AABYBRO VAND A.M.B.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AABYBRO VAND A.M.B.A."

Transkript

1 AABYBRO VAND A.M.B.A. ARSBERETNING2013 PROGRAM FOR INTERN OVERVAGNING

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 2 2 Ledelseserklcering 2 3 Beskrivelseaf program for intern overvagning Overvagningsprograrnrnet 3 4 Foretagne kontroller Konklusion pa periodens kontroller 4 5 Oversigt over udestaende mellernveerender med kommuner 4 6 Oversigt over afviklede mellemvcerender med kommuner 4 1

3 1. Indledning Aabybro Vand A.m.b.a. skal i medfer af vandsektorloven lov nr. 469 af 12/62009 etablere et program for intern overvagning. Programmet skal i medfer af loven medvirke til, at Aabybro Vand A.m.b.a. ved aftaleindgaelse kun varetager egne ekonorniske interesser og ikke andre selskabers eller interessenters interesser. Det er i vandsektorloven bestemt, at aftaler skal indgas pa markedsvilkar aftaler skal foreligge skriftligt pa aftaletidspunktet. Der skal pa grundlag af programmet udarbejdes en arsberetning. som indeholder: en beskrivelse af programmet, en beskrivelse af programmets gennernferelse, herunder den foretagne kontrol med overholdelsen af programmet, en oversigt over selskabets udestaende mellemvcerender med kommuner opgjort inkl. renter pa tidspunktet for offentliggerelse af arsberetningen, og en oversigt over de mellemvcerender, der er afviklet helt eller delvist pa tidspunktet for offentliggerelse af arsberetntngen, jf. bekendtgerelse om afvikling af mellemvcerender mellem kommuner og vandselskaber. Arsberetningen for et kalenderar skal offentliggeres og indberettes til Forsyningssekretariatet senest den 1. maj i det efterfelgende kalenderar. I rnedfer af bekendtgerelsen om programmet for intern overvagning skal arsberetningen veere ledsaget af en revisorerklcering. 2. Ledelsesberetning Ledelsen i Aabybro Vand A.m.b.a. har i rnedfer af vandsektorloven og den tilhorende bekendtgerelse nr. 298 af 25. marts 2010, etableret et program for intern overvagning. Nzerveerendearsberetnlng omfatter i rnedfer af bekendtgerelse 298 af 25. marts 2010 perioden 1. januar december Jeg skal hermed erklzere, at: arsberetntngen for period en 1. januar december 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med vejledning om internt overvagningsprograrn efter vandsektorloven dateret april det interne overvagningsprograrn i perioden 1. januar december 2013 har efterlevet de retningslinjer, som er endeligt formaliseret ved programmets vedtagelse den 17. maj

4 Aabybro, den 9. april 2014 Drifts/eder 3. Beskrivelse af program for intern overvagnlng Efter vandsektorloven skal vandselskabers aftaler om keb og salg indgas skriftligt pa rnarkedsvllkar, Forrnalet med, at aftaler skal indgas pa rnarkedsvilkar, og at dette skal overvages internt, er at sikre det grundlceggende princip, at aftaler alene skal varetage selskabets egne interesser og ikke indebeerer diskrimination af kunder eller leveranderer. Virksomhederne skal drives omkostningseffektivt, og reglerne om intern overvagning skal forhindre, at der overferes midler til interesseforbundne virksomheder gennem accept af h!1ljepriser ved indkeb eller for lav prisscetning af vandselskabets egne produkter. Aabybro Vand A.m.b.a. skal med afseet i ovenstaende udarbejde et internt overvagnlngsprograrn med en beskrivelse af de forholdsregler og procedurer, der kan sikre, at aftaler bliver indgaet pa de neevnte betingelser. Overvagningen omfatter foruden selve programmets etablering ogsa en efterfelgende kontrol af, at selskabets konkrete aftaler rent faktisk opfylder de neevnte krav. Aabybro Vand A.m.b.a. har iveerksat felgende tiltag: Etablering af et overvagningsprogram med en tilknyttet kontrolprocedure for at sikre aftaleindgaelse pa rnarkedsvilkar. Procedure for sikring af dokumentation for, at vcesentlige aftalers priser og vilkar kan dokumenteres. 3.10vervagningsprogrammet Det interne overvagningsprograrn bestar af en manual godkendt af ledelsen, som beskriver selskabets overordnede politik for indgaelse og detaljerede politikker for underornrader. Der er udpeget en overvagningsansvarlig, som lebende paser, at programmet felges, Programmet beskriver endvidere, hvilke dokumentationskrav der forventes at veereopfyldt ved aftaleindgaelser, og hvilke interne kontrolprocedurer, der er til lebende og opfelgende kontrol af programmets overholdelse. 3

5 Til brug for opfyldelsen af programmet er der udviklet et seerligt arkivsystem som sikrer, at der kan gennernferes savel lebende som opfelgende kontrol af indgaede aftaler. Det interne overvagningsprogram indeholder endvidere retningslinjer for, hvorledes medarbejderne og radgivere informeres om deres ansvar i forbindelse med det interne overvagningsprograrn. Selve programmet er tzenkt som et dynamisk program, som lebende skal udvikles i takt med, at der opnas erfaring med dets anvendelse og integration i virksomheden. 4. Foretagne kontroller tebende kontrol Der er i arets leb foretaget kontrol, som beskrevet i det interne overvagningsprograrn af den overvagningsansvarlige. Det sikres saledes, at der lebende sker en overvagning af markedet, med henblik pa at aftaler indgas pa rnarkedsvilkar, og at der foreligger skriftlig dokumentation pa aile aftaler. Det sikres ligeledes en gang arllgt, at aile ansatte samt bestyrelsesmedlemmer er bekendt med overvagningsprogrammets formal, saledes program met efterleves af samtlige personer. Opfelgende kontrol Der foretages en revurdering af overvagningsprogramrnet samt kontrol af arkiveringsprocedurens overholdelse en gang arltgt. Selskabets revisor gennernferer arligt en revision af overvagningsprogramrnets overholdelse. 4.1 Konklusion pa periodens kontroller Selskabets indkeb er sket saledes, at forma let med det interne overvagningsprograrn er overholdt. 5. Oversigt over udestaende mellemvcerender med kommuner Vandselskaber skal i rnedfer af bekendtgerelse nr. 319 af 25. marts 2010 arligt indberette en status over selskabets udestaender med kommuner. Ved mellemvcerender forstas aile tilgodehavender mellem henholdsvis kommune og selskab, som ikke skyldes forsyningsleverancer. Selskabet har ingen mellemvcerender med kommuner. 4

6 6. Oversigt over afviklede mellernveerender med kommuner Vandselskaber skal i rnedfer af bekendtgerelse nr. 319 af 25. marts 2010 arligt indberette en status over selskabets helt eller delvist afviklede mellemvcerender med kommuner. Oversigten over udestaenderne skal vcere opgjort, inklusive renter, pa tidspunktet for offentliggerelsen af neerveerende arsberetntng. Ved mellemvcerender forstas aile tilgodehavender mellem henholdsvis kommune og selskab, som ikke skyldes forsyningsleverancer. Der er ikke foretaget afvikling af mellemvcerender med kommuner i perioden. 5

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere