Kristne i Social- og Sundhedssektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristne i Social- og Sundhedssektoren"

Transkript

1 KriSoS Kristne i Social- og Sundhedssektoren 28. Årgang Februar 2021 Nr. 1 INDBYDELSE I DETTE BLAD TIL EN SPÆNDENDE DAG I APRIL OM BØN. SE MIDTERSIDERNE. TAG UD. BRUG. GIV VIDERE. INDBYD. I dette blad bl.a.: Konference 15. august: Eksistentiel og åndelig omsorg s. 3 Generalforsamling 25. juli s. 3 Fanget og fri, New Age s. 4-5 Liberia og tagpladerne s. 6-7 Glimt fra kommunalt regi s. 8 Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs. 20:21

2 Hvem er KriSoS? KriSoS er en dansk tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og kristen livsstil i social- og sundhedssektoren. KriSoS har som mål at styrke det kristne menneskesyn i social og sundhedssektoren at samle kristne inden for social og sundhedssektoren til at bede at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket gennem venskabsevangelisation og discipelskab at udvide Guds rige i social- og sundhedssektoren KriSoS er stiftet i KriSoS er medlem af HCFI (Healthcare Christian Fellowship International), som er repræsenteret i mere end 80 lande. I nogle lande varetager HCF fællesskaber en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber. KriSoS henter bl.a. inspiration i bedenetværk og i en årlig europæisk bedeuge. 1. onsdag hver måned ber man verden rundt i HCFI regi. Ressourcer i KriSoS Bøn 1. onsdag i hver måned på KriSoS facebook. Mulighed for at sende besked med bedeemner. Bedegrupper i Kjellerup, Frederikshavn, Odense og Jægerspris hver måned Bedetrioer Alle tre dele støttet op af månedlig bedestafet, hvor man får inspiration til bedeemner og et bibelvers. Kalebgruppe i Jægerspris Landsarrangementer: Konference, retrætedag, generalforsamling. Klistermærker med bedende hænder og teksten: Bøn gør en forskel. De kan sættes et synligt sted, så andre ved, at man er et bedende menneske, og så de kan tage kontakt ved behov for bøn. Kan købes hos Inger, se næstsidste side. Pjece: Fuldkommen fred. Den er med trøstende bibelvers til at give en, som har det svært. Kan bestilles hos Inga, se næstsidste side. Medlemsblad tre gange om året med artikler, indbydelser, hilsen fra landsformand o.a. Hjemmeside og facebookside. Saline - et kursus bl.a. i at kunne dele tro på en sensitiv og respektfuld måde, hvor man spørger om tilladelse til at dele. Silverline - inspiration til at være forbeder, efter man har sluttet sit arbejdsliv. Samarbejde med andre fællesskaber, der har bøn som målsætning. Bl.a. Bedehus.dk, HealingRooms. Ledersparring nordisk, europæisk og globalt. Deltagelse i Europæisk Prayerweek og verdenskonference. Candle of Compassion - et arbejde på Nordsjælland for nydanskere. Specielle bededage: 1) 1. maj. 2) SundhedsSektorSøndag (søndagen nærmest 18/10), hvor vi opfordrer kirker til i gudstjenesten at bede SSS-bønnen, som findes på krisos.dk - som en særlig støtte til Guds riges fremme i social- og sundhedssektoren. W W W. K R I S O S. D K Facebook: Søg krisos. Hvis det driller, så skriv i adresselinjen: facebook.dk/krisoskristneisocialogsundhedssektoren?fref=ts 2

3 Hjælp mig til at se på andre mennesker med dine øjne. Hjælp mig til at leve sammen med dem på en måde, så jeg ikke drejer deres opmærksomhed hen på mig selv, men bliver en anledning til, at de får øje på dig. V I D N E S B Y R D På et tidspunkt i foråret kom jeg ind i hendes hjem, og en dag havde hun et dagmarkors om halsen. Det havde jeg ikke set tidligere, og jeg spurgte hende så meget direkte, om det betød noget for hende. Ja, det gjorde det og hun fortalte mig, at hun havde været formand for menighedsrådet osv. osv. Jeg spurgte, om hun troede på Jesus, og det bekræftede hun, at hun gjorde. Så snakkede vi om livet og døden og bad sammen. Her hen på efteråret er hun blevet dårlig. Der er meget hjælp i hjemmet, men det betyder så også, at vi ses oftere og får tid til en lille snak. Hun vil så gerne høre om, hvad jeg har oplevet på mine rejser bl.a. som korttidsmissionær, og jeg fortæller gerne så vi kan komme lidt uden for de fire vægge. En dag havde hun noget at spørge mig om, sagde hun. Ok, fint. Om jeg ville tale til hendes begravelse? Og jo, det vil jeg gerne. Men ikke nok med det, dagen efter sagde hun til mig, at i aften ved det sene besøg ville hun gerne, hvis jeg ville synge en sang for hende. En sang, du holder meget af. Jeg sang for hende om Jesus. Hun greb efter min hånd og velsignede mig, græd og sagde: Du har ingen anelse om, hvor meget det har betydet for mig, det, du har gjort. Jeg har jo ikke gjort ret meget, men det er min overbevisning, at Jesus i mig har betjent hende, hver gang vi har talt sammen. Gud er god. Hun er ikke bange for at dø. Hun er parat, meeen ikke helt endnu. Der er endnu ting, jeg gerne vil opleve, siger hun. Min bøn er, at Gud tager hende hjem lige nøjagtig, når det er tiden og min private del af bønnen er, at det må være, inden sygdommen gør hende fuldstændig uden brug af stemmen. Anne GENERALFORSAMLING i KriSoS Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag 26/6 kl Efter generalforsamling oplæg ud fra HCFI/KriSoS årstema: Lav mig en helligdom. Frokost og kaffe undervejs. Sted: Valmuemarken 17, 5230 Odense S. Tilmelding senest 23/6 til Inger Ebbesen, mobil / Dagsorden iflg. vedtægterne. Vedtægterne kan findes på 3

4 Kære læser af KriSoS-bladet Velkommen til et nyt blad. Bladet denne gang indeholder her s. 3-4 vidnesbyrd fra livet i SoSu-praksis og fra livet som barn af Gud, kendt af Gud. Midtersiderne er en indbydelse til at tage ud og bruge eller give videre. Den kan også hentes til at printe eller sende til en ven fra forsiden af krisos.dk. I bladet er indbydelse til generalforsamling 2021 (hjertelig velkommen!), kalender og bagside-dryp. Side 9 og 10 giver bl.a. forskellige vinkler på årstemaet i KriSoS/HCFI: Lav mig en helligdom! God læselyst og venlig hilsen redaktøren 4 Livsvidne. Jeg tror, at det er det ord, som man bruger om venner, som har kendt én en stor del af livet. Dette, at de har været der i bølgedale og på bakketoppe og kender ens historie. De ultimative livsvidner er ens forældre. For fire år siden døde min far. Den 10. oktober 2020 døde min mor. Dem, som har været der hele mit liv. De har i den grad fulgt mig i bølgedale og på bakketoppe og kendte rigtigt meget af min historie. Få dage efter mors død, mindede Gud mig om, at han er mit ultraultimative livsvidne. Han var der også, da jeg blev født og før det. David siger i Salme 139, 13: Det var dig, der dannede mine nyrer, du flettede mig sammen i min mors liv. I modsætning til min mor og far og mine bedste venner incl. min mand, så kender Gud HELE min historie. Han har været hos mig også alle de steder i livet, som de ikke var med i. Han vil være hos mig altid. Han siger i Esajas 46, 4: Til I bliver gamle, er jeg den samme, til I bliver grå, bærer jeg på jer. Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer, bære på jer M i t l i v s v i d n e! og bringe jer i sikkerhed. Else Marie med sin mor (og datteren Christine) Selvom min mor nu er død, og jeg savner hende uendelig meget, så er jeg ikke ladt alene tilbage. Godt nok er vi søskende nu den ældste generation i vores familie. Men jeg har en far i Himlen, som har været fra evighed af. Jeg er en del af en historie, som rækker fra evighed og til evighed. Jeg mærker, at jeg er kendt og set og elsket og forstået ubetinget. Selv uden min mor. DU er kendt og set og elsket og forstået af Gud, din far i Himlen. Han har kendt dig altid og Han vil være der, også når du er eller bliver gammel og grå. Jeg håber, at du må finde trøst i dette - også i en tid med pandemiens afsavn af samvær med mange af dem, som kender din historie ud i kanterne. Kolleger kender noget, veninder kender noget, familie kender noget, venner i kirken noget. Gud kender hele dig, hele dit liv. Han går med og er dig nær. Han er dit livsvidne, og Han bærer dig. Læs evt. Salme 71, (eller hele salmen) som din bøn om Guds nærvær i dit liv. Else Marie Christensen

5 Formanden for KriSoS har ordet: Godt nyt år ønsker jeg os i KriSoS med tanker fra mit skrivebord! Årets motto i HCFI/KriSoS: Lav mig en helligdom! De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem! 2. Mosebog 25:8 En Helligdom. Guds nærvær i dit hjerte, dit liv, dit hjem, dit nabolag, din by, din kommune, din arbejdsplads. Det var ord, jeg tog til mig, da jeg sad ved mit arbejdsbord og deltog i Prayerweek KriSoS. En Helligdom, hvor Guds nærvær bor. Det ønsker jeg! Lad det blive vores bøn, både i lønkammeret og når vi beder sammen. Lad det blive vores kald for 2021, at lave Gud en Helligdom. Lad Bedeguiden inspirere. Bestil den, hvis du ikke har fået den på mail. Eller find den på forsiden af krisos.dk. Jeg fik i går et meget opmuntrende ord fra Bibelen: 2. Krønikebog 15:7. Fat mod, lad ikke hænderne synke, du skal få løn for din gerning. Hvilket herligt løfte. Videre i kapitel 20:17: Vi skal ikke kæmpe, men rejse os og blive stående, så svarer Gud! Det ord er også til dig, der er trofast i bøn og arbejde. En anden vinkel: På Island bliver et birketræ ca. 1½ m. En vits om Island lyder: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg farer vild i en skov? Svaret er: Rejs dig op! I 2. Samuel 23:11-12 fortælles om Shamma. Da filistrene kom, flygtede hans hær, og han blev ene mand stående i linsemarken og kæmpede, og Herren gav sejr. Vi må formode, at Israels hær flygtede, fordi de ikke kunne gemme sig i linsemarken (linseplanter er heller ikke ret høje). Shamma blev stående i den udsatte position. Han fik ved Guds hjælp sejren. Vi vil blive lønnet for at bede og at arbejde for Gud - også når vi står alene og udsat på vores mark. Bønnesvar: I Liberia blev det muligt at lægge 3 nye skoletage ved venners hjælp. Vi er dybt taknemlige for kr. 78 indbetalinger fra 42 personer har muliggjort den vigtige hjælp. Der er stadig brug for hjælp til forskelligt, bl.a. ris til narkomaner, når de kommer til kirken for rådgivning og forbøn. Tak for forbøn for dette outreach. Facebook: Projekt HOPE Liberia. Min nye bolig! Tak for forbøn for et nyt sted til mig at bo! Nu skal jeg flytte den 1. februar til et hus med skoven bag og fjorden foran. Det er svært med flytning, men jeg glæder mig til at være flyttet! Et sted til walk and talk og stilhed til at søge Guds nærvær. Lave en Helligdom! Jeg ringede til et hospital for at høre til en tidligere kollega, der var terminal. Mens personen, der svarede telefonen, gik til computeren for at finde telefonnummer til pårørende, fik jeg mulighed for at sige, at vi er en forening, der beder for frontarbejderne. Tak, sagde hun, det har vi brug for. Måske kan vi finde veje til at opmuntre, måske få mulighed for forbøn for eller med social- og sundhedspersonalet i denne tid. De har meget brug for det. Bøn gør en forskel! Guds fred og velsignelse i God arbejdslyst! Kærlig hilsen Inga 59

6 En hilsen fra nordisk koordinator i HCFI: Kære venner i Norden. Godt nyt år! Så skriver vi 2021, og vores nye år i HCF Europa begyndte med en dejlig Prayerweek/Bedeuge, afholdt virtuelt, da verden er lukket på grund af corona, og vi ikke kunne komme til Schweiz efter planen det kan måske så blive næste år! Årets bibelmotto er hentet fra 2. Mosebog 25:8 De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. De ord arbejdede vi med på Prayerweek og vil bruge hele dette nye år. Bede om Guds nærvær i vores eget liv i vores hjem familie og arbejde. I social- og sundhedssektoren i vore lande. Når vi har inviteret Jesus ind i vores liv, er Han der. Han lever i os. Vi bærer Ham ud i verden og ind på vores arbejdsplads. Giver det dig mod til at rette ryggen? Sidste år havde vi Bedeugen i Israel, og der indgik et besøg til Genesaret Sø, hvor det hele begyndte for snart 2000 år siden. Jesus kaldte på disciplene med et: Følg mig, og han gav dem missionsbefalingen, som HCF arbejder på. Johannes 20:21 Som faderen sendte mig, sender jeg jer. Gå med fred! Må Han i 2021 kalde dig med verset Johs. 20:21 kalde mig igen - til bøn, vidnesbyrd og tjenesten, at gøre mennesker til disciple, som Jesus i den store missionsbefaling i Matt. 18:19 opfordrer til. Det handler om at være kaldet! Det giver mening at være kaldet. Så er det ikke et arbejde, men en tjeneste, vi gør, når vi udfører det, der er vores job. Lønnet eller frivilligt. Lav mig en Helligdom, siger Gud, så vil jeg bo der. Atter ser jeg Guds løfte. Når Han siger gør, efterfølges det af et så. Lav mig (gør) et bederum på din arbejdsplads, så vil jeg bo der. Bøn gør en forskel. Måske er det i år muligt at gå til sin chef og sige: Vi vil gerne velsigne vores arbejdsplads i denne coronatid. Er det muligt at få et lokale stillet til rådighed (evt. kirkesalen på hospitalet) en time om måneden? Bøn gør en forskel og åbner døre! Guds fred og velsignelse Kærlig hilsen Inga Helver 10 6

7 Kalenderen: Første onsdag i måneden: 1) Bedegrupper i hele landet. 2) Virtuelt bedemøde kl. 17 på KriSoS facebookside, hvor alle med facebook kan se og lytte med og skrive bedeemner i kommentarfeltet. 24. april kl. 10 til 17: Inspirationsdag om bøn i Karlslunde Strandkirke. Taler Anne de Leyser fra retrætestedet Ffald-y-brennin i Wales. Se dette blads midtersider. Tilmelding senest 10. april. Pris 200 kr. 1. maj: 1. maj bededag - en dag til fokuseret bøn for social og sundhedssektoren. Bedebrev til dagen kan rekvireres fra 26. juni kl : Generalforsamling + undervisning: Lav mig en helligdom. Frokost og kaffe undervejs. Sted: Valmuemarken 17, 5260 Odense S. Tilmelding: 23/6 til mobil , august 2021: Landsmøde i norsk KFH (Kristen Forening for Helsepersonell) 17. oktober 2021: SundhedsSektorSøndag. Læs på krisos.dk under Det sker maj 2022: Himmelske Dage i Roskilde Navne i KriSoS Ledergruppen Formand: Inga Helver Vænget 9, 3630 Jægerspris, mobil , Kasserer: Inger Ebbesen, Valmuemarken 17, 5260 Odense S, mobil , Menigt medlem: Kai Rasmussen Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf , Menigt medlem: Else Marie Christensen Dankvart Dreyers Vej 36, 5230 Odense M, mobil , Øvrige Nordisk Salinekoordinator: Anne Marit Dugstad, Norge, Dansk og nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktperson for Norden: Inga Helver, Webmaster, redaktør: Else Marie Christensen, mobil , Bladdistribution: Inger Ebbesen, mobil , Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling Forside: Billede af programbladet, som er midtersider i dette blad. 11 7

8 Flere mennesker har daglig kontakt til social og sundhedssektoren end til kirkerne Sagt af Francis Grim, stifter af Healthcare Christian Fellowship International (HCFI), som KriSoS er medlem af. W W W. K R I S O S. D K KRISOS HAR BRUG FOR DIN STØTTE Du kan støtte KriSoS med forbøn, respons, medlemskab og gaver Vi har brug for forbedere for at gå Guds veje med KriSoS. Vi har brug for dig som medlem. Du støtter et bedefællesskab i social og sundhedssektoren, og du kan tage del i det, se mere s. 2. Gennem bladet kan du blive informeret og inspireret i dit liv og tjeneste. Giv gerne et medlemskab i gave til en kristen, der har/kan få omsorg for sektoren og/eller arbejder i sektoren. At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150 om året. Du kan melde dig ind via eller ved at indbetale 150 kr. på bankkonto eller giro +01, Skriv, at det er en indmeldelse, samt navn og adresse. Tak for respons på KriSoS tjeneste og din hverdag som forbeder. Tak for hver en gave, vi måtte modtage. Gaver er fradragsberettiget, hvis de gives via Missionsfonden: Bankkonto eller giro +01, Man skal mærke indbetalingen KriSoS samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR. In At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og ga det kristne menneskesyn i social og sundhedssektoren Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 21. juni Stof til næste blad bedes tilsendt senest 24. maj OBS - det er tilladt at kopiere fra dette blad. Man kan også bestille ekstra blade hos Inger Ebbesen til uddeling eller få bladet på mail hos Inga Helver til at sende videre. Se kontaktinfo på forrige side. At dele tro & liv og leve autensk som kristen på sit arbejde

Kristne i Social og Sundhedssektoren. 26. Årgang Juni 2019 Nr. 2. Tema: Formidling af bøn, tro og glæde Om sangen herunder: Læs s.

Kristne i Social og Sundhedssektoren. 26. Årgang Juni 2019 Nr. 2. Tema: Formidling af bøn, tro og glæde Om sangen herunder: Læs s. KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 26. Årgang Juni 2019 Nr. 2 Tema: Formidling af bøn, tro og glæde Om sangen herunder: Læs s. 8 Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs. 20:21 Hvem er KriSoS?

Læs mere

KriSoS. 25. Årgang Oktober 2018 Nr. 3. Kristne i Social og Sundhedssektoren. Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs. 20:21

KriSoS. 25. Årgang Oktober 2018 Nr. 3. Kristne i Social og Sundhedssektoren. Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs. 20:21 KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 25. Årgang Oktober 2018 Nr. 3 TEMA: GØR EN FORSKEL Bøn for sektoren s. 4 og 5 Bibelsk sjælesorg s. 6 Hvad ville Jesus gøre s. 7 Mindeord Jeff Days: s. 9 INDBYDELSER

Læs mere

Kristne i Social og Sundhedssektoren

Kristne i Social og Sundhedssektoren KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 25. Årgang Juni/juli 2018 Nr. 2 Om retræte + indbydelse s.5 Indbydelse til konference s. 6-7 Viden om og vejledning til sundhedsmeditation - til dine patienter/brugere

Læs mere

Kristne i Social og Sundhedssektoren. Synes dit arbejde som en dråbe i havet så lad det være din dråbe!

Kristne i Social og Sundhedssektoren. Synes dit arbejde som en dråbe i havet så lad det være din dråbe! KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 22. Årgang September 2015 Nr. 3 Synes dit arbejde som en dråbe i havet så lad det være din dråbe! Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs. 20:21 KriSoS

Læs mere

KriSoS. Kristne i Social og Sundhedssektoren. Som faderen har sendt mig, sender jeg jer

KriSoS. Kristne i Social og Sundhedssektoren. Som faderen har sendt mig, sender jeg jer KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 26. Årgang 3+11 4 5 6-7 8-11 12-13 14 Februar 2019 Nr. 1 Generalforsamling Retrætedag, indbydelse Bøn gør en forskel I og ud af fængslet Bedeuge i Ukraine Formand

Læs mere

KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren

KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren Flere mennesker har daglig kontakt til Social og Sundhedssektoren end til kirkerne. Sagt af Francis Grim, stifter af HCFI, Healthcare Christian Fellowship International, som KriSoS er medlem af. W W W.

Læs mere

KriSoS. Forårskonference 20. til 22. marts 2009. KriSoS-Basen Syrenvej 11 7200 Grindsted. Sted: Vor Frelser Kirke, Ejbygade 24 5220 Odense SØ.

KriSoS. Forårskonference 20. til 22. marts 2009. KriSoS-Basen Syrenvej 11 7200 Grindsted. Sted: Vor Frelser Kirke, Ejbygade 24 5220 Odense SØ. Afsender KriSoS-Basen Evt.: Returneres ved varig adresseændring KriSoS Alle henvendelser kan rettes til: KriSoS-Basen Tlf.: 75 32 18 57 E-mail: krisos@krisos.dk www.krisos.dk Giro 1-620-4641 Kristne i

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

KriSoS. Manilamærker konference i Frederikshavn fredag den 30. september - søndag den 2. oktober. KriSoS-Basen Jervelundhaven 23 5220 Odense SØ

KriSoS. Manilamærker konference i Frederikshavn fredag den 30. september - søndag den 2. oktober. KriSoS-Basen Jervelundhaven 23 5220 Odense SØ Afsender KriSoS-Basen Evt.: Returneres ved varig adresseændring KriSoS Alle henvendelser kan rettes til: KriSoS-Basen tlf.: 66 12 20 32 E-mail: krisos@krisos.dk Kristne i Social og Sundhedssektoren 18.

Læs mere

KriSoS. KriSoS-Basen Jervelundhaven 23 5220 Odense SØ

KriSoS. KriSoS-Basen Jervelundhaven 23 5220 Odense SØ Afsender KriSoS-Basen Evt.: Returneres ved varig adresseændring KriSoS Alle henvendelser kan rettes til: KriSoS-Basen tlf.: 66 12 20 32 E-mail: krisos@krisos.dk Kristne i Social og Sundhedssektoren 20.

Læs mere

Kristne i Social og Sundhedssektoren. Guds menighed er jordens største under. De kommer fra øst og vest og er her i et udsnit fra konferencen i Wales.

Kristne i Social og Sundhedssektoren. Guds menighed er jordens største under. De kommer fra øst og vest og er her i et udsnit fra konferencen i Wales. KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 22. Årgang December 2015 Nr. 4 Guds menighed er jordens største under. De kommer fra øst og vest og er her i et udsnit fra konferencen i Wales. Tak for 2015

Læs mere

KriSoS. KriSoS-Basen Jervelundhaven Odense SØ. Indhold: Ingers side - Referat fra konferencen og kirkedagene - Næste skridt - Hvad er KriSoS

KriSoS. KriSoS-Basen Jervelundhaven Odense SØ. Indhold: Ingers side - Referat fra konferencen og kirkedagene - Næste skridt - Hvad er KriSoS Afsender KriSoS-Basen Evt.: Returneres ved varig adresseændring KriSoS Alle henvendelser kan rettes til: KriSoS-Basen tlf.: 66 12 20 32 E-mail: krisos@krisos.dk Kristne i Social og Sundhedssektoren 20.

Læs mere

Kristne i Social og Sundhedssektoren

Kristne i Social og Sundhedssektoren KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 25. Årgang Juni/juli 2018 Nr. 2 Om retræte + indbydelse s.5 Indbydelse til konference s. 6-7 Viden om og vejledning til sundhedsmeditation - til dine patienter/brugere

Læs mere

KriSoS. Kristne i Social og Sundhedssektoren. Som faderen har sendt mig, sender jeg jer. Deltagerne i europæisk Prayerweek i Sverige i uge 2, 2014

KriSoS. Kristne i Social og Sundhedssektoren. Som faderen har sendt mig, sender jeg jer. Deltagerne i europæisk Prayerweek i Sverige i uge 2, 2014 KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 21. Årgang Marts 2014 Nr. 1 Deltagerne i europæisk Prayerweek i Sverige i uge 2, 2014 Som faderen har sendt mig, sender jeg jer KriSoS Kristne i Social- og Sundhedssektoren

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

KriSoS. Gud, velsign jorden under mine fødder og stien vi går på. Bring velsignelse, Gud til de mennesker, jeg møder.

KriSoS. Gud, velsign jorden under mine fødder og stien vi går på. Bring velsignelse, Gud til de mennesker, jeg møder. Afsender KriSoS-Basen Evt.: Returneres ved varig adresseændring KriSoS 12 Alle henvendelser kan rettes til: KriSoS-Basen tlf.: 66 12 20 32 E-mail: krisos@krisos.dk www.krisos.dk Bank 1551-16204641 eller

Læs mere

Vi kan stadig nyde det sidste af sommeren

Vi kan stadig nyde det sidste af sommeren Vi kan stadig nyde det sidste af sommeren Godt Nyt Vi er så heldige, at vi får besøg at Kathryne Kirke. Hun synger profetisk, og det er noget du endelig ikke må gå glip af. Det er en velsignelse at lytte

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Best Friends Forever! -6

Best Friends Forever! -6 Best Friends Forever! -6 Jeg lever med Jesus for altid. Mål: Vi fortæller børnene, at vi har fået evigt liv med Jesus, vores bedste ven. Det bliver ufattelig stort og fantastisk at være Guds venner i Himlen

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

KriSoS. 21. Årgang Juni 2014 Nr. 2. Kristne i Social og Sundhedssektoren. Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs.

KriSoS. 21. Årgang Juni 2014 Nr. 2. Kristne i Social og Sundhedssektoren. Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs. KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 21. Årgang Juni 2014 Nr. 2 Turbillede fra båden til Robben Island, hvor Nelson Mandela har siddet fængslet. Med på turen er de danske og de svenske deltagere.

Læs mere

fra Roskilde Frikirke

fra Roskilde Frikirke fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk Sommeren er på vej - med et væld af livsbekræftende farver Lørdag den 14. april er der bryllup i kirken. Vielse kl. 14:30. Reception kl 15:30. Alle

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Jeg kender Jesus -3. Jesus kan alt

Jeg kender Jesus -3. Jesus kan alt Jeg kender Jesus -3 Jesus kan alt Mål: Målet er, at børnene ved, at Jesus kan alt. Jesus er Herre over enhver situation og kan gribe ind i enhver situation. Der er ikke noget, der er håbløst, når Jesus

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 04-06-2017. Tekst. Johs. 14, 22-31. Kærlighed til Kristi ord. Pinsedag har sin egen tone, glædens musik, som løfter og gør glad. Vore salmedigtere har fundet denne tone, givet den ord som

Læs mere

KriSoS. KriSoS-Basen Jervelundhaven 23 5220 Odense SØ. Indhold: Ingers side - næste skridt - Det nye år ref. fra Manilamærker - indbydelse o.a.

KriSoS. KriSoS-Basen Jervelundhaven 23 5220 Odense SØ. Indhold: Ingers side - næste skridt - Det nye år ref. fra Manilamærker - indbydelse o.a. Afsender KriSoS-Basen Evt.: Returneres ved varig adresseændring KriSoS Alle henvendelser kan rettes til: KriSoS-Basen tlf.: 66 12 20 32 E-mail: krisos@krisos.dk Kristne i Social og Sundhedssektoren 19.

Læs mere

Jeg vil ligne Jesus - 3

Jeg vil ligne Jesus - 3 Jeg vil ligne Jesus -3 Jeg vil leve som Jesus. Mål: Børn forstår, at vi, i vores hverdag, kan ligne Jesus ved den måde, vi er på. Vi kan ligne ham med alt det, vi er og gør. Tekst: Apostlene lever som

Læs mere

Luk op for Jesus -5. Jesus ønsker, at du er parat.

Luk op for Jesus -5. Jesus ønsker, at du er parat. Luk op for Jesus -5 Jesus ønsker, at du er parat. Mål: Lær børnene, at Jesus har gjort alt klar til, at vi kan leve et evigt liv med ham Han ønsker, at vi er med til denne store fest. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

KriSoS. 25. Årgang Februar 2018 Nr. 1. Kristne i Social og Sundhedssektoren W W W. K R I S O S. D K

KriSoS. 25. Årgang Februar 2018 Nr. 1. Kristne i Social og Sundhedssektoren W W W. K R I S O S. D K Flere mennesker har daglig kontakt til Social og Sundhedssektoren end til kirkerne. Sagt af Francis Grim, stifter af HCFI, Healthcare Christian Fellowship International, som KriSoS er medlem af. W W W.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

2.s.i fasten. A Matt 156,21-28 Salmer: Kvinde, din tro er stor, siger Jesus til den kanaanæiske kvinde.

2.s.i fasten. A Matt 156,21-28 Salmer: Kvinde, din tro er stor, siger Jesus til den kanaanæiske kvinde. 2.s.i fasten. A. 2019 Matt 156,21-28 Salmer: 753-410-128 582-25-6 Kvinde, din tro er stor, siger Jesus til den kanaanæiske kvinde. Men hvad mener Jesus med det? Jo, han kender hjerterne, kan man sige,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

KriSoS. 25. Årgang Februar 2018 Nr. 1. Kristne i Social og Sundhedssektoren. Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs. 20:21 40 ÅRS JUBILÆUM

KriSoS. 25. Årgang Februar 2018 Nr. 1. Kristne i Social og Sundhedssektoren. Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs. 20:21 40 ÅRS JUBILÆUM KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 25. Årgang Februar 2018 Nr. 1 40 ÅRS JUBILÆUM Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs. 20:21 Find KriSoS på facebook, søgeord krisos. Hvis det driller,

Læs mere

KriSoS. Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

KriSoS. Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Afsender KriSoS-Basen Evt.: Returneres ved varig adresseændring KriSoS Alle henvendelser kan rettes til: KriSoS-Basen tlf.: 66 12 20 32 Kristne i Social og Sundhedssektoren 20. Årgang September 2013 Nr.

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Kristne i Social og Sundhedssektoren. Prayerweek i Serbien januar 2015

Kristne i Social og Sundhedssektoren. Prayerweek i Serbien januar 2015 KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 22. Årgang marts 2015 Nr. 1 Prayerweek i Serbien januar 2015 Gruppebillede taget med Donau bagved. 30 deltagere var samlet fra Europa til bøn for Sundhed i deres

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

3.s.e.påske 17. april 2016.

3.s.e.påske 17. april 2016. 3.s.e.påske 17. april 2016. Joh 14,1-11: Jesus er vejen, sandheden og livet. Der var engang, hvor verden bevægede sig langsomt fremad. Man havde ikke biler eller andre motorkøretøjer eller tog for den

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Kristne i Social og Sundhedssektoren

Kristne i Social og Sundhedssektoren KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 21. Årgang september 2014 Nr. 3 Et udsnit af deltagerne ved KriSoS 20 års dag i Kjellerup 24. maj. En god og givende dag med fin undervisning af Britta Eckhardt.

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Hvem ka - Gud ka 2. Tro på Jesus.

Hvem ka - Gud ka 2. Tro på Jesus. Tro på Jesus. Mål: Undervisningen opmuntrer børnene til, at vi kan blive ved med at tro på Gud, selvom omstændigheder vil få os til at give op. Ingenting er håbløst, når vi holder fast i troen på Gud.

Læs mere

KriSoS. KriSoS-Basen Jervelundhaven 23 5220 Odense SØ. Tak for år 2011, hvor vi har bedt 24/7. - fejret Diamantjubilæum i Manila.

KriSoS. KriSoS-Basen Jervelundhaven 23 5220 Odense SØ. Tak for år 2011, hvor vi har bedt 24/7. - fejret Diamantjubilæum i Manila. Afsender KriSoS-Basen Evt.: Returneres ved varig adresseændring Alle henvendelser kan rettes til: KriSoS-Basen tlf.: 66 12 20 32 E-mail: krisos@krisos.dk KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 18.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl

RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl 1 RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl. 16.00 Emne: Kærlighed Præludium: Aldrig går du fra mig Indgangsbøn - FS3 105: Jeg undres over hans kærlighed hilse på hinanden (med musik fra klaver (+ band))

Læs mere

Best Friends Forever! -2

Best Friends Forever! -2 Best Friends Forever! -2 Jeg står ved Jesus kors. Mål: Vi fortæller børnene, at vi kan være bedste venner med Jesus. For at kunne være bedste venner, må vi også være villige til at stå ved Jesus kors ligesom

Læs mere

Halleluja, mere af dig -4

Halleluja, mere af dig -4 Halleluja, mere af dig -4 Mere af Guds kraft Mål: At give børn en længsel efter at blive fyldt med (mere af) Guds kraft. Tekst: 2. Kongebog 4, 18 37 (Elisa vækker en dreng op fra de døde). Visualisering:

Læs mere

Jeg kender Jesus -1. Jesus kender mig

Jeg kender Jesus -1. Jesus kender mig Jeg kender Jesus -1 Jesus kender mig Mål: Børnene får at vide, at Jesus kender og elsker dem, uanset hvem de er, og han ved hvad de laver. Tekst: Mark. 2, 13-17 (Levi kaldes til discipel). Visualisering:

Læs mere

Gud har en plan -2. Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid!

Gud har en plan -2. Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid! Gud har en plan -2 Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 2: At give mennesker en fantastisk fremtid. Alt det, som Gud har beredt for os, går ud over vores fatteevne

Læs mere

KriSoS. 23. Årgang Juni 2016 Nr. 2. Kristne i Social og Sundhedssektoren. Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs. 20:21

KriSoS. 23. Årgang Juni 2016 Nr. 2. Kristne i Social og Sundhedssektoren. Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs. 20:21 KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 23. Årgang Juni 2016 Nr. 2 Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs. 20:21 Find KriSoS på facebook, søgeord krisos. Hvis det driller, så skriv i adresselinjen:

Læs mere

fra Roskilde Frikirke Side 2

fra Roskilde Frikirke Side 2 Godt Nyt Eva og Daniels datter Freja skal ungdomsvelsignes søndag den 26. maj under gudstjenesten. Lad os som menighed stå sammen og være med til at velsignelse hende! Igen i år bliver vi en flok, der

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Det lover jeg dig -3

Det lover jeg dig -3 Det lover jeg dig -3 Søg det, som Gud lover. Mål: Børnene forstår, at Gud belønner dem, der søger ham. Gud har lovet, at de, der søger og bliver ved med at søge, også vil finde. Opmuntr børnene til at

Læs mere

Halleluja, mere af dig -3

Halleluja, mere af dig -3 Halleluja, mere af dig -3 Mere kærlighed Mål: At give børn en større længsel efter at blive fyldt med kærlighed fra Gud. Tekst: 2. Kongebog 4, 8 17 (Elisa giver en særlig gave). Visualisering: F.eks. slikposer

Læs mere

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Nu er efteråret kommet, man mærker det i luften. Vinden er blevet køligere, og jorden lugter fugtigt. I vores kolonihave skal jeg klippe hæk inden 1. oktober. I år

Læs mere

Best Friends Forever! -3

Best Friends Forever! -3 Best Friends Forever! -3 Jeg står ved den åbne grav. Mål: Vi fejrer med børnene, at Jesus lever! Vi kan være bedste venner for altid! Sikken en fest! Tekst: Jesus genopstår (Joh. 20, 1-10 + 19-23). Visualisering:

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris I Jesus fodspor -2 Jesus betaler en pris Mål: At børnene ønsker at følge Jesus, også når det betyder, at det koster noget. Tekst: Mat. 8, 18-22. (Jesus underviser dem, der vil følge ham). Visualisering:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

fra Roskilde Frikirke

fra Roskilde Frikirke fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk En fantastisk sommer er slut, og vi er på vej ind i vinteren. Men ikke uden at se med forventning på, hvad Gud vil! Søndag den 9. december har vi

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Grindsted Kirke 8. januar 2017 kl

Grindsted Kirke 8. januar 2017 kl 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. januar 2017 kl. 14.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Joh 9. Grindsted Kirke 8. januar 2017 kl. 14.00 Emne: Hvad tror du selv? Præludium: Aldrig går

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

for Roskilde Frikirke

for Roskilde Frikirke Godt Nyt for Roskilde Frikirke I efteråret har vi i ledergruppen arbejdet med vision og retningslinjer for kirken. Dette har vi fundet naturligt, da vi har fået nye mennesker i vores fællesskab. Vi har

Læs mere

fra Roskilde Frikirke

fra Roskilde Frikirke fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk Mens dette blad skrives, er renoveringen af kirkebygningen så godt som færdig. Enkelte huller skal lappes hist og her, og et par vinduer mangler

Læs mere

KriSoS. Kristne i Social og Sundhedssektoren. Hallgrimskirken i Reykjavik på Island

KriSoS. Kristne i Social og Sundhedssektoren. Hallgrimskirken i Reykjavik på Island KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 21. Årgang december 2014 Nr. 4 Glædelig jul Godt nytår og tak for 2014 Hallgrimskirken i Reykjavik på Island Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs.

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Luk op for Jesus -3. Jesus ønsker, at du kommer med til fest.

Luk op for Jesus -3. Jesus ønsker, at du kommer med til fest. Luk op for Jesus -3 Jesus ønsker, at du kommer med til fest. Mål: Lær børnene, at Jesus har gjort alt klar til, at vi kan leve et evigt liv med ham. Det bliver en fest, og Jesus ønsker, at hvert eneste

Læs mere

Herre Jesus Kristus. TAK, at du gør dig til ét med os, så vi kan se Guds herlighed. AMEN

Herre Jesus Kristus. TAK, at du gør dig til ét med os, så vi kan se Guds herlighed. AMEN 6. søndag efter påske 2014, Hurup og Gettrup Johs. 17, 20-26 Herre Jesus Kristus. TAK, at du gør dig til ét med os, så vi kan se Guds herlighed. AMEN De fire evangelier har hver deres særlige kendetegn.

Læs mere

I brevet til Korintherne siger Paulus følgende om kærligheden:

I brevet til Korintherne siger Paulus følgende om kærligheden: Prædiken i The Gospel Fellowship søndag 17 juni 2018 For snart tre måneder siden døde vores præst og min nærmeste ven Peter. Selvom tiden går, og hverdagen stille og roligt vender tilbage, er mit og mange

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig!

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Gud har en plan -4 Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 4: At Gud vil bruge dem. Gud har skabt mennesker, fordi han ønsker et samarbejde med dem. Han har givet jorden til mennesker,

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vær ikke bange Tillæg til serien Det lover jeg dig ; om forfølgelse Mål: Børn hører, hvordan andre børn i verden lider pga. deres tro på Jesus. De opmuntres til ikke at være bange og ikke at give op, selvom

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus.

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus. Jeg vil se Jesus -1 Johannes Døberen ser Jesus. Mål: Vi vil skabe forventning i børnene. Forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Gennem undervisningen vil

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere