Grøn Gas Forum. 23. marts Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn Gas Forum. 23. marts 2015. Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk"

Transkript

1 Grøn Gas Forum 23. marts 2015 Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk 1

2 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 2

3 Velkommen Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk 23. Marts 2015 Grøn Gas Forum 3

4 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 4

5 Energinet.dks Strategi bedre vilkår for grøn gas 5

6 Gassystemet er under forandring Danmark har en målsætning om et energisystem uden fossile brændsler i 2050 Gassystemet vil i stigende grad spille en rolle i den grønne omstilling frem mod 2050 Dato - Dok.nr. 6

7 Balance i grøn omstilling Indpasning af biogas og andre VE gasser og nye anvendelser samtidig med økonomiske effektivitet Gasforbrug 2035 i energiforligsanalysen, forskellige scenarier Udvikling i biogasproduktion, Biogas taskforce rapport Dato - Dok.nr. 7

8 Nye løsninger, nye aktører Dato - Dok.nr. 8

9 Grøn Gas Forum Formål: At styrke udviklingen af markedet for grøn gas gennem inddragelse, dialog og samarbejde med kunder og interessenter. Målgruppe: Hele kæden af interessenter og kunder fra produktion af råvare til brug af slutproduktet Målgruppe inkl bl.a. Biogasproducenter Opgraderingsejere Netselskaber Gasleverandører Certifikatkontoindehavere Gasbørs Bionaturgaskunder Brændstofleverandører Myndigheder 9

10 Grøn Gas Forum Aktiviteter: Grøn Gas Forum to gange årligt. Marts og september. Skiftevis Ballerup og Erritsø. Arbejdsgrupper kan etableres efter behov fx omkring certifikatudvikling Mulige grøn gas emner: Markedsregler Certifikatmodel Tilslutningsbetingelser Tekniske forskrifter og regler, Støttevilkår System- og energianalyser Markedsanalyser Anlægsaktiviteter tilknyttet gastransmissionsnettet, Bæredygtighedskriterier Den europæiske udvikling FUD 10

11 Feed back? Vi rundsender evalueringsskema hvor I har mulighed for at give kommentarer og foreslå relevante emner og deltagere der burde være med. 11

12 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 12

13 Bionaturgascertifikater - nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Gas, Energinet.dk Dato - Dok.nr. 13

14 Indhold 1. Grøn gas på nettet 2. Bionaturgas certifikatmodel 3. Udenlandske certifikatmodeller 4. Udvikling af bionaturgas certifikat modellen 14

15 Grøn gas på nettet Dato - Dok.nr. 15

16 Gasnet Dato - Dok.nr. 16

17 Biogas på nettet primo anlæg tilsluttet. Årlig kapacitet ca 23 mio Nm 3 Dato - Dok.nr. 17

18 Estimat måske mio Nm 3 ifølge netselskaber Udfordringer: Korrekt brændværdimåling Tilbagefødningskompression To store projekter udgør ca halvdelen af estimeret ny kapacitet Dato - Dok.nr. 18

19 Certifikatværdi ifht tilskud og gaspris Dato - Dok.nr. 19

20 Bionaturgascertifikater Dato - Dok.nr. Titel 20

21 Biogas på naturgasnettet Marked Net Certifikater r 21

22 Certifikatmarked den grønne værdi Bionaturgascertifikater 22

23 Fakta om certifikatordningen Energinet.dk administrerer ordningen og er udstedelsesansvarlig Bevis for at en bestemt mængde biogas er tilført naturgasnettet Certifikaterne udstedes for opgraderet biogas, der injiceres i naturgasnettet 1 MWhø = 1 certifikat Forbrugernes garanti for at den certificerede mængde gas er produceret erstatter en tilsvarende mængde konventionel naturgas Løbetid = 12 måneder Dansk ordning. Certifikaterne kan annulleres med henblik på eksport, men Energinet.dk kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for, at den deklarerede bionaturgas eksporteres fysisk Samarbejder med andre Europæiske certifikatregistre for at etablere en fælles ordning

24 Registrering i praksis sendes til Juni 2013 Bionaturgascertifikater 24

25 Opbygning af certifikaterne Eksempel på elektronisk registreringsidentifikation ENDK Årstal Måned Dag Producent Løbenr

26 Livscyklus for certifikater Certifikatkontoindehaver A Certifikatoverdragelse Certifikatoverdragelse Certifikatkontoindehaver B Biogasproducent Certifikatkontoindehaver C Annullering Information om overdragelse til certifikatregister Anmodning om oprettelse Oprettelse af konto og udstedelse af certifikater Information om annullering til certifikatregister Udløb Certifikatregister 26

27 Europæiske certifikatregistre AT Operatø r Banker TSO Masse balanc e Ja Info Input and output registry for biomethane. Usage is compulsory for subsidies DE Styrelse Ja Input and output registry for biomethane, documentation for EEG payments, audits input balances/feedstock mix. DK TSO Nej Simple register operated by Danish TSO; registers injected quantities. CH Mærke Nej Label, certified guarantees of biomethane origin F TSO GB Forening Ja UK certification system, analogous to dena Biogasregister. Financed by stakeholders (E.On, Centrica, National Grid, etc.) NL TSO Nej Input and output register for biomethane, audits (annual) input balances/feedstock mix. Dato - Dok.nr. 27

28 Yderligere information Dato - Dok.nr. 28

29 Udvikling af bionaturgas certifikat modellen Dato - Dok.nr. Titel 29

30 Teser om behov for udvikling Robust model til øget omsætning og flere aktører Certifikat skal udvikles så handel kan fremmes i alle sektorer Certifikatet skal kunne handles internationalt Andre VE-gasser skal inkluderes på sigt (bygas, metaniseret gas, brint) Dato - Dok.nr. 30

31 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 31

32 Markedsanalyse Videreudvikling af gascertifikater Astrid Buhr Broge 32

33 Agenda Gennemgang af dataindsamling Fremlæggelse af analysen Udviklingspunkter 33

34 Deltagere i markedsanalysen 34

35 Udviklingspunkter for gascertifikaterne Praktisk anvendelse af certifikaterne Hvor skal certifikaterne kunne benyttes (i industrien, tung transport, offentlig transport og/eller andre steder)? Er der behov for International handel med certifikater - på en europæisk handelsplatform (børs eller anden platform)? Skal det omfatte andre VE-gasser (bygas, metaniseret gas, syngas, brint..)? 35

36 Udstedelse af certifikater Der er generelt opbakning til, at certifikatet fortsat udstedes til Man får bare en masse overdragelser. Bare smid det hele over til Ja, opgraderingsejeren, skal gå til producenten, så det kører så vi parallelt kan holde med hånd støtten i hanke (Certifikatsælger) med energiselskaberne (biogasproducent) biogasproducenten. 36

37 Hvordan deler de certifikatværdien? Den generelle opfattelse blandt de interviewede var, at producenten bliver tvunget til fast overdragelse, og ikke får del i værdiskabelsen. 1) Certifikater overdrages fast til opgraderingsejeren 2) Værdien af certifikaterne deles mellem producent og opgraderingsejer Admingebyr til opgraderin gsejer Certifikatværdi til opgraderingsejer Certifikatværdi til producent Værdien af certifikatet 37

38 Elektronisk gascertifikatskabelon Et generelt ønske om et visuelt udtryk, der repræsenterer den Ja - Noget visuelt vi kan printe på vores fysiske produkt, og noget Det giver vi kan meget vise på mere vores mening hjemmeside at have et centralt stempel på det (Gasforbrugende (Certifikatsælger) virksomhed) grønne merværdi. 38

39 Udløbsdato for gascertifikaterne 1 år > 1 år Aldrig De På skal nuværende bruges med tidspunkt det samme, øger udløbsdatoen ligesom energien troværdigheden, (gasforbrugende men Gas kan jo lagres, så de burde ikke kunne udløbe virksomhed) det er stressende at nå at sælge dem inden udløb (Certifikatsælger) (Certifikatsælger) Det giver incitament til at få dem solgt (Rådgiver) Generelt synes mange at 1 års udløbstid er fint. Men gas kan lagres, og derfor synes nogle, at certifikatets udløbstid skal slettes eller være mere end et år. 39

40 Udløbsdato for gascertifikaterne International praksis er: 40

41 Skal certifikaterne bruges i forbindelse et gasforbrug? Ja Nej i teorien, Ja i praksis Nej Der Det Vi vil skal behøver giver gerne være ingen kunne ikke et fysisk mening, at bruge hænge system. hvis certifikaterne sammen man I kan ikke med godt på kan et føre alle bruge fysisk det vores over i olie gassalg. Den energikilder, certifikatet, gennem generelle Men BioTickets uden for som holdning os at har vil der en det er, skriv er CO2 altid at et certifikaterne hvordan fysisk udledning hænge produkt det sammen -senest tilsigtet men vi hos brugt (Certifikatsælger) slutkunden vil (gasforbrugende ikke gøre skal det følge virksomhed) (gasforbrugende med fysisk virksomhed) leverance af gas. 41

42 Hvad er mon certifikaternes merværdi? Udsteder BioTickets I transport som 2. generation Transport og godkendt som iblanding Private forbrugere og Virksomheder I transport, ikke godkendt som iblanding Kvoteprisen 42

43 Gas i offentlig og tung transport Der er høj betalingsvillighed i nogle kommuner. Altså lidt mellem Gas er linjerne, klart den så bedste koster løsning biogas på jo ikke lange noget ruter ekstra og på landet (trafikselskab) (Trafikselskab) Den generelle holdning er, at gascertifikaterne skal kunne bruges så bredt som muligt også i transport. 43

44 Troværdighed Generel enighed om at passe på double counting. Lav for guds skyld ikke samme fejl, som EL gjorde med deres certifikater (Potentiel certifikatsælger). Det skal have en additionel-effekt, og så skal det kun gælde i Danmark (Gasforbrugende virksomhed) Vi er uenige i den der CO2 neutralitet. Vi bruger EU s normer (Trafikselskab) Der er flere, der mener, at det er vigtigt for troværdigheden, at Energinet.dk administrerer ordningen. 44

45 Den gode historie Generelt synes en del af interessenterne, at certifikaterne ikke kan løfte opgaven med at fortælle den gode historie. De vil ikke beskyldes for at købe aflad. Slutkunden elsker et Closed Loop Den gode historie kan hjælpes på vej ved at sikre videreformidling af information om biogasproduktionen Vi vil gerne gøre tingene fysiske. Så der er nogle gode Hvis historier Vi vil man gerne kunne bagved. fortælle sige, Vi vil ikke københavnerne, at de køber biogas fra et lokalt bare aflad at de (gas kører i anlæg lokalt er på mode (Rådgiver) distributør) busser drevet af deres eget affald (Trafikselskab) 45

46 International handel & handelsplatform Generelt er der et ønske om på sigt at kunne handle over grænser med certifikaterne. Man skal lade det blive dansk, indtil der er et internationalt Det er igen gennemsigtighed og troværdighed ved udenlandske behov. certifikater. Nogle I ønsker fremtiden Altså dog det indtil kan ville videre det sagtens da at være holde lade fint det med nationalt sig gøre med et europæisk marked, international handel, men du skal have fortalt historien og slået men sporbarheden bliver bare mindre (Gas distributør) begrebet fast først (interesseorganisation) Generelt er der et ønske om en slags handelsplatform hvor en markedspris kan danne sig. 46

47 Andre VE-gasser Generelt mener interessenterne, at der skal være plads til teknologiske fremskridt. Ja, der skal være plads til andre VE-gasser, men så skal vi kalde Det dem Lad ville Det oprindelsescertifikater. kunne være være med at være underminere fint. blande Men alle altså Udfordringen mulig certifikaterne, vi skal andre ikke er VE-gasser hvis der ramme at holde over ind kommer det i simpelt, det. noget Nu metaniseret samtidig skal CO2 vi kvotesnak først med lige gas sammen at have du (Certifikatsælger) får likviditeten med bionaturgas, skilt formålet op og stå værdien på så det er det fra her, ikke før længere vi biogas (Certifikatsælger) blander og andre kan ikke gasser komme ind i det med (Potentiel i EU s CO2 certifikatsælger). beregninger neutralitet (Certifikatsælger). 47

48 Certifikatkommunikation Der er generelt et ønske om mere kommunikation, information og markedsføring af certifikaterne. Certifikatkøberne ønsker information om: Produktionssted og et tal på deres CO2 besparelse. De ønsker at få fortalt, hvordan køb af certifikater fremmer den grønne omstilling (additionalitet). I skal ikke skrive et eller andet teoretisk om CO2 neutralitet. I kan lave en beskrivelse af, hvordan certifikatet må markedsføres en branchedeklareringen (Interesseorganisation) 48

49 Hvad skal vi arbejde videre med? Information Certifikatet kan evt. også bære information om produktionsinput? En elektronisk certifikatskabelon? Kommunikation Opfordre certifikatsælgere til at kommunikere produktionssted og CO2 besparelse ved salg af certifikater? Udbrede viden om certifikatet? Kommunikere tydeligt hvorfor certifikaterne udbetales til producenten, og fortsætte praksis? Lave en branchedeklarering i samarbejde med branchen og offentlige myndigheder regler for hvordan certifikatet må markedsføres? Robusthed Undersøge fordele og ulemper ved 1 års udløbsdato? Transport Arbejde for at certifikatet kan bruges til transport? 49

50 Bolde i spil i udviklingsarbejdet Kommunikation International handel Transportsektoren Andre gasser Robusthed Information pr. certifikat Fremtidens bionaturgascertifikat 50

51 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 51

52 Pause 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 52

53 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 53

54 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce 23. marts 2015 Bodil Harder, projektleder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen

55 Hvad laver Biogas Taskforce? Statsstøttegodkendelsen af støtten til biogas til proces, transport mv. Danske krav til bæredygtighed begrænsning af brugen af energiafgrøder I løbet af 2015: status over biogasudbygningen og et opdateret skøn over udviklingen fremover Taskforce -projekter

56 Hvad laver Biogas Taskforce? Statsstøttegodkendelsen af støtten til biogas til proces, transport mv. Danske krav til bæredygtighed begrænsning af brugen af energiafgrøder I løbet af 2015: status over biogasudbygningen og et opdateret skøn over udviklingen fremover Taskforce -projekter

57 Biogas Taskforce - projekter Understøtte en positiv udvikling i branchen Ny viden og bedre data Branche Myndigheder

58 Biogas Taskforce - projekter Udvikling og effektivisering af produktionen Organisations- og ledelsesforhold Brug af organisk husholdningsaffald Økologisk biogas Reduktion af drivhusgasudledning Kvælstofudvaskning og udbytte Biogas i tung transport på længere sigt Certificering af biogas til transport ifg. VE-direktiv

59 Biogas Taskforce - projekter Udvikling og effektivisering af produktionen Organisations- og ledelsesforhold Brug af organisk husholdningsaffald Økologisk biogas Reduktion af drivhusgasudledning Kvælstofudvaskning og udbytte Biogas i tung transport på længere sigt Certificering af biogas til transport ifg. VE-direktiv

60 Bæredygtig biogas betyder (mindst) to ting: Opfylder nye danske bekendtgørelser om begrænsning af energiafgrøder i biogasproduktion Opfylder EU's bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer som fremgår af VEdirektivet og som er implementeret i Danmark i Lov om bæredygtige biobrændstoffer og Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer

61 Bæredygtig biogas betyder (mindst) to ting: Opfylder nye danske bekendtgørelser om begrænsning af energiafgrøder i biogasproduktion Opfylder EU's bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer som fremgår af VEdirektivet og som er implementeret i Danmark i Lov om bæredygtige biobrændstoffer og Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer

62 Bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas 3. Bæredygtig produktion skal baseres hovedsageligt på rest- og affaldsprodukter. Stk. 2. I perioden fra den 1. august 2015 til og med den 31. juli 2018 må der (..) højst anvendes 25 % energiafgrøder ved produktionen af biogas målt i vægtinput Stk. 3. fra den 1. august 2018 må der højst anvendes 12 % Stk. 4. opgøres som et gennemsnit pr. år.

63

64 Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas ( ) Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg til opgraderet biogas ( ) Stk. 2. Pristillæg efter 35 c i lov om naturgasforsyning er betinget af, at den biogas, som opgraderes ( ) opfylder kriterierne for bæredygtig produktion, som defineret i bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas.

65 Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas ( ) 6. Tilskudsmodtagere skal én gang årligt indberette oplysninger til Energinet.dk om type og vægt af den biomasse, som er anvendt til produktion af biogassen i det forløbne år. Stk. 2. Indberetning ( ) skal ske første gang senest den 1. september 2015 og indeholde oplysninger for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015.

66 Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas ( ) Stk. 3. Indberetning ( ) skal attesteres af producenten af biogassen og indeholde en revisorerklæring, som bekræfter forhold vedrørende de anvendte biomasser samt produktionen og leveringen af biogas. Stk. 4. Energinet.dk fastsætter en revisionsinstruks

67 Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas ( ) 7. Producenter af biogas skal stille de nødvendige oplysninger ( ) til rådighed for tilskudsmodtageren. Oplysningerne skal til brug for periodisk kontrol løbende registreres i en logbog. Indberetning 1. september 2015 Evaluering i 2018

68 Anvendte biomasser fra 1. august 2014 til 31. juli Energiafgrøder: Majs Roer Korn Græs Kløvergræs Jordskokker Husdyrgødning Gylle - kvæg Gylle - svin Gylle - mink Gylle - fjerkræ Gylle - blandet Dybstrøelse - kvæg Dybstrøelse - fjerkræ Dybstrøelse - anden Fast gødning Ajle Fiberfraktion Væskefraktion Anden husdyrgødning Andre biomasser Slam og spildevand fra virksomheder Spildevandsslam fra renseanlæg Animalske biprodukter Kildesorteret organisk dagrenovation Vinasse Kartoffelfrugtsaft Pressesaft fra grøntpilleproduktion Økologisk kløvergræs Naturpleje biomasse Halm Have-park affald Restprodukter fra landbrug Organisk affald fra erhverv Andet

69 VE-direktivet fra 2009 Bæredygtig VE skal udgøre 5,75 % af energiforbruget til landtransport efter Iblandingskravene er indarbejdet i dansk Lov om bæredygtige biobrændstoffer. Importør / producent af benzin eller dieselolie skal sikre, at bæredygtig VE herunder biogas udgør min. 5,75 % af det årlige salg af brændstoffer til landtransport 10 % VE i 2020

70 Bæredygtighedskrav i VE-direktiv Biomassen må ikke komme fra områder med høj biodiversitet eller naturbeskyttelse Og ikke fra områder med store kulstoflagre, som fx vådområder Brændstoffet skal udlede mindst 35 % færre drivhusgasser end fossile brændsler set over hele værdikæden Dette tal stiger til 50 % i 2017 og 60 % i 2018.

71 Iblandingskrav VE-direktiv Biogas og bionaturgas kan tælle med, hvis det er bæredygtighedscertificeret efter en frivillig ordning, der har sikret, at gassen lever op til VE-direktivets bæredygtighedskrav. Eksempler på voluntary schemes, der er godkendt af EU-Kommissionen: ISCC, REDcert og NTA8080. Biobrændstof der er produceret af visse rest og affaldsprodukter kan tælle dobbelt

72 Certificering efter en frivillig ordning Certificeringen bliver udført af uafhængige firmaer (Certification Body) der er godkendt af det valgte certificeringssystem. Bæredygtighedscertifikatet gives ikke til den færdigproducerede biomasse, men til de enkelte led i produktionskæden.

73 Overordnede krav de udspecificerede bæredygtighedskrav fra VE-direktivet beregning af drivhusgasfortrængningen sammenlignet med fossile brændstoffer sporbarhed og gennemsigtighed samt krav til enhedens generelle management system. (bl.a. om ansatte er tilstrækkeligt uddannet og om teknisk udstyr mm. fungerer efter reglerne).

74 Hovedprincipper Det certificerede anlæg opgør løbende de producerede mængder bæredygtig biogas. CB erne kontrollerer opgørelserne mindst én gang om året. Energinet.dks certifikater fungerer som dokumentation for, at bionaturgassen er transporteret hen til modtageren gennem naturgasnettet

75 Iblandingskravene for biobrændstoffer i transport Energistyrelsen kontrollerer, at der kun er anvendt bæredygtige biobrændstoffer og afgør om der kan ske dobbelttælling. Ser efter at der er et certifikat fra en frivillig ordning Afgør om de anvendte biomasser gør det muligt at anvende dobelttælling Positivliste i håndbog

76 Både bionaturgas og direkte Opgraderet biogas på naturgasnettet til transport (bionaturgas) biogas kan bæredygtighedscertificeres Biogasproduktion Opgradering af biogas Opgraderet biogas til transport direkte

77 Både bionaturgas og direkte Opgraderet biogas på naturgasnettet til transport (bionaturgas) Energinet.dks bionaturgascertifikater biogas kan bæredygtighedscertificeres Biogasproduktion Opgradering af biogas Opgraderet biogas til transport direkte

78 Konklusion Hvis I vil have støtte til opgradering: hold styr på biomasseinputtet overhold max grænser for brug af energiafgrøder og indrapportér 1. september hvert år Bekendtgørelserne har været i høring og kommer i lovtidende den 31. marts og gælder fra 1. april.

79 Konklusion Hvis I vil have at jeres biogas skal bruges til transport og tælles med i opfyldelsen af iblandingskravene: Hold styr på biomasseinput (managementsystem) Beregn drivhusgasfortrængning Overhold VE-direktivets bæredygtighedskrav Hvis biogassen skal tælle dobbelt: Brug kun affald og restprodukter (se positiv-liste i Energistyrelsens håndbog om dokumentation for biobrændstoffers bæredygtighed

80 Notat udarbejdet af Niras vil snart være at finde på Biogas Taskforce hjemmeside på ens.dk Tak for opmærksomheden!

81 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 81

82 HMN s indsats for at øge andelen af grøn gas i gasforsyningen Grøn Gas Forum, Energinet.NDK, d Ved vicedirektør, CFO, Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 82

83 Hvem er HMN Naturgas I/S? Ejet af 57 kommuner i Midt- og Nordjylland og i Hovedstadsområdet Opgaver: Distribution af naturgas i Hovedstadsområdet og det Midt- og Nordjyske område (monopol) Ejer forsyningsselskaberne HMN Gassalg A/S HMN Gashandel A/S Sikkerhed - tilsyn med ledninger og brugerinstallationer Energibesparelser (takster og udbetaling) 83

84 Nogle nøgletal Antal kunder: ca Distribueret mængde: ca. 1,5 mia. m³ Omsætning i distribution: ca. 600 mio. kr. Omsætning i koncern: ca. 5,5 mia. kr. Antal medarbejdere: 363 Egenkapital: ca. 1,9 mia. kr. Balancen: ca. 5 mia. kr. Fordelingsnet + Distributionsnet: ca km 84

85 Gassystemets rolle i Energistyrelsens scenarier Mio. m³ Naturgas Biogas Forgasning Elektrolyse 85

86 Mio. m³ men risikoen undervejs Naturgas Biogas Forgasning Elektrolyse 86

87

88 Etablerede og kommende opgraderingsanlæg i HMN s område Tilslutningsanlæg idriftsatte anlæg Anlægs navn Produktion (mio. m3/år) Opstart LBT Biogas Hjørring 6,00 Januar 2014 Holger Kirketerp/Rønnovsholm 2,00 Juli 2014 Madsen Bioenergi 4,00 September 2014 GFE Krogenskær 6,00 December 2014 Total 18,00 Tilslutningsanlæg under etablering Anlægs navn Produktion (mio. m3 / år) Forventet opstart Avedøre Spildevandscenter 2,60 Sep 2015 Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg 9,20 Juni 2015 Combigas Bioenergi (Hemmet) 6,70 Okt 2015 Total 18,50

89 Biogas-potentialet i HMN s område Med 50 % af husdyrgødningen plus en mindre mængde strå + halm + energiafgrøder skønnes biogaspotentialet i Midt- og Nordjylland til ca. 12 PJ svarende til 330 mio. Nm³ metan/år Svarer til ca. 40 % af gasafsætningen i det midt- og nordjyske område eller godt 20 % af gasafsætningen i HMN s samlede forsyningsområde (øst +vest). HMN forventer, at mindst 75 % af dette potentiale afsættes via naturgasnettet.

90 Opgraderet biogas på gasnettet giver nogle nye udfordringer Afregning af gas med meget forskelligt og varierende energiindhold Overløb af bionaturgas som følge af lokal ubalance mellem biogasproduktion og naturgasafsætning Omkostningsfordeling ved investering og drift ved tilslutning af flere biogasanlæg og faldende gasforbrug i delnet Disse problemstillinger har HMN meget fokus på 90

91 Varierende energiindhold pr. m3 pga. opgraderet biogas 91

92 Forsyningssituationen i 2013 Kun ren down-stream 92

93 Tryk i Naturgasnettet under simpel down-streaming 80 bar Transmissionsnet Energinet.dk Nordsøgas Europæisk gas ENDK M/R station 19/40/50 bar Fordelingsnet HMN Naturgas I/S HMN M/R station 4 bar/0,1bar Distributionsnet HMN Naturgas I/S Forbrugere 93

94 Biogas i naturgasnettet Forventet udvikling

95 Forskelligt energiindhold i naturgassen I 2013 havde vi i HMN Naturgas forsyningsområde 10 overgangspunkter (energiområder) med (næsten) ens gaskvalitet to i Øst og otte i Vest På sigt vil der være langt flere (100+) når gassen kommer ind og skal køres up-stream 95

96 Forskelligt energiindhold i naturgassen Gradvist flere energidistrikter Eks. Nordjylland m. overgangspunkt ENDK-Aalborg

97 Udfordring: Forskelligt energiindhold i gassen Krav: Samme økonomi for kunden Sted Årsforbrug Energi/m3 Måler Udgift Hjørring kwh 9,8 kwh 2040 m kr. Sindal kwh 10,5 kwh 1900 m kr. Frederikshavn kwh 11,0 kwh 1820 m kr. Krav: Vi måler gassens energiindhold i alle nye overgangspunkter. Der forsøges med beregningsmodel, som kan erstatte måling 97

98 Overløb af biogas behov for opkomprimering 98

99 Overløb af biogas og behov for opkomprimering Giver en række udfordringer: Opgraderingsejer betaler alle omkostninger ved tilslutning med anlæg og efterfølgende drift Første tilslutning (som oftest) billigst Efterfølgende tilslutninger med forøgede omkostninger Øgede omkostninger til biogasopgraderingsejer ved nedgang i afsætning 99

100 Biogas-produktion og forbrug i Nordjylland uge i juli Forbrug

101 Biogas-produktion og forbrug i Nordjylland uge i juli Forbrug 2013 Biogas 2020 Biogas 2017 Biogas 2015 Biogas 2014 reel

102 Biogas-produktion og forbrug i Nordjylland uge i juli Linepack Overløb Forbrug 2013 Biogas 2020 Biogas 2017 Biogas 2015 Biogas 2014 reel Linepack

103 Løsningsmuligheder på overløbs-problemstillingen Afbrænding af overskydende mængder Nedsættelse af produktion (med kompensationsbetaling) Øget afsætning via ekstraordinær kraftvarmeproduktion (med kompensationsbetaling) Øget afsætning CNG til transport (med weekend forbrug) Øget afsætning LNG til skibsfart og landtransport Komprimering retur til Energinet.dk.. 103

104 Markedet for grønne gasser i nettet og biogas-certifikater 104

105 Hvad skal der til for at få mere efterspørgsel efter grønne gasser? Etablering af effektivt marked for køb af opgraderet biogas Brug for et certifikatmarked for at skabe vished hos både køber og sælger Giver ekstra betalingsvillighed for VE i gassystemet Kan måske medvirke som finansieringsbidrag til opgradering og på sigt reducere tilskudsbehovet for biogas!

106 Aktuelt: Manglende ligestilling af certifikatsystemet med direkte leverance af biogas Lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser Industrivirksomheder kan få op til 40 % anlægsstøtte til f.eks. at omstille deres kedelanlæg fra kul/oliefyring til fyring med VE f.eks. biogas. Loven sidestiller imidlertid ikke virksomheder, der forsynes med biogas, som er opgraderet, og via certifikatkøb. I det nye bygningsreglement (kap. 7) Krav om forsyning med VE. Der er endnu ikke åbnet for at biogascertifikater kan få samme rolle som direkte forsyning. Energiafgifts lovgivningen Overskudsvarme fra industriel kraft/varmeproduktion på biogas afgiftsfritaget. Det gælder ikke også med certifikater.

107 Hvad skal der til for at få et effektivt marked for grønne gasser? Accept af at køber af biogascertifikater er VE-forsynet og har reduceret sin CO2 udledning Certifikaterne er ikke kun for producenten Ligestilling af opgraderet biogas med direkte forsyning med biogas på alle lovområder Markedsføring af certifikatløsningen så den accepteres bredt som reel på lige fod med direkte levering

108 HMNs aktuelle indsatser vedr. forøgelse af de grønne gasser i naturgasnettet 108

109 HMN s aktuelle indsatser Arbejder for tilpasning af lovgivning og bekendtgørelser for at opnå ligestilling af certifikat-løsningen med direkte forsyning med biogas på alle lovområder Støtter etablering og udvidelser af gårdbiogasanlæg med energisparetilskud på ca. 3,8 kr./m3 metan Certificering af bionaturgas efter biobrændstof- direktivet til transport Fuldskala demonstration af opgraderings-anlæg baseret på enzymer, ENZUP-projektet ved Avedøre renseanlæg Involvering i Power2Gas projekter. Bl.a. Biologisk metanisering i Avedøre

110 Tak for opmærksomheden 110

111 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 111

112 Biogas og Arla Præsentation til Grøn Gas Forum Peter Engelbrektsen 12 marts 2015

113 Biogas En særdeles interessant energikilde Hvorfor er biogas attraktivt for Arla Miljø Attraktivt for vores ejere Pris Arla anvender allerede biogas på 2 mejerier i dag Der er meget konkrete planer om en betydelig udvidelse af vores forbrug Arla foretrækker en direkte forbrugsmodel, men March 2015

114 March 2015

115 26. marts 2015, Grøn Gas Forum The future is green yellow Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell Specialkonsulent, MOVIA 115

116 Movias miljømålsætning Busser er gode som miljøbærer Kører mange km Kører på centrale strækninger Berører mange borgere Forventningen til teknologiske udvikling i 2009 for 2020 Alm. teknologiudvik., Euro 6 diesel, små dieselbusser, dieselhybrid og lidt elbusser Forventning i 2014 for 2020 Alm. teknologiudvikl., diesel, små busser, biogas, BTL, el (natopladet- /lejlighedsvis) 116

117 Indkøbsprincip Tillid til at markedet er vidende, kreativt og konkurrencepræget Udbudsprincip - teknologineutralitet - funktionskrav - krav til output, ikke input Mest miljø for pengene 117

118 Hvad koster grøn omstilling? Særligt elektriske busser baseret på lejlighedsvis opladning, kræver tredjeparts involvering og lokal kommunal accept af placering af ladestandere i byrummet. Pct. miljøforbedring (grå) vs. prisændring i pct. for køreplantimeprisen (grøn) PCt. reduktion Diesel (Euro 6) Naturgas (Euro 6) CO2 reduktion NOx reduktion PM reduktion Dieselhybrid (Euro 6) Dieselbus (Euro 6) med 50 % BTL Dieselbus (Euro 6) med 100 % BTL Biogas (Euro 6) Elektricitet (nat) Elektricitet (lej.) 0 Grafen viser den procentmæssige reduktion i forhold til en EEV-bus, som er niveauet umiddelbart under Euro 6. Den venstre grå søjle viser CO2 reduktionen, den midterste viser NOx reduktionen, mens den højre viser partikelreduktionen. Den grønne markering viser den procentvise stigning i køreplanprisen ved de forskellige teknologier. Den prismæssige ændring skal ses i forhold til den højre y-akse. Mest miljø for pengene Der er mange forhold omkring teknologierne, derfor skal 118 operatørerne tilbyde og Movia vælge ud fra økonomisk mest fordelagtigt Den store grønne omstilling er der næsten Seneste erfaring viser, at f.eks. biogas er konkurrencedygtigt ved % i tildelingen (15 % i dag) Lille forskel i pris, stor forskel i CO2 reduktion Det er minimal forskel i pris på naturgas, biogas, BTL (50 %) og biogas. Store elektriske busser er ikke langt fra.

119 26. marts 2015, Grøn Gas Forum Tak for opmærksomheden Spørgsmål? Joachim Reinhard Danchell Specialkonsulent, MOVIA 119

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport

Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport Billund 13. maj 2015 Frank Rosager Planlægnings- og udviklingschef, HMN Naturgas I/S 18-05-2015 1 Content : 1.. 2. From biomasses to biogas. 3. From

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Joachim Reinhard Danchell 18 Status for miljø Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE

SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat Energiens Tingsted 2013 Samlet resultat Biomasseressourcen Gruppe 1 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? En samlet energi fra biomasse på 250-300 PJ. En væsentlig

Læs mere

RKSK-Modellen for biogas

RKSK-Modellen for biogas RKSK-Modellen for biogas Energinet.dk 18.8 2009 Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Bioenergi Vind Bioenergi Transport 100 % VE Byggeri

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Rammebetingelser?? Trafikstyrelsens og Energistyrelsens arbejde med gas: - Midler til 3-4 projekter fra en grøn transportpolitik

Læs mere

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler.

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Att: Niels Peter Lauridsen 14. juli 2010 Herning Kommune Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Fordele og ulemper ved følgende forskellige

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

Samspillet mellem energisystemerne

Samspillet mellem energisystemerne Samspillet mellem energisystemerne IDA konference om optimering af fremtidens energisystemer 8. oktober 2014 Solar A/S Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Systemudvikling og elmarked E-mail: abh@energinet.dk

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v.

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v. Driving Green 14 Temamøde i Netværk for Gas til Transport Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer v. Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Inbicon Demonstrationsanlæg

Inbicon Demonstrationsanlæg x Inbicon Demonstrationsanlæg - for 2. generations bioethanol LandboUngdom konference Bygholm, 27. april 2010 Inbicon demonstrationsanlæg Agenda DONG Energy løsninger indenfor biomasse Inbicon demonstrationsanlægget

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

RAPPORT. Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet. Kunderapport December 2013

RAPPORT. Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet. Kunderapport December 2013 Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet Kunderapport December 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Gas til el el til gas

Gas til el el til gas Gas til el el til gas Dansk Gastekniske Dage 2011 6. april 2011 Kim Behnke Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere