Fleksibilitet af elforbruget i boliger og mindre erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibilitet af elforbruget i boliger og mindre erhverv"

Transkript

1 Notat om Fleksibilitet af elforbruget i boliger og mindre erhverv Udført for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af Troels Fjordbak Larsen IT Energy ApS August 2011

2 Resume Notatet rummer en vurdering af det teoretiske, maksimale potentiale for fleksibelt elforbrug i boliger og mindre erhverv. Med fleksibelt elforbrug menes elforbrug der kan forskydes i tid hos forbrugeren, fx baseret på eksternt genererede styringssignaler eller forbrugerens egne handlinger. Der tages i vurderingen ikke hensyn til at dette vil kræve (omfattende) installation af kommunikations- og styringssystemer, men afgrænses alene af, hvad der vurderes muligt at få elforbrugere til at acceptere uden væsentlig service- og komfortnedgang. Baggrundsmaterialet for analysen er i hovedsagen data fra ELMODEL-bolig [1] samt foreløbige data fra det igangværende projekt ELMODEL-service [2]. Ifm. scenarier for øget brug af varmepumper og elbiler, er der yderligere hentet baggrundsdata fra Notat om intelligent elforbrug, Energistyrelsen, 30. september 2008 [3] og Analyse af grænsesænkning for fjernaflæsning og timeafregning, Energinet.dk 10. juni 2009, mat. til EPU [4]. Desuden er der anvendt forudsætninger fra Energistyrelsens materiale om Forsøgsordningen for elbiler [5] samt REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING AF LADESTATIONER TIL ELBILER [6]. Resultaterne viser et vurderet potentiale for fleksibelt elforbrug i TWh på ca.: Tabel 1. Samlede teoretiske potentialer for fleksibelt elforbrug i boliger og SMV er, opdelt på fleksibilitetsdefinitioner. Sektor Fleksibilitet = 1 times flytbarhed Boliger 5,4 (54%) 5,7 (56%) 5,7 (61%) SMV er 2,9 (44%) 3 (46%) 4 (62%) I alt 8,3 (50%) 8,7 (52%) 9,7 (61%) Fleksibilitet = 12 timers flytbarhed Boliger 3,2 (32%) 3,4 (34%) 3,7 (39%) SMV er 1,1 (18%) 1,3 (20%) 1,8 (28%) I alt 4,3 (26%) 4,7 (28%) 5,5 (34%) Anlægges en mere optimistisk forventning til udbredelsen af varmepumper og elbiler, fås disse resultater for boliger, i TWh: Tabel 2. Optimistisk scenarium for udbredelse af elbiler og varmepumper. Sektor Fleksibilitet = 1 times flytbarhed Boliger 5,4 (54 %) 5,8 (57 %) 8,3 (70 %) Fleksibilitet = 12 timers flytbarhed Boliger 3,2 (32 %) 3,4 (34 %) 6,1 (51 %) I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 2

3 1 Indhold 2 Indledning Baggrund Metodik Boligers elforbrug Forbrugsfordeling Fleksibilitet pr. slutanvendelse Kombineret VP og elbil, specialcase Elforbrug i mindre erhverv (< kwh/år) Forbrugsfordeling Fleksibilitet pr. slutanvendelse Tidslig udvikling Standbyforbrug i SMV er Referencer...15 I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 3

4 2 Indledning 2.1 Baggrund Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder på en analyse af det fleksible elmarked, herunder en teoretisk vurdering af det potentielle fleksible elforbrug i boliger og generelt elkunder med et ikke-timeaflæst forbrug, dvs. forbruger der bruger mindre end kwh/år, herefter blot refereret til som SMV er. ELMODEL-bolig, der ejes af Energistyrelsen, Dansk Energi, Energinet.dk samt Center for Energibesparelser, rummer tidsserier for elforbrug på større husholdningsapparater siden 1974, og arbejdet i en årrække med opdateringen af modellen har udvirket et stort kendskab til boligernes elforbrug generelt hos IT Energy. Det var derfor oplagt at anvende ELMODEL-bolig datagrundlaget samt IT Energys ekspertvurderinger til analysen af fleksibelt elforbrug i boliger. IT Energy arbejder for Energistyrelsen i mindre omfang med at etablere en pendant til ELMODEL-bolig for servicesektoren, nemlig ELMODEL-service. Det forhåndenværende datamateriale i det projekt er således anvendt til analysen af det potentielle, fleksible elforbrug i SMV er. Ifm. scenarier for øget brug af varmepumper og elbiler, er der yderligere hentet baggrundsdata fra Notat om intelligent elforbrug, Energistyrelsen, 30. september 2008 [3] og Analyse af grænsesænkning for fjernaflæsning og timeafregning, Energinet.dk 10. juni 2009, mat. til EPU [4]. Desuden er der anvendt forudsætninger fra Energistyrelsens materiale om Forsøgsordningen for elbiler [5] samt REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING AF LADESTATIONER TIL ELBILER [6]. Det skal understreges, at trods det udmærkede datagrundlag for boliger, er de fundne resultater generelt forbundet med stor usikkerhed. 2.2 Metodik Metoden der anvendes til at vurdere fleksibelt elforbrug er som ELMODEL-bolig et bottom-up princip: at identificere mindre elforbrugsklumper, for hvilke man umiddelbart kan vurdere om de kan flyttes i tid eller ej, og derefter summere op for boliger og SMV er. For boliger er disse klumper de godt 30 større apparaters forbrug fra ELMODEL-bolig. For SMV er de traditionelle slutanvendelsesgrupper. Om et forbrug er fleksibelt eller ej, kan defineres på forskellige måder. Her er regnet på to definitioner: 1) kan det flyttes mindst 1 time i tid, uden mærkbare komfortændringer, er det fleksibelt. Valget 1 time henfører til den nuværende tidsopløsning i elprisfastsættelsen på Nordpool, og afspejler således at forbruget kan flyttes prismæssigt. Endvidere er det defineret, at kan et apparats forbrug flyttes, kan apparatets normale, samlede årsforbrug flyttes. Dette er naturligvis en forgrovelse, da fuld fleksibilitet umiddelbart skulle betyde at forbruget kan flyttes ubegrænset, og at dette ikke kan lade sig gøre uden komfortnedgang for en række køle/varme- apparater. Men nødvendigt både af I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 4

5 hensyn til at holde beregninger på et simpelt niveau, og for samtidigt sikre at der findes et maksimalt, men dog realistisk potentiale. 2) kan det flyttes i 12 timer, uden mærkbare komfortændringer, er det fleksibelt. Dog således at noget forbrug ligger i løbet af de 12 timer, men ikke ligger på maks. Denne definition er i tråd med definitionen anvendt hos Energinet.dk. Her vil kun en andel af det normale, årlige elforbrug kunne flyttes. Fx vurderes en række køl/frys apparaters forbrug at være fleksibelt under 1), da en fryser sagtens kan tåle en times afkobling, mens køl/frys forbruget under 2) kun delvist er fleksibelt. Forbrug til belysning regnes helt ufleksibelt, da man ønsker lys nu og her. Der tages således udgangspunkt i at personlige behov ikke kan udskydes, mens apparaters termostat-drevne behov er fleksible. Der opereres med disse apparatgrupper, apparater og slutanvendelsesgrupper: Tabel 3. Apparatgrupper og tilhørende apparater anvendt i analysen. Gruppe Apparat Køl/frys Kombiskab Køl m/boks Køl u/boks Kummefryser Skabsfryser Vask Vaskemaskine Opvaskemaskine Tørretumbler Madlavning Elbageovn Elkogeplader Mikrobølgeovn Emhætte Underholdning TV + udstyr PC/Bærbar + udstyr Belysning Samlet belysning Elbiler Samlet for elbiler Opvarmning Oliefyr/Gasfyr Elvandvarmer I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 5

6 Diverse Cirkpumpe Elvarme VP Samlet diverse Slutanvendelser (SMV er): Tabel 4. Anvendte slutanvendelsesgrupper. Slutanvendelse Omfatter typisk forbrug til Belysning Lysstofrør / elsparepærer IT Serverrum, PC ere, print/kopi osv. Elvarme Elpaneler Køling Mindre køleanlæg i bl. a. detailhandelen Motorer Elmotorer, omrørere, centrifuger, pressere, save, pakkemaskiner, værkstedsmaskiner, transportbånd, kraner osv. Procesvarme Opvarmning ifm. madlavning, rengøring, mv. Pumpning Væskepumper og vakuumpumper Trykluft Kompressorer der leverer trykluft Ventilation Ventilation af kontorer, serverrum osv., til blæsere i bl. a. kedler og til transportluft Diverse Øvrigt elforbrugende udstyr I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 6

7 3 Boligers elforbrug Det anførte elforbrug omfatter alle boligtyper, dvs. parcelhuse, lejligheder, landhusholdninger samt fritidshuse, herunder også boliger med elvarme som primær opvarmningskilde. For 2010 andrager det samlede forbrug knapt 10 TWh. 3.1 Forbrugsfordeling Den seneste ELMODEL-bolig opgørelse (2010) og fremskrivning rummer disse forbrugsfordelinger for årene 2010, 2015 og 2030: Figur 1. Forbrugsfordeling, basisfremskrivning fra ELMODEL-bolig. Det skal her (igen) bemærkes at fordelingerne er dannet ud fra de samlede elforbrug i boliger i Danmark, og rummer således også forbrug fra boliger m elvarme mm. Herved ser forbrugsfordelingen på apparatgrupper lidt anderledes ud end den normalt præsenteres, nemlig for parcelhuse uden elvarme. Mere detaljerede fordelingstal forefindes i det tilhørende regneark. I de anførte tal rummes også standby-forbrug. For 2010 peger ELMODEL-bolig på en andel af forbruget til standby på 9 %, eller ca. 900 GWh, faldende til 5 % (475 GWh) i For 2030 haves ikke troværdige tal, I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 7

8 da udviklingen er stærkt afhængig af teknologiudvikling og rammebetingelser, fx ifm. Ecodesign forordninger ift. netværks-standby. 3.2 Fleksibilitet pr. slutanvendelse For hovedparten af slutanvendelsesgrupperne, kan en samlet fleksibilitetsrate knyttes til generelt. Dog er der grupper hvor der skelnes på det enkelte apparat. Herunder er vist den samlede vurdering af fleksibiliteten pr. gruppe eller apparat, for de to definitioner: Tabel 5. Vurderede fleksibilitetsrater pr. apparatgruppe, definition 1. Gruppe Apparat Fleksibili- Kommentarer tetsrate Køl/frys Alle 100 De tåler alle mindst 1 times udkobling uden komfortnedgang Vask Alle 100 Alle vaske og tørringer kan udsættes 1 time uden væsentlig komfortnedgang. Madlavning Alle 50 Hvis prisen er fordelagtig nok, vil mange udskyde eller fremrykke måltidet 1 time. Andre har helt fast måltider, der ikke lader sig påvirke af elprisudsving. Underholdning TV + 0 Brug af TV er normalt programsat. Det kan ikke afvises, at man fremover vil kunne forskyde udsendelser, men pt. vurderes potentialet til PC brug i hjemmet er normalt behovsstyret, og derfor ikke umiddelbart flytbart uden komfortnedgang. Dog vurderes det at nogle vil flytte sig alligevel, hvis prisen er fordelagtig nok. PC/Bærbar + Belysning Alle typer 0 Lys er umiddelbart behovsstyret. Elbiler Alle typer 100 Teknologien er generelt lagt an på at kunne være fleksibel. Der kan være tale om akutbehov for kørsel, men det negligeres her. Opvarmning / varmt brugsvand mv. Oliefyr/Gasfyr Elvandvarmer 100 Generelt vurderes varmeapparater at kunne blive udskudt 1 time uden komfortnedgang. 100 Do. 0 Cirkulationspumpen starter normalt ved konkret Cirkpumpe vandforbrug, og er derfor ikke flytbar i tid. Elvarme 100 Som øvr. varmeapp. VP 100 Som øvr. varmeapp. Diverse Alle småapp. 50 Gruppen er meget svær at vurdere. Opladning af småapp. bør dog kunne udskydes, ligesom anvendelse af en række hobbyapparater må kunne, hvis prisen er fordelagtig nok. I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 8

9 Tabel 6. Vurderede fleksibilitetsrater pr. apparatgruppe, definition 2. Gruppe Apparat Fleksibili- Kommentarer tetsrate Køl/frys Alle 50 Der kan slukkes i dyre perioder, i op til 2-3 timer af gangen, og tændes igen herefter i korte perioder så et vist temperaturniveau holdes. Samlet flytbarhed er yderst vanskelig at vurdere, men skønnes til halvdelen af forbruget. Vask Alle 100 Alle vaske og tørringer kan udsættes 12 timer uden væsentlig komfortnedgang. Mange maskiner kan i dag programmeres til at starte om natten. Madlavning Alle 0 Når der af prishensyn skal slukkes i 2-3 timer vil det typisk netop være i tidsrummet hvor madlavningsspidsen vil ligge. Derfor vil der i al væsentlighed ikke være noget fleksibelt elforbrug ifm. madlavning under definition 2. Underholdning TV + 0 Brug af TV er normalt programsat. Det kan ikke afvises, at man fremover vil kunne forskyde udsendelser, men pt. vurderes potentialet til 0. 0 Som for def. 1: PC brug i hjemmet er normalt behovsstyret, og derfor ikke umiddelbart flytbart uden komfortnedgang. Dog vurderes det at nogle vil flytte sig alligevel, hvis prisen er fordelagtig nok. Men ikke 12 timer, derfor er den nedjusteret til 0. PC/Bærbar + Belysning Alle typer 0 Lys er umiddelbart behovsstyret. Elbiler Alle typer 100 Teknologien er generelt lagt an på at kunne være fleksibel. Der kan være tale om akutbehov for kørsel, men det negligeres her. Opvarmning / varmt brugsvand mv. Oliefyr/Gasfyr 50 Generelt vurderes varmeapparater at kunne blive udskudt 1 time uden komfortnedgang. Men ikke 12 timer uden der skal kobles ind af og til. Som for køl/frys vurderes den resulterende fleksibilitetsrate at være halvdelen af forbruget. Elvandvarmer 50 Do. 0 Cirkulationspumpen starter normalt ved konkret Cirkpumpe vandforbrug, og er derfor ikke flytbar i tid. Elvarme 50 Som øvr. varmeapp. VP 50 Som øvr. varmeapp. Diverse Alle småapp. 50 Gruppen er meget svær at vurdere. Opladning af småapp. bør dog kunne udskydes, ligesom anvendelse af en række hobbyapparater må kunne, hvis prisen er fordelagtig nok. Også 12 timer. Kombineres tal fra figur 1 med tabel 5 og 6, fås disse tal for det fleksible elforbrug i boliger i Danmark: I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 9

10 Tabel 7. Potentielt fleksibelt elforbrug efter definition 1, 2010, 2015 og % er angivet ift. samlet elforbrug i boligsektoren. Afrundinger kan forvirre lidt ift. summen. Gruppe Apparat 2010, Tot-fleks 2015, Tot-fleks 2030, Tot-fleks TWh % TWh % TWh % Køl/frys Alle 1,6 16 1,5 15 1,4 15 Vask Alle 1,5 15 1,5 15 1,3 14 Madlavning Alle 0,4 4 0,4 4 0,3 4 Underholdning TV + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PC/Bærbar + 0,1 1 0,1 1 0,1 1 Belysning Alle typer 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elbiler Alle typer 0,0 0 0,1 1 0,6 6 Opvarmning / Oliefyr/Gasfyr 0,2 2 0,2 2 0,1 2 varmt Elvandvarmer 0,7 7 0,7 7 0,6 6 brugsvand mv. Cirkpumpe 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elvarme 0,3 3 0,2 3 0,1 1 VP 0,3 3 0,7 3 1,2 12 Diverse Alle småapp. 0,2 2 0,3 3 0,3 2 SUM 5,4 54 5,7 56 5,7 61 Tabel 8. Potentielt fleksibelt elforbrug efter definition 2, 2010, 2015 og % er angivet ift. samlet elforbrug i boligsektoren. Afrundinger kan forvirre lidt ift. summen. Gruppe Apparat 2010, Tot-fleks 2015, Tot-fleks 2030, Tot-fleks TWh % TWh % TWh % Køl/frys Alle 0,8 8 0,8 8 0,7 7 Vask Alle 1,5 15 1,5 15 1,3 14 Madlavning Alle 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Underholdning TV + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PC/Bærbar + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Belysning Alle typer 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elbiler Alle typer 0,0 0 0,1 1 0,6 6 Opvarmning / Oliefyr/Gasfyr 0,1 1 0,1 1 0,1 1 varmt Elvandvarmer 0,4 4 0,4 3 0,6 3 brugsvand mv. Cirkpumpe 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elvarme 0,2 2 0,2 1 0,1 1 VP 0,1 1 0,1 4 1,2 6 Diverse Alle småapp. 0,2 2 0,2 2 0,3 2 SUM 3,2 32 3,4 34 3,7 39 Tallene for 2015 og 2030 er baseret på en bestand af VP på hhv , mod i 2010, og for elbiler en bestand på hhv i 2015 og 2030, mod 320 elbiler i I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 10

11 3.3 Kombineret VP og elbil, specialcase Antages en lidt mere aggressiv/optimistisk udvikling for udbredelsen af VP og elbiler, kan et alternativt scenario opstilles. Således er antaget ca hhv VP i 2015 og 2030 samt hhv elbiler i 2015 og I Energinet.dk s notat til EPU [4] er nævnt et tal på elbiler i Den forcerede udbredelse af VP påvirker bestanden af vandvarmere i helårshuse, da det antages at disse hovedsageligt vil være af typerne luft-vand eller væske-vand, og dermed også vil kunne substituere elvandvarmere ift. varmt brugsvand. Med disse forudsætninger fås følgende versioner af tabel 5-6: Tabel 9. Potentielt fleksibelt elforbrug efter definition 1, 2010, 2015 og 2030 i et forceret scenario for 2015 og 2030 for VP (samt vandvarmere) og elbiler. % er angivet ift. samlet elforbrug i boligsektoren. Afrundinger kan forvirre lidt ift. summen Gruppe Apparat 2010, Tot-fleks 2015, Tot-fleks 2030, Tot-fleks TWh % TWh % TWh % Køl/frys Alle 1,6 16 1,5 15 1,4 12 Vask Alle 1,5 15 1,5 15 1,3 11 Madlavning Alle 0,4 4 0,4 4 0,3 3 Underholdning TV + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PC/Bærbar + 0,1 1 0,1 1 0,1 1 Belysning Alle typer 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elbiler Alle typer 0,0 0 0,1 1 2,8 23 Opvarmning / Oliefyr/Gasfyr 0,2 2 0,2 2 0,1 2 varmt Elvandvarmer 0,7 7 0,6 6 0,6 6 brugsvand mv. Cirkpumpe 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elvarme 0,3 3 0,2 3 0,1 1 VP 0,3 3 0,9 9 1,7 14 Diverse Alle småapp. 0,2 2 0,3 3 0,3 2 SUM 5,4 54 5,8 57 8,3 70 Op til 70 % af elforbruget i boligerne i 2030 vurderes således at kunne være fleksibelt. NB: det forudsætter at opladningen af elbiler sker i hjemmet, og ikke på ladestationer. I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 11

12 Tabel 10. Potentielt fleksibelt elforbrug efter definition 2, 2010, 2015 og 2030 i et forceret scenario for 2015 og 2030 for VP (samt vandvarmere) og elbiler. % er angivet ift. samlet elforbrug i boligsektoren. Afrundinger kan forvirre lidt ift. summen Gruppe Apparat 2010, Tot-fleks 2015, Tot-fleks 2030, Tot-fleks TWh % TWh % TWh % Køl/frys Alle 0,8 8 0,8 7 0,7 6 Vask Alle 1,5 15 1,5 15 1,3 11 Madlavning Alle 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Underholdning TV + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PC/Bærbar + 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Belysning Alle typer 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elbiler Alle typer 0,0 0 0,1 1 2,8 23 Opvarmning / Oliefyr/Gasfyr 0,1 1 0,1 1 0,1 0 varmt Elvandvarmer 0,4 4 0,3 3 0,2 2 brugsvand mv. Cirkpumpe 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Elvarme 0,2 2 0,1 1 0,1 0 VP 0,1 1 0,5 5 0,8 7 Diverse Alle småapp. 0,2 2 0,2 1 0,2 1 SUM 3,2 32 3,4 34 6,1 51 Trods den noget skrappere Definition 2 ses alligevel et potentiale i 2030 på over halvdelen af elforbruget i boligerne. I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 12

13 4 Elforbrug i mindre erhverv (< kwh/år) De mindre erhverv, her kaldet SMV er, defineres som den gruppe af elforbrugere, der bruger mindre end kwh/år og samtidigt ikke er en del af boligsektoren. Gruppen af timeaflæste elforbrugere (forbrug > kwh/år) udgør ca. 50 % af det samlede forbrug [4], der minus nettab og enkelte øvrige forbrugsklumper (såsom vejbelysning) er ca. 33 TWh (dog for 2009, men 2010 antages på niveau). SMV er samt boliger forbruger således ca GWh. Da boliger forbruger ca GWh/år, udgør SMV ernes årlige forbrug skønsmæssigt ca GWh. 4.1 Forbrugsfordeling Fra ELMODEL-service arbejdet [2] haves denne procentfordeling for forbruget på slutanvendelser (se tabel 2): Tabel 11. Elforbrug i SMV er fordelt på slutanvendelsesgrupper. Belysning IT Elvarme Køling Motorer Procesvarme Pumpning Trykluft Ventilation Diverse Der haves ikke viden om andre kilder til en sådan fordeling, hvorfor den opfattes som det bedste bud pt., omend behæftet med stor usikkerhed. 4.2 Fleksibilitet pr. slutanvendelse Som for boliger er der herunder skønnet nogle fleksibilitetsrater, her pr. slutanvendelsesgruppe: Tabel 12. Skønnede fleksibilitetsrater, dvs. andele af det årlige elforbrug der er fleksibelt, pr. definition 1 og 2. Belysning IT Elvarme Køling Motorer Procesvarme Pumpning Trykluft Ventilation Diverse Fleksibilitet = 1 times flytbarhed Fleksibilitet = 12 timers flytbarhed Definition 1, kommentarer: Belysning er behovsdikteret, hvilket også gælder IT, der for den del der ikke er behovsstyret i overvejende grad er tændt uafbrudt i kommercielle sammenhænge. Procesvarme dækker hovedsageligt over madproduktion i kantiner, hvor der næppe kan påregnes den store fleksibilitet pt. Definition 2, kommentarer: Ift. def. 1 er det generelt vurderet at køl/frys og elvarme kan opretholde en andel på 50 %, jf. boligerne. For Ventilation er det derimod vurderet, kun 25 % af forbruget reelt kan flyttes, I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 13

14 hvis der samtidigt skal være mulighed for at ventilere uden væsentlig komfortnedgang, mens der er folk til stede i lokalerne. Kombineres de to tabeller med de årlige GWh i forbrug, fås disse potentialer for fleksibelt elforbrug i SMV er: Tabel 13. Potentiale for fleksibelt elforbrug i SMV'er, efter definition 1 og 2. Elvarme Køling Motorer Pumpning Trykluft Ventilation Diverse Sum Andel Fleksibilitet = 1 times flytbarhed GWh/år % Fleksibilitet = 12 timers flytbarhed GWh/år % For definition 1 et skønnet potentiale på ca. 2,9 TWh i 2010, eller 44 % af det årlige forbrug. For definition 2 et noget lavere potentiale på knapt 20 % af det årlige forbrug. 4.3 Tidslig udvikling Der haves stort set ikke data for at kunne pege på hvorledes det estimerede potentiale udvikler sig for SMV er. Dog må det antages at varmepumper også vil vinde frem i et omfang der minder om det i boliger. Det vil i høj grad reducere forbruget til direkte elvarme. Generelt må man dog forvente at flere teknologier, processer mv. orienteres mod at kunne være tidsmæssige fleksible, hvis det elpris-økonomiske incitament opstår og fortsættes. Det vurderes med store forbehold således at potentialet for def. 1 når op på 3 TWh i 2015, og stiger til minimum 4 TWh i 2030, sv. t. ca. 2 % p.a. For def. 2 vurderes tallene til 1300 GWh i 2015 og 1,8 TWh i Standbyforbrug i SMV er Som for apparater i boliger er der en række apparater i SMV er der står standby efter arbejdstid og i weekenderne. Det er hovedsageligt i slutanvendelsesgrupperne IT og Diverse. Der forekommer naturligvis et stort nat/weekend-forbrug i øvrige slutanvendelser også, ikke mindst ventilation og køling, men dette forbrug anses som en del af driften, hvor utilsigtet det end måtte være. Anvendes parallelle tal fra boligerne, på de to slutanvendelser IT og Diverse, vurderes at ca. 1/5 af IT forbruget er standby og at 1/3 af Diverse forbruget er standby. Herved henføres skønsmæssigt 260 GWh GWh = 375 GWh/år til standby i SMV er pr. 2010, eller ca. 6 % af det årlige forbrug i SMV er. I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 14

15 5 Referencer [1] ELMODEL-bolig datagrundlag , IT Energy 2011 [2] ELMODEL-service, foreløbige data, IT Energy 2011 [3] Notat om intelligent elforbrug, Energistyrelsen, 30. september [4] Analyse af grænsesænkning for fjernaflæsning og timeafregning, Energinet.dk 10. juni 2009, mat. til EPU [5] Forsøgsordningen for elbiler, Energistyrelsen, [6] REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING AF LADESTATIONER TIL ELBILER, arb.grp. under Klima- og energiministeriet, januar 2011 I T E n e r g y A p S * H ø r k æ r 1 4 A * H e r l e v Side 15

ELMODEL-bolig Seneste opgørelser for udbredelse og anvendelse af elapparater i boligen. Troels Fjordbak Larsen IT Energy tfl@it-energy.

ELMODEL-bolig Seneste opgørelser for udbredelse og anvendelse af elapparater i boligen. Troels Fjordbak Larsen IT Energy tfl@it-energy. ELMODEL-bolig Seneste opgørelser for udbredelse og anvendelse af elapparater i boligen Troels Fjordbak Larsen IT Energy tfl@it-energy.dk ELMODEL-bolig Kort om IT Energy Introduktion hvad er ELMODEL-bolig?

Læs mere

ELMODEL-bolig. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2010

ELMODEL-bolig. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2010 ELMODEL-bolig Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2010 Marts 2011 Indhold Resume vigtigste nyheder 2010...3 Belysning...3 Underholdning...4 Madlavning...6 Køl/frys...6 Varme...8 Vask...9 Resume vigtigste

Læs mere

ELMODEL-bolig. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2012

ELMODEL-bolig. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2012 ELMODEL-bolig Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2012 Juni 2013 Indhold Resume vigtigste nyheder 2012...3 Belysning...3 Underholdning...3 Madlavning...6 Køl/frys...6 Varme...8 Vask...9 Resume vigtigste

Læs mere

ELMODEL-bolig. Nye husholdningsapparaters elforbrug 1970-2006. ELMODEL-bolig Datagrundlag 2006

ELMODEL-bolig. Nye husholdningsapparaters elforbrug 1970-2006. ELMODEL-bolig Datagrundlag 2006 ELMODEL-bolig Nye husholdningsapparaters elforbrug 1970-2006 ELMODEL-bolig Datagrundlag 2006 Resumé Rapporten er udarbejdet af IT Energy: Ali Rahbar Hans Skyum Larsen Troels Fjordbak Larsen IT Energy IT

Læs mere

Besparelsespotentiale ved effektivitetskrav til små motorer

Besparelsespotentiale ved effektivitetskrav til små motorer Besparelsespotentiale ved effektivitetskrav til små motorer November 2009 Dansk Energi Analyse A/S Sammenfatning Energistyrelsen har ønsket en opgørelse af elforbruget og tabene i de helt små motorer,

Læs mere

Potentialevurdering Energibesparelser i husholdninger, erhverv og offentlig sektor

Potentialevurdering Energibesparelser i husholdninger, erhverv og offentlig sektor Energibesparelser i husholdninger, erhverv og offentlig sektor Sammenfatning af eksisterende materiale og analyser Revision : 6 Revisionsdato : 22.11.2004 Projektleder : KMT Udarbejdet af : TWC/KMT Godkendt

Læs mere

Elforbrugets sammensætning

Elforbrugets sammensætning R20 Energy piano Elforbrugets sammensætning Slutforbrugsanalyse på basis af målinger i 100 boliger i Odense Delrapport i ELFOR F&U projekt Husholdningernes elforbrug sammenligning og referencer Casper

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen Brugervejledning 11.12.2012 Elforsk reference 340-022 Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer.

Læs mere

Screening af energiforbruget - Repetition

Screening af energiforbruget - Repetition Screening af energiforbruget - Repetition Resultater fra kortlægningen er udgangspunkt Kurver Nøgletal Mazda 323 FK 98 739 Diesel påfyldt Kørte km siden sidste påfyldning Nøgletal Udledni ng af CO2 Dato

Læs mere

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Seminar for netvirksomheder 3. oktober 2011 1 Baggrund Bredt ønske om mere fleksibelt elforbrug - Markedets prissignaler kan sikre en effektiv

Læs mere

Kvalitet og mangfoldighed

Kvalitet og mangfoldighed Kvalitet og mangfoldighed Boligdag 2009 SBi, 27. april 2009 Claus Bech-Danielsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Voksende energiforbrug Varmeforbrug i danske boliger PJ 250 200

Læs mere

Titel Beskrivelse dato. måned år

Titel Beskrivelse dato. måned år Titel Beskrivelse dato. måned år Hvad er maskiner og processer Trykluftsanlæg Køleanlæg Vakuum Produktionsmaskiner Transportbånd, siloer og materialehåndtering Vakuum Trykluft - anvendelser Det mest in-effektive

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER 3 ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM BYGNINGER Omstillingen fra fossile brændsler til et el-baseret energisystem

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Energibesparelser i SMV er

Energibesparelser i SMV er Energibesparelser i SMV er - sådan kommer du i gang! Kåre Press-Kristensen Don t tell it show it! www.showit.dk Don t tell it show it TV-Bella har udført finansieret af Dansk Energi. Seks små film om energibesparelser

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Bjarke Hansen, Energistyrelsen Temadag Teknologisk Institut, 25. september 2014, Aarhus Disposition Virkemidler

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Forudsætninger for udbygningsplanen Realistiske møllestørrelser på land og hav de næste 10 år Forudsætningerne

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Intelligente hjem og målere

Intelligente hjem og målere Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Intelligente hjem og målere Fælles infrastruktur Ejerskab Sammenskudsgilde v/ Göran Wilke, Elsparefonden Påstand Når energieksperter kommer

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Ecodesign og energimærkning - Ekspertkonsortiet og vores erfaringer. Informationsudveksling NVE 1. Februar 2012

Ecodesign og energimærkning - Ekspertkonsortiet og vores erfaringer. Informationsudveksling NVE 1. Februar 2012 Ecodesign og energimærkning - Ekspertkonsortiet og vores erfaringer Informationsudveksling NVE 1. Februar 2012 Indhold af præsentationen Præsentation af konsortiet og konsortiets opgaver Erfaringer fra

Læs mere

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder ELSPAREPORTAL Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder Idéen med kortlægning af strømforbruget er at indkredse de store elforbrug i afdelingen og finde de områder hvor der kunne være

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov Louise Jakobsen, Dansk Energi

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov Louise Jakobsen, Dansk Energi Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi Agenda Erfaringer med at finde fleksibilitet stammer fra to forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi Agenda Erfaringer med at finde fleksibilitet stammer fra to forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Efterlysning Er der nogen som har set. elektrificeringen?

Efterlysning Er der nogen som har set. elektrificeringen? Efterlysning Er der nogen som har set elektrificeringen? Hovedpointer Elektrificeringen går langsomt Træflis og solvarme erstatter naturgas i den decentrale fjernvarme Træpillefyr erstatter oliefyr i områder

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen AB Jensen Maskinfabrik A/S 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING. Rasmus Bundegaard Eriksen

Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING. Rasmus Bundegaard Eriksen Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING Rasmus Bundegaard Eriksen KØLEFORBRUGERNE Små anlæg Komfort Proceskøling Store anlæg POTENTIALE FOR FJERNKØLING 5.000 MW køling Betydeligt potentiale for fjernkøling

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Bygninger og Smart Grid

Bygninger og Smart Grid Bygninger og Smart Grid Fjernvarme med fokus på vandvarmere samt varmtvandsog direkte fjernvarmetilsluttede hårde hvidevarer Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, cnc@teknologisk.dk Indhold

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked

De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked MWh/h Stigende mængder fluktuerende el-produktion baseret på vind og sol nu og

Læs mere

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir Samspil med det intelligente elsystem Lara Aagaard, Adm.dir Ind med vind og biomasse 3 Elektrificering CO2 2 VE Mindre energiforbrug 1 Ren el og fjernvarme Ud med olie og gas Det åbenbare mod 2020 Vind

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Frederikshavn EnergiBy version 3

Frederikshavn EnergiBy version 3 HL/30 september 2009 Frederikshavn EnergiBy version 3 Dette notat beskriver version 3 af visionen for Frederikhavn EnergiBy 2015. Ift. version 2 (Præsenteret og beskrevet i notat i forbindelse med Energiugen

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

DREAM simuleringer. 15/1 2015 Henrik Hansen - Civilingeniør, stærkstrøm

DREAM simuleringer. 15/1 2015 Henrik Hansen - Civilingeniør, stærkstrøm DREAM simuleringer 15/1 2015 Henrik Hansen - Civilingeniør, stærkstrøm Introduktion til DREAM analyser. Analyserne er opdelt i 3 stadier: Indledende overfladisk analyse af områder for deres potentiale

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Trends i boligforbrugets udvikling

Trends i boligforbrugets udvikling Trends i boligforbrugets udvikling EU projekt REMODECE 2006-2008 Temadag hos Dansk Energi 24. sep. 2008 Casper Kofod, Energy piano ck@energypiano.dk REMODECE Team ISR-University of Coimbra, Portugal ENERTECH,

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

Hvad kan smart forbrug bidrage med? Summer School 2015, Sorø 19. august 2015

Hvad kan smart forbrug bidrage med? Summer School 2015, Sorø 19. august 2015 Hvad kan smart forbrug bidrage med? Summer School 2015, Sorø 19. august 2015 Dagsorden Indledende om ienergi Potentiale for fleksibelt forbrug bygninger, industri mm. Hvor langt er vi i Danmark med at

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 03.02.2015 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Potentialet for. elbesparelser. i staten

Potentialet for. elbesparelser. i staten Potentialet for elbesparelser i staten Dansk Energi Analyse A/S September 2008 Indhold Sammenfatning... 2 1. Indledning... 3 2. Statens elforbrug... 3 2.1 Det samlede elforbrug... 3 2.2 Elforbrugets fordeling

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 0 1. Energimærkningsskala 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 0 1. Energimærkningsskala 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 0 1 Energimærkningsskala 0 1 BILAG ENERGIMÆRKNINGSSKALA Skala for boliger A er det opvarmede areal i m2. Energimærkningsskala for en og flerfamiliehuse gældende Grænseværdi i

Læs mere

Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA I dette notat redegøres der for, hvordan energibesparelserne er indregnet i 2011 fremskrivningen. Der redegøres kort for den anvendte metode og

Læs mere

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP1 Varmepumper / Skift af radiatorventiler Standardhus for elopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Skift af radiatorventiler

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING Udlån af elmålere en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING Udlån af elmålere fra dit lokale bibliotek SEAS-NVE Strømmen samarbejder med mange af bibliotekerne på Sjælland samt

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Effektiv Energi. Energisparerådet d. 24. sept. 2015. Mogens Michael Møller Sekretariatsleder MiljøForum Fyn. miljoforumfyn.dk

Effektiv Energi. Energisparerådet d. 24. sept. 2015. Mogens Michael Møller Sekretariatsleder MiljøForum Fyn. miljoforumfyn.dk Effektiv Energi Mogens Michael Møller Sekretariatsleder MiljøForum Fyn miljoforumfyn.dk Energisparerådet d. 24. sept. 2015 Effektiv Energi Effektiv Energi - formål Energibesparelser hos SMV-ere som ikke

Læs mere

Energigennemgang af Conditori La Glace

Energigennemgang af Conditori La Glace 0 Energigennemgang af Conditori La Glace Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Finansministeriets forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag side 9

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF 1 AGENDA OVERSKUDSVARME? INTEGRATION MED DET DANSKE ENERGISYSTEM KØLEPLAN DANMARK FJERNKØLINGENS

Læs mere

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Energieffektiviseringer Effektivitetsforbedringer i det endelige energiforbrug dækker over forbedringer, der betyder at samme energitjeneste kan

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet

Detailmarkedet for elektricitet 15. DECEMBER 2011 Agnete Gersing Detailmarkedet for elektricitet Pressebriefing PRESSEBRIEFING - DETAILMARKEDET FOR EL Mere konkurrence påel-markedet kan skabe store gevinster»konkurrencen pådetailmarkedet

Læs mere

Energibesparelser i sommerhuse -solfanger contra varmepumpe. Klaus Ellehauge

Energibesparelser i sommerhuse -solfanger contra varmepumpe. Klaus Ellehauge Energibesparelser i sommerhuse -solfanger contra varmepumpe Klaus Ellehauge Energiforbrug i sommerhuse Varmepumper og solvarme i sommerhuse Økonomi af VE anlæg i udlejningssommerhuse Kombinationen af solvarme

Læs mere

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet for Beskæftigelsesministeriet 2008 Oversigt: Grundlag for handlingsplanen side 3 Beskæftigelsesministeriet forbrug side 5 Tekniske besparelsestiltag side 6 Håndbog i energirigtigt indkøb side 20 Energimærke

Læs mere

Se Elforbrug og Kurveknækkeraftaler Christian Jarby/Elsparefonden

Se Elforbrug og Kurveknækkeraftaler Christian Jarby/Elsparefonden Benchmarking, Grønne regnskaber og CO2-regnemaskiner Se Elforbrug og Kurveknækkeraftaler Christian Jarby/Elsparefonden Elsparefonden Klima- og Energiministeriet Elsparefonden Etableret ved lov i 1996 i

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/ Nr. 2 - Januar 2016 Detailmarkedsrapport 05-02-2016 Dok. 15/12493-5 1. Introduktion Indhold Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes elforbrug og aktiviteterne

Læs mere

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt Energibesparelse og komfort Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt Program Servodan A/S Hvorfor lysstyring? Energirammer ifølge BR 95 Bygningers energibehov til belysning Løsningsmetoder

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

I Ishøj Idræts- & Fritidscenter som demoprojekt - Fra tro til vide

I Ishøj Idræts- & Fritidscenter som demoprojekt - Fra tro til vide I Ishøj Idræts- & Fritidscenter som demoprojekt - Fra tro til vide Statusnotat, august 2013 Baggrund: Som partner af Plan C har Ishøj Kommune gennemført et kortlægningsforsøg på Ishøj Idræts- & Fritidscenter.

Læs mere

Energigennemgang af Den Glade Gris

Energigennemgang af Den Glade Gris 0 Energigennemgang af Den Glade Gris Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og

Læs mere

Energigennemgang af Matas, Amagercentret

Energigennemgang af Matas, Amagercentret 0 Energigennemgang af Matas, Amagercentret Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv. Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S

Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv. Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Relevant projects FlexPower design af elmarket med udgangspunkt i demand response Ready demand response fra varmepumper.

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 383 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 383 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 383 Offentligt Evaluering af Danmarks energispareindsats - fokus på Elsparefonden Indledning - evalueringsopgaven I forbindelse med den energipolitiske

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter Varmepumper og fleksibelt elforbrug forbrugerne, markedet og nye projekter v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY

Læs mere