ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner"

Transkript

1 ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008

2 Hvad er Aspergers syndrom? Nu om dage sættes der mere og mere fokus på børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF), herunder Aspergers syndrom (AS), som ligger i den højtfungerende ende af ASF. Det viser sig, at det ikke kun er børn og unge, der dagligt lever med vanskeligheder relateret til Aspergers syndrom. Der er mange voksne, der oplever det besværlige møde mellem deres egen måde at opfatte omverdenen og fungere på, og den måde flertallet gør. Ofte er mennesker med Aspergers syndrom blevet betragtet som sære, uopdragne, asociale eller excentriske. Deres mulighed for at leve et nogenlunde normalt liv er betinget af om de har kunnet kompensere og klare sig med de andre evner de besidder og om de har mødt en accept af deres personlighed. Hvad er Aspergers syndrom? Aspergers syndrom er et neurologisk betinget, usynligt handicap, som nogle fejlagtigt betegner som en psykisk sygdom. Lorna Wing har skematiseret ASF s vanskeligheder i en triade, hvor grundpillerne er vanskeligheder indenfor: sociali sering, kommunikation og forestillingsevne. Det er dog ikke ensbetydende med at personer med AS ikke kan danne forhold og parforhold, kommunikere eller forestille sig, hvad andre tænker, men tegnene udadtil kan være følgende: begrænset evne til socialt samspil begrænsede eller intense interesseområder sproglige kommunikationsproblemer (inklusiv brug og forståelse af kropssprog) tvangsmæssige eller specielle rutiner motoriske og sansemæssige vanskeligheder problemer med de eksekutive funktioner, hvilket betyder at de kan have problemer med tidsfornemmelse og planlægning etc. Set fra en aspies* perspektiv, er det en måde at opfatte verden som er mere konkret, mere strukturpræget og mere bevidsthedsafhængig end de flestes. Personer med AS skal konstant arbejde for at forstå deres omgivelser med deres hjerne. Denne forståelse kommer ikke af sig selv, den er ikke intuitiv. Det betyder, at der i det daglige kræves meget mere hjerneaktivitet end andre mere intuitivt sociale (neurotypiske) mennesker skal præstere. Det fører til ulige vilkår for at klare sig i livet. Hvordan kan man udføre sit arbejde på lige fod med andre, når man allerede har brugt en hel del af sin energi på at forstå, hvorfor tingene ikke er, som man har forestillet sig lige den dag? Hvordan kan man fokusere på sine mål, når man konstant bliver afbrudt af sociale henvendelser uden sammenhæng eller mening? Hvordan kan man møde dagens gøremål med sindsro, hvis ens sanseapparat allerede ved morgenstunden er tyndslidt? Hvordan kan man få orden i sit hoved, når alle indtryk og informationer vælter ind som en pærevælling? * Navn personer med AS bruger for at betegne sig selv Hvordan kan AS være mere eller mindre synligt hos voksne? ASF er et kontinuum. Nogle er så påvirkede af det, at de føler sig dybt handi cappede. Andre kan være så højt fungerende, at de opfatter sig selv som bare... sig selv. AS kan være meget nuanceret i sit udtryk. Da det er muligt at kompensere i nogen grad, kan man faktisk fungere og trives med AS. Men det kræver som sagt væsentligt mere arbejde. Her er nogle faktorer, der er med til at hjælpe en person med AS til at opnå et rimeligt funktionsniveau: 1. Personer med Aspergers syndrom har som regel en normal til høj begavelse, det giver mulighed for at forstå situationen kognitivt eller intellektuelt (med hjernen), når det nu ikke slår til intuitivt (med følelserne). 2. Accept af ens personlighedsform, med styrker og svagheder (at man bare er sig selv), både fra omgivelserne og personligt, er af uvurderlig betydning. 3. Et trygt miljø og positive oplevelser hele vejen gennem livet, giver en sund ballast og hjælper til at gøre voksenlivets vanskeligheder overskuelige. 4. Derudover kan nogle opleve et stort positivt skub, hvis deres specielle evner eller former for intelligens kan bruges af andre. Vejen til integration i et almindeligt liv kan lettes. Ikke desto mindre, er der mange voksne med AS, der før eller siden bliver indhentet af de stigende krav et voksenliv og nutidens mere og mere socialiserede samfund præsenterer dem for, både på arbejdsmarkedet og i fritiden. Der kan komme en dag, hvor man bliver overvældet af antallet og omfanget af vanskelighederne: Livet begynder at krakelere. Og det kan ske i alle aldre. Hvordan opdager man, at en person er præget af AS? Vi har nu i dagens Danmark to grupper af voksne med AS: de unge voksne, som er blevet diagnosticeret sent og nu passerer 18-års-grænsen og træder ud af de pædagogiske og sociale tilbud for børn og unge, og de, som har levet uden diagnose og opdager, at de vanskeligheder de har levet med hele livet i gennem skyldes en bestemt personlighedsprofil. Tydelige tegn på AS viser sig oftest i børnehave- eller skolealderen. Før 1994, var viden om AS meget begrænset, nærmest ikke eksisterende. De, som i dag er

3 voksne og først nu opdager deres AS, har skullet klare sig mere eller mindre haltende gennem livet. Det er først nu, set i bakspejlet, at de får øje på deres AS. Opdagelse af AS hos voksne Tit opdager man AS hos sig selv eller en anden voksen i forbindelse med diagnosticering af et barn i familien. AS-træk er arvelige og optræder ofte hos flere familiemedlemmer. Ens barns diagnosticeringsproces kan afsløre ens egne AS-træk (ensomhed, social kejtethed, billede af at være sær, underlige vaner, særinteresser, osv.). Det kan være som om brikkerne i et uforståeligt puslespil falder på plads. AS kan også afsløres i arbejdslivet. Hyppige jobskift, fyringer, langtidsledighed på trods af, at man besidder gode intellektuelle evner, kvalifikationer og potentiale, kan ofte skyldes manglende sociale og samarbejdsmæssige færdigheder eller øvrige psykologiske tilstande affødt af manglende kontrol over ens liv. Parallelle vanskeligheder AS kan til tider følges af psykiske symptomer: Lavt selvværd, Depression, herunder kronisk depression. Angsttilstand, Misbrug af forskellig art Obsessive Compulsive Disorder (OCD) Hyperaktivitet/ADHD Tourettes syndrom Skizoide lidelser Tit har man diagnosticeret disse lidelser først og betragtet dem som hovedvanskelighed, men har siden hen opdaget, at AS faktisk var hovedlidelsen. Det kan tænkes, at nogle af dem faktisk er affødt af AS s grundelementer. Uanset om de er sideløbende eller en integreret del af AS, skal de tages med i behandlingsstrategien. Hvem har brug for diagnosticering/ udredning? Der kan være forskellige behov eller årsager til at søge at få en diagnose: For nogle er det tilstrækkeligt at have viden om sig selv som redskab til at forstå og acceptere sig selv og sin måde at fungere på i livet. Det kan være tilstrækkeligt at se, at man har Asperger-personlighedstypen, og er i stand til at fungere uden hjælp fra systemet. Det kan være rart at kunne formidle en videnskabelig forklaring om ens vanskeligheder til omgivelserne i stedet for at skulle blive dømt på ens anderledes måde at være på. dicap for personen, og at der skal støttes målrettet fra mennesker med kompetence indenfor ASF. Omkostningerne ved ubehandlet AS-tilstand kan i det lange løb blive høje både for personen og samfundet, og der er mange områder i livet, som kan afhjælpes. Uanset årsagen til ønsket om at finde ud af, om man har AS, er det vigtigste at danne sig en oversigt over sine styrker og svagheder. Det kaldes en udredning. En diagnose giver en etiket, en udredning kan hjælpe med at finde kompensationsmuligheder. Der er på nuværende tidspunkt ikke institutionaliserede diagnosticeringsmuligheder for voksne. Det kan derfor være svært for en voksen at finde en fagperson, der kan hjælpe med diagnosticering og udredning. Individuelle psykologer og psykiatere er begyndte at bevæge sig ud i det felt. Indtil sundhedsvæsenet opnår et samlet overblik, må vi benytte os af den viden, som samles bl.a. hos Videnscenter for Autisme, Center for Autisme, Asperger Ressource Center, Landsforeningen Autisme (se referencer på næste side). Desuden er der heller ikke blevet udviklet diagnosekriterier for voksne med Aspergers syndrom endnu. Derfor er det en svær opgave for den enkelte specialist at afgøre, om en voksen har Aspergers syndrom. For eksempel er fremtoningen For andre, hvis vanskeligheder er for store til at de kan klare sig selv, er det vigtigt at en fagperson anerkender AS som et hanaf Aspergers syndrom flydende, den ændrer sig med tiden. Personer med AS kan være i stand til at tilegne sig kompensationsfærdigheder. De kan også være eksperter i at kamuflere deres vanskeligheder. I testsituationer kan de bruge deres intelligens til at give de korrekte svar på, hvad de ved, der forventes, snarere end hvad der i sandhed afspejler dem selv. Det er ikke nemt at aflæse en voksen med AS, som har erfaringer bag sig. En sidste vanskelighed i forbindelse med diagnosticering er, at diagnosen ikke nødvendigvis gør livet lettere. At få at vide, man er hårdt påvirket af ens AS-træk kan være en lettelse. Egne og andres forventninger kan justeres og begrænses. Får man derimod at vide, man ligger tæt på det normale område, må man slides videre over de høje forventninger. At være højt fungerende er ikke nødvendigvis lig med, at livet er lettere. Det er ironisk, at det til tider kan være nemmere at være tydeligt dårligt fungerende end at ligge tæt ved normalområdet, selv om det lige netop er det, man stræber efter: smidig integration i omgivelserne.

4 Hvor finder jeg mere viden? Indmeldelse i foreningen! Hvor finder jeg mere viden? Der findes masser af mere eller mindre koordineret viden derude. Her er nogle gode adresser, for dem, der vil lede videre: On-line støttegrupper/ mødesteder for aspier as-ark com/group/as-ark Cryocore Aspergerforeningen foreningen.dk dk-autlist Organisationer, mm. Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Videnscenter for Autisme Kongevejen 256, 2830 Virum Tlf Fax Center for Autisme Herlev Hovedgade Herlev Tlf Fax Aspergers Ressource Center Niels Finsens Allé Søborg Tlf AspergerDK com SORAS Niels Juels Gade 70, 8200 Århus N Tlf AspIt Havneparken Vejle Tlf Specialisterne Store Torv 6, 4. sal 8000 Århus C Tlf Agathon.dk Aps Sletmarken Broager Tlf Dansk Psykologisk Forlag Kongevejen Virum Tlf Fax Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes på Landsforeningens repræsentantskabsmøde. Medlemsskabet er personligt, men man er velkommen til at melde flere familiemedlemmer ind. Kontingentet til Landsforeningen andrager kr. 240,- pr. år heraf går de kr. 120,- til den lokale kredsforening. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Nyt! Børn og Unge medlemskab Der er nu mulighed for at børn og unge (til og med 17 år) kan få deres eget medlemskab af Landsfore ningen. Derved er de også selv med til at støtte Landsforeningens arbejde til gavn for dem selv eller deres søskende. Det koster 50 kr. om året. Ja, jeg vil gerne være medlem af : Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Kommune: Mobil: EAN-nummer: Jeg ønsker et Børne og Unge medlemskab til kr. 50,- pr. år Jeg er år Jeg er forælder til: Jeg er søskende til: Jeg er pårørende til: Navn: Fødselsår: Jeg har selv diagnosen Diagnose: Jeg er fagperson Andet Kommentarer: Blanketten sendes til:, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi!

5 Kredsforeninger og Aspergerrepræsentanter under Kredsforeningen Bornholm: Max Kjær... Tlf Susanne Sonne... Tlf Kredsforeningen Frederiksborg: Allan Jensen... Tlf Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn: Else Worm Jørgensen... Tlf Kredsforeningen Færøerne: Landsfelagið fyri fólk við autismu...tlf Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen Grønland: Ando Møller...Tlf Kredsforeningen København/ Frederiksberg: Rebecca Rant... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen MidtVest: Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Nordjylland: Jørn Poulsen... Tlf Bente Jessen... Tlf Kredsforeningen Ribe: Hanne Schroll Kristensen... Tlf Kredsforeningen Roskilde: Uffe Mohrsen... Tlf Kirsten Christensen... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn: Torben Riis-Nielsen... Tlf Kredsforeningen Storstrøm: Alice Seldal... Tlf Kredsforeningen Sønderjylland: Hanne S. Christensen... Tlf Benny Petersen... Tlf Kredsforeningen Vejle: Inge Frisgaard... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland: Thomas Fabricius... Tlf Kredsforeningen Viborg: Peter K. Nielsen... Tlf Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Århus: Marianne Banner... Tlf Børne Elsebeth Pii Svane... Tlf Voksen Jane Hellkvist... Tlf Udgivet af Formand Morten Carlsson Tlf Træffetid Tirsdag kl Tekst Christine Bajard Foto Colourbox.dk Layout Annette Lund Dreyer Tryk Als Offset ApS Oplag: stk. Revideret udgave: April 2008 Aspergerforeningen: Aage Sinkbæk... Tlf NLD-gruppen: Katrine Hald Kjeldsen... Tlf Karen Prætorius... Tlf Retssikkerhedsudvalget: (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen)

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Karen Ellemann... 2 Socialrådgiveren: Individuel boligstøtte... 7 Om at flytte hjemmefra... 8 Penneveninde søges... 9 Sommerhusferie på Langeland... 10 Legater... 11 Deltagere

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Aspergers syndrom hos voksne

LANDSFORENINGEN AUTISME. Aspergers syndrom hos voksne LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom hos voksne Landsforeningen Autisme April 2011 Aspergers syndrom hos voksne Aspergers syndrom (AS) er en ret ny diagnose, der blev taget i brug i Danmark i 1994,

Læs mere

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Modelprogram for botilbud til ældre med autisme... 2 Hus Forbi: Unge med psykiske handicap fylder herbergerne... 4 Hus Forbi: Ikke dum. Bare anderledes... 6 Socialrådgiverens indstik:

Læs mere

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Socialminister Benedikte Kier... 2 SIKON: To unikke dage med forældre og fagfolk... 4 Som når tandlægens bor rammer en nerve... 8 Tak for endnu en rigtig god SIKON konference...

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Jeg bliver her, til de sparker mig ud Af Eva Isager... 6. SIKON to store dage

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Jeg bliver her, til de sparker mig ud Af Eva Isager... 6. SIKON to store dage FOKUS PÅ AUTISME Leder: Tak... 2 Er du mors lille dreng?.. 4 Autismeforlaget: Ny bog af Mohammad Ghaziuddin... 5 Ledsagerkort... 9 Socialrådgiveren: Statsforvaltningens kompetanceområder... 10 Nye telefontider...

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012 Hvad er ASF? Autisme Spektrum

Læs mere

Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014. Autisme hos voksne

Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014. Autisme hos voksne Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014 Autisme hos voksne AUTISME HOS VOKSNE Infantil autisme, atypisk autisme, Aspergers syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, GUA, GUU, NLD m.fl. Autismeområdet

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. ABA eller ej... 2 Strandvænget og Sjælør hvad er meningen?... 3 Papfar til en autist... 8 Voxpop... 10 Repræsentantskabsmødet

FOKUS PÅ AUTISME. ABA eller ej... 2 Strandvænget og Sjælør hvad er meningen?... 3 Papfar til en autist... 8 Voxpop... 10 Repræsentantskabsmødet FOKUS PÅ AUTISME ABA eller ej... 2 Strandvænget og Sjælør hvad er meningen?... 3 Papfar til en autist... 8 Voxpop... 10 Repræsentantskabsmødet i Middelfart.... 11 Meeting of Minds 2... 12 Gavekort... 13

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN

AUTISME LANDSFORENINGEN LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 1 FEBRUAR 2006 LÆS INDE I BLADET OM: SIKON med bl.a. sommerhøjskole Malta: Drømmer du om sol og varme? Scan-Brit forskningsprojektet Fra socialrådgiveren: Denne gang om merudgiftsydelse

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

AUTISME HUSK SIKON 2005 LANDSFORENINGEN

AUTISME HUSK SIKON 2005 LANDSFORENINGEN LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 1 Ð FEBRUAR 2005 Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk) Redaktion: Elisabeth Sandell

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4 ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 8 Oktober 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Landsforeningens DNA 2 n Landsforeningen Autisme siger tak... 8 n Er din organisation

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Ny klassifikation af autisme: På vej til DSM-V side 6. Nr. 2 Februar 2012 ISSN 2245-0777

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Ny klassifikation af autisme: På vej til DSM-V side 6. Nr. 2 Februar 2012 ISSN 2245-0777 ISSN 2245-0777 AUTISMEBLADET Nr. 2 Februar 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder»Man binder os på mund og hånd«... 2 n Vil du være med i BUM for børn og unge?... 4 n Første skræddersyede

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tidlig indsats for småbørn med ASF. National Autisme Plan

Tidlig indsats for småbørn med ASF. National Autisme Plan Tidlig indsats for småbørn med ASF National Autisme Plan Tidlig indsats for småbørn med ASF National Autisme Plan National Autisme Plan Tidlig indsats for småbørn med ASF Udgivet af: Videnscenter for

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 7 2013 TEMA: Samarbejde DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Velkommen hos DE9

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Vejledning for forældre hvis barn har en autismeproblematik

Vejledning for forældre hvis barn har en autismeproblematik Vejledning for forældre hvis barn har en autismeproblematik Vejledning til forældre hvis barn har en autismeproblematik Denne vejledning giver en kort introduktion til de forskellige forstyrrelser inden

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Opsporing og udredning. National Autisme Plan

Opsporing og udredning. National Autisme Plan Opsporing og udredning National Autisme Plan Opsporing og udredning National Autisme Plan National Autisme Plan Opsporing og udredning Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Mere end 55.000 danskere har autisme i en af diagnosens mange former, og mindst hver fjerde skønnes at være

Læs mere

25. Nationale Autismekonference. Odense den 29. og 30. april 2013. Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen. Sue Mulcahy

25. Nationale Autismekonference. Odense den 29. og 30. april 2013. Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen. Sue Mulcahy 25. Sue Mulcahy Nationale Autismekonference Odense den 29. og 30. april 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen Camilla Pape Anne-Marie Dahl 25 år med Den Nationale

Læs mere

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere