DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner:"

Transkript

1 DANSK BIOTEK Nr. 1 juli årgang ISSN Nr MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: læs inde i bladet LEDER Perspektiverne i anden generation biobrændstoffer Af klima- og energiminister, Lykke Friis (V) LEDER Biotekindustrien får ændrede vilkår Af Søren Carlsen, formand for DANSK BIOTEK ALK er klar til flere opkøb Administrerende direktør Jens Bager Kommercialisering af tidlig forskning og udvikling af Stephan Christgau og Henrijette Richter

2 THIS YEAR S MOST IMPORTANT DATING SERVICE BioTech Forum Copenhagen, September 28 30, 2010 READ MORE AND SIGN UP AT Official Media Partner Partnering Organizer Organizers: Stockholm International Fairs and Bella Center Visiting Address: Center Boulevard 5, DK-2300 København, Denmark

3 Redaktion Dansk Biotek Ansvarshavende: John Vabø, cand. polit. Fagredaktion Søren Carlsen Novo A/S (formand) INDHOLD 1/10 Søren Møller Exiqon A/S Martin Bonde EpiTherapeutics ApS Peter Wulff Sentinext Peter Norkild Egalet A/S Randi Krogsgaard (Dansk Biotek) Salg: Bent M. Gjerløff Udgiver SCANPUBLISHER A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej Klampenborg Tlf Fax ISNN Nr Abonnement: 2 udgaver i 2010 (incl. moms) kr. 180,- 4 udgaver i 2011 (incl. moms) kr. 360,- Bestilling på Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Administration Katja Neergaard Layout og tryk: Mediegrafiker Micala Hartmann Glumsø Bogtrykkeri A/S Perspektiverne i anden generation biobrændstoffer Af klima- og energiminister, Lykke Friis (V) 4 Biotekindustrien får ændrede vilkår Af Søren Carlsen, formand for DANSK BIOTEK 6 Nyt fra DANSK BIOTEK 8 Kommercialisering af tidlig forskning og udvikling af Stephan Christgau og Henrijette Richter 12 ALK er klar til flere opkøb Administrerende direktør Jens Bager 14 Tidligt ramt af krisen heldigvis Af Francois Martelet, CEO, Topotarget A/S 16 Bioteksucces med damp under kedlen Et nøk fra en ny virkelighed Kan et terapeutisk doseringsregime patenteres i Europa? Af Carsten Borgund Hansen og Peter Koefoed, Inspicos A/S 22 Skattemæssige overvejelser ved danske biotekselskabers aktieinvesteringer Af senior manager Niels Reinau og senior consultant Kim Bocianski Svendsen 24 PARTNERING IN SCANDINAVIA BioTech Forum September 28-30, 2010 at Bella Center in Copenhagen 27 COBIS trodser krisen generations biobrændstof? Af Svend Brandstrup Hansen 28 Working in a virtual world Dansk Biotek 1 3

4 L E D E R LY K K E F R I I S Af klima- og energiminister, Lykke Friis (V) Fotograf: Anders Birch Perspektiverne i anden generation biobrændstoffer Vi går en fremtid i møde, hvor olie vil være en mere og mere knap ressource, bl.a. på grund af det stigende behov for energi fra bl.a. BRIC-landene - Brasilien, Rusland, Indien, Kina - og andre. I dag er olie ikke bare noget vi hælder i bilmotoren i form af benzin. Også vores bildæk er fremstillet af en blanding af naturligt og syntetisk gummi, for at man får det nødvendige greb og holdbarhed. For nyligt har man fundet en måde, hvorpå man kan producere grønnere bildæk. Nu bevæger biotek-branchen sig så ind i dækindustrien, så at sige. Det sker bl.a. ved at producere olieproduktet isopren, og arbejdet finder sted i et samarbejde mellem en af verdens største biotekvirksomheder og en af verdens største dækproducenter og kan føre til masseproduktion i Historisk set er det jo vanskeligt at forudsige den teknologiske udvikling. Men der produceres en milliard dæk om året, og for at producere ét dæk kræves 26 liter olie. Hvis man på sigt udnytter potentialet for innovation og videreudvikling af grønnere dæk, ja så står man ikke bare med en enorm besparelse på olieressourcerne, men også over for et nyt potentielt vækstområde. Bioteknologien og den bioteknologiske industri kan derfor spille en væsentlig rolle i en grøn økonomi, som i betydeligt omfang anvender biomasse. Og dette gælder også de virksomheder, som fremstiller enzymer og mikroorganismer, der er med til at optimere udnyttelsen af biomasse. Det er regeringens langsigtede vision, at Danmark skal være et samfund uafhængigt af fossile brændsler. Vi vil derfor understøtte en fuldstændig, grøn omstilling af det danske samfund, så vi bliver uafhængige af kul, olie og naturgas. Det vil kræve effektiviseringer af energianvendelsen, og det vil kræve en markant udbygning med vedvarende energi. Med andre ord vil energi fra biomasse komme til at stå for en endnu større del af energiforsyningen. Naturligvis sammen med vindenergi, jordvarme og andre vedvarende energiformer. Men biomassen vil ikke kun bidrage til energiforsyningen. Også en række produkter, som tidligere har været oliebaserede fx plastik vil kunne fremstilles fra biomasse. Vi kommer nok til at se bioraffinaderier, som ud over at fremstille energiprodukter også vil fremstille levnedsmidler, lægemidler og plastik mm. På energiområdet er der en lang række eksempler på, at bioteknologien effektiviserer udnyttelsen af energiindholdet i biomasse. Tag fx REnescience projektet på Amagerforbrænding, hvor man ved hjælp af enzymer behandler affaldet, så det bedre kan anvendes til el- og varmeproduktion, og så flere fraktioner af affaldet end før kan genbruges i stedet for at blive brændt. Eller Retrogas-projektet, hvor der sker afprøvning af enzymer i produktionen af biogas baseret på bl.a. gylle, så det bliver mere omkostningseffektivt. Energianvendelsen i transportsektoren har vist sig særlig vanskelig at omstille væk fra benzin og diesel. Det interessante er, at andre sektorers udledninger er faldet trods økonomisk vækst, dvs. en afkobling, som kun i begrænset omfang er sket i transportsektoren. Vejtransporten tegner sig for ca. en femtedel af Danmarks energiforbrug og op mod en fjerdedel af CO2- udledningen. En række teknologier kan bidrage til at gøre transportsektoren uafhængig

5 af fossile brændstoffer. Det gælder fx elbiler, der drives enten via strøm fra elnettet eller fra brændselsceller baseret på brint eller forskellige former for bioenergi. På det kortere sigt frem til 2020 forventes de fleste af disse teknologier dog ikke at blive de mest dominerende i transportsektorens omstilling. Her vil biobrændstoffer som bioethanol og biodiesel yde det største bidrag. Det betyder blandt andet, at EU-målet om anvendelse af 10 pct. vedvarende energi i transportsektoren i 2020 i stor udstrækning forventes at blive opfyldt med biobrændstoffer. På nuværende tidspunkt er det stort set udelukkende første generation biobrændstoffer, som er til rådighed på markedet. De fremstilles typisk af råvarer, som også kan anvendes til fødevarer, fx hvedekorn, majs og sukkerrør, eller på grundlag af olieholdige planter som fx raps. Mange af disse første generation biobrændstoffer lægger også beslag på arealer, som alternativt kunne bruges til fødevareproduktion. Derfor knytter der sig stor forventning til anden generation biobrændstoffer, som kan produceres på restprodukter, og som derfor i mindre omfang lægger beslag på yderlige dyrkningsarealer. Udfordringen ved produktion af anden generation biobrændstoffer består i, at produktionsprocessen er kompliceret og energikrævende, og dermed dyrere end produktionen af første generation biobrændstoffer. Det er derfor afgørende at få optimeret denne produktionsproces. Bioteknologien spiller også her en væsentlig rolle, idet de bioteknologiske industrier og ikke mindst danske virksomheder har udviklet enzymer, som kan fremme omdannelsen af restprodukterne. Så sent som i februar i år præsenterede danske virksomheder nyudviklede enzymer, som yderligere kan optimere omdannelsesprocessen fra biomasse til biobrændstoffer og andre produkter. Der kan ligge væsentlige, erhvervsmæssige perspektiver for Danmark i, at den danske bioteknologiske industri er førende inden for enzymproduktion, og at Danmark samtidig har en veludbygget landbrugssektor, der kan levere den nødvendige biomasse fx i form af halm. Produktionen af anden generation biobrændstoffer forventes på sigt at være konkurrencedygtig med benzin, men indtil da kan der være brug for tiltag, som hjælper udviklingen og udbredelsen af den ny teknologi på vej. Således er demonstrationsanlægget Inbicon støttet med i alt 150 mio. kr. fra den danske stat og EU. Derudover er der i Danmark indført krav om iblanding af 5,75 pct. biobrændstoffer fra 2012 med gradvis indfasning fra i år. Anden generation biobrændstoffer tæller dobbelt ved opfyldelse af iblandingskravet. Der er derved dels sikret afsætning af en vis mængde biobrændstoffer i Danmark, dels givet incitament til at anvende anden generation frem for første generation. Med aftalen om Grøn Vækst 2.0 har regeringen igangsat en analyse af mulighederne for at styrke produktion af især anden generations biobrændstoffer i Danmark. Så vi kan tage endnu et skridt på vejen væk fra afhængigheden af fossile brændsler. Dansk biotek spiller en vigtig rolle i arbejdet mod tekniske landvindinger og jeg ser frem til et godt samspil med industrien, så Danmark kan blive uafhængige af fossile brændsler. Grete Lundbeck European Brain Research Foundation Call for Nominations for THE BRAIN PR1ZE THE PRIZE OF 1 MILLION WILL BE AWARDED FOR THE FIRST TIME IN COPENHAGEN IN MAY 2011 Nominations by 15 September 2010 Nominations will be reviewed by the Selection Committee: YvES AGID, France, HuDA AkIL, USa, COLIN BLAkEMORE, United kingdom, chairman FRED. H. GAGE, USa, TOMAS HökFELT, Sweden, Vice-chairman, FLORIAN HOLSBOER, germany RANGA R. krishnan, Singapore, JES OLESEN, denmark For the nomination Form and details of the nomination procedure, please ViSit: The Brain Prize recognizes and rewards outstanding contributions to European neuroscience, from basic to clinical Dansk biotek 1 5

6 LEDER SØREN C ARLSEN Af Søren Carlsen, formand for DANSK BIOTEK Biotekindustrien får ændrede vilkår Trods finanskrise og ændrede betingelser for biotekindustrien er DANSK BIO- TEK ved at blive et godt fast holdepunkt for industrien selv og for vores politikere og andre, som har behov for at få information om den bioteknologiske industri. Og vi benytter gerne enhver lejlighed til at informere om vores synspunkter og fremme forståelsen for, at vi alle passer på og hjælper med at udvikleindustrien, for det er her en væsentlig del af Danmarks fremtidige muligheder ligger. Danmarks biotekindustri har kæmpet for at overleve finanskrisen. For nogle virksomheder ser det værste ud til at være overstået, medens andre virksomheder stadig kæmper med store finansielle udfordringer. Krisen skabte fokus på de væsentlige projekter, og vi viste, at biotekindustrien i Danmark til trods for fortsatte problemer ikke lader sig slå ud. Vi ved, at der fremover vil være et stigende behov for biotekindustriens produkter. Men vi ved også, at industrien verden over må søge nye veje for at overleve og fremme udviklingen. Ernst & Young er på vej med en ny rapport, hvor temperaturen på biotekindustrien verden over er målt. Heraf fremgår det, at dagene med store ventureinvesteringer og store burn-rates stort set er passé, nu taler vi oftere om virtuelle virksomheder med relativt få medarbejdere og outsourcing af de nødvendige opgaver, der er en del af det at forske i og udvikle nye lægemidler. Årsagen til dette er, at adgang til venturekapital falder. I 2009 faldt den til det laveste niveau i Europa siden Danmark fulgte med ned men bibeholdt sin position i top 5 trods et fald på 30%. Ventureinvesteringerne bliver desuden i stigende grad anvendt til finansiering i de seneste faser af produktudvikling i modsætning til tidligere. Derudover bliver den totale pulje fordelt på færre og færre virksomheder. Virksomhederne må sande, at tilgangen til kapital er vanskelig. Det handler i dag om at spænde livremmen ind og få mest muligt for pengene. Det afspejler sig både i eksisterende og nye virksomheder. De nyetablerede danske biotekselskaber er fokuserede på få projekter, er stramt styrede, har ganske få ansatte og er så godt som virtuelle. Der er ikke tid og penge til at sprede sig for meget. Der skal fokus på produktudvikling og exits. En udvidet dialog mellem de store farmaselskaber og biotekvirksomhederne er afgørende for virksomhedernes videreudvikling af produkter. Selv om omfanget og adgang til venturekapital skærpes, så ligger Danmark stadig i toppen, hvad angår lægemidler i klinisk udvikling med 236 nye lægemidler i klinisk udvikling i kun overgået af England og Tyskland. Ernst & Young har splittet den danske lægemiddel pipeline op i indikationsområder, og her adskiller vi os ikke fra resten af verden - det primære fokus er på kræftlægemidler, CNS-, infektionssygdomme og metabolisme kommer ind på de næste pladser. Dette giver god basis for partnerskaber med farmaselskaber, som har hårdt brug for produkter i disse indikationsområder. Vi så trods finanskrise og mangel på venturekapital en lille stigning i nyetablerede selskaber i nye selskaber så dagens lys mod 8 året før, og man kan håbe på, at dette er tegn på, at kurven er ved at vende. Disse nye små selskaber har det imidlertid ikke så nemt; de har små finansielle marginaler at arbejde på, og faren er, at de må give op, før de når at vise, hvad deres nye produktkandidater kan. Typisk må en lille nystartet virksomhed leve med kun at have en horisont på 1-2 år, før de løber tør for penge. Og det kan betyde, at rigtig gode ideer og udviklingsarbejde går tabt, før det er kommet rigtigt i gang. Det er derfor, det er så vigtigt, at vores regering forstår betydningen af at bevilge penge til innovationsmiljøer og risikovillig kapital. DANSK BIOTEK ser det som et væsentligt mål at forbedre vilkårene for biotekindustrien, og derfor arbejder vi kontinuerligt på at være i dialog med politikerne. Vi fremsatte flere forslag til økonomiske forbedringer for biotekindustrien i 2009, og vi er stolte over at kunne sige, regeringen på flere områder har lyttet til os. Samtidig ser det ud til at lysne lidt på både venturemarkedet og børsmarkedet. Der er kommet flere penge til venturefonde i starten af 2010, og der ser ud til at være en fornyet tro på, at børsnotering også er en mulighed for at komme videre udviklingen.

7 C O M M I T M E N T We are committed to defending our clients interests. We are committed to successful prosecution. S I M P L I C I TY I N S P I R AT I O N Our approach is thorough, yet prompt. We aim to keep things simple. We are inspired by technology and law. We are inspired by clients and associates. We strive to inspire you. Inspicos is a mid-size firm of European patent attorneys. For the third consecutive year, we have been ranked in tier 1 in Managing Intellectual Property s world IP Survey Denmark

8 DA N S K B I OT E K Nyt fra DANSK BIOTEK Investering i biotek er investering i Danmarks fremtid. DANSK BIOTEK har derfor kontinuerligt fokus på risikovillig kapital som en vej til at sikre innovation og vækst for den danske biotekindustri. Det betyder blandt andet, at DANSK BIOTEK til stadighed er i dialog med politikerne for at fremme industriens rammebetingelser og være med til at sætte bioteknologiske problemstillinger på dagsorden. Organisationen har meget at tage fat på: Den opadgående kurve for nyetablerede virksomheder skal cementeres, der bør etableres yderligere støtte til vækst og innovationsmiljøerne, og der skal politisk fokus på og forståelse for nytteværdien af 2. Generations bioethanol. Alt sammen for, at Danmark ikke taber højde i den globale konkurrence på viden og innovation. Samarbejde med Magasinet for Dansk Biotek Som led i bestræbelserne på at fremme biotekindustriens interesser fokuserer DANSK BIOTEK i øget omgang på kommunikation og har i den sammenhæng indgået et samarbejde med Magasinet for Dansk Biotek. Dette for at sikre, at informationer om biotekbranchen når ud til en bred kreds af interessenter. Magasinet, der i 2010 bliver udgivet 2 gange, bliver distribueret til modtagere, herunder politikerne på Christiansborg. Som resultat af samarbejdet er DANSK BIOTEK repræsenteret i magasinets redaktion og vil aktivt bruge magasinet som talerør denne ordning kører foreløbig i 2010, hvorefter den vil blive taget op til revision. DANSK BIOTEKS Bestyrelse Efter generalforsamlingen 18. maj 2010 har DANSK BIOTEKs bestyrelse ændret sammensætning, Bjarne Adamsen, Danisco er trådt ud og Christian Scheuer, LEO Pharma er valgt ind. Bestyrelsen ser ud som følger: Søren Carlsen, Managing Partner, Novo A/S Christian Scheuer, VP, Business Development, LEO Pharma A/S Martin Bonde, CEO, Epitherapeutics A/S Peter Nordkild, CEO, Egalet A/S Peter Wulff, CEO, Sentinext A/S Søren Møller, VP, Research & Development, Exiqon A/S Rasmus von Gottberg, VP, Biobusiness Development & Acquisition Novozymes A/S (associeret til bestyrelsen) DANSK BIOTEKS nye adresse I 2010 fik DANSK BIOTEK ny adresse i COBIS, den nye biotekforskerpark på Ole Maaløes Vej i København. COBIS åbnede i november som en rendyrket biotekforskerpark og inkubator i hovedstaden, og trods forventninger om det modsatte, har COBIS hurtigt formået at fylde de mange ledige kvadratmetre med virksomheder, der gerne vil være del af et spændende forskermiljø midt i det den københavnske universitetscampus. Ny hjemmeside DANSK BIOTEK har lanceret en ny mere brugervenlig hjemmeside, hvor de vigtigste sider findes på både engelsk og dansk. Hjemmesiden er holdt i det kendte design, men tilbyder bedre funktioner for både medlemmer og eksterne brugere af siden. Det er nemt at ansøge om medlemskab direkte på hjemmesiden, der er generelt bedre overblik over indholdet, herunder en søgefunktion på forsiden. DANSK BIOTEK publicerer løbende generel information, som er relevant for medlemmerne, og bringer meget gerne medlemmernes egne nyheder. Alle medlemmer opfordres derfor til at sende pressemeddelelser og andre nyheder til Evaluering af Vækstfonden Vækstfonden er blevet evalueret af Økonomi- og Erhvervsministeriet, og DANSK BIOTEK har fremsendt høringssvar til Ministeriet vedrørende evalueringens konklusioner. Essensen af DANSK BIOTEKS høringssvar er: Danmark har fortsat brug for offentlige initiativer for ikke at tabe i den stigende internationale konkurrence. Specielt inden for biotek er adgang til risikovillig kapital livsnødvendigt, fordi udvikling af nye lægemidler og nye teknologier er overordentlige kapitalkrævende. DANSK BIOTEK indstiller derfor, at Vækstfonden fremover får mulighed for en styrket indsat ved at 1) få tilført yderligere midler til supplement til Erhvervspakkens 500 mio. Her peges på de 500 mio. kr., der er omtalt i regeringsgrundlaget og som forventes optaget på finansloven for 2011 samt yderligere 500 mio. kr. i finansåret ) få mulighed for at yde risikovillige lån som matches 50/50 af selskabernes ejere. Vækstfonden behøver således ikke opbygge et apparat eller ekspertise til vurdering af projekterne idet dette i høj grad vil blive gjort af de matchende professionelle ejere. Læs hele høringssvaret på Flere nye biotekselskaber trods krise Trods finanskrisen og den generelle afmatning blev der i Danmark etableret 10 nye biotekselskaber i Der er et stykke vej til antallet i 2001, hvor der var 20 nyetablerede virksomheder. Der blev i 2009 etableret et par virksomheder mere end i 2008, så det går den rigtige vej. De nyetablerede selskaber er alle stramt styret. De fokuserer på få projekter, og de er stort set virtuelle. Aktiviteterne dækker et bredt spektrum

9 Den nye hjemmeside af sygdomsområder og teknologier, der spænder fra infektioner ved hospitalsindlæggelser til smertebehandling, vaccine, microrna, diagnostik, kamp mod epidemier og sjældne sygdomme. Flere og flere melder sig ind i DANSK BIOTEK DANSK BIOTEK får flere og flere medlemmer, hvilket er med til at cementere den betydning organisationen allerede har og kan få. DANSK BIOTEK tæller nu 79 medlemmer, hvoraf 20 er associerede medlemmer, som yder service og rådgivning til biotekindustrien. 27 nye medlemmer er kommet til i DANSK BIOTEKs indsats afspejles i Finansloven Finansloven for afspejler på flere punkter de områder, hvor DANSK BIOTEK har gjort en stor indsats. Det væsentligste indsatsområde har været at bibringe politikerne forståelse for vigtigheden af, at innovationsmiljøerne får øget støtte, så biotekindustrien kan blomstre, og Danmark kan bibeholde en fremtrædende position i den internationale konkurrere vedrørende viden og teknologi. DANSK BIOTEKS forslag og de nuværende resultater er: DANSK BIOTEKs foreslog var, at man øgede proof-of-concept puljerne med 75 mio. kr. pr. år til i alt 100 mio. kr. årligt. I Finansloven er der nu afsat i alt 76 mio. kr. til proof-of-concept puljerne over de næste tre år. De er fordelt på 36 mio. kr. i 2010 og 20 mio. kr. i henholdsvis 2011 og Der kan bevilges op til kr. pr. projekt. I specielle projekter kan der bevilges yderligere kr. Innovationsmiljøerne har fået mulighed for større investeringer. I Finansloven er der afsat op til 6 mio. kr. mod tidligere 4 mio. kr. Endvidere kan der nu i første fase investeres 1,5 mio. kr. mod tidligere kr. DANSK BIOTEK foreslog, at innovationsmiljøernes bevillinger skulle øges til 250 mio. pr. år. I Finansloven er der afsat henholdsvis 210 mio. kr. i 2010, 192 mio. kr. i 2011 og 191 mio. kr. i Dette svarer til, at bevillingerne er øget med 200 mio. kr. fra DANSK BIOTEK foreslog, at Staten bevilger 500 mio. kr. mere i risikovillig kapital i årene I Finansloven er der afsat 500 mio. kr. i 2010 og yderligere 500 mio. kr. forventes ifølge regeringsgrundlaget bevilget i Der foreligger indtil videre intet vedrørende en eventuel bevilling i DANSK BIOTEK har ønsket skattemæssig ligestilling mellem koncerner og nystartede virksomheder i form af en fremrykket fradragsret for udgifter til forskning - og udvikling. Dette ønske er ikke imødekommet. Andre finansieringskilder i 2010 er Højteknologifonden, der kan investere 509 mio. kr. og Vækstfonden, der kan investere 500 mio. kr. Fornyet investeringslyst Her i 2010 stod nogle af ventureselskaberne klar med kapital til nye fonde, og flere af dem vil få støtte fra regeringens erhvervspakke på 500 millioner kr. Antal nyetablerede biotekvirksomheder fra 1925 til Kilde DANSK BIOTEK Antal start-ups until Nyetablerede bioteknologiske virksomheder Dansk biotek 1 9

10 heriblandt Seed Capital, som har 750 millioner i kapital. Derudover etablerede Lundbeckfonden i 2009 en life science fond, LFI, der har til formål at investere i biotek og medtech. Herudover iværksatte Novo A/S endnu et initiativ: foruden Novo Seed og Novo Ventures er Novo Growth Equity programmet for modne selskaber nu en realitet. Disse Novoprogrammer udgør tilsammen verdens største dedikerede Life Sciences fond! Dansk forskning nåede EU s forskningsmål EU s forskningsmål er, at 1% af BNP skal anvendes til offentlig forskning, og at 2% af BNP skal anvendes til privat forskning. Statistikken for anvendelse af midler til forskning i 2008 blev publiceret ved årsskiftet Den viser, at den private sektor anvender 2,05 % af BNP til forskning og dermed har nået EU s forskningsmål. Den offentlige sektor bruger lige omkring 0,97 %, så sammenlagt lever Danmark allerede i 2008 op til EU s mål for 2010 med mere end 3 % af BNP anvendt til forskning. DANSK BIOTEKS medlemsliste Medicinsk bioteknologi 7TM Pharma A/S acronordic A/S Action Pharma A/S ALK-Abelló A/S Alkalon A/S Aros Pharma A/S Azanta A/S Bavarian Nordic A/S Biogen Idec Manufacturing ApS Bioneer A/S Bridge BioResearch CMC Biologics A/S Cyncron CytoVac A/S Egalet a/s EpiTherapeutics ApS Evolva Biotech A/S Exiqon A/S Genmab A/S Genzyme A/S Gubra H. Lundbeck A/S INAGEN Aps LAB Research (Scantox) A/S LEO Pharma A/S LifeCycle Pharma A/S Meabco A/S Nensius Research A/S NeuroSearch A/S Niels Clauson-Kaas A/S Nordic Vaccine A/S Novo Nordisk A/S NsGene A/S Nuevolution A/S Phlogo A/S Sanos Bioscience A/S Santaris Pharma A/S Sentinext Therapeutics ApS Serendex ApS Sophion Bioscience A/S Symphogen A/S Taconic Europe A/S TopoTarget A/S Unizyme Laboratories A/S Zealand Pharma A/S Zymenex A/S Industriel Biotek Biogasol A/S Danisco A/S Fluxome Sciences A/S Novozymes A/S Terranol A/S Unisense FertiliTech A/S Investorer CAT Manangement Inventure Capital A/S LFI A/S Novo A/S SEED Capital SLS Invest Sunstone Capital - Life Science Ventures Associerede medlemmer Det enkle liv fransk landidyl i smukke omgivelser Se BioAdvice A/S COBIS A/S Copenhagen Capacity Danske Bank LIFE, KU DAWA Consulting ApS Ernst & Young Høiberg A/S Inspicos A/S Jusmedico LBKPATENT ApS MTIC Norconsult Danmark A/S Nyborg & Rørdam Patrade A/S Plougmann & Vingtoft a/s Tectra - RH Tech Trans Enhed Visiopharm Wiborg ApS World Courier ApS

11 Bruker Optics Infrared Protein Analysis made easy! Protein concentration determination Structural changes in proteins Protein stability Secondary structure Temperature ramps Investigation of water soluble and membrane proteins Start to use FT-IR spectroscopy for protein analysis. Using Bruker s dedicated CONFOCHECK system, protein concentration and conformational changes in proteins are determined easily. The system is internally calibrated for protein content and secondary structure. Due to its user-friendly software, this analytical device can be operated without any experience in vibrational spectroscopy. Bruker Optics Scandinavia AB Vallgatan 5 SE SOLNA Tel: Contact us for more details: think forward FT-IR

12 V E N T U R E I N V E S T E R I N G Kommercialisering af tidlig forskning og udvikling mere krævende og mere nødvendig end nogensinde af Stephan Christgau Novo Seeds, Novo A/S og Henrijette Richter Novo Seeds, Novo A/S Det er en global trend, at venture investeringer i større og større omfang går til mere modne biotek selskaber. Derfor er det svært for forskere og andre med nye ideer til fremtidens biotek projekter at få dem finansieret. Det er også ofte en stor udfordring at skaffe den nødvendige hjælp og vejledning til kommercialisering. Imidlertid er det essentielt at der stadig er fokus på de tidlige projekter, og en levedygtig biotek branche kræver at der er en vedvarende underskov af nye biotek selskaber. Sidste år blev der startet 10 nye biotek selskaber i Danmark. Det er et lidt højere tal end for nogen år siden, men stadig lavere end hvad der var normalt omkring årtusind skiftet. For Danmark er det vigtigt at der vedbliver at være fokus på vilkårene og mulighederne for at kommercialisere forskning fra universiteter og hospitaler, for uden en underskov af nye biotek selskaber er branchens langsigtede muligheder truet her i landet. Man kan med rette spørge sig selv, hvad der skulle få en dansk offentligt ansat forsker til at kaste sig ud i at realisere den gode ide, når man på forhånd ved at det er langt vanskeligere at få finansiering til kommercialisering af forskning, end det er til at få støtte til grundforskning, og når mange af de færdigheder og kundskaber der skal til vil være helt nye. Vi prøver derfor i denne artikel at beskrive de nøglepunkter man skal arbejde med som biotekiværksætter og beskrive de aktører og organisationer man kan søge hjælp og finansiering hos. Hvad skal der til for at komme i gang? For forskere med en ny ide er det helt essentielt klart at kunne anskueliggøre ideens videnskabelige og kommercielle perspektiver. Det første man skal gøre når man står med en ny ide, vil være at tage et meget grundigt check på hvor unik ideen er, og om den har en kommerciel relevans. For at kunne gøre dette er det næsten altid en god ide at alliere sig med andre med komplementerende kompetencer. Ideelt set skal man identificere et team, hvor både videnskabelige, operationelle og forretningsmæssige kompetencer er repræsenteret. Derfor er det af stor betydning at have et godt netværk, der også omfatter personer man kan få input til og eventuelt sparre med i ideudviklingsfasen. For en offentligt ansat forsker vil det også være nødvendigt tidligt i forløbet med at kommercialisere et projekt, at tage kontakt til det tech trans kontor der er knyttet til det universitet eller hospital hvor man er ansat. Her vil man kunne få hjælp til at afklare forhold omkring patent muligheder, og til de første analyser af projektet. Når projektet er blevet gennemanalyseret og der er lagt en plan for hvorledes det skal bringes videre kan man begynde at se på hvor man kan få støtte. Man skal her overveje både de offentlige og private kilder til finansiering. Vågeblus af offentlig støtte Offentlig støtte med omtanke er et vigtigt værktøj for at understøtte kommercialisering af forskningen. I Danmark er der for et par år siden etableret en proof-of-concept ordning der støtter de tidligste kommercialiseringstrin for offentlige forskningsprojekter. Indtil sidste år var den maksimale støtte 750,000 DKK pr projekt, men det er nu i 2010 sat op til det dobbelte. I alt er der 60 MDKK til proof-of-concept ordningen i årene , hvoraf ca. 25 mdkk forventes at gå til life science projekter. Det rækker ikke til alle de bedste projekter, men for de projekter der får støtte er det en uvurderlig støtte til de første trin på vej mod kommercialisering. Man kan derfor kalde det et vågeblus under en biotek-opstart, men i sig selv er proofof-concept ordningen ikke nok til at sikre kommercialiseringen af de fleste lovende projekter. Det betyder at de fleste opstarts projekter er afhængige af evnen til at overbevise fonde om kommerciel bæredygtighed. Få muligheder for støtte til helt tidlige projekter hos private fonde Der er ikke mange fonde eller andre private organisationer der giver støtte til kommercialisering af meget tidlige projekter. Novo Nordisk Fondens preseed program, der administreres af os i Novo Seeds afdelingen hos Novo A/S er i den henseende ret unikt, i og med at der her ikke bare gives finansiel støtte uden nogen form for modydelse men også rådgivning og støtte samt adgang til netværk med stor erfaring indenfor kommercialisering af biotek projekter. Derudover vil der for nogen specifikke sygdomsområder eller videnskabelige specialer findes fonde eller organisationer der kan støtte konkrete forsøg og projektarbejde. Wellcome Trust har også programmer, der støtter tidlige projekter, både med finansiering og også anden form for hjælp til projektet Investorer til tidlige biotek selskaber For alle tidlige biotek projekter er det nødvendigt at tænke finansiering og investorer ind fra start, og sørge for at forretningsplan, præsentationer, og udviklingsforløb adresserer investorers behov for information, og anskueliggør skalerbarhed og kommercielle muligheder i projektet. Fra starten af bør man lave en oversigt over mulige investorer og arbejde på at etablere kontakter til investorer. I Danmark eksisterer der 6 innovations-miljøer, hvoraf 4 arbejder

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Dansk biotek-innovation i top. Biotek: Elsker, elsker ikke?

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Dansk biotek-innovation i top. Biotek: Elsker, elsker ikke? DANSK BIOTEK Nr. 3 juni 2013 9. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: www.danskbiotek.info læs inde i bladet Leder af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde Dansk biotek-innovation

Læs mere

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne?

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne? DANSK BIOTEK N r. 2 juni 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: l æ s i n d e i b l a d e t L E D E R Innovative biotekvirksomheder skal sikres de

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning DANSK BIOTEK Nr. 4 december 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: www.biotechmed.dk læs inde i bladet LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Højteknologifonden selvstændig og succesfuld

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Højteknologifonden selvstændig og succesfuld DANSK BIOTEK Nr. 1 februar 2013 9. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: www.danskbiotek.info læs inde i bladet Leder af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde Højteknologifonden

Læs mere

DANSK BIOTEK. Dansk Biotek 25 år. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Biotek som vækstmotor

DANSK BIOTEK. Dansk Biotek 25 år. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Biotek som vækstmotor DANSK BIOTEK Nr. 2 juni 2012 8. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Mediepartner: www.danskbiotek.info læs inde i bladet Dansk Biotek 25 år Leder

Læs mere

DANSK BIOTEK LÆS INDE I BLADET MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: & BIOKEMISK FORENING. Leder AF FORMAND FOR DANSK BIOTEK MARTIN BONDE

DANSK BIOTEK LÆS INDE I BLADET MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: & BIOKEMISK FORENING. Leder AF FORMAND FOR DANSK BIOTEK MARTIN BONDE DANSK BIOTEK Nr. 1 marts 2015 11. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: & BIOKEMISK FORENING www.danskbiotek.info LÆS INDE I BLADET Leder AF FORMAND FOR DANSK BIOTEK MARTIN

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE BIOTEKNOLOGI Februar 2008 Her går det godt. Send flere penge En kombination af gode projekter, kompetente bestyrelser og velanbragt venturekapital

Læs mere

DANSK BIOTEK LÆS INDE I BLADET MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: & BIOKEMISK FORENING. Leder af formand for DanSK BiotEK MaRtin BonDE

DANSK BIOTEK LÆS INDE I BLADET MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: & BIOKEMISK FORENING. Leder af formand for DanSK BiotEK MaRtin BonDE DANSK BIOTEK Nr. 4 december 2014 10. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: & BIOKEMISK FORENING www.danskbiotek.info LÆS INDE I BLADET Leder af formand for DanSK BiotEK MaRtin

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Ja oder nein? Nye regler om midlertidige forbud. Nr.

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Ja oder nein? Nye regler om midlertidige forbud. Nr. DANSK BIOTEK Nr. 2 marts 2013 9. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: www.danskbiotek.info læs inde i bladet Leder af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde Ja oder nein? Af

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Hvad er prisen for at forlænge en kræftpatients liv?

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Hvad er prisen for at forlænge en kræftpatients liv? DANSK BIOTEK Nr. 4 oktober 2013 9. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: www.danskbiotek.info læs inde i bladet Leder af Formand for DANSK BIOTEK Martin Bonde Hvad er prisen

Læs mere

Årsberetning for DANSK BIOTEK 2011-2012

Årsberetning for DANSK BIOTEK 2011-2012 1 Formandens beretning Årsberetning for DANSK BIOTEK 2011-2012 En gryende forståelse Efter 25 år med DANSK BIOTEK overlader jeg ved Generalforsamlingen d. 8. maj 2012 formandsstolen til min afløser. I

Læs mere

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT ÅRSRAPPORT 2011 1 Indhold 2011 4 Krisen kræver handlekraft 6 Hovedtal, 5-års-oversigt 8 Ny finansiering til 600 virksomheder 12 Årets op- og nedjusteringer 16 Vækstfonden kort fortalt 18 Indirekte investeringer

Læs mere

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN: 2245-3504 indhold

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Contera Pharma: Small biotech bliver til big business. Side 4. Til Norge med klinisk farmaci side 10

Contera Pharma: Small biotech bliver til big business. Side 4. Til Norge med klinisk farmaci side 10 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Til Norge med klinisk farmaci side 10 Fra patent til patient: Kliniske forsøg koster kassen side 14 Kvalitetsudvalg

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer 2010

Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer 2010 Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer 2010 Innovation: Analyse og evaluering 09/2010 Performanceregnskab for Videnskabsministeriets innovationsmiljøer Udgivet af Rådet for Teknologi

Læs mere

update: consumer 04. 07. 10. Vi vil ha en stor produktion her i Danmark Chr. Hansen fokuserer på forbrugeren Taffel - en historie om kartofler

update: consumer 04. 07. 10. Vi vil ha en stor produktion her i Danmark Chr. Hansen fokuserer på forbrugeren Taffel - en historie om kartofler update: consumer 04. Chr. Hansen fokuserer på forbrugeren Thomas Thorsen taler med Senior Vice President Christoffer Lorenzen fra Chr. Hansen Commercial Development-afdeling. 07. Vi vil ha en stor produktion

Læs mere

Risikovillig kapital til kreative virksomheder

Risikovillig kapital til kreative virksomheder Risikovillig kapital til kreative virksomheder Jørgen Rosted December 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk Forord Integrations- og beskæftigelsesborgmesteren

Læs mere

Innovation & iværksætter

Innovation & iværksætter iværksætter Danmark udklækker iværksættere af høj kvalitet, men alt for få tør starte op selv. Side 6 iværksættermesse Få direkte adgang til investorer og kapitalbagmænd. Sådan lyder et nyt tilbud på årets

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S. Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud.

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S. Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud. Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud. CPR-nummer: Fjernet Vejleder: Jeppe Schønfeld Afleveringsdato: 24. august 2012 Antal sider:

Læs mere

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI 26-09-2013 Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! En rapport baseret på 30 virksomhedsinterview med fokus på det kommercielle i et

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Perspektiv Det internationale magasin for Novo Nordisks interessenter Maj 2003 Tværs over Antarktis Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Medicinmanden Interview med Novo Nordisks forskningsdirektør

Læs mere

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet.

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. venture Vækstfondens magasin / nr.2 / sept. 2011 VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. Side 4 KLÆDER IVÆRKSÆTTERE

Læs mere

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010 Udvalget om risikovillig kapital Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1.1 Indledning...3 1.2 Baggrund...4 1.3 Udvalgets konklusioner...5 1.4 Udvalgets sammensætning...9 2 Innovation og markedet

Læs mere

Regeringen om innovation i Danmark

Regeringen om innovation i Danmark Regeringen om innovation i Danmark Erhversminister Bendt Bendtsen (C) har besvaret en række spørgsmål om skat, innovation og entrepreneurship fra CONNECT Denmark 4 CONNECT Denmark NEWS nr. 4 Juni 2002

Læs mere

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr.

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. Novo Nordisk Fonden ejer gennem Novo A/S 25% af aktierne i Novo Nordisk. I 2013 betød det, at ca. 2,5 mia. kr. blev kanaliseret fra Novo Nordisk A/S til Novo

Læs mere