1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system?"

Transkript

1 1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? Udfordringerne drejer sig om affald og håndtering af (urene) varer til genbehandling Især de sporedannende bakterier er en usynlig forhindring; sporerne vil kunne sætte sig på en kasses ydre i urent rum, og komme ind i skakten (smittefaktorer er hænder, eller at man støver igennem forskellige rum) Udfordringer gælder både for OP- og sengeafdelinger, som begge har sterilvarehåndtering. I dag er OP de bedste til at håndtere problemet? Sporene er svære at spore og har lang inkubationstid I dag kan man lukke døren til afdelinger - herunder de forskellige rum og dermed spore/lukke. Udfordring: Adfærd hos personale - bliver forskrifterne (altid) fulgt (vaskeri) Hvis kassens ydre renlighed beror på manuel vask, kan man så regne med, at vask bliver gjort hver gang - og godt nok? Delkonklusion: Kasserne kommer ikke ud på de kliniske afsnit behov for to moduler pluk og ovnmodel. Kasserne må kun berøres indvendigt behov for fals, der dækker kanten af kassen og automatisk lågfjernelse. Affald skal væk med det samme, kasser med affald må ikke præsenteres igen, lagres eller deles mellem afdelinger før vasket. Reoler og porte skal kunne tåle vand og sæbe, sprit, og klor 1000 PPM Det er en fordel, at der er undertryk i urent lokale så sporer suges ud i urent og væk fra tårn og at der er overtryk i rent, så sporer blæses ud i tårn og væk fra kasse

2 Håndtering af affald/urent i dag: Urene vogne kører forbi hinanden i gangene men uden at være i berøring På OP-gangene kommer transportvognene slet ikke ind i dag OUH: Det må gerne bliver bedre end det er i dag Det vil blive et problem hvis alle kasser, der tages ud i ren zone, skal igennem uren zone, for at lagres igen så får man netop sammenblandingen af uren/ren Krav til rengøring af skakter: Mekanisk vask (el. fysisk vask med vand og sæbe) Klor er eneste effektive rengøringsmiddel Målsætning: at kassen ikke kan berøres på ydersiden eller kanter; at den kun kan berøres inden i. Løsning: Beskyttelse (afdækning) af kanten af kassen så denne ikke berøres. Delkonklusion: OUH vil bruge Casecart vogne 187 pr dag, suppleret med pluk af enkelt instrumenter fra kasser -behov for at kunne trække casecart ud på vogn/bord. Kasserne skal være lukkede og vandtætte, der skal være levetidsalarm. Krav til fugtighed og temperatur i tårn Tale med arbejdsmiljøkonsulent om systemport, tunge løft, skyllerum og OP modtagelse Sterilt genbehandlingudstyr til FAM, OP (33) og AMB

3 Spørgsmål fra OUH til IHL: Kasserne vaskes løbende - men hvornår/hvor ofte? Kan tårnene lukke af mellem afdelinger (for at stoppe evt. smittekilde)? Kan samme kasse åbnes på flere afdelinger (opmærksomhed på smitterisiko ml. afdelinger)? Spørgsmål til Nyt OUH: Hvad er godt nok i denne henseende? Hvad skal proceduren være for håndtering og rengøring af kasser som tages ud af systemet? Det gør de ikke

4 3. Hvilke andre områder (transporter, lagringer, udtag og indleveringer af varer og materialer) skal adresseres i relation til hygiejne i det videre arbejde? Linned (intet løst dyne-/pudebetræk på nyt OUH, integreret med dyner og puder): Stort behov på sengeafsnit; Mange daglige ture (pakkes i mindre vakuumpakker) Vogne på OP: Det vil være en besværlig proces at transportere varer fra en hel operation i kasser. På ambulatorier og OP stort behov for, at tunge varer skal kunne tages ud (generealt for behandlingskernen: OP, intensiv, ambulatorier) OUH dosispakket medicin, plombering, køle, alarm for levetid og temp? Snak med farmaceut Prøvetransporter fra urent skyllerum til uren modtagelse på laboratorium Mad ikke relevant da OUHs bespisningskoncept er klynge køkkener, 5 stk. evt. transport af varmebeholdere og opvask eller bakkeanrettet mad a la carte eller bulk. Særligt på OP, vil der være behov for at tage tunge kasser med procedure-bakker ud: Nødvendighed med kasser, der ruller direkte ud på vogne så løft undgås. Der vil under operation desuden altid være behov for at gå ud igen og plukke ekstra varer ud over de forud-pakkede vogne med A-varer (case-cars) her må ventetid være minimum; man har ikke tid til fx at scanne den plukkede vare, når man står med en blødende patient

5 Fugtighed og temperatur Lufttryk Krav til uren zone om undertryk - 0,5 bar Rent rum; overtryk +0,5 bar Skakt ingen krav Udløbsdato/levetid Særligt for instrumenter til genbehandling med korte levetid Særlige krav vedr. medicin (Dosispakkes centralt) Temperatur, fugtighed, tid (Mad fremtiden er sandsynligvis 15 mindre køkkener på hospitalet) Øvrige opmærksomheder/stakeholders: Arbejdsmiljøregler / Ergonomi Arkitekter Farmakonomer

6 5. Mulige løsninger Beskyttelse af kassens kant (så berøring undgås) Låg fjernes og påsættes automatisk Muligheden for at afspritte kanten til plukkekassen i systemport, dagligt (krav) Evt. lille overtryk i skakt-systemet (sikre at sporer hopper ind ved åbning) der er undertryk på uren side Elektronisk plombering suppleret med plombering af inderkasse (fx medicin) Kasse i kassen (tunge kasser, der tages ud) ovnmodel Kan et spor reserveres til uren transport? Bakker der passer i skabs inventar 60x40 Vægt af kasse i stedet for scan? UV lys - nej Sporing på levetid/udløbstid - alarmering Genbehandlingsdele korte levetid Alm. sterilt udstyr (længere; flere år) Sporing på transport tid og temperatur? Kits til sengeopredninger (dyner, lagener, ekstra puder)

7 Gruppe B Overordnet / indledning Robust Hygiejnisk Bekymringer Ikke en bekymring for hygiejne-organisation Vigtigt at specificere principper Senge-afdeling Skyllerum - rent/urent Sporedannende bakteriers sporer kan "flyve Kan man gøre noget forinden kasse/indhold skal i systemport? Generelt og hvad gør man i dag? Vi skal gerne have lidt større ambitioner end i dag I dag kan vi ikke håndtere diarré-patienter mht. smitte Kontakt-smitte Luftbåren-smitte Svært at etablere... Hvad gør man i dag? Hvad er alternativerne? Det handler om at finde de rigtige løsninger Balance mellem hygiejne rationalitet effektivitet men det første vil ikke blive valgt fra for de andre IHL er fleksibelt og robust system genialt IHL kan håndtere al ren transport IHL kan eliminere kontaktsmitte.

8 Gruppe B Stikord til løsninger og delløsninger: Brandsikkerhed: Slusedør på bagsiden af systemport eller brandcelle omkring rent og urent rum (som OUH) Smittespærre Forudsætte lukket system Kasser skal være lukkede yder/inder kasse Varme fra mad kan udgøre et problem. Afhænger af hvor længe (varm) mad befinder sig i skakt isolering af kasse Tid - hvor længe må forskellige varer befinde sig i en skakt? Just in time (JIT) og Just in case (JIC) Pluk af varer og risiko ved, at varer bliver lagt tilbage i en kasse Der skal være en "styret" håndtering, hvis varer lægges tilbage i en kasse, f.eks. kun specielt instrueret personale. Vægtkontrol (for sikkerhed) er en option Evt. må en kasse kun bruges af én afdeling. Når den er "påbegyndt" låses den til afdelingen af hensyn til ikke at sprede smitte pga. varer bliver lagt tilbage i kasse. Brug af automatisk vægtkontrol, f.eks. til at detektere, at der er blev lagt noget tilbage i en kasse. Princip: "Ingenting retur fra patient må komme i rent rum." Husk: Proportioner i tingene. Der er meget større udfordringer/problemer omkring smitteveje omkring trapper og elevatorsystemer. Hvor ofte bliver der f.eks. gjort rent i en elevatorskakt i dag? Svar: Aldrig. Husk: Inhabilitet. Viden opnået i dialog skal gøres tilgængelig for anden byder for, at IHL-gruppen ikke bliver inhabile i forhold til at kunne byde på udbud fra OUH. Husk: Brandsikring skal også tænkes ind. IHL fordele: blandt andet fleksibelt, skalerbart og kan udvides efter behov...

9 Gruppe B Løsninger: Henholdsvis en ren og en uren skakt Det vil være den hygiejnisk bedste løsning, som vil være 100% sikker (eller så tæt på man kan komme) Urene skakte til klinisk og urent affald/prøver Kun kassernes inderside/indhold kan tilgås fra afdeling Det vil sikre, at sporedannende bakterier ikke spredes i miniload- og transportsystem Løsningen vil i princippet være 100% sikker - men der er en risici forbundet med det, når/hvis der går noget galt: Rent og urent indhold i samme lager Kasser/indhold kan komme rundt på hele sygehuset Delløsninger: Overholde princip: Ingenting retur fra senge/patienter til rent område! Dette kan/skal understøttes af IHLstyring/software, f.eks. ved at begrænse hvilke kasser, der kan tilgås af en afdeling Evt. må en kasse kun bruges af én afdeling. Når den er "påbegyndt" låses den til afdelingen så smitte ikke spredes, hvis varer bliver lagt tilbage i kasse. Periodisk rengøring af miniload-system

10 Gruppe B Risici: Sterilt og urent - side om side i samme lager Sporer (sporedannede bakterier og svampe) Sars smitte Personale overholder ikke altid procedure Spørgsmål og stikord: Hvilke varegrupper? Mad, temperatur, kondens? Varmt og koldt skal kunne kontrolleres Isolering af kasser (termokasser) JIT og JIC? Definition af koncepter og service-krav Returvarer - hvor bliver det af? Hvor ofte skal en miniload-skakt rengøres? Er en gang om året tilstrækkeligt? Sterilforsyning kan være centraliseret - ingen problemer i at anvende f.eks. miniload til sterilvare Affald og urent håndteres decentralt

IHL-konceptbeskrivelse. April 2014 Af Copenhagen Living Lab

IHL-konceptbeskrivelse. April 2014 Af Copenhagen Living Lab IHL-konceptbeskrivelse April 2014 Af Copenhagen Living Lab 1 Indhold Del 1: Intelligent hospitalslogistik: Formål - Baggrund Teknisk fundament Brugerdreven innovation - Værdiperspektiver Value Proposition

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Nye koncepter til mobile tandklinikker

Nye koncepter til mobile tandklinikker Bachelorprojekt Nye koncepter til mobile tandklinikker Dato: 20/12-2010 Student: Nikolaj Apitz s053871 Vejleder: Claus Thorp Hansen Studieretning: Design og innovation Institut: DTU Management Projektperiode:

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

SENGERENGØRING PÅ DANSKE

SENGERENGØRING PÅ DANSKE SENGERENGØRING PÅ DANSKE HOSPITALER - KORTLÆGNING AF PRAKSIS OG FREMTIDSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion... 2 Konklusion... 3 Udviklingsscenarier... 5 Fremtidens dominerende rengøringspraksis...

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

Frostsikring af udhuse

Frostsikring af udhuse Frostsikring af udhuse Under den kraftige kulde vi havde vinteren 2011/12, havde flere beboere problemer med frosne vandrør i udhusene. Derfor har bestyrelsen besluttet at udarbejde denne guide, som forhåbentligt

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland er

Nyt Hospital Nordsjælland er Nyt Hospital Nordsjælland er Nyt Hospital Nordsjælland er en Roskilde Festival. En stram back-end, styret flow og klar zonedeling tillader forskellighed og udfoldelse for alle et tilsyneladende kaos. Agoraen

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

lærermateriale Mellemtrin

lærermateriale Mellemtrin lærermateriale Mellemtrin Hi Five Lærermateriale Mellemtrin 1.udgave 1. oplag 2012 Center for Interventions Forskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Øster Farimagsgade 5 A

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver

HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver HAT - Afrapportering fase 2 Celle- & Vævsprøver Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase 1.... 2 2) Beskrivelse af pilottesten: hvad er testet, hvordan?... 3 Hvad...

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Siloanlæg til træpiller

Siloanlæg til træpiller Teknisk vejledning Siloanlæg til træpiller Juli 2007 Udgivet af Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6 2600 Glostrup Tlf. 7741 1535 debra@energibranchen.dk Siloanlæg til træpiller 1. Lagring

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere