FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN"

Transkript

1 FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger på 96,4 procent i årets første ni måneder. Overbelægget er størst i de åbne fængsler, hvor det ligger på 99,4 procent. Strafmassen det samlede antal måneder som domstolene idømmer er fortsat meget højt. Antallet af varetægtsfængslede er også meget højt. Venterkøen det antal borgere, som venter på at afsone i Kriminalforsorgen stiger. Niveauet er dog stadig lavt. Antallet af sygedage blandt fængselsbetjente er uændret i forhold til Niveauet er dobbelt så højt i forhold til statens øvrige medarbejdere. Antallet af nedslidte fængselsbetjente er uændret i forhold til Niveauet er fire gange højere i forhold til gennemsnittet på arbejdsmarkedet. Fra 2001 til 2011 er der kommet 25 procent flere indsatte, men kun 4 procent flere betjente. Dette notat bygger med mindre andet er angivet på oplysninger fra Kriminalforsorgen.

2 OVERBELÆGGET FORTSÆTTER Meget stort kapacitetspres Belægget er et udtryk for, hvor mange af Kriminalforsorgens pladser der bliver udnyttet. Den gennemsnitlige belægningsprocent i fængsler og arresthuse ligger i årets første ni måneder på 96,4 procent. Der er tale om et mindre fald i forhold til 2011, hvor belægget lå på 97,5 procent i samme periode. Den politisk fastsatte maksimalgrænse er 92 procent. Grænsen blev dog midlertidigt hævet til 95 procent i februar FIGUR 1. SÅ FYLDTE ER FÆNGSLERNE 99 Belægningsprocent Note: Den gennemsnitlige belægningsprocent i Kriminalforsorgen. Tallet for 2012 er opgjort for perioden 1. januar til 30. september 2012 og fremskrevet for hele året ved at vægte tallet i forhold til udviklingen i 2011.

3 ÅBNE FÆNGSLER ER OVERFYLDTE Tæt på 100 procent belæg i åbne fængsler Kapacitetsproblemerne i Kriminalforsorgen er i øjeblikket størst i de åbne fængsler. Den gennemsnitlige belægningsprocent i landets otte åbne fængsler ligger i årets første ni måneder på 99,4 procent. Til sammenligningen lå belægget på 97,3 procent i samme periode i Ifølge Direktoratet for Kriminalforsorgen skyldes det høje belæg blandt andet, at man har forsøgt at skabe bedre plads i arresthuse og lukkede fængsler. Derfor har man konverteret åbne pladser til lukkede pladser. FIGUR 2. BELÆG I ÅBNE FÆNGSLER 100 Belægningsprocent Note: Den gennemsnitlige belægningsprocent i landets åbne fængsler. Tallet for 2012 er opgjort for perioden 1. januar til 30. september 2012 og fremskrevet for hele året ved at vægte tallet i forhold til udviklingen i 2011.

4 STRAFMASSEN FALDER, MEN NIVEAUET ER STADIG HØJT Domstolene idømmer 35 procent flere strafmåneder end for ti år siden Strafmassen er et udtryk for, hvor mange måneders dom domstolene har idømt, og den giver dermed en strømpil for, hvilket pres der kommer på systemet. Fortsætter domstolene i samme tempo, som de begyndte i årets første ni måneder, vil de i alt idømme strafmåneder i Det vil i givet fald være fem procent mindre end i Niveauet er dog fortsat meget højt. Strafmassen er steget med 35 procent siden 2001, hvor den lå den på strafmåneder. FIGUR 3. STRAFMASSEN 150 Strafmassemåneder (Indeks) Note: Index 100 = måneder. Tallet for 2012 er opgjort for perioden 1. januar til 30. september 2012 og fremskrevet for hele året ved at vægte tallet i forhold til udviklingen i Note: Index 100 = måneder. Tallet for 2012 er opgjort for perioden 1. januar til 30. september 2012 og fremskrevet for hele året ved at vægte tallet i forhold til udviklingen i 2011.

5 STORT ANTAL VARETÆGTSFÆNGSLEDE Antallet af arrestanter er fortsat meget højt Antallet af arrestanter er et udtryk for, hvor mange der gennemsnitligt er varetægtsfængslede og afventer en dom. Jo flere arrestanter, desto større efterfølgende pres kommer der på fængslerne. I gennemsnit har der siddet arrestanter hver dag i landets arresthuse i årets første ni måneder. Det er lidt færre end i 2011, hvor gennemsnittet lå på arrestanter hver dag. Niveauet er dog fortsat markant højere end for få år siden. I 2007 sad der eksempelvis arrestanter i gennemsnit. FIGUR 4. VARETÆGTSFÆNGSLEDE 170 Strafmassemåneder (Indeks) Note: Index 100 = 849 arrestanter i gennemsnit pr. dag. Tallet for 2012 er opgjort for perioden 1. januar til 30. september 2012 og fremskrevet for hele året ved at vægte tallet i forhold til udviklingen i 2011.

6 KORT VENTERKØ, MEN STIGENDE Der er fortsat få, som venter på at afsone Antallet af borgere, der venter på at afsone straf i Kriminalforsorgen, giver et indtryk af, hvor god en balance der er mellem Kriminalforsorgens kapacitet og strafmassen. I 2011 besluttede den daværende justitsminister at indføre et tilsigelsesstop. Det vil sige, at nogle dømte skal vente med at afsone. Tilsigelsestoppet kan være årsagen til, at venterkøen er stigende. I årets første tre måneder var der i gennemsnit personer i køen. I 2008 var den helt nede på personer. Niveauet er dog fortsat lavt i forhold til tidligere. FIGUR 5. DØMTE PÅ FRI FOD Antal personer Note: Ifølge Direktoratet for Kriminalforsorgen er det normalt, at cirka dømte venter på indsættelse blandt andet som følge af de almindelige regler, der gælder om tilsigelsesvarsel og adgangen til at søge om udsættelse med afsoning.

7 UÆNDRET SYGEFRAVÆR Dobbelt så mange sygedage som statens øvrige medarbejdere Sygefraværet blandt landets fængselsbetjente ligger på 19,4 dage i årets første otte måneder. I samme periode sidste år lå det på 19,7 dage. Antallet af sygedage er dobbelt så højt blandt fængselsbetjente som hos statens øvrige medarbejdere. Sygefraværet lå i gennemsnit på 8,3 sygedage i staten i FIGUR 6. SYGEFRAVÆR 25 Antal sygedage om året Note: Tallene for 2012 er opgjort for perioden 1. januar til 31. august 2012 og fremskrevet for hele året ved at vægte tallet i forhold til udviklingen i Kilde (sygefravær i staten): Moderniseringsstyrelsen.

8 STADIG MANGE NEDSLIDTE Fængselsbetjente har fire gange så stor risiko for at blive slidt ned end ansatte på det øvrige arbejdsmarked Der er fortsat mange nedslidte fængselsbetjente. I årets første ni måneder er 27 medarbejdere blevet varslet om, at de bliver afskediget på grund af dårligt helbred. Fortsætter denne udvikling resten af året, vil 36 betjente blive afskediget i år. Risikoen for at blive ramt af nedslidning er dermed fortsat meget høj. Gennem de sidste ti år har 42 betjente i gennemsnit fået en såkaldt helbredsbetinget afskedigelse hvert år. Det svarer til, at 1,4 procent af alle fængselsbetjente årligt forlader jobbet på grund af dårligt helbred. Antallet af nedslidte er langt højere end på det øvrige arbejdsmarked. Ifølge tal fra Ankestyrelsen bliver 0,3 procent af de beskæftigede i Danmark årligt førtidspensioneret. Risikoen for førtidspension er altså over fire gange større for fængselsbetjente end for andre erhvervsgrupper i Danmark. Gennemsnitsalderen for de nedslidte er 46 år i FIGUR 7. FØRTIDSPENSIONERINGER 1,8 Førtidspensionerede pr. år (procent) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Hele landet Note: Søjlen Hele landet viser antallet af førtidspensionerede blandt alle beskæftigede på arbejdsmarkedet i Danmark i 2011 (Ankestyrelsens statistik for kommunale tilkendelser af førtidspensionering + Danmarks Statistik, RAS). Øvrige søjler viser de årlige indberetninger af helbredsbetingede afskedigelser til Fængselsforbundet.

9 RINGERE VAGTBEMANDING Alenevagter i ti fængsler Fra 2001 til 2011 er der kommet 25 procent flere indsatte, men kun 4 procent flere betjente. Antallet af indsatte steget fra til 4.037, mens antallet af fængselsbetjente i samme periode kun er steget fra til Denne udvikling indebærer blandt andet, at landets fængselsbetjente i nogle situationer er alene på vagt. Fængselsforbundets opgørelse viser, at alenevagter er en integreret del af vagtbemandingen i ti ud af Kriminalforsorgens fjorten fængsler. Arbejdstilsynet er kritisk over for brugen af alenevagter. Tilsynet har i en række påbud pålagt Kriminalforsorgen at sætte ind mod alenearbejdet. Tilsynet påpeger, at alenearbejde kan være psykisk belastende og indebærer en sikkerhedsrisiko. FIGUR 8. HER ER DER ALENEVAGTER Note: Alenevagter er her defineret som vagter i den faste postbesættelse (typisk 7 timers-vagter), hvor fængselsbetjente er alene sammen med indsatte på hele vagten. Fængsler med alenevagter: Statsfængslet på Kragskovhede, Statsfængslet Midtjylland (både Fængslet Nr. Snede og Kærshovedgård), Statsfængslet Møgelkær, Statsfængslet Renbæk, Statsfængslet på Søbysøgård, Statsfængslet i Ringe, Statsfængslet i Nyborg, Statsfængslet i Jyderup, Statsfængslet i Vridsløselille og Statsfængslet ved Horserød. Kilde: Fængselsforbundet.

10 MANGE VOLDSEPISODER MELLEM INDSATTE Tredobling af vold på syv år På syv år er antallet af voldstilfælde mellem indsatte mere end tredoblet i Kriminalforsorgen. I 2011 blev der registreret 331 overfald mellem indsatte. Til sammenligning blev der registreret 107 overfald i FIGUR 9. VOLD MELLEM INDSATTE 400 Antal overfald mellem indsatte Note: Vold og trusler begået af indsatte mod indsatte.

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere