Den Intelligente Forsendelseskasse Afslutningskonference. Velkommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Intelligente Forsendelseskasse Afslutningskonference. Velkommen"

Transkript

1 Den Intelligente Forsendelseskasse Afslutningskonference Velkommen

2 Velkommen Pernille Mejer Højholt Projektleder, Koncern IT, Region Nordjylland

3 Fra idé til virkelighed Øjvind Thomassen Tidligere bioanalytiker og idéhaver

4 Modtagelse og udpakning af prøver fra lægepraksis Fordele: Klar til analyse når daghold møder ind Særligt for hæmatologiprøver (Analyse af blodcellerne): - Analyse, jo før jo bedre!

5 Modtagelse og udpakning af prøver fra lægepraksis Ulemper/udfordringer: Udpakning tog lang tid Ensformigt arbejde I aften/nattevagt - når tiden var til det

6 Den Intelligente Forsendelseskasse En kasse der ved : hvad den indeholder hvad der skal laves på prøverne hvor prøverne står i kassen En kasse der monitorerer forskellige parametre, fx: Temperatur Stød

7 Den Intelligente Forsendelseskasse En robot der kan håndtere: Åbning, udpakning og sortering Registrering af prøver Klargøring af den tomme kasse til retur, evt. til rengøring/autoklavering

8 Motivationsfaktorer Idéklinikken En træls arbejdsgang Stort gab mellem virkeligheden og ønske-scenariet Innovation ER spændende! - Sker bl.a. når man tillader sig at tænke ud af boksen!

9 4 år senere Problemstillingen har forandret sig lokalt men er stadig en tidskrævende proces

10 Tak Til Idéklinikken - For at blive synlig Til Niki og det øvrige bedømmelsesudvalg - For at se og tro på potentialet i DIF Til Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Sygehus - For hjælp til detaljebeskrivelser Til alle interessenter indtil i dag - For at give DIF form og figur

11 Elementerne i løsningskonceptet Niki Nicolas Grigoriou Direktør, Intelligent Systems A/S

12 Den Intelligente Forsendelseskasse Samlet løsningskoncept, der gennem effektiv automatisering og indførelse af sporbarhedsteknologi reducerer diagnosticeringstiden, minimerer fejl og ensformigt gentagne arbejdsarbejdsgange og herigennem giver en bedre udnyttelse af ressourcer. Elementer i løsningen: En intelligent forsendelseskasse, som har en indbygget elektronisk temperatur-overvågning, er designet med henblik på automatisk håndtering og er valideret til transport af potentielt smitsomme materialer. Robot-automatisering til modtagelse, udpakning, registrering og sortering af prøver på laboratoriet. Et intelligent sporbarheds- og styringssystem, som sikrer sporbarhed og overvågning af prøver fra udtagning hos den praktiserende læge til analyse på det biokemiske laboratorium, og som gør opsamlede informationer tilgængelige for brugere og andre systemer.

13

14 Den Intelligente Forsendelseskasse Hardy Vølund Distriktschef, FARUSA emballage A/S

15 Udvikling af transportkassen Automatisering Hygiejne Overholdelse af standarder og lovkrav Arbejdsmiljø Temperatur Kvalitetssikring gennem sporbarhed og overvågning (RFID og temperatur)

16 Automatisering Robotter og plastposer!

17 Hygiejne Desinficering Almindelig rengøring Dele kan rengøres separat Mulighed for supplerende dele

18 Standarder og lovkrav ADR-konventionen Europæisk regelsæt for vejtransport Den primære (blodprøveglasset som skal være tæt ved tryk op til 0,95 Bar (95 kpa)). Den sekundære (som skal være tæt). Yderemballagen (der skal tage af for eventuelle stød og andre påvirkninger udefra). Testet ved Teknologisk Institut

19 Arbejdsmiljø Bæres Mellem bil og prøvetagningssted Mellem bil og laboratorie

20 Temperatur 21⁰ C Indbygget temperaturlogger

21 Kvalitetssikring - sporbarhed og overvågning RFID Registrering ved forskellige checkpoints Er prøven nået frem til laboratoriet?

22 Robotteknologi og automatisering Lasse Thomsen Direktør, LT Automation A/S

23 Robotautomatisering til modtagelse, udpakning og sortering af prøver på laboratoriet. - Effektivitet og arbejdsmiljø - samt øget kapacitet

24 Fleksibilitet og tilpasning 2D Vision System (3D Bin Picking) Modul nr. 2 (sorteringsrobotten) Modul nr. 1 (Håndteringsrobot ten)

25

26 IT- og sporbarhedssystem Niki Nicolas Grigoriou Direktør, Intelligent Systems A/S

27 Hos den praktiserende læge Transportpersonalet fra henteordningen bringer kasser ud. Kassen placeres i et klimaskab indstillet til 21 C. Med et scan registreres det, at kassen er tilknytte lægepraksis. Registreringer fra transportpersonale og lægepraksis gemmes i skyen og indeholder ingen personfølsomme informationer. Analyser rekvireres som i dag igennem det eksisterende WebReq-system.

28 Hos den praktiserende læge Når blodprøver skal tages, printes rekvisition med en unik stregkode for hver prøve via WebReq. Lægen finder matchende prøveglas frem og sætter stregkodelabels på glassene. Lægen tager de planlagte prøver. Prøverne scannes og sættes i transportkassen i klimaskabet. Prøverne associeres med i sporbarhedssystemet med den aktive kasse for lægepraksis. Hvis der ikke aktiveret en kasse, beder scanner-applikationen om at få kassen scannet.

29 Afhentning og transport Transportpersonalet fra henteordning henter transportkasserne 2 gange dagligt og afleverer samtidig en ny tom kasse. Transportpersonalet scanner kassen og en kode for lægepraksis. Tidspunkt for afhentning, chauffør og bil registreres automatisk ud fra login-oplysninger. Når transportpersonalet ankommer til sygehus og laboratorium sætter de kasserne transportbåndet til udpaknings- og sorteringsrobotten, hvorfra kasserne håndteres automatisk.

30

31 Automatisk registrering og håndtering Transportkassen køres automatisk ind. Kassen ankomstregistreres automatisk på baggrund af stregkode- og RFID-scanning. Temperatur-loggen aflæses trådløst og gemmes i sporbarhedssystemet. Kassen åbnes og prøvepositioner detekteres automatisk vha. et vision-kamera. Hvis der er nogen afvigelser, køres kassen til manuel håndtering.

32

33

34

35

36

37

38 Automatisk sortering og registrering af blodprøver Robotten tager prøverne ud en af gangen og: Scanner stregkode på prøve Scanner prøveglassets låg-farvekode Detekterer niveauet for prøvemateriale Prøverne sorteres til analyse på baggrund af ovenstående informationer sammenholdt med temperaturlog og data hentet fra rekvireringssystemet WebReq, herunder: Prøvetagningstidspunkt Prøvetype/glaslåg farvekode) Hvis der er nogen afvigelser sendes prøven til manuel håndtering. Prøverne ankomstregistreres og prøveinformationer overføres til LIS/LIMS (f.eks. LABKA eller BCC)

39

40

41

42 Hvorfor sporbarhed og temperatur-overvågning? Krav for blodprøver Opbevares ved 21 C Analyseres indenfor 4-6 timer Entydig sammenkædning mellem prøve og patient Entydig sammenkædning med rekvireret analyse, prøve/glas-type, rekvirent, prøvetagnings-sted og tidspunkt Mulige konsekvenser, hvis prøve ikke har været behandlet korrekt Forringet kvalitet af prøve og svar Ubrugelig prøve skal tages om ressourcespild og tidstab i diagnosticering og behandling Fejldiagnoser forkert behandling Rigtig diagnose til forket patient fejlbehandling Prøve forsvinder skal tages om ressourcespild og tidstab i diagnosticering og behandling

43 Anvender standarder og med mulighed for integration Løsningen henter rekvisitionsinformationer i det eksisterende WebReq (MedCom). Løsning tillader integration med laboratorie informationssystem (LIS/LIMS) som LABKA eller BCC. Løsningen bygger på og anvender sporbarhedsstander fra GS1 herunder: Stregkode-standarder RFID-standarder samt mulighed for integration med EPCIS GS1-standard for opsamling af sporbarhedsinformation og herigennem er mulighed for integration f.eks. Systematic Columnaplatform.

44

45

46 Kommercialisering og markedsanalyse René Chester Goduscheit Lektor,, Center for Integrererende Innovationsledelse, Syddansk Universitet

47 Agenda 1. Udvikling af forretningsmodel 2. Identifikation af beslutningstagere og meningsdannere 3. Markedsanalyse

48 1. Udvikling af forretningsmodel Forretningsmodellen En forretningsmodel beskriver hvordan en virksomhed skaber, leverer og indfanger værdi

49 1. Udvikling af forretningsmodel Kilde:

50 1. Udvikling af forretningsmodel DIF-projektets formål Projektet Den Intelligente Forsendelseskasses overordnede mål er med baggrund i en brugerdrevet innovationsproces, som involverer såvel praksis- som hospitalssektoren, at skabe og demonstrere et komplet løsningskoncept for intelligent logistik fra rekvirering og prøvetagning til prøveanalyse i sygehusenes biokemiske laboratorier, der optimerer såvel prøvekvalitet, diagnosticeringstider- og sikkerhed og behandling samt sikrer en bedre udnyttelse af laboranter og andre specialister og giver en øget kapacitet og økonomi (http://forsendelseskassen.dk/index.php?menu_id=10)

51 1. Udvikling af forretningsmodel Typer af værdifaktorer (Anderson, Narus & van Rossum 2006):

52 1. Udvikling af forretningsmodel Værdifaktor Hvad er jobbet, der skal gøres hos kunden? Ikke fokus på, hvad produktet kan, men den værdi, som den skaber hos kunden Kunden vil have huller ikke bor! En linje (uden alt for mange indskudte sætninger) Målgruppetilpasset

53 Expectations Expectations 1. Udvikling af forretningsmodel JTBD & outcomes Expectations from the Front Edge of Innovation Provider Job to be Done Performance Perception Products/ Services Innovation/Design Design/Improvement Process Improvement

54 1. Udvikling af forretningsmodel Udfordring Enhver hører kun, hvad han forstår Trykprøvning af koncepter og ideer Triangulering af udsagn mellem forskellige interessenter: Portører Bioanalytikere Læger på sygehuse Praktiserende læger Regionerne Projektdeltagerne

55 1. Udvikling af forretningsmodel Værdifaktor en fuldautomatisk løsning, der gør det muligt at overvåge, håndtere og sortere blodprøver, og optimerer arbejdsprocesserne omkring blodprøvehåndtering

56 2. Beslutningstagere og meningsdannere Identifikation af beslutningstagere og meningsdannere Afdækning af beslutningstagere og meningsdannere Mange meningsdannere, brugere, interessenter etc. Kompleks gruppe af beslutningstagere Ikke en ensartet tilgang til organisering af indkøbsbeslutning Skræddersyet salgsindsats

57 3. Markedsanalyse Segmentering

58 3. Markedsanalyse Kortlægning af det skandinaviske marked

59 3. Markedsanalyse Det franske marked (Tempus600/Timedico og Siemens, 2012) 11 % af laboratorierne har stregkoder og elektronisk registrering af blodprøver Over halvdelen af laboratorierne har planer om at investere i mere avancerede blodprøveløsninger, men har endnu ikke gjort det 15 % har ingen planer om sådanne løsninger

60 3. Markedsanalyse Det nordtyske marked Område: Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Hamborg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin og Brandenburg Indledende screening: Sengepladser: sengepladser Specialer: Nyre, Endokrinologisk, Hæmatologisk, Børneafdeling, Onkologisk, Hjerte, Mave-tarm, Reumatologisk og Hjerte-lunge-kar Population: 37 klinikker Dataindsamling: elektronisk survey og telefonisk opfølgning Besvarelser: 9 klinikker (24%)

61 3. Markedsanalyse Spørgeskema Specialisering Antal blodprøver pr. år Andel akutte blodprøvers andel af samlede antal Anvendelse af stregkoder Placering af lab Transport (rørpost, forsendelseskasser etc.) Investeringsovervejelser ift. transport Transport (rørpost, forsendelseskasser etc.) Modtagelse af blodprøver fra praktiserende læger Anvendelse af forsendelseskasser fra praksis Mulighed for tracking af forsendelseskasser

62 3. Markedsanalyse Resultater Teknologisk parate på transport (anvendelse af stregkoder til ikke-akutte blodprøver, rørpost/airtube) Ingen anvendelse af robotteknologi (fire hospitaler er ved at implementere robotteknologi + to overvejer) Ingen anvendelse af tracking til forsendelseskasser et hospital overvejer dette

63 3. Markedsanalyse Konklusion på markedsanalyse Stort potentiale i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig Klare interessetilkendegivelser fra Tyskland

64 Den Intelligente Forsendelseskasse på laboratoriet - hvilke gevinster kan realiseres ved implementering? Kvalitet Patientsikkerhed Personaleressourcer Annebirthe Bo Hansen Ledende overlæge, Aalborg Universitetshospital

65 Præmis for de Klinisk Biokemiske afdelinger nu og fremover Stigende behov for ydelser Færre midler Bedre kvalitet

66 Fraktion Nøgletal Klinisk Biokemi - Aalborg 3 2,5 2 1,5 Årsværk Patientkontakter Analyseproduktion 1 0,

67 Laboratoriedrift Præanalytisk Analytisk Postanalytisk Indikation Rekvirering Blodprøvetagning Opbevaring Forsendelse Modtagelse Registrering Apparatur Analysering Kalibreringer Kontroller Svarafgivelse Fortolkning Kommunikation

68 Analyseautomatisering

69 Analyseautomatisering

70 Analyseautomatisering

71 Præanalytisk almen praksis Henteordning 110 kasser x 2 dagligt 4500 rør dagligt Håndteres manuelt 12 mandetimer dagligt

72 Manuelle arbejdsgange - præanalytisk

73 Kvalitet Rette prøve Rette patient Rette tid Rette pris

74 Overvågning og sporbarhed Sporbarhedskæde Præanalytisk Analytisk Postanalytisk

75 Alvorlige fejl på blodprøver modtaget fra almen praksis: 6,5 Kasser med blodprøver der bliver væk Blodprøver der bliver væk Forkerte rør, uegnet prøvemateriale Forbytninger Umærkede rør

76 Track and trace - Patientsikkerhed Scanning af det enkelte rør ved blodprøvetagning Praktiserende læger Temperaturovervågning af blodprøver under opbevaring og transport Vurdering af prøvemateriale Modtageregistrering på laboratoriet Umiddelbar tilbagemelding til rekvirent ved fejl

77 Arbejdsgange på laboratoriet Undgå ensidigt gentaget arbejde Undgå menneskelige fejl Personalets kompetencer skal være værdiskabende Automatisering af de præanalytiske arbejdsgange

78 Den Intelligente Forsendelseskasse Velkommen på Klinisk Biokemisk afdeling Aalborg Universitetshospital

79 Den Intelligente Forsendelseskasse på laboratoriet - hvilke gevinster kan realiseres ved implementering? Christian Maegaard Projektleder, Odense Universitetshospital B.Sc. (M.Ee.) D.Ec.

80 Hospitalers funktioner og målsætninger Diagnose Terapi Omsorg Laboratorier Bygninger Teknologi Primære funktioner Service funktioner Forbedrede behandlinger

81 Hvorfor skal vi automatisere? DIF projektet er et eksempel på, hvordan robotteknologi kan øge den produktivitet, der er nødvendig for fortsat, at kunne håndtere et konstant voksende antal blodprøveglas. Vækstrater på 7% om året er almindeligt. Tæt på højtiderne og ferier analyseres over 20% flere blodprøver end på en normal dag. Væksten i analyser og spidsbelastninger skal håndteres

82 Hvorfor ny teknologi? Teknologien kan være med til at løse: Arbejdsmiljøproblemer Kapacitetsproblemer > Afkorte svartiderne -> Sikre hurtigere diagnose og behandling -> Afkorte antallet af liggedage -> Kortere sygdomsforløb -> Underbygge bestræbelserne på at opbygge nye velfærdsydelser så som Patienten Hjemme og Telemedicin.

83 Men vigtigst af alt!! Øge Sikkerheden med Patienten i Centrum

84 F Ø D E K Æ D E N K O N C E P T R O B O T I S E R I N G Tage Blodprøve Kommunikation til behandler Transport Analysere Patientjournalen

85 Medarbejderne? DIF projektet skaber ikke arbejdsløshed. Der er mangel på bioanalytikere. Bioanalytikere skal arbejde med det de er uddannet til: Bioanalyser

86 Hvad bliver det næste? Tage blodprøver Transportere blodprøver Analysere blodprøver Sende analyser til EPJ Behandlerne skal have besked

87 Perspektiver for Offentlig/Privat Innovation (OPI) Kjeld Lisby Innovationschef, Region Nordjylland

88 Den Intelligente Forsendelseskasse - et godt eksempel på både vellykket OPI projekt, samt på bredt samarbejde på tværs af Danmark! En fuldautomatisk løsning til overvågning, håndtering og sortering af blodprøver Større sikkerhed/kvalitet af diagnoser Kapacitet Effektivitet/efficiens frigørelse af arbejdskraft Sporbarhed Færre fejl Et bedre arbejdsmiljø Hurtigere prøvesvar Driftsstabilitet Tak til ALLE partnerne i projektet: - og ikke mindst Pernille og forslagsstiller Øjvind Thomassen

89 Hvad er OPI? Offentlig-Privat Innovation. Et udviklingssamarbejde mellem offentlig og private med henblik på at skabe nye samfundsmæssige løsninger med potentiale for kommercialisering og serviceforbedring Konkret samarbejde mellem virksomhed(er) og offentlige organisation(er) om at: Knytte et reelt offentligt behov til virksomhedernes kompetencer Konkret samarbejde omkring udvikling

90 Fordele for virksomheden Adgang til domæneviden og ekspertbrugere Adgang til hurtige test i den rigtige kliniske setting Mere målrettede produkter hurtigere Bedre vurdering af faktisk markedspotentiale og eksportpotentiale Fordele for det offentlige Bedre og mere målrettede produkter og services Bedre forståelse af markedet Flere indtægter til samfundskassen

91 OPI i Region Nordjylland Quadruple helix (Det skal være til gavn for patienten) Inddrage brugerne i processen få matchet reelle behov Det er svært at tilgå de rigtige faglige kompetencer - hvad får afdelingerne ud af det? + Drift contra udvikling Det kræver et organiseret og systematisk setup (En indgang kan hjælpe firmaerne ((og SYHU) her)

92 Sygehusets rolle Vi skal konkurrere på tid og kvalitet Bedre kvalitet og hurtigere proces (effektivitet) Gør vi de rigtige ting rigtigt? Derfor skal vi skal sikre en incitamentsstruktur Klart svar på om ideen er god Prototyping i det rigtige miljø giver værdibaserede tilbagemeldinger Et hurtigt nej er bedre end en masse måske er Regional udvikling Store internationale firmaer skal betale markedsprisen Lokale firmaer får mere lempelige vilkår for at skabe arbejdspladser, inkl. spin-outs og nye produktlinjer.

93 Dynamic development Rapid Prototyping En model

94 Eksempler fra Region Nordjylland EiR projekter centre der kan matche industriens forventninger til et testmiljø One-Stop-Shop Nordiske test-beds for Medico Det betyder at firmaerne på fokusområder kan tilbydes struktureret adgang til Domæneviden Forsøgspersoner Effektiv projektledelsesorganisation

95 MyPockets Offentlig-Privat Innovation Prototype udviklet i tæt samarbejde med Regionsvaskeriet Test og tilpasning af prototyper via bruger feedback Udbredes via Regionsvaskeriets netværk gennem De Forenede Dampvaskerier og Borch Textile Grop i Danmark og Skandinavien Motivation for Region Nordjylland Færre arbejdsskader Bedre hygiejne Opfylde et konkret medarbejder behov Motivation for Regionsvaskeriet Mange glemmer ting i lommerne (sakse, skalpeller, knive, nåle mm. Én kuglepen kan ødelægge 500 uniformer, hvis den knækker i vask

96 Sengeløfter Virksomheden Nordland Automatic har udviklet en grundide til en sengeløfter der kan bruges i forbindelse med rengøring af senge på et sengeafsnit Problemstilling: På Sygehus Nord kan senge ikke køres til en central sengevask pga. manglende elevator kapicitet Dette medfører, at sengene skal vaskes på afdelingerne Det giver problemer med uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, fordi man ikke kan løfte sengene. Dermed bliver det ekstra tidskrævende at rengøre sengene til den ønskede standard

97 One-Stop-Shop Projektet med sengeløfteren startede før sommerferien 2014 Det, der har taget længst tid har været papirarbejdet, specielt omkring jura mm Selve udviklingen af prototypen har kun taget et par måneder Vi vil i OSS gøre den proces langt kortere ved sætte processen i system og få den testet og gennemprøvet OSS arbejder på at matche de teknologier og muligheder, som virksomhederne har udviklet med de problemstillinger, som vi har på hospitalerne, med de teknologier og muligheder.

98 Innovationsoverblik - RN Én Indgang for Industrien Clinical Trials Denmark EIR - Health Science & Technology Business Park Koordinering Ideklinikken Regional udvikling One-stop-shop

99 Spørgsmål?

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder.

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. , Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. Ib Johansen 1, Margit Rasmussen 2. 1, Center for Sundheds-telematik, MedCom, Rugaardsvej15,2.sal, 5000 Odense

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

KASK INNOVATION. Idéklinikken tiltrak stor messeopmærksomhed. n y h e t e r - n y h e d e r - n e w s

KASK INNOVATION. Idéklinikken tiltrak stor messeopmærksomhed. n y h e t e r - n y h e d e r - n e w s n y h e t e r - n y h e d e r - n e w s KASK INNOVATION 10.6.2010 - Nr. 8 Idéklinikken tiltrak stor messeopmærksomhed Idéklinikken på Aalborg Sygehus var blandt de 80 udstillere, som i dagene 26.-27. maj

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase 1.... 2 2) Beskrivelse af pilottesten: hvad er testet, hvordan?... 3 Hvad...

Læs mere

Referat fra Idéklinikkens tænketankseminar 1. Oktober 2010

Referat fra Idéklinikkens tænketankseminar 1. Oktober 2010 Referat fra Idéklinikkens tænketankseminar 1. Oktober 2010 Seminaret var opdelt i tre faser Fase1: Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Winther Jensen, Cheflæge Steen Friberg fra RM, og innovationschef Kjeld

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

HURTIGERE BLODPRØVESVAR Kan robotter arbejde side om side med sundhedsprofessionelle på biokemiske afdelinger

HURTIGERE BLODPRØVESVAR Kan robotter arbejde side om side med sundhedsprofessionelle på biokemiske afdelinger Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling HURTIGERE BLODPRØVESVAR Kan robotter arbejde side om side med sundhedsprofessionelle på biokemiske afdelinger Erfaringer med offentlig-private innovationssamarbejder

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl

Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Marts 2013 Sådan kan du nedbringe antallet af præanalytiske fejl Triolab kan nu tilbyde Lab.E.L. et nyt koncept, der automatisk håndterer klargøringen af kit til blodprøvetagning og effektivt nedbringer

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens.

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens. Visualisering og overblik Det interaktive hospital - IT for klinikere - udviklet af klinikere Innovationskonsulent og projektleder Birgitte Bigom Nielsen Afdeling for kvalitet og sundheds-it - Regionshospitalet

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Susanne Skeem Projektleder RN Lena H. Malmberg Implementeringsansvarlig projektleder RN Capgemini Sogeti - Århus 21.maj 2015 Agenda Nyt bookingsystem i Region

Læs mere

Innovation bør være en kerneydelse i enhver klinisk afdeling,

Innovation bør være en kerneydelse i enhver klinisk afdeling, Innovation bør være kerneydelse i enhver klinisk afdeling Det skaber større værdi for patienterne og udvikler personalet, fastslår ledende overlæge på Radiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Varens vej. Celle & vævsprøver Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1

Varens vej. Celle & vævsprøver Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1 Varens vej Celle & vævsprøver Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1 1 healthcare ASSET TRACKING Om projektet HAT-projektet (Healthcare Asset Tracking) har til formål at teste og tilpasse en

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

DEFU STEP P DEn FUldautomatiske STErilcentral og P rocedure P akning

DEFU STEP P DEn FUldautomatiske STErilcentral og P rocedure P akning DEFU STEP P DEn FUldautomatiske STErilcentral og P rocedure P akning Indlægsholdere og projektgruppen Gruppen af projektdeltagere: Charlotte Petersen, Adjunkt, M.Sc. International Technology Management,

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt Center for It, Medico og Telefoni Jan Stokkebro Hansen Hvorfor en reference arkitektur Nye Sterilcentraler Nye Varemodtagelser

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

VistA Venerea. en OPEN source EPJ. Martin Sølvkjær Jari Friis Jørgensen. Jari@symmetric.dk

VistA Venerea. en OPEN source EPJ. Martin Sølvkjær Jari Friis Jørgensen. Jari@symmetric.dk VistA Venerea en OPEN source EPJ Martin Sølvkjær Agenda Forhistorien Hvad er Vista? Hvorfor VistA? Hvad har vi lært? Hvad er potentialet? Og så er der nok ikke mere tid... Der var engang... En Venerea

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Laboratorieudstyr. Blodtagningsvogn Individuel højdejustering

Laboratorieudstyr. Blodtagningsvogn Individuel højdejustering Laboratorieudstyr Blodtagningsvogn Individuel højdejustering Én vogn - mange fordele Håndtag til højdejustering Skriveplade med papirklemme Totalmål Mål for grundvognen: 51 cm (længde) x 68 cm (bredde)

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier

Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier page 1 Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier Anders Goul Nielsen Udviklingsdirektør page 2 Systematic www.systematic.com United States Products & services United Kingdom Products & services Denmark

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen Fakta om Svendborg Kenneth Seerup Jørgensen 2014 - Administrationschef, Børn og Unge, Svendborg Kommune 2010-13 Chef for Facility

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Program 1. Præsentation af Lab. X 2. Fase-modellen 3. Living lab. Danahøj 4. Den Intelligente Plejeseng

Læs mere

Regionale Innovations Grupper

Regionale Innovations Grupper Regionale Innovations Grupper Demografiske udvikling - dilemma for sundheds- og plejesektoren Færre hænder til opsporing, udredning, behandling, opfølgning og pleje Færre borgere i den arbejdsduelige alder

Læs mere

Koncept, styring og digitale brugergrænseflader

Koncept, styring og digitale brugergrænseflader Intelligent Hospitalslogistik (IHL) Fuldautomatisk løsning til integreret lager og transport Koncept, styring og digitale brugergrænseflader CEO/Software Architect, Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email 16-01-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Hvilken kommune er du ansat i? 15 Københavns

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Realiser jeres innovationspotentialer

Realiser jeres innovationspotentialer Er I TagF klar til at at i nno vatio n? på 1 Realiser jeres innovationspotentialer TagFat er en regional innovationskonkurrence for små og mellemstore virksomheder i Nordjylland, hvor der dystes om titlen

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 VORES SUNDHEDSVÆSEN VERSION 1 DEN 24/8 2015 FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 Materiale til intern information, videndeling og dialog

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09.

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09. Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers 1 Kontraktbilag 1 kravspecifikationer IT-tekniske krav Første spørgsmål i underpunkt 1.2 "Generelle

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere