NYHEDSBREV NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 8-2014"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR Kære læsere Her udkommer et nyt IWI - og et nyt Inner Wheel år er startet. Et år er gået med det nye IWI, som du kan se, så er der rig g mange ar kler med i de e nummer og det er bare dejligt! Der er også nogle referater fra både ISO- og distriktsmøder og de e, for at andre kan få lidt input l deres ak viteter. Ikke alle læser de andre distrikters referater og så kan det måske være en vej frem. Desuden har der været landsmøde samt e erårsdistriktsmøder og disse har også givet anledning l lidt skriveri. Gruppen, der står for Conven on-ture har også et indlæg og her skal du lige være opmærksom på, om det måske er din klub, der kan have lidt indflydelse på det ene eller andet arrangement. God læselyst! Redak onsgruppen v/annalise Larsen, Andrea Welzel og Dorte Allerup Interna onal Inner Wheel s verdenspræsident på besøg i Danmark For et år siden inviterede Dansk Inner Wheel Råd den kommende verdenspræsident Abha Gupta (Indien) l vores landsmøde i oktober Det var med stor glæde at hun takkede ja - nu ved vi jo godt at hun trods enorm stor rejseak vitet, ikke deltager i landsmøder rundt om i verden. Invita onen blev foranlediget pga. Conven on 2015, hvor Abha står i spidsen som Verdenspræsident. Abha havde valgt at tage sin kasserer Kapilla Gupta med l Danmark, de kom fra boardmøde i Manchester. De ankom fredag e ermiddag l København lu havn, hvor landsmødekoordinator Lis Catrine Poulsen ventede på dem, og kørte dem l Nyborg Strand. Fredag a en var de friske l at deltage i et arrangement med det nuværende og kommende råd i Danmark. Lørdag havde de mulighed for fri d om formiddagen, hvor de besøgte standene i vandregangen på Nyborg Strand, og der havde mulighed for at tale med mange Inner Wheel ere. E ermiddagen var afsat l besøg hos alle distrikterne, hvor de havde sagt ja l at følge min færd rundt på besøg - Boardmedlem Annelise Andersen, Brønderslev deltog også i den seance. Det var meget givende for vores verdenspræsident at møde distrikterne, og som Abha udtalte der er virkelig stor forskel på møderne. Ens for alle møderne var dog at vi blev budt velkommen og verdenspræsidenten modtog en rose fra hvert distrikt det var hun meget glad for. Lørdag a en havde vi en fantas sk festaften, hvor de begge gav udtryk for at have hygget sig med god underholdning og dejlig snak ved bordet. Søndag står hele dagen i landsmødets tegn, hvor verdenspræsident Abha Gupta havde et spændende indlæg (kan læses under referat fra landsmødet: h p://www.intern.innerwheel.dk/ da/2014landsmoede). Det er en stor oplevelse at have besøg af Verdenspræsidenten. Under hele besøget, var der nogen der tog sig af vores gæster på bedste vis, og stor tak l dem der hjalp med det. På billedet ses Dansk Inner Wheel Råd (der mangler distriktspræsident Majbrit Bendixen D44). Og vores to indiske gæster Abha Gupta og Kapila Gupta. Med venlig hilsen/best regard Na onalrepræsentant Lene Krüger Schade

2 I Hadsund Inner Wheel år er der tale om lang dsplanlægning Allerede i marts, når det nye års bestyrelse er på plads og de forskellige udvalg er dannet, kan planlægningen af det nye års program begynde. Programudvalget holder sine første møder, og opgaver samt ansvar for hver sit mødes indhold bliver uddelegeret l medlemmerne. Når det hele er faldet på plads, kan arbejdsgruppen omkring den nye programfolders indhold og layout begynde sit arbejde. Denne arbejdsgruppe bestod i år af klubbens sekretær Bente Carpen er samt tre frivillige hjælpere fra Hadsund Rotary klub. På Inner Wheel årets første møde i august blev den nye programfolder uddelt og studeret med stor interesse. Klubbens programudvalg har sørget for spændende og indholdsrige oplevelser i Inner Wheel året Septembermødet holdes hos S ne Bager i Miserope i Øster Hurup. På programmet står alvorlige, men ny ge foredrag om liv reddende førstehjælp med instruk on og brug af hjertestarter samt foredrag om sorg- og krisehjælp. Klubben skal fx også besøge Arden frugt og grønt samt a olde velgørenhedsa en i Skelund Midtpunkt. Link l folder: h p://www.hadsund.innerwheel.dk/userfiles/folder% pdf Årskri I Årskri et var der en ar kel fra Sindal IW Stø eprojekt - Paris Vi beklager meget at der var kommet en forkert forfa er på denne ar kel. Den rig ge forfa er er: Karen Mortensen, Pastpræsident Redak onsgruppen Kort fra E erårsdistriktsmødet i distrikt 44 Vi havde et rig gt godt e erårsdistriktsmøde på Nyborg Strand. Mødet blev a oldt i en god og posi v ånd. Beretningerne blev vedtaget og alle spørgsmål blev besvaret i en god dialog medlemmerne imellem. Distriktspræsident Majbri Bendixen bød velkommen på både dansk og færøsk l stor overraskelse for alle og stor glæde hos vores færøske medlemmer af distriktskomiteen. Alle beretninger var udsendt på forhånd, så der blev kun kny et enkelte bemærkninger l dem fra bestyrelsen. Pastdistriktpræsident Else Krarup-Pedersen lføjede l sin beretning en kort evaluering af Rotaryfamiliedagen den 6. september Synlighed var en stor del af Else Krarup-Pedersens beretning, og her var der virkelig en chance for at gøre sig synlig. Else havde modtaget evaluering fra 6 klubber, men mindst 13 klubber i distrikt 44 havde deltaget i dagen. Else Krarup-Pedersen iførte sig dere er den gule vest med Inner Wheel logoet, som var blevet frems llet l Rotaryfamiliedagen; ligesom klubberne havde ha mulighed for at købe Roll Ups l at reklamere for Inner Wheel. Else Krarup-Pedersen fortalte dere er om nogle af ak viteterne: Cykelløb i den nordlige del af Vendsyssel, udnævnelse af årets kvinde, et motorcykelløb og deltagelse i et hestemarked. Flere steder havde man lavet reklamefremstød for de shelters, som Rotary donerer l katastroferamte områder i verden, og udvekslingsstudenter havde deltaget mange steder i distriktet. Der havde været stor forskel på, hvad der fungerede på Rotary-familiedagen. I frem den vil man prøve at sikre sig, at både Inner Wheel og Rotary deltager sammen om arrangementet. De steder, hvor man har gjort det i år, har det været en rig g dejlig oplevelse for deltagerne. Men generelt blev der desværre også sagt, at der ikke har været mange besøgende l de forskellige arrangementer, derfor bør et lignende arrangement nok fremover ligge i forbindelse med et andet arrangement i byen/området og ikke nødvendigvis på den officielle dag. Else Krarup-Pedersen slu ede med at sige, at alt i alt har det været en giv g og lærerig proces, hvor der var plads l forbedringer. Else Margrethe Møgelmose, Distrikt 44

3 Rebild Inner Wheel på tur l Amsterdam i maj 2014 Der var afgang fra Aalborg lu havn l Shipol. Vi var 8 friske piger, der ankom i strålende solskin og spiste frokost ude. Vi tog med bus l hotel, men stod desværre af for dligt. Vore 2 hollandske Inner Wheel piger spurgte om hjælp hos de højere magter i et lille træhus med salg af brochurer og så vi gik den sidste km. Vi tog en sejltur i en lille åben turistbåd, med en meget interessant guide. Tre friske fyre lavede morgenmad l os i en lille Cafe lige rundt om hjørnet. Cafeen havde internet, så vi downloadede app s l Rijksmuseet og en gra s rundvisning på 90 minu er. Vi havde købt entrebille er på ne et, så hur gt og nemt at komme ind. Vi gik den guidede tur via telefon m/ høretelefon-så Van Gogh billedet, dukkehuset og kinesisk porcelæn. Da vi gik ud var køerne indgangene meget-meget lange. E er Museet var det d l at få frisk lu og nyde s lheden i de små gader, vi havde et par gamle med, der gik krumbøjet over vejen for rødt lys, men heldigvis blev de ikke kørt ned af én af de mange cyklister. Dagen slu ede med en forudbes lt middag og en lille kop øl i nærheden af hotellet. Rundtur i Blomsterparken næste dag, vi havde igen e ckets l både bus og entre-nemt. Der var stadig masser af tulipaner og 1. million mennesker, for der kom blomsteroptog senere på dagen. Vi stod i en rundkørsel, troede, at de pyntede biler kørte rundt men nej, de kørte kun på den anden side, så armen med kameraet i vejret der knipses-med håbet om, at der kom noget i kameraet. Da vi skulle hjem troede vi ikke vore egne øjne, for køen l bussen var som en slange med flere s-er og der blev flere og flere s-er. Vi havde et par udbrydere med, der ville springe køen over, men de blev buet ud og blev rig g gode guider l at fortælle, dem der kom, at køen startede altså helt derhenne. Allersidste dag skulle vi i Musikhuset og se ballet Dutch Doubles, vi gik lidt før og så Rembrandts hus, og balle en bage er var superflot med de firkantede kjoler. Med a enflyet hjem kl 21, hvor jeg kom l at sidde ved en pige fra Hasseris. som også var på pigetur, så vi snakkede hele vejen om nød i verden, IW, Rotary og ikke mindst om oplevelser i Amsterdam og vup så var vi i Aalborg.

4 Varde Inner Wheel s 60 års jubilæum Den 15. juni 2014 oprandt dagen, da vi kunne fejre den store dag. Vi havde sparet penge sammen l leje af en bus, som kørte 23 Inner Wheel ere via Helligkors Kirke og Bundsbæk Mølle l herregården Nørre Vosborg ved Vemb. Undervejs i bussen holdt vi møde med sang, 3 min., ISO og klubak viteter. Da vi nåede frem l den smukke gamle herregård, fik vi serveret en vidunderlig brunch med mange egnsspecialiteter. Dere er fik vi en spændende rundvisning, hvorefter turen gik videre l Flamingo Naturpark. Parken er et sandt paradis, skabt af en enkelt mand med lidt hjælp og en mængde energi. Midt i de e eldorado indtog vi pavillonen, hvorfra der var udsigt over parken. Med denne smukke baggrund holdt vi generalforsamling og kædeoverrækkelse. Da bussen kørte os hjem, var der lys g sang l kolde drikke og slik. En prag uld dag var ved at gå på hæld, og ved 19- den var vi a er lbage i Varde. Kirsten Ersgaard - Sekretær Varde INNER WHEEL Billede fra Vardes 60 års jubilæum på Herregården Nørre Vosborg ved Vemb. Det nye år for ISO Jeg har med glæde sagt ja l at blive den nye DISO i D45 e er Sofie Munk. Jeg har glædet mig l de e, og vil gøre mit bedste, for at alle ISO er i vort distrikt kan føle glæden ved at være Inner Wheel ere og at have en posi on i de respek ve klubber, i vort lfælde i 23 klubber i Midt-, Øst- og Vestjylland. Jeg har valgt som ny DISO at invitere D45 s ISO er l en info-, arbejds-,hyggedag i september 2014, så de nye ISO ere kan få en god oplevelse af. De skal høre, hvad det er at være ISO, og hvilke opgaver der er i denne post, men også hvad denne post måske kan bruges l. Jeg tror et sådant møde kan give gode rela oner l ISO ere i vort distrikt og at den enkelte ISO kan nyde fællesskabet og måske glæden ved at være sammen, uden normal dagsorden. Jeg håber at den enkelte ISO vil kunne begynde et rig g godt arbejde i sin klub. Når så ISO-årets rapport og ISOtræf skal afvikles, at vore ISO ere kan føle sig oven på og velforberedt l de e. Vi vil se, hvad denne dag vil bringe, og håbe, at vi kan komme med nye og gode ideer l vore klubber, og ikke mindst at den enkelte ISO, så hun kan føle glæde ved at være en brik i et dejligt dansk og interna onalt samvær. Dona on l Ehlershjemmet Brædstrup-Ry Inner Wheel har bestemt, at en dona on i 2014 igen skulle gå l Ehlershjemmet i Sdr. Vilstrup ved Haderslev. I 2013 blev det l kr , som klubben havde indsamlet. I år kom beløbet op l hele kr Beløbet blev den 9. september 2014 overrakt l hjemmets bestyrelse og daglig leder. Ehlershjemmet er meget glade for den flo e dona on, der vil blive brugt l glæde og gavn for børnehuset, som rummer børn fra O -15 år. Benedikte Ehlers DISO D45

5 Smykkeproduk on overskuddet går l Grønlandske Børn Det var en rig g god og arbejdsom dag, hvor 8 glade Inner Wheel ere frems llede click-on med Inner Wheel - emblemet og lavaperlekæder med mulighed for at klikke Inner Wheel - emblemet på. På denne nye og spændende måde vises Inner Wheels roterende hjul på en moderig g måde. Distriktsbestyrelsen var meget spændt på, hvordan disse smykker og vedhæng ville blive modtaget i Inner Wheel kredse og på Nyborg Strand. Det blev et brag af en succes, smykkerne blev revet væk og mange ekstra bes llinger blev lavet og er senere e ersendt. Resultatet af 8 glade Inner Wheel ers arbejde og Sofie Munk og Laila Bonde Sørensens utræ elige salg på Nyborg Strand, hvor også selveste verdenspræsidenten Abha Gupta og verdenskasserer Kapila Gupta købte smykker og vedhæng. De e arbejde medførte et overskud l Inner Wheels velgørenheds arbejde på mellem kr og kr Det var flot og langt over forventning! Distrikt 45 fortsæ er de e velgørenhedsarbejde den 12.april 2015, hvor der a oldes KREATIV SØNDAG hos distriktspræsident Kirsten Møller og medlemmer fra D 45 er inviteret l at lave flere af disse flo e smykker, som vil blive solgt på Conven on i maj 2015 i København. Overskud fra salget vil gå l Foreningen Grønlandske Børn. Med venlig hilsen Benedikte Ehlers DISO D 45 Smykkeproduk on overskuddet går l Grønlandske Børn Den store succes med Distrikt 45 smykke produk onen er nu klar l at modtage bes lling fra Inner Wheeler som kunne tænke sig at købe et sådant smykke og eller et click on emblem som kan hænges på halskæde og armbånd. Smykkerne kan bes lles ved distriktskasseren Hanne Lauritsen, Ringkøbing eller på tlf Med venlig hilsen Benedikte Ehlers DISO D 45 Laila Bonde viser hvordan man laver smykkerne m.m. l Sofie Munk, Kirsten Møller og bagerst Nina Firtsdal. På billedet fra smykkefrem llingsdagen hos dligere distriktspræsident Laila Bode Sørensen ses: Tidligere DISO i D45 Sofie Munk, D45 distriktspræsident Kirsten Møller, D45 pastdistriktspræsident Grethe Lysgaard, D45 kasserer Hanne Lauritzen, D45 distriktssekretær Nina Fritsdal, D45 DISO Benedikte Ehlers, D45 vicedistriktspræsident Else Ring Rasmussen og dligere D45 distriktspræsident Laila Bonde Sørensen. Inner Wheel distrikt 45s effekter - prisliste: Flagemblemer:1 stk. kr.35-3 stk. kr stk. kr. 300 Click on m/iw emblem 14 eller 19 mm Tilbehør til click on: Halskæde af lava perler Halskæde af halvædelstenee Tilsvarende armbånd Silikone armbånd kr. 100 kr. 200 kr. 200 kr. 100 kr. 30 Overskuddet går til velgørende formål Effekterne kan bestilles hoss distriktskassererenn i distrikt 45

6 Besøg af Distriktpræsidenten Den 14. oktober 2014 blev der holdt fælles Inner Wheel møde med Brædstrup-Ry, Hammel og Skanderborg på Skanderborg Hus. Anledningen var besøget af distriktspræsident Kirsten Møller, som fortalte levende og smilende, om hvor dejligt det er at være Inner Wheel er. Kirsten gav os også et indblik i distriktsbestyrelsens ltag og forslag l nye måder at fremme Inner Wheel på, så vi bliver mere synlige og moderne, således at vi lpasser os nu og frem d og fortsat gør det interessant at være medlem af Inner Wheel. Kirsten Møller er glad for den måde vor distriktssekretær I D 45, Nina Fritsdal, havde lavet det layout, som blev brugt på e erårsdistriktsmødet i D 45. Det var flot og let forståeligt. Vi, der var på Nyborg Strand, kunne se, hvor interesserende verdenspræsidenten var for distriktets fremlæggelse og måden at gøre det på. Kirsten Møller har lavet nogle meget fine grafer l at fremlægge udviklingen i distrikt 45, klub for klub. Et redskab l at se hvordan klubbernes medlemmer fordeler sig aldersmæssigt og hvor mange år de har været medlem. De e er et godt redskab l at se frem den i øjnene og måske gøre noget ved medlemsudviklingen. Det gør ikke noget, at der er mange som er 60 år, når bare der er nok af dem, og der bliver ved med at komme nye l. Kirsten Møller fremlagde og gennemgik lovforslagsændringerne, som vil komme på dagsordnen på Conven on i København i maj Hun fortalte om det vellykkede e erårsdistriktsmøde og landsmøde på Nyborg Strand, og om verdenspræsidentens besøg. Kirsten Møller opfordrede l, at man bruger Inner Wheel s hjemmesider, den interna onale og den danske Inner Wheel side og vore distrikts- og klubsider. Hele programmet krydret med en utrolig flot og overskuelig powerpoint informa on, som gjorde det frisk, fristende, informerende og interessant. Denne a en bød også på besøg af Mødrehjælpens Lokalforening i Aarhus ved Birgi e Heilskov. Lokalforeningen stø er op om Mødrehjælpens arbejde i Aarhus. Der var dejligt: Dagens digt og 3 min., som kan anbefales at læse i månedsbrevet fra Skanderborg Inner Wheel, oktober Det var dejligt at være sammen med de søde Inner Wheel ere, tak Skanderborg. Benedikte Ehlers DISO D 45 Farvrige Kirsten Møller InnerWheel Distrikt 45 medlemmers alder og anciennitet pr. klub 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% > 25 år år alder år anciennitet 5-10 år 2-5 år nye Bræstrup-Ry Distrikt 45 i alt

7 Referat af e erårsdistriktsmødet i distrikt 45 Et dejligt besøg af Inner Wheels verdenspræsident Abha Gupta fra Indien var med l at skabe en god stemning. Kirsten Møller bød hende velkommen og overrakte hende en gave i form af et click-on emblem. Der blev i denne anledning taget et gruppebillede af verdenspræsidenten, na onalrepræsentanten og distriktskomiteen. På mødet blev der taget hul på distriktsbestyrelsens planer for ændringer af distriktskomite-møderne. De fleste foreninger har kun en generalforsamling eller årsmøde og de e bør hos os være e erårsdistriktsmødet, som skal være en afslutning på det foregående Inner Wheel år. Hvor pastdistriktspræsidenten og DISO i deres beretninger fortæller om, hvad der er sket i året, og kassereren aflægger regnskabet for det foregående år. Forårsdistriktsmødet skal så være fremadre et og arbejde med planerne for det kommende Inner Wheel år og være præget af de kommende bestyrelser. På mødet blev forslag om ændring af administra on af distriktets rejsepulje vedtaget. Benedikte Ehlers Lysstumper bliver l mad og myggenet ISO fra Brande Inner Wheel, Kamma Bundgaard, har afleveret en flot samling lysestumper fra sin klub i Brande l lysestøberiet i Ring ved Brædstrup. Lysestumperne bliver smeltet om l nye flo e selvslukkende lys i alle størrelser og farver. Lysene sælget i hele Danmark. Arbejdet med at støbe eller hånddyppe nye lys af genbrugsstearin, pakke og sælge dem, gøres af frivillige, der brænder for en god sag. Den gode sag er Danmissions hjælpeprojekter i Afrika, Mellemøsten og Asien. Under mo o: LYS DER LYSER FOR MANGE Hvis vi køber en pakke Danmission lys l kr. 30, kan f.eks. et barn på kostskole i Sydindien spise sig mæt i 14 dage. Eller En kvinde i Tanzania kan købe et myggenet og spare sin familie for at blive syg af malaria. Benedikte Ehlers DISO D 45

8 Referat fra E erårsdistriktsmødet i distrikt 46 Mødet forløb i god stemning, alle punkter på dagsordenen blev vedtaget. Med hensyn l regnskabet, kan der særlig nævnes at distriktet har købt Roll - ups l hver klub, som en gave. Det var der ikke budge eret med, men bliver der et mindre underskud må vi tage af formuen. Til Conven on er der afsat et beløb på kr , der udloddes i 20 por oner l deltagere i Conven on. Ansøgning om lskud l Conven on fra distriktet kan ske fra 1. januar Dere er vil lodtrækning finde sted i slutningen af februar, hvore er de udtrukne får besked. Ansøgningen skal dokumentere lmelding og betaling l Conven on. Anne Marie Olsen oplyste, at distrikt 46 har inds llet distriktskasserer Birthe Hartmann l posten som rådskasserer. Der vil blive valg, for der er også en kandidat fra distrikt 48, som hedder Elsebeth Jalving. Distriktet viste opbakning l Birthe Hartmann med akklama on. Maren Rasmussen, Aabenraa Inner Wheel Klub spurgte hvad de indsamlede frimærker bruges l. Hanne Dahl fortalte, at frimærkerne sorteres i udenlandske og danske, de bliver vejet i 1 kg poser, som afregnes med kr Sidste år blev det l i alt kr Sidste år blev kr sendt l Seva Kendra klinikken, som udelukkende stø es af Inner Wheel. Sidste år fik en skole i det sydlige Uganda også et beløb. Se også: h p://www.distrikt46.innerwheel.dk/da/distriktsopgaven Karen Margrethe Bay Distrikt 46

9 Rotarydagen i Fredericia Der var masser af liv i Fredericia by, da Fredericia Shopping havde arrangeret høstfest og Open by Night fredag den 3. oktober. I den anledning udskød Fredericia Rotary Klub fejringen af den officielle Rotarydag den 6. september, og sammen med Fredericia Inner Wheel s llede man boder op i Føtexs gamle lokaler i Gothersgade. Boderne præsenterede, hvad Fredericia Rotary Klub står for; bl.a. det skoleprojekt i Vietnam, man har beskæ iget sig med de senere år, samt HANC (Healthy Ageing Network Competances), der handler om, hvordan man får et sundt og ak vt liv i takt med, at levealderen s ger. De besøgende kunne få sig en kop kaffe med lidt sødt, og det var der flere, der beny ede sig af. Repræsentanter for Fredericia Inner Wheel besvarede spørgsmål vedr. Inner Wheels formål, som Distrikt 46 s roll up også viste, og der blev delt brochurer ud l poten elle Inner Wheel medlemmer. Tilstede var også to udvekslingsstudenter, der fortalte om deres oplevelser i hhv. Mexico og USA sammen med Fredericia Rotarys nuværende udvekslingsstudent japanske Mizuki Nakata, som gav en smagsprøve på sit musikalske talent. Mizuki spiller violin både i Fredericia Byorkester og i Sinfonie a orkestret for elever på talentlinjen. Det var et hyggeligt arrangement, og vejret var med os. Med venlig hilsen Fredericia Inner Wheel

10 Dona on l Røde Kors Sommerlejr Gribskov Inner Wheel fra distrikt 47 har doneret kr. l Røde Kors i Helsinge den 11. marts Pengene er overskud fra salg af malerier, lavet af Gribskov Malerne og Kunstværkstedet i Helsinge. Billederne blev solgt l vores Landsmøde på Nyborg Strand i oktober Pengene skal bruges l sommerlejr for særligt udvalgte børn, som skal på Røde Kors sommerlejr i På billederne ses præsident Helle Blomsterberg og kasserer Jørgen Larsen, Røde Kors I Helsinge. Mange venlige hilsener fra sekretær Be na Kvist Billede fra Røde Kors sommerlejr Conven on i Danmark i maj 2015! Til alle, der har denne kæmpeoplevelse l gode SKYND JER TØV IKKE. DET KOMMERE ALDRIG TÆTTERE PÅ Conven on - det lyder som en fanfare, der er skønne rober og masser af mascara. Sådan begyndte mine 3 minu er l et fællesmøde med Søllerød Inner Wheel Klub. Nu er det igen aktuelt at tænke i interna onale baner: At se kvinder i farverige, fremmede klædedragter er hverdagsmad i gadebilledet, men at se dem l Conven on er noget helt andet. Det er kvinder, der også har sagt JA l at fremme sandt venskab, opmuntre l personlig tjeneste og at fremme interna onal forståelse. Det er ved Conven on, at man virkelig fornemmer, hvor mange og hvor lange kæder, der binder Interna onal Inner Wheel sammen. Lyder det høj deligt? Ja, det er det også. Hvor o e tænker vi i Midtjylland, på Sydfyn og i Nordsjælland på, at det netop er INTERNATIONAL INNER WHEEL, vi er medlemmer af? Det er det, vi får chancen for at opleve l maj. Danmark vandt konkurrencen om at få Conven on her l landet (takket være en flot præsenta on), så jeg håber, jeg når at deltage i min 4. Conven on. Jeg er 86 år og op mist. Jeg håber, at vi ses. Kirsten B. Hansen Virum Inner Wheel

11 Taastrup Inner Wheel fik besøg af venskabsklubben og gæstede Chris ansborg slot Lørdag, den 13. september 2014 mødte vi op på hovedbanen kl. 09:30, for at modtage 13 gode skønne Inner Wheel ere fra Ängelholm Luntertun, som kom med det dlige Øresundstog. E er en rask spadseretur gennem indre by samledes vi alle (i alt 29) i indgangslokale l ruinerne under Chris ansborg Slot, hvor vi serverede lidt at drikke før rundturen begyndte. Vor unge guide Olene var rig g dyg g og talte et skandinavisk sprog, som alle kunne forstå. Turen startede nede under slo et, i ruinerne, og fortsa e op i repræsenta onslokalerne (se foto) for l at slu e ved at dvæle ved gobelinerne. Det tog fak sk ca. 2 mer, hvilket var lige lpas, så vi i ro og mag kunne gå det korte stykke l Frederiksholms kanal og Kanalcaféen. Her ventede der os en velsmagende dansk pla e med bægerklang, godt humør og snakken, der bølgede gennem lokalet. Der var tale fra de to præsidenter (se foto) og Eva Lindskog (Ängelholm-L.IW). Jeg havde lavet halstørklæder, som vi kunne udlodde på næste møde. Vejret havde hele den været ar g, men da vi skulle gå, styrtregnede det. Paraplyerne kom frem, men der var ingen sure miner. To og to gik vi l Hovedbanen og fik sagt farvel og tak for en rig g god dag i fællesskabet og venskabets tjeneste. Vi har fået begejstret tak, og de syntes det var perfekt; selv toget hold den. Taastrup Inner Wheel har ha Ângelholm-Luntertun Inner Wheel som venskabsklub i 28 år og har ha mange gode, sjove og interessante oplevelser sammen. Jeg sender en opfordring l alle danske klubber, som endnu ikke har en venskabsklub, at skaffe sig en. Det er bare alle ders. Mange Inner Wheel hilsner fra ISO Toril Mid un Larsen, Taastrup Inner Wheel, D 47. Distrikt 47 s e erårsdistriktsmøde Blev afviklet i en god og posi v stemning. De aflagte beretninger blev alle godt modtaget, og regnskabet blev godkendt. Der var indkommet et par forslag l afstemning. På klubbens forårsdistriktsmøde blev beslu et at hensæ e kr af distriktets midler l anvendelse i forbindelse med Conven on i Det skulle nu beslu es, hvordan disse midler skulle anvendes. Der var indkommet flere forslag, som alle gik ud på, at midlerne skulle anvendes l lskud l medlemmernes deltagelse i Conven on. Forslagene l fordelingsmåde var forskellige. Beslutningen blev, at puljen skulle deles ligeligt blandt de medlemmer, som deltager i Conven on. Der var yderligere et forslag l behandling. De e handlede om proceduren vedrørende valg af formål l årsindsamlingen. Her blev det vedtaget, at man allerede om foråret drø er nogle muligheder, som e erfølgende bliver sendt l høring i klubberne. Birgit Baltzer - DISO distrikt 47 De to præsidenter 13 gode skønne Inner Wheel ere fra Ängelholm Luntertun med os på Chris ansborg Distrikt 47 - bestyrelse

12 Krebsekalas i Helsingborg 29. august 2014 For at lære hinanden bedre at kende over Sundet, havde distriktspræsident Ingelög Wyndhamn og ISO Elisabet Jensen, i samarbejde med distrikt 47 s bestyrelse planlagt denne fest, som blev holdt d. 29. august 2014 i Helsingborg. Fra distrikt 47 deltog vores distriktspræsident Bri a Andersen og DISO Birgit Baltzer, Taastrup, Jeane Rathjen og hendes mand Bo, Søllerød og Inge Conradi, Helsingør og fra Virum vores præsident Kirsten Sørensen, Lise Larsen og undertegnede. Mange svenske Inner Wheelere fra forskellige klubber var også mødt op. Vi var omkring 50 deltagere i alt. Inden vi gik l bords, skulle vi igennem en lille sprogtest. Hvor godt forstår vi hinandens sprog? Vi blev delt på hold bestående af 3 svenskere og 1 dansker. Testen var lavet som en pskupon, hvor der var 3 svarmuligheder. Det svenske hold vandt, med alle 22 rig ge svar. Så gik vi l bords, og iklædte os, det l krebsegilde lhørende udstyr, hat og hagesmæk. Der blev spist, sunget og skålet i snaps. Omkring kl. 23 tog vi båden lbage l Danmark, e er en herlig a en sammen med vore svenske Inner Wheel venner. Anne-Lise Skou Andersen

13 Referat af ISO-træf - Distrikt 48 lørdag, den 25/ , kl Mødet blev holdt på Rådhuskroen i Næstved. DISO Lone Pramming bød velkommen og oplyste, at distriktet var repræsenteret med ISO fra 19 klubber ud af 31 mulige. Dere er blev der serveret en let og lækker frokost, Stjerneskud og e erfølgende kaffe og kransekager. E er spisning og livlig hyggesnak overgik vi l dagens dagsorden: Pkt.1 ISO s opgaver: En rundspørge bordet rundt gav mange forskellige bud på de e job. DISO uddelte vejledningsmateriale og skemaer, som blev grundigt gennemgået. Oversigt over ISO s opgaver: ISO skal være synlig både i klubben og uden for klubben. Være OBS på, hvor i sit lokalområde, klubben kan gøre sig synlig, også gennem pressen. ISO skal sørge for indsamling af dåseringe, briller og frimærker. ISO skal holde kontakt l venskabsklubber i ind- og udland, samt holde sig orienteret om, hvad der sker i klubberne verden over. DISO anbefalede varmt, at ISO deltager i Inner Wheel Rally, der a oldes 2015 i Skagen, samt i Conven on og Intercitymøder. Kort sagt HAVE ALLE ANTENNER ude overalt. Pkt.2 IW I - årsskri et / nyhedsbrevet er lige udkommet med nummer 7. En særdeles flot udgave. ISO er ansvarlig for i sin klub at meddele deadlines, opfordre medlemmer l indlæg, eller selv klare opgaven. Materialet sendes l DISO, som dere er sørger for levering l redak onen. Hvis man ikke har modtaget IWI, skal de e meddeles redaktøren. Hvis man ikke ønsker at modtage IWI og Årsskri et skal de e afmeldes ak vt. Pkt.3 Hvordan går det i klubberne? Inspira on for andre. Der ønskes fornyelse af årsindsamlingen, derfor opfordres vi alle l at gå hjem i klubberne og hente idéer. Forslagene må ikke være omfa et af offentlig stø e og skal være dansk. Forslagene skal være DISO i hænde senest 20/ af hensyn l distriktsmøde. Det foreliggende skri lige materiale l den kommende Conven on i maj 2015 i København forekommer måske overvældende og uoverskueligt for nogle medlemmer, og de e kan være årsag l, at man ikke lmelder sig. De e materiale har ISO Bente Nielsen fra Korsør Nor Inner Wheel nedskrevet l et overskueligt koncept. De e vil DISO udsende l alle klubber i distrikt 48. Der var generel snak om samarbejdet med Rotary, specielt omkring studentertræffene. Her kunne ISO fra Inner Wheel Korsør Nor og ISO fra Inner Wheel Korsør rose samarbejdet med de 2 Rotaryklubber. Der var netop studentertræf i Korsør i 2013,og alt var gået særdeles lfredss llende. Rotary s nye idé, Rotaryfamiliedagen, lørdag, den 6.september blev sendt l IW Korsør med forslag om samarbejde, om projektet. Men forslaget kom i august måned, så det var umuligt at stable noget på benene, så hur gt. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med 3 medlemmer fra Rotary og 3 medlemmer fra Inner Wheel. Fællesprojektet er nu, at vi rsdag, den 25. november 2014 a older et offentligt møde, hvor temaet er, at gøre viden om Rotary og Inner Wheel mere lgængelig. Derfor re es bl.a. henvendelser direkte l de ældste klasser på to af byens skoler, i et forsøg på ad den vej, at få kontakt l personer i de for Rotary og Inner Wheel a rak ve aldersgrupper. Der vil blive et indlæg af en ekstern foredragsholder, som har rejst rundt i USA med 3 dligere udvekslingsstudenter nu unge erhvervsfolk for at afdække hvilken ny e de har ha af udvekslingen. Indlæg af ung mand, som lige har været et år i USA som udvekslingsstudent. Indlæg fra Rotary Korsør og indlæg fra Inner Wheel Korsør. Det bliver spændende, hvorledes de e arrangement bliver modtaget. Et dejligt ISO-træf. Rig g god stemning og gode inspira- oner. Tak l DISO/Lone og l alle deltagere fra Referent/ ISO Korsør Inner Wheel Bente Thomsen

14 Turene i forbindelse med Conven on Det har været utrolig dejligt med kontakten l alle de energiske og hjælpsomme Inner Wheel ere rundt omkring i distrikterne, og takket være jer, har vi nu e erhånden fået programmet på plads i lidt flere detaljer. Vores udfordring har jo hele den været at få plads l alt det, vi synes, deltagerne skal se, og ikke mindst at få plads l flest mulige af jeres gode ideer. Vi synes dog, at det nu tegner rig g godt! På dag 1, som for tur A er den 30. april og for tur B er den 10. maj, kører vi fra København om morgenen kl. 9. Vi gør det første stop ved Storebæltsbroen, hvor Korsør og Korsør Nor Inner Wheel vil stå med kaffe og lidt historie om broen. Here er går turen videre l Odense, hvor vi selvfølgelig skal se H. C. Andersens hus. Men vi er også blevet inviteret l frokost på rådhuset og l en koncert med Odense Motet Kor. Udgravningerne l store forandringer i Odenses bymidte vil være en udfordring for os, men det klarer vi nok med lidt god vilje. Vi forlader Odense og kører l Chris ansfeld, hvor vi skal overna e på Tyrestrup Kro. Pigerne i Chris ansfeld Inner Wheel har arrangeret info om byen om a enen og en rundvisning næste morgen. På dag 2 (1. maj (St. Bededag) og 11. maj) kører vi l Ribe, hvor vi regner med at være ved den. Her skal vi se på byen, forhåbentlig guidet af Inner Wheel ere fra Skærbæk - og måske også andre? Inner Wheel klubber. Vi vil også gerne se Vikingemuseet og vi skal have frokost i et af byens gamle huse. Her er der stadig plads l gode ideer fra klubberne! Fra Ribe går turen nordpå, idet vi skal have middag og overna e på Nr. Vosborg. Vi håber meget at se pigerne fra de omliggende klubber l en festlig middag om a enen, gerne med en lille underholdning i ærmet? På dag 3 (2. maj henh. 12. maj) skal vi næsten tværs over Jylland. Vi kører l Skive, hvor de meget ak ve piger i Skive IW vil arrangere et program og en frokost for os. Tidlig e ermiddag går turen l Viborg l en lille CONVENTION 2015 byrundtur, inden vi kører nordpå. Vi vil rig g gerne have kontakt l pigerne fra Viborg og omliggende klubber, I har nok nogle ideer l, hvad vi kan bruge en mes d l i Viborg. Turen fortsæ er over Lim orden l Gl. Vrå. Her håber vi også på besøg af klubmedlemmer fra nærliggende klubber. På dag 4 (3. maj og 13. maj) tager de nordjyske klubber over. De har planlagt et meget fint program, som vil føre deltagerne hele vejen op l Skagen, hvor vi selvfølgelig skal ud på Grenen og også opleve andre ng i byen, inden vi sidst på e ermiddagen indlogerer os på hotel i Frederikshavn. Vi håber meget på, at klubbernes medlemmer vil slu e op om denne tur der, hvor det er muligt for dem. På dag 5 (4. maj og 14. maj) har vi en lang tur foran os. Vi starter med at se på kalkmalerier i Sæby og kører så i rask tempo sydpå l Bjerringbro, hvor vi skal spise frokost hos Astrid Holmriis, som har designet vort Conven on logo. E er frokost skal vi l Silkeborg og sejle derfra l Himmelbjerget. Her henter bussen os og kører os l Sophiendal, hvor vi skal overna e og have den sidste dejlige middag, forhåbentlig med stort fremmøde af Inner Wheel piger fra området. På dag 6, turens sidste (5. maj og 15. maj) går turen l Mols, hvor deltagerne skal lbringe en afslappet dag i danske (Inner Wheel) sommerhuse inden vi sejler fra Århus sidst på e ermiddagen, og turen slu er først på a enen i København. De e korte rids af turen giver jer forhåbentlig et godt indtryk af ruten og de oplevelser, deltagerne har i vente de forskellige steder. Ruten og de her beskrevne detaljer ligger fast, men hvis I derudover har gode ideer eller kommentarer, hører vi rig g gerne fra jer snarest muligt. Når vi nærmer os lidt mere, vil I få nærmere oplysninger om mulighederne for deltagelse i de forskellige arrangementer. Kontakt: Benedicte Overgaard nu og Benedikte Ehlers

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 11-2015

NYHEDSBREV NR. 11-2015 NYHEDSBREV NR. 11-2015 Kære læsere IWI News Maj 2015 udkommer senere end planlagt. Der kom en Conven on i København ind i planlægningen og forsinkede arbejdet. Et tænkt særnummer om Conven on bliver ikke

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang Distriktspræsident Lis Spurré: IW året går på hæld så dette Nyhedsbrev, bliver det sidste i dette IW år. Vi skal snart igen have hjulet til at dreje. For mit vedkommende

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2015-16 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2015-16 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2015-16 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 1 FORORD 2 NY INNER WHEEL ROSE 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER I IW 2015-2016 5 DANSK INNER WHEEL

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 12-2015

NYHEDSBREV NR. 12-2015 NYHEDSBREV NR. 12-2015 Kære læsere Med de e nummer af Inner Wheel siger redak onsgruppen tak for Inner Wheel-året 2014-2015. Bladet indeholder bl.a. en opsamling på oplevelser fra forårets udflugter, instruk

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder.

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder. KLUBBERNES HUSKELISTE 2015-2016 GENERELT Klubbernes huskeliste er en vejledning til bestyrelsens medlemmer og skal kun betragtes som et supplement til Inner Wheels love for klubber, distrikter og Dansk

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010

17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010 17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010 Dag 1 Vi mødes i Københavns Lu havn kl. 11.30 og flyver med Delta Airlines l New York kl. 13.20. Herfra er der en kort flyvetur l Las Vegas,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vejledning l virksomheder

Vejledning l virksomheder Vejledning l virksomheder Digital kursus lmelding Ansøgning om VEU godtgørelse og befordrings lskud Sønderhøj 9 8260 Viby J Telefon: 8936 3000 business@aabc.dk www.aabc.dk Digital kursus lmelding og VEU

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2014. REVIDERET 3.12.2014 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE. www.e eruddannelse.dk

BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE. www.e eruddannelse.dk BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE www.e eruddannelse.dk 2 Kursus lmelding på www.e eruddannelse.dk Digital lmelding nye regler Pr. 1. november 2011 skal virksomheder lmelde deres medarbejdere

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Denne vejledning erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2013. REVIDERET 4.12.2013 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk Nytårsmenu roser: Hej Palle Det var en fantastisk menu og super mad en stor succes Erik Luplau Tak for en velorganiseret og velsmagende menu, der fik meget ros både for køkkenpersonalet og for alle nydende

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere