Kend dine skills. Lærervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kend dine skills. Lærervejledning"

Transkript

1 Kend dine skills Lærervejledning

2 Introduktion... 3 Målgruppe:... 3 Målsætning... 3 Forløbsvejledning... 4 Hvad skal I bruge?... 4 Overordnet vejledning og underviserens rolle... 4 At bruge forløbet online... 5 At bruge forløbet til ren fjernundervisning... 6 Trin 1: Introduktion og Kend dine skills minutter... 7 Trin 2: Hvem bruger hvilke skills? minutter... 8 Trin 3: Hvad er EUD? minutter... 9 Trin 4: Prøv selv et fag minutter Trin 5: Afslutning

3 Introduktion Undervisningsmaterialet Kend dine Skills er lavet til at blive brugt i forbindelse med erhvervsvejledningen i folkeskolens ældste klasser. Materialets mål er, at få eleverne til at reflektere over, hvilke færdigheder skills de er gode til og kan lide at arbejde med. Målet er, at de kan blive klogere på sig selv både generelt og i forhold til et kommende uddannelsesvalg. Eleverne vil som en del af forløbet også blive introduceret til nogle af mulighederne på EUD og prøve kræfter med en kreativ opgave i relation til et af erhvervsuddannelsernes hovedområder. Forløbet er skabt til at kunne blive gennemført af enten en folkeskolelærer og/eller en erhvervsskolelærer i klassen med brug af forhåndenværende materialer og kun lidt forberedelse. Store dele af forløbet vil også kunne afvikles ved fjernundervisning. Der kræves ikke forudgående kendskab til EUD, skønt det naturligvis vil kunne kvalificere forløbet yderligere. Målgruppe: 8. årgang i folkeskolen. Målsætning Målet med forløbet er: At eleverne bliver klogere på sig selv og reflekterer over hvilke skills, de er gode til og kan lide at arbejde med. At eleverne bliver bekendt med EUD og mulighederne for at arbejde med sine skills gennem erhvervsuddannelserne. 3

4 Forløbsvejledning Hvad skal I bruge? For at gennemføre forløbet bedst muligt, skal I have adgang til følgende: Print af arbejdsark i A3 og gerne i farve find dem her: copenhagenskills.dk/fjernundervisning/ o Arbejdsarkene Hvilke Skills er du god til og Hvem bruger hvilke skills til alle elever. Hvis eleverne undervises hjemme via fjernundervisning, anbefales det, at eleverne hurtigt tegner en skitseudgave af disse ark på papir. o Prøv dit fag -opgaveark i 2-3 eksemplarer Computere til eleverne Evt. høretelefoner Papir, sakse og skriveredskaber Adgang til PowerPoint eller Google Slides på elevernes computere Projektor og højtalere Adgang til forløbets centrale PowerPoint, som findes her: copenhagenskills.dk/fjernundervisning/ Overordnet vejledning og underviserens rolle Forløbet er rammesat til at kunne gennemføres på 4-5 lektioner og består af aktiviteter, der veksler mellem refleksionsøvelser individuelt og sammen med andre, klassesamtaler og kreative øvelser. Man kan vælge at følge powerpointen fra tavlen trin for trin eller sætte sit eget præg på forløbet som underviser. Alle aktiviteter kan introduceres med dertilhørende videoer. Her vil eleverne tydeligt få at vide, hvad de skal gøre hver for sig og sammen. Underviseren skal støtte eleverne i at lave aktiviteterne, spørge ind til deres arbejde og samle op på aktiviteterne i klassen. I det følgende gennemgås aktiviteterne én for én. I forløbets centrale PowerPoint. Download materialer her: copenhagenskills.dk/fjernundervisning/ 4

5 At bruge forløbet online Under corona-epidemien vil der ofte være behov for at afvikle forløbet helt eller delvist online. I det følgende beskrives løsninger, som kan bruges på de fleste folkeskoler og som en to do-liste for underviseren og klassens lærer. Der vil naturligvis være andre løsninger også, som med fordel kan bruges. Opstilling #1: Underviser må/kan ikke komme på skolen. Elever og lærer er til stede i klassen Underviser må/kan ikke komme på skolen. Klassens elever og lærer er alle til stede i klasserummet (nogle kan være hjemsendt). Målet er at få underviser op på smartboardet/tavlen med lyd og billede og opsat et kamera og mikrofon (en bærbar computer) ud mod klassen, så underviser kan se klassen og høre, hvad elever og lærere siger. 1. Klassens lærer sender link til mødet på Teams/Zoom/Google Meet/Andet til underviser forud for undervisningsdagen. Elever, underviser og lærer bruger dette link til mødet. 2. Klassens lærer placerer en bærbar computer med kameraet vendt mod klassen og forbinder den til klassens skærm og højtalere med HDMI eller andre nødvendige stik. a. Klassens lærer tilgår mødelinket på den bærbare computer. b. Lærerens computer vil udgøre mikrofonen, og underviser vil kunne se/skimte klassen med kameraet. 3. Elever, der ikke er i klassen, kan logge ind på mødet hjemmefra. Er ovenstående ikke muligt: 1. Start Teams/Zoom/Google Meet/Andet på klassens tavlecomputer (den der fast er tilsluttet skærmen) og tilgå mødelinket. Klassen vil nu kunne se underviser og præsentation, men han/hun vil ikke kunne høre eller se klassen. a. Opsæt en computer i klassen, som også er logget ind på mødet. Vend eventuelt computerens kamera mod klassen. Denne computer kan bruges til at kommunikere tilbage til underviser med. Bemærk dog, at lyd i mikrofonen også vil blive afspillet gennem tavlens højtalere, hvilket kan give feedback (en høj hylende tone). Det kan være nødvendigt at tænde/slukke for lyd og mikrofoner løbende på de to computere. 5

6 At bruge forløbet til ren fjernundervisning Forløbet kan også bruges som ren fjernundervisning, hvor alle elever (og læreren) er hjemsendt. 1. Klassens lærer sender som ovenfor et link til underviser, så han/hun kan komme ind i klassens møde på den videomødetjeneste, som klassen benytter. 2. Her vises PowerPointen via funktionen del skærm. Husk at dele systemlyd, så I kan se videoerne sammen. Hvordan man gør dette varierer lidt alt efter, om man klassen bruger Teams/Zoom/Google Meet/Andet a. Er der forsinkelse på lyd/billede, ligger der links til videoerne i PowerPointens noter. Disse links kan du sende ud i chatten til eleverne, så de kan gå direkte ind og se den pågældende video hver især. Herefter kan I tale om den sammen. 3. Når I når til trin 4: Prøv selv et fag, og eleverne skal lave de kreative øvelser, er I naturligvis udfordret af at ingen kan sidde sammen, og at opgavearkene ikke er printet ud til eleverne. Med lidt god vilje og organisering kan eleverne dog godt prøve dem af alligevel enten individuelt eller i grupper. Skal de arbejde i grupper kræver det dog, at læreren kan fordele eleverne i grupper, og at de er vante til at lave gruppearbejde online, dele skærm mv. Overvej, om øvelserne skal laves i grupper eller individuelt. Nedenfor er nogle kommentarer til de fire øvelser i forhold til at afvikle dem online: a. Eventkoordinator: Denne øvelse kan også laves i en digital udgave i en PowerPoint, hvor symbolerne kan hives rundt. Bed eleverne om at downloade den her: copenhagenskills.dk/fjernundervisning (link findes også i Powerpointen) b. Mediegrafiker: Denne øvelse er som udgangspunkt velegnet til onlineundervisning, da eleverne blot skal forstå opgaven og efterfølgende løse den i PowerPoint eller Google Docs. c. Fitnessinstruktør: Her må eleverne efter bedste evne afprøve øvelserne hjemme og lave en hurtig skitse af opgavearket. d. SOSU: Her må eleverne lave en hurtig skitse af opgavearket og løse opgaven på denne måde. 4. I forhold til at samle op og lade eleverne vise hinanden, hvad de har lavet, kan onlineformatet gøre det lidt vanskeligt. Tal evt. en kort klassesamtale, hvor nogle stykker fortæller om, hvad de har lavet. Er klassen meget vant til at lave gruppearbejde online, kan I evt. lave små fremlæggelser grupperne imellem. 6

7 Trin 1: Introduktion og Kend dine skills minutter Slide i PowerPoint: 3-8 Her introduceres forløbet og skills-begrebet for eleverne, og de laver den første øvelse, hvor de sammen og hver for sig skal reflektere over deres personlige skills. Mål: At eleverne bliver introduceret til forløbet. At eleverne bliver bekendte med skills-begrebet. At eleverne reflekterer over hvilke skills, de har og kan lide at arbejde med. Hvordan gør I? 1. Fortæl eleverne, at de skal igennem et forløb, hvor de vil lære sig selv bedre at kende og lære om muligheder på ungdomsuddannelserne. 2. Se den første video i PowerPointen Kend dine skills. Her bliver forløbet yderligere introduceret. 3. Se herefter videoen Kend dine skills, der vil introducere eleverne til skills-begrebet. Del arbejdsarket Hvilke skills er du god til ud til eleverne. Hvis eleverne undervises hjemme via fjernundervisning, anbefales det, at eleverne hurtigt tegner en skitseudgave af disse ark på papir. 4. Se videoen Find dine skills, der vil introducere øvelsen for eleverne. 5. Støt eleverne i at finde makkerpar og lave øvelsen. 6. Husk til allersidst at give eleverne mulighed for at flytte deres kryds, når de er færdige. Tal evt. om i klassen, om der var nogen, der efter samtalen med en kammerat flyttede deres kryds og dermed blev lidt klogere på sig selv. 7

8 Trin 2: Hvem bruger hvilke skills? minutter Slide i PowerPoint: 9-10 Her skal eleverne sætte sig ind i forskellige fag, man kan uddanne sig inden for på erhvervsuddannelserne, og vurdere i hvilken grad forskellige skills bliver brugt. De skal også reflektere over, hvordan deres egne skills kan bruges i den virkelige verden Mål: At eleverne får en endnu bedre forståelse for skills-begrebet At eleverne bliver introduceret til forskellige faglige uddannelser At eleverne reflekterer over hvilke skills, der bliver brugt i forskellige fag At eleverne får en fornemmelse for, hvordan deres egne skills bliver brugt i forskellige fag. Hvordan gør I? 1. Del arbejdsarket Hvem bruger hvilke skills? ud til eleverne 2. Se videoen Hvem bruger hvilke skills? sammen i klassen. Den vil introducere øvelsen. 3. Vælg en video på hjemmesiden, videoen og powerpointen henviser til, og se den sammen i klassen. Tal om hvilke skills, der bliver brugt i det pågældende fag. Link til denne side her: 4. Støt eleverne i at lave øvelsen videre individuelt eller i makkerpar 5. Få eleverne til at præsentere deres opdagelser for andre i grupper og par og/eller tal om i klassen, hvad 4-5 elever er kommet frem til. 8

9 Trin 3: Hvad er EUD? minutter Slide i PowerPoint: Her skal eleverne lære om mulighederne på EUD via video, hjemmesider og/eller oplæg. Er underviser erhvervsskolelærer eller UU-vejleder, anbefales det selv at lægge slides og medier i powerpointen, som kan understøtte et oplæg om mulighederne på EUD. Er underviser folkeskolelærer afhænger muligheden for selv at lave et oplæg af dennes kendskab til EUD. Der vil være mulighed for blot at se 2 introduktionsvideoer og efterfølgende lade eleverne orientere sig i det virtuelle miljø på *** Link til virtuel gennemgang kommer i marts 2021 *** eller på Mål: At eleverne får indblik i mulighederne på erhvervsuddannelserne Hvordan gør I? Denne del af forløbet kan gennemføres præcis som underviseren ønsker det og har mulighed for, eller følgende progression kan følges: 1. Se videoen Hvad er EUD, der introducerer denne del af forløbet. 2. Se de to videoer Kort og godt om erhvervsuddannelser #1 og Kort og godt om erhvervsuddannelser #2 på de efterfølgende slides. 3. Gør et eller begge af følgende: a. Hold selv et oplæg om EUD og tal med klassen om mulighederne b. Lad eleverne orientere sig det virtuelle miljø på *** Link til virtuelt besøg på EUD kommer marts 2021 *** eller på På kan underviseren bede eleverne om at finde mindst 2 uddannelser, de ikke kendte til og fortælle om dem til en kammerat. Tal med eleverne om, hvad de har fundet i klassen. 4. Afslutningsvis kan I lave Kahoot med spørgsmål om EUD. Eleverne behøver ikke at kende alle svar fra oplægget, men kan lære mere undervejs. 9

10 Trin 4: Prøv selv et fag minutter Slide i powerpoint: I denne del af forløbet skal eleverne prøve et af fire forskellige fag gennem små kreative øvelser, der simulerer opgaver, som faguddannede kan blive stillet. Hvis underviseren har andre eller flere opgaver, der kan bruges, kan disse inkluderes efter behov. Der er opgaver der repræsenterer fire uddannelser en for hver af EUD s hovedområder. Hver har et selvstændigt opgaveark med en QR-kode. Denne kode vil lede til en video, der forklarer, hvordan øvelsen laves: - Omsorg, sundhed og pædagogik: Social og sundhedshjælper - Kontor, handel og forretningsservice: Eventkoordinator - Teknologi, byggeri og transport: Mediegrafiker - Fødevarer, jordbrug og oplevelser: Fitnessinstruktør De fire øvelser er designet, så de kan gennemføres med få remedier i eller omkring klassen. Mål: At eleverne får afprøvet eksempler på de opgaver, faguddannede inden for et af fire fag kan møde i deres dagligdag og reflektere over hvilke skills de gør brug af, når de løser opgaverne. Sådan gør I: 1. Se videoen Prøv et fag, der vil introducere dette trin for eleverne. 2. Find ud af, hvem der har lyst til at prøve hvilke opgaver. Lad evt. eleverne kigge på de fire opgaveark og skanne QR-koderne, hvis de vil vide mere om, hvad øvelserne går ud på. 3. Del eleverne op i grupper af 2-4 elever, der vil arbejde med samme øvelse og giv hver gruppe et opgaveark. 4. Lad eleverne skanne QR-koden eller gå ind på linket under for at se instruktionerne til opgaven. 5. Støt eleverne i at lave opgaverne og snak med dem om opgaverne og deres overvejelser. Lad dem arbejde med opgaverne i ca. 30 minutter. 6. Brug slidet: Sådan fremlægger I jeres opgave til at gøre eleverne klar til at fremlægge deres arbejde for andre. Arket har nogle talking points, som de skal kunne fortælle om i deres fremlæggelser. 7. Lad eleverne gå på besøg hos hinanden, så de får fremlagt deres overvejelser for hinanden. Du kan også vælge at lade nogle fortælle om deres opgave og refleksioner i klassen. 10

11 Trin 5: Afslutning Slide i powerpoint: Sidste Forløbet er ved at være slut. Eleverne skal nu reflektere over, om de nu har lært endnu mere om sig selv og vil ændre vurderingen af deres egne skills til sidst. Mål: At eleverne reflekterer over deres egne skills en sidste gang At klassen sammen afslutter forløbet Sådan gør I: 1. Bed eleverne om at tage arket Hvilke skills er du god til frem igen og se. Bed dem reflektere over, om de vil flytte et kryds igen. 2. Lad eleverne kort tale med en makker, om hvorfor/hvorfor ikke, de har flyttet et kryds. 3. Spørg kort i klassen, om der er nogen, der har flyttet et kryds og hvorfor/hvorfor ikke. 4. Brug forløbets sidste slide til kort at tale med klassen om, om de synes, at de er kommet lidt tættere på målet om at blive klogere på sig selv og deres skills og mulighederne på erhvervsuddannelserne. 11

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR I 7. KLASSE LÆRTE I OM: Uddannelsesveje Parathedsvurdering At vurdere jer selv ift. parathedsvurderingen www.ug.dk I DAG SKAL I lære mere om uddannelsessystemet

Læs mere

INTROKURSUS i 8. klasse

INTROKURSUS i 8. klasse INTROKURSUS i 8. klasse Ta' et kig på skolens fysiske miljø Oplev undervisningen og de opgaver eleverne arbejder med Kom tæt på virkeligheden og mærk dagligdagen på skolen Se værksteder Hør om videreuddannelses

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

FÅ MEST UD AF DAGEN: UNDERVISNINGSMATERIALE ( KLASSE - LÆRERVEJLEDNING)

FÅ MEST UD AF DAGEN: UNDERVISNINGSMATERIALE ( KLASSE - LÆRERVEJLEDNING) FÅ MEST UD AF DAGEN: UNDERVISNINGSMATERIALE (9.-10. KLASSE - LÆRERVEJLEDNING) Kære lærer Her har du undervisningsmaterialet til CAMPUS+. Denne vejledning er din guide til undervisningen til at få mest

Læs mere

Vejledning til forløb om regnestrategier med multiplikation og division

Vejledning til forløb om regnestrategier med multiplikation og division Vejledning til forløb om regnestrategier med multiplikation og division Denne lærervejledning beskriver i detaljer forløbets gennemførelse med fokus på lærerstilladsering og modellering. Beskrivelserne

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Lærervejledningen til Pumpefabrikken

Lærervejledningen til Pumpefabrikken Formål: At styrke elevernes evne til at foretage et kvalificeret karrierevalg og give dem indblik i industrivirksomhedernes muligheder. Materialet tager udgangspunkt i det timeløse fag Uddannelse og Job

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 8. KLASSE EFTERÅR I 7. KLASSE LÆRTE I OM: uddannelsessystemet med fokus på EUD og EUX www.ug.dk I DAG SKAL I lære mere om parathedsvurdering og uddannelsessystemet afgive et foreløbigt

Læs mere

Guide til afvikling af. Pearl. Copenhagen EUD/EUX

Guide til afvikling af. Pearl. Copenhagen EUD/EUX Guide til afvikling af Pearl of Copenhagen EUD/EUX INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtigt Overblik giver ro 1. Indledning, formål og rammer 2. Aktiviteter under brobygningsdagene 2.1. Fælles præsentation 3. Rolle

Læs mere

Karrierelæring AARHUS TECH Tradium Randers Spocial- og Sundhedsskole Den jyske Håndværkerskole UGE 40

Karrierelæring AARHUS TECH Tradium Randers Spocial- og Sundhedsskole Den jyske Håndværkerskole UGE 40 Karrierelæring 2018 AARHUS TECH Tradium Randers Spocial- og Sundhedsskole Den jyske Håndværkerskole UGE 40 Karrierelæring 2018 7. årgang på Østervangskolen og 8. årgang på Haldum-Hinnerup Skolen UGE 40

Læs mere

Se virtual reality eller 360 graders-film Rejs til Jordan, og lær Nour og Abdallah at kende.

Se virtual reality eller 360 graders-film Rejs til Jordan, og lær Nour og Abdallah at kende. Månestenen #20 Opgaveark Dansk: 1.-2. klasse Dansk og N/T: 3.-5. klasse Omfang: 60 minutter Se virtual reality eller 360 graders-film Rejs til Jordan, og lær Nour og Abdallah at kende. Opgave til Dansk

Læs mere

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 23 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning viser læreren en kugle, der triller ned af en

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

DREJEBOG TIL BIBLIOTEKAR

DREJEBOG TIL BIBLIOTEKAR DREJEBOG TIL BIBLIOTEKAR Litteratur i digital transformation er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og er udviklet i et samarbejde mellem Litteratursiden.dk Aarhus Kommunes Biblioteker Helsingør Biblioteker

Læs mere

Lærervejledning Digital arkitekturtegning

Lærervejledning Digital arkitekturtegning Lærervejledning Digital arkitekturtegning Rum til at lære Billedkunst og Håndværk og Design 4.- 6. klassetrin Undervisningsforløbet Digital Arkitekturtegning rum til at lære sætter fokus på et af arkitektens

Læs mere

DIGITAL IT- OG MEDIESTRATEGI FREDENSBORG SKOLE AUGUST 2017

DIGITAL IT- OG MEDIESTRATEGI FREDENSBORG SKOLE AUGUST 2017 DIGITAL IT- OG MEDIESTRATEGI FREDENSBORG SKOLE AUGUST 2017 IT på Fredensborg Skole IT-handleplanen har til formål at sikre, at alle elever får de nødvendige IT-kompetencer. IT og medier er et tværgående

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT NYT LÆRINGSKONCEPT NY EUD 2015 24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk praxisonline er elevens digitale boghylde. Herfra

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

EUD10 på Tingagerskolen

EUD10 på Tingagerskolen Beskrivelse af Eud 10 på i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole EUD10 på EUD10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Eller er usikker på, om

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Forældremøde i 8.klasse 2015-16

Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse Optagelse.dk ( * 15. januar 2016) Almen information

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere

PROF BROBYGNING LEARNMARK.DK

PROF BROBYGNING LEARNMARK.DK PROF BROBYGNING LEARNMARK.DK INDHOLD FORORD OPSTART BROBYGNINGSFORLØB FIND OS TERRASSEN LEARNMARK TECH SALG, EVENT OG E-BUSINESS LEARNMARK BUSINESS FRA JORD TIL BORD BYGHOLM LANDBRUGSSKOLE OMSORG, PLEJE

Læs mere

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Indholdsfortegnelse Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016... 1 Indledning... 2 Afprøvning i uge 50 2015... 2 Evaluering af den tekniske løsning...

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne

Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne 2015 Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 87% (630 besvarelser ud af 721 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 80 [-3] 82 81 [-3] 83 83 [-3] 86 75

Læs mere

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven.

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Det skal i første omgang bemærkes, at UU Vejle har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Fællesskab. din by. Lærervejledning. Formål. Udskoling

Fællesskab. din by. Lærervejledning. Formål. Udskoling Arkitekturundervisning i hele Danmark Foto: Ulrike Brandi Licht Udskoling Hvordan kan man skabe et nyt byrum, der giver plads til fællesskab og inviterer til aktivitet på tværs af generationer? Formål

Læs mere

4 VEJE. Materiale til undervisningsbaseret. vejledning i 6. og 7. klasse MATERIALET. fået et lokalt perspektiv på erhvervsfaglige jobmuligheder

4 VEJE. Materiale til undervisningsbaseret. vejledning i 6. og 7. klasse MATERIALET. fået et lokalt perspektiv på erhvervsfaglige jobmuligheder TIL LEDERE 4 VEJE Materiale til undervisningsbaseret vejledning i 6. og 7. klasse DE UNGES UDBYTTE AF 4 VEJE? MATERIALET EN UNG, DER HAR PRØVET 4 VEJE HAR: fået grundlæggende information om erhvervsuddannelser

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

FORTÆL EN FILM. Filmklipning i FILM-X 40 min. Optagelse af billede og lyd i FILM-X 80 min.

FORTÆL EN FILM. Filmklipning i FILM-X 40 min. Optagelse af billede og lyd i FILM-X 80 min. FILM-X lærervejledning, Fortæl en film 1 FORTÆL EN FILM I dette forløb får eleverne deres egne erfaringer med at skabe en kort filmfortælling med en klar konflikt og opbygning med start-midte-slutning

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Rusmiddelforebyggende. undervisning MODUL 2. Kommunikation

Rusmiddelforebyggende. undervisning MODUL 2. Kommunikation Rusmiddelforebyggende undervisning MODUL 2 MODUL 2 Aktiviteter Forberedende aktivitet: Inddeling i hold. Film: Animeret introduktion til emnet kommunikation. Samtale på klassen: Opfølgning på animeret

Læs mere

Baggrunden for indsatsen: Årgang: 4 klasse Projekt: Teknologi Formål: Forudsætninger: Projektet: Rammer: Processen: Før Projektdagen

Baggrunden for indsatsen: Årgang: 4 klasse Projekt: Teknologi Formål: Forudsætninger: Projektet: Rammer: Processen: Før Projektdagen Baggrunden for indsatsen: Hovedparten af Folketingets partier indgik den 24.2.2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Af aftalen fremgår følgende målsætning: Flere elever skal vælge

Læs mere

Digitale Sexkrænkelser

Digitale Sexkrænkelser Digitale Sexkrænkelser FÆLLES GRUNDREGLER LEKTION #1 Et undervisningsmateriale udviklet af 2 Digitale sexkrænkelser lektion 1 Fælles grundregler Digitale Sexkrænkelser Fælles grundregler INTRODUKTION 3

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svar: 344 besvarelser Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole (EUD) 92 85 84 4 2 Elevtrivsel af overordnede Indsatsområder 1 Bedste resultat for

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere

FORTÆL EN FILM. Filmklipning i FILM-X 40 min. Optagelse af billede og lyd i FILM-X 80 min.

FORTÆL EN FILM. Filmklipning i FILM-X 40 min. Optagelse af billede og lyd i FILM-X 80 min. FILM-X lærervejledning, Fortæl en film 1 FORTÆL EN FILM I dette forløb får eleverne deres egne erfaringer med at skabe en kort filmfortælling med en klar konflikt og opbygning med start-midte-slutning

Læs mere

Job-kendskab/karrierelæring

Job-kendskab/karrierelæring UEA-projekt for 3. klasse Indskoling Job-kendskab/karrierelæring Et uea-forløb om job-kendskab i 3. klasse skal højne elevernes kendskab til -og viden om forskellige jobfunktioner, samt hvilke kriterier

Læs mere

FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk DIGITALT LÆRINGSKONCEPT

FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk DIGITALT LÆRINGSKONCEPT DIGITALT LÆRINGSKONCEPT EUD og EUX FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk praxisonline er elevens digitale boghylde. Herfra

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 4. 6. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug på mellemtrinnet Uddannelse og job på mellemtrinnet

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 83 82 84 83 [-1] 78 85 86 81 Elevtrivsel

Læs mere

FORTÆL EN FILM. Filmklipning i FILM-X 40 min. Optagelse af billede og lyd i FILM-X 80 min.

FORTÆL EN FILM. Filmklipning i FILM-X 40 min. Optagelse af billede og lyd i FILM-X 80 min. FILM-X lærervejledning, Fortæl en film 1 FORTÆL EN FILM I dette forløb får eleverne deres egne erfaringer med at skabe en kort filmfortælling med en klar konflikt og opbygning med start-midte-slutning

Læs mere

Guide til klasseobservationer

Guide til klasseobservationer Guide til klasseobservationer Indhold Guide til klasseobservationer... 1 Formål... 2 Indhold... 2 Etablering af aftale... 3 Indledende observation... 4 Elevinterview... 4 Læringssamtalen... 4 Spørgeguide

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 87 86 82 82 83 83 77 78 Elevtrivsel

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI

BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI Forberedelsesmateriale til skolelærer LÆRERVEJLEDNING BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI TVÆRFAGLIGT PROJEKT FOR 4. -7. KLASSETRIN Byggeboxen lær om byggeri er et undervisningsforløb, der sætter fokus på byggeriets

Læs mere

Side 1 af 7 Dette undervisningsforløb er hentet fra Naturfagsdiplom.dk - Skolevisioner

Side 1 af 7 Dette undervisningsforløb er hentet fra Naturfagsdiplom.dk - Skolevisioner Indledning... 2 Model for undervisningsforløbet... 2 Begrundelse for valg af model:... 2 De tre læringsrum... 2 Undervisningsrummet... 2 Træningsrummet... 3 Studierummet... 3 Undervisningsforløbets forskellige

Læs mere

BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI

BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI Forberedelsesmateriale til skolelærer LÆRERVEJLEDNING BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI TVÆRFAGLIGT PROJEKT FOR 4. -7. KLASSETRIN Byggeboxen lær om byggeri er et undervisningsforløb, der sætter fokus på byggeriets

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger.

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere. Tværfagligt samarbejde i dansk, matematik,

Læs mere

Svimlende store og ok kaotiske kom med til Afrikas megabyer

Svimlende store og ok kaotiske kom med til Afrikas megabyer Introduktion og mål (Geografi 7.-9. klasse) Geografi, 7.-9. klassetrin, 2 lektioner (svarende til 90 min. Ellers længere tid, hvis man arbejder tværfagligt med materialet til dansk og samfundsfag) Materialer:

Læs mere

Forløb: Udvikling af børns legefællesskaber gennem de sidste ca. 30 år

Forløb: Udvikling af børns legefællesskaber gennem de sidste ca. 30 år Forløb: Udvikling af børns legefællesskaber gennem de sidste ca. 30 år Dette dokument rummer en beskrivelse af lektioner og aktiviteter i forløbet. Lektion 4 og 5 er skrevet ud med stor detaljeringsgrad.

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

IDÉKATALOG TIL EDU IT 7 FORSLAG TIL ONLINE AKTIVITETER I UNDERVISNINGEN ARTS AARHUS UNIVERSITET

IDÉKATALOG TIL EDU IT 7 FORSLAG TIL ONLINE AKTIVITETER I UNDERVISNINGEN ARTS AARHUS UNIVERSITET EDU It IDÉKATALOG TIL EDU IT 7 FORSLAG TIL ONLINE AKTIVITETER I UNDERVISNINGEN au ARTS AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 1. STUDENTEROPLÆG MED KOMMENTARER FRA STUDERENDE 3 2. DISKUSSION

Læs mere

Jagten på Fællesskabet Lærervejledning

Jagten på Fællesskabet Lærervejledning Jagten på Fællesskabet Lærervejledning Baggrund Jagten på fællesskabet er et undervisningsforløb for grundskoleelever i 5. 8. klasse. Eleverne skal gennem et særligt udviklet spilkoncept spille sig igennem

Læs mere

NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM

NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM praxisonline er elevens navigationscentrum og digitale boghylde med adgang til sine læremidler og læringsforløb: webbog didaktiseret kernestof med fagspor ipraxis interaktive

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

I Kolding Ådals geomorfologiske fodspor. Lærervejledning

I Kolding Ådals geomorfologiske fodspor. Lærervejledning dlaboratoriumforsammenhængendeu I Kolding Ådals geomorfologiske fodspor Lærervejledning ring dannelseoglæ Vejledning Lærervejledning I dette undervisningsforløb arbejdes der med landskabsdannelsen ved

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at klæde læreren

Læs mere

Studievalgsportfolio. Udviklingsprojekt af lærere, ungdomsuddannelser og UU i Kolding Kommune

Studievalgsportfolio. Udviklingsprojekt af lærere, ungdomsuddannelser og UU i Kolding Kommune Studievalgsportfolio Udviklingsprojekt af lærere, ungdomsuddannelser og UU i Kolding Kommune Dagens program 8.15 8.45 9.15 10.40 11.00 11.10 11.45 12.30 14.00 14.20 15.00 15.15 Morgenmad og velkomst Oplæg

Læs mere

Skriv til en målgruppe

Skriv til en målgruppe #26 Opgaveark Dansk, 3.-5. klasse Omfang: 1-2 lektioner Skriv til en målgruppe Målgruppeøvelserne handler om at finde ud af, hvad en målgruppe er og at gøre eleverne dygtigere til at målrette emnevalget

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Køreplan for brobygning i 2015/2016

Køreplan for brobygning i 2015/2016 Køreplan for brobygning i 2015/2016 Brobygning for IUP (ikke uddannelsesparate) 9. kl. i uge 37 hele ugen Uge 12 Fredag d. 20/3 2015 f.eks. HTX Vejle, IUP 9. kl., 2015 Uge 15 Fredag d.10/4 2015 Uge 25

Læs mere

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET.

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. 1 REDEGØRELSE AF REFLECT-METODE-FORLØBET: 1) OPSTART

Læs mere

6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt

6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt 6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt Ramme: 4 hele skoledage. Mulighed for besøg på Learnmark uge 18. Før og efter arbejdes i faget Håndværk og design med elementer der kan bruges

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

HJERTE-LUNGE VÆRKSTED

HJERTE-LUNGE VÆRKSTED HJERTE-LUNGE VÆRKSTED SPØRGESKEMA 6.- 9. KLASSE NAVN OG KLASSE: I skal besvare opgaverne både før, under og efter besøget på Experimentarium. NÅR I HAR LAVET OPGAVERNE: Kender I fagbegreberne organer,

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. januar Mødested: Mødelokale 505. Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. januar Mødested: Mødelokale 505. Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. januar 2019 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer: Formand: Pernelle Jensen (V) Næstformand:

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

TEMA: DANNELSE AF STUDIEGRUPPER

TEMA: DANNELSE AF STUDIEGRUPPER TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: DANNELSE AF STUDIEGRUPPER Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAT tema: Dannelse af Studiegrupper, Rose Alba Broberg, rose@cc.au.dk

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019 UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2019 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2019 er en opgørelse over

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Digitale Sexkrænkelser

Digitale Sexkrænkelser Digitale Sexkrænkelser AT FORTÆLLE OM DET OG BEDE OM HJÆLP LEKTION #4 Et undervisningsmateriale udviklet af Digitale Sexkrænkelser At fortælle om det og bede om hjælp INTRODUKTION 3 FORMÅL 3 LÆRINGSMÅL

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere