Markant stigning i ledigheden blandt unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markant stigning i ledigheden blandt unge"

Transkript

1 Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til samme kvartal sidste år, eller hvad der svarer til 61 procent. Sammenligner man ledigheden blandt de unge med ledigheden for resten af befolkningen, er det tydeligt at arbejdsmarkedskrisen rammer de unge langt hårdere. Unge under 3 år har en overledighed på 2 procent i 2. kvartal 29. På dagpengeområdet er det især de årige, der har oplevet den stigende arbejdsløshed, mens det på kontanthjælpsområdet er de helt unge under 25 år. af Privatøkonom Mie Dalskov 11. oktober 29 Analysens hovedkonklusioner Sammenlignes med resten af befolkningen har de unge under 3 år en klar overledighed. I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed. Dette svarer til knap hver tolvte i arbejdsstyrken. I forhold til 2. kvartal 28 er ledigheden vokset med 2. personer, eller hvad der svarer til 3,3 procent af arbejdsstyrken på et år. På dagpengeområdet er det især de årige, der har oplevet den stigende arbejdsløshed, mens det på kontanthjælpsområdet er de helt unge på under 25 år. Fordelt på a-kasser er det især byggefagenes a-kasser, der har fået mange ledige medlemmer under 3 år. Kontakt Privatøkonom Mie Dalskov Tlf Mobil Presseansvarlig Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Høj ledighed blandt unge under 3 år Ledigheden blandt unge under 3 år er i dag generelt højere end blandt resten af befolkningen. På kontanthjælpsområdet er det især de unge under 25 år, der har en højere ledighed end de øvrige aldersgrupper, mens det på dagpengeområdet er de årige. Ses der på den samlede ledighed, ligger den 1-3 procent højere for de unge under 3 år end for resten af befolkningen. Dette er vist i figur 1 og tabel 1. Figur 1. Ledige i procent af arbejdsstyrken, 2. kvartal Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Samlet ledighed Under 25 år år 3-66-årige Anm.: Figuren viser antal fuldtidsmodtagere af kontanthjælp og dagpenge i procent af arbejdsstyrken. Fordelt på aldersgrupper. Både ledige og aktiverede er talt med. Der er foretaget en korrektion af arbejdsstyrken således at både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere indgår. Anm.: Kontanthjælpsmodtagere dækker både kontant- og starthjælpsmodtagere. Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk. Tallene dækker 2. kvartal 29. Tabel 1. Bruttoledighed fordelt efter alder, 2. kvartal fuldtidspersoner af arbejdsstyrken Under 3 år 58,3 8,4 3 år og derover 146,9 6,6 Samlet 25,2 7, Anm.: Tabellen viser 1. fuldtidsmodtagere og procent af arbejdsstyrken (i samme aldersgruppe). Både kontanthjælpsmodtagere, starthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere er indregnet. Tabellen dækker bruttoledigheden dvs. både ledige og aktiverede er talt med. Der er foretaget en korrektion af arbejdsstyrken således, at både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere indgår. Tabel 2 viser den ledigheden for unge under 3 år fordelt på to aldersgrupper. Samlet set ligger ledigheden blandt de årige ligger på 9,5 procent af arbejdsstyrken, mens ledigheden blandt de unge under 25 år ligger på 7,7 procent. I 2. kvartal 28 var der 58. fuldtidsledige under 3 år, hvilket svarer til godt 8 procent af arbejdsstyrken. I forhold til samme periode sidste år er dette en stigning på 61 procent. En del af forklaringen på, at de helt unge under 25 år har en mindre ledighed end de årige, er at de helt unge enten bor hjemme hos forældrene og derfor ikke har behov for offentlig hjælp, men en anden del af forklaringen er også, at de unge måske er gået i gang med en uddannelse, hvis de ikke kan 2

3 finde arbejde. Derfor vil de unge under 25 år, der står uden arbejde, måske ikke optræde af de officielle ledighedstal, fordi de hverken modtager dagpenge eller kontanthjælp. Tabel 2. Samlet ledighed blandt unge under 3 år 1. fuldtidspersoner 2. kvartal 29 Ændring 2. kvt kvt. 29 af arbejdsstyrken 1. fuldtidspersoner af arbejdsstyrken Under 25 år 32, 7,7 12,9 3,2 67, år 26,3 9,5 9,2 3,3 53,6 I alt 58,3 8,4 22, 3,3 6,9 Anm: Tabellen viser fuldtidsmodtagere og procent af arbejdsstyrken (i samme aldersgruppe). Kontanthjælpsmodtagere dækker både kontantog starthjælpsmodtagere. Tabellen dækker bruttoledigheden dvs. både ledige og aktiverede er talt med. Der er foretaget en korrektion af arbejdsstyrken således at både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere indgår. Tabel 3 viser udviklingen i ledigheden for personer under 3 år fordelt på ledighedstype. I perioden 2. kvartal 28 til 2. kvartal 29 er antallet af dagpengemodtagere i gruppen af årige vokset med 6.3 personer, således at ledigheden i 2. kvartal 29 udgør 4,3 procent af arbejdsstyrken. På kontanthjælpsområdet er ledigheden størst blandt unge under 25 år, hvor næsten 25. fuldtidspersoner var ledige i 2. kvartal 29. Dette svarer til 6, procent af arbejdsstyrken i samme aldersgruppe. Tabel 3. Ungdomsledighed fordelt på type 1. fuldtidspersoner 2. kvartal 29 Ændring 2. kvt kvt. 29 af arbejdsstyrken 1. fuldtidspersoner 18,9 2,7 11,3 1,7 148,7 Under 25 år 7,1 1,7 5, 1,3 249, år 11,9 4,3 6,3 2,2 112,2 af arbejdsstyrken Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere 39,3 5,7 1,7 1,6 37,5 Under 25 år 24,9 6, 7,8 2, 45, år 14,4 5,2 2,9 1, 25,1 I alt 58,3 8,4 22, 3,3 6,9 Anm.: Tabellen viser fuldtidsmodtagere og procent af arbejdsstyrken (i samme aldersgruppe). Kontanthjælpsmodtagere dækker både kontantog starthjælpsmodtagere. Tabellen dækker bruttoledigheden dvs. både ledige og aktiverede er talt med. Der er foretaget en korrektion af arbejdsstyrken således at både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere indgår. Tabel 1 og 2 dækker både alle ledige på kontanthjælp og dagpenge, dvs. både de passive ledige og de aktiverede. Tabel 4 viser, at antallet af aktiverede unge under 3 år udgør 16.5 fuldtidspersoner i 2. kvartal 29. Af det samlede antal aktiverede i hele 2. kvartal udgør de unge en forholdsmæssig stor del, nemlig mere end en tredjedel. 3

4 Tabel 4. Antal aktiverede fordelt på alder 1. fuldtidspersoner Andele, pct. af arbejdsstyrken Under 3 år 16,5 33,8 2,4 3-6 år 32,4 66,2 1,4 I alt 48,9 1, 1,7 Anm: Tabellen viser fuldtidsmodtagere i aktivering i antal personer og procent af arbejdsstyrken (i samme aldersgruppe). Kontanthjælpsmodtagere dækker både kontant- og starthjælpsmodtagere. Der er foretaget en korrektion af arbejdsstyrken således at både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere indgår. Flest ledige unge på LO-området To tredjedele af de godt 19. dagpengemodtagere i 2. kvartal 29 er forsikret i LO-forbundene. 17 procent af de ledige kommer fra de gule a-kasser, og 11 procent er medlem i AC-gruppen. FTF og de øvrige a-kasser står for 5 procent af dagpengemodtagere. Dette er vist i figur 2. Figur 2. Fordeling af dagpengemodtagere under 3 år, 2. kvartal Øvrige FTF AC "Gule" a-kasser LO Anm.: Figuren viser fordelingen af det samlede antal fuldtidsmodtagere af dagpenge i 2. kvartal 29. Både ledige og aktiverede er talt med. Personer under 3 år Det er især a-kasserne på byggeområdet, der har oplevet den store stigning i ungdomsledigheden. For Byggefagenes a-kasse er antallet af fuldtidsledige næsten femdoblet, mens Træ-Industri-Byg har oplevet en syvdobling i antallet af dagpengemodtagere. Omvendt har den stigende ledighed ikke ramt HK og FOA i nær så høj grad. Forklaringen på den store forskel a-kasserne imellem er medlemmernes arbejdssteder. De a-kasser, der typisk forsikrer medlemmer i den offentlige sektor, har ikke nær så mange ledige medlemmer, som de mere konjunkturfølsomme a-kasser, der forsikrer lønmodtagere i f.eks. byggeriet, industrien og serviceerhvervene. 4

5 Tabel 5. Fuldtidsledige dagpengemodtagere fordelt på a-kasse, unge under 3 år 2. kvartal 29 Ændring, 2. kvt kvt personer LO ,8 Faglig Fælles (3F) A-kasse ,2 HK /Danmarks A-kasse ,4 Træ-Industri-Bygs A-Kasse ,3 Metalarbejdernes A-Kasse ,5 FOA - Fag og Arbejdes A-kasse ,1 Byggefagenes A-Kasse , Teknikernes A-Kasse ,1 Fødevareforbundet NNF s A-kasse ,7 El-Fagets A-Kasse ,4 Øvrige LO ,3 FTF ,7 FTF- A-kasse , BUPL, A-kasse , Danmarks Lærerers Fælles A-kasse (DLF-A) ,1 IT-fagets & Merkonomernes A-kasse ,8 Danske Sundhedsorganisationers A-kasse ,1 AC ,6 A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog ,6 Akademikernes A-Kasse ,5 Magistrenes A-Kasse ,2 Ingeniørernes A-Kasse ,6 CA, A-kasse ,9 "Gule" a-kasser ,9 Kristelig A-Kasse ,4 Danske Lønmodtageres A-kasse ,3 ASE ,7 Frie Funktionærers A-kasse , Øvrige ,9 Uoplyst ,8 I alt ,9 Anm.: Tabellen viser udviklingen i antallet af fuldtidsmodtagere fordelt på a-kasser. Både ledige og aktiverede er talt med. Personer under 3 år 5

6 De unge skal væk fra ledighed og ind på uddannelserne Analysen viser, at der siden 2. kvartal 28 har været en markant stigning i ledigheden blandt unge under 3 år. Næsten 6. unge var i 2. kvartal 29 ramt af ledighed, hvilket svarer til hver tolvte i arbejdsstyrken. Som vi har set siden efteråret 28, så er det oftest de ufaglærte og dem med mindst erfaring, der først mister arbejdet, når ledigheden vokser. Samtidig viser AEs prognoser for fremtidens efterspørgsel på arbejdsmarkedet, at der bliver mangel på uddannet arbejdskraft men overskud af ufaglært arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at alle unge får en uddannelse, inden de træder ud på arbejdsmarkedet, og de unge, der nu er kommet ud i ledighed, skal tilbage på skolebænken. Ingen ung under 3 år skal være på arbejdsmarkedet uden en uddannelse. Der er også behov for en indsats i forhold til de nyuddannede, så de kan bide sig fast på arbejdsmarkedet. Netop her vil en vækstpakke kunne stimulere den økonomiske vækst, så der igen bliver efterspørgsel efter nyuddannet arbejdskraft. Det er et kæmpe problem, hvis ungdomsledigheden får lov til at bide sig fast, da vi dermed risikerer at miste en hel generation af dimittender. 6

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Arbejdsmarkedet under & efter krisen Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Ledigheden blandt nyuddannede er særlig følsom over for ændringer i konjunkturerne. Typisk er ledigheden

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Benchmarking af a-kasserne

Benchmarking af a-kasserne Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 141 Offentligt PENSIONSSTYRELSEN Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Udgiver: Pensionsstyrelsen

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere