DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen"

Transkript

1 DISA FLEX 70 Af Peter Windfeld Rasmussen De har brug for en ny maskine i Indien sagde chefen. Hvad kommer det mig ved, svarede jeg, men inden der var gået kort tid vidste jeg alt om det, for det blev mit ansvar at få den til at virke! Virke, således at forstå, at designe et hydrauliksystem og den overordne styring hertil. Baggrunden Disa har solgt maskiner i Indien flere gange, og der er til den voksende bilindustri brug for mere og mere støbejern. Men andre kunder trænger sig også på, og vores første kunde til den ny maskine viste sig såmænd at være leverandør til en stor dansk maskinfabrik! Maskinen vi skulle udvikle til det indiske marked skulle ikke fremstilles i Danmark, men derimod i Indien, hvor Disa i mange år har haft en maskinfabrik der producerer slyngrenseanlæg og mindre støbemaskiner. Som et joint venture stod vi i Danmark for 3D modellen og Inderne for 2D og alt hvad der i øvrigt skal til for at en maskine med 1000 dele kan fremstilles, monteres, afprøves og endelig installeres hos kunden. I baggrunden stod vi så som partnere og sikkerhedsnet. Teknologi Skal der tages hensyn til at der er meget langt fra producenterne til kunderne, eller særlige hensyn til de muligheder for vedligeholdelse som gør sig gældende i 3. verdens lande? Svaret blæser mest i vinden. Inderne vil selv gerne have ny teknologi og producerer også en del, men der er ofte fysisk meget langt mellem parterne, og man tager altså bare ikke lige bilen og smutter derover når gennemsnitsfarten i bil sjældent kommer over 40 km i timen! Vi valgte en pragmatisk løsning hvor besværlige komponenter blev sendt direkte fra Danmark, og ellers valgte vi leverandører der var gængse eller erstattelige. Men ellers blev maskinen udrustet med de komponenter der var mest optimale for processen og med et teknologisk niveau, der er det samme som alle vore øvrige maskiner. Maskinen Traditionel støbeteknik anvender såkaldte kasser. Hver kasse er delt i to, og formindtrykket sidder i de flader der spændes imod hinanden. Kasseanlæg svinger i størrelse fra nogle få kasser der fyldes og stampes manuelt til meget store anlæg med hundredvis af kasser, der fyldes, presses og transporteres automatisk. Formfladen kan have dimensioner fra ½ m 2 til flere m 2 så op til flere motorblokke kan støbes i samme form. Et kasseanlæg opbygges af en række enkeltmaskiner, der stilles op i en lang række. Den aktuelle opgave gik ud på at konstruere en ny formmaskine, hvor kasserne fyldes med sand, presses og sendes videre til næste operation. Der fremstilles en form halvpart af gangen. Figur 1 viser den færdige maskine før montage hos kunden. Det nederste stativ skjules under gulv (se figur 6). 1

2 Figur 1. Formmaskinen ved afsluttet montage og før levering De vigtigste operationer ved fremstilling af en formhalvpart på et kasseanlæg er: 1. En tom kassehalvpart ruller ind i maskinen. 2. Bordet kører op, henter kassen og derefter ned igen. På bordet sidder den aktuelle modelhalvpart. 3. Når bordet er i bund svinges kasse og model ved hjælp af rundbordet ud af maskinen og ind under et rør til fyldning med sand. 4. På rundbordets anden side sidder den modsatte modelhalvpart. Denne er fyldt med sand, og bordet kører den op til anslag mod skud og pressehovedet. 5. Med trykluft komprimeres sandet over formen, efterfulgt af en efterkomprimering med pressecylinderen. 6. Bordet kører ned og afleverer den færdige form på den rullebane der løber igennem maskinen. Bordet fortsætter et stykke ned for at frigøre modellen fra formen, så denne kan rulles ud af maskinen. 2

3 Hydrauliksystemet Som det fremgår af operationslisten, så er der stort set ingen overlappende bevægelser, og det er nu engang det nemmeste at gå til. Det betyder. at hver eneste aktuator og ventil kan optimeres både hvad angår dimension og ydelse. Kort sagt kan tryk og volumenstrøm optimeres. En yderligere fordel er at der kan skiftes frit mellem tryk og volumenstrømstyring som det passer til den aktuelle operation. Figur 2 viser det principielle hydrauliksystem. Da kun en aktuator kører af gangen, kom valget af styreform til at se således ud: Pressecylinder o Volumenstrømstyring under transportslag. Tryk og effektregulering under presning. Bordcylinder o Volumenstrømstyring under transportslag. Trykstyring under anslag mod skudhoved (overlap med presning). Rundbord o Krumtapbevægelse, trykstyring under hele forløbet. Konklusionen herpå var altså at lade alle ventiler være on-off ventiler og pumpen den eneste analogt styrbare komponent. Figur 3 viser pumpestationen, der er integreret på toppen af formmaskinen. Figur 2. Hydraulikdiagram 3

4 Figur 3. Pumpestation og pressecylinder Pumpestyringen Den valgte pumpe har feedback fra både tryk og skråskivevinkel, hvorfor det er muligt i styringen at tilføje effektregulering når og hvis man vil. En særlig feature ved pumpestyringen er lækagekompenseringen. Denne er udformet som en linear trykafhængig tilvækst af styresignalet til volumenstrøm som funktion af trykket. Især ved lave volumenstrømme og acceleration/deceleration undgår man at bevægelsen går i stå før tid. fordi lækagen i pumpen er større end forbruget. Det giver i den sidste ende de sidste tiendedele i positioneringsnøjagtighed og højere gentagelsesnøjagtighed fordi lækage primært ændres som funktion af temperatur.. Bagdelen ved pumpestyringen er, at der er mere olie under kompression, og det kommer nemmere til lavfrekvente tryksvingninger end hvis der var anvendt proportionale retningsventiler. Tryksvingerne må undertrykkes, hvis de er for store eller på anden vis uhensigtsmæssige. Dette kan ske enten ved at placere filtre (kombinationer af siderørsvolumner og tilledningsrør til disse) på udvalgte steder, eller ved at skabe trykfald i systemet, så størsteparten af energien i tryksvingningerne omsættes til trykfald. Den sidste metode er nemmest, når det som her drejer sig om et anlæg, der kun har én hastighedsprofil. Der må eksperimentelt findes nogle passende steder at anbringe blender, der skaber det fornødne trykfald. Dette er dog som regel ikke meget højere end 5 til 10 bar ved de største volumenstrømme. Vigtigst er det, at finde stedet som ofte vil være efter retningsventilerne og inden aktuatoren. 4

5 Dekompression En formmaskine kan i nogen henseender minde om en presse, og der er tilsvarende store mængder olie, der skal komprimeres. Dekompressionen efter presning er voldsom når op mod 60 liter olie skal fra 250 til 20 bar. Med en standard-kompressibilitet på 1, N/m 2 bliver kompressionsvoluminet 1150 cm 3. Det lyder måske ikke af meget, men forestiller man sig, at trykket frigøres på de ca. 10 millisekunder det tager for glideren i en retningsventil at ændre stilling, så bliver volumenstrømmen op mod 5000 l/min, og der frigøres kortvarigt en effekt, der overstiger 500kW meget store energier som ville have en destruerende effekt på systemet såfremt det skete. Metoden til at undgå denne tilstand er fantastisk enkel. Man lader simpelthen pumpen suge olie fra systemet i stedet for fra tanken. Dette gøres med den valgte pumpe ved at lade sætpunktet til tryk ændres rampeformigt fra de 250 til de 20 bar. Pumpen svinger så over nul og fortrænger olien til tanken. Holdes rampetiden fornuftigt, og standses der passende over nul, er der ingen problemer med kavitation o.l. Positionering Bordcylinderen skal under sin bevægelse skifte hastighed flere gange, fordi de tunge kassedele skal samles op fra rullebanen eller sættes af på rundbordet. Dette skal foregå smidigt og uden for stort tidsforbrug. I figur 4 ses forløbet når bordet først kører op for at hente kassen fra rullebanen. Der køres med 600 mm/sek op til ca. 4 mm før kassen hvor hastigheden sænkes til 50 mm/sek, 8 mm efter accelereres igen og der køres igen 80 mm op, hvor den øverste kassepart, fylderammen, hentes under decelerationen. Herefter åbnes rullebanen, og der køres med 500 mm/sek ned i nederste stilling, hvor kasse og model sættes af i rundbordet. Figur 4. Positioneringsforløb for bordcylinder. Først op, herefter ned. 5

6 At ramme den ønskede position med en acceptabel gentagelsesnøjagtighed kan gøres på mange måder. I det aktuelle system styres oliestrømmen ved en tilgangsregulering, og passive modholdeventiler (mærket A i figur 2) giver et modtryk, der er tilstrækkeligt til at opnå den ønskede decelerationskraft. Samtidig sikrer ventilerne, at cylindrenes position fastholdes under andre operationer eller stilstand. Tryk-sætpunktet er under denne del af bevægelsen sat til maksimum, og der er tale om ren volumenstrømstyring, som tidligere nævnt. Rundbordet Når rundbordet kører, er der tale om en krumtapbevægelse, hvor cylinderen først trækker bordet i gang. Idet den når midtstilling skifter ventilen stilling, og cylinderen køres ud i yderstilling. Opbremsningen i yderstilling opnås ved en til formålet designet bremse i cylinderen. Bremsen virker som en simpel drøvleventil, der lukkes proportionalt med cylinderens bevægelse. I denne fase af maskinens drift styres der på trykket i stedet for volumenstrømmen. Figur 5 viser faktisk og ønsket tryk og flow. Flowsætpunktet virker som en hastighedsbegrænser, og det ses hvordan trykket begrænses omkring de 21,5 sec, fordi volumenstrømmen når op på maksimale 80 l/min. I den første fase er trykket sat til knap 100 bar. Det faktiske tryk kommer op på sætpunktet og holdes indtil kort før midtstilling, hvor der ønskes så små og få tryksvingninger som muligt. Derfor sænkes trykket, og efter at have passeret midtstilling rampes trykket ned på et lavt niveau. Den store inerti i rundbordet sørger for at cylinderen kommer ud i yderstilling, og da arealforholdet i cylinderen er 1:1,7 må drivtrykket ikke være for højt, når cylinderen kommer ud, da der ellers bliver for megen trykforstærkning i cylinderen, og således ikke så meget kraft tilbage til at skabe opbremsningen. Figur 5. Tryk og volumenstrømsforløb i drejebordcylinderen Langt væk hjemmefra 6

7 Indien er for den udenforstående et paradoksernes land, hvor både uendelig rigdom og ufattelig fattigdom trives side om side. Den praktiske betydning heraf er, at man ved installationen kommer ud for at sidde ved sin bærbare computer og monitorere maskinens kørsel samtidig med, at en række kvinder bærer jord og beton frem på byggepladsen fem meter væk. Transporten foregår i små portioner, og alt bæres på hovedet. Afstanden kan næppe blive større uanset hvilken målestok man bruger. Billederne i figur 6 viser arbejdsforholdene på godt og ondt. Ting må slæbes, bæres eller skubbes frem til maskinen efter at den er monteret. Figur 6. Arbejdsforhold som de kan være i Indien 7

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede

HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede HJEMMESIDEKURSUS 1. Hjemmesideopbygning i MS Publisher - Side 1 2. Hjemmesiden lægges ind på nettet - Side 9 3. Generelt om Internettet - Side 11 4. Den færdige hjemmeside - Side 14 1 Hjemmesideprogram

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera Eksponeringen Kommer der for lidt lys ind i kameraet, får vi et mørkt, underbelyst billede, hvor man ikke kan skelne detaljer. Det gælder om at ramme den helt rigtige eksponering, hvor alle motivets farver

Læs mere

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S Arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og en gros på lagre og vareterminaler 10 gode historier fra det virkelige liv Rigtig mange virksomheder, der har et lager eller en vareterminal, har

Læs mere

IT i folkeskolen Præsentation af IT-projekt - Hjordkær Skole. do IT simple. IT i folkeskolen - Do it a new way:

IT i folkeskolen Præsentation af IT-projekt - Hjordkær Skole. do IT simple. IT i folkeskolen - Do it a new way: IT i folkeskolen Præsentation af IT-projekt - Hjordkær Skole do IT simple IT i folkeskolen - Do it a new way: I dag lever vi i en verden, hvor teknologien udvikler sig hurtigere end nogen sinde før. Hermed

Læs mere

Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte.

Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte. Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte. siemens-home.dk Siemens. Fremtiden flytter ind. Introduktion 05 Stort udvalg af emhætter 06 Forskellige typer emhætter 07 Sådan fungerer en emhætte 08

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

WINDOWS 7 LÆR DET SELV

WINDOWS 7 LÆR DET SELV MICHAEL B. KARBO WINDOWS 7 LÆR DET SELV WINDOWS 7 LÆR DET SELV Lær Windows 7 med øvelser og eksempler Brug skrivebordet, panelerne og proceslinjen Arbejd med mapper og filer Michael B. Karbo WINDOWS 7

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka En Introduktion Kære Golfer, Vi ved alle, at det ikke kun er din fysik og dit tekniske niveau, der bestemmer hvor langt du kan nå med din golf. Det handler i lige så høj grad om din evne til at spille

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere