Det elektroniske nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det elektroniske nyhedsbrev"

Transkript

1 Side: 1 Nyhedsbreve: DUF Det elektroniske nyhedsbrev Spam eller spydspidsmedie? Om gode og dårlige medier Og hvordan man skaber dem

2 Side: 2 Nyhedsbreve: DUF Nyhedsbrevet: Det ældste af alle skrevne medier

3 Side: 3 Nyhedsbreve: DUF Det skal vi nå i dag 1. Indblik i hvad gode nyhedsbreve tør og gør 2. Hvordan skaber man et godt nyhedsbrev: Et bud på en metode med punktnedslag, der afklarer 3. Dit formål så nyhedsbrevet får retning 4. Dine målgrupper så nyhedsbrevet kan skabe fællesskaber 5. Dine stofområder så nyhedsbrevet får fokus 6. Din appel og din stil så nyhedsbrevet får sjæl 7. Feedback på jeres egne nyhedsbreve

4 Side: 4 Nyhedsbreve: DUF Men først en lille quiz Hvilke af disse tre nyhedsbreve fik højest åbningsprocent? VERSION 1: Emnefelt: Artikel x / artikel x / konkurrence VERSION 2: Emnefelt: Dagens nyheder fra xx / konkurrence VERSION 3: Emnefelt: (tomt)

5 Side: 5 Nyhedsbreve: DUF I virkeligheden er det meget enkelt Og meget, meget svært Et nyhedsbrev bør forstås som et medie ligesom Politiken, TVAvisen, Ud&Se og tv2.dk Det vil sige medier, der definerer sig selv om journalistiske, og som tilbyder historier, der tager udgangspunkt i modtageren Vil man gøre sit nyhedsbrev bedre, må man forstå, hvad der karakteriserer gode medier og dårlige medier.

6 Nyhedsbreve: DUF Spørgsmålet er altså: Hvordan skaber man et godt medie? Et medie, som modtageren åbner og læser frivilligt hver gang? Et medie, som dermed er en effektiv kommunikationskanal for afsenderen hver gang? Og hvordan gør man det i et informationsoverload, hvor ingen som udgangspunkt lytter til dig?

7 Side: 7 Nyhedsbreve: DUF Ingen lytter til dig Fordi Dagligdagen i forvejen er fyldt med ligegyldige budskaber. Ingen har ikke brug for flere. Afsenderen er for lidt optaget af målgruppen og for optaget af sig selv Afsenderen ikke forstår de kanaler, der bruges i kommunikationen Afsenderen ikke formår at gøre sine budskaber relevante for dem, der skal forstå dem

8 Side: 8 Nyhedsbreve: DUF Hvor er tilhørerne løbet hen?

9 Side: 9 Nyhedsbreve: DUF Til en lukket nørdfest, som er meget sjovere.

10 Hvad er jeres personlige favoritmedier og hademedier? Hvorfor er de gode eller dårlige? Og hvorfor ender nyhedsbreve så tit på hadelisten?

11 Dato: Side: Nyhedsbreve: DUF

12 Nyhedsbreve: DUF

13 Side: 13 Nyhedsbreve: DUF

14 Nyhedsbreve: DUF

15 Nyhedsbreve: DUF Det gode medie = et fællesskab Det vil sige en relation mellem et medie og mennesker med samme Passioner Interesser Politiske holdninger Musiksmag Køn Kropslige tilbøjeligheder Hobbies Glæde ved sydfranske råmælksoste Kunsten er at finde eller skabe sådan et fællesskab for sin målgruppe

16 Side: 16 Nyhedsbreve: DUF MAN KAN IKKE VÆRE VENNER MED ALLE.

17 Side: 17 Nyhedsbreve: DUF Et stærkt fællesskab er altid lidt kvalmende og urimeligt Et vi og et de andre : De, der forstår det og de, der ikke forstår det. Et inden for og et uden for klubben En særlig opfattelse af verden Et særligt sprog ord, begreber, vendinger Særlige koder: Indforståetheder vs. uforståeligheder unge mennesker i hvidt tøj til en technofest

18 Side: 18 Nyhedsbreve: DUF

19 Side: 19 Nyhedsbreve: DUF Et stærkt medie (dvs. et stærkt fællesskab) kræver kun tre ting 1. Præcision = klar retning, struktur, relevans 2. Sjæl = nysgerrighed, charme, uforudsigelighed 3. Adgang = effektiv distribution Et koncept rummer en stor del af svaret

20 Side: 20 Nyhedsbreve: DUF Hvordan skabes det gode medie? Konceptudviklingens seks grundtrin AFKLARING AF MEDIETS: formål og identitet målgruppe konkurrenter og p.o.d. fokus og stofområder virkemidler, sprog og stil visuelle udtryk, opbygning og elementer SIKRER, AT MEDIET understøtter udgiverens strategi har modtagerne i centrum er unikt og har en præcis profil er varieret og rammer alle i målgruppen er levende og spændstigt har en æstetik, som inspirerer og udfordrer læseren

21 Side: 21 Nyhedsbreve: DUF Punktnedslag 1: Nyhedsbrevets formål Hvad vil I med nyhedsbrevet? Der må da være en grund?

22 Side: 22 Nyhedsbreve: DUF Kommunikation handler altid om at flytte målgruppen Skabe: Ny viden (flytte målgruppens erkendelser) Nye opfattelser (flytte målgruppens holdninger) Ny adfærd (ændre målgruppens handlinger)

23 Nyhedsbreve: DUF Fire ting, man bør definere knivskarpt 1. STRATEGISK RETNING: Hvad skal nyhedsbrevet gøre (med målgrupperne) for udgiveren? Hvilke værdier, signaler og (forretningsmæssige) strategier skal nyhedsbrevet understøtte? 2. EFFEKT: Hvilke mål vil vi konkret opnå med nyhedsbrevet? Hvordan og hvornår måler vi effekten? 3. DISTRIBUTION og KONTAKT: Hvordan udvider, opdaterer og vedligeholder vi mailinglisten? 4. SAMSPIL MED ANDRE KANALER: Hvordan skal nyhedsbrevet spille sammen med den øvrige kommunikation web, print, mobil, pr o.s.v.?

24 Side: 24 Nyhedsbreve: DUF Hvad er formålet med jeres nyhedsbrev - og hvad vil I gerne måles på? 1. Fem minutters individuel refleksion: Hvad er mit nyhedsbrevs vigtigste formål? (Skriv stikord) Forbered en 1 minuts elevatortale, der skal overbevise en skeptisk øverste ledelse om, hvorfor I overhovedet skal bruge ressourcer på et nyhedsbrev? 2. Fælles diskussion i gruppen:

25 Side: 25 Nyhedsbreve: DUF Og åbningsvinderen er VERSION 1: Emnefelt: Artikel x / artikel x / konkurrence Åbningsprocent: 25,6 VERSION 2: Emnefelt: Dagens nyheder fra xx / konkurrence VERSION 3: Emnefelt: (tomt) Åbningsprocent: 26,7 Åbningsprocent: 31,1 Men hvad er forklaringen?

26 Nyhedsbreve: DUF Punktnedslag 2: Analysér og forstå målgrupperne og indkreds jeres relation til og mulige fællesskab med dem

27 Nyhedsbreve: DUF Fire ting, man bør vide om sine målgrupper Fællesnævnere og forskelligheder. 1. HVEM er de? Hvor mange? Køn? Alder? Uddannelse? Job? Hvor bor de? Hvad tjener de? Hvad stemmer de? Fællesnævnere og forskelligheder 2. HVAD interesserer de sig for? Hvad tænder de på, hvad hader de? Hvad laver de i deres fritid? Hvad er de medlem af? Hvad køber de og hvad køber de ikke? Fællesnævnere og forskelligheder 3. HVILKE medier/platforme bruger de og hvordan bruger de dem? Fællesnævnere og forskelligheder 4. HVORDAN ser de på os? Hvad er deres kendskab til afsenderen af nyhedsbrevet? Hvad synes de om os? Hvad bruger de os til, og hvad vil de gerne have fra os? Fællesnævnere og forskelligheder

28 Nyhedsbreve: DUF Og når man så har sin viden om målgruppen, må man stille to basisspørgsmål igen 1. Hvilke ligheder og fællestræk er der i målgruppen? Hvad er personerne fælles om at være interesserede i? 2. Hvilke forskelle og særheder er der i målgruppen? Hvilke delmålgrupper findes der? Hvad er de karakteriseret af?

29 Nyhedsbreve: DUF Hvor får man sin viden fra? I bedste fald: Spritny brugerstatistik og nye kunde-, medlems-, læser- eller andre målgruppeundersøgelser. Eller: Data fra salgs-, kunde- abonnent-, eller medlemsdatabaser eller tidligere gennemførte undersøgelser. I værste fald: Mavefornemmelser, formodninger og det-siger-selv-betragtninger

30 Side: 30 Nyhedsbreve: DUF Og husk: Målgrupper findes ikke Det gør kun mennesker Hovedkontor (kan ikke få sine sælgere til at makke ret) Campingpladsejer (kriseramt) Destinationschef (laver ikke dagens gerning) Turistchef (vild med ipad og funkmusik) Politiker (som ingen lytter til) Sygeplejerske fra Vejle (er træt af sine syge kolleger) Marketingchef (trist over kliktal på det nye website) DJØF er (træt af chefen)

31 Side: 31 Nyhedsbreve: DUF Når man ikke ved nok om målgruppen, skriver man da bare om sig selv

32 Nyhedsbreve: DUF Undgå mainstream-fælden: At gøre ligesom alle de andre

33 Side: 33 Nyhedsbreve: DUF Den ubønhørlige Tommy Olesen-test Kære Tommy Olesen Du er indehaver af landbrugsvirksomheden Hyldetoftegård, der gennem de seneste måneder har haft svært ved at rekruttere og derfor er på udkig efter medarbejdere fra Østeuropa. Vi er derfor sikre på, at følgende historier i vores nyhedsbrev er relevante og kan hjælpe dig

34 Side: 34 Nyhedsbreve: DUF Hvad skal vores nyhedsbrev indeholde? Vores tre vigtigste mærkesager? Vores modtageres interesser? RELEVANS- ZONEN De tre ting vores modtagere bruger os mest til?

35 Side: 35 Nyhedsbreve: DUF Lav din egen Tommy Olesen-test Kære Du er jo. Derfor har du løbende brug for fra os..

36 Side: 36 Nyhedsbreve: DUF Punktnedslag 3: Jeres indholdsmæssige fokus og præcision Hvad skal modtagerne have af jer hver gang? Hvilket indholdsmæssigt fællesskab kan I skabe sammen?

37 Alle gode medier har en fast krop Det særlige det, som binder afsender og modtager sammen Se på, hvordan dagbladene sektionerer deres indhold

38 Side: 38 Nyhedsbreve: DUF Stofområderne: Redaktørens planlægningsværktøj læserens vejviser Selektion og prioritering af indholdet valg og fravalg: Hvilke emner kan man forvente at læse om, og hvilke skal man ikke regne med at læse om? Hvad er nyhedsbrevets faste fokuspunkter? Nyhedsbrevets mix: Hvordan skal hvert enkelt nyhedsbrev sammensættes og bygges op? Hvilken læseadfærd er den optimale? Genrer og fortælleformer: Hvordan fortælles og præsenteres historierne på de forskellige stofområder? Er der bestemte genrer knyttet til bestemte områder? Faste elementer og features: Hvad er bladets faste features, vignetter og elementer?

39 Side: 39 Nyhedsbreve: DUF

40 Side: 40 Nyhedsbreve: DUF

41 Side: 41 Nyhedsbreve: DUF

42 Side: 42 Nyhedsbreve: DUF Hvordan skabes det gode medie? Konceptudviklingens seks grundtrin AFKLARING AF MEDIETS: formål og identitet målgruppe konkurrenter og p.o.d. fokus og stofområder virkemidler, sprog og stil visuelle udtryk, opbygning og elementer SIKRER, AT MEDIET understøtter udgiverens strategi har modtagerne i centrum er unikt og har en præcis profil er varieret og rammer alle i målgruppen er levende og spændstigt har en æstetik, som inspirerer og udfordrer læseren

43 Side: 43 Nyhedsbreve: DUF Punktnedslag 4: alt det med sjælen det, der giver jer særpræg Jeres særlige stil, sprog og toneleje elementer og faste features genrer til at fortælle jeres historier med måde at lave rubrikker på måde at udnytte nyhedsbrevets strategiske appel-felter på

44 Push-medier Nyhedsbreve: skal DUF appellere men de gør det forskelligt Forskellen mellem dem: Relationen mellem medie og modtager Periodisk medie med nære venner Periodisk medie med troløse bekendte Stand-alone medie med lutter skeptikere

45 Side: 45 Nyhedsbreve: DUF Fif og snusfornuft som kan give nyhedsbreve særpræg og gøre uskarpe nyhedsbreve en lille bitte smule skarpere

46 Nyhedsbreve: DUF Det kan ikke siges ofte nok: Vinkl! Dine læsere er travle, kloge og ikke nødvendigvis eksperter på alt og de tænker: Hvorfor skal jeg vide det her? Hvad har det med mig at gøre? Hvad skal jeg bruge det her til? Hjælp dem: Vinkl alle jeres artikler.

47 Side: 47 Nyhedsbreve: DUF

48 Side: 48 Nyhedsbreve: DUF Tease it don t tell it Der er stor forskel mellem en tysk stripper og en tysk nudist Men I skal være aktive, korte, to-the-point og gennemført journalistisk effektive under rubrikkerne. Dyrk bydeformen! det vidner om nærhed men kun hvis I er sikre på, at I kender målgruppen godt nok. Brug aktualiteten - NU! Begrebet nyhedsbrev begynder jo med NY. Vær straight, usnobbede og imødekommende. Indforståethed forveksles let med arrogance.

49 Side: 49 Nyhedsbreve: DUF Læn jer fremad Vær aktive og dynamiske i alle rubrikker og indledninger. Brug verber og helst: Stærke verber: Spurte i stedet for løbe stærkt, smadre i stedet for ødelægge Vis handlemuligheder for læseren: Her kan du Vær personlig: Brug navn, brug du og dit

50 Side: 50 Nyhedsbreve: DUF

51 Side: 51 Nyhedsbreve: DUF Og lad være med at gentage jer selv

52 Side: 52 Nyhedsbreve: DUF Brug pladsen og opmærksomhedsfelterne rigtigt Giv jeres nyhedsbrev et ordentligt navn, som kan huskes eller i hvert fald skelnes fra alle mulige andre, som også kalder sig for nyhedsbrev Kommunikér indholdet: Lad være med at bruge emnefeltet på at fortælle, at I er et nyhedsbrev. Politiken bruger jo heller ikke tid på at fortælle, at den er en avis. Emnefeltet er jeres vigtigste våben: Her vinder eller taber I kampen om modtagerens opmærksomhed. Prioritér og placér dine nyheder med omhu og snilde. Du kan (næsten) selv bestemme, hvad brugerne kommer til at læse (mest) (hvis de altså overhovedet gider at klikke og læse).

53 Side: 53 Nyhedsbreve: DUF Første invitation: Hvad lokker I med? Det svarer til, at Politiken skrev Avis fra JP/Politikens Hus som det eneste på forsiden

54 Side: 54 Nyhedsbreve: DUF Her er dine vinderfelter (hvis du ellers er i stand til at levere relevans ) Nyhed x / Nyhed y / Konkurrence A B C Nyhedsblok sektions blok B C A Nyhedsblok 2

55

56 Side: 56 Nyhedsbreve: DUF Det behøver ikke være Nobelpris lyrik

57 Nyhedsbreve: DUF Al god kommunikation er generøs Nyhedsbreve kan kun skabe loyalitet og tættere relationer, hvis de er i stand til at bevise deres berettigelse hver gang: Hvad har du gjort for mig Vær vedkommende Tænk hele tiden på, hvad læseren har brug for (og LYST til.)

58 Side: 58 Nyhedsbreve: DUF

59 Nyhedsbreve: DUF Inddragelse skaber loyalitet Med nyhedsbreve har du allerede skabt kontakt. Plej den, udvid den og udnyt den. Inviter til deltagelse. Afstemning, debat, rating, dating. Spørg om meninger. Kort og nemt! Giv send videre- og dele-mulighed Vis at du lytter. Brug den viden, du får fra dine læsere, og giv den tilbage som f.eks. historier og gode råd.

60 Side: 60 Nyhedsbreve: DUF Men der er flere måder at gøre det på

61 Side: 61 Nyhedsbreve: DUF Det særlige sprog: Dyrk (den gode) indforståethed Brug (moderate doser af) de ord, begreber sproglige nuancer, som karakteriserer de dele af målgruppen, I helst vil i bukserne på

62 Side: 62 Nyhedsbreve: DUF

63 Side: 63 Nyhedsbreve: DUF Skab jeres egne faste features og elementer Faste rubrikker eller headers Faste spalter eller bokse Faste visuelle features o.s.v., som kan give nyhedsbrevet lidt kant og særpræg og give modtageren mulighed for udvikle læsevaner

64 Side: 64 Nyhedsbreve: DUF

65 Side: 65 Nyhedsbreve: DUF

66 Side: 66 Nyhedsbreve: DUF Eksempler fra jer selv

67 Side: 67 Nyhedsbreve: DUF

68 Side: 68 Nyhedsbreve: DUF

69 Side: 69 Nyhedsbreve: DUF

70 Side: 70 Nyhedsbreve: DUF

71 Side: 71 Nyhedsbreve: DUF

72 Side: 72 Nyhedsbreve: DUF

73 Side: 73 Nyhedsbreve: DUF

74 Side: 74 Nyhedsbreve: DUF Otte hurtige tips at gå hjem på 1. Skriv målsætningen for dit nyhedsbrev ned, print den ud og hæng den op på dit kontor. 2. Lav arketyper for de tre vigtigste målgrupper, print dem ud og hæng dem op. 3. Vær stalinist i planlægningen af de næste tre nyhedsbreve: Ram fordelingen mellem stofområder med matematisk præcision. 4. Pop: Vrid hjernen for at finde på konkurrencer og sjove elementer, som får læserne aktiveret. 5. Lav din egen Tommy Olesen-test på alt indhold i dine kommende nyhedsbrev: You ll be surprised. 6. Omdan din opslagstavle til et Godt eller Snot-galleri over gode og dårlige features fra andre nyhedsbreve. 7. Invitér to-tre målgruppe-repræsentanter på frokost hver 14. dag og udfrit dem om alt. 8. Find en ven her i lokalet og lav en aftale om lyn-sparring på jeres trefire næste nyhedsbreve.

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Nyhedsbreve. Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014

Nyhedsbreve. Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014 Nyhedsbreve Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014 Hvorfor nyhedsbrev? Fordi min chef siger, vi skal have et For at øge salget For at blive mere synlige Salg og rela4oner Informere Trække kunderne

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Konceptbeskrivelse Gruppe 3

Konceptbeskrivelse Gruppe 3 Konceptbeskrivelse Gruppe 3 Konceptbeskrivelse: Kantinen Titel på kanal: "Kantinen". Kanalen "Kantinen" skal tage fat på forskellige emner omkring Mediehøjskolens kantine. Disse emner er blandt andet;

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

marketing center split tests Leads

marketing center split tests Leads Viden er magt OG PENGE PÅ BUNDLINJEN online marketing center split tests Leads Profiles Reports Vi er trådt ind i en ny fase af web-alderen! Det med at sjusse os frem til, hvad vi tror, der virker, holder

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Fest og fællesskab - Hvad sælger du? Hvorfor fungerer FBMkommunikationen? Målgruppebevidsthed Valg af kanaler Autenticitet - tidsånd Eventkvaliteter

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat 1 Bilag 1a Dansk: den obligatoriske optagelsesprøve Prøvegrundlag: en tekst af max 1 normalsides omfang. Teksttyperne kan være prosa, lyrik eller sagprosa. Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

PH.D. CUP. Informations medieskole: foråret 2014. Gennem et forløb af seks seminarer møder forskerne en række af landets førende redaktører,

PH.D. CUP. Informations medieskole: foråret 2014. Gennem et forløb af seks seminarer møder forskerne en række af landets førende redaktører, Informations medieskole: foråret 2014 Lær at bruge nyhedsmedierne, så de kan bruge dig og din forskning uden at du kaster din faglighed og saglighed overbord. Som forsker balancerer man på et tveægget

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Webinar om LinkedIn. Louise Holland Heide. Videncentret for Landbrug. 11. marts 2014

Webinar om LinkedIn. Louise Holland Heide. Videncentret for Landbrug. 11. marts 2014 Webinar om LinkedIn Louise Holland Heide Videncentret for Landbrug 11. marts 2014 Inden klokken bliver 15.15 kan du: Lige kort præsentere dig i chatten Dit navn, hvor du arbejder og med hvad Husk at du

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Hvad får du ud af workshoppen

Hvad får du ud af workshoppen Selvledelse Aarhus Universitet AC TAP gruppen 15. maj 2014 Djøf karriere- og kompetencecenter Christina Toft Hvad får du ud af workshoppen 19. maj 2014 Interview hinanden om selvledelse Alle får et kort

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

En del af din markedsføringsstrategi

En del af din markedsføringsstrategi Hvem er mxi? Hos MXi er vi specialister i business-to-business kommunikation på mange forskellige platforme, hvor vi præsenterer vores kunders vigtigste budskaber. I en moderne virksomheds marketing spiller

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Nyhedsbrev Hjemmeside Facebook Helsingør Dagblad Twitter liveopdatering fra kampe ligger på hjemmesiden

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

AWARENESS EN SIKKER VEJ TIL BEDRE SIKKERHED & KVALITET DATASIKKERHEDSKONFERENCE

AWARENESS EN SIKKER VEJ TIL BEDRE SIKKERHED & KVALITET DATASIKKERHEDSKONFERENCE AWARENESS EN SIKKER VEJ TIL BEDRE SIKKERHED & KVALITET DATASIKKERHEDSKONFERENCE 29.01.2015 HVEM ER JEG. LARS BÆRENTZEN Mere end 20 års erfaring som konsulent Rådgiver inden for IT- og informationssikkerhed

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Sådan når I ud med budskabet Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Lidt om mig 10+ år Ledelse og kommunikation: Ejer, ABOVECommunications (2009- ). Kommunikationsdirektør

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Facebook på. bibliotekerne. Facebook som strategisk kommunikationskanal. v/ Randi Hovmann Head of Creative Technology. 20.

Facebook på. bibliotekerne. Facebook som strategisk kommunikationskanal. v/ Randi Hovmann Head of Creative Technology. 20. Facebook på bibliotekerne Facebook som strategisk kommunikationskanal v/ Randi Hovmann Head of Creative Technology 20. maj 2015 Kilde: Overhørt.dk 2 Dagsorden Intro og baggrund Hvorfor Facebook Gode eksempler

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN

Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN Danmarks globale magasin Danida udgiver Udvikling for at sætte dagsorden, levere oplysning og viden samt bidrage til en nuanceret debat om globale forhold,

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO KvægKongres 2014 God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO 45 minutter med kommunikation Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO Tlf.: 7658 7530 Mobil: 2362 0184 Mail: aej@lmo.dk

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE

PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE Afsluttende eksamen d. 16/6-2014 4. semester, grafisk designteknolog University College Nordjylland Carolina Østergaard Vester Vejleder: Nina Bach Disposition 1. Introduktion:

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere