Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation."

Transkript

1 Santa Maria Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. 1

2 Den for Terminen valgte Embedsmandsgruppe i loge nr. 11, Columbus Overmester Johnny Svendsen Listedvej Kastrup Telefon: Mobil : Undermester Ole Malte Ben Webstersvej 38, 2. sal, lej. nr København SV Mobil: Sekretær Bo Amdisen Borgmester Jensens Alle 1, st. tv København Ø Telefon nr.: Kasserer Bent S. Christensen Emdrupvænge København Ø Tlf.: Mobil: Arbejdsnr.: Skatmester Niels F. Jensbøl Kanslergade 14, 3. tv København Ø Telefon: Fung. Eksmester Ove Kryger Rasmussen Bylaugsvænget Dragør Telefon: Logebladet Santa Maria Bladet udkommer så vidt det er redaktionelt og teknisk muligt omkring den første i månederne, oktober, december, februar og april. Herudover kan der forekomme ekstra numre hvis stoffet tillader det. Emner der ønskes optaget i bladet tilstilles skriftligt, eller mailes og ved personlig henv. til en af den til enhver tid valgte Embedsmands gruppe. Ansvarshavende for dette skrift er til enhver tid br. OM Redaktionelle og tekniske henvendelser skal ske til br. Johnny Svendsen, OM Bladet ligger on-line på logens hjemmeside:

3 Overmesterens indlæg: Kære brødre. Selvom vi nu har været i gang en hel måned med hele tre foredrag afviklet og med en gennemført indvielse og årsskiftet derfor kan føles langt tilbage, er det ikke for sent at ønske alle et Godt Nytår. Det er en smuk tradition der ikke må blive udvandet og ende med en automatisk hilsen eller floskel a la: ha en fortsat go dag. Denne hilsen skal være ærlig og dybfølt, med ønsket om at ville sin næste og sine omgivelser det bedste for det kommende år. Vores intentioner og tanker omkring logens fremtid og velfærd skal stå i højsædet. Et stærkt sammenhold og en enig broderskare er vores grundlag for videre udvikling og vækst. Derfor vil jeg opfordre brødrene til at møde op så ofte i kan, med åbent sind og positive forventninger til vores fælles samvær. Kun på den måde styrkes lysten til fortsat at deltage i logens forskellige aktiviteter. Støt op om alle initiativer med en lyst til at udbygge og videreføre Ordenens traditioner i den rette ånd, så vi har noget at tilbyde nye brødre og eventuelt interesserede. Med disse ord har jeg i anden anledning, haft tid i mellemjuledagene til at søge i logens gamle papirer og fundet en kopi af en nytårshilsen skrevet i januar 1888 af vor loge til daværende Stor Mester A. Holck. Kopien er fremvist på bladets forside. For den yngre generation der har svært ved at læse den tids skrift, står der således følgende: Januar 1888 Højærværdige Br. Stor Mester A. Holck! Foranlediget ved den fra Dem modtagne Skrivelse tillader jeg mig paa Columbus Logens Vegne at udtale vor Tak for de i nævnte Skrivelse fremsatte gode Ønsker, forsaavidt de angaa ogsaa vor Loges Velfærd i det nylig begyndte Aar. Vi haabe ligesom De, højværdige Stor Mester, at Aaret ret maa blive et Lykkens Aar for vor elskede Orden. Herren skjænke Dem, saavel som den hele højværdige Stor Loge Naade og Kraft til at føre os sikkert fremad i de kommende Dage! Med br. Hilsen i V.K & S O. M. (A. V. Gøtzche) Carl Petersen 3 Br. Sekretær

4 Hvad er en perfekt logeaften? Undermesterens indlæg: Er det en aften vi er blevet underholdt, lige fra vi ankom i Palæet, og til vi gik hjem sent om aftenen? Er det en aften, hvor vi selv har været aktive og bidraget med noget, der gør aftenen til en perfekt aften? Skal det være en aften, hvor der er lige dele af skæmt som alvor? Hvad ønsker vi egentligt og hvordan opnår vi det? Jeg er sikker på, at de fleste af os efter en logeaften helst vil kunne sige: Det var en god aften jeg glæder mig til at komme igen næste tirsdag. Alt dette kan vi opnå, men kun hvis vi arbejder sammen. Om der skal oprettes et katalog over, hvad der skal foregå hver eneste logeaften, så vi kan sætte et kryds i kalenderen og derved selektere, hvilke aftener vi ønsker at komme, eller skal det være aftener, hvor vi ikke nødvendigvis kender indholdet, så det ikke bliver Jeg ved, hvad der skal foregå i aften, men i stedet Jeg er spændt på, hvad der skal ske i aften Jeg tror, det skal være en blanding af begge dele. Der skal være programsatte arrangementer appetitvækkere ligesom der skal være plads til det impulsive. Vi er kommet godt i gang med vores stafet, hvor vi sidst har hørt br. eksmester Johnny Daugaard fortælle og ser frem til, br. inspektør John Gwinner kommer med sit indlæg. Jeg er imponeret over, hvor meget brødrene i vores loge har oplevet og har på hjerte. I skrivende stund er vi midt i et dobbeltindlæg ved br. fungerende eksmester Ove Kryger Rasmussen. Jeg er sikker på, at han ikke er den eneste, der ligger inde med spændende ting, vi alle gerne vil høre. Alle disse oplevelser og anekdoter må ikke og skal ikke forblive ufortalte. Lad os bruge hinanden til at lave den perfekte aften, ikke blot denne aften, men denne og alle de kommende. Jeg vil gerne afslutte med en lille citat af V. S. Naipaul, der handler om at gøre tingene mens vi kan, og ikke blot lade det blive ved det det var. En forretningsmand er ikke matematiker. Husk på det. Lad dig aldrig hypnotisere af tallenes skønhed. En forretningsmand er en mand, der køber til ti og er glad for at kunne sælge til tolv. Den anden type køber til ti, ser værdien stige til atten og foretager sig ingenting. Han venter, til den skal nå tyve. Tallenes skønhed. Når den falder til ti igen, venter han på, at den atter skal stige til atten. Når den falder til to, venter han på, at den atter skal stige til ti. Nå ja, det gør den så. Men så har han spildt en fjerdedel af sit liv. Og det eneste, han har fået ud af sine penge, er lidt matematisk spænding. Kære brødre lad os bruge hinanden, så vi sammen kan skabe den perfekte logeaften. Så vi, når vi går hjem, kan sige : Det var en god aften, jeg glæder mig allerede til næste tirsdag 4

5 SIDEN SIDST.! d. 6. december 2011 Pakkefest hvor overskuddet går til fordel for logens andel i Ordenens projekt landsindsamling "Grønlandsfonden", var aftenens tema. Dejlig broderlig atmosfære med mange overraskelser i pakkerne. Hver broder skulle møde med to pakker hver. Pakkerne blev dels udloddet ved køb af et nummer mens en resterende del blev bortauktioneret. Der blev indsamlet kr. denne aften. d. 10. december Julestemning i Palæet Logens julestemning blev afviklet i en sjælden varm og broderlig udgave. Ankomst af gæsterne i Havestuerne og efterfølgende gløgg med tilhørende æbleskiver i Dameværelset varmer altid godt op under forventningerne. Starten på julestemningen i logesalen var dog farvet lidt grå da meddelelsen om broder Jørgen Bierings bortgang blev kundgjort. Men som det også blev nævnt ville det helt sikkert have været i br. Jørgen Bierings ånd at julestemningen ikke skulle berøres af dette, da han jo selv havde været tilmeldt, men desværre ikke nåede det. Efter et kort øjeblik hvor logen mindedes broder Jørgen, blev gæster og søstre samt brødre med ledsagere budt velkommen. Efter lidt juleoptrækkeri på frihåndsorgel ved broder Organist Preben Lønsted, blev juleevangeliet oplæst ved broder Storrepræsentant Carl Aage Hald, der denne dag fungerede som Kapellan. Herefter var der underholdning ved vokalgruppen "Line- Up" der fik englelyden sat i relief så julestemningen så småt begyndte at brede sig. En julehistorie blev oplæst af broder eksmester Johnny Daugaard som spejlede det lidt stressede nutidssamfund, men som endte godt. Fællessang og overmesterens juletale, der godt nok var kopieret og gentaget efter manus fra julestemningen i 2009 forfattet ved br. fung. eksmester Ove Kryger Rasmussen, men ikke mindre aktuel, da hele historien egentlig drejer sig om samme person hvert år - gæt hvem?!! Ved slutningen af denne dejlige begyndelse på dagen ønskede broder Undermester Ole Malte selskabet og deres familier en god jul samt et lykkebringende nytår og som det er tradition i logen, rettet særligt mod overstolen. Dog med den variation fra tidligere år at broder undermester tilkendegav at han syntes overmesteren havde ført et arbejdsomt levned i året der gik, med det til følge at hans hustru Lilli nok havde 5 måttet undvære ham ofte. Som en smuk gestus og som plaster på det (savn?) blev en buket,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6 smukke blomster overdraget til hende. Herefter blev søstre / brødre / gæster og ledsagere ført ned i selskabslokalet af broder Ceremonimester, i dagens anledning, Finn Stegeager samt broder Inspektør John Gwinner. I den smukt pyntede Riddersal overgik borddekorationerne forventningerne. Under smukke julestjerner sat på runde spejlglas omgivet af utallige fyrfadslys og håndlavede julehjerter med deltagernes navne, samt andet glimmerstads, blev selskabet sat til bords. Starten på denne afdeling blev underholdning af vokalgruppen Line-Up igen - der havde nogle virkelig flotte fremførelser af sving musik og julesange. Dagen og aftenen blev afsluttet ved 22:00 tiden på et tidspunkt hvor salen formelig var ved at smelte ned. Om det var de mange glade mennesker og de levende lys - eller om det var den gode vin og stemningen der gjorde det, må stå hen i det uvisse. Men tak for en rigtig dejlig julestemning til broder undermester. d. 14. december 2011 Brønshøj Kirke kl. 12:00 - Broder Jørgen Bierings bisættelse Broder Jørgen Biering blev på en grå onsdag, hvor regnen dog havde besluttet at holde sig tilbage under højtideligheden, bisat fra Brønshøj Kirke. Logen havde sat æresvagt ved bistand fra broder Sekretær Bo Amdisen, broder UM's højre assistent Frank Vestergaard-Eriksen, broder Skatmester Niels Jensbøl, broder UM Ole Malte, broder Storrepræsentant Carl Aage Hald og broder OM Johnny Svendsen. Broder Jørgen Bierings datter og barnebarn, familiens bekendte og venner, samt et fåtal Columbusbrødre var mødt frem til højtideligheden. Præstens mindetale for broder Jørgen var fremragende formuleret og kunne ikke være bedre fremført. Til denne højtidelige bisættelse var broder Tony Landy engageret. Han sang "Når en dejlig dag er slut..." med den indlevelse som kun han selv kan drage frem. Efter afskeden ved rustvognen med broder Jørgen Biering og hans familie - tog et meget lille selskab til restaurant Bellahøj hvor der blev serveret nogle stykker smørrebrød. 6

7 d. 10. januar 2012 d. 17. januar 2012 Et godt besøg på årets anden mødeaften med 21 egne brødre, skabte en dejlig stemning. Det gjorde det jo ikke ringere at br. Fungerende eksmester Ove Kryger Rasmussen denne aften fortalte om sin tid som kriminalbetjent i slutningen af 60' og 70'erne. Levende fortalt. Blændende godt. Men der var ikke nok tid denne aften til at fortælle hele historien - så indlægget fortsætter på tirsdag den 17. januar. 27 egne brødre besøgte logen denne aften, som p.t. tenderer 80 % mødeprocent. Især br. eks.mester Ove Kryger Rasmussens fortsættelse af 2. afdeling af hans fortælling om politiet dengang, der blev en forrygende succes i forrige uge, kan selvfølgelig have haft sin indflydelse. Men mon ikke at brødrene har fornyede kræfter til en god forårssæson, efter jule og nytårskalaset. Ihvertfald var denne aftens fortælling ingen undtagelse. Igen hæsblæsende tempo på livet som "under cover" m.v. i sen 60'erne og 70' erne. Torsdag d. 19. januar 2012 Sct. Lukas kirke, Frederiksberg kl. 13:00 Broder Sigmund W. Dues bisættelse Vores afdøde broder Sigmund Wolles Due, blev bisat kl. 13:00 fra Sct. Lukas kirke på Frederiksberg. En smuk krans fra vores loge med tilhørende hvide bånd med guldtekst, isat en stor opsats af flotte liljer dominerede foden af båren. Dertil var der blomster fra venner og familie samt den buket logen havde benyttet ved mindehøjtideligheden ved logemødet i tirsdags. 9 brødre og to hustruer hertil, samt naboer, venner og familie var forsamlet i kirken. Br. Sigmund Due havde selv bestemt hvilke salmer der skulle synges ved hans bisættelse. "I østen stiger solen op" - "Dejlig er jorden" og "Altid frejdig" var ønsket. Br. Sigmund ønskede ikke at der skulle stilles æresvagt ved båren, ligesom hans sidste ønske var at hans urne blev nedsat i de ukendtes grav på Assistens Kirkegård. Provsten Peter Holm for Sct. Lukas Kirke holdt en lys tale for br. Sigmund, på grundlag af br. eksmesters oplysninger, om hans liv som maskin ingeniør, rejserne, det travle liv der var forbundet hermed og hans mangeårige stilling som ingeniør på motorfabrikken B&W. Hans sidste svære års besværligheder og tilsidst forløsningen fra dette liv, der skete på den milde måde. Efter bisættelsen 7 blev de fremmødte inviteret til beboerforeningens lokaler under br. Sigmunds bopæl, til en forfriskning.

8 d. 24. januar 2012 Indvielse af broder Claus Jacob Wordenskjold. Denne aften fik vi indviet en ny broder i vores loge. Br. Claus Jacob Wordenskjold. Vær Velkommen broder. Lidt specielt var aftenen for os andre. Lyset i den store krone virkede ikke. Så alt foregik i et noget skummelt lys kun ved hjælp af stolenes lampetter. Men det gik. I det selskabelige samledes brødre om tre runde borde og det varede ikke længe før talen for Ordenen og vores nye broder, blev fremført af br. Storrepræsentant Carl Aage Hald. Ordene var rettet mod det at være mod andre som man ønsker, samt selvopdragelse og fordragelighed! Efter et par sange og indtagelse af brødremåltidet, blev talen for den nye broder fremført af Proponenten, br. UM Ole Malte. Talen i sin helhed er trykt her: Kære br. Claus Jeg vil først og fremmest ønske dig til lykke med din indvielse her i aften. Jeg har kendt dig gennem mange år, hvor vores firma har benyttet dine faglige kvalifikationer, og det har også været på det plan, vi to mest har haft omgang. På et tidspunkt for ikke så lang tid tilbage kom vi til at snakke lidt om loge og lige pludselig gik tingene stærkt. Du var åbenlyst interesseret, og snart var du med til informationsmøde. Dette skræmte ikke livet af dig. Så nu i dag er du blevet optaget i loge nr. 11, Columbus. Jeg er sikker på, at det bliver til gavn både for dig og for os. Du er typen, der ikke bare folder hænderne i skødet og venter på, at tingene sker. Du og din hustru Birthe har startet egen virksomhed, som jeg af egen erfaring ved, har meget høje kompetencer. Du kan godt lide et godt glas øl, så hvorfor ikke lave sin egen ølklub, der både udsender ugens øltilbud og afholder egne ølsmagninger. Der er for øvrigt allerede to brødre, der er blevet medlemmer af denne klub. Med det initiativ du har, er jeg sikker på, du bliver et stærkt led i vores kæde. Kære br. Claus nu er vi ikke blot knyttet sammen fagligt nu er vi brødre! 8

9 Nye brødre Navn: Claus Jacob Wordenskjold, Optaget i logen d. 24. januar 2012 Gift, samboende, børn: Gift med Birthe Jacob Wordenskjold. Jeg har 1 søn, Simon, på 22 år. Birthe har 3 piger fra tidligere ægteskab på 15, 18 og 27. Erhverv, arbejdssted, hvad beskæftiger du dig med? Min kone og jeg har egen kursusvirksomhed, Chinchilla Data, hvor vi underviser i IT og kommunikation. Hvad fik dig til at tage kontakt med Columbuslogen? Ole Malthe har opfordret mig til at søge optagelse. Hvordan var dit første indtryk med logen? Jeg har været med som gæst og til julestemning. Det var begge dejlige oplevelser og jeg har følt mig taget meget godt imod af alle. Hvad forventer du at få ud af dit medlemskab med Columbus? Ud fra mine hidtidige oplevelser er det med stor forventning, at jeg træder ind i logen. Mine forventninger går primært på samværet med de øvrige logemedlemmer, men også i retning af logens humanitære arbejde. Hvad mener du selv at kunne bidrage med i logen? Jeg har tidligere arbejdet som frivillig inden for spejderbevægelsen og idræt. Og den erfaring vil jeg kunne trække på i forbindelse med logens humanitære arbejde. Har du nogle specielle ønsker for dit videre engagement i Columbus? Som ølentusiast vil jeg gøre mit bedste for at få ordet om det gode bryg udbredt i logen og hele huset. 9

10 Et historisk tilbageblik i logens arkiver: På foranledning af en broder af denne loge, der spurgte ind til vores enker i forbindelse med de nys udsendte julehilsener dykkede jeg som allerede nævnt i min leder, ned i logens arkiv for at finde lidt om disse enkers tilhørsforhold til vores loge og hvem de afdøde brødre var, som vi må huske på, har banet vejen for vor loges fortsatte eksistens. Også i forbindelse med vor loges 125 års jubilæumsskrift havde jeg den store fornøjelse at læse rigtig mange dokumenter, beretninger, protokoller og set mange, mange billeder af forgangne brødre. Ved hver beretning og arbejdspapir jeg har gennemset, har jeg kunnet sætte et ansigt på begivenheden og derved levendegøre historien men desværre, mest for mig selv. For at udbrede mit opnåede kendskab efter disse indblik, til alle jer, ville være et meget stort arbejde. Mange af jer har dog modtaget flere genoptryk af gamle jubilæumsskrifter og brødrematrikler fra logens første tid, som jeg har fornøjet mig med at fremstille. I denne omgang har jeg udover at skulle forske i det omtalte emne, fundet et par sjove skrivelser der skal fremdrages her og som jeg både syntes er pudsige og måske kunne være kilde til eftertanke, som samtidig ikke er så uaktuelle, set i lyset af det spænd af over hundrede år der er gået siden da. Som vi en gang imellem har følt på vores egen krop en kold vinter hvor de ansvarlige for rumopvarmningen har glemt at skrue op for teknikken på det tidspunkt logerne holder møde. Som en skrivelse fundet i vor loges kopibog for afsendte breve fra 26. oktober 1807: 10

11 Til Bestyrelsen for Aktieselskabet Odd Fellow Hjem. 26 oktb. 7 Højtærede Herre og Brødre! Efter derom i Logen fremkommet Ønske skal jeg tillade mig paa egne vegne at anmode Dem om, velvilligst at ville foranledige Logesalen bedre opvarmet, end Tilfældet var i Mødet igaar, da Termometeret efter1½ Timer Logearbejde kun viste 12 gr. Varme. Idet vi ikke tvivler paa velvillig Imødekommenhed fra den under Bestyrelsens Side regner Beredvilligt V.K.S Carl Petersen, Br. Sekretær. I den lovede omtale af vores enker, som jeg skal vende tilbage til i slutningen af denne beretning, faldt jeg også over et par skrivelser der havde med både Enker og Forældreløse at gøre, hvilket var et udvalg for sig samt en skrivelse der havde med Sygeudvalget at skaffe viser i sin tydelighed, at der dog er de hundrede år til forskel. Ikke alene var der en helt anderledes respekt for øvrighedspersoner og personer der besad en stilling der var højere end ens egen, bedre familiers fremtoning for ikke at tale om respekten for en ældre persons større myndighed, i tiltaleform om ikke andet. Denne samfundsmæssige tidstypiske strenge hierarkiske naturlighed fandtes jo også i høj grad hvis ikke i højere grad i vores Ordens omgang med hinanden. På de næste to sider vises, først en skrivelse dateret d. 10. juli 1894 omhandlende en manglende beretning fra Sygeudvalget, der fik disciplinære følger: Ærede Br. G. Larsen Det meddeles dem herved at de i Logens Møde den 3die dennes er idømt en Bøde af 1 kr. for ikke at have afgivet Beretning om Sygebesøg hos Br. Klæbel, til hvem de var tilsagt i Besøg den 1 ste Juli. Med Br. Hilsen i V.K og S J. Bentsen, Secretær. ligesom et eksempel på en stilfuld skrivelse af samme dato omhandlende en indkaldelse til at møde for revision i fonden for enker og forældreløse: Ærede Br. B. Bentzen Som Formand for Fonden for Enker og Forældreløse tilsiges de herved til at give Møde ved den ¼ aarlige Revisjon, Tirsdag den 3 die dennes, medhavende de, nævnte Fond tilhørende Værdier og Regnskaber. Med br. Hilsen i V K og S J. Bentsen, 11 Secetær.

12 12

13 13

14 Enkeudvalget har til alle tider haft en vigtig funktion i Ordenens grundholdning. Således også i vores loge Columbus. Når der kigges tilbage i Enkeudvalgets protokol - tilfældigt valgt i arkivet, fra slutningen af 60 erne, er der ingen tvivl om at logens arbejde med dette udvalg var mangefold større end det der udføres med samme i dag. Når der ses på oversigten over logens enker i en redegørelse fra 1967, var der således ikke færre end 24 der havde svaret tilbage at de gerne ville deltage i den årlige skovtur, mens 13 havde meldt fra. Hertil kommer 12 enker der slet ikke havde svaret tilbage på invitationen. Det vil sige at i 1967 havde logen 49 enker at se til. Her mener jeg virkelig i ordets egentlige betydning se til. For når udvalgets halvårlige mødereferat læses igennem, er det klart og tydeligt at der har været arbejde nok at gøre for brødrene. Der skulle tages stilling til nogle af enkernes økonomiske situation og om de derved kunne opnå fribolig, brændselshjælp og andet tilskud til hjælp for deltagelse i logens arrangementer. Der blev i dette møde taget stilling til 6 nytilkomne enkers mærkedage og status. Senere i et møde i 1968 blev det besluttet at der ikke skulle skrives mere til 26 enker fordi man gennem en periode på godt 2 år, hverken havde set eller hørt fra disse. Herefter er der således 50 aktive enker i logen. Julestemningerne som foregik i Odd Fellow Palæet var en tilbagevendende tradition som nu, men en del anderledes i forløbet af festlighederne. Udover det stilfulde logemøde bestod den efterfølgende middag kun af en hovedret: Helstegt svinekam med sprød svær, rødkål og brunede kartofler og som dessert: Kaffe og kræmmerhuse med flødeskum og syltetøj. Men så blev der så også uddelt en julekurv til hver eneste enke, dette år indeholdende: 1 fl. Sherry til kr. 13,00 - ½ kg. Kaffe til kr. 7,00 appelsiner til kr. 2,00 chokolade til kr. 3,00 sardiner til kr. 1,00 spegepølse til kr. 8,00 og noget laks til kr. 3,00. I alt kr. 37,00 Men hertil er i budgettet noteret med blyant i margenen, at der også skulle puttes en 5 pak. Cerutter, rosiner og marcinpanbrød i kurven her uden prisansættelse. Da der til dette års julestemning var tilmeldt 28 enker, skulle brødrene i dagene derefter eller i hvert fald før jul, ud at aflevere denne julekurv på de resterende enkers bopæl. Ikke så lille en opgave endda, da flere ikke boede i nærområdet. Man mødtes tirsdag formiddag den 13. december på selve dagen for julestemningen, for at pynte fade og borde - og efter endt arbejde hermed ifølge referatet skulle man gå over i Gothersgade til et par ½ stykker mad. Hertil kom så også at et antal enker skulle hentes og bringes mellem deres bopæl og Palæet. Der var også andre tiltag for nogle af de svageste enker. Følgende er læst ud af protokollen fra 17. okt. 1967: Man blev enige om, at 3 af vores enker, nemlig fru Bentzen Sørensen, Fru Ølgård Clausen og fru Alvilda Petersen skulle inviteres med til festen for Ensomme Syge til selve spisningen, hvilket br. H.E. Berthelsen ville sørge for. 14

15 De af vore enker som efterkom opfordringen til at overvære festen, skulle så sidde på balkonen på afstand og overvære denne, hvorefter de skulle inviteres på et halvt stykke mad, som Enkeudvalget ville være værter ved. (Balkonen var den gang i den store koncert sal der siden brændte ned.) Der var jo også den årlige enkeskovtur som den kaldtes i 1970 der skulle tilrettelægges. Br. UM Kaj Jensen forelagde forslag og tilbud, over for Enkeudvalget, som var indhentet fra Borup Kro og Julebækhuset. Borup Kro kunne ikke have selskabet d. 26. maj så valget faldt på Julebækhuset der ville servere koldt bord, bestående af: 4 slags sild, sardiner, ål i gele, hummersalat, frugtsalat, kold fisk i mayonnaise med rejer, stegt kylling, flæskesteg, roastbeuf, sprængt kalvetunge, hamburgerryg, leverpostej m. champignons, rullepølse, og dertil lune mørbradbeuf m. løg, stegt lever m. bacon og champignons og tilsidst lune fiskefiletter med remoulade med efterfølgende osteanretning til en pris pr. kuvert af kr. 28,00 incl. Moms og betjening. Man blev enige om at stryge osten og i stedet for få kaffe med småkager til samme pris. Endvidere var priserne for kaffe og kringle kr. 3,85 og kr. 1,85 øl kr. 3,60 og vand kr. 2,00. Den 26. maj 1970 var der 21 tilmeldte enker, 19 havde meldt fra og 17 havde ikke svaret. I alt 57 enker at administrere. Der var etableret et arrangement af loge nr. 11, Columbus i Islev Bio med underholdning, hvorfra overskuddet skulle støtte Scleroseklubben for Stor København. Indbydelsen dateret den 12. november 1970 til logens enker lød som følger: Kære frue. Loge no. 11 Columbus har herved fornøjelsen at invitere dem til underholdning for alle: Søndag den 29. november 1970 kl. 10:00 i Islev Bio, Slotsherrensvej 228. Program: Konferencier Kai Kromann. Islev Pigekor, ledet af hr. Kai Holsko Gitte og Søren Operasangerinde ved det Kgl. Teater, Ellen Margrethe Edlers Skuespillerinde Elga-Olga Pause Ole Søltoft akk. Af hr. Erik Nielsen Peter Brothers (nr. 3 på dansktoppen) Grethe & Peter Par Pabst og hans trio ( nr. 1 på dansktoppen) Der havde meldt sig 6 enker til dette arrangement. 15

16 Det var ikke hvert år at julemenuen var overdreven overdådig, som det kan læses ud af referatet for julen Denne menu bestod af et stk. med varm fiskefilet, 1 stk. med varm and og rødkål og sidst et stk. med ost. Men der blev stadigvæk uddelt julekurv til ikke mindre end 45 enker dette år. Hver indeholdende: 1 fl. Rødvin, 1 ps. Brune kager, 1 pk. Klejner, 1 stk. spegepølse, 1 ps. Appelsiner, 1 x 2 kg. Kaffe, chokolade, 1 pk. Rosiner, 1 gl. marmelade og 1 ds. Tunfisk pakket i en spånkurv til i alt pr. kurv kr. 43,00..og sådan kunne man jo blive ved! Men det bringer mig til sidst frem til det oprindelige ønske fra en broder om at få kendskab til vores nulevende enkers tidligere ægtefæller / samlever, vores hedengangne logebrødre i loge nr. 11, Columbus. Logen har i øjeblikket 7 enker der hvert år modtager en hilsen på deres fødselsdag, modtager vores medlemsblad Santa Maria samt bliver inviteret til vores sommerture og til logens julestemning. De bliver ikke hentet i privatbil mere men må selv sørge for transport til sommerbussen eller Palæet. Der bliver ikke uddelt nogen kurve mere. Ingen brændselshjælp, ingen understøttelse, ingen fribolig. Dog uddeles en beskeden julegave i form af et mindre kontant beløb. Hidtil i form af en tilsendt cheks. Da alting i forhold til førnævnte omsorg og store arbejde brødre og udvalg lagde for dagen dengang er alting jo devalueret til afgifter, skatter, gebyrer, ekspeditionssalær og bankoverførsler, som kunne give mig denne fremtidige bizarre vision af en julehilsen: Kære enkefru xxxx xxxx. I anledning af den tilstundende juletid, sender brødrene i loge nr. 11, Columbus den årlige julegave med ønsket om at de må få en glædelig jul, samt et lykke bringende nytår. Da chekken gennem vores bankforbindelse, desværre er pålagt en omkostningsafgift på kr. 30,00 og kr. 15,00 i overførselsgebyr via deres bank, tillige med den af staten vedtagne miljøafgift og afskaffelsesomkostning ved senere forbrænding af tryksværte og papir, på 20 % af chekkens pålydende må vi desværre bede dem om at indbetale til logen kr. 12,00 til dækning af det da fremkomne underskud. Men håber at de kan forstå at det er tanken der tæller i den rette Odd Fellow Ånd. Med de venligste hilsener. Selvom verden er tosset og den kringlede økonomiske situation er nærmest kaotisk, hvor der søges nye indtægtskilder til den slunkne fælleskasse må man jo håbe at denne joke ikke måtte blive til virkelighed. 16

17 Vores ældste enke i logen er fru Ruth Andersen der er født i 1910 og som derved den 26. maj 2012 fylder 102 år. Br. Formand for Enkeudvalget Ole Lauritz Andersen var netop i forrige uge ude på det plejehjem hvor fra Ruth nu har boet i mange år, med en julehilsen fra vor loge i form af en smuk buket blomster og lidt chokolade. Hvilket hun blev meget glad over overbragt gennem sin datter der takkede logen gennem en mail. Fru Ruth har været gift med tidligere br. Erik Andersen der er født i Han blev indviet i 1969 og døde kun 6 år senere 68 år gammel i Jeg har i forbindelse med denne lille undersøgelse spurgt 6 nuværende brødre, der også var medlem af Columbus på tidspunktet for alle disse brødres tilstedeværelse i logen, men har i deres erindringer om ovenstående br. Erik Nielsen ikke noget at tilføje. Dette skyldest sandsynligvis nok at han kun nåede at være i logen så kort tid, hvor han ikke havde gjort sig bemærket. Næstældste enke fru Agnes Christensen der er født 1922 var gift med br. Steen Christensen der var Hovmester på sverrigesbådene, sandsynligvis Vikingbådene, i 60 og 70 erne. Det fortælles at br. Steen Christensen sørgede for at brødre der sejlede mellem Sverige og Danmark, for at nyde et godt måltid samt et par toldfri dramme dertil, kunne blive siddende ved bordet og fortsætte selskabelighederne, mens resten af passagererne måtte forlade skibet og vente på kajen til næste afgang. Sådan var reglerne dengang. Br. Steen var i en 4 års periode undermester i logen, hvor han med iver gik op i brødrenes vellevned og underholdning. Det fortælles dog også at han kunne være en hård nød udadtil og ikke sådan lige at gå i træskoene på. Men lærte han først en at kende, skulle han have været en fortræffelig Odd Fellows. Ydermere siges det at hans daglige dont smittede af på borddækningen i logen, hvorfor bestik og tallerkener skulle stå retlinet efter en snor, ligesom ørerne på kaffekopperne skulle vende samme vej. Da han var erfaren Hovmester var der også uddelt vinger til de brødre der forbrød sig på efterfyldningen af snapsen på egen hånd, da der er forlydender om at glade brødre vistnok havde lavet top på snapsene - og det holdt han nøje øje med. Br. Steen Christensen der var født i 1921 og indviet i 1964, opnåede 25 års HT og afgik ved døden i 1999 som 78 årig. Vores enke fru Karen Hansen født i 1929 var gift med br. Børge Hansen er født i 1926, og var murer af profession. Han blev indviet i 1960 og opnåede 40 års HT. Br. Børge Hansen afgik ved døden i Udover at ingen af de nuværende brødre syntes at kunne huske ham særligt tydeligt fordi han næsten aldrig mødte op til møderne, kan der ikke tilføjes noget til denne broder. Underligt nok for 40 år er dog en rum tid. Det kan tænkes at br. Børge Hansen var noget mere aktiv i starten af sit logeliv og da ingen af de 6 ældre brødre (i logetid) eller den nuværende ældste broder i logen er indviet før 1976, er der jo således et spænd på 16 år hvor br. Børge Hansen kunne 17 have været særdeles aktiv.

18 Logen fjerde enke fru Birthe Opsahl født i 1932, levede i bofællesskab med br. Ebbe Hansen født i Br Ebbes profession var også Hovmester, men på de daværende Amerika både der sejlede fra Frihavnen. Han blev indviet i 1987 og døde efter kræft i halsen i år Br. Ebbe var med den sygdom strubeløs og var dermed en af årsagerne til vor loges store arrangement med indsamlingen af 5 og 10 ører over en to årig periode til Landsforeningen for Laryngectomerede strubeløse, med daværende overmester br. Torben Frederiksen i spidsen. Dette kan der læses mere om i logens 125 års jubilæums skrift fra 2009 på side 53 59, på logens hjemmeside Det fortælles om br. Ebbe Hansen at han altid var god for en oversøisk fortælling fra de store have. Men da han jo var en slags sømand, bliver disse farverige historier ikke gengivet her. Brødrene erindrer ham som en særdeles hjælpsom broder der kun ville sine brødre det bedste og holdt ofte hof i sit sommerhus for alle logens medlemmer. Den sidste af vores ældre enker er fru Nina Bang født i 1938 som var gift med br. Gerhard Bang født Br. Gerhard var ansat ved Rigshospitalet som smed, om hvem det fortælles at han nærmere var Kunst & Klejn, da det var ham der fik alle de specielle opgaver at udføre. Når han var på vagt i de stille nattetimer, blev der udført filigranarbejde af den fineste slags. Det fortælles at blandt hans færdigheder kunne han udføre nærmest natur tro roser ud af metalspåner. Han interesserede sig så stærkt for humanitært arbejde at han over to omgange blev udsendt af Kirkens nødhjælpefond til Indien ved de tiders folke nød opstået ved naturkatastrofer. Herudover fortælles det at han og hans hustru i mange år underviste i dans på danseskoler og turnerede landet rundt i disse færdigheder. Br. Gerhard havde også mange godt fortalte oplevelser efter hans udstationeringer i Indien når han fremførte sig for logens medlemmer. Også br. Gerhard havde et sommerhus i Lumsås på Odden hvor mangen en broder med ledsagere har haft hyggelige stunder. Br. Gerhard Bang der blev indviet i vor loge i 1988 afgik også tidligt ved døden i 1994 og fik herved kun 6 års logeliv. Men alligevel står han lysende klart for samtlige brødre jeg har drøftet dette med, som en dejlig og levende broder der altid var glad og positiv. Af vores sidste to nyere enker (uden fru nu er det moderne tider) skal her først nævnes Hanne Abrahamsen født i 1950 der var gift med br. John Abrahamsen indviet i 1985 og afdød i 2010, alt for tidligt, i en alder af kun 63 år efter lang tids svær sygdom. Han fik således et logeliv på 25 år. Han bliver i erindringen ved samtlige nuværende brødre fra før år 2000 mindet som en særdeles vellidt, afholdt og foretagsom broder. Altid rejseklar og som havde mange jern i ilden. Ikke mindst fordi han også var smed ansat på Rigshospitalet. Han var en spøgefugl med mange, ikke helt stuerene, fortællinger i ærmet samt vilde påfund som heller ikke skal gengives her. Broder John var over to perioder altså 4 år logens inspektør. 18

19 Vores sidste enke i logen er str. Anne-Lise Petersen født i 1943, og var gift med br. Sven Erik Petersen født i Br. Sven blev indviet i vor loge i 1975 og blev tildelt 25 års HT. Han var logens ydre vagt i flere år og sørgede for at ingen broder manglede noget til brug for livets opretholdelse ved det selskabelige. Br. Sven havde i mange år været forpagter af en tankstation i Rødovre og interesserede sig brændende for biler. Br. Sven var den stille og blide broder der var tilstede altid, men ikke gav sin mening til kende i stærke vendinger det lod han de andre om. Br. Sven erindres af alle nuværende brødre som en flink og sympatisk broder, der altid havde tid til at lytte til en trængende broder. Broder Sven Erik afgik ved døden efter længere tids sygdom i 2010 og fik 35 års logeliv. Hermed vil jeg slutte den fortælling. OM Redaktøren skriver: Efter at i nu har læst bladet igennem, vil en opmærksom broder måske have bemærket at bladet er udkommet i en ny form. Jeg håber at bladet på trods af, at den trykte version nu kun udkommer i sort hvid format vil blive modtaget positivt. Omkostningerne er ikke blevet mindre med tiden og for at imødegå dette med en billigere tryksag, har det været nærliggende at prøve denne løsning. Da efterhånden kun to brødre i vores loge ikke har adgang til den digitale verden, løser dette jo problemet med farverne for alle de der bruger sit digitale medie. Bladet ligger jo tilgængeligt på nettet i fuld farve. En anden broder vil måske så spørge hvorfor man ikke helt sparer den fysiske udgave væk og bruger midlerne til andre opgaver i logen. Dertil er vi i it & Informations Udvalget blevet enige om at bladets kulturelle arv eller historiske værdi ved en fysisk udgave, ikke bør lide den anonyme skæbne ikke at kunne findes på Odd Fellow biblioteket, til gæster ved info møder eller hos Ordenssøskende uden for logen der ønsker et eksemplar af vores blad. Dertil bør logens arkiv tilføres sine eksemplarer til senere brødres granskning og jo, - jeg er af den årgang der stadig føler mig godt tilpas med en tryksag i hånden, lænet tilbage i sofaen. Med broderlig hilsen Redaktøren årgang 47 19

20 Forårets mødeplan for februar juni 2012 Ændringer kan forekomme!! Der udsendes varsel på mailkæden! Dato Kl. Grad Sal Selskabslokale Aktiviteter Aktiviteter :30 io P.B. Rosensalen Kærlighedsgraden Husk festdragt :30 io St.Logesal Kongesalen Fællesmøde tirsdagslogerne Underholdning og foredrag om Grønland :30 io T.W. Gallerisalen :30 io P.B. Rosensalen Sandhedsgraden Husk festdragt :30 io T.W. Spejlsalen Foredrag v/ br. DDSS Robert Sørensen :30 io T.W. Spejlsalen Generalforsamling Boligfonden Columbus Foredrag v. br. Storrepr Carl Aage Hald fortæller om Rwanda :00 O.B.S. io P.B. Riddersalen Besøg af Storsire Erling Stenholdt P. Besøg af str. Loge 30, Alexandrine Lørdag 16: Riddersalen Storkøbenhavns Humanitære Fond Uddeling af donationer :30 io T.W. Spejlsalen Besøg af loge 123, St: Knut, Malmø :30 io P.B. Rosensalen Logens stiftelsdag 8/4 1884, mindes :30 io Colfax Gallerisalen Pakkefest lørdag - Info kommer Udflugt Malmø m. ledsager Besøg i Hovretten (Landsretten) Efterfølgende spisning :30 io T.W. Spejlsalen Foredrag v./ Generaldirektøren Politimuseet Xx?? io ude af hus Nærmere info v/ br. UM Kulturaften Det nye Politi museum onsdag 19:30 io ude af hus Nærmere info v/ br. UM Besøge nr. 37, Thomas Wildey Fredericia :30 io Colfax Rosensalen :30 io P.B. Rosensalen Sidste før sommerferie OSLO 20 Venskabstur Nærmere info / UM Logens sommer udflugt Nærmere info / UM

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013 SØSTERLOGE NR. 3, FREJA Træk af logens historie gennem 100 år 1913 5. januar 2013 Bemærk, at vi ikke har rettet tituleringer og andet til tidssvarende form og skrivemåde men bevaret de regler, man benyttede

Læs mere

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Jubilæumsskrift udgivet i anledning af logens 50 års stiftelsesdag den 3. maj 2001 REDAKTION: Broder Exmester Knud Hersbøll. Broder Arkivar

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab

Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab Jubilæumsbog Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011 Vi fløjter i fællesskab 2 3 Denne jubilæumsbog er skrevet i anledning af Aarhus Fodbolddommerklubs 75 års jubilæum den 29. april 2011. Målet

Læs mere

Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6

Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6 Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6 INDHOLD Løst og fast... 4 Ud vil jeg! Ud! (5)... 7 Planter på Jungshoved (9)... 7 Nyt fra Jungshoved Pensionistforening... 10 Jungshoved Idrætsforening... 12 Jungshoved

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN NR. 60 / 2001 Kære Club kammerat! LEDER FORMANDENS SPALTE Du sidder lige nu med den sidste nye udgave af Startisten. Den er ikke blot ny, men har de sidste måneder været igennem et efterhånden tiltrængt

Læs mere

Jubilæumsskrift 1922-2012

Jubilæumsskrift 1922-2012 Jubilæumsskrift D.A.K. DANSK AMERIKANSK KLUB I AALBORG 1922-2012 Jubilæumsskrift D.A.K. DANSK AMERIKANSK KLUB 1922-2012 Indhold Forord...3 Dansk Amerikansk Klubs jubilæumsskrift...3 Stort tillykke fra

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Disse store lindetræer der adskiller H/F OF og Sommerbyen skal fældes til januar. 4 2012 December Fra formanden - Hans Vedderkop Sæsonens sidste måneder bød

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

34. årgang, september 2014 nr. 3

34. årgang, september 2014 nr. 3 34. årgang, september 2014 nr. 3 Københavns solbeskinnede gader og parker dannede i maj rammen om den tredje danske Parkinson Unity Walk. Hvad skal man spise, når man har Parkinson? Ny brochure om kost

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere