Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2015 VID Gymnasier HTX Teknologihistorie C Rasmus Høgh Hansen htxnvn13-16 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Introduktion til teknologihistorie Oldtiden og Romerriget Middelalderen Renæssancen Case: Teknologi og Krig Tværfagligt SO-forløb: Den naturvidenskabelige gennembrudsperiode Den industrielle revolution og industrisamfundet Eksamensopgave Det moderne samfund Side 1 af 12

2 Titel 1 Introduktion til teknologihistorie Præsentation af faget, dets begreber og grundlæggende metoder. Eleverne blev introduceret til fagets genstandsfelt, de faglige mål, kernestoffet mv. ud fra en gennemgang af fagbekendtgørelsen. Eleverne diskuterede indholdet af begreberne teknologi og historie. Eleverne blev introduceret for forskellige tilgange til teknologihistorie. Eleverne lavede øvelser, der havde til formål, at give eleverne redskaberne til at kunne skelne mellem forskellige tilgange. Introduktion af kapitalismen som drivkræft. Introduktion af trekassemodellen. Eleverne foretog teknologianalyser vha. trekassemodellen. Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale (kernestof og supplerende stof): Kapitel 1 Hvad er teknologi i Kirkegaard, Karl Aage: Teknologifilosofi, Erhvervsskolernes Forlag, 2005 s.7-9 Kapitel 1 Forkellige opfattelser af teknologihistorie i Andersen, Søren B. m.fl.: Menneskeskabt. Nyt Teknisk Forlag s Lundsgaard, Søren, Teknologi og samfund (Introduktion til trekassemodellen), Systime, 2008 Væsentligste arbejdsformer Læreplan for Teknologihistorie C 4 lektioner - Kendskab, forståelse og beherskelse af teknologiopfattelser. - Eleverne opnåede desuden kompetence i at redegøre for teknologi- og historiebegrebet samt forskellige teknologiopfattelser. - Kendskab til fagets rammer, genstandsfelt og metoder - Analysekompetencer Klassediskussion Skriftligt arbejde Fremlæggelse Side 2 af 12

3 Titel 2 Oldtiden og Romerriget Forløbet startede med en kort introduktion til oldtiden. Eleverne foretog en opdeling af oldtiden i perioderne stenalder, bronzealder og jernalder. Herefter fokuserede forløbet på Romerriget. Det nærmere tema for de enkelte lektioner omhandlede Romerrigets opståen og udvikling, den romerske hær, vandforsyning, bygninger, konstruktioner, byliv, slaver og romernes syn på teknologi. Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale (kernestof og supplerende stof): Kapitel 2 Hvordan det hele begyndte" i Meyhoff, Peder & Mouritsen, Peter: Teknologihistorie, Systime 2005 Olsen, Knud R. m.fl.: Grundbog til historie Fra oldtiden til enevældens samfund 2.udgave, Systime, 2008 s Danielsen, Kim Beck m.fl.: Fokus Kernestof i historie Fra antikken til reformationen, Gyldendal, 2009, s.43, s.54, s.58, s Nielsen, Keld m.fl.: Skruen uden ende, Nyt Teknisk Forlag, 2005 s Kapitel 3 Organisation og pragmatik Romernes teknologi i Andersen, Søren B. m.fl.: Menneskeskabt. Nyt Teknisk Forlag, 2013, s Dokumentarfilm: Dydens republik (Antikkens verden afsnit 5) (uddrag 12:44-17:45), DR Kultur, Dokumentarfilm: Supermagten (Det gamle Rom afsnit 5) (uddrag 00:00-29:55), DR Kultur, Dokumentarfilm: Den romerske hær (Det gamle Rom afsnit 7) (uddrag 01:40-21:40), DR Kultur, lektioner - Udvise kendskab til vigtige elementer af den teknologiske udvikling fra forskellige historie epoker og forskellige kulturer - Redegøre for afgørende forskelle på teknologi og teknologiopfattelser i forskellige perioder og kulturer - Analysere og forstå væsentlige årsager til udviklingen af nogle konkrete teknologier - Analysere konkrete teknologihistoriske problemstillinger - Foretage teknologianalyse vha. trekassemodellen - Arbejde med historiske kilder Side 3 af 12

4 Væsentligste arbejdsformer Mundtlig fremlæggelse Side 4 af 12

5 Titel 3 Middelalderen et af forløbet knyttede sig til temaerne feudalisme, hjulploven, vandmøller, vindmøller, middelalderbyen og den teknologiske udvikling. Der blev desuden lagt et særligt fokus på den islamiske guldalder og de grundlæggende forskelle på hhv. islamisk og vestlig teknologiudvikling. Der blev dels lagt vægt på at trække lange linjer tilbage til forløbet med Romerriget og videre til renæssancen, og dels at aflive nogle af myterne om middelalderen som en tilbagestående periode. Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale (kernestof og supplerende stof): Christensen, Dan Charly Teknologi og Videnskab i Grinder-Hansen, Poul (red.) m.fl.: Den farverige middelalder, Nationalmuseet, 1999, s Nielsen, Keld m.fl.: Skruen uden ende, Nyt Teknisk Forlag, 2005 s Hjulploven og den gensidige afhængighed i Meyhoff, Peder & Mouritzen, Peter: Teknologihistorie (i-bog afsnit 24.2), Systime 2011 Andersen, Søren B. m.fl.: Menneskeskabt. Nyt Teknisk Forlag, 2013, s Væsentligste arbejdsformer 8 lektioner - Udvise kendskab til vigtige elementer af den teknologiske udvikling fra forskellige historie epoker og forskellige kulturer - Analysere og forstå væsentlige årsager til udviklingen af nogle konkrete teknologier - Foretage sammenligninger af forskellige kultures og landes udformning af og anvendelse af teknologi. Projektarbejde Mundtlig præsentation Skriftligt arbejde Side 5 af 12

6 Titel 4 Renæssancen Forløbet lå i naturlig forlængelse af middelalderforløbet, og tog sit afsæt her. Forløbet fokuserede på nogle væsentlige teknologier som ændrede renæssancesamfundet radikalt. Forløbet omhandlede primært bogtrykkerkunsten, nye skibstyper og de store opdagelser. Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale (kernestof og supplerende stof): Nielsen, Keld m.fl.: Skruen uden ende, Nyt Teknisk Forlag, 2005 s.87-94, Dokumentarfilm: Hurra for Gutenberg (eng: The machine that made us), af Stephen Fry, Wavelength Film for BBC, Dokumentarfilm: Plyndringens tid (Verdenshistorien afsnit 5) (uddrag 00:00-26:17) Væsentligste arbejdsformer 6 lektioner - Udvise kendskab til vigtige elementer af den teknologiske udvikling fra forskellige historie epoker og forskellige kulturer - Redegøre for afgørende forskelle på teknologi og teknologiopfattelser i forskellige perioder og kulturer - Analysere og forstå væsentlige årsager til udviklingen af nogle konkrete teknologier - Foretage sammenligninger af forskellige kulturers og landes udformning af og anvendelse af teknologier, herunder vurderer fordele og ulemper ved en given teknologi - Arbejde med trekassemodellen Spiludvikling Side 6 af 12

7 Titel 5 Case: Teknologi og krig Dette case-forløb omhandlede krigens historie med særligt fokus på krigens teknologiske udvikling. De politiske og kulturelle konsekvenser af krigsteknologiens udvikling blev også inddraget i forløbet. Forløbet blev indledt med et modul omhandlende krig som teknologisk drivkræft. Derefter skred forløbet kronologisk frem afsluttende med helt moderne krigsteknologi. Eleverne afsluttede forløbet med et projektarbejde omhandlende en selvvalgt krigsteknologisk udvikling fra 1. Verdenskrig. Dette arbejde blev derefter fremlagt på klassen. Det var et krav til rapporten og til fremlæggelsen, at de gjorde brug af trekassemodellen. Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale (kernestof og supplerende stof): Kapitel 6 Krig og teknologi" i Meyhoff, Peder & Mouritsen, Peter: Teknologihistorie, Systime Kapitel 21 Krudtet" i Meyhoff, Peder & Mouritsen, Peter: Teknologihistorie, Systime 2005 Hvorfor Sverige og ikke Danmark i Meyhoff, Peder & Mouritzen, Peter: Teknologihistorie (i-bog), Systime 2011 TV-serie: 1864 (kort uddrag fra afsnit 7), DR1, Bryld, Carl-Johan: Verden efter 1914 i dansk perspektiv, Systime 2013, 2.udgave s Nielsen, Keld m.fl.: Skruen uden ende, Nyt Teknisk Forlag, 2005 s , Youtube klip: (World War II: Crash Course World History #38) Dokumentarfilm: En afskrækkende bombe Atombombens historie (uddrag 00:00-25:00), DR2, 2008 Einstein, Albert: Om muligheden for en atombombe (1939) i Nielsen, Keld m.fl.: Kildesamling til Skruen uden ende Den vestlige teknologis historie, Teknisk Forlag, 1991 s.33 Podcast: (Center for cybersikkerhed) Side 7 af 12

8 Væsentligste arbejdsformer 12 lektioner - Udvise kendskab til vigtige elementer af den teknologiske udvikling fra forskellige historie epoker og forskellige kulturer - Redegøre for afgørende forskelle på teknologi og teknologiopfattelser i forskellige perioder og kulturer - Analysere og forstå væsentlige årsager til udviklingen af nogle konkrete teknologier - Foretage sammenligninger af forskellige kulturers og landes udformning af og anvendelse af teknologier, herunder vurderer fordele og ulemper ved en given teknologi - Arbejde med trekassemodellen - Mundtlige præsentationsevner - Skriftlig formidling Projektarbejde skriftligt arbejde materiale og informationssøgning Side 8 af 12

9 Titel 6 Tværfagligt SO-forløb: Den naturvidenskabelige gennembrudsperiode Forløbet blev gennemført af Henriette Andersen Birk og Jesper Kristiansen i forbindelsen med min fædreorlov. Dette tværfaglige SO-forløb var et samarbejde mellem fagene kemi, engelsk og teknologihistorie. Nedenfor fremgår teknologihistories bidrag til forløbet. Teknologihistorie bidrog med to dele: Forløbet begyndte med en lærerstyret forelæsning om kemiens og fysikkens historier. Herefter gled fokus over i første del af historie-delen af forløbet, nemlig udviklingen af den kemiske farveindustri i Tyskland. Denne del blev ligeledes indledt med et lærerstyret oplæg om farvestoffers generelle historie med et særligt fokus på teknologiens rolle heri. Næste del af teknologihistories bidrag til forløb foregik under temaet kemi i kroppen, herunder kemisk prævention/befrugtning og i lægevidenskaben. Denne del foregik primært ved et besøg på Steno Museet i Århus, hvor museets formidlere stod for oplæggene. Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale (kernestof og supplerende stof): Væsentligste arbejdsformer Nielsen, Keld m.fl.: Skruen uden ende, Nyt Teknisk Forlag 2005, s ; Dokumentarfilm: Den Dødelige Gift Ca. 15 lektioner - den naturvidenskabelige gennembrudsperiode - industrisamfundet - moderne tid - tværfagligt samarbejde - (natur)videnskab vs. og sammenspil med teknologiudvikling udvise kendskab til vigtige elementer af den teknologiske udvikling fra forskellige historiske epoker og forskellige kulturer redegøre for afgørende forskelle på teknologi og teknologiopfattelser i forskellige perioder og kulturer analysere og forstå væsentlige årsager til udviklingen af nogle konkrete teknologier foretage sammenligninger af forskellige kulturers og landes udformninger af og anvendelser af teknologi, herunder vurdere fordele og ulemper ved en given teknologi - analysere konkrete teknologihistoriske problemstillinger /virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 9 af 12

10 Titel 7 Den industrielle revolution og industrisamfundet Forløbet blev indledt med en filosofisk indgangsvinkel med fokus på holdninger til teknologi. Eleverne blev introduceret for og arbejde efterfølgende selv med begreberne teknologioptimisme og teknologipessimisme i tilknytning til forløbets overordnede tema. Eleverne blev i forløber introduceret for og arbejde med økonomiseringsmodellen. Der blev i forløbet lagt et særligt fokus på udviklingen i den engelske bomuldsindustri, dampmaskinens udvikling og konsekvenser, transportsektorens udvikling samt fordismen og masseproduktionens fremkomst i USA. Eleverne afsluttede forløbet med at lave en skriftlig teknologianalyse af dampmaskinen vha. trekassemodellen. Anvendt littefoatur og andet undervisningsmateriale (kernestof og supplerende stof): Nielsen, Keld m.fl.: Skruen uden ende, Nyt Teknisk Forlag, 2005 s , s , s Kirkegaard, Karl Aage: Teknologifilosofi, Erhvervsskolernes Forlag, 2005 s Andersen, Søren B. m.fl.: Menneskeskabt. Nyt Teknisk Forlag 2013, s.38-39, s Dokumentarfilm: Den industrielle revolution (uddrag 00:00-29:00), DR Kultur, Væsentligste arbejdsformer 10 lektioner - Udvise kendskab til vigtige elementer af den teknologiske udvikling fra forskellige historie epoker - Redegøre for afgørende forskelle på teknologi og teknologiopfattelser - Analysere og forstå væsentlige årsager til udviklingen af nogle konkrete teknologier - Vurderer fordele og ulemper ved en given teknologi - Arbejde med trekassemodellen - Skriftlig formidling - Formidling af faglig viden Formidling vha. videoproduktion Skriftligt arbejde Mundtlig formidling Side 10 af 12

11 Titel 8 Eksamensopgave Eleverne arbejdede på deres eksamensprojekter under vejledning. Selvvalgte emner og materiale ca. 10 lektioner Formalia ved aflevering af skriftligt arbejde Opstille en problemformulering Analysere og vurdere en teknologihistorisk udvikling Informationssøgning Opgaveskrivning Væsentligste arbejdsformer Projektarbejde Skriftligt arbejde Individuel vejledning Side 11 af 12

12 Titel 9 Det moderne samfund Forløbet startede med et modul omhandlende masse- og velfærdssamfundet. Forløbet fokuserede herefter på bioteknologiens udvikling ud fra et etisk og filosofisk perspektiv. Vi afsluttede med en diskussion af dyreetik og bioteknologiens konsekvenser på baggrund af dokumentarfilmen Food, INC. Anvendt littefoatur og andet undervisningsmateriale (kernestof og supplerende stof): Nielsen, Keld m.fl.: Skruen uden ende, Nyt Teknisk Forlag, 2005 s , s Kirkegaard, Karl Aage: Teknologifilosofi, Erhvervsskolernes Forlag, 2005 s.46-51, s Dokumentarfilm: Food, INC., 2008 Væsentligste arbejdsformer 8 lektioner - Udvise kendskab til vigtige elementer af den teknologiske udvikling fra forskellige historie epoker og forskellige kulturer - Foretage sammenligninger af forskellige kulturers og landes udformning af og anvendelse af teknologier, herunder vurderer fordele og ulemper ved en given teknologi - Filosofiske og etiske overvejelser Brainstorm Klassediskussion Side 12 af 12

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. Henrik Kallesø-Hansen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. Henrik Kallesø-Hansen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2016 sommer Vid Gymnasier HTX Teknologihistorie C Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin April 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2012 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2012 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Teknisk Gymnasium Christiansbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 Hansenberg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 til juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse HTX 210 Teknologihistorie C Termin Efterår 2011 forår 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX Teknologihistorie C Niels-Arne Hansen HTX210

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 til juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 til juni 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 til juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Teknologihistorie C

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni, 2013-14. Uddannelse. Susanne Rosendal Lauersen(SRL)+ Bo (BBB) Hold 2.a

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni, 2013-14. Uddannelse. Susanne Rosendal Lauersen(SRL)+ Bo (BBB) Hold 2.a Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni, 2013-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Skive Htx Teknologihistorie c Susanne Rosendal Lauersen(SRL)+ Bo (BBB) Hold 2.a Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 Hansenberg,

Læs mere

Opdagelsesrejser - Ideen om den hvide mands (Teknologiske og kulturelle)

Opdagelsesrejser - Ideen om den hvide mands (Teknologiske og kulturelle) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologihistorie C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Gymnasium HTX Teknologihistorie C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/2012 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/2012 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010/2011 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2011 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2014 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010/2011 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December/januar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, august-september,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Teknisk Gymnasium Sønderjylland EUC SYD, Haderslev

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg Handelsskole hhx Samtidshistorie

Læs mere

Oversigt over gennemførte flerfaglige forløb disse hentes via hjemmesiden

Oversigt over gennemførte flerfaglige forløb disse hentes via hjemmesiden Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 maj 2016. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Teknisk Gymnasium Sønderjylland EUC SYD, Åbenrå

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Foråret 2013 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 15-Juni 17 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 VUC Skive-Viborg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Fag: Historie B, HFE Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Historie B enkeltfag koncentreret Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Inge Andersen Htx1nvn13

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014. VUC Vestegnen. HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14-Juni 16 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløb, efterår 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2013 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Inge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse htx Fag og niveau Studieområde del 2 Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse maj-juni, 11/12 VUC, Campus Vejle Hf Fag og niveau Historie B - hf-enkeltfag, juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 17 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Gymnasiet HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1b Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløboversigt (8): 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Studieområde del

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 15-Juni 17 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2010 Institution Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Jan Søndergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Frida

Læs mere

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive - Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2012 Institution Htx Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A PBF Hold 1.t og 1.y

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Skive-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Udarbejdet august 2015 Termin August 2015 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Rybners Htx Teknologi B Carsten Sørensen 1.A 8HX115g1a Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 08/09 Institution Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologi B Kamran

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen, Valby Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2.s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb)

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb) Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) EUC Vest HTX Engelsk B Else Simonsen (fælles grundforløb)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-maj 2013 Institution Campus Vejle Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2015 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Informationsteknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fysik, 1+2 semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fysik, 1+2 semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fysik, 1+2 semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2016 Institution Københavns T ekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse HTX Valgfag09 Idehistorie B Termin Efterår 2011 forår 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX Idehistorie B Niels-Arne Hansen HTXValgfag09

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hf-enkeltfag Historie B- niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Foråret 2013 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2014 Juni 2015 Institution Fredericia VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Nethistorie Rasmussen,

Læs mere