Lectio EUD-elevvejledning. Lectio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lectio EUD-elevvejledning. Lectio"

Transkript

1 Lectio EUD-elevvejledning Lectio

2 Lectio EUD elever Forord Denne vejledning beskriver funktioner, der anvendes ifm. EUD-elevernes aktivitet på skolen. I vejledningen kan der forekomme navne på personer, organisationer, adresser m.m. De er udelukkende tænkt som eksempler. Skulle der på nogen måde være sammenfald med virkelige personer eller organisationer, er det utilsigtet. I materialet er anvendt forskellige skriftsnit for at hjælpe med at tydeliggøre indholdet. Når der refereres til et menupunkt eller en knap, anvendes fed skrift, f.eks.: Klik på knappen Luk. Når der skal vælges et menupunkt fra menulinjen, skrives et imellem menunavnet og undermenuen, f.eks.: Filer Gem Vejledningen er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret. Det er ikke tilladt at kopiere eller på anden måde mangfoldiggøre materialet eller dele heraf uden forudgående aftale med MaCom A/S. Der garanteres ikke overensstemmelse mellem vejledningens indhold og funktionerne i tidligere eller fremtidige versioner af Lectio. God fornøjelse med Lectio! MaCom A/S Materialet er senest revideret: 29. januar 2021 (JEH) Side 1 af 48

3 Lectio EUD elever Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skema Fraværsregistrering EUD aktivitetsplan Praktiksteder Praktikstedsmedarbejderens forside Side 2 af 48

4 1. Skema 1. Skema Følgende afsnit beskriver Skema flere uger. Denne funktion kan bruges til at lægge skema med, da Skema flere uger kan masseredigere i allerede eksisterende aktiviteter, slette aktiviteter og oprette nye aktiviteter. Udvælg moduler Det er muligt at masseoprette aktiviteter på baggrund af en allerede oprettet skemabrik. Dette bruges især til hold, der har den samme aktivitet hele dagen eller hele ugen. Tilgå Hovedmenu Hold Klik på ikonet Skema flere uger Herefter vises holdets skema flere uger frem. Per default viser skemaet fire uger frem i tiden. Der kan ændres i det angivene datointerval, så man selv kan bestemme, hvor langt frem i fremtiden man vil have et overblik over holdets aktiviteter: Side 3 af 48

5 1. Skema Skema flere uger giver mulighed for at masseoprette aktiviteter på forskellig vis, vilkårligt horisontalt og vertikalt. Og der er forskellige fremgangsmåder, man kan benytte sig af. For at masseoprette aktiviteter for f.eks. alle moduler onsdag, angives flueben ud for de ønskede moduler og derefter klikkes Opret: NB! En nem og hurtig måde at angive flueben på, er ved at sætte flueben ved et modul, holde CTRL nede og benytte piletasterne til at finde næste modul. Fluebenet sættes via. SPACE. Side 4 af 48

6 1. Skema For at oprette lektioner på tværs af ugerne vælges et specifikt modul ved at holde markøren over det første modul, så alle modulerne bliver grønne. Til sidst klikkes Opret. For at oprette lektioner på tværs af moduler vælges en uge ved at holde markøren over uge nr. Til sidst klikkes Opret. Side 5 af 48

7 1. Skema Hvis man ønsker at masseredigere aktiviteter udvælges allerede eksisterende aktiviteter ved at klikke direkte på skemabrikkerne. Oprettelse/redigering af aktiviteter Når man har valgt de moduler, der skal oprettes aktiviteter til eller de aktiviteter, der skal redigeres, klikkes der henholdsvis på Opret eller Rediger. Side 6 af 48

8 1. Skema Herefter tilgås siden Redigér aktiviteter. På denne side får man mulighed for at masseoprette eller redigere aktiviteter i de dage/uger man har udvalgt. I øen Handlinger kan man vælge, hvad man ønsker at ændre/tilføje til de valgte moduler. I drop-down menu Marker ændret kan man vælge om aktiviteten skal stå som værende Ændret i skemaet. Man kan vælge mellem Ja, Nej og Rediger ikke. Muligheden Ja vil markere de valgte aktiviteter med grønt i skemaet. Muligheden Nej vil fjerne den grønne markering for de valgte aktiviteter i skemaet, og vil dermed markere dem som Normal. Muligheden Rediger ikke vil lade de valgte aktiviteter stå med deres nuværende status (normal eller ændret). I drop-down menu Marker aflyst kan man vælge om aktiviteten skal stå som værende Aflyst i skemaet. Man kan vælge mellem Ja, Nej og Rediger ikke. Muligheden Ja vil markere de valgte aktiviteter med rød skrift og en streg igennem teksten. Muligheden Nej vil fjerne stregen og den røde markering for de valgte aktiviteter, og vil dermed markere dem som Normal. Muligheden Rediger ikke vil lade de valgte aktiviteter stå med deres nuværende status (normal eller aflyst). Hvis der angives flueben ud for Titel, får man mulighed for at ændre/tilføje titel til modulerne man opretter. Når man har indtastet den nye titel, skal man klikke tilføjes, før det slår igennem på aktiviteterne. I feltet Søg kan man søge på hold, lærere, lokaler og ressourcer. Hvis man f.eks. søger en lærer frem, så kan man herefter vælge at vedkommende skal Tilføjes til de valgte aktiviteter. Man tilføjer vedkommende ved at klikke på Tilføjes. Man fjerner vedkommende ved at klikke på det røde kryds ud for vedkommende. Ud for Hold, Lærere, Lokaler, Ressourcer kan man se og fjerne de hold, lærere, lokaler og ressourcer, der er blevet valgt, via. søg, til at blive henholdsvist tilføjet til og fjernet fra de valgte aktiviteter. Lokaler i Handlinger fungerer som et link, man kan klikke på for at se hvilke lokaler, der er optaget for det valgte tidspunkt. Side 7 af 48

9 1. Skema I øen Aktiviteter gives der et overblik over de ændringer/tilføjelser der vil blive lavet. I kolonnen Uge vises, hvilke uger der vil blive oprettet aktiviteter i. I kolonnen Aktivitet vises information om dato, modul, holdelement, lærer og lokale for de enkelte aktiviteter. Det vises også, hvordan modulerne ser ud inden der er blevet tilføjet ændringer. I kolonnen Resultat vises, hvad der vil blive tilføjet, når ændringerne træder i kraft. I kolonnen Valgt kan der markeres de aktiviteter der ønskes at redigere i. I kolonnen Opret kan der angives hvilke moduler, der skal oprettes ved at angive/fjerne flueben. I kolonnen Dobbeltbookinger vises de dobbeltbookninger, som vil opstå, hvis de valgte ændringer træder i kraft. Side 8 af 48

10 1. Skema Når det ønskede er tilføjet klikkes Gem. Side 9 af 48

11 2. Fraværsregistrering 2. Fraværsregistrering Følgende afsnit forklarer, hvordan undervisere og administratorer kan registrere fravær i Lectio. Undervisere bliver løbende orienteret om manglende fraværsregistreringer via deres forside. På den enkelte aktivitet er det muligt for underviseren at tilgå knappen Fravær I fraværsregistreringen har underviseren mulighed for at registrere sine elever tilstede eller registrere fravær i procenter. Det er også muligt at angive tre fraværstyper: Fravær Fraværet registreres og medtæller i fraværsoversigter. For EUD svarer dette til Godkendt fravær og giver derfor ikke reduktion i refusion til AUB Godskrevet Fraværet registreres, men medtæller ikke i fraværsoversigter. Bruges f.eks. i forbindelse med elevers deltagelse i elevrådsarbejde i skoletiden. Må IKKE forveksles med Godkendt fravær (EUD) Ikke godkendt fravær Fraværet registreres og medtæller i fraværsoversigter, samt giver reduktion i refusion til AUB (EUD) Side 10 af 48

12 2. Fraværsregistrering Dagsbasis På skoleforløb og skolepraktikhold har man mulighed for at registrere fravær på dagsbasis. Tilgå Stamdata Hold Holdets side Skema Klik på en skemaaktivitet Dagsbaseret fravær Derved kommer man til siden Registrér fravær på dagsbasis. Her kan man registrere fravær for de aktiviteter, der afholdes den pågældende dag. Fraværet angives ved at sætte flueben ud for den enkelte elev, på den enkelte aktivitet eller i kolonnen Registrer for hele dagen. Når systemet afgør, om der kan bruges dagsbaseret fravær, ses der på, om brikkerne har de samme elever eller færre. Hvis der er tre skemabrikker i træk med samme elever eller færre og der på den fjerde er en ekstra elev, så kan der således kun laves dagsbaseret fravær for de første tre skemabrikker. Der kan være flere holdelementer tilknyttet en aktivitet, og hvis elever er tilknyttet flere af holdelementer, kan der forekomme overlap mellem eleverne. Det betyder også, at en elev godt kan få fravær for to holdelementer på én gang Klik Anvend for at fortsætte redigering, eller Gem for at afslutte Månedsbasis Det er også muligt at registrere fravær på månedsbasis. Her kan man altså registrere fravær for flere dage på én gang. Tilgå Hovedmenu Lærer Fravær Klik på et af holdene under Registrer på månedsbasis Side 11 af 48

13 2. Fraværsregistrering Derved kommer man til siden Registrér fravær på månedsbasis. Her vil alle elever på holdet fremgå. Skal eleven have fravær, sættes der blot et flueben ud for den enkelte aktivitet for den enkelte dato. Feltet vil blive rødt, hvilket markerer, at eleven har været fraværende. Klik Gem eller Anvend Masserediger fravær for elev Brugere med administratorrettigheder har adgang til fanen Masserediger, hvor det er muligt at masseoprette og redigere fravær for en enkelt elev Tilgå Hovedmenu Elev Fravær Masserediger. Side 12 af 48

14 2. Fraværsregistrering Siden er per default sat til at vise den seneste måneds aktiviteter. Dvs. at slutdato står til dags dato og startdato viser en måned tilbage. Der kan dog altid vælge en periode ved at indtaste et datointerval eller klikke på I dag eller Ugen for at se dagens eller ugens aktiviteter. Siden har også per default markeret flueben i Vis kun fravær, der gør at kun aktiviteter med fravær vises. Fjernes dette flueben, vil alle aktiviteter i den valgte periode fremgå. Kolonnen Uge angiver det ugenummer som aktiviteten er placeret i. Kolonnen Aktivitet viser oplysninger om data, modul, hold og underviser. Kolonnerne Fraværs %, Fraværstype, Registreret og Bemærkning kan være udfyldt på forhånd, hvis der allerede er foretaget en fraværsregistrering på det enkelte modul. Årsag og Årsagsnote kan også være udfyldt på forhånd, hvis eleven har angivet fraværsårsag samt en eventuel note. Kolonnerne kan masseredigeres nederst på siden via funktionerne Udfyld alle valgte rækker med: Man kan vælge at masseredigere følgende tre felter: Fraværsprocent Fraværstype Bemærkning Det er væsentligt at bemærke, at de oplysninger, der masseredigeres først frigives, når der er registreret fravær på aktiviteterne. Hvis man redigerer fremtidige aktiviteter, vil det altså først frigives for eleven, når den almindelige fraværsregistrering har fundet sted. Der kan masseoprettes fravær ved at sætte flueben i de ønskede aktiviteter Herefter angives fraværsprocenten i Fraværsprocent. Hvis aktiviteterne skal godskrives angives det i Godskrivning. Det er også muligt at angive en bemærkning. F.eks. SYG Side 13 af 48

15 2. Fraværsregistrering Til sidst klikkes Udfyld og Gem Side 14 af 48

16 3. EUD aktivitetsplan 3. EUD aktivitetsplan Tilgå Stamdata EUD aktivitetsplan Her finder man en oversigt over antal elever fordelt på både AMU-hold og grundforløb- og hovedforløbshold på EUD Øverst på siden, i øen Filter, findes dine filtreringsmuligheder. Her udvælges de ønskede søgekriterier som vist her: Angiv om aktivitetsplan skal vise Elevtilknytning eller Skemastatus. Vælg en holdtype Vælg en Periode Vælg eventuelt en Afdeling for at indkredse søgningen Vælg eventuelt et Ansvarsområde for at finde hold med et bestemt ansvarsområdenummer. Det er muligt, at filtrere på flere ansvarsområder, ved at adskille ansvarsområderne med et komma fx: 350, 320. Medtag aflyste hold (AMU): Ved at sætte flueben kan AMU hold, der på holdets stamdata er markeret aflyst medtages Klik Søg Måneder og uger fremgår vandret. Lodret vises de fremsøgte hold under Hold, samt deres Ansvarsområde, hvis dette er angivet på holdet f.eks I nedenstående aktivitetsplan er valgt Elevtilknytning som visning, og i de grå felter fremgår nu et tal, som angiver, hvor mange elever, der er registreret på holdet. Når felterne er hvide, betyder det, at holdet ikke er aktivt i de pågældende uger. Total viser det samlede antal unikke elever for hver uge, så Side 15 af 48

17 3. EUD aktivitetsplan hvis en elev er på to hold, tælles eleven kun med én gang. Sidens nederste bjælke gentager ugenummeret Visningen er nu skiftet til Skemastatus, som giver en overigt over, hvilke uger, der har skemalagte aktiviteter for hold i den fremsøgte periode. Det er muligt at gøre brug af de samme filtreringsmuligheder som beskrevet ovenfor. Uger, hvori holdet er aktivt, er markeret med grå. Hvis der er lagt skema for et hold i en uge, vil ugen i stedet være markeret med grøn uafhængigt af skemaets størrelse. Hvis der er lagt skema uden for et holds periode, vil ugen være markeret med rød. Alle hold som matcher søgekriterierne, vil blive medtaget på oversigten. Side 16 af 48

18 3. EUD aktivitetsplan Ved at klikke på en af ugerne for et hold, bliver man taget til holdets skema vist som skemauger for hele holdets periode. Dette kan bruges ifm. skemalægning, da man derved kan klikke på en ledig uge (gråt felt) og blive ført til skemalægning for holdet. Side 17 af 48

19 4. Praktiksteder 4. Praktiksteder Det er muligt at oprette praktiksteder i Lectio. Praktikstederne oprettes automatisk ved indlæsningen af uddannelsesaftaler, hvis de indgår i en uddannelsesaftale og ikke i forvejen er oprettet, men de kan også oprettes manuelt. Alle oplysninger om praktikstederne hentes fra EASY-P. I dette afsnit beskrives oprettelsen og redigeringen af praktiksteder, samt praktikstedsmedarbejdernes anvendelsesmuligheder i Lectio. Praktiksteder Tilgå Stamdata Praktiksteder På siden Praktiksteder kan man få overblik over alle de praktiksteder, som skolen har oprettet manuelt eller ved indlæsningen af elevers uddannelsesaftaler fra EASY-P. Læs mere om automatisk oprettelse i Lectio EUD-administrationsvejledning. For hvert praktiksted gives der følgende oplysninger: I kolonnen Navn ses praktikstedets navn. I kolonnen Adresse ses praktikstedets adresse. I kolonnen Postnr ses postnummeret og bynavnet for praktikstedet. I kolonnen CVR-nummer ses virksomhedens CVR-nummer (virksomhedens identifikationsnummer). I kolonnen P-nummer ses praktikstedes P-nummer (produktionsenhedsnummeret for praktikstedets beliggenhed). I kolonnen Lærersted ID ses lærersted ID et fra EASY-P. Klik på Opret nyt for at oprette et nyt praktiksted ud fra et EASY-P lærested ID Indtast lærersted-id et i feltet Lærersted-ID og klik Opret Side 18 af 48

20 4. Praktiksteder Rediger praktiksted For hvert praktiksted kan man klikke Rediger for at i praktikstedets grundoplysninger eller for at oprette medarbejdere samt manuelle praktikaftaler. Klik på Rediger I øen Praktiksted vises grundlæggende informationer om praktikstedet. For at opdatere informationerne om lærerstedet fra EASY-P klikkes på Hent lærerstedsinfo. Side 19 af 48

21 4. Praktiksteder For at rette informationer manuelt, indtastes de nye informationer i de pågældende felter. Klik herefter Anvend/Gem Det er også muligt at tilknytte praktikstedet til et hovedpraktiksted. Dette kan f.eks. bruges, hvis en virksomhed har flere afdelinger, der skal oprettes som særskilte praktiksteder, men stadig høre under samme CVR-nummer. Vælg det ønskede hovedpraktiksted i drop-down menu Hovedpraktiksted Klik Anvend/Gem Side 20 af 48

22 4. Praktiksteder Praktikstedet vil nu være tilknyttet hovedpraktikstedet. Dette ses også i øen Tilknyttede praktiksteder, hvor en oversigt viser alle praktiksteder, der er tilknyttet hovedpraktikstedet. I øen Medarbejdere ses en oversigt over de registrerede medarbejdere hos praktikstedet. Disse medarbejdere har mulighed for at få et login til Lectio, hvilket giver dem adgang til at se deres praktikanter, praktikaftaler, praktikstedets grundoplysninger og evt. mulighed for at redigere oplysningerne i øen Medarbejdere. Der bliver automatisk oprettet en bruger, der hedder Admin, når et praktiksted oprettes. Klik på det grønne plus for at oprette en ny medarbejder I felterne Fornavn, Efternavn og indtastes medarbejderens navn og I boksen Admin sættes der flueben, hvis medarbejderen skal kunne se og redigere i øen Medarbejdere. Medarbejderen vil så have mulighed for at skifte medarbejderes navn og , tilføje og slette medarbejdere samt muligheden for at tildele adgangskoder og adminrettigheder til øvrige medarbejdere I Vis alle afdelinger angives der flueben, hvis medarbejderen skal se praktikaftaler hos alle de tilknyttede praktiksteder. Hvis medarbejderen også har flueben i boksen Admin, vil medarbejderen have mulighed for at se, redigere, oprette og tildele rettigheder til medarbejdere fra alle de tilknyttede praktiksteder Side 21 af 48

23 4. Praktiksteder I feltet Brugernavn indtastes det brugernavn medarbejderen skal bruge for at logge på Lectio Klik herefter Anvend/Gem For at tildele medarbejdere nye adgangskoder angives der flueben ud for de pågældende medarbejdere Klik herefter Tildel adgangskoder til valgte, og åben dokumentet med de nye adgangskoder Adgangskoderne kan nu fremsendes til de pågældende medarbejdere. For at slette medarbejderen klikkes der på det røde kryds til højre ud for medarbejderen Klik herefter Anvend/Gem I øen Manuelle praktikaftaler fremgår manuelt oprettede praktikaftaler for praktikstedet. Alle stamdataadministratorer kan oprette og slette manuelle praktikaftaler. Klik på det grønne plus for at oprette en ny praktikaftale. I feltet Elev vælges eleven som praktikaftalen skal oprettes for I felterne Startdato og Slutdato vælges praktikaftalens periode Side 22 af 48

24 4. Praktiksteder Klik Anvend/Gem For at slette en manuel praktikaftale klik på det røde kryds. Klik herefter Anvend/Gem. I øen Elever tilknyttet praktikstedet ses en oversigt over alle eleverne, der er tilknyttet praktikstedet via uddannelsesaftaler eller manuelle praktikaftaler Praktikstedsmedarbejderens forside Når en medarbejder er oprettet, og har fået tildelt et brugernavn samt adgangskode kan de nu logge ind på Lectio og få et overblik over hvilke elever, der er i praktik i virksomheden. I øen Aktuel ses de elever, der er tilknyttet praktikstedet samt perioden de er tilknyttet i. Både aktuelle og fremtidige elever fremgår. For at se tidligere elever skal fluebenet ud for Vis kun aktuelle fjernes. Side 23 af 48

25 4. Praktiksteder I øen Praktikanter ses en grafisk visualisering af elevens uddannelse og skoleforløb. Den vandrette akse angiver månederne. Den lodrette grønne streg viser dags dato. For at afgrænse visualiseringen til en bestemt periode, indsættes en periode i felterne i højre hjørne. Herefter klikkes der Vælg. Medarbejderne har også mulighed for at se en elevs fravær, karakter og skema. Klik på elevens navn i øen Aktuelt Medarbejderen kan nu tilgå elevens skema, studieplan, fravær og karakterer. Side 24 af 48

26 Forord

Lectio. EASY-Synkronisering Egym. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet:

Lectio. EASY-Synkronisering Egym. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet: Lectio EASY-Synkronisering Egym 1992-2017 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio EASY-A Integration vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette

Læs mere

Lectio Lectio Aktivitet vejledning

Lectio Lectio Aktivitet vejledning Lectio Lectio Aktivitet vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne

Læs mere

Lectio. EASY-Synkronisering. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet:

Lectio. EASY-Synkronisering. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet: Lectio EASY-Synkronisering 1992-2017 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette er en

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Guide til login på DA Barsel

Guide til login på DA Barsel Guide til login på DA Barsel 19. marts 2019 Dok ID: 134653 Adgang til DA Barsel For at kunne tilgå DA Barsels selvbetjening skal man have tilknyttet sin NemID medarbejdersignatur til Arbejdsgivernes Fælles

Læs mere

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio øvelseshold vejledning 1992-2007 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk

Læs mere

Kursistvejledning til LUDUS Web

Kursistvejledning til LUDUS Web Kursistvejledning til LUDUS Web LUDUS Web er et kommunikationssystem I LUDUS Web kan du bl.a.: Se dit skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Få en oversigt over dine lektier Hente elektroniske materialer

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 5 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 3 Noter... 3 Faneblade i Trio+... 8 Login...

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere Superbrugerguide Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Hovedmenu... 2 2. Brugere... 3 2.1 Oprettelse af brugere enkeltvis... 3 2.2 Oprettelse af flere brugere... 3 2.3 Sletning og suspendering af brugere...

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning Foreningsportalen

Vejledning Foreningsportalen Vejledning Foreningsportalen Opdateret 29-01-2019 Foreningsportalen o Forening o Skytter o Klassificering Foreningsportalen. For at logge ind i Foreningsportalen, skal du anvende dit DGI login, som du

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Dato-, uge- og månedsskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3.

Læs mere

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Registrering på forum Ved første besøg på Abildgaardkredsens forum møder

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Ugeskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3. Sygemelding/afbud... 5 4. Stamkort... 7 5. Tjek af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Statistikmodul i WinPLC

Statistikmodul i WinPLC Juni 2018 Statistikmodul i WinPLC Indlæs patientfortegnelse fra sundhed.dk Inden du benytter statistikmodulet i WinPLC, er det en god ide at indlæse en opdateret patientfortegnelse fra sundhed.dk. Denne

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

Vejledning til Praktikportalen

Vejledning til Praktikportalen Socialrådgiveruddannelsenddannelsen Vejledning til Praktikportalen Brugerguide for praktikstedet andre aktører Udarbejdet af Projektgruppen, september 2015 side 0/18 Support Hvis du oplever problemer ved

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vejledning til EDI Portalen

Vejledning til EDI Portalen Vejledning til EDI Portalen JULI 2018 Side 2 af 27 Indhold Log ind... 3 Besked ved manglende CPR-nummer... 3 Besked ved manglende mobilnummer... 5 Sessionslængde... 5 Opbevaring af data... 5 Indkommen

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Brugervejledning til erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til Praktikpladsen.dk

Brugervejledning til erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til Praktikpladsen.dk Brugervejledning til erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til Praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Hvordan får man vejlederadgang til Praktikpladsen.dk?... 2 1.1 Hvad kan en vejlederadgang

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Tabulex Forvaltning Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Indhold Indledning... 4 Hvad er Tabulex Dagpleje?... 4 Log ind... 4 Opbygning af systemet... 5 Rettigheder... 5 Oversigter... 5 Dagplejere...

Læs mere

7.0 Ældre Sagen mail. Log på For at logge på formands webmail skriv adressen: i adressefeltet i Internet Explorer.

7.0 Ældre Sagen mail. Log på For at logge på formands webmail skriv adressen:   i adressefeltet i Internet Explorer. 7.0 Ældre Sagen mail Log på For at logge på formands webmail skriv adressen: https://webmail.aeldresagen.dk i adressefeltet i Internet Explorer. I login vinduet indskrives brugernavn som er den tilsendte

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

VEJLEDNING. Tabulex Vikar Basis. Version 1.1

VEJLEDNING. Tabulex Vikar Basis. Version 1.1 VEJLEDNING Tabulex Vikar Basis Version 1.1 Indhold Login... 4 Forside... 5 Skift skole... 5 Hjælp... 6 Opsætning... 6 Skift dato... 10 Opret note... 11 Sortering og filtrering... 13 Opret personfravær...

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

SKP-medarbejder Hvad kan jeg i Elevplan

SKP-medarbejder Hvad kan jeg i Elevplan SKP-medarbejder Hvad kan jeg i Elevplan Revideret maj 2014 2 SKP-medarbejder - hvad kan jeg i Elevplan Indhold Vejledninger vedr. Skolepraktik og Elevplan... 3 SKP-medarbejder - hvad kan jeg i Elevplan...

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet 17 Regattaprogrammet (Søren Madsens tilmeldingsprogram) Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet regattaadmin.dk Langdistance - Vejledning Indhold regattaadmin.dk... 1 Vejledning i Hovedmenu...

Læs mere

Introduktion til Playmapping

Introduktion til Playmapping Introduktion til Playmapping Mobil version http://mobile.playmapping.com/ 01-08-2018 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside (Beliggenheder) 4 Søgning Beliggenheder

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Tips og tricks til Arkibas

Tips og tricks til Arkibas Tips og tricks til Arkibas 0. Login, brugerprofil og log ud 0.1 Login 0.2 Brugerprofil 0.3 Log ud 1. Registrering 1.1. Åbn nyt vindue (Ctrl + klik ) herunder oprette fotograf eller placering 1.2. Tagging

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+

Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Indhold Skemavisning (Uge)... 2 Noter... 4 Fraværsregistrering... 5 Statistikker... 9 Aktivitetskalender... 10 Hvordan oprettes en kalender?...

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Vejledning til Timeplan

Vejledning til Timeplan Vejledning til Timeplan Sådan oprettes en Timeplan så du og dine medarbejder kan se hvad du forventer af dem. Indhold Faner:... 2 Stamdata:... 2 Skolefag på uddannelse... 2 Kompetencegrupper... 4 Grundsatser...

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til dagplejere 13. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Oversigt over børnene... 4 Børn... 4 Kolonnen

Læs mere

Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk

Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Hvordan får man vejlederadgang til Praktikpladsen.dk?... 2 1.1 Hvad kan en vejlederadgang

Læs mere

Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator

Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator Opdateret den 05. november 2018 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Roller og rettigheder i TenderKONNECT... 3 2.1 Overordnede rettigheder...

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Adgang 1. Åben aim-askovfonden.dk 2. Skærmbilledet ser ud som følger: 3. Login: Din e-mail adresse 4. Adgangskode har du modtaget pr. mail. Ellers klik på Glemt din

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Indhold Kort vejledning til ansøgning... 2 Trin-for-trin vejledning til ansøgning af tider... 3 Se ansøgning... 10 Trin-for-trin vejledning til at

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 2. Sådan foretager man en søgning 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 4. Hvordan downloader man gemte søgninger?

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere