Det elektroniske nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det elektroniske nyhedsbrev"

Transkript

1 Side: 1 Nyhedsbreve: DUF Det elektroniske nyhedsbrev Spam eller spydspidsmedie? Om gode og dårlige medier Og hvordan man skaber dem

2 Side: 2 Nyhedsbreve: DUF Nyhedsbrevet: Det ældste af alle skrevne medier

3 Side: 3 Nyhedsbreve: DUF Det skal vi nå i dag 1. Indblik i hvad gode nyhedsbreve tør og gør 2. Hvordan skaber man et godt nyhedsbrev: Et bud på en metode med punktnedslag, der afklarer 3. Dit formål så nyhedsbrevet får retning 4. Dine målgrupper så nyhedsbrevet kan skabe fællesskaber 5. Dine stofområder så nyhedsbrevet får fokus 6. Din appel og din stil så nyhedsbrevet får sjæl 7. Feedback på jeres egne nyhedsbreve

4 Side: 4 Nyhedsbreve: DUF Men først en lille quiz Hvilke af disse tre nyhedsbreve fik højest åbningsprocent? VERSION 1: Emnefelt: Artikel x / artikel x / konkurrence VERSION 2: Emnefelt: Dagens nyheder fra xx / konkurrence VERSION 3: Emnefelt: (tomt)

5 Side: 5 Nyhedsbreve: DUF I virkeligheden er det meget enkelt Og meget, meget svært Et nyhedsbrev bør forstås som et medie ligesom Politiken, TVAvisen, Ud&Se og tv2.dk Det vil sige medier, der definerer sig selv om journalistiske, og som tilbyder historier, der tager udgangspunkt i modtageren Vil man gøre sit nyhedsbrev bedre, må man forstå, hvad der karakteriserer gode medier og dårlige medier.

6 Nyhedsbreve: DUF Spørgsmålet er altså: Hvordan skaber man et godt medie? Et medie, som modtageren åbner og læser frivilligt hver gang? Et medie, som dermed er en effektiv kommunikationskanal for afsenderen hver gang? Og hvordan gør man det i et informationsoverload, hvor ingen som udgangspunkt lytter til dig?

7 Side: 7 Nyhedsbreve: DUF Ingen lytter til dig Fordi Dagligdagen i forvejen er fyldt med ligegyldige budskaber. Ingen har ikke brug for flere. Afsenderen er for lidt optaget af målgruppen og for optaget af sig selv Afsenderen ikke forstår de kanaler, der bruges i kommunikationen Afsenderen ikke formår at gøre sine budskaber relevante for dem, der skal forstå dem

8 Side: 8 Nyhedsbreve: DUF Hvor er tilhørerne løbet hen?

9 Side: 9 Nyhedsbreve: DUF Til en lukket nørdfest, som er meget sjovere.

10 Hvad er jeres personlige favoritmedier og hademedier? Hvorfor er de gode eller dårlige? Og hvorfor ender nyhedsbreve så tit på hadelisten?

11 Dato: Side: Nyhedsbreve: DUF

12 Nyhedsbreve: DUF

13 Side: 13 Nyhedsbreve: DUF

14 Nyhedsbreve: DUF

15 Nyhedsbreve: DUF Det gode medie = et fællesskab Det vil sige en relation mellem et medie og mennesker med samme Passioner Interesser Politiske holdninger Musiksmag Køn Kropslige tilbøjeligheder Hobbies Glæde ved sydfranske råmælksoste Kunsten er at finde eller skabe sådan et fællesskab for sin målgruppe

16 Side: 16 Nyhedsbreve: DUF MAN KAN IKKE VÆRE VENNER MED ALLE.

17 Side: 17 Nyhedsbreve: DUF Et stærkt fællesskab er altid lidt kvalmende og urimeligt Et vi og et de andre : De, der forstår det og de, der ikke forstår det. Et inden for og et uden for klubben En særlig opfattelse af verden Et særligt sprog ord, begreber, vendinger Særlige koder: Indforståetheder vs. uforståeligheder unge mennesker i hvidt tøj til en technofest

18 Side: 18 Nyhedsbreve: DUF

19 Side: 19 Nyhedsbreve: DUF Et stærkt medie (dvs. et stærkt fællesskab) kræver kun tre ting 1. Præcision = klar retning, struktur, relevans 2. Sjæl = nysgerrighed, charme, uforudsigelighed 3. Adgang = effektiv distribution Et koncept rummer en stor del af svaret

20 Side: 20 Nyhedsbreve: DUF Hvordan skabes det gode medie? Konceptudviklingens seks grundtrin AFKLARING AF MEDIETS: formål og identitet målgruppe konkurrenter og p.o.d. fokus og stofområder virkemidler, sprog og stil visuelle udtryk, opbygning og elementer SIKRER, AT MEDIET understøtter udgiverens strategi har modtagerne i centrum er unikt og har en præcis profil er varieret og rammer alle i målgruppen er levende og spændstigt har en æstetik, som inspirerer og udfordrer læseren

21 Side: 21 Nyhedsbreve: DUF Punktnedslag 1: Nyhedsbrevets formål Hvad vil I med nyhedsbrevet? Der må da være en grund?

22 Side: 22 Nyhedsbreve: DUF Kommunikation handler altid om at flytte målgruppen Skabe: Ny viden (flytte målgruppens erkendelser) Nye opfattelser (flytte målgruppens holdninger) Ny adfærd (ændre målgruppens handlinger)

23 Nyhedsbreve: DUF Fire ting, man bør definere knivskarpt 1. STRATEGISK RETNING: Hvad skal nyhedsbrevet gøre (med målgrupperne) for udgiveren? Hvilke værdier, signaler og (forretningsmæssige) strategier skal nyhedsbrevet understøtte? 2. EFFEKT: Hvilke mål vil vi konkret opnå med nyhedsbrevet? Hvordan og hvornår måler vi effekten? 3. DISTRIBUTION og KONTAKT: Hvordan udvider, opdaterer og vedligeholder vi mailinglisten? 4. SAMSPIL MED ANDRE KANALER: Hvordan skal nyhedsbrevet spille sammen med den øvrige kommunikation web, print, mobil, pr o.s.v.?

24 Side: 24 Nyhedsbreve: DUF Hvad er formålet med jeres nyhedsbrev - og hvad vil I gerne måles på? 1. Fem minutters individuel refleksion: Hvad er mit nyhedsbrevs vigtigste formål? (Skriv stikord) Forbered en 1 minuts elevatortale, der skal overbevise en skeptisk øverste ledelse om, hvorfor I overhovedet skal bruge ressourcer på et nyhedsbrev? 2. Fælles diskussion i gruppen:

25 Side: 25 Nyhedsbreve: DUF Og åbningsvinderen er VERSION 1: Emnefelt: Artikel x / artikel x / konkurrence Åbningsprocent: 25,6 VERSION 2: Emnefelt: Dagens nyheder fra xx / konkurrence VERSION 3: Emnefelt: (tomt) Åbningsprocent: 26,7 Åbningsprocent: 31,1 Men hvad er forklaringen?

26 Nyhedsbreve: DUF Punktnedslag 2: Analysér og forstå målgrupperne og indkreds jeres relation til og mulige fællesskab med dem

27 Nyhedsbreve: DUF Fire ting, man bør vide om sine målgrupper Fællesnævnere og forskelligheder. 1. HVEM er de? Hvor mange? Køn? Alder? Uddannelse? Job? Hvor bor de? Hvad tjener de? Hvad stemmer de? Fællesnævnere og forskelligheder 2. HVAD interesserer de sig for? Hvad tænder de på, hvad hader de? Hvad laver de i deres fritid? Hvad er de medlem af? Hvad køber de og hvad køber de ikke? Fællesnævnere og forskelligheder 3. HVILKE medier/platforme bruger de og hvordan bruger de dem? Fællesnævnere og forskelligheder 4. HVORDAN ser de på os? Hvad er deres kendskab til afsenderen af nyhedsbrevet? Hvad synes de om os? Hvad bruger de os til, og hvad vil de gerne have fra os? Fællesnævnere og forskelligheder

28 Nyhedsbreve: DUF Og når man så har sin viden om målgruppen, må man stille to basisspørgsmål igen 1. Hvilke ligheder og fællestræk er der i målgruppen? Hvad er personerne fælles om at være interesserede i? 2. Hvilke forskelle og særheder er der i målgruppen? Hvilke delmålgrupper findes der? Hvad er de karakteriseret af?

29 Nyhedsbreve: DUF Hvor får man sin viden fra? I bedste fald: Spritny brugerstatistik og nye kunde-, medlems-, læser- eller andre målgruppeundersøgelser. Eller: Data fra salgs-, kunde- abonnent-, eller medlemsdatabaser eller tidligere gennemførte undersøgelser. I værste fald: Mavefornemmelser, formodninger og det-siger-selv-betragtninger

30 Side: 30 Nyhedsbreve: DUF Og husk: Målgrupper findes ikke Det gør kun mennesker Hovedkontor (kan ikke få sine sælgere til at makke ret) Campingpladsejer (kriseramt) Destinationschef (laver ikke dagens gerning) Turistchef (vild med ipad og funkmusik) Politiker (som ingen lytter til) Sygeplejerske fra Vejle (er træt af sine syge kolleger) Marketingchef (trist over kliktal på det nye website) DJØF er (træt af chefen)

31 Side: 31 Nyhedsbreve: DUF Når man ikke ved nok om målgruppen, skriver man da bare om sig selv

32 Nyhedsbreve: DUF Undgå mainstream-fælden: At gøre ligesom alle de andre

33 Side: 33 Nyhedsbreve: DUF Den ubønhørlige Tommy Olesen-test Kære Tommy Olesen Du er indehaver af landbrugsvirksomheden Hyldetoftegård, der gennem de seneste måneder har haft svært ved at rekruttere og derfor er på udkig efter medarbejdere fra Østeuropa. Vi er derfor sikre på, at følgende historier i vores nyhedsbrev er relevante og kan hjælpe dig

34 Side: 34 Nyhedsbreve: DUF Hvad skal vores nyhedsbrev indeholde? Vores tre vigtigste mærkesager? Vores modtageres interesser? RELEVANS- ZONEN De tre ting vores modtagere bruger os mest til?

35 Side: 35 Nyhedsbreve: DUF Lav din egen Tommy Olesen-test Kære Du er jo. Derfor har du løbende brug for fra os..

36 Side: 36 Nyhedsbreve: DUF Punktnedslag 3: Jeres indholdsmæssige fokus og præcision Hvad skal modtagerne have af jer hver gang? Hvilket indholdsmæssigt fællesskab kan I skabe sammen?

37 Alle gode medier har en fast krop Det særlige det, som binder afsender og modtager sammen Se på, hvordan dagbladene sektionerer deres indhold

38 Side: 38 Nyhedsbreve: DUF Stofområderne: Redaktørens planlægningsværktøj læserens vejviser Selektion og prioritering af indholdet valg og fravalg: Hvilke emner kan man forvente at læse om, og hvilke skal man ikke regne med at læse om? Hvad er nyhedsbrevets faste fokuspunkter? Nyhedsbrevets mix: Hvordan skal hvert enkelt nyhedsbrev sammensættes og bygges op? Hvilken læseadfærd er den optimale? Genrer og fortælleformer: Hvordan fortælles og præsenteres historierne på de forskellige stofområder? Er der bestemte genrer knyttet til bestemte områder? Faste elementer og features: Hvad er bladets faste features, vignetter og elementer?

39 Side: 39 Nyhedsbreve: DUF

40 Side: 40 Nyhedsbreve: DUF

41 Side: 41 Nyhedsbreve: DUF

42 Side: 42 Nyhedsbreve: DUF Hvordan skabes det gode medie? Konceptudviklingens seks grundtrin AFKLARING AF MEDIETS: formål og identitet målgruppe konkurrenter og p.o.d. fokus og stofområder virkemidler, sprog og stil visuelle udtryk, opbygning og elementer SIKRER, AT MEDIET understøtter udgiverens strategi har modtagerne i centrum er unikt og har en præcis profil er varieret og rammer alle i målgruppen er levende og spændstigt har en æstetik, som inspirerer og udfordrer læseren

43 Side: 43 Nyhedsbreve: DUF Punktnedslag 4: alt det med sjælen det, der giver jer særpræg Jeres særlige stil, sprog og toneleje elementer og faste features genrer til at fortælle jeres historier med måde at lave rubrikker på måde at udnytte nyhedsbrevets strategiske appel-felter på

44 Push-medier Nyhedsbreve: skal DUF appellere men de gør det forskelligt Forskellen mellem dem: Relationen mellem medie og modtager Periodisk medie med nære venner Periodisk medie med troløse bekendte Stand-alone medie med lutter skeptikere

45 Side: 45 Nyhedsbreve: DUF Fif og snusfornuft som kan give nyhedsbreve særpræg og gøre uskarpe nyhedsbreve en lille bitte smule skarpere

46 Nyhedsbreve: DUF Det kan ikke siges ofte nok: Vinkl! Dine læsere er travle, kloge og ikke nødvendigvis eksperter på alt og de tænker: Hvorfor skal jeg vide det her? Hvad har det med mig at gøre? Hvad skal jeg bruge det her til? Hjælp dem: Vinkl alle jeres artikler.

47 Side: 47 Nyhedsbreve: DUF

48 Side: 48 Nyhedsbreve: DUF Tease it don t tell it Der er stor forskel mellem en tysk stripper og en tysk nudist Men I skal være aktive, korte, to-the-point og gennemført journalistisk effektive under rubrikkerne. Dyrk bydeformen! det vidner om nærhed men kun hvis I er sikre på, at I kender målgruppen godt nok. Brug aktualiteten - NU! Begrebet nyhedsbrev begynder jo med NY. Vær straight, usnobbede og imødekommende. Indforståethed forveksles let med arrogance.

49 Side: 49 Nyhedsbreve: DUF Læn jer fremad Vær aktive og dynamiske i alle rubrikker og indledninger. Brug verber og helst: Stærke verber: Spurte i stedet for løbe stærkt, smadre i stedet for ødelægge Vis handlemuligheder for læseren: Her kan du Vær personlig: Brug navn, brug du og dit

50 Side: 50 Nyhedsbreve: DUF

51 Side: 51 Nyhedsbreve: DUF Og lad være med at gentage jer selv

52 Side: 52 Nyhedsbreve: DUF Brug pladsen og opmærksomhedsfelterne rigtigt Giv jeres nyhedsbrev et ordentligt navn, som kan huskes eller i hvert fald skelnes fra alle mulige andre, som også kalder sig for nyhedsbrev Kommunikér indholdet: Lad være med at bruge emnefeltet på at fortælle, at I er et nyhedsbrev. Politiken bruger jo heller ikke tid på at fortælle, at den er en avis. Emnefeltet er jeres vigtigste våben: Her vinder eller taber I kampen om modtagerens opmærksomhed. Prioritér og placér dine nyheder med omhu og snilde. Du kan (næsten) selv bestemme, hvad brugerne kommer til at læse (mest) (hvis de altså overhovedet gider at klikke og læse).

53 Side: 53 Nyhedsbreve: DUF Første invitation: Hvad lokker I med? Det svarer til, at Politiken skrev Avis fra JP/Politikens Hus som det eneste på forsiden

54 Side: 54 Nyhedsbreve: DUF Her er dine vinderfelter (hvis du ellers er i stand til at levere relevans ) Nyhed x / Nyhed y / Konkurrence A B C Nyhedsblok sektions blok B C A Nyhedsblok 2

55

56 Side: 56 Nyhedsbreve: DUF Det behøver ikke være Nobelpris lyrik

57 Nyhedsbreve: DUF Al god kommunikation er generøs Nyhedsbreve kan kun skabe loyalitet og tættere relationer, hvis de er i stand til at bevise deres berettigelse hver gang: Hvad har du gjort for mig Vær vedkommende Tænk hele tiden på, hvad læseren har brug for (og LYST til.)

58 Side: 58 Nyhedsbreve: DUF

59 Nyhedsbreve: DUF Inddragelse skaber loyalitet Med nyhedsbreve har du allerede skabt kontakt. Plej den, udvid den og udnyt den. Inviter til deltagelse. Afstemning, debat, rating, dating. Spørg om meninger. Kort og nemt! Giv send videre- og dele-mulighed Vis at du lytter. Brug den viden, du får fra dine læsere, og giv den tilbage som f.eks. historier og gode råd.

60 Side: 60 Nyhedsbreve: DUF Men der er flere måder at gøre det på

61 Side: 61 Nyhedsbreve: DUF Det særlige sprog: Dyrk (den gode) indforståethed Brug (moderate doser af) de ord, begreber sproglige nuancer, som karakteriserer de dele af målgruppen, I helst vil i bukserne på

62 Side: 62 Nyhedsbreve: DUF

63 Side: 63 Nyhedsbreve: DUF Skab jeres egne faste features og elementer Faste rubrikker eller headers Faste spalter eller bokse Faste visuelle features o.s.v., som kan give nyhedsbrevet lidt kant og særpræg og give modtageren mulighed for udvikle læsevaner

64 Side: 64 Nyhedsbreve: DUF

65 Side: 65 Nyhedsbreve: DUF

66 Side: 66 Nyhedsbreve: DUF Eksempler fra jer selv

67 Side: 67 Nyhedsbreve: DUF

68 Side: 68 Nyhedsbreve: DUF

69 Side: 69 Nyhedsbreve: DUF

70 Side: 70 Nyhedsbreve: DUF

71 Side: 71 Nyhedsbreve: DUF

72 Side: 72 Nyhedsbreve: DUF

73 Side: 73 Nyhedsbreve: DUF

74 Side: 74 Nyhedsbreve: DUF Otte hurtige tips at gå hjem på 1. Skriv målsætningen for dit nyhedsbrev ned, print den ud og hæng den op på dit kontor. 2. Lav arketyper for de tre vigtigste målgrupper, print dem ud og hæng dem op. 3. Vær stalinist i planlægningen af de næste tre nyhedsbreve: Ram fordelingen mellem stofområder med matematisk præcision. 4. Pop: Vrid hjernen for at finde på konkurrencer og sjove elementer, som får læserne aktiveret. 5. Lav din egen Tommy Olesen-test på alt indhold i dine kommende nyhedsbrev: You ll be surprised. 6. Omdan din opslagstavle til et Godt eller Snot-galleri over gode og dårlige features fra andre nyhedsbreve. 7. Invitér to-tre målgruppe-repræsentanter på frokost hver 14. dag og udfrit dem om alt. 8. Find en ven her i lokalet og lav en aftale om lyn-sparring på jeres trefire næste nyhedsbreve.

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Få flere kunder med dit nyhedsbrev effektive nyhedsbreve i 5 enkle trin

Få flere kunder med dit nyhedsbrev effektive nyhedsbreve i 5 enkle trin Få flere kunder med dit nyhedsbrev effektive nyhedsbreve i 5 enkle trin Nyhedsbreve er den mest effektive form for markedsføring, der findes. Undersøgelser har vist, at for hver krone, du investerer i

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hvorfor bruge ressourcer på PR? s. 1 Kapitel 2. En god historie s. 4 Kapitel 3. Hvordan finder man de interessante

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv www.daisylovendahl.dk #1. Engager dig i dit liv Derfor skal du have en strategi Inspirationen til denne manual kom fra en

Læs mere

Performanceteknik der får det bedste frem i dig - af instruktør og performancerådgiver Mette Rix -

Performanceteknik der får det bedste frem i dig - af instruktør og performancerådgiver Mette Rix - INDTAG TALERSTOLEN 1/3 Performanceteknik der får det bedste frem i dig - af instruktør og performancerådgiver Mette Rix - 1 Basically it is all about confidence anyway, and feeling the right to be there

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Sådan skaber dit nyhedsbrev nye ordrer og øget omsætning

Sådan skaber dit nyhedsbrev nye ordrer og øget omsætning Gratis mini e-bog Sådan skaber dit nyhedsbrev nye ordrer og øget omsætning De 5 vigtigste tips til dit nyhedsbrev Se hvordan du bl.a. henter nye læsere laver tilbud og sælger mere - 1 - Hej og tak for

Læs mere

Cookbook i målrettet kommunikation

Cookbook i målrettet kommunikation Cookbook i målrettet kommunikation VisitDenmark (2009) side 1 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...Side 3 KAPITEL 1. DE OVERORDNEDE RAMMER 1.1. Hvad er et profileret e-nyhedsbrev?...side 4 1.2. Profilerede

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere