Den Intelligente Forsendelseskasse Afslutningskonference. Velkommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Intelligente Forsendelseskasse Afslutningskonference. Velkommen"

Transkript

1 Den Intelligente Forsendelseskasse Afslutningskonference Velkommen

2 Velkommen Pernille Mejer Højholt Projektleder, Koncern IT, Region Nordjylland

3 Fra idé til virkelighed Øjvind Thomassen Tidligere bioanalytiker og idéhaver

4 Modtagelse og udpakning af prøver fra lægepraksis Fordele: Klar til analyse når daghold møder ind Særligt for hæmatologiprøver (Analyse af blodcellerne): - Analyse, jo før jo bedre!

5 Modtagelse og udpakning af prøver fra lægepraksis Ulemper/udfordringer: Udpakning tog lang tid Ensformigt arbejde I aften/nattevagt - når tiden var til det

6 Den Intelligente Forsendelseskasse En kasse der ved : hvad den indeholder hvad der skal laves på prøverne hvor prøverne står i kassen En kasse der monitorerer forskellige parametre, fx: Temperatur Stød

7 Den Intelligente Forsendelseskasse En robot der kan håndtere: Åbning, udpakning og sortering Registrering af prøver Klargøring af den tomme kasse til retur, evt. til rengøring/autoklavering

8 Motivationsfaktorer Idéklinikken En træls arbejdsgang Stort gab mellem virkeligheden og ønske-scenariet Innovation ER spændende! - Sker bl.a. når man tillader sig at tænke ud af boksen!

9 4 år senere Problemstillingen har forandret sig lokalt men er stadig en tidskrævende proces

10 Tak Til Idéklinikken - For at blive synlig Til Niki og det øvrige bedømmelsesudvalg - For at se og tro på potentialet i DIF Til Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Sygehus - For hjælp til detaljebeskrivelser Til alle interessenter indtil i dag - For at give DIF form og figur

11 Elementerne i løsningskonceptet Niki Nicolas Grigoriou Direktør, Intelligent Systems A/S

12 Den Intelligente Forsendelseskasse Samlet løsningskoncept, der gennem effektiv automatisering og indførelse af sporbarhedsteknologi reducerer diagnosticeringstiden, minimerer fejl og ensformigt gentagne arbejdsarbejdsgange og herigennem giver en bedre udnyttelse af ressourcer. Elementer i løsningen: En intelligent forsendelseskasse, som har en indbygget elektronisk temperatur-overvågning, er designet med henblik på automatisk håndtering og er valideret til transport af potentielt smitsomme materialer. Robot-automatisering til modtagelse, udpakning, registrering og sortering af prøver på laboratoriet. Et intelligent sporbarheds- og styringssystem, som sikrer sporbarhed og overvågning af prøver fra udtagning hos den praktiserende læge til analyse på det biokemiske laboratorium, og som gør opsamlede informationer tilgængelige for brugere og andre systemer.

13

14 Den Intelligente Forsendelseskasse Hardy Vølund Distriktschef, FARUSA emballage A/S

15 Udvikling af transportkassen Automatisering Hygiejne Overholdelse af standarder og lovkrav Arbejdsmiljø Temperatur Kvalitetssikring gennem sporbarhed og overvågning (RFID og temperatur)

16 Automatisering Robotter og plastposer!

17 Hygiejne Desinficering Almindelig rengøring Dele kan rengøres separat Mulighed for supplerende dele

18 Standarder og lovkrav ADR-konventionen Europæisk regelsæt for vejtransport Den primære (blodprøveglasset som skal være tæt ved tryk op til 0,95 Bar (95 kpa)). Den sekundære (som skal være tæt). Yderemballagen (der skal tage af for eventuelle stød og andre påvirkninger udefra). Testet ved Teknologisk Institut

19 Arbejdsmiljø Bæres Mellem bil og prøvetagningssted Mellem bil og laboratorie

20 Temperatur 21⁰ C Indbygget temperaturlogger

21 Kvalitetssikring - sporbarhed og overvågning RFID Registrering ved forskellige checkpoints Er prøven nået frem til laboratoriet?

22 Robotteknologi og automatisering Lasse Thomsen Direktør, LT Automation A/S

23 Robotautomatisering til modtagelse, udpakning og sortering af prøver på laboratoriet. - Effektivitet og arbejdsmiljø - samt øget kapacitet

24 Fleksibilitet og tilpasning 2D Vision System (3D Bin Picking) Modul nr. 2 (sorteringsrobotten) Modul nr. 1 (Håndteringsrobot ten)

25

26 IT- og sporbarhedssystem Niki Nicolas Grigoriou Direktør, Intelligent Systems A/S

27 Hos den praktiserende læge Transportpersonalet fra henteordningen bringer kasser ud. Kassen placeres i et klimaskab indstillet til 21 C. Med et scan registreres det, at kassen er tilknytte lægepraksis. Registreringer fra transportpersonale og lægepraksis gemmes i skyen og indeholder ingen personfølsomme informationer. Analyser rekvireres som i dag igennem det eksisterende WebReq-system.

28 Hos den praktiserende læge Når blodprøver skal tages, printes rekvisition med en unik stregkode for hver prøve via WebReq. Lægen finder matchende prøveglas frem og sætter stregkodelabels på glassene. Lægen tager de planlagte prøver. Prøverne scannes og sættes i transportkassen i klimaskabet. Prøverne associeres med i sporbarhedssystemet med den aktive kasse for lægepraksis. Hvis der ikke aktiveret en kasse, beder scanner-applikationen om at få kassen scannet.

29 Afhentning og transport Transportpersonalet fra henteordning henter transportkasserne 2 gange dagligt og afleverer samtidig en ny tom kasse. Transportpersonalet scanner kassen og en kode for lægepraksis. Tidspunkt for afhentning, chauffør og bil registreres automatisk ud fra login-oplysninger. Når transportpersonalet ankommer til sygehus og laboratorium sætter de kasserne transportbåndet til udpaknings- og sorteringsrobotten, hvorfra kasserne håndteres automatisk.

30

31 Automatisk registrering og håndtering Transportkassen køres automatisk ind. Kassen ankomstregistreres automatisk på baggrund af stregkode- og RFID-scanning. Temperatur-loggen aflæses trådløst og gemmes i sporbarhedssystemet. Kassen åbnes og prøvepositioner detekteres automatisk vha. et vision-kamera. Hvis der er nogen afvigelser, køres kassen til manuel håndtering.

32

33

34

35

36

37

38 Automatisk sortering og registrering af blodprøver Robotten tager prøverne ud en af gangen og: Scanner stregkode på prøve Scanner prøveglassets låg-farvekode Detekterer niveauet for prøvemateriale Prøverne sorteres til analyse på baggrund af ovenstående informationer sammenholdt med temperaturlog og data hentet fra rekvireringssystemet WebReq, herunder: Prøvetagningstidspunkt Prøvetype/glaslåg farvekode) Hvis der er nogen afvigelser sendes prøven til manuel håndtering. Prøverne ankomstregistreres og prøveinformationer overføres til LIS/LIMS (f.eks. LABKA eller BCC)

39

40

41

42 Hvorfor sporbarhed og temperatur-overvågning? Krav for blodprøver Opbevares ved 21 C Analyseres indenfor 4-6 timer Entydig sammenkædning mellem prøve og patient Entydig sammenkædning med rekvireret analyse, prøve/glas-type, rekvirent, prøvetagnings-sted og tidspunkt Mulige konsekvenser, hvis prøve ikke har været behandlet korrekt Forringet kvalitet af prøve og svar Ubrugelig prøve skal tages om ressourcespild og tidstab i diagnosticering og behandling Fejldiagnoser forkert behandling Rigtig diagnose til forket patient fejlbehandling Prøve forsvinder skal tages om ressourcespild og tidstab i diagnosticering og behandling

43 Anvender standarder og med mulighed for integration Løsningen henter rekvisitionsinformationer i det eksisterende WebReq (MedCom). Løsning tillader integration med laboratorie informationssystem (LIS/LIMS) som LABKA eller BCC. Løsningen bygger på og anvender sporbarhedsstander fra GS1 herunder: Stregkode-standarder RFID-standarder samt mulighed for integration med EPCIS GS1-standard for opsamling af sporbarhedsinformation og herigennem er mulighed for integration f.eks. Systematic Columnaplatform.

44

45

46 Kommercialisering og markedsanalyse René Chester Goduscheit Lektor,, Center for Integrererende Innovationsledelse, Syddansk Universitet

47 Agenda 1. Udvikling af forretningsmodel 2. Identifikation af beslutningstagere og meningsdannere 3. Markedsanalyse

48 1. Udvikling af forretningsmodel Forretningsmodellen En forretningsmodel beskriver hvordan en virksomhed skaber, leverer og indfanger værdi

49 1. Udvikling af forretningsmodel Kilde:

50 1. Udvikling af forretningsmodel DIF-projektets formål Projektet Den Intelligente Forsendelseskasses overordnede mål er med baggrund i en brugerdrevet innovationsproces, som involverer såvel praksis- som hospitalssektoren, at skabe og demonstrere et komplet løsningskoncept for intelligent logistik fra rekvirering og prøvetagning til prøveanalyse i sygehusenes biokemiske laboratorier, der optimerer såvel prøvekvalitet, diagnosticeringstider- og sikkerhed og behandling samt sikrer en bedre udnyttelse af laboranter og andre specialister og giver en øget kapacitet og økonomi (http://forsendelseskassen.dk/index.php?menu_id=10)

51 1. Udvikling af forretningsmodel Typer af værdifaktorer (Anderson, Narus & van Rossum 2006):

52 1. Udvikling af forretningsmodel Værdifaktor Hvad er jobbet, der skal gøres hos kunden? Ikke fokus på, hvad produktet kan, men den værdi, som den skaber hos kunden Kunden vil have huller ikke bor! En linje (uden alt for mange indskudte sætninger) Målgruppetilpasset

53 Expectations Expectations 1. Udvikling af forretningsmodel JTBD & outcomes Expectations from the Front Edge of Innovation Provider Job to be Done Performance Perception Products/ Services Innovation/Design Design/Improvement Process Improvement

54 1. Udvikling af forretningsmodel Udfordring Enhver hører kun, hvad han forstår Trykprøvning af koncepter og ideer Triangulering af udsagn mellem forskellige interessenter: Portører Bioanalytikere Læger på sygehuse Praktiserende læger Regionerne Projektdeltagerne

55 1. Udvikling af forretningsmodel Værdifaktor en fuldautomatisk løsning, der gør det muligt at overvåge, håndtere og sortere blodprøver, og optimerer arbejdsprocesserne omkring blodprøvehåndtering

56 2. Beslutningstagere og meningsdannere Identifikation af beslutningstagere og meningsdannere Afdækning af beslutningstagere og meningsdannere Mange meningsdannere, brugere, interessenter etc. Kompleks gruppe af beslutningstagere Ikke en ensartet tilgang til organisering af indkøbsbeslutning Skræddersyet salgsindsats

57 3. Markedsanalyse Segmentering

58 3. Markedsanalyse Kortlægning af det skandinaviske marked

59 3. Markedsanalyse Det franske marked (Tempus600/Timedico og Siemens, 2012) 11 % af laboratorierne har stregkoder og elektronisk registrering af blodprøver Over halvdelen af laboratorierne har planer om at investere i mere avancerede blodprøveløsninger, men har endnu ikke gjort det 15 % har ingen planer om sådanne løsninger

60 3. Markedsanalyse Det nordtyske marked Område: Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Hamborg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin og Brandenburg Indledende screening: Sengepladser: sengepladser Specialer: Nyre, Endokrinologisk, Hæmatologisk, Børneafdeling, Onkologisk, Hjerte, Mave-tarm, Reumatologisk og Hjerte-lunge-kar Population: 37 klinikker Dataindsamling: elektronisk survey og telefonisk opfølgning Besvarelser: 9 klinikker (24%)

61 3. Markedsanalyse Spørgeskema Specialisering Antal blodprøver pr. år Andel akutte blodprøvers andel af samlede antal Anvendelse af stregkoder Placering af lab Transport (rørpost, forsendelseskasser etc.) Investeringsovervejelser ift. transport Transport (rørpost, forsendelseskasser etc.) Modtagelse af blodprøver fra praktiserende læger Anvendelse af forsendelseskasser fra praksis Mulighed for tracking af forsendelseskasser

62 3. Markedsanalyse Resultater Teknologisk parate på transport (anvendelse af stregkoder til ikke-akutte blodprøver, rørpost/airtube) Ingen anvendelse af robotteknologi (fire hospitaler er ved at implementere robotteknologi + to overvejer) Ingen anvendelse af tracking til forsendelseskasser et hospital overvejer dette

63 3. Markedsanalyse Konklusion på markedsanalyse Stort potentiale i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig Klare interessetilkendegivelser fra Tyskland

64 Den Intelligente Forsendelseskasse på laboratoriet - hvilke gevinster kan realiseres ved implementering? Kvalitet Patientsikkerhed Personaleressourcer Annebirthe Bo Hansen Ledende overlæge, Aalborg Universitetshospital

65 Præmis for de Klinisk Biokemiske afdelinger nu og fremover Stigende behov for ydelser Færre midler Bedre kvalitet

66 Fraktion Nøgletal Klinisk Biokemi - Aalborg 3 2,5 2 1,5 Årsværk Patientkontakter Analyseproduktion 1 0,

67 Laboratoriedrift Præanalytisk Analytisk Postanalytisk Indikation Rekvirering Blodprøvetagning Opbevaring Forsendelse Modtagelse Registrering Apparatur Analysering Kalibreringer Kontroller Svarafgivelse Fortolkning Kommunikation

68 Analyseautomatisering

69 Analyseautomatisering

70 Analyseautomatisering

71 Præanalytisk almen praksis Henteordning 110 kasser x 2 dagligt 4500 rør dagligt Håndteres manuelt 12 mandetimer dagligt

72 Manuelle arbejdsgange - præanalytisk

73 Kvalitet Rette prøve Rette patient Rette tid Rette pris

74 Overvågning og sporbarhed Sporbarhedskæde Præanalytisk Analytisk Postanalytisk

75 Alvorlige fejl på blodprøver modtaget fra almen praksis: 6,5 Kasser med blodprøver der bliver væk Blodprøver der bliver væk Forkerte rør, uegnet prøvemateriale Forbytninger Umærkede rør

76 Track and trace - Patientsikkerhed Scanning af det enkelte rør ved blodprøvetagning Praktiserende læger Temperaturovervågning af blodprøver under opbevaring og transport Vurdering af prøvemateriale Modtageregistrering på laboratoriet Umiddelbar tilbagemelding til rekvirent ved fejl

77 Arbejdsgange på laboratoriet Undgå ensidigt gentaget arbejde Undgå menneskelige fejl Personalets kompetencer skal være værdiskabende Automatisering af de præanalytiske arbejdsgange

78 Den Intelligente Forsendelseskasse Velkommen på Klinisk Biokemisk afdeling Aalborg Universitetshospital

79 Den Intelligente Forsendelseskasse på laboratoriet - hvilke gevinster kan realiseres ved implementering? Christian Maegaard Projektleder, Odense Universitetshospital B.Sc. (M.Ee.) D.Ec.

80 Hospitalers funktioner og målsætninger Diagnose Terapi Omsorg Laboratorier Bygninger Teknologi Primære funktioner Service funktioner Forbedrede behandlinger

81 Hvorfor skal vi automatisere? DIF projektet er et eksempel på, hvordan robotteknologi kan øge den produktivitet, der er nødvendig for fortsat, at kunne håndtere et konstant voksende antal blodprøveglas. Vækstrater på 7% om året er almindeligt. Tæt på højtiderne og ferier analyseres over 20% flere blodprøver end på en normal dag. Væksten i analyser og spidsbelastninger skal håndteres

82 Hvorfor ny teknologi? Teknologien kan være med til at løse: Arbejdsmiljøproblemer Kapacitetsproblemer > Afkorte svartiderne -> Sikre hurtigere diagnose og behandling -> Afkorte antallet af liggedage -> Kortere sygdomsforløb -> Underbygge bestræbelserne på at opbygge nye velfærdsydelser så som Patienten Hjemme og Telemedicin.

83 Men vigtigst af alt!! Øge Sikkerheden med Patienten i Centrum

84 F Ø D E K Æ D E N K O N C E P T R O B O T I S E R I N G Tage Blodprøve Kommunikation til behandler Transport Analysere Patientjournalen

85 Medarbejderne? DIF projektet skaber ikke arbejdsløshed. Der er mangel på bioanalytikere. Bioanalytikere skal arbejde med det de er uddannet til: Bioanalyser

86 Hvad bliver det næste? Tage blodprøver Transportere blodprøver Analysere blodprøver Sende analyser til EPJ Behandlerne skal have besked

87 Perspektiver for Offentlig/Privat Innovation (OPI) Kjeld Lisby Innovationschef, Region Nordjylland

88 Den Intelligente Forsendelseskasse - et godt eksempel på både vellykket OPI projekt, samt på bredt samarbejde på tværs af Danmark! En fuldautomatisk løsning til overvågning, håndtering og sortering af blodprøver Større sikkerhed/kvalitet af diagnoser Kapacitet Effektivitet/efficiens frigørelse af arbejdskraft Sporbarhed Færre fejl Et bedre arbejdsmiljø Hurtigere prøvesvar Driftsstabilitet Tak til ALLE partnerne i projektet: - og ikke mindst Pernille og forslagsstiller Øjvind Thomassen

89 Hvad er OPI? Offentlig-Privat Innovation. Et udviklingssamarbejde mellem offentlig og private med henblik på at skabe nye samfundsmæssige løsninger med potentiale for kommercialisering og serviceforbedring Konkret samarbejde mellem virksomhed(er) og offentlige organisation(er) om at: Knytte et reelt offentligt behov til virksomhedernes kompetencer Konkret samarbejde omkring udvikling

90 Fordele for virksomheden Adgang til domæneviden og ekspertbrugere Adgang til hurtige test i den rigtige kliniske setting Mere målrettede produkter hurtigere Bedre vurdering af faktisk markedspotentiale og eksportpotentiale Fordele for det offentlige Bedre og mere målrettede produkter og services Bedre forståelse af markedet Flere indtægter til samfundskassen

91 OPI i Region Nordjylland Quadruple helix (Det skal være til gavn for patienten) Inddrage brugerne i processen få matchet reelle behov Det er svært at tilgå de rigtige faglige kompetencer - hvad får afdelingerne ud af det? + Drift contra udvikling Det kræver et organiseret og systematisk setup (En indgang kan hjælpe firmaerne ((og SYHU) her)

92 Sygehusets rolle Vi skal konkurrere på tid og kvalitet Bedre kvalitet og hurtigere proces (effektivitet) Gør vi de rigtige ting rigtigt? Derfor skal vi skal sikre en incitamentsstruktur Klart svar på om ideen er god Prototyping i det rigtige miljø giver værdibaserede tilbagemeldinger Et hurtigt nej er bedre end en masse måske er Regional udvikling Store internationale firmaer skal betale markedsprisen Lokale firmaer får mere lempelige vilkår for at skabe arbejdspladser, inkl. spin-outs og nye produktlinjer.

93 Dynamic development Rapid Prototyping En model

94 Eksempler fra Region Nordjylland EiR projekter centre der kan matche industriens forventninger til et testmiljø One-Stop-Shop Nordiske test-beds for Medico Det betyder at firmaerne på fokusområder kan tilbydes struktureret adgang til Domæneviden Forsøgspersoner Effektiv projektledelsesorganisation

95 MyPockets Offentlig-Privat Innovation Prototype udviklet i tæt samarbejde med Regionsvaskeriet Test og tilpasning af prototyper via bruger feedback Udbredes via Regionsvaskeriets netværk gennem De Forenede Dampvaskerier og Borch Textile Grop i Danmark og Skandinavien Motivation for Region Nordjylland Færre arbejdsskader Bedre hygiejne Opfylde et konkret medarbejder behov Motivation for Regionsvaskeriet Mange glemmer ting i lommerne (sakse, skalpeller, knive, nåle mm. Én kuglepen kan ødelægge 500 uniformer, hvis den knækker i vask

96 Sengeløfter Virksomheden Nordland Automatic har udviklet en grundide til en sengeløfter der kan bruges i forbindelse med rengøring af senge på et sengeafsnit Problemstilling: På Sygehus Nord kan senge ikke køres til en central sengevask pga. manglende elevator kapicitet Dette medfører, at sengene skal vaskes på afdelingerne Det giver problemer med uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, fordi man ikke kan løfte sengene. Dermed bliver det ekstra tidskrævende at rengøre sengene til den ønskede standard

97 One-Stop-Shop Projektet med sengeløfteren startede før sommerferien 2014 Det, der har taget længst tid har været papirarbejdet, specielt omkring jura mm Selve udviklingen af prototypen har kun taget et par måneder Vi vil i OSS gøre den proces langt kortere ved sætte processen i system og få den testet og gennemprøvet OSS arbejder på at matche de teknologier og muligheder, som virksomhederne har udviklet med de problemstillinger, som vi har på hospitalerne, med de teknologier og muligheder.

98 Innovationsoverblik - RN Én Indgang for Industrien Clinical Trials Denmark EIR - Health Science & Technology Business Park Koordinering Ideklinikken Regional udvikling One-stop-shop

99 Spørgsmål?

HURTIGERE BLODPRØVESVAR Kan robotter arbejde side om side med sundhedsprofessionelle på biokemiske afdelinger

HURTIGERE BLODPRØVESVAR Kan robotter arbejde side om side med sundhedsprofessionelle på biokemiske afdelinger Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling HURTIGERE BLODPRØVESVAR Kan robotter arbejde side om side med sundhedsprofessionelle på biokemiske afdelinger Erfaringer med offentlig-private innovationssamarbejder

Læs mere

Afsluttende rapport. Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning. Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3

Afsluttende rapport. Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning. Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3 Afsluttende rapport Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3 Indhold Hvad er WTR projektet?... 4 De fem delprojekter... 5 Indledning... 6 Delprojekt

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Maj 10 MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR Risikostyring Kravene til kommunerne kræver styr på risiciene F OTO:

Læs mere

IHL-konceptbeskrivelse. April 2014 Af Copenhagen Living Lab

IHL-konceptbeskrivelse. April 2014 Af Copenhagen Living Lab IHL-konceptbeskrivelse April 2014 Af Copenhagen Living Lab 1 Indhold Del 1: Intelligent hospitalslogistik: Formål - Baggrund Teknisk fundament Brugerdreven innovation - Værdiperspektiver Value Proposition

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Living labs & testcentre

Living labs & testcentre Nye spillere på et umodent marked: Living labs & testcentre for sundheds- og velfærdsinnovation Analyse af living labs virkemåder og undersøgelse af virksomheders ønsker til ydelser. Marts 2015 1 Udarbejdet

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland er

Nyt Hospital Nordsjælland er Nyt Hospital Nordsjælland er Nyt Hospital Nordsjælland er en Roskilde Festival. En stram back-end, styret flow og klar zonedeling tillader forskellighed og udfoldelse for alle et tilsyneladende kaos. Agoraen

Læs mere

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ Sund vækst regionernes erhvervssamarbejde PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Danske regioner april 2013 1 3 5 10 12 15 17 Udfordringer og muligheder Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Offentlig-private

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Årsrapport 2011 Caretech Innovation er skabt af Region Midtjylland som en del af Vækstforums megasatsning Erhverv og sundhed. Vores formål er at

Læs mere

Matematisk model kan hjælpe til bedre AK-behandling

Matematisk model kan hjælpe til bedre AK-behandling En prototype må gerne ligne håndarbejde Man skal ikke gruble for længe over sin idé, før man afprøver den. Det er først i selve processen, at udviklingen kommer. Det var ét af hovedbudskaberne, som læge

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Velfærdsteknologi i Danmark. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune

Velfærdsteknologi i Danmark. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Velfærdsteknologi i Danmark Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Desk Research Velfærdsteknologi Denne undersøgelse, er lavet af udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet i Gribskov

Læs mere

Endelig ansøgning [1162]

Endelig ansøgning [1162] Endelig ansøgning [1162] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 1162 Projekt Projektets titel Intelligent lagerstyring (Folkebiblioteker i København og Århus) Startdato: 03012011 Slutdato: 31052012 Hovedansøger Hovedansøger

Læs mere

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem Digital Sundheds projektmodel Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem - Business Case Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af Finansministeriets

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje.

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje. DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET VELFÆRDSTEKNOLOGI FOKUS PÅ UDFORDRINGER OG LØSNINGER Plejesektoren Taleteknologi øger effektivitet og selvtillid hos medarbejderne Nytænkning er nødvendig,

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere