Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation."

Transkript

1 Santa Maria Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. 1

2 Den for Terminen valgte Embedsmandsgruppe i loge nr. 11, Columbus Overmester Johnny Svendsen Listedvej Kastrup Telefon: Mobil : Undermester Ole Malte Ben Webstersvej 38, 2. sal, lej. nr København SV Mobil: Sekretær Bo Amdisen Borgmester Jensens Alle 1, st. tv København Ø Telefon nr.: Kasserer Bent S. Christensen Emdrupvænge København Ø Tlf.: Mobil: Arbejdsnr.: Skatmester Niels F. Jensbøl Kanslergade 14, 3. tv København Ø Telefon: Fung. Eksmester Ove Kryger Rasmussen Bylaugsvænget Dragør Telefon: Logebladet Santa Maria Bladet udkommer så vidt det er redaktionelt og teknisk muligt omkring den første i månederne, oktober, december, februar og april. Herudover kan der forekomme ekstra numre hvis stoffet tillader det. Emner der ønskes optaget i bladet tilstilles skriftligt, eller mailes og ved personlig henv. til en af den til enhver tid valgte Embedsmands gruppe. Ansvarshavende for dette skrift er til enhver tid br. OM Redaktionelle og tekniske henvendelser skal ske til br. Johnny Svendsen, OM Bladet ligger on-line på logens hjemmeside:

3 Overmesterens indlæg: Kære brødre. Selvom vi nu har været i gang en hel måned med hele tre foredrag afviklet og med en gennemført indvielse og årsskiftet derfor kan føles langt tilbage, er det ikke for sent at ønske alle et Godt Nytår. Det er en smuk tradition der ikke må blive udvandet og ende med en automatisk hilsen eller floskel a la: ha en fortsat go dag. Denne hilsen skal være ærlig og dybfølt, med ønsket om at ville sin næste og sine omgivelser det bedste for det kommende år. Vores intentioner og tanker omkring logens fremtid og velfærd skal stå i højsædet. Et stærkt sammenhold og en enig broderskare er vores grundlag for videre udvikling og vækst. Derfor vil jeg opfordre brødrene til at møde op så ofte i kan, med åbent sind og positive forventninger til vores fælles samvær. Kun på den måde styrkes lysten til fortsat at deltage i logens forskellige aktiviteter. Støt op om alle initiativer med en lyst til at udbygge og videreføre Ordenens traditioner i den rette ånd, så vi har noget at tilbyde nye brødre og eventuelt interesserede. Med disse ord har jeg i anden anledning, haft tid i mellemjuledagene til at søge i logens gamle papirer og fundet en kopi af en nytårshilsen skrevet i januar 1888 af vor loge til daværende Stor Mester A. Holck. Kopien er fremvist på bladets forside. For den yngre generation der har svært ved at læse den tids skrift, står der således følgende: Januar 1888 Højærværdige Br. Stor Mester A. Holck! Foranlediget ved den fra Dem modtagne Skrivelse tillader jeg mig paa Columbus Logens Vegne at udtale vor Tak for de i nævnte Skrivelse fremsatte gode Ønsker, forsaavidt de angaa ogsaa vor Loges Velfærd i det nylig begyndte Aar. Vi haabe ligesom De, højværdige Stor Mester, at Aaret ret maa blive et Lykkens Aar for vor elskede Orden. Herren skjænke Dem, saavel som den hele højværdige Stor Loge Naade og Kraft til at føre os sikkert fremad i de kommende Dage! Med br. Hilsen i V.K & S O. M. (A. V. Gøtzche) Carl Petersen 3 Br. Sekretær

4 Hvad er en perfekt logeaften? Undermesterens indlæg: Er det en aften vi er blevet underholdt, lige fra vi ankom i Palæet, og til vi gik hjem sent om aftenen? Er det en aften, hvor vi selv har været aktive og bidraget med noget, der gør aftenen til en perfekt aften? Skal det være en aften, hvor der er lige dele af skæmt som alvor? Hvad ønsker vi egentligt og hvordan opnår vi det? Jeg er sikker på, at de fleste af os efter en logeaften helst vil kunne sige: Det var en god aften jeg glæder mig til at komme igen næste tirsdag. Alt dette kan vi opnå, men kun hvis vi arbejder sammen. Om der skal oprettes et katalog over, hvad der skal foregå hver eneste logeaften, så vi kan sætte et kryds i kalenderen og derved selektere, hvilke aftener vi ønsker at komme, eller skal det være aftener, hvor vi ikke nødvendigvis kender indholdet, så det ikke bliver Jeg ved, hvad der skal foregå i aften, men i stedet Jeg er spændt på, hvad der skal ske i aften Jeg tror, det skal være en blanding af begge dele. Der skal være programsatte arrangementer appetitvækkere ligesom der skal være plads til det impulsive. Vi er kommet godt i gang med vores stafet, hvor vi sidst har hørt br. eksmester Johnny Daugaard fortælle og ser frem til, br. inspektør John Gwinner kommer med sit indlæg. Jeg er imponeret over, hvor meget brødrene i vores loge har oplevet og har på hjerte. I skrivende stund er vi midt i et dobbeltindlæg ved br. fungerende eksmester Ove Kryger Rasmussen. Jeg er sikker på, at han ikke er den eneste, der ligger inde med spændende ting, vi alle gerne vil høre. Alle disse oplevelser og anekdoter må ikke og skal ikke forblive ufortalte. Lad os bruge hinanden til at lave den perfekte aften, ikke blot denne aften, men denne og alle de kommende. Jeg vil gerne afslutte med en lille citat af V. S. Naipaul, der handler om at gøre tingene mens vi kan, og ikke blot lade det blive ved det det var. En forretningsmand er ikke matematiker. Husk på det. Lad dig aldrig hypnotisere af tallenes skønhed. En forretningsmand er en mand, der køber til ti og er glad for at kunne sælge til tolv. Den anden type køber til ti, ser værdien stige til atten og foretager sig ingenting. Han venter, til den skal nå tyve. Tallenes skønhed. Når den falder til ti igen, venter han på, at den atter skal stige til atten. Når den falder til to, venter han på, at den atter skal stige til ti. Nå ja, det gør den så. Men så har han spildt en fjerdedel af sit liv. Og det eneste, han har fået ud af sine penge, er lidt matematisk spænding. Kære brødre lad os bruge hinanden, så vi sammen kan skabe den perfekte logeaften. Så vi, når vi går hjem, kan sige : Det var en god aften, jeg glæder mig allerede til næste tirsdag 4

5 SIDEN SIDST.! d. 6. december 2011 Pakkefest hvor overskuddet går til fordel for logens andel i Ordenens projekt landsindsamling "Grønlandsfonden", var aftenens tema. Dejlig broderlig atmosfære med mange overraskelser i pakkerne. Hver broder skulle møde med to pakker hver. Pakkerne blev dels udloddet ved køb af et nummer mens en resterende del blev bortauktioneret. Der blev indsamlet kr. denne aften. d. 10. december Julestemning i Palæet Logens julestemning blev afviklet i en sjælden varm og broderlig udgave. Ankomst af gæsterne i Havestuerne og efterfølgende gløgg med tilhørende æbleskiver i Dameværelset varmer altid godt op under forventningerne. Starten på julestemningen i logesalen var dog farvet lidt grå da meddelelsen om broder Jørgen Bierings bortgang blev kundgjort. Men som det også blev nævnt ville det helt sikkert have været i br. Jørgen Bierings ånd at julestemningen ikke skulle berøres af dette, da han jo selv havde været tilmeldt, men desværre ikke nåede det. Efter et kort øjeblik hvor logen mindedes broder Jørgen, blev gæster og søstre samt brødre med ledsagere budt velkommen. Efter lidt juleoptrækkeri på frihåndsorgel ved broder Organist Preben Lønsted, blev juleevangeliet oplæst ved broder Storrepræsentant Carl Aage Hald, der denne dag fungerede som Kapellan. Herefter var der underholdning ved vokalgruppen "Line- Up" der fik englelyden sat i relief så julestemningen så småt begyndte at brede sig. En julehistorie blev oplæst af broder eksmester Johnny Daugaard som spejlede det lidt stressede nutidssamfund, men som endte godt. Fællessang og overmesterens juletale, der godt nok var kopieret og gentaget efter manus fra julestemningen i 2009 forfattet ved br. fung. eksmester Ove Kryger Rasmussen, men ikke mindre aktuel, da hele historien egentlig drejer sig om samme person hvert år - gæt hvem?!! Ved slutningen af denne dejlige begyndelse på dagen ønskede broder Undermester Ole Malte selskabet og deres familier en god jul samt et lykkebringende nytår og som det er tradition i logen, rettet særligt mod overstolen. Dog med den variation fra tidligere år at broder undermester tilkendegav at han syntes overmesteren havde ført et arbejdsomt levned i året der gik, med det til følge at hans hustru Lilli nok havde 5 måttet undvære ham ofte. Som en smuk gestus og som plaster på det (savn?) blev en buket,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6 smukke blomster overdraget til hende. Herefter blev søstre / brødre / gæster og ledsagere ført ned i selskabslokalet af broder Ceremonimester, i dagens anledning, Finn Stegeager samt broder Inspektør John Gwinner. I den smukt pyntede Riddersal overgik borddekorationerne forventningerne. Under smukke julestjerner sat på runde spejlglas omgivet af utallige fyrfadslys og håndlavede julehjerter med deltagernes navne, samt andet glimmerstads, blev selskabet sat til bords. Starten på denne afdeling blev underholdning af vokalgruppen Line-Up igen - der havde nogle virkelig flotte fremførelser af sving musik og julesange. Dagen og aftenen blev afsluttet ved 22:00 tiden på et tidspunkt hvor salen formelig var ved at smelte ned. Om det var de mange glade mennesker og de levende lys - eller om det var den gode vin og stemningen der gjorde det, må stå hen i det uvisse. Men tak for en rigtig dejlig julestemning til broder undermester. d. 14. december 2011 Brønshøj Kirke kl. 12:00 - Broder Jørgen Bierings bisættelse Broder Jørgen Biering blev på en grå onsdag, hvor regnen dog havde besluttet at holde sig tilbage under højtideligheden, bisat fra Brønshøj Kirke. Logen havde sat æresvagt ved bistand fra broder Sekretær Bo Amdisen, broder UM's højre assistent Frank Vestergaard-Eriksen, broder Skatmester Niels Jensbøl, broder UM Ole Malte, broder Storrepræsentant Carl Aage Hald og broder OM Johnny Svendsen. Broder Jørgen Bierings datter og barnebarn, familiens bekendte og venner, samt et fåtal Columbusbrødre var mødt frem til højtideligheden. Præstens mindetale for broder Jørgen var fremragende formuleret og kunne ikke være bedre fremført. Til denne højtidelige bisættelse var broder Tony Landy engageret. Han sang "Når en dejlig dag er slut..." med den indlevelse som kun han selv kan drage frem. Efter afskeden ved rustvognen med broder Jørgen Biering og hans familie - tog et meget lille selskab til restaurant Bellahøj hvor der blev serveret nogle stykker smørrebrød. 6

7 d. 10. januar 2012 d. 17. januar 2012 Et godt besøg på årets anden mødeaften med 21 egne brødre, skabte en dejlig stemning. Det gjorde det jo ikke ringere at br. Fungerende eksmester Ove Kryger Rasmussen denne aften fortalte om sin tid som kriminalbetjent i slutningen af 60' og 70'erne. Levende fortalt. Blændende godt. Men der var ikke nok tid denne aften til at fortælle hele historien - så indlægget fortsætter på tirsdag den 17. januar. 27 egne brødre besøgte logen denne aften, som p.t. tenderer 80 % mødeprocent. Især br. eks.mester Ove Kryger Rasmussens fortsættelse af 2. afdeling af hans fortælling om politiet dengang, der blev en forrygende succes i forrige uge, kan selvfølgelig have haft sin indflydelse. Men mon ikke at brødrene har fornyede kræfter til en god forårssæson, efter jule og nytårskalaset. Ihvertfald var denne aftens fortælling ingen undtagelse. Igen hæsblæsende tempo på livet som "under cover" m.v. i sen 60'erne og 70' erne. Torsdag d. 19. januar 2012 Sct. Lukas kirke, Frederiksberg kl. 13:00 Broder Sigmund W. Dues bisættelse Vores afdøde broder Sigmund Wolles Due, blev bisat kl. 13:00 fra Sct. Lukas kirke på Frederiksberg. En smuk krans fra vores loge med tilhørende hvide bånd med guldtekst, isat en stor opsats af flotte liljer dominerede foden af båren. Dertil var der blomster fra venner og familie samt den buket logen havde benyttet ved mindehøjtideligheden ved logemødet i tirsdags. 9 brødre og to hustruer hertil, samt naboer, venner og familie var forsamlet i kirken. Br. Sigmund Due havde selv bestemt hvilke salmer der skulle synges ved hans bisættelse. "I østen stiger solen op" - "Dejlig er jorden" og "Altid frejdig" var ønsket. Br. Sigmund ønskede ikke at der skulle stilles æresvagt ved båren, ligesom hans sidste ønske var at hans urne blev nedsat i de ukendtes grav på Assistens Kirkegård. Provsten Peter Holm for Sct. Lukas Kirke holdt en lys tale for br. Sigmund, på grundlag af br. eksmesters oplysninger, om hans liv som maskin ingeniør, rejserne, det travle liv der var forbundet hermed og hans mangeårige stilling som ingeniør på motorfabrikken B&W. Hans sidste svære års besværligheder og tilsidst forløsningen fra dette liv, der skete på den milde måde. Efter bisættelsen 7 blev de fremmødte inviteret til beboerforeningens lokaler under br. Sigmunds bopæl, til en forfriskning.

8 d. 24. januar 2012 Indvielse af broder Claus Jacob Wordenskjold. Denne aften fik vi indviet en ny broder i vores loge. Br. Claus Jacob Wordenskjold. Vær Velkommen broder. Lidt specielt var aftenen for os andre. Lyset i den store krone virkede ikke. Så alt foregik i et noget skummelt lys kun ved hjælp af stolenes lampetter. Men det gik. I det selskabelige samledes brødre om tre runde borde og det varede ikke længe før talen for Ordenen og vores nye broder, blev fremført af br. Storrepræsentant Carl Aage Hald. Ordene var rettet mod det at være mod andre som man ønsker, samt selvopdragelse og fordragelighed! Efter et par sange og indtagelse af brødremåltidet, blev talen for den nye broder fremført af Proponenten, br. UM Ole Malte. Talen i sin helhed er trykt her: Kære br. Claus Jeg vil først og fremmest ønske dig til lykke med din indvielse her i aften. Jeg har kendt dig gennem mange år, hvor vores firma har benyttet dine faglige kvalifikationer, og det har også været på det plan, vi to mest har haft omgang. På et tidspunkt for ikke så lang tid tilbage kom vi til at snakke lidt om loge og lige pludselig gik tingene stærkt. Du var åbenlyst interesseret, og snart var du med til informationsmøde. Dette skræmte ikke livet af dig. Så nu i dag er du blevet optaget i loge nr. 11, Columbus. Jeg er sikker på, at det bliver til gavn både for dig og for os. Du er typen, der ikke bare folder hænderne i skødet og venter på, at tingene sker. Du og din hustru Birthe har startet egen virksomhed, som jeg af egen erfaring ved, har meget høje kompetencer. Du kan godt lide et godt glas øl, så hvorfor ikke lave sin egen ølklub, der både udsender ugens øltilbud og afholder egne ølsmagninger. Der er for øvrigt allerede to brødre, der er blevet medlemmer af denne klub. Med det initiativ du har, er jeg sikker på, du bliver et stærkt led i vores kæde. Kære br. Claus nu er vi ikke blot knyttet sammen fagligt nu er vi brødre! 8

9 Nye brødre Navn: Claus Jacob Wordenskjold, Optaget i logen d. 24. januar 2012 Gift, samboende, børn: Gift med Birthe Jacob Wordenskjold. Jeg har 1 søn, Simon, på 22 år. Birthe har 3 piger fra tidligere ægteskab på 15, 18 og 27. Erhverv, arbejdssted, hvad beskæftiger du dig med? Min kone og jeg har egen kursusvirksomhed, Chinchilla Data, hvor vi underviser i IT og kommunikation. Hvad fik dig til at tage kontakt med Columbuslogen? Ole Malthe har opfordret mig til at søge optagelse. Hvordan var dit første indtryk med logen? Jeg har været med som gæst og til julestemning. Det var begge dejlige oplevelser og jeg har følt mig taget meget godt imod af alle. Hvad forventer du at få ud af dit medlemskab med Columbus? Ud fra mine hidtidige oplevelser er det med stor forventning, at jeg træder ind i logen. Mine forventninger går primært på samværet med de øvrige logemedlemmer, men også i retning af logens humanitære arbejde. Hvad mener du selv at kunne bidrage med i logen? Jeg har tidligere arbejdet som frivillig inden for spejderbevægelsen og idræt. Og den erfaring vil jeg kunne trække på i forbindelse med logens humanitære arbejde. Har du nogle specielle ønsker for dit videre engagement i Columbus? Som ølentusiast vil jeg gøre mit bedste for at få ordet om det gode bryg udbredt i logen og hele huset. 9

10 Et historisk tilbageblik i logens arkiver: På foranledning af en broder af denne loge, der spurgte ind til vores enker i forbindelse med de nys udsendte julehilsener dykkede jeg som allerede nævnt i min leder, ned i logens arkiv for at finde lidt om disse enkers tilhørsforhold til vores loge og hvem de afdøde brødre var, som vi må huske på, har banet vejen for vor loges fortsatte eksistens. Også i forbindelse med vor loges 125 års jubilæumsskrift havde jeg den store fornøjelse at læse rigtig mange dokumenter, beretninger, protokoller og set mange, mange billeder af forgangne brødre. Ved hver beretning og arbejdspapir jeg har gennemset, har jeg kunnet sætte et ansigt på begivenheden og derved levendegøre historien men desværre, mest for mig selv. For at udbrede mit opnåede kendskab efter disse indblik, til alle jer, ville være et meget stort arbejde. Mange af jer har dog modtaget flere genoptryk af gamle jubilæumsskrifter og brødrematrikler fra logens første tid, som jeg har fornøjet mig med at fremstille. I denne omgang har jeg udover at skulle forske i det omtalte emne, fundet et par sjove skrivelser der skal fremdrages her og som jeg både syntes er pudsige og måske kunne være kilde til eftertanke, som samtidig ikke er så uaktuelle, set i lyset af det spænd af over hundrede år der er gået siden da. Som vi en gang imellem har følt på vores egen krop en kold vinter hvor de ansvarlige for rumopvarmningen har glemt at skrue op for teknikken på det tidspunkt logerne holder møde. Som en skrivelse fundet i vor loges kopibog for afsendte breve fra 26. oktober 1807: 10

11 Til Bestyrelsen for Aktieselskabet Odd Fellow Hjem. 26 oktb. 7 Højtærede Herre og Brødre! Efter derom i Logen fremkommet Ønske skal jeg tillade mig paa egne vegne at anmode Dem om, velvilligst at ville foranledige Logesalen bedre opvarmet, end Tilfældet var i Mødet igaar, da Termometeret efter1½ Timer Logearbejde kun viste 12 gr. Varme. Idet vi ikke tvivler paa velvillig Imødekommenhed fra den under Bestyrelsens Side regner Beredvilligt V.K.S Carl Petersen, Br. Sekretær. I den lovede omtale af vores enker, som jeg skal vende tilbage til i slutningen af denne beretning, faldt jeg også over et par skrivelser der havde med både Enker og Forældreløse at gøre, hvilket var et udvalg for sig samt en skrivelse der havde med Sygeudvalget at skaffe viser i sin tydelighed, at der dog er de hundrede år til forskel. Ikke alene var der en helt anderledes respekt for øvrighedspersoner og personer der besad en stilling der var højere end ens egen, bedre familiers fremtoning for ikke at tale om respekten for en ældre persons større myndighed, i tiltaleform om ikke andet. Denne samfundsmæssige tidstypiske strenge hierarkiske naturlighed fandtes jo også i høj grad hvis ikke i højere grad i vores Ordens omgang med hinanden. På de næste to sider vises, først en skrivelse dateret d. 10. juli 1894 omhandlende en manglende beretning fra Sygeudvalget, der fik disciplinære følger: Ærede Br. G. Larsen Det meddeles dem herved at de i Logens Møde den 3die dennes er idømt en Bøde af 1 kr. for ikke at have afgivet Beretning om Sygebesøg hos Br. Klæbel, til hvem de var tilsagt i Besøg den 1 ste Juli. Med Br. Hilsen i V.K og S J. Bentsen, Secretær. ligesom et eksempel på en stilfuld skrivelse af samme dato omhandlende en indkaldelse til at møde for revision i fonden for enker og forældreløse: Ærede Br. B. Bentzen Som Formand for Fonden for Enker og Forældreløse tilsiges de herved til at give Møde ved den ¼ aarlige Revisjon, Tirsdag den 3 die dennes, medhavende de, nævnte Fond tilhørende Værdier og Regnskaber. Med br. Hilsen i V K og S J. Bentsen, 11 Secetær.

12 12

13 13

14 Enkeudvalget har til alle tider haft en vigtig funktion i Ordenens grundholdning. Således også i vores loge Columbus. Når der kigges tilbage i Enkeudvalgets protokol - tilfældigt valgt i arkivet, fra slutningen af 60 erne, er der ingen tvivl om at logens arbejde med dette udvalg var mangefold større end det der udføres med samme i dag. Når der ses på oversigten over logens enker i en redegørelse fra 1967, var der således ikke færre end 24 der havde svaret tilbage at de gerne ville deltage i den årlige skovtur, mens 13 havde meldt fra. Hertil kommer 12 enker der slet ikke havde svaret tilbage på invitationen. Det vil sige at i 1967 havde logen 49 enker at se til. Her mener jeg virkelig i ordets egentlige betydning se til. For når udvalgets halvårlige mødereferat læses igennem, er det klart og tydeligt at der har været arbejde nok at gøre for brødrene. Der skulle tages stilling til nogle af enkernes økonomiske situation og om de derved kunne opnå fribolig, brændselshjælp og andet tilskud til hjælp for deltagelse i logens arrangementer. Der blev i dette møde taget stilling til 6 nytilkomne enkers mærkedage og status. Senere i et møde i 1968 blev det besluttet at der ikke skulle skrives mere til 26 enker fordi man gennem en periode på godt 2 år, hverken havde set eller hørt fra disse. Herefter er der således 50 aktive enker i logen. Julestemningerne som foregik i Odd Fellow Palæet var en tilbagevendende tradition som nu, men en del anderledes i forløbet af festlighederne. Udover det stilfulde logemøde bestod den efterfølgende middag kun af en hovedret: Helstegt svinekam med sprød svær, rødkål og brunede kartofler og som dessert: Kaffe og kræmmerhuse med flødeskum og syltetøj. Men så blev der så også uddelt en julekurv til hver eneste enke, dette år indeholdende: 1 fl. Sherry til kr. 13,00 - ½ kg. Kaffe til kr. 7,00 appelsiner til kr. 2,00 chokolade til kr. 3,00 sardiner til kr. 1,00 spegepølse til kr. 8,00 og noget laks til kr. 3,00. I alt kr. 37,00 Men hertil er i budgettet noteret med blyant i margenen, at der også skulle puttes en 5 pak. Cerutter, rosiner og marcinpanbrød i kurven her uden prisansættelse. Da der til dette års julestemning var tilmeldt 28 enker, skulle brødrene i dagene derefter eller i hvert fald før jul, ud at aflevere denne julekurv på de resterende enkers bopæl. Ikke så lille en opgave endda, da flere ikke boede i nærområdet. Man mødtes tirsdag formiddag den 13. december på selve dagen for julestemningen, for at pynte fade og borde - og efter endt arbejde hermed ifølge referatet skulle man gå over i Gothersgade til et par ½ stykker mad. Hertil kom så også at et antal enker skulle hentes og bringes mellem deres bopæl og Palæet. Der var også andre tiltag for nogle af de svageste enker. Følgende er læst ud af protokollen fra 17. okt. 1967: Man blev enige om, at 3 af vores enker, nemlig fru Bentzen Sørensen, Fru Ølgård Clausen og fru Alvilda Petersen skulle inviteres med til festen for Ensomme Syge til selve spisningen, hvilket br. H.E. Berthelsen ville sørge for. 14

15 De af vore enker som efterkom opfordringen til at overvære festen, skulle så sidde på balkonen på afstand og overvære denne, hvorefter de skulle inviteres på et halvt stykke mad, som Enkeudvalget ville være værter ved. (Balkonen var den gang i den store koncert sal der siden brændte ned.) Der var jo også den årlige enkeskovtur som den kaldtes i 1970 der skulle tilrettelægges. Br. UM Kaj Jensen forelagde forslag og tilbud, over for Enkeudvalget, som var indhentet fra Borup Kro og Julebækhuset. Borup Kro kunne ikke have selskabet d. 26. maj så valget faldt på Julebækhuset der ville servere koldt bord, bestående af: 4 slags sild, sardiner, ål i gele, hummersalat, frugtsalat, kold fisk i mayonnaise med rejer, stegt kylling, flæskesteg, roastbeuf, sprængt kalvetunge, hamburgerryg, leverpostej m. champignons, rullepølse, og dertil lune mørbradbeuf m. løg, stegt lever m. bacon og champignons og tilsidst lune fiskefiletter med remoulade med efterfølgende osteanretning til en pris pr. kuvert af kr. 28,00 incl. Moms og betjening. Man blev enige om at stryge osten og i stedet for få kaffe med småkager til samme pris. Endvidere var priserne for kaffe og kringle kr. 3,85 og kr. 1,85 øl kr. 3,60 og vand kr. 2,00. Den 26. maj 1970 var der 21 tilmeldte enker, 19 havde meldt fra og 17 havde ikke svaret. I alt 57 enker at administrere. Der var etableret et arrangement af loge nr. 11, Columbus i Islev Bio med underholdning, hvorfra overskuddet skulle støtte Scleroseklubben for Stor København. Indbydelsen dateret den 12. november 1970 til logens enker lød som følger: Kære frue. Loge no. 11 Columbus har herved fornøjelsen at invitere dem til underholdning for alle: Søndag den 29. november 1970 kl. 10:00 i Islev Bio, Slotsherrensvej 228. Program: Konferencier Kai Kromann. Islev Pigekor, ledet af hr. Kai Holsko Gitte og Søren Operasangerinde ved det Kgl. Teater, Ellen Margrethe Edlers Skuespillerinde Elga-Olga Pause Ole Søltoft akk. Af hr. Erik Nielsen Peter Brothers (nr. 3 på dansktoppen) Grethe & Peter Par Pabst og hans trio ( nr. 1 på dansktoppen) Der havde meldt sig 6 enker til dette arrangement. 15

16 Det var ikke hvert år at julemenuen var overdreven overdådig, som det kan læses ud af referatet for julen Denne menu bestod af et stk. med varm fiskefilet, 1 stk. med varm and og rødkål og sidst et stk. med ost. Men der blev stadigvæk uddelt julekurv til ikke mindre end 45 enker dette år. Hver indeholdende: 1 fl. Rødvin, 1 ps. Brune kager, 1 pk. Klejner, 1 stk. spegepølse, 1 ps. Appelsiner, 1 x 2 kg. Kaffe, chokolade, 1 pk. Rosiner, 1 gl. marmelade og 1 ds. Tunfisk pakket i en spånkurv til i alt pr. kurv kr. 43,00..og sådan kunne man jo blive ved! Men det bringer mig til sidst frem til det oprindelige ønske fra en broder om at få kendskab til vores nulevende enkers tidligere ægtefæller / samlever, vores hedengangne logebrødre i loge nr. 11, Columbus. Logen har i øjeblikket 7 enker der hvert år modtager en hilsen på deres fødselsdag, modtager vores medlemsblad Santa Maria samt bliver inviteret til vores sommerture og til logens julestemning. De bliver ikke hentet i privatbil mere men må selv sørge for transport til sommerbussen eller Palæet. Der bliver ikke uddelt nogen kurve mere. Ingen brændselshjælp, ingen understøttelse, ingen fribolig. Dog uddeles en beskeden julegave i form af et mindre kontant beløb. Hidtil i form af en tilsendt cheks. Da alting i forhold til førnævnte omsorg og store arbejde brødre og udvalg lagde for dagen dengang er alting jo devalueret til afgifter, skatter, gebyrer, ekspeditionssalær og bankoverførsler, som kunne give mig denne fremtidige bizarre vision af en julehilsen: Kære enkefru xxxx xxxx. I anledning af den tilstundende juletid, sender brødrene i loge nr. 11, Columbus den årlige julegave med ønsket om at de må få en glædelig jul, samt et lykke bringende nytår. Da chekken gennem vores bankforbindelse, desværre er pålagt en omkostningsafgift på kr. 30,00 og kr. 15,00 i overførselsgebyr via deres bank, tillige med den af staten vedtagne miljøafgift og afskaffelsesomkostning ved senere forbrænding af tryksværte og papir, på 20 % af chekkens pålydende må vi desværre bede dem om at indbetale til logen kr. 12,00 til dækning af det da fremkomne underskud. Men håber at de kan forstå at det er tanken der tæller i den rette Odd Fellow Ånd. Med de venligste hilsener. Selvom verden er tosset og den kringlede økonomiske situation er nærmest kaotisk, hvor der søges nye indtægtskilder til den slunkne fælleskasse må man jo håbe at denne joke ikke måtte blive til virkelighed. 16

17 Vores ældste enke i logen er fru Ruth Andersen der er født i 1910 og som derved den 26. maj 2012 fylder 102 år. Br. Formand for Enkeudvalget Ole Lauritz Andersen var netop i forrige uge ude på det plejehjem hvor fra Ruth nu har boet i mange år, med en julehilsen fra vor loge i form af en smuk buket blomster og lidt chokolade. Hvilket hun blev meget glad over overbragt gennem sin datter der takkede logen gennem en mail. Fru Ruth har været gift med tidligere br. Erik Andersen der er født i Han blev indviet i 1969 og døde kun 6 år senere 68 år gammel i Jeg har i forbindelse med denne lille undersøgelse spurgt 6 nuværende brødre, der også var medlem af Columbus på tidspunktet for alle disse brødres tilstedeværelse i logen, men har i deres erindringer om ovenstående br. Erik Nielsen ikke noget at tilføje. Dette skyldest sandsynligvis nok at han kun nåede at være i logen så kort tid, hvor han ikke havde gjort sig bemærket. Næstældste enke fru Agnes Christensen der er født 1922 var gift med br. Steen Christensen der var Hovmester på sverrigesbådene, sandsynligvis Vikingbådene, i 60 og 70 erne. Det fortælles at br. Steen Christensen sørgede for at brødre der sejlede mellem Sverige og Danmark, for at nyde et godt måltid samt et par toldfri dramme dertil, kunne blive siddende ved bordet og fortsætte selskabelighederne, mens resten af passagererne måtte forlade skibet og vente på kajen til næste afgang. Sådan var reglerne dengang. Br. Steen var i en 4 års periode undermester i logen, hvor han med iver gik op i brødrenes vellevned og underholdning. Det fortælles dog også at han kunne være en hård nød udadtil og ikke sådan lige at gå i træskoene på. Men lærte han først en at kende, skulle han have været en fortræffelig Odd Fellows. Ydermere siges det at hans daglige dont smittede af på borddækningen i logen, hvorfor bestik og tallerkener skulle stå retlinet efter en snor, ligesom ørerne på kaffekopperne skulle vende samme vej. Da han var erfaren Hovmester var der også uddelt vinger til de brødre der forbrød sig på efterfyldningen af snapsen på egen hånd, da der er forlydender om at glade brødre vistnok havde lavet top på snapsene - og det holdt han nøje øje med. Br. Steen Christensen der var født i 1921 og indviet i 1964, opnåede 25 års HT og afgik ved døden i 1999 som 78 årig. Vores enke fru Karen Hansen født i 1929 var gift med br. Børge Hansen er født i 1926, og var murer af profession. Han blev indviet i 1960 og opnåede 40 års HT. Br. Børge Hansen afgik ved døden i Udover at ingen af de nuværende brødre syntes at kunne huske ham særligt tydeligt fordi han næsten aldrig mødte op til møderne, kan der ikke tilføjes noget til denne broder. Underligt nok for 40 år er dog en rum tid. Det kan tænkes at br. Børge Hansen var noget mere aktiv i starten af sit logeliv og da ingen af de 6 ældre brødre (i logetid) eller den nuværende ældste broder i logen er indviet før 1976, er der jo således et spænd på 16 år hvor br. Børge Hansen kunne 17 have været særdeles aktiv.

18 Logen fjerde enke fru Birthe Opsahl født i 1932, levede i bofællesskab med br. Ebbe Hansen født i Br Ebbes profession var også Hovmester, men på de daværende Amerika både der sejlede fra Frihavnen. Han blev indviet i 1987 og døde efter kræft i halsen i år Br. Ebbe var med den sygdom strubeløs og var dermed en af årsagerne til vor loges store arrangement med indsamlingen af 5 og 10 ører over en to årig periode til Landsforeningen for Laryngectomerede strubeløse, med daværende overmester br. Torben Frederiksen i spidsen. Dette kan der læses mere om i logens 125 års jubilæums skrift fra 2009 på side 53 59, på logens hjemmeside Det fortælles om br. Ebbe Hansen at han altid var god for en oversøisk fortælling fra de store have. Men da han jo var en slags sømand, bliver disse farverige historier ikke gengivet her. Brødrene erindrer ham som en særdeles hjælpsom broder der kun ville sine brødre det bedste og holdt ofte hof i sit sommerhus for alle logens medlemmer. Den sidste af vores ældre enker er fru Nina Bang født i 1938 som var gift med br. Gerhard Bang født Br. Gerhard var ansat ved Rigshospitalet som smed, om hvem det fortælles at han nærmere var Kunst & Klejn, da det var ham der fik alle de specielle opgaver at udføre. Når han var på vagt i de stille nattetimer, blev der udført filigranarbejde af den fineste slags. Det fortælles at blandt hans færdigheder kunne han udføre nærmest natur tro roser ud af metalspåner. Han interesserede sig så stærkt for humanitært arbejde at han over to omgange blev udsendt af Kirkens nødhjælpefond til Indien ved de tiders folke nød opstået ved naturkatastrofer. Herudover fortælles det at han og hans hustru i mange år underviste i dans på danseskoler og turnerede landet rundt i disse færdigheder. Br. Gerhard havde også mange godt fortalte oplevelser efter hans udstationeringer i Indien når han fremførte sig for logens medlemmer. Også br. Gerhard havde et sommerhus i Lumsås på Odden hvor mangen en broder med ledsagere har haft hyggelige stunder. Br. Gerhard Bang der blev indviet i vor loge i 1988 afgik også tidligt ved døden i 1994 og fik herved kun 6 års logeliv. Men alligevel står han lysende klart for samtlige brødre jeg har drøftet dette med, som en dejlig og levende broder der altid var glad og positiv. Af vores sidste to nyere enker (uden fru nu er det moderne tider) skal her først nævnes Hanne Abrahamsen født i 1950 der var gift med br. John Abrahamsen indviet i 1985 og afdød i 2010, alt for tidligt, i en alder af kun 63 år efter lang tids svær sygdom. Han fik således et logeliv på 25 år. Han bliver i erindringen ved samtlige nuværende brødre fra før år 2000 mindet som en særdeles vellidt, afholdt og foretagsom broder. Altid rejseklar og som havde mange jern i ilden. Ikke mindst fordi han også var smed ansat på Rigshospitalet. Han var en spøgefugl med mange, ikke helt stuerene, fortællinger i ærmet samt vilde påfund som heller ikke skal gengives her. Broder John var over to perioder altså 4 år logens inspektør. 18

19 Vores sidste enke i logen er str. Anne-Lise Petersen født i 1943, og var gift med br. Sven Erik Petersen født i Br. Sven blev indviet i vor loge i 1975 og blev tildelt 25 års HT. Han var logens ydre vagt i flere år og sørgede for at ingen broder manglede noget til brug for livets opretholdelse ved det selskabelige. Br. Sven havde i mange år været forpagter af en tankstation i Rødovre og interesserede sig brændende for biler. Br. Sven var den stille og blide broder der var tilstede altid, men ikke gav sin mening til kende i stærke vendinger det lod han de andre om. Br. Sven erindres af alle nuværende brødre som en flink og sympatisk broder, der altid havde tid til at lytte til en trængende broder. Broder Sven Erik afgik ved døden efter længere tids sygdom i 2010 og fik 35 års logeliv. Hermed vil jeg slutte den fortælling. OM Redaktøren skriver: Efter at i nu har læst bladet igennem, vil en opmærksom broder måske have bemærket at bladet er udkommet i en ny form. Jeg håber at bladet på trods af, at den trykte version nu kun udkommer i sort hvid format vil blive modtaget positivt. Omkostningerne er ikke blevet mindre med tiden og for at imødegå dette med en billigere tryksag, har det været nærliggende at prøve denne løsning. Da efterhånden kun to brødre i vores loge ikke har adgang til den digitale verden, løser dette jo problemet med farverne for alle de der bruger sit digitale medie. Bladet ligger jo tilgængeligt på nettet i fuld farve. En anden broder vil måske så spørge hvorfor man ikke helt sparer den fysiske udgave væk og bruger midlerne til andre opgaver i logen. Dertil er vi i it & Informations Udvalget blevet enige om at bladets kulturelle arv eller historiske værdi ved en fysisk udgave, ikke bør lide den anonyme skæbne ikke at kunne findes på Odd Fellow biblioteket, til gæster ved info møder eller hos Ordenssøskende uden for logen der ønsker et eksemplar af vores blad. Dertil bør logens arkiv tilføres sine eksemplarer til senere brødres granskning og jo, - jeg er af den årgang der stadig føler mig godt tilpas med en tryksag i hånden, lænet tilbage i sofaen. Med broderlig hilsen Redaktøren årgang 47 19

20 Forårets mødeplan for februar juni 2012 Ændringer kan forekomme!! Der udsendes varsel på mailkæden! Dato Kl. Grad Sal Selskabslokale Aktiviteter Aktiviteter :30 io P.B. Rosensalen Kærlighedsgraden Husk festdragt :30 io St.Logesal Kongesalen Fællesmøde tirsdagslogerne Underholdning og foredrag om Grønland :30 io T.W. Gallerisalen :30 io P.B. Rosensalen Sandhedsgraden Husk festdragt :30 io T.W. Spejlsalen Foredrag v/ br. DDSS Robert Sørensen :30 io T.W. Spejlsalen Generalforsamling Boligfonden Columbus Foredrag v. br. Storrepr Carl Aage Hald fortæller om Rwanda :00 O.B.S. io P.B. Riddersalen Besøg af Storsire Erling Stenholdt P. Besøg af str. Loge 30, Alexandrine Lørdag 16: Riddersalen Storkøbenhavns Humanitære Fond Uddeling af donationer :30 io T.W. Spejlsalen Besøg af loge 123, St: Knut, Malmø :30 io P.B. Rosensalen Logens stiftelsdag 8/4 1884, mindes :30 io Colfax Gallerisalen Pakkefest lørdag - Info kommer Udflugt Malmø m. ledsager Besøg i Hovretten (Landsretten) Efterfølgende spisning :30 io T.W. Spejlsalen Foredrag v./ Generaldirektøren Politimuseet Xx?? io ude af hus Nærmere info v/ br. UM Kulturaften Det nye Politi museum onsdag 19:30 io ude af hus Nærmere info v/ br. UM Besøge nr. 37, Thomas Wildey Fredericia :30 io Colfax Rosensalen :30 io P.B. Rosensalen Sidste før sommerferie OSLO 20 Venskabstur Nærmere info / UM Logens sommer udflugt Nærmere info / UM

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Santa Maria Oktober måned 2011 Ny udgave nr. 9 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Maj 2011: Så fik vi endelig officielt "vores" børneby

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Santa Maria November 2010 udgave nr. 6 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. En lille Odd Fellow nisse som dekorerar Wroclaws gader. Afsløret ved institueringen af Lejr nr 1 Silesia,

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vi ruller den røde løber ud

Vi ruller den røde løber ud JULEN 2014 Selskaber & arrangementer Vi ruller den røde løber ud Skal du holde fest, reception eller lignende, har vi mødeog selskabslokalerne til dit næste arrangement. Op til 70 couverter. Vi dækker

Læs mere

Vi ruller den røde løber ud

Vi ruller den røde løber ud JULEN 2015 SELSKABER & ARRANGEMENTER Vi ruller den røde løber ud Skal du holde fest, reception eller lignende, har vi mødeog selskabslokalerne til dit næste arrangement. Op til 70 couverter. Vi dækker

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Årsrapport Ungdomsforeningen Fremtiden Nr.1

Årsrapport Ungdomsforeningen Fremtiden Nr.1 Årsrapport Ungdomsforeningen Fremtiden Nr.1 2011 Formandens beretning 2011 var et stort år for Ungdomsforeningen Fremtiden nr. 1 København. Det var året hvor vores forening fyldte hele 100 år. Det gav

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Ex-Table 111 Hammel, og den hjemsted er den til enhver tid herskende Formands bopæl. Må venskabets bånd aldrig briste. 2 Motto 3 Formål

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Velkommen til Islev Bridgeklub

Velkommen til Islev Bridgeklub Velkommen til Islev Bridgeklub Kære bridge-spiller! Velkommen til Islev Bridge Klub. Vi er en aktiv bridgeklub, hvor klublivet bridge, hygge og venskaber er i højsædet, og hvor medlemmerne selv driver

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR.

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR. Julefrokost 2015 Julefrokost 2015 på Hørning Kro & Hotel Fredag den 27. & Lørdag den 28. november Vi serverer en traditionsrig men spændende jule buffet, med alt hvad julen har at byde på. Vores DJ Delta

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

H E L E E Nr 1 - januar 2015

H E L E E Nr 1 - januar 2015 H E L E E Nr 1 - januar 2015 HELENENYT Nr. 1 (januar årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Munkebjerg julefester 2014

Munkebjerg julefester 2014 Munkebjerg julefester 2014 munkebjergs Julefester med underholdning, lækker mad, dans og musik... Julefester Julefesterne foregår fra kl. 18.00 til kl. 01.00. Alle aftener serveres en overdådig julebuffet

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer

Stor sal. Restaurant. Lille sal. Festmenuer Stor sal Lille sal Restaurant Festmenuer www.friendsnordborg.dk Tlf. 73 63 10 10 / 24 83 90 85 p.g. jan. 2015 Festmenu 1 Forret Tarteletter med høns i asparges Hovedret Buffet med 3 slags kød: Helstegt

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere