SÆT ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED I CENTRUM. Produkter indenfor rengøring, skruesikring, lim, olier, markeringsspay, håndsprit og meget mere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆT ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED I CENTRUM. Produkter indenfor rengøring, skruesikring, lim, olier, markeringsspay, håndsprit og meget mere."

Transkript

1 SÆT ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED I CENTRUM Produkter indenfor rengøring, skruesikring, lim, olier, markeringsspay, håndsprit og meget mere.

2 Løsninger til ethvert behov Afkalker CL Afrenser CL Citrusrens CL , 10 Glas er CL Industriel gulvvask CL Isfjerner CL Isopropylalkohol CL Kontaktrens CL Kontaktrens m/smøring CL Metal er CL Motorrens CL Multifoam CL Poleringsvæske CP181 CL Rustfri Stålglans CL Trykluft CL Turbo er CL Turbo TX CL Tør Smøremiddel CA Universalrens CL Skruesikring Skrue Sikring Svag...14 Skrue Sikring Medium...14 Skrue Sikring Stærk...15 Lim Superlim...30 Universal Spray lim...30 Håndsprit Håndsprit...31 Håndcreme...33 Pureno & Care løsninger skaber fornyet kvalitet og forbedrer arbejdsmiljøet i og omkring industriens processer Care Anti-Rust CA Anti-Seize Montagepasta CA Bore skæreolie CA El-Isol CA Frostspray CA Fugtfortrænger CA Gasket Silikone CA Glidemiddel CA Keramisk Pasta CA Kædespray CA Læksøger CA Låsespray CA Microolie CA Multiolie CA Multiolie CA Multiolie CA Rustløsner CA Silicone CA Skumdæmper CA Slipmiddel CA Svejsespray CA Svejse Væske CA Teflon CA Tør Smøremiddel CA Universalfedt CA Universalfedt Hvid CA Zinkspray alu Spray CA Zinkspray propan/butan CA Markeringsspray Markeringsspray...34 Markeringshåndtag m. hjul...34 Markeringsspray pistol...35

3 Danmarks førende leverandør af specialiserede løsninger til at rengøre og vedligeholde Pureno A/S er en innovativ og serviceorienteret leverandør af & Care produkter. Pureno sætter sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet. Det er bl.a. derfor, at alle vores aerosol produkter er hovedsagelig baseret på kulsyre som drivmiddel. 5 fordele ved kulsyre som drivmiddel - fremfor propan/butan-gas 1 BEDRE FOR MILJØET Kulsyre er et CO2 neutralt drivmiddel. Giver derved mindre påvirkning af drivhuseffekten i forhold til proban/butan. 2 BEDRE ARBEJDSMILJØ Kulsyre udsprøjter større dråber/ tungere partikler, som minimerer dannelse af Aerosoltåge, og dermed mindre risiko for indånding af tågens sundhedsfarlige partikler. 3 STØRRE AKTIVT PRODUKTINDHOLD - BEDRE ØKONOMI Kulsyren fylder ca. 4% af indholdet. Det giver et større aktivt produktindhold som betyder, at produktet strækker længere. 4 MINDRE KULDE- OG VARMEPÅVIRKET Kulsyre under tryk bliver ikke påvirket på samme måde som propan/butan-gas af kulde og varme. Med andre ord ingen problemer ved sprøjtning i frostvejr med kulsyre. 5 IKKE BRANDBART DRIVMIDDEL Kulsyre kan ikke brænde er ikke brandfarligt! Muliggør opbevaring under mindre strenge krav. 3 3

4 Afrenser CL 101 Afrenser renser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, tryksværte, tusch m.m. Afrenser er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. ph neutral Findes også i 20 liters dunk Citrusrens CL 102 Citrusrens er baseret på citrusolie. Produktet opløser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, tryksværte, tusch m.m. Citrusrens er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Citrusrens ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. Citrusrens er ph neutralt

5 Glas er CL 104 Glas er er velegnet til rengøring af vinduer, glas, spejle, keramiske fliser kunststoffer m. fl. Tørrer helt blankt op og har en god rengøringseffekt. Opløser og fjerner fedtpletter m.m Isfjerner CL CL 123 Optør is- og rimdannelser på ruder og dørlåse. Skader ikke tøj, gummilister, lak m.v. Kan bruges ned til -15 C

6 Kontaktrens CL 112 Kontaktrens er en specialvæske til rensning af elektroniske komponenter og elektriske anlæg. Kan anvendes som rensemiddel overalt hvor snavs, olie, fedt og støv m.m. danner en dårlig forbindelse mellem kontaktpunkter. Produktet skader ikke plastmaterialer, gummi eller lakerede overflader. Giver ikke frekvens- eller kapacitetsændringer Kontaktrens m/smøring CL 122 Fedtopløsende rense- og smøremiddel der opløser fedt, overfladesnavs, olie og fremmedlegemer. Er skånsomt overfor plastmaterialer. Yderst velegnet til mekaniske- og elektroniske komponenter. Fugt- og korrosionsbeskyttende. Forhindrer gnidningsmodstand og dermed slitage

7 Metal er CL 114 Kraftig affedter til industrien som hurtigt opløser olie, voks, tjære, fedt, harpiks, silicone m.m. Metal er fordamper hurtigt og efterlader en ren og tør overflade Rustfri Stålglans CL 117 Effektivt beskyttelsesmiddel. Bevarer stålets naturlige struktur. Rustfri Stålglans gør overflader modstandsdygtige overfor smuds, fedtfingre m.m. Modvirker mathed

8 Trykluft CL 121 Trykluft fjerner effektivt støv og andre urenheder fra fotoudstyr, elektronik, optiske instrumenter, urværker, tastaturer, printere og andre kontormaskiner. Kraftigt tryk fjerner farvebåndsstøv, papirstøv m.m. uden at beskadige følsom elektronik. FF TOOL varenr. DB-nr Pureno varenr Universalrens CL 128 Universal acetonefri affedter. Benyttes til bremsesystemer og alle mekaniske komponenter. Anvendes overalt i industrien, landbruget, marine- og autobranchen m.fl. Produktet er hurtigtørrende

9 Multifoam CL 105 Skumrensning til alle typer overflader, såsom spejle, glas, plast, displayskærme, keramik, stof, læder, m.m. Er universal anvendelig, er god til dybrensning, er miljøvenlig og klar til brug. FF TOOL varenr. DB-nr Pureno varenr Tør Smøremiddel CA 248 Et ugiftigt smøremiddel, som giver en tør, næsten farveløs smørefilm, Påvirkes ikke af vand, kemikalier eller andre opløsningsmidler. Kan anvendes over et meget stort temperaturområde: -200 C til +250 C. Kan bruges på slæder, kamskiver, gear, slidsker mv. Kan anvendes som slipmiddel til smøring af knive på pakke- eller trykkerimaskiner. FF TOOL varenr. DB-nr Pureno varenr

10 Skaffevare! Afkalker Sælges kun i HELE kasser CL L Afkalkning af bade og toiletrum, rustfrit stål, toiletkummer, brusekabiner m.m. Afrenser syrebestandige overfladere for kalk og kombinationer af kalk og smuds, herunder f.eks. sæbelus og hudfedt. Eliminerer ubehagelige lugtgener og fjerner risikoen for dannelse af fodsvamp. Pureno varenr Citrusrens CL-102 Opløsning af limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, tryksværte, tusch m.m. Ætser ikke men kan mattere visse typer maling. Påføres direkte på emnet. Lad virke i 2-4 minutter. Aftør herefter med en fugtig klud. Skan og hent Opbevares frostfrit. sikkerhedsdatablad Indhold: Ethanol, appelsin sød ekstrakt, methoxypropanol. Fare! Indeholder: appelsin, sød, ekstrakt Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i Pureno A/S pureno.dk henhold til lokale affaldsregulativer. Pureno A/S pureno.dk Citrusrens CL L Citrusrens er baseret på citrusolie. Produktet opløser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, tryksværte, tusch m.m. Citrusrens er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Citrusrens ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. Citrusrens er ph neutralt Findes også på spray Se side 4 10

11 Isopropylalkohol 99% (Isopropanol, 2-porpanol). Klar farveløs væske med karakteristisk lugt. Affedtnings- og opløsningmiddel som opløser fedtstof, olier, lakker og harpiks. Anvendes også som Karburatorsprit. Anvendes til affedtning af bl.a. fiber kabler, tonehoveder og skær til el. barbermaskiner Fare Indeholder: propan-2-ol. Index nr.: Meget brandfarlig væske og damp. (H225) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. CL-109 Til stærkt besmudsede overflader. Afrensning af sod, animalske-, vegetabilske- og mineralske fedtstoffer, fastgroet snavs og klorider m.m. Blandes med vand. Kan anvendes manuelt, i gulvvaskemaskine eller højtryksrenser. Normal dosering 2-5 %. Kan angribe letmetaller ved dosering over 10 %. Opbevares frostfrit. Kun til professionel brug. Indhold: Vand, nonioniske tensider, kalkbinder MGDA, butyldiglykol, polycarboxylat, kationtensid, emulgator. ph i konc.10,9. ph i 2% opl. 8,2 PR.NR.: Indeholder: kaliumhydroxyd, dinatriummetasilicat. Forårsager hudirritation. (H315) Vask eksponerede områder grundigt efter brug. (P264) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P310) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Pureno A/S pureno.dk Pureno A/S pureno.dk Fare! Skan og hent sikkerhedsdatablad CL-109 Til stærkt besmudsede overflader. Afrensning af sod, animalske-, vegetabilske- og mineralske fedtstoffer, fastgroet snavs og klorider m.m. Blandes med vand. Kan anvendes manuelt, i gulvvaskemaskine eller højtryksrenser. Normal dosering 2-5 %. Kan angribe letmetaller ved dosering over 10 %. Opbevares frostfrit. Kun til professionel brug. Indhold: Vand, nonioniske tensider, kalkbinder MGDA, butyldiglykol, polycarboxylat, kationtensid, emulgator. ph i konc.10,9. ph i 2% opl. 8,2 PR.NR.: Indeholder: kaliumhydroxyd, dinatriummetasilicat. Forårsager hudirritation. (H315) Vask eksponerede områder grundigt efter brug. (P264) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P310) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Pureno A/S pureno.dk Pureno A/S pureno.dk Fare! Skan og hent sikkerhedsdatablad Pureno I CL-131 Isopropylalkohol Pureno A/S I I pureno.dk Skaffevare! Isopropylalkohol Sælges kun i HELE kasser CL 131 0,5 L Isopropylalkohol 99% (Isopropanol, 2-porpanol). Klar farveløs væske med karakteristisk lugt. Affedtningsog opløsningmiddel som opløser fedtstof, olier, lakker og harpiks. Anvendes også som Karburatorsprit. Anvendes til affedtning af bl.a. fiber kabler, tonehoveder og skær til el. barbermaskiner Pureno varenr Turbo TX, kraftig affedtning Turbo TX Skaffevare! Sælges kun i CL 109 HELE kasser 205 L Til stærkt besmudsede overflader. Afrensning af sod, animalske- og mineralske fedtstoffer, fastgroet snavs og klorider m.m. Pureno varenr Turbo TX, kraftig affedtning 20L, Varenr

12 Rengøring af beskidte og fedtede overflader. Påfør produktet med børste, svamp, lavtrykssprøjte eller højtryksrenser. Lad virke i 3-5 min. og skyl grundigt efter med vand. Normal dosering 3% der blandes med hedt eller varmt vand. Vognvask: 2% (1:50) Motorvask: 5% (1:20) Maskiner: 3% (1:33) Harpiks: 5% (1:20) Gulve, inventar: 5% (1:20) Beton: 3% (1:33). Kan ved længere tids påvirkning beskadige lakker og aluminium. Opbevares frostfrit. Indhold: Vand, nonioniske tensider, kalkbinder MGDA, butyldiglykol, polycarboxylat, kationtensid, emulgator. ph i konc.10,9. ph i 2% opl. 8,2 PR.NR.: Indeholder: noniontensid 8 EO, Polymer på basis af langkædet alkohol, forgrenet, C13, ethoxyleret. Forårsager alvorlig øjenskade. Bær øjenbeskyttelse. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Pureno A/S Fare! pureno.dk Pureno A/S pureno.dk Affedtningsprodukt der kan afskylles med vand. Anvendes til rengøring af motorblokke og motorrum. Skan og hent sikkerhedsdatablad Påføres med sprøjte eller pensel på en kold motor. Afvent nogle minutter og skyl herefter med varmt vand. Tildæk strømfordeler og tændspole inden igangsætning af rengøring. Bør ikke anvendes på nylakerede flader. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066) Deklaration i henhold til EU orordning nr. 648/2004: alifatiske kulbrinter > 30 %, nonioniske - tensider < 5 %, amfotere tensider< 5 % Kodenummer (1993): 1-1. VOC Fare! Pureno A/S pureno.dk Skan og hent sikkerhedsdatablad Opbevares frostfrit. Indhold: Vand, nonioniske tensider, kalkbinder MGDA, butyldiglykol, polycarboxylat, kationtensid, emulgator. ph i konc.10,9. ph i 2% opl. 8,2 PR.NR.: Pureno A/S Fare! pureno.dk Pureno A/S pureno.dk CL-106 Rengøring af beskidte og fedtede overflader. Påfør produktet med børste, svamp, lavtrykssprøjte eller højtryksrenser. Lad virke i 3-5 min. og skyl grundigt efter med vand. Normal dosering 3% der blandes med hedt eller varmt vand. Vognvask: 2% (1:50) Motorvask: 5% (1:20) Maskiner: 3% (1:33) Harpiks: 5% (1:20) Gulve, inventar: 5% (1:20) Beton: 3% (1:33). Kan ved længere tids påvirkning beskadige lakker og aluminium. Indeholder: noniontensid 8 EO, Polymer på basis af langkædet alkohol, forgrenet, C13, ethoxyleret. Forårsager alvorlig øjenskade. Bær øjenbeskyttelse. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Affedtningsprodukt der kan afskylles med vand. Anvendes til rengøring af motorblokke og motorrum. Skan og hent sikkerhedsdatablad CL-115 Påføres med sprøjte eller pensel på en kold motor. Afvent nogle minutter og skyl herefter med varmt vand. Tildæk strømfordeler og tændspole inden igangsætning af rengøring. Bør ikke anvendes på nylakerede flader. - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066) Deklaration i henhold til EU orordning nr. 648/2004: alifatiske kulbrinter > 30 %, nonioniske tensider < 5 %, amfotere tensider< 5 % Kodenummer (1993): 1-1. VOC Fare! Pureno A/S pureno.dk Skan og hent sikkerhedsdatablad Industriel Gulvvask CL-106 Industriel Gulvvask CL L Rengøring af beskidte og fedtede overflader. Opløser hurtigt og effektivt alle former for olie, fedt, fastbrændte rester m.m. Påfør produktet med børste, svamp, lavtrykssprøjte eller højtryksrenser. Lad det virke i 3-5 minutter og skyl grundigt efter med vand. Pureno varenr Skaffevare! Sælges kun i HELE kasser Industriel Gulvvask 20 L, Varenr Motorrens CL-115 Motorrens Skaffevare! Sælges kun i CL 115 HELE kasser 205 L Affedtningsprodukt der kan afskylles med vand. Anvendes til rengøring af motorblokke og motorrum. Pureno varenr Motorrens 20 L, Varenr

13 Vibrations kuglepolering/compound. Afrensning af vegetabilsk- og syntetisk olie, animalske-, vegetabilske- og mineralske fedtstoffer og proteinstoffer. Indeholder ingen problematiske stoffer iht. Spildevandsudledning (C-stoffer). Normal dosering 2-5 %. Produktet er mest effektivt ved en arbejdstemp. mellem grader. Opbevares frostfrit. Decl.: Vand, aniontensid, glycerin, vinsyre. ph: 2,0 ph 5%: 3,2. VF: 1,03 Indeholder: Sulfonsyre C13-17 sek. Alkan. Na-salt. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Vask eksponerede områder grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Rengøring af beskidte og fedtede overflader. Påfør produktet med børste, svamp, lavtrykssprøjte eller højtryksrenser. Lad virke i 3-5 min. og skyl grundigt efter med vand. Normal dosering 3% der blandes med hedt eller varmt vand. Vognvask: 2% (1:50) Motorvask: 5% (1:20) Maskiner: 3% (1:33) Harpiks: 5% (1:20) Gulve, inventar: 5% (1:20) Beton: 3% (1:33). Kan ved længere tids påvirkning beskadige lakker og aluminium. Opbevares frostfrit. Indhold: Vand, nonioniske tensider, kalkbinder MGDA, butyldiglykol, polycarboxylat, kationtensid, emulgator. ph i konc.10,9. ph i 2% opl. 8,2 PR.NR.: Kun til professionel brug 27 kg Fare! Pureno A/S pureno.dk (P305+P351+P338) Fare! Pureno A/S pureno.dk Pureno A/S pureno.dk Indeholder: noniontensid 8 EO, Polymer på basis af langkædet alkohol, forgrenet, C13, ethoxyleret. Forårsager alvorlig øjenskade. (H318) Bær øjenbeskyttelse. (P280) Skan og hent sikkerhedsdatablad Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P310) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Rengøring af beskidte og fedtede overflader. Påfør produktet med børste, svamp, lavtrykssprøjte eller højtryksrenser. Lad virke i 3-5 min. og skyl grundigt efter med vand. Normal dosering 3% der blandes med hedt eller varmt vand. Vognvask: 2% (1:50) Motorvask: 5% (1:20) Maskiner: 3% (1:33) Harpiks: 5% (1:20) Gulve, inventar: 5% (1:20) Beton: 3% (1:33). Kan ved længere tids påvirkning beskadige lakker og aluminium. Opbevares frostfrit. Indhold: Vand, nonioniske tensider, kalkbinder MGDA, butyldiglykol, polycarboxylat, kationtensid, emulgator. ph i konc.10,9. ph i 2% opl. 8,2 PR.NR.: Kun til professionel brug 27 kg Fare! Pureno A/S pureno.dk Pureno A/S pureno.dk CL-108 Indeholder: noniontensid 8 EO, Polymer på basis af langkædet alkohol, forgrenet, C13, ethoxyleret. Forårsager alvorlig øjenskade. (H318) Bær øjenbeskyttelse. (P280) Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P310) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Rengøring af beskidte og fedtede overflader. Påfør produktet med børste, svamp, lavtrykssprøjte eller højtryksrenser. Lad virke i 3-5 min. og skyl grundigt efter med vand. Normal dosering 3% der blandes med hedt eller varmt vand. Vognvask: 2% (1:50) Motorvask: 5% (1:20) Maskiner: 3% (1:33) Harpiks: 5% (1:20) Gulve, inventar: 5% (1:20) Beton: 3% (1:33). Kan ved længere tids påvirkning beskadige lakker og aluminium. Opbevares frostfrit. Indhold: Vand, nonioniske tensider, kalkbinder MGDA, butyldiglykol, polycarboxylat, kationtensid, emulgator. ph i konc.10,9. ph i 2% opl. 8,2 PR.NR.: Kun til professionel brug 27 kg Fare! Pureno A/S pureno.dk Pureno A/S pureno.dk CL-108 Indeholder: noniontensid 8 EO, Polymer på basis af langkædet alkohol, forgrenet, C13, ethoxyleret. Forårsager alvorlig øjenskade. (H318) Bær øjenbeskyttelse. (P280) Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P310) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Poleringsvæske CP-181 CL-119 Poleringsvæske CP 181 CL L Vibrations kuglepolering /compound. Afrensning af vegetabilske og syntetiske olie-, animalske-, vegetabilske og mineralske fedtstoffer og proteinstoffer. Indeholder ingen problematiske stoffer iht. spildevandsudledning (C stoffer). Pureno varenr Skaffevare! Sælges kun i HELE kasser Turbo er CL-108 Turbo er CL L Rengøring af stærkt besmudsede og fedtede overflader. Kraftig virkende industrielt affedtningsog rengøringsmiddel. Opløser hurtigt og effektivt alle former for olie, fedt, fastbrændte rester m.m. Pureno varenr Skaffevare! Sælges kun i HELE kasser Turbo er Turbo er 5 L, Varenr L, Varenr

14 Skruesikring Skrue Sikring Svag 50 ml Skrue Sikring Svag er udviklet til låsning og forsegling af gevindbeslag, der kræver nem demontering med standard håndværktøj. Produktet hærder ved udelukkelse af luftens ilt og i kontakt med tætsluttende metaloverflader. Forhindrer løsning og lækage ved chok belastning og vibrationer. Kan benyttes i temperaturer fra -55 C til 155 C. Styrke Nm Skrue Sikring Medium 50 ml Skrue Sikring Medium er udviklet til låsning af gevindbefæstelser som skal kunne demonteres med almindeligt håndværktøj. Det forebygger at vibrerende dele som gearkasser, pumper, løsner sig. Produktet hærder ved udelukkelse af luftens ilt og i kontakt med tætsluttende metaloverflader. Forhindre løsning og lækage fra chok belastning og vibrationer. Kan benyttes i temperaturer fra -55 C til 155 C. Styrke Nm

15 Skrue Sikring Stærk 50 ml Skrue Sikring Stærk forhindre løsning fra vibrationer på gevindfastgørelser, som møtrikker, studser og bolte. Produktet er specielt egnet til permanent fastgørelse af gevindsamlinger hvor maximal styrke er anbefalet. For at adskille emnet med specialværktøj skal det opvarmes til 300 C. Påføringstemperatur -55 C til 155 C. Fuldstyrke er opnået efter ca. 12 timer. Nm

16 Care Anti-Seize montage pasta CA 201 Anti-Seize montage pasta kan anvendes inden for mange industrier f.eks.: off-shore, støberier, stålvalseværker, kemisk industri hvor korrosive miljøer forekommer, plast industri, teglværker, byggeindustrien m.m. Anti-Seize er en effektiv pasta, som forhindrer sammenbrænding, rust, korrosion, fastsættelse etc. Anvendes til bolte og møtrikker, aksler, pak skiver, rørpakninger, fittings, ventil-tilbehør, pakninger, tapper etc Bore skæreolie CA 203 Bore skæreolie giver stor glideevne og friktionsreduktion ved alle spåntagende opgaver i jern, stål, rustfrit stål m.m. Bore skæreolie giver reduktion af slidtage på det skærende værktøj

17 El-Isol Spray CA-227 Anvendes som beskyttelse på alle former for værktøj, maskiner, stykgods, anlæg, armaturer, halvfabrikata, som ligger på lager eller er under transport. Trænger ind i wire og beskytter mod fugt. Efterlader en beskyttende hinde. Kan anvendes til både ind- og udvendig beskyttelse af elektriske komponenter samt stålkonstruktioner. Er stærkt isolerende i samledåser, stik, etc Frostspray CA-224 Frostspray anvendes til påvisning af termiske afbrydelser samt fejlfinding på trykte kredsløb. Nedkøler transistorer, modstande, dioder m.m. Kan anvendes til krympning af metaller og giver beskyttelse mod varmeskader ved lodning. Kan også anvendes til f.eks. fjernelse af tyggegummi, rensning af fedtede gummivalser på fax- og kopimaskiner

18 Care Fugtfortrænger Spray CA 299 Fugtfortrænger til beskyttelse mod fugt på elektriske/ elektroniske komponenter. Modvirker funktionsfejl forårsaget af vandindtrængning, kondens eller fugt. Forhindrer krybestrøm. Fjerner fugt og modvirker korrosion. Indeholder ikke silicone, fortrænger vand og fugt og holder det ude. Kan anvendes til alle metaloverflader og de fleste typer gummi og plastik Gasket Silicone Flydende pakning CA ml Gasket Silicone er en flydende pakning med en fremragende klæbende egenskab på vidt forskellige materialer. Forbliver fleksibel og stabil ved temperaturer fra -60 til 330. Gasket Silicone kan anvendes til motor og motordele. Produktet tåler olier, fedtstoffer, smøremidler, benzin, dieselolie, petroleum, bremsevæske, vand, damp, saltopløsning, syre, glykol, butan, etc. Stærk og alsidig industrisilicone-gummi. Elektrisk isolerende. Binder mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast og beton etc. NB! Tåler ikke konstant kontakt med benzin

19 Glidemiddel CA-204 Glidemiddel med 95% silicone og uden opløsningsmidler. Anvendes til plast og gummimontering. Transparent og lugtfri. Produktet isolerer og smører, blødgør gummi og forhindrer frostklæbning Keramisk Pasta med pensel CA ml Keramisk Pasta er designet til at beskytte alle typer metaller. Beskytter mod salt, syre og vand. Kan modstå høje temperaturer (1000 C) og er kemisk resistent. Kan anvendes inden for mange industrier f.eks.: offshore, skibsværfter, stålvalseværker, plast industri, byggeindustrien m.m. Keramisk Pasta er en effektiv pasta, som forhindrer sammenbrænding, rust, korrosion, fastsættelse etc. Anvendes til bolte og møtrikker, pumpebeslag, aksler, pakskiver, rørpakninger, fittings, ventiltilbehør, pakninger, tapper etc

20 Care Kædespray CA 205 Kædespray er udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr i industri og autobranchen. Produktet modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Fremragende til smøring af kæder, samlinger, lejer m.m. Indeholder specielt udviklet vedhængs-, antislid-, antikorrosionsog smøreadditiver Læksøger CA ml Til kontrol af utætheder/lækager i alle former for rørsystemer. Produktet skader ikke gummi, plast, lak og tekstiler m.m. Produktet er ikke brandbart. Indeholder ingen opløsningsmidler

21 Låsespray CA 206 Langtidssmøreeffekt. Særdeles god vedhæftning. Produktet indeholder grafit og ikke silicone ml Microolie CA-219 Microolie anvendes til smøring på maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Microolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde

22 Care Multiolie CA 210 Multiolie NSF er en syrefri olie. Det er ikke en klæbrig olie, som er specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levnedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Beskytter mod rust og korrosion Multiolie CA-40 Multiolie er en syrefri olie som er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper knirkelyde og nedsætter friktion og slidtage

23 Rustløsner CA 222 Rustløsner er tilsat penetrerende additiver, som sammen med grafit gør produktet velegnet til at løsne sammenrustede skruer, bolte, ventiler, maskindele m.m. Spray Rustløsner på emnet, som skal behandles. Lad produktet virke nogle minutter før demontering Silicone CA-213 Siliconespray er fødevaregodkendt under NSF H1. Virker antistatisk og anvendes som slip- og glidemiddel ved utallige funktioner i levnedsmiddelindustrien. Anvendes som slip-/ glidemiddel på transportbånd, slidsker, rør, kabelføring m.m. Modstår høje temperaturer og har gode egenskaber mod vandudvaskning. Kan også anvendes som glidemiddel til offset, false- og skæremaskiner. Blødgør gummilister og forhindrer frostklæbning

24 Care Zink/alu Spray propan/butan CA 226 Zink/alu spray er særdeles velegnet til reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Produktet påfører emnet et blankt metallic filmlag, der yder korrosionsbeskyttelse og finish i én proces. Kan anvendes på alle former for jern og metal og kan bruges til reparationslakeringer på f.eks. luftudtag, fælge, rør m.fl. Zink/alu spray er yderst velegnet til punktsvejsning og er varmebestandig op til 480 C. Produktet har en høj vedhæftningsevne og er hurtigt tørrende. Svejsespray CA-216 Svejsespray modvirker, at svejsestænk sætter sig på dysen og emnet. Derfor kan emner galvaniseres uden afrensning. Kontaktdysens levetid forlænges og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Det er et affedtningsmiddel, er ikke brandbart og er uskadelig for hud- og åndedrætsorganer. Svejsespray er på galvaniseringsanstalternes positiv liste

25 Teflon CA 220 Teflon er verdens mest friktionsnedsættende stof. Teflon anvendes til utallige smøreopgaver i industrien, på værksteder og i hjemmet. Teflon kuglerne sikrer vedvarende lav friktion i alle bevægelige dele. Fjerner mislyde, løsner rustne dele, smører og beskytter. Benyttes som super smøremiddel til biler, cykler, våben, maskiner, hængsler m.m Universalfedt CA-221 Universalfedt anvendes til smøring af hængsler, låse, lejer og alle bevægelige dele, hvor der kræves et smøremiddel, som ikke drypper af. Produktet har en kraftig vedhæftningsevne og virker stærkt vandafvisende, rustbeskyttende og smørende

26 Care Universalfedt Hvid CA 229 Universalfedt er en hvid fedt, specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levnedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Modstår ekstreme tryk, modvirker slitage samtidigt med at den er korrosionsbeskyttende. Forebygger leje og gearskader forårsaget af fugt/vand. Pletter ikke tøj, træ eller porøse materialer. Produktet er et godt aktiv i forbindelse med HACCP og GMP godkendelse Zinkspray propan/butan CA-223 Zinkspray efterlader en stærk overflade, der er velegnet til maling eller lakering. Yder rustbeskyttelse uden efterbehandling. Zinkspray yder katodisk beskyttelse i et korrosivt miljø og kan modstå voldsom termisk belastning op til +500 C, som indtræffer pludseligt. Zinkspray kan også bruges som grunder ved reparationer i auto-, landbrugs-, fly- og skibsbranchen samt maskiner

27 Anti-rust Fremstillet til: Effektiv beskyttelse af stål- og metaldele mod rust og forhindrerkorrosion på rustfri stål, aluminium og letmetal. Brugsanvisning: Produktet påføres emnet. Indeholder: naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Benzenindhold <0,1%Contains: Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (0,1<benzen) FARE! Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Danger! Anti-rust CA 245 Giver en tynd beskyttende hinde. Beskytter stål og metal mod korrosion. Fortrænger effektivt vand og fugt. Giver langvarig til beskyttelse maskiner og værktøj. Kan fjernes med affedtningsmiddel. Pureno varenr Skaffevare! Sælges kun i HELE kasser 20 L Pureno A/S pureno.dk Pureno A/S pureno.dk Care CA-240 Multi-Oil Multi olie er en syrefri olie som er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, lejer m.m. Multi olie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper knirkelyde og nedsætter slidtage. Varenr Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænder/eksponeret hud grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning Pureno A/S pureno.dk Multi Olie Skaffevare! Sælges kun i CA 240 HELE kasser 20 L Multiolie er en syrefri olie som er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper knirkelyde og nedsætter friktion og slidtage. Pureno varenr Findes også på spray 27

28 Care Svejsevæske Forhindrer svejsestænk i at sætte sig i dyse og på emne. Derved forlænges gas- og svejsedysens levetid og mindre vedligeholdelse er derfor påkrævet. Klar til brug og må ikke fortyndes. Undgå overdosering da produktet er koncentreret. Svejsevæske er på "Positivlisten" fra Herning Varmeforzinkning og kræver ingen afrensning før overfladebehandling. Opbevares utilgængeligt for børn og tæt tillukket. Skan og hent sikkerhedsdatablad Indhold: 10-15% ethanol Pureno A/S pureno.dk Pureno A/S pureno.dk CA-216 Skaffevare! Svejsevæske Sælges kun i HELE kasser CA L, Modvirker at svejsestænk sætter sig i dysen og på emnet. Kontaktdysens levetid forlænges og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Produktet er koncentreret, så undgå overdosering. Produktet er ikke brandfarligt. Svejsevæske er på galvaniseringsanstaltens positivliste. Pureno varenr Care Skumdæmper Skumdæmpning af rengøringsopløsninger, f.eks. i forbindelse med maskinrengøring samt til skumeliminering af proces- og spildevand m.m. Normal dosering ved tæpperensningsmaskiner er 5 ml. til ca. 6 liter vand i snavsevandstanken. I andre maskiner doseres direkte i rengøringsmiddeltanken. Ved senere skumdannelse (fra emulgeret snavs) må tilsætningen eventuelt gentages. Ved skumdæmpning af processpildevand doseres vejledende 0,1 %. Opbevares frostfrit. Indhold: Silikoneemulsion. Indeholder: noniontensid 8 EO, Steareth-2. Forårsager alvorlig øjenskade. (H318) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. (P280) Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P310) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) CL-120 Skumdæmper m. silikone CA L Skumdæmpning af rengøringsopløsninger, f.eks. i forbindelse med maskinrengøring samt til skumeliminering af proces- og spildevand m.m. Pureno varenr Skaffevare! Sælges kun i HELE kasser Fare! Pureno A/S pureno.dk 28

29 Slipmiddel CA-225 Siliconefri Slipmiddel virker an sta sk og anvendes ved utallige arbejdsfunk oner i industrien. Forhindre fastklæbning af næsten alle former for limstoffer og harpiks. Slipmiddel l alle former for træbehandlingsmaskiner, savværk, m.m., hvor silicone er uønsket. Fare! Indeholder: naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung benzen indhold<0,1% Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Pureno A/S pureno.dk Pureno A/S pureno.dk Skaffevare! Slipmiddel Sælges kun i HELE kasser CA L Silicone fri Slipmiddel virker antistatisk og anvendes ved utallige arbejdsfunktioner i industrien. Forhindrer fastklæbning af næsten alle former for limstoffer og harpiks. Slipmiddel kan benyttes til alle former for træbehandlingsmaskiner, savværk, m.m. hvor silicone er uønsket. Pureno varenr Slipmiddel CA 225 Siliconefri Slipmiddel virker antistatisk og anvendes ved utallige arbejdsfunktioner i industrien. Forhindrer fastklæbning af næsten alle former for limstoffer og harpiks. Slipmiddel til alle former for træbearbejdningsmaskiner, savværk, m.m., hvor silicone er uønsket

30 Lim Super Lim 20 ml En ultra hurtig hærdende superlim baseret på Ethyl Cyanoacrylat. Er velegnet til hurtig limning af forskellige metaller, plastik, glas m.m Universal Spray lim Universal Spay lim har stor klæbeevne. Kan anvendes til at klæbe på træ, karton, læder, pap, glas etc. Kan anvendes som kontaktlim

31 Håndsprit Industriel Håndsprit med pumpe 500 ML Bakteriedræbende hånddesinfektion med 85% sprit i praktisk flaske med pumpe. Med 1% glycerin, så huden ikke tørrer ud Industriel Håndsprit med pumpe - Gel 500 ML Bakteriedræbende hånddesinfektion gel. Sikrer optimal håndhygiejne, når vand og sæbe ikke er tilgængeligt, så smitterisiko reduceres

32 Håndsprit Pureno Håndsprit Refill 500 ML Bakteriedræbende hånddesinfektion med 85% sprit i praktisk flaske med pumpe. Med 1% glycerin, så huden ikke tørrer ud Pureno Håndsprit Spray 400 ml 400 ML Bakteriedræbende håndsprit med 85% sprit i praktisk spray-flaske, som gør spritten let af fordele. Med glycerin, så huden ikke tørrer ud

33 Industriel Håndsprit med pumpe 20 ml 20 ML Bakteriedræbende hånddesinfektion med 85% sprit i lille lommemodel, så du altid lige kan have lidt hånddesinfektion i lommerne. Sikrer optimal håndhygiejne, når vand og sæbe ikke er tilgængeligt, så smitterisiko reduceres. Med 1% glycerin, så huden ikke tørrer ud Industriel Håndcreme med pumpe 300 ml 300 ML Intensiv hudpleje og beskyttelse af tør og udsat hud. Særdeles velegnet i kolde og fugtige miljøer og især efter kontakt med affedtende væsker. Virker umiddelbart behageligt lindrende og plejende på irriteret hud. Produktet fedter ikke. Cremens kombinerede indhold af ren glycerin og allantoin sikrer øjeblikkelig, positiv effekt på tør og/eller irriteret hud. Produktet indeholder ca. 0,5% Allantoin

34 Markeringsspray Markeringsspray 500 ML Pureno Markeringsspray er en enestående markeringsmaling. Har 360 graders sprøjtehoved, høj dækning, er vejrbestandig og mekanisk modstandsdygtig. Bruges ofte i installationssektoren til fx at angive, hvor et rør skal være. God vedhæftsningsevne på overflader som beton, metal, sten, træ, murværk m.v. Pureno varenr. DB-nr Beskrivelse Rød Blå Hvid Gul Grøn Markeringshåndtag m. hjul 500 ML Pureno Markeringsspray er en enestående markeringsmaling. Har 360 graders sprøjtehoved, høj dækning, er vejrbestandig og mekanisk modstandsdygtig. Bruges ofte i installationssektoren til fx at angive, hvor et rør skal være. God vedhæftsningsevne på overflader som beton, metal, sten, træ, murværk m.v. Pureno varenr. DB-nr Beskrivelse Markeringshåndtag m. hjul 34

35 Markeringsspray-pistol 500 ML Pureno Markeringsspray er en enestående markeringsmaling. Har 360 graders sprøjtehoved, høj dækning, er vejrbestandig og mekanisk modstandsdygtig. Bruges ofte i installationssektoren til fx at angive, hvor et rør skal være. God vedhæftsningsevne på overflader som beton, metal, sten, træ, murværk m.v. Pureno varenr. DB-nr Beskrivelse Markeringshåndtag pistol 35

36 Kontakt FF TOOL Du er velkommen til at kontakte FF TOOL for information om produkt og forhandler. FF TOOL Lundeborgvej Aalborg Øst Telefon www. fftool.dk

PURENO. - Så bliver det ikke renere...

PURENO. - Så bliver det ikke renere... PURENO - Så bliver det ikke renere... Produkter 2018 Løsninger til ethvert behov Turbo Cleaner CL-108...4 Citrusrens CL 102...4 Glas Cleaner CL 104...5 Isfjerner CL 123...5 Kontaktrens CL 112...6 Kontaktrens

Læs mere

Produkter Clean and Care Solutions

Produkter Clean and Care Solutions Produkter 2018 and Care Solutions Løsninger til ethvert behov Omfatter vores serie indenfor industri-, maskin- og gulvvask, rense-, citrus-, luft-, affedte-, afgrate-, fjerne- og aftageløsninger. Afrenser

Læs mere

Foodmax Silicone Spray

Foodmax Silicone Spray Foodmax Silicone Spray NSF-H1 registreret til fødevare-, drikkevare- og emballage industrien og m.m. Foodmax Silicon Spray er et siliconebaseret produkt, anti-klæbende og smørende, med meget høj temperatur

Læs mere

35 W122 Kobber spray 400 ML

35 W122 Kobber spray 400 ML Det smører og beskytter elementer, der er i kontakt med støv, pulver, snavs, olier og fedtstoffer. Det indeholder ingen silikone, og lægger et usynligt lag. Det beskytter mod korrosion, fugtighed, benzin,

Læs mere

ELECTRO / BRAKE CLEANER ProduKTKode 350

ELECTRO / BRAKE CLEANER ProduKTKode 350 INDUSTRI RENGØRING ANTOL 24 ProduKTKode 803 Kraftfuld afrenser Professionel afrenser med hurtigt virkende emulgatorer. Høj opløsningsevne. Kan absorbere op til 5 gange volumen af smøremidler, fedt og snavs.

Læs mere

Drift og Vedligehold. Hvidlakeret ventilationsfittings. Indholdsfortegnelse

Drift og Vedligehold. Hvidlakeret ventilationsfittings. Indholdsfortegnelse Drift og Vedligehold Hvidlakeret ventilationsfittings Denne drift- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Hvidlakeret ventilationsfittings. Den indeholder vigtige informationer om brug, vedligeholdelse

Læs mere

HÅNDRENS & BESKYTTELSE

HÅNDRENS & BESKYTTELSE HÅNDRENS & BESKYTTELSE HÅND BESKYTTELSE HAND PROTECT LOTION PRODUKTKODE 871 Beskyttelse før arbejdet Cremen ligger en barriere på huden og forhindrer skadelige stoffer i at trænge gennem huden. Gør det

Læs mere

VTK INDUSTRI. VTK Industriserien er produkter udviklet specielt til autoværksteder og til maskinproduktioner, som kræver speciel rengøring og pleje.

VTK INDUSTRI. VTK Industriserien er produkter udviklet specielt til autoværksteder og til maskinproduktioner, som kræver speciel rengøring og pleje. AUTOSHAMPOO MAGICA UNIVERSAL INSEKTRENS VTK Industriserien er produkter udviklet specielt til autoværksteder og til maskinproduktioner, som kræver speciel rengøring og pleje....byder velkommen til en ren

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Flydende håndværktøj. Rensemidler. Smøremidler

Flydende håndværktøj. Rensemidler. Smøremidler Rensemidler ELEKTRORENS - Rense- og affedtningsmiddel Vedligeholdelse af radio, telefon, EDB udstyr m.m. Alle renseopgaver på print. Rense- og affedtningsmiddel til elektrisk og elektronisk udstyr. Varenr.:

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Henkel Leverandøren af løsninger

Henkel Leverandøren af løsninger Henkel Leverandøren af løsninger Henkel Autoindustriens partner Med udgangspunkt i den kemiske industri s løsninger og proces knowhow, hjælper Henkel producenter med at sikre en fremragende kvalitet gennem

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Teknisk Datablad. RTV Black Gasket Silicone

Teknisk Datablad. RTV Black Gasket Silicone Beskrivelse RTV silicone på dispenser dåse der giver nem påføring.en stærk, alsidig og økonomisk industrisiliconegummi. Elektrisk isolerende. Lækagesikker. Binder mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast

Læs mere

Rengøringsvejledninger

Rengøringsvejledninger og pleje af dit lakerede og oliebehandlede Pergo parketgulv Hvorfor? HOLDBAR BRUGERVENLIG EFFEKTIV Korrekt rengøring af gulvet sikrer, at det bliver vedligeholdt perfekt. Produkterne er blevet udviklet

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler CUBE DESIGN Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler Sådan passer du bedst på dit Cube Design produkt Denne vejledning giver dig mulighed for at pleje

Læs mere

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol Sikkerhedsdatablad EU-Directive 2001/58 Produktnavn : MULTILUBE Dato : 01.04.04 Ref.Nr.: AB17030-10-010404 Gennemgang af : 28.01.03 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT Produktnavn : MULTILUBE PR-nummer: Under

Læs mere

2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks.

2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. Beskrivelse 2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. Produkter WP206 Wash Primer (wash primer) P207 Catalyst

Læs mere

Almindelig Rengøring

Almindelig Rengøring Almindelig Rengøring DMH64005 Dobbelt virkende gulvvask. 2 in one. Grundrengøring og pleje i en. 3 x 5 liter S874.505 Flydende gulvsæbe med voks, til rengøring af alle gulvtyper. 3 x 5 liter S874.005 Flydende

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT (Ved opdatering husk opdatering i D4: http://mstquality/#dokid=6088&sedit=1) Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Rev. 3. 28. november 2016 Vejledning i mærkning med P-sætninger

Læs mere

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk CombiSystem 900 Beslagsystem til døre og vinduer Teknisk manual Teknisk PN COMBI 900 manual COMBI 900 Index PN COMBI SYSTEM Side Omhandler

Læs mere

R-sætninger (Risikoangivelser) 1

R-sætninger (Risikoangivelser) 1 R-sætninger (Risikoangivelser) 1 De R-sætninger, der i medfør af 13, nr. 7, litra b, skal påføres etiketten, skal anføres med det nedenfor nævnte ordvalg. Kombineres flere sætninger skal det ske på den

Læs mere

WT ,50 WT ,50. WSPwsb10 89,00

WT ,50 WT ,50. WSPwsb10 89,00 Afrensning HOBBYKNIV STOR PRIMA God, kraftig hobbykniv/cutterkniv med godt håndtag og udskiftelige blade. WT368072 37,50 BLADE TIL PRIMA HOBBYKNIV, 10 STK 10 stk. klinger til hobbykniv i praktisk plastboks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

Vedligeholdelse stole & borde

Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole Møbelstoffer Uld er grundet sin elasticitet, slidstyrke og snavs afvisende egenskaber, en af de bedste råvarer til møbeltekstiler. Desuden indeholder

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

UNIVERSALRENGØRINGSPRODUKTER, GULVVASK OG GRAFFITIRENS

UNIVERSALRENGØRINGSPRODUKTER, GULVVASK OG GRAFFITIRENS UNIVERSALRENGØRINGSPRODUKTER, GULVVASK OG GRAFFITIRENS Promild universalrengøring, Universalrengøring til rengøring af alle overflader, der tåler vand. Opløser fedt og snavs. ph: 10,2 1 l - uparfumeret

Læs mere

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING Ved aflevering/overdragelse af det samlede byggeprojekt til bygherren er det normalt, at bygherren modtager et samlet drifts- og vedligeholdelsesmateriale med alle nødvendige oplysninger om bygningens

Læs mere

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER.

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER. LIP 22 Epoxy SYREFASTE LÆGGE- OG FUGEMASSER Lokalirriterende Anmeldt og tildelt PR.NR. Kodenummer 00-5 LÆGGEMASSE OG FUGEMASSE FORBRUG TEKNISKE DATA ANVENDELSESOMRÅDER Producent: LIP Bygningsartkler A/S

Læs mere

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG Hvad er Draftline? Draftline er et rengøringsmiddel til fadølsanlæg. Det er basisk og opløser meget effektivt organiske stoffer, fx belægninger inde i en ølslange.

Læs mere

KATALOG 2016 UNICAN KATALOG SPRAY LIM FEDT RENS OLIEPRODUKTER

KATALOG 2016 UNICAN KATALOG SPRAY LIM FEDT RENS OLIEPRODUKTER KATALOG 2016 F R A F A G F O L K T I L P R O F E S S I O N E L L E UNICAN KATALOG SPRAY LIM FEDT RENS OLIEPRODUKTER C-700 BREMSERENS (523200) 500ml. C-700 Bremserens er en yderst effektiv metal-afrenser,

Læs mere

Primer 960 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Primer til MS-polymerer Til tætte flader

Primer 960 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Primer til MS-polymerer Til tætte flader DK Produkt Information: Primer 960 Primer til MS-polymerer Til tætte flader Produktbeskrivelse & anvendelse: Primer 960 er en specialudviklet primer, der bl.a. sikrer MS-polymer baserede fugemasser forbedret

Læs mere

Vaskeforstærker. KARAKTERISTIK Klar væske, der er blandbar med vand i alle forhold og let kan pumpes.

Vaskeforstærker. KARAKTERISTIK Klar væske, der er blandbar med vand i alle forhold og let kan pumpes. Vaskeforstærker ANVENDELSE Vaskeforstærker anvendes i forvask eller hovedvask af tekstiler som i særlig grad er tilsmudsede med mineralske, animalske eller vegetabilske fedtstoffer. Anvendes i kombination

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan fuldglasvægge (TP Lite, TP Lite Twin, TP Acoustic) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Glas: Fuldglasvæg. Glas monteret i aluminiumsprofiler fuget eller samlet

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 02062003 / JR Erstatter den: 28052002 Anvendelse: Rensning og rengøring af overflader

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/5 ECOSOLDER RMA02 P3 M705 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Udarbejdet den: 03102005 / AN Anvendelse: Lithiumfedt på basis af mineral og syntetiskolie opløst i kulbrinter med propan/butan som drivmiddel.

Læs mere

Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads.

Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads. Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads. Udarbejdet af www.zimplex.dk Professionel erhvervsrengøring 1 Indhold Rengøringsmidler...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og 93/112

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og 93/112 Produktnavn: GLIDEX 20 SILICONE SPRAY Side: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: GLIDEX 20 SILICONE SPRAY PR-Nr.: Anvendelse: Glidemiddel til plastrør Emballage: 400

Læs mere

Beslagsystem for døre og vinduer

Beslagsystem for døre og vinduer 700 PN System em A N U AL KM te S ys NS A N U AL KM P 00 7 m T E K NI T E K NI S Beslagsystem for døre og vinduer Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk Index PN SYSTEM

Læs mere

Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S

Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S CUBE DESIGN Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler Denne vejledning hjælper dig med at pleje og vedligeholde dine produkter fra Cube Design, så

Læs mere

OPMÆRKNING OG MALING NSF-GODKENDT FEDT DUNKVARER OG WIPES. Tekniske. til industrien

OPMÆRKNING OG MALING NSF-GODKENDT FEDT DUNKVARER OG WIPES. Tekniske. til industrien SPRAY OPMÆRKNING OG MALING FEDT NSF-GODKENDT DUNKVARER OG WIPES UNITITE, pakning OG LIM Tekniske Produkter til industrien Indhold Bestil på www.unican.dk eller pr. mail info@unican.dk Tlf. 87 97 29 00

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

LIM FUGESKUM EFFEKTIV MONTAGE KVALITETS PRODUKTER & FUGEMASSE SOM SIKRER HOLDER DET DU LOVER

LIM FUGESKUM EFFEKTIV MONTAGE KVALITETS PRODUKTER & FUGEMASSE SOM SIKRER HOLDER DET DU LOVER LIM FUGESKUM & FUGEMASSE KVALITETS PRODUKTER SOM SIKRER EFFEKTIV MONTAGE HOLDER DET DU LOVER LIM TRÆLIM 750 ML RAW Trælim er en enkomponent trælim til brug indendørs til limning af de fleste typer træ.

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Højtryksrensere 2015

Højtryksrensere 2015 Højtryksrensere 2015 Importør: Elano - Holkebjergvej 67 DK - 5250 Odense SV Tlf. 66 17 52 53 - Fax 66 17 01 53 www.elano.dk mail@elano.dk Katalog nr. EF040215-0168 Kraften i vand plus kraft af tryk: Dette

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Pleje af keramiske fliser, klinker og natursten

Pleje af keramiske fliser, klinker og natursten Pleje af keramiske fliser, klinker og natursten Fliser og klinker af naturens egne materialer x Fliser og klinker af keramisk materiale eller natursten har været fremstillet i årtusinder. Materialerne

Læs mere

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger 1. Identifikation af stoffet/produktet og af virksomheden Varenr.: 4170 Produktnavn: LYRA markeringsspray Anvendelse: Mærkning. Producent: Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG Willstaetterstrasse 54-56 90449

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 29-11-2007 Revision: 29-11-2007 / HBN Erstatter den: 13-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

Drift og Vedligehold. Lægevask. Indholdsfortegnelse

Drift og Vedligehold. Lægevask. Indholdsfortegnelse Drift og Vedligehold Lægevask Denne drift- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Lægevask. Den indeholder vigtige informationer om brug, drift, vedligeholdelse og rengøring. Derudover indebærer den

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Uni Clean. Lagring: Opbevares i original emballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Uni Clean. Lagring: Opbevares i original emballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Uni Clean Type: Universal rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Let parfumeret universalmiddel som anvendes til rengøring af alle overflader der tåler vand, f.eks. inventar, vinyl, linoleum, vægge,

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Barbeque4you Tændvæske 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer:

Sikkerhedsdatablad. Barbeque4you Tændvæske 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 21-01-2009 / GPS Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 53 Anvendelse: Optænding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: TURBO OIL PRF 290 PR-nr.: 777435 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Ecomatic automatsprøjte 2 el. 5 ml

Ecomatic automatsprøjte 2 el. 5 ml Original brugsanvisning Varenr.: 9027917-18 Ecomatic automatsprøjte 2 el. 5 ml Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Automatsprøjte 2 ml - Varenr. 9027917 Automatsprøjte

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Produktprogram Spray

Produktprogram Spray Produktprogram Spray Vores højkvalitet sprays er designet til at opnå lang, sikker, og problemfri drift af mange forskellige applikationer. ANTICORIT DFG Rustopløsende spray som er korrosionsinhiberende

Læs mere

1400 Tank kapacitet l. 1,2 Maks. damptryk bar. 3 Vægt uden tilbehør. 3,4 Mål (L x B x H) mm. 360 x 190 x 290

1400 Tank kapacitet l. 1,2 Maks. damptryk bar. 3 Vægt uden tilbehør. 3,4 Mål (L x B x H) mm. 360 x 190 x 290 SC 1122 Med en damprenser sparer du ikke kun vand og rengøringsmidler, men også masser af tid. Du kan gøre de fleste rengøringsjobs på den halve tid med samme resultat, måske endda bedre. Da damprenseren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Microcement med et utal af anvendelsesmuligheder til indendørs og udendørs brug

Microcement med et utal af anvendelsesmuligheder til indendørs og udendørs brug FESTFLOOR GO Microcement med et utal af anvendelsesmuligheder til indendørs og udendørs brug Beskrivelse FESTFLOOR GO er et polymer-cementbaseret system til at skabe rene overflader på eksisterende underlag

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 26-04-2007 / MBM Anvendelse: Fjerner olie, fedt, tjære ect. Leverandør:

Læs mere

ECO-ANTI-TEK ANTISPATTER SPRAY, SILIKONE-FRI til svejsning

ECO-ANTI-TEK ANTISPATTER SPRAY, SILIKONE-FRI til svejsning Pag.1 di 1 SIKKERHEDSDATABLAD ECO-ANTI-TEK ANTISPATTER SPRAY, SILIKONE-FRI til svejsning KEMISKE BASE Base: Syntetisk olie ikke silikone. Drivmiddel: Hydrocarbure denaturere, ikke-giftige, økologisk. VIGTIGSTE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-02-2006 Udarbejdet den: 14-02-2006 / HBN Erstatter

Læs mere

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. Stop uheld! Kemikalier i private hjem medfører hvert år mange uheld, som kunne være undgået. Man kan se hvor farligt et kemikalie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 200-662-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 200-662-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052479 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser teakens overflade, fremhæver træets årer

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 -

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032726 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Renser og polerer alle malede og lakerede overflader:køleskabe,

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Vedligehold. Vedligehold af Færdselstavler, jernvarer, eftergivelige master. Sept saferoad.dk

Vedligehold. Vedligehold af Færdselstavler, jernvarer, eftergivelige master. Sept saferoad.dk Vedligehold Vedligehold af Færdselstavler, jernvarer, eftergivelige master. Sept. 2018 saferoad.dk Indhold Vedligeholdelse af overflader med folier... 2 Vedligeholdelse af varmforzinket stål... 3 Vedligeholdelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Den bedste gave til din bil. DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03

Den bedste gave til din bil. DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03 Den bedste gave til din bil VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03 Hvorfor skal jeg rustbeskytte...? Så din bil kan klare det danske klima. Undgå rustangreb og få optimal

Læs mere

Fordele Det brugsklare tætningsmateriale af høj kvalitet til mange anvendelsesområder.

Fordele Det brugsklare tætningsmateriale af høj kvalitet til mange anvendelsesområder. Tætnings- og MÜPRO Silikone BB syrebindende Til tætninger og tilslutninger i bygninger, til forsegling af glassystemer i sanitære rum, køkkener, fugt- og kølerum, til fuger ved ventilationsrør og -kanaler.

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 202 Detergent Lubricating Oil Spray 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 202 Detergent Lubricating Oil Spray 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 202 Rensende og smørende oliespray DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552 31 340

Læs mere

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler Toyota Bilpleje Komplet kollektion af bilplejemidler Det er nemt at pleje din bil Du stoler på din Toyota. Dag efter dag. Uanset hvor turen går hen, giver det ro i sjælen, at din bil er driftsikker og

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

NORD. Montage-, drift- og vedligeholdelsesvejledning BÆNK PLINT. STOL (fast og drejelig) BORD ARMLÆN

NORD. Montage-, drift- og vedligeholdelsesvejledning BÆNK PLINT. STOL (fast og drejelig) BORD ARMLÆN NORD Montage-, drift- og vedligeholdelsesvejledning 1500 486 207 387 BÆNK 1500 420 PLINT 486 486 207 387 STOL (fast og drejelig) 1500 640 750 750 BORD ARMLÆN Bænk Plint Bord Stol (fast) Stol (drejelig)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 204-617-8-230-391-5

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 204-617-8-230-391-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 657505 Udarbejdet den: 23082002/ LBN Erstatter den: 08032001 Anvendelse: Tyktflydende universallim til små samlinger

Læs mere

2010 ProdUktovErsigt

2010 ProdUktovErsigt 2010 ProdUktovErsigt DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ms/cm > 5,5 Svag basisk. ph 10,6 ms/cm > 4,0 Kan anvendes på de fl este metaller og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

0 0-1 CARNALIN TRANSP. AUR-012

0 0-1 CARNALIN TRANSP. AUR-012 AURORA DEVELOPMENT ApS DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA OPDAT 010110 PRODUKT

Læs mere

Optimal beskyttelse til din bil. SikaGard Rustbeskyttelse til effektiv reparation af karrosserier

Optimal beskyttelse til din bil. SikaGard Rustbeskyttelse til effektiv reparation af karrosserier Optimal beskyttelse til din bil SikaGard Rustbeskyttelse til effektiv reparation af karrosserier Guide til produktvalg Motorrumsbeskyttelse Kapillær effekt Undervogns- Stenslagsbeskyttelse beskyttelse

Læs mere