TRETTEN MÅDER AT BETRAGTE EN SOLSORT PÅ EN ETNOGRAFISK REFLEKSION OVER WALLACE STEVENS DIGT OG POUL BORUMS DANSKE OVERSÆTTELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRETTEN MÅDER AT BETRAGTE EN SOLSORT PÅ EN ETNOGRAFISK REFLEKSION OVER WALLACE STEVENS DIGT OG POUL BORUMS DANSKE OVERSÆTTELSE"

Transkript

1 POSITION TRETTEN MÅDER AT BETRAGTE EN SOLSORT PÅ EN ETNOGRAFISK REFLEKSION OVER WALLACE STEVENS DIGT OG POUL BORUMS DANSKE OVERSÆTTELSE Præludium At oversætte et digt fra ét sprog til et andet er en form for etnografisk idræt. Hele kroppen må investeres i talen, men her i bevidst udvalgte og disciplinerede dele af sproget. Digtoversætteren anbringer sig imaginært i digterens krop og søger at følge de bevægelser og følelser, som har indskrevet sig i det enkelte værk. Resultatet kan aldrig blive en fuldkommen kopi. Noget føjes til, og andet mistes. Oversætteren befinder sig, så at sige, i et stort hittegodskontor uden altid at kunne vide, hvad han har mistet og hvad der vil blive fundet. Ifølge Geertz (1983:50) synes man at kunne finde mere i oversættelsen end hvad der er gået tabt, ganske enkelt fordi både original og oversættelse nu engang foreligger. Man kan sammenligne dem og udforme yderligere oversættelser. På denne måde vrimler den etnografiske, poetiske eng med liv, vilde arter af enhver slags - især fugle og deres sang. Enhver oversættelse er en nyopførelse, fordi den grundlæggende blot er én blandt mange mulige fortolkninger. Ligesom vi kan lytte til og sammenligne optagelser af Bachs tre Klaverøvelser, kan vi sammeligne forskellige oversættelser af et digt. Analogier af denne art ville man kunne fortsætte og fortsætte. Derfor vil jeg her stoppe op ved poesiens kropsprog" med dets egenskaber af at være en form for idræt. Idræt", med alle ordets mimetiske, legende og kreative bitoner, giver som anslag digtoversættelsens udsøgte kunst og den etnografiske videnskab. Paradigme En af de væsentlige ting jeg vidste om nylig afdøde Poul Borum var, at han havde oversat Wallace Slevens ( ) digte til dansk, og at han havde gjort det med en beundringsværdig indlevelses- og meddigtningsevne. Da en betragtelig del af min æstetiske dannelse" bestod i at læse Wallace Slevens digte, var jeg selvsagt nysgerrig efter at se præcist, hvorledes Borum oversatte Slevens til dansk, mit andet og kejtede sprog. Her står vi altså med Poul Bomms oversættelse af Wallace Slevens ( Verdens dele" 1994), og som emne her, nærmere bestemt med Slevens digt fra 1917, Thirteen Ways of Tidsskriftet Antropologi nr. 33,

2 Looking at a BlackbircT. Hvad indebærer det at oversætte et digt fra et til et andet, nærtstående, sprog? Hvor fuldender ens egen kultur og erfaring selve oversættelseshandlingen? Slevens digt handler tilsyneladende om forskellige måder at opfatte virkeligheden på og, mere væsentligt, om at transponere disse synsvinkler over i erfaringer, der er indbyrdes beslægtede. Tretten" er et betydningsladet uheldigt tal" på engelsk og dansk. For Slevens var det måden at afslutte digtet på, ellers kunne han have fortsat i et endeløst antal af måder at iagttage en solsort på. Tretten" er vilkårligt, det held som ironisk nok ledsager uheldet. Man kunne hævde, at det i digtet Tretten måder" var Slevens hensigt at udfordre læseren/oversætteren ved at sige: Kan du følge med mig i denne kontemplative idræt?" Tretten måder" er en slags æstetisk gymnastisk øvelse, og Borum tog med glæde udfordringen op. Det slog mig dog, at blackbird" på amerikansk engelsk ikke er det samme" som solsorten" på dansk. Jeg tvivler stærkt på, at der fandtes nogle af vores solsorte" i hans baghave i Connecticut. Ud fra min egen hukommelse og oplysninger fra en lærd ornitolog, er solsorte sjældne fugle i det østlige Nordamerika. For Slevens må den almindelige drossel have været Robin Rødbryst", og hvis Slevens kendte til solsorte, var disse sandsynligvis rødvingede solsorte" hvis vingeoversider har aftegninger med en gul og rød plet. Amerikanske enge og moseområders solsorte" kaldes faktisk for rødvinger". Hvad angår Slevens egen kulturelle og æstetiske dannelse, så var det i Europa, at solsorte sang, og blev besunget. Der findes ganske vist sorte fugle i Amerika, krager og stære foreksempel. En jazzmelodi hedder jo Bye, bye! Black Bird!, men jeg tvivler på, at Ella Fitzgerald mente vores" solsort. Vi spørger her til de måder, hvorpå konkrete instanser oversættes til sammenfattende kategorier. Slevens blackbird" er et symbol som udvikler sine fremmedartede betydninger på amerikansk jord, og nogle af disse betydninger er blevet indført fra europæisk folklore og finkultur. Poul Borum kunne i sin oversættelse ikke fuldstændigt dække mangfoldigheden i Slevens betydninger, og det fordi solsorten for Slevens ikke var en indfødt fugl, medens den for Borum var overordentlig indfødt. Når vi læser Borums oversættelse, må vi give slip på visse af vores selvfølgelige associationer til solsorte for at forstå Slevens solsort, der føjer betydningslag til betydningslag. Her støder det lokale" på en indbydende måde sammen med det globale". Slevens bragte det globale eller universelle symbol tilbage til sin baghave. Han gør sig overvejelser om europæisk og orientalsk æstetisk erfaring i digtets tretten dele. For Slevens stødte det konkrete og det abstrakte ind i hinanden i digtet, på samme måde som det særlige bevæger sig frem mod og bort fra det generelle i den socialvidenskabelige erkendelse (jf. Evans-Pritchard 1956:106; Schwartz 1993). Interludium Etnografer, der skal fremlægge deres feltarbejde, har ofte bemærket, at deres vanskeligste arbejde består i at oversætte indfødte" termer til vore" termer. Bronislaw Malinowski, hvis modersmål var polsk, beskriver det svære ved at skulle oversætte trobriandiske ord til engelsk. Han taler (i 1926) ikke om poesi, men om videnskab: Opgaven for den videnskabelige oversættelse af et ord består ikke i at give os en omtrentlig modsvarighed der ville være tilstrækkelig til praktiske formål, men i nøjagtigt at godtgøre 130

3 om et indfødt ord svarer til en idé der, i det mindste, delvis giver mening for engelsktalende, eller om det dækker en aldeles fremmed opfattelse. At sådanne fremmede opfattelser findes i indfødte sprog, og i stort tal, er klart. Alle ord der beskriver den indfødte samfundsorden, alle udtryk der refererer til indfødte trosforestillinger, til særlige skikke, ceremonier, magiske ritualer - alle sådanne ord findes ganske enkelt ikke på engelsk eller på noget andet europæisk sprog. Sådanne ord kan kun oversættes til engelsk, ikke ved at anvende en forestillet ækvivalent til dem når man nu tydeligvis ikke kan finde en rigtig, men alene ved at man forklarer hvert enkelt af disse ord ved hjælp af en eksakt etnografisk redegørelse for pågældende indfødte samfunds sociologi, kultur og tradition. (Malinowski 1926: ) I dette essay foreslår jeg, at skønt der består mange familieligheder mellem dansk og engelsk, findes der også i betydelig grad forskellige bestanddele. Kendskabet til konteksterne", såvel deres overlapninger som deres divergenser, gør det at oversætte digte til en form for etnografisk arbejde. Målet for en oversættelse er at repræsentere den anden" på måder, der er forståelige. I mange af Slevens digte, og især i Thirteen Ways of Looking at a Blackbird", indbyder han læseren til at følge med i hans legende iagttagelser og abrupte kommentarer. Han indbyder os til at være opmærksomme over for det, der ved første blik kan synes trivielt. Digtenes strofer er småbidder, lækkerbiskner, som man siger - ikke ulig dem man fodrer fugle med om vinteren. Paradigme genoptaget Slevens digte spillede på kunsten at transponere fra musik og maleri. Borums moderne sensibilitet delte denne forkærlighed med Slevens, så Slevens er læreren og Borum eleven, der ved, at den frie improvisation er den moderne kunsts foretrukne metode. At oversætte en andens digte var en opvarmningsøvelse til at skrive sine egne, og øvelserne har endda deres egen ynde og gave - de både følger trop og afviger. Som jeg nævnte, er tallene de billeder, det er lettest at oversætte. Borum kan finde nøjagtige" ord for tallene. Her er der intet kulturelt slør som i blackbird / solsort. I hans baghave fandtes ikke et bjerglandskab, men digtets første afsnit åbenbarer, at: Blandt tyve snedækte bjerge var den enste ting der rørte sig solsortens øje. Derpå drager Slevens en slutning: Jeg var i tre sind som et træ hvori der sidder tre solsorte. Slevens var måske i færd med at spille på tallene 20,1 og 3 som til sammen giver 24 og derfor kunne hentyde til den engelske børneremse: Sing a song of sixpence, a pocket full af rye, Four and twenty blackbirds baked into a pie. 131

4 Slevens tal gav ikke Borum oversættelsesproblemer, mens det amerikanske ord mind ( I was of three minds ) på dansk bliver til, Jeg var i tre sind. Sind rummer både følelse" og mental" virksomhed. Sind" er et righoldigt ord, så Borum indfanger Slevens betydningsintention mere nøjagtigt end det tvetydige ord mind". De danske udtryk tre" og træ" klinger meget ligesom de engelske tree" og three". De to sprog er i dette tilfælde kissin cousins" (Schneider 1968:17,67). Senere i digtet henvender Slevens sig til: Oh thin men of Haddam", og jeg havde altid troet, at henvisningen gjaldt et eller andet obskurt bibelsk sted og tidspunkt. Hvor ligger Haddam? Vidste Borum, hvor Haddam ligger? Er det et virkeligt sted? Jeg slog efter i bibelleksika, og der kunne man ikke finde noget Haddam. Et atlas havde en henvisning til et Haddam, og her var det en lille provinsby i Connecticut, nordøst for Hartford, hvor Slevens boede. Henvisningen er altså lokal, ikke eksotisk, men byens navn lyder eksotisk, og det gør en betydningsfuld forskel. Måske ledte Poul Borum ligesom jeg selv efter navnet i samme store atlas på Københavns Kommunebibliotek for at finde ud af, hvor Haddam skulle lokaliseres. Borum foretog jo grundige undersøgelser i forbindelse med sine oversættelser, men jeg kan ikke vide om hans undersøgelser var sammenfaldende med mine. Slevens digte indeholder mange henvisninger til nordamerikansk topografi, strækkende sig fra hjembyen Hartford til steder langs Atlanterhavets kystlinje, til hans vinteropholdssted i Key West i Florida. Ikke desto mindre og til trods for alle disse steder på Slevens poetiske landkort, fremkalder han en fjern abstrakt følsomhed, der på en amerikansk intellektuel måde opleves som meget europæisk. Tilsyneladende rejste Slevens ikke nævneværdigt i Europa. Til forskel fra så mange andre i sin generation af amerikanske forfattere blev han aldrig eksileret boheme i Paris. I sine digte giver Slevens stemme til en persona/personmaske, hvis identitet dannes af europæisk moderne storbykultur. Hans rejser forbliver imaginære og virker måske derfor så meget desto stærkere! Slevens samstemmer sig med musik, litteratur og maleri, men han lytter sig frem fra sin dagligstue i Hartford, Connecticut, eller fra dækket på sin båd i Florida. Slevens tilbragte altså størstedelen af sit liv i Hartford, Connecticut, hvor han var underdirektør i et forsikringsselskab. Det abstrakte ved Slevens poesi kan man måske sætte i forbindelse med arbejdet med at kalkulere risiko og erstatningsansvar. Digtene formidler mellem det konkrete, hjemligt særegne og det abstrakte, forretningsførende generelle (jf. Schwartz 1992 om amerikansk digning og etnografi). Denne fluktuerende formidling er kilden til hans æstetik, og måske var det også hans måde at skaffe sig et rundhåndet udkomme på! Klimaet og årstidernes skiften, og hvorledes denne skiften beslaglægger følelsen, udgjorde et af Slevens stadigt tilbagevendende motiver. Her tror jeg, at Slevens finder genklang i mange danske gengivelser af en natur, formet af årstider fra Steen Steensen Blicher til Benny Andersen. Slevens besynderlige interesse for vejrudsigter kan måske forklare, at det er muligt at oversætte ham til dansk. For Slevens ser altid ud ad sit vindue, og ud på haven, hvor fugle på alle årstider og ikke mindst om vinteren tumler med deres tilværelse. Slevens livsrum er indendørs, og naturen" befinder sig derude. I Højskolesangbogen fandt jeg to digtere, der bemærker fugle ved vintertid: Det er så koldt derude" klager Ingemann (1831) og Blicher svarer: Det er koldt herude" (1838). Begge erfarer vinteren gennem små fugle, og begge bruger rim på rude". Glas 132

5 ruden, som adskiller det kulturlige" indenfor fra det naturlige" udenfor, forøger synets styrke ( at iagttage") og fortætter indlevelsen mellem digterperson og fugl. Desuden taler de to digtere til hinanden indefra og udefra og markerer, i høj grad ligesom solsorte, deres respektive territorier. Slevens rumsans er ikke karakteristisk amerikansk. Den forekommer mig mere dansk, og mere som Ingemanns end Blichers, for i Ingemanns digt er det den æstetiske drift, der gives forrang. Når Slevens går ud i Amerikas ødemarker, tæmmer han dem, anbringer æstetiske parenteser omkring dem, gør dem abstrakte og fredede. Derfor kunne Poul Borum overføre Slevens hvileløshed mellem blegansigtserfaring" og rødhudserfaring" som præger amerikansk skønlitteratur (Rahv 1952). Borum fangede Slevens utålmodighed og genfandt en resonans mellem - hvis man vil undskylde mig udtrykket - de to kulturer". Slevens hører hjemme i den nordlige tempererede zone, ligesom Borums Danmark. Tretten måder" fortæller om de skiftende årstider, og det fortæller om skumringstimerne en vintereftermiddag, tiden mellem hunden og ulven" ( entre le chien et le loup"), som fransk-canadieme kalder den. Her finder man smagen for tvetydighed, etnografernes og digtemes legendariske midt og imellem". Man vælger denne tærskeltid som et tegn på sin frihed, ikke som nødvendighedens forbandelse. Tvetydigheden stimulerer sansen for både-og, i poetik som i etnografi: Jeg ved ikke hvad jeg skal foretrække skønheden i modulationer eller skønheden i antydninger solsorten der fløjter eller lige efter. Ironien her består i at Slevens måske aldrig havde hørt vores" solsort fløjte. Solsorte har deres egne individuelle sangstilarter! Borum derimod vidste, at det var det, der blev oversat. Solsorten er fremme hver dag, og hanneme synger det meste af natten fra maj hen gennem juni, både i byerne og på landet. Der gives en kulturel forskel på Slevens blackbird" og Bomms solsort". Amerikanerens blackbird" kan meget vel have været en fiktiv figur, danskerens var en velbekendt ven, næsten et familiemedlem. I strofe 10 udfordrer Slevens for alvor de danske ord og betydningers reservoir. Slevens: At the sight of blackbirds Flying in the green light Even the bawds of euphony Would cry out sharply. Borum: Ved synet af solsorte flyvende i grønt lys ville selv vellydens koblere udstøde skarpe skrig. Det engelske udtryk bawds" er gammeldags, og Borum fandt en arkaisk modsvarighed i det danske koblere". Min danskordbog siger, at kobler" kaldtes en mutter i et offent- 133

6 ligt hus. Her finder vi eksemplet på en oversætter, der omhyggeligt søger efter ikke blot et synonym, men efter et ord med særlige og dunkle associationer: en fjern beslægtethed strofe gentager dette sig i forbindelse med valget af udtryk. Stevens: I He rode over Connecticut In a glass couch. Once, a fear pierced him, in that he mistook The shadow of his equipage For blackbirds. Borum: Han kørte over Connecticut i en glaskaret. Engang blev han gennemboret af frygt, idet han forvekslede køretøjets skygge med solsorte. For Stevens lyder ordene coach, og især equipage", meget europæiske, og de er, helt bogstaveligt, malplacerede i Connecticut. Der er derimod intet fremmedartet ved køretøjet" på dansk, selvom jeg har forstået at den kongelige families køretøj kaldes ekvipage". Borum valgte ikke at henvise til ekvipage", men til en almen betegnelse for vogn, køretøjet". Jeg tror jeg kan forstå hans valg. Hele strofen fremstår magtfuld med sine bogstavrim: kørte/connecticut/karet/køretøjet". Gennemboret" lyder i mine ører kraftigere end pierced". Borum valgte altså at lade handlingen styre oversættelsen bort fra fremmedartet/velkendt-associationeme hos Stevens. Borum versionerer historien som en enkel fortælling uden Stevens Amerika/Europa-modstillinger. De sidste to strofer voldte ikke Borum store vanskeligheder, for Stevens afslutter selv digtet med en blid genoptagelse af rummet indenfor: han ser ud ad vinduet i dagligstuen, ikke længere ud ad en forfærdende glaskaret": Det var aften hele eftermiddagen. Det sneede og der ville komme sne. Solsorten sad mellem cedertræets grene. Her bliver samklangen mellem den new-englandske og danske vinter ganske tydelig ved, at solsorten iagttages i det snedækkede stedsegrønne træ. Det danske sne" rimer næsten på grene". Hovedforskellen er fuglen selv. Jeg har foreslået, at digtoversætteren er en slags etnograf, og oversættelse er en form for idræt der kræver megen opmærksomhed over for krop og sjæl, ikke som statiske begreber, men som virkende kræfter inden for et felt. Hvis jeg har forstået Poul Borum korrekt - men der findes ingen måde jeg kan bevise det på - fandt han i Wallace Stevens digte et syn og en stemme, der på en måde klang sammen med og stod i kontrast til hans egen. Hans oversættelser af Stevens vidner om kroppens og sjælens aftryk og friheder. 134

7 I indledningen til dette essay gjorde jeg opmærksom på den mulige analogi mellem oversættelse og idræt. Som afslutning på det lad mig da pege på, at det at sammenligne et digt med dets oversættelse også kan ses som parallel til en etnografisk samtale mellem to kulturer". Da ingen af de to digtere længere er tilstede, må vi fortsætte samtalen, som om de var til stede. Jonathan Schwartz Thirteen Ways of Looking at a Blackbird 1 Among twenty snowy mountains, The only moving thing Was the eye of the blackbird. II I was of three minds, Like a tree In which there are three blackbirds. III The blackbird whirled in the autumn winds. It was a small part of the pantomime. IV A man and a woman Are one. A man and a woman and a blackbird Are one. V I do not know which to prefer, The beauty of inflections Or the beauty of innuendoes, The blackbird whistling Or just after. VI Icicles filled the long window With barbaric glass. The shadow of the blackbird Crossed it, to and fro. The mood Traced in the shadow An indecipherable cause. Tretten måder at betragte en solsort I Blandt tyve snedækte bjerge var den eneste ting der rørte sig solsortens øje. II Jeg var i tre sind som et træ, hvori der sidder tre solsorte. III Solsorten hvirvled i efterårsvinde. Den var en lille del af pantomimen. IV En mand og en kvinde er eet. En mand og en kvinde og en solsort er eet. V Jeg ved ikke hvad jeg skal foretrække, skønheden i modulationer eller skønheden i antydninger, solsorten der fløjter eller lige efter. VI Istapper fyldte det lange vindu med barbarisk glas. Solsortens skygge krydsede det frem og tilbage. Stemningen sporede i skyggen en årsag der ikke kunne tydes. 135

8 VII O thin men of Haddam, Why do you imagine golden birds? Do you not see how the blackbird Walks around the feet Of the women about you? VIII I know noble accents And lucid, inescapable rhythms; But I know, too. That the blackbird is involved In what I know. IX When the blackbird flew out of sight, It marked the edge Of one of many circles. X At the sight of blackbirds Flying in a green light, Even the bawds of euphony Would cry out sharply. XI He rode over Connecticut In a glass coach. Once, a fear pierced him, In that he mistook The shadow of his equipage For blackbirds. XII The river is moving. The blackbird must be flying. XIII It was evening all aftemoon. It was snowing And it was going to snow. The blackbird sat In the cedar-limbs. VII O tynde mænd i Haddam, hvorfor fantaserer I om guldfugle? Ser I ikke hvor solsorten vandrer rundt mellem fødderne på kvinderne omkring jer? VIII Jeg kender ædle betoninger og klare, uafrystelige rytmer; men jeg ved også, at solsorten er involveret i det jeg ved. IX Da solsorten fløj ud af syne, markerede den kanten af een af mange cirkler. X Ved synet af solsorte flyvende i grønt lys ville selv vellydens koblere udstøde skarpe skrig. XI Han kørte over Connecticut i en glaskaret. Engang blev han gennemboret af frygt, idet han forvekslede køretøjets skygge med solsorte. XII Floden bevæger sig. Det må være solsorten der flyver. XIII Det var aften hele eftermiddagen. Det sneede og der ville komme sne. Solsorten sad mellem cedertræets grene. Note Jeg takker John Liep for hans artikel om ornitologer i Danmark (se dette nr.), som først bragte mig på sporet af mine nye iagttagelser af Stevens digt om solsorten. Det kan da godt være, at jeg ikke har forholdt mig til Lieps expertise om, hvorvidt der findes solsorte" i Connecticut eller ej. 136

9 Litteratur Evans-Pritchard, E.E Nuer Religion. New York: Oxford. Geertz, Clifford 1983 Found in Translation: On the Social History of the Moral Imagination. I: Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books. Malinowski, Bronislaw 1926 The Problem of Meaning in Primitive Languages. I: C.D. Ogden & LA. Richards (eds): The Meaning of Meaning. London: Routledge and Keagan Paul. Rahv, Philip Paleface and Redskin" and The Cult of Experience in American Writing. I: Image and Idea. New York: New Directions. Schneider, David 1968 American Kinship: A Cultural Account. Chicago: University of Chicago. Schwartz, Jonathan 1992 Rite de Passage eller Epifani? Om Ruth Benedicts og Edward Sapirs digte fra felten. I: Tidsskriftet Antropologi (Digtning) 26: Refraktion som Metafor og Metode:om at læse Nuer Religion. I: Tidsskriftet Antropologi (Synsvinkler) 27: Stevens, W The Palm at the End of the Mind: Selected Poems. New York: Vintage. Verdens Dele. Oversat af Poul Borum. København: Centrum. 137

10

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

- en interaktiv danse- og musikforestilling for skoleklasser fra klasse

- en interaktiv danse- og musikforestilling for skoleklasser fra klasse - en interaktiv danse- og musikforestilling for skoleklasser fra 1.-3. klasse I TOTAL!DANS! er børn publikum, og samtidig frie til at bevæge sig og deltage fysisk aktivt i koreografien, mens den sker.

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Overordnet litteraturpædagogisk inspiration - Gå på jagt efter billedsprog

Overordnet litteraturpædagogisk inspiration - Gå på jagt efter billedsprog Side: 1/7 Overordnet litteraturpædagogisk inspiration - Gå på jagt efter billedsprog Forfattere: Kristine Böhm Nielsen Redaktør: Thomas Brahe Faglige temaer: Kompetenceområder: Fortolkning Introduktion:

Læs mere

Dimissionstale 2017, torsdag 22. juni, Thy-Mors HF & VUC

Dimissionstale 2017, torsdag 22. juni, Thy-Mors HF & VUC Dimissionstale 2017, torsdag 22. juni, Thy-Mors HF & VUC Af rektor Jens Otto Madsen Kære hf-studenter, kære kursister I dag er en rigtig festdag! I har nået det mål, I satte jer den sommer for to eller

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk August 2018 Den Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune Med Vardes Kulturelle Rygsæk bliver der taget vare om børn- og unges

Læs mere

Roms fontæner og pinjer

Roms fontæner og pinjer Roms fontæner og pinjer På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille to forskellige musikværker.

Læs mere

Nr. Lyndelse Friskole En levende friskole gennem 143 år

Nr. Lyndelse Friskole En levende friskole gennem 143 år Nr. Lyndelse Friskole En levende friskole gennem 143 år Værdigrundlag. Fællesskab. På Nr. Lyndelse Friskole står fællesskabet i centrum, og ud fra det forstås alle væsentlige aspekter i skolens arbejde.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser Kaarina Kaikkonen You Remain In Me 29/05/2018 16/09/2018 Om undervisningsmaterialet Dette undervisningsmateriale er udformet til udstillingen Kaarina Kaiikonen

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Hvis jeg flytter i en flaske

Hvis jeg flytter i en flaske Undervisningsmateriale til Hvis jeg flytter i en flaske Lavet af Christine Lund Jakobsen Målgruppe: (0.) 1.-2. klasse Introduktion I dette materiale kan du finde ideer til, hvordan der kan arbejdes med

Læs mere

1 What is the connection between Lee Harvey Oswald and Russia? Write down three facts from his file.

1 What is the connection between Lee Harvey Oswald and Russia? Write down three facts from his file. Lee Harvey Oswald 1 Lee Harvey Oswald s profile Read Oswald s profile. Answer the questions. 1 What is the connection between Lee Harvey Oswald and Russia? Write down three facts from his file. 2 Oswald

Læs mere

Så kom solen til Søften. Hanne Johnsen Område: Hinnerup

Så kom solen til Søften. Hanne Johnsen Område: Hinnerup Hanne Johnsen Område: Hinnerup Profil: Jeg er ny i Hinnerup - og glæder mig til at høre og skrive om hverdagen her. Jeg har job i en fagforening. Jeg er glad for min cykel, vild med musik og politik -

Læs mere

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Eleverne skal nu tilpasse sig mellemtrinsniveauet i engelsk. for engelsk foreskriver at eleverne efter 4. klassetrin kan: - Deltage i korte og enkle samtaler om konkrete

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Lene & Franks dagpleje. Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St Holsted Tlf.:

Lene & Franks dagpleje. Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St Holsted Tlf.: Lene & Franks dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St. 6670 Holsted Tlf.: 75393645 Lene Winther Petersen Frank René Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Læs mere

Det hellige rum Om sjælesorg på danske hospitaler. Møde med Oslo Universitets Sykehuspræster på Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Det hellige rum Om sjælesorg på danske hospitaler. Møde med Oslo Universitets Sykehuspræster på Sociologisk Institut, Københavns Universitet Det hellige rum Om sjælesorg på danske hospitaler Møde med Oslo Universitets Sykehuspræster på Sociologisk Institut, Københavns Universitet Program Baggrund for studiet Studiedesign og informanter Sjælesorgens

Læs mere

Der er nogle gode ting at vende tilbage til!

Der er nogle gode ting at vende tilbage til! Der er nogle gode ting at vende tilbage til! Artikel af Janick og Gitte Janick og jeg sidder over frokosten og taler, han fortæller lidt om, hvad hans tid på Parkvænget går med og hvordan han selv har

Læs mere

Snak med dit 3 til 6 årige barn og leg sproget frem.

Snak med dit 3 til 6 årige barn og leg sproget frem. 12 Husk! Giv barnet tid og lyt, lyt, lyt. Har du ikke tid, så vær ærlig og sig det, i stedet for at være fraværende og lytte med et halvt øre. Juni 2012 Hold pauser, så barnet kan svare. At give sprog

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Autentisk indianerland

Autentisk indianerland Dagens dagbog (d. 13/3 2006) Autentisk indianerland Dagens ekskursion gik til Capilano Suspension Bridge. Canadas ældste turistattraktion sagde de. Vi vælger at tro på dem. For at komme til Capilano Suspension

Læs mere

8 bud på billedforløb

8 bud på billedforløb 8 bud på billedforløb Center for Undervisningsmidler Slagelse, ved pædagogisk konsulent Mette Rold 1 Collage-billeder Her kan der leges med forholdet mellem real virkelighed og imaginær virkelighed. Dette

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

A Child Friendly Model of Tinnitus

A Child Friendly Model of Tinnitus A Child Friendly Model of Tinnitus Kort om modellen Modellen kan bruges både til børn og deres forældre Den skaber ramme for både indsamling af information og psyko-edukation. Informationen indsamles normalt

Læs mere

Forløb: Speaking with and about foods Aktivitet: A Taste of Denmark Fag: Engelsk Klassetrin: Udskoling Side: 1/14. A Taste of Denmark

Forløb: Speaking with and about foods Aktivitet: A Taste of Denmark Fag: Engelsk Klassetrin: Udskoling Side: 1/14. A Taste of Denmark Side: 1/14 A Taste of Denmark Forfattere: Lisa Hansen Redaktør: Thomas Brahe Faglige temaer: Ordforråd, Madkultur Kompetenceområder: Mundtlig kommunikation, Kultur og samfund Introduktion: I følgende aktivitet

Læs mere

Nanna Flindt Kreiner lektor i retorik og engelsk Rysensteen Gymnasium. Indsigt i egen læring og formativ feedback

Nanna Flindt Kreiner lektor i retorik og engelsk Rysensteen Gymnasium. Indsigt i egen læring og formativ feedback Nanna Flindt Kreiner lektor i retorik og engelsk Rysensteen Gymnasium Indsigt i egen læring og formativ feedback Reformen om indsigt i egen læring hvordan eleverne kan udvikle deres evne til at reflektere

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

SPROGUDVIKLENDE UNDERVISNING I FAGENE HVORDAN BYGGER VI BRO TIL FAGSPROGET?

SPROGUDVIKLENDE UNDERVISNING I FAGENE HVORDAN BYGGER VI BRO TIL FAGSPROGET? SPROGUDVIKLENDE UNDERVISNING I FAGENE HVORDAN BYGGER VI BRO TIL FAGSPROGET? Workshop 11 Hillerød 7. august 2019 Helene Thise, helt@kp.dk Helene Thise helt@kp.dk Lektor Dansk som andetsprog Videreuddannelsen,

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Grundskole Kaarina Kaikkonen You Remain In Me 29/05/2018 16/09/2018 Om undervisningsmaterialet Dette undervisningsmateriale er udformet til udstillingen Kaarina Kaiikonen You remain

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown

Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...2 2 Ståsted.2 3.1 Samfundet....2 3.2 Individet.....3 3.3 Hvordan kundskab videregives... 4

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

LITTERATURFORLØB klasse

LITTERATURFORLØB klasse LITTERATURFORLØB 2.-4. klasse til Tudetøsen af Bent Haller og Lea Letén BENT HALLER OG LEA LETÉN Tudetøsen forløb af Marianne Eskebæk og Kenneth Jakobsen Bøye INTRO Formål Eleverne får øjnene op for, hvordan

Læs mere

Meningsfulde spejlinger

Meningsfulde spejlinger Meningsfulde spejlinger filosof og antropolog universitet og erhvervsliv revision og datalogi Etnografi, antropologi og filosofi etnografi: deltagerobservation, interview og observation en metode er altid

Læs mere

Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK

Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK Det er en stor pædagogisk udfordring at undervise i engelsk på almen linie, og der skal ofte tages utraditionelle metoder i brug for

Læs mere

Kære Ati, Snefnug daler blidt skispormønstre brydes brat hér lavinen bed.

Kære Ati, Snefnug daler blidt skispormønstre brydes brat hér lavinen bed. Kære Ati, Engang i slutningen af nittenfirserne sagde min bekendte, Jens Voertmann, pludselig disse ord: Snefnug daler blidt skispormønstre brydes brat hér lavinen bed. Det, han havde sagt var et japansk

Læs mere

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden Det Klingende Museum på besøg i musikkens verden gok gok kling klang Babuuuuu athjuuuu bum suse rumle pip pip dyt! mijauuuuu hurraaaa! ding dong Lydene i og omkring os plim plim klap klap risle bøvs! knirke

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til Forord Små historier, som jeg har hørt fra Serafim Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til mig i nattens stille timer og fortæller alle de historier, som jeg skriver. Det er ikke mine

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

INGEN HASTVÆRK! NO RUSH!

INGEN HASTVÆRK! NO RUSH! INGEN HASTVÆRK! NO RUSH! Keld Jensen Nr. 52, december 2018 No. 52, December 2018 Ingen hastværk! Vær nu helt ærlig! Hvornår har du sidst opholdt dig længere tid et sted i naturen? Uden hastværk. Uden unødvendig

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview

LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview CONTENTS 2 Danish 5 English # 8 COPYRIGHT 2019 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED. DANISH 1. SÅDAN

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

25.s.e.trinitatis Gudstjeneste i domkirken

25.s.e.trinitatis Gudstjeneste i domkirken 25.s.e.trinitatis Gudstjeneste i domkirken DDS 4 Giv mig, Gud, en salmetunge DDS 560 Det livets ord, vi bygger på DDS 353 Som aldrig så lang er nogen dag DDS 785 Tunge, mørke natteskyer Nadver: DDS 320

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord.

Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 23. AUGUST 2015 12. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 115,1-9; 2. Kor. 3,4-9; Mark. 7,31-37 Salmer: 736,392,388,348,401 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Maj-juni serien Episode 4

Maj-juni serien Episode 4 15-06-17 Maj-juni serien Episode 4 Velkommen til denne 4 og sidste episode af maj-juni serien hvor vi har arbejdet med hjertet og sjælen, med vores udtryk og finde vores balance i alle de forandringer

Læs mere

Håndbog: Lyrik-Poesi

Håndbog: Lyrik-Poesi Håndbog: Lyrik-Poesi Elevhåndbog til Poesi - lyrik Genren Genren er lyrik. Alle tekster tilhører en genre. Tekster med strofer, vers og rim er lyrik. Arten Arten er et digt Et digt kan være Salmer Folkeviser

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Sangen gavner sammenholdet

Sangen gavner sammenholdet Det har en stor virkning på os at synge sammen. Sangen gavner samtalen, samværet og sammenhængskraften. Den giver os lyst til at lytte og dermed styrker den demokratiet, mener højskoleforstander Ole Toftdahl.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Beskrivelse af forløb: I engelskundervisningens første år lægges vægten på det mundtlige arbejde. Eleverne skal gennem en legende, kreativ og fantasifuld tilgang opbygge ordforråd, kommunikative færdigheder

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere

Little Red Riding Hood topic box

Little Red Riding Hood topic box Little Red Riding Hood topic box Ideer til aktiviteter i 3.-5. klasse Materialesættet består af fire forskelige bøger samt fingerdukker til Little Red Riding Hood. Det er primært ulven, der er fokus på

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

CENTER FOR TRAUME- OG TORTUROVERLEVERE (CETT) PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

CENTER FOR TRAUME- OG TORTUROVERLEVERE (CETT) PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK PULJE FOR PERSONALEPOLITISKE PROJEKTER REGION SYDDANMARK SAMKLANG MUSISK SAMARBEJDE AFSLUTTENDE RAPPORT CENTER FOR TRAUME- OG TORTUROVERLEVERE (CETT) PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Indhold Projektets

Læs mere

DEN INTERNATIONALE LINJE PÅ FOURFELDTSKOLEN BOHR IN TER NA T IO NAL

DEN INTERNATIONALE LINJE PÅ FOURFELDTSKOLEN BOHR IN TER NA T IO NAL DEN INTERNATIONALE LINJE PÅ FOURFELDTSKOLEN BOHR IN TER NA T IO NAL DEN INTERNATIONALE LINJE #MAKETHEWORLDYOURPLAYGROUND Er du nysgerrig på verden og andre kulturer? Er du interesseret i at komme i kontakt

Læs mere

Engelsk A. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 20. august kl

Engelsk A. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 20. august kl Engelsk A Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx102-eng/a-20082010 Fredag den 20. august 2010 kl. 9.00-14.00 htx102-eng/a-20082010 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Ild & vand. Billeder og historier i musikken

Ild & vand. Billeder og historier i musikken Ild & vand Billeder og historier i musikken m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Musikken er et flyvende tæppe Du skal høre et symfoniorkester spille to musikværker. Det ene musikværk hedder Roms

Læs mere

1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik

1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik 1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik s. 18-39 og s. 4-20 Anslået tidsforbrug: 4-5 uger Eleven kan læse med fordobling Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne s. 4-6, 7, 9-10,

Læs mere

Byens træer. Bytræets Historie Livet i Bytræet Bytræet og Bymennesket

Byens træer. Bytræets Historie Livet i Bytræet Bytræet og Bymennesket Bytræets Historie Livet i Bytræet Bytræet og Bymennesket Udgivet af statens naturhistoriske Museum s tat e n s n at u r h i s t o r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Indhold Birgitte

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Ikke kun mennesket bygger veje

Ikke kun mennesket bygger veje Ikke kun mennesket bygger veje Stefan Jarnik Novelle 2 Stefan Jarnik, 2014 Alle rettigheder forbeholdes 3 Ikke kun mennesket bygger veje En gang for længe siden, flere århundreder tilbage i tiden, lå der

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

SÅDAN STØTTER DU DIT BARNS SPROGLIGE UDVIKLING

SÅDAN STØTTER DU DIT BARNS SPROGLIGE UDVIKLING SÅDAN STØTTER DU DIT BARNS SPROGLIGE UDVIKLING KÆRE FORÆLDER Det pædagogiske personale i dit barns dagtilbud er netop nu i gang med et kompetenceforløb med fokus på børns sproglige udvikling. I dette materiale

Læs mere

Undervisningsmateriale til

Undervisningsmateriale til Undervisningsmateriale til Handlingsreferat: Fantasi Fantasi er en dokumentarfilm om tvillingerne Molly og Smilla, der begge er infantil autister. Filmen følger pigerne fra de er 11 til de er 15 år, og

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Engelsk 5. klasse årsplan 2018/2019

Engelsk 5. klasse årsplan 2018/2019 Måned Uge nr. Forløb Antal lektioner Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder August 32 Back to School 9 33 Interkulturel kontakt 34 Samtale 35 It's Fashion 9 Skriftlig kommunikation Skrivning September

Læs mere

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse Intro Finde tekst Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg Tekstforståelse Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur Eleven kan få øje på sproglige træk sproglige, lydlige

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere