Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune"

Transkript

1 Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen bliver konkretiseret gennem planstrategien, de overordnede politikker og øvrige politikker. sammen med borgere, virksomheder og foreninger mm. Herved er det sikret, at der en rød tråd fra den overordnede vision til kommunens konkrete aktiviteter i forhold til og Planstrategien uddyber og konkretiserer den politiske vision. De to overordnede politikker Politik for det gode liv og Udviklings- og vækstpolitikken tager udgangspunkt i visionen og planstrategien, og sætter gennem målsætninger retning for de øvrige politikker. De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge overordnede politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på hvert år. Politik for Handicap og Psykiatri relaterer sig til følgende målsætninger i: Vækst- og udviklingspolitikken: 9 Politik for det gode liv: 1, 2, 4, 5, 6 Vision for Handicap og Psykiatri Et godt liv med handicap

2 Målsætning 1: Brugerne skal opleve, at deres ressourcer er i spil, så den enkelte kan bidrage med sit fulde potentiale og opnå øget selvstændighed og livskvalitet Øge anvendelsen af velfærdsteknologi og ITløsninger Mål 2: Afdække brugernes behov ved anvendelse af voksenudredningsmetoden (VUM) Hvert center iværksætter velfærdsteknologi og ITløsninger i henholdsvis dagtilbud evt. med bistand fra projektleder. Initiativerne er evt. finansieret af investeringspuljen. Specialteam laver et dynamisk katalog over velfærdsteknologi og digitale løsninger til brugere og medarbejdere på centrene og i Specialteam, som også beskriver erfaringer ved brugen af løsningerne. Specialteam samarbejder på tværs i og uden for kommunen og videreformidler viden om velfærdsteknologi og digitale løsninger. Specialteam tænker velfærdsteknologi ind ved visitation. Fagområdet deltager i projekt med Aarhus Universitet om Mestring af eget liv (anvendelse af nye teknologier). Fagområdet etablerer vidensdelingsgruppe på tværs af centrene og Specialteam ift. at implementere og ensarte brugen af VUM. I nye sager udarbejder Specialteam en VUM, hvor både brugerens Anvendelsen af investeringspuljen til velfærdsteknologi og digitalisering og evt. andre midler. (Viden og Strategi) Dynamisk katalog over velfærdsteknologi og digitale løsninger, som også beskriver erfaringer. Fokusgruppeinterview om oplevet effekt af velfærdsteknologi og ITløsninger. (Viden og Strategi) Ledelsesinformation fra Fokus. Ledelsestilsyn. Referater fra Vidensdelingsgruppen. Drejebogen.

3 ressourcer og støttebehov afdækkes, og brugerne bliver inddraget. Herudover skal Specialteam kortlægge ressourcer i netværket omkring brugeren, hvorefter de indgår i en samlet vurdering. Rådgiver og kontaktperson skal ved hver opfølgning vurdere og aftale, om det er relevant at lave ny VUM i eksisterende sager. Specialteam udarbejder guide for gode mål med udgangspunkt i den nye vision det aktive medborgerskab. Specialteam anvender tidsbestemte bevillinger i større omfang. Centrene udarbejder delmål på baggrund af indsatsformål og indsatsmål i bestillingen. Mål 3: Synliggøre brugernes potentiale ved anvendelse af faglige kvalitetsoplysninger (FKO) Fagområdet etablerer vidensdelingsgruppe på tværs af centrene og Specialteam ift. at implementere og ensarte brugen af scoren. Rådgiver fastsætter en score ved visitationen for hvert indsatsmål, som centrenes medarbejdere har fokus på i arbejdet med indsatsmål. Rådgiver og kontaktpersoner italesætter og fastsætter altid scoren ved opfølgning. Rådgiver og Ledelsesinformation fra Fokus. (effekt) Ledelsestilsyn. Referater fra Vidensdelingsgruppen. Drejebogen.

4 kontaktperson inddrager brugeren i FKO. Mål 4: Udbyde dagtilbud og beskæftigelse, som understøtter, at brugerne anvender deres fulde potentiale Den enkelte brugers ønske om dagtilbud og beskæftigelse samt udviklingspotentiale bliver af rådgiver afdækket ved VUM og FKO, og der er fokus på at sætte udviklingsmål. Centrene har fokus på fleksibilitet i dagtilbuddene, således at de bedst muligt kan imødekomme brugernes ønsker og interesser. Centrene styrker indsatsen for at bistå brugerne med at finde egnet arbejdsplads til et skånejob. Endvidere er centrene behjælpelige med at finde egnet arbejdsplads til fleksjob for at finde arbejdsfunktioner så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt. Det sker i samarbejde med Jobcentret. Antal fleks- og skånejobs. Fastholdelse i jobbet. Fra 104 til 103/skånejob. Fra 103 til ordinær beskæftigelse. Ledelsestilsyn. Målsætning 2: Vi styrker relationer som en ressource Synliggøre ressourcer hos brugerne Hvert center iværksætter indsatser, som synliggør brugernes ressourcer i dagtilbud. Rådgiver og centrene har fokus på, at bruger også kan være frivillig. Afholdte temamøder. Brugerfortællinger. Opgørelse af nye initiativer.

5 Mål 2: Skabe rammer for de gode relationer mellem brugere, pårørende og frivillige Fagområdet holder temamøder i samarbejde med bl.a. Psykinfo samt temaaftener for andre målgrupper herunder personer med senhjerneskade. Hvert center skal i dagtilbud have indsatser for gode relationer mellem brugere, pårørende, frivillige (både unge og ældre) og det øvrige civilsamfund, som giver værdi for brugerne. Specialteam anvender oversigten over frivillige tilbud for målgruppen aktivt ved henvendelser. F.eks. sender vi link med til oversigten ved kvitteringsskrivelse til bruger. Brugerfortællinger. Opgørelse af nye initiativer. Målsætning 3: Vi benytter naturen som en aktiv ressource i hverdagslivet Anvende naturen som et aktiv i brugerens hverdag Hvert center skal i dagtilbud have fokus på at anvende naturen i aktiviteterne for at fremme mental og fysisk sundhed og som metode til at opnå målene i brugerens handleplan. Specialteam synliggør tilgængelighed og mulighederne for at anvende naturen i Opgørelse af aktiviteter i naturen. Katalog over tilgængelighed og anvendelsesmuligheder i naturen.

6 samarbejde med Land, By og Kultur samt Sundhedscenter Vest. Specialteam og centrene nytænker rammerne for mødet med brugeren, herunder inddrage naturen for at fremme en bedre kontakt. Målsætning 4: Vi udvikler vores metoder og tilbud, så de understøtter et sundt og aktivt liv Anvende metoder som fremmer udviklingen af brugernes ressourcer Hvert center anvender indenfor bostøtte, botilbud og dagtilbud metoder, som fremmer udviklingen af brugernes ressourcer evt. med bistand fra projektleder. Fagområdet deltager i projekt med Aarhus Universitet om Mestring af eget liv (mødet med borgeren). Opgørelse og effektmåling af nye initiativer, som er taget i brug. Mål 2: Udvikle og tilpasse tilbud til fremtidens behov Mål 3: Medvirke til at skabe sammenhæng i tilbud på tværs af kommunen Specialteam i samarbejde med centrene udarbejder hvert år en strategiplan, der beskriver anlægsbehov. Fagområdet tænker velfærdsteknologi og Itløsninger ind, når vi bygger nye tilbud eller renoverer. Viden og Strategi måler løbende tilfredsheden med overgangen fra barn til voksen ved at sende spørgeskemaer til de unge og pårørende. Vi udvikler samarbejdet løbende med fokus på at optimere Strategiplan for udvikling af egne tilbud. Løbende svar på spørgeskemaer fra brugere og pårørende om tilfredsheden i overgangen fra barn til voksen. (Viden og Strategi) Dagsorden og referat fra

7 arbejdsgangene. Fagområdet etablerer nye samarbejdsrelationer efter behov og optimerer eksisterende samarbejder, herunder: Koordineret indsats for personer med dobbelt diagnoser, team misbrug og psykiatri/projekt med CBS. Rehabiliteringstea m. Hjerneskadeteam. Forløbsprogram for angst og depression. Samarbejde med Sundhed og Omsorg, herunder temadag den 14. september 2015 for undersøgelse af potentiale for indsatser. temamøde med Sundhed og Omsorg. Fokusgruppeinterviews i forhold til andre samarbejdsrelationer. (Viden og Strategi) Fagområdet har lederfokus på at støtte medarbejdere i det tværfaglige samarbejde.

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016

CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016 CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016 Center for Bo-området Center for Bo-området er en enhed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Centeret består af 7

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere