NYHEDSBREV NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 8-2014"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR Kære læsere Her udkommer et nyt IWI - og et nyt Inner Wheel år er startet. Et år er gået med det nye IWI, som du kan se, så er der rig g mange ar kler med i de e nummer og det er bare dejligt! Der er også nogle referater fra både ISO- og distriktsmøder og de e, for at andre kan få lidt input l deres ak viteter. Ikke alle læser de andre distrikters referater og så kan det måske være en vej frem. Desuden har der været landsmøde samt e erårsdistriktsmøder og disse har også givet anledning l lidt skriveri. Gruppen, der står for Conven on-ture har også et indlæg og her skal du lige være opmærksom på, om det måske er din klub, der kan have lidt indflydelse på det ene eller andet arrangement. God læselyst! Redak onsgruppen v/annalise Larsen, Andrea Welzel og Dorte Allerup Interna onal Inner Wheel s verdenspræsident på besøg i Danmark For et år siden inviterede Dansk Inner Wheel Råd den kommende verdenspræsident Abha Gupta (Indien) l vores landsmøde i oktober Det var med stor glæde at hun takkede ja - nu ved vi jo godt at hun trods enorm stor rejseak vitet, ikke deltager i landsmøder rundt om i verden. Invita onen blev foranlediget pga. Conven on 2015, hvor Abha står i spidsen som Verdenspræsident. Abha havde valgt at tage sin kasserer Kapilla Gupta med l Danmark, de kom fra boardmøde i Manchester. De ankom fredag e ermiddag l København lu havn, hvor landsmødekoordinator Lis Catrine Poulsen ventede på dem, og kørte dem l Nyborg Strand. Fredag a en var de friske l at deltage i et arrangement med det nuværende og kommende råd i Danmark. Lørdag havde de mulighed for fri d om formiddagen, hvor de besøgte standene i vandregangen på Nyborg Strand, og der havde mulighed for at tale med mange Inner Wheel ere. E ermiddagen var afsat l besøg hos alle distrikterne, hvor de havde sagt ja l at følge min færd rundt på besøg - Boardmedlem Annelise Andersen, Brønderslev deltog også i den seance. Det var meget givende for vores verdenspræsident at møde distrikterne, og som Abha udtalte der er virkelig stor forskel på møderne. Ens for alle møderne var dog at vi blev budt velkommen og verdenspræsidenten modtog en rose fra hvert distrikt det var hun meget glad for. Lørdag a en havde vi en fantas sk festaften, hvor de begge gav udtryk for at have hygget sig med god underholdning og dejlig snak ved bordet. Søndag står hele dagen i landsmødets tegn, hvor verdenspræsident Abha Gupta havde et spændende indlæg (kan læses under referat fra landsmødet: h p://www.intern.innerwheel.dk/ da/2014landsmoede). Det er en stor oplevelse at have besøg af Verdenspræsidenten. Under hele besøget, var der nogen der tog sig af vores gæster på bedste vis, og stor tak l dem der hjalp med det. På billedet ses Dansk Inner Wheel Råd (der mangler distriktspræsident Majbrit Bendixen D44). Og vores to indiske gæster Abha Gupta og Kapila Gupta. Med venlig hilsen/best regard Na onalrepræsentant Lene Krüger Schade

2 I Hadsund Inner Wheel år er der tale om lang dsplanlægning Allerede i marts, når det nye års bestyrelse er på plads og de forskellige udvalg er dannet, kan planlægningen af det nye års program begynde. Programudvalget holder sine første møder, og opgaver samt ansvar for hver sit mødes indhold bliver uddelegeret l medlemmerne. Når det hele er faldet på plads, kan arbejdsgruppen omkring den nye programfolders indhold og layout begynde sit arbejde. Denne arbejdsgruppe bestod i år af klubbens sekretær Bente Carpen er samt tre frivillige hjælpere fra Hadsund Rotary klub. På Inner Wheel årets første møde i august blev den nye programfolder uddelt og studeret med stor interesse. Klubbens programudvalg har sørget for spændende og indholdsrige oplevelser i Inner Wheel året Septembermødet holdes hos S ne Bager i Miserope i Øster Hurup. På programmet står alvorlige, men ny ge foredrag om liv reddende førstehjælp med instruk on og brug af hjertestarter samt foredrag om sorg- og krisehjælp. Klubben skal fx også besøge Arden frugt og grønt samt a olde velgørenhedsa en i Skelund Midtpunkt. Link l folder: h p://www.hadsund.innerwheel.dk/userfiles/folder% pdf Årskri I Årskri et var der en ar kel fra Sindal IW Stø eprojekt - Paris Vi beklager meget at der var kommet en forkert forfa er på denne ar kel. Den rig ge forfa er er: Karen Mortensen, Pastpræsident Redak onsgruppen Kort fra E erårsdistriktsmødet i distrikt 44 Vi havde et rig gt godt e erårsdistriktsmøde på Nyborg Strand. Mødet blev a oldt i en god og posi v ånd. Beretningerne blev vedtaget og alle spørgsmål blev besvaret i en god dialog medlemmerne imellem. Distriktspræsident Majbri Bendixen bød velkommen på både dansk og færøsk l stor overraskelse for alle og stor glæde hos vores færøske medlemmer af distriktskomiteen. Alle beretninger var udsendt på forhånd, så der blev kun kny et enkelte bemærkninger l dem fra bestyrelsen. Pastdistriktpræsident Else Krarup-Pedersen lføjede l sin beretning en kort evaluering af Rotaryfamiliedagen den 6. september Synlighed var en stor del af Else Krarup-Pedersens beretning, og her var der virkelig en chance for at gøre sig synlig. Else havde modtaget evaluering fra 6 klubber, men mindst 13 klubber i distrikt 44 havde deltaget i dagen. Else Krarup-Pedersen iførte sig dere er den gule vest med Inner Wheel logoet, som var blevet frems llet l Rotaryfamiliedagen; ligesom klubberne havde ha mulighed for at købe Roll Ups l at reklamere for Inner Wheel. Else Krarup-Pedersen fortalte dere er om nogle af ak viteterne: Cykelløb i den nordlige del af Vendsyssel, udnævnelse af årets kvinde, et motorcykelløb og deltagelse i et hestemarked. Flere steder havde man lavet reklamefremstød for de shelters, som Rotary donerer l katastroferamte områder i verden, og udvekslingsstudenter havde deltaget mange steder i distriktet. Der havde været stor forskel på, hvad der fungerede på Rotary-familiedagen. I frem den vil man prøve at sikre sig, at både Inner Wheel og Rotary deltager sammen om arrangementet. De steder, hvor man har gjort det i år, har det været en rig g dejlig oplevelse for deltagerne. Men generelt blev der desværre også sagt, at der ikke har været mange besøgende l de forskellige arrangementer, derfor bør et lignende arrangement nok fremover ligge i forbindelse med et andet arrangement i byen/området og ikke nødvendigvis på den officielle dag. Else Krarup-Pedersen slu ede med at sige, at alt i alt har det været en giv g og lærerig proces, hvor der var plads l forbedringer. Else Margrethe Møgelmose, Distrikt 44

3 Rebild Inner Wheel på tur l Amsterdam i maj 2014 Der var afgang fra Aalborg lu havn l Shipol. Vi var 8 friske piger, der ankom i strålende solskin og spiste frokost ude. Vi tog med bus l hotel, men stod desværre af for dligt. Vore 2 hollandske Inner Wheel piger spurgte om hjælp hos de højere magter i et lille træhus med salg af brochurer og så vi gik den sidste km. Vi tog en sejltur i en lille åben turistbåd, med en meget interessant guide. Tre friske fyre lavede morgenmad l os i en lille Cafe lige rundt om hjørnet. Cafeen havde internet, så vi downloadede app s l Rijksmuseet og en gra s rundvisning på 90 minu er. Vi havde købt entrebille er på ne et, så hur gt og nemt at komme ind. Vi gik den guidede tur via telefon m/ høretelefon-så Van Gogh billedet, dukkehuset og kinesisk porcelæn. Da vi gik ud var køerne indgangene meget-meget lange. E er Museet var det d l at få frisk lu og nyde s lheden i de små gader, vi havde et par gamle med, der gik krumbøjet over vejen for rødt lys, men heldigvis blev de ikke kørt ned af én af de mange cyklister. Dagen slu ede med en forudbes lt middag og en lille kop øl i nærheden af hotellet. Rundtur i Blomsterparken næste dag, vi havde igen e ckets l både bus og entre-nemt. Der var stadig masser af tulipaner og 1. million mennesker, for der kom blomsteroptog senere på dagen. Vi stod i en rundkørsel, troede, at de pyntede biler kørte rundt men nej, de kørte kun på den anden side, så armen med kameraet i vejret der knipses-med håbet om, at der kom noget i kameraet. Da vi skulle hjem troede vi ikke vore egne øjne, for køen l bussen var som en slange med flere s-er og der blev flere og flere s-er. Vi havde et par udbrydere med, der ville springe køen over, men de blev buet ud og blev rig g gode guider l at fortælle, dem der kom, at køen startede altså helt derhenne. Allersidste dag skulle vi i Musikhuset og se ballet Dutch Doubles, vi gik lidt før og så Rembrandts hus, og balle en bage er var superflot med de firkantede kjoler. Med a enflyet hjem kl 21, hvor jeg kom l at sidde ved en pige fra Hasseris. som også var på pigetur, så vi snakkede hele vejen om nød i verden, IW, Rotary og ikke mindst om oplevelser i Amsterdam og vup så var vi i Aalborg.

4 Varde Inner Wheel s 60 års jubilæum Den 15. juni 2014 oprandt dagen, da vi kunne fejre den store dag. Vi havde sparet penge sammen l leje af en bus, som kørte 23 Inner Wheel ere via Helligkors Kirke og Bundsbæk Mølle l herregården Nørre Vosborg ved Vemb. Undervejs i bussen holdt vi møde med sang, 3 min., ISO og klubak viteter. Da vi nåede frem l den smukke gamle herregård, fik vi serveret en vidunderlig brunch med mange egnsspecialiteter. Dere er fik vi en spændende rundvisning, hvorefter turen gik videre l Flamingo Naturpark. Parken er et sandt paradis, skabt af en enkelt mand med lidt hjælp og en mængde energi. Midt i de e eldorado indtog vi pavillonen, hvorfra der var udsigt over parken. Med denne smukke baggrund holdt vi generalforsamling og kædeoverrækkelse. Da bussen kørte os hjem, var der lys g sang l kolde drikke og slik. En prag uld dag var ved at gå på hæld, og ved 19- den var vi a er lbage i Varde. Kirsten Ersgaard - Sekretær Varde INNER WHEEL Billede fra Vardes 60 års jubilæum på Herregården Nørre Vosborg ved Vemb. Det nye år for ISO Jeg har med glæde sagt ja l at blive den nye DISO i D45 e er Sofie Munk. Jeg har glædet mig l de e, og vil gøre mit bedste, for at alle ISO er i vort distrikt kan føle glæden ved at være Inner Wheel ere og at have en posi on i de respek ve klubber, i vort lfælde i 23 klubber i Midt-, Øst- og Vestjylland. Jeg har valgt som ny DISO at invitere D45 s ISO er l en info-, arbejds-,hyggedag i september 2014, så de nye ISO ere kan få en god oplevelse af. De skal høre, hvad det er at være ISO, og hvilke opgaver der er i denne post, men også hvad denne post måske kan bruges l. Jeg tror et sådant møde kan give gode rela oner l ISO ere i vort distrikt og at den enkelte ISO kan nyde fællesskabet og måske glæden ved at være sammen, uden normal dagsorden. Jeg håber at den enkelte ISO vil kunne begynde et rig g godt arbejde i sin klub. Når så ISO-årets rapport og ISOtræf skal afvikles, at vore ISO ere kan føle sig oven på og velforberedt l de e. Vi vil se, hvad denne dag vil bringe, og håbe, at vi kan komme med nye og gode ideer l vore klubber, og ikke mindst at den enkelte ISO, så hun kan føle glæde ved at være en brik i et dejligt dansk og interna onalt samvær. Dona on l Ehlershjemmet Brædstrup-Ry Inner Wheel har bestemt, at en dona on i 2014 igen skulle gå l Ehlershjemmet i Sdr. Vilstrup ved Haderslev. I 2013 blev det l kr , som klubben havde indsamlet. I år kom beløbet op l hele kr Beløbet blev den 9. september 2014 overrakt l hjemmets bestyrelse og daglig leder. Ehlershjemmet er meget glade for den flo e dona on, der vil blive brugt l glæde og gavn for børnehuset, som rummer børn fra O -15 år. Benedikte Ehlers DISO D45

5 Smykkeproduk on overskuddet går l Grønlandske Børn Det var en rig g god og arbejdsom dag, hvor 8 glade Inner Wheel ere frems llede click-on med Inner Wheel - emblemet og lavaperlekæder med mulighed for at klikke Inner Wheel - emblemet på. På denne nye og spændende måde vises Inner Wheels roterende hjul på en moderig g måde. Distriktsbestyrelsen var meget spændt på, hvordan disse smykker og vedhæng ville blive modtaget i Inner Wheel kredse og på Nyborg Strand. Det blev et brag af en succes, smykkerne blev revet væk og mange ekstra bes llinger blev lavet og er senere e ersendt. Resultatet af 8 glade Inner Wheel ers arbejde og Sofie Munk og Laila Bonde Sørensens utræ elige salg på Nyborg Strand, hvor også selveste verdenspræsidenten Abha Gupta og verdenskasserer Kapila Gupta købte smykker og vedhæng. De e arbejde medførte et overskud l Inner Wheels velgørenheds arbejde på mellem kr og kr Det var flot og langt over forventning! Distrikt 45 fortsæ er de e velgørenhedsarbejde den 12.april 2015, hvor der a oldes KREATIV SØNDAG hos distriktspræsident Kirsten Møller og medlemmer fra D 45 er inviteret l at lave flere af disse flo e smykker, som vil blive solgt på Conven on i maj 2015 i København. Overskud fra salget vil gå l Foreningen Grønlandske Børn. Med venlig hilsen Benedikte Ehlers DISO D 45 Smykkeproduk on overskuddet går l Grønlandske Børn Den store succes med Distrikt 45 smykke produk onen er nu klar l at modtage bes lling fra Inner Wheeler som kunne tænke sig at købe et sådant smykke og eller et click on emblem som kan hænges på halskæde og armbånd. Smykkerne kan bes lles ved distriktskasseren Hanne Lauritsen, Ringkøbing eller på tlf Med venlig hilsen Benedikte Ehlers DISO D 45 Laila Bonde viser hvordan man laver smykkerne m.m. l Sofie Munk, Kirsten Møller og bagerst Nina Firtsdal. På billedet fra smykkefrem llingsdagen hos dligere distriktspræsident Laila Bode Sørensen ses: Tidligere DISO i D45 Sofie Munk, D45 distriktspræsident Kirsten Møller, D45 pastdistriktspræsident Grethe Lysgaard, D45 kasserer Hanne Lauritzen, D45 distriktssekretær Nina Fritsdal, D45 DISO Benedikte Ehlers, D45 vicedistriktspræsident Else Ring Rasmussen og dligere D45 distriktspræsident Laila Bonde Sørensen. Inner Wheel distrikt 45s effekter - prisliste: Flagemblemer:1 stk. kr.35-3 stk. kr stk. kr. 300 Click on m/iw emblem 14 eller 19 mm Tilbehør til click on: Halskæde af lava perler Halskæde af halvædelstenee Tilsvarende armbånd Silikone armbånd kr. 100 kr. 200 kr. 200 kr. 100 kr. 30 Overskuddet går til velgørende formål Effekterne kan bestilles hoss distriktskassererenn i distrikt 45

6 Besøg af Distriktpræsidenten Den 14. oktober 2014 blev der holdt fælles Inner Wheel møde med Brædstrup-Ry, Hammel og Skanderborg på Skanderborg Hus. Anledningen var besøget af distriktspræsident Kirsten Møller, som fortalte levende og smilende, om hvor dejligt det er at være Inner Wheel er. Kirsten gav os også et indblik i distriktsbestyrelsens ltag og forslag l nye måder at fremme Inner Wheel på, så vi bliver mere synlige og moderne, således at vi lpasser os nu og frem d og fortsat gør det interessant at være medlem af Inner Wheel. Kirsten Møller er glad for den måde vor distriktssekretær I D 45, Nina Fritsdal, havde lavet det layout, som blev brugt på e erårsdistriktsmødet i D 45. Det var flot og let forståeligt. Vi, der var på Nyborg Strand, kunne se, hvor interesserende verdenspræsidenten var for distriktets fremlæggelse og måden at gøre det på. Kirsten Møller har lavet nogle meget fine grafer l at fremlægge udviklingen i distrikt 45, klub for klub. Et redskab l at se hvordan klubbernes medlemmer fordeler sig aldersmæssigt og hvor mange år de har været medlem. De e er et godt redskab l at se frem den i øjnene og måske gøre noget ved medlemsudviklingen. Det gør ikke noget, at der er mange som er 60 år, når bare der er nok af dem, og der bliver ved med at komme nye l. Kirsten Møller fremlagde og gennemgik lovforslagsændringerne, som vil komme på dagsordnen på Conven on i København i maj Hun fortalte om det vellykkede e erårsdistriktsmøde og landsmøde på Nyborg Strand, og om verdenspræsidentens besøg. Kirsten Møller opfordrede l, at man bruger Inner Wheel s hjemmesider, den interna onale og den danske Inner Wheel side og vore distrikts- og klubsider. Hele programmet krydret med en utrolig flot og overskuelig powerpoint informa on, som gjorde det frisk, fristende, informerende og interessant. Denne a en bød også på besøg af Mødrehjælpens Lokalforening i Aarhus ved Birgi e Heilskov. Lokalforeningen stø er op om Mødrehjælpens arbejde i Aarhus. Der var dejligt: Dagens digt og 3 min., som kan anbefales at læse i månedsbrevet fra Skanderborg Inner Wheel, oktober Det var dejligt at være sammen med de søde Inner Wheel ere, tak Skanderborg. Benedikte Ehlers DISO D 45 Farvrige Kirsten Møller InnerWheel Distrikt 45 medlemmers alder og anciennitet pr. klub 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% > 25 år år alder år anciennitet 5-10 år 2-5 år nye Bræstrup-Ry Distrikt 45 i alt

7 Referat af e erårsdistriktsmødet i distrikt 45 Et dejligt besøg af Inner Wheels verdenspræsident Abha Gupta fra Indien var med l at skabe en god stemning. Kirsten Møller bød hende velkommen og overrakte hende en gave i form af et click-on emblem. Der blev i denne anledning taget et gruppebillede af verdenspræsidenten, na onalrepræsentanten og distriktskomiteen. På mødet blev der taget hul på distriktsbestyrelsens planer for ændringer af distriktskomite-møderne. De fleste foreninger har kun en generalforsamling eller årsmøde og de e bør hos os være e erårsdistriktsmødet, som skal være en afslutning på det foregående Inner Wheel år. Hvor pastdistriktspræsidenten og DISO i deres beretninger fortæller om, hvad der er sket i året, og kassereren aflægger regnskabet for det foregående år. Forårsdistriktsmødet skal så være fremadre et og arbejde med planerne for det kommende Inner Wheel år og være præget af de kommende bestyrelser. På mødet blev forslag om ændring af administra on af distriktets rejsepulje vedtaget. Benedikte Ehlers Lysstumper bliver l mad og myggenet ISO fra Brande Inner Wheel, Kamma Bundgaard, har afleveret en flot samling lysestumper fra sin klub i Brande l lysestøberiet i Ring ved Brædstrup. Lysestumperne bliver smeltet om l nye flo e selvslukkende lys i alle størrelser og farver. Lysene sælget i hele Danmark. Arbejdet med at støbe eller hånddyppe nye lys af genbrugsstearin, pakke og sælge dem, gøres af frivillige, der brænder for en god sag. Den gode sag er Danmissions hjælpeprojekter i Afrika, Mellemøsten og Asien. Under mo o: LYS DER LYSER FOR MANGE Hvis vi køber en pakke Danmission lys l kr. 30, kan f.eks. et barn på kostskole i Sydindien spise sig mæt i 14 dage. Eller En kvinde i Tanzania kan købe et myggenet og spare sin familie for at blive syg af malaria. Benedikte Ehlers DISO D 45

8 Referat fra E erårsdistriktsmødet i distrikt 46 Mødet forløb i god stemning, alle punkter på dagsordenen blev vedtaget. Med hensyn l regnskabet, kan der særlig nævnes at distriktet har købt Roll - ups l hver klub, som en gave. Det var der ikke budge eret med, men bliver der et mindre underskud må vi tage af formuen. Til Conven on er der afsat et beløb på kr , der udloddes i 20 por oner l deltagere i Conven on. Ansøgning om lskud l Conven on fra distriktet kan ske fra 1. januar Dere er vil lodtrækning finde sted i slutningen af februar, hvore er de udtrukne får besked. Ansøgningen skal dokumentere lmelding og betaling l Conven on. Anne Marie Olsen oplyste, at distrikt 46 har inds llet distriktskasserer Birthe Hartmann l posten som rådskasserer. Der vil blive valg, for der er også en kandidat fra distrikt 48, som hedder Elsebeth Jalving. Distriktet viste opbakning l Birthe Hartmann med akklama on. Maren Rasmussen, Aabenraa Inner Wheel Klub spurgte hvad de indsamlede frimærker bruges l. Hanne Dahl fortalte, at frimærkerne sorteres i udenlandske og danske, de bliver vejet i 1 kg poser, som afregnes med kr Sidste år blev det l i alt kr Sidste år blev kr sendt l Seva Kendra klinikken, som udelukkende stø es af Inner Wheel. Sidste år fik en skole i det sydlige Uganda også et beløb. Se også: h p://www.distrikt46.innerwheel.dk/da/distriktsopgaven Karen Margrethe Bay Distrikt 46

9 Rotarydagen i Fredericia Der var masser af liv i Fredericia by, da Fredericia Shopping havde arrangeret høstfest og Open by Night fredag den 3. oktober. I den anledning udskød Fredericia Rotary Klub fejringen af den officielle Rotarydag den 6. september, og sammen med Fredericia Inner Wheel s llede man boder op i Føtexs gamle lokaler i Gothersgade. Boderne præsenterede, hvad Fredericia Rotary Klub står for; bl.a. det skoleprojekt i Vietnam, man har beskæ iget sig med de senere år, samt HANC (Healthy Ageing Network Competances), der handler om, hvordan man får et sundt og ak vt liv i takt med, at levealderen s ger. De besøgende kunne få sig en kop kaffe med lidt sødt, og det var der flere, der beny ede sig af. Repræsentanter for Fredericia Inner Wheel besvarede spørgsmål vedr. Inner Wheels formål, som Distrikt 46 s roll up også viste, og der blev delt brochurer ud l poten elle Inner Wheel medlemmer. Tilstede var også to udvekslingsstudenter, der fortalte om deres oplevelser i hhv. Mexico og USA sammen med Fredericia Rotarys nuværende udvekslingsstudent japanske Mizuki Nakata, som gav en smagsprøve på sit musikalske talent. Mizuki spiller violin både i Fredericia Byorkester og i Sinfonie a orkestret for elever på talentlinjen. Det var et hyggeligt arrangement, og vejret var med os. Med venlig hilsen Fredericia Inner Wheel

10 Dona on l Røde Kors Sommerlejr Gribskov Inner Wheel fra distrikt 47 har doneret kr. l Røde Kors i Helsinge den 11. marts Pengene er overskud fra salg af malerier, lavet af Gribskov Malerne og Kunstværkstedet i Helsinge. Billederne blev solgt l vores Landsmøde på Nyborg Strand i oktober Pengene skal bruges l sommerlejr for særligt udvalgte børn, som skal på Røde Kors sommerlejr i På billederne ses præsident Helle Blomsterberg og kasserer Jørgen Larsen, Røde Kors I Helsinge. Mange venlige hilsener fra sekretær Be na Kvist Billede fra Røde Kors sommerlejr Conven on i Danmark i maj 2015! Til alle, der har denne kæmpeoplevelse l gode SKYND JER TØV IKKE. DET KOMMERE ALDRIG TÆTTERE PÅ Conven on - det lyder som en fanfare, der er skønne rober og masser af mascara. Sådan begyndte mine 3 minu er l et fællesmøde med Søllerød Inner Wheel Klub. Nu er det igen aktuelt at tænke i interna onale baner: At se kvinder i farverige, fremmede klædedragter er hverdagsmad i gadebilledet, men at se dem l Conven on er noget helt andet. Det er kvinder, der også har sagt JA l at fremme sandt venskab, opmuntre l personlig tjeneste og at fremme interna onal forståelse. Det er ved Conven on, at man virkelig fornemmer, hvor mange og hvor lange kæder, der binder Interna onal Inner Wheel sammen. Lyder det høj deligt? Ja, det er det også. Hvor o e tænker vi i Midtjylland, på Sydfyn og i Nordsjælland på, at det netop er INTERNATIONAL INNER WHEEL, vi er medlemmer af? Det er det, vi får chancen for at opleve l maj. Danmark vandt konkurrencen om at få Conven on her l landet (takket være en flot præsenta on), så jeg håber, jeg når at deltage i min 4. Conven on. Jeg er 86 år og op mist. Jeg håber, at vi ses. Kirsten B. Hansen Virum Inner Wheel

11 Taastrup Inner Wheel fik besøg af venskabsklubben og gæstede Chris ansborg slot Lørdag, den 13. september 2014 mødte vi op på hovedbanen kl. 09:30, for at modtage 13 gode skønne Inner Wheel ere fra Ängelholm Luntertun, som kom med det dlige Øresundstog. E er en rask spadseretur gennem indre by samledes vi alle (i alt 29) i indgangslokale l ruinerne under Chris ansborg Slot, hvor vi serverede lidt at drikke før rundturen begyndte. Vor unge guide Olene var rig g dyg g og talte et skandinavisk sprog, som alle kunne forstå. Turen startede nede under slo et, i ruinerne, og fortsa e op i repræsenta onslokalerne (se foto) for l at slu e ved at dvæle ved gobelinerne. Det tog fak sk ca. 2 mer, hvilket var lige lpas, så vi i ro og mag kunne gå det korte stykke l Frederiksholms kanal og Kanalcaféen. Her ventede der os en velsmagende dansk pla e med bægerklang, godt humør og snakken, der bølgede gennem lokalet. Der var tale fra de to præsidenter (se foto) og Eva Lindskog (Ängelholm-L.IW). Jeg havde lavet halstørklæder, som vi kunne udlodde på næste møde. Vejret havde hele den været ar g, men da vi skulle gå, styrtregnede det. Paraplyerne kom frem, men der var ingen sure miner. To og to gik vi l Hovedbanen og fik sagt farvel og tak for en rig g god dag i fællesskabet og venskabets tjeneste. Vi har fået begejstret tak, og de syntes det var perfekt; selv toget hold den. Taastrup Inner Wheel har ha Ângelholm-Luntertun Inner Wheel som venskabsklub i 28 år og har ha mange gode, sjove og interessante oplevelser sammen. Jeg sender en opfordring l alle danske klubber, som endnu ikke har en venskabsklub, at skaffe sig en. Det er bare alle ders. Mange Inner Wheel hilsner fra ISO Toril Mid un Larsen, Taastrup Inner Wheel, D 47. Distrikt 47 s e erårsdistriktsmøde Blev afviklet i en god og posi v stemning. De aflagte beretninger blev alle godt modtaget, og regnskabet blev godkendt. Der var indkommet et par forslag l afstemning. På klubbens forårsdistriktsmøde blev beslu et at hensæ e kr af distriktets midler l anvendelse i forbindelse med Conven on i Det skulle nu beslu es, hvordan disse midler skulle anvendes. Der var indkommet flere forslag, som alle gik ud på, at midlerne skulle anvendes l lskud l medlemmernes deltagelse i Conven on. Forslagene l fordelingsmåde var forskellige. Beslutningen blev, at puljen skulle deles ligeligt blandt de medlemmer, som deltager i Conven on. Der var yderligere et forslag l behandling. De e handlede om proceduren vedrørende valg af formål l årsindsamlingen. Her blev det vedtaget, at man allerede om foråret drø er nogle muligheder, som e erfølgende bliver sendt l høring i klubberne. Birgit Baltzer - DISO distrikt 47 De to præsidenter 13 gode skønne Inner Wheel ere fra Ängelholm Luntertun med os på Chris ansborg Distrikt 47 - bestyrelse

12 Krebsekalas i Helsingborg 29. august 2014 For at lære hinanden bedre at kende over Sundet, havde distriktspræsident Ingelög Wyndhamn og ISO Elisabet Jensen, i samarbejde med distrikt 47 s bestyrelse planlagt denne fest, som blev holdt d. 29. august 2014 i Helsingborg. Fra distrikt 47 deltog vores distriktspræsident Bri a Andersen og DISO Birgit Baltzer, Taastrup, Jeane Rathjen og hendes mand Bo, Søllerød og Inge Conradi, Helsingør og fra Virum vores præsident Kirsten Sørensen, Lise Larsen og undertegnede. Mange svenske Inner Wheelere fra forskellige klubber var også mødt op. Vi var omkring 50 deltagere i alt. Inden vi gik l bords, skulle vi igennem en lille sprogtest. Hvor godt forstår vi hinandens sprog? Vi blev delt på hold bestående af 3 svenskere og 1 dansker. Testen var lavet som en pskupon, hvor der var 3 svarmuligheder. Det svenske hold vandt, med alle 22 rig ge svar. Så gik vi l bords, og iklædte os, det l krebsegilde lhørende udstyr, hat og hagesmæk. Der blev spist, sunget og skålet i snaps. Omkring kl. 23 tog vi båden lbage l Danmark, e er en herlig a en sammen med vore svenske Inner Wheel venner. Anne-Lise Skou Andersen

13 Referat af ISO-træf - Distrikt 48 lørdag, den 25/ , kl Mødet blev holdt på Rådhuskroen i Næstved. DISO Lone Pramming bød velkommen og oplyste, at distriktet var repræsenteret med ISO fra 19 klubber ud af 31 mulige. Dere er blev der serveret en let og lækker frokost, Stjerneskud og e erfølgende kaffe og kransekager. E er spisning og livlig hyggesnak overgik vi l dagens dagsorden: Pkt.1 ISO s opgaver: En rundspørge bordet rundt gav mange forskellige bud på de e job. DISO uddelte vejledningsmateriale og skemaer, som blev grundigt gennemgået. Oversigt over ISO s opgaver: ISO skal være synlig både i klubben og uden for klubben. Være OBS på, hvor i sit lokalområde, klubben kan gøre sig synlig, også gennem pressen. ISO skal sørge for indsamling af dåseringe, briller og frimærker. ISO skal holde kontakt l venskabsklubber i ind- og udland, samt holde sig orienteret om, hvad der sker i klubberne verden over. DISO anbefalede varmt, at ISO deltager i Inner Wheel Rally, der a oldes 2015 i Skagen, samt i Conven on og Intercitymøder. Kort sagt HAVE ALLE ANTENNER ude overalt. Pkt.2 IW I - årsskri et / nyhedsbrevet er lige udkommet med nummer 7. En særdeles flot udgave. ISO er ansvarlig for i sin klub at meddele deadlines, opfordre medlemmer l indlæg, eller selv klare opgaven. Materialet sendes l DISO, som dere er sørger for levering l redak onen. Hvis man ikke har modtaget IWI, skal de e meddeles redaktøren. Hvis man ikke ønsker at modtage IWI og Årsskri et skal de e afmeldes ak vt. Pkt.3 Hvordan går det i klubberne? Inspira on for andre. Der ønskes fornyelse af årsindsamlingen, derfor opfordres vi alle l at gå hjem i klubberne og hente idéer. Forslagene må ikke være omfa et af offentlig stø e og skal være dansk. Forslagene skal være DISO i hænde senest 20/ af hensyn l distriktsmøde. Det foreliggende skri lige materiale l den kommende Conven on i maj 2015 i København forekommer måske overvældende og uoverskueligt for nogle medlemmer, og de e kan være årsag l, at man ikke lmelder sig. De e materiale har ISO Bente Nielsen fra Korsør Nor Inner Wheel nedskrevet l et overskueligt koncept. De e vil DISO udsende l alle klubber i distrikt 48. Der var generel snak om samarbejdet med Rotary, specielt omkring studentertræffene. Her kunne ISO fra Inner Wheel Korsør Nor og ISO fra Inner Wheel Korsør rose samarbejdet med de 2 Rotaryklubber. Der var netop studentertræf i Korsør i 2013,og alt var gået særdeles lfredss llende. Rotary s nye idé, Rotaryfamiliedagen, lørdag, den 6.september blev sendt l IW Korsør med forslag om samarbejde, om projektet. Men forslaget kom i august måned, så det var umuligt at stable noget på benene, så hur gt. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med 3 medlemmer fra Rotary og 3 medlemmer fra Inner Wheel. Fællesprojektet er nu, at vi rsdag, den 25. november 2014 a older et offentligt møde, hvor temaet er, at gøre viden om Rotary og Inner Wheel mere lgængelig. Derfor re es bl.a. henvendelser direkte l de ældste klasser på to af byens skoler, i et forsøg på ad den vej, at få kontakt l personer i de for Rotary og Inner Wheel a rak ve aldersgrupper. Der vil blive et indlæg af en ekstern foredragsholder, som har rejst rundt i USA med 3 dligere udvekslingsstudenter nu unge erhvervsfolk for at afdække hvilken ny e de har ha af udvekslingen. Indlæg af ung mand, som lige har været et år i USA som udvekslingsstudent. Indlæg fra Rotary Korsør og indlæg fra Inner Wheel Korsør. Det bliver spændende, hvorledes de e arrangement bliver modtaget. Et dejligt ISO-træf. Rig g god stemning og gode inspira- oner. Tak l DISO/Lone og l alle deltagere fra Referent/ ISO Korsør Inner Wheel Bente Thomsen

14 Turene i forbindelse med Conven on Det har været utrolig dejligt med kontakten l alle de energiske og hjælpsomme Inner Wheel ere rundt omkring i distrikterne, og takket være jer, har vi nu e erhånden fået programmet på plads i lidt flere detaljer. Vores udfordring har jo hele den været at få plads l alt det, vi synes, deltagerne skal se, og ikke mindst at få plads l flest mulige af jeres gode ideer. Vi synes dog, at det nu tegner rig g godt! På dag 1, som for tur A er den 30. april og for tur B er den 10. maj, kører vi fra København om morgenen kl. 9. Vi gør det første stop ved Storebæltsbroen, hvor Korsør og Korsør Nor Inner Wheel vil stå med kaffe og lidt historie om broen. Here er går turen videre l Odense, hvor vi selvfølgelig skal se H. C. Andersens hus. Men vi er også blevet inviteret l frokost på rådhuset og l en koncert med Odense Motet Kor. Udgravningerne l store forandringer i Odenses bymidte vil være en udfordring for os, men det klarer vi nok med lidt god vilje. Vi forlader Odense og kører l Chris ansfeld, hvor vi skal overna e på Tyrestrup Kro. Pigerne i Chris ansfeld Inner Wheel har arrangeret info om byen om a enen og en rundvisning næste morgen. På dag 2 (1. maj (St. Bededag) og 11. maj) kører vi l Ribe, hvor vi regner med at være ved den. Her skal vi se på byen, forhåbentlig guidet af Inner Wheel ere fra Skærbæk - og måske også andre? Inner Wheel klubber. Vi vil også gerne se Vikingemuseet og vi skal have frokost i et af byens gamle huse. Her er der stadig plads l gode ideer fra klubberne! Fra Ribe går turen nordpå, idet vi skal have middag og overna e på Nr. Vosborg. Vi håber meget at se pigerne fra de omliggende klubber l en festlig middag om a enen, gerne med en lille underholdning i ærmet? På dag 3 (2. maj henh. 12. maj) skal vi næsten tværs over Jylland. Vi kører l Skive, hvor de meget ak ve piger i Skive IW vil arrangere et program og en frokost for os. Tidlig e ermiddag går turen l Viborg l en lille CONVENTION 2015 byrundtur, inden vi kører nordpå. Vi vil rig g gerne have kontakt l pigerne fra Viborg og omliggende klubber, I har nok nogle ideer l, hvad vi kan bruge en mes d l i Viborg. Turen fortsæ er over Lim orden l Gl. Vrå. Her håber vi også på besøg af klubmedlemmer fra nærliggende klubber. På dag 4 (3. maj og 13. maj) tager de nordjyske klubber over. De har planlagt et meget fint program, som vil føre deltagerne hele vejen op l Skagen, hvor vi selvfølgelig skal ud på Grenen og også opleve andre ng i byen, inden vi sidst på e ermiddagen indlogerer os på hotel i Frederikshavn. Vi håber meget på, at klubbernes medlemmer vil slu e op om denne tur der, hvor det er muligt for dem. På dag 5 (4. maj og 14. maj) har vi en lang tur foran os. Vi starter med at se på kalkmalerier i Sæby og kører så i rask tempo sydpå l Bjerringbro, hvor vi skal spise frokost hos Astrid Holmriis, som har designet vort Conven on logo. E er frokost skal vi l Silkeborg og sejle derfra l Himmelbjerget. Her henter bussen os og kører os l Sophiendal, hvor vi skal overna e og have den sidste dejlige middag, forhåbentlig med stort fremmøde af Inner Wheel piger fra området. På dag 6, turens sidste (5. maj og 15. maj) går turen l Mols, hvor deltagerne skal lbringe en afslappet dag i danske (Inner Wheel) sommerhuse inden vi sejler fra Århus sidst på e ermiddagen, og turen slu er først på a enen i København. De e korte rids af turen giver jer forhåbentlig et godt indtryk af ruten og de oplevelser, deltagerne har i vente de forskellige steder. Ruten og de her beskrevne detaljer ligger fast, men hvis I derudover har gode ideer eller kommentarer, hører vi rig g gerne fra jer snarest muligt. Når vi nærmer os lidt mere, vil I få nærmere oplysninger om mulighederne for deltagelse i de forskellige arrangementer. Kontakt: Benedicte Overgaard nu og Benedikte Ehlers

NYHEDSBREV NR. 11-2015

NYHEDSBREV NR. 11-2015 NYHEDSBREV NR. 11-2015 Kære læsere IWI News Maj 2015 udkommer senere end planlagt. Der kom en Conven on i København ind i planlægningen og forsinkede arbejdet. Et tænkt særnummer om Conven on bliver ikke

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 130 September 2012 INNER WHEEL 34. Årgang Dannebrog Sommerstemning i Legoland juli 2012 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 Sommertræf i Odsherred...7 Hvem bestemmer

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 2 FORORD 2 HISTORIEN OM INNER WHEEL ROSEN 3 CV VERDENSPRÆSIDENTEN 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 133 Juni 2013 INNER WHEEL 34. Årgang HKH Kronprinsesse Mary Protector for 16th Convention in Denmark may 2015 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 IW-Nyt s historie...6

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec. 2009 31. Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen Indhold Ja, så er efteråret kommet og jeg skal til at redigere

Læs mere

BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING

BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING Nr. 2 September 2014 37. Årgang Borgerbladet: Ansvarshavende redaktør: Torsten Lund, tlf.: 2333 8913 Tryk : PR OFFSET, 7000 Fredericia. Hvis du ikke har

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 NR. 7 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

Brandes projekt. Læs i dette nummer. i Kenya. Tilmelding til L&R-mødet. Den 8. marts. Den ukrainske mester sover i Ringkøbing.

Brandes projekt. Læs i dette nummer. i Kenya. Tilmelding til L&R-mødet. Den 8. marts. Den ukrainske mester sover i Ringkøbing. Brandes projekt Læs i dette nummer Tilmelding til L&R-mødet Den 8. marts Den ukrainske mester sover i Ringkøbing 7 8-9 i Kenya side 5-6 10-11 soroptima Medlemsblad for Soroptimister Nr. 5 Februar 2009

Læs mere

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Det øverste billede: Dansepar gør klar til at danse Det mellemste billede: Der danses på livet løs, her ses Charlotte

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2014 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Ole Pedersen, formand 51781403 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

Nummer 187 146 JANUAR-FEBRUAR MAJ 2015 2008. 33. 26. årgang

Nummer 187 146 JANUAR-FEBRUAR MAJ 2015 2008. 33. 26. årgang Nummer 187 146 JANUAR-FEBRUAR MAJ 2015 2008 33. 26. årgang 2 DANSK TRIUMPH AUTOMOBIL KLUB BESTYRELSEN Formand Morten Henningsen (420), formand@dtak.dk Frederikssund 47383806 Kasserer Flemming Larsen (1352),

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark IYG en oplevelse for livet! Kronik: Vi skal ud af dødvandet! Spændende tur til Grønland! INDHOLD 6 6 UFORGLEMMELIGE DAGE

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 2-2013 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 1-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 1-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elevskrift nr. 1-2005 Galleri efterår 2004 Indhold Forsidebillede: Parken en efterårsdag IHS Elevskrift Side 14-15: Værdifuldt fjumreår Af Michael

Læs mere