Sådan kommer du i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan kommer du i gang"

Transkript

1 Sådan kommer du i gang Startvejledning NÆSTE SIDE Nem betjening S. 7 Læs "Vigtige sikkerhedsanvisninger", før du begynder at anvende dette produkt. Når du har læst denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Informationerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

2

3 Startvejledning Sådan kommer du i gang Læs "Vigtige sikkerhedsanvisninger", før du begynder at anvende dette produkt. S. 16 Når du har læst denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Informationerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Du kan gå til for at læse brugervejledningen, der beskriver alle maskinens funktioner. 3

4 Startvejledning Konfiguration af maskinen Sådan bruger du søgenummeret ABC-1234 Konfiguration af maskinens startindstillinger Når der tændes for strømmen første gang efter installation af maskinen Skærmen "Opsætningsvejledning" vises automatisk EKSEMPEL 1 Alle brugere kan udføre følgende indstillinger (Til) 1. Indstillinger for sprog/tastaturlayout 2. Indstillinger for papirformat/-type Tryk på <Spring over> på skærmen "Godkendelseslogin" Hvis du først og fremmest vil benytte kopifunktionerne... fortsæt til EKSEMPEL1 Hvis du vil benytte alle funktioner på maskinen... fortsæt til EKSEMPEL2 3. Farveforløbsjustering 4. Rapportprint Første opsætning er færdig! Nu kan du bruge et begrænset udvalg af funktioner, herunder kopiering. 4

5 1. Vis webstedet til onlinevejledninger for at se brugervejledninger 2. Vælg den relevante brugervejledning [imagerunner] [Sort/hvid] Vælg denne maskine Startvejledning 3. Du kan få adgang til oplysninger i brugervejledningen ved at bruge søgenummeret ABC-1234 EKSEMPEL 2 Der kræves administratorrettigheder for at foretage følgende indstillinger 1. Indstillinger for sprog/tastaturlayout 2. Indstillinger for papirformat/-type Indstilling af netværksmiljøet IP: PMW-STNW Se også dette emne, når du opretter forbindelse via trådløst LAN 3. Logge ind som en administrator Standardpinkoden er " " *1. Kun administratoren har tilladelse til at konfigurere følgende indstillinger 4. Indstillinger for brugergodkendelse 5. Indstillinger for dato og tid 6. Indstillinger for netværk. 7. Faxindstillinger *2 Installation af drivere PMW-INDR Indstilling af mail/i-fax-kommunikation PMW-STCM 8. Farveforløbsjustering 9. Rapportprint Du kan også konfigurere indstillingerne, der er angivet på højre halvdel af denne side, efter behov. Opsætning er færdig! Nu kan du bruge alle funktioner, herunder printning og afsendelse af fax fra en computer. *1 Af hensyn til sikkerheden anbefales det at ændre standardpinkoden. *2 Gælder kun maskinen med faxkort. Få flere oplysninger om "Opsætningsvejledning" PMW-STSG 5

6 6 Noter

7 Nem betjening Nem betjening 7

8 Nem betjening Anbring det originale dokument korrekt Husk før du starter funktionen Anbring originalerne på glaspladen Anbring dine originaler i fremføreren* * Denne funktion er kun tilgængelig på modeller, der har monteret fremfører. Placer det, så det passer i hjørnet. Placer dokumentet med scanningssiden nedad. Justér papirstyrene. Placer dokumentet med scanningssiden opad. Velegnet til scanning af bogsider, magasinsider og avisudklip. Velegnet til kontinuerlig scanning af mange siders litteratur, citater osv. Start funktionen fra kontrolpanelet Maskine Kontrolpanel Touchpanel (Tasten [Indstillinger/Registr.]) (Tasten [Energibesparelse]) (Tasten [Start]) 8

9 Nem betjening Kopiering 1. Placer det originale dokument. 2. Vælg <Kopi> på skærmen Hjem. 3. Angiv kopiindstillingerne efter behov. 4. Indtast det ønskede antal kopier. 5. Tryk. Praktiske kopiindstillinger N på 1 2-sidet eller 1-sidet Forstørrelse eller reducering Kopiering PMW-CPIG Print 1. Åbn dokumentet, der skal udskrives, og vælg printfunktionen i applikationen. 2. Vælg maskinens printerdriver, og vælg [Præferencer] eller [Egenskaber]. 3. Angiv papirformatet. 4. Angiv papirkilden og papirtypen. 5. Angiv printindstillingerne efter behov. 6. Vælg [OK]. 7. Vælg [Print] eller [OK]. Praktiske printindstillinger 2-sidet N på 1 Folderudskrivning Print PMW-PTIG 9

10 Nem betjening Fax* * Denne funktion er kun tilgængelig, hvis faxkortet er installeret. 1. Placer det originale dokument. 2. Vælg <Fax> på skærmen Hjem. 3. Indtast modtageroplysningerne. 4. Angiv faxindstillingerne efter behov. 5. Tryk. Praktiske faxfunktioner Rundsending Modtagelse i hukommelsen Pc-fax Faxning PMW-FXIG Scanning 1. Placer det originale dokument. 2. Vælg <Scan og send> eller <Scan og gem> på skærmen Hjem. 3. Vælg scanningstype, og indtast de nødvendige oplysninger. 4. Tryk. Scanningstyper Gem på USBhukommelsesenhed Send Send til filserver Sådan scanner du fra en computer Brug scannerdriveren, der leveres med maskinen. Scanning PMW-SCIG 10

11 Ilægning af papir Grundlæggende metode til ilægning af papir PMW-BPLM Nem betjening Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen PMW-SPDR Ilægning i papirskuffen Det følgende beskriver ilægning af papir i papirskuffe 1. Se brugervejledningen for informationer om ilægning af papir i papirskuffe Luft først papirstakken godt igennem, og ilæg den. Sørg for, at denne linje ikke overskrides. 2 3 Skub metalpladen ned for at låse den. Skub de lyseblå tapper for at justere papirstyrenes position. Juster fremspringet i forhold til de relevante papirformatmarkeringer. B5 16K LTR /STMT A4 /A5 5 6 Printsiden opad Placer forsigtigt papirskuffen tilbage i maskinen. FORSIGTIG! Vær forsigtig med ikke at få dine fingre i klemme mellem papirskuffen og maskinen. Kontrollér papirkildens papirformat og -type, og tryk på <OK> på skærmen. Hvis du ilægger et andet papirformat eller en anden papirtype i maskinen, end du gjorde før, skal du sørge for at ændre indstillingerne manuelt Tryk på <Indstil>. Angiv papirformatet, og tryk på <Næste>. Angiv papirtypen, og tryk på <OK>. 11

12 V Nem betjening Ilægning af papir Angivelse af papirformat og -type i universalbakken PMW-SPMT Ilægning i universalbakken FORSIGTIG! Når du anvender papir, der ikke fremføres særligt godt, skal du ilægge et ark ad gangen. 1 3 Luft papirstakken godt igennem, juster kanterne på en glat overflade, og læg den i. Sørg for, at denne linje ikke overskrides. 2 Juster dokumentstyrenes placering. Ekstra bakke Forlænger til bakke Juster dokumentstyrene i forhold til papirformatsmarkeringerne. BEMÆRK! Træk ekstrabakken ud, og udvid forlængeren til bakken, når du ilægger store papirformater. 4 Printsiden nedad Angiv papirformatet, og tryk på <OK> på skærmen. Hvis indstillingen for papirtype ikke svarer til det papir, du har indlæst på skærmen vist i trin 4, skal du ændre indstillingen manuelt. 5 6 Tryk på <Skift>. Angiv papirtypen, og tryk på <OK>. 12

13 Nem betjening Hvis der opstår et problem Vedligeholdelse PMW-MNTC Maskinen virker tilsyneladende ikke Der opstod papirstop Kontrollér følgende. Er der tændt for strømmen? Er maskinen ude af dvaletilstand? Hvis der er fastklemt papir, vises et skærmbillede som nedenfor. Fjern papirstoppet i henhold til instruktionerne på skærmen. Hvis hverken skærmen eller trykke på afbryderen. lyser, skal du (Til) Afbryder Udskiftning af forbrugsstoffer Er strømledningen sat korrekt i? Tonerpatron Original Canon-tonerpatron Canon C-EXV 60 Black Toner (sort) Tromleenhed Se brugervejledningen, hvis problemet fortsætter. Canon C-EXV 42 Drum Unit 13

14 Nem betjening Hvis der opstår et problem Printresultaterne er ikke tilfredsstillende Billeder flyttes/er skråtstillede Løsning Juster papirstyrene. Uregelmæssigheder i billeder/billeder er utydelige Løsning 1 Papiret kan have absorberet fugt. Erstat det med papir, der ikke har absorberet fugt. B5 16K LTR /STMT A4 /A5 Løsning 2 Udfør farveforløbsjustering. 1. Tryk. Juster styrene nøjagtigt. Universalbakke 2. Tryk på <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet> <Automatisk justering af forløb> på skærmen. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre justering af forløb. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se brugervejledningen. Justering af farveforløb PMW-AJGR 14

15 Nem betjening Vedligeholdelse PMW-MNTC Fejlfinding PMW-TROB Der forekommer sorte streger på billeder* * Kun model med monteret fremfører. Løsning Rengør dokumentfremførerens scanningsområder. 1. Åbn fremføreren, og rengør scanningsområdet nederst på dokumentfremføreren ved hjælp en klud fugtet med vand. Tør efter med en blød, tør klud. Gennemslag forekommer Løsning 1 Angiv den korrekte originaltype. Hvis der er gennemslag i kopieringsresultatet, kan det afhjælpe problemet at indstille originaltypen, så du får en flot kopi. 1. Tryk på <Kopi (Forhindring af gennemslag)> på skærmen Hjem. BEMÆRK! Brug ikke rensemiddel til glas eller f.eks. en spritopløsning, da de fjerner den pletbestandige overflade. 2. Tryk på <Ja>. Løsning 2 Indstil en lavere baggrundstæthed. 1. Vælg funktionen på skærmen Hjem. 2. Tryk på <Tilvalg>. 2. Luk fremføreren. Eksempel: Fax BEMÆRK! Hvis der stadig forekommer sorte striber, efter at snavset er blevet fjernet, skal du udføre følgende procedure for at udføre <Fremførerrensning>. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se brugervejledningen. 3. Tryk på 4. Tryk på 5. Tryk på <OK>. 15

16 Appendiks Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette kapitel beskriver vigtige sikkerhedsanvisninger, der skal forhindre personskade på brugerne af denne maskine og andre samt beskadigelse af ejendom. Læs dette kapitel, før du bruger maskinen, og følg instruktionerne i korrekt brug af maskinen. Udfør ikke handlinger, der ikke er beskrevet i denne vejledning. Canon er ikke ansvarlig for skader, der skyldes handlinger, som ikke er beskrevet i denne vejledning, forkert brug eller reparationer eller ændringer, der ikke udføres af Canon eller en tredjepart, der er autoriseret af Canon. Ukorrekt betjening eller brug af denne maskine kan forvolde legemsbeskadigelse og/eller skade, der kræver omfattende reparation, som ikke er dækket af din garanti. ADVARSEL Indikerer et forhold, som kan føre til dødsfald eller personskade, hvis de givne anvisninger ikke udføres korrekt. For at bevare sikkerheden i forbindelse med brugen af maskinen bør du altid være opmærksom på disse advarsler. FORSIGTIG Anvendes til en advarsel af forhold, som kan føre til personskade, hvis de givne anvisninger ikke følges til punkt og prikke. Det er vigtigt at være opmærksom på disse advarsler for at kunne bruge denne maskine på en sikker måde. VIGTIGT Beskriver driftsbetingelser og -begrænsninger. Sørg for at læse disse punkter grundigt, så du kan betjene maskinen korrekt og undgå funktionsfejl eller skade på ejendele. Installation For at bruge denne maskine på en sikker og bekvem måde skal du læse følgende forholdsregler og installere maskinen på det rigtige sted. ADVARSEL Installér ikke på et sted, der kan medføre ildebrand eller elektrisk stød Et sted, hvor ventilationshullerne er blokerede (for tæt på vægge, senge, sofaer, tæpper eller lignende genstande) Hvor der er fugtigt eller støvet Et sted, der er udsat for direkte sollys, eller udendørs Hvor maskinen er udsat for høje temperaturer Et sted, der er udsat for åben ild I nærheden af alkohol, fortynder eller andre brandbare stoffer Andre advarsler Brug ikke ikke-godkendte kabler til maskinen. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Placer ikke halskæder eller andre metalgenstande eller beholdere fyldt med væsker på maskinen. Hvis fremmedlegemer kommer i kontakt med elektriske dele inde i maskinen, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer fremmedlegemer ind i maskinen, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler. FORSIGTIG Installér ikke på følgende steder Maskinen kan falde ned eller vælte, hvilket kan give personskade. Et ustabilt sted Et sted, hvor der er vibrationer VIGTIGT Installér ikke på følgende steder Gør du det, kan du beskadige maskinen. Et sted med ekstreme temperaturer og fugtighed, det være sig høj som lav Et sted, hvor der er markante ændringer i temperatur eller luftfugtighed Et sted i nærheden af udstyr, der genererer magnetiske eller elektromagnetiske bølger Et laboratorium eller et sted, hvor der forekommer kemiske reaktioner Et sted, der er udsat for korroderende eller giftige gasser Et sted, der kan blive bøjet på grund af maskinens vægt, eller hvor maskinen kan synke ned (f.eks. et tæppe) Undgå dårligt ventilerede lokaler Denne maskine genererer en mindre mængde ozon og andre emissioner under normal brug. Disse emissioner er ikke sundhedsskadelige. De kan dog muligvis mærkes under længere tids brug eller lange produktionskørsler i rum med dårlig udluftning. For at sikre et komfortabelt arbejdsmiljø anbefales det, at det rum, hvor maskinen anvendes, udluftes ordentligt. Undgå også steder, hvor personer ville blive udsat for emissioner fra maskinen. Installér ikke på et sted, hvor der opstår kondens Vanddråber (kondensvand) kan dannes inde i maskinen, når det rum, hvor maskinen er installeret, hurtigt opvarmes, og når maskinen flyttes fra et køligt eller tørt sted til et varmt eller fugtigt sted. Hvis maskinen bruges under disse betingelser, kan det medføre papirstop, dårlig papirkvalitet eller beskadigelse af maskinen. Lad maskinen tilpasse sig den omgivende temperatur og luftfugtighed i mindst 2 timer før brug. Undgå at installere maskinen i nærheden af computere eller andet elektronisk præcisionsudstyr. Elektrisk støj og vibrationer fra maskinen under print kan på negativ måde påvirke følsomt udstyr. Undgå at installere maskinen i nærheden af tv-apparater, radioer eller andet tilsvarende elektronisk udstyr. Maskinen kan virke forstyrrende for modtagelsen af lyd- og billedsignaler. Slut maskinen til et stik, som ikke anvendes til andet udstyr, og sørg for, at der er størst mulig afstand mellem maskinen og andet elektronisk udstyr. I højder over havets overflade på m eller højere Maskiner med harddisk virker muligvis ikke korrekt, hvis de anvendes i store højder ca meter over havets overflade eller højere. Tilslutning af telefonlinjen Denne maskine overholder en standard for analoge telefonlinjer. Maskinen kan kun sluttes til det offentlige telefonnet (PSTN). Hvis du slutter maskinen til en digital telefonlinje eller en dedikeret telefonlinje, kan de forhindre maskinens korrekte funktion, og det kan medføre skade. Sørg for at tjekke telefonlinjetypen, inden du tilslutter maskinen. Kontakt dine leverandører af fiberforbindelser og telefonlinjer, hvis du vil slutte maskinen til disse telefonlinjer. Under brug af trådløst LAN Installér maskinen i en afstand på maks. 50 m fra den trådløse LAN-router. Installér i videst muligt omfang på et sted, hvor kommunikation ikke blokeres af genstande, der står i vejen. Signalet kan blive forringet, når det skal igennem vægge og etager. Sørg for, at maskinen er længst muligt væk fra digitale trådløse telefoner, mikrobølgeovne eller andet udstyr, der udsender radiobølger. Må ikke bruges i nærheden af medicinsk udstyr. Radiobølger, som maskinen udsender, kan påvirke det medicinske udstyr, hvilket kan føre til funktionsfejl og alvorlige ulykker. Hvis driftsstøjen bekymrer dig Afhængigt af brugsmiljøet og driftsstatussen, og hvis driftsstøjen bekymrer dig, anbefales det, at maskinen ikke placeres på et kontor. Flytning af maskinen Kontakt Canon Danmark, før du skal flytte maskinen, selvom den kun skal til et andet sted på samme etage. Forsøg aldrig at flytte maskinen selv. Strømforsyning ADVARSEL Brug kun en strømforsyning, som lever op til de angivne krav. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød. Maskinen skal være tilsluttet en stikkontakt med jordforbindelse med den medfølgende elledning. Anvend ikke andre strømkabler end det medfølgende, da det kan medføre brand eller elektrisk stød. Det medfølgende strømkabel er beregnet til brug med denne maskine. Slut ikke strømkablet til andre enheder. Undlad at ændre, trække i, bøje hårdt eller udføre andre handlinger, der kan beskadige strømkablet. Placer ikke tunge genstande på strømkablet. Hvis strømkablet ødelægges, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Du må ikke isætte eller trække strømstikket ud med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød. Brug ikke forlængerledninger eller multistik med denne maskine. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Undlad at pakke strømkablet sammen eller binde det i en knude, da det kan medføre brand eller elektrisk stød. Sæt strømstikket helt ind i stikkontakten. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød. Fjern strømstikket fra stikkontakten under tordenvejr. Ellers risikerer du, at der opstår brand, elektrisk stød eller skader på maskinen. Sørg for, at strømforsyningen til maskinen er sikker, og at spændingen er stabil. Hold strømkablet borte fra varmekilder. Hvis du ikke gør dette, kan strømkablets isolering smelte og medføre brand eller elektrisk stød. Undgå følgende situationer: Hvis der forekommer omfattende tryk på strømkablets tilslutningsdel, kan det beskadige strømkablet, eller ledningerne inde i maskinen kan blive afbrudt. Dette kan medføre brand. Ofte tilslutning og frakobling af strømkablet. At træde på strømkablet. At strømkablet bøjes tæt ved tilslutningsdelen, og at der er vedvarende belastning på stikkontakten eller tilslutningsdelen. At anvende stor kraft på strømstikket. FORSIGTIG Installér denne maskine tæt på stikkontakten, og sørg for, at der er fri adgang til stikket, så det nemt kan tages ud i tilfælde af en nødsituation. 16

17 VIGTIGT Under tilslutning af strøm Slut ikke strømkablet til en UPS (Uninterruptible Power Source). Gør du det, kan det medføre funktionsfejl eller beskadigelse af maskinen ved strømsvigt. Hvis du sætter denne maskine i en stikkontakt med flere stik, må du ikke bruge de øvrige stik til at tilslutte andre enheder. Sæt ikke strømkablet i computerens ekstra AC-strømudgang. Andre forholdsregler Elektrisk støj kan medføre, at maskinen får funktionsfejl eller mister data. Håndtering ADVARSEL Træk øjeblikkeligt strømstikket ud af stikkontakten, og ret henvendelse til en autoriseret Canon-forhandler, hvis maskinen kommer med en usædvanlig lyd, udsender en usædvanlig lugt eller udsender røg eller varme. Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød. Prøv ikke at skille maskinen ad eller foretage ændringer på den. Der er komponenter med høj temperatur og høj spænding inde i maskinen. Adskillelse eller ændring kan medføre brand eller elektrisk stød. Placer maskinen et sted, hvor børn ikke kan komme i kontakt med strømkablet og andre kabler eller gear og elektriske dele inden i maskinen. Ellers kan det medføre uventede uheld. Anvend ikke brændbare sprays i nærheden af maskinen. Hvis brændbare væsker kommer i kontakt med elektriske dele inde i maskinen, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Når du flytter denne maskine, skal du sørge for at slukke strømmen for maskinen og derefter tage strømstikket og interfacekabler ud. Hvis dette ikke sker, kan det beskadige strømkablet eller interfacekablerne og forårsage brand eller elektrisk stød. Når strømstikket er sat i en stikkontakt, må du ved isætning eller udtrækning af et USB-kabel ikke røre ved forbindelsens metaldele, da dette kan medføre elektrisk stød. Hvis du har pacemaker Denne maskine genererer et svagt magnetflux og ultrasoniske bølger. Hvis du har pacemaker og føler dig utilpas, skal du gå væk fra maskinen og straks kontakte din læge. FORSIGTIG Anbring ikke tunge genstande oven på denne maskine, da de kan vælte ned og medføre personskade. For en sikkerheds skyld skal du trække strømstikket ud, hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid. Vær forsigtig, når du åbner og lukker dæksler, så du ikke kommer til skade med hænderne. Hold hænder og tøj væk fra valserne i udskrivningsområdet. Du kan komme til skade, hvis en valse får fat i hænder eller tøj. Maskinens inderside og udgangsbakken er varme under og lige efter brug. Undgå kontakt med disse områder for at undgå forbrændinger. Udskrevet papir kan også være varmt lige efter udskrivning, så vær forsigtig, når du fjerner det. Ellers kan det medføre forbrændinger. Fremfører eller glaspladedæksel Tryk ikke hårdt ned på fremføreren eller glaspladedækslet, når du kopierer tykke bøger fra glaspladen. Dette kan skade glaspladen og medføre personskade. Luk fremføreren eller glaspladedækslet forsigtigt, og pas på ikke at få fingrene i klemme, da det kan medføre personskade. Vær omhyggelig med ikke at føre hænder eller fingre ind i fremføreren eller glaspladedækslet. Ellers kan du få en personskade. Papirskuffe Anbring ikke dine hænder i maskinen, mens papirskuffen er fjernet, da dette kan føre til personskade. Energisparetast Tryk på (Energibesparelse), når maskinen ikke skal bruges i længere tid, f.eks. natten over. Endelig bør du slå afbryderen fra, så du lukker for strømmen, og tage lysnetledningen ud, hvis maskinen ikke skal bruges i flere dage, som f.eks. i ferieperioder. Lasersikkerhed Dette produkt er bekræftet som et laserprodukt i klasse 1 i henhold til IEC :2014 og EN :2014. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 LUOKAN 1 LASER-TUOTE LASERPRODUKT KLASS 1 Laserstrålen kan være skadelig for mennesker. Da strålingen, som afgives inde i maskinen, er fuldstændig indesluttet af beskyttelseskabinetter og eksterne dæksler, kan laserstrålen ikke undslippe maskinen, når denne betjenes normalt. Det er vigtigt, at du læser følgende bemærkninger og anvisninger om sikkerhed. Du må aldrig åbne dæksler/låger bortset fra dem, der anvises i manualerne til denne maskine. Hvis laserstrålen skulle slippe ud og ramme øjnene, kan dette beskadige dine øjne. Udførelser af kontroller eller justeringer eller brug af fremgangsmåder, der ikke er beskrevet i denne håndbog, kan medføre udsættelse for skadelig laserstråling. Sikkerhedsadvarsel om laser Fikseringsenhed Ved udbedring af papirstop eller ved eftersyn inde i maskinen må du ikke i længere tid udsætte dig selv for den varme, der udstråles af fikseringsenheden og dens omgivelser. Hvis du gør det, kan du få svage forbrændinger, også selvom du ikke direkte berører fikseringsenheden og dens omgivelser. VIGTIGT Følg sikkerhedsanvisningerne på mærkater og lignende, der findes på denne maskine. Udsæt ikke maskinen for hårde stød eller vibrationer. Undlad at åbne og lukke døre, dæksler og andre dele med magt. Gør du det, kan du beskadige maskinen. Du må aldrig slå hovedafbryderen fra eller åbne dækslerne, mens maskinen er i drift. Dette kan resultere i papirstop. Brug et modulært kabel, der er kortere end 3 meter. Brug et USB-kabel, der er kortere end 3 meter. Sikkerhedsrelaterede symboler Afbryder: "Til"-stilling Afbryder: "Fra"-stilling Afbryder: "Standby"-stilling Tryk-trykafbryder "TIL" "FRA" Beskyttende jordforbindelsesterminal 17

18 Farlig spænding indvendigt. Åbn kun dæksler, når du bliver bedt om det. FORSIGTIG: Varm overflade. Rør ikke. Klasse II-udstyr Bevægelige dele: Hold afstand til bevægelige dele FORSIGTIG: Risiko for elektrisk stød. Fjern alle strømstik fra stikkontakten. Der er skarpe kanter. Hold afstand til skarpe kanter. [BEMÆRK!] Nogle af symbolerne, der er vist herover, er muligvis ikke påsat afhængigt af produktet. Vedligeholdelse og eftersyn Rengør maskinen jævnligt. Hvis der ophobes støv, fungerer maskinen muligvis ikke korrekt. Vær opmærksom på følgende under rengøring. Hvis der opstår problemer under betjeningen, skal du se "Fejlfinding" i brugervejledningen. ADVARSEL Før du går i gang med rengøringen, skal du slukke for strømmen og trække strømstikket ud af stikkontakten. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød. Tag strømstikket ud regelmæssigt, og rengør det med en tør klud for at fjerne støv og snavs. Opsamlet støv kan absorbere fugtighed fra luften og kan medføre brand, hvis det kommer i kontakt med elektricitet. Brug en fugtig, hårdt opvredet klud til at rengøre maskinen. Brug kun vand. Brug ikke alkohol, benzin, fortynder til maling eller andre brændbare stoffer. Brug ikke servietter af papir eller køkkenrulle. Hvis disse stoffer kommer i kontakt med elektriske dele inde i maskinen, kan de skabe statisk elektricitet eller medføre brand eller elektrisk stød. Tjek jævnligt strømkablet og strømstikket for skader. Tjek maskinen for rust, buler, ridser, revner eller overdreven varmeproduktion. Brug af udstyr, der er dårligt vedligeholdt, kan medføre brand eller elektrisk stød. FORSIGTIG Der er dele i maskinens indre med høj spænding og høje temperaturer. Berøring af disse dele kan give forbrændinger. Rør ikke ved dele i maskinen, som ikke er beskrevet i manualen. Pas på, at du ikke skærer hænderne på papirets kanter, når du ilægger papir eller fjerner fastklemt papir. Forbrugsstoffer ADVARSEL Kast ikke tonerpatroner eller beholder til overskudstoner ind i åben ild, og opbevar dem eller printnings-/kopipapir på et sted, der er udsat for åben ild. Dette kan antænde dem, hvorved der kan opstå forbrændinger eller brand. Hvis du ved et uheld spilder toner, skal du omhyggeligt samle tonerpartiklerne sammen eller tørre dem af med en blød, fugtig klud, der forhindrer indånding. Brug aldrig en støvsuger, der ikke har foranstaltninger til forhindring af udblæsning af støv, til fjernelse af spildt toner. Hvis du gør det, kan støvsugeren gå i stykker eller medføre en støveksplosion pga. statisk opladning. FORSIGTIG Hold toner og andre forbrugsstoffer væk fra små børn. lægehjælp, hvis nogen af disse stoffer indtages. Hvis toneren kommer i kontakt med dit tøj eller din hud, skal du øjeblikkeligt skylle grundigt med vand. Brug ikke varmt vand, da dette kan få toneren til at sætte sig fast permanent. Du må ikke skille tonerpatronen ad, da dette kan få tonerrester til at spredes og havne i øjne eller mund. Hvis du får toner i øjne eller mund, skal du straks skylle med koldt vand og derefter søge lægehjælp. Hvis der løber toner ud af tonerpatronen, skal du sikre dig, at du ikke sluger toner eller lader den komme i kontakt med din hud. Hvis toneren kommer i kontakt med din hud, skal du vaske den af med sæbe og vand. Hvis din hud stadig føles irriteret, når du har afvasket den, eller hvis du indtager toner, skal du omgående søge læge. Ved udtrækning af beholder til overskudstoner skal du være forsigtig med, at den ikke falder ned. Dette kan medføre personskade. VIGTIGT Tonerpatroner bør opbevares køligt og væk fra direkte sollys. Bemærkning Produktnavn Sikkerhedsbestemmelserne kræver, at produktets navn bliver registreret. I nogle områder, hvor produktet sælges, kan følgende navn(e) i parenteser være registreret i stedet. imagerunner 2425i/2425 (F178500) EMC-kravene i EU-direktivet Dette udstyr overholder de vigtigste EMC-krav i EU-direktivet. Vi erklærer, at dette produkt overholder EMC-kravene i EU-direktivet ved 230 V nominel netindgang, 50 Hz, selvom produktets normerede indgangseffekt er 220 til 240 V, 50/60 Hz. Anvendelse af et skærmet kabel er påkrævet for at overholde de tekniske EMC-krav i EUdirektivet. EU WEEE- og batteridirektiver Du kan se oplysningerne om WEEE- og batteridirektiverne i den seneste brugervejledning (HTML-vejledning) på Canons websted ( Lovmæssige oplysninger om trådløst LAN Regulatory information for users in Jordan imagerunner 2425i/2425 includes approved Wireless LAN Module (Model name: K30365). Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2014/407 RE-direktivet (Kun europæiske radioudstyr) RE-overensstemmelseserklæring English (EN) Hereby, Canon Inc. declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: Wireless LAN Specifications Frequency band(s): mhz Maximum radio-frequency power: dbm Czech (CS) Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: Technické údaje bezdrátové LAN Pásmo(a) frekvence: MHz Maximální výkon rádiové frekvence: dbm Danish (DA) Hermed erklærer Canon Inc., at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Trådløs LAN specofikationer Frekvensbånd: MHz Maks. radio-frekvenseffekt: dbm German (DE) Hiermit erklärt Canon Inc, dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: WLAN-Spezifikationen Frequenzbereich(e): MHz Maximale Funkfrequenzleistung: dbm Estonian (ET) Käesolevaga deklareerib Canon Inc., et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/ EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: Juhtmevaba LAN-i spetsifikatsioonid Sagedusriba(d): MHz Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: dbm Spanish (ES) Por la presente, Canon Inc. declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente: Especificaciones LAN inalámbrica Banda(s) de frecuencia: MHz Potencia máxima de radiofrecuencia: dbm Greek (EL) Με την παρούσα, η Canon Inc. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: Προδιαγραφές ασύρματου LAN (WLAN) Ζώνες συχνότητας: MHz Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: dbm French (FR) Le soussigné, Canon Inc., déclare que le présent équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : Spécifications LAN sans fil Bande(s) de fréquence: MHz Puissance maximale de radiofréquence: dbm 18

19 Italian (IT) Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: Caratteristiche LAN wireless Banda/e di frequenza: MHz Potenza massima a radiofrequenza: dbm Latvian (LV) Canon Inc. ar šo deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: Bezvadu LAN specifikācijas Frekvences josla(s): MHz Maksimālā radiofrekvences jauda: dbm Lithuanian (LT) Šiuo dokumentu Canon Inc. patvirtina, kad ši įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: Belaidžio LAN specifikacijos Dažnio diapazonas (-ai): MHz Maksimali radijo ryšio dažnio galia: dbm Dutch (NL) Hierbij verklaar ik, Canon Inc., dat deze apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: Draadloos LAN specificaties Frequentieband(en): MHz Maximaal radiofrequentievermogen: dbm Maltese (MT) B'dan, Canon, qed tiddikjara li dan it-tip ta' tagħmir huwa konformi mad- Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-ue huwa disponibbli f'dan is-sit fuq l-internet: Speċifikazzjonijiet tal-wireless LAN Band(i) tal-frekwenza: MHz Qawwa ta' frekwenza tar-radju massima: dbm Hungarian (HU) A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: Vezeték nélküli LAN műszaki adatai Frekvenciasáv(ok): MHz Maximális rádiofrekvenciás teljesítmény: dbm Polish (PL) Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: Specyfikacja bezprzewodowej sieci LAN Pasmo(-a) częstotliwości: MHz Maksymalna moc na częstotliwościach radiowych: dbm Portuguese (PT) Por este meio, a Canon Inc. declara que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: Especificações de LAN Sem Fios Banda(s) de frequências: MHz Potência máxima de radiofrequência: dbm Slovene (SL) Canon Inc. potrjuje, da je ta oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: Specifikacije za brezžični LAN Frekvenčna območja: MHz Največja radiofrekvenčna moč: dbm Slovak (SK) Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: Technické údaje bezdrôtovej LAN Pásmo (a) frekvencia: MHz Maximálny výkon rádiovej frekvencie: dbm Finnish (FI) Canon Inc. vakuuttaatäten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: Langattoman LAN:in tekniset ominaisuudet Taajuuskaista(t): MHz Suurin radiotaajuusteho: dbm Swedish (SV) Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress: Specifikationer för trådlöst LAN Frekvensband: MHz Maximal radiofrekvenseffekt: dbm Romanian (RO) Prin prezenta, Canon Inc. declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: Specificații wireless LAN Benzi de frecvență: MHz Putere maximă a frecvenței radio: dbm Bulgarian (BG) С настоящото Canon Inc. декларира, че това съоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: Спецификация на безжичната LAN Честотна лента(и): MHz Максимална радиочестотна мощност: dbm Croatian (HR) Canon Inc. ovime izjavljuje da je oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: Specifikacije bežičnog LAN-a Frekvencijski pojas(evi): MHz Maksimalna snaga radijske frekvencije: dbm Irish (GA) Dearbhaíonn Canon Inc., leis seo, go bhfuil an trealamh seo i gcomhlíonadh leis an Treoir 2014/53/AE. Tá an téacs iomlán de Dhearbhú Comhréireachta AE ar fáil ag seoladh an láithreáin ghréasáin mar seo a leanas: Sonraíochtaí LAN Gan Sreang Banda(í) minicíochta: MHz Uaschumhacht radaimhinicíochta: dbm Norwegian (NO) Herved erklærer Canon Inc. at dette utstyret er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: Trådløs LAN-spesifikasjoner Bølgelengde: MHz Maks radiofrekvensstyrke: dbm Icelandic (IS) Hér með lýsir Canon Inc því yfir að þessi búnaður er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Allur texti ESB-samræmisyfirlýsingar er í boði á eftirfarandi veffangi: Tæknilýsingar fyrir þráðlausa nettengingu Tíðnisvið: MHz Hámarksstyrkur útvarpstíðnibylgja: dbm Juridiske begrænsninger ved brug af maskinen og brug af billeder Benyttelse af maskinen til scanning, print eller anden reproduktion af visse dokumenter samt anvendelse af de med maskinen scannede, printede eller på anden måde producerede billeder, kan være forbudt ved lov og kan føre til et strafferetsligt og/eller civilretsligt erstatningsansvar. En liste over disse dokumenter vises nedenfor. Listen er ikke udtømmende. Listen er udelukkende vejledende. Hvis du er usikker med hensyn til det lovformelige i brugen af maskinen til scanning, print eller på anden måde reproduktion af særlige dokumenter og/eller brug af de scannede, printede eller på anden måde reproducerede billeder, bør du konsultere en juridisk ekspert for vejledning. Pengesedler Rejsechecks Postanvisninger Fødevaremærker Kvitteringer for deponering Pas Frimærker (gyldige eller ugyldige) Immigrationspapirer Identifikationsskilte eller distinktioner Udenlandske skattebeviser og -papirer (gyldige eller ugyldige) Visse militærtjeneste- eller sessionspapirer Obligationer eller andre gældsbeviser Checks eller anvisninger udstedt af offentlige kontorer Aktiebreve Registreringsattester til køretøjer og adkomstdokumenter Ophavsretligt beskyttet materiale uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten Ansvarsfraskrivelser Informationerne i dette dokument kan ændres uden varsel. CANON INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER INDFORSTÅET, MEDMINDRE DET ER ANGIVET HERI, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER MHT. SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. CANON INC. HAR INTET ANSVAR FOR NOGEN DIREKTE ELLER TILFÆLDIG SKADE ELLER FØLGESKADE AF NOGEN ART SÅVEL SOM TAB, DER FØLGER AF BRUG AF DETTE MATERIALE. 19

20 Om denne vejledning Skærmbilleder Billederne af touchpanelet i denne vejledning er taget, når imagerunner 2425i er forsynet med følgende ekstraudstyr (tilbehør): Cassette Feeding Module-AK Super G3 FAX Board Funktioner, som ikke kan anvendes med den pågældende model eller kombination af tilbehør, bliver ikke vist på touchpanelet. Illustrationer Illustrationerne anvendt i denne vejledning vises, når følgende ekstraudstyr (tilbehør) er monteret på imagerunner 2425i: Cassette Feeding Module-AK (6) Du må ikke dekompilere, tilbageudvikle, adskille eller på anden vis ændre SOFTWARENS kode til menneskelig læsbar form. (7) Du må ikke ændre, tilpasse, oversætte, udleje, lease eller udlåne SOFTWAREN eller skabe afledt arbejde baseret på SOFTWAREN. (8) Du er ikke berettiget til at fjerne eller lave separate kopier af SOFTWAREN på basis af PRODUKTET. (9) SOFTWARENS menneskeligt læsbare del (kildekoden) er ikke licenseret til dig. Uanset (1) til (9) i det ovenstående omfatter PRODUKTET tredjepartssoftwaremoduler, der har andre licensbetingelser, og disse softwaremoduler er underlagt disse andre licensbetingelser. Kontrollér platformsversionen af PRODUKTET, og se i de andre licensbetingelser for tredjepartssoftwaremoduler, der er beskrevet i manualens Appendiks for den tilhørende platformsversion. Vejledningen findes på Ved at bruge PRODUKTET anses du for at have accepteret alle gældende licensbetingelser. Hvis du ikke accepterer disse licensbetingelser, skal du kontakte din servicetekniker. Varemærker Alle brandnavne og produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Tredjepartssoftware Dette Canon-produkt ("PRODUKTET") omfatter tredjepartssoftwaremoduler. Brug og distribution af disse softwaremoduler, inkl. alle opdateringer af sådanne softwaremoduler (under ét "SOFTWAREN"), er omfattet af licensvilkårene (1) til (9) nedenfor. (1) Du anerkender, at du vil overholde alle relevante eksportkontrollove, -begrænsninger eller -bestemmelser for de involverede lande i tilfælde af, at dette produkt, herunder SOFTWAREN, sendes, overføres eller eksporteres til et andet land. (2) SOFTWARENS licenshavere bevarer i alle henseender titlen, ejerskabet og intellektuelle ejendomsrettigheder i og til SOFTWAREN. SOFTWARENS LICENSHAVERE giver eller overfører ingen licenser eller rettigheder til dig til nogen immateriel rettighed tilhørende SOFTWARENS LICENSHAVERE, hverken udtrykkeligt eller underforstået, medmindre det er direkte anført heri. (3) Du må udelukkende anvende SOFTWAREN med PRODUKTET. (4) Du må ikke tilknytte, viderelicensere, markedsføre, distribuere eller overføre SOFTWAREN til nogen tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra SOFTWARENS LICENSHAVERE. (5) Uanset det foregående må du kun overføre SOFTWAREN, når du (a) giver alle dine rettigheder til PRODUKTET og alle rettigheder og forpligtelser i henhold til licensbetingelserne til den, som overdragelsen sker til, og (b) denne person anerkender at være bundet af alle disse betingelser. 20

21 CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan CANON U.S.A., INC. One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A. CANON CANADA INC Mississauga Road Brampton ON L6Y 5Z7, Canada CANON AUSTRALIA PTY LTD Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia CANON SINGAPORE PTE LTD 1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands (Se for at få oplysninger om din regionale forhandler) FT (000) DAN XXXXXXXXXX Copyright CANON INC PRINTED IN KOREA

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Læs "Vigtige sikkerhedsanvisninger" i Vejledning til ofte stillede spørgsmål, før du betjener dette produkt. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den

Læs mere

Quebec 1/12. Photobiological Risk LED LED LED LED LED LED30

Quebec 1/12. Photobiological Risk LED LED LED LED LED LED30 Quebec BGP221/231 BRP775 Photobiological Risk RG1 740 LED10 1000 5 6 740 LED12 1200 7 740 LED14 1400 7 740 LED16 10 1600 9 740 LED22 2200 12 740 LED30 3000 16 740 LED39 20 3900 21 740 LED49 4900 28 740

Læs mere

Brugervejledning. USB-oplader UCH20

Brugervejledning. USB-oplader UCH20 Brugervejledning USB-oplader UCH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Om USB-oplader... 3 Brug af USB-oplader...4 Opladning af enheden... 4 Juridisk meddelelse... 5 Sony UCH20...5 Declaration of Conformity

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH12W

Brugervejledning. Quick Charger UCH12W Brugervejledning Quick Charger UCH12W Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Sådan bruger du Quick Charger... 4 Opladning... 4 Juridiske oplysninger... 5 Sony UCH12W... 5 Declaration of

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

CCS COMBO 2 ADAPTER. Instruktionsbog

CCS COMBO 2 ADAPTER. Instruktionsbog CCS COMBO 2 ADAPTER Instruktionsbog ADVARSEL GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER. Dette dokument indeholder vigtige instruktioner og advarsler, som skal følges ved brug af CCS Combo 2-adapteren. Advarsel:

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH70

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH70 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH70 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner... 3 Oversigt over hardware... 3 Grundlæggende... 5 Opladning af batteriet...5 Batteri- og strømstyring...5

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

SUUNTO WIRELESS TANK PRESSURE TRANSMITTER QUICK GUIDE

SUUNTO WIRELESS TANK PRESSURE TRANSMITTER QUICK GUIDE SUUNTO WIRELESS TANK PRESSURE TRANSMITTER QUICK GUIDE Generelle sikkerhedsretningslinjer DA ADVARSEL: Du skal læse hele folderen og lynguiden om dykkersikkerhed. Manglende kendskab til disse kan medføre

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

SUUNTO TANK POD QUICK GUIDE

SUUNTO TANK POD QUICK GUIDE SUUNTO TANK POD QUICK GUIDE Generelle sikkerhedsretningslinjer DA ADVARSEL: Du skal læse hele folderen og lynguiden om dykkersikkerhed. Manglende kendskab til disse kan medføre forkert brug, alvorlig personskade

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A Best.nr. 5687 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 600W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2G Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Nem. betjeningsvejledning. På canon.com/oip-manual kan du læse brugervejledningen, der beskriver alle maskinens funktioner.

Nem. betjeningsvejledning. På canon.com/oip-manual kan du læse brugervejledningen, der beskriver alle maskinens funktioner. På canon.com/oip-manual kan du læse brugervejledningen, der beskriver alle maskinens funktioner. Opbevar denne vejledning et sikkert sted til senere brug. Sådan bruger du maskinen Kopitips Udskrivningstips

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Øremærkescannere UHF eller LF

Øremærkescannere UHF eller LF Original brugsanvisning Varenr.: 9057019 & 9057020 Øremærkescannere UHF eller LF Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Øremærkescanner UHF - Varenr. 9057019 Øremærkescanner

Læs mere

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R Oticon Opn S Oticon Opn Play Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye oplader. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DUALSHOCK 3-opladerterminal Instruktionsmanual

DUALSHOCK 3-opladerterminal Instruktionsmanual DUALSHOCK 3-opladerterminal Instruktionsmanual CECH-ZDC1E Forholdsregler Læs denne manual grundigt, før produktet tages i brug, og opbevar den til fremtidigt brug. Læs også instruktionerne til PlayStation

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-3M Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Tilbehør Kontroller, at følgende tilbehør er i emballagen. Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dansk SIKKERHEDSFORSKRIFTER LÆS FORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN DU TAGER ENHEDEN I BRUG Vedrørende AC-adapteren ADVARSEL Denne AC-adapter er udelukkende designet til brug sammen med Yamaha-enheder. Undgå

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD330 (Black) AD333 (White) DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 3 Indledning 3 Hvad er der i kassen

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner som hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte dit udstyr og arbejdsmiljøet mod mulig beskadigelse. BEMÆRK:

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

CITATION SURROUND BRUGSANVISNING

CITATION SURROUND BRUGSANVISNING CITATION SURROUND BRUGSANVISNING / VIGTIGE SIKKERHED- SANVISNINGER Kontrollér netspændingen inden brug Citation-højttaleren er designet til brug med 100-240 volt, 50/60 Hz vekselstrøm. Tilslutning til

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-1N Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning Indhold Korrekt anvendelse... 3 Kontroller pakkens indhold...4 Sikkerhedsanvisninger... 5 Visse personer må ikke bruge apparatet...5 Strømforsyning...6

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P481234-1 Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-tilslutningsadapter Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012320 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler, at du bruger

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere