Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landsting, Siumut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landsting, Siumut."

Transkript

1 13. mødedag, onsdag den 17. oktober 2007 kl Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landsting, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Formand for Landsting, Siumut. Atassuts Landstingsgruppe har anmodet om at udsætte 1. behandlingen af punkt 109, Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at indgå forhandlinger med trafikselskaber med det formål at rette op på de forringede trafikale forhold for skibspassagertrafikken til et senere tidspunkt på Efterårssamlingen Anmodningen indstilles imødekommet. Landstingsmedlem Per Berthelsen vil være fraværende i Landstingets møder den 22. oktober til og med den 24. oktober 2007 på grund af deltagelse i Arbejdsgruppen vedr. Økonomi og Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen. Landstingsmedlem Marie Fleischer har meddelt fravær den 17. oktober til og med den 19. oktober Der er aftalt clearing mellem Landstingsmedlemmerne Doris Jakobsen og Marie Fleischer under sidstnævntes fravær i perioden 17. oktober til og med den 19. oktober 2007, således at Doris Jakobsen i denne periode vil undlade at stemme. Med virkning fra dagens møde udtræder Per Rosing-Petersen af hvervet som suppleant for Landstingsmedlem Jens-Lars Fleischer, idet suppleanten Ole Thorleifsen indtræder som stedfortræder for Landstingsmedlemmet i den resterende del af denne samling. Ligeledes udtræder Simon Olsen af hvervet som suppleant for Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, idet suppleanten Tommy Marø overtager hvervet som stedfortræder for Landstingsmedlemmet under dennes fravær. Udvalget til Valgs Prøvelse har godkendt Siumuts suppleanter Ole Thorleifsen og Tommy Marøs valgbarhed.

2 Jeg indstiller hermed, at Landstinget godkender Ole Thorleifsen og Tommy Marøs deltagelse i dagens møde som suppleanter. Er der nogen, der er imod... Velkommen, Ole Thorleifsen og Tommy Marø, I bedes indtage Jeres plads i Landstinget. Den udsatte 2. behandling af punkterne 43, 44, 46 og 12 indstilles optaget på dagsordenen den 25. oktober behandling af punkt 12 er uændret den 13. november, hvor også 3. behandling af punkterne 43, 44 og 46 indstilles foretaget. Landsstyret har efteranmeldt et forslag under punkt EM 2007/62, Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx xx 2007 om ændring af landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser. Af hensyn til udvalgsbehandlingen indstilles forslaget 1. behandlet fredag den 19. oktober med 2. behandling den 12. november og 3. behandling den 14. november Landstingets møde fredag den 19. oktober indstilles påbegyndt kl Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Så har Palle Christiansen, Demokraterne bedt om ordet. Efterfølgende Ane Hansen. Palle Christiansen, Demokraternes ordfører. I starten af punktet kom mødelederen ind på, at Atassuts landstingsgruppe har anmodet om at udsætte 1. behandling af punkt 109. Fra Demokraternes side, kan vi ikke imødekomme denne anmodning. Vi har fået en mail her i morges, tilsendt alle partisekretariaterne fra Atassuts partisekretariat, og de begrunder denne her anmodning om, at de endnu ikke har modtaget svar fra Landsstyret. Fra Demokraternes side er vi noget overrasket over, at Atassut ønsker at udsætte deres eget forslag, fordi de ikke har fået et svar fra Landsstyret. Fra Demokraternes side, vil vi godt minde Atassut om, at, eller vi havde håbet, at Atassut var i stand til at skrive et indlæg om deres eget forslag uden at få at vide fra Landsstyret, hvad de skulle skrive til deres eget forslag. Det kan de åbenbart ikke, men vi vil gerne minde Atassut om, at det er Landstinget,

3 der skal behandle punktet, og derefter skal Landsstyret sådan set bare gøre, hvad Landstinget har fundet er det rigtige. Så vi er noget forundrede over, at Atassut først skal have at vide af Landsstyret, hvad de skal skrive, førend at de kan skrive et indlæg til deres eget forslag. Så på den baggrund kan Demokraterne ikke imødekomme Atassuts anmodning. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit. Ane Hansen, næstformand, Inuit Ataqatigiit. Ja, vi er også fra Inuit Ataqatigiit forundret over Atassuts punkt 109, som de ikke er parat til at behandle. Derfor vil vi fra Inuit Ataqatigiit indstille, at den ikke bliver taget ud af dagsordenen i dag, også fordi vi alle sammen er forberedte til at behandle dette dagsordenspunkt. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Og uden yderligere debat skal vi blot have en afstemning, hvis der er tale om det med hensyn til udsættelse af punkt 109, at der er uenighed om den. Derfor vil jeg gerne spørge. Du er ikke blevet godkendt til at sige noget. Jeg vil hermed foreslå, med hensyn til punkt 109, jeg mener ikke, at der er grund til at have en polymik om den, derfor skal vi sætte os ned på vore pladser og have en afstemning. Hvem stemmer for, at den tages op på dagens møde. 12 for. Dem der er imod bedes rejse sig. 13 imod. Dermed har man godkendt udsættelsen. Dermed er redegørelsen for dagsordenen uden yderligere behandling færdig. Vi er kommet til dagsordenspunktet, og først er det punkt 91.

4 13. mødedag, onsdag den 17. oktober 2007 Punkt 91: Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække, hvor mange hjemløse, der er i Grønland, og derefter i samarbejde med de relevante grønlandske kommuner at igangsætte tiltag, der skal munde ud i etablering af herberger og boliger for hjemløse de steder, hvor der er behov. (Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne) (2. behandling) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landsting, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Formand for Landsting, Siumut. Forslagsstilleren er Astrid Fleischer Rex, der har fremlagt forslaget. Og det er 2. behandling af punktet nu. Jeg skal udtale, at forslaget blev under 1. behandling henvist til udvalgsbehandling, og der er således blevet afgivet betænkning om forslaget. Der er fremsat ændringsforslag af et enigt udvalg. Jeg skal spørge, om der er nogen, der har nogle bemærkninger. Astrid Fleischer Rex. Astrid Fleischer Rex, Demokraterne. Der bliver flere og flere hjemløse her i Grønland, der ikke har deres eget hjem, derfor har jeg anmodet om, at der laves en undersøgelse. Og jeg vil gerne takke samtlige partier, at de har støttet min anmodning, og jeg håber meget på, at undersøgelsen vil få afdækket, hvorhenne de hjemløse findes i Grønland, eller på hvilken del i Grønland de findes, og hvorfor de er blevet hjemløse. Fordi der er mange forskellige grunde dertil, samt hvad er det for nogle hjem, disse selv ønsker. Fordi vi vil ikke alle sammen bo i blokke eller bo i meget store blokke. Der er også nogen andre, der vil bo i helt anderledes botilbud, og derfor har jeg også stillet forslag om herberg for at imødekomme dette. Og tak for den støtte.

5 Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jeg skal udtale, at der er fremsat ændringsforslag af et enigt udvalg. Og det skal jeg lige læse. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret til forårssamling 2008 fremlægger et forslag, der skal sikre, at der gennemføres en undersøgelse, der skal afdække, hvor mange hjemløse der er i Grønland. Herunder årsager til at hjemløse ikke har en fast bolig, dette med henblik på at kunne fastsætte en politik omkring hjemløse. Dem der stemmer for dette ændringsforslag bedes rejse sig. 24 for. Er der nogen der imod? Er der nogen, der undlod at stemme? 1 undlod at stemme. Dermed har flertallet støttet ændringsforslaget. Det er så Astrid Fleischer Rex, Demokraternes forslag, der hermed er blevet færdigbehandlet. Vi er nået til dagsordenens punkt 93.

6 13. mødedag, onsdag den 17. oktober 2007 Punkt 93: Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at oprette psykiatriske plejehjemspladser for alkoholdemente. (Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne) (2. behandling) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landsting, Siumut. Og det er ligeledes Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraternes forslag. Jeg skal udtale. Forslaget blev under 1. behandlingen henvist til udvalgsbehandling. Og der er således afgivet betænkning om forslaget. Et flertal i udvalget bestående af Siumut og Inuit Ataqatigiit har i betænkningen indstillet forslaget til forkastelse. Et mindretal i udvalget bestående at Atassut og Demokraterne har i betænkningen indstillet forslaget til vedtagelse. Der er ikke fremsat ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker ordet. Astrid Fleischer Rex, Demokraterne. Astrid Fleischer Rex, Demokraterne. Først i mit forslag har jeg henvist mig til, at vi altid hører i alderdomshjemmene, hvor de ellers skulle have fred og ro i deres alderdomshjem, og på baggrund af at der er nogen alkoholdemente, der er blevet udstjålede og de så råber, og at der skabes uro af dem. Derfor har vi stillet forslaget. Fordi jeg mener, at vores ældre burde være at skulle bo i fred og ro i alderdomshjemmet og leve deres sidste dage. Jeg vil gerne særskilt takke Atassut, fordi de støtter mig i god forståelse til mit forslag. Og Inuit Ataqatigiit og Siumut de var også meget enige. Men da Landsstyret skrev, at man i Ippiarsuk og Uiluit vil blive foretaget udvidelser, og på baggrund deraf så mente de, at det jeg har krævet vil blive bygget både i Ippiarsuk og Uiluit, og derfor har de givet nej til mit forslag.

7 Men under 1. behandling af mit forslag, og da Landsstyret fremlagde det, at Ippiarsuk skal udvides, så har jeg ikke kunnet finde udvidelsen af Ippiarsuk i Finansloven. Derfor har jeg spurgt om, hvornår Ippiarsuk vil blive udvidet, samt hvor mange midler der er afsat dertil. Dengang besvarede Landsstyret mig, at her vil jeg få en skriftlig, men beklageligvis har jeg ikke fået den skriftlige besvarelse endnu. Derfor ærgrer det mig, at et mindretal går ind for det, fordi jeg har stadigvæk ikke noget grundlag for det, som Landsstyret har givet tilsagn om. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Det var Astrid Fleischer Rex, Demokraterne. Nu er det Anthon Frederiksen, Kattuseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Under 1. behandlingen af punktet og med henvisning til vores ordførerindlæg, så har jeg godkendt forslaget og stemt for, at den bliver udvalgsbehandlet. Og dermed her ved 2. behandlingen og den betænkning der er fremkommet fra udvalget, selvom det er lidt overraskende, fordi landsstyrekoalitionens partier her er blevet splittet op igen. Men uanset det så er forslagsstilleren Demokraterne og Atassut, og jeg skal hermed meddele, at jeg vil stemme sammen med dem. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Siumut. Ruth Heilmann, 4. næstformand, Siumut Dette forslag, selvfølgelig støtter vi det i princippet, men tidligere, det er jo ikke første gang der er blevet fremsat om det, og den har været behandlet tidligere her i Landstinget og videresendt til Landsstyret. Og man er allerede i gang med at få oprettet nogle pladser, og det er også derfor, vi nu med hensyn til Landsstyrets besvarelse, så vil vi stemme for den og godkende den, fordi sagen pågår allerede. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Det blev allerede sagt, at et flertal i udvalget bestående af Siumut og Inuit Ataqatigiit har i betænkningen indstillet forslaget til forkastelse. Og et mindretal i udvalget bestående af Atassut og Demokraterne har i betænkningen indstillet forslaget til vedtagelse. Og der er ikke blevet fremsat ændringsforslag.

8 Jeg skal dermed spørge, at dem der stemmer for forslaget bedes rejse sig. 11 for. Dem der er imod bedes rejse sig. 14 imod. Dermed er forslaget blevet forkastet.

9 13. mødedag, onsdag den 17. oktober 2007 kl Punkt 45: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets forårssamling 2008 at fremlægge et forslag til landstingslov om anlæggelse af en ny landingsbane ved lufthavnen i Ilulissat på meter og forlængelse af den eksisterende landingsbane i Nuuk til meter alternativt til meter. Landingsbanerne vil blive realiseret, såfremt der kan tilvejebringes ekstern finansiering ud fra en driftsøkonomisk betragtning til den enkelte landingsbane enten særskilt eller i forening. I modsat fald gennemføres projekterne ikke. Landsstyret skal endvidere udfærdige en forretningsplan, der bl.a. tager stilling til, hvilken selskabsform lufthavnene skal ejes af og drives i. I medfør af samme landstingslov skal der gennemføres undersøgelse af mulighed for anlæggelse af korte baner ved Nanortalik, Narsaq, Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, der skal søges realiseret under hensyntagen til trafikafvikling og trafikøkonomi. Endelig skal Landsstyret søge at belyse mulighed for indførelse af Open Skies for luftfart fra og til Grønland. (Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, formand for Landstinget, Siumut Jonathan Motzfeldt, Formand for Landsting, Siumut. Nu er vi nået til en meget lang overskrift. Jeg skal prøve på at læse det færdigt. Det var overskriften. Nu er det Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer, der skal fremlægge. Kim Kielsen, forslagsstiller, Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer, Siumut. Som vi alle er bekendt med, så har vi store afstande med en spredt bosætning og at det skaber store udfordringer for transporterhvervet i vort land. Det er det, der gør transport både vigtigt og interessant. Efter at landstinget gennemførte besparelser i forbindelse med første fase i den

10 trafikpolitiske handlingsplan, er det nu tid til at fokusere på trafikanlæggene, som udgør rygraden i trafiksystemet. Transport er en nøglefaktor for både borgere og erhvervsliv. Transport er et middel til at opnå et mål. Det kan være at besøge venner og familie, at give turister mulighed for at besøge vort land eller at få varer i butikkerne. Men transport er også en omkostning for fællesskabet hver eneste gang vi udfører en transportopgave. En omkostning der enten skal betales af fællesskabet eller den der benytter transporten eller en blanding af disse. Det er derfor vigtige prioriteringer Landstinget foretager hver gang der besluttes at anvende offentlige tilskud på trafiksystemet. Ligesom det er uhyre vigtigt for både borgere og for virksomheder, at Grønland har et velfungerende trafiksystem. Et effektivt trafiksystem kan vise sig at være en lille, men vigtig mursten i vejen mod økonomisk selvstændighed. Det er afgørende for Grønlands fremtid, at vi tør se de muligheder og udfordringer, som globaliseringen byder os. Derfor skal vi også erkende, at hurtigere og lettere transport af både varer og mennesker er af afgørende betydning for samspillet med resten af verden, og at det derfor er nødvendigt at gennemføre en række investeringer i trafikanlæg. Landsstyret finder det vigtigt, at nye lufthavne etableres med udgangspunkt i forretningsplaner der giver driftsøkonomisk rentabilitet. Ligesom etableringen af nye lufthavne må tage udgangspunkt i et samlet og sammenhængende trafikmønster. Udvidelser af Nuuk og Ilulissat landingsbaner Der blev i 2005 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Grønlands Hjemmestyre samt fra Nuuk og Ilulissat Kommuner der skulle undersøge, om der var grundlag for at træffe beslutning om udvidelser af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Opgørelser over flyrejsende viser at en stor del af de flyrejsende enten har slutdestination i Nuuk eller i Ilulissat. Det synes derfor oplagt at undersøge, hvorvidt det er muligt at ændre trafikstrukturen, så det fremover bliver muligt at rejse direkte til de to byer. For Nuuks vedkommende blev der foretaget 4 lufthavnsscenarier. Hvoraf de 2 scenarier på banelængderne på 1799 meter og 2200 meter kunne anbefales som mulig løsningsmodeller. For Ilulissat blev der ligeledes foretaget 2 mulige lufthavnsscenarier hvoraf den ene viser at

11 den mest hensigtsmæssige og fremtidssikre lufthavnsløsning ville være en bane på meter. På den baggrund vil Landsstyret foreslå, at der arbejdes videre med forretningsplaner og fremtidsperspektiver for en udvidelse af de nuværende landingsbaner. Landingsbanen i Nuuk søges udvidet fra 950 meter til henholdsvis 1799 meter og 2200 meter samt en udvidelse af landingsbanen i Ilulissat fra 845 meter til meter. Udvidelse af Nuuk landingsbane til meter anslås at ville koste 485 mio kr. mens en udvidelse af landingsbanen i Nuuk til meter vil koste 670 millioner kr. i 2006 priser. Hovedformålet med udvidelse af landingsbanen i Nuuk er, at den skal kunne benyttes som atlantlufthavn. En stor del af den trafik, der i dag lander i Kangerlussuaq, vil herefter lande i Nuuk. Det vil stadig højst sandsynligt være nødvendigt at holde lufthavnen i Kangerlussuaq åben, så atlantbeflyvningen kan fortsætte på et tilfredsstillende niveau for Midt- og Nordgrønland. De fly, der kan lande på en 1799 meter bane, kan ikke medbringe så mange passager som Air Greenlands Airbus 330. Driftsmæssigt vil der derfor skulle holdes to lufthavne åbne, som hver især ikke vil blive udnyttet optimalt. En 2200 meter landingsbane er den maksimale længde man kan udvide til i Nuuk med den nuværende placering. Udvidelsen af Ilulissat landingsbane til en 1799 meter bane anslås at kunne anlægges for 670 mio. kr. Landingsbanen vil kunne benyttes af typen Dash 8 fly, som kan flyve direkte mellem Island og Ilulissat samt af mindre langdistancefly med op til 200 passagerer. Lufthavnen i Ilulissat skal ses som et supplement til en atlantlufthavn i Kangerlussuaq eller Nuuk og dermed være en regional indfaldsport, der dækker hele Nordgrønland med atlanttrafik. Det kan allerede nu konstateres at alle tre løsningsmodeller er rentable investeringer der hviler på en brugerfinansieret model i såvel anlæggelsen af landingsbanerne som driften heraf og investeringen vil ikke medfører stigende billetpriser for kunderne. Vejen fra Sisimiut og Kangerlussuaq Hvis der vælges en landingsbane på 2200 meter i Nuuk, vil dette have en effekt på lufthavnen i Kangerlussuaq.

12 Anlæggelsen af en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq vil være omkring 170 kilometer lang, hvoraf de ca.155 kilometer er nyanlæg. Den anslåede pris for anlæg af vejen varierer mellem 250 og 490 mio kr. afhængig af vejens konstruktion. Transporttiden fra Sisimiut til Kangerlussuaq vil minimum være 3 timer. Det betyder en forøgelse af rejsetiden på minimum 2 timer i forhold til i dag, hvor der flyves mellem de to destinationer. Det må antages at anlæggelsen af vejen indeholder forudsætningen om at Kangerlussuaq benyttes som atlantlufthavn Det anbefales at den endelige stillingtagen til en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq afventer beslutning om lufthavnsudvidelser i henholdsvis Ilulissat og Nuuk. Infrastrukturprojekter i Sydgrønland I juli 2007 har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Hjemmestyret samt de 3 sydgrønlandske kommuner afsluttet en analyse af mulige infrastrukturprojekter i Sydgrønland. Konklusionen er, at alle undersøgte alternativer vil være markant dyrere end den nuværende løsning, hvor der flyves med fly til Narsarsuaq og derfra videre til byer og bygder i regionen med helikopter. Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i en brugerfinansieret model analyseret hvad det ville koste at flytte atlantlufthavnen fra Narsarsuaq til Qaqortoq. Dette anslås at koste i underkanten af 1 milliard kr. Etableringen af en billigere regional lufthavn i Qaqortoq og som ikke tager udgangspunkt i en fuldt ud brugerfinansieret anlæggelse af landingsbane, vil indgå i Landsstyrets videre overvejelser omkring nye landingsbaner. Korte baner Landsstyret vil gennemføre undersøgelser af mulighed for etablering af korte landingsbaner i henholdsvis Nanortalik, Narsaq, Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, som vil blive søgt etableret under hensyntagen til trafikafvikling og trafikøkonomi i det samlede interne passagertrafiksystem. Finansieringen af disse baner vil ske i prioriteringen af Landskassens midler, på linie med øvrige anlæg såsom skoler, boliger og plejehjem.

13 Open Skies Det grønlandske transportsystem kan ikke anskues isoleret. Landsstyret vil undersøge mulighederne for og konsekvenserne af en åbning af det grønlandske luftfartsmarked, således at flyoperatører gives større frihed til at etablere ruter til og fra Grønland. Finansiering Det afgørende spørgsmål i forbindelse med eventuelt kommende lufthavnsudvidelser er, hvorvidt de kan finansieres. Det er her vigtigt at holde sig for øje, at Landskassen ikke er en beholder uden bund. Hvis vi bruger alle pengene på nye infrastrukturprojekter, vil der være mange projekter på andre områder, der ikke kan realiseres. Det er afgørende, at der indenfor nær fremtid træffes beslutning om, hvilken trafikstrukturer vi ønsker for Grønland. Investeringerne i fremtidens infrastruktur har en række følgevirkninger for andre brancher, særligt indenfor turismesektoren. Beslutningerne vil få indflydelse på Kangerlussuaqs status som atlantlufthavn, og udvidelser af landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat vil påvirke investeringerne i private projekter, herunder nye investeringer i hotelkapaciteten. Med disse bemærkninger overlader jeg beslutningsforslaget til Landstingets velvillige behandling. Det foreslås, at forslaget behandles i Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg inden anden behandling. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Det var Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer. Jeg skal erindre Landsstyret og dets Direktorat om, at i forbindelse med fremlæggelse for Landsstyret, så er det 10 minutters taletid, og at den blev overskredet med 5 minutter. Den skal vi huske til næste gang, men næste gang vil det ikke blive accepteret. Nu er vi nået til partiordførerne. Først Jørgen Wæver Johansen, Siumut. Jørgen Wæver Johansen, formandens suppleant, Siumuts ordfører. Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer fremsætter her et meget spændende og perspektivrigt forslag, vedrørende vort lands fremtidige trafikstruktur. Et

14 gennemtænkt forslag som fortjener ros og som bestemt egner sig til, at vi her i dag træffer disse nødvendige og vigtige beslutninger. Beslutninger som sikrer, at vi kan komme videre med udviklingen af den grønlandske trafikale infrastruktur, og sikre vort land større økonomisk selvbærenhed. Fra Siumut skal vi hermed komme med følgende kommentarer til beslutningsforslag. Landsstyrets Nuuk og Ilulissat landingsbaner I Siumut hæfter vi os først og fremmest ved, at alle tre løsningsmodeller for investeringerne i Nuuk og Ilulissat af Landsstyret konstateres at være rentable investeringer der hviler på en brugerfinansieret model i såvel anlæggelsen af landingsbanerne som driften heraf, samt endvidere at investeringen ikke vil medfører stigende billetpriser for kunderne. Det vil sige, at der her er tale om investeringer som er økonomisk bæredygtige. Derfor vil vi gerne henvise til alle de tidligere diskussioner vi her i Landstinget har haft bl.a. omkring anlæggelse af andre infrastruktur anlæg, ikke mindst hvad angår investeringer i vandkraftanlæg og senest lufthavnen i Paamiut. Disse investeringer blev foretaget fordi de var økonomisk selvbærende, og da tilsvarende nu gør sig gældende for samtlige af de 3 nævnte løsningsmodeller for Ilulissat og Nuuk, mener vi i Siumut at Landstinget uden tøven bør tilslutte sig det fremlagte forslag. Som Landsstyret nævner i deres begrundelse er det nu på tide at fokusere på trafikanlæggene. Grønland er i fortsat positiv udvikling, en udvikling som kræver at vi at vi fortsat formår at tænke langsigtet og innovativt, derfor er det kun naturligt at vi af hensyn til de økonomiske incitamenter snarligst sørge for tilpasning af de eksisterende og påbegynder planlægningen af de næstkommende landingsbaner, så landets fremtidige trafikinfrastruktur kan leve til de fremtidige krav. Som for ethvert andet land er det særdeles vigtigt også for Grønland, at have et velfungerende trafiksystem. Kravene om højere mobilitet gør at Landstinget nu må tage det nødvendige beslutninger der skal til for at realisere befolkningens ønsker. Geografisk mobilitet er et af hovedelementerne i den grundlæggende økonomiske ændringsproces, derfor vil vi sige, at hurtigere og lettere transport af både varer og mennesker er af afgørende betydning for samfundsudviklingen, vi skal fremme mobilitet, både på de lange distancer og i nærtrafikken.

15 Landsstyret fastslår at anlæggelsen af nye eller forlængelsen af de eksisterende landingsbaner i Nuuk og Ilulissat kun kan ske ved at landskassens økonomi ikke bliver belastet af investeringerne, Vi synes dog i Siumut at denne udmelding er for brat og ultimativ. Udvikling giver et implicit indtryk af dynamisk fremdrift, derfor passer meldingen om, at såfremt fremmedfinansiering ikke kan tilvejebringes så gennemføres projekterne ikke et indtryk af en selvmodsigende holdning til den rivende udvikling vi er inde i. I Siumut betragter vi 3 scenarier i forhold til finansieringen, vi synes at BOT-finansiering kan være en af mulighederne, mens lånefinansiering er en anden, og endelig er den tredje og ikke mindre spændende finansieringsform, en blanding af fremmedkapital, kommunal investering samt en model hvor Hjemmestyret er medejer ved at indskyde de eksisterende anlæg som apporta indskud til finansieringen. Egentlig den samme model som vi har godkendt der skal arbejdes videre med, omkring havneudvidelsen i Nuuk. Altså en selskabsmodel hvor ejerformen både er offentlig og privat, her kan finansieringsformen være på markedsvilkår, dog med Landskassen som garantigiver. En arbejdsgruppe blev i 2005 nedsat for at undersøge mulige scenarier for forlængelse af Nuuk og Ilulissat, her blev det konkluderet at der for Nuuks vedkommende vil være størst rentabilitet ved en forlængelse på enten 1799 eller til 2200 meter og en etablering af en 1799 meter landingsbane i Ilulissat, ifølge Landsstyrets forslag. De langsigtede perspektiver giver motivation til at gøre noget i nær fremtid frem for at vente i endnu et ukendt årrække. En 2200 meter lang landingsbane i Nuuk vurderes til at være tilstrækkelig til at en flytype som airbus 330 som Air Greenland i dag beflyver Kangerlussuaq med vil kunne lande og lette fra Nuuk uden begrænsninger, dog vil den i en situation hvor banen er glat være nødsaget til at tage lidt mindre fragt med. I Siumut mener vi ikke at dette forhold vil have afgørende betydning for beslutningen, idet en forlængelse af Ilulissat skal tages med i denne betragtning. Det forholder sig nemlig sådan i dag, at en stor del af den fragt der medbringes til Kangerlussuaq skal videre til Ilulissat og nordover og med en forlængelse af banen i Ilulissat vil denne for fremtiden kunne medbringes af flyveren der skal beflyve Ilulissat direkte fra København eller en anden destination. Derfor synes fragtmængden ikke, i denne henseende, at udgøre en stopklods. Qaqortoq

16 I Siumut har vi en stadfæstet målsætning om, at Landsstyret og Qaqortup kommunea skal opnå enighed om at der anlægges en landingsbane ved byen. Derfor ser Siumut med glæde på, at Landsstyrets ikke er tilbageholdende mht. etableringen af en landingsbane i Qaqortoq, stadig med mobilitet i tankerne som grundlæggende konsekvens af økonomisk ændringsprocesser og ikke mindst med de meget lovende mineralske efterforskningsaktiviteter der er i omegnen. Her bør det heller ikke forglemmes, at den oprindelige landstingslov om anlæg af flyvepladser som Landstinget vedtog i 1995, omfattede en bemyndigelse til Landsstyret om at kunne etablere en flyveplads for fastvingede fly i Qaqortoq. Det er her nødvendigt at betragte investeringerne ud fra et holistisk hensyn som vi nævnte før, mobilitet er forudsætning for vækst ikke bare for mineralbranchen men i høj grad også for andre landbaserede såvel som søbaserede erhverv. Investeringerne vil have positive følgekonsekvenser for andre forretningsgrene, overnatningsbranchen, søtransportfaget der beskæftiger sig med udflugter forbundet med turisme og andre relaterede fagområder. Fra Siumut vender vi tilbage til dette punkt ifm. Behandlingen af dagsordenspunkt 71, senere i dag. Anlæggelse af korte baner Landsstyret ønsker også i beslutningsforslaget at blive bemyndiget til, at kunne gennemføre undersøgelser af anlæggelse af korte baner ved Nanortalik, Narsaq, Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Idet det i forbindelse hermed vil blive undersøgt om anlæggene kan realiseres under hensyntagen til trafikafvikling og trafikøkonomi, bakker vi fuldt ud op omkring Landsstyrets ønske om at igangsætte disse undersøgelser. Open skies Siumut skal med hensyn til Open Skies medgive at det er nødvendigt at undersøge mulighederne for konsekvenserne af en åbning af det grønlandske luftfartsmarked, og imødeser Landsstyrets yderligere belysning af dette område. Konklusion Vi vil derfor, som konklusion på vor fremlæggelse fra Siumut fremføre, at vi mener at vi er kommet til det punkt hvor vi må konstatere, at vi nu har endevendt alle mulige scenarier for så

17 vidt Nuuk og Ilulissat angår. Tiden er nu kommet til at tage de næste skridt. Lad os i fællesskab sikre, at ventetiden hermed er forbi, lad os tro på at den positive udvikling vi i fællesskab har skabt her i landet vil fortsætte i fremtiden, såfremt vi formår og det gør vi, at sikre at vi foretager de rette investeringer i bl.a. økonomisk selvbærende infrastrukturprojekter. Lad os derfor samle os omkring Landsstyrets beslutningsforslag. Lad os nu komme i gang med forlængelsen af Nuuk Lufthavn til en 2200 meter bane, og lad os etablere en regional atlantlufthavn på 1799 meter i Ilulissat. Det er klart at Landsstyret også i denne overgangsperiode skal tage højde for det akutte behov som Kangerlussuaq har, som ikke forsvinder af sig selv ej heller bliver mindre i de kommende år. Med disse ord vil vi fra Siumut s side stemme for Landstyrets beslutningsforslag som helhed, og imødeser fremlæggelsen af lovforslag om anlæggelsen af disse landingsbaner på Landstingets kommende vintersamling. Forinden da, mener vi at partierne har behov for, at dette punkt bliver sendt i udvalgsbehandling forud for 2. behandlingen her i salen. Én ting er dog sikkert Vi har ikke råd til at vente længere. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Det var Jørgen Wæver Johansen, Siumut. Nu er det Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit. Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiits ordfører. Vi har nu i mange år diskuteret lufthavne i både kommunalbestyrelser, landsting og landsstyre, og de har aldrig nogensinde kunnet nå til enighed om, hvad der skal ske - alle har en mening, alle vil have deres egen lufthavn. Med i de fremlagte undersøgelser og rapporter er der kun rigtig løsning. Det er en forlængelse af lufthavnen i Nuuk. Ikke desto mindre kan vi godt se fordelene ved nogle gode løsninger på lufttrafikken. Selv lufthavnen i Kangerlussuaq har behov for en aflastning - både til Nordgrønland og til Midtgrønland. Hvis det viser sig ikke at være rentabelt med en lufthavnsløsning i Ilulissat, så kunne man også se på andre lokaliteter i Diskobugten - for eksempel Aasiaat.

18 Når man laver forretningsplanen for Ilulissat, er det meget vigtigt at få vurderet, hvordan flyfriske fisk og skaldyr til Europa kan gavne den lokale økonomi. Det er meget vigtigt, at Grønlands trafikstruktur bliver billigere og mere sammenhængende for at komme et skridt nærmere en selvbærende økonomi i Grønland. Det er også vigtigt, at det kan blive rentabelt, hvis private investorer skal være interesserede. Så vil landskassen spare mange penge, men på sigt vil landskassen heller ikke være den der tjener pengene. Hjemmestyret skal gå med som medejere af et sådant selskab, i en konstruktion der både ejes af private, hjemmestyret og den kommune, hvor lufthavnen er placeret i. Alternativt kunne man overdrage lufthavnene til kommunerne, således at det er dem selv der driver lufthavnene. Så må de også selv påtage tab, såvel som de kan få et overskud. Om der skal etableres lufthavne i Kangaatsiaq, Narsaq, Nanortalik, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Tasiilaq, Qaqortoq og Ittoqqortoormiut; Sydgrønland har en stor lufthavn i Narsarsuaq, den ligger meget tæt på både Qaqortoq og Narsaq må være afhængig af meget grundige undersøgelser, af teknisk og økonomisk karakter. Med hensyn til lufthavnene i Sydgrønland, vil Inuit Ataqatigiit på det kraftigste opfordre til, at de sydgrønlandske kommuner forhandler sig frem til en enig indstilling. Dette af hensyn til at skabe gode og positive udviklingspotentialer i hele den Sydgrønlandske region. Det er ikke de enkelte byer, der skal udvikles hver for sig det er byerne, som i fællesskab skal udvikle hele regionen. At projekterne kun gennemføres, såfremt der kan findes private medinvestorer er vi i Inuit Ataqatigiit enige i finanslovens underskud skal ikke blive større. Vi er også af den opfattelse, at lufthavnen i Kangerlussuaq skal så vidt det er muligt bevares i den nuværende form - eventuelt med en kraftig modernisering af især bygningen. Dog er vi klar over, at der er en mulighed for, at den i fremtiden bliver til en regional lufthavn.

19 Selvfølgelig skal et selskab, der skal drive en lufthavn have lov til at opkræve en passagerafgift til at dække drift, vedligehold og reinvesteringer samt afkast til medejerne. Inuit Ataqatigiit mener, at når der fremlægges forretningsplaner for de forskellige løsninger, bliver det nemmere at få et overblik over, hvad der er rentabelt. Inuit Ataqatigiit mener, at en 1799 m bane i Nuuk vil blive svær at gøre rentabel, og derfor ser vi helst, at landsstyret primært skal undersøge 2200 m i Nuuk og 1799 i Ilulissat. Vi skal også være meget opmærksomme på, at nogle af de eksisterende lufthavne efterhånden er ved at være gamle og slidte. De skal vedligeholdes således at forbindelserne kan opretholdes. Open Skies for luftfart til og fra Grønland er en udmærket ide. Fri konkurrence er sundt, og aktørerne inden for luftfarten skal være opmærksomme på konkurrenterne. Inuit Ataqatigiit stiller sig mere tvivlende overfor, om vi nogensinde kommer til at opnå en trafikstruktur, der bliver økonomisk uafhængig. Vi mener, at landstinget i rigtig mange år endnu skal være indstillet på at yde tilskud til trafikken i visse områder. Sigtet skal være at opnå nogle besparelser. Perspektivredegørelsen siger meget tydeligt, at det som der skal satses på i Nuuk er en 2200 meter bane i Nuuk. Dette er Inuit Ataqatigiit enige i. Afslutningsvis har Inuit Ataqatigiit nogle opklarende spørgsmål: 1. Er det korrekt, at arbejdsgruppen har prisfremskrevet anlægsarbejder mht. underlaget med samlet 2,4% fra ; svarende til 0,24% om året. Såfremt svaret er ja, er det så en realistisk fremskrivning?

20 2. Er det korrekt at arbejdsgruppen finder det mest formålstjenligt at arbejde videre med etablering af en landingsbane på 2200 m, da en 1799 m bane bl.a. er for kort til Air Greenlands Airbus 330? 3. Er det korrekt, at Forsvarsaftalen mellem Danmark, Grønland og USA giver USA ret til at benytte Kangerlussuaq Lufthavn, eller er der et krav om, at den skal holdes åben? 4. Er det korrekt, at Bloktilskudsaftalen mellem Danmark og Grønland indebærer, at Grønland modtager et bestemt beløb for at drive Kangerlussuaq Lufthavn og holde den åben? 5. Er det korrekt, at ScanAvia for Ilulissat Kommune i december 2005 i deres delrapport vedr. Ilulissat Lufthavn 1799 m bane konkluderer, at etablering af landingsbanen ikke vil være økonomisk bærbar? 6. Har landsstyret andet af interesse at oplyse i forbindelse behandlingen af denne meget vigtige sag? Inuit Ataqatigiit mener, at beslutningen om de endelige afgørelser om lufthavne i Grønland skal tages på et så velfunderet teknisk økonomisk grundlag som muligt. Derfor bliver det spændende at se forretningsplanerne til de forskellige lufthavns-modeller, når de bliver fremlagt til godkendelse af landstinget. Inuit Ataqatigiit indstiller forslaget til behandling i Landstingets Udvalg for Boliger og Infrastruktur. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Det var Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit. Nu er det Palle Christiansen, Demokraterne. Palle Christiansen, Demokraternes ordfører. Menige medlemmer af Landstinget, partierne og Landsstyret kan alle stille forslag til landstingssamlinger. En ret, som samtlige af de nævnte benytter sig af. Det er derfor med stor

21 forundring, at Demokraterne læser Landsstyremedlemmets forslag, hvor Landsstyret beder om lov til at stille en række forslag under et til Landstinget ved Landstingets Forårssamling Til trods for, at vi i Demokraterne selvfølgelig har en holdning til den fremtidige trafikstruktur, så kan vi ikke lege matador eller tage en beslutning på et så vigtigt område med et så manglende beslutningsgrundlag. Det fremlagte er absolut ikke tillidsvækkende for Landsstyremedlemmet, der for os at se har valgt den lette løsning - nemlig at fratage sig selv ansvaret for at komme med forslag til en fremtidig trafikstruktur, og smide aben videre til Landstinget. Hvis Landsstyremedlemmet ikke magter at fremkomme med forslag med visioner for den fremtidige trafikstruktur, så vil vi selvfølgelig med glæde tage det ansvar til os, da det jo i sidste ende er Landstinget, der beslutter. Det kunne for Demokraterne være samfundsvitalt at se kalkulationer på blandt andet, hvordan anlæggelsen af de forskellige lufthavne vil påvirke billetpriserne fra sted til sted i Grønland, hvorfor vi vil bede Landsstyret om at fremvise os hele konklusionen for DTU-modellen. Der er ingen dybdegående kalkulationer af, hvordan anlæggelserne vil påvirke den grønlandske befolkning som helhed. I forlængelse heraf vil vi fra Demokraterne gerne spørge til indholdet af Landsstyrets trafikpolitik, hvis der altså findes en sådan. I beslutningsforslaget fremstår også undersøgelse for anlæggelse af korte baner ved Nanortalik, Narsaq, Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Landsstyret siger i sit forelæggelsesnotat: Landsstyret finder det vigtigt at understrege, at nye lufthavne kun kan forventes at blive etableret, hvis det med udgangspunkt i forretningsplanerne er muligt at finde en eller flere private investorer. (..) Dette betyder, at Landskassens økonomi ikke bliver belastet af investeringerne. Dette betyder så samtidigt, at landingsbanerne kun vil blive etableret såfremt de nærmere undersøgelser med sikkerhed kan påvise, at investeringerne er driftsøkonomisk rentable uden tilskud fra Landskassen.

22 Er Landsstyremedlemmet af den overbevisning, at de anførte byer kan betjenes uden servicekontrakt? Hvilke faktorer ønsker man at inddrage ved undersøgelsen for anlæggelsen af banerne? Det er vel en kendsgerning, at der er steder i vort udstrakte land, som ikke kan opretholde en lufttrafik uden en servicekontrakt. Vil servicekontrakter de enkelte steder blive indregnet i kalkulationerne for rentabiliteten? Er det det, som man vil fremlægge for mulige investorer? For Landskassen skal jo ifølge Landsstyremedlemmet ikke belastes af anlæggelserne. Alt i alt er fremlagte beslutningsforslag en rodet kage af forskellige forslag flettet ind i hinanden. Vi havde fra Demokraternes side gerne stemt for den del af forslaget om, at Landsstyret ønsker at belyse muligheden for indførelse af Open Skies for luftfart til og fra Grønland, men det fremlagte tillader det ikke, da det hiver og river i alle retninger. Med ovenstående kommentarer til forslaget vil vi gerne opfordre til, at 2. behandlingen bliver udskudt til foråret, så Landsstyret giver os muligheden for at tage stilling på alsidige samfundsøkonomiske betragtninger og kalkulationer førend vi kan tage endelig stilling. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Det var Palle Christiansen, Demokraterne. Nu er det Godmand Rasmussen, Atassut. Godmand Rasmussen, Atassuts ordfører. Jeg bliver nødt til at læse hele overskriften, fordi jeg finder det nødvendigt. Atassut vil komme med følgende bemærkninger til Landsstyrets fremlægge af, at man skal bane vejen for at kunne forlænge lufthavnen i Ilulissat til meter og lufthavnen i Nuuk til meter, samt om undersøgelse af hvilke selskabsformer der skal til for at eje lufthavnene, samt undersøgelser af om man kan etablere lufthavne i flere lokaliteter ude i kysten: Med henblik på at koordineringen af trafikken i Grønland skal være mest gavnligt for samfundet er der foregået flere debatter om, og for at komme over tvivlsspørgsmålene anmoder Landsstyret om, at det skal pålægges til at bane vejen for at kunne lave en ordning der er eksternt finansieret. I forbindelse med drøftelser om lufthavne i Grønland, er det kendt at der mange gange opstår uenigheder, og da Landsstyret har til hensigt at komme over disse uenigheder, har vi fra

23 Atassut med interesse vurderet nærværende forslag, idet det ifølge vores mening er på tide, at man kommer over de resultatløse debatter og udarbejde et konkret forslag. Udover at der eksisterer en atlantlufthavn i Kangerlussuaq, anmoder Landsstyret nærværende at blive pålagt at komme med et forslag til etablering af en atlantlufthavn i Nuuk. Atassut finder det vigtigt, at man laver en ordning der er mest gavnligt for samfundet, derfor vil vi anmode Landsstyret om, at komme med en klar og tydelig redegørelse om deres grundlag i dets hensigt til at komme med et forslag til at flytte atlantlufthavnen i Kangerlussuaq til Nuuk, for atlantlufthavnen i Kangerlussuaq ligger godt placeret, og den bliver ikke så ofte generet af klimaet, ikke mindst ligger den der allerede, og hvis man udvikler den optimalt kan man benytte den langt ud i fremtiden. I Atassut er vi bekendt med, at de hidtidige undersøgelser og redegørelser der er fremlagt har forskellige konklusioner, alt efter hvilke interessenter der fremlægger deres redegørelser, og hvis der er grund til at nedlægge Kangerlussuaq som atlantlufthavn vil Atassut gerne høre om det, så vi kan vurdere det grundigt. Atassut finder det naturligt, at Landsstyret undersøger muligheder for at kunne forlænge lufthavnen i Ilulissat til meter, for selvom Ilulissat og Aasiaat alle er egnede til at være centrale lufthavne i Nordgrønland, er det ifølge vores mening i Atassut, at grundlaget til at kunne undersøge en evt. forlængelse af lufthavnen i Ilulissat er, at Ilulissat er den by i Nordgrønland der er den største destination, og hvis det er hensigten, at lave en ordning om en rentabel lufthavn og hvis man skal finde det vigtigt i vægtningen mener Atassut, at det vil være naturligt. Med hensyn til hensigten om at kunne foretage undersøgelser om at kunne etablere kortbaner i Nanortalik, Narsaq, Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit vil vi fra Atassut gerne have svar fra Landsstyret, om Landsstyret kan sandsynliggøre at det vil kunne betale sig at bygge en landingsbane i Narsaq, såfremt det er hensigten at bevare Lufthavnen i Narsarsuaq som indfaldsvinkel i Sydgrønland, ligeledes vil vi gerne høre, om hvilke vurderinger der ligger til grund positive og negative - for at kunne etablere en kortbane i Tasiilaq, udover lufthavnen i Kulusuk.

24 Set under ét, har Landsstyret i dets forslag om undersøgelser klart og tydeligt meldt ud med, at det kun kan lade sig gøre at etablere og drive lufthavne med eksternt finansiering, dette finder Atassut betryggende, for i nærværende forslag giver Landsstyret tilsagn om, at etableringen af lufthavnene ikke skal finansieres af Landskassen, og at det kun kan lade sig gøre, at etablere lufthavne der er eksternt finansieret. I deres fremlæggelse siger Landsstyret som følger: Landsstyret finder det vigtigt at understrege, at nye lufthavne kun kan forventes at blive etableret, hvis det med udgangspunkt i forretningsplanerne er muligt at finde en eller flere private investorer. Med disse bemærkninger tilslutter Atassut sig forslaget og indstiller hermed, at forslaget bliver behandlet i Landstingets Trafikudvalg, inden det bliver 2. behandlet i Landstinget. Knud Kristiansen, suppleant for 2. næstformand, Atassut. Og det var så Godmand Rasmussen, Atassut. Den næste er Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Jeg vil fra Kattusseqatigiit Parti kommentere beslutningsforslaget således: Jeg har med interesse læst trafikpolitiske redegørelser samt rapporter fra arbejdsgruppen der har medlemmer fra Ilulissat og Nuuk kommune, ifm. vurdering af tekniske og økonomisk forhold samt realisering med henhold til reguleringer, hvad angår fremtidens landingsbaner i Ilulissat og Nuuk ifm. Landsstyrets beslutningsforslag om luftfarts passagerer samt luftfragt i Grønland. Det skal siges ifm. disse, at Grønlands Hjemmestyre som bekendt allerede i flere år har fremlagt adskillige trafik politiske redegørelser til Landstinget om trafikken i Grønland. Det er en kendsgerning, at undersøgelserne gang på gang har bevidnet, at trafikkens fleste forbrugere er dem til og fra Nuuk samt dem til og fra Ilulissat. Hvorfor de også er de eneste steder, der er rentable i drift.

25 Det vil derfor nok ikke være en fejltagelse at påstå, at udviklingen af rentable foretagender også er med til at forbedre og bane vej for mulighederne for videre udvikling af mindre foretagender. Vi er selvfølgelig klar over at enhver nyskabelse samt udvidelse kræver penge midler. Vi er også vidende om at lukrative nyskabelser eller udvidelser også må regnes med at kunne medføre bedre indtjening. Det kan forestilles at forlængelse af landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat, på henholdvis 2200 samt 1799 meter, ikke blot vil lette trafikken alene, men også gavne handelen samt turismen, der vil medføre bedre vilkår hvad angår økonomi og erhverv. Det er jo nødvendigt at have indblik over mulighederne, ud af utallige muligheder, der vil åbne døre til økonomisk indtjening, idet det ikke er nødvendigt at blot fokusere på skabelsens omkostninger. Vi tvivler ikke på at forlængelse af landingsbanerne, eksempelvis af ovennævnte landingsbaner, vil gavne vort land alene, hvad angår turisme, handel o.m.a. idet erhvervsråd i det pgl. steder allerede har forskellige planer omkring dette, foruden forestillingen om markant udvidelse af erhvervsområdet. Det skal understreges, at de omtalte kommuner i flere år har brugt enorme kræfter og tid samt penge på forskellige planlægninger samt undersøgelser til ovennævnte projekter. Det er derfor på høje tid at der oprettes en 1799 meter lang landingsbane i Ilulissat samt 2200 meter i Nuuk, til fastvingede fly. Foruden disse, støtter vi at Landsstyret fortsætter undersøgelser mulighederne af andre landingsbaner, som omtalt. Og endelig er det nødvendigt at vurdere omkring muligheden for vejanlæg fra Sisimiut til Kangerlussuaq for at sikre trafikken sammenhængende veltilrettelæggelse.

26 For god ordens skyld skal vi afslutningsvis forespørge landsstyret om beredskab i forbindelse med eftersøgnings og rednings tjenesten ved brug af helikopter, om der er sikret 24 timers beredskab i diskobugten? Med disse ord indstiller jeg sagen til bearbejdelse i udvalget for infrastruktur og boliger inden 2.behandling. Knud Kristiansen, suppleant for 2. næstformand, Atassut. Og det var så Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Og den næste er Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer med en besvarelse. Kim Kielsen, Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer, Siumut. Ja, tak. Tak til partiernes ordførere, at det er et så meget vigtigt emne som de har kunnet tage stillingtagen til. Og her, med hensyn til at vi skal tage det næste skridt, så er der et flertal. Og flertallet udtaler, at med hensyn til at der skal afsættes midler til de videre undersøgelser. Og jeg skal lige enkeltvis starte med Siumuts ordførere, for deres fulde støtte, det er vi glade for. Og de har også fremlagt en hel del spørgsmål eller fremlæggelser vedrørende finansiering. Og når dette sendes til udvalgsbehandling, så vil disse blive behandlet. Også fordi det har meget stor relevans her. Og med hensyn til afslutningen, nemlig at det må være nok, og at det er på tide at gøre noget. Og dertil er vi fuldstændige enige i fra Landsstyret, at der er behov for at der skulle noget. Man har ventet i mange år. Og det samme med hensyn til Kattusseqatigiit Partiiats Anthon Frederiksen har udmeldt det samme. Og Esmar Bergstrøm fra Inuit Ataqatigiit og Atassuts Godmand Rasmussen har også udmeldt det samme. Ligesom Jørgen Wæver Johansen fra Siumut har sagt, at nu må der ske noget. Vi må ikke blive ved med at vente. Vi må ikke længere forehale sagerne. Vi må tage det næste skridt. Det næste skridt er at overgivet til os. Og med hensyn til Demokraternes ordfører så sagde de meget klart, at hvis Landsstyret ikke vil tage ansvaret, så kan de tage dem. Ja, Landsstyret har allerede taget ansvaret, og har også fremlagt opgaven. Fordi det vil være mest hensigtsmæssigt, så har vi gjort noget, at vi først

27 skal spørge Landstinget, fordi man ikke skal arbejde for sjov skyld i direktoratet, og så udarbejde den og fremlægge den, og få afslag. Det vil sige, at når der er så tale om et så stort omfattende, så har vi behov for at spørge Landstinget om lov. Fra Demokraternes ordfører, ham vil jeg ikke kommentere yderligere. Fordi det er ligesom om at de internt har været uenige, og derfor blot har afgivet sådan en ordfører. Men med hensyn til andre spørgsmål fra Atassut omkring Kangerlussuaq og Narsarsuaq, dem kom han også ind på. Disse vil blive besvaret skriftligt. Altså på nuværende tidspunkt så forestiller jeg mig ikke at Kangerlussuaq vil blive lukket. Også fordi den må man også regne med at den må drives i flere år frem. Der er også nogen der spørger om hvilke aftaler man har haft, med hensyn til amerikanerne, omkring åbning af Kangerlussuaq. Og med disse korte bemærkninger, så har jeg hermed sagt tak til partiordførernes ordførerindlæg. Og med hensyn til det videre arbejde, så har vi taget den næste mulighed. Knud Kristiansen, suppleant for 2. næstformand, Atassut. Og det var så Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer. Og Palle Christiansen, Demokraterne har bedt om ordet. Og her skal I lægge mærke til at et flertal, med hensyn til dette dagsordenspunkt, har ønsket at den videresendes til behandling til Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. Palle Christiansen, Demokraterne, værs'go. Palle Christiansen, Landstingsmedlem, Demokraterne. Landsstyremedlemmet for trafik skal selvfølgelig være velkommen til ikke at ville kommentere vores indlæg, men så skal det være med den rigtige begrundelse. Og hans antagelse om at vi har været internt uenige, dem kan han godt tage og pakke ned, for de er ikke korrekte.

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 1. oktober 2007 FM 2007/79 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække og beskrive

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen 26 Medlemmerne og ministrene taler fra Folketingets talerstol eller efter formandens bestemmelse fra deres pladser i salen. Det er

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

14. mødedag, fredag den 17. oktober 2008. Dagsordenens punkt 94

14. mødedag, fredag den 17. oktober 2008. Dagsordenens punkt 94 14. mødedag, fredag den 17. oktober 2008. Dagsordenens punkt 94 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremkomme med ændringsforlag til Landstingsforordning om alderpension,

Læs mere

Forslag til: Landstingslov nr. xx af yy om strukturreform af den kommunale sektor. Kapitel 1 Kommuneinddeling

Forslag til: Landstingslov nr. xx af yy om strukturreform af den kommunale sektor. Kapitel 1 Kommuneinddeling EM2007/30 Forslag til: Landstingslov nr. xx af yy om strukturreform af den kommunale sektor Kapitel 1 Kommuneinddeling 1. Fra 1. januar 2009 inddeles Grønland i 4 kommuner. Stk. 2. Nordkommunen består

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. 3. november 2008 EM2008/10 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge Fremsat af Landsstyret til anden behandling.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

Kattusseqatigiit Partiiat

Kattusseqatigiit Partiiat Kattusseqatigiit Partiiat 22. september 2008 EM 2008/01-01 Anthon Frederiksen Åbningsdebat. Indledningsvis vil vi takke Landsstyreformanden, idet han omtalte de ældre, kærlighed og omsorg til hinanden

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd i SOU om forsinkede

Læs mere

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014 Bloktilskuddet til kommunerne i 2014 bliver på 1.147.388.000 kr. Det fremgår af bilag 1 hvordan aftalen ændrer bloktilskuddet i forhold til 2013.

Læs mere

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering:

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering: Notat om speciel inhabilitet i tre konkrete sager vedrørende et kommunalbestyrelsesmedlem der er udpeget eller indstillet af kommunalbestyrelsen til bestyrelsesposten i et aktieselskab 1. Baggrunden for

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Intro Udfordring: Kommunerne i Region Midtjylland oplever en mangel på aflastningsplejefamilier Baggrund: Notat

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter. (Overførsel af pensionsordninger til udlandet) Fremsat afnaalakkersuisoq

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende 1.november 2006 EM06/10 FM06/24 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.

Læs mere

Direktionens strategiplan 2016-2017.

Direktionens strategiplan 2016-2017. Direktionens strategiplan 2016-2017. A. Indledning: Direktionens strategiplan for 2016 og 17 hviler på analyser af dels den generelle samfundsudvikling og dels den aktuelle udvikling i Vejen Kommune. Strategien

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

Bemærkninger til forslag til landstingsforordning om aktivering af ledige. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslag til landstingsforordning om aktivering af ledige. Almindelige bemærkninger EM 2001/27 Bemærkninger til forslag til landstingsforordning om aktivering af ledige Almindelige bemærkninger Under Landstingets forårssamling 2001 blev Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 513 Offentligt J.nr. BLS-401-00804 Den 28. april 2010 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

Beredskabskommissionen Sydvestjysk Brandvæsen

Beredskabskommissionen Sydvestjysk Brandvæsen Beredskabskommissionen Sydvestjysk Brandvæsen Forretningsorden Forslag januar 2016 Godkendt af Beredskabskommissionen for Sydvestjysk Brandvæsen den 03/02/2016 0/6 Indhold 1. Konstituering af beredskabskommission

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

TALE. Jeg vil selvfølgelig gerne svare på disse spørgsmål, men allerførst vil jeg sige til udvalget, at jeg glæder mig utrolig meget

TALE. Jeg vil selvfølgelig gerne svare på disse spørgsmål, men allerførst vil jeg sige til udvalget, at jeg glæder mig utrolig meget Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 18 Offentligt TALE Arrangement: Samråd med Folketingets Kulturudvalg Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Den 25. oktober kl. 14.00 Sted: Folketinget, Christiansborg

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Q i Det Energipolitiske Udvalg. Den 15. april 2010

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Q i Det Energipolitiske Udvalg. Den 15. april 2010 Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 241 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Q i Det Energipolitiske Udvalg Den 15. april 2010 Spørgsmål

Læs mere

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Titel: Vedtægter Thisted Forsikring A/S Side 1 af 6 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ( Aktieselskabet ). Aktieselskabets

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/04248 ÆNDRING AF OVERKØRSEL I brev af 14. marts 2012 har I klaget over Kommunens afslag af 17. og 28. februar 2012 på at lovliggøre jeres overkørsel

Læs mere

ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011

ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011 ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx xx 2015. Offentliggjort den yy yy 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 27. maj 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte (Indførelse

Læs mere

Fredericia på forkant

Fredericia på forkant Fredericia Kommune Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af den kommunale opgaveløsning Formål Byrådet i Fredericia Kommune vedtog i april 2015 en ny fælles vision. I samarbejde med borgere og civilsamfund

Læs mere

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15 Jens Rohde (V), Lone Langballe (DF) og Stine Damborg (K) Viborg Byråd stdp@viborg.dk Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

Ændringsforslag DSU s love

Ændringsforslag DSU s love sforslag DSU s love DSU s 41. kongres sforslag nr. 1 Side 5, linje 39 Distrikternes Hovedbestyrelsesmedlemmer i en region vælger en repræsentant til socialdemokratiets regionsbestyrelse. ændres til: Distriktsledelserne

Læs mere

Ældrerådets sammensætning

Ældrerådets sammensætning Side 2 Side 3 Forslag til vedtægtsændringer Vedtægt for Ældrerådet i Københavns Kommune 1. Ældrerådet er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33. Formål

Læs mere

KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER

KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER NOTAT KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER Selskabets nuværende vedtægter er sidst ændret i 2013. Bestyrelsen fremsætter forslag til nye vedtægter på selskabets ordinære

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Der oprettes en pulje til finansiering af støtteordninger, der har til formål at støtte

Læs mere

Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret

Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret Handicappolitik Forord Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret og fornyet. Favrskov Kommune vil med handicappolitikken skabe et fundament, der sikrer

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse... 3 Baggrund og forudsætninger... 3 Klimaændringer... 3 Risikobilledet...

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen Indholdsfortegnelse 1. Det konstituerende møde.... 1 2. Mødevirksomhed... 1 3. Beslutningsdygtighed og afstemning... 2 4. Beslutningsprotokol/referat...

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Svar: De fem spørgsmål hænger tæt sammen, og jeg vil derfor besvare dem under ét.

Svar: De fem spørgsmål hænger tæt sammen, og jeg vil derfor besvare dem under ét. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AO DR kontant viste den 23. marts 2010 en udsendelse om en familie, der har købt et hus af Glostrup

Læs mere

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om Statens Forsvarshistoriske Museum Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Tirsdag d. 19. juni, kl. 9.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om Statens Forsvarshistoriske Museum Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Tirsdag d. 19. juni, kl. 9. Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 210 Offentligt TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg om Statens Forsvarshistoriske Museum Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: Tirsdag

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 189 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget sammen med social-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly Juni 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur

Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur Oktober 2001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Analyseresultater...4 3. Flytrafikstrukturens historiske baggrund...8 4. Politiske mål og tiltag

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål C-G. Samrådsspørgsmål C:

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål C-G. Samrådsspørgsmål C: Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt TALEMANUSKRIPT Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål C-G Side 1 af 9 Samrådsspørgsmål C: Vil ministeren

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 Udkast af 26. oktober 2015 til Kapitel 1 - Formål Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 1 Formål Bestyrelsen er Fonden

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 25. november 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Helene Hvid

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune I henhold til lov og bekendtgørelse m.v. om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelses-indsats fastsættes følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN. 1 Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN. 1 Navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN 1 Navn og hjemsted Blokforeningen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder under Dansk Byggeri, der producerer letklinkerblokke og/eller udstøbningsblokke

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI VEDTÆGTER Tidligere Dansk Selskab for Allergiforskning stiftet 12. januar 1946, ændret til Dansk Selskab for Allergologi og Immunologi 12. maj 1966, ændret til Dansk Selskab

Læs mere

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND Dette notat gør kort rede for de metodiske overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udtræk af stikprøven i forbindelse med gennemførelse af SLICA s dataindsamling

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (gældende fra den 1. februar 2014) Vedtaget af Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Forretningsordenen er fastsat med hjemmel i 2, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere