1. RETTEN TIL... Læringsmål. Beskrivelse. Fag og emner. Færdigheds og vidensområde. Tid. Materialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. RETTEN TIL... Læringsmål. Beskrivelse. Fag og emner. Færdigheds og vidensområde. Tid. Materialer"

Transkript

1 1. RETTEN TIL... Fra sex & samfunds oprindelige øvelser: Retten til mig (Myter om kroppen, side 11). Retten til kærlighed (Kærlighed, venskab og familie, side 10). Seksuelle rettigheder (Sex, seksualitet og religion, side 11). Retten til kroppen (Seksuelle rettigheder, side 18). Dilemmaer om grænser (Grænser, side 29). Hvor går grænsen? (Grænser, side 31). Læringsmål Eleverne kan indgå i en diskussion om rettigheder i en mindre gruppe. Eleverne kan bruge deres viden om rettigheder til at rådgive i spørgsmål om kroppen, seksualitet, kærlighed og relationer. Eleverne kan samtale om dilemmafyldte spørgsmål vedrørende retten til egen krop. Eleverne kan redegøre for og reflektere over fordele og ulemper ved forskellige handlemuligheder i forhold til dilemmaer, der vedrører grænser og retten til kroppen. Beskrivelse Klassen deles i grupper af 3-4 elever. Udvalgte artikler fra Børnekonventionen og De seksuelle Rettigheder lamineres på små kort, som lægges ud i området (skolen, klassen, skolegården, udeområdet eller hvad man har af muligheder). Eleverne slår med en bevægelsesterning, der viser, hvordan de skal komme ud for at hente de små kort. Hvis I ikke har en bevægelsesterning, kan eleverne slå med en almindelig terning, hvor hvert tal angiver en bevægelsesform: Løbe ud til et kort Hinke ud til et kort Løbe baglæns ud til et kort Hele gruppen skal holde hinanden i hånden ud til et kort, I må gå og løbe 5. En person fra gruppen skal føres (lukkede øjne) ud til et kort 6. En person fra gruppen skal bæres ud til et kort Slår eleven fx tallet 1 med terningen, så skal gruppen løbe ud til kortet og hjem igen. Hver gruppe må hente ét kort af gangen. Når kortet er hentet vender gruppen tilbage til start og slår endnu engang med terningen, hvorefter et nyt kort hentes. Når alle kort er indsamlet, skal hver gruppe forklare resten af klassen, hvad der står på kortet og hvad det betyder. Fag og emner Sundheds og seksualundervisning og familiekundskab, understøttende undervisning, dansk, sam- Færdigheds og vidensområde Seksuelle rettigheder, personlige grænser, relationer, normer & idealer, seksuel sundhed Tid min Materialer Arbejdsark

2 Eleverne går nu sammen to og to. De trækker et dilemma eller en case hos læreren, som de skal forholde sig til i en walk and talk runde. De skal bruge deres viden fra jeres fælles introduktion til hele forløbet, der handler om Menneskerettigheder, Børnekonventionen og De seksuelle Rettigheder. Alle dilemmaer og cases findes som bilag. Variationer Variér bevægelsesformerne ud til artiklerne. Brug evt. De fire hjørner, hvor casens svarmuligheder er placeret i fire hjørner, og hvor eleverne vælger sig et standpunkt og en holdning til casen. Se øvelserne: Retten til kroppen og Dilemmaer om grænser. Lad eleverne selv skrive cases, der kan trækkes fra bunken. Gode råd til underviseren Læs cases og dilemmaer igennem og udvælg selv de cases, der passer godt til din klasse.

3 Arbejdsark, øvelse 1 Børn og unges rettigheder Børn har ret til et navn. Børn har ret til statsborgerskab. Børn har ret til så vidt muligt at kende og blive passet af deres forældre. Børn har ret til at få den bedst mulige sundhed. Børn har ret til at tale deres eget sprog og til at leve i overensstemmelse med deres kultur. Børn har ret til skolegang. Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og holdninger, hvis ikke det krænker andres rettigheder. Børn har ret til at søge information for eksempel i bøger og på nettet, og børn har ret til at videregive information. Børn har ret til et privatliv, som deres forældre eller andre voksne ikke blander sig i uden grund. Børn har ret til deres egen krop og til for eksempel ikke at blive udsat for overgreb hverken fysiske eller psykiske. Det betyder blandet andet, at voksne ikke må slå børn.

4 Arbejdsark, øvelse 1 De seksuelle Rettigheder Artikel 1: Ret til lighed, lige beskyttelse af loven og fri-hed fra diskrimination baseret på køn og seksualitet Det betyder: At unge har ret til ikke at blive diskriminerede på grund af deres køn og deres seksualitet, fx ved at andre taler om dem i et nedsættende sprog. Artikel 2: Ret til medbestemmelse for alle, uanset køn eller seksualitet Det betyder: At unge har ret til at blive spurgt til råds og blive hørt i forhold til temaer om sundhed og seksualitet. Artikel 3: Ret til at leve, frihed, personlig sikkerhed og kropslig integritet Det betyder: At unge har ret til selv at bestemme over deres egen krop og for eksempel til ikke at blive udsat for seksuelle overgreb. Artikel 4: Ret til privatliv Det betyder: At unge har ret til at have et privatliv, som deres forældre ikke blander sig i uden væsentlig grund. Artikel 5: Ret til personlig autonomi og til retslig anerkendelse Det betyder: At unge har ret til selv at vælge deres seksua-litet og til at udforske deres seksualitet. Og at unge har ret til at leve i et samfund, hvor lovene anerkender dem som selvstændige individer.

5 Arbejdsark, øvelse 1 De seksuelle Rettigheder Artikel 6: Ret til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed Det betyder: At unge har ret til at mene, hvad de vil om sex og seksuelle emner. Artikel 7: Ret til sundhed og til at nyde godt af fordelene af videnskabelige fremskridt Det betyder: At unge har ret til rådgivning om prævention og sexsygdomme, og at de for eksempel har ret til at få adgang til de nyeste præventionsformer. Artikel 8: Ret til uddannelse og information Det betyder: At unge har ret til at få seksualundervisning i skolen, og at unge har ret til at kunne finde oplysninger om sex, sexsygdomme, prævention, abort mv., for eksempel på nettet. Artikel 9: Ret til selv at vælge, om man vil indgå ægteskab eller ej, om man vil stifte familie samt ret til at bestemme, om man vil have børn, hvordan, hvornår og med hvem Det betyder: At unge har ret til selv at vælge, hvem de vil være kærester med eller giftes med, og at unge har ret til at bruge prævention og til at få abort. Artikel 10: Ret til at staten lever op til sit ansvar Det betyder: At unge har ret til at leve i et samfund, der anerkender og overholder deres seksuelle rettigheder.

6 2. 60 SEKUNDERSLEG FRA SEX & SAMFUND, UGE SEX I BEVÆGELSE, SIDE 6 Læringsmål Beskrivelse Eleverne kan beskrive de seksuelle rettigheder. Eleverne kan sætte rettighederne i relation til deres eget og andres liv. Øvelsen er en associationsleg, hvor eleverne bliver udfordret på deres evne til at tænke og bevæge sig hurtigt. Nogle kender den som Margretheskålslegen. 1. Eleverne har i forrige øvelser fået gennemgået de seksuelle rettigheder. 2. Eleverne skal bruge fem minutter på at skrive tre ordkort hver. På hvert ordkort skriver de et ord eller et begreb, som de kan finde på listen over seksuelle rettigheder. Det kunne være ord som: frihed, lighed, privatliv, ytringsfrihed, børn, seksualitet, ansvar. Elevernes ordkort placeres i en skål, og eleverne deles herefter op i tre grupper. 3. Stil skålen med ordkortene i den ene ende af lokalet og bed de tre grupper om at stille sig op i den modsatte ende. 4. Nu skal grupperne skiftes til at sende en repræsentant op og trække et ordkort fra skålen. Ordkortet skal forklares for gruppen på maksimum 60 sekunder. Man må ikke sige selve ordet eller begrebet, men forsøge at forklare det ved hjælp af andre ord. Hvis ordkortet gættes, tildeler underviseren gruppen et point og samme repræsentant må trække et nyt ordkort, som igen skal forklares for de andre i gruppen. Hvis gruppen ikke kan gætte ordet eller begrebet, må repræsentanten lægge ordkortet tilbage i skålen og trække et nyt ordkort. Når de 60 sekunder er gået, er det næste gruppes tur til at sende en repræsentant. 5. Grupperne skiftes til at løbe ned i den modsatte ende og tage et ordkort op af skålen - træk lod om hvilken gruppe, der skal starte. 6. Når der ikke er flere ordkort i skålen, er legen slut. Den gruppe der har gættet flest ordkort vinder legen. 7. Afslut øvelsen med en generel snak i klassen om de ord og begreber, der er blevet brugt. Spørg ind til elevernes tanker og holdninger til de seksuelle rettigheder. Der kan tages afsæt i følgende spørgsmål: Hvad er en rettighed for jer? Hvilke af de seksuelle rettigheder synes I er særlige vigtige at kende til som ung? Hvordan kommer de seksuelle rettigheder til udtryk i unges hverdag? Hvad kan man gøre, hvis man oplever, at ens egne eller andres seksuelle rettigheder krænkes? Hvad kan man som ung gøre for at sikre, at de seksuelle rettigheder overholdes i de fællesskaber, man er en del af? Fag og emner Sundheds og seksualundervisning og familiekundskab, dansk Færdigheds og vidensområde Seksuelle rettigheder Tid min Materialer Arbejdsark, papir, skål.

7 Variationer Ordene kan mimes eller laves med fagter. Ordene kan tegnes for gruppen som Tegn og gæt. De grupper, der venter på deres tur, skriver en sætning, hvor de ord, de allerede har gættet, indgår. Gode råd til underviseren Lav evt. nogle ord i forvejen, så I kommer godt omkring.

8 3. DE SEKSUELLE RETTIGHEDER FRA SEX & SAMFUND, SEKSUELLE RETTIGHEDER, SIDE 6 Læringsmål Beskrivelse Eleverne kan redegøre for de seksuelle rettigheder i Danmark. Eleverne kan samtale om, hvad de seksuelle rettigheder betyder for børn og unge. Eleverne gennemgår teksterne på arbejdsarket individuelt eller i mindre grupper. Eleverne skal vide, at: de seksuelle rettigheder er rettigheder, der handler om krop, køn, relationer og seksualitet. de seksuelle rettigheder er formuleret på baggrund af Børnerettighederne og FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. den danske stat er forpligtet på at sikre, at danske børn og unge får opfyldt deres seksuelle rettigheder enten gennem lovgivningen eller den måde, myndighederne arbejder på. Eleverne inddeles i mindre grupper à 4-5 personer. Hver gruppe får uddelt en kopi af arbejdsarket med rettighedskort, som klippes ud. I gruppen skal eleverne prioritere rettighedskortene ud fra, hvor vigtig de synes, de enkelte rettigheder er for unges liv i Danmark. Gruppen skal placere kortene i en pyramide. Øverst lægges kortet med den rettighed, som, gruppen mener, er vigtigst. Herunder lægges de to kort med de to næst vigtigste rettigheder, herefter tre kort og i sidste række lægges fire kort. Det centrale i øvelsen er selve diskussionen omkring prioriteringen og elevernes argumenter for, hvorfor nogle rettigheder kan opleves vigtigere for unges liv i Danmark end andre. Hvis eleverne i gruppen er uenige, skal de derfor opfordres til at argumentere og søge kompromisser, de kan være tilfredse med. Når alle grupper er færdige, præsenterer grupperne deres prioriteringer for hinanden. I fællesskab undersøges forskelle og ligheder mellem gruppernes prioriteringer. Underviser og elever kan stille uddybende spørgsmål til de overvejelser, der ligger bag gruppernes prioriteringer. Afslutningsvis faciliterer underviseren en fælles dialog om børn og unges seksuelle rettigheder. Der sættes i opsamlingen fokus på en konkretisering af, hvad rettighederne betyder for børn og unge, dilemmaer i relation til rettighederne og de handlemuligheder, man har, hvis man som ung oplever, at ens seksuelle rettigheder krænkes. Fag og emner Sundheds og seksualundervisning og familiekundskab, dansk, samfundsfag, historie. Færdigheds og vidensområde Seksuelle rettigheder Tid min Materialer Arbejdsark

9 Der kan tages afsæt i følgende spørgsmål: Er de seksuelle rettigheder gældende for alle unge i Danmark i dag? Kan I give eksempler på, hvordan de enkelte rettigheder kan komme til udtryk i unges hverdag? Kan I give eksempler på, at rettighederne er indarbejdet i den danske lovgivning eller i den måde myndighederne arbejder på? Kan I give eksempler på dilemmaer, der knytter sig til unges rettigheder? Hvad nu hvis unges ret til privatliv eller ret til at bestemme over egen krop medfører, at de kan være til skade for sig selv? Hvilke af disse rettigheder bliver oftest overtrådt, ifølge unge i Danmark? Hvilke af disse rettigheder oplever unge i Danmark, at de i særlig grad får opfyldt? Hvilke handlemuligheder har man som ung, hvis man oplever, at en eller flere rettigheder bliver krænket for en selv eller andre (eksempelvis retten til at bestemme over egen krop, eller retten til seksualundervisning)? Hvordan kan man som ung i Danmark påvirke eksempelvis politikerne til at gøre mere for, at unges seksuelle rettigheder bliver opfyldt? Hvad kan man i et fællesskab som en klasse eller en skole gøre for, at alle oplever deres seksuelle rettigheder anerkendes og respekteres? Variation Lad eleverne lave deres pyramide på en kreativ måde, fx i stor format på en planche, på computeren, i 3D ved at folde papir el. lign. eller som en menneskepyramide, hvor hvert lag holder de kort, de har placeret der (tag billede af pyramiden). Gode råd til underviseren Vurdér selv om du vil bruge de forenklede formuleringer af rettighederne eller om eleverne skal have de mere formelle formuleringer.

10 Arbejdsark, øvelse 3 Unge har ret til ikke at blive diskrimineret på grund af deres køn og seksualitet. Unge har ret til at blive spurgt til råds og blive hørt i forhold til temaer om sundhed og seksualitet. Unge har ret til selv at bestemme over deres egen krop og fx til ikke at blive udsat for seksuelle overgreb. Unge har ret til at have et privatliv, som deres forældre eller andre voksne ikke blander sig i uden væsentlig grund. Unge har ret til at leve i et samfund, hvor lovene anerkender dem som selvstændige individer. Det betyder fx, at unge har ret til selv at vælge deres seksualitet og til at udforske deres seksualitet. Unge har ret til at leve i et samfund, der anerkender og overholder deres seksuelle rettigheder. Unge har ret til at mene, hvad de vil, om sex og seksuelle emner. Unge har ret til rådgivning om prævention og sexsygdomme. De har også ret til at få adgang til de nyeste præventionsformer. Unge har ret til at få seksualundervisning i skolen, og unge har ret til at kunne finde oplysninger om bl.a. sex, sexsygdomme, prævention og abort fx på nettet. Unge har ret til selv at vælge, hvem de vil være kærester eller giftes med, og unge har ret til at bruge prævention og til at få abort.

11 4. DINE RETTIGHEDER FRA SEX & SAMFUND, SEKSUELLE RETTIGHEDER, SIDE 11 Læringsmål Beskrivelse Eleverne kan redegøre for unges ret til privatliv og ret til at bestemme over egen krop. Eleverne kan udpege handlemuligheder, hvis en persons ret til privatliv og ret til at bestemme over egen krop krænkes. Eleverne inddeles i grupper af 3-4 personer og skal arbejde med to film, der handler om seksuelle rettigheder. Hver gruppe får udleveret arbejdsark til øvelsen samt to mindre stykker papir. Grupperne skal nu se filmene Retten til kroppen og Retten til privatliv og arbejde med spørgsmål, som fremgår af arbejdsarket. Hver gruppe skal skrive filmenes vigtigste budskaber ned på de blanke stykker papir og hænge dem op på en opslagstavle/væggen, der er inddelt i de to film. Hver gruppe præsenterer for resten af klassen, hvilke pointer fra de to film, de har valgt som de vigtigste budskaber. Herefter faciliterer underviseren en fælles dialog om filmene og rettighederne. Der kan tages afsæt i følgende spørgsmål: Hvad fortæller de unge i filmen om retten til kroppen? Hvad fortæller de unge i filmen om retten til privatliv? Hvilke andre eksempler på krænkelser af retten til kroppen og retten til privatliv tænker I forekommer i Danmark? I hvilke situationer tænker I, at det som ung er særligt vigtigt at kende sine rettigheder? Hvilke dilemmaer om retten til privatliv og retten til kroppen kommer til udtryk i filmene? Hvad kan man gøre, hvis man oplever, at ens egen eller andres ret til privatliv eller ret til at bestemme over egen krop krænkes eksempelvis i skolen, familien eller i samfundet generelt? Hvad kan vi gøre i vores klasse og på vores skole for at sikre, at ingen får krænket deres ret til privatliv og retten til kroppen? Variation Lad eleverne fortælle om egne oplevelser og erfaringer. Lad eleverne lave deres egen lille film, der viser budskaber om retten til kroppen eller retten til privatliv. Lad klassen lave deres egne rettigheder på baggrund af det sidste spørgsmål. Gode råd til underviseren Brug også dr.dk/grænser, hvor der er film om unge på Facebook. Fag og emner Sundheds og seksualundervisning og familiekundskab, dansk, samfundsfag Færdigheds og vidensområde Seksuelle rettigheder, seksuel sundhed, personlige grænser, normer og idealer. Tid 45 min Materialer Filmene Retten til kroppen og Retten til privatliv på Arbejdsark.

12 Arbejdsark, øvelse 4 Opgave 1 Tal sammen om følgende spørgsmål: Hvad fortæller de unge i filmene om retten til kroppen og retten til privatliv? Hvilke af filmens konkrete eksempler på hvad retten til et privatliv betyder for børn og unge, synes I, er særlig vigtige? Hvilke af filmens konkrete eksempler på hvad retten til kroppen betyder for børn og unge, synes I, er særlig vigtige? Hvilke eksempler giver de unge på, at man som ung kan få krænket sine rettigheder? I filmen gives eksempler på, hvordan unge har fået krænket deres rettigheder i forhold til privatliv og kroppen. Hvad, tænker I, man kan gøre, hvis man oplever den form for krænkelser? Opgave 2 Bliv enige om, hvilke budskaber om hhv. retten til kroppen og retten til privatliv, I synes, er de allervigtigste. Skriv de to budskaber på hver deres stykke papir og hæng dem op i klassen. Forbered en begrundelse for, hvorfor I synes, at netop disse to budskaber er de vigtigste.

13 5. SANDT ELLER FALSK OM UNGES RETTIGHEDER FRA SEX & SAMFUND, GRÆNSER, SIDE 22 Beskrivelse Dette spil handler om de af Børnekonventionens rettigheder, der siger noget om børn og unges rettighe-der i forhold til kroppen, sundhed, sex og seksualitet. Spillet handler også om nogle af de love, der kan relateres til børns ret-tigheder og temaerne krop, sex og seksualitet. I hver gruppe skal der være 1 spilleder og 2-4 spillere. Spillederen får udleveret arbejdsarket med spørgsmålskortene, og spillerne får udleveret arbejdsarket med sandt og falsk kort. Kortene klippes ud, så hver spiller har et sandt-kort og et falsk-kort. Spillederen klipper spørgsmålskor-tene ud. Spørgsmålskortene lægges i en bunke med teksten nedad. Spillet indledes med, at spillederen vender et spørgsmålskort og læser udsagnet på kortet højt. Spillerne vurderer, om udsagnet er sandt eller falsk, og hver spiller mar-kerer sin stillingtagen ved at lægge det kort, der svarer til deres vurdering, midt på bordet. Spillerne skal lægge deres kort med teksten nedad, indtil alle har vurderet, hvorefter alle vender deres kort på én gang. Spillederen fortæller spillerne, om udsagnet er sandt eller falsk, og læser den tilhørende tekst højt. Spillederen noterer 1 point til de spillere, der svarer rigtigt. Til hvert spørgsmål er der knyttet en op-gave, der lægger op til refleksion og dialog omkring rettighederne og lovgivningen og de handlemuligheder, man har, hvis rettighederne krænkes. Opgaven løses i gruppen og spillederen tager noter til gruppens diskussion med henblik på at præsentere overvejelserne for resten af klassen i en opsamlende dialog. Herefter læses et nyt udsagn op, og spillet fortsætter efter samme procedure, til alle spørgsmålskort er læst højt. Den eller de spillere, der har fået flest point, har vundet spillet. Som afslutning på spillet samles der op i plenum. Variation Underviseren kan vælge at gen-nemgå alle spørgsmål og opgaver eller udvælge de spørgsmål og opgaver, som underviseren finder mest relevant at tale om i fællesskab. Point kan udløse en fysisk øvelse, fx 5 englehop til et rigtigt svar og 10 englehop til et forkert svar. Læringsmål Eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børns og unges hverdag. Eleverne kan give eksempler på handlemuligheder, hvor børn og unges rettigheder krænkes. Fag og emner Sundheds og seksualundervisning og familiekundskab, dansk, samfundsfag. Færdigheds og vidensområde Seksuelle rettigheder, personlige grænser, relationer. Tid 30 min Materialer Arbejdsark. Papir, blyant, sakse.

14 Gode råd til underviseren Udvid evt. øvelsen med en opsamling, der tager afsæt i følgende spørgsmål: Var der nogle svar, der overraskede jer? Hvilke nye ting om indholdet i Børnekon-ventionen har I lært i dag? Hvilke overvejelser over betydningen af Børnekonventionen, synes I, er særlig vigtige? Hvilke eksempler på, hvordan børn og unge kan bruge rettighederne i deres hverdag, kan I nævne? Hvilke eksempler på, at børn og unge ikke får respekteret deres rettigheder, tænker I, der er i Danmark? Hvilke handlemuligheder har man, hvis man oplever, at én selv eller nogen, man kender, får krænket sine rettigheder? Hvilke handlemuligheder har man, hvis man som ung gerne vil påvirke lovgivnin-gen i Danmark med henblik på at styrke børn og unges rettigheder? Hvad kan I som unge i Danmark gøre for at være med til at sikre, at børn og unges rettigheder respekteres og over-holdes? (I klassen, skolen, lokalmiljøet, samfundet?) Hvilke udfordringer og dilemmaer tæn-ker I, der er i forhold til overholdelse af børn og unges rettigheder i andre dele af verden?

15 6. QUIZ OM SEKSUELLE RETTIGHEDER FRA SEX & SAMFUND, SEKSUELLE RETTIGHEDER, SIDE 22 Læringsmål Beskrivelse Eleverne kan redegøre for fakta fra quizzen om seksuelle rettigheder. Eleverne inddeles i par eller grupper á tre personer. Grupperne skal arbejde med quizzen om seksuelle rettigheder på Til hver quiz er der i alt 10 spørgsmål med hver tre svarmuligheder, som eleverne skal vælge imellem. Hver gang eleverne har svaret på et spørgsmål, får de besked om, hvorvidt de har svaret korrekt eller forkert, og de præsenteres for en kort tekst, der uddyber det korrekte svar. En pointoversigt viser løbende, hvor mange spørgsmål der er svaret rigtigt på i den enkelte quiz. Mens grupperne gennemfører quizzen, skal de notere centrale pointer fra de uddybende tekster i quizzen på et stykke papir. Når eleverne er færdige med en quiz, foretages en fælles opsamling. Hver gruppe fortæller, hvor mange svar de havde rigtigt, og hvilke spørgsmål de svarede forkert på. Underviseren kan tage afsæt i følgende spørgsmål: Hvilke centrale pointer fra quizzen om seksuelle rettigheder har I noteret? Hvilke svar blev I mest overraskede over? Hvilke spørgsmål fik I lyst til at undersøge nærmere? Hvis I skulle videreformidle ét af budskaberne om seksuelle rettigheder fra quizzen til jeres venner, hvilket budskab ville I så fortælle om? Hvorfor? Hvis I skulle videreformidle ét af budskaberne om seksuelle rettigheder fra quizzen til jeres forældre, hvilket budskab ville I så fortælle om? Hvorfor? Variationer Lad eleverne lave en fysisk bevægelse mellem hvert spørgsmål. Gode råd til underviseren Som opfølgning kan eleverne forsøge at finde svar på de eventuelle spørgsmål, de gerne vil undersøge nærmere ved at slå op i Sexikon på Sexfordig.dk eller på Sexlinien.dk. Eleverne kan arbejde videre med at omsætte budskaberne fra quizzen til avisartikler eller andre skriftlige produkter. Eleverne kan selv udarbejde nye quizzer til hinanden om de seksuelle rettigheder. Fag og emner Sundheds og seksualundervisning og familiekundskab, dansk, samfundsfag. Færdigheds og vidensområde Seksuelle rettigheder, personlige grænser. Tid 30 min Materialer Computer

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene til eleverne printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene til eleverne printes. Side 1 af 2 3.4 GRÆNSER OG OVERGREB Cases MÅL At eleverne har viden om rettigheder og lovgivning i relation til vold og overgreb af seksuel karakter. At eleverne kan diskutere konkrete handlemuligheder

Læs mere

1. PLACER JER EFTER KARAKTERTRÆK

1. PLACER JER EFTER KARAKTERTRÆK 1. PLACER JER EFTER KARAKTERTRÆK Beskrivelse Eleverne stiller sig foran underviseren. Underviseren læser en opgave højt fra arbejdsarket. Når opgaven er læst op, skal eleverne løse opgaven ved at samarbejde

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

rettigheder og 2016 MEDborGErSKAb Forløb 10. KlASSE

rettigheder og 2016 MEDborGErSKAb Forløb 10. KlASSE RETTIGHEDER OG 2016 MEDBORGERSKAB Forløb 10. KLASSE indhold introduktion 3 Fakta om lovgivning 5 Øvelser de seksuelle rettigheder 6 sandt eller falsk. 13 forsvar retten til fri abort. 18 Landet på genius

Læs mere

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre)

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre) GØRE/RØRE KORT Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

Vi passer på hinanden

Vi passer på hinanden Vi passer på hinanden Sammen kan vi lege os til forståelse, sjov og fællesskab. For voksne og børn, de vilde og de stille. Aktiviteter for både born og forældre Forældreaften Side 6-7 Vind en sjov fest

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

SEKSUELLE RETTIGHEDER FORLØB

SEKSUELLE RETTIGHEDER FORLØB SEKSUELLE RETTIGHEDER FORLØB 7.-9. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion til forløbet..........................................................3 Fælles Mål...........................................................................4

Læs mere

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn Inspirationsmateriale til drøftelse af rammerne for brug af alkohol i kommunale institutioner med børn Rammer for brugen af alkohol som led i en alkoholpolitik i kommunale institutioner med børn Indledning

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Unge med særlige behov og seksualitet. v. Kim Steimle Rasmussen, SUMH Mette Gundersen, Sex & Samfund

Unge med særlige behov og seksualitet. v. Kim Steimle Rasmussen, SUMH Mette Gundersen, Sex & Samfund Unge med særlige behov og seksualitet v. Kim Steimle Rasmussen, SUMH Mette Gundersen, Sex & Samfund Program Introduktion Særlige temaer og problematikker Case del 1: Charlotte onanerer i timen Case del

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 Uge 29: Nørd Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 HIPPY HippHopp uge_29_guidevejl_nørd.indd 1 06/07/10 10.42 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt Succesfuld start på dine processer En e-bog om at åbne processer succesfuldt I denne e-bog får du fire øvelser, der kan bruges til at skabe kontakt, fælles forståelser og indblik. Øvelserne kan bruges

Læs mere

Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn

Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn Konference for Undervisningsministeriets samarbejdskommuner 12. maj 2015 Uddannelseskonsulent Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Agenda

Læs mere

Miniguide for oplægsholdere

Miniguide for oplægsholdere Miniguide for oplægsholdere Intro Vi har lavet den her miniguide, som en hjælp til dig i din fremtidige rolle som oplægsholder. Guiden er din værktøjskasse og huskeliste. Den samler alt det, vi gennemgår

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Detf or under l i ges pr og AfJ annil y be c h Mål gr uppe: 6. 9. k l as s e Det forunderlige sprog Undervisningsforløb til 6.-9. klasse Varighed ca. 3-4 lektioner Af Janni Lybech Dannelsesmål Dette undervisningsforløb

Læs mere

Når katastrofen rammer

Når katastrofen rammer Når katastrofen rammer Guy Calef/Red Barnet Undervisningsvejledning 0.-3. klasse Indhold 3 4 Til underviseren Hvad skal man være opmærksom på? 4 5 6 6 7 Information til forældre Målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Vejledning til AT-eksamen 2016

Vejledning til AT-eksamen 2016 Sorø Akademis Skole Vejledning til AT-eksamen 2016 Undervisningsministeriets læreplan og vejledning i Almen Studieforberedelse kan findes her: http://www.uvm.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fagpaa-stx/almen-studieforberedelse-stx

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

børns RETTIGHEDER ELEVAKTIVITETER, 4.-6. KLASSE

børns RETTIGHEDER ELEVAKTIVITETER, 4.-6. KLASSE børns RETTIGHEDER ELEVAKTIVITETER, 4.-6. KLASSE indhold VELKOMMEN: BØRNSRETTIGHEDER... BESKYTTER DIG MOD MERE END DU TROR SIDE 3 INDEN DU GÅR I GANG MED BOGEN SIDE 4 RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU, ER RETTEN

Læs mere

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:38 Side 1 Kunde & Co. Frederiksholms Kanal 6 1220 København K Tlf: 33 92 40 49 perst@perst.dk www.perst.dk Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Tlf: 38 17 81 00 cfu@cfu-net.dk

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

I Guds hånd -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -4 I Guds hånd er jeg velsignet. Mål: At lære børnene, at Gud velsigner dem, når de holder sig tæt til ham. Gud holder hånden over deres liv, så der altid vil komme noget godt ud af alt. Tekst:

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 3. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

SKOLESTART For at barnet kan få en god og lærerig skolestart, og opleve tryghed og

SKOLESTART For at barnet kan få en god og lærerig skolestart, og opleve tryghed og TORSTORP SKOLE SKOLESTART 2 For at barnet kan få en god og lærerig skolestart, og opleve tryghed og fortrolighed med at gå i skole, er det vigtigt at vide, hvad barnet har brug for af færdigheder og forudsætninger

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne Fagformål for faget s- og seksualundervisning og familiekundskab Eleverne skal i emnet s- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme og. Eleverne skal opnå forståelse for

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

1. Læsestærke børn i Vores Skole

1. Læsestærke børn i Vores Skole 1. Læsestærke børn i Vores Skole Vores forældre kan lære at styrke børnenes læsefærdigheder Forældre kan bruges endnu mere til at fremme børnenes læsefærdigheder. Vi kan give dem gode råd og brugbare redskaber

Læs mere

Bilag 4: Transskription af interview med Ida

Bilag 4: Transskription af interview med Ida Bilag 4: Transskription af interview med Ida Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet i grove træk handler om, anonymitet, og at Ida til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål hun

Læs mere

2.1 Fakta om rettigheder

2.1 Fakta om rettigheder 2.1 Fakta om rettigheder Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres

Læs mere

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden Kære voksne til børn i Sundbrinkens Børnehus Sundbrinkens børn og vores børns måde at være i verden på, er en del af en helhed. Derfor er vi rigtig glade for at kunne dele vores verden med jer, når I har

Læs mere

Sorteringsmaskinen. Hej med dig!

Sorteringsmaskinen. Hej med dig! Sorteringsmaskinen Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom!

Læs mere

Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år

Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion På vej mod børnehave* I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer typisk

Læs mere

Indhold. Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag. Værdighed. Fællesskab. Engagement og ansvar

Indhold. Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag. Værdighed. Fællesskab. Engagement og ansvar Vores idégrundlag 3 Indhold Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag Værdighed Fællesskab Engagement og ansvar Potentiale og begrænsninger 4 6 8 10 12 14 4 Idégrundlag

Læs mere

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet:

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet: Mein Sport Af Christian Falkesgaard Brendholdt Kompetencenområder: Mundtlig kommunikation og skriftlig kommunikation Færdigheds-vidensområder: Lytning (trin 1, fase 3) Læsning (trin 1, fase 3) Tekster

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Slutmål for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab efter 9. klassetrin

Slutmål for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab efter 9. klassetrin FÆLLES MÅL 2009 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING Formål for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er,

Læs mere

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv?

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? DU SÆTTER AFTRYK Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? #OPPORTUNITYISNOWHERE Hvad står der? Opportunity is now here

Læs mere

UGE SEX GRUNDMATERIALE

UGE SEX GRUNDMATERIALE UGE SEX GRUNDMATERIALE ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN 7.-9. KLASSE INDHOLD FORORD 3 ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN 4 ET OVERBLIK OVER ØVELSER 6 1. FÆLLES AFTALER FOR DET TRYGGE RUM 8 2. HVILKE ORD BRUGER

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse Go On! 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

Læs mere

Vi er kirken. 1. episode. En storyline af Niels-Peter Jacobsen og Edith Mark

Vi er kirken. 1. episode. En storyline af Niels-Peter Jacobsen og Edith Mark Vi er kirken En storyline af Niels-Peter Jacobsen og Edith Mark Vi er kirken er en storyline, som skal give konfirmander anledning til at arbejde med fænomenet kirke. Hvad er en kirke? Hvad sker der i

Læs mere

Dette er et godt forløb til den tidlige billedkunstundervisning, da eleverne skal beskæftige sig med grundlæggende male-

Dette er et godt forløb til den tidlige billedkunstundervisning, da eleverne skal beskæftige sig med grundlæggende male- 3. årgang 1-2 lektioner Læringsmål aglighed: Mulighed for tværf matematik Maleri og collage: Eleven kan anvende farvernes virkemidler til at skabe en bestemt stemning, og eleven har viden om farvelære.

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Workshop: Målstyret læring. 11. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk

Workshop: Målstyret læring. 11. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk Workshop: Målstyret læring 11. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk Hvilke 4 af disse faktorer placerer sig i top 10 (1-138) som værende mest centrale

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND 72 Små og store venner Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND Små og store venner Kort

Læs mere

Stav med jeres fødder

Stav med jeres fødder Stav med jeres fødder Alfabettæppe Ordkort fra ordkort-kassen Skrivehæfte 1) I skal dele bunken af ordkort imellem jer. 2) Den ene læser et ord højt. 3) Den anden staver ordet ved at gå fra bogstav til

Læs mere

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik Børnesyn og nyttig viden om pædagogik I Daginstitution Langmark Udarbejdet 2014 Børnesyn i Langmark Alle børn i daginstitution Langmark skal opleve sig som en del af de fællesskaber, vi har. De skal anerkendes

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Til udvalgsdrøftelse d. 9. december 2015: Notat til Børn og Unge-udvalget på baggrund af byrådsdrøftelse d. 2. december 2015 af indstilling om ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Indstillingen

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter Guds engle -1 Mål: Vi vil give børnene bibelske sandheder omkring engle. Læs derfor også vedlagt fil Guds Engle info igennem, så du er klar til at svare på børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias

Læs mere

Forslag til pædagogiske læreplaner

Forslag til pædagogiske læreplaner Forslag til pædagogiske læreplaner Tema 1 Barnets alsidige udvikling Overordnede mål At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Billedpolitik i Dagplejen

Billedpolitik i Dagplejen Billedpolitik i Dagplejen Vejledning i brug af foto og video GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderborg Kommune Denne pjece er henvendt til både ansatte og forældre til børn i Dagplejen. Indledning I Skanderborg

Læs mere

Kære Førskole forældre

Kære Førskole forældre I ABC Til forældre Kære Førskole forældre Nu nærmer tiden sig, hvor jeres barn begynder i Førskolen i ABC. Det bliver noget nyt og spændende vi går i møde nogle måneder vi alle ser frem til. Da det er

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Mål Handlinger Niveau Barnet udvikler et

Mål Handlinger Niveau Barnet udvikler et Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Barnet udvikler et - Vi giver

Læs mere

I Kløverløkken indgår pædagogiske aktiviteter som en del af det pædagogiske arbejde.

I Kløverløkken indgår pædagogiske aktiviteter som en del af det pædagogiske arbejde. I Kløverløkken indgår pædagogiske aktiviteter som en del af det pædagogiske arbejde. I børnehavegrupperne har vi i det forgangne år haft fokus på kreative aktiviteter; ikke som en fastlagt aktivitet lagt

Læs mere

UGE SEX SÅDAN KOMMER DU I GANG MED UNDERVISNINGEN UNDERVISNINGSMATERIALE TIL STX, HF, HTX OG HHX

UGE SEX SÅDAN KOMMER DU I GANG MED UNDERVISNINGEN UNDERVISNINGSMATERIALE TIL STX, HF, HTX OG HHX UGE SEX SÅDAN KOMMER DU I GANG MED UNDERVISNINGEN UNDERVISNINGSMATERIALE TIL STX, HF, HTX OG HHX OVERSIGT Indledning Gymnasieelever har brug for seksualundervisning Et godt udgangspunkt for undervisningen

Læs mere

Hvordan kan forældrene

Hvordan kan forældrene Dialogkort Hvordan kan forældrene Vise interesse for fagene og skolearbejdet? Være aktive i skole-hjem-samarbejdet? Tale elever, klasse, lærere og skolen op? Tage ansvar for hele klassen alle elever? Åbne

Læs mere

Smørum Bibliotek Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700. Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750

Smørum Bibliotek Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700. Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

INKLUDERET EVALUERING. Hvordan kan vi undervise og evaluere på samme tid? Inkluderet evaluering

INKLUDERET EVALUERING. Hvordan kan vi undervise og evaluere på samme tid? Inkluderet evaluering INKLUDERET EVALUERING Hvordan kan vi undervise og evaluere på samme tid? Inkluderet evaluering 1 Undervisningsprocessen Statements For den der ikke ved hvilken havn han styrer imod, er ingen vind gunstig

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15 Jens Rohde (V), Lone Langballe (DF) og Stine Damborg (K) Viborg Byråd stdp@viborg.dk Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

Brune af Håkon Øvreås

Brune af Håkon Øvreås Brune af Håkon Øvreås Vinder af Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2014 Indholdsbeskrivelse: Om dagen bliver drengen Rune plaget af de store drenge, men om natten bliver han til superhelten Brune,

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Læringsgrundlag Forskning (jvf. bl.a. Ole Henrik Hansen) viser at en struktureret tilgang til at arbejde med læring har en gavnlig effekt. 3 forhold der

Læs mere

Udsættelse af skolestart 2016/17. Udsættelse af skolestart 2010/11

Udsættelse af skolestart 2016/17. Udsættelse af skolestart 2010/11 Udsættelse af skolestart 2016/17 Udsættelse af skolestart 2010/11 Dialogredskab til brug for vurdering af skoleudsættelse - til brug for daginstitutionsledere, børnehaveklasseledere og forældre. Ifølge

Læs mere

Stil krav til din udvikling. - og få mere ud af samtalen med din leder. Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter

Stil krav til din udvikling. - og få mere ud af samtalen med din leder. Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter Stil krav til din udvikling - og få mere ud af samtalen med din leder Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter Sæt udviklingssamtalen og udviklingsplanen på dagsordenen Når medarbejderen

Læs mere

Sæt ord pa sproget. Indhold. Mål. November 2012

Sæt ord pa sproget. Indhold. Mål. November 2012 Sæt ord pa sproget November 2012 Indhold Mål... 1 Baggrund... 1 Projektets mål... 1 Sammenhæng... 2 1 Beskrivelse af elevernes potentialer og barrierer... 2 2 Beskrivelse af basisviden og hverdagssprog...

Læs mere

Motorik og sprog regler

Motorik og sprog regler Motorik og sprog regler Introduktion Regler indrammer børns liv i dagpleje og vuggestue, og skaber et trygt og rart miljø. Men regler er ikke bare regler. De er en del af den pædagogiske praksis, fordi

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

Læringshjul til forældre børn på vej mod 6 år

Læringshjul til forældre børn på vej mod 6 år Læringshjul til forældre børn på vej mod 6 år Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion På vej mod skole* I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer typisk 30-45

Læs mere

Styrke seksualundervisningen i indskolingen og på mellemtrinet

Styrke seksualundervisningen i indskolingen og på mellemtrinet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for folkesundhed NOTAT 15-12-2015 Styrke seksualundervisningen i indskolingen og på mellemtrinet Afledt af ungepolitikerdagen har Sundheds-

Læs mere

Gøgl i hverdagen sådan!

Gøgl i hverdagen sådan! Gudrun Gjesing Anton Niemann Jensen Gøgl i hverdagen sådan! Indhold 5 5 6 6 9 9 10 11 12 13 15 16 17 17 21 24 29 35 43 45 48 50 53 55 57 61 63 67 67 67 68 69 Indledning Derfor denne bog Før du går i gang

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre. Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse.

Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre. Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse. Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse. Indhold 1 Mobning er et udbredt problem 2 Tegn på dit barn bliver mobbet 3 Vær opmærksom

Læs mere

UGE SEX GRUNDMATERIALE

UGE SEX GRUNDMATERIALE UGE SEX GRUNDMATERIALE PRÆVENTION, SEXSYGDOMME OG UØNSKET GRAVIDITET 7.-9. KLASSE INDHOLD FORORD 3 PRÆVENTION, SEXSYGDOMME OG UØNSKET GRAVIDITET 4 ET OVERBLIK OVER ØVELSER 6 1. SMITTET MED EN SEXSYGDOM

Læs mere

UNIVERSE. To be or not to be TALKSHOW HAMLETSCENEN HAMLETS FAMILY. and how REFLEKSIONS MANUAL LÆRINGSFORLØB 7.-10. KL.

UNIVERSE. To be or not to be TALKSHOW HAMLETSCENEN HAMLETS FAMILY. and how REFLEKSIONS MANUAL LÆRINGSFORLØB 7.-10. KL. HAMLETSCENEN HAMLETS FAMILY TALKSHOW UNIVERSE since 2010 REFLEKSIONS MANUAL LÆRINGSFORLØB 7.-10. KL. PRINS H. UNIVERS HØJRE ELLER VENSTRE To be or not to be and how to SIDE 1 be HVAD ER MENINGEN MED SAMTALE-SHOWET

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien.

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vær med til at tage ansvar og åbn dørene til din virksomhed. Drejebog til virksomheder i samarbejde med Tresu Group, FKSSlamson

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning FARMAKONOM UDDANNELSEN Mentorordning Farmakonomskolen elev til elev-mentorordning September 2009 Indholdsfortegnelse Mentorordning på Farmakonomskolen... 4 Hvad er en mentor og en mentee?... 4 Formål

Læs mere

OM VOLD TIL 7. 10. KLASSE

OM VOLD TIL 7. 10. KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 7. 10. KLASSE 2 3 Til dette tema indgår en stribe links til undersider på redbarnet.dk/skole og andre hjemmesider. Når du har dette dokument åbent på computeren, kan du

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener X Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

14 glade børn Mudder overalt

14 glade børn Mudder overalt Smtte model: Tur i skoven Hvad skal vi lave 14 glade børn Mudder overalt Sammenhæng: Over en længere periode(efterår og forår) har vi besøgt det samme stykke skov, fra tid til anden. Børnene havde fået

Læs mere

SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre

SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre Lund Børnehus SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre Kære forældre Vi vil med denne sprog folder give inspiration til hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle sit sprog. Sprog

Læs mere

Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015

Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015 Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015 Introduktion Kære leder og medarbejdere Her er resultatet af årets trivselsmåling. Trivselsmåling 2015 giver et øjebliksbillede af trivslen på jeres og

Læs mere

Godt at vide, når man skal i 3. klasse

Godt at vide, når man skal i 3. klasse Godt at vide, når man skal i 3. klasse Kære forældre. Med denne folder vil vi gerne fortælle jer, om de holdninger, ønsker og tanker vi har, når det drejer sig om dit/jeres barns skolegang. Vi stiller

Læs mere