Den Intelligente Forsendelseskasse Afslutningskonference. Velkommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Intelligente Forsendelseskasse Afslutningskonference. Velkommen"

Transkript

1 Den Intelligente Forsendelseskasse Afslutningskonference Velkommen

2 Velkommen Pernille Mejer Højholt Projektleder, Koncern IT, Region Nordjylland

3 Fra idé til virkelighed Øjvind Thomassen Tidligere bioanalytiker og idéhaver

4 Modtagelse og udpakning af prøver fra lægepraksis Fordele: Klar til analyse når daghold møder ind Særligt for hæmatologiprøver (Analyse af blodcellerne): - Analyse, jo før jo bedre!

5 Modtagelse og udpakning af prøver fra lægepraksis Ulemper/udfordringer: Udpakning tog lang tid Ensformigt arbejde I aften/nattevagt - når tiden var til det

6 Den Intelligente Forsendelseskasse En kasse der ved : hvad den indeholder hvad der skal laves på prøverne hvor prøverne står i kassen En kasse der monitorerer forskellige parametre, fx: Temperatur Stød

7 Den Intelligente Forsendelseskasse En robot der kan håndtere: Åbning, udpakning og sortering Registrering af prøver Klargøring af den tomme kasse til retur, evt. til rengøring/autoklavering

8 Motivationsfaktorer Idéklinikken En træls arbejdsgang Stort gab mellem virkeligheden og ønske-scenariet Innovation ER spændende! - Sker bl.a. når man tillader sig at tænke ud af boksen!

9 4 år senere Problemstillingen har forandret sig lokalt men er stadig en tidskrævende proces

10 Tak Til Idéklinikken - For at blive synlig Til Niki og det øvrige bedømmelsesudvalg - For at se og tro på potentialet i DIF Til Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Sygehus - For hjælp til detaljebeskrivelser Til alle interessenter indtil i dag - For at give DIF form og figur

11 Elementerne i løsningskonceptet Niki Nicolas Grigoriou Direktør, Intelligent Systems A/S

12 Den Intelligente Forsendelseskasse Samlet løsningskoncept, der gennem effektiv automatisering og indførelse af sporbarhedsteknologi reducerer diagnosticeringstiden, minimerer fejl og ensformigt gentagne arbejdsarbejdsgange og herigennem giver en bedre udnyttelse af ressourcer. Elementer i løsningen: En intelligent forsendelseskasse, som har en indbygget elektronisk temperatur-overvågning, er designet med henblik på automatisk håndtering og er valideret til transport af potentielt smitsomme materialer. Robot-automatisering til modtagelse, udpakning, registrering og sortering af prøver på laboratoriet. Et intelligent sporbarheds- og styringssystem, som sikrer sporbarhed og overvågning af prøver fra udtagning hos den praktiserende læge til analyse på det biokemiske laboratorium, og som gør opsamlede informationer tilgængelige for brugere og andre systemer.

13

14 Den Intelligente Forsendelseskasse Hardy Vølund Distriktschef, FARUSA emballage A/S

15 Udvikling af transportkassen Automatisering Hygiejne Overholdelse af standarder og lovkrav Arbejdsmiljø Temperatur Kvalitetssikring gennem sporbarhed og overvågning (RFID og temperatur)

16 Automatisering Robotter og plastposer!

17 Hygiejne Desinficering Almindelig rengøring Dele kan rengøres separat Mulighed for supplerende dele

18 Standarder og lovkrav ADR-konventionen Europæisk regelsæt for vejtransport Den primære (blodprøveglasset som skal være tæt ved tryk op til 0,95 Bar (95 kpa)). Den sekundære (som skal være tæt). Yderemballagen (der skal tage af for eventuelle stød og andre påvirkninger udefra). Testet ved Teknologisk Institut

19 Arbejdsmiljø Bæres Mellem bil og prøvetagningssted Mellem bil og laboratorie

20 Temperatur 21⁰ C Indbygget temperaturlogger

21 Kvalitetssikring - sporbarhed og overvågning RFID Registrering ved forskellige checkpoints Er prøven nået frem til laboratoriet?

22 Robotteknologi og automatisering Lasse Thomsen Direktør, LT Automation A/S

23 Robotautomatisering til modtagelse, udpakning og sortering af prøver på laboratoriet. - Effektivitet og arbejdsmiljø - samt øget kapacitet

24 Fleksibilitet og tilpasning 2D Vision System (3D Bin Picking) Modul nr. 2 (sorteringsrobotten) Modul nr. 1 (Håndteringsrobot ten)

25

26 IT- og sporbarhedssystem Niki Nicolas Grigoriou Direktør, Intelligent Systems A/S

27 Hos den praktiserende læge Transportpersonalet fra henteordningen bringer kasser ud. Kassen placeres i et klimaskab indstillet til 21 C. Med et scan registreres det, at kassen er tilknytte lægepraksis. Registreringer fra transportpersonale og lægepraksis gemmes i skyen og indeholder ingen personfølsomme informationer. Analyser rekvireres som i dag igennem det eksisterende WebReq-system.

28 Hos den praktiserende læge Når blodprøver skal tages, printes rekvisition med en unik stregkode for hver prøve via WebReq. Lægen finder matchende prøveglas frem og sætter stregkodelabels på glassene. Lægen tager de planlagte prøver. Prøverne scannes og sættes i transportkassen i klimaskabet. Prøverne associeres med i sporbarhedssystemet med den aktive kasse for lægepraksis. Hvis der ikke aktiveret en kasse, beder scanner-applikationen om at få kassen scannet.

29 Afhentning og transport Transportpersonalet fra henteordning henter transportkasserne 2 gange dagligt og afleverer samtidig en ny tom kasse. Transportpersonalet scanner kassen og en kode for lægepraksis. Tidspunkt for afhentning, chauffør og bil registreres automatisk ud fra login-oplysninger. Når transportpersonalet ankommer til sygehus og laboratorium sætter de kasserne transportbåndet til udpaknings- og sorteringsrobotten, hvorfra kasserne håndteres automatisk.

30

31 Automatisk registrering og håndtering Transportkassen køres automatisk ind. Kassen ankomstregistreres automatisk på baggrund af stregkode- og RFID-scanning. Temperatur-loggen aflæses trådløst og gemmes i sporbarhedssystemet. Kassen åbnes og prøvepositioner detekteres automatisk vha. et vision-kamera. Hvis der er nogen afvigelser, køres kassen til manuel håndtering.

32

33

34

35

36

37

38 Automatisk sortering og registrering af blodprøver Robotten tager prøverne ud en af gangen og: Scanner stregkode på prøve Scanner prøveglassets låg-farvekode Detekterer niveauet for prøvemateriale Prøverne sorteres til analyse på baggrund af ovenstående informationer sammenholdt med temperaturlog og data hentet fra rekvireringssystemet WebReq, herunder: Prøvetagningstidspunkt Prøvetype/glaslåg farvekode) Hvis der er nogen afvigelser sendes prøven til manuel håndtering. Prøverne ankomstregistreres og prøveinformationer overføres til LIS/LIMS (f.eks. LABKA eller BCC)

39

40

41

42 Hvorfor sporbarhed og temperatur-overvågning? Krav for blodprøver Opbevares ved 21 C Analyseres indenfor 4-6 timer Entydig sammenkædning mellem prøve og patient Entydig sammenkædning med rekvireret analyse, prøve/glas-type, rekvirent, prøvetagnings-sted og tidspunkt Mulige konsekvenser, hvis prøve ikke har været behandlet korrekt Forringet kvalitet af prøve og svar Ubrugelig prøve skal tages om ressourcespild og tidstab i diagnosticering og behandling Fejldiagnoser forkert behandling Rigtig diagnose til forket patient fejlbehandling Prøve forsvinder skal tages om ressourcespild og tidstab i diagnosticering og behandling

43 Anvender standarder og med mulighed for integration Løsningen henter rekvisitionsinformationer i det eksisterende WebReq (MedCom). Løsning tillader integration med laboratorie informationssystem (LIS/LIMS) som LABKA eller BCC. Løsningen bygger på og anvender sporbarhedsstander fra GS1 herunder: Stregkode-standarder RFID-standarder samt mulighed for integration med EPCIS GS1-standard for opsamling af sporbarhedsinformation og herigennem er mulighed for integration f.eks. Systematic Columnaplatform.

44

45

46 Kommercialisering og markedsanalyse René Chester Goduscheit Lektor,, Center for Integrererende Innovationsledelse, Syddansk Universitet

47 Agenda 1. Udvikling af forretningsmodel 2. Identifikation af beslutningstagere og meningsdannere 3. Markedsanalyse

48 1. Udvikling af forretningsmodel Forretningsmodellen En forretningsmodel beskriver hvordan en virksomhed skaber, leverer og indfanger værdi

49 1. Udvikling af forretningsmodel Kilde:

50 1. Udvikling af forretningsmodel DIF-projektets formål Projektet Den Intelligente Forsendelseskasses overordnede mål er med baggrund i en brugerdrevet innovationsproces, som involverer såvel praksis- som hospitalssektoren, at skabe og demonstrere et komplet løsningskoncept for intelligent logistik fra rekvirering og prøvetagning til prøveanalyse i sygehusenes biokemiske laboratorier, der optimerer såvel prøvekvalitet, diagnosticeringstider- og sikkerhed og behandling samt sikrer en bedre udnyttelse af laboranter og andre specialister og giver en øget kapacitet og økonomi (http://forsendelseskassen.dk/index.php?menu_id=10)

51 1. Udvikling af forretningsmodel Typer af værdifaktorer (Anderson, Narus & van Rossum 2006):

52 1. Udvikling af forretningsmodel Værdifaktor Hvad er jobbet, der skal gøres hos kunden? Ikke fokus på, hvad produktet kan, men den værdi, som den skaber hos kunden Kunden vil have huller ikke bor! En linje (uden alt for mange indskudte sætninger) Målgruppetilpasset

53 Expectations Expectations 1. Udvikling af forretningsmodel JTBD & outcomes Expectations from the Front Edge of Innovation Provider Job to be Done Performance Perception Products/ Services Innovation/Design Design/Improvement Process Improvement

54 1. Udvikling af forretningsmodel Udfordring Enhver hører kun, hvad han forstår Trykprøvning af koncepter og ideer Triangulering af udsagn mellem forskellige interessenter: Portører Bioanalytikere Læger på sygehuse Praktiserende læger Regionerne Projektdeltagerne

55 1. Udvikling af forretningsmodel Værdifaktor en fuldautomatisk løsning, der gør det muligt at overvåge, håndtere og sortere blodprøver, og optimerer arbejdsprocesserne omkring blodprøvehåndtering

56 2. Beslutningstagere og meningsdannere Identifikation af beslutningstagere og meningsdannere Afdækning af beslutningstagere og meningsdannere Mange meningsdannere, brugere, interessenter etc. Kompleks gruppe af beslutningstagere Ikke en ensartet tilgang til organisering af indkøbsbeslutning Skræddersyet salgsindsats

57 3. Markedsanalyse Segmentering

58 3. Markedsanalyse Kortlægning af det skandinaviske marked

59 3. Markedsanalyse Det franske marked (Tempus600/Timedico og Siemens, 2012) 11 % af laboratorierne har stregkoder og elektronisk registrering af blodprøver Over halvdelen af laboratorierne har planer om at investere i mere avancerede blodprøveløsninger, men har endnu ikke gjort det 15 % har ingen planer om sådanne løsninger

60 3. Markedsanalyse Det nordtyske marked Område: Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Hamborg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin og Brandenburg Indledende screening: Sengepladser: sengepladser Specialer: Nyre, Endokrinologisk, Hæmatologisk, Børneafdeling, Onkologisk, Hjerte, Mave-tarm, Reumatologisk og Hjerte-lunge-kar Population: 37 klinikker Dataindsamling: elektronisk survey og telefonisk opfølgning Besvarelser: 9 klinikker (24%)

61 3. Markedsanalyse Spørgeskema Specialisering Antal blodprøver pr. år Andel akutte blodprøvers andel af samlede antal Anvendelse af stregkoder Placering af lab Transport (rørpost, forsendelseskasser etc.) Investeringsovervejelser ift. transport Transport (rørpost, forsendelseskasser etc.) Modtagelse af blodprøver fra praktiserende læger Anvendelse af forsendelseskasser fra praksis Mulighed for tracking af forsendelseskasser

62 3. Markedsanalyse Resultater Teknologisk parate på transport (anvendelse af stregkoder til ikke-akutte blodprøver, rørpost/airtube) Ingen anvendelse af robotteknologi (fire hospitaler er ved at implementere robotteknologi + to overvejer) Ingen anvendelse af tracking til forsendelseskasser et hospital overvejer dette

63 3. Markedsanalyse Konklusion på markedsanalyse Stort potentiale i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig Klare interessetilkendegivelser fra Tyskland

64 Den Intelligente Forsendelseskasse på laboratoriet - hvilke gevinster kan realiseres ved implementering? Kvalitet Patientsikkerhed Personaleressourcer Annebirthe Bo Hansen Ledende overlæge, Aalborg Universitetshospital

65 Præmis for de Klinisk Biokemiske afdelinger nu og fremover Stigende behov for ydelser Færre midler Bedre kvalitet

66 Fraktion Nøgletal Klinisk Biokemi - Aalborg 3 2,5 2 1,5 Årsværk Patientkontakter Analyseproduktion 1 0,

67 Laboratoriedrift Præanalytisk Analytisk Postanalytisk Indikation Rekvirering Blodprøvetagning Opbevaring Forsendelse Modtagelse Registrering Apparatur Analysering Kalibreringer Kontroller Svarafgivelse Fortolkning Kommunikation

68 Analyseautomatisering

69 Analyseautomatisering

70 Analyseautomatisering

71 Præanalytisk almen praksis Henteordning 110 kasser x 2 dagligt 4500 rør dagligt Håndteres manuelt 12 mandetimer dagligt

72 Manuelle arbejdsgange - præanalytisk

73 Kvalitet Rette prøve Rette patient Rette tid Rette pris

74 Overvågning og sporbarhed Sporbarhedskæde Præanalytisk Analytisk Postanalytisk

75 Alvorlige fejl på blodprøver modtaget fra almen praksis: 6,5 Kasser med blodprøver der bliver væk Blodprøver der bliver væk Forkerte rør, uegnet prøvemateriale Forbytninger Umærkede rør

76 Track and trace - Patientsikkerhed Scanning af det enkelte rør ved blodprøvetagning Praktiserende læger Temperaturovervågning af blodprøver under opbevaring og transport Vurdering af prøvemateriale Modtageregistrering på laboratoriet Umiddelbar tilbagemelding til rekvirent ved fejl

77 Arbejdsgange på laboratoriet Undgå ensidigt gentaget arbejde Undgå menneskelige fejl Personalets kompetencer skal være værdiskabende Automatisering af de præanalytiske arbejdsgange

78 Den Intelligente Forsendelseskasse Velkommen på Klinisk Biokemisk afdeling Aalborg Universitetshospital

79 Den Intelligente Forsendelseskasse på laboratoriet - hvilke gevinster kan realiseres ved implementering? Christian Maegaard Projektleder, Odense Universitetshospital B.Sc. (M.Ee.) D.Ec.

80 Hospitalers funktioner og målsætninger Diagnose Terapi Omsorg Laboratorier Bygninger Teknologi Primære funktioner Service funktioner Forbedrede behandlinger

81 Hvorfor skal vi automatisere? DIF projektet er et eksempel på, hvordan robotteknologi kan øge den produktivitet, der er nødvendig for fortsat, at kunne håndtere et konstant voksende antal blodprøveglas. Vækstrater på 7% om året er almindeligt. Tæt på højtiderne og ferier analyseres over 20% flere blodprøver end på en normal dag. Væksten i analyser og spidsbelastninger skal håndteres

82 Hvorfor ny teknologi? Teknologien kan være med til at løse: Arbejdsmiljøproblemer Kapacitetsproblemer > Afkorte svartiderne -> Sikre hurtigere diagnose og behandling -> Afkorte antallet af liggedage -> Kortere sygdomsforløb -> Underbygge bestræbelserne på at opbygge nye velfærdsydelser så som Patienten Hjemme og Telemedicin.

83 Men vigtigst af alt!! Øge Sikkerheden med Patienten i Centrum

84 F Ø D E K Æ D E N K O N C E P T R O B O T I S E R I N G Tage Blodprøve Kommunikation til behandler Transport Analysere Patientjournalen

85 Medarbejderne? DIF projektet skaber ikke arbejdsløshed. Der er mangel på bioanalytikere. Bioanalytikere skal arbejde med det de er uddannet til: Bioanalyser

86 Hvad bliver det næste? Tage blodprøver Transportere blodprøver Analysere blodprøver Sende analyser til EPJ Behandlerne skal have besked

87 Perspektiver for Offentlig/Privat Innovation (OPI) Kjeld Lisby Innovationschef, Region Nordjylland

88 Den Intelligente Forsendelseskasse - et godt eksempel på både vellykket OPI projekt, samt på bredt samarbejde på tværs af Danmark! En fuldautomatisk løsning til overvågning, håndtering og sortering af blodprøver Større sikkerhed/kvalitet af diagnoser Kapacitet Effektivitet/efficiens frigørelse af arbejdskraft Sporbarhed Færre fejl Et bedre arbejdsmiljø Hurtigere prøvesvar Driftsstabilitet Tak til ALLE partnerne i projektet: - og ikke mindst Pernille og forslagsstiller Øjvind Thomassen

89 Hvad er OPI? Offentlig-Privat Innovation. Et udviklingssamarbejde mellem offentlig og private med henblik på at skabe nye samfundsmæssige løsninger med potentiale for kommercialisering og serviceforbedring Konkret samarbejde mellem virksomhed(er) og offentlige organisation(er) om at: Knytte et reelt offentligt behov til virksomhedernes kompetencer Konkret samarbejde omkring udvikling

90 Fordele for virksomheden Adgang til domæneviden og ekspertbrugere Adgang til hurtige test i den rigtige kliniske setting Mere målrettede produkter hurtigere Bedre vurdering af faktisk markedspotentiale og eksportpotentiale Fordele for det offentlige Bedre og mere målrettede produkter og services Bedre forståelse af markedet Flere indtægter til samfundskassen

91 OPI i Region Nordjylland Quadruple helix (Det skal være til gavn for patienten) Inddrage brugerne i processen få matchet reelle behov Det er svært at tilgå de rigtige faglige kompetencer - hvad får afdelingerne ud af det? + Drift contra udvikling Det kræver et organiseret og systematisk setup (En indgang kan hjælpe firmaerne ((og SYHU) her)

92 Sygehusets rolle Vi skal konkurrere på tid og kvalitet Bedre kvalitet og hurtigere proces (effektivitet) Gør vi de rigtige ting rigtigt? Derfor skal vi skal sikre en incitamentsstruktur Klart svar på om ideen er god Prototyping i det rigtige miljø giver værdibaserede tilbagemeldinger Et hurtigt nej er bedre end en masse måske er Regional udvikling Store internationale firmaer skal betale markedsprisen Lokale firmaer får mere lempelige vilkår for at skabe arbejdspladser, inkl. spin-outs og nye produktlinjer.

93 Dynamic development Rapid Prototyping En model

94 Eksempler fra Region Nordjylland EiR projekter centre der kan matche industriens forventninger til et testmiljø One-Stop-Shop Nordiske test-beds for Medico Det betyder at firmaerne på fokusområder kan tilbydes struktureret adgang til Domæneviden Forsøgspersoner Effektiv projektledelsesorganisation

95 MyPockets Offentlig-Privat Innovation Prototype udviklet i tæt samarbejde med Regionsvaskeriet Test og tilpasning af prototyper via bruger feedback Udbredes via Regionsvaskeriets netværk gennem De Forenede Dampvaskerier og Borch Textile Grop i Danmark og Skandinavien Motivation for Region Nordjylland Færre arbejdsskader Bedre hygiejne Opfylde et konkret medarbejder behov Motivation for Regionsvaskeriet Mange glemmer ting i lommerne (sakse, skalpeller, knive, nåle mm. Én kuglepen kan ødelægge 500 uniformer, hvis den knækker i vask

96 Sengeløfter Virksomheden Nordland Automatic har udviklet en grundide til en sengeløfter der kan bruges i forbindelse med rengøring af senge på et sengeafsnit Problemstilling: På Sygehus Nord kan senge ikke køres til en central sengevask pga. manglende elevator kapicitet Dette medfører, at sengene skal vaskes på afdelingerne Det giver problemer med uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, fordi man ikke kan løfte sengene. Dermed bliver det ekstra tidskrævende at rengøre sengene til den ønskede standard

97 One-Stop-Shop Projektet med sengeløfteren startede før sommerferien 2014 Det, der har taget længst tid har været papirarbejdet, specielt omkring jura mm Selve udviklingen af prototypen har kun taget et par måneder Vi vil i OSS gøre den proces langt kortere ved sætte processen i system og få den testet og gennemprøvet OSS arbejder på at matche de teknologier og muligheder, som virksomhederne har udviklet med de problemstillinger, som vi har på hospitalerne, med de teknologier og muligheder.

98 Innovationsoverblik - RN Én Indgang for Industrien Clinical Trials Denmark EIR - Health Science & Technology Business Park Koordinering Ideklinikken Regional udvikling One-stop-shop

99 Spørgsmål?

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Gibosort. et blik ind i fremtidens laboratorium

Gibosort. et blik ind i fremtidens laboratorium Gibosort et blik ind i fremtidens laboratorium Sessionsledere: Evy Ottesen, ledende bioanalytiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Marie Bay, Innovationskonsulent, Nyt Hospital Nordsjælland

Læs mere

Fyraftensmøde for Almen Praksis

Fyraftensmøde for Almen Praksis Fyraftensmøde for Almen Praksis Opgaver Praktiske ting Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen og Hanne Lise Pedersen Klimaskab Global 8 C Leveres ultimo september af firmaet Vibocold Datoer er tilsendt

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Idéklinikken. Alternativ behandling af gode ideer KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Hans Gregersen Forsknings- og Innovationschef Kick-off konference 18 august 2009 Hvor kom

Læs mere

DEFU STEPP DEn FUldautomatiske STErilcentral og Procedure Pakning 11:00 11:30 d.7 februar 2013

DEFU STEPP DEn FUldautomatiske STErilcentral og Procedure Pakning 11:00 11:30 d.7 februar 2013 11:00 11:30 d.7 februar 2013 v/ Kim S. Rasmussen Introduktion af: Delprojekt 4 og 3 K1 DEFU STEEP Konference Februar 2013 Præsentation af Delprojekt 4 Påsætning og aftagning af instrumentcontainer Delprojekt

Læs mere

Health Care Asset Tracking

Health Care Asset Tracking Health Care Asset Tracking RFID sporing af varer på hospitaler de første erfaringer 1 Hvem er vi? Rasmus Nørregaard Andersen Direktør Munin Spot Technology. Projektejer på HAT Rikke Bastholm Clausen Innovationskonsulent

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Det digitale hospital Claus W. Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland e-sundhedsobservatoriet 11. oktober 2017

Det digitale hospital Claus W. Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland e-sundhedsobservatoriet 11. oktober 2017 Det digitale hospital Claus W. Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland e-sundhedsobservatoriet 11. oktober 2017 Nationale mål Sammenhængende it til akutområdet Intelligent logistik og services Højteknologisk

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Program IHL workshop 7: Præsentation af prototypen (afslutning på fase 2)

Program IHL workshop 7: Præsentation af prototypen (afslutning på fase 2) Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off Program IHL workshop 7: Præsentation af prototypen (afslutning på fase 2) 9.00 Registrering og morgenkaffe m. brød

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

Med det offentlige som mægler i OPI

Med det offentlige som mægler i OPI 1 Med det offentlige som mægler i OPI Dorthe Kjerkegaard, projektleder, Region Syddanmark - Syddansk Sundhedsinnovation Konference 1. dec. 2016, Innovation i udbud nye veje til salg og effektive partnerskaber

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef Syddansk Innovation Lenna Broberg Investeringschef ODENSE COPENHAGEN SØNDERBORG Cortex Park 26, 2 Gregersensvej 1F Alsion 2 5230 Odense M 2630 Taastrup 6400 Sønderborg Om mig Lenna Maria Boe Broberg Investeringschef

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Healthcare Labs NORTH

Healthcare Labs NORTH Healthcare Labs NORTH - et behovsdrevet initiativ, som skaber professionelle rammer for offentlig-privat innovation af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger Healthcare Labs NORTH Idé Healthcare Labs

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Laboratorieanalyser hvad går galt?

Laboratorieanalyser hvad går galt? Laboratorieanalyser hvad går galt? Kvalitetsvurdering ved blodprøvetagning håndtering af materialer utilsigtede hændelser ved parakliniske prøver Hvordan sikrer vi prøvematerialets kvalitet? Hvem skal

Læs mere

Produktbeskrivelse - oversigt

Produktbeskrivelse - oversigt Produktbeskrivelse - oversigt Revideret 31-10-2010 1 MIKROBIOLOGISK AFDELINGS DATA SYSTEM MADS er et Laboratorieinformationssystem (LIS) til dataadministration og automatisk, standardiseret besvarelse

Læs mere

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital v/ Mette Møller Andreasen Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Odense Universitetshospital Hvem er jeg? Mette Møller Andreasen Qvinde 43 år

Læs mere

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC Version 05-01-2010 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH Program Arbejdsgang ved rekvirering og svar? Overordnet tidsplan for implementering Forventninger

Læs mere

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Ved parakliniske undersøgelser forstås billeddiagnostiske undersøgelser og undersøgelse af biologisk materiale udtaget fra

Læs mere

Caretech Innovation Hemolab@Home

Caretech Innovation Hemolab@Home 1 Projektevaluering Caretech Innovation Hemolab@Home Deltagere/partnere: Caretech Innovation, v. Alexandra Instituttet A/S Unisensor A/S Århus Sygehus, Hæmatologisk afdeling R Dato: d. 26.1 2012 Version:

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

klinikken Den bedste robotidé er fundet!

klinikken Den bedste robotidé er fundet! Idé Nyt fra klinikken 24.02.2011 - Nr. 10 Den bedste robotidé er fundet! I løbet af september 2010 satte Idéklinikken jagten ind på idéer med fokus på robotteknologi. For at vinde en iphone 4 skulle man

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Det rette team betaler sig

Det rette team betaler sig Det rette team betaler sig Ifølge en optælling, foretaget af Praktiserende Lægers Organisation, var der pr. maj 2017 5149 personer ansat som hjælpepersonale i praksissektoren. Heraf 230 bioanalytikere.

Læs mere

Modellering og Standardisering. Datalivscyklus G-EPJ

Modellering og Standardisering. Datalivscyklus G-EPJ Modellering og Standardisering Datalivscyklus G-EPJ Fordele ved EPJ i forhold til PPJ Ingen redundante data Forskning Kvalitetssikring og udvikling Automatiske indberetninger Rekvisition og svar funktionalitet

Læs mere

Projekt: RoBi-Design kampagne til Region Syd kommuner. Aktiviteter: Ti me r. Pers oner. Ti me r 20 SEHA 20 RVR, TK, CMC. Hovedansvarlig projektleder

Projekt: RoBi-Design kampagne til Region Syd kommuner. Aktiviteter: Ti me r. Pers oner. Ti me r 20 SEHA 20 RVR, TK, CMC. Hovedansvarlig projektleder Projekt: RoBi-Design kampagne til Region Syd kommuner Aktiviteter: Hovedansvarlig projektleder Partnerens projektleder Formål: Kommuner og andre organisationer har ofte processer eller opgaver som bliver

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder.

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. , Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. Ib Johansen 1, Margit Rasmussen 2. 1, Center for Sundheds-telematik, MedCom, Rugaardsvej15,2.sal, 5000 Odense

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Til: Patientsikkerhedsrådet. Notat om parakliniske undersøgelser i praksissektoren

Til: Patientsikkerhedsrådet. Notat om parakliniske undersøgelser i praksissektoren . Koncern Plan og Udvikling Enhed for Patientsikkerhed Til: Patientsikkerhedsrådet Afsnit 023 Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Telefon 38623862 Direkte 38626964 Fax 36323607 Web www.regionh.dk

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN

TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN SELF-CARE & SELV-MONITORERING Patient empowerment Borgerne ønsker mere kontrol over deres eget liv og helbred Borgeren tager mere ansvar for egen sundhed Patienter og pårørende

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008)

KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008) KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Sygehus Lillebælt SAS Forum Oslo 17. september v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Kenneth Seerup Jørgensen 2010 - Chef for Facility og IKT-strategisk Afdeling, Sygehus Lillebælt 2008-10 Administrationschef,

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler

Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler Hvilken rolle spiller support staff? Pernille Bertelsen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Just in time Jo

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Minisymposium Middelfart 4. september 2015 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Program Ca. ½ times oplæg Ca. ½ times walk and talk Ca. ½ times spørgsmål/afklaring med spørgsmål

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems 6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems Hvordan bestemmes effektiviseringsgevinster i komplekse projekter

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Orienteringsmøde om PCP-udbud i regi af Sygehuspartnerskabet. Dansk Design Center den 18. juni 2014

Orienteringsmøde om PCP-udbud i regi af Sygehuspartnerskabet. Dansk Design Center den 18. juni 2014 Orienteringsmøde om PCP-udbud i regi af Sygehuspartnerskabet Dansk Design Center den 18. juni 2014 Dagsorden Velkomst Præsentation af Sygehuspartnerskabet og de to udbud Gennemgang af PCP processen Overordnet

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

TEKNOLOGI I FREMTIDENS PLEJESEKTOR

TEKNOLOGI I FREMTIDENS PLEJESEKTOR Program Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.30-17.30 V-Cen-TAH, lokale B3-104, Aalborg Universitet HVORDAN BANES VEJEN FOR TRIVSEL FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE GENNEM TEKNOLOGISK INNOVATION? Temamøde i ATV

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase 1.... 2 2) Beskrivelse af pilottesten: hvad er testet, hvordan?... 3 Hvad...

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Erfaringer med offentlig-privat innovation af sundhedsteknologi

Erfaringer med offentlig-privat innovation af sundhedsteknologi Erfaringer med offentlig-privat innovation af sundhedsteknologi Erling Henningsen 1980 Civilingeniør, M.Sc.EE, (Aalborg Universitet) 1981 - Medstifter / direktør for Judex A/S Udvikler software og hardware

Læs mere

KASK INNOVATION. Idéklinikken tiltrak stor messeopmærksomhed. n y h e t e r - n y h e d e r - n e w s

KASK INNOVATION. Idéklinikken tiltrak stor messeopmærksomhed. n y h e t e r - n y h e d e r - n e w s n y h e t e r - n y h e d e r - n e w s KASK INNOVATION 10.6.2010 - Nr. 8 Idéklinikken tiltrak stor messeopmærksomhed Idéklinikken på Aalborg Sygehus var blandt de 80 udstillere, som i dagene 26.-27. maj

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Få det maksimale ud af uniflow

Få det maksimale ud af uniflow Få det maksimale ud af uniflow Indgå et partnerskab med os Professionelle services Hardware Software Vi sætter os 100 % ind i jeres virksomheds krav og behov Vi leverer komplette løsninger, der opfylder

Læs mere

Robotics Process Automation (RPA)

Robotics Process Automation (RPA) Robotics Process Automation (RPA) Effektivisering af regnskabsprocesser i Statens Administration Trolle Klitgård Andersen CXO Konferencen, 18. maj 2017 AGENDA 1 Kort om Statens Administration 2 Hvad er

Læs mere

Fyraftensmøde for almen praksis

Fyraftensmøde for almen praksis EXAM Reg. nr. 450 og 1010 Fyraftensmøde for almen praksis Afhentningsordning WebReq profiler Kræft- og Inflammationscentret Hvem er vi? Birgitte Brock Overlæge med ansvar for almen praksis Anne Dorthe

Læs mere

Velfærdsteknologi. Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi

Velfærdsteknologi. Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi Velfærdsteknologi udfordringer d & muligheder Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi 104 år, 40 centre.

Læs mere

Information fra laboratorierne

Information fra laboratorierne Information fra laboratorierne Kære praksis. Pr. 1. maj 2013 træder afhentningsordningen for praktiserende læger i Region Nordjylland i kraft. I den forbindelse vil der være nogle ændringer i forhold til

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Højere sikkerhed med brug af EPJ og Medicineringsrobot. Pa.wichmann.madsen@systematic.com

Højere sikkerhed med brug af EPJ og Medicineringsrobot. Pa.wichmann.madsen@systematic.com Højere sikkerhed med brug af EPJ og Medicineringsrobot Pa.wichmann.madsen@systematic.com Agenda Præsentation af Systematic Baggrund for indføring af medicinrobot og integration til Columna Præsentation

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier De store drivkræfter Patient Videnskab Klinisk Oplevet Faglighed Teknologi Organisatorisk Input Innovation Output Kvalitet Bibelske triumfer De døde lever

Læs mere

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital WebQuality Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis EXAM Reg. nr. 450 Kræft- og Inflammationscentret Praksis-teamet på KBA AUH Overlæge Birgitte Brock Afdelingsbioanalytiker Laboratoriefaglig

Læs mere

Regionernes Sundheds-it organisation RSI

Regionernes Sundheds-it organisation RSI Regionernes Sundheds-it organisation RSI Lisbeth Nielsen Kontorchef Danske Regioner Pol. 28/10-05 Agenda 1. Baggrund 2. Organisering 3. RSIs aktuelle aktiviteter: Projekter EPJ-review Fælles pejlmærker

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

MC5 3-kant problematikken

MC5 3-kant problematikken 1. Siden sidst, herunder godkendelse af referat 2. Oplæg til flow af rekvisitioner og prøver til klinisk biokemi, mikrobiologi og immunologi samt servicelaboratorier. Udgangspunkt i region SDK Rekv. svar

Læs mere

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer Mickael Bech Direktør, professor Gammel vin på nye flasker? 2 Hvad er værdibaseret styring? Måling af og opfølgning på outcome

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere