Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning"

Transkript

1 Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø- og BST konsulent Ledende assessor hos DANAK med ansvar for bl.a. arbejdsmiljøcertificering Nordisk projekt Magleåsworkshoppen Deltagere fra de nordiske lande Repræsentanter for alle relevante interessenter Forberedelsesmateriale med hopspots Dialogproces 2 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 1

2 Fælles fundament Arbejdsmiljøledelse er et godt redskab, der kan være med til at optimere præstationen og sikre løbende forbedringer i en proaktiv virksomhed Arbejdsmiljøledelse er nødvendig i større og mere komplekse virksomheder ved ulykker og nærvedulykker kan det være fatalt ikke at have Arbejdsmiljøledelse kan også være et godt redskab for små og mellemstore virksomheder Certificering af et arbejdsmiljøledelsessystem sikrer uvildig gennemgang og er et godt signal over for kunder, samarbejdspartnere, potentielle medarbejdere, myndigheder etc Men et certifikat sikrer ikke, at virksomheden har et godt arbejdsmiljø, gennemfører løbende forbedringer eller overholder lovgivningen 3 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Ens struktur i de nordiske lande Rammelovgivning med detailregulering Principielt baseret på best practice, hvor de gode virksomheder hiver den tunge del med op Lovfæstet medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøarbejdet Udarbejdet i dialog med arbejdsmarkeds parter 4 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 2

3 OHSAS kravelementer Kravelementer i OHSAS DK IS N S SF Løbende forbedre et arbejdsmiljøledelsessystem i overensstemmelse med kravene i OHSAS (4.1) Ledelsen skal udarbejde og vedtage en arbejdsmiljøpolitik (4.2) Procedurer til løbende identificering af farer, risikovurdering og fastlæggelse af de nødvendige kontrolforanstaltninger (4.3.1) Sikre, at gældende lovkrav tages i betragtning ved etablering, implementering og vedligeholdelse af organisationens arbejdsmiljøledelsessystem (4.2 c ) Dokumenterede målsætninger for arbejdsmiljøet for relevante funktioner og niveauer i organisationen, Programmer til opfyldelse af målsætninger, der minimum indeholder tildeling af ansvar og beføjelser samt tidsrammer og ressourcer. (4.3.3) Topledelsen skal have det endelige ansvar for arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøledelsessystemet (4.4.1) () () () () Procedurer der sikrer nødvendige kompetencer (4.4.2) Procedurer for bl.a. intern kommunikation mellem de forskellige niveauer og funktioner i organisationen samt med entreprenører/ leverandører og andre gæster( ) Procedurer for medarbejdernes deltagelse vedr. arbejdsmiljø ( ) Arbejdsmiljøledelsessystemet skal omfatte: arbejdsmiljøpolitik og målsætninger, beskrivelse af gyldighedsområde, krævede og nødvendige dokumenter (4.4.4) () () () 5 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Requirements regarding OHSAS DK IS N S SF Dokumenter skal styres (4.4.5) Bestemme de handlinger og aktiviteter, der er forbundet med de identificerede farer, hvor implementering af kontrolforanstaltninger er nødvendig for at lede arbejdsmiljørisiciene (4.4.6) () Procedurer for at identificere og reagere på potentielle nødsituationer (4.4.7) Procedurer til regelmæssig overvågning og måling af arbejdsmiljøpræstationerne (4.5.1) Procedurer for regelmæssig evaluering af overholdelsen af gældende lovkrav ( ) Evaluere overholdelsen af andre krav, som den tilslutter sig ( ) Procedurer til at registrere, undersøge og analysere hændelser ( ) Procedurer for behandling af faktiske og potentielle afvigelser og for at iværksættelse af korrigerende og forebyggende handlinger ( ) () Vedligeholde registreringer der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i arbejdsmiljøledelsessystemet og OHSAS samt registrere de opnåede resultater (4.5.4) () Sikre at intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet foretages med planlagte intervaller (4.5.5) () Topledelsen skal med planlagte intervaller evaluere organisationens arbejdsmiljøledelsessystem (4.6) 6 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 3

4 Centrale anbefalinger og konklusioner Workshoppen mundede ud i en lang række anbefalinger Her præsenteret udvalgte centrale 7 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Manglende transparens Grundlaget for certificering af en virksomhed og hele certificeringssystemet fungerer som en black box. Certificeringsorganet har tavshedspligt i forhold til kunden, og akkrediteringsorganet har tavshedspligt i forhold til certificeringsorganet. Nordisk tradition for offentlighed i forvaltningen myndighederne skal have aktindsigt i certificerings- og akkrediteringsorganernes registreringer Reduceret læring og vidensgenerering erfaringsmøder for alle relevante interessenter på brancheniveau, samlet nationalt og nordisk Database hvor certificeringsorganer er forpligtet til at indrapportere afvigelser og iagttagelser i anonymiseret form 8 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 4

5 Faldende tillid til certificering Generelt faldende tillid virksomheder vælger certificeringen fra DR1 Magasinet Penge Offentligt tilgængelige auditrapporter forudsætning for opretholdelse af den danske model Præcis beskrivelse af certifikatets omfang Ved skift af certificeringsorgan skal tidligere certificeringsorgan overdrage relevante data og rapporter til det nye 9 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Medarbejderinddragelse og proaktivitet Certificeringen sikrer hverken medarbejderinddragelse eller proaktivitet eksempler på sikkerhedsudvalg der har fået reduceret indflydelse samt mangel på reelle løbende forbedringer Guideline for medarbejderinddragelse Tid til at tale med medarbejdere uden ledelsen er tilstede Vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøkultur Definition af minimumskrav til løbende forbedringer Arbejdsmiljøledelse skal også opbygges nedefra og ikke kun top down 10 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 5

6 Overholdelse af lovkrav Certificeringen sikrer ikke, at virksomheden overholder gældende lovgivning selvom det er et kravelement. Specielt problematisk i den danske model. Guide for tolkning af lovkrav: Alt der kan strafsanktioneres bekendtgørelser, vejledninger, anbefalinger etc. Branchevejledninger der er i overensstemmelse med lovgivning bør opfattes som lovkrav Ved iagttagelser af uoverensstemmelse med lovkrav og påbudslignende forhold skal der gives afvigelser ved grove eller mange afvigelser skal certifikatet suspenderes Arbejdstilsynet skal opretholde tilsynet med certificerede virksomheder reduceret tilsynsfrekvens Specielle brancher som brand- og redningstjeneste etc. Kan ikke certificeres kræver dispensation fra lovkrav 11 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Krav til audithold og kompetence Auditholdene har ikke altid de nødvendige arbejdsmiljøfaglige kompetencer i forhold til virksomheden og branchen. Samtidig sjældent at psykisk arbejdsmiljø reelt auditeres. BAR erne bør udarbejde branchecheklister Guide der præciserer, at der ved auditeringen skal fokuseres på såvel ledelsessystemet som substansen Auditplan for hel cyklus for at komme rundt om alt Audithold skal have kompetencer til de udvalgte fokus Skal omfatte virksomhedens kendskab til eksponering også den eksponering virksomheden ikke forholder sig til eller kender Ved multiple site certificering skal alle lokaliteter auditeres inden for 2 til 3 år 12 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 6

7 Markedsmekanismer Certificeringsorganerne tvinges ud i en konkurrence på pris og dermed tid, der kan resultere i faldende kvalitet. Strammere guidelines for fastsættelse af audittid og allokering af auditkompetence Skærpet akkrediteringstilsyn Bedre incitamenter for at fremme certificering eksempelvis accept af højere pris ved offentlig licitation etc. Brancheinitiativer der kan hjælpe små og mellemstore virksomheder 13 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Generelle anbefalinger Behov for mere forskning på hele området Fælles uddannelse for tilsynspersonale og auditorer og krav om at have bestået eksamen Øget nordisk dialog og samarbejde om erfaringsudveksling, udarbejdelse af guides og normer Arbejde på at overføre nordiske guides og normer til EU for at forbedre det europæiske arbejdsmiljøniveau og sikre lige konkurrenceforhold 14 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 7

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Fra DS 484 til ISO 27001

Fra DS 484 til ISO 27001 Fra DS 484 til ISO 27001 Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Kvalitets- og Miljøhåndbog

Kvalitets- og Miljøhåndbog Kvalitets- og Miljøhåndbog Oprettet af: QA Aug 2012 Afsnit Side 1 Forord 1.1 Firmaprofil. 3 1.2 Produkter 3 1.3 Service. 3 1.4 Kvalitetsstyring. 4 1.5 Miljøstyring 4 1.6 Arbejdsmiljø. 4 2 Kvalitetspolitik

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Kurser der får hjertet til at slå

Kurser der får hjertet til at slå vend & læs mere kurser inden for kemi, farligt gods og sikkerhedsrådgivning Kvalitet Miljø 4 9 10 Arbejdsmiljø 14 Fødevaresikkerhed Kurser der får hjertet til at slå Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg 04/13 Side 16 DFK Konference: AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg indhold 04/13 03 I 06 I 09 I 12 I 16 I 20 I 22 I 26 I 28 I 29 I 32 I Sådan skaber du performance og

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Størst mulig kundetilfredshed

Størst mulig kundetilfredshed www.kaeser.com Størst mulig kundetilfredshed Finde den bedste løsning for kunden Tilbyde til priser, der passer til markedet Producere i den forventede kvalitet Levere til den aftalte termin Arbejde så

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

5 MAJ 2015. Statsrevisorenes Sekretariat. Christiansborg 1240 København K

5 MAJ 2015. Statsrevisorenes Sekretariat. Christiansborg 1240 København K TIç 4 ST Statsrevisorenes Sekretariat Beskæftigelsesministeren Folketinget Ved Stranden 8 1061 København K Christiansborg 1240 København K T 7220 50 01 E bm@bm.dk E-rnail: niinistersvar(äft.dk www.bmdk

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet.

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere