FÆLLESSKAB SOM SOCIAL INTERVENTION?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESSKAB SOM SOCIAL INTERVENTION?"

Transkript

1 SEMINAR OM FOREBYGGELSE: FÆLLESSKAB SOM SOCIAL INTERVENTION? CONFERENCE IN COPENHAGEN DPU AU AARHUS UNIVERSITET

2 2 PRIVATE OG FRIVILLIGE AKTØRER SEMINAR OM FOREBYGGELSE: FÆLLESSKAB SOM SOCIAL INTERVENTION? Mange indsatser, der retter sig mod mennesker, der på forskellige måder er sat udenfor normalen og det det danske samfund er ofte individualiseret og med et fokus på mangler. Hvad sker der, når indsatsen er adgang til fællesskab og det fællesskabende? Det er forskere og praktikere i fællesskab og på tværs af to byer ved at undersøge. Kom og hør vores midtvejsresultater. Dato: januar 2020 Sted: Hillerødholmsskolen i Kantinen, Hillerødsholmsalle 2, 3400 Hillerød Kontaktperson: Hillerød Kommune Basen, Mikael Holm Conner, tlf , Forsidefoto: Colourbox.com

3 PRIVATE OG FRIVILLIGE AKTØRER 3 Få viden du kan bruge i praksis Få netværk du kan bruge i din hverdag Seminaret er en del af forskningsprojektet Brobygning og fællesskabende praksis, der er forankret på DPU, Aarhus Universitet. Forskningsprojektet er finansieret af Velux-Fonden, og involverer Den Sociokulturelle Landsby, Street-Lab fra Hillerød, samt Gadepulsens Projekt Aktive Drenge, fra Nørrebro. Hensigten er at dele metoder og erfaringer. Deltagere Seminaret henvender sig til alle, der i deres arbejdsliv og dagligdag arbejder med børn og unge. Vi ønsker at tænke i helhed og handle på tværs af praksisser for at opbygge et kendskab til hinandens praksis, samt en fælles forståelse for hvordan man kan arbejde med målgruppen. Seminaret er særlig relevant for folkeskoler, privatskoler, SSP, uddannelsesinstitutioner, pædagoger, inklusionspædagoger, socialpædagoger, klubmedarbejdere, ungdomsvejledere, psykologer, integrationskonsulenter, forskere, kirker, trossamfund, boligforeninger, politi, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, frivillige, embedsmænd og politikere. Indhold Seminaret er sammensat af foredrag, paneldebatter og workshops ved professionelle og førende forskere, som arbejder med børn og unge, og deres familier. Efter alle oplæg har du mulighed for at stille fremadrettede og kritiske spørgsmål om problemstillinger med direkte relevans for dit eget arbejde. Arrangører: DPU, Aarhus Universitet, Hillerødholmsskolen, Hillerød kommune og EU projektet Cohesion Pris: 750 kr., inklusiv to dages seminar og fuld kost. Kontakt: Kontaktperson: Hillerød Kommune Basen, Mikael Holm Conner, tlf , Vi forbeholder os retten til ændringer

4 4 PRIVATE OG FRIVILLIGE AKTØRER PROGRAM Mandag 13. januar : Ankomst, registrering og kaffe : Velkomst ved Hillerøds borgmester Kirsten Jensen Tema: Hvordan arbejder vi med inkluderende og fællesskabende forebyggelse? : Hvordan arbejder vi med inkluderende og fællesskabende forebyggelse? Hvordan arbejder vi i projekt Brobygning og fællesskabende praksis med at skabe modeller for forebyggelse for og med mennesker i udsatte positioner. Og hvordan undgår vi, at de forebyggende initiativer ender med at stigmatisere og marginalisere de involverede, fordi de falder ind under den hårde bekæmpelsesdiskurs? Overvejelser om forskelle og ligheder mellem det forebyggende arbejde i Hillerød og på Nørrebro. Oplæg ved Line Lerche Mørck : Sammen er vi mere Hillerød. Hvordan fællesskab skaber muligheder for borgere i Hillerød. I Hillerød har man dannet netværket Den Sociokulturelle Landsby, hvor mere end 30 sociale og kulturelle initiativer, frivillige og private virksomheder skaber projekter sammen. Oplæg ved Tina Wilchen Christensen Spørgsmål til panel ved Line Lerche Mørck, Tina Wilchen Christensen og Svenn Petersen Workshop Tema: Fællesskabelse i et helhedsorienteret forebyggende arbejde? Man skal vælge en ud af de fire workshops: Workshop 1. Hvordan kan den lokale kirke have en funktion som brobygger og ressource til gavn for relationsarbejde i boligområdet? Oplæg ved Thyge Enevoldsen Workshop 2. I kampens hede - mellem fællesskabelse og polarisering - når Rasmus Paludan påvirker det forebyggende social pædagogiske arbejde. Oplæg ved Wael Adnan Aiche & Line Lerche Mørck

5 PRIVATE OG FRIVILLIGE AKTØRER 5 Workshop 3. Cand.selv - trivselsundervisning. Praktisk træning af trivsel og ressourceadfærd i fællesskaber. Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Advarsel, alle deltagere vil på egen krop få smagsprøver på den undervisning vi udsætter vores undervisere og elever for. Til gengæld deler vi også vores viden med Jer. Oplæg ved Mikael Holm Conner og Michael Østergaard. Workshop 4. Forebyggelse af radikalisering og mistrivsel samt undervisningsmateriale til folkeskolerne om medborgskab. Oplæg ved EU projektet Cohesion Alle deltagere får et gratis eksemplar af undervisningsmateriale der er under udvikling : Frokost Tema: Mellem fællesskabelse og skole? : Skolen i med- og modgang. Oplæg ved Helle Rabøl Hansen & Sarah Falster Brobygning når børn og unge bliver medskabere: Fra problemer med udsathed, udenforskab, skolemistrivsel eller misbrug til engagerede brobyggere. Oplæg ved Maja Baunbjerg Madsen, Cindy Macelly, Søren Lerche og Line Lerche Mørck Panel ved Maja Baunbjerg Madsen, Cindy Macelly, Søren Lerche, Line Lerche Mørck, Helle Rabøl Hansen, Sarah Falster og Michael Østergaard Tirsdag 14. januar : Ankomst, registrering og kaffe Tema: Fremstillinger og dialog om udsathed og ressourcer - hvad (over)ser vi? Hvordan kan dokumentations-former give mening for de involverede? : Hvordan udvikler vi meningsfulde fremstillinger af mennesker og fællesskaber og deres udvikling? Oplæg ved Morten Nissen, Line Lerche Mørck og Cindy Macelly

6 6 PRIVATE OG FRIVILLIGE AKTØRER : De svære samtaler og aktiviteter med børn i mistrivsel eller sorg. Hvordan kan vi som skole, familie, institution eller gennem de unges fritidsinteresser støtte op om børn og unge der mistrives eller er i sorg over at have mistet en pårørende eller har en syg pårørende. Oplæg ved Gitte Jørgensen Panel ved Gitte Jørgensen, Morten Nissen, Line Lerche Mørck og Cindy Macelly Workshop Tema: Workshop hvordan organiserer man brobyggende fællesskaber Man skal vælge en ud af de tre workshops Workshop 1. StreetDecency overskridelser af polarisering mellem gaden og institutionerne via individuelle og kollektive bevægelser i og gennem pædagogiske gråzoner. Oplæg ved Ivica Ilic og Brahim Ziyani Workshop 2. Kulturgruppen: Koncerter og festival arrangeret i sociale boligområder i samarbejde sociale og kulturelle aktører som fx Hillerødbibliotek, kirke, boligområde og regional spillested klaverfabrikken. Oplæg ved Marie Smith og Thyge Enevoldsen Workshop 3. Hvordan kan institutioner give nye udsatte borgere ejerskab over byen? Mohammed fortæller om hans engagement og bidrag til fællesspisningerne i Hillerød, og engagementets/fællesspisningernes betydning for ham og det at føle sig velkommen som ny Hillerød-borger. Hvordan Mohammed også har fortsat arrangeret fællesspisning i nye kontekster, fx Street-Lab og fællesspisningsarrangement i fælleshuset, da han ankom som ny beboer i den bolig sociale forening. Oplæg ved Mohammed Al Zayide og Søren Lerche Frokost : Live landsbysamling Sæt dine ressourcer i spil, gå på jagt efter synergier, find samarbejdspartnere, få idéer og kontakt med nye målgrupper, når vi omdanner seminaret til en live landsbysamling. Samtidig får du inspiration til hvordan man kan bruge og facilitere handlekraftige netværk i en fællesskabende praksis. Faciliteret af Tinne Simonsen og Anne Bregenov-Larsen.

7 PRIVATE OG FRIVILLIGE AKTØRER 7 Profiltekster: Anne Bregenov-Larsen er Specialkonsulent i Ældre og Sundhed Hillerød Kommune. Brahim Ziyani er medarbejder i Projekt Aktive Drenge, Gadepulsen, Indre Nørrebro. Cindy Macelly er mor til ung og næstformand i Street-Lab Hillerød Multipark Gitte Jørgensen er leder af Børnefamilie huset Buen Hillerød Kommune. Helle Rabøl Hansen er post doc på projekt Brobygning og fællesskabende praksis, ved DPU, og selvstændig konsulent, der har beskæftiget sig med mobning som fagområde siden Først som juridisk fuldmægtig i Børnerådet og senere som sekretariatsmedarbejder i Børns Vilkår. I 2005 var hun medstifter af praksis netværket: AMOK, AntiMObbeKonsulenterne. Helle fik tildelt ph.d.-graden i 2011 med afhandlingen: Lærerliv og elevmobning. Øvrige fagområder: FN Konventionen for Barnets Rettigheder, Børnekonventionen / Børn som part i forvaltningssager / Skolelovgivning / Børn i skilsmisser. Ivy Ivica Ilic er cand. pæd. i pædagogisk psykologi fra DPU, Aarhus Universitet, med speciale om Projekt Aktive Drenge. Han har en baggrund som lærer indenfor specialområdet. Til dagligt er han ansat som praksisvejleder ved Center for Familie og Handikap i Fredensborg kommune. Kirsten Jensen er borgmester i Hillerød Kommune Line Lerche Mørck er professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet, og leder af Velux-hum praksis-projektet Brobygning og fællesskabende praksis. Hendes forskningsområde er børn, unge og voksne i marginale positioner, og hun arbejder med kombinationer af forskning og praksisudvikling. Centralt i hendes forskning står hendes teori om såkaldte grænsefællesskaber, som kan medvirke til læring og overskridelse af marginalisering. Maja Baunbjerg Madsen er kandidatstuderende i psykologi, på Københavns Universitet og er studentermedhjælper og forskningspraktikant på forskningsprojektet Brobygning og fællesskabende praksis. I projektet har hun et særligt fokus på Hillerød Øst og forbindelser mellem Hillerød Øst og resten af Den Sociokulturelle Landsby. Marie Schmidt er Projektkoordinater på Østfestivalen i Hillerød Kommune

8 8 PRIVATE OG FRIVILLIGE AKTØRER Mikael Holm Conner er SSP-medarbejder i Hillerød Kommune. Michael Østergaard er afdelingsleder Hillerødholmsskolen. Mohammed Al Zayide har gået på Grundtvigs Højskole og været frivillig som kok til fællesspisningerne. Mohammed flyttede efter højskoleopholdet til Hillerød og fortsatte med at være frivillig i forbindelse med fællesspisninger på Hillerød bibliotek, Street-Lab og den nye boligforening som han flyttede ind i. Morten Nissen er ph.d., dr. psych. og professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet. Han er mellemleder af forskningsprogrammet Motivation, Pædagogik og ledelse og underviser i uddannelsesvidenskab og pædagogisk psykologi. Hans forskning har især udviklet teoretiske begreber om fællesskab, subjektivitet, praksis og standard gennem dialog med udvikling af socialt og pædagogisk arbejde med bl.a. unge stofbrugere. Sarah Falster er cand. pæd. i pædagogisk psykologi fra DPU, Aarhus Universitet, og medarbejder i Projekt Aktive Drenge, Gadepulsen. Svenn Petersen Leder SSP/Basen Hillerød kommune, tidligere lærer, uddannet Kriminolog. Søren Lerche højskolelærer, konsulent ved Hillerød Kommune SSP/Basen, konsulent i EU projektet COHESION forebyggelse af radikalisering og skabelsen af medborgerskab i folkeskolerne. Tina Wilchen Christensen er ph.d. og adjunkt på DPU, Aarhus Universitet. Omdrejningspunktet for hendes forskning er, hvorledes fællesskaber skabes og den enkeltes identificering med det. Tina har haft et særligt fokus på veje til deltagelse i - og exit fra ekstreme politiske grupper, re-integrering af tidligere politiske/religiøse ekstremister og fremmedkrigere samt forbyggende indsatser. Tinne Simonsen er Udviklingskonsulent i Kultur og Udvikling Hillerød Kommune Thyge Enevoldsen er Diakonikonsulent i Helsingør stift og SSP medarbejder i Hillerød kommune. Fra sognepræst i Grønnevang kirke - og medstifter af Kirke Care Wael Adnan Aiche er Uddannet social pædagog, studentermedhjælper og forskningspraktikant ved Line Lerche Mørck i Veluxprojektet. Studerer en kandidat i pædagogisk Sociologi.

HVORDAN KAN VI FORBYGGE RADIKALISERING OG BANDEINVOLVERING PÆDAGOGISK?

HVORDAN KAN VI FORBYGGE RADIKALISERING OG BANDEINVOLVERING PÆDAGOGISK? HVORDAN KAN VI FORBYGGE RADIKALISERING OG BANDEINVOLVERING PÆDAGOGISK? HVORDAN KAN VI FORBYGGE RADIKALISERING OG BANDEINVOLVERING PÆDAGOGISK? Hvordan kan læreres, pædagogers og andres arbejde være med

Læs mere

NY UDSATHED Konference om ny udsathed hos Center for Ungdomsforskning D. 25. november 2019

NY UDSATHED Konference om ny udsathed hos Center for Ungdomsforskning D. 25. november 2019 NY UDSATHED Konference om ny udsathed hos Center for Ungdomsforskning D. 25. november 2019 NY UDSATHED CeFU konference 25. november 2019 Mistrivsel, mental usundhed, diagnose-eksplosion, præstationskultur,

Læs mere

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde KONFERENCE Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde LÆRINGSKONSULENTERNE Den styrkede pædagogiske læreplan er det nationale fundament

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde KONFERENCE Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde LÆRINGSKONSULENTERNE Den styrkede pædagogiske læreplan er det nationale grundlag

Læs mere

ERFARINGER MED PRAKSIS- OG FØLGEFORSKNING

ERFARINGER MED PRAKSIS- OG FØLGEFORSKNING ERFARINGER MED PRAKSIS- OG FØLGEFORSKNING PF SOM SVAR PÅ AKTUELLE DILEMMAER Spændt ud mellem undervisning, vejledning, international publicerings krav, formidling (medier og til praksis), indhentning (af

Læs mere

Bandekriminalitet. Netværk du kan bruge i din hverdag Viden du kan bruge i praksis september Seminar

Bandekriminalitet. Netværk du kan bruge i din hverdag Viden du kan bruge i praksis september Seminar Seminar Bandekriminalitet 18. - 19. september 2017 Netværk du kan bruge i din hverdag Viden du kan bruge i praksis Forebyggelse og exit handler ikke kun om at hindre kriminalitet, men om at skabe inkluderende

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT

SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT PLAN HVAD: Om forskningsprojektet fokus og baggrund HVORDAN: Om Osted Børnehaves rolle og plan for projektet HVORFOR: Om sundhed,

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum FoU-projekt, Pædagoguddannelsen i Horsens, VIA UC Projektdeltagere Projektleder: Bodil Klausen Projektmedarbejdere:

Læs mere

Dansk Stalking Center

Dansk Stalking Center Dansk Stalking Center Stalking er et uhyggeligt og overset område, og det rammer alt for mange mennesker. Det udgør ikke alene en alvorlig psykisk belastning for den udsatte, men ofte for hele familien

Læs mere

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen NETVÆRKS

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Brug for alle unges afslutningskonference

Brug for alle unges afslutningskonference Brug for alle unges afslutningskonference Konference med fokus på forankring af erfaringerne fra vejledningsindsatserne i Brug for alle unge 21. november 2018 Park Inn by Radisson Copenhagen Airport, Engvej

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

CENTER FOR UNGDOMSFORSKNINGS ÅRLIGE NETVÆRKSKONFERENCE 2019

CENTER FOR UNGDOMSFORSKNINGS ÅRLIGE NETVÆRKSKONFERENCE 2019 CENTER FOR UNGDOMSFORSKNINGS ÅRLIGE NETVÆRKSKONFERENCE 2019 Et indblik i CeFUs aktuelle forskning om unges mestringskompetence, uddannelseslyst, motivation og deres relation til de fagprofessionelle Center

Læs mere

National konference om børnerettigheder 2018

National konference om børnerettigheder 2018 National konference om børnerettigheder 2018 Hvordan sikrer vi udsatte børn og unges rettigheder i praksis? 3. december 2018 kl. 09.00-16.00 Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg Viden til gavn PROGRAM

Læs mere

Konference d. 20. marts FOTO: DUF & Michael Schlosser

Konference d. 20. marts FOTO: DUF & Michael Schlosser SÅDAN SER FREMTIDENS POLTIKERE UD Hvem er de unge, som engagerer sig i politik, hvordan formes de som politikere, og hvem er det egentlig, de repræsenterer? Konference d. 20. marts 2013 FOTO: DUF & Michael

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Program Velfærd. Boligsociale indsatser bidrager til fremtidens velfærdsløsninger! / Centralværkstedet i Aarhus

Program Velfærd. Boligsociale indsatser bidrager til fremtidens velfærdsløsninger! / Centralværkstedet i Aarhus Program Boligsociale indsatser bidrager til fremtidens velfærdsløsninger! Centralværkstedet i Aarhus Årskonferencen handler om velfærd. Vi sætter fokus på hvordan de boligsociale indsatser bidrager til

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

Konference om Pædagogisk Sociologi

Konference om Pædagogisk Sociologi Konference om Pædagogisk Sociologi - for nye kandidatstuderende pa uddannelsen i pædagogisk sociologi Sted: Århus Universitet, DPU, Campus Århus Lokaler: Mandag den 29.8.: Bygning 2117, lokale 315 Tirsdag

Læs mere

National konference om børnerettigheder 2018

National konference om børnerettigheder 2018 National konference om børnerettigheder 2018 Hvordan sikrer vi udsatte børn og unges rettigheder i praksis? 3. december 2018 kl. 09.00-16.00 Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg Viden til gavn PROGRAM

Læs mere

Antimobbestrategi. Målsætninger. Begreber

Antimobbestrategi. Målsætninger. Begreber Antimobbestrategi Formål Hvad er formålet med jeres antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er, at skolen forebygger og reducerer mobning (digitalt og på skolen) i videst mulige omfang og

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

En håndsrækning til den brudte familie

En håndsrækning til den brudte familie Fagkonference En håndsrækning til den brudte familie Aarhus Universitet den 17.03.10 Christiansborg den 18.03.10 Center for Familieudvikling indbyder igen til konference Hvert år oplever 25.000 børn, at

Læs mere

Sæt præg på fremtiden VIA Pædagogik & Samfund

Sæt præg på fremtiden VIA Pædagogik & Samfund Samskabelse om vidensinformeret skoleudvikling - Hvordan kan pædagogisk forskning, uddannelse og ledelse spille sammen om opgaven? Tid og sted Mandag d. 9. nov. 2015 kl. 8.30 15.30 på VIA Campus C, Aarhus

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik på dele af centerets forskning Netværkskonference på Center for Ungdomsforskning 30. marts 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

Hillerød Kommune eller afdeling. Uddannelsesmødet 20. april Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

Hillerød Kommune eller afdeling. Uddannelsesmødet 20. april Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland Hillerød Kommune eller afdeling Uddannelsesmødet 20. april 2018 Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland Velkommen Velkommen til Uddannelsesmødet 2018! Temaet for mødet i år er Alle skal med. I Strategisk

Læs mere

Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg PPR i skolereformen PPR som en synlig og central aktør i skolereformen Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Altingets netværk for Børn og Unge

Altingets netværk for Børn og Unge Altingets netværk for Børn og Unge Mental trivsel Carsten Obel, professor i mental børnesundhed og direktør for Center for Sundhedsarbejde, Aarhus Universitet Nye undersøgelser viser, at et stigende antal

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

Unge og partnerskaber - en læringsdag

Unge og partnerskaber - en læringsdag Lokalbibliotekerne i Aarhus inviterer til: Unge og partnerskaber - en læringsdag Tirsdag den 4.10.2011 Kl. 09.30-16.00 Læringsdagen sætter fokus på, hvordan VI [biblioteker, boligsociale og frivillige

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Program. Flygtningebørns får ikke altid tilstrækkelig hjælp i sundhedsvæsenet - fokus på helbredsundersøgelse, vacciner og psykiatrisk behandling

Program. Flygtningebørns får ikke altid tilstrækkelig hjælp i sundhedsvæsenet - fokus på helbredsundersøgelse, vacciner og psykiatrisk behandling Program 10.00-10.30 10.30-10.50 10.55-11.15 11.20-11.40 11.40-11.50 11.50-12.10 12.10-12.30 12.35-12.55 12.55-13.05 13.05-13.50 13.50-14.10 14.15-14.35 14.40-15.00 15.00-15.20 15.20-15.50 15.50-16.00 Velkomst

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2019 Campus Aarhus D. 29.-30. august, 2019 Aarhus Universitet 8000 Aarhus VELKOMMEN TIL DPU Kære nye studerende, Tillykke med din optagelse og velkommen til pædagogisk psykologi

Læs mere

Efterårsmøde og generalforsamling i Forstanderkredsen den 24. til 26. november 2010. Tema: Produktionsskolens fremtidige rolle og Strategisk ledelse

Efterårsmøde og generalforsamling i Forstanderkredsen den 24. til 26. november 2010. Tema: Produktionsskolens fremtidige rolle og Strategisk ledelse Efterårsmøde og generalforsamling i Forstanderkredsen den 24. til 26. november 2010 Tema: Produktionsskolens fremtidige rolle og Strategisk ledelse Program: Onsdag den 24. november 2010 Forstanderkredsens

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 17. november 2009 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsarbejdsløshed er igen i stærk stigning

Læs mere

Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type 1-diabetiker. Program:

Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type 1-diabetiker. Program: Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes Mandag d. 22. september. 2014 til lørdag d. 27. september. 2014 Kursussted: Ryslinge højskole, Højskolen 1, 5856 Ryslinge. Kursusledere: Anni Rasmussen fra

Læs mere

års møde 2018 Gør gode råd bedre Sammen kan vi styrke lokalrådene 10. april Roskilde Kongrescenter Møllehusvej Roskilde

års møde 2018 Gør gode råd bedre Sammen kan vi styrke lokalrådene 10. april Roskilde Kongrescenter Møllehusvej Roskilde års møde 2018 10. april 9.30 15.30 Roskilde Kongrescenter bauhaus arena Møllehusvej 15 4000 Roskilde Gør gode råd bedre Sammen kan vi styrke lokalrådene Gør gode råd bedre Sammen kan vi styrke lokalrådene

Læs mere

TOUR DE FORCE I UNGDOMSFORSKNINGEN 2017

TOUR DE FORCE I UNGDOMSFORSKNINGEN 2017 TOUR DE FORCE I UNGDOMSFORSKNINGEN 2017 Perspektiver på unges hverdagsliv og mødet med professionelle Netværkskonference på Center for Ungdomsforskning 29. marts 2017 TOUR DE FORCE I UNGDOMSFORSKNINGEN

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Koncern HR Center for Kompetenceudvikling

Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Baggrund for anbefalinger i programmet Dato den 14. november 2019 Professor Niels Buus er bosat i Australien og har mulighed for at komme til Danmark og deltage

Læs mere

Program. Velkomst ved Center for Børneliv og tale ved Popal Naseri, tidligere, uledsaget flygtningebarn

Program. Velkomst ved Center for Børneliv og tale ved Popal Naseri, tidligere, uledsaget flygtningebarn 9.00-9.30 9.30-9.50 9.55-10.15 10.20-10.40 10.40-10.55 10.55-11.15 11.15-11.35 11.40-12.00 12.05-12.25 12.30-12.45 12.45-13.30 13.30-13.50 13.55-14.15 14.20-14.40 14.40-14.55 14.55-15.15 15.15-15.45 15.45-16.00

Læs mere

Hvilken rolle spiller sundhedsplejen i fremtidens velfærdssamfund?

Hvilken rolle spiller sundhedsplejen i fremtidens velfærdssamfund? s Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Hvilken rolle spiller sundhedsplejen i fremtidens velfærdssamfund? Invitation til temadag for sundhedsplejen i Kreds Midtjylland 13. juni 2017 Silkeborg Sportscenter

Læs mere

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Konsekvensen af inklusionsloven fra august 2012 er, at

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Holbæk og Odsherred Kommuner den 3. juni 2019

Holbæk og Odsherred Kommuner den 3. juni 2019 Holbæk og Odsherred Kommuner den 3. juni 2019 Hvad er Det Sociale Netværk? Foreningen Det Sociale Netværk står bag headspace Danmark Stiftet i 2009 af Poul Nyrup (daværende formand), Palle Simonsen (næstformand),

Læs mere

Formiddagens panel. Opponenter: Niels Højberg, Aarhus Kommune Stine Johansen, Helsingør Kommune Christian Nissen, FORUM

Formiddagens panel. Opponenter: Niels Højberg, Aarhus Kommune Stine Johansen, Helsingør Kommune Christian Nissen, FORUM Velkommen Dagens program (I) 9.30: Velkomst v. Formand for Kommunaldirektørforeningen Henrik Kolind, Roskilde Kommune 9.40: Effekter af resultatbaseret styring på velfærdsproduktionen v. Marie Østergaard

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Århus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Fondsoversigt Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Mærsk fonden Mærsk fonden er kendt for at støtte forskning, kultur, bygningsværker og meget andet. Af stor relevans for Fredensborg

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Hvad ved vi om daginstitutionens betydning for børn i udsatte positioner

Hvad ved vi om daginstitutionens betydning for børn i udsatte positioner Pædagogisk Indblik 01 01 Hvad ved vi om daginstitutionens betydning for børn i udsatte positioner Af Kirsten Elisa Petersen 1 Hvilke børn taler vi om, når vi taler om børn i udsatte positioner? Hvorfor

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Helsingør Kommune, Center for Børn, Unge og Familier, SSP-organisationen, Rønnebær Allé Helsingør -

Helsingør Kommune, Center for Børn, Unge og Familier, SSP-organisationen, Rønnebær Allé Helsingør   - SSP+ Med udbygningen af SSP-området, det såkaldte SSP+, opnår Helsingør Kommune en mere direkte og bedre indsats for stop af uhensigtsmæssig adfærd og udvikling af kriminalitet blandt unge over 18 år,

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

20. NOVEMBER 2017 FINANSSEKTORENS LEDERDAG SKAB SUCCESFULDE TALENTMILJØER MED LEDELSESFOKUS

20. NOVEMBER 2017 FINANSSEKTORENS LEDERDAG SKAB SUCCESFULDE TALENTMILJØER MED LEDELSESFOKUS 20. NOVEMBER 2017 FINANSSEKTORENS LEDERDAG SKAB SUCCESFULDE TALENTMILJØER MED LEDELSESFOKUS VELKOMMEN TIL FINANSSEKTORENS LEDERDAG 2017 Talentudvikling skab succesfulde talentmiljøer med ledelsesfokus!

Læs mere

UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER

UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER AARHUS AU UNIVERSITET UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER Identifikation af og støtte til studerende med specifikke matematikvanskeligheder Foto: Søren Kjeldgaard, AU Kommunikation

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Udfold dit talent VIA Pædagogik og Samfund Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Til dig, der vil have en ekstra faglig udfordring VIA Pædagogik og Samfund VIA Pædagogik og Samfund TALENTFORLØB

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi Forsidefoto: I 2018 har foreningen Lokal Agenda 21 med hjælp fra Gladsaxe Kommune startet et høslætlaug. Lauget slår med le en gang

Læs mere

Hvad nytter det at have gode ben, hvis hovedet ikke er med?

Hvad nytter det at have gode ben, hvis hovedet ikke er med? Hvad nytter det at have gode ben, hvis hovedet ikke er med? Fremtidens idræt i Grønland, fredag d. 19. august 2016 Trine Hammershøy, Det Sociale Netværk / headspace Danmark Foreningen Det Sociale Netværk

Læs mere

Kursuskatalog om forebyggelse af ekstremisme

Kursuskatalog om forebyggelse af ekstremisme Kursuskatalog 2018/19 Kursuskatalog om forebyggelse af ekstremisme Efterår-vinter 2018/19 SIDETAL Forord Velkommen til Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes kursuskatalog, som strækker sig

Læs mere

Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer

Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer Voksne møder generelt anbragte børn med lavere faglige forventninger end andre børn, påpeger forsker. Elliot Larsen (th) og leder af Børne-

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Dansk Trivselsforum 2017

Dansk Trivselsforum 2017 7. september 2017, Odeon, Odense Dansk Trivselsforum 2017 Fællesskaber og trivsel blandt skoleelever Fællesskaber og trivsel blandt skoleelever Program 09.00-09.30 Ankomst og morgenmad Grundskolen er et

Læs mere

Fremtidens læringsmiljø understøttet af it Velkommen!

Fremtidens læringsmiljø understøttet af it Velkommen! Fremtidens læringsmiljø understøttet af it Velkommen! Find en plads ved et bord, hvor du højst kender én anden Dagens program 10.00 Velkomst og introduktion til dagens program 10.10 Viden fra forskning

Læs mere

NYHEDSBREV. sige velkommen til:

NYHEDSBREV. sige velkommen til: FORÅR FOR BYDELSMØDRENE Solens varme nydes i Bydelsmødrenes Landssekretariat i København. Foran vinduet blomstrer et japansk kirsebærtræ. Når vinden tager i grenene, flyver små, hvide blade dansende rundt

Læs mere

Bilag 2: Kandidater til 17.4-udvalg vedr. Social Investeringsfond

Bilag 2: Kandidater til 17.4-udvalg vedr. Social Investeringsfond Bilag 2: Kandidater til 17.4-udvalg vedr. Social Investeringsfond Nr. 1 Street Studies Cph Cvr 36153725 Hvilken målgruppe repræsenterer I eller henvender I jer til? Vi arbejder bredt med mange kontaktflader,

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Klubberne i skolereformen

Klubberne i skolereformen Klubberne i skolereformen Børn Kultur og Velfærd Albertslund Kommune Klubadministrationen Hedemarksvej 16 2620 Albertslund Inspirationspjece T 20 47 90 48 SIDE 2 Klubberne i Albertslund ønsker med denne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 26. SEPTEMBER 2012 LÆRINGSMILJØER I DAGINSTITUTIONER

AARHUS UNIVERSITET 26. SEPTEMBER 2012 LÆRINGSMILJØER I DAGINSTITUTIONER LÆRINGSMILJØER I DAGINSTITUTIONER 1 UNIVERSITET 26. SEPTEMBER 2012 LÆRINGSMILJØER I DAGINSTITUTIONER UNIVERSITET 26. SEPTEMBER 2012 Program 13.00 Velkomst ved professor mso Charlotte Ringsmose, IUP/DPU,

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

BØRN SOM PÅRØRENDE TIL SYGE FORÆLDRE

BØRN SOM PÅRØRENDE TIL SYGE FORÆLDRE BØRN SOM PÅRØRENDE TIL SYGE FORÆLDRE ET INTERVENTIONSPROJEKT ET UDVIKLINGSPROJEKT UNDER TVÆRFAGLIGT VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE BØRN SOM PÅRØRENDE TIL SYGE FORÆLDRE ET INTERVENTIONSPROJEKT Tværfagligt

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Inspirationsdage. Pædagogisk ledelse. metoder til at styrke et godt pædagogisk undervisningsmiljø

Inspirationsdage. Pædagogisk ledelse. metoder til at styrke et godt pædagogisk undervisningsmiljø Inspirationsdage Pædagogisk ledelse metoder til at styrke et godt pædagogisk undervisningsmiljø Præsentation Inspirationsdag i et samarbejde imellem: FastholdelsesTaskforce Uddannelsesbenchmark ESB-netværket

Læs mere

HVORDAN SIKRER VI BØRN I UDSATTE BYOMRÅDER ET AKTIVT FORENINGSLIV?

HVORDAN SIKRER VI BØRN I UDSATTE BYOMRÅDER ET AKTIVT FORENINGSLIV? HVORDAN SIKRER VI BØRN I UDSATTE BYOMRÅDER ET AKTIVT FORENINGSLIV? på Musikskolen i Københavns Kommune, Staldgade 29, 1699 København V Konferencier: Rulle Grabow, rådgiver, moderator.dk Indsatsen Plads

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Professor Ole B. Jensen Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi Aalborg Universitet Disposition

Læs mere

Paedagogisk Sociologi Arbejde

Paedagogisk Sociologi Arbejde Paedagogisk Sociologi Arbejde 1 / 6 2 / 6 3 / 6 Paedagogisk Sociologi Arbejde Kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi handler om pædagogikkens og uddannelsernes rolle i samfundet. På studiet lærer du,

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere