KOLORIT Sjette klasse Grundbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLORIT Sjette klasse Grundbog"

Transkript

1 IJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ ,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå KOLORIT Sjette klasse rundbog f Ole reil; Thomas Kaas ette er en pdf-fil med Kolorit 6, grundbog ilen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder. ilen må ikke videre distribueres

2 Ole reil Thomas Kaas L K0L0rit MTMTIK OR SJTT KLSS grundbog

3 L K0L0rit 1.udgave 1.oplag yldendalske oghandel, Nordisk orlag /S, København MTMTIK OR SJTT KLSS grundbog orlagsredaktion: Louise ilskov, Jesper rænde, Stine Kock,Tine riis Scheby Omslag og grafisk tilrettelæggelse: rk. Madsen Tegninger: 2Krogh:s.67 n,s.68,s.99,s.100 n,s.101 th,s.102 m,s.10,s.12,s.12,s.126 Theis ndersen:s.1 ø Jon Ranheimsæter: s. 110 Karen orch: lle øvrige Kort: John owlie:s.17,s.11 Venligst udlånt af anmarks Tekniske Universitet: s. 20 yveke Meier og lice Rosenstand: s. MI:s.1 otos: yldendals billedbibliotek: s.7 oci/spl: s. 12 2Krogh efter forlæg fra ansk Politi: s. 0 oci/spl: s. ntv Ladefoged Joachim: s. 66 øth oci/spl: s. 68 yldendals billedbibliotek/lin Rand Nielsen: s. 71 yldendals billedbibliotek/jørgen Jensen: s. 86 Mottlau Michael: s. 10 Scanpix/orbis/enis Scot: s. 111 hristiansen /S:s.112 Psidirekt: s. 11 øtv orbis/zefa/ridmar amm: s. 11 øth oci/spl: s. 119 ntv Scanpix/orbis: s. 119 nth x Transport: s. 127 oci/spl/eorge ernard: s. 129 Sony enmark: s. 17 Toshiba urope: s. 17 Samsung: s. 17 lectronic rts anmark: s.10 Søren Lundberg: lle øvrige Prepress og tryk: Narayana Press (ISN-1: ) ISN Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner,der har indgået aftale med OPY-N,og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Til 6. klasse hører: Kolorit matematik for sjette klasse grundbog Kolorit matematik for sjette klasse rød arbejdsbog Kolorit matematik for sjette klasse grøn arbejdsbog Kolorit Lærerens ressourcebog sjette klasse Kolorits hjemmeside:

4 rundbogen indeholder 20 kapitler irkler side 1 e naturlige tal side 9 Koordinatsystem side 17 Statistik side 2 Ligedannede figurer side øjde- og landmåling side 1 røk,decimaltal og procent side 9 real side 7 Polyedre side 6 Regn med brøker og decimaltal... side 7 vor mange? side 8 Tal fra avisen side 91 Matematisk tegning side 99 Ligninger og formler side 107 ekorationer side 11 Rumfang side 12 Sandsynlighedsregning side 129 Procent side 17 Sammenhænge side 1 Negative tal side 19

5 Signaturforklaring I skal arbejde med siderne i grundbogen på forskellige måder. Symbolet i øverste højre hjørne fortæller, hvordan I skal arbejde. Symbolet fortæller,at siden er en fællesside.et betyder,at I skal diskutere opgaverne på siden i klassen eller evt.i større grupper.nye ord bliver forklaret, og I skal bl.a. arbejde med at finde regneregler og metoder. Symbolet fortæller, at det er en gruppeside. ruppesiderne indeholder opgaver, der handler om, hvordan matematikken kan bruges i forskellige sammenhænge.er er spil på mange af siderne eller opgaver,hvor I skal bruge fx sømbræt, computer eller andre materialer. Symbolet fortæller,at det er en aleneside.et betyder,at I hver især skal arbejde med opgaver,der handler om det nye,i har lært.siderne er altså gode til at arbejde videre med nye ord, regler og regnemetoder. en sidste side i hvert kapitel er en lektieside.på lektiesiderne er der blandede opgaver,som handler om matematik,i har arbejdet med tidligere.opgaverne kan fx laves hjemme. ftal med jeres lærer,hvilke opgaver I skal lave. RJSO 1 Symbolet fortæller,at I skal bruge rød arbejdsbog.tallene viser,hvilke sider I skal arbejde med i arbejdsbogen. I arbejdsbogen skal I arbejde videre med det nye,i har lært.

6 Tegn cirkler Med lineal Med snor Med skabelon Med passer fsæt et punkt på et stykke papir. Prøv at tegne alle de punkter,der ligger cm fra punktet. eskriv jeres tegning med ordene centrum, radius og diameter. radius centrum diameter Tegn cirkler med skabelon, fx en kop. vordan kan I finde centrum? Tegn cirkler med passer. Vælg nogle af målene herunder som radius. 1,7 cm 2 cm 2,9 cm, cm,6 cm cm,6 cm cm Øverst kan I se forskellige måder at tegne cirkler på. Tegn først cirkler med lineal og bagefter med snor. vilke fordele og ulemper er der ved at bruge lineal? Snor? Mål diameteren på de cirkler, I har tegnet. vad er sammenhængen mellem radius og diameter? I R K L R 1

7 OPV 1 Tegn en cirkel med radius cm. 1, cm. 2, cm., cm. OPV Tegn cirkelmønstrene,så radius i alle cirkler bliver dobbelt så stor. OPV 2 vad er radius i den største cirkel,du kan tegne på et -papir, der ikke er foldet? er foldet en gang? er foldet to gange? OPV Tegn de olympiske ringe så store,at de netop kan være på et -papir. OPV vad kan cirklernes radius være,hvis mønstret netop skal kunne være på et -papir? Tegn mønstret. 2 I R K L R RJSO 1

8 el cirkler t linjestykke mellem to punkter på en cirkels periferi kaldes en korde. Korden deler cirkelskiven i to områder. korde vis der er afsat flere punkter på periferien,kan der tegnes flere korder, og så bliver cirkelskiven delt i flere områder. periferi cirkelskive ksempel: vis der er afsat fire punkter, kan der tegnes seks korder, og så bliver cirkelskiven delt i otte områder. Opgave 1 orestil jer,at der er afsat tre punkter på en cirkels periferi. vor mange korder kan der tegnes? vor mange områder bliver cirkelskiven delt i? Kontroller jeres svar ved at tegne. Opgave 2 Tegn en cirkel,og afsæt fem punkter på periferien. Tegn alle korder mellem de fem punkter. vor mange bliver der? vor mange områder bliver cirkelskiven delt i? Opgave Tegn skemaet,og udfyld det. ntal punkter ntal korder ntal områder 2 Prøv, uden at tegne, at forudsige, hvor mange korder og områder der bliver med seks punkter afsat på periferien. Tegn en cirkel,afsæt seks punkter,og find antallet af korder og områder. ik det,som I forudsagde? Prøv, uden at tegne, at forudsige, hvor mange korder der bliver med ti punkter afsat på periferien. Prøv efter. ik det, som I forudsagde? I R K L R

9 Omkredsen af en cirkel er er en sammenhæng mellem cirklens diameter og cirklens omkreds. Jo større diameter, jo større omkreds. I skal beskrive sammenhængen med tal,så I kan bestemme en cirkels omkreds,når I kender cirklens diameter og omvendt. Mål diameter og omkreds af mange forskellige cirkler. Skriv jeres resultater i et skema som det øverst på side. rug evt. regneark. eregn omkreds : diameter for hver cirkel, og skriv jeres resultater i skemaet. I R K L R

10 vis I kunne måle helt præcist, og hvis I regner rigtigt,vil omkreds : diameter altid give det samme tal. iameter Omkreds Omkreds : diameter Tallet kaldes pi og skrives. er et græsk bogstav. vilken værdi har tallet ca.i jeres beregninger? Undersøg, hvilken værdi jeres lommeregner eller et regneark bruger for tallet. vordan kan I bestemme en cirkels omkreds,hvis I kender cirklens diameter? cirklens radius? vordan kan I bestemme en cirkels diameter, hvis I kender cirklens omkreds? Skriv jeres metoder til at beregne omkreds og diameter på en planche,der kan hænge i klassen. estem omkredsen af cirklerne. vad er diameteren ca.på en cirkel,der har omkredsen 10 cm? 20 cm? 0 cm? 1 m? 10 m? 1 km? 1 2 I R K L R

11 OPV 1 vad er en cirkels omkreds,når diameteren er 6 cm? 12 cm? 1 m? 00 m? 1 km? km? OPV 6 t rundt bord har en radius på 60 cm. vad er bordets diameter? vad er bordets omkreds? vor meget bordplads har hver person, hvis der sidder seks rundt om bordet? OPV 2 vad er en cirkels omkreds,når radius er 6 cm? 10 cm? 1 cm? 20 cm? 0, cm? 1 m? OPV vad er en cirkels diameter, når omkredsen er,1 cm? cm? 0 m? 0 km? vor mange kan der sidde rundt om bordet, hvis hver person skal have mindst 80 cm bordplads? OPV 7 Mål diameteren på fem forskellige runde ting. eregn omkredsen, og skriv resultaterne i et skema. Ting iameter Omkreds fsæt dine resultater i et koordinatsystem,og tegn en ret linje så tæt på punkterne som muligt. 0 cm? 100 m? OPV estem omkredsen af de fire mønter omkreds i cm OPV Jorden har en radius på ca.678 km ved ækvator. vad er jordens omkreds? diameter i cm Mål diameteren på fem andre runde ting,og brug den rette linje til at aflæse omkredsen. Skriv jeres resultater i skemaet. 6 I R K L R RJSO 2,

12 Undersøgelser med cirkler Opgave 1 Læg to ens mønter som vist til venstre. vilken vej vender den øverste mønt, hvis den drejes halvvejs rundt om den nederste? æt først, og prøv bagefter. Prøv at forklare, hvorfor det gik sådan. Tegningen til højre kan måske give en ide. vilken vej vil den øverste mønt vende, hvis den drejes hele vejen rundt om den nederste? Opgave 2 Når to cirkler overlapper hinanden, bliver der tre områder. Tegn tre cirkler,så der bliver fem områder. syv områder. Tegn fire cirkler, så der bliver 1 områder. vilke andre antal områder kan der blive med fire cirkler? 1 2 Opgave I 1870 blev væltepeteren opfundet. Pedalerne sad direkte på det kæmpestore forhjul.når pedalerne blev drejet en omgang,rullede forhjulet også en omgang. n væltepeter blev lavet, så radius på forhjulet svarede til kundens benlængde. vor langt ville I ca.kunne køre på en omdrejning på en væltepeter? Tegn en væltepeter, hvor baghjulet ruller fem gange,hver gang forhjulet ruller en gang. I R K L R 7

13 L e k t i e s i d e n Opgave 1 Regn mindst 10 stykker K L Opgave orlæng eller forkort brøkerne, så de får samme nævner. og 8_ 12 Opgave 6 ind gennemsnittet af tallene.,7,9 11,1, M og 6,9,12, N _ 10 og 12,1,2, O 612 6_ 2 og _ 12 10, P 12 1 og 7 100, Q 8 67, 18 og 6_ 6 1,1,2,2 I J R S T Opgave Løs mindst 6 af ligningerne. x 10 = 1 26,9 x = 19 0,1, 2 Opgave 7 Lav en tegning, der viser: 10% 2% Opgave 2 frund tallene til nærmeste tier I J Opgave yg en figur af centicubes, og tegn en isometrisk tegning af den. I J K = x + x = 0 21 :x = = x : 100 x = 22 x 999 = 122 = x 1 = 12 x x :7 = 7 99% % Opgave 8 Tegn en firkant,der har to vinkler på hver 60. e to sidste vinkler skal være lige store. vor stor er hver af de to sidste vinkler? Opgave 9 Skriv mindst fem tal,der er større end 0, og mindre end 0,7. 8 I R K L R

14 Talfølger Primtal Trekanttal Kvadrattal ibonaccital n talfølge er et uendeligt antal tal i en bestemt rækkefølge. Øverst kan I se begyndelsen af fire talfølger, der alle består af naturlige tal. I skal undersøge, hvordan talfølgerne fortsætter. Skriv de ti første tal fra hver talfølge i et skema (kopiark 1). Nr. Primtal Trekanttal Kvadrattal ibonaccital ind tal nr.11 og tal nr.1 i hver talfølge. eskriv systemet i den måde, trekanttallene, kvadrattallene og fibonaccitallene fortsætter på. vilken af de fire talfølger vokser hurtigst til 100? Til 1000? vad er forskellen mellem trekanttal nr. 2 og kvadrattal nr. 2, mellem trekanttal nr. og kvadrattal nr.,mellem nr. osv.? vad opdager I? N T U R L I T L 9

15 OPV 1 ortsæt systemet.tegn trin og trin. rug evt. isometrisk papir. OPV Skriv ti kvadrattal som summen af to trekanttal. ksempel:2 = OPV Trin 0 Trin 1 Trin 2 Trin vor mange røde punkter er der på hvert trin? Skriv antallene i rækkefølge. vad kaldes talfølgen? vor mange trekanter er der på hvert trin? Skriv antallene i rækkefølge, begynd med trin 1. vad kaldes talfølgen? OPV 2 Tabeller er også talfølger. Udfyld et skema med 2-,-,-,6- og 8-tabellen. Nr. 2- tabellen - tabellen tabellen 6- tabellen Sammenlign 2- og -tabellen. vad kan du sige om de to talfølger? 8- tabellen Summen af de to mindste naturlige tal er =.vad er summen af de tre mindste naturlige tal? vad er summen af de fire mindste naturlige tal? e fem mindste? Se på dine resultater. vad opdager du? OPV Summen af de to mindste ulige tal er 1 + =.vad er summen af de tre mindste ulige tal? vad er summen af de fire mindste ulige tal? e fem mindste? Se på dine resultater. vad opdager du? OPV 6 Skriv de ti første kvadrattal som potenser. vad er kvadrattal nr. 100? Sammenlign - og 6-tabellen. vad kan du sige om de to talfølger? vilket nr. kvadrattal er ? arv de felter i skemaet,hvor der er tal, som både 2 og går op i. Skriv tallene i rækkefølge. vad kaldes talfølgen? OPV 7 Skriv de 20 første fibonaccital. vilke af de ti første fibonaccital er også primtal, trekanttal eller kvadrattal? 10 N T U R L I T L RJSO

16 Undersøg de naturlige tal e tal,der går op i 10,kaldes divisorer i er fx divisor i 10. Opgave 1 vilke andre divisorer har 10? vilke divisorer har 2? 18? 8? r divisor i 1? 17? 21? vilke tal er divisor i? vor mange divisorer har et primtal? vilket tal mellem 1 og 100 har flest divisorer? or nogle få naturlige tal,fx 6,gælder der en speciel regel. ivisorerne i 6 er 1,2, og 6. vis I lægger divisorerne, bortset fra 6, sammen, bliver resultatet = 6. Når et tal er summen af sine divisorer,bortset fra tallet selv, kaldes det et fuldkomment tal. Opgave 2 ind alle ni divisorer i 6. Læg divisorerne, bortset fra 6, sammen. r 6 et fuldkomment tal? ind alle ni divisorer i 100. r 100 et fuldkomment tal? Vis,at 96 er et fuldkomment tal. ortset fra tallet 6 findes der kun et andet fuldkomment tal, som er mindre end 100. Prøv at finde tallet Opgave Nogle primtal har en makker. x er 17 og 71 makkere,fordi de begge er primtal, der består af de samme cifre i forskellig rækkefølge. Mellem 10 og 100 er der fire andre makkerpar. Prøv at finde dem. RJSO N T U R L I T L 11

17 ibonaccis talfølge 0 måneder 1 måned 2 måneder måneder måneder ibonacci var en berømt italiensk matematiker,som levede fra ca.117 til ca ibonacci undersøgte bl.a.,hvor hurtigt en bestand af kaniner vokser. Kaniner kan få unger,når de er to måneder gamle. ibonacci regnede med, at kaninpar, der har nået den alder,får to unger hver måned. fter to måneder bliver et kaninpar derfor til 2 kaninpar. vor mange kaninpar forventes der at være efter fem måneder? fter seks måneder? vordan fortsætter udviklingen frem til ti måneder? Udfyld et skema, eller brug regneark til at holde regnskab. Måneder Nyfødte kaninpar Kaninpar (1 måned gamle) Voksne kaninpar (over 2 måneder gamle) I alt Øverst kan I se, hvordan bestanden vokser, hvis det går, som ibonnaci forventede. orklar, hvorfor det forventes, at der efter tre måneder er kaninpar og efter fire måneder er kaninpar. Se på kolonnen I alt.vad hedder talfølgen? vordan vil det gå med antallet af kaniner ifølge ibonnaci? Tror I,det passer i virkeligheden? vad tog ibonnaci ikke hensyn til? 12 N T U R L I T L

18 ibonaccital i naturen vor mange bier i hver generation? vor mange kronblade? un an vor mange spiraler? vor mange spiraler? an-bier stammer fra æg, der ikke er blevet befrugtet,så en han-bi har kun en forælder en hun. un-bier stammer fra æg,der er blevet befrugtet,så en hun-bi har to forældre en han og en hun. illedet øverst til venstre viser en han-bis forfædre flere generationer tilbage. Sammenlign antallet af bier i hver generation med ibbonaccis talfølge. vordan passer det sammen? På mange planter er antallet af kronblade et fibonaccital. Se billedet øverst til højre. På en ananas er der rækker,der snor sig som spiraler op ad frugten. er findes et antal spiraler,som snor sig fra venstre mod højre og et antal spiraler, som snor sig fra højre mod venstre. ntallet af spiraler, der går fra venstre mod højre og fra højre mod venstre,er næsten altid to fibonaccital,der kommer efter hinanden i talfølgen. Ofte er der fem spiraler fra venstre mod højre og otte spiraler fra højre mod venstre. Prøv også at undersøge antallet af spiraler på grankoglen. RJSO 6 N T U R L I T L 1

19 uisinaireklodser og talfølger I skal bygge rektangler med cuisinaireklodser eller centicubestænger, der er 2 cm høje. I kan også vælge at tegne på kvadratpapir. Rektanglerne skal have højden 2 cm,men længderne skal være forskellige. vis rektanglet skal være 1 cm langt,kan I kun bygge på én måde. vis rektanglet skal være 2 cm langt,kan I bygge på to forskellige måder. Længde i cm yggemåder ntal Opgave 1 På hvor mange forskellige måder kan I bygge et rektangel,der er cm langt? cm langt? Udfyld skemaet (kopiark 2). Prøv at forudsige på hvor mange forskellige måder,man kan bygge et rektangel,der er 10 cm langt N T U R L I T L

20 Opgave 2 I skal bruge alle cuisinaireklodser, undtagen den mindste, eller centicubestænger i længder fra 2-10 cm. I kan bygge en stang,der er 6 cm lang,på flere måder. I skemaet er vist to forskellige måder. På hvilke andre måder kan I bygge en stang, der er 6 cm lang? På hvilke måder kan I bygge en stang,der er 7 cm lang? Udfyld skemaet (kopiark ). Prøv at forudsige, på hvor mange forskellige måder I kan bygge en stang,der er 12 cm lang. Længde i cm yggemåder ntal Længde i cm yggemåder ntal Opgave I skal bruge de to mindste cuisinaireklodser eller centicubestænger på 1 cm og 2 cm. På hvilke forskellige måder kan I bygge en stang,der er cm lang? åde løsninger,hvor I kun bruger en af klodserne og løsninger, hvor I bruger begge klodserne, tæller. Udfyld skemaet (kopiark ). Prøv at forudsige, på hvor mange forskellige måder I kan bygge en stang,der er 10 cm lang. N T U R L I T L 1

21 L e k t i e s i d e n Opgave 1 Regn mindst 10 stykker. 0 :10 K 2,6 : : : :10 L M N O P 0, , : ,19 :10 22, Opgave vor mange minutter er der til kl.11.0,når kl.er 10.8? 9.? 10.29? Opgave eregn omkredsen af hver cirkel. 8.? Opgave 7 Skriv tallene som potens Opgave 8 vilke af figurerne er regulære polygoner? :100 Q 0, :10, 10 R 0, :100 I, 100 S 0, J 2,6 :10 T 0, Opgave 2 Skriv, hvor mange procent af cirklen der ca.er farvet i hver farve. Opgave Skriv mindst tre divisionsstykker,der giver resultatet 1. Opgave 6 Tegn en figur, der har arealet: 6 cm 2 11 cm 2 cm 2 8 cm 2 12 cm 2 7,2 cm 2 16 N T U R L I T L

22 Koordinatsystemet 2. kvadrant 1. kvadrant y-aksen 2 1 M x-aksen I 1 J 2 K L Koordinatsystemet til venstre har to akser, førsteaksen og andenaksen, der også kaldes x-aksen og y-aksen. e to akser deler koordinatsystemet i fire områder,der kaldes 1. kvadrant, 2. kvadrant,. kvadrant og. kvadrant. t punkt i koordinatsystemet har et koordinatsæt (x,y), hvor x er førstekoordinaten, og y er andenkoordinaten. Koordinatsættet fortæller, hvor punktet er placeret i koordinatsystemet.. kvadrant. kvadrant ind koordinatsættene til punkterne -M. ind koordinatsættene til de andre punkter, der ligger i 1. kvadrant. 2. kvadrant.. kvadrant.. kvadrant. vad er fælles for koordinatsættene til punkter, der ligger i 1. kvadrant? 2.kvadrant?.kvadrant?. kvadrant? på x-aksen? på y-aksen? KO O R I N T S YS T M 17

23 OPV 1 Skriv koordinatsættene til punkterne. y-aksen 2 1 x-aksen M I 2 L J K OPV Tegn et koordinatsystem som i opgave 1, og afsæt punkterne. (1, ),( 1, ),(,),(,0), (0, 1),( 2,0),(,2),(, ),I(,), J( 1, 1),K( 2, 2 ),L( 2,),M( 22, 2). vilke punkter ligger i 1.kvadant? 2. kvadrant?. kvadrant?. kvadrant? På x-aksen? På y-aksen? OPV Skriv koordinatsættet til et punkt, som får de røde punkter til at være hjørnepunkter i et kvadrat. OPV 2 Tegn koordinatsystemet og figuren. Skriv koordinatsættene til figurens hjørnepunkter. Læg 2 til hver x-værdi og hver y-værdi, og tegn de nye punkter i samme koordinatsystem. vad sker der med figuren? de blå punkter til at være hjørnepunkter i et rektangel. de sorte punkter til at være hjørnepunkter i en retvinklet trekant. de grønne punkter til at være hjørnepunkter i et parallelogram. de orange punktertil at danne en stjerne. y-aksen y-aksen 2 1 x-aksen Skriv koordinatsættene til hver figurs hjørnepunkter. x-aksen KO O R I N T S YS T M RJSO 7,8,9

24 Koordinatbingo I skal være -6 spillere og en opråber. ver spiller stiller centicubes i samme farve på 12 punkter på sin koordinatbingoplade. Opråberen trækker en brik med et koordinatsæt (kopiark ) og siger det højt. vis en spiller har en centicube stående på det punkt,der bliver råbt op,skifter spilleren den ud med en centicube i en anden farve. Vinder er den spiller, som først får skiftet alle sine centicubes ud. Opråberen kontrollerer vinderpladen. 6 y-aksen 2 1 x-aksen KO O R I N T S YS T M 19

25 Linjer i koordinatsystemet y-aksen x-aksen ind koordinatsættene til de røde punkter. vordan ligger de røde punkter i koordinatsystemet? vad er fælles for koordinatsættene til de røde punkter? ind koordinatsættene til andre punkter, der ligger på samme måde i koordinatsystemet. vad kan I sige om koordinatsættene til punkter,som ligger over denne linje? under denne linje? ind koordinatsættene til de blå punkter. vordan ligger de blå punkter i koordinatsystemet? vad er fælles for koordinatsættene til de blå punkter? ind koordinatsættene til andre punkter, der ligger på samme måde i koordinatsystemet. vad kan I sige om koordinatsættene til punkter,som ligger til venstre for denne linje? til højre for denne linje? 20 KO O R I N T S YS T M

26 Spejlinger i koordinatsystemet y-aksen 2 1 x-aksen Tegn koordinatsystemet og parallelogrammet. ind koordinatsættene til parallelogrammets hjørnepunkter. Spejl parallelogrammet i x-aksen. Kald hjørnepunkterne for 1, 1, 1, 1. ind koordinatsættene til de fire hjørnepunkter. Tegn to figurer i et koordinatsystem, og find koordinatsættene til figurernes hjørnepunkter. Spejl figurerne i x-aksen og y-aksen, og find koordinatsættene til de nye figurers hjørnepunkter. Spejl parallelogrammet,, i y-aksen. Kald hjørnepunkterne for 2, 2, 2, 2. ind koordinatsættene til de fire hjørnepunkter. vad kan I sige om koordinatsættene til hjørnepunkterne,når I spejler en figur i x-aksen? y-aksen? RJSO 10 KO O R I N T S YS T M 21

27 OPV 1 Tegn fra punkt til punkt i et koordinatsystem. (,2) ( 1,2) ( 1, 2) (, 2) (,2) y-aksen vilken figur har du tegnet? x-aksen Tegn figurens diagonaler. Skriv koordinatsættet til skæringspunktet mellem diagonalerne. OPV 2 Tegn koordinatsystemet fra opgave 1. Skriv fem koordinatsæt,hvor x-koordinaten har værdien, og afsæt punkterne til koordinatsættene i koordinatsystemet. Tegn en linje gennem punkterne, og spejl linjen i y-aksen. Skriv fem koordinatsæt,hvor y-koordinaten har værdien, og afsæt punkterne til koordinatsættene i det samme koordinatsystem. Tegn en linje gennem punkterne. Spejl linjen i x-aksen. Skriv koordinatsættene til linjernes skæringspunkter. OPV y-aksen OPV x-aksen Tegn fra punkt til punkt i et koordinatsystem. (2,) (2,) (,) (,7) (6,7) (6,) (8,) (8,) (6,) (6,1) (,1) (,) (2,) Spejl figuren i x-aksen. Skriv koordinatsættene til den nye figurs hjørnepunkter. Spejl figuren i y-aksen. Skriv koordinatsættene til den nye figurs hjørnepunkter. 22 KO O R I N T S YS T M

28 Tegn figurer ved at spejle 6 y-aksen 2 1 x-aksen Opgave 1 Tegn koordinatsystemet øverst. Spejl den røde figur i x-aksen,så der dannes et rektangel. Skriv koordinatsættene til rektanglets hjørnepunkter. Opgave 2 Tegn figurer i et koordinatsystem, som kan spejles i x-aksen,så der dannes et kvadrat. en ligebenet trekant. Spejl figurerne. Skriv koordinatsættene til figurernes hjørnepunkter. Opgave Tegn figurer i et koordinatsystem, som kan spejles i x-aksen,så der dannes en femkant. sekskant. syvkant. ottekant. Spejl figurerne. Skriv koordinatsættene til figurernes hjørnepunkter. KO O R I N T S YS T M 2

29 L e k t i e s i d e n Opgave 1 Regn mindst 10 stykker. 2 I : (6 + 2) ( + 7) 1 (8 + 7 ) : : Opgave 2 rug isometrisk papir. Tegn en kasse med rumfanget: 27 cm 6 cm 72 cm Opgave Tegn mønstret. Opgave Tegn en perspektivtegning af en vej med biler på. Opgave 6 n cirkusmanege har en radius på 6 meter. vor mange meter er omkredsen? en store viser på et ur er 2 cm lang.vor langt bevæger viserens spids sig ca.på en time? Opgave 7 orlæng brøkerne,så nævneren bliver 10 eller _ J : : : _ 0 K L : : : + 10 : Opgave vor meget er af 0 kr.? _ 2 19 _ 20 M N O P Q R S ( + 10) : : : 72 :8 : af 60 kr.? af 0 kr.? af 68 kr.? af 66 kr.? af 777 kr.? af 86 kr.? 9 af 891 kr.? Opgave 8 Tegn et kvadrat,der har omkredsen: 16 cm 20 cm 18 cm Opgave 9 vilke to tal giver 2, når de ganges? ind mindst tre forskellige løsninger. 2 KO O R I N T S YS T M

30 Tal om 6.b ntal personer i familierne Lone: enriette: mma: mil: Sia: Oskar: rederikke: hristina: Sissel: hmet: Kristian: Sara: nna: 2 Lucca: Ole: Louie: Mathias: Thomas: ysha: 6 aniel: 2 Tina: ntal kæledyr Lone: 1 enriette: mma: mil: 0 Sia: 1 Oskar: 0 rederikke: 2 hristina: 0 Sissel: 8 hmet: 0 Kristian: 1 Sara: 0 nna: 0 Lucca: 0 Ole: 1 Louie: 6 Mathias: 2 Thomas: 1 ysha: 0 aniel: 0 Tina: 0 ntal tv-apparater i hjemmene Lone: 1 enriette: 1 mma: 1 mil: 2 Sia: 2 Oskar: 2 rederikke: 2 hristina: 1 Sissel: 2 hmet: 1 Kristian: Sara: 0 nna: 1 Lucca: 1 Ole: Louie: Mathias: 2 Thomas: 1 ysha: 1 aniel: 1 Tina: 1 ntal minutters transport til skole Lone: enriette: 2 mma: mil: 10 Sia: 1 Oskar: rederikke: 20 hristina: 1 Sissel: 10 hmet: 1 Kristian: 10 Sara: 1 nna: 0 Lucca: Ole: 12 Louie: 2 Mathias: 20 Thomas: 1 ysha: aniel: 0 Tina: 20 Statistik bruges til at give overblik over undersøgelser med mange tal, der kan være uoverskuelige. vert tal kaldes en observation. Øverst kan I se resultaterne af fire undersøgelser, som 6.b har lavet. Observation yppighed yppighedstabellen viser antallet af personer i 6.b s familier. Lav hyppighedstabeller over resultaterne af de andre undersøgelser. rug evt. regneark. Tegn diagrammer over resultaterne af de andre undersøgelser. I kan beskrive observationerne med forskellige tal: hyppighed Tallene fra en hyppighedstabel kan vises med fx et pindediagram. observation Typetallet er den eller de observationer, der er flest af. Mindsteværdien er den mindste observation. Størsteværdien er den største observation. Variationsbredden er forskellen mellem mindsteværdien og størsteværdien. Middeltallet er observationernes gennemsnit. estem typetal, mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde og middeltal for hver af de fire undersøgelser. S TT I S T I K 2

31 OPV 1 Pindediagrammet viser resultatet af en undersøgelse om,hvor mange timer eleverne fra 6.a så fjernsyn en tilfældig dag vor mange elever er der i klassen? vad er undersøgelsens typetal? OPV 2 rug evt. regneark til opgaven. Tallene viser resultatet af 2 kast med en terning Lav en hyppighedstabel over de 2 kast. mindsteværdi? størsteværdi? Lav et pindediagram, der viser tallene fra hyppighedstabellen. vad er typetallet? antal elever mindsteværdien? størsteværdien? r resultatet af de 2 kast overraskende? timer middeltal? variationsbredde? variationsbredden? middeltallet? OPV Pindediagrammet viser resultatet af en undersøgelse om, hvor mange timer eleverne fra 6.c så fjernsyn en tilfældig dag OPV orestil dig,at du har kastet en terning 20 gange.vad vil du forvente bliver observationernes mindsteværdi? middeltal? antal elever timer vor mange elever er der i klassen? Sammenlign 6.c s undersøgelse med 6.a s fra opgave 1 ved at se på typetal, mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde og middeltal. størsteværdi? variationsbredde? OPV typetal? Kast en terning 20 gange. Skriv terningens øjental for hvert kast. eskriv dine observationer ved hjælp af mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde, middeltal og typetal. Sammenlign din beskrivelse med opgave. 26 S TT I S T I K RJSO 11,12

32 vor højt sprang de? lle elever i 6. klasse på en skole har sprunget højdespring. e var inddelt i grupper på ti elever. antal elever cm Opgave 1 Søjlediagrammet viser, hvor højt eleverne i en af grupperne sprang. Lav en liste med de ti højder. eskriv springene med typetal, mindsteværdi, størsteværdi, variationsbredde og middeltal. Opgave 2 vad kan højderne af hvert af de ti spring i en gruppe være, når middeltallet er 100? middeltallet er 10 og typetallet 110? middeltallet er 11,typetallet 10 og mindsteværdien 90? middeltallet er 11, typetallet 10 og variationsbredden 0? Opgave I skal være to hold. vert hold skal finde på ti højder, som en gruppe kunne have sprunget. Springene skal være højere end 80 cm og lavere end 160 cm og det må kun være tal,der har som divisor. Lav en hyppighedstabel over de højder,i har valgt. I skal nu prøve at gætte det andet holds ti højder. I må få fire oplysninger: typetallet, middeltallet, mindsteværdien og størsteværdien. Lav evt.flere gæt på de ti højder. vor mange højder gættede I rigtigt? RJSO 1 S TT I S T I K 27

33 vilke batterier er bedst? 6 antal batterier type 1 type timer iagrammet viser resultatet fra en undersøgelse af,hvor lang tid to forskellige batterimærker holder. Ti batterier af hvert mærke blev brugt til præcis det samme. I diagrammet er deres holdbarhed afrundet til nærmeste hele timer. ind, og sammenlign de to batterimærkers typetal. variationsbredde. middeltal. eskriv med jeres egne ord, hvad undersøgelsen viser om batterierne. r der noget undersøgelsen ikke viser om batterierne? r det typetallet,middeltallet eller variationsbredden, der er vigtigst at kende, når I sammenligner de to batterimærkers holdbarhed? vilket batterimærke er bedst? 28 S TT I S T I K

34 vilken håndboldspiller er bedst? Pindediagrammet viser to håndboldspilleres scoringsstatistik i en sæson med 0 kampe antal kampe antal mål spiller 1 spiller 2 Opgave 1 ind, for hver håndboldspiller, undersøgelsens typetal. middeltal. variationsbredde. Opgave 2 eskriv med jeres egne ord, hvad undersøgelsen viser om hver håndboldspiller. vad viser undersøgelsen ikke? Opgave Lav en hyppighedstabel over en håndboldspillers scoringer i en sæson med 0 kampe. Spilleren scorede i gennemsnit, mål i hver kamp og var meget stabil igennem hele sæsonen, bortset fra tre kampe, hvor hun ikke scorede. rug evt. regneark. Tegn et diagram,der viser tallene fra hyppighedstabellen. ind typetallet og variationsbredden. Opgave r det typetallet, middeltallet eller variationsbredden,der er vigtigst,når I skal vurdere de to håndboldspilleres evne til at score? S TT I S T I K 29

KOLORIT 4 Grundbog. Af Ole Freil; Thomas Kaas

KOLORIT 4 Grundbog. Af Ole Freil; Thomas Kaas JKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 23456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå KOLORT 4 rundbog f Ole reil; Thomas Kaas ette er en pdf-fil med Kolorit 4, grundbog ilen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 1 ISBN: 978-87-92488-15-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at: Noter til læreren side 1 I Trinmål for faget matematik står der bl.a. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, F+E+D ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014. Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan

Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014. Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014 Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan Sproglig bevidsthed i matematik undervisningen Sum er noget bierne gør, når de flyver i haven Negativ

Læs mere

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem 1 På tryk tryk

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Årsplan 7. klasse matematik 2012/2013 til lærerbrug

Årsplan 7. klasse matematik 2012/2013 til lærerbrug Årsplanen for 7. klasse udarbejdes i samarbejde mellem 7. klasses matematiklærere (Helle og Ditte). Overordnet er året inddelt i uger, hvor der til hver ugeforløb er et Tema. Organisering af matematikundervisningen:

Læs mere

Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå.

Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå. Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå. Hvis man fx samler de karakterer, der er givet til en eksamen i én stor bunke (se herunder), kan det være svært

Læs mere

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2012 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant.

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant. FP9 9.-klasseprøven Matematisk problemløsning December 2014 Et svarark er vedlagt til dette opgavesæt 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015 Kalkulus 1 - Opgaver Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis 20. januar 2015 Mængder Opgave 1 Opskriv følgende mængder med korrekt mængdenotation. a) En mængde A indeholder alle hele tal fra og med 1

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014 Brobygningsopgaver Den foreliggende opgavesamling består af opgaver fra folkeskolens afgangsprøver samt opgaver på gymnasieniveau baseret på de samme afgangsprøveopgaver. Det er hensigten med opgavesamlingen,

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 33 matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 matematik grundbog trin 1 ISBN: 978-87-92488-28-2 1. udgave som E-bog 2006 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Matematisk opmærksomhed

Matematisk opmærksomhed Tælle og systematisere tal. Tælle i trin på 5 og 10 Kender i nogle tal? Hvor mange forskellige tal kender I? (forskellen på tal og grundtal) Hvad kan I tælle til? Kender I nogle store tal? Kan I tælle

Læs mere

Lille Georgs julekalender 07. 1. december. Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden?

Lille Georgs julekalender 07. 1. december. Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden? 1. december Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden? Svar: 14 Forklaring: Der kan godt stå 14, f.eks. sådan: Men kunne der stå flere hvis man stillede dem endnu snedigere

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Funktioner. Funktioner Side 150

Funktioner. Funktioner Side 150 Funktioner Brug af grafer koordinatsystemer... 151 Lineære funktioner ligefrem proportionalitet... 157 Andre funktioner... 163 Kært barn har mange navne... 165 Funktioner Side 15 Brug af grafer koordinatsystemer

Læs mere

Matematik i anvendelse Undervisningen giver eleverne mulighed for at handle med fagligt overblik og dømmekraft i komplekse situationer med matematik

Matematik i anvendelse Undervisningen giver eleverne mulighed for at handle med fagligt overblik og dømmekraft i komplekse situationer med matematik MATEMATIK Matematik og regning er et af de meget fundamentale fag, som ligger til grund for så megen anden forståelse af den verden, vi befinder os i, dens lovmæssigheder, mønstre, sammenhænge og udvikling.

Læs mere

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr.

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr. FORKLARINGER TIL LOGIK & TAL KORT 121 2 ud af 3 deltagere må være børn, da der er dobbelt så mange børn som voksne. Derfor er der i alt 48 børn med på skovturen. 2 ud af 3 børn må være piger, da der er

Læs mere

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 5 Eksperimenter med areal og rumfang Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Areal og Rumfang 2 Red burhønsene. Vejledn. 3-7 Største

Læs mere

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Årsplan 1. klasse Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Bageriet Loppearabere marked ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger

Læs mere

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Programmet henvender sig til elever i indskoling. Det kan også benyttes af børn på højere klassetrin, som har behov for at få genopfrisket det grundlæggende i matematikken.

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Formel- og tabelsamling

Formel- og tabelsamling Formel- og tabelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie 2005 Grundskolen Formel- og tabelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Uddannelsesstyrelsens

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Sproginddragelse i matematikundervisningen Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Mål og fokusområder der skal indgå i planlægning og gennemførelse

Læs mere

>> Analyse af et rektangels dimensioner

>> Analyse af et rektangels dimensioner >> Analyse af et rektangels dimensioner Kommensurabilitet Tag et stykke kvadreret papir og klip ud langs stregerne et rektangel så nogenlunde stort og tilfældigt. Nu vil vi finde forholdet mellem længde

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Kære matematiklærer. Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven):

Kære matematiklærer. Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven): Kære matematiklærer Formålet med denne materialekasse er, at eleverne med konkrete materialer og it får mulighed for at gøre sig erfaringer, der kan føre til, at de erkender de sammenhænge, der gør sig

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK Redaktion og tilrettelæggelse af indhold for Skolestyrelsen: Lektor Hans Jørgen Beck,

Læs mere

1gma_tændstikopgave.docx

1gma_tændstikopgave.docx ulbh 1gma_tændstikopgave.docx En lille simpel opgave med tændstikker Læg 10 tændstikker op på en række som vist Du skal nu danne 5 krydser med de 10 tændstikker, men du skal overholde 3 regler: 1) når

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Kopiark til 9 af grundbogens kapitler

Kopiark til 9 af grundbogens kapitler Kopiark til 9 af grundbogens kapitler LÆRERVEJLEDNING KOPIARK # TAL OG ENHEDER Kopiark Metersystemet, omregning mellem enheder Metersystemet, omregning mellem enheder Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Lille Georgs julekalender 08. 1. december

Lille Georgs julekalender 08. 1. december 1. december Et digitalur viser 20:08. Hvor lang tid går der før de samme fire cifre vises igen (gerne i en anden rækkefølge)? 2. december Hvilket matematisk tegn kan anbringes mellem 2 og 3, således at

Læs mere

Tal og regning. 1 a 5 b 2 c 2 d 8 e 4 f 3 g 6 h 3. 3 a 2 b 5 c 3 d 3 e 2 f 12 g 2 h 7. 4 a 8 b 2 c 12 d 16 5... 7... 10. 6 2 og 5.

Tal og regning. 1 a 5 b 2 c 2 d 8 e 4 f 3 g 6 h 3. 3 a 2 b 5 c 3 d 3 e 2 f 12 g 2 h 7. 4 a 8 b 2 c 12 d 16 5... 7... 10. 6 2 og 5. Facitliste Tal og regning Tal og regning a 5 b c d 8 e 4 f g 6 h 9 a b 5 c d e f g h 7 4 a 8 b c d 6 5... 7... 0 6 og 5 7 9 cm og cm 8 a 4 b 6 c 0 d 0 e f g 4 h 9, 0 og 0 x 8 a 84 b 0 c d 56 e 44 f 5 g

Læs mere

Deskriptiv statistik

Deskriptiv statistik Deskriptiv statistik Billedet Collage (IM) med hjælp fra Danmarks Statistik, Volsted Plantage Jagtkonsortium og Kriminalforsorgen Version 1.7 incl. Sandsynlighed 16-3-2009 Editeret 18-1-2012 og 6-2-2012

Læs mere

fs10 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel Matematik 10.

fs10 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel Matematik 10. fs10 10.-klasseprøven Matematik Maj 2014 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel 1 På rejse til VM i fodbold Ane og Bjarne planlægger

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

matematikhistorie og dynamisk geometri

matematikhistorie og dynamisk geometri Pythagoras matematikhistorie og dynamisk geometri med TI-Nspire Indholdsfortegnelse Øvelse 1: Hvem var Pythagoras?... 2 Pythagoras læresætning... 2 Geometrisk konstruktion af Pythagoræisk tripel... 3 Øvelse

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Matematik. Årgang: 6.A. Jonas Albrekt Karmann (JO) Mål for undervisningen:

Matematik. Årgang: 6.A. Jonas Albrekt Karmann (JO) Mål for undervisningen: Matematik Årgang: 6.A Lærer: Jonas Albrekt Karmann (JO) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver

Læs mere

Studentereksamen i Matematik B 2012

Studentereksamen i Matematik B 2012 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er

Læs mere

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Opgave 1 Løs ligningen: 3(2 x+1)=4 x+9 Løsning 3(2 x+1)=4 x+9 6 x+3=4 x+9 6 x+3 3=4 x+9 3 6 x=4 x+6 6x 4 x=4 x+6 4 x 2 x=6 2 x 2 = 6 2 x=3 Opgave 2 P(3,1) er

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

Trekantsberegning 25 B. 2009 Karsten Juul

Trekantsberegning 25 B. 2009 Karsten Juul Trekantsberegning 7,0 3 5 009 Karsten Juul ette häfte indeholder den del af trekantsberegningen som skal kunnes på - niveau i gymnasiet (stx) og hf ra sommer 0 kräves mere remstillingen undgår at forudsätte

Læs mere

KOLORIT 5 Grundbog. Af Ole Freil; Thomas Kaas

KOLORIT 5 Grundbog. Af Ole Freil; Thomas Kaas IJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 12356789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå KOLORIT 5 rundbog f Ole reil; Thomas Kaas ette er en pdf-fil med Kolorit, grundbog ilen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

1. Faglig læsning og skrivning side 4. 2. Regning med tal side 10. 3. Brøker og decimaltal side 24. 4. Areal side 38. 5.

1. Faglig læsning og skrivning side 4. 2. Regning med tal side 10. 3. Brøker og decimaltal side 24. 4. Areal side 38. 5. Du skal lære om: 1. Faglig læsning og skrivning side 4. Regning med tal side 10. Brøker og decimaltal side 4 4. real side 8. Procent side 6. Statistik side 66 7. Rumlige figurer side 80 8. Ligninger og

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Noter til Statistik. Lisbeth Tavs Gregersen. 1. udgave

Noter til Statistik. Lisbeth Tavs Gregersen. 1. udgave Noter til Statistik Lisbeth Tavs Gregersen 1. udgave 1 Indhold 1 Intro 3 1.1 HF Bekendtgørelsen........................ 3 1.2 Deskriptiv statistik......................... 3 2 Ikke-grupperet Talmateriale

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Udforskningsopgaver. Hvor lang kan stangen højst blive, hvis den består af 4 metalstænger?

Udforskningsopgaver. Hvor lang kan stangen højst blive, hvis den består af 4 metalstænger? r 2015 Videre arbejde med opgaverne Udforskning af opgaverne Disse opgaver bygger videre på udvalgte opgaver fra Kænguruen og lægger op til, at klassen sammen kan diskutere og udforske opgaverne. Opgavenumrene

Læs mere

Statistisk beskrivelse og test

Statistisk beskrivelse og test Statistisk beskrivelse og test 005 Karsten Juul Kapitel 1. Intervalhyppigheder Afsnit 1.1: Histogram En elevgruppe på et gymnasium har spurgt 100 tilfældigt valgte elever på gymnasiet om hvor lang tid

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal.

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. Tre slags gennemsnit Allan C. Malmberg Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. For mange skoleelever indgår

Læs mere

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, basis ISBN: 978-87-92488-07-7 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere