Et perspektiv som baner vej for udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et perspektiv som baner vej for udvikling"

Transkript

1 Et perspektiv som baner vej for udvikling Af Bjørn Kassøe Andersen Mennesker tænker og prioriterer forskelligt Vi kender det fra privatlivet, vi møder det dagligt i arbejdslivet, og vi ser det udspille sig i det politiske liv, lokalt og globalt Mennesker, som lever i samme kvarter, samme by, samme land og på samme planet, kan befinde sig verdener fra hinanden Den udviklingsmodel, som er beskrevet i spiral dynamics-systemet, 1 giver hjælp til at forstå forskelle i menneskers tænkemåder Modellen giver et dynamisk helhedsorienteret perspektiv på, hvordan menneskers værdier og verdensbilleder udvikler sig Den har fokus på sammenhæng og overblik, og den kan bane vejen for samtidig udvikling af individers og deres organisationers potentialer Modellen er også brugbar til at vurdere, hvornår og hvordan det er muligt at skabe rum for transformation og nyorientering, baseret på nye værdier og tænkemåder Modellens grundlæggende idé er, at vores verdenssyn og værdisystemer udvikler sig trinvist og evolutionært, både historisk set og i vores individuelle liv Bestemte måder at tænke på (verdenssyn og værdier) skyller ind over mennesker, organisationer, befolkningsgrupper og lande som bølger med afsæt i de aktuelle livsomstændigheder I hver af i de forskellige bølger eller faser 2 fokuserer mennesker på forskellige værdier: BEIGE Overlevelse og næring Det instinktive Mad, vand, varme, sex VIOLET Tradition og sikkerhed Stamme/klan/familie Ære, forfædre og ånder Ritualer og symboler RØD Magt og handling Kontrol over andre Sanselig tilfredsstillelse Dem vs os BLÅ Stabilitet og orden Lydighed giver belønning Højere mening og vished Regelbundet tænkning ORANGE Konkurrencekraft og succes GRØN Effektivitet Fri udfoldelse Indflydelse og autonomi Menneskelighed og fællesskab Emotionel omsorg Fælles vækst Samhørighed og fællesskab GUL Sammenhæng og kompetence Uafhængighed og selvværd Fleksibilitet og sammenhænge Gode spørgsmål TURKIS Helhedssyn og balance Global øko-social balance klodens overlevelse kollektiv spirituel bevidsthed En kortlægning af verdenssyn og værdisystemer hos mennesker, organisationer, grupperinger og befolkninger vil altid fremvise flere farver Modellen lægger altså ikke op til en simpel typologisering af menneskers måde at tænke på, men fokuserer i højere grad på den systemiske dynamik og evolutionen i menneskers forståelse af den verden, de lever i Den evolutionære udvikling ses som en spiral, det vil sige et komplekst ikke-lineært mønster, hvor faserne udfoldes gradvist, samtidig med at forangående måder at agere på forbliver aktive eller latent tilgængelige Mange af de udviklingstendenser, vi ser omkring os, kan beskrives som overgangsfaser mellem to eller flere farver Nogle eksempler er: 1 De centrale tanker og teorier er oprindeligt udviklet og beskrevet af psykolog Dr Clare W Graves ( ) Don E Beck og Christopher C Cowan har, baseret på Graves forskning, udformet systemet spiral dynamics, hvilket også er titlen på deres fælles bog fra 1996 Denne artikel tager primært udgangspunkt i bogen Spiral Dynamics samt i artiklen A Mini-Course in Spiral Dynamics se litteraturhenvisningerne 2 Faserne beskrives også som niveauer i en spiral, heraf systemets navn Jeg har navngivet faserne ved hjælp af almindelige danske ord Beck og Cowan benytter i deres bog følgende navne: Beige: SurvivalSense Violet: KinSpirits Rød: PowerGods Blå: TruthForce Orange: StriveDrive Grøn: HumanBond Gul: FlexFlow Turkis: GlobalView Side 1 af 6

2 De skandinaviske landes velfærdsmodeller er i høj grad baseret på orange-grøn tænkning (den humane udgave af kapitalismen), og de udfordres i øjeblikket af altomfattende orange globalisering og blå islamisk og til dels også kristen fundamentalisme I Danmark forsøger et stigende antal mennesker at finde en form for gul tænkning, der kan rumme en stadig mere kompleks verden, uden at det grønt funderede velfærdssystem falder fra hinanden Fra 1980 erne og frem har den danske offentlige sektor været i en blå-orange bevægelse fra formelt bureaukrati til en mere effektiv orange målstyret drift Teleselskaberne og postvæsenet er ikke længere blå etater, men har omstillet sig til at operere på orange markedsvilkår Patentog Varemærkestyrelsen har forvandlet sig fra en langsomt arbejdende bureaukratisk og formalistisk instans (blå) til en velstruktureret serviceorienteret virksomhed (blå-orange), der kan operere i en verden, hvor viden og globale netværk (gult) får stadig større betydning Mange politiske aktivister befinder sig i den grøn-gule zone, hvor de ud fra humanistiske og politisk korrekte (grønne) værdier på gul vis forsøger at forbinde adskilte systemer og verdener med hinanden Et eksempel er Max Havelaar organisationen 3, som via netværks- og informationsarbejde samt etablering af nye handelskanaler arbejder for fair trade, det vil sige at give bønder og arbejdere i verdens fattigste lande en rimelig pris for deres kvalitetsprodukter Mange steder i Afrika udspilles de globale ubalancer i form af lokale rød-blå konflikter, og et stort antal fattigdoms-flygtninge søger mod Europa med drømmen om den form for orange succes, som de kan se via den vestlige verdens satellit-transmitterede tv-kanaler Rundt om Spaniens to nordafrikanske enklaver bygges 6-7 meter høje hegn med tilhørende infrarøde kameraer (forsøg på blå inddæmning), men når de økonomiske flygtninge først har forceret hegnet, bliver de i stort omfang omfattet af de grøn-orange idealer i flygtninge- og menneskerettighedskonventionerne, som de europæiske lande har tilsluttet sig Der ligger ofte store forandrings- og vækstpotentialer i de virksomheder og organisationer, som benytter gul tænkning Blandt de karakteristiske træk ved gule organisationer er: Konstant tilpasning og forandring Principper frem for regler Fokus på fleksibilitet eller struktur, afhængigt af den aktuelle situation Forretning, læring, leg, sociale begivenheder og familie kombineres Netværk og forbindelser frem for hierarkier og retlinede systemer, fokus på synergi og diversitet Fokus på tid og livskvalitet frem for status og materielle goder Større variation i hvor, hvordan og hvornår man arbejder Mindre loyalitet i forhold til gruppe og organisation, større loyalitet i forhold til funktion og profession samt egne behov Større fokus på sociale forhold, lokalt og globalt Multidimensionelle interesser og forventning om at kunne tilgodese både krop og ånd 4 Farvekoderne kan bruges til en skematisk og forenklet beskrivelse af overgange og udviklingstendenser Et eksempel: Når det danske samfund udfordres af tiltagende globalisering og flere indvandrere, vil nogle mennesker reagere ved at stivne i grønt og modsætte sig enhver omfortolkning af Baseret på Spiral Dynamics: The Layers of Human Values in Strategy, p9 se litteraturlisten Side 2 af 6

3 menneskerettigheder og flygtningekonventioner Andre vil tænke gult og se udviklingen som en mulighed og en udfordring, der kræver tilpasning Nogle vil søge tilbage til en blå tros-baseret tænkning i forsøg på at genfinde danskhed og identitet, ja nogle går endnu længere og ender, baseret på rød-violet tænkning, i voldelig konfrontation med det nye og fremmede Selv i det enkelte menneske findes alle tidligere verdenssyn/værdisystemer repræsenteret Den driftige målrettede iværksætter (orange) er måske vokset op i et hjem med streng regelbaseret opdragelse (blå) og har måske været frontfigur i en violet-rød ungdoms-subkultur En juraprofessor, som er ekspert i menneskerettigheder (grøn-orange), udlever måske sine røde og orange sider ved at dyrke kampsport og har måske i sin ungdom flirtet med en totalitær venstreorienteret ideologi (blå) og er nu i stand til at rumme og vedstå sig alle disse tilsyneladende modstridende tænkemåder (gul) Pointen er, at det ene verdenssyn/værdisystem ikke er bedre eller dårligere end det andet De er alle nødvendige led i en udvikling, og de første faser er forudsætninger for de næste Modellen beskriver således også et ideelt udfoldet menneskeliv, der starter med spædbarnets totale afhængighed (beige) og bevæger sig frem gennem familie- og jeg-bevidsthed (violet-rød), søgen efter absolut mening (blå), fokus på selvstændighed og karriere (orange), emotionel modning (grøn) og en mere omfattende omsorg i forhold til efterkommeres og klodens fremtid (gul-turkis) Udviklingstrinene forløber i en pendulagtig svingning mellem det individuelle og det kollektive I beige tænkning fokuseres på individuel overlevelse, og organisering sker på løs basis I violet tænkning er det kollektivet, de rituelle handlinger og samlingen af forfædre, ånder eller andre, som bibringer sikkerhed I rød tænkning er det enkeltpersoner med en stærk jeg-bevidsthed, der på magtfuld vis kan vise handlingens vej I blå tænkning er den individuelle eksistens underlagt en højere magt Autoritet er sanktioneret af denne højere magt, og individer, der ikke adlyder autoriteten, rammes af skyld I orange tænkning bryder initiativrige individer ud af faste blå rammer og følger deres egen vej til succes I grøn tænkning ligger et opgør med den orange materialisme og igen fokus på det kollektive, nu med fællesskabet som højeste ideal og social udstødelse som sanktionerende kraft Med den gule tænkning svinger fokus tilbage på individet, der som en fri agent forsøger at skabe forbindelse og koordination mellem systemer, der er kommet ud af trit I den turkise tænkning, som har fokus på helhed og klodens overlevelse, har det kollektive aspekt endnu en gang overvægt Søger man med hjælp af farverne at visualisere udviklingsforløb eller aspekter af en person, et samfund eller en konflikt, vil man altså få nogle yderst komplekse billeder Udviklingsmodellen kan give mennesker en oplevelse af luft og plads til forandring Genkender du for eksempel situationen, hvor en organisation er ved at stivne i regler og sådan plejer vi at gøre (blå struktur), og hvor en orange bølge for eksempel fusion med en anden organisation for at opnå stordriftsfordele bliver mødt med protester og modstand Den leder, som formår at vise medarbejderne, at den orange tænkning vil give dem mere selvstændighed, større fremdrift og personlig succes, bliver efterhånden en velkommen agent for forandring Eller hvad med situationen, hvor alle skal høres, alle skal medvirke og bidrage og der ingenting sker Det er en typisk lukket situation i den grønne fase Det, der sker, er, at den grønne fases ideal, fællesskabet, bliver så ophøjet, at det kommer til at skygge for alt andet En orange effektiv person vil ikke være i stand til at skabe forandring; typisk vil vedkommende møde tavs modstand eller blive udsat for bebrejdelser, fordi grøn tænkning ikke kan være inkluderende i forhold til orange En lukket Side 3 af 6

4 situation af denne art kan derimod opløses af en gult tænkende person, der på én og samme tid kan kortslutte fællesskabs-logikken og udtrykke forståelse og respekt for de grønne værdier for eksempel ved at pege på de muligheder og den lettelse, det giver, hvis fællesskabet beder sine mest kompetente medlemmer i den aktuelle sag om at foreslå en løsning Disse eksempler illustrerer også en anden struktur i modellen: Tænkning baseret på ét paradigme (first tier) BEIGE VIOLET RØD BLÅ ORANGE GRØN Overlevelse og næring Tradition og sikkerhed Magt og handling Ideologi og sandhed Konkurrencekraft og succes Menneskelighed og fællesskab Tænkning som rummer flere paradigmer GUL Sammenhæng og kompetence (second tier) TURKIS Helhedssyn og balance Hvert af de første seks trin er præget af en form for tænkning, der kun rummer ét paradigme 5 Det vil sige, at mennesker med denne form for tænkning har vanskeligt ved at rumme andre former for tænkning Når to forskellige former for tænkning mødes, vil de involverede parter typisk definere sig i modsætning til hinanden, og begge sider have meget svært ved at acceptere, endsige forstå og anerkende det verdenssyn og de værdier, som modparten lever ud fra Blå tænkning vil med sit fokus på lov og orden se sig selv som bedre og mere rigtig end den røde tænkning og dens fokus på kontrol, magt og handling, som for eksempel ses hos rockerbander og hos regeringer i nogle udviklingslande Grøn-orange tænkning vil med fokus på fællesskab og lige rettigheder for alle stå uforstående over for de violet-røde livsomstændigheder, der skaber grobund for korruption, klanstrukturer og særlige ritualer, der skal overholdes Orange tænkende reformatorer vil se blå statslige systemer og religiøst begrundede blå hierarkier som forhindringer uden særlig værdi Til forskel herfra er tænkningen flerdimensional i den gule, den turkise og de efterfølgende faser (som i spiral dynamics-systemet endnu kun er beskrevet antydningsvis) Der er i den tænkende selv en viden om og erfaring af, at verdensbilleder og værdisystemer blot er værktøjer til at navigere i verden, ikke verden selv Gult tænkende mennesker forsøger for eksempel aktivt at omforme og forbinde den energi og de ressourcer, som ligger låst i konflikter eller blindgyder i de andre faser En gult tænkende person kan være utålmodig og skære igennem uden tøven Den gult tænkende person vil gå lige til sagen og samtidig være i stand til at møde og forstå tænkning fra andre faser, det være sig violets behov for ceremonielle handlinger, røds konfrontative udtryk, blås behov for formel struktur, oranges behov for individuel status og grøns behov for emotionel kontakt Gult tænkende personer har altså adgang til og kan fungere i de forudgående verdensbilleder og værdisystemer, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt og holdningen til de andre fasers tænkemåder er inklusiv og anerkendende og fri for vurderinger af, om de er rigtige eller forkerte 5 Beck og Cowan benytter begreberne first tier og second tier First tier beskrives med ordet subsistance (eksistens) mens second tier beskrives med ordet being (væren) De beskriver verdensopfattelsen i second tier som informationsrig, flerdimensionel og del af et komplekst interaktivt system Graves beskriver overgangen fra first tier til second tier som a momentous leap, det vil sige et betydningsfuldt spring Side 4 af 6

5 I hver af faserne kan tænkningen yderligere være enten åben, lukket eller låst Er den åben, vil mennesker være villige til forandring, så snart omstændighederne tillader det Er tænkningen lukket, vil forandring forudsætte nogen indsats eller større ændringer i omgivelserne Er tænkningen låst, er der ikke umiddelbart basis for forandring Der skal ske en markant forværring af de aktuelle livsomstændigheder, helt op til krig, før tilstrækkeligt mange mennesker, forårsaget af det ydre pres og ændrede livsomstændigheder, bliver agenter for forandring Ved at vurdere i hvilket omfang en situation er åben, lukket eller låst, kan man se, om det er sandsynligt, at en indsats kan bane vej for udvikling og forandring både i forhold til enkeltmennesker, organisationer og hele samfund Hvis situationen har lukkede eller låste aspekter, vil en konstruktiv videre udvikling forudsætte, at man forholder sig til det, som er lukket eller låst Følgende faktorer har betydning: Graden af parathed til at gå ind i en ny fase hos de involverede (åbent sind) Er den nuværende fases problemer blevet løst? Er der tilstrækkeligt klare tegn på, at forandring er nødvendig (for eksempel stigende utilfredshed eller mangel på kreativitet)? Er de nuværende barrierer identificeret? Hvad i det gældende verdensbillede hindrer fremdrift? Er der tilstrækkelig forståelse af årsagsmekanismer og mulige alternativer? Er der tilstrækkelig støtte til en ny forståelse af verden og dens fænomener? Anvendt på denne måde er spiral dynamics-systemet meget brugbart til at prioritere sin energi de steder, hvor udvikling og forandring har størst chance for at finde sted Modellens meta-sprog gør det muligt med få ord at begribe og indramme hele tænkemåder og værdisystemer og anskueliggøre, hvordan de interagerer med hinanden Den er kort sagt et præcist og nyttigt landkort i en tid præget af en stadig mere kompleks globaliseret udvikling Clare W Graves arbejde og spiral dynamics-systemet er blevet beskrevet som teorien, der forklarer alt 6 Tager man udsagnet for gode varer, så ligger det snublende nær at konkludere, at der ikke er brug for andre teorier, eller at gul og turkis tænkning er bedre end andre måder at forstå verden på Tænker man sådan, er man faldet ind i et blåt endimensionelt verdensbillede, hvor fokus ligger på sandhed, ideologi og højere mening Med denne lille advarsel kan det varmt anbefales at tage en tur op i helikopteren og benytte udviklingsmodellen til at få et overblik over egne og andres verdensbilleder og værdisystemer Bjørn Kassøe Andersen arbejder med udvikling og kommunikation Han er leder, grundlægger og ejer af konsulent- og rådgivningsvirksomheden Direction Seneste pdf-version af denne artikel kan hentes på wwwdirectiondk 6 Don E Beck benytter sloganet The Theory that Explains Everything på sit website, wwwspiraldynamicsnet Det canadiske Maclean s Magazine omtalte i 1967 Clare W Graves teoridannelser som a theory that explains everything Side 5 af 6

6 Litteratur og web-referencer, kommenteret: Don Edward Beck and Christopher C Cowan: Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership, and Change, 1996 Bogen er omfattende I bogen udfoldes det særlige begrebsapparat, som Beck og Cowan har udviklet på basis af Graves oprindelige arbejde Bogen giver en detaljeret beskrivelse af overgangsfaser og dynamikker Den forekommer mig at være lidt ustruktureret med en del gentagelser Bogen har ikke noget indeks, men det kan hentes her: A Mini-Course in Spiral Dynamics, NVC Consulting, En kort let tilgængelig artikel Det ser ud til at Cowan er forfatter eller medforfatter (artiklen ligger på hans organisations website) Christopher C Cowan and Natasha Todorovic: Spiral Dynamics: The Layers of Human Values in Strategy, Strategy & Leadership 28, 1, 2000, pp 4-11, MCB University Press, (skal købes) The Never-Ending Upward Quest An Interview with Dr Don Beck by Jessica Roemischer, En god og let læselig artikel med Beck som hovedkilde Artiklen er fra magasinet What is Enlightenment, der er grundlagt af den amerikanske spirituelle lærer, Andrew Cohen Beck og Cowan ophørte med at samarbejde i 1999 Beck har efterfølgende samarbejdet med Ken Wilber, se fx Wilber har i sin bog Integral Spirituality (2006) kritiseret Becks brug af spiral dynamics som en teori der forklarer alt Cowan er kritisk over for Wilbers brug af spiral dynamics-begreberne se fx Om ukritisk brug og videreformidling af spiral dynamics teorierne, se artiklen An SD Expert? A Dozen Tell-Tale Signs of the Amateur i nyhedsbrev fra Cowans organisation, marts 2005, Website for Don E Becks organisation: Website for Christopher C Cowans organisation: Fra begge disse websites er der henvisninger videre til andre websites, nyhedsbreve, artikler og bøger, herunder også materiale skrevet af Clare W Graves Side 6 af 6

Integral Bevidsthed En introduktion til integral filosofi

Integral Bevidsthed En introduktion til integral filosofi v/alex Riel Integral En introduktion til integral filosofi Den globale udfordring En vellykket globalisering er betinget af menneskehedens evner til at integreres indbyrdes og leve i overensstemmelse med

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Bevidsthedsevolution og menneskelige værdisæt Den spiraldynamiske udviklingsmodel

Bevidsthedsevolution og menneskelige værdisæt Den spiraldynamiske udviklingsmodel Bevidsthedsevolution og menneskelige værdisæt Den spiraldynamiske udviklingsmodel Af Jens-Erik Risom Boulder er en lille amerikansk by på grænsen til Rocky Mountains i Colorado. Den er kendt for at være

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

NEXT PRACTICE I FILOSOFISK PERSPEKTIV AKTØRBASERET LEDELSE

NEXT PRACTICE I FILOSOFISK PERSPEKTIV AKTØRBASERET LEDELSE NEXT PRACTICE I FILOSOFISK PERSPEKTIV AKTØRBASERET LEDELSE Next practice for offentlig innovation 17. september 2008 Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Filosofisk Tænketank, AAU MANAGEMENT OG LEADERSHIP From

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr Form din karriere Projektleder Pia Ravn Dyhr Dagens program Velkomst & runde med præsentation af jer: Hvem er du? Karriereforståelser Hvem er du? Hvad kan du? Hvad vil du? Dine grundlæggende værdier øvelse:

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx 08-12-2009 Problemstilling: Der findes flere forskellige kulturer, nogle kulturer er mere dominerende end andre. Man kan ikke rigtig sige hvad definitionen

Læs mere

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog Rettigheder er ting alle børn skal have muligheder for at gøre. Alle børn har de samme rettigheder. Disse rettigheder er nedskrevet i FNs

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Hvilke voksenpædagogiske tilgange kan understøtte at voksne, der lever på kanten af samfundet, bliver robuste og selvstændige samfundsborgere?

Hvilke voksenpædagogiske tilgange kan understøtte at voksne, der lever på kanten af samfundet, bliver robuste og selvstændige samfundsborgere? 1 Hvilke voksenpædagogiske tilgange kan understøtte at voksne, der lever på kanten af samfundet, bliver robuste og selvstændige samfundsborgere? Workshop på Voksenpædagogisk træf 2013 v/ Agnethe Nordentoft

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014

Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Barnesyn, dannelsessyn og læringssyn...3 2.1 Barnets og den unges trivsel, læring og udvikling...3 3. Vision 2014...4

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Uddrag 1. Lidt om stress 1.1 Hvad er stress egentlig? Stress skyldes hormoner, som gør, at din krop og dit sind kommer ud af balance Stress er ingen sygdom,

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune.

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Grundlæggende holdning Alle børn har ressourcer og udviklingspotentialer Kompetencer udvikles

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

DARUMA management & consulting

DARUMA management & consulting DARUMA management & consulting Tanker til eftertanke Tanker til eftertanke er en samling budskaber, vi selv har forfattet eller ladet os inspirere af fra anden kilde. Det er bevidst, der ikke er angivet

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012 Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 1 GRUNDLAGET FOR KONSEKVENSPÆDAGOGIKKENS UDVIKLING DE TEORETISKE BEGRUNDELSER: At få undersøgt og afklaret om det var muligt at få udviklet en pædagogik,

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET DE 7 K ER: Læringsdimensioner i, OG PÅ MELLEMTRINET En uge sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans, hvor fokus er på at skabe og medskabe og finde glæde i den man er. Danseforløbet trækker

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

James G. March Beslutningsadfærd i organisationer:

James G. March Beslutningsadfærd i organisationer: James G. March Beslutningsadfærd i organisationer: March arbejder med 4 forestillinger om, hvordan beslutninger bliver til i organisationer: 1.Bevidst konsekvensstyret handling 2. Identitetslogik regelbaseret

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE

BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Stormgade 2-6 1470 København K 16. januar 2006 BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE Jeg skal hermed takke

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Teambuilding som ledelsesværkstøj

Teambuilding som ledelsesværkstøj Teambuilding som ledelsesværkstøj 1 Ledelse er et magtinstrument Hvorfor er der egentlig nogen der tillader, at andre tager magten over dem? 2 1 Agenda Magtens legitimering (historiske træk) Behovet for

Læs mere

Analyse af dine maskuline arketyper

Analyse af dine maskuline arketyper Analyse af dine maskuline arketyper Vælg de udsagn, der bedst beskriver dig for hvert punkt. Du må vælge lige så mange udsagn, som du oplever passer på dig. 1. Hvis jeg bliver spurgt, må jeg indrømme,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych

Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych 1000 tanker og mange ord Se dette oplæg som et afsæt for en videre dialog om ledernes rolle

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Bilag. Bilag 1. Bilag 1A. Bilag 1B

Bilag. Bilag 1. Bilag 1A. Bilag 1B Bilag Bilag 1 Bilag 1A Bilag 1B Bilag 1C Bilag 1D Bilag 1E Bilag 1F Bilag 1G Bilag 1H Bilag 1I Bilag 1J Bilag 1K Bilag 2 Interview med psykolog Annette Groot Vi har her interviewet Annette Groot, Seniorpartner

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Nyhedsbrev. Kurser i VækstModellen

Nyhedsbrev. Kurser i VækstModellen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 D e c e m b e r 2 0 1 2 Velkommen

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd Refleksionspapir om inklusion Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Kira Hallberg Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10 44 Fax: 33 11 10

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

Fremtidens kompetencer

Fremtidens kompetencer Fremtidens kompetencer Repræsentantskabsmøde 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd 30. april 2007,Vartov Arne Carlsen Direktør for Internationalisering Danmarks Pædagogiske Universitet OECD-metakompetencer

Læs mere

Fremtidens offentlige organisation og ledelse. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Fremtidens offentlige organisation og ledelse. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Fremtidens offentlige organisation og ledelse Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

9 grundantagelser for anerkendende ledelse

9 grundantagelser for anerkendende ledelse 9 grundantagelser for anerkendende ledelse 17.02.12 Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser;

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

Samarbejdsbaseret Problemløsning en metode til inklusion af udfordrede børn i skolen

Samarbejdsbaseret Problemløsning en metode til inklusion af udfordrede børn i skolen Inge Brink Nielsen, konsulent og underviser i kommunikation og konfliktløsning, advanced trainee i Problemløsning, certificeret træner i Ikke voldelig Kommunikation, gymnasielærer på deltid, herunder mentor

Læs mere

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2.

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2. Om inklusionen og anerkendelsen er lykkedes, kan man først se, når børnene begynder at håndtere den konkret overfor hinanden og når de voksne går forrest. Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Klimaets sociale tilstand

Klimaets sociale tilstand Rockwool fonden Klimaets sociale tilstand Af Peter GundelA ch, BettinA hau G e o G e sther n ørreg ård-n ielsen Klimaets sociale tilstand peter gundelach, bettina hauge og esther nørregård-nielsen Klimaets

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse!

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Dansk Socialrådgiverforening" 17. November 2009" Odense " Richard Ledborg Hansen" Forsvaret" Registreret revisor " Økonomidirektør" Adm. direktør" Forretningsudvikling"

Læs mere

Prøvefag: Psykologi _

Prøvefag: Psykologi _ Intern 24 timers skriftlig prøve Prøvefag: Psykologi _ Hold: V06A Prøvenr. 314 _ Disposition: Indledning:... 1 Hvad er selvforvaltning:... 1 Maslows behovspyramide:... 2 Daniel Stern:... 2 Maslows og Sterns

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere