NYHEDSBREV NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 8-2014"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR Kære læsere Her udkommer et nyt IWI - og et nyt Inner Wheel år er startet. Et år er gået med det nye IWI, som du kan se, så er der rig g mange ar kler med i de e nummer og det er bare dejligt! Der er også nogle referater fra både ISO- og distriktsmøder og de e, for at andre kan få lidt input l deres ak viteter. Ikke alle læser de andre distrikters referater og så kan det måske være en vej frem. Desuden har der været landsmøde samt e erårsdistriktsmøder og disse har også givet anledning l lidt skriveri. Gruppen, der står for Conven on-ture har også et indlæg og her skal du lige være opmærksom på, om det måske er din klub, der kan have lidt indflydelse på det ene eller andet arrangement. God læselyst! Redak onsgruppen v/annalise Larsen, Andrea Welzel og Dorte Allerup Interna onal Inner Wheel s verdenspræsident på besøg i Danmark For et år siden inviterede Dansk Inner Wheel Råd den kommende verdenspræsident Abha Gupta (Indien) l vores landsmøde i oktober Det var med stor glæde at hun takkede ja - nu ved vi jo godt at hun trods enorm stor rejseak vitet, ikke deltager i landsmøder rundt om i verden. Invita onen blev foranlediget pga. Conven on 2015, hvor Abha står i spidsen som Verdenspræsident. Abha havde valgt at tage sin kasserer Kapilla Gupta med l Danmark, de kom fra boardmøde i Manchester. De ankom fredag e ermiddag l København lu havn, hvor landsmødekoordinator Lis Catrine Poulsen ventede på dem, og kørte dem l Nyborg Strand. Fredag a en var de friske l at deltage i et arrangement med det nuværende og kommende råd i Danmark. Lørdag havde de mulighed for fri d om formiddagen, hvor de besøgte standene i vandregangen på Nyborg Strand, og der havde mulighed for at tale med mange Inner Wheel ere. E ermiddagen var afsat l besøg hos alle distrikterne, hvor de havde sagt ja l at følge min færd rundt på besøg - Boardmedlem Annelise Andersen, Brønderslev deltog også i den seance. Det var meget givende for vores verdenspræsident at møde distrikterne, og som Abha udtalte der er virkelig stor forskel på møderne. Ens for alle møderne var dog at vi blev budt velkommen og verdenspræsidenten modtog en rose fra hvert distrikt det var hun meget glad for. Lørdag a en havde vi en fantas sk festaften, hvor de begge gav udtryk for at have hygget sig med god underholdning og dejlig snak ved bordet. Søndag står hele dagen i landsmødets tegn, hvor verdenspræsident Abha Gupta havde et spændende indlæg (kan læses under referat fra landsmødet: h p://www.intern.innerwheel.dk/ da/2014landsmoede). Det er en stor oplevelse at have besøg af Verdenspræsidenten. Under hele besøget, var der nogen der tog sig af vores gæster på bedste vis, og stor tak l dem der hjalp med det. På billedet ses Dansk Inner Wheel Råd (der mangler distriktspræsident Majbrit Bendixen D44). Og vores to indiske gæster Abha Gupta og Kapila Gupta. Med venlig hilsen/best regard Na onalrepræsentant Lene Krüger Schade

2 I Hadsund Inner Wheel år er der tale om lang dsplanlægning Allerede i marts, når det nye års bestyrelse er på plads og de forskellige udvalg er dannet, kan planlægningen af det nye års program begynde. Programudvalget holder sine første møder, og opgaver samt ansvar for hver sit mødes indhold bliver uddelegeret l medlemmerne. Når det hele er faldet på plads, kan arbejdsgruppen omkring den nye programfolders indhold og layout begynde sit arbejde. Denne arbejdsgruppe bestod i år af klubbens sekretær Bente Carpen er samt tre frivillige hjælpere fra Hadsund Rotary klub. På Inner Wheel årets første møde i august blev den nye programfolder uddelt og studeret med stor interesse. Klubbens programudvalg har sørget for spændende og indholdsrige oplevelser i Inner Wheel året Septembermødet holdes hos S ne Bager i Miserope i Øster Hurup. På programmet står alvorlige, men ny ge foredrag om liv reddende førstehjælp med instruk on og brug af hjertestarter samt foredrag om sorg- og krisehjælp. Klubben skal fx også besøge Arden frugt og grønt samt a olde velgørenhedsa en i Skelund Midtpunkt. Link l folder: h p://www.hadsund.innerwheel.dk/userfiles/folder% pdf Årskri I Årskri et var der en ar kel fra Sindal IW Stø eprojekt - Paris Vi beklager meget at der var kommet en forkert forfa er på denne ar kel. Den rig ge forfa er er: Karen Mortensen, Pastpræsident Redak onsgruppen Kort fra E erårsdistriktsmødet i distrikt 44 Vi havde et rig gt godt e erårsdistriktsmøde på Nyborg Strand. Mødet blev a oldt i en god og posi v ånd. Beretningerne blev vedtaget og alle spørgsmål blev besvaret i en god dialog medlemmerne imellem. Distriktspræsident Majbri Bendixen bød velkommen på både dansk og færøsk l stor overraskelse for alle og stor glæde hos vores færøske medlemmer af distriktskomiteen. Alle beretninger var udsendt på forhånd, så der blev kun kny et enkelte bemærkninger l dem fra bestyrelsen. Pastdistriktpræsident Else Krarup-Pedersen lføjede l sin beretning en kort evaluering af Rotaryfamiliedagen den 6. september Synlighed var en stor del af Else Krarup-Pedersens beretning, og her var der virkelig en chance for at gøre sig synlig. Else havde modtaget evaluering fra 6 klubber, men mindst 13 klubber i distrikt 44 havde deltaget i dagen. Else Krarup-Pedersen iførte sig dere er den gule vest med Inner Wheel logoet, som var blevet frems llet l Rotaryfamiliedagen; ligesom klubberne havde ha mulighed for at købe Roll Ups l at reklamere for Inner Wheel. Else Krarup-Pedersen fortalte dere er om nogle af ak viteterne: Cykelløb i den nordlige del af Vendsyssel, udnævnelse af årets kvinde, et motorcykelløb og deltagelse i et hestemarked. Flere steder havde man lavet reklamefremstød for de shelters, som Rotary donerer l katastroferamte områder i verden, og udvekslingsstudenter havde deltaget mange steder i distriktet. Der havde været stor forskel på, hvad der fungerede på Rotary-familiedagen. I frem den vil man prøve at sikre sig, at både Inner Wheel og Rotary deltager sammen om arrangementet. De steder, hvor man har gjort det i år, har det været en rig g dejlig oplevelse for deltagerne. Men generelt blev der desværre også sagt, at der ikke har været mange besøgende l de forskellige arrangementer, derfor bør et lignende arrangement nok fremover ligge i forbindelse med et andet arrangement i byen/området og ikke nødvendigvis på den officielle dag. Else Krarup-Pedersen slu ede med at sige, at alt i alt har det været en giv g og lærerig proces, hvor der var plads l forbedringer. Else Margrethe Møgelmose, Distrikt 44

3 Rebild Inner Wheel på tur l Amsterdam i maj 2014 Der var afgang fra Aalborg lu havn l Shipol. Vi var 8 friske piger, der ankom i strålende solskin og spiste frokost ude. Vi tog med bus l hotel, men stod desværre af for dligt. Vore 2 hollandske Inner Wheel piger spurgte om hjælp hos de højere magter i et lille træhus med salg af brochurer og så vi gik den sidste km. Vi tog en sejltur i en lille åben turistbåd, med en meget interessant guide. Tre friske fyre lavede morgenmad l os i en lille Cafe lige rundt om hjørnet. Cafeen havde internet, så vi downloadede app s l Rijksmuseet og en gra s rundvisning på 90 minu er. Vi havde købt entrebille er på ne et, så hur gt og nemt at komme ind. Vi gik den guidede tur via telefon m/ høretelefon-så Van Gogh billedet, dukkehuset og kinesisk porcelæn. Da vi gik ud var køerne indgangene meget-meget lange. E er Museet var det d l at få frisk lu og nyde s lheden i de små gader, vi havde et par gamle med, der gik krumbøjet over vejen for rødt lys, men heldigvis blev de ikke kørt ned af én af de mange cyklister. Dagen slu ede med en forudbes lt middag og en lille kop øl i nærheden af hotellet. Rundtur i Blomsterparken næste dag, vi havde igen e ckets l både bus og entre-nemt. Der var stadig masser af tulipaner og 1. million mennesker, for der kom blomsteroptog senere på dagen. Vi stod i en rundkørsel, troede, at de pyntede biler kørte rundt men nej, de kørte kun på den anden side, så armen med kameraet i vejret der knipses-med håbet om, at der kom noget i kameraet. Da vi skulle hjem troede vi ikke vore egne øjne, for køen l bussen var som en slange med flere s-er og der blev flere og flere s-er. Vi havde et par udbrydere med, der ville springe køen over, men de blev buet ud og blev rig g gode guider l at fortælle, dem der kom, at køen startede altså helt derhenne. Allersidste dag skulle vi i Musikhuset og se ballet Dutch Doubles, vi gik lidt før og så Rembrandts hus, og balle en bage er var superflot med de firkantede kjoler. Med a enflyet hjem kl 21, hvor jeg kom l at sidde ved en pige fra Hasseris. som også var på pigetur, så vi snakkede hele vejen om nød i verden, IW, Rotary og ikke mindst om oplevelser i Amsterdam og vup så var vi i Aalborg.

4 Varde Inner Wheel s 60 års jubilæum Den 15. juni 2014 oprandt dagen, da vi kunne fejre den store dag. Vi havde sparet penge sammen l leje af en bus, som kørte 23 Inner Wheel ere via Helligkors Kirke og Bundsbæk Mølle l herregården Nørre Vosborg ved Vemb. Undervejs i bussen holdt vi møde med sang, 3 min., ISO og klubak viteter. Da vi nåede frem l den smukke gamle herregård, fik vi serveret en vidunderlig brunch med mange egnsspecialiteter. Dere er fik vi en spændende rundvisning, hvorefter turen gik videre l Flamingo Naturpark. Parken er et sandt paradis, skabt af en enkelt mand med lidt hjælp og en mængde energi. Midt i de e eldorado indtog vi pavillonen, hvorfra der var udsigt over parken. Med denne smukke baggrund holdt vi generalforsamling og kædeoverrækkelse. Da bussen kørte os hjem, var der lys g sang l kolde drikke og slik. En prag uld dag var ved at gå på hæld, og ved 19- den var vi a er lbage i Varde. Kirsten Ersgaard - Sekretær Varde INNER WHEEL Billede fra Vardes 60 års jubilæum på Herregården Nørre Vosborg ved Vemb. Det nye år for ISO Jeg har med glæde sagt ja l at blive den nye DISO i D45 e er Sofie Munk. Jeg har glædet mig l de e, og vil gøre mit bedste, for at alle ISO er i vort distrikt kan føle glæden ved at være Inner Wheel ere og at have en posi on i de respek ve klubber, i vort lfælde i 23 klubber i Midt-, Øst- og Vestjylland. Jeg har valgt som ny DISO at invitere D45 s ISO er l en info-, arbejds-,hyggedag i september 2014, så de nye ISO ere kan få en god oplevelse af. De skal høre, hvad det er at være ISO, og hvilke opgaver der er i denne post, men også hvad denne post måske kan bruges l. Jeg tror et sådant møde kan give gode rela oner l ISO ere i vort distrikt og at den enkelte ISO kan nyde fællesskabet og måske glæden ved at være sammen, uden normal dagsorden. Jeg håber at den enkelte ISO vil kunne begynde et rig g godt arbejde i sin klub. Når så ISO-årets rapport og ISOtræf skal afvikles, at vore ISO ere kan føle sig oven på og velforberedt l de e. Vi vil se, hvad denne dag vil bringe, og håbe, at vi kan komme med nye og gode ideer l vore klubber, og ikke mindst at den enkelte ISO, så hun kan føle glæde ved at være en brik i et dejligt dansk og interna onalt samvær. Dona on l Ehlershjemmet Brædstrup-Ry Inner Wheel har bestemt, at en dona on i 2014 igen skulle gå l Ehlershjemmet i Sdr. Vilstrup ved Haderslev. I 2013 blev det l kr , som klubben havde indsamlet. I år kom beløbet op l hele kr Beløbet blev den 9. september 2014 overrakt l hjemmets bestyrelse og daglig leder. Ehlershjemmet er meget glade for den flo e dona on, der vil blive brugt l glæde og gavn for børnehuset, som rummer børn fra O -15 år. Benedikte Ehlers DISO D45

5 Smykkeproduk on overskuddet går l Grønlandske Børn Det var en rig g god og arbejdsom dag, hvor 8 glade Inner Wheel ere frems llede click-on med Inner Wheel - emblemet og lavaperlekæder med mulighed for at klikke Inner Wheel - emblemet på. På denne nye og spændende måde vises Inner Wheels roterende hjul på en moderig g måde. Distriktsbestyrelsen var meget spændt på, hvordan disse smykker og vedhæng ville blive modtaget i Inner Wheel kredse og på Nyborg Strand. Det blev et brag af en succes, smykkerne blev revet væk og mange ekstra bes llinger blev lavet og er senere e ersendt. Resultatet af 8 glade Inner Wheel ers arbejde og Sofie Munk og Laila Bonde Sørensens utræ elige salg på Nyborg Strand, hvor også selveste verdenspræsidenten Abha Gupta og verdenskasserer Kapila Gupta købte smykker og vedhæng. De e arbejde medførte et overskud l Inner Wheels velgørenheds arbejde på mellem kr og kr Det var flot og langt over forventning! Distrikt 45 fortsæ er de e velgørenhedsarbejde den 12.april 2015, hvor der a oldes KREATIV SØNDAG hos distriktspræsident Kirsten Møller og medlemmer fra D 45 er inviteret l at lave flere af disse flo e smykker, som vil blive solgt på Conven on i maj 2015 i København. Overskud fra salget vil gå l Foreningen Grønlandske Børn. Med venlig hilsen Benedikte Ehlers DISO D 45 Smykkeproduk on overskuddet går l Grønlandske Børn Den store succes med Distrikt 45 smykke produk onen er nu klar l at modtage bes lling fra Inner Wheeler som kunne tænke sig at købe et sådant smykke og eller et click on emblem som kan hænges på halskæde og armbånd. Smykkerne kan bes lles ved distriktskasseren Hanne Lauritsen, Ringkøbing eller på tlf Med venlig hilsen Benedikte Ehlers DISO D 45 Laila Bonde viser hvordan man laver smykkerne m.m. l Sofie Munk, Kirsten Møller og bagerst Nina Firtsdal. På billedet fra smykkefrem llingsdagen hos dligere distriktspræsident Laila Bode Sørensen ses: Tidligere DISO i D45 Sofie Munk, D45 distriktspræsident Kirsten Møller, D45 pastdistriktspræsident Grethe Lysgaard, D45 kasserer Hanne Lauritzen, D45 distriktssekretær Nina Fritsdal, D45 DISO Benedikte Ehlers, D45 vicedistriktspræsident Else Ring Rasmussen og dligere D45 distriktspræsident Laila Bonde Sørensen. Inner Wheel distrikt 45s effekter - prisliste: Flagemblemer:1 stk. kr.35-3 stk. kr stk. kr. 300 Click on m/iw emblem 14 eller 19 mm Tilbehør til click on: Halskæde af lava perler Halskæde af halvædelstenee Tilsvarende armbånd Silikone armbånd kr. 100 kr. 200 kr. 200 kr. 100 kr. 30 Overskuddet går til velgørende formål Effekterne kan bestilles hoss distriktskassererenn i distrikt 45

6 Besøg af Distriktpræsidenten Den 14. oktober 2014 blev der holdt fælles Inner Wheel møde med Brædstrup-Ry, Hammel og Skanderborg på Skanderborg Hus. Anledningen var besøget af distriktspræsident Kirsten Møller, som fortalte levende og smilende, om hvor dejligt det er at være Inner Wheel er. Kirsten gav os også et indblik i distriktsbestyrelsens ltag og forslag l nye måder at fremme Inner Wheel på, så vi bliver mere synlige og moderne, således at vi lpasser os nu og frem d og fortsat gør det interessant at være medlem af Inner Wheel. Kirsten Møller er glad for den måde vor distriktssekretær I D 45, Nina Fritsdal, havde lavet det layout, som blev brugt på e erårsdistriktsmødet i D 45. Det var flot og let forståeligt. Vi, der var på Nyborg Strand, kunne se, hvor interesserende verdenspræsidenten var for distriktets fremlæggelse og måden at gøre det på. Kirsten Møller har lavet nogle meget fine grafer l at fremlægge udviklingen i distrikt 45, klub for klub. Et redskab l at se hvordan klubbernes medlemmer fordeler sig aldersmæssigt og hvor mange år de har været medlem. De e er et godt redskab l at se frem den i øjnene og måske gøre noget ved medlemsudviklingen. Det gør ikke noget, at der er mange som er 60 år, når bare der er nok af dem, og der bliver ved med at komme nye l. Kirsten Møller fremlagde og gennemgik lovforslagsændringerne, som vil komme på dagsordnen på Conven on i København i maj Hun fortalte om det vellykkede e erårsdistriktsmøde og landsmøde på Nyborg Strand, og om verdenspræsidentens besøg. Kirsten Møller opfordrede l, at man bruger Inner Wheel s hjemmesider, den interna onale og den danske Inner Wheel side og vore distrikts- og klubsider. Hele programmet krydret med en utrolig flot og overskuelig powerpoint informa on, som gjorde det frisk, fristende, informerende og interessant. Denne a en bød også på besøg af Mødrehjælpens Lokalforening i Aarhus ved Birgi e Heilskov. Lokalforeningen stø er op om Mødrehjælpens arbejde i Aarhus. Der var dejligt: Dagens digt og 3 min., som kan anbefales at læse i månedsbrevet fra Skanderborg Inner Wheel, oktober Det var dejligt at være sammen med de søde Inner Wheel ere, tak Skanderborg. Benedikte Ehlers DISO D 45 Farvrige Kirsten Møller InnerWheel Distrikt 45 medlemmers alder og anciennitet pr. klub 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% > 25 år år alder år anciennitet 5-10 år 2-5 år nye Bræstrup-Ry Distrikt 45 i alt

7 Referat af e erårsdistriktsmødet i distrikt 45 Et dejligt besøg af Inner Wheels verdenspræsident Abha Gupta fra Indien var med l at skabe en god stemning. Kirsten Møller bød hende velkommen og overrakte hende en gave i form af et click-on emblem. Der blev i denne anledning taget et gruppebillede af verdenspræsidenten, na onalrepræsentanten og distriktskomiteen. På mødet blev der taget hul på distriktsbestyrelsens planer for ændringer af distriktskomite-møderne. De fleste foreninger har kun en generalforsamling eller årsmøde og de e bør hos os være e erårsdistriktsmødet, som skal være en afslutning på det foregående Inner Wheel år. Hvor pastdistriktspræsidenten og DISO i deres beretninger fortæller om, hvad der er sket i året, og kassereren aflægger regnskabet for det foregående år. Forårsdistriktsmødet skal så være fremadre et og arbejde med planerne for det kommende Inner Wheel år og være præget af de kommende bestyrelser. På mødet blev forslag om ændring af administra on af distriktets rejsepulje vedtaget. Benedikte Ehlers Lysstumper bliver l mad og myggenet ISO fra Brande Inner Wheel, Kamma Bundgaard, har afleveret en flot samling lysestumper fra sin klub i Brande l lysestøberiet i Ring ved Brædstrup. Lysestumperne bliver smeltet om l nye flo e selvslukkende lys i alle størrelser og farver. Lysene sælget i hele Danmark. Arbejdet med at støbe eller hånddyppe nye lys af genbrugsstearin, pakke og sælge dem, gøres af frivillige, der brænder for en god sag. Den gode sag er Danmissions hjælpeprojekter i Afrika, Mellemøsten og Asien. Under mo o: LYS DER LYSER FOR MANGE Hvis vi køber en pakke Danmission lys l kr. 30, kan f.eks. et barn på kostskole i Sydindien spise sig mæt i 14 dage. Eller En kvinde i Tanzania kan købe et myggenet og spare sin familie for at blive syg af malaria. Benedikte Ehlers DISO D 45

8 Referat fra E erårsdistriktsmødet i distrikt 46 Mødet forløb i god stemning, alle punkter på dagsordenen blev vedtaget. Med hensyn l regnskabet, kan der særlig nævnes at distriktet har købt Roll - ups l hver klub, som en gave. Det var der ikke budge eret med, men bliver der et mindre underskud må vi tage af formuen. Til Conven on er der afsat et beløb på kr , der udloddes i 20 por oner l deltagere i Conven on. Ansøgning om lskud l Conven on fra distriktet kan ske fra 1. januar Dere er vil lodtrækning finde sted i slutningen af februar, hvore er de udtrukne får besked. Ansøgningen skal dokumentere lmelding og betaling l Conven on. Anne Marie Olsen oplyste, at distrikt 46 har inds llet distriktskasserer Birthe Hartmann l posten som rådskasserer. Der vil blive valg, for der er også en kandidat fra distrikt 48, som hedder Elsebeth Jalving. Distriktet viste opbakning l Birthe Hartmann med akklama on. Maren Rasmussen, Aabenraa Inner Wheel Klub spurgte hvad de indsamlede frimærker bruges l. Hanne Dahl fortalte, at frimærkerne sorteres i udenlandske og danske, de bliver vejet i 1 kg poser, som afregnes med kr Sidste år blev det l i alt kr Sidste år blev kr sendt l Seva Kendra klinikken, som udelukkende stø es af Inner Wheel. Sidste år fik en skole i det sydlige Uganda også et beløb. Se også: h p://www.distrikt46.innerwheel.dk/da/distriktsopgaven Karen Margrethe Bay Distrikt 46

9 Rotarydagen i Fredericia Der var masser af liv i Fredericia by, da Fredericia Shopping havde arrangeret høstfest og Open by Night fredag den 3. oktober. I den anledning udskød Fredericia Rotary Klub fejringen af den officielle Rotarydag den 6. september, og sammen med Fredericia Inner Wheel s llede man boder op i Føtexs gamle lokaler i Gothersgade. Boderne præsenterede, hvad Fredericia Rotary Klub står for; bl.a. det skoleprojekt i Vietnam, man har beskæ iget sig med de senere år, samt HANC (Healthy Ageing Network Competances), der handler om, hvordan man får et sundt og ak vt liv i takt med, at levealderen s ger. De besøgende kunne få sig en kop kaffe med lidt sødt, og det var der flere, der beny ede sig af. Repræsentanter for Fredericia Inner Wheel besvarede spørgsmål vedr. Inner Wheels formål, som Distrikt 46 s roll up også viste, og der blev delt brochurer ud l poten elle Inner Wheel medlemmer. Tilstede var også to udvekslingsstudenter, der fortalte om deres oplevelser i hhv. Mexico og USA sammen med Fredericia Rotarys nuværende udvekslingsstudent japanske Mizuki Nakata, som gav en smagsprøve på sit musikalske talent. Mizuki spiller violin både i Fredericia Byorkester og i Sinfonie a orkestret for elever på talentlinjen. Det var et hyggeligt arrangement, og vejret var med os. Med venlig hilsen Fredericia Inner Wheel

10 Dona on l Røde Kors Sommerlejr Gribskov Inner Wheel fra distrikt 47 har doneret kr. l Røde Kors i Helsinge den 11. marts Pengene er overskud fra salg af malerier, lavet af Gribskov Malerne og Kunstværkstedet i Helsinge. Billederne blev solgt l vores Landsmøde på Nyborg Strand i oktober Pengene skal bruges l sommerlejr for særligt udvalgte børn, som skal på Røde Kors sommerlejr i På billederne ses præsident Helle Blomsterberg og kasserer Jørgen Larsen, Røde Kors I Helsinge. Mange venlige hilsener fra sekretær Be na Kvist Billede fra Røde Kors sommerlejr Conven on i Danmark i maj 2015! Til alle, der har denne kæmpeoplevelse l gode SKYND JER TØV IKKE. DET KOMMERE ALDRIG TÆTTERE PÅ Conven on - det lyder som en fanfare, der er skønne rober og masser af mascara. Sådan begyndte mine 3 minu er l et fællesmøde med Søllerød Inner Wheel Klub. Nu er det igen aktuelt at tænke i interna onale baner: At se kvinder i farverige, fremmede klædedragter er hverdagsmad i gadebilledet, men at se dem l Conven on er noget helt andet. Det er kvinder, der også har sagt JA l at fremme sandt venskab, opmuntre l personlig tjeneste og at fremme interna onal forståelse. Det er ved Conven on, at man virkelig fornemmer, hvor mange og hvor lange kæder, der binder Interna onal Inner Wheel sammen. Lyder det høj deligt? Ja, det er det også. Hvor o e tænker vi i Midtjylland, på Sydfyn og i Nordsjælland på, at det netop er INTERNATIONAL INNER WHEEL, vi er medlemmer af? Det er det, vi får chancen for at opleve l maj. Danmark vandt konkurrencen om at få Conven on her l landet (takket være en flot præsenta on), så jeg håber, jeg når at deltage i min 4. Conven on. Jeg er 86 år og op mist. Jeg håber, at vi ses. Kirsten B. Hansen Virum Inner Wheel

11 Taastrup Inner Wheel fik besøg af venskabsklubben og gæstede Chris ansborg slot Lørdag, den 13. september 2014 mødte vi op på hovedbanen kl. 09:30, for at modtage 13 gode skønne Inner Wheel ere fra Ängelholm Luntertun, som kom med det dlige Øresundstog. E er en rask spadseretur gennem indre by samledes vi alle (i alt 29) i indgangslokale l ruinerne under Chris ansborg Slot, hvor vi serverede lidt at drikke før rundturen begyndte. Vor unge guide Olene var rig g dyg g og talte et skandinavisk sprog, som alle kunne forstå. Turen startede nede under slo et, i ruinerne, og fortsa e op i repræsenta onslokalerne (se foto) for l at slu e ved at dvæle ved gobelinerne. Det tog fak sk ca. 2 mer, hvilket var lige lpas, så vi i ro og mag kunne gå det korte stykke l Frederiksholms kanal og Kanalcaféen. Her ventede der os en velsmagende dansk pla e med bægerklang, godt humør og snakken, der bølgede gennem lokalet. Der var tale fra de to præsidenter (se foto) og Eva Lindskog (Ängelholm-L.IW). Jeg havde lavet halstørklæder, som vi kunne udlodde på næste møde. Vejret havde hele den været ar g, men da vi skulle gå, styrtregnede det. Paraplyerne kom frem, men der var ingen sure miner. To og to gik vi l Hovedbanen og fik sagt farvel og tak for en rig g god dag i fællesskabet og venskabets tjeneste. Vi har fået begejstret tak, og de syntes det var perfekt; selv toget hold den. Taastrup Inner Wheel har ha Ângelholm-Luntertun Inner Wheel som venskabsklub i 28 år og har ha mange gode, sjove og interessante oplevelser sammen. Jeg sender en opfordring l alle danske klubber, som endnu ikke har en venskabsklub, at skaffe sig en. Det er bare alle ders. Mange Inner Wheel hilsner fra ISO Toril Mid un Larsen, Taastrup Inner Wheel, D 47. Distrikt 47 s e erårsdistriktsmøde Blev afviklet i en god og posi v stemning. De aflagte beretninger blev alle godt modtaget, og regnskabet blev godkendt. Der var indkommet et par forslag l afstemning. På klubbens forårsdistriktsmøde blev beslu et at hensæ e kr af distriktets midler l anvendelse i forbindelse med Conven on i Det skulle nu beslu es, hvordan disse midler skulle anvendes. Der var indkommet flere forslag, som alle gik ud på, at midlerne skulle anvendes l lskud l medlemmernes deltagelse i Conven on. Forslagene l fordelingsmåde var forskellige. Beslutningen blev, at puljen skulle deles ligeligt blandt de medlemmer, som deltager i Conven on. Der var yderligere et forslag l behandling. De e handlede om proceduren vedrørende valg af formål l årsindsamlingen. Her blev det vedtaget, at man allerede om foråret drø er nogle muligheder, som e erfølgende bliver sendt l høring i klubberne. Birgit Baltzer - DISO distrikt 47 De to præsidenter 13 gode skønne Inner Wheel ere fra Ängelholm Luntertun med os på Chris ansborg Distrikt 47 - bestyrelse

12 Krebsekalas i Helsingborg 29. august 2014 For at lære hinanden bedre at kende over Sundet, havde distriktspræsident Ingelög Wyndhamn og ISO Elisabet Jensen, i samarbejde med distrikt 47 s bestyrelse planlagt denne fest, som blev holdt d. 29. august 2014 i Helsingborg. Fra distrikt 47 deltog vores distriktspræsident Bri a Andersen og DISO Birgit Baltzer, Taastrup, Jeane Rathjen og hendes mand Bo, Søllerød og Inge Conradi, Helsingør og fra Virum vores præsident Kirsten Sørensen, Lise Larsen og undertegnede. Mange svenske Inner Wheelere fra forskellige klubber var også mødt op. Vi var omkring 50 deltagere i alt. Inden vi gik l bords, skulle vi igennem en lille sprogtest. Hvor godt forstår vi hinandens sprog? Vi blev delt på hold bestående af 3 svenskere og 1 dansker. Testen var lavet som en pskupon, hvor der var 3 svarmuligheder. Det svenske hold vandt, med alle 22 rig ge svar. Så gik vi l bords, og iklædte os, det l krebsegilde lhørende udstyr, hat og hagesmæk. Der blev spist, sunget og skålet i snaps. Omkring kl. 23 tog vi båden lbage l Danmark, e er en herlig a en sammen med vore svenske Inner Wheel venner. Anne-Lise Skou Andersen

13 Referat af ISO-træf - Distrikt 48 lørdag, den 25/ , kl Mødet blev holdt på Rådhuskroen i Næstved. DISO Lone Pramming bød velkommen og oplyste, at distriktet var repræsenteret med ISO fra 19 klubber ud af 31 mulige. Dere er blev der serveret en let og lækker frokost, Stjerneskud og e erfølgende kaffe og kransekager. E er spisning og livlig hyggesnak overgik vi l dagens dagsorden: Pkt.1 ISO s opgaver: En rundspørge bordet rundt gav mange forskellige bud på de e job. DISO uddelte vejledningsmateriale og skemaer, som blev grundigt gennemgået. Oversigt over ISO s opgaver: ISO skal være synlig både i klubben og uden for klubben. Være OBS på, hvor i sit lokalområde, klubben kan gøre sig synlig, også gennem pressen. ISO skal sørge for indsamling af dåseringe, briller og frimærker. ISO skal holde kontakt l venskabsklubber i ind- og udland, samt holde sig orienteret om, hvad der sker i klubberne verden over. DISO anbefalede varmt, at ISO deltager i Inner Wheel Rally, der a oldes 2015 i Skagen, samt i Conven on og Intercitymøder. Kort sagt HAVE ALLE ANTENNER ude overalt. Pkt.2 IW I - årsskri et / nyhedsbrevet er lige udkommet med nummer 7. En særdeles flot udgave. ISO er ansvarlig for i sin klub at meddele deadlines, opfordre medlemmer l indlæg, eller selv klare opgaven. Materialet sendes l DISO, som dere er sørger for levering l redak onen. Hvis man ikke har modtaget IWI, skal de e meddeles redaktøren. Hvis man ikke ønsker at modtage IWI og Årsskri et skal de e afmeldes ak vt. Pkt.3 Hvordan går det i klubberne? Inspira on for andre. Der ønskes fornyelse af årsindsamlingen, derfor opfordres vi alle l at gå hjem i klubberne og hente idéer. Forslagene må ikke være omfa et af offentlig stø e og skal være dansk. Forslagene skal være DISO i hænde senest 20/ af hensyn l distriktsmøde. Det foreliggende skri lige materiale l den kommende Conven on i maj 2015 i København forekommer måske overvældende og uoverskueligt for nogle medlemmer, og de e kan være årsag l, at man ikke lmelder sig. De e materiale har ISO Bente Nielsen fra Korsør Nor Inner Wheel nedskrevet l et overskueligt koncept. De e vil DISO udsende l alle klubber i distrikt 48. Der var generel snak om samarbejdet med Rotary, specielt omkring studentertræffene. Her kunne ISO fra Inner Wheel Korsør Nor og ISO fra Inner Wheel Korsør rose samarbejdet med de 2 Rotaryklubber. Der var netop studentertræf i Korsør i 2013,og alt var gået særdeles lfredss llende. Rotary s nye idé, Rotaryfamiliedagen, lørdag, den 6.september blev sendt l IW Korsør med forslag om samarbejde, om projektet. Men forslaget kom i august måned, så det var umuligt at stable noget på benene, så hur gt. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med 3 medlemmer fra Rotary og 3 medlemmer fra Inner Wheel. Fællesprojektet er nu, at vi rsdag, den 25. november 2014 a older et offentligt møde, hvor temaet er, at gøre viden om Rotary og Inner Wheel mere lgængelig. Derfor re es bl.a. henvendelser direkte l de ældste klasser på to af byens skoler, i et forsøg på ad den vej, at få kontakt l personer i de for Rotary og Inner Wheel a rak ve aldersgrupper. Der vil blive et indlæg af en ekstern foredragsholder, som har rejst rundt i USA med 3 dligere udvekslingsstudenter nu unge erhvervsfolk for at afdække hvilken ny e de har ha af udvekslingen. Indlæg af ung mand, som lige har været et år i USA som udvekslingsstudent. Indlæg fra Rotary Korsør og indlæg fra Inner Wheel Korsør. Det bliver spændende, hvorledes de e arrangement bliver modtaget. Et dejligt ISO-træf. Rig g god stemning og gode inspira- oner. Tak l DISO/Lone og l alle deltagere fra Referent/ ISO Korsør Inner Wheel Bente Thomsen

14 Turene i forbindelse med Conven on Det har været utrolig dejligt med kontakten l alle de energiske og hjælpsomme Inner Wheel ere rundt omkring i distrikterne, og takket være jer, har vi nu e erhånden fået programmet på plads i lidt flere detaljer. Vores udfordring har jo hele den været at få plads l alt det, vi synes, deltagerne skal se, og ikke mindst at få plads l flest mulige af jeres gode ideer. Vi synes dog, at det nu tegner rig g godt! På dag 1, som for tur A er den 30. april og for tur B er den 10. maj, kører vi fra København om morgenen kl. 9. Vi gør det første stop ved Storebæltsbroen, hvor Korsør og Korsør Nor Inner Wheel vil stå med kaffe og lidt historie om broen. Here er går turen videre l Odense, hvor vi selvfølgelig skal se H. C. Andersens hus. Men vi er også blevet inviteret l frokost på rådhuset og l en koncert med Odense Motet Kor. Udgravningerne l store forandringer i Odenses bymidte vil være en udfordring for os, men det klarer vi nok med lidt god vilje. Vi forlader Odense og kører l Chris ansfeld, hvor vi skal overna e på Tyrestrup Kro. Pigerne i Chris ansfeld Inner Wheel har arrangeret info om byen om a enen og en rundvisning næste morgen. På dag 2 (1. maj (St. Bededag) og 11. maj) kører vi l Ribe, hvor vi regner med at være ved den. Her skal vi se på byen, forhåbentlig guidet af Inner Wheel ere fra Skærbæk - og måske også andre? Inner Wheel klubber. Vi vil også gerne se Vikingemuseet og vi skal have frokost i et af byens gamle huse. Her er der stadig plads l gode ideer fra klubberne! Fra Ribe går turen nordpå, idet vi skal have middag og overna e på Nr. Vosborg. Vi håber meget at se pigerne fra de omliggende klubber l en festlig middag om a enen, gerne med en lille underholdning i ærmet? På dag 3 (2. maj henh. 12. maj) skal vi næsten tværs over Jylland. Vi kører l Skive, hvor de meget ak ve piger i Skive IW vil arrangere et program og en frokost for os. Tidlig e ermiddag går turen l Viborg l en lille CONVENTION 2015 byrundtur, inden vi kører nordpå. Vi vil rig g gerne have kontakt l pigerne fra Viborg og omliggende klubber, I har nok nogle ideer l, hvad vi kan bruge en mes d l i Viborg. Turen fortsæ er over Lim orden l Gl. Vrå. Her håber vi også på besøg af klubmedlemmer fra nærliggende klubber. På dag 4 (3. maj og 13. maj) tager de nordjyske klubber over. De har planlagt et meget fint program, som vil føre deltagerne hele vejen op l Skagen, hvor vi selvfølgelig skal ud på Grenen og også opleve andre ng i byen, inden vi sidst på e ermiddagen indlogerer os på hotel i Frederikshavn. Vi håber meget på, at klubbernes medlemmer vil slu e op om denne tur der, hvor det er muligt for dem. På dag 5 (4. maj og 14. maj) har vi en lang tur foran os. Vi starter med at se på kalkmalerier i Sæby og kører så i rask tempo sydpå l Bjerringbro, hvor vi skal spise frokost hos Astrid Holmriis, som har designet vort Conven on logo. E er frokost skal vi l Silkeborg og sejle derfra l Himmelbjerget. Her henter bussen os og kører os l Sophiendal, hvor vi skal overna e og have den sidste dejlige middag, forhåbentlig med stort fremmøde af Inner Wheel piger fra området. På dag 6, turens sidste (5. maj og 15. maj) går turen l Mols, hvor deltagerne skal lbringe en afslappet dag i danske (Inner Wheel) sommerhuse inden vi sejler fra Århus sidst på e ermiddagen, og turen slu er først på a enen i København. De e korte rids af turen giver jer forhåbentlig et godt indtryk af ruten og de oplevelser, deltagerne har i vente de forskellige steder. Ruten og de her beskrevne detaljer ligger fast, men hvis I derudover har gode ideer eller kommentarer, hører vi rig g gerne fra jer snarest muligt. Når vi nærmer os lidt mere, vil I få nærmere oplysninger om mulighederne for deltagelse i de forskellige arrangementer. Kontakt: Benedicte Overgaard nu og Benedikte Ehlers

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Mødested: Færgekroen, Færgevej 1, 9560 Hadsund 2. onsdag i hver måned - Afbud senest tirsdag kl. 16.00 på www.hadsundinnerwheel.dk Side 1 Onsdag,

Læs mere

Inspiration til klubberne

Inspiration til klubberne Disse inspirationssider er tænkt som gode ideer til at udvikle Inner Wheel i Danmark. Siderne skal være dynamiske, så gode ideer til ændringer sendes via distriktsbestyrelsen til Inner Wheel Danmarks webmaster.

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Revideret 120528 120806 pkt. 10 Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Møder. Bestyrelsesmøder 2 Distrikts- og landsmøde 2-3 Forårsdistriktsmøde 3-4 Instruktionsmøde/kædeoverrækkelse 4

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 11-2015

NYHEDSBREV NR. 11-2015 NYHEDSBREV NR. 11-2015 Kære læsere IWI News Maj 2015 udkommer senere end planlagt. Der kom en Conven on i København ind i planlægningen og forsinkede arbejdet. Et tænkt særnummer om Conven on bliver ikke

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Turen går til Skagen 2012

Turen går til Skagen 2012 Turen går til Skagen 2012 Graceland - Randers Nabohotellet Frokost i sommerhuset Frokost i sommerhuset Hilda danser med nevø Karen og Hilda Anne Lise - hvile til middag Søndag den 13. Maj, drager 3 beboere:

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR R159, R160, R163 1. Læs Rådets forretningsorden og beslutninger gældende for Dansk Inner Wheel Råd, der udførligt beskriver det arbejde i Rådet, som skal varetages af Rådssekretæren (RS). Der findes selvstændige

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Brønderslev Inner Wheel

Brønderslev Inner Wheel Brønderslev Inner Wheel Vejledning til bestyrelse og medlemmer Brønderslev Inner Wheel klub blev chartret den 30. oktober 1965. 1. Bestyrelse Bestyrelsen består af 7 personer: Præsident, pastpræsident,

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig.

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig. E-mail nyhedsbrev nr. 36 Guidet tur til Christiania. Lørdag den 23. august kl. 16.00 Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle 2015 1 Glostrup Kommune arbejder på, at alle børn og unge er en del af fællesskaber fra de starter i dag lbud l de slu er deres skolegang. Det

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang Distriktspræsident Lis Spurré: IW året går på hæld så dette Nyhedsbrev, bliver det sidste i dette IW år. Vi skal snart igen have hjulet til at dreje. For mit vedkommende

Læs mere

Formandens beretning for 2016.

Formandens beretning for 2016. Formandens beretning for 2016. 2016 blev året hvor Skævinge Kunstforening kunne fejre sit 40 års jubilæum. Takket være sponsorater fra lokale virksomheder, Klub Lions Skævinge og penge fra Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Følgende agenda var udsendt på forhånd: 1. Præsentationsrunde 2. Spisning 3. Formandens opgaver 4. Sekretærens opgaver 5. Medlemsstatus

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken Oktober 2017 Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken GYMNASTIKUDVALGET Parasport Danmark Gymnastik dhif.gymnastik@gmail.com Formand Bibiana Gade Tvedvej 197, Tved 5700 Svendborg Mobil: 50 57 45 22 Ansvarsområde:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare 1. Velkomst Rigtig flot fremmøde af forældre. 2. Valg af referent & ordstyrer Referent: Michelle, ordstyrer: Elin 3. Præsentation af nye forældre/

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN DISTRIT 44 LUBBERNES HUSELISTER OG ÅRETS GANG I LUBBESTYRELSEN 2012 2013 GENERELT: Huskelisten er en supplerende vejledning til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, idet alle relevante oplysninger fremgår

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Nyt fra børnehaveklassen, l. & 2. klasse.

Nyt fra børnehaveklassen, l. & 2. klasse. Til forældre og andre venner. Endnu en periode med en glad og arbejdsom atmosfære er forløbet siden sidste nyhedsbrev. Og nu er det næsten blevet sommer! Eleverne nyder de udendørs aktiviteter, og humøret

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr.

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee februar 2017 1 Navn og hjemsted Stk.1. Klubbens

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand Pkt. 1. Valg af dirigent Vibeke Gamst, Aalborghus IW. Pkt. 2. Valg af referenter Forslag: Distriktssekretær Lisbeth Johansen og klubsekretær/

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere