Nyhedsbrev Uge 15 i 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Uge 15 i 2008"

Transkript

1 Nyhedsbrev Uge 15 i 2008 Morgensang uge Hist, hvor vejen slår en bugt Recitation uge klasse Nyt om SFO-/heileurytmivillaen Der mødes meget i disse uger omkring den skimmel, der er at finde visse steder i SFO/heileurytmivillaen. I den kommende uge afgør forsikringsselskabet, i hvilket omfang de dækker skaderne. Bygge- og vedligeholdelsesudvalget arbejder sideløbende med at finde alternativer til den midlertidige SFO-genhusning af 1. og 2. klasse i deres respektive klasseværelser; der tænkes både i pavillioner, leje af villa i skolens nærområde og byggeprojekteringsprocessen er sat op i gear. Skal Vidar Nyt sove i 100 år? Please, alle I proff forældre-layoutere derude ved skærmene. Vil I ikke redde nok redde vores skoleblad fra at gå i dvaledøden? Hvis skolens forenede grafikermuskler rykker ud nu, skal I hver især kun sætte blad op een gang hver tredje år! Kontakt Nyt fra 3. Klasse Gentofte Politi har været på besøg i 3. klasse og har fået en hjemmelektie for, som de skal løse med deres forældre; de skal ud og cykle 5-6 ture i trafikken i fire uger sammen med en voksen. Børn må nemlig ikke cykle alene i trafikken før det 12. år!! 8. kl afleverer 3-månedersopgave Mandag den 7. april afleverer 8. klasse deres tremånedersopgave, hvilket også udmønter sig i en udstilling i foyeren, som klassens forældre er inviteret til at se tirsdag den 8. april kl 19. Denne aften vil to elever som en del af deres opgave fremvise et scenisk arbejde. Havegravning Klassernes havelodder står for at skulle forårsgraves igennem. Forårskoncert for alle skolens elever lørdag 12. april kl Se særlig invitation fra musiklærerne i dit barns taske. Opråb til klasserepræsentanter Skal I på skovtur, holder I forældrefester, er der et syværksted for familierne på bedding? Send gerne jeres interne breve til til almindelig gadekærsorientering og inspiration.

2 Logo til Musikforeningen Vidar Musikforeningen Vidar har som tidligere nævnt set dagens lys sidste skoleår. Foreningen er paraplyorganisation for instrumentallærerteamet, og vil i fremtiden arrangere en række kammerkoncerter på skolen og i lokalområdet. Til en sådan forening er der brug for et logo. Hermed opfordres gamle og nye elever, forældre og venner etc. til at indlevere forslag til et sådant logo. Logoet skal både kunne bruges som brevhoved og anvendes som ramme på koncertprogrammer. Vi håber på mange spændende forslag fra vore kreative venner i og omkring skolen. Forslag afleveres enten til undertegnede eller Charlotte Lundström. På musikforeningens vegne, Henrik Prahl PR gruppe til musikforeningen Vidar Musikforening vil gerne kunne sætte mange nye og spændende initiativer i søen. Hver gang et arrangement skal planlægges, er der brug for en effektiv PR-gruppe, der kan hjælpe med alt det praktiske, som plakater, billetter og transport af instrumenter etc.. Ikke alene ved kammerkoncerter, men også ved de store skolearrangementer er der brug for PR bistand. F.eks. ville det være naturligt, at også overskolens årlige turné kunne være en del af en sådan PR-gruppes arbejde. Som regel er det de samme rutiner der hver gang skal gennemgås, så det ville være en stor hjælp, hvis folk med erfaring på området deltog med udelukkende dette som deres arbejdsfelt. Både overskoleelever og forældre ville være mere end velkomne. Interesserede bedes henvende sig på mail til Henrik Prahl på: Glemte sager Husk jævnligt at se i glemt-tøj-kassen uden for lærerværelset. Kassen tømmes før alle skoleferier, hvorefter de lækre glemte klæder bringes til godgørende genbrugsforretninger. Ny adresse, , telefonnummer? Kære forældrene. Hjælp Jer selv og skolens kontor ved fluks at oplyse ny adresse nye telefonnumre nye mailadresser Oplysningerne må meget gerne sendes på til Venlig hilsen Henriette hansen OPSLAGSTAVLEN Bringe-hente København-Gentofte Jeg har problemer med at få det til at hænge sammen med kunne hente og bringe hver dag. Jeg vil meget gerne høre,om der er nogen, der kunne tænke - 2 -

3 sig at lave et samarbejde med mig i forhold til at hjælpe hinanden med at hente og bringe børn. Vi bor i Blågårdsgade på Nørrebro. Bedste hilsner MetteGry, mor til Carl i 1.klasse, tlf: Information om sundhedsplejerskens servicetilbud Julie Høst Moustgaard har en uddannelsesmæssig baggrund som sygeplejerske og er efteruddannet sundhedsplejerske. Hun har arbejdet med børn og unge siden 1996 og er ansat i Gentofte Kommune som kombineret spædbarns- og skolesundhedsplejerske. Børn og forældre er altid velkomne til at kontakte mig på skolen på mit kontor i det tidligere lille bibliotek på Michaelsgangen torsdage mellem kl eller på tlf tirsdag, onsdag og torsdag Af sundhedsplejerske ved Vidar Skolen Julie Høst Moustgaard Jeg har i skrivende stund været sundhedsplejerske på Vidar Skolen i knap 4 år og er blevet bedt om at skrive lidt om min funktion på skolen. Formålet med sundhedsplejen på skolen Det er vigtigt at pointere, at sundhedsplejen er et frivilligt tilbud på skolen, men samtidig en mulighed for at få vurderet barnets sundhed og trivsel i løbet af dets skolegang af en sundhedsfaglig person. Formålet med sundhedsplejen på skolen er at styrke børns sundhed og sunde levevis ved at børnene gennem skoleforløbet bliver i stand til at tage stilling til deres egen sundhed og til at handle på forhold, der har betydning for deres egen, men også for andres sundhed at opspore tidlige tegn på sygdom, udviklingsproblemer og børn, der ikke trives godt at yde en ekstra indsats til børn med sundheds- eller trivselsproblemer at børn, der har behov for yderligere undersøgelse eller behandling henvises til egen læge eller andre samarbejdspartnere. Skolesundhedsplejerskens servicetilbud Skolesundhedsplejerskens servicetilbud for børn, der går i skole i Gentofte Kommune tilbydes 1, 2., 5. og 8. klassetrin/, da Vidar og omfatter følgende undersøgelser. 1. klasse undersøgelse Samtale og undersøgelse, hvor barn og forældre deltager. Forældre og barn har forinden udfyldt et spørgeskema vedrørende helbred, familiemæssige dispositioner såsom allergi og andre arvelige sygdomme (etc) Ved samtalen tales om barnets generelle trivsel og om skolestarten. Barnet vejes og måles. Der foretages en synstest, høretest og farvesynstest, derudover laves en motorisk screening af barnet med henblik på, at vurdere om barnets balanceevne, krydskoordinering, og grovmotorik er alderssvarende. Hvis barnet har brug for et motorisk skub henvises til kommunens fysioterapeut på Søgårdsskolen. 2. klasse undersøgelse Barnet bliver atter målt og vejet, og der foretages synstest. Børnene samles i små grupper og taler sammen om emnet kammeratskab/venskab ud fra spørgsmål som: hvornår er man en god kammerat? hvad er ok at gøre /sige til hinanden? og, hvad er ikke i orden at sige? - 3 -

4 5. klasse undersøgelse Klassen deles typisk op i drenge- pige grupper af 4 5 personer. Hvert enkelt barn bliver målt og vejet og synet testes igen. Herefter taler jeg kort j alene med hver enkel elev, hvor vi begge har mulighed for at kommentere og uddybe det spørgeskema som barnet og dets forældre gerne skulle have udfyldt hjemmefra. Når alle har fået en individuel samtale med mig, mødes vi atter i gruppen, hvor vi typisk taler om emnet pubertet. Jeg forklarer via tegninger og skriftligt materiale fra bl.a. Libresse og Always, hvordan henholdsvis pigens og drengens kroppe ændres fysisk som psykisk. Jeg taler med eleverne om, hvad der kan være svært, og hvilke forestillinger, de har i forhold til at komme i puberteten. For at børnene frit kan stille spørgsmål uden at komme i forlegenhed, giver jeg dem mulighed for anonymt at lægge spørgsmål i en brevkasse. Herefter bliver spørgsmålene læst op og besvaret af undertegnede eller af gruppen selv. Formen fungerer godt ikke mindst for de elever, som ikke altid har modet til at spørge. 8. klasses undersøgelse Her deles klassen typisk også op i kønsadskilte grupper.den unge bliver målt og vejet, der foretages høretest, syns- og farvesynstest. Herefter tager jeg ligeledes hvert enkel elev ind til individuel samtale og reflektion over hvad de har skrevet i de spørgeskemaer de og deres forældre gerne skulle have udfyldt inden undersøgelsen. I grupperne berøres emner som kammeratskab, kæresteforhold, prævention, kønssygdomme, tøjvalg også i forhold til de signaler, som en tøjstil udsender. Vi drøfter også mobning, sprogbrug over for hinanden, alkohol og brug af euforiserende stoffer, etc. Her benyttes ligeledes en anonym brevkasse og, hvis tiden tillader det, spiller vi et spil fra foreningen Sex og samfund som hedder Sex på spil. Spillet fungerer som en slags Jepardy, hvor der eksempelvis kommer nogle udsagn, som børnene skal stille det rigtige spørgsmål til. Emnet prævention uddybes med en konkret præventionskasse fra Sundhedsstyrelsen, hvor eleverne kan se de mest gængse former for prævention. Før alle ovennævnte undersøgelser får børnene spørgeskemaer med hjem, som fortæller nogle af de hovedemner,som vil taget op til undersøgelserne/samtalerne.på bagsiden af skemaet har forældre mulighed for at nævne emner som de fx. gerne ville have at man blev informeret om, det være sig sygdom i familien, skilsmisse, flytning, etc. samt evt. emner de gerne vil have at jeg taler med deres barn om. Ud over dette politisk bestemte servicetilbud, ser jeg også børn individuelt. Børn og forældre er altid velkomne til at kontakte mig på skolen på mit kontor i det tidligere lille bibliotek på Michaelsgangen (overfor skolens musiklokale) torsdage mellem kl eller på tlf tirsdag, onsdag og torsdag Samarbejde med skolen Samarbejdet med skolen sker således, at jeg tager en snak med de respektive klasselærere til de klasser, jeg har set. Her taler vi om klassens trivsel generelt og ud fra de de iagttagelser, jeg har gjort om klassen som helhed. Er der elever, der har særlige problematikker såsom usikker farvesans, ufrivillig vandladning i dagtimerne, generelle indlæringsproblematikker, mobning, spiseforstyrrelser, alvorlig sygdom i hjemmet, teenageproblematikker med forældre, misbrug i familien (alkohol, hash, seksuelt misbrug, vold.) etc., vil disse børns trivsel blive diskuteres i Vidar Skolens såkaldte Trivselsteam bestående af lærer Anker Meyer, PPR psykolog Connie Rudebeck fra Gentofte Kommune, PPR tale-høre-pædagog Irene Andresen fra Gentofte Kommune og undertegnede. For at kunne tale disse problematikker igennem er det en forudsætning, at der foreligger en skriftlig samtykkeerklæring fra forældrene, hvoraf det fremgår, hvilke problematiker, der skal diskuteres og med hvem, de diskuteres. Denne samtykkeerklæring sendes til forældrene med en frankeret svarkuvert. 153 i Serviceloven Da jeg som sundhedsperson er underlagt en skærpet underretningspligt (jfr. 153 i Serviceloven), kan der opstå situationer, hvor jeg er forpligtet til at skrive en såkaldt underretning til de sociale myndigheder, såfremt barnets trivsel synes truet. En sådan - 4 -

5 underretning vil altid blive forsøgt udfærdiget i samarbejde med forældrene. Hvis der ikke er enighed mellem forældre og mig, vil underretningen blive sendt alligevel med kopi til forældrene. Herefter er det op til de sociale myndigheder i den kommune, hvor barnet er bosat, at vurdere det videre forløb. Vækst, syn eller hørelse uden for normalværdierne Er der indikatorer for, at barnets vækst, syn eller hørelse ligger udenfor normalværdierne, vil jeres barn blive henvist til relevante samarbejdspartnere. Børn, der fra 7 års alderen har ufrivillig vandladning om natten, har mulighed for behandling med ringeapparat. Tilbudet omfatter også rådgivning og vejledning og forudsætter, at barnet er motiveret og undersøgt af egen læge. ÅRSOPGAVEEMNER 2008/2009 Alexander Houmann Aalykke - Internettet Amnda Sørine Schou - Bevidsthed Anja Louise Christiansen - FOTOGRAFI - billeder af verden, verden af billeder Anna Josephine Wolters Petersen - Festival de Cannes Anna Luna Holmberg - Dans - Min og andres udtryksform Astrid Pauline Schmidt Andersen - Fra Manuskript Til Premiere Benedichte Olivia Ekstrand - Design and Fashion Hannibal Vestmø Grønne - Marathon Hans Erik Plenge Andreasen - Smedning Iona Maria Valsgaard Brinch - Et Fremtidens Utopia Johannes Fredslund Pehrson - Idrættens træningslære Josefine Nordin Kaarsberg - Sang og stemme Kristina Chereshneva - Tekstil design Leela Legêne Thomsen - Mode og Design Masa Vilar-Stupic - Puppets Mathilde Katrine Krog Laursen - Hesten Narmada Claire Salustra McClean - Malerkunst og Mennesket Ninna Sparre Rehling Kunsten at tegne Rebecca Theresa Lundström - Det frie valg Selma I. J. Wendt Abildgaard - Foto Sune Michael B. Pedersen - Einsteins teorier Zen Legêne Thomsen - Lykke - 5 -

6 Nyhedsbrev hver fredag Vidar Skolen udsender hver fredag et digitalt nyhedsbrev til alle forældre og andre venner af skolen. Her kan man læse om den kommende uges skoleliv. Elever og forældre er også velkomne til at få relevante informationer, opråb og mindre private annoncer formidlet bredt ud ad denne vej. Nyhedsbrevet kan læses i håndholdt version på den store oplagstavle ved kontoret. Forældre uden netadgang får nyhedsbrevet som taskepost via klasselærer eller klasseleder. Indlæg sendes til eller afleveres i den røde postkasse på Michaelsgangen ved kontoret senest torsdag morgen hver uge

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN HVAD GØR JEG, NÅR DER ER ALKOHOL I FAMILIEN Udviklet som afslutning på pilotprojektet Børn

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere