PEOPLE TEST MEDARBEJDER. Måling af adfærd og færdigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PEOPLE TEST MEDARBEJDER. Måling af adfærd og færdigheder"

Transkript

1 PEOPLE TEST MEDARBEJDER Måling af adfærd og færdigheder

2 Det unikke ved People Test Medarbejder Måling af både adfærd og færdigheder. PTM har den store styrke at måle både adfærd og færdigheder. Det betyder, at den er hurtig og nuanceret på en og samme tid. Den giver et godt overblik over personens adfærd og måler samtidig på helt fundamentale færdigheder, som kan være relevante for det job, analysen bruges i forbindelse med. Specielt udviklet til erhvervsmæssig brug i forbindelse med rekruttering og udvikling af timelønnede og produktionsmedarbejdere PTM er udviklet til erhvervslivet og specifikt til en målgruppe, der ikke i stort omfang har været anvendt test på tidligere. I takt med at personlige koncepter har fået større og større vægt, har vi udviklet en light analyse som er velegnet til personer, der ikke har jobs med høj grad af boglighed eller akademisk tilgang. Den er udviklet som reaktion på ønsker fra vores brugere. Med udgangspunkt i dette har vi i samarbejde med en række brugere undersøgt, hvilke kompetencer der er relevante for netop dette niveau og udviklet PTM derudfra. Der er lagt stor vægt på, at sprogbrugen er i en stil, så personen til enhver tid kan identificere sig med den. Der lægges stor vægt på troværdigheden af det enkelte analyseresultat. Ofte er skalaer til måling af analysens validitet udviklet til at måle konsistens, altså om personen besvarer enslydende items på samme måde, når man dobbelttjekker. Troværdigheden på PTM bygger på realisme- og konsistensitems. Anvendelsesområder De mest udbredte anvendelsesområder er rekruttering og personlig udvikling af timelønnede, produktionsmedarbejdere og kundeservice. Analysen kan samtidig anvendes som et ledelsesværktøj, dvs. at analyseresultatet ikke blot bliver et dokument i personalemappen, men at informationen anvendes aktivt i den daglige ledelse i forhold til situationsbestemt, individuel ledelse, læringsstile, motivation og behov. PTM s formål er at beskrive en persons egenskaber og præstationspotentiale i forhold til en specifik jobfunktion og jobsammenhæng. Christian M. Andersen Chef for Academy, People Test Systems

3 PTM er et enkelt men alligevel nuanceret værktøj, der måler personlige egenskaber og færdigheder i ét

4 Fakta om People Test Medarbejder - PTM Type Adfærdsanalyse og lille færdighedsanalyse Antal items 128 Tid ca min. Kategorier 13 karakteristika Metodik Normativ test Validitet Forskellige validitetstjek for at sikre troværdigheden, forbundet med PTP IT-platform Online platform People Test Match og Microsoft Silverlight applikation Certificering E-learning med teori, 2 dages tilstedeværelseskursus - eller ½ dag hvis bruger er PTP certificeret Kvalitetssikring People Test Forsker- & Kvalitetsteam - deltagelse i VPP

5 Motivation Denne sektion af analysen viser egen motivationsevne og personlig stabilitet - opdelt i 3 egenskaber. Et generelt lavt niveau i dette område indikerer en vis personlig ustabilitet og manglende motivationsevne. De personlige egenskaber giver også et billede af de personlige energireserver. I et generelt højt niveau har personen store personlige energireserver. I et lavt niveau løber vedkommende hurtigt tør for brændstof - rent personligt. Kvalitet Her måles de kvalitetsrelaterede forhold. Er personen velorganiseret, og hvor velkvalificerede er personens beslutninger? Den sidste del af denne sektion giver en kvalitetsmæssig vurdering af analysepersonens besvarelser - kan vi stole på dem, eller har vedkommende forsøgt at manipulere med besvarelserne. Samarbejde Denne sektion af analysen viser vedkommendes forhold til andre - samarbejdsevnerne. Ved at kigge på de tre egenskaber får du hurtigt et generelt overblik over vedkommendes samarbejdsevne. Giver et billede af, hvor god personen er til at samarbejde og hvor vigtigt det er for, at personen trives. Indsats og færdigheder Indsatsen giver et billede af vedkommendes energi og udholdenhed. Vi taler her om analysepersonens motor - hvor mange hestekræfter vi har ombord. Hvor stabilt energiniveauet er, og hvordan det udnyttes ses ved at sammenligne indsatsen med andre dele af analysen. Færdigheder viser analysepersonens forståelse for grammatik og anvendelse af det danske sprog samt evner inden for beregninger, tal, regning og matematik.

6 Scoringssystem og skalaer PTM s scoringssystem er bygget op over fire forskellige hovedniveauer. Talværdierne er ikke sat i forhold til bestemte jobfunktioner men beskriver et generelt niveau (gennemsnitsværdi) - hvor meget eller lidt egenskaben generelt viser sig. Nedenstående skala viser, at flest analysetagere scorer indenfor middelkategorien af skalaen, mens færrest scorer i marginalerne. Denne fordeling hænger sammen med, at fordelingen af analysescores er normalfordelt, således at de fordeler sig i en klokkeformet formation. Procentsatserne, hvormed scorerne fordeler sig, følger den statistisk gængse normalfordeling Lav 16 % Middel 68 % Høj 14 % Meget høj 2 % Kategorierne inden for hver skala er som følgende: Hver parameter på analysen har en værdi mellem 0 og er den laveste score og 100 er maksimalscoren inden for et område. NB! Den enkelte score altid skal vurderes i forhold til det konkrete job, personen bliver vurderet i forhold til. Meget høj Scoring mellem 90 og 100 Dette niveau er meget højt. Scores i dette niveau vil i mange tilfælde have en misklang af for meget - f.eks. snakker for meget, er for godtroende, er for selvstændig. Der er derfor grund til at være opmærksom, når et punkt overstiger 90. Høj Scoring mellem 70 og 89 Dette område er defineret som et højt område. Egenskaber i dette niveau viser sig som markante træk uden at være ekstreme. En score i dette område indikerer, at egenskaben er tydelig for de fleste. Personen der scorer i dette område føler formentlig, at egenskaben er blandt hans iøjnefaldende sider - også under pres. Middel Scoring mellem 30 og 69 De fleste personer scorer i middelniveauset (68 % af normgruppen).en middelscorer udmærker sig ved, at egenskaben hverken er fremherskende eller usynlig/mindre synlig, men kan variere fra situation til situation - er afhængig af situationen. Det der er særligt interessant ved middelscoren er derfor at afdække, hvornår egenskaben viser sig, og hvornår den ikke gør det. Lav 0-29 Scoring mellem 0 og 29 Dette er et lavt niveau. Egenskaber i dette niveau viser sig kun i mindre grad, grænsende til det usynlige. En score på dette niveau betyder, at modpunktet til den pågældende egenskab kommer til udtryk, f.eks. vil egenskaben Udadvendthed kunne vise sig som indadvendthed.

7 Kort beskrivelse af definitionerne - PTM Motivation Tilfredshed Udtryk for det generelle humør, graden af tilfredshed med det nuværende liv og hvor hurtigt man kommer sig over modgang i livet/ved arbejdsopgaver. Selvstændighed Hvor egenrådig og selvkørende personen er. Vil helst klare tingene selv uden særlig støtte, opbakning og løbende feedback fra omgivelserne. Koncentrationsevne Evnen til at kunne koncentrere sig om de samme arbejdsopgaver i længere tid. Tolerancegraden for et arbejdsmiljø med støj eller uro. Indsats Aktivitetsniveau Afspejler behovet for at være travl og det at have overskud i hverdagen til at udføre noget ekstra. Viser hvor hurtigt tingene skal ske for at trives og ikke blive utålmodig. Udholdenhed Hvor længe man bliver ved/hvor god man er til at holde interessen - også når opgaverne er kedelige/besværlige. Om langsigtede projekter passer bedre end korte. Samarbejde Tolerance Graden af åbent sind og positiv indstilling over for omgivelserne - mennesker, idéer og tiltag. Viser hvor gnidningsløst gruppearbejde vil kunne fungere. Menneskelig forståelse Den umiddelbare fornemmelse for hvordan omgivelserne skal behandles samt lysten til at hjælpe andre. Graden af varme og forståelse for andre og deres situation. Udadvendthed Ønsket eller behovet for et arbejde, der indebærer kontakt med mennesker, enten i form af kommunikation, samrbejde eller social omgang.

8 Kort beskrivelse af definitionerne - PTM Kvalitet Ordenssans Den naturlige sans og indbyggede behov for system, orden og disciplin. Ønsket om organisering og struktur. Grundighed Graden af hvor omhyggelig, grundig eller detaljekrævende opgaverne må være for at matche personens interesse og udførelse af arbejdsområdet. Troværdighed Udtryk for realisme af egen formåen, og om analysens resultat giver et reelt og brugbart billede, som andre med stor sandsynlighed vil kunne genkende. Færdigheder Sprog Forståelse og bearbejdning af det danske sprog i skrift og tale. Matematik Graden af talfornemmelse og regnefærdighed.

9 Kombinationer Egenskaberne i PTM kan kombineres, så der skabes mere dybdegående information om komplekse handlemønstre. Derforuden kan man ved hjælp af kombinationer f.eks. blive klogere på, hvordan en egenskab påvirker det øvrige resultat, og hvordan personen kompenserer i det daglige. Derfor er det vigtigt i alt arbejde med analysen at se resultatet i sin helhed, samt stille sig selv spørgsmål om, hvordan X betyder noget for Y, eller hvorfor X ikke betyder noget for Y. Med kombinationer taler vi om hypoteser, og at det derfor er vigtigt at bekræfte eller afkræfte de hypoteser, der er dannet forud for samtalen, gennem den dialog man har med kandidaten i den egentlige tilbagemelding. Eksempler på egenskabskombinationer Perfektionisten Defineres ved en overbevisning om, at man kan opnå det perfekte og at man skal forsøge at imødekomme dette. Egenskab og niveau Høj ordenssans Høj grundighed Lav tolerance Forklaring Personen har højere standarder, hvad angår orden, end andre har. Vil irriteres over rod. Personen har højere standarder for detaljer end andre. Vil irriteres over sjusket arbejde eller fejl. Lav tolerance overfor sig selv og andre. Dominerende Defineres ved tendensen til at tromle andre ned, tage mindre hensyn og kan være vanskelig at omgås i virksomheden. Egenskab og niveau Lav tolerance Høj udadvendthed Forklaring Tilbøjelighed til en kritisk, irritabel og bebrejdende holdning. Personen er meget synlig og kommer hurtigt med udtalelser.

10 Kapacitet. Performance. Menneskelighed. Indsigt. Motivation. Dynamik. Personlighed. Fastholdelse. Talent. Succes. PTS udvikler og leverer nogle af markedets mest præcise analyser til professionel personvurdering. Vores mission er at give ledere i virksomheder og organisationer det bedst mulige redskab til at identificere, matche, motivere og beholde deres ledere og medarbejdere og derigennem forstærke den personlige og forretningsmæssige effektivitet og produktivitet. Kontakt os allerede i dag, for at høre nærmere om vores ydelser og testværktøjer eller Scan koden og besøg vores website for nærmere information.

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt Det unikke ved People Test Person Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Jo færre egenskaber jo mere skal brugeren selv analysere eller gætte sig

Læs mere

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N Den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold Forord Forord 3 Hvorfor vil 7N bryde kompetencekoden? 4 Projektets metode 6 Introduktion til kompetencerne 8 De fem kompetencer

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008 TMA Talent Analyse Ekspert talentrapport og interviewguide Janus Mikkelsen 2 april 2008 Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk Indhold:

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

1. Beskrivelse af organisationen...1. 1.1. Deltagende observation...2. 1.2. Donald Schön...3. 2. Rekrutteringsprocessen...4. Nr. 1 Jobsamtaler...

1. Beskrivelse af organisationen...1. 1.1. Deltagende observation...2. 1.2. Donald Schön...3. 2. Rekrutteringsprocessen...4. Nr. 1 Jobsamtaler... Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af organisationen...1 1.1. Deltagende observation...2 1.2. Donald Schön...3 2. Rekrutteringsprocessen...4 Nr. 1 Jobsamtaler...4 Nr. 2 Samtale med team manager og HR konsulent

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles

Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles Ekspertrapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2005-2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold Introduktion til assessment rapport...3 Executive

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere