Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010"

Transkript

1 Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser FADD Årsmøde 2010

2 Mentalisering: Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd

3 Praksis definitioner for mentalisering At have sind på sinde At være opmærksom på egne og andres mentale tilstande At forstå misforståelser At se sig selv udefra og den anden indefra

4

5 Mentalisering er upræcis Vi må dele indre erfaringer med andre for at gøre dem præcise At reflektere over egne indre tilstande er nødvendig for et sundt indre liv Mentalisering er gennem livet under udvikling og er fortsat kompleks og kun gradvis helt opnået

6 Vi kan glemme at andre har en indre verden, og det gør det muligt at behandle dem som objekter (ex vold, seksuelle overgreb) Vi kan have forkerte antagelser om andres indre verden med tragiske konsekvenser (ex krig, hekseafbrænding, terrorisme)

7 Teorien omkring mentalisering tilbyder en samlet teori om børns udvikling og en beskrivelse af, hvilke konsekvenser det får, når børn oplever traumer og omsorgsvigt i deres udvikling

8 Ideer til behandling som er inspireret af den måde mennesket sind naturligt udvikles og præges De elementer, der kendetegner den naturlige relation, som skaber udviklingsmuligheder for menneskehjernen

9 Mentalisering i praksis Borderline personlighedsforstyrrelser Antisociale personlighedsforstyrrelser I dag brugt i forhold til psykoterapi med forældre og spædbørn, i familieterapi, i skoler, til gruppeterapi med teenagere og til arbejdet med familier med børn og teenagere

10 Begrebet og den dertilhørende behandling giver håb for klientgrupper, der tidligere har været anset som svære at behandle

11 En samling af forskellige behandlingstraditioner - det som alle gode behandlere allerede ved

12 Fordelene ved at kunne mentalisere 1. Lærer egne følelser, tanker og antagelser at kende og forstår, at de er baggrunden for ens adfærd. Det giver en fornemmelse af at have kontrol og giver en selvbevidsthed og en fornemmelse af identitet. 2. Mentalisering grundlaget for meningsfulde vedvarende forhold. 3. Mentalisering nøglen til at lære at regulere egne følelser.

13 Mentalisering, regulering af følelser og selvets udvikling

14 Teori Fødslen af det selvstændige selv Tilknytningsfigureren opdager at spædbarnet har et sind Repræsentation af barnets indre tilstande Internaliserer Kernen i det psykologiske sind tilknytnings figur Føre over spædbarn Spædbarnet indoptager forældrerens repræsentation til at forme dets indre psykologske selv Tryg, legende samspil mellem forældre og barn fører til integration af primitive niveauer af oplevelser af indre realitet mentalisering

15 Teori: mellemmenneskelige rum og symbolisering af emotioner Psykologisk selv: 2 nd niveaus udtryk Fysiske selv : Primære udtryk Repræsentation of egne tilstande: Indoptagelse af forældrens billede Symbolsk binding af indre tilstande Naturlige selv i en tilstand af ophidselse Spædbarn Fonagy, Gergely, Jurist & Target (2002) With apologies to Gergely & Watson (1996) signal Ikke sproglige udtryk Markeret udtryk refleksion genkendelse Forældre

16 Mirroring sadness Unmarked mirroring Marked mirroring

17 Teori : Fødslen af det fremmed selv i den forstyrrede tilknytning Forældrens opfattelse ukorrekt eller umarkeret eller begge dele Tilknytningsfigur Barnet Mangel på repræsentation af spædbarnets mentale tilstand Spejling mislykkes Internalisation af en ikke tilpasset mental tilstand som del af selvet Det spirende selv Det fremmede selv Barnet er ude af stand til at finde sig selv som et intentionelt væsen, internaliserer en repræsentation af den anden ind i selvet, men det indeholder forvredene selvopfattelser, som desorganiserer selvet og skaber splittelser

18 Følelseskompasset Følelser er som et kompas, hvorved vi kan orientere os i komplekse mellemmenneskelige relationer

19 Regulering af følelser Hjælpe barnet til at registrere, gruppere og sætte ord på følelsesmæssige tilstande At se barnet i hele dets potentiale Genkendelse, refleksion og markeret udtryk

20 Genkendelse, refleksion og markeret udtryk kræver: Kunne være i kontakt Tro på og validere oplevelser Tolerere barnets følelser Kende egne følelser Udholde egen følelsesmæssige respons Overskud (Stress, PTSD) Regulering krævende, hvis de voksne ikke er i stand til at regulere sig selv, kan de ikke støtte barnet med at regulere

21 Når man ikke får hjælp til at regulere emotioner, udvikler man ikke evnen til selvregulering Stille, indadvendte, opgivet at vise følelser Udadreagerende aggressive

22 Uregulerede følelser og mentalisering Ved uregulerede følelsesmæssige tilstande kan man ikke mentalisere Intense følelser gør os mentalt blinde Mentaliseringsevnen er upålidelig og ustabil situationsafhængig

23 Mentaliseringssvigt Når man mister fokus på de mentale tilstande hos sig selv og den anden. Det vil sige, man mister fornemmelsen for egne følelser, behov, mål og grunde og for den andens. Alle mennesker oplever mentaliseringssvigt og alle oplever en gang imellem at vende tilbage til tidligere tænkemåder Børn, der har været udsat for traumer, eller hvis tidlige tilknytning har været forstyrret, udvikler en skrøbelig mentaliseringevne, som let bryder sammen

24 Mentaliseringssvigt Psykiskækvivalens- Indre og ydre er det samme Teleologisk indstilling - Jeg tror det når jeg ser det - Pseudomentalisering - Som om tænkning - Generelt mentaliseringssvigt

25 Mentalisering i det pædagogiske arbejde

26 Indstillingen Ved konflikter overvældes den professionelle let af stærke følelser - vrede eller afmagt Hjernen kan ved konflikter ikke lave komplicerede refleksioner Vigtigt med indstilling præget af klare og lettilgængelige værdier. Indstillingen et ÅBENT sind Levine 1998, Maclean 1990, 1993)

27 Et ÅBENT sind Åbenhed Balance Empati Nysgerrighed Tålmodighed

28 Hvad siger unge tidligere anbragte om, hvad de har brug for : Jeg er altså her, og jeg vil godt derind bagved, og jeg har tid, og jeg har lyst, og jeg har rum, og jeg har alt, hvad der skal til Mange voksne gør sig ikke begreb om, hvor meget de netop skal vise, at de vil Det er en eller anden form for menneskelighed og rummelighed og nysgerrighed De skal turde se bort fra alle de ydre ting, at man godt kan finde på at signalere: Gå væk (Nielsen 2005 s 108 )

29 Fonagy om indstillingen: Det har vist sig at være den vigtigste og vanskeligste færdighed at få styr på Den have behandlingen gror i

30 En sikker base En tryg tilknytning En relation fri fra angst Kan opleves vanskeligt med målgruppen, da mange af disse børn og unge også har brug for struktur og rammer Men hvis behandlingstilgangen indeholder straffe, isolation eller andre angstfremkaldende strategier, er den behandlingsstrategi, der præsenteres i dette afsnit ikke mulig af bruge (Wallroth 2010 ).

31 Udvikling af mentalisering Mentalisering avler mentalisering Ikke mentalisering avler ikke mentalisering Mentalisering kan kun læres ved at indgå i samspil, hvor den voksne mentaliserer Læres udefra og ind Hvis omsorgssvigtede og traumatiserede skal udvikle evnen til mentalisering, skal de være i et samspil, hvor de voksne er i stand til at mentalisere

32 Intense følelser giver mulighed for at arbejde med regulering af følelser. Livet leves i samspil med andre mennesker, hvor intense følelser vækkes. Derfor bør behandlingen fokusere på disse tilstande. De store raseriudbrud kan betragtes som et vindue til indre udvikling. Det er mere bekymrende, når disse børn/ unge er alt for overtilpassede (Blaustein et al 2006).

33 Mentaliseringssvigt

34 Regulering af følelser Genkendelse, refleksion, markeret spejling Mentalisering vejen til refleksion Hvad sker der i barnets sind hvad er baggrunden for adfærden Volumenknappen Afledning

35 Ved regulering opmærksomhed på: Når den professionelle ikke længere er i stand til at indgå i udviklingsfremmende samspil Kopier den naturlige familie med far og mor - Skift til kollega der kan mentalisere Husk både nedregulering og opregulering

36 Magt og afmagt ved traumatiserede børn og unge

37

38 Når børn begynder at opføre sig dårligt er vores umiddelbare impuls at straffe og fratage dem rettigheder men det hjælper os ikke; vi har en tendens til at se børn der er klagende, krævende og aggressive som forkælede frem for at indse at disse kvaliteter ofte stammer fra umødte behov og uudforsket potential ikke fra at have for meget eller føle sig for god For at få børn til at være givende og empatiske skal de behandles på den måde Perry 2008 s 243

39 Når man arbejder med børn og unge, der er tilbøjelige til at handle frem for at tænke og føle, er det fristende at forholde sig til dem på det niveau, de udtrykker sig på.. Det betyder at de professionelle i arbejdet med denne type børn / unge er fristede til at reagere ved at handle i forhold barnet eller den unges adfærd. (Allen et. al 2010)

40 Magt og afmagt Magt - afmagt Mentalisering som broen mellem magt og afmagt At være stærk uden at skulle have magt kræver fornemmelse af et stabilt selv Voksne, der ser selvet i hele dets potentiale og anerkende dets selvstændighed

41 For en mor udvikles evnen til at indgå i udviklingsfremmende samspil over tid gennem moderens graviditet fødsel og den første tid med barnet. (Stern et al 1999). Professionelle har ikke gennemlevet disse faser og det er derfor ikke naturligt på samme måde at fastholde indstillingen og indgå i de udviklingsfremmende samspil. Det er derfor særligt udfordrende opgave for professionelle og kræver kontinuerlig uddannelse og supervision. Desuden er der brug for et kollegialt miljø hvor mentaliserings perspektivet fortsat er i fokus

42 Links

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi Undervisningsforløb Stress (Sundhed-og arbejdspsykologi) Formålet med dette tema er at give en introduktion til det moderne livs stressende vilkår og betydningen af dette for udvikling af stress. Individuelle

Læs mere

Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn

Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn folkeskolen.dk november 2010 1 /5 Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn Kære lærere og pædagoger, Det følgende er skrevet til jer - ud fra bøger, artikler, pjecer, kurser,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Æstetiske læreprocesser at sige ja

Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetik handler om kvalitet, dybde, meningsfuldhed uanset om det er smukt eller hæsligt. Det handler om at vende op og ned på vores forståelse, overskride og flytte grænser,

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring

Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring Kjeld Fredens & Anette Prehn (2012) Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring den 21-01-2013 kl. 7:57 Søren Moldrup side 1 af 11 sider 1. Introduktion Kierkegaard skrev, at livet forstås baglæns,

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Udvikling af barnets hjerne 0-18 år

Udvikling af barnets hjerne 0-18 år Udvikling af barnets hjerne 0-18 år Artikel til Tænketanken Af Ann-E. Knudsen 2008 copyright Det første, som er væsentligt at præcisere, er, at hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til. Det neurale

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil.

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Side 1 af 98. Chr. A. Stewart-Ferrer www.ferrer.dk

Side 1 af 98. Chr. A. Stewart-Ferrer www.ferrer.dk Side 1 af 98 De vigtigste ord i borderline-arbejde er nyttig og hensigtsmæssig! Forord Igennem adskillige år har jeg arbejdet med mennesker med borderline-problemer og som terapeut. Da jeg i sin tid begyndte

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere