Grøn Gas Forum. 23. marts Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn Gas Forum. 23. marts 2015. Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk"

Transkript

1 Grøn Gas Forum 23. marts 2015 Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk 1

2 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 2

3 Velkommen Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk 23. Marts 2015 Grøn Gas Forum 3

4 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 4

5 Energinet.dks Strategi bedre vilkår for grøn gas 5

6 Gassystemet er under forandring Danmark har en målsætning om et energisystem uden fossile brændsler i 2050 Gassystemet vil i stigende grad spille en rolle i den grønne omstilling frem mod 2050 Dato - Dok.nr. 6

7 Balance i grøn omstilling Indpasning af biogas og andre VE gasser og nye anvendelser samtidig med økonomiske effektivitet Gasforbrug 2035 i energiforligsanalysen, forskellige scenarier Udvikling i biogasproduktion, Biogas taskforce rapport Dato - Dok.nr. 7

8 Nye løsninger, nye aktører Dato - Dok.nr. 8

9 Grøn Gas Forum Formål: At styrke udviklingen af markedet for grøn gas gennem inddragelse, dialog og samarbejde med kunder og interessenter. Målgruppe: Hele kæden af interessenter og kunder fra produktion af råvare til brug af slutproduktet Målgruppe inkl bl.a. Biogasproducenter Opgraderingsejere Netselskaber Gasleverandører Certifikatkontoindehavere Gasbørs Bionaturgaskunder Brændstofleverandører Myndigheder 9

10 Grøn Gas Forum Aktiviteter: Grøn Gas Forum to gange årligt. Marts og september. Skiftevis Ballerup og Erritsø. Arbejdsgrupper kan etableres efter behov fx omkring certifikatudvikling Mulige grøn gas emner: Markedsregler Certifikatmodel Tilslutningsbetingelser Tekniske forskrifter og regler, Støttevilkår System- og energianalyser Markedsanalyser Anlægsaktiviteter tilknyttet gastransmissionsnettet, Bæredygtighedskriterier Den europæiske udvikling FUD 10

11 Feed back? Vi rundsender evalueringsskema hvor I har mulighed for at give kommentarer og foreslå relevante emner og deltagere der burde være med. 11

12 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 12

13 Bionaturgascertifikater - nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Gas, Energinet.dk Dato - Dok.nr. 13

14 Indhold 1. Grøn gas på nettet 2. Bionaturgas certifikatmodel 3. Udenlandske certifikatmodeller 4. Udvikling af bionaturgas certifikat modellen 14

15 Grøn gas på nettet Dato - Dok.nr. 15

16 Gasnet Dato - Dok.nr. 16

17 Biogas på nettet primo anlæg tilsluttet. Årlig kapacitet ca 23 mio Nm 3 Dato - Dok.nr. 17

18 Estimat måske mio Nm 3 ifølge netselskaber Udfordringer: Korrekt brændværdimåling Tilbagefødningskompression To store projekter udgør ca halvdelen af estimeret ny kapacitet Dato - Dok.nr. 18

19 Certifikatværdi ifht tilskud og gaspris Dato - Dok.nr. 19

20 Bionaturgascertifikater Dato - Dok.nr. Titel 20

21 Biogas på naturgasnettet Marked Net Certifikater r 21

22 Certifikatmarked den grønne værdi Bionaturgascertifikater 22

23 Fakta om certifikatordningen Energinet.dk administrerer ordningen og er udstedelsesansvarlig Bevis for at en bestemt mængde biogas er tilført naturgasnettet Certifikaterne udstedes for opgraderet biogas, der injiceres i naturgasnettet 1 MWhø = 1 certifikat Forbrugernes garanti for at den certificerede mængde gas er produceret erstatter en tilsvarende mængde konventionel naturgas Løbetid = 12 måneder Dansk ordning. Certifikaterne kan annulleres med henblik på eksport, men Energinet.dk kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for, at den deklarerede bionaturgas eksporteres fysisk Samarbejder med andre Europæiske certifikatregistre for at etablere en fælles ordning

24 Registrering i praksis sendes til Juni 2013 Bionaturgascertifikater 24

25 Opbygning af certifikaterne Eksempel på elektronisk registreringsidentifikation ENDK Årstal Måned Dag Producent Løbenr

26 Livscyklus for certifikater Certifikatkontoindehaver A Certifikatoverdragelse Certifikatoverdragelse Certifikatkontoindehaver B Biogasproducent Certifikatkontoindehaver C Annullering Information om overdragelse til certifikatregister Anmodning om oprettelse Oprettelse af konto og udstedelse af certifikater Information om annullering til certifikatregister Udløb Certifikatregister 26

27 Europæiske certifikatregistre AT Operatø r Banker TSO Masse balanc e Ja Info Input and output registry for biomethane. Usage is compulsory for subsidies DE Styrelse Ja Input and output registry for biomethane, documentation for EEG payments, audits input balances/feedstock mix. DK TSO Nej Simple register operated by Danish TSO; registers injected quantities. CH Mærke Nej Label, certified guarantees of biomethane origin F TSO GB Forening Ja UK certification system, analogous to dena Biogasregister. Financed by stakeholders (E.On, Centrica, National Grid, etc.) NL TSO Nej Input and output register for biomethane, audits (annual) input balances/feedstock mix. Dato - Dok.nr. 27

28 Yderligere information Dato - Dok.nr. 28

29 Udvikling af bionaturgas certifikat modellen Dato - Dok.nr. Titel 29

30 Teser om behov for udvikling Robust model til øget omsætning og flere aktører Certifikat skal udvikles så handel kan fremmes i alle sektorer Certifikatet skal kunne handles internationalt Andre VE-gasser skal inkluderes på sigt (bygas, metaniseret gas, brint) Dato - Dok.nr. 30

31 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 31

32 Markedsanalyse Videreudvikling af gascertifikater Astrid Buhr Broge 32

33 Agenda Gennemgang af dataindsamling Fremlæggelse af analysen Udviklingspunkter 33

34 Deltagere i markedsanalysen 34

35 Udviklingspunkter for gascertifikaterne Praktisk anvendelse af certifikaterne Hvor skal certifikaterne kunne benyttes (i industrien, tung transport, offentlig transport og/eller andre steder)? Er der behov for International handel med certifikater - på en europæisk handelsplatform (børs eller anden platform)? Skal det omfatte andre VE-gasser (bygas, metaniseret gas, syngas, brint..)? 35

36 Udstedelse af certifikater Der er generelt opbakning til, at certifikatet fortsat udstedes til Man får bare en masse overdragelser. Bare smid det hele over til Ja, opgraderingsejeren, skal gå til producenten, så det kører så vi parallelt kan holde med hånd støtten i hanke (Certifikatsælger) med energiselskaberne (biogasproducent) biogasproducenten. 36

37 Hvordan deler de certifikatværdien? Den generelle opfattelse blandt de interviewede var, at producenten bliver tvunget til fast overdragelse, og ikke får del i værdiskabelsen. 1) Certifikater overdrages fast til opgraderingsejeren 2) Værdien af certifikaterne deles mellem producent og opgraderingsejer Admingebyr til opgraderin gsejer Certifikatværdi til opgraderingsejer Certifikatværdi til producent Værdien af certifikatet 37

38 Elektronisk gascertifikatskabelon Et generelt ønske om et visuelt udtryk, der repræsenterer den Ja - Noget visuelt vi kan printe på vores fysiske produkt, og noget Det giver vi kan meget vise på mere vores mening hjemmeside at have et centralt stempel på det (Gasforbrugende (Certifikatsælger) virksomhed) grønne merværdi. 38

39 Udløbsdato for gascertifikaterne 1 år > 1 år Aldrig De På skal nuværende bruges med tidspunkt det samme, øger udløbsdatoen ligesom energien troværdigheden, (gasforbrugende men Gas kan jo lagres, så de burde ikke kunne udløbe virksomhed) det er stressende at nå at sælge dem inden udløb (Certifikatsælger) (Certifikatsælger) Det giver incitament til at få dem solgt (Rådgiver) Generelt synes mange at 1 års udløbstid er fint. Men gas kan lagres, og derfor synes nogle, at certifikatets udløbstid skal slettes eller være mere end et år. 39

40 Udløbsdato for gascertifikaterne International praksis er: 40

41 Skal certifikaterne bruges i forbindelse et gasforbrug? Ja Nej i teorien, Ja i praksis Nej Der Det Vi vil skal behøver giver gerne være ingen kunne ikke et fysisk mening, at bruge hænge system. hvis certifikaterne sammen man I kan ikke med godt på kan et føre alle bruge fysisk det vores over i olie gassalg. Den energikilder, certifikatet, gennem generelle Men BioTickets uden for som holdning os at har vil der en det er, skriv er CO2 altid at et certifikaterne hvordan fysisk udledning hænge produkt det sammen -senest tilsigtet men vi hos brugt (Certifikatsælger) slutkunden vil (gasforbrugende ikke gøre skal det følge virksomhed) (gasforbrugende med fysisk virksomhed) leverance af gas. 41

42 Hvad er mon certifikaternes merværdi? Udsteder BioTickets I transport som 2. generation Transport og godkendt som iblanding Private forbrugere og Virksomheder I transport, ikke godkendt som iblanding Kvoteprisen 42

43 Gas i offentlig og tung transport Der er høj betalingsvillighed i nogle kommuner. Altså lidt mellem Gas er linjerne, klart den så bedste koster løsning biogas på jo ikke lange noget ruter ekstra og på landet (trafikselskab) (Trafikselskab) Den generelle holdning er, at gascertifikaterne skal kunne bruges så bredt som muligt også i transport. 43

44 Troværdighed Generel enighed om at passe på double counting. Lav for guds skyld ikke samme fejl, som EL gjorde med deres certifikater (Potentiel certifikatsælger). Det skal have en additionel-effekt, og så skal det kun gælde i Danmark (Gasforbrugende virksomhed) Vi er uenige i den der CO2 neutralitet. Vi bruger EU s normer (Trafikselskab) Der er flere, der mener, at det er vigtigt for troværdigheden, at Energinet.dk administrerer ordningen. 44

45 Den gode historie Generelt synes en del af interessenterne, at certifikaterne ikke kan løfte opgaven med at fortælle den gode historie. De vil ikke beskyldes for at købe aflad. Slutkunden elsker et Closed Loop Den gode historie kan hjælpes på vej ved at sikre videreformidling af information om biogasproduktionen Vi vil gerne gøre tingene fysiske. Så der er nogle gode Hvis historier Vi vil man gerne kunne bagved. fortælle sige, Vi vil ikke københavnerne, at de køber biogas fra et lokalt bare aflad at de (gas kører i anlæg lokalt er på mode (Rådgiver) distributør) busser drevet af deres eget affald (Trafikselskab) 45

46 International handel & handelsplatform Generelt er der et ønske om på sigt at kunne handle over grænser med certifikaterne. Man skal lade det blive dansk, indtil der er et internationalt Det er igen gennemsigtighed og troværdighed ved udenlandske behov. certifikater. Nogle I ønsker fremtiden Altså dog det indtil kan ville videre det sagtens da at være holde lade fint det med nationalt sig gøre med et europæisk marked, international handel, men du skal have fortalt historien og slået men sporbarheden bliver bare mindre (Gas distributør) begrebet fast først (interesseorganisation) Generelt er der et ønske om en slags handelsplatform hvor en markedspris kan danne sig. 46

47 Andre VE-gasser Generelt mener interessenterne, at der skal være plads til teknologiske fremskridt. Ja, der skal være plads til andre VE-gasser, men så skal vi kalde Det dem Lad ville Det oprindelsescertifikater. kunne være være med at være underminere fint. blande Men alle altså Udfordringen mulig certifikaterne, vi skal andre ikke er VE-gasser hvis der ramme at holde over ind kommer det i simpelt, det. noget Nu metaniseret samtidig skal CO2 vi kvotesnak først med lige gas sammen at have du (Certifikatsælger) får likviditeten med bionaturgas, skilt formålet op og stå værdien på så det er det fra her, ikke før længere vi biogas (Certifikatsælger) blander og andre kan ikke gasser komme ind i det med (Potentiel i EU s CO2 certifikatsælger). beregninger neutralitet (Certifikatsælger). 47

48 Certifikatkommunikation Der er generelt et ønske om mere kommunikation, information og markedsføring af certifikaterne. Certifikatkøberne ønsker information om: Produktionssted og et tal på deres CO2 besparelse. De ønsker at få fortalt, hvordan køb af certifikater fremmer den grønne omstilling (additionalitet). I skal ikke skrive et eller andet teoretisk om CO2 neutralitet. I kan lave en beskrivelse af, hvordan certifikatet må markedsføres en branchedeklareringen (Interesseorganisation) 48

49 Hvad skal vi arbejde videre med? Information Certifikatet kan evt. også bære information om produktionsinput? En elektronisk certifikatskabelon? Kommunikation Opfordre certifikatsælgere til at kommunikere produktionssted og CO2 besparelse ved salg af certifikater? Udbrede viden om certifikatet? Kommunikere tydeligt hvorfor certifikaterne udbetales til producenten, og fortsætte praksis? Lave en branchedeklarering i samarbejde med branchen og offentlige myndigheder regler for hvordan certifikatet må markedsføres? Robusthed Undersøge fordele og ulemper ved 1 års udløbsdato? Transport Arbejde for at certifikatet kan bruges til transport? 49

50 Bolde i spil i udviklingsarbejdet Kommunikation International handel Transportsektoren Andre gasser Robusthed Information pr. certifikat Fremtidens bionaturgascertifikat 50

51 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 51

52 Pause 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 52

53 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 53

54 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce 23. marts 2015 Bodil Harder, projektleder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen

55 Hvad laver Biogas Taskforce? Statsstøttegodkendelsen af støtten til biogas til proces, transport mv. Danske krav til bæredygtighed begrænsning af brugen af energiafgrøder I løbet af 2015: status over biogasudbygningen og et opdateret skøn over udviklingen fremover Taskforce -projekter

56 Hvad laver Biogas Taskforce? Statsstøttegodkendelsen af støtten til biogas til proces, transport mv. Danske krav til bæredygtighed begrænsning af brugen af energiafgrøder I løbet af 2015: status over biogasudbygningen og et opdateret skøn over udviklingen fremover Taskforce -projekter

57 Biogas Taskforce - projekter Understøtte en positiv udvikling i branchen Ny viden og bedre data Branche Myndigheder

58 Biogas Taskforce - projekter Udvikling og effektivisering af produktionen Organisations- og ledelsesforhold Brug af organisk husholdningsaffald Økologisk biogas Reduktion af drivhusgasudledning Kvælstofudvaskning og udbytte Biogas i tung transport på længere sigt Certificering af biogas til transport ifg. VE-direktiv

59 Biogas Taskforce - projekter Udvikling og effektivisering af produktionen Organisations- og ledelsesforhold Brug af organisk husholdningsaffald Økologisk biogas Reduktion af drivhusgasudledning Kvælstofudvaskning og udbytte Biogas i tung transport på længere sigt Certificering af biogas til transport ifg. VE-direktiv

60 Bæredygtig biogas betyder (mindst) to ting: Opfylder nye danske bekendtgørelser om begrænsning af energiafgrøder i biogasproduktion Opfylder EU's bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer som fremgår af VEdirektivet og som er implementeret i Danmark i Lov om bæredygtige biobrændstoffer og Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer

61 Bæredygtig biogas betyder (mindst) to ting: Opfylder nye danske bekendtgørelser om begrænsning af energiafgrøder i biogasproduktion Opfylder EU's bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer som fremgår af VEdirektivet og som er implementeret i Danmark i Lov om bæredygtige biobrændstoffer og Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer

62 Bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas 3. Bæredygtig produktion skal baseres hovedsageligt på rest- og affaldsprodukter. Stk. 2. I perioden fra den 1. august 2015 til og med den 31. juli 2018 må der (..) højst anvendes 25 % energiafgrøder ved produktionen af biogas målt i vægtinput Stk. 3. fra den 1. august 2018 må der højst anvendes 12 % Stk. 4. opgøres som et gennemsnit pr. år.

63

64 Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas ( ) Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg til opgraderet biogas ( ) Stk. 2. Pristillæg efter 35 c i lov om naturgasforsyning er betinget af, at den biogas, som opgraderes ( ) opfylder kriterierne for bæredygtig produktion, som defineret i bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas.

65 Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas ( ) 6. Tilskudsmodtagere skal én gang årligt indberette oplysninger til Energinet.dk om type og vægt af den biomasse, som er anvendt til produktion af biogassen i det forløbne år. Stk. 2. Indberetning ( ) skal ske første gang senest den 1. september 2015 og indeholde oplysninger for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015.

66 Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas ( ) Stk. 3. Indberetning ( ) skal attesteres af producenten af biogassen og indeholde en revisorerklæring, som bekræfter forhold vedrørende de anvendte biomasser samt produktionen og leveringen af biogas. Stk. 4. Energinet.dk fastsætter en revisionsinstruks

67 Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas ( ) 7. Producenter af biogas skal stille de nødvendige oplysninger ( ) til rådighed for tilskudsmodtageren. Oplysningerne skal til brug for periodisk kontrol løbende registreres i en logbog. Indberetning 1. september 2015 Evaluering i 2018

68 Anvendte biomasser fra 1. august 2014 til 31. juli Energiafgrøder: Majs Roer Korn Græs Kløvergræs Jordskokker Husdyrgødning Gylle - kvæg Gylle - svin Gylle - mink Gylle - fjerkræ Gylle - blandet Dybstrøelse - kvæg Dybstrøelse - fjerkræ Dybstrøelse - anden Fast gødning Ajle Fiberfraktion Væskefraktion Anden husdyrgødning Andre biomasser Slam og spildevand fra virksomheder Spildevandsslam fra renseanlæg Animalske biprodukter Kildesorteret organisk dagrenovation Vinasse Kartoffelfrugtsaft Pressesaft fra grøntpilleproduktion Økologisk kløvergræs Naturpleje biomasse Halm Have-park affald Restprodukter fra landbrug Organisk affald fra erhverv Andet

69 VE-direktivet fra 2009 Bæredygtig VE skal udgøre 5,75 % af energiforbruget til landtransport efter Iblandingskravene er indarbejdet i dansk Lov om bæredygtige biobrændstoffer. Importør / producent af benzin eller dieselolie skal sikre, at bæredygtig VE herunder biogas udgør min. 5,75 % af det årlige salg af brændstoffer til landtransport 10 % VE i 2020

70 Bæredygtighedskrav i VE-direktiv Biomassen må ikke komme fra områder med høj biodiversitet eller naturbeskyttelse Og ikke fra områder med store kulstoflagre, som fx vådområder Brændstoffet skal udlede mindst 35 % færre drivhusgasser end fossile brændsler set over hele værdikæden Dette tal stiger til 50 % i 2017 og 60 % i 2018.

71 Iblandingskrav VE-direktiv Biogas og bionaturgas kan tælle med, hvis det er bæredygtighedscertificeret efter en frivillig ordning, der har sikret, at gassen lever op til VE-direktivets bæredygtighedskrav. Eksempler på voluntary schemes, der er godkendt af EU-Kommissionen: ISCC, REDcert og NTA8080. Biobrændstof der er produceret af visse rest og affaldsprodukter kan tælle dobbelt

72 Certificering efter en frivillig ordning Certificeringen bliver udført af uafhængige firmaer (Certification Body) der er godkendt af det valgte certificeringssystem. Bæredygtighedscertifikatet gives ikke til den færdigproducerede biomasse, men til de enkelte led i produktionskæden.

73 Overordnede krav de udspecificerede bæredygtighedskrav fra VE-direktivet beregning af drivhusgasfortrængningen sammenlignet med fossile brændstoffer sporbarhed og gennemsigtighed samt krav til enhedens generelle management system. (bl.a. om ansatte er tilstrækkeligt uddannet og om teknisk udstyr mm. fungerer efter reglerne).

74 Hovedprincipper Det certificerede anlæg opgør løbende de producerede mængder bæredygtig biogas. CB erne kontrollerer opgørelserne mindst én gang om året. Energinet.dks certifikater fungerer som dokumentation for, at bionaturgassen er transporteret hen til modtageren gennem naturgasnettet

75 Iblandingskravene for biobrændstoffer i transport Energistyrelsen kontrollerer, at der kun er anvendt bæredygtige biobrændstoffer og afgør om der kan ske dobbelttælling. Ser efter at der er et certifikat fra en frivillig ordning Afgør om de anvendte biomasser gør det muligt at anvende dobelttælling Positivliste i håndbog

76 Både bionaturgas og direkte Opgraderet biogas på naturgasnettet til transport (bionaturgas) biogas kan bæredygtighedscertificeres Biogasproduktion Opgradering af biogas Opgraderet biogas til transport direkte

77 Både bionaturgas og direkte Opgraderet biogas på naturgasnettet til transport (bionaturgas) Energinet.dks bionaturgascertifikater biogas kan bæredygtighedscertificeres Biogasproduktion Opgradering af biogas Opgraderet biogas til transport direkte

78 Konklusion Hvis I vil have støtte til opgradering: hold styr på biomasseinputtet overhold max grænser for brug af energiafgrøder og indrapportér 1. september hvert år Bekendtgørelserne har været i høring og kommer i lovtidende den 31. marts og gælder fra 1. april.

79 Konklusion Hvis I vil have at jeres biogas skal bruges til transport og tælles med i opfyldelsen af iblandingskravene: Hold styr på biomasseinput (managementsystem) Beregn drivhusgasfortrængning Overhold VE-direktivets bæredygtighedskrav Hvis biogassen skal tælle dobbelt: Brug kun affald og restprodukter (se positiv-liste i Energistyrelsens håndbog om dokumentation for biobrændstoffers bæredygtighed

80 Notat udarbejdet af Niras vil snart være at finde på Biogas Taskforce hjemmeside på ens.dk Tak for opmærksomheden!

81 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 81

82 HMN s indsats for at øge andelen af grøn gas i gasforsyningen Grøn Gas Forum, Energinet.NDK, d Ved vicedirektør, CFO, Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 82

83 Hvem er HMN Naturgas I/S? Ejet af 57 kommuner i Midt- og Nordjylland og i Hovedstadsområdet Opgaver: Distribution af naturgas i Hovedstadsområdet og det Midt- og Nordjyske område (monopol) Ejer forsyningsselskaberne HMN Gassalg A/S HMN Gashandel A/S Sikkerhed - tilsyn med ledninger og brugerinstallationer Energibesparelser (takster og udbetaling) 83

84 Nogle nøgletal Antal kunder: ca Distribueret mængde: ca. 1,5 mia. m³ Omsætning i distribution: ca. 600 mio. kr. Omsætning i koncern: ca. 5,5 mia. kr. Antal medarbejdere: 363 Egenkapital: ca. 1,9 mia. kr. Balancen: ca. 5 mia. kr. Fordelingsnet + Distributionsnet: ca km 84

85 Gassystemets rolle i Energistyrelsens scenarier Mio. m³ Naturgas Biogas Forgasning Elektrolyse 85

86 Mio. m³ men risikoen undervejs Naturgas Biogas Forgasning Elektrolyse 86

87

88 Etablerede og kommende opgraderingsanlæg i HMN s område Tilslutningsanlæg idriftsatte anlæg Anlægs navn Produktion (mio. m3/år) Opstart LBT Biogas Hjørring 6,00 Januar 2014 Holger Kirketerp/Rønnovsholm 2,00 Juli 2014 Madsen Bioenergi 4,00 September 2014 GFE Krogenskær 6,00 December 2014 Total 18,00 Tilslutningsanlæg under etablering Anlægs navn Produktion (mio. m3 / år) Forventet opstart Avedøre Spildevandscenter 2,60 Sep 2015 Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg 9,20 Juni 2015 Combigas Bioenergi (Hemmet) 6,70 Okt 2015 Total 18,50

89 Biogas-potentialet i HMN s område Med 50 % af husdyrgødningen plus en mindre mængde strå + halm + energiafgrøder skønnes biogaspotentialet i Midt- og Nordjylland til ca. 12 PJ svarende til 330 mio. Nm³ metan/år Svarer til ca. 40 % af gasafsætningen i det midt- og nordjyske område eller godt 20 % af gasafsætningen i HMN s samlede forsyningsområde (øst +vest). HMN forventer, at mindst 75 % af dette potentiale afsættes via naturgasnettet.

90 Opgraderet biogas på gasnettet giver nogle nye udfordringer Afregning af gas med meget forskelligt og varierende energiindhold Overløb af bionaturgas som følge af lokal ubalance mellem biogasproduktion og naturgasafsætning Omkostningsfordeling ved investering og drift ved tilslutning af flere biogasanlæg og faldende gasforbrug i delnet Disse problemstillinger har HMN meget fokus på 90

91 Varierende energiindhold pr. m3 pga. opgraderet biogas 91

92 Forsyningssituationen i 2013 Kun ren down-stream 92

93 Tryk i Naturgasnettet under simpel down-streaming 80 bar Transmissionsnet Energinet.dk Nordsøgas Europæisk gas ENDK M/R station 19/40/50 bar Fordelingsnet HMN Naturgas I/S HMN M/R station 4 bar/0,1bar Distributionsnet HMN Naturgas I/S Forbrugere 93

94 Biogas i naturgasnettet Forventet udvikling

95 Forskelligt energiindhold i naturgassen I 2013 havde vi i HMN Naturgas forsyningsområde 10 overgangspunkter (energiområder) med (næsten) ens gaskvalitet to i Øst og otte i Vest På sigt vil der være langt flere (100+) når gassen kommer ind og skal køres up-stream 95

96 Forskelligt energiindhold i naturgassen Gradvist flere energidistrikter Eks. Nordjylland m. overgangspunkt ENDK-Aalborg

97 Udfordring: Forskelligt energiindhold i gassen Krav: Samme økonomi for kunden Sted Årsforbrug Energi/m3 Måler Udgift Hjørring kwh 9,8 kwh 2040 m kr. Sindal kwh 10,5 kwh 1900 m kr. Frederikshavn kwh 11,0 kwh 1820 m kr. Krav: Vi måler gassens energiindhold i alle nye overgangspunkter. Der forsøges med beregningsmodel, som kan erstatte måling 97

98 Overløb af biogas behov for opkomprimering 98

99 Overløb af biogas og behov for opkomprimering Giver en række udfordringer: Opgraderingsejer betaler alle omkostninger ved tilslutning med anlæg og efterfølgende drift Første tilslutning (som oftest) billigst Efterfølgende tilslutninger med forøgede omkostninger Øgede omkostninger til biogasopgraderingsejer ved nedgang i afsætning 99

100 Biogas-produktion og forbrug i Nordjylland uge i juli Forbrug

101 Biogas-produktion og forbrug i Nordjylland uge i juli Forbrug 2013 Biogas 2020 Biogas 2017 Biogas 2015 Biogas 2014 reel

102 Biogas-produktion og forbrug i Nordjylland uge i juli Linepack Overløb Forbrug 2013 Biogas 2020 Biogas 2017 Biogas 2015 Biogas 2014 reel Linepack

103 Løsningsmuligheder på overløbs-problemstillingen Afbrænding af overskydende mængder Nedsættelse af produktion (med kompensationsbetaling) Øget afsætning via ekstraordinær kraftvarmeproduktion (med kompensationsbetaling) Øget afsætning CNG til transport (med weekend forbrug) Øget afsætning LNG til skibsfart og landtransport Komprimering retur til Energinet.dk.. 103

104 Markedet for grønne gasser i nettet og biogas-certifikater 104

105 Hvad skal der til for at få mere efterspørgsel efter grønne gasser? Etablering af effektivt marked for køb af opgraderet biogas Brug for et certifikatmarked for at skabe vished hos både køber og sælger Giver ekstra betalingsvillighed for VE i gassystemet Kan måske medvirke som finansieringsbidrag til opgradering og på sigt reducere tilskudsbehovet for biogas!

106 Aktuelt: Manglende ligestilling af certifikatsystemet med direkte leverance af biogas Lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser Industrivirksomheder kan få op til 40 % anlægsstøtte til f.eks. at omstille deres kedelanlæg fra kul/oliefyring til fyring med VE f.eks. biogas. Loven sidestiller imidlertid ikke virksomheder, der forsynes med biogas, som er opgraderet, og via certifikatkøb. I det nye bygningsreglement (kap. 7) Krav om forsyning med VE. Der er endnu ikke åbnet for at biogascertifikater kan få samme rolle som direkte forsyning. Energiafgifts lovgivningen Overskudsvarme fra industriel kraft/varmeproduktion på biogas afgiftsfritaget. Det gælder ikke også med certifikater.

107 Hvad skal der til for at få et effektivt marked for grønne gasser? Accept af at køber af biogascertifikater er VE-forsynet og har reduceret sin CO2 udledning Certifikaterne er ikke kun for producenten Ligestilling af opgraderet biogas med direkte forsyning med biogas på alle lovområder Markedsføring af certifikatløsningen så den accepteres bredt som reel på lige fod med direkte levering

108 HMNs aktuelle indsatser vedr. forøgelse af de grønne gasser i naturgasnettet 108

109 HMN s aktuelle indsatser Arbejder for tilpasning af lovgivning og bekendtgørelser for at opnå ligestilling af certifikat-løsningen med direkte forsyning med biogas på alle lovområder Støtter etablering og udvidelser af gårdbiogasanlæg med energisparetilskud på ca. 3,8 kr./m3 metan Certificering af bionaturgas efter biobrændstof- direktivet til transport Fuldskala demonstration af opgraderings-anlæg baseret på enzymer, ENZUP-projektet ved Avedøre renseanlæg Involvering i Power2Gas projekter. Bl.a. Biologisk metanisering i Avedøre

110 Tak for opmærksomheden 110

111 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og i fremtiden Jeppe Bjerg, Energinet.dk 13:30 Markedsundersøgelse for anvendelse af bionaturgascertifikater Astrid Buhr Broge, Energinet.dk 14:00 Kaffepause 14:15 Bæredygtighedskriterier og andre aktuelle emner fra Biogas Taskforce Bodil Harder, Energistyrelsen 14:40 Et netselskabs perspektiv for bionaturgasmodellen i Danmark Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S 15:10 Hvad mener kunderne om grøn gas? - Perspektiver for grøn gas hos Arla Peter Bredkær Engelbrektsen, Arla Foods amba - Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell, Movia 15:50 Afrunding og evaluering 111

112 Biogas og Arla Præsentation til Grøn Gas Forum Peter Engelbrektsen 12 marts 2015

113 Biogas En særdeles interessant energikilde Hvorfor er biogas attraktivt for Arla Miljø Attraktivt for vores ejere Pris Arla anvender allerede biogas på 2 mejerier i dag Der er meget konkrete planer om en betydelig udvidelse af vores forbrug Arla foretrækker en direkte forbrugsmodel, men March 2015

114 March 2015

115 26. marts 2015, Grøn Gas Forum The future is green yellow Muligheder og forudsætninger for grøn gas i den kollektive bustrafik Joachim Reinhard Danchell Specialkonsulent, MOVIA 115

116 Movias miljømålsætning Busser er gode som miljøbærer Kører mange km Kører på centrale strækninger Berører mange borgere Forventningen til teknologiske udvikling i 2009 for 2020 Alm. teknologiudvik., Euro 6 diesel, små dieselbusser, dieselhybrid og lidt elbusser Forventning i 2014 for 2020 Alm. teknologiudvikl., diesel, små busser, biogas, BTL, el (natopladet- /lejlighedsvis) 116

117 Indkøbsprincip Tillid til at markedet er vidende, kreativt og konkurrencepræget Udbudsprincip - teknologineutralitet - funktionskrav - krav til output, ikke input Mest miljø for pengene 117

118 Hvad koster grøn omstilling? Særligt elektriske busser baseret på lejlighedsvis opladning, kræver tredjeparts involvering og lokal kommunal accept af placering af ladestandere i byrummet. Pct. miljøforbedring (grå) vs. prisændring i pct. for køreplantimeprisen (grøn) PCt. reduktion Diesel (Euro 6) Naturgas (Euro 6) CO2 reduktion NOx reduktion PM reduktion Dieselhybrid (Euro 6) Dieselbus (Euro 6) med 50 % BTL Dieselbus (Euro 6) med 100 % BTL Biogas (Euro 6) Elektricitet (nat) Elektricitet (lej.) 0 Grafen viser den procentmæssige reduktion i forhold til en EEV-bus, som er niveauet umiddelbart under Euro 6. Den venstre grå søjle viser CO2 reduktionen, den midterste viser NOx reduktionen, mens den højre viser partikelreduktionen. Den grønne markering viser den procentvise stigning i køreplanprisen ved de forskellige teknologier. Den prismæssige ændring skal ses i forhold til den højre y-akse. Mest miljø for pengene Der er mange forhold omkring teknologierne, derfor skal 118 operatørerne tilbyde og Movia vælge ud fra økonomisk mest fordelagtigt Den store grønne omstilling er der næsten Seneste erfaring viser, at f.eks. biogas er konkurrencedygtigt ved % i tildelingen (15 % i dag) Lille forskel i pris, stor forskel i CO2 reduktion Det er minimal forskel i pris på naturgas, biogas, BTL (50 %) og biogas. Store elektriske busser er ikke langt fra.

119 26. marts 2015, Grøn Gas Forum Tak for opmærksomheden Spørgsmål? Joachim Reinhard Danchell Specialkonsulent, MOVIA 119

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Energistyrelsens arbejde med biogas Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Odense 3. september 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen BIOGAS TASKFORCE Energiaftalen

Læs mere

Midt.Energistrategi Udviklingen af energisystemet set fra HMN Naturgas perspektiv 25 marts 2015 Frank Rosager

Midt.Energistrategi Udviklingen af energisystemet set fra HMN Naturgas perspektiv 25 marts 2015 Frank Rosager Midt.Energistrategi Udviklingen af energisystemet set fra HMN Naturgas perspektiv 25 marts 2015 Frank Rosager 27-03-2015 1 Strategisk Energiplanlægning Region Midt - status 1. En unik kortlægning af ressourcerne

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Biogas Taskforce - aktørgruppe. 2. oktober 2014, Energistyrelsen

Biogas Taskforce - aktørgruppe. 2. oktober 2014, Energistyrelsen Biogas Taskforce - aktørgruppe 2. oktober 2014, Energistyrelsen Dagsorden 1. Præsentationsrunde 2. Siden sidst 3. Den politiske drøftelse om biogas i 2014 4. Aktørgruppens fremtid 5. Statsstøttegodkendelse

Læs mere

Tilslutning af biometan til gasnettet og. Kort om Certifikater for bionaturgas

Tilslutning af biometan til gasnettet og. Kort om Certifikater for bionaturgas Tilslutning af biometan til gasnettet og Kort om Certifikater for bionaturgas Gastekniske dage 14-15. maj 2014 Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Indhold Del 1: Tilslutning af biometan til gasnettet Baggrund Parallel

Læs mere

NATURE ENERGY

NATURE ENERGY NATURE ENERGY 29-05-2017 1 NATURE ENERGY KONCERNEN Nature Energy koncernen er ejet af de fynske kommuner og har ca. 135 ansatte FORRETNINGS- OMRÅDER Distribution af gas på Fyn Salg af og handel med naturgas,

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport

Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport Billund 13. maj 2015 Frank Rosager Planlægnings- og udviklingschef, HMN Naturgas I/S 18-05-2015 1 Content : 1.. 2. From biomasses to biogas. 3. From

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget. Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen

Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget. Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen Status for rammebetingelser for biogas efter energiforliget Gastekniske dage 13. januar 2013 Bodil Harder, Biogas Taskforce, Energistyrelsen Oversigt Mål for biogas Energiaftalen om biogas, Driftsstøtten

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Gasselskabernes Rolle

Gasselskabernes Rolle Gasselskabernes Rolle Hvorfor skal Biogassen ind i naturgasnettet og Hvad bør kommuner og region gøre? 16 september 2014 Frank Rosager 23-09-2014 1 Indhold : 1.Hvorledes leveres biogas ud gennem naturgasnettet

Læs mere

Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling

Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling 28. august 2014 1 150 mio. Nm3 Gas til transport i Sverige Der er 152 offentlige tankstationer i april

Læs mere

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar 2016 Udbygning med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Foreningen for Danske Biogasanlæg Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Hvordan ser Energinet.dk på biogassen?

Hvordan ser Energinet.dk på biogassen? Hvordan ser Energinet.dk på biogassen? Gastekniske dage 11. maj 2010 Knud Boesgaard Agenda Hvorfor interesserer Energinet.dk sig for biogas? Biogaspotentialet i Danmark Hvad kan gasnettet tilbyde biogassen?

Læs mere

Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge

Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge 1 Grøn Gas Erhvervsklynge Består af en række erhvervsvirksomheder, forsyningsvirksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Effektiv indpasning af VE-gas - En tur i visionariet for gasmarkedet i 2025 og 2050

Effektiv indpasning af VE-gas - En tur i visionariet for gasmarkedet i 2025 og 2050 Effektiv indpasning af VE-gas - En tur i visionariet for gasmarkedet i 2025 og 2050 5. oktober 2011 Knud Boesgaard Sørensen KBS@Energinet.dk 1 Agenda Definition af en VE-gas Udviklingen som gassektoren

Læs mere

Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO

Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO Maja Klejs Pedersen mkp@energinet.dk Energinet.dk 9. December 2013 1 Agenda Gas PSO ordningen Hvad er rammerne? Hvordan søger man? Hvordan hænger

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

Velkommen til borgermøde 7. januar 2015. Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 7. januar 2015. Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 7. januar 2015 Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.15 16.25 16.35 16.55 17.05 17.15 17.20 17.40 Velkomst - Carsten

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

www.energiogmiljo.dk Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg

www.energiogmiljo.dk Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg 1 Greenlab Skive Projektets

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

Jordbrugets potentiale som energileverandør

Jordbrugets potentiale som energileverandør Grøn gas til transport Jordbrugets potentiale som energileverandør Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Samfundsmæssige udfordringer Mindske afhængighed af fossil energi Øge fødevareproduktion - bæredygtigt

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/biogas/sider/regler_for_biomasser_til_bioga...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/biogas/sider/regler_for_biomasser_til_bioga... Page 1 of 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Biogas > Regler for anvendelse af gødning, afgrøder og affald til biogas Oprettet: 02-12-2015 Regler for anvendelse af gødning, afgrøder og affald til biogas

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark DGF gastekniske dage 2013 Middelfart, 13. maj 2013 Forskningschef, Kim Behnke, Energinet.dk kbe@energinet.dk Den danske energivision Klar klima- og energipolitik

Læs mere

Halm i biogas en win-win løsning

Halm i biogas en win-win løsning Halmens Dag på Christiansborg 25. april 2016 Halm i biogas en win-win løsning Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører, underleverandører, rådgivere,

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark?

Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark? Økologisk biogas på vej frem 12. marts 2016 Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark? Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører,

Læs mere

Hvad vil et naturgasselskab med biogas?

Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Økonomiseminar 8. december 2014 Foreningen danske biogasanlæg 12-12-2014 1 GASSENS ROLLE INTERNATIONALT SET DANMARK Gas udfases

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Rapport fra Biogas Taskforce Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Energiaftalen af 22. marts 2012: Biogas Taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Biogas Taskforce. Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013

Biogas Taskforce. Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013 Biogas Taskforce Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013 Energiaftalen af 22. marts 2012: taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på

Læs mere

Energiforligt eller energiforladt

Energiforligt eller energiforladt Temadag 2012 13. marts 2012 Energiforligt eller energiforladt - hvor står biogassen pt i energipolitikken? Bruno Sander Nielsen Biogas aktuelt og potentiale 13. marts 2012 Biogas - aktuelt og potentiale

Læs mere

Energistyrelsen. Februar 2015 BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERING AF BIOGAS TIL TRANSPORT I DANMARK

Energistyrelsen. Februar 2015 BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERING AF BIOGAS TIL TRANSPORT I DANMARK Energistyrelsen Februar 2015 BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERING AF BIOGAS TIL TRANSPORT I DANMARK PROJEKT Certificering af biogas til transport i Danmark Energistyrelsen Projekt nr. 219431 Dokument nr. 1215208103

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas"

Baggrundsnotat: Hvad er grøn gas Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas" Grøn gas er en samlebetegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskellige vedvarende energikilder og i forskellige processer. Biogas, strøm til

Læs mere

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser?

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Naturgasnettet nu og i fremtiden Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Jan K. Jensen, DGC (jkj@dgc.dk) IDA Energi HMN Naturgas, 9. december 2015 Dansk Gasteknisk Center DGC er en

Læs mere

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S GRØN GAS Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center Kan Biogassen gøre naturgassen grønnere? Giver blandinger af biogas og naturgas lavere CO 2 emission?

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1

Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1 Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1 Forventet energiforbrug i (vej)transportsektoren Kilde: EA Energianalyse Perspektiver for gas i transportsektoren

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

En lang rejse, men nu er vi i gang. Michael Dalby, E.ON Danmark 5. december 2016, Billund

En lang rejse, men nu er vi i gang. Michael Dalby, E.ON Danmark 5. december 2016, Billund En lang rejse, men nu er vi i gang Michael Dalby, E.ON Danmark 5. december 2016, Billund 2 E.ON en af Europas førende virksomheder inden for produktion, distribution og salg af biogas Biometan projekter

Læs mere

N O T AT 24. februar 2014 Forsyning bha/tth/st. Bæredygtighedskriterier for biogas forslag til håndtering og proces

N O T AT 24. februar 2014 Forsyning bha/tth/st. Bæredygtighedskriterier for biogas forslag til håndtering og proces Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 182 Offentligt (01) N O T AT 24. februar 2014 Forsyning bha/tth/st Bæredygtighedskriterier for biogas forslag til håndtering og proces Det

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28.

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. oktober 2014 Biomasse til energi i Region Midt, 2011 TJ 34 PJ Energiforbrug fordelt

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Naturgaskøretøjer i Danmark

Naturgaskøretøjer i Danmark Naturgaskøretøjer i Danmark "Biogas i trafikken - muligt i Sverige, muligt også i Danmark?" BiogasØresund, 1. februar 2007 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk DONG Energy aktiviteter DONG Energy

Læs mere

BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERING AF BIOGAS 7. DECEMBER 2015 NIELS BAHNSEN

BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERING AF BIOGAS 7. DECEMBER 2015 NIELS BAHNSEN BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICERING AF BIOGAS 7. DECEMBER 2015 NIELS BAHNSEN NBA@NIRAS.DK DAGSORDEN Hvad Hvorfor Hvordan Værktøj Baggrund Præsentation af værktøj Testeksempel CO 2 beregning Spørgsmål HVAD Er bæredygtighedscertificering

Læs mere

Den danske situation og forudsætninger

Den danske situation og forudsætninger BiogasØresund 1. februar 2007 Biogas til transportformål Den danske situation og forudsætninger v. chefkonsulent Bruno Sander Nielsen Biomasse til transport i Danmark (der sker slet ingenting) Andelen

Læs mere

Perspektiver for biogasinvestering i 2015

Perspektiver for biogasinvestering i 2015 LandboSyd 24. marts 2015 Perspektiver for biogasinvestering i 2015 Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører, underleverandører, rådgivere, energi-,

Læs mere

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Interessefællesskabet for biogas til transport Udredningsarbejde om muligheder og barrierer

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Muligheder ved samspil med biogas

Muligheder ved samspil med biogas 23. april 2013 Temadag Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Muligheder ved samspil med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Hvem er Brancheforeningen? Rådgivere Biogasfællesog gårdanlæg

Læs mere

Samfundsøkonomisk. værdi af biogas. Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD

Samfundsøkonomisk. værdi af biogas. Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD Samfundsøkonomisk værdi af biogas Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD Baggrund og formål Afdække eksternaliteter ved biogas Finde størrelsen på eksternaliteterne og prissætte dem hvis

Læs mere

Biogas - en mulighed for fjerkræ

Biogas - en mulighed for fjerkræ Fjerkrækongressen 27. februar 2017 Biogas - en mulighed for fjerkræ Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører, underleverandører, rådgivere, energi-,

Læs mere

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Rundt om biogas Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC Agenda Hvad er biogas? Miljømæssige fordele ved biogas Anvendelse af biogas Biogas og naturgas Biogasanlæg Gårdbiogasanlæg, ca

Læs mere

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Målsætninger energi og transport Andelen af vedvarende energi i transportsektoren øges til 10 pct. i 2020

Læs mere

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek 1 Copyright 2014 2012 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus TINV 20/3-14, Odense Johnny Iversen Ellen Holbek Analysens overordnede rammer Formål:

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Biogas til tunge køretøjer Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Støttede projekter Trafikstyrelsen har støttet: Projekt i Københavns kommune: 4 skraldebiler og en tankstation Det Økologiske

Læs mere

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Agenda Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030 Energi og transportsektorens

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS. Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017

NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS. Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017 NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017 EFFEKTIV OG BÆREDYGTIG OMSTILLING Vi skal lykkes med grøn gas Effektive og

Læs mere

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for erhvervene og samfundet Økonomi og investeringsovervejelser.

Læs mere

Biogas, E.ON Danmark maj Tore Harritshøj Gastekniske dage

Biogas, E.ON Danmark maj Tore Harritshøj Gastekniske dage Biogas, E.ON Danmark maj 2016 Tore Harritshøj Gastekniske dage Oversigt over E.ON Koncernen Et af verdens største privatejede energiselskaber Aktiviteter i mere end 30 lande Europa, Rusland og USA. Derudover

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne Gastekniske dage 2013 Præsentation af Maabjerg projektet v. Chefkonsulent Poul Lyhne Disposition Dagsorden: 1. Eksisterende anlæg Maabjerg Værket Maabjerg BioEnergy 2. Maabjerg Energy Concept Bioraffinaderi

Læs mere

Udfordringer for biogasudbygningen. Det vestjyske ressourceområde Herning d Per Alex Sørensen

Udfordringer for biogasudbygningen. Det vestjyske ressourceområde Herning d Per Alex Sørensen Udfordringer for biogasudbygningen Det vestjyske ressourceområde Herning d.16.09.2014 Per Alex Sørensen 1 Udfordringer for biogasudbygningen Det vestjyske ressourceområde Herning d.16.09.2014 Per Alex

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark

Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark Version 1.1 1. januar 2016 Dok. 15/07181-7 Klassificering: Offentlig/Public Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark, version

Læs mere

Gå-hjem-møde: Naturgasmarkedets fremtid

Gå-hjem-møde: Naturgasmarkedets fremtid Gå-hjem-møde: Naturgasmarkedets fremtid 2 år 6 mdr. EL Tidsforløb Vedtagelse af datahub Vedtagelse af engrosmodel Implementering af datahub Udløb af forsyningspligtbevillinger Implementering af engrosmodel

Læs mere

Anvendelse af Biogas DK status

Anvendelse af Biogas DK status Anvendelse af Biogas DK status Torsdag d. 28. august 2008, Energinet.dk Jan K. Jensen, DGC Indhold Hvor anvendes biogassen? Sektorer og teknologier Gasmængder og potentialer VE gas potentiale Hvor kan

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren TEMADAG: Håndtering af biopiller på større anlæg Præsentation af LUBA PSO-projekt Thomas Holst Landbrug & Fødevarer Sekretariat for Danske Halmleverandører

Læs mere

Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet

Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet Biogas og gylleseparation, DØR/SDU 13. oktober 2010 Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings--

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Råvareudfordringen den danske biogasmodel i fremtiden

Råvareudfordringen den danske biogasmodel i fremtiden Græs til biogas 3. september 2014 Råvareudfordringen den danske biogasmodel i fremtiden Bruno Sander Nielsen Den danske biogasmodel Råvaregrundlag hidtil: Husdyrgødning altovervejende gylle Restprodukter

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Husdyrgødning, halmtilsætning, metanisering og afsætning af procesvarme Af Torkild Birkmose RAPPORT Marts 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Gassens rolle i det fremtidige energisystem Gassens rolle i det fremtidige energisystem Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Energinet.dk er i midten af værdikæden Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og bygningsministeriet

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere