Oktober Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software"

Transkript

1 Oktober 2001 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

2 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Oktober 2001

3 Indhold Side 1. Resumé Kendskab til Open Source Software Virksomhederne / organisationernes overvejelser om brug af Open Source Software Virksomhederne / organisationernes anvendelse af Open Source Software Virksomhederne / organisationernes udvikling af Open Source Software Indledning Undersøgelsens baggrund og formål Introduktion til Open Source Software Hvad er Open Source Software? Udvikling af Open Source Software Typer af Open Source Software Hvordan tjenes penge på OSS? Vedligeholdelse og support af OSS Metode Foranalyse og tilrettelæggelse Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse Undersøgelsens population Vægtning Kendskab til Open Source Software Kendskab til og anvendelse af OSS Kendskab til OSS applikationer Samlede kendskab til og anvendelse af Open Source Software Hvorfra stammer kendskab til OSS? Overvejelser om fremtidig anvendelse af Open Source Software Overvejelser om anvendelse af OSS Områder for fremtidig anvendelse af OSS Årsager til at begynde at anvende OSS Årsager til at undlade at anvende OSS Forhold der kunne få virksomhederne/organisationerne til at anvende OSS...47

4 5. Anvendelse af Open Source Software Introduktion og anvendelsesområder Applikationstyper og forventet brug Fordele ved OSS Ulemper ved OSS Omkostninger/besparelser ved OSS Udvikling af Open Source Software Udvikling af OSS Motivation til at udvikle OSS Indtjening ved OSS...71

5 1. Resumé I denne rapport præsenteres resultaterne af en undersøgelse af anvendelse og udvikling af Open Source Software (OSS) i offentlige institutioner og private virksomheder i Danmark. Undersøgelsen er gennemført af PLS RAMBØLL Management for Patent- og Vare-mærkestyrelsen og Teknologirådet i juni Målet med undersøgelsen er, at: Kortlægge anvendelsen af OSS i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor Kortlægge dansk erhvervslivs og den offentlige sektors deltagelse i udviklingen af OSS Open Source Software betyder, at kildekoden til softwaren er åben, hvilket indebærer, at den frigives sammen med softwaren. OSS indebærer bl.a. at: 1. Softwaren kan anvendes og tilpasses, som brugeren ønsker 2. Kildekoden kan videreudvikles og viderekopieres 3. Software udviklet på basis af OSS, eller som benytter dele af OSS, skal gøres til OSS Derudover er OSS kendetegnet ved, at det i anskaffelse er meget billig eller gratis. Undersøgelsen er en Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse med opfølgende telefoninterview blandt private virksomheder og offentlige institutioner. Svarpersonerne i undersøgelsen er virksomhedernes / organisationernes IT-ansvarlige. Udvælgelsen af virksomheder og organisationer er foretaget, så der er tale om en repræsentativ gruppe af dansk erhvervsliv og den offentlige sektor. Desuden er der i udtrækket medtaget en relativ stor andel af virksomheder fra IT-relaterede brancher, både indenfor fremstilling og service samt forskning og uddannelse. Undersøgelsen omfatter interview med personer, hvoraf 78% er fra private virksomheder og 22% fra offentlige organisationer, foreninger samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 1 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

6 1.1 Kendskab til Open Source Software Virksomhederne og de offentlige organisationer er blevet stillet to overordnede spørgsmål vedrørende OSS: om man har hørt om eller anvender OSS samt om man har hørt om eller anvender specifikke OSS applikationer. Resultatet af disse svar kan sammenfattes som virksomhedernes samlede kendskab og anvendelse af OSS. Pct. Kendskab til Open Source Software Anvender OSS, 8 % Har hørt om OSS, 39 %, Intet kendskab til OSS, 53 % Note: Samtlige respondenter Antal besvarelser: Den overordnede konklusion af undersøgelsen er, at: 8% af alle danske virksomheder og offentlige organisationer anvender Open Source Software - dvs. har svaret at de anvender OSS og/eller specifikke OSS applikationer Yderligere 39% af alle virksomheder og offentlige organisationer har hørt om Open Source Software, dvs. svarer at de har hørt om OSS og/eller specifikke OSS applikationer, f.eks. Linux 53% har aldrig hørt om Open Source Software dvs. de har ikke hørt om OSS eller specifikke OSS applikationer. 2 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

7 Opdelt på offentlig og privat viser tallene, at kendskabet til og anvendelsen af Open Source software er langt mere udbredt blandt offentlige institutioner og andre end i private virksomheder, jf. tabel 3.4. Tabel 1.1 Kendskab til og anvendelse af OSS, offentlig/privat Offentlig institutioner og Ja, jeg har hørt om OSS Ja, vi anvender OSS i virks./org. Nej, jeg har ikke hørt om OSS andre 61% 16% 24% Private virksomheder 38% 8% 54% Note: Samtlige respondenter Fordelingen af kendskab på virksomhedsstørrelse viser, at kendskabet til OSS er større jo større virksomheden/organisationen er. Anvendelsen af OSS i den private sektor er størst blandt de mellemstore virksomheder med mellem 20 og 100 ansatte. I den offentlige sektor er anvendelsen af OSS størst blandt organisationer med mellem ansatte. Der er stort kendskab til OSS blandt private virksomheder med over ansatte, men ingen af disse anvender OSS. 1.2 Virksomhederne / organisationernes overvejelser om brug af Open Source Software De virksomheder/offentlige organisationer, der har hørt om OSS, uden at anvende OSS (39% af den samlede population), er blevet spurgt om deres overvejelser vedrørende fremtidig anvendelse af OSS. 13% af disse virksomheder og offentlige organisationer vurderer, at OSS vil blive benyttet i virksomheden / organisationen indenfor de kommende to år, og yderligere 4% forventer, at OSS vil blive anvendt på længere sigt. De to områder, hvor flest af denne gruppe virksomheder / organisationer forventer at benytte OSS fremover, er: Server software (f.eks. Apache, Samba, PHP), i alt 71% Operativsystemer (f.eks. Linux og Free BSD), i alt 65% 3 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

8 Tallene indikerer, at der blandt virksomheder/organisationer, der ikke i dag anvender OSS, især kan forventes en vækst i anvendelsen af OSS indenfor server området, hvor der i dag findes produkter med høj ydelse og stor driftsstabilitet. Det er således indenfor de traditionelt store anvendelsesområder for OSS, at flertallet forventer at indføre OSS fremover. De virksomheder og organisationer, der ikke anvender OSS, har angivet grundene hertil. De væsentligste grunde til at undlade at anvende OSS er: Manglende tid og ressourcer 41% svarer i meget høj eller høj grad Manglende kompatibilitet med de programmer samarbejdspartnere anvender (f.eks. kunder, koncern eller styrelser) 37% meget høj eller høj grad Manglende kendskab til Open Source Software 30% meget høj eller høj grad 4 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

9 De virksomheder / organisationer, der ikke anvender OSS, er blevet bedt om at vurderer, i hvilken grad en række forhold kunne få dem til at anvende OSS, og svarene er vist i figuren nedenfor. Figur 1.1 Hvilke forhold kunne få virksomheden/organisationen til at anvende Open Source Software? Meget høj grad Høj grad 0% 10% 20% 30% 40% Udbredelse af én standard for filudveksling Udvikl. af programmer Mere brugervenlige slutbrugerprogr. Opbyg. af kompetencer Større kendskab i virk./org. Bedre support Etab. af samlet dansk-sproget adgang Off. støtte til overgang Mere positiv holdning fra ledelsen Mere positiv holdning fra medarbejderne 0% 10% 20% 30% 40% Note: Respondenter der har hørt om men ikke anvender OSS Antal besvarelser: 507 Note: Tabellen viser, hvor mange der har angivet i meget høj grad og høj grad. Derudover har der været svarmulighederne: i nogen grad, i begrænset grad, slet ikke samt ved ikke (bilag 1, spg. 11). 34% af svarpersonerne vurderer, at udbredelsen af en standard for filudveksling kunne bidrage i meget høj eller høj grad til, at virksomheden ville anvende OSS. Andre vigtige forhold til udbredelse af OSS er udvikling af nye produkter, virksomhederne / organisationerne har behov for (29%) og udvikling af mere brugervenlige programmer til slutbrugere (27%). Udover disse årsager følger en række begrundelser, der også tillægges væsentlig betydning. Disse er: Opbygning af kompetencer indenfor OSS blandt IT-medarbejdere, bedre support til OSS fra eks- 5 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

10 terne konsulenter og rådgivere og større kendskab til OSS i virksomheden. Undersøgelsen viser, at kendskabet til OSS er lav i de store private sektorer fremstilling, handel og service. Større kendskab til OSS nævnes som en hovedfaktor, hvis anvendelsen af OSS skal fremmes i disse sektorer. Derudover synes de største barrierer for anvendelse af OSS at være relateret til applikationernes manglende kompatibilitet og brugervenlighed. Virksomhederne / organisationerne angiver en mindre betydning af en mere direkte offentlig indsats og støtte, f.eks. støtte til omstilling til OSS og etablering af en samlet dansksproget adgang til OSS. 1.3 Virksomhederne / organisationernes anvendelse af Open Source Software De virksomheder/organisationer, der anvender OSS (dvs. 8% af den samlede population af virksomheder og organitsationer), har uddybet deres anvendelse heraf. Virksomhederne anvender altovervejende OSS inden for følgende områder i organisationen: IT, udvikling og produktion/drift. Dette er illustreret på figuren nedenfor. 6 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

11 På hvilke områder anvendes OSS Offentlig institution og andre Privat virksomhed IT Udvikling Produktion/drift Andre afdelinger/områder Adm./øko./regnskab salg/marketing Personale/uddannelse Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Note: Respondenter, der anvender OSS Antal besvarelser: 228 Der er én markant forskel i anvendelsen i henholdsvis private virksomheder og offentlige organisationer, idet 62% af de private virksomheder, der anvender OSS, anvender OSS til udvikling, hvorimod det tilsvarende tal kun er 25% for de offentlige organisationer. Figuren nedenfor viser indenfor hvilken type applikationer virksomhederne/organisationerne anvender OSS i dag og hvor de forventer udvidet brug fremover. 7 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

12 Applikationer hvor OSS anvendes, og hvor udvidet brug forventes Procentandel Anvendelse i dag Forventer udvidet brug inden for 2 år Andre typer Adm. Systemer Videnskabelige/tekniske programmer Multimedie lyd, grafik, 3D Office programmer Database Udviklingsværktøjer Operativsystem Server software Note: Respondenter der anvender og forventer udvidet brug af OSS Antal besvarelser: 144 Undersøgelsen viser, at OSS finder størst anvendelse indenfor server software (75%), operativ systemer (68%), udviklingsværktøjer (53%) og database applikationer (50%). Desk-top programmer, f.eks. tekstbehandling, finder mere begrænset anvendelse (28%), og det samme gælder for administrative systemer (11%). De virksomheder/organisationer, der anvender OSS, forventer en øget brug af OSS fremover. 64 % af de virksomheder/organisationer, der anvender OSS i dag, angiver, at de forventer at øge brugen af OSS inden for de næste 2 år. Det er i særligt grad inden for applikationer, hvor OSS allerede i høj grad anvendes af virksomhederne / organisationerne, at brugen også forventes at udvides inden for de næste 2 år. Når virksomhederne/organisationerne ikke anvender OSS på bestemte områder, angiver de forskellige årsager hertil. De fem hovedårsager er (angivelse af årsag i meget høj grad/høj grad i parentes): Manglende kompatibilitet med de programmer, samarbejdspartnere anvender (34%) 8 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

13 Manglende økonomiske ressourcer til omstilling af ITsystemer (31%) Lavere brugervenlighed i OSS (23%) Mangler programmer / funktionaliteter i OSS, man har behov for (20%) Benyttelse af closed source software front-end, og ITsystemet fungerer bedst, hvis samme benyttes back-end (17%) Virksomhederne/organisationerne har angivet årsager til, at de begyndte at anvende OSS. Hovedårsagen er lavere anskaffelsesomkostninger. 51 % af de private virksomheder og 44 % af de offentlige organisationer angiver denne årsag som i meget høj grad/høj grad/nogen grad værende årsagen til anvendelse af OSS. Herefter følger årsager, som er relateret til kvalitetsfordele ved OSS nemlig driftsstabilitet samt frihed til at rette og ændre i softwaren. Lavere driftsomkostninger rangerer også som en af hovedårsagerne til anvendelse af OSS. De primære opnåede fordele ved anvendelse af OSS frem for anvendelse af traditionelt kommercielt software relaterer sig ligeledes til lavere anskaffelsesomkostninger og kvalitetsfordele. Virksomhederne og organisationerne vurderede følgende fordele som de vigtigste fordele i meget høj grad/høj grad: Lavere anskaffelsesomkostninger 54% Bedre muligheder for selv at foretage rettelser og ændre softwaren 35% Højere pålidelighed og driftsstabilitet 35% Lavere driftsomkostninger 34% Frihed til videreudvikling af software 34% Generelt er andelen af virksomheder/organisationer, der angiver i meget høj grad/høj grad at have oplevet ulemper ved brugen af OSS er lavere end andelen, der angav fordele. De primære ulemper er manglende kompatibilitet (26 % svarer i meget høj grad/høj grad), lavere brugervenlighed for slutbrugere (21 % svarer i meget høj 9 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

14 grad/høj grad), og at man ikke kan få de programmer/funktioner, der er brug for (16 % varer i meget høj grad/høj grad). Virksomhederne/organisationerne angiver generelt adspurgt til besparelser/omkostninger ved OSS sammenlignet med kommerciel software, at anskaffelse og identifikation af OSS medfører nettobesparelser, medens ekstern support og uddannelse af ITmedarbejdere medfører nettoomkostninger. Påvirkningen af interne IT-ressourcer er nogenlunde omkostningsneutral. 1.4 Virksomhederne / organisationernes udvikling af Open Source Software Udvikling af OSS omfatter både udvikling af hele programmer og mindre dele af programmer og kan både ske mhp. intern anvendelse og ekstern videredistribution. Udover selve udviklingen af OSS er en række virksomheder begyndt at udvikle produkter og services, hvori OSS indgår. Ud af de i alt 8% af danske virksomheder / organisationer, der anvender OSS, er der kun 13%, der ikke anvender OSS til udvikling. Dette fremgår af tabellen nedenfor. Anvender virksomheden/org. Open Source Software.. I udviklingen af software til intern brug, som stilles til rådighed for andre under en Open Source licens I udvikling af en generel software applikation, som stilles til rådighed for andre under en Open Source licens Off. inst og andre Privat virks. Total 22% 27% 26% 8% 19% 17% Som en integreret del af rådgivningsydelser, som sælges 11% 28% 25% Som en integreret del af software, hardware eller web-tjenester som sælges 8% 53% 46% Til anden udvikling 14% 14% 14% Andre formål 28% 14% 17% Virksomheden/organisationen anvender ikke Open Source Software til udvikling 33% 9% 13% Antal besvarelser Note: Respondenter der anvender OSS 10 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

15 Der er et stort sammenfald mellem virksomheder, der anvender OSS, og virksomheder, der udvikler OSS, eller benytter OSS i kommercielt øjemed. Samtidig er der relativt få virksomheder, der bare benytter OSS som slutbrugere, uden at have nogen særlig indsigt i området. OSS er således stadig noget, der bruges af en mindre kreds af virksomheder / organisationer, der har særlig indsigt i området, og særlige forudsætninger for at benytte det. En nærmere analyse af besvarelserne viser, at en stor del af udviklingen foregår i forsknings- og uddannelsessektoren samt i ITvirksomheder, der udvikler indenfor internet relaterede produktområder. Svarkategorierne Anden udvikling (14%) og Andre formål (17%) dækker over en række forskellige anvendelser af OSS. Under Anden udvikling har en respondent nævnt, at de udvikler OSS til eget brug som derefter stilles til rådighed for andre på nettet. Andre svar er: udvikling af hjemmesider, støtteværktøjer, forskning og test. Under kategorien Andre formål nævnes bl.a. en række interne anvendelsesområder som: Webservere, test af software, intranet, undervisning og intern IT-drift. De virksomheder / organisationer, der udvikler OSS, er blevet spurgt, hvad der er deres motivation til at deltage i udviklingen af OSS. Den vigtigste motivation er at udvikle virksomhedens produkter (41%) og at opnå lavere omkostninger (40%). Mange svarpersoner ser også øget indtjening / omsætning (30%) og støtte til ideen om OSS (30%) som vigtige motivationsfaktorer. Virksomheder / organisationer, der udvikler OSS, har endvidere angivet, om de har indtjening i forbindelse med udviklingen. Her svarer 46% ja og 54% nej. De, der har opnået indtjening i forbindelse med OSS, er virksomheder indenfor databehandling, databaseværter, software-udvikling, konsulentbistand, fremstilling, service samt en enkelt forsknings / uddannelsesinstitution. 11 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

16 I kommentarer til spørgsmålet uddyber virksomhederne, hvordan de skaber indtjening ved OSS. De nævnte forretningsområder er: Hosting på web-servere Komplette netværksløsninger (filservere m.v.) Integreret del af web-tjenester Fjernundervisning Virksomhederne har estimere øget indtjening som følge af muligheden for at anvende OSS, dvs. både som følge af øget omsætning og som følge af færre omkostninger. Estimeret øget indtjening (overskud), der skyldes muligheden for at anvende Open Source Software Procent 0 - ½ million kr. 31% ½ - 1 million kr. 15% 1 5 millioner kr. 12% 5 25 millioner kr millioner kr. 2% Ved ikke / ønsker ikke at oplyse 40% Note: Respondenter der anvender, udvikler og tjener penge på OSS Antal besvarelser: Anvendelse og udvikling af Open Source Software

17 2. Indledning I denne rapport præsenteres resultaterne af en undersøgelse af anvendelse og udvikling af Open Source Software i offentlige organisationer og private virksomheder i Danmark. Undersøgelsen er gennemført af PLS RAMBØLL Management for Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet i juni Nærværende udgave af rapporten er udkast til kommentering af Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet. I den resterende del af dette kapitel præsenteres først undersøgelsens baggrund og formål og dernæst introduceres begrebet Open Source Software (OSS). Til sidst i kapitlet beskrives undersøgelsens metode. I kapitlerne 3-6 præsenteres resultaterne af den gennemførte undersøgelse. Kapitel 3 omhandler kendskab til OSS. Kapitel 4 beskriver anvendelsen af anden software end OSS, mens kapitel 5 beskriver anvendelsen af OSS. Endelig indeholder kapitel 6 en gennemgang af udviklingen af OSS. 2.1 Undersøgelsens baggrund og formål Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet har iværksat et projekt med det formål, at analysere anvendelse og udvikling af Open Source Software i Danmark mhp. at vurdere behovet for initiativer til understøttelse eller regulering af området. Nærværende rapport er baseret på en kvantitativ undersøgelse af anvendelse og udvikling af OSS, der indgår som en del af datagrundlaget i Patent- og Varemærkestyrelsens og Teknologirådets samlede undersøgelse af OSS. Målet med undersøgelsen er, at: Kortlægge anvendelsen af OSS i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor Kortlægge dansk erhvervslivs og den offentlige sektors deltagelse i udviklingen af Open Source Software 13 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

18 2.2 Introduktion til Open Source Software I de senere år har der været stigende interesse for OSS både fra medier, politikere og IT-branchen. OSS har af tilhængere været fremhævet som et middel til større leverandøruafhængighed og reducerede etableringsomkostninger, mens kritikere stiller spørgsmålstegn ved, om OSS kan betragtes som et realistisk alternativ til de traditionelle, closed source programmer. I dette afsnit introduceres begrebet OSS, og dernæst præsenteres følgende aspekter af OSS: Udvikling af OSS Typer af OSS Hvordan tjenes penge på OSS Vedligeholdelse og support af OSS Hvad er Open Source Software? Open Source Software, OSS, betyder, som navnet antyder, at kildekoden til softwaren er åben, hvilket indebærer, at kildekoden til softwaren frigives sammen med softwaren. Kildekoden består af de koder, programmørerne skriver, og bestemmer, hvordan softwaren virker, hvordan den ser ud, og hvilken funktionalitet brugeren får. Adgang til kildekoden er krævet, hvis der skal laves fejlrettelser eller videreudvikling af softwaren. Open Source Software frigives under licenser for at sikre, at anvendelsen og udviklingen af softwaren forløber, som udviklerne har ønsket, og at softwarens kildekode forbliver åben. Der eksisterer fire licenser, der som de første blev godkendt som Open Source Software licenser 1 : GNU General Public License (GPL) GNU Library or "Lesser" Public License (LGPL) BSD license (Berkeley Software Distribution) MIT license 1 The Open Source Initiative: 14 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

19 Dertil er der efter 1998 kommet kommet en række licenser, der også i dag er anerkendt af The Open Source Initiative. Fælles for de fleste licenser til OSS er som regel, at 2 : 1. Softwaren kan anvendes og tilpasses, som brugeren ønsker 2. Kildekoden kan videreudvikles og viderekopieres 3. Ny software udviklet på basis af OSS, eller som benytter dele af et OSS, også forbliver OSS De fleste lægger mest vægt på, at Open Source Software i anskaffelse er meget billig eller gratis, hvilket egentlig blot er en afledt konsekvens af ovenstående, f.eks. rettigheden til at viderekopiere softwaren. Disse regler for brug af OSS er i modsætning til almindelige kommercielle brugslicenser, hvor producenten kun giver tilladelse til brug på kundens maskiner og ikke tillader, at man kopierer programmet videre eller ændrer i det. Der er nogle forskelle mellem de forskellige OSS licenser, og især på det sidste af de tre punkter nævnt ovenfor (3). Dette punkt drejer sig om, hvordan man skal behandle software, der er videreudviklet fra OSS, og muligheden for at lukke og patentere softwaren igen. Den mest udbredte og restriktive er den såkaldte GPL-licens, der giver alle tilladelse til at videreudvikle og viderekopiere kildekoden, og som endvidere kræver, at nye tilføjelser og ændringer også gøres til Open Source Software. Heroverfor står de såkaldte BSD-licenser, der giver lov til at udvikle kommerciel software, baseret på den oprindelige kildekode, og altså derved lukke koden igen Udvikling af Open Source Software Der er i princippet to forskellige grupper, der udvikler OSS. Den ene gruppe er idealistiske programmører, der ligger store, ofte ulønnede, ressourcer i udvikling af software, der kan være et reelt alternativ til kommercielt software, ofte med en vis Microsoft kritisk holdning som 2 The Open Source Software Initiative: & Statskonsult: Åben programvare, Rapport 2001:7 15 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

20 motivation. Den anden gruppe er virksomheder eller individer, der har et fælles behov for software funktionalitet, der ikke findes på markedet, og som man i fællesskab udvikler for at spare omkostninger, og for at få flere udviklere til at kvalitetssikre produktet. Mange af de store OSS projekter er sponsoreret af store softwarefirmaer, der i fællesskab med andre store firmaer ønsker en fælles udvikling, der så frigives til offentligheden mod forventning om yderligere ressourcer til fejlfinding og videreudvikling. Ideelt set foregår udvikling af OSS i store frivillige, virtuelle arbejdsnetværk af flere tusinde programmører og virksomheder, der alle deltager i ét og samme udviklingsprojekt. Ofte vil et OSS udviklingsprojekt have en kerne gruppe af programmører, der kontrollerer hvad der skal udvikles, og hvornår. Softwaren ligges frem i OSS communities, nyheds-grupper eller lignende, og de gode OSS projekter får derved hjælp fra en langt større gruppe af programmører, der bidrager med test og fejlfinding. Selvom kildekoden i princippet er åben, så alle kan lave deres egne ændringer af softwaren, betyder dette ofte at man derved mister muligheden for at benytte nyudviklinger og fejlrettelser i grund - versionen, som den kerne gruppen af udviklere laver. I praksis vil leverandørvirksomheder, eller bruger-virksomhederne sjældent ændre eller nyudvikle på Open Source Software, men nøjes med at rapportere fejl og funktionalitetsønsker til kerne gruppen. Fordelen ved denne model er, at den giver en vis sikkerhed for konsistens og kvalitet. Paradoksalt nok er en vigtig del af drivkraften i udviklingen af OSS de store software firmaer som IBM, der efterhånden sponsorerer udviklingen af OSS med betydelige beløb. Sponsorering sker for at sikre udviklingen af de platforme, virksomhederne selv udvikler programmer til, men der også andre grunde spiller ind som imagepleje og opretholdelse af alternativer på markedet i forhold til f.eks. Microsoft. 16 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

21 2.2.3 Typer af Open Source Software Open Source Software har sit udspring i server-verdenen, hvor en stor del af softwaren er udviklet til. Herunder software til DNS servere, håndtering, web-servere, databaser og filservere. Softwaren bygger altovervejende på etablerede standarder, og softwaren benyttes på en meget stor del af servere der i dag udgør grundstammen på Internettet. Modnings-stadiet i form af høj funktionalitet, stabilitet og sikkerhed af denne type software er højt, og det er ikke ualmindeligt at finde OSS komponenter i kommercielle server-produkter. Som eksempel på udbredelsen kan nævnes at webserveren Apache anvendes i dag i næsten 60% af alle verdens webservere (Netcraft server survey, september 2001). En anden type Open Source Software er traditionelle desk-top applikationer, der benyttes af almindelige brugere, e.g. til tekstbehandling, -læsning, grafik mm. Herunder hører også windows systemer og grænseflader, som f.eks. X-windows baserede desk-tops som GNOME eller KDE, som disse applikationer kan afvikles under Hvordan tjenes penge på OSS? På udviklingssiden udvikles OSS ofte mellem virksomheder, der sponsorerer udviklingen i fællesskab, og derved sparer penge. Der spares yderligere penge ved efterfølgende at dele omkostninger til fejlretninger mm. På distributionssiden tjener virksomheder som RedHat, Caldera, SuSE og Mandrake penge på at sammensætte forskellige OSS programmer til en samlet pakke, der er komplet og klar til installation på en server eller bruger-maskine (f.eks. Linux operativsystem, webservere, -servere samlet). Selvom de ikke må tjene penge på selve programmerne (GPL-licens), må de gerne tjene penge på forpakningen og distributionen. Der, hvor der i denne forbindelse tjenes flest penge, er ved salg af support til softwaren, f.eks. ved at fremfinde og klargøre fejlrettelser og opdateringer for kunder. 17 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

22 På servicesiden tjener mange hardware leverandører penge på at sælge udstyr med OSS på. Da installation og konfiguration af softwaren ofte er kompliceret, er dette en stor ekstra ydelse. På supportsiden er det ofte hardware leverandøren, der efterfølgende igen tjener penge på at supportere systemet med OSS. På software-siden tilbyder de store software firmaer i stigende grad versioner af deres software til Linux platformen, for derved at skabe en meromsætning Vedligeholdelse og support af OSS Open Source Software udvikles som nævnt af en fast stab af udviklere, der bestemmer, hvornår og hvilken funktionalitet der skal frigives i næste version. Ud over den faste stab af udviklere er der typisk et væld af uafhængige udviklere, der har udviklet ekstra funktionalitet til et bestemt Open Source produkt. Denne ekstra funktionalitet kan benyttes når som helst og af hvem som helst, der har ekspertisen, men for at have en vis sikkerhed for stabilitet og overordnet sammenhæng, venter de fleste brugere af OSS, indtil denne ekstra funktionalitet er godkendt og inkluderet i den næste officielle version fra den faste stab af udviklere, der kvalitetssikrer det. Der er tilsvarende eller ofte bedre muligheder for fejlrettelser af opdateringer end ved kommercielt software. Det skal dog understreges, at dette udelukkende hviler på frivillige kræfter, og at ansvaret for fejlrettelser ikke er så klart defineret som ved kommercielt software. I praksis betyder det dog ikke noget, da kommercielle brugslicenser alligevel tager forbehold for alt ansvar. For at benytte fejlrettelser eller opdateringer af OSS, kræver det, at organisationen eller dens leverandører råder over ekspert kompetencer til de berørte komponenter. Det er nemlig ofte en kompliceret sag at opdatere software med fejlrettelser og opdateringer. Der kommer i dag flere og flere leverandører, der tjener penge på at yde denne type service overfor brugerne. Specielt på professionelt software til serverere og kommunikation kan de store systemleverandører i dag tilbyde 18 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

23 denne type service. Det kræver typisk uddannelse, hvis IT-afdelingen i en organisation skal lave support på OSS software. 2.3 Metode Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskema-undersøgelse. I det følgende beskrives de gennemførte aktiviteter Foranalyse og tilrettelæggelse I den første fase af undersøgelsen gennemførtes desk research af relevante rapporter og Open Source/Linux Internet portaler og communities. Formålet var, at kvalificere undersøgelses oplægget, og at identicere centrale brugsområder og applikationer for OSS. Sideløbende hermed blev der foretaget 5 eksplorative interview dels med centrale videnspersoner på området og dels med virksomheder, der enten benytter OSS eller ikke benytter OSS. På baggrund heraf er der udarbejdet en spørgeguide Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse Undersøgelsen er en Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse med opfølgende telefoninterview blandt private virksomheder og offentlige organisationer. Undersøgelsen omfatter interview med personer, og til det brug blev virksomheder og organisationer udtrukket og efterfølgende kontaktet pr. brev. 19 Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Oktober 2001 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Brug din POWER server i højere grad ved hjælp af Linux og Open Source!

Brug din POWER server i højere grad ved hjælp af Linux og Open Source! Brug din POWER server i højere grad ved hjælp af Linux og Open Source! Onsdag den 7. september 2011 Middelfart Resort & KonferenceCenter Torben & TINXDK Torben Sørensen (mig) TINXDK A/S og inote aps -

Læs mere

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse INDLEDNING Konkurrencestyrelsen har i foråret 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse til brug for styrelsens rapport om konkurrencen markedet for

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Linux og Open Source historie og status

Linux og Open Source historie og status Linux og Open Source historie og status Peter Toft Free Software Foundation Dannes i 1984 og ledes af Richard M Stallman Mål -> GNU-systemet GNU's Not UNIX Free Software Software skal

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

QGIS Brugermde 9. marts Diaspora*: twitter.com/soerenbc soerenbredlundcaspersen.

QGIS Brugermde 9. marts Diaspora*: twitter.com/soerenbc soerenbredlundcaspersen. QGIS Brugermde 9. marts 2017 e-mail: soeren-b-c@ubuntu.com Diaspora*: sbc@diasp.de twitter.com/soerenbc soerenbredlundcaspersen.dk s historie Hvorfor / Prøv / Hvem er jeg? Gymnasielærer (matematik & fysik)

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Microsoft Office Outlook 2007 Program sprogver.: Guide emne: ENG (US) Opsætning af POP3 e mail accounts Publikationsnr.: 281208.01.03 Udgivet af:

Læs mere

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Hvorfor bruge fri software? Hvad er fri software? Hvad kan man med fri software? Hvad kan man

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning DK CERT Sårbarhedsdatabase Brugervejledning Februar 2003 Indhold Velkommen til DK CERTs sårbarhedsdatabase...3 Kom hurtigt i gang...4 Gode råd om masker...7 Mangler jeres applikation?...8 Generel vejledning...9

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Oversigt. Linux. OS det bare OS. Formål med foredraget. Det frie styresystem. Bo Tranberg & Jonas Termansen. 22. februar 2012

Oversigt. Linux. OS det bare OS. Formål med foredraget. Det frie styresystem. Bo Tranberg & Jonas Termansen. 22. februar 2012 Linux Det frie styresystem Bo Tranberg & Jonas Termansen Mat/Fys StudenterRåd MFSR mfsr.au.dk facebook.com/mfsr.au.dk 22. februar 2012 1 / 21 Oversigt 1 Introduktion 2 Hvad er et OS? 3 Hvordan virker Linux?

Læs mere

Om Open Source. Er Open Source et alterativ til proprietære (kommercielle) løsninger? Er Open Source moden til virksomhedsbrug?

Om Open Source. Er Open Source et alterativ til proprietære (kommercielle) løsninger? Er Open Source moden til virksomhedsbrug? Om Open Source Disse sider er blevet til efter at jeg gennem flere år har testet et utal af Open Source løsninger. Selvom det umiddelbart har været gode løsninger, er følgende spørgsmål altid dukket op,

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Ubuntu og fri software

Ubuntu og fri software Ubuntu og fri software I anledning af frigivelsen af Ubuntu 8.04 Hardy Heron Hvad er fri software, og har det noget med Ubuntu at gøre? Hvordan fungerer Ubuntu som projekt, og hvad kan jeg selv gøre? Præsentation

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen

Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen Februar 2016 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Baggrund og formål med undersøgelsen... 3 1.2 Undersøgelsens metode... 3 1.3 Stikprøvestørrelse

Læs mere

Introduktion Hvad er et OS? Hvordan virker Linux? Filosofi Design Hvem bruger Linux? Wine Gaming Installation End. Linux. Det frie styresystem

Introduktion Hvad er et OS? Hvordan virker Linux? Filosofi Design Hvem bruger Linux? Wine Gaming Installation End. Linux. Det frie styresystem Linux Det frie styresystem Bo Tranberg & Jonas Termansen Mat/Fys StudenterRåd MFSR mfsr.au.dk facebook.com/mfsr.au.dk 22. februar 2012 Oversigt 1 Introduktion 2 Hvad er et OS? 3 Hvordan virker Linux? Udseende

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 64,5 Administration og information 68,4 58,4 Rekruttering af elever 60,5 70,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 69,8 76,9

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Segmentanalyse En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag Februar 2015 Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Side 0 af 57 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens

Læs mere