Omsejlingsretning af Elleore er valgfri. Intet målerbrev alle sejl er lladt Der sejles eer internaonale søvejsregler Placering udregnes eer TURlys Maks 2 personer om bord pr. båd børn og hunde er dog lladt Startlinje udlagt vest for Marbæk havn Sejlads sæes på pause i rende ved Kølholm samt ved rende vest for Eskildsø - pauseder registreres i skema og gives l sejladsledelsen ved målgang (instrukon gives ved skippermøde) Målgang ved runding af gul kapsejladsbøje tæest på Frederikssund/Marbæk havn Såfremt der ikke er dommerbåd, afgives startsignal fra land på 10 min, 5 min og 1 min. Ved runding af Elleore syd/midt tages et foto som uploades l Facebook eller der tages et digitalt foto med angivelse af dato/d Ved målgang tages et foto af grøn bøje som uploades l Facebook eller der tages et digitalt foto med angivelse af dato/d Tidsbegrænsning 6 mer Ved vejrudsigt med svag vind aortes ruten inden start l runding af rød bøje nord for Eskilsø Præmier: Præmier l 1., 2., 3. og 7. pladsen. (1 ramme øl, 1 ramme sodavand, 1 stor bakke flødeboller, 4 skumbananer). 1-pladsen får sit navn gravet i sølv på Elleore-plakeen. Ved mere end 10 lmeldte er der præmier l 4. og 5. pladsen. Præmie for bedste foto uploadet l Facebook Marbæk siden formanden er dommer. D ATO: A ktivitet A nsvar Lørdag 11.4 Standerhejning kl. 13 Pia Onsdag 22.4 Møde for sejlerskolen Sejl.sk.udv. Tirsdag 28.4 Tovværksaften kl. 19 Aktiv. udvalg Mandag 4.5 Pigesejlerne starter Helle Mandag 4.5 Sejlerskolen starter Ole K. Tirsdag 5.5 Kapsejlads starter Ulla Bjerring Torsdag 7.5 Sejlerskolen for let øvede Sejlerskoleudv Onsdag 13.5 Sørelateret 1.hjælpskursus Sejlerskoleud Torsdag 14.- Anholt tur Aktiv. udvalg søndag 17.5 Søndag 17.5 Juniorstævne i Marbæk/ Jacob Fr.sund Torsdag 21.5 Møde med nye medlemmer Pia Lørdag 23.- Pinsetur til Orø Aktiv. udvalg Søndag 24.5 Fredag 12.6 Grillaften for alle på havnen Aktiv udvalg Søndag 14.6 Sejlerskolens udflugt til Sejl.sk.udv. Roskilde Lørdag 20.- Sjælland rundt på indersiden René Søndag 21.6 Tirsdag 23.6 Sct. Hans arr. i klubhuset Aktiv udv Uge 31 Juniorsejler Sommer Camp Jacob Mandag 3.8 Pigesejlerne starter Helle Mandag 3.8 Sejlerskolen starter Sejl.sk.udv Tirsdag 4.8 Kapsejlads starter Ulla Bjerring Torsdag 6.8 Sejlerskolen let øvede starter Pia / Marie Fredag 14- FFFS Ulla Bendix lørda Lørdag 29- Pigesejlerweekend Helle Søndag 30.8 Mandag 31.8 Det store søslag mellem Helle / Pia pigesejlerne og sejlerskolen Lørdag 19.9 Cruisingregatta Elleore rundt Henrik Lørdag Standernedtagning med Aktiv udv frokost kl. 13 Lørdag Afrikkerfest i Valhal kl. 18 Pia Flere datoer og aktiviteter modtages gerne. Send en mail til: Loggen udkommer 4 gange årligt Januar April August November Side 26 Tilmelding og pris: Pris 75 kr. pr. båd. Betales ved skippermøde Tilmelding senest onsdag, den 16. september l: eller sms på med Side 27

15 Afsender: Marbæk Sejl- og Motorbådsklub c/o Søren Ødegaard Amsterdamhusene Frederikssund Returneres ved varig adresseændring Trykkested: Proventus G rafisk A ps

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Loggen. Høj søgang i baren ved den årlige afriggerfest. Denne gang også med nomineringer for særlige indsatser i 2014. Se mere inde i bladet.

Loggen. Høj søgang i baren ved den årlige afriggerfest. Denne gang også med nomineringer for særlige indsatser i 2014. Se mere inde i bladet. Januar 2015 Loggen Årgang 41. Nr. 1 M e d l e m s b l a d f o r M a r b æ k S e j l - o g M o t o r b å d s k l u b Husk Generalforsamling den 14. marts kl. 15 Standerhejsning den 11. april kl. 13 I dette

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2015 Husk standerhejsning lørdag den 2. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 22. april 2010 kl. 19:30 Til stede fra bestyrelsen var: Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen Ca.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere