Xxxxxxxxx. Euro Cater CSR Rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xxxxxxxxx. Euro Cater CSR Rapport"

Transkript

1 Xxxxxxxxx 1 Euro Cater CSR Rapport

2 2 Indhold Indhold SIDE 3 Kommentar fra ledelsen SIDE 4 Om virksomheden SIDE 6 CSR strategi SIDE 9 Bæredygtig samhandel Fødevaresikkerhed Leverandørstyring Bæredygtigt sortiment SIDE 12 Bæredygtig drift Energi Transport Affald & madspild SIDE 17 God arbejdsplads Kompetencer Fællesskab Sikkerhed & sundhed SIDE 19 Resultater og mål SIDE 22 KPI definitioner SIDE 23 Virksomhedsprofil Udgiver: Euro Cater Holding A/S Vidalsvej 6 DK-9230 Svenstrup Udover at være Euro Caters årlige rapportering på vores samfundsansvar, udgør rapporten også vores lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. 99a i Årsregnskabsloven (Danmark) og 10 i Årsredovisningslågan (Sverige).

3 Kommentar fra ledelsen 3 Respekt for mad og mennesker Gennem en årrække har foodservice branchen, herunder også Euro Cater, udmærket sig ved stabile markeds- og vækstforhold. Disse karakteristika var også gældende for starten af 2019/20. Medio marts 2020 ramte Covid-19 pandemien Danmark og Sverige. Regeringerne indførte restriktioner for at dæmme op for sygdommens udbredelse og befolkningens adfærdsmønster ændrede sig. I løbet af ganske få timer blev de stabile markedsforhold erstattet af uforudsigelighed og markante udsving på en lang række parametre. Det varede ved i den resterende del af året. Koncernens omsætning ændrede sig i takt med tilpasning af restriktioner og pandemiens udbredelse. Vores opgave er at bringe mad, drikkevarer og nonfood ud til fx restauranter, cafeer, hoteller, konferencecentre og kantiner. I store dele af andet halvår har disse kundesegmenter været helt eller delvist lukket, og har derfor oplevet en kraftig reduceret aktivitet. Sammenlignet med sidste år, har Covid-19 i andet halvår medført et omsætningstab for Euro Cater-koncernen i niveauet 1,4 mia. DKK. De voldsomme økonomiske konsekvenser foranlediget af Covid-19 har medført, at alle opgaver i koncernen måtte prioriteres på anden vis end planlagt for at komme igennem corona-krisen på bedst mulig vis. Dette gælder også de opgaver, som relaterer sig til CSR og bæredygtighed. Trods de svære markedsforhold, har vi nået en række af de planlagte mål for året. Vi har beskrevet udviklingen i denne rapport, og på de områder, hvor Covid-19 pandemien har haft væsentlig indflydelse på resultaterne og sammenligneligheden til tidligere år, har vi redegjort for dette. På trods af tiltag for at minimere vores madspild, har vi i året set en stigning i kasserede madvarer. De pludseligt svære afsætningsforhold og restriktioner, som ændrede sig med kort varsel, har besværliggjort disponering og indkøb med øget kassation til følge. Vores elforbrug er formindsket målt i kwh, men er steget når det sættes i forhold til den væsentligt mindre omsætning. Elforbruget vedrører hovedsageligt køle- og fryseinstallationer, og elforbruget hertil har kun i meget begrænset omfang kunne reduceres i takt med aktivitetsnedgangen. Som beskrevet i vores politik for buræg har vi udfaset alle skalæg fra burhøns i vores egen produktion i Desuden forpligtiger vi os til at udfase buræg som handelsvare senest i 2025, gældende for såvel flydende æggeprodukter som skalæg. Dansk Cater har fra januar 2020 udfaset alle konventionelle bananer, og forhandler udelukkende økologiske bananer fremover. Dette har vi gjort, da vi har haft svært ved at få garantier fra producenterne af de konventionelle bananavlere om, at deres produkter ikke indeholder stoffet chlorpyrifos, som mistænkes for at være skadeligt for mennesker. Generelt er det lykkedes os at opretholde det høje niveau indenfor fødevaresikkerhed, bæredygtigt sortiment og miljø. Vi har bl.a. generhvervet alle vores certificeringer indenfor disse områder. I december 2019 investerede AB Catering København i Danmarks første 100% eldrevne varebil med køl og frost. Den er velegnet til hurtig, let og miljøvenlig distribution i København. Vi har også fortsat eksperimenterne med anvendelse af andre brændstoftyper, og følger tæt udviklingen af nye mere miljøvenlige opfindelser, som kan bruges i foodservice-branchen. Udfordringen med nye tiltag på disse områder er ofte, at omkostningerne til både anskaffelse og drift er højere end de alternativer som skal erstattes. Vi har i årets løb udvidet vores fokus på klima, og er nu begyndt at måle flere dele at vores klimabelastning. Dette betyder at vi næste år kan begynde at rapportere mere detaljeret. Steen D. Pedersen CEO, Euro Cater/Dansk Cater Henrik Ellegaard CFO, Euro Cater Lars Carlsson CEO, Svensk Cater

4 4 Virksomhedsprofil ØKONOMI Omsætning: EBITDA: mio. DKK. mio. DKK. Egenkapital: mio. DKK (ultimo året) Luleå MEDARBEJDERE fuldtidsstillinger i Danmark i Sverige Östersund Örnsköldsvik Skellefteå AFDELINGER 32 distributions 3 inco Cash & Carry-forretninger Sundsvall Söderhamn LASTBILER Antal egne lastbiler cirka: 430 Danmark cirka: 300 Sverige cirka: 130 Karlstad Gävle Borlänge Västerås Örebro Linköping Stockholm Uddevalla Göteborg Mölnlycke SELSKABER Aalborg AB Catering BC Catering inco Cater Grønt Cater Food Svensk Cater Holstebro Svenstrup Euro Cater HQ Herrup Herning Aarhus Skanderborg Kolding Ribe Odense Roskilde København Ängelholm Löddeköpinge HQ Malmö Kalmar Nordsjöfisk

5 Virksomhedsprofil 5 Om Euro Cater På foodservicemarkedet i Danmark og Sverige er Euro Cater en af de største spillere. Vi har 35 placeret, så de geografisk dækker hele Danmark og Sverige. Og herfra sælger vi fødevarer, drikkevarer og nonfoodartikler til alle former for professionelle private og offentlige køkkener, restauranter, cafeer, storkantiner, plejehjemskøkkener, kroer, sygehuse, bagere, slagtere og cafeterier. Fra den mindste pølsevogn til de største køkkener. SAMFUNDSANSVAR Hver dag sender vi flere hundrede lastbiler ud fra vores køle- og frysehuse med mange tons mad til danske og svenske køkkener. Vi er klar over at det ikke kan lade sig gøre uden, at vi påvirker verden omkring os. Ved løbende at afdække og engagere vores interessenter og målrette indsatser for den enkelte gruppe af interessenter, forsøger vi at minimere de negative effekter vi risikerer at forårsage. Lokalsamfund Myndigheder Klima Kunder Ejere Forbrugere Vores mission: Vi gør det let for vores kunder at servere sund, inspirerende og ansvarligt produceret mad. Ansatte Leverandører

6 6 CSR-strategi Respekt for Mad og Mennesker Når vi arbejder efter vores CSR strategi, sikrer vi det størst mulige fokus på vores samfundsansvar. Vi kalder den Respekt for Mad og Mennesker. Fordi vi ønsker at udvise respekt og omtanke for fødevarer som en ressource og for de mennesker, der er involveret gennem hele værdikæden fra jord til bord. FN s bæredygtighedsmål nummer 12: Ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion Bæredygtig samhandel Fødevaresikkerhed Bæredygtig drift Energi God arbejdsplads Fællesskab Leverandørstyring Transport Kompetencer Bæredygtigt sortiment Affald & madspild Sikkerhed & sundhed CSR fundament Økonomisk bæredygtighed Mission Vi gør det let for vores kunder at servere sund, inspirerende og ansvarligt produceret mad. Vi gennemfører årligt en dynamisk proces for at opdatere og levendegøre vores CSR strategi. Dette gøres gennem desk research, drøftelser og prioriteringer i ledelsen samt i bestyrelserne for Dansk Cater og Svensk Cater, og en efterfølgende bearbejdning og godkendelse i Euro Caters styregruppe for CSR.

7 CSR-strategi 7 Værdikæde og risici Vores CSR strategi hviler på en række analyser, som løbende giver os et billede af elementerne i vores samfundsansvar. En af de centrale analyser afdækker risiciene for at vi selv og resten af vores værdikæde kan få et negativt aftryk på verden. Vi ser det som vores ansvar løbende at prøve at minimere disse negative aftryk. Vi følger disse risici for at sikre, at vi udviser rettidig omhu (due diligence), og dermed minimerer eller helt eliminerer disse risici og deres eventuelle følgevirkninger. Landbrug & Råvarer Produktion & Industri Transport Euro Cater Kunder & Forbrugere Miljø Kemikalier Vandforbrug Spildevand Affald og genbrug Råvareanvendelse Forurening Dyrevelfærd Produktionsmetoder Biodiversitet Miljøulykker Madspild Kemikalier Vandforbrug Spildevand Affald og genbrug Råvareanvendelse Forurening Dyrevelfærd Produktionsmetoder Miljøulykker Madspild Luftforurening Dyrevelfærd Spild og svind Miljøbelastendeprodukter Madspild Affald og genbrug Sortimentssammensætning Emballage Returemballage Madspild og affald Klima CO2-emission CO2-emission CO2-emission CO2-emission Menneskerettigheder Fødevaresikkerhed Lokalsamfund Fødevaresikkerhed Lokalsamfund Trafiksikkerhed Fødevaresikkerhed Trafiksikkerhed Markedsføring Fødevaresikkerhed Fødevaresikkerhed Sundhed Arbejdstagerrettigheder Arbejdssikkerhed Arbejdssundhed Ansættelsesforhold Børnearbejde/ tvangsarbejde Løn Arbejdssikkerhed Arbejdssundhed Ansættelsesforhold Børnearbejde/ tvangsarbejde Løn Arbejdssikkerhed Arbejdssundhed Ansættelsesforhold Børnearbejde/ tvangsarbejde Løn Arbejdssikkerhed Arbejdssundhed Ansættelsesforhold God selskabsledelse Bestikkelse Korruption Transparens Bestikkelse Gaver Bestikkelse Gaver Bestikkelse Gaver Gaver

8 8 E U R O C A T E R C S R - R A P P O R T CSR-strategi VÆSENTLIGHED Samtidigt med at vi analyserer de risici vi og vores værdikæde pådrager omverdenen, gennemgår vi løbende branchetendenser, markedsbehov og den teknologiske udvikling. På baggrund af alle analyser har vi opsummeret denne viden i en væsentligheds analyse, som viser hvilke CSR områder, der har størst betydning for både Euro Cater og vores omverden. Altså de områder vi bør prioritere i CSR strategien. I denne figur har vi udelukkende vist de vigtigste CSR områder. Fødevaresikkerhed Menneskerettigheder Arbejdssikkerhed CO2 udledning Diskrimination Arbejdssundhed Kemikalier Partikeludledning Antikorruption Trafiksikkerhed Miljøforurening Lokalsamfund Dyrevelfærd Markedsføring Madspild Jobskabelse Vedvarende energi Økologi Ressourceforbrug Vandforbrug Elforbrug Palmeolie Lokale varer Mangfoldighed Varmeforbrug Bæredygtige fisk Væsentlighed for Euro Caters interessenter Transparens Uddannelse Genbrug Væsentlighed for Euro Cater Miljø Klima Menneskerettigheder Vi ser os selv som en betydende spiller på fødevaremarkedet i Danmark og Sverige, og synes derfor at vi har en pligt til at tage et medansvar for at opfylde de 17 bæredygtighedsmål og tilhørende undermål, som FN har defineret. Vi vurderer, at med vores position i værdikæden har vi mulighed for proaktivt at inspirere til ansvarligt forbrug hos kunderne og til at fremme bæredygtige principper i leverandørkæden. Desuden kan vi bidrage aktivt til at re- Arbejdstagerrettigheder God selskabsledelse ducere affald og madspild igennem værdikæden. Alt dette indgår i mål nummer 12 (Ansvarligt forbrug og produktion), som derfor er det primære bæredygtighedsmål i vores CSR arbejde. Vi arbejder desuden på flere sekundære bæredygtighedsmål, hvor vores påvirkning er vigtig, men ikke helt så markant. Disse markeres i hvert afsnit i denne rapport med de respektive måls logoer.

9 Bæredygtig samhandel 9 Bæredygtig samhandel Samhandel er helt centralt for vores værdiskabelse, da vi helt overvejende er en handelsvirksomhed. Herunder er det specielt en høj fødevaresikkerhed, en ansvarlig leverandørstyring samt et bæredygtigt sortiment, der sikrer en struktureret udvikling af den bæredygtige samhandel. FØDEVARESIKKERHED Det skal være trygt og sikkert for kunden at samarbejde med alle vores lokale. Udgangspunktet for alt, hvad vi foretager os over for kunderne, er en kompromisløs tilgang til fødevaresikkerhed. Alle er certificerede efter ISO fødevaresikkerhed. Som en del af vores ISO certificering har vi i det forløbne år interne audits i samtlige 35, og vi har desuden haft eksterne og uafhængige tredjeparts audits i alle. Elitesmiley 15 ud af 16 i Danmark er tildelt en elitesmiley (opgjort september 2020). I Sverige findes ikke et tilsvarende system. Guide til økologiske grøntsager Dansk Cater har sammen med bl.a. Landbrug & Fødevarer udviklet en omfattende guide, som tager læseren med på en gastronomisk rundtur gennem en lang række danske, økologiske grøntsager. For hver grøntsag er der billeder, tips til food pairing og smag, overblik over sorter og indblik i planternes cyklus. Samtidig får du en række tips og udtalelser fra nogle af branchens førende eksperter indenfor økologien. Vi mener nemlig, at de gamle danske økologiske sorter fortjener at komme mere frem, da belastning på miljø og klima dermed mindskes. Økologiske bananer Dansk Cater har fra januar 2020 udfaset alle konventionelle bananer, så vi udelukkende forhandler økologiske bananer fremover. Dette har vi gjort, da vi har haft svært ved at få garantier fra producenterne af de konventionelle bananavlere om, at deres produkter ikke indeholder stoffet chlorpyrifos, som mistænkes for at være skadeligt for mennesker.

10 10 Bæredygtig samhandel LEVERANDØRSTYRING Vi har fokus på at sikre et højt niveau i leverandørernes tilgang til samfundsansvar. Det gør vi gennem vores ansvarlige leverandørstyring. Vores indkøb i koncernen er koncentreret med ca. 80% hos større, velkendte mærkevareleverandører, som vi har samarbejdet med i mange år. De sidste ca. 20% af indkøbene sker hos en meget bred kreds af samhandelspartnere. Leverandør Code of Conduct Der er en risiko for, at menneskerettighederne ikke bliver respekteret igennem værdikæden. Dette gælder specielt i vores samhandel med udenlandske leverandører. Derfor har vi lavet en politik for menneskerettigheder, der bygger på principperne fra FN, herunder regler for børnearbejde og retten til forsamlingsfrihed. Vi har desuden udarbejdet en antikorruptionspolitik, som både gælder for os selv og vores leverandører. Implementeringen af disse politikker sker i dialog med leverandørerne og indgår i faste opfølgningsprocedurer. Hovedværktøjet er vores Leverandør Code of Conduct, som vi løbende beder leverandørerne om at tiltræde. I Danmark har leverandører, der repræsenterer 37% af indkøbsmængden indtil videre tiltrådt vores Leverandør Code of Conduct, og i Sverige udgør andelen 67%. Samlet er 48% af indkøbsmængden nu under vores Leverandør Code of Conduct. Risikovurdering af leverandørerne Vi stiller formelle krav til ansvarlighed hos vores leverandører og arbejder systematisk med registrering, kontrol, opfølgning og videreudvikling af de enkelte samarbejder. Derfor har vi udviklet et system til risikovurdering af de enkelte leverandører. I Danmark har vi risikovurderet leverandører, der repræsenterer 95% af den samlede indkøbsmængde, og i Sverige har vi nået 92% af indkøbsmængden. Samlet har vi risikovurderet leverandører, der repræsenterer 94% af indkøbsmængden. Målet er på sigt at have alle leverandører vurderet. Vi har udviklet en selvevaluering, som vi på et tidspunkt vil bede leverandørerne udfylde. Her er alle krav i vores Leverandør Code of Conduct beskrevet i detaljer, og det giver os dermed et meget skarpt billede af status og mulige issues, der er hos leverandørerne. Uddannelse af indkøbere Normalt har vi i både Danmark og Sverige fokus på løbende at uddanne vores indkøbere i ansvarligt indkøb. I modsætning til tidligere år, har vi i år ikke særskilt træning af indkøbere som følge af en ændret prioritering af driftsopgaver under corona-krisen. Dansk Cater er medlem af DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel). DIEH er en dansk organisation, hvis formål det er at fremme etisk international handel. Det indebærer et skarpt fokus på respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder, hensyn til miljø og klima, samt etisk virksomhedsledelse, herunder antikorruption, diskrimination og governance. Dansk Cater er partner i Restauratørernes Garantiordning, der er et ambitiøst brancheinitiativ, centreret omkring bæredygtighed. REGA fokuserer på tre områder: anti-korruption, menneskerettigheder, og miljø. REGA arbejder ud fra FNs verdensmål, Global Compact, FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv, samt OECD s Retningslinjer for Multinationale Selskaber. Restauratørernes Garantiordning er branchens egen mulighed for at holde hinanden op på ambitiøse bæredygtighedsstandarder og den udvikling er Dansk Cater stolt over at være en del af. BÆREDYGTIGT SORTIMENT Det skal som kunde være muligt at få netop de varer, som man ønsker. Vi ønsker at være på forkant med varer og løsninger, som gør det let for kunderne at træffe et bæredygtigt valg. Det mener vi er den rigtige tilgang til at ændre forbrugsvanerne i fødevarebranchen på både den korte og den lange bane. Produktpolitik Vores produktpolitik omfatter, ud over en generel overordnet politik, specifikke politikker for områder som økologi, dyrevelfærd, fisk & skaldyr, lokale varer, palmeolie og æg. Den hjælper os løbende til at tage hånd om etiske og miljømæssige problematikker i dagligdagen og give indkøberne en guideline at træffe valg ud fra. Vi bygger nye temaer ind i produktpolitikken efter behov. Palmeolie Et af vores fokusområder er palmeolie, som har en stor indvirkning på miljø, klima og biodiversitet. I koncernen har vi helt udfaset brugen af palmeolie i fedtstoffer i vores egen produktion. Vi søger desuden løbende at reducere andelen af ikke-certificeret palmeolie i hyldevarer, dvs. olie og fedtstoffer, som vi sælger til kunderne. Her har vi for kalenderåret 2019 opgjort andelen af certificeret palmeolie til 57% af det samlede palmeoliesalg, hvilket er en stigning fra sidste års 45%. Udviklingen på dette område indrapporterer vi til RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) en gang årligt. RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) er en global organisation, der arbejder med alle led af værdikæden for at sikre, at den størst mulige andel af det globale forbrug af palmeolie er bæredygtigt. RSPO har udviklet et sæt af retningslinjer, der sikrer, at den certificerede palmeolie er produceret bæredygtigt. RSPO har over medlemmer globalt heriblandt Euro Cater.

11 Bæredygtig samhandel 11 Bæredygtigt fiskeri At sikre bæredygtige bestande af fisk er også et fokusområde. Af denne grund har vi certificeret samtlige i Danmark og Sverige, der forhandler fisk med både MSC (bæredygtige vildtfangede fisk) og ASC (bæredygtige opdrættede fisk). Vi kan således tilbyde produkter fra garanteret bæredygtigt og skånsomt fiskeri overalt i virksomheden. Som en del af vores MSC/ASC certificering har vi i det forløbne år interne audits i 34 (den sidste afdeling forhandler ikke fisk og skaldyr), og vi har desuden haft eksterne uafhængige tredjeparts audits i udvalgte. Æg og dyre velfærd Som beskrevet i vores politik for buræg har vi udfaset alle skalæg fra burhøns i vores egen produktion i Desuden forpligtiger vi os til at udfase buræg som handelsvare senest i 2025, gældende for såvel flydende æggeprodukter som skalæg. For at styrke salget af de bæredygtige æg har vi både en national kampagne samt seks selektive kampagner på vores CO2-frie æg, som også er økologiske. Desuden er vores svenske blevet eksternt auditeret på den svenske KRAV certificering, som sikrer et højt niveau på dyrevelfærd, sundhed, socialt ansvar og klimapåvirkning. Rådgivning, salg og markedsføring af bæredygtighed Som grossistvirksomhed har vi et medansvar for at inspirere kunderne til at træffe bæredygtige indkøbsvalg. Vi har derfor bl.a. en funktionalitet i vores danske webshop, hvor der er øget fokus på kampagner med varer, som typisk bliver ønsket af kunder, der har fokus på bæredygtighed. Det er nemt for vores kunder at vælge denne type varer i webshoppen. Ved tryk på en enkelt tast kommer kunden fx frem til varer uden GMO (genmodificering), FairTrade varer, økologiske varer eller MSC/ASC certificerede fisk og skaldyr. Vi forventer, at dette giver en positiv ændring i salget af de bæredygtige varianter. Vores webshops hjælper med at minimere madspild, så vi kan sælge varer, der er ved at gå på datoen til favorable priser. Specielt under corona-krisen har vi sat en masse datovarer på webshoppen. Dette gør en stor forskel for madspildet i vores Bertels Gris økogrisen med krølle på halen Dansk Cater har i år lavet et eksklusivt samarbejde med Hestbjerg Økologi, der ejer Bertels Gris - et økologisk brand, hvor dyrevelfærd, bæredygtighed og kvalitet går hånd i hånd. Hestbjerg Økologi er Danmarks største producent af økologisk grisekød, og Bertel Hestbjerg, ejerleder i Hestbjerg Økologi, er 15. generation på familiegården ved Holstebro, der går helt tilbage til Bertel Hestbjerg er kendt som en ildsjæl, der er dedikeret til sin økologiske griseproduktion, og han afprøver hele tiden nye måder at give grisene de bedst mulige forhold på. Det har indtil videre resulteret i en videreudvikling af økologien, hvor han går udover det gængse, økologiske regelsæt, hvad angår grisenes velfærd på fire specifikke punkter: Der er træer på faremarkerne, så grisene kan boltre sig mellem forskellige træsorter og finde føde samt søge ly for solen om sommeren. Pattegrisene får lov til at blive 10 uger hos deres mor i stedet for de syv uger, der er standarden for økologiske grise. En wellness-zone, som består af et 55m2 afgrænset område, hvor grisene kan rode i en blanding af rødder og flis. Der anvendes grovfoder med økologiske rodfrugter. del af værdikæden. Som støtte til disse tiltag har vi både i Danmark og Sverige fokus på at sikre at vores produktdatabase indeholder de relevante informationer om bæredygtighed. Træning og uddannelse For at skubbe flere bæredygtige varer ud på markedet træner og uddanner vi løbende vores medarbejdere til at rådgive kunderne, så det bliver nemmere for dem at vælge den rigtige løsning blandt det stigende antal bæredygtige varer i vores sortiment. I både Dansk Cater og Svensk Cater er det primært konsulenter, telesælgere og indkøbere, der bliver uddannet i bl.a. bæredygtighed. Dog har der i løbet af det seneste år ikke været det planlagte antal træningssessioner pga. corona-krisen. Kaptajn for Kokkelandsholdet Christian Wellendorf Verdens bedste kokke foretrækker bæredygtige råvarer På Langeland, i et af Danmarks smukkeste naturområder, ligger Skovsgaard Gods. Godset har 389 hektar jord og har siden 1989 været drevet som økologisk land- og skovbrug. Produkterne fra Skovsgaard Gods er af højeste kvalitet både hvad angår kød og grønt. Godset sælger sine produkter i gårdbutikken og ellers eksklusivt gennem AB Catering, BC Catering og inco. Den høje kvalitet har gjort godsets produktion populær hos mange af Danmarks dygtigste kokke. Ikke mindst på Kokkelandsholdet - som Dansk Cater er sponsor for - hvor målet er at være % økologisk og bæredygtig, når de deltager i VM i Jorden dyrkes uden brug af sprøjtemidler eller kunstgødning, og afgrøderne tæller bl.a. kornsorter som spelt, ølandshvede og emmer. På godset dyrkes desuden over 35 forskellige økologiske grøntsager, 353 forskellige sydfynske æblesorter, og på markerne græsser kvæg og lam. Godset producerer også sit eget øl brygget på spelt. Her brænder de for naturen, for bæredygtigheden, biodiversiteten og økologien.

12 12 E U R O C A T E R C S R - R A P P O R T Bæredygtig drift Bæredygtig drift Fra den nordligste spids af Sverige til den sydligste krog af Danmark betjener Euro Cater kunder. Vi opererer lokalt fra vores 35 og yder udstrakt og fleksibel service til kunderne. Vores funktion betyder, at vi ofte har en negativ påvirkning af miljø og klima omkring os. Derfor har vi fokus på løbende at forbedre os indenfor områderne energi, transport og affald & madspild. Vores klimapåvirkning En af de absolut største globale udfordringer verden står overfor i dag er det hastigt forandrede klima. Vi arbejder hver dag på at formindske den påvirkning, som driften af vores virksomhed medfører. Når man måler en virksomheds påvirkning af klimaet via udledning af drivhusgasser gøres det i tre dele: scope 1 (direkte udledning i virksomheden), scope 2 (indirekte udledning i virksomheden), og scope 3 (udledning hos leverandører og kunder). CO2 Udsivning af kølemidler mv. Damp Brændstof til egne og leasede transportmidler Køling Processer Analyserne af vores CO2 udledning er struktureret efter de internationale standarder i GHG Protocol. CO2 CO2 Leasede aktiver Medarbejdertransport Investeringer Forretningsrejser Franchises Affald Leasede aktiver Transport Bortskaffelse af solgte produkter Andet brændstof og energi Brug af solgte produkter Anlægsaktiver Forarbejdning af solgte produkter Indkøbte varer og tjenesteydelser Transport Leverandører Kunder Fjernvarme Brændstof til el, varme, køling og damp Elektricitet Scope 1 Scope 2 Scope 3 Direkte udledning i Euro Cater Vi har i en årrække målt vores forbrug af diesel til vores flåde af lastbiler. Vi har løbende gjort en hel del tiltag for at minimere dieselforbruget, hvilket beskrives senere i denne rapport. Vi vil foretage mere detaljerede målinger, så vi fremover bliver i stand til at udregne klimapåvirkningen (i CO2 ækvivalenter) fra dette dieselforbrug. Indirekte udledning i Euro Cater Vores elforbrug har vi i mange år målt på afdelingsniveau og på forskellige typer af forbrug i afdelingen. Vi har løbende gjort en hel del tiltag for at minimere elforbruget. Vi har ligeledes gjort en del for at konvertere det minimerede elforbrug til bæredygtig energi. Fx er hele Svensk Cater konverteret til grøn strøm. Og vi har nu igangsat ekstra dataindsamling, så vi fremover vil komme til at kunne måle klimapåvirkningen fra vores elforbrug. Udledning hos leverandører og kunder Hvor klimapåvirkningen i de to foregående scopes kan udregnes med data, som vi efterhånden kan indhente om vores egne aktiviteter, så er det mere vanskeligt med scope 3. Her er vi afhængige af data fra henholdsvis leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere. I den kommende periode begynder vi at vurdere mulighederne for at indsamle yderligere data om for eksempel e kstern transport og affald. Og når vi har en tilstrækkelig kvalitet og kvantitet af data, vi vil påbegynde en mere detaljeret løbende rapportering på vores tiltag og resultater. Vi er desuden for nyligt begyndt at måle på forbrug af kølemidler i vores køle- og frysehuse. Dermed regner vi med næste år at kunne begynde at rapportere på klimapåvirkningen fra disse kølemidler. Vi vil desuden afdække om der er andre kilder til scope 1 klimapåvirkning. Vi vil desuden afdække eventuelle andre klimapåvirkninger i scope 2.

13 Bæredygtig drift 13 ISO Miljø Vi er certificerede efter ISO i alle vore 35. Vi har interne audits i alle i løbet af året. Vi har desuden haft besøg af eksterne auditører i udvalgte. Miljø og klimapolitik Vi gør indsatsen for et bedre miljø operationel gennem vores miljøpolitik. Hovedfokus er at nedsætte miljøbelastningen bl.a. via mindre madspild, genbrug af ressourcer hvor det er muligt, mindre udledning af dieselpartikler fra vores lastbiler, samt mange andre initiativer, der alle har til formål at minimere presset på vores miljø. I vores klimapolitik har vi særligt opmærksomhed på minimering af spild, optimering af vores energiforbrug samt en lang række andre tiltag i den daglige drift af virksomheden. ENERGI TRANSPORT Helt tilbage i 2003 blev Euro Cater første gang certificeret efter ISO 14001, og har siden implementeret det i hele koncernen. Herigennem arbejder vi blandt andet med løbende energiforbedringer med fokus på at mindske vores energiforbrug. Elforbruget i foodservicebranchen er forholdsvist stort, idet en stor del af varerne skal opbevares på køl eller frost. Siden 2003 har vi sat reduktionsmål i de enkelte og har reduceret forbruget løbende. I år er yderligere en svensk afdeling overgået til 100% CO2 køling, hvilket typisk halverer energiforbruget og dermed klimabelastningen i forhold til tidligere kølesystemer. I de kommende år forudses flere investeringer i opdaterede køleløsninger. Flere steder har vi fjernet naturgaskedlerne, og i stedet anvendt overskudsvarmen fra køle/frys-anlæggene til opvarmning af resten af bygningerne. I en afdeling har vi lavet en aftale med det lokale varmeværk om at overtage vores overskudsvarme. Vi har i årets løb installeret lufttæpper i kølerum, som gør at vi kan holde forskellige temperaturer i rummene uden at installere døre eller vægge. Det giver mulighed for en effektiv drift uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden. Desuden har vi sat lufttæpper op ved dørene til en del fryserum, så vi kan minimere kuldetabet hver gang døren åbnes. Vores samlede elforbrug er faldet fra 36,5 mio kwh sidste år til 35,6 mio kwh. i år. Målt i forhold til omsætningen, som er faldet med ca. 1,4 mia. DKK som følge af corona, er udviklingen imidlertid negativ, da det langt fra er muligt at reducere elforbruget i samme omfang, da hovedparten af vores elforbrug går til køle- og frysefaciliteter i vores huse. I løbet af det seneste år har Euro Cater tilbagelagt 13,7 mio. km på vejene i egne biler, og dertil kommer transport via eksterne vognmænd. I Svensk Cater distribueres 37% af vareflowet til kunderne via eksterne vognmænd. Transport er derfor et væsentligt ansvarlighedstema for os både i vores egen kerneforretning og i et værdikædeperspektiv. Vi arbejder med ansvarlig transport ud fra tre forhold: trafiksikkerhed, miljø og klima. Trafiksikkerhed Med mange lastbiler, der hver dag bevæger sig rundt i byernes gader, er vi meget bevidste om vores ansvar for at minimere risiciene for uheld i trafikken. Vi uddanner vores chauffører i trafiksikkerhed, og som en del af vores transportpolitik arbejder vi med regler og gode skikke samt eksempler til efterlevelse blandt vores chauffører kwh kwh kwh EL-FORBRUG Totalt forbrug: 35,6 mio kwh (2018/19: 36,5 mio kwh) kwh kwh Forbrug i kwh pr. mio. DKK omsætning kwh kwh Vi investerer løbende i nye tekniske løsninger, der kan forhindre uheld. I Dansk Cater har vi blandt andet udviklet arbejdstøj til chauffører, som øger sikkerheden for at blive set, når de bevæger sig rundt i trafikken på alle tider af døgnet. Partikler der skader miljøet Da diesellastbiler udskiller en del usunde partikler, forsøger vi løbende at minimere partikeludledningen. Vi har udarbejdet en vejledning til indkøb af nye biler, der bl.a. stiller krav til miljøvenlighed og euronorm. Vi uddanner vores chauffører i miljøvenlig kørsel. Alle lastbilchauffører i

14 14 Bæredygtig drift Sverige er lovpligtigt uddannede i miljøkørsel. Og vores øvrige chauffører gennemgår en intern uddannelse i ecodriving. I flere har vi investeret i overvågningssystemer i lastbilerne, som hjælper og guider chaufføren til at køre så miljørigtig som muligt under de givne forhold. CO2 udledning der påvirker klimaet Vi arbejder løbende på at minimere vores forbrug af fossilt brændstof. Da vi kører mange millioner kilometer årligt er vi klar over, at dette er en stor post på klimaregnskabet. Som nævnt stiller vi tekniske krav til nyt materiel, og er på denne måde med til at bruge den nyeste teknologi, der udleder mindst muligt CO2. Vi er også ved at eksperimentere med nye former for brændstof, og har derfor blandt andet investeret i lastbiler, der kører på naturgas, som typisk kan reducere CO2 udledningen med op til 25%. Desuden har Svensk Cater Malmö anskaffet to elhybrid-lastbiler, der kører de første 100 km på el inden de slår over på diesel. Endelig var vi Danmarks første til at anskaffe en 100% eldrevet elvarevogn, hvor både drivkraft samt kølefryseanlæg udelukkende drives med el. Vores kørselseffektivitet - dvs. hvor mange kilometer vi får ud af en liter diesel - har vi i årets løb forbedret med 5%. Danmarks første eldrevne varebil med køl og frost I december 2019 erhvervede AB Catering København Danmarks første 100% eldrevne varebil med køl og frost. Den er velegnet til hurtig, let og miljøvenlig distribution i København. Varebilen har en rækkevidde på km på en opladning, og køle/ fryse anlæg kan være i drift 7-8 timer med 100% effektivitet, svarende til en arbejdsdag for både bil og køle/fryse anlæg. KØRSEL OG BRÆNDSTOF EuroCater har i 2019/20 kørt 13,7 mio. km i egne biler. Dette svarer til 343 gange rundt om jorden Kørselseffektivitet (km pr. liter diesel) AFFALD OG MADSPILD Med vores skarpe fokus på en meget høj fødevaresikkerhed vil der forekomme madspild. Og når tonsvis af fødevarer hver dag modtages, transporteres og distribueres, kræver det en del emballage. Dette spild af ressourcer er højt på vores dagsorden. Det kræver målrettede strategier og løsninger på tværs af værdikæden at minimere affald og madspild. AFFALD Affaldsmængde (i tons). Affald i kilo (pr. mio. DKK omsætning) Den opgjorte mængde affald i perioden kan være påvirket af, at detaljeringsgraden og procedurerne for registrering af affald løbende er blevet mere finmasket.

15 Bæredygtig drift 15 Affald Plukning af varer til ordre er en væsentlig del af vores kerneaktivitet, og det medfører relativt store mængder af især pap- og plastaffald i vores drift. Vi ønsker, hvor det er muligt at øge brugen af cirkulære affaldsløsninger, så det på sigt bliver muligt at genanvende flest mulige former for affald. Vi har indledt undersøgelse af hvilke affaldsfraktioner vi håndterer, herunder hvordan disse fraktioner defineres og behandles hos vores tilknyttede renovationsselskaber. Et at vores mål er af minimere mængden af den blandede dagsrenovation, som blot bliver anvendt i forbrændingsanlæg. Jo mere vi kan få over i de øvrige affaldsfraktioner, jo bedre, da disse bliver genanvendt som materialer i nye produkter. I løbet af i år er det lykkedes os at sænke andelen af dagsrenovation med 2,1 %-point. Madspild Vi tager et medansvar for at nedbringe madspild, hvor vi har indflydelse. Det er en global udfordring, der i høj grad skal løses lokalt. Vi har stillet skarpt på madspild internt i vores egen drift samt ved at hjælpe vores kunder til, at de kan nedbringe madspild i deres del af værdikæden. I både Danmark og Sverige har vi en funktionalitet i vores webshops, hvor vi promoverer varer, der er tæt på at overskride sidste salgsdato. Med dette tiltag har vi i Danmark i det forgangne år kunnet sælge 227 tons varer, som ellers risikerede at blive til madspild, men i stedet blev solgt og anvendt hos vores kunder. Herudover solgte vi 143 tons potentiel madspild via telesalg, dvs. hvor vi aktivt snakkede med kunderne for at afsætte disse datovarer. Vi kan se at webshoppen som planlagt gradvist overtager salg af datovarer fra vores telesalg. I Sverige har vi stadig ikke tal på hvor meget madspild vi har forhindret, men er ved at implementere denne funktion i vores IT systemer. Corona-krisen har gjort madspild til et af de helt store fokusområder. Pga. nedlukning af mange kantiner og restauranter i Danmark stod vi pludselig med lagre af madvarer, som vi ikke kunne komme af med. I alle vores i Danmark og Sverige er der gjort en stor indsats for at sælge madvarer med lavere aftræk som følge af corona-krisen til nedsatte priser, så vi undgik at maden gik til spilde. Vi har lagt masser af gode tilbud på alle vores webshops og via andre salgskanaler søgt at minimere madspildet. Endelig har vi doneret mad til velgørende organisationer Vi fraktionerer løbende affaldet mere og mere, og det betyder, at der i en periode vil være en større andel af madspild, dvs. organisk affald. Sideløbende implementerer vi tiltag der minimerer madspildet i vores del af værdikæden, og håber at denne andel vil falde igen med tiden. I løbet af det seneste år er vores andel af organisk affald således steget med 3,4 %-point. En del af dette skyldes dog formodentligt også coronakrisen. Hvor det er muligt bliver vores organiske affald afhentet af renovationsselskaberne, og anvendt til bioforgasning, som danner klimaneutralt elektricitet og varme. Restproduktet - biomassen - anvendes efterfølgende som effektiv gødning på danske marker. Vi har desuden en række aftaler med forskellige dyreparker og restauranter om at aftage datovarer, så mindst muligt går til spilde. SOLGT VIA TELESALG SOLGT I WEBSHOP AFFALD FORDELT I FRAKTIONER 2015/ / / / / ,9% 32,6% 29,5% ,3% 1,0% 0,5% 2,3% 0 DAGRENOVATION PAP & PAPIR PLAST ORGANISK INKL. EMBALLAGE METAL Vi forventer at andelen af organisk affald vil være stigende i en periode, så længe vi bliver bedre til at fraktionere affaldet. Herefter forventer vi at vores tiltag indenfor madspild vil få andelen til at falde igen. TRÆ ANDET

16 16 Bæredygtig drift Forskningsprojekt om madspild Roskilde Universitet, Københavns Kommune, Dansk Cater og flere andre er gået sammen om at undersøge, hvordan man kan minimere madspild i den offentlige sektor. En tredjedel af alt mad ryger i skraldespanden, og det er spild af ressourcer, og belaster desuden klimaet voldsomt. Faktisk udgør madspild 8% af den samlede klimabelastning. Dansk Cater leverer dagligt mad til hundredevis af offentlige institutioner, og det er derfor naturligt at vi vil forsøge at minimere madspild i den værdikæde, vi selv er en del af. Projektet løber i 3 år og er delvist sponseret af Velux. Mindre plast Svensk Cater i Uddevalla har fokus på at reducere forbruget af indpakningsplastik ved at optimere pakningen af burene. Vi har været i stand til at reducere plastikforbruget med over 75% over de seneste tre år, og har derved sparet både miljø og klima for negativ påvirkning samt sparet på vores omkostninger. Dyrene i Zoo spiser vores madspild AB Catering København startede i 2020 et samarbejde op med Zoologisk Have i København, hvor der doneres frasorteret frugt, grøntsager og kød. Tanken er at nedbringe mængden af organisk affald, støtte en god sag og dermed spare både miljøet for belastning og Zoologisk Have for en masse penge. Det hjælper vores foderbudget enormt meget. Vores indkøb af frugt og grønt er skåret ned med 60%, udtaler Peter Jensen fra foderafdelingen i Zoologisk Have. Hos Dansk Cater har vi tårnhøje krav til kvaliteten af vores produkter og det resulterer naturligvis i en del udsmid af frugt og grønt, samt kødprodukter. Hidtil har vi kasseret det, men vi har ønsket at finde en mere miljøvenlig løsning - derfor opstod ideen om donationer til Zoo, som blev rigtigt glade da vi tog kontakt til dem - og de ville faktisk gerne starte samarbejdet op samme dag, siger Alexander Wiberg fra AB Catering København. Peter Jensen fra Zoologisk Have nikker og fortsætter Varerne vi får fra AB Catering kan faktisk bruges til alle vores forskellige dyr - lige fra løverne til krybdyrene, næsehornene, girafferne osv. Det fantastiske ved varerne er, at dyrene får en langt mere alsidig og varieret kost end tidligere. Vi havde tendens til at købe de samme ting - men produkterne vi får doneret er meget alsidige - og det er godt for dyrene. Der er desuden meget økologisk grønt imellem - noget vores budget ikke altid tillader at vi køber. Men fx krybdyr skal have økologisk frugt og grønt (red.: det er jo typisk krybdyr man bl.a. sprøjter imod i konventionelt landbrug). Så alt i alt er vi fantastisk glade for samarbejdet med AB Catering København.

17 God arbejdsplads 17 God arbejdsplads Euro Cater skal løbende videreudvikles som en god, sund og givende arbejdsplads, der kan skabe et godt og spændende arbejdsliv for vores mange ansatte. Det gør vi gennem et fokus på et stærkt fællesskab, udvikling af de ansattes kompetencer, samt en sikker og sund arbejdsplads. FÆLLESSKAB KOMPETENCER Ambassadører i miljø Svensk Cater i Ängelholm har indgået et samarbejde med sportsklubben Rögle BK og genbrugsvirksomheden NSR. Projektet hedder Grönvit Hållbarhet (Grønhvid Bæredygtighed efter klubbens farver) og skaber viden og bevidsthed om, hvordan vi kan opnå mere bæredygtighed i samfundet. Klubbens unge medlemmer bliver uddannet som bæredygtighedsambassadører og får viden om miljøpåvirkning og hvordan man kan leve mere bæredygtigt. Med vores 35 selvstændige i Danmark og Sverige er Euro Cater en decentral organisation med en udstrakt grad af selvbestemmelse. Det giver et stort lokalt engagement blandt ledere og medarbejdere, som blandt andet viser sig i en lang række initiativer på de enkelte arbejdspladser. Mange af ne er engageret i blandt andet sport, vægttabsordninger og rygestopkurser. Alle er desuden involverede i at støtte forskellige lokale initiativer. Vi vil gerne være en ansvarlig nabo, og hjælpe så godt vi kan. Dette gør vi både med arbejdskraft, pengedonationer samt donationer af mad og drikke. Vi har en del initiativer, der hjælper udsatte børn og deres familier. Og der er initiativer, som hjælper overvægtige børn. Vi sponserer desuden en lang række lokale sportsforeninger. Vegetarisk Forening i Danmark Vi har indgået et nyt samarbejde med Vegetarisk Forening i Danmark, da vi har et fælles fokus på et sundere liv, klimaforandringer og dyrevelfærd. Vi ønsker løbende at sikre vores kunder så mange gode valg som muligt, og her er vegetarbevægelsen blevet et stadigt større fokusområde. Læs mere om foreningen her: vegetarisk.dk I en branche, hvor personlige relationer er af afgørende betydning er der fokus på hele tiden at udvikle medarbejdernes kompetencer. Vi uddanner vores medarbejdere i den generelle forståelse af samfundsansvar, vores politikker, og hvad de konkret betyder for den enkeltes hverdag. Dette gælder specielt for sælgere, indkøbere, ledelsen, chauffører og kørselsledere. I det forgangne år har vi haft et udvalg af medarbejdere på CSR kurser. Fx er vores sælgere blevet uddannet i klimaudfordringer, økologi og miljø. Uddannelsesaktiviteten har dog været markant lavere i andet halvår grundet corona-krisen. Antikorruption Korruption er kriminelt og skadeligt for samfundet. Euro Cater kæmper mod korruption, hvor vi kan, og har udarbejdet en politik for antikorruption. I år er vi ved at indarbejde det i en Medarbejder Code of Conduct, og vil uddanne vores medarbejdere primært inden for indkøb og salg i dette. Antikorruption er desuden indbygget i vores Leverandør Code of Conduct og er derfor indarbejdet som et fokusområde i vores leverandørrelationer. Euro Cater er ikke bekendt med nogle brud på vores Leverandør Code of Conduct i år. I projektet indgår desuden et netværk af virksomheder, der ønsker at blive klogere og bidrage til bæredygtighedsarbejdet. Målet med projektet er, at Rögle BK og netværket af unge, forældre, ledere, medarbejdere og virksomheder også bliver gode rollemodeller indenfor miljømæssig bæredygtighed. Julemærkehjemmet Fjordmark Ikke meget har været som det plejer i Corona virussen har vendt op og ned på alles hverdag og betydet, at rigtig mange arrangementer er blevet aflyst. Derfor var glæden også særlig stor, da Restaurant Bind og Dansk Cater ikke aflyste, men i stedet blot udsatte deres fantastiske velgørenhedsmiddag til fordel for børnene på Julemærkehjemmet Fjordmark til august i stedet for som planlagt i juni. På en fantastisk sommeraften lykkedes det at samle hele kroner ind til julemærkehjemmet. Alt sammen på grund af imponerende gaver, oplagte tjenere, beredvillige gæster, råvarer fra Dansk Cater og de ansatte på Restaurant Bind. Som Amalie foran til venstre på billedet sagde; Hvor er det bare sejt, at så mange mennesker har lyst til at gøre noget godt for os på Fjordmark.

18 18 God arbejdsplads SIKKERHED OG SUNDHED Vores cirka medarbejdere lægger en stor del af deres tid og energi på arbejdet. Derfor ønsker vi at give dem en sikker og sund arbejdsplads, hvor man ikke kommer til skade, bliver slidt ned eller får stress. Det ligger naturligt for alle koncernens at tage hånd om arbejdsmiljøet for at forebygge arbejdsskader og slitage hos medarbejderne. En del af arbejdsfunktionerne indebærer tunge løft og skub, når varerne skal distribueres på lageret og ud til kunden, og vi har også medarbejdere, der arbejder i køle- og fryserum. Derfor investerer vi hele tiden i moderne hjælpemidler, der kan aflaste det fysiske arbejde mest muligt. Når vi indkøber nye lastbiler er vi begyndt at stille krav til at de skal være udstyret med elektriske rulleporte for at skåne chaufføren for åbning af bagdøre. Svensk Cater har i årets løb haft de fleste nye medlemmer af lokale ledelsesteams på kursus i arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed. Medarbejderundersøgelse af arbejdsmiljø Svensk Cater arbejder løbende med det psykiske arbejdsmiljø for både kontorer, lager og chauffører. Der er på baggrund af de e analyser udarbejdet handlingsplaner til alle, og vi er nu i proces med at implementere de valgte forbedringer. Vurdering af arbejdsmiljø (Danmark) 14 AFDELINGER Vurderingen er tildelt ved Arbejdstilsynets screening af 16 i den danske organisation. 2 har opnået en gul smiley (opgjort september 2020). Begge påbud fra Arbejdstilsynet er efterkommet. KØNSFORDELING PÅ JOBFUNKTIONER Rekruttering til de ledende poster i Euro Cater-koncernen er historisk set primært sket internt. Derfor er det naturligt, at antallet af kvinder i lederpositioner nogenlunde afspejler den samlede kønsfordeling i koncernen. Som grossistvirksomhed er hovedvægten af vores jobfunktioner inden for lager og distribution, som traditionelt tiltrækker flest mandlige ansøgere. Det afspejles derfor også i kønsfordelingen blandt virksomhedens medarbejdere. ANTAL MEDARBEJDERE 89% CHAUFFØRER 19% 2% 98% FORDELING AF KØN LAGER & PRODUKTION 56% KONTOR & ADMINISTRATION 25% 35% Mænd 84% 11% 65% Kvinder 16% Mål og politik for det underrepræsenterede køn Vi fastholder vores mål om, at én ud af fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er kvinde i 2021/22. Aktuelt er fire ud af fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer mænd, og vi er således ikke kommet tættere på dette mål i årets løb, da den nuværende bestyrelse anses for at have de rette kvalifikationer og sammensætning i forhold til vores strategiske udfordringer og planer. Koncernens øverste ledelsesgrupper består af ca. 125 personer, hvoraf 12 er kvinder, svarende til ca. 10 %. Det er virksomhedens politik, at begge køn skal være repræsenteret i virksomhedens ledelse. Personer til alle ledelsesposter udpeges ud fra koncernens generelle princip om bedst kvalificerede person til posten uanset køn. Vi tilstræber, at begge køn skal være repræsenteret ved sidste runde i rekrutteringsprocessen, såfremt det er muligt ud fra ansøgerfeltet. Koncernen lægger generelt vægt på, at der er lige muligheder for alle uanset køn, etnicitet, religion og handicap.

19 Resultater og mål 19 BÆREDYGTIG SAMHANDEL ÅRETS RESULTATER 2019/20 MÅL 2020/21 RISICI FOKUS- OMRÅDE MÅL HANDLING RESULTAT MÅL PLANLAGTE HANDLINGER Fødevaresikkerhed Fødevaresikkerhed POLITIK Fødevaresikkerhed Alle afdeling ISO certificerede Interne audits i alle Eksterne audits i alle Alle danske modtager elitesmiley Gennemført eksterne ISO audits på alle lokationer Gennemført interne ISO audits på alle lokationer Alle ISO certificeret Interne audits i alle 35 Eksterne audits i alle af 16 danske modtager elitesmiley Alle afdeling ISO certificerede Interne audits i alle Eksterne audits i alle Alle danske modtager glad smiley Gennemføre eksterne ISO audits på alle lokationer Gennemføre interne ISO audits på alle lokationer Alle risici Leverandørstyring POLITIK Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Anti -korruption Miljøpolitik Klimapolitik 50% af leverandører (målt på volumen) har underskrevet code of conduct 96% af leverandørerne (målt på volumen) risikovurderet Fortsat uddannelse af indkøberne i leverandørstyring Udsendt Code of Conduct til udvalgte leverandører Risikovurderet eksisterende og nye leverandører 48% af leverandører (målt på volumen) har underskrevet code of conduct 94% af leverandørerne (målt på volumen) risikovurderet 50% af leverandører (målt på volumen) har underskrevet code of conduct 95% af leverandørerne (målt på volumen) risikovurderet Fokus på transportleverandører Fortsat uddannelse af indkøberne i leverandørstyring Udsendelse af Code of Conduct til udvalgte leverandører Risikovurdering af eksisterende og nye leverandører Leverandør Code of Conduct udsendt til 5 transportleverandører Uddannelse af flere indkøbere i leverandørstyring Transparens CO 2 udledning Kemikalier Dyrevelfærd Soja Palmeolie Økologi Menneskerettigheder Miljøforurening Ressourceforbrug Bæredygtige fisk Lokale varer Bæredygtigt sortiment POLITIK Produktpolitik Miljøpolitik Klimapolitik Alle buræg fra egen produktion udfaset Fedtstoffer anvendt i egenproduktion må kun indeholde RSPO certificeret palmeolie 100% af MSC/ ASC certificeret Interne MSC/ ASC audits i alle Eksterne MSC/ ASC audits i udvalgte Eksterne KRAV audits i alle svenske Økologi mv. promoveret på webshop Indkøberne videreuddannet i udvikling af bæredygtigt sortiment Sælgerne videreuddannet i bæredygtigt salg Udfaset alle buræg fra egen produktion Promoveret ikke-buræg Udfaset fedtstoffer anvendt i egenproduktion fra palmeolie Interne MSC/ ASC audits i alle Eksterne MSC/ ASC audits i udvalgte Eksterne KRAV audits i udvalgte svenske Promoveret bl.a. økologi på webshop Ingen buræg i egen produktion Ingen palmeolie i fedtstoffer i egenproduktion I flydende og faste fedtstoffer er 57% af den anvendte palmeolie (handelsvarer) RSPO certificeret Alle 34 relevante MSC/ ASC certificeret Intern audit på MSC/ASC i alle 34 relevante Eksterne MSC/ ASC audits i udvalgte Ekstern KRAV audits i alle svenske Alle buræg fra egen produktion fortsat udfaset Fedtstoffer anvendt i egenproduktion må fortsat kun indeholde RSPO certificeret palmeolie 100% af MSC/ ASC certificeret Interne MSC/ ASC audits i alle Eksterne MSC/ ASC audits i udvalgte Eksterne KRAV audits i udvalgte svenske Økologi mv. promoveret på webshop Indkøberne videreuddannet i udvikling af bæredygtigt sortiment Sælgerne videreuddannet i bæredygtigt salg Fortsat ikke anvende buræg i egen produktion Fortsat ikke anvende fedtstoffer fra palmeolie i egenproduktion Promovere ikkeburæg Promovere RSPO palmeolie Interne MSC/ ASC audits gennemføres i alle Eksterne MSC/ ASC audits gennemføres i udvalgte Eksterne KRAV audits gennemføres i svenske Promovering af bl.a. økologi på webshop Uddannelse af indkøbere i udvikling af bæredygtigt sortiment Uddannelse af sælgere i bæredygtigt salg

20 20 Resultater og mål BÆREDYGTIG DRIFT ÅRETS RESULTATER 2019/20 MÅL 2020/21 RISICI FOKUS- OMRÅDE MÅL HANDLING RESULTAT MÅL PLANLAGTE HANDLINGER CO2 udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Vandforbrug Energi POLITIK Klimapolitik Fald i elforbruget pr DKK mio i omsætning Alle er ISO certificerede Interne ISO audits på alle lokationer Eksterne ISO audits på udvalgte lokationer Lokale forbedringer af energiforbrug Gennemført interne og eksterne ISO audits Fortsat investering i CO2 anlæg Afdækket muligheder for vedvarende energi 14% årligt stigning i elforbruget pr DKK mio i omsætning Alle 35 er ISO certificerede Interne ISO audits på alle 35 lokationer Eksterne ISO audits på udvalgte lokationer Fald i elforbruget pr DKK mio i omsætning Alle er ISO certificerede Interne ISO audits på alle lokationer Eksterne ISO audits på udvalgte lokationer Klimatal for scope 1 og 2 Lokale forbedringer af energiforbrug Gennemføre interne og eksterne ISO audits Fortsat investering i CO2 anlæg Oplæg til investeringer i vedvarende energi Måle klimabelastning fra kølemidler Omregne alle forbrugstal til CO2 CO2 udledning Lokalsamfund Vedvarende Energi Transport POLITIK Miljøpolitik Klimapolitik Partikeludledning Trafiksikkerhed Miljøforurening Transportpolitik Stigning i antal km per liter diesel Miljøpåvirkning fra transport videreanalyseret Mere sikker flåde af lastbiler Uddannet chauffører Løbende opgraderet til mere sikker og miljøvenlig flåde af lastbiler Antal km per liter diesel steget med 5,0% Uddannelse af chauffører Løbende opgradering til mere sikker og miljøvenlig flåde af lastbiler (fx elhybrid og ren elbiler) Stigning i antal km per liter diesel Miljøpåvirkning fra transport videreanalyseret Mere sikker flåde af lastbiler Videreanalysere miljøpåvirkning fra transport Uddanne chauffører Løbende opgradere til mere sikker og miljøvenlig flåde af lastbiler CO2 udledning Kemikalier Madspild Miljøforurening Ressourceforbrug Genbrug Affald & madspild POLITIK Miljøpolitik Klimapolitik 300 tons forhindret som madspild via webshop og telesalg Andel af dagrenovation nedbragt Øget kendskab til webshop for datovarer Fraktionering af affald optimeret Nuværende og potentielle fraktioner på de enkelte og renovationsselskaber fuldt afdækket Fortsat promovering af datovarer Yderligere tiltag for at minimere madspild (fx webshop, sociale medier og donationer) Yderligere fraktionering af affald lokalt hvor muligt 370 tons forhindret som madspild Andel af dagrenovation nedbragt med 2,1%-points Øget kendskab til webshop for datovarer Fraktionering af affald optimeret Nuværende og potentielle fraktioner på de enkelte og renovationsselskaber delvist afdækket 350 tons forhindret som madspild via webshop og telesalg Andel af dagrenovation nedbragt Øget kendskab til webshop for datovarer Fraktionering af affald optimeret Nuværende og potentielle fraktioner på de enkelte og renovationsselskaber fuldt afdækket Fortsat promovering af datovarer Yderligere tiltag for at minimere madspild Yderligere fraktionering af affald lokalt hvor muligt Optimering af plastforbrug til indpakning i og af bure

21 Resultater og mål 21 GOD ARBEJDSPLADS ÅRETS RESULTATER 2019/20 MÅL 2020/21 RISICI FOKUS- OMRÅDE MÅL HANDLING RESULTAT MÅL PLANLAGTE HANDLINGER Transparens Privatliv Menneskerettigheder Skat Fællesskab POLITIK Arbejdsforhold Kønspolitik i ledelsen Lokale initiativer Lokale initiativer Lokale initiativer Lokale initiativer Lokale initiativer Diskrimination Lokalsamfund Jobskabelse Markedsføring Mangfoldighed Antikorruption Uddannelse Kompetencer POLITIK Arbejdsforhold Medarbejder Code of conduct implementeret Uddannelse i anti-korruption Sælgere uddannet i bæredygtigt sortiment Indkøbere uddannet i udvikling af bæredygtigt sortiment Ledere uddannet i CSR Uddannelse af sælgere Sælgere kompetenceudviklet på bæredygtighed Implementeret Medarbejder Code of Conduct Uddannet ansatte i anti-korruption Uddannet sælgere Uddannet indkøbere Uddannet ledere Implementeret Medarbejder Code of Conduct Uddanne ansatte i anti-korruption Uddanne sælgere Uddanne indkøbere Uddannelse ledere Whistleblowerordning implementeret Implementering af Medarbejder Code of Conduct Uddannelse af ansatte i antikorruption Uddannelse af sælgere Uddannelse af indkøbere Uddannelse af ledere Udvikling og implementering af whistleblowerordning Menneskerettigheder Arbejdssikkerhed Arbejdssundhed Sikkerhed & sundhed POLITIK Arbejdsforhold Grøn arbejdsmiljøsmiley i alle i Danmark Inspirationskatalog for arbejds sikkerhed implementeret Inspirationskatalog for syge fravær implementeret Fokus på arbejdssikkerhed Fokus på sygefravær i hvor det er relevant Grøn arbejdsmiljøsmiley i 14 af 16 i Danmark Inspirationskatalog for arbejdssikkerhed i proces Inspirationskatalog for sygefravær i proces Grøn arbejdsmiljøsmiley i alle i Danmark Inspirationskatalog for arbejds sikkerhed implementeret Inspirationskatalog for sygefravær implementeret Fokus på arbejdssikkerhed Fokus på sygefravær i hvor det er relevant Implementering af inspirationskatalog for arbejdssikkerhed Implementering af inspirationskatalog for sygefravær

22 22 KPI definitioner Bæredygtig samhandel FØDEVARESIKKERHED ISO certificering Optælling af der har en gyldig ISO Fødevaresikkerhed certificering. ISO Interne audits Antal e ISO audits på egne sites via ansatte i Euro Cater, som ikke arbejder på dette site til dagligt, dvs. førsteparts audits. Dette er oftest miljø- og kvalitetschefen for hhv. Dansk Cater og Svensk Cater. ISO Eksterne audits Antal e ISO audits på egne sites via personer, som ikke arbejder for Euro Cater, dvs. tredjeparts audits. Vi anvender typisk auditorer fra DNV-GL. Elitesmiley Optælling af danske der har en gyldig Elitesmiley, der tildeles af den danske Fødevarestyrelse via tredjeparts auditering. Fødevarestyrelsen udfaser i 2021 elitesmileyen, så den bedste smiley fremover er en glad smiley. LEVERANDØRSTYRING Risikovurdering af leverandører Som en del af koncernens leverandørdata angives forskellige risikoparametre for hver leverandør. Dette omfatter fx strategisk vigtighed, land, adgang til faciliteter, og overtrædelser af Leverandør Code of Conduct. Indkøb i DKK for det forgangne regnskabsår for alle leverandører (kreditorer) der er risikovurderet summeres og deles med det samlede indkøbsvolumen i DKK for hele Euro Cater. Underskrivelse af Leverandør Code of Conduct Andel af indkøbsvolumen i Euro Cater, der er omfattet af vores centrale Leverandør Code of Conduct. Samlet indkøbsvolumen opgøres i DKK. Indkøb i DKK for det forgangne regnskabsår for alle leverandører (kreditorer) der har underskrevet vores centrale Leverandør Code of Conduct summeres og deles med det samlede indkøbsvolumen i DKK for hele Euro Cater. BÆREDYGTIGT SORTIMENT MSC/ASC certificerede Optælling af der har en gyldig MSC/ASC certificering. MSC/ASC - Interne audits Antal e MSC/ASC audits på egne sites via ansatte i Euro Cater, som ikke arbejder på dette site til dagligt, dvs. førsteparts audits. Dette er oftest miljø- og kvalitetschefen. MSC/ASC - Eksterne audits Antal e MSC/ASC audits på egne sites via personer, som ikke arbejder for Euro Cater, dvs. tredjeparts audits. Vi anvender typisk auditorer fra DNV-GL. KRAV certificerede Optælling af svenske der har en gyldig KRAV certificering via tredjeparts auditering. KRAV - Eksterne audits Antal e KRAV audits på egne sites via personer, som ikke arbejder for Euro Cater, dvs. tredjeparts audits. Vi anvender typisk auditorer fra Kiwa Sverige AB. Palmeolie (egenproduktion) Euro Cater har en mindre egenproduktion af fødevareprodukter. Af disse måles mængden af anvendte ingredienser som stammer fra palmeolie. Det opgøres årligt (kalenderår) hvor stor andel af disse palmeolieingredienser der er RSPO certificeret. Palmeolie (hyldevare) Det opgøres hvor stor andel i kg af de forhandlede palmeolier (hyldevarer, ikke som ingredienser), der er RSPO certificeret. Uddannelse af indkøbere Hver afdeling har sine egne indkøbere, som bliver uddannet i vores CSR produktpolitikker og bæredygtigt sortiment. Dette sker på lokale indkøbsmøder, centrale indkøbsmøder, samt på interne eller eksterne uddannelsesprogrammer som sommetider er målrettet CSR, og andre gange har CSR som et deltema. Uddannelse af sælgere Hver afdeling har sine egne sælgere, som bliver uddannet i vores CSR produktpolitikker og bæredygtigt sortiment og salg. Dette sker på lokale salgskonsulentmøder, centrale salgskonsulentmøder, samt på interne eller eksterne uddannelsesprogrammer som sommetider er målrettet CSR, og andre gange har CSR som et deltema. Bæredygtig drift ENERGI ISO certificerede Optælling af der har en gyldig ISO Miljø certificering. ISO Interne audits Antal e ISO audits på egne sites via ansatte i Euro Cater, som ikke arbejder på dette site til dagligt, dvs. førsteparts audits. Dette er oftest miljø- og kvalitetschefen for hhv. Dansk Cater og Svensk Cater. ISO Eksterne audits Antal e ISO audits på egne sites via personer, som ikke arbejder for Euro Cater, dvs. tredjeparts audits. Vi anvender typisk auditorer fra DNV GL. Elforbrug Det samlede elforbrug registreres og sættes i relation til den samlede omsætning i DKK. TRANSPORT Dieselforbrug Det samlede dieselforbrug for Euro Caters egne lastbiler registreres og sættes i relation til den samlede omsætning i DKK. Herudover registreres antal kørte kilometer i egne lastbiler og antal kilometer per liter diesel udregnes. Firmapersonbiler i Danmark er medregnet, men udgør en meget ubetydelig andel. Uddannelse af chauffører og kørselsledere Hver afdeling har sine egne chauffører og kørselsledere, som bliver uddannet i miljøkørsel, sikker trafik og arbejdsmiljø. Dette sker på lokale kørselsmøder samt på interne eller eksterne uddannelsesprogrammer. AFFALD & MADSPILD Affaldsvolumen (samlet) Det samlede volumen i kg måles for hver afdeling, og konsolideres for hele koncernen. Affaldsmængden sættes i relation til den samlede omsætning i DKK. Affaldsvolumen (fraktioner) Det samlede volumen i kg måles for hver afdeling pr. affaldsfraktion. Da fraktionerne defineres af type af container, og dermed af det anvendte renovationsselskab, er vores fraktioner samlet i lidt bredere grupper. Volumen kommer enten direkte fra renovationsselskaberne (fx via adgang til database på website) eller via indtastede data fra fakturaer. Data opbevares i centralt excelark. Forhindret madspild Det opgøres hvor stor mængde varer i kg, der sælges via dansk webshop for produkter, der er ved at gå på datoen. Desuden opgøres hvor stor mængde datovarer i kg, der sælges via telesalg i Danmark. Disse to tal summeres. God arbejdsplads FÆLLESSKAB Kvinder i bestyrelsen Det opgøres hvor mange kvinder der sidder i bestyrelsen for Euro Cater Holding A/S. Dette udregnes som en andel af alle medlemmer af bestyrelsen. Kvinder i ledelsen Det opgøres hvor stor en andel af kvinder, der er i den udvidede ledergruppe i Euro Cater. Denne gruppe består af ledergruppen i de enkelte samt afdelingsledere på hovedkontorerne i Danmark og Sverige. KOMPETENCER Uddannelse af ledere Hver afdeling har sin egen ledergruppe, som bliver uddannet i vores CSR strategi, CSR politikker og procedurer mv. Dette sker på lokale ledermøder, centrale ledermøder, samt på interne eller eksterne uddannelsesprogrammer som sommetider er målrettet CSR, og andre gange har CSR som et deltema. Uddannelse af hhv. indkøbere, sælgere, chauffører og kørselsledere er beskrevet tidligere. SIKKERHED & SUNDHED Arbejdsmiljøsmiley Optælling af danske der har en gyldig grøn arbejdsmiljøsmiley, der tildeles af det danske Arbejdstilsyn via tredjeparts auditering. En virksomhed kan kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø. Det vil sige, at den har haft et risikobaseret tilsyn, hvor Arbejdstilsynet har konstateret at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne.

23 Virksomhedsprofil 23 VIRKSOMHEDSPROFIL ORGANISATION Virksomhedens navn Webadresse Hovedkontor Primære brands Ejerforhold Antal medarbejdere Euro Cater Holding A/S Euro-cater.com Vidalsvej 6, 9230 Svenstrup J, Danmark AB Catering, BC Catering, inco, Cater Food, Cater Grønt, Dansk Cater, Svensk Cater, Nordsjöfisk Manny A/S ejer 65 %, og ICG EFV Luxembourg S.a.r.l. ejer 35 % af koncernen FTE RAPPORT Rapporteringsperiode 1/ / Rapporteringspraksis Vi har rapporteret i overensstemmelse med den danske Årsregnskabslov, artikel 99a og 99b samt 10 i Årsredovisningslagan (Sverige) Omfattede selskaber i rapporten Omfatter samtlige selskaber i Euro Cater-koncernen GOVERNANCE Kontaktperson vedr. rapporten og overordnet CSR-ansvarlig Henrik Ellegaard, CFO

CSR RAPPORT EURO CATER 2016/2017

CSR RAPPORT EURO CATER 2016/2017 CSR RAPPORT EURO CATER 2016/2017 2 CSR-RAPPORT EURO CATER Udgiver: Euro Cater Holding A/S Vidalsvej 6, 9230 Svenstrup, Danmark www.euro-cater.com EURO CATER INDHOLD CSR-RAPPORT 3 INDHOLDSFORTEGNELSE S.

Læs mere

Xxxxxxxxx. Euro Cater CSR Rapport

Xxxxxxxxx. Euro Cater CSR Rapport E U R O C A T E R C S R - R A P P O R T Xxxxxxxxx 1 Euro Cater CSR Rapport 2017 2018 2 E U R O C A T E R C S R - R A P P O R T Indhold Indhold SIDE 3 Kommentar fra ledelsen SIDE 4 Om virksomheden SIDE

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

PJ PRODUCTION CSR RAPPORT

PJ PRODUCTION CSR RAPPORT PJ PRODUCTION CSR RAPPORT 2016 2017 2 CSR-RAPPORT PJ PRODUCTION Udgiver: PJ Production ApS Hårup Skovvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.pj-production.dk PJ PRODUCTION INDHOLD CSR-RAPPORT 3 INDHOLD 4 OM RAPPORTEN

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2018 MAJ

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2018 MAJ UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2018 MAJ TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

C S R. Corporate Social Responsibility. I BabySam tror vi på at en god start på eget liv er grundstenen for selv at skabe det gode Børneliv.

C S R. Corporate Social Responsibility. I BabySam tror vi på at en god start på eget liv er grundstenen for selv at skabe det gode Børneliv. C S R Corporate Social Responsibility a Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for BabySam A/S for 2016/17.

Læs mere

Coop Danmark A/S Marts, Dokumentkontrol. Filnavn: Coops politik for menneskerettigheder

Coop Danmark A/S Marts, Dokumentkontrol. Filnavn: Coops politik for menneskerettigheder Coops politik for menneskerettigheder Coop Danmark A/S Marts, 2019 Dokumentkontrol Godkendt dato: 25.03.2019 Godkendt af: Coop Danmark Direktion Dokumentejer: Signe Frese (Coop Ansvarlighed) Filnavn: Coops

Læs mere

CSR Politik for Intervare A/S

CSR Politik for Intervare A/S CSR Politik for Intervare A/S 1 Indhold Indledning... 3 FN Global Compact... 3 Menneskerettigheder... 3 Arbejdstagerrettigheder... 4 Miljø... 4 Antikorruption... 4 Forhold til samarbejdspartnere... 4 Afslutning...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

CSR 2016 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

CSR 2016 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR CSR 2016 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR REDEGØRELSE FOR HARTMANNS SAMFUNDSANSVAR Hartmanns er en virksomhed, der har som kernekompetence at skabe positive forandringer for organisationer og mennesker på

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Code of Conduct for leverandører til GlobalConnect

Code of Conduct for leverandører til GlobalConnect Code of Conduct for leverandører til GlobalConnect 2018 Code of Conduct for GlobalConnects leverandører GlobalConnect er en virksomhed, som kontinuerligt bestræber sig på at opretholde høje etiske standarder

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

PJ PRODUCTION CSR RAPPORT

PJ PRODUCTION CSR RAPPORT PJ PRODUCTION CSR RAPPORT 2017 2018 2 CSR-RAPPORT PJ PRODUCTION Udgiver: PJ Production ApS Hårup Skovvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.pj-production.dk PJ PRODUCTION INDHOLD CSR-RAPPORT 3 INDHOLD 4 OM RAPPORTEN

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

CSR 2017 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

CSR 2017 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR CSR 2017 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Hartmanns er en virksomhed, der har som kernekompetence at skabe positive forandringer for organisationer og mennesker på jobmarkedet.

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

DS/17/129 Den 13. december Politik for samfundsansvar

DS/17/129 Den 13. december Politik for samfundsansvar DS/17/129 Den 13. december 2017 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Ansvar for CSR... 4 4 Målsætning... 4 5 Fokusområder... 5 5.1 Miljø- og klimahensyn...

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

CSR 2017 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

CSR 2017 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR CSR 2017 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR KONSULENTHUS ER UDEN FOR KATEGORI - MEN FREMTIDENS SVAR PÅ DET AGILE JOBMARKED Vi specialiserer os i flere kompetencer end kategorien

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Vores fokus. Code of Conduct. PolyTechs 10 leveregler. PolyTech respekterer og støtter overholdelsen af internationale menneskerettigheder

Vores fokus. Code of Conduct. PolyTechs 10 leveregler. PolyTech respekterer og støtter overholdelsen af internationale menneskerettigheder Code of Conduct Code of Conduct PolyTechs 10 leveregler PolyTech A/S er en global udviklingsvirksomhed med hovedsæde i Bramming. Vi arbejder i vind- og olie/gas-industrien, flyindustrien og bilindustrien,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a (CSR- rapport)

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a (CSR- rapport) Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a (CSR- rapport) Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 for Dansk Avis Omdeling A/S, som dækker

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verdenssamfundet står overfor. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Politik for samfundsansvar

Politik for samfundsansvar Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere... 4 4.3 Korruption og usædvanlige

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Ragn-Sellskoncernens 2 (5) Ragn-Sells koncernens Code of Conduct for leverandører Ragn-Sells koncernen forpligter sig til at udføre sine forretninger og varetage sine interesser

Læs mere

RENT VAND OG SANITET

RENT VAND OG SANITET RENT VAND OG SANITET Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Code of Conduct / Adfærdskodeks

Code of Conduct / Adfærdskodeks Code of Conduct / Adfærdskodeks DK For HCS A/S er det vigtigt at have et fælles sæt etiske metoder og standarder. Denne Code of Conduct gælder for alle medarbejdere hos HCS, og dækker arbejdstagernes rettigheder,

Læs mere

Salling Group & Verdensmålene

Salling Group & Verdensmålene Salling Group & Verdensmålene Salling Group 2 Vi bygger fremtiden på to søjler Vores fremtid Salling Group Strategi Formål Værdier 1. juni 2018 blev vi til Salling Group Det nye navn er en hyldest til

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2014 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

2015/2016 EURO CATER

2015/2016 EURO CATER 2015/2016 CSR-RAPPORT 2 CSR-RAPPORT OPLEVELSEN AF GODT HÅNDVÆRK CSR-rapport 2015/2016 Udgiver: Euro Cater Holding A/S Vidalsvej 6, 9230 Svenstrup, Danmark www.euro-cater.com INDHOLD CSR-RAPPORT 3 OM DENNE

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING Det at tage ansvar for samfundet er en integreret del af fremtidens virksomhedsdrift. Det kan være genbrug af materialer og ressourcer,

Læs mere

Supplier Code of Conduct

Supplier Code of Conduct Supplier Code of Conduct Supplier Code of Conduct ansvarlig leverandøradfærd For Intego er det vigtigt, at vi overfor vores kunder kan garantere, at vores leverancer lever op til de CSR krav, vi stiller

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Biscas politikker for samfundsansvar Bisca har valgt at præcisere arbejdet med samfundsansvar i et sæt politikker. Politikkerne tager afsæt i Biscas forretningsstrategi

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT

UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT Verdensmålene som strategisk værktøj Seminar: Strategisk og praktisk kommunikation af FN's verdensmål i affaldssektoren LOTTE HANSEN, PARTNER HANSEN & ERSBØLL AGENDA UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT MIN REJSE

Læs mere

Code of Conduct Vores Ansvar

Code of Conduct Vores Ansvar Code of Conduct Vores Ansvar Forord Hos IAT arbejder vi målrettet på at udvikle vores forretning på en ansvarlig måde. Vi ved, at vi kun opnår succes på langt sigt, hvis vi tilfører værdi til kunder, partnere

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens. Krav gældende for regnskabs klasse D med under 500 ansatte og C stor

Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens. Krav gældende for regnskabs klasse D med under 500 ansatte og C stor Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a Krav gældende for regnskabs klasse D med under 500 ansatte og C stor Forklaringsnoter 1. ÅRL 99a Store regnskabsklasse C virksomheder samt børsnoterede

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

DS/18/ januar Politik for sustainability

DS/18/ januar Politik for sustainability DS/18/142 17. januar 2019 Politik for sustainability Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 4 3 Ansvar for Sustainability... 4 4 Målsætning... 4 5 Fokusområder... 5 5.1 Miljø- og klimahensyn...

Læs mere

Figuren nedenfor viser den overordnede proces for, hvordan ansvarlighed integreres i investeringsbeslutninger.

Figuren nedenfor viser den overordnede proces for, hvordan ansvarlighed integreres i investeringsbeslutninger. Ansvarlige investeringer i praksis Ansvarlighed er integreret i pensionskassens arbejde, før og efter investeringer foretages. Hovedparten af pensionskassens portefølje er investeringer foretaget gennem

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Troldtekt A/S Peer Leth - Adm. Direktør / CEO. FSC Danmarks årsdag 8. maj 2019 Certificeret træ - hånd i hand med Cirkulær økonomi og FN Verdensmål

Troldtekt A/S Peer Leth - Adm. Direktør / CEO. FSC Danmarks årsdag 8. maj 2019 Certificeret træ - hånd i hand med Cirkulær økonomi og FN Verdensmål Troldtekt A/S Peer Leth - Adm. Direktør / CEO FSC Danmarks årsdag 8. maj 2019 Certificeret træ - hånd i hand med Cirkulær økonomi og FN Verdensmål Troldtekt A/S Indhold Kort om Troldtekt A/S Corporate

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet, fravær samt miljø og har i 2014 opnået

Læs mere

Supplement 2015 CSR. redegørelse

Supplement 2015 CSR. redegørelse CSR redegørelse 2 Forord Det forpligter at have et EMAS-certifikat, og Vraa dampvaskeri har et krav om hvert år at offentliggøre udviklingen i virksomhedens miljøpåvirkninger. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

CO2 regnskab 2016 Fredericia Kommune

CO2 regnskab 2016 Fredericia Kommune CO2 regnskab 216 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 1. Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning Udviklingen i elforbruget for perioden 23 til 216 er vist i figur 1. Elforbruget i de kommunale

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Daka ReFood FULDT SKRALD PÅ GRØN ENERGI DAKA REFOOD

Daka ReFood FULDT SKRALD PÅ GRØN ENERGI DAKA REFOOD FULDT SKRALD PÅ GRØN ENERGI DAKA REFOOD KORT FILM OM DAKAREFOOD Daka ReFood indsamler og genanvender madaffald og brugt fritureolie fra fødevareindustrien, detailhandel, restauranter og storkøkkener. Det

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Flensted Food Group Flensted Snitgrønt Danika Grønt. CSR Rapport. Vestjylland Vestjysk kartoffelplante

Flensted Food Group Flensted Snitgrønt Danika Grønt. CSR Rapport. Vestjylland Vestjysk kartoffelplante Flensted Food Group Flensted Snitgrønt Danika Grønt CSR Rapport Vestjylland 2018 Vestjysk kartoffelplante Indhold Kommentarer fra ledelsen... 3 Om Flensted... 4 CSR-strategi og fokusområder... 7 Bæredygtige

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

PFA s CR-strategi Investering i et bæredygtigt samfund

PFA s CR-strategi Investering i et bæredygtigt samfund PFA s CR-strategi 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA s CR-strategi 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Malgodt.dk. CSR Strategi. En plan for ansvarligt og bæredygtigt salg og håndtering af maling.

Malgodt.dk. CSR Strategi. En plan for ansvarligt og bæredygtigt salg og håndtering af maling. Malgodt.dk CSR Strategi En plan for ansvarligt og bæredygtigt salg og håndtering af maling. 2 Malgodt.dk CSR Strategi OM OS Malgodt.dk er en moderne detailforretning der sælger maling, malertilbehør samt

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Lidl Danmarks manifest for mere bæredygtigt indkøb af te

Lidl Danmarks manifest for mere bæredygtigt indkøb af te Lidl Danmarks manifest for mere bæredygtigt indkøb af te På vej mod i morgen 1 Indhold 1. Vores forretningsprincipper 3 Ressource-, klima-, miljøbeskyttelse og biodiversitet 3 Fødevare- og ernæringssikkerhed

Læs mere

Datarapport for Modmil. 277 deltagere. Mette Mosgaard, Henrik Riisgaard, Arne Remmen og Rasmus Jeppesen

Datarapport for Modmil. 277 deltagere. Mette Mosgaard, Henrik Riisgaard, Arne Remmen og Rasmus Jeppesen Datarapport for Modmil 277 deltagere Mette Mosgaard, Henrik Riisgaard, Arne Remmen og Rasmus Jeppesen Hvad er dit køn? Kvinde 35 Mand 5 2 Hvad er din alder? 2-29 2 3-39 35-9 3 82 5-59 23 6-69 33 Over 7

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

Supplement CSR. redegørelse

Supplement CSR. redegørelse Supplement 2015-16 CSR redegørelse Supplement 2 Forord Det forpligter at have et EMAS-certifikat, og Vraa dampvaskeri har et krav om hvert år at offentliggøre udviklingen i virksomhedens miljøpåvirkninger.

Læs mere

Adfærdskodeks. Have a safe journey

Adfærdskodeks. Have a safe journey Adfærdskodeks Have a safe journey Nøgleprincipper Saferoad skal drive forretning på grundlag af en sund, etisk forretningspraksis, sætte høje standarder for os selv og for vores indvirkning på miljøet

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere