PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIGT AFHÆNGIGHEDSSYNDROM NY PRAKSIS?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIGT AFHÆNGIGHEDSSYNDROM NY PRAKSIS?"

Transkript

1 PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIGT AFHÆNGIGHEDSSYNDROM NY PRAKSIS? REGION SJÆLLAND FORÅR 2015 C A N D. P S Y C H. S T E E N G U L D A G E R, S O C I A L P S Y K O L O G I S K C E N T E R

2 PRÆSENTATION Projektgruppen om baggrunden for oplægget Steen om baggrund og program 2

3 INDHOLD Udfordring af etablerede (forældede?) grundholdninger Eksempler og cases Tidens udviklingskrav Sundhedsstyrelsen, m.fl. Dæmoniseringen af afhængighed Forskning Udredning anamnesen! Behandlingsmatrix Organiseringen 3

4 KOMPLEKSITETEN Selvfølgelig er emnet langt mere komplekst, end jeg kan gå ind i sammen med jer i dag! Men de grundlæggende budskaber er de samme 4

5 RETTIDIG OMHU Afgørende, at være grundig, og vende de sten, der må vendes for at afdække baggrunden for en borgers symptomer, adfærd og sociale historik Eks.: symptomer, som har sammenfald med psykiatriske lidelser, MEN réelt har en anden baggrund, som afsløres gennem mere grundig undersøgelse (scanninger m.m.): for lavt stofskifte, tumorer, blodpropper/blødninger i hjernen, demens, etc. Man bør anvende den samme omhu i arbejdet med borgere med afhængighedssyndrom 5

6 TØR VI UDFORDRE VORE FAGHISTORISK BASEREDE GRUNDHOLDNINGER? Man kan ikke udrede/behandle borgere, der har et aktivt forbrug af rusmidler, før de har været ædru/stoffri i tre måneder Historisk, diagnostisk (ICD-10) OG fagligt begrundet holdning (DSM-5) Men tiderne er anderledes Sundhedsstyrelsen, politikerne, kommunerne og borgerne - stiller nye krav Og konsekvenserne - hvis der forvaltes rigidt er meget omfattende behandlingssvigt 6

7 EKSEMPEL: ADHD Det koster samfundet 2,8 mia. kr. årligt, at voksne ikke udredes og behandles for ADHD Rockwool Fondens Forskningsenhed, september 2014: Copenhagen Business School, Aarhus Universitetshospital og University of Nottingham. Private and Social Costs of ADHD: COST ANALYSIS By David Daley, Rasmus Højbjerg Jacobsen, Anne-Mette Lange, Anders Sørensen, and Jeanette Walldorf Private and Social Costs of ADHD: METHODOLOGY AND ECONOMETRIC CHALLENGES By David Daley, Rasmus Højbjerg Jacobsen, Anne-Mette Lange, Anders Sørensen, and Jeanette Walldorf Hertil kommer de menneskelige omkostninger! Eks. yngre mand i misbrugsbehandling massiv kriminalitet og indlæggelser 7

8 EKSEMPEL: ADHD II Aarhus Universitetshospital, ovl. Lars Merinder og kolleger, samt fagligt førende neuropsykologer: Team for Misbrug og Psykiatri (TMP) Aarhus Kommunes Center for Misbrugsbehandling 8

9 EKSEMPLER Ung mand, sidst i 20 erne, indlægges to gange i behandlingspsykiatrien får kun diagnosen stofmisbrug og udskrives, misbrugsbehandling uden effekt, angst og isoleret Det gode eksempel! Først misbrugsdiagnose og behandling uden effekt Så grundig udredning og integreret plan! 9

10 KOORDINERENDE INDSATSPLANER Det skal understreges, at den regionale behandlingspsykiatri ikke må afvise at udrede eller behandle borgere med en behandlingskrævende psykisk lidelse med den begrundelse, at de har et stofmisbrug/alkoholafhængighed. Ligeledes må kommunen ikke afvise at udrede eller behandle personer med stofmisbrug/alkoholafhængighed med den begrundelse, at de har en psykisk lidelse. Cand.psych. Steen Guldager 10

11 OPPEFRA Social- OG Sundhedsstyrelsen: Vejledning om indsatsplaner i forlængelse af regeringens psykiatriudvalg: koordinerende indsatsplan for regioner og kommuner for borgere med psykisk lidelse og samtidig misbrug/afhængighed 2020-målene Socialstyrelsen: Stofmisbrugspakken 2015, herunder nationale retningslinjer, bl.a. ift. screening, udredning og koordinering/integration af indsatsen KL: Ofte opstår misbrug som følge af mistrivsel. Derfor skal misbrugsbehandling ikke blot fjerne stofferne fra de unge, men i højere grad tage udgangspunkt i deres problemer uden om misbruget prioritering, basisscreener, etc. Cand.psych. Steen Guldager 11

12 IMPLEMENTERING? Masser af eksempler på afvisning på baggrund af misbrug Meget geografisk afhængigt Meget personafhængigt Anbefalet Sundhedsstyrelsen (ifb m kvalificering af regeringens mål), at tage en direkte dialog med speciallæger og psykologer, som bliver ved med at anvende den tidligere praksis 12

13 DÆMONISERING AF MISBRUGET 13

14 Rat Park (Bruce Alexander, Canada) 14

15 DÆMONISERING AF MISBRUGET II 15

16 DÆMONISERING AF MISBRUGET III 16

17 DÆMONISERING AF MISBRUGET IV 17

18 Cand.psych. Steen Guldager k 18

19 DÆMONISERING AF MISBRUGET VI Reference: Alexander, B.K., B.L. Beyerstein, P.F. Hadaway and R.B. Coambs: Effects of early and later colony housing on oral ingestion of morphine in rats Pharmac. Biochem. Behav. 15 (4) ,

20 20

21 21

22 FORSKNINGSPROJEKTET Sygekassernes Helsefond financierer forskningsprojekt til belysning af comorbiditeten mellem misbrug, psykiske lidelser og antisocial adfærd Det gennemføres over to år (2009 og 2010) i et samarbejde mellem Fredericia Misbrugscenter (psykologerne Steen Guldager og Inger Holm) og Århus Universitets Center for Rusmiddelforskning (psykolog Morten Hesse) 22

23 Fredericia Misbrugscenter, Stofmisbrugsbehandlingen (N:102), og alkoholbehandlingen (N:92), 69% mænd, 31% kvinder, gennemsnitsalder 37,5 år Knapt 250 igennem 3 timers udredning med neuropsykologiske tests, psykiatriske interviews, personlighedsprofil, m.m. 194 af dem med fuld gennemførelse 23

24 Lidelse Procent Klinisk depression 50.0% Dysthymi 30.4% Selvmordstanker eller -handlinger 58.8% Mani eller hypomani 30.4% Panikangst 28.9% Agorafobi 43.3% Social fobi 44.3% OCD 14.4% PTSD 13.4% Generaliseret angst 43.8% Alle akse I lidelser 80.4% Psykotiske lidelser 15.0% Alkoholmisbrug 71.1% Stofmisbrug 57.2% Adfærdsforstyrrelse eller antisocial 86.6% adfærd 24

25 Psykiatri og misbrug 80,4% havde mindst én psykiatrisk lidelse ud over misbrug (skadeligt brug og afhængighed) 72% (= 58% af alle) af disse havde diagnosticerbare symptomer på psykiske lidelser flere år før misbrugsdebut. De havde også mere alvorlige kliniske symptomer nu end de, hvor symptomerne på psykiske lidelser kom senere end misbruget 25

26 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antisocial adfærd Psykiatriske lidelser Før misbrugsdebut Sammen med misbrugsdebut Efter misbrugsdebut 26

27 ARTIKEL Guldager, S., Holm I.L., Hesse, M. (2012), Order of age at onset for substance use, substance use disorder, conduct disorder and psychiatric illness, Mental Health and Substance Use, vol. 5 issue 2,

28 287 PRS I MISBRUGSBEHANDLING I NORGE, FULGT Cand.psych. Steen Guldager 28

29 HVAD KOM FØRST - MISBRUG ELLER PSYKIATRI? 6 år efter endt behandling har tidligere misbrugere stadig angst og depressioner Cand.psych. Steen Guldager 29

30 REFERENCE: Anne Signe Landheim (2008): Psykiske Lidelser hos Pasienter i Russektoren: Forekomst og Relasjon til Langtidsforløpet av Rusmisbruket. En tverrsnittstudie og en prospektiv studie i to fylker. Doktoravhandling, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo Cand.psych. Steen Guldager 30

31 Roel Verheul Klienter i misbrugsbehandling med emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type, havde stort set en gennemførelsesrate på nul Samme type klienter i misbrugsbehandling, som samtidigt behandles med kognitiv terapi m.m. for deres personlighedsforstyrrelse, havde stort set samme succesrate som de andre klienter i misbrugsbehandling 31

32 UDREDNING Funktionen for den enkelte! Dialogen og dens natur åben, interesseret, ikke-dømmende, for at forstå, ikke nødvendigvis opnå et forudbestemt resultat som i arbejdet med selvmordsmodus 32

33 Udredning: De umiddelbare problemer, misbruget, symptomer, adfærd Livshistorien, familien, opvækstmiljøet, Den sociale arv, den genetiske arv, udviklingsmarkørerne, fødslen, graviditeten, de genetiske og sociale spor i familien, etc. 33

34 UDREDNINGEN Den grundige udredning som et ideal! Ikke altid praktisk muligt Men undersøg altid sager, som kører i ring: Hvad er det, vi ikke har forstået endnu hos denne borger??? Har vi bundet den rigtige historie rundt om de fænomener/symptomer vi iagttager? Eller prøver vi bevidstløst bare mere af det samme? Eller i værste fald opgiver folk??? 34

35 UDREDNINGEN Anamnese: grundig, med udredningsrelevante spørgsmål om bl.a.: Psykiske lidelser, selvmord/-forsøg i familien, 3-4 generationer Graviditeten (misbrug under, komplikationer, traumer) Fødslen: komplikationer? Iltmangel? Opvæksten (motorik, søvn, renlighed, sprog, legemønstre, skolegang, uddannelser, etc.) Intelligens (Sproglig, performance, arbejdshukommelse etc.) Kognitiv/neuropsykologisk profil (bl.a. frontal-/eksekutivfunktioner, hjerneskader) Personlighed Psykiatri Rådgivning Konkret, handleanvisende! Krop (somatiske lidelser) Misbrug/kriminalitet 35

36 Behandlingsmatrix på baggrund af bred udredning At gøre nytte indhold og struktur i livet Socialt liv privat hhv 'professionelt' De basale rammer (ernæring, hygiejne, bolig, økonomi, etc.) Terapeutisk/pæ dagogisk strategi Medicinsk behandling psykofarmaka hhv substitution Kræver god udredning, og integreret og koordineret forløb! 36

37 ORGANISERINGEN Når folk hele tiden falder mellem stole. 37

38 ORGANISERINGEN SÅ LAD OS DOG BYGGE EN. 38

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Ambulant behandling af stofmisbrug

Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Morten Hesse & Birgitte Thylstrup Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 forfatterne og Center for Rusmiddelforskning

Læs mere

misbrug med i billedet

misbrug med i billedet Psykiatri og Social tager sig af mennesker, som primært har problemer enten med psykisk sygdom eller i forhold til nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Men oveni har en del af dem også problemer

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Unge & Rusmidler. Udgiver Socialstyrelsen, 2015. Forfattere Bro Kommunikation. Bidragsyder Mads Uffe Pedersen. Foto Michael Daugaard

Unge & Rusmidler. Udgiver Socialstyrelsen, 2015. Forfattere Bro Kommunikation. Bidragsyder Mads Uffe Pedersen. Foto Michael Daugaard UNGE & RUSMIDLER Unge & Rusmidler Udgiver Socialstyrelsen, 2015 Forfattere Bro Kommunikation Bidragsyder Mads Uffe Pedersen Foto Michael Daugaard Layout Bro Kommunikation Tryk PrintDivision A/S 1. oplag

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Integreret indsats for sindslidende med misbrug Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober 27 2014 Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport Indholdsfortegnelse Integreret indsats for

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Misbrug og selvmordsforebyggelse

Misbrug og selvmordsforebyggelse Misbrug og selvmordsforebyggelse Rapport fra konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse, oktober 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse

Læs mere

Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug

Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Vidensbase Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 Vidensbase - Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Marts 2011 Udgivet af Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen... 3. Plenumoplæg og tre workshops... 6. ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6

Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen... 3. Plenumoplæg og tre workshops... 6. ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6 Indhold Hovedbudskaber og dilemmaer fra konferencen... 3 Plenumoplæg og tre workshops... 6 ADHD-indsatsen i Region Sjælland... 6 Behandling og udredning af ADHD i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere