Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april 2015.04.29"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april På generalforsamlingen deltog de syv bestyrelsesmedlemmer samt Flemming Saaby og Lene Jørgensen. Derudover var daglig leder af DCAA, Bo Damsgaard, revisor Per Kristiansen fra Skovbo Revision samt Hans Kristensen til stede. De tre sidstnævnte dog uden stemmeret, da de ikke var registrerede medlemmer af foreningen. 1) Under punkt 1 blev Hans Kristensen enstemmigt valgt som dirigent og referent. 2) Under punkt 2 aflagde bestyrelsesformand Lars Christiansen sin beretning for 2014 (se nedenstående). Efter beretningen var der ingen spørgsmål til denne fra generalforsamlingen, som godkendte beretningen enstemmigt. 3) Under punkt 3 gennemgik revisor Per Kristiansen årsregnskabet for 2014 (se nedenstående), der viser et underskud på kroner. Per Kristiansen fortalte endvidere at han mener at årsregnskabet giver et retvisende resultat og at foreningen derfor kan køre videre i Efter gennemgangen af regnskabet blev der stillet spørgsmål til bestyrelsen fra Flemming Saaby. Han ville gerne vide, hvilke konsekvenser der har for foreningens fremtid, at Sundhedsstyrelsen i 2015 kun har ønsket at støtte DCAA med kroner mod kroner i Bestyrelsesformand Lars Christiansen fortalte hertil, at driften i 2015 ikke er truet grundet foreningens egenkapital, men at bestyrelsen ser nedgangen i støtten som yderst problematisk for den fremtidige drift. Bestyrelsen har således truffet beslutning om, at sætte forskellige tiltag i værk i forsøg på at skaffe flere midler og hvis dette ikke lykkes inden for den nærmeste fremtid kan bestyrelsen se sig nødsaget til at sende opsigelsesvarsler ud til de ansatte i efteråret. Da der ikke var yderligere spørgsmål til årsregnskabet, blev dette enstemmigt godkendt. Endvidere besluttede generalforsamlingen at fastholde prisen for et medlemskontingent, således at prisen for 2015 er som følgende: Personligt medlemskab 150 kroner, dog 50 kroner for studerende og pensionister. Virksomheds medlemskab 800 kroner. Dog gav generalforsamlingen tilladelse til at den daglige ledelse af DCAA kan lave tilbud på medlemskaber i forbindelse med kampagner. 4) Der var under punkt fire ikke kommet forslag til bestyrelsen. 5) Bestyrelsen i DCAA består af syv personer, som vælges for en toårig periode. Heraf er tre poster på valg i ulige år, mens fire er på valg i lige år. Da Lars Christiansen, Nina Morthorst og Marja Tørring alle blev valgt i 2013, var disse tre poster på valg. Alle tre bestyrelsesmedlemmer meddelte generalforsamlingen, at de var interesserede i genvalg. Da der ikke var andre kandidater, fortsætter Lars, Christiansen, Nina Morthorst og Marja Tørring dermed som bestyrelsesmedlemmer fra til ) Revisor Per Kristiansen fra Skovbo Revision meddelte generalforsamlingen, at han modtog genvalg, og da der ikke var andre forslag, blev Per Kristiansen enstemmigt genvalgt som revisor.

2 7) Forud for generalforsamlingen var der ikke nogle suppleanter til bestyrelsen og dermed ikke nogle der modtog genvalg. Flemming Saaby og Lene Jørgensen meddelte at de ønskede at stille op som suppleanter og blev enstemmigt valgt. 8) Under punktet eventuelt blev der fra Flemming Saaby stillet forslag om, at medlemmer af DCAA fremover kunne få noget for deres medlemskab. Daglig leder Bo Damsgaard fortalte hertil, at dette er noget, som man allerede er i gang med at tilbyde. Marja Tørring stillede forslag om, at man fra DCAA fremover forsøger at være offensiv i forhold til medierne og tilbyde foreningens ekspertise. Marja Tørring foreslog endvidere at DCAA grundet de fremtidige økonomiske udfordringer søger samarbejde med foreninger med lignende formål. Marja Tørring foreslog endvidere at DCAA forsøger at genstarte FOA- projektet, som blev omtalt i bestyrelsens beretning.

3 BESTYRELSENS BERETNING 2014

4 BESTYRELSENS BERETNING 2014 SIDE 3: Anonym gratis rådgivning SIDE 4: Foredragsvirksomhed SIDE 5: Gruppeforløb for pårørende SIDE 6: Kampagne og information SIDE 7: Tilbage til byen Side 8: Frivillige og medarbejdere Side 9: Økonomi

5 ANONYM GRATIS RÅDGIVNING Information om alle afhængigheder samt gratis anonym rådgivning til afhængige og pårørende. Det har været DCAA s varemærke i mere end tre årtier og er fortsat årsagen til langt de fleste henvendelser. DCAA rådgiver afhængige og pårørende i den jungle af tilbud, der tilbydes af private og offentlige, herunder støttende samtaler til at opnå en erkendelse af afhængighedens omfang for derigennem at kunne opnå den bedste behandling. Ved alle samtaler oplyses desuden om muligheden for at starte i en selvhjælpsgruppe, behandlingsgaranti, hvis sådan findes og sparring i forhold til private behandlingsformer. Studie og medie henvendelser er også en stor del af DCAA s dagligdag. Her har DCAA i 2014 håndteret flere hundrede henvendelser fra journaliser, studerende og skoleelever. Foreningen modtog i 2014 i gennemsnit 150 henvendelser om måneden.

6 FOREDRAGSVIRKSOMHED Også i 2014 har uddannelsesinstitutionerne booket foredrag fra DCAA. Især muligheden for at få besøg af et menneske, der har personlig erfaring med misbrug, begejstrer eleverne. Derudover har DCAA ekstra travlt i de uger, hvor de ældste klasser i folkeskolen har projektopgaver, og hvor mange vælger at undersøge fænomenet afhængighed. DCAA ligger stor vægt på at udføre denne indsats. Studerende, journalister og skoleelever får her en mulighed for at få information og viden om de mange områder en afhængighed dækker og hvilke konsekvenser der er for de pårørende. At DCAA tager udgangspunkt i personlige erfaringer medføre næste altid en dyb respekt og indlevelsesevne for både fortæller og lytter. Når der bliver svarret ja til spørgsmålet må vi spørge om alt? medfører dette stor åbenhed og dialog. Ud over uddannelsesinstitutionerne har DCAA i 2014 lavet workshop for netværkspersoner i SAS A/S. Vi havde en hel dag, sammen med SAS s netværkspersoner, hvor vi blandt andet talte om de nyere afhængigheder og hvordan man tager en konstruktiv personlig samtale. For FOA Frederikssund, udviklede vi et 2 dages kursus program om ældre og drikkevaner. Et program til SOSU assistenter så de kunne blive bedre klædt på i deres daglige arbejde, grundet manglende tilmelding blev dette desværre ikke igangsat. Vi fik også besøg fra en studie gruppe af psykologer, projektledere og læger fra Kaliningrad i Rusland, hvor vi arrangerede et foredrag om DCAA og en Copenhagen Exploration, i samarbejde med TUBA, regionsleder Malene Uhre Thomsen, Natteravene, Erik Thorsted, High Five, Ole Hessel, og et helt team fra KABS indre City, ledet af Lena Sølling. Alt i alt en spændende udveksling som har givet DCAA et bedre kendskab til offentlige og private tilbud i København, og et godt udgangspunkt for nærmere dialog. I 2014 lavede vi også Foredrag i Københavns kommune, hos Center for kompetence og beskæftigelse hvor frivillige fortalte sin historie, og misbrugsrådgiver Susan Linda Jacobsen holdte foredrag om afhængighed.

7 GRUPPEFORLØB FOR PÅRØRENDE i ÅRHUS & KBH Ud over at varetage indkommende telefonsamtaler og personlige samtaler, har Susan også startet flere gruppeforløb for pårørende med formålet: 1. At forebygge og afhjælpe symptomer på stress, angst, depression og udbrændthed. 2. At give de pårørende redskaber til at forandre deres liv og finde alternative livshåndteringsstrategier. 3. Via bevidstgørelse og større selv indsigt, at give den enkelte mulighed for at tage ansvar, og blive bedre til at sætte sunde grænser. Helt overordnet er der stor tilfredshed fra deltagere i forløbet. De har fået det bedre og har fået brugbare værktøjer for fremtiden. Deltagerne har fokuseret på deres individuelle udfordringer, og det er sandsynligvis derfor, at de enkelte deltagere især rykker sig meget på enkelte parametre.

8 Kampagne og information TEAM CLEAN DCAA skabte med Team Clean, et cykelhold der satte fokus på mangfoldigheden og problematikken omkring at være afhængig, tidligere afhængig og at være pårørende til en afhængig. Med undertitlen Sammen kan vi gøre hvad du ikke kan gøre alene! og en positiv livsindstilling, brød vi tabuer om afhængighed i alle former, også de mindre kendte afhængigheder. Vi var med på 1. Maj i fælledparken, hvor vi sammen med frivillige mødte en masse forskellige mennesker, og oplyste om DCAA og vores formål, vi havde tandemcyklen med og mange fik mulighed for en cykeltur og en snak omkring afhængighed og livets små og store problemstillinger. Dette koncept gentog vi med succes til årets folkemøde, hvor vi fik nogle vigtige erfaringer for fremtidige kampagner, og fik skabe nogle gode bånd til de frivillige som deltog. På Køgetorv havde vi en stand på torvet i forbindelse med Køge Tours, Danmarks største enkeltstående cykel begivenhed. Her var vi igen ude sammen med frivillige og informere, samtidig med at andre frivillige cyklede 100 km og på den måde spredte et budskab om afhængighedens mange ansigter. Et lille frivilligt hold og Support cykelryttere fra BIG (Bjarke Ingels Group) kørte også hele Post Danmark rundt fra Mariager til Frederiksberg. Sammen med frivillige kørte vi turen, samtidig kørte Lars Christriansen (formand) og Susan rundt og besøgte de forskellige behandlingssteder langs ruten.

9 Tilbage til byen Efter sommeren og de daglige opgaver og henvendelser, fokuserede vi i DCAA på at komme tilbage til byen. Tilbage for at samarbejde med de anonyme fællesskaber og skabe mere dynamik og personlighed over foreningen og mellem frivillige. Efter megen søgen faldt stedet på Henrik Rungs Gade 25, på Nørrebro. Her skulle der istandsættes og laves nye samarbejde med lokalområdet og den anonyme fællesskaber, som repræsenteres gennem Allanoklubben København. Kulminationen af dette arbejde var en støtte koncert og spisning i Brorson Kirken. Lisbeth Zorning holdt oplæg om det at være pårørende til en afhængig, meget levende og intenst. Derudover havde vi Søs Opperman, der gav os et energi boost. Vi fik over 100 donationer og en fantastisk start i vores nye lokaler og afslutning på året. Sidst på året startede vi aftensrådgivning om onsdagen, som varetages af frivillige.

10 Frivillige og medarbejdere Faste medarbejdere: Susan Linda Jacobsen, timelønnet rådgiver, ansat med løntilskud og Bo Paulmann Dalsgaard, daglig leder. Omkring 40 arbejder frivilligt for foreningen. De frivillige varetager opgaver som håndtering af Facebook, aftenrådgivning udenfor den normale åbningstid, Chatrådgivning, foredragsvirksomhed, korrekturlæsning, artikelskrivning samt hjælp til den daglige drift på kontoret og TEAM CLEAN. Hele året har vi haft en frivilligdag en gang om måneden, udover deltagelse i diverse arrangementer og events.

11 ØKONOMI DCAA har i 2014 haft en underskud på ca. Dkr ,- jfr. Årsregnskab. Dette regnskab skal ses i lyset af at vi har haft mange nye aktiviteter og er flyttet i nye lokaler. Derudover har DCAA i 2014 påbegyndt samarbejde med private virksomheder, som giver donationer i kraft af arbejdstimer eller produkter. Derved opnår DCAA en stor besparelse f.eks. servicere Zompim.com Chat- funktion, Nordisk Film har bidraget med lydarbejde til den nyeste DCAA- Animation, Epay og Wallmob levere betalingssystem og Google grants giver op til $/Mdr. til annoncering via Google.

12 Revideret årsregnskab 2014 / Skal Downloades seperat

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning Årsberetning 2013 1 Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme DCAA-nyt Årgang 27. nr. 1. Maj 2010 Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme www.dcaa.dk Hvem står bag dette blad? Det gør Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution. Årsberetning. 1.juli 2012-30.juni 2013

LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution. Årsberetning. 1.juli 2012-30.juni 2013 LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution Årsberetning 1.juli 2012-30.juni 2013 Årsberetning 2013 LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution Ansvarshavende redaktør: Flora Ghosh Redaktør:

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

Beretning for året 2008

Beretning for året 2008 Beretning for året 2008 Indledning Ensomhed, angst og et uopfyldt behov for at dele sine oplevelser med andre er desværre følelser, som præger hverdagen for alt for mange mennesker. 10.434 til Linien i

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere