Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl Dagsorden. Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30. Dagsorden. Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg"

Transkript

1 Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Tilstede: Anker Boye, Arne Jakobsen, Carsten Fich, Christian Thygesen, Erland Porsmose, Henrik Christoffersen-Thorsen, Kenneth Muhs, Lars Erik Hornemann, Marianne Storch, Martin Rasmussen, Peter Enevold, Søren Steen Andersen, Søren Skovbølling, Søren Weis Sørensen, Tom Pelle Jensen Uden stemmeret: Bettina Eriksen, Jørgen Clausen, Rasmus Hessum Hansen, Maria Hunosøe, Mogens Michael Møller, Anders Steenhold (referent), Rikke Lygum Kølerfeldt (referent) Afbud: Laura Ricks, Henrik Dam, Clas Nylandsted Andersen, Jørgen Dirksen Dagsorden Udvikling Fyn Forskerparken Odense M Tlf Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26.marts Afrapportering 1. kvartal 2014 a. Perioderegnskab (lukket punkt) b. Rapportering på Strukturfondsprojekter (lukket punkt) c. Resultattavlen 2014 Q1 3. Afrapportering på ROBI Dato: 7. maj 2014 Ref.: BDE DATO REF. mmjo 4. Ansøgninger a. SVEND14 5. Orienteringspunkter a. Ændringer i bestyrelsen 6. af medlem til Odense Zoo s Udviklingsfond 7. Eventuelt 1

2 Bilagsoversigt: Bilag 1: Referat, Bestyrelsesmøde Bilag 2: Perioderegnskab pr. 31. marts 2014 Bilag 3: Rapportering på Strukturfondsprojekter Bilag 4: Resultattavlen 2014 Q1 Bilag 5: Afrapportering på ROBI Bilag 6: Ansøgning: SVEND14 2

3 Dagsordenens punkt 1: Godkendelse af referat Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender fremsendte referat og underskriver forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 26. marts Se referatet i bilag 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2014 er fremsendt til bestyrelsen. 3

4 Dasordenens punkt 2: Afrapportering 1. kvartal 2014 Resume Afrapporteringen for 1. kvartal 2014 indeholder: Perioderegnskab pr. 31. marts 2014 Projektøkonomi Resultattavlen pr. 31. marts 2014 Direktørens beretning 2a. Perioderegnskab (lukket punkt) Se dagsordenens punkt 2a og bilag 2. 2b. Rapportering på Strukturfondsprojekter (lukket punkt) Se dagsordenens punkt 2b og bilag 3 2c. Resultattavle pr. 31. marts 2014 Resultattavlen indeholder afrapportering for Udvikling Fyns KPI er 1. kvartal Som aftalt på bestyrelsesmødet den 7. januar 2014, afrapporterer Udvikling Fyn på de 3 overordnede KPI er, som omhandler værditilvækst, videnjob og nyetablering af virksomheder. Overordnet betragtes periodens resultat som tilfredsstillende, ligesom det vurderes, at de opstillede målsætninger fortsat er realistiske. Udover KPI erne indeholder resultattavlen kvalitative mål på baggrund af vejledningsforløb. Se dagsordenens punkt 2c og bilag 4. 4

5 Dagsordenens punkt 2a: Perioderegnskab (lukket punkt) Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager afrapporteringen af perioderegnskab for 1. kvartal 2014 til efterretning og godkender forslag til revideret budget. Perioderegnskab 1. kvartal 2014 er fremsendt til bestyrelsen. 5

6 Dagsordenens punkt 2b: Rapportering på Strukturfondsprojekter (lukket punkt) Direktøren anbefaler, at bestyrelsen drøfter afrapporteringen af projektøkonomien i Udvikling Fyns strukturfondsprojekter og godkender status på projekterne. 6

7 Dagsordenens punkt 2c: Resultattavlen 2014 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen drøfter resultaterne for 1. kvartal 2014 og tager resultaterne til efterretning. I overensstemmelse med aftalte oplæg fra bestyrelsesmødet d. 7. januar 2014 fremgår afrapportering af 2014-KPI på baggrund af de opstillede mål: Kr i øget omsætning (værditilvækst) 350 videnjob 150 nyetablerede virksomheder Til bestyrelsesmødet den 26. marts 2014 blev bestyrelsen orienteret om de foreløbige resultater for 1. kvartal Herunder kommer de opdaterede resultater for 2014-KPI er pr. 31. marts 2014: Inden for Event er der et mål om at skabe en omsætning på kr i I 1. kvartal er datagrundlaget følgende arrangementer: DHI Cup 2014, Pokalfestival 2014, DM Bordtennis 2014, Dansk Melodi Grand Prix Disse har givet en samlet total omsætning på kr Inden for Turisme er der et mål om at skabe en omsætning på kr i Da dette mål bygger på specifikke projekter og initiativer, som kører hen over året, er der ikke mulighed for at måle løbende, og der er derfor ikke nogle data på nuværende tidspunkt. I 1. kvartal er datagrundlaget for registreringer af videnjob-indsatserne: Academic Link, Stars og IV-indsatser. Disse indsatser har pr. dags dato kunne registrere 58,1 skabte videnjob. Flere indsatser opgøres ligeledes på årligt basis, hvilket gør at tallet ikke er retvisende for den ydet indsats i den første del af Opfølgning på nyetablerede virksomheder sker med min. 3 måneders forsinkelse, idet det forventes, at der går tid fra første møde til egentlig etablering. Opgørelse over 1. kvartal forventes at kunne præsenteres til bestyrelsesmødet den 23. september

8 Dagsordenens punkt 3: Afrapportering ROBI Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender afrapporteringen for projektet ROBI. Teknologisk Institut og Udvikling Fyn har i perioden 2012 primo 2014 haft et samarbejde kaldet ROBI ( Robotic Business ). Samarbejdet vedrører erhvervsudvikling og vækst på Fyn via automation og robotteknologi. ROBI-projektet var et 2-årigt projekt på i alt kr Nærværende afrapportering dækker det sidste år (2013). Første år af projektet er tidligere afrapporteret med et tilfredsstillende resultat, hvorefter Udvikling Fyns bestyrelse valgte at forlænge projektet med endnu et år. Projektets resultater i 2013 ROBI har leveret følgende resultatmål: ROBI skulle evaluere mindst 30 nye projektmuligheder Resultatet er 38 = 127 % målopfyldelse ROBI skulle sikre mindst 14 fælles UF/TI opstart møder Resultatet er 25 = 200 % målopfyldelse ROBI skulle evaluere mindst 8 nye forretningsmuligheder/konkrete handlingsplaner Resultatet er 18 = 225 % målopfyldelse ROBI skulle sikre mindst 10 forretningsmuligheder, der er inde i en aktiv bearbejdelse med virksomheder, investorer etc., Resultatet er 16 = 160 % målopfyldelse I forbindelse med ROBI skulle der arbejdes på at opnå forsknings- og udviklingsfinansiering for 4 millioner kroner. På trods af vanskeligheder med den præcise opgørelse af indhentet finansiering, regner man med at have skabt forskningsog udviklingsfinansiering for over 5 millioner kroner. Syv, endnu ikke afholdte, virksomhedsbesøg vil kunne øge målopfyldelsen yderligere. ROBI har leveret følgende effektmål: 50 % af de involverede virksomheder angiver at ROBI har haft en positiv effekt på omsætningen 75 % af de involverede virksomheder angiver at ROBI har haft en positiv effekt på antal arbejdspladser 70 % af de involverede virksomheder angiver at ROBI har haft eller forventes at få en positiv effekt på virksomhedens konkurrenceevne i form af: o øget omsætning o reducerede variable omkostninger o reducerede faste omkostninger o styrkede kompetencer i produktionen, administration, salg/markedsføring el. ledelse o Indsatsen i ROBI skaber 10 arbejdspladser, hvoraf 7 er højtuddannede eller videns-medarbejdere eller specialister i private virksomheder. Udvikling Fyn har ønsket, at så mange af ROBI-projektets ressourcer som muligt skulle anvendes direkte i de fynske virksomheder. Det er lykkedes, men det bør nævnes, at når Udvikling Fyn har bevilliget eksempelvis 40 robotteknikertimer til en automatiseringsopgave, har dette selvsagt ofte ikke været nok til at løse virksomhedens problem. Ikke desto mindre 8

9 har ROBI bidraget til at mobilisere en bevidsthed om fordelene ved automation, og projektet har initieret nogle nødvendige processer i de involverede virksomheder. Samarbejdet med Teknologisk Institut fortsættes og udvikles nu ind i Udvikling Fyn 2.0 idet robot- og automationsområdet vil spille en væsentlig rolle for udviklingen i den fynske erhvervsstruktur. Det skal afklares, hvordan samarbejdet skal se ud fremadrettet. Se hele afrapporteringen og nøgletal på ROBI i bilag 5. 9

10 Dagsordenens punkt 4: Ansøgninger til Udvikling Fyns Udviklings midler Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender den indkomne ansøgning vedrørende: SVEND14 Pr. 7. maj 2014 har bestyrelsen kr til disposition i Udviklingsmidler 2014 Posteringer Indtægter Udgifter Budget Bestyrelsesseminar Møder, repræsentation mv Nytårskur Denmark Open World Cup i Dressur Strategisk Generations- og ejerskifte Robot- og velfærdsteknologi Dansk Melodi Grand Prix og MGP Forskningens Døgn Virksom Viden Dansk Bridgefestival ESPBC Disponeret til bestillerfunktionen 2014 (indfasningsmodel) Urban Energy Waste Based Biogas and Fertilizer Det Fynske Øl og Mad Akademi Post Danmark Rundt - Odense Post Danmark Rundt - Nyborg SDU Erhvervskonference H.C. Andersen Marathon Resterende udviklingsmidler for Ansøgte midler pr. 7. maj 2014 Beløb (kr.) SVEND Samlet beløb for ansøgte midler Den indkomne ansøgning præsenteres i det følgende materiale, og er vurderet med afsæt i Udvikling Fyns strategiske mål og Must Win Battles i Det samlede beløb for ansøgte midler er kr Såfremt ovenstående bevilges, vil de resterende Udviklingsmidler i 2014 udgøre således kr

11 Dagsordenens punkt 4a: SVEND14 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen bevilger kr til SVEND 2014 med forventning om, at der ifm. SVEND14 sættes yderligere fokus på at koble begivenheden med fynske styrkepositioner indenfor bl.a. oplevelsesøkonomi og fødevarer, samt at Udvikling Fyn fastholder sin bestyrelsespost, som besættes med forretningschefen for Turisme & Event. SVEND Film- og Kulturdage er en gentagende filmbegivenhed, der hvert år finder sted omkring uge 35. I 2014 kaldes eventen SVEND14 Danmarks Film- og Kulturdage. SVEND14 er et værktøj i arbejdet med at brande Sydfyn, som et sted med muligheder både for erhvervslivet og den enkelte borger. Traditionelt betragtes film som en kunstart, men på Fyn bruges filmproduktionen også som værktøj i erhvervsudviklingen. Filmproduktionen på Sydfyn er med til at tiltrække virksomheder, skabe arbejdspladser og omsætning og brander derudover området på en helt unik måde. Publikumsprisen SVEND, som er en del af eventen, er i dag en anerkendt filmpris både i filmbranchen og folkeligt, og er gennem de sidste 10 år blevet uddelt i Svendborg. Som eneste folkelige filmpris bliver Publikumsprisen SVEND uddelt i det offentlige rum blandt publikum til skuespillere og folkene bag filmene. Dette gør Publikumsprisen SVEND til noget helt unikt. I forbindelse med SVEND-prisuddelingen afholdes Filmbranchens årlige træf som en tilbagevendende begivenhed i Svendborg. Hvert år i august huser Svendborg derfor op mod 450 professionelle filmfolk til branchetræf. Målet med SVEND er således at skabe og fastholde et fyrtårn, der sætter fokus på Fyn og Svendborg. Den udarbejdede prognose viser, at SVEND14 forventes at skabe turismeomsætning på kr og en samlet værditilvækst på kr Der er imidlertid efter Udvikling Fyns vurdering et større uudnyttet potentiale i at koble begivenheden med fynske styrkepositioner indenfor bl.a. oplevelsesøkonomi og fødevarer. Udover den kontante støtte, stiller Udvikling Fyn derfor ressourcer og kompetencer til rådighed for videreudviklingen af SVEND14. Det vil bl.a. ske via forsat at besidde en bestyrelsespost i festivalen og ved at arbejde med og tilbyde koncepttualiseringer, som styrker festivallens attraktivitet. Se hele ansøgningen i bilag 6. 11

12 Dagsordenens punkt 5a: Ændringer i bestyrelsen Direktøren anbefaler at, bestyrelsen tager orientering om ændringer i bestyrelsessammensætningen til efterretning. Jacob Schmidt, tidligere universitetsdirektør for Syddansk Universitet, Kristian Madsen, formand for Dansk Gartneri og Claus Larsen, direktør for Guldfeldt Tømrer-Snedker er udtrådt bestyrelsen i Udvikling Fyn P/S. Dette blev taget til efterretning af generalforsamlingen den 11. april På baggrund af Udvikling Fyn P/S vedtægter pkt skal bestyrelsen bestå af generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 5 er de til enhver tid siddende borgmester i ejerkommunerne, og eksterne generalforsamlingsvalgte medlemmer. Ved udtrædelserne fra de 3 ovenfor nævnte medlemmer var det samlede antal eksterne bestyrelsesmedlemmer på 11, hvorfor direktionen i Udvikling Fyn P/S blev bedt om at indstille en passende kandidat til den ledige plads. Direktionen indstillede Henrik Dam, rektor ved Syddansk Universitet, som medlem af bestyrelsen i Udvikling Fyn P/S. Ejerkredsen har ved den ordinære generalforsamling af den 11. april 2014 enstemmigt godkendt indstillingen af Henrik Dam som bestyrelsesmedlem. Henrik Dam er pr. den 1. februar 2014 tiltrådt som rektor på Syddansk Universitet. Henrik Dam var indtil udgangen af januar 2014 dekan på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Henrik Dam er uddannet jurist og har en juridisk doktorgrad i skatteret fra Københavns Universitet. Den 18. november 2011 blev han Ridder af Dannebrog. 12

13 Dagsordenens punkt 6: af medlem til Odense Zoo s Udviklingsfond Direktøren anbefaler at, bestyrelsen tager orientering om indstillingen af Jens Oddershede som Udvikling Fyns repræsentant i Odense Zoo s Udviklingsfond til efterretning. Udvikling Fyn er blevet anmodet om at indstille en kandidat til Odense Zoo s Udviklingsfond, da det nuværende medlem Jørn Tholstup Rohde, der har repræsenteret Udvikling Fyn (Udviklingsforum Odense) i de forgangne 6 år, jf. vedtægterne ikke kan genudpeges. Udvikling Fyn har på vegne af bestyrelsen indstillet Jens Oddershede som repræsentant for Udvikling Fyn i Odense Zoo s Udviklingsfond for perioden fra den 1. april 2014 til den 31. marts

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 DOKUMENTATIONSPROJEKTET:

KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 DOKUMENTATIONSPROJEKTET: SIDDHARTHA BAVISKAR CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD NIELS EGELUND METTE LAUSTEN MIKKEL LYNGGAARD SUSAN TETLER DOKUMENTATIONSPROJEKTET: KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 au AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere