INDLÆGSSEDDEL:INFORMATION TIL BRUGEREN ASSIEME TURBOHALER Inhalationspulver 160/4,5 mikrogram/dosis Budesonid/formoterol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLÆGSSEDDEL:INFORMATION TIL BRUGEREN ASSIEME TURBOHALER Inhalationspulver 160/4,5 mikrogram/dosis Budesonid/formoterol"

Transkript

1 INDLÆGSSEDDEL:INFORMATION TIL BRUGEREN ASSIEME TURBOHALER Inhalationspulver 160/4,5 mikrogram/dosis Budesonid/formoterol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Assieme Turbohaler til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på Oversigt over indlægssedlen: 1. Virkning og anvendelse. 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Assieme Turbohaler. 3. Sådan skal du bruge Assieme Turbohaler. 4. Bivirkninger. 5. Opbevaring. 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 1. Virkning og anvendelse Assieme Turbohaler er en pulverinhalator, der bliver aktiveret af indåndingen, dvs. at lægemidlet følger med luften ned i lungerne, når du inhalerer. Assieme Turbohaler indeholder 2 virksomme stoffer. Det ene er et binyrebarkhormon, der hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene; det andet udvider bronkierne, afslapper musklerne i luftvejene og ophæver forsnævring i bronkierne. Luften kan lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Du kan bruge Assieme Turbohaler til behandling af astma, når det er hensigtsmæssigt at behandle med en kombination af binyrebarkhormon (budesonid) og langtidsvirkende anfaldsmedicin (formoterol). Du kan også bruge Assieme Turbohaler til behandling af symptomer ved rygerlunger/kol (alvorlig kronisk lungesygdom). Lægen kan have givet dig Assieme Turbohaler for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Assieme Turbohaler Brug ikke Assieme Turbohaler hvis du er overfølsom over for budesonid, formoterol eller lactose. Advarsler og forsigtighedsregler Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Assieme Turbohaler hvis du tidligere har haft problemer ved behandling med binyrebarkhormon. Tal med lægen. hvis dine symptomer på astma eller sygdommen forværres, efter du er startet behandling med Assieme Turbohaler, må du ikke stoppe med at bruge Assieme Turbohaler. Tal med lægen. hvis behandlingen ikke længere virker, og det er nødvendigt at sætte dosis op, eller dit forbrug af anfaldsmedicin stiger, betyder det, at din astma eller KOL er forværret. Kontakt lægen, du skal måske have ændret din behandling. Ved en pludselig og tiltagende forværring af astma eller KOL, skal du kontakte lægen hurtigst muligt, da det kan være alvorligt. Du skal stadig bruge din hurtigvirkende bronkieudvidende medicin til akutte anfald. Her kan du ikke bruge Assieme Turbohaler. Hav derfor altid den hurtigvirkende medicin på dig. Start ikke behandlingen med Assieme Turbohaler i en periode, hvor din astma er i forværring. Der kan i sjældne tilfælde optræde akut åndenød lige efter inhalationen. Kontakt lægen, det er måske nødvendigt at ændre behandlingen. Skyl munden med vand og spyt ud efter hver inhalation for at mindske risikoen for at få svamp i munden. Hvis du eller dit barn tager Assieme Turbohaler i høje doser i længere tid, er det nødvendigt med kontrol hos lægen for at undgå alvorlige bivirkninger. Hvis du er i risikogruppe for udvikling af osteoporose, og du tager høje doser gennem en længere periode. Tal med lægen. Det er vigtigt, at du husker at bruge Assieme Turbohaler dagligt, også når du ikke har symptomer. Hvis du skal afbryde behandlingen, skal du nedtrappe dosis gradvist og ikke stoppe pludseligt. Tal med lægen. Du bør altid have din anfaldsmedicin på dig. Tal med lægen, inden du bruger Assieme Turbohaler hvis du: - er i behandling for alvorlige hjerterytmeforstyrrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (forlænget QTc-interval), stærk forhøjet blodtryk, uregelmæssig puls eller andre hjertesygdomme. - har for højt stofskifte. - har sukkersyge. Du bør få kontrolleret blodsukker og blodtryk regelmæssigt. - har svaghed og nedsat kraft i musklerne pga for lavt kalium i blodet. Blodet skal kontrolleres regelmæssigt. Kalium i blodet kan blive for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin eller astmamedicin med theophyllin eller lignende stoffer. - har eller har haft lungetuberkulose, har svampe eller virusinfektioner i luftvejene. - har en svær astma, der kræver høje doser af Assieme Turbohaler. - tager binyrebarkhormoner som tabletter eller tidligere har taget det.

2 - hvis du har en binyrebarksvulst, der medfører forhøjet blodtryk (fæokromocytom). Tal med lægen. Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Assieme Turbohaler. TUE skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer. Brug af anden medicin sammen med Assieme Turbohaler Tal med din læge, hvis du får medicin mod: Svampeinfektioner (itrakonazol). HIV virusinfektion (ritonavir) For højt blodtryk eller hjertesvigt (visse betablokkere). Grøn stær (visse øjendråber). Forstyrrelser i hjerterytmen (chinidin, disopyramid, procainamid, digitalis). Angst eller sindssygdom (visse typer medicin, spørg lægen). Allergi (visse antihistaminer). Depression (MAO-hæmmere og tricykliske antidepressive midler). Parkinsons sygdom (levodopa). For højt stofskifte (levothyroxin). Brystspænding ved amning (oxytocin). Du skal også fortælle, at du bruger Assieme Turbohaler, hvis du skal have oxytocin til igangsættelse af fødslen. Hvis du samtidig får anden bronkieudvidende lungemedicin med langtidsvirkning, kan det have en øget effekt. Husk at fortælle lægen, at du bruger Assieme Turbohaler, hvis du skal i narkose. Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Brug af Assieme Turbohaler sammen med mad og drikke og alkohol Du kan bruge Assieme Turbohaler sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt. Hvis du drikker alkohol kan hjertets følsomhed blive større for det ene af de to virksomme stoffer i Assieme Turbohaler (formoterol). Det er vigtigt, at du husker at skylle munden efter hver inhalation. Graviditet, amning og frugtbarhed Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Graviditet: Du må kun bruge Assieme Turbohaler efter lægens anvisning. Amning: Hvis du ammer, må du kun bruge Assieme Turbohaler efter lægens anvisning. Trafik- og arbejdssikkerhed Assieme Turbohaler påvirker ikke, eller kun i ubetydelig grad, arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Assieme Turbohaler Dette lægemiddel indeholder lactose. Hver inhalation indeholder mindre end 1 mg lactose. Hjælpestoffet lactose indeholder små mængder mælkeproteiner, som kan forårsage allergiske reaktioner. Denne mængde giver normalt ikke problemer hos personer, der ikke kan tåle lactose, men tal med lægen. 3. Sådan skal du bruge Assieme Turbohaler Assieme Turbohaler bør ikke bruges, hvis det er første gang du skal behandles for astma. Den sædvanlige dosis er Astma - vedligeholdelsesbehandling: Voksne og unge (fra 18 år): 1-2 inhalationer to gange dagligt. Nogle kan have brug for op til højst 4 inhalationer to gange dagligt. Hertil suppleres med en lungeudvidende medicin, efter behov. Brug til unge (12-17 år): 1-2 inhalationer to gange dagligt. Når astmaen er under kontrol med inhalation 2 gange daglig, kan du i samråd med lægen måske justere dosis til kun 1 inhalation om dagen. Hvis dit behov for en separat hurtigvirkende bronkieudvidende medicin til anfaldsbrug stiger, skal du kontakte din læge for en evt. revurdering af behandlingen. Brug til børn (6-11 år): Brug lavere styrke. Brug til børn (under 6 år): Assieme Turbohaler bør ikke anvendes til børn under 6 år.

3 Astma - Vedligeholdelses- og behovsbehandling: Assieme Turbohaler tages regelmæssigt som vedligeholdelsesbehandling og efter behov ved symptomer. Voksne (fra 18 år): 2 inhalationer dagligt, enten 1 inhalation morgen og aften eller 2 inhalationer morgen eller aften. Ved symptomer tages yderligere 1 inhalation efter behov. Hvis der stadig er symptomer efter få minutter, skal der tages yderligere 1 inhalation. Der bør ikke tages mere end 6 inhalationer på én gang. Der er normalt ikke behov for mere end 8 inhalationer dagligt, dog kan op til 12 inhalationer dagligt anvendes i en begrænset periode. Hvis du tager mere end 8 inhalationer dagligt, skal du kontakte din læge for en evt. revurdering af behandlingen. Brug til børn og unge (under 18 år): Assieme Turbohaler anbefales ikke til børn og unge. Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL): Voksne: 2 inhalationer to gange dagligt. Ældre: Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Nedsat nyre -og leverfunktion: Det kan måske være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. Brugsanvisning Du skal bruge Assieme Turbohaler hver dag, også på dage uden symptomer for at opnå forebyggelse af astma. Pulverinhalatoren bliver aktiveret af indåndingen. Medicinen følger med luften ned i lungerne, når du trækker vejret gennem mundstykket på inhalatoren. Det er ikke sikkert, at du kan smage eller mærke medicinen. Det er en meget lille mængde, der bliver indåndet. Det er vigtigt: At du læser denne information omhyggeligt. At du får en god instruktion i brug af din Turbohaler. At du trækker vejret dybt gennem mundstykket for at sikre, at en optimal dosis når lungerne. At du aldrig puster ud gennem mundstykket. At du skruer beskyttelseshætten på igen efter anvendelse. At du skyller munden med vand efter inhalation, så risiko for svamp i mund og svælg bliver mindre.. 1. Bryd forseglingen omkring bundstykket og beskyttelshætten ved de røde pile. Skru beskyttelseshætten af. 2. Hold Assieme Turbohaler lodret og drej det røde bundstykke én gangfrem og tilbage, til der lyder et klik. Det er underordnet, om du drejer til højre eller venstre først, bare der har lydt et klik. 3. Pust ud, men ikke gennem mundstykket i Assieme Turbohaler.

4 3. Pust ud, men ikke gennem mundstykket i Assieme Turbohaler. 4. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne og luk læberne omkring det. Tag en dyb og kraftig indånding. 5. Tag Assieme Turbohaler fra munden og ånd langsomt ud. 6. Skal du have endnu en dosis, skal du gentage punkt 2-5. Skru beskyttelseshætten på efter brug. 7. Skyl altid munden grundigt med vand efter hver inhalation og spyt vandet ud igen. Du kan evt. foretage inhalationen lige før tandbørstning. Inhalationspulveret er meget følsomt over for fugt, lad derfor være med at ånde ud i Turbohaler en. Rengør mundstykket udvendigt 2-3 gange om ugen med en tør klud. Assieme Turbohaler afgiver ved korrekt brug altid én dosis. Selvom du drejer bundstykket flere gange, er der kun én dosis klar. Du får ikke for meget Assieme Turbohaler. Dosisindikatoren tæller hver eneste drejning. Drej derfor kun det farvede bundstykke frem og tilbage 1 gang før brug. Ellers viser indikatoren rødt (dvs. tom) for tidligt. Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser der er tilbage i inhalatoren. Når mærket 0 har nået midten på dosisindikatorens område, får du ikke længere den rigtige mængde medicin. Du skal da kassere din Turbohaler. OBS: Brug aldrig vand. Du må ikke skille din Turbohaler ad. Den lyd du kan høre, når du ryster din Turbohaler, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af din Turbohaler. Brug altid Assieme Turbohaler nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Hvis du har brugt for meget Assieme Turbohaler Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Assieme Turbohaler end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer: Rysten, hovedpine, hjertebanken. I få tilfælde er der rapporteret om hurtig puls, for højt blodsukker, forhøjet kalium, forlænget QTcinterval, uregelmæssig puls, kvalme og opkastning. Ved kronisk overdosering er der risiko for påvirkning af binyrebarken. Hvis du har glemt at bruge Assieme Turbohaler Glemmer du at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 4. Bivirkninger Assieme Turbohaler kan som al anden medicin give bivirkninger. Alvorlige bivirkninger Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af patienter): Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimmelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylatisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. Hurtig, meget uregelmæssig puls (arterieflimmer). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt Astmalignende anfald med hvæsende vejrtrækning og åndenød lige efter brug af Assieme Turbohaler. Kontakt straks læge eller skadestue. Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af patienter):

5 Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. (Angina pectoris). Kontakt læge eller skadestue. Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. ( QT-forlængelse). Kontakt læge eller skadestue. Ring evt Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue. Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen. Knogleskørhed. Tal med lægen. Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. (Hypercorticisme). Kontakt lægen. Kvalme, mørkfarvning af hud, opkast, diarré, svaghed, vægttab, irritabilitet, depression og muskelsmerter (Pga binyrebarksupression). Kontakt lægen. Ikke alvorlige bivirkninger Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Hovedpine. Hjertebanken og rysten (Disse bivirkninger er som regel milde og forsvinder efter et par dages behandling). Svamp i mund og svælg, let irritation i halsen, hoste og hæshed. Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): Rastløs uro, nervøsitet og søvnforstyrrelser. Muskelkramper, kvalme, svimmelhed, og blå mærker. Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af patienter): Udslæt, nældefeber, og hævelser (Angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. Betændelse i huden, kløe, Nedsat kaliumindhold i blodet. Uregelmæssig puls (hjertearytmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Ekstra hjerteslag (ekstrasystoli). Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af patienter): Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglucose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen. Adfærdsændringer (mest hos børn). Smagsforstyrrelser. Blodtryksvariationer. Væksthæmning (hos børn og unge). Indberetning af bivirkninger Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: eller Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 5. Opbevaring Opbevar Assieme Turbohaler utilgængeligt for børn. Opbevar ikke Assieme Turbohaler ved over 30 C. Opbevar Assieme Turbohaler med hætten tæt skruet på for at beskytte mod fugt. Anvend ikke Assieme Turbohaler efter den udløbsdato, der er anført på pakningen. Brug ikke Assieme Turbohaler efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 6. Pakningsstørreler og yderligere oplysninger Assieme Turbohaler,160/4,5 mikrogram/dosis, inhalationspulver indeholder: Aktivt stof: Budesonid 160 mikrogram/dosis og formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrogram/dosis. Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat. Pakningsstørrelser: Assieme Turbohaler fås i: Assieme Turbohaler 160/4,5 mikrogram/dosis i pakninger med 120 doser og 360 (3x120) doser. Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6 Assieme Turbohaler 160/4,5 mikrogram/dosis kan være mærket med Assieme 200/6 mikrogram/dosis under beskyttelseshætten. Dette er en anden måde at skrive styrken på. Styrken 160/4,5 mikrogram/dosis (den inhalerede dosis) afgiver samme mængde budesonid og formoterol som styrken 200/6 mikrogram/dosis (den afmålte dosis). Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Mail: I Danmark markedsføres Assieme Turbohaler også som Symbicort Turbohaler. For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. Denne indlægsseddel blev sidst revideret 03/

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 4 mg tabletter Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 4 mg tabletter Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 4 mg tabletter Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Symbicort Turbohaler 160/4,5 mikrogram/dosis inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat

Indlægsseddel: Information til brugeren Symbicort Turbohaler 160/4,5 mikrogram/dosis inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Indlægsseddel: Information til brugeren Symbicort Turbohaler 160/4,5 mikrogram/dosis inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. theophyllin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. theophyllin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Theo-Dur 200 mg, depottabletter Theo-Dur 300 mg, depottabletter theophyllin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Indlægsseddel: Information til brugeren Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Ventoline 5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bricanyl Turbuhaler, inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis Terbutalinsulfat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bricanyl Turbuhaler, inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis Terbutalinsulfat Indlægsseddel: Information til brugeren Bricanyl Turbuhaler, inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis Terbutalinsulfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationsspray, suspension 50, 125 og 250 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Indlægsseddel: Information til brugeren Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,1 mg/dosis inhalationsspray, suspension Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mucomyst brusetabletter 200 mg. Acetylcystein

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mucomyst brusetabletter 200 mg. Acetylcystein INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mucomyst brusetabletter 200 mg Acetylcystein Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationsspray, suspension 50, 125 og 250 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 mikrogram/dosis inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat

Indlægsseddel: Information til brugeren SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 mikrogram/dosis inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Indlægsseddel: Information til brugeren SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 mikrogram/dosis inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Antepsin 1g tabletter Sucralfat. Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på

Indlægsseddel: Information til brugeren. Antepsin 1g tabletter Sucralfat. Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på Indlægsseddel: Information til brugeren Antepsin 1g tabletter Sucralfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid dette

Læs mere

Salbutamol 2care4 200 mikrogram/dosis inhalationspulver

Salbutamol 2care4 200 mikrogram/dosis inhalationspulver Indlægsseddel: Information til brugeren Salbutamol 2care4 200 mikrogram/dosis inhalationspulver Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zymelin menthol ukonserveret 1 mg/ml næsespray, opløsning Xylometazolinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason

Indlægsseddel: Information til brugeren. Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren OBS: der ligger to indlægssedler i forlængelse af hinanden med to forskellige fremstillere. Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationsspray, suspension 50, 125 og 250 mikrogram/dosis

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Dulcolax 10 mg, suppositorier Bisacodyl

Indlægsseddel: Information til brugeren Dulcolax 10 mg, suppositorier Bisacodyl Indlægsseddel: Information til brugeren Dulcolax 10 mg, suppositorier Bisacodyl Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE BUVENTOL EASYHALER

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE BUVENTOL EASYHALER INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Buventol Easyhaler 100 mikrogram og 200 mikrogram pr. dosis, inhalationspulver, Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægssseddel: Information til brugeren. Ketogan 5 mg/25 mg tabletter Ketobemidonhydrochlorid / 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1)-hydrochlorid

Indlægssseddel: Information til brugeren. Ketogan 5 mg/25 mg tabletter Ketobemidonhydrochlorid / 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1)-hydrochlorid Indlægssseddel: Information til brugeren Ketogan 5 mg/25 mg tabletter Ketobemidonhydrochlorid / 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1)-hydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atrovent 20 mikrogram/dosis, inhalationsspray ipratropiumbromid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atrovent 20 mikrogram/dosis, inhalationsspray ipratropiumbromid Indlægsseddel: Information til brugeren Atrovent 20 mikrogram/dosis, inhalationsspray ipratropiumbromid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Beclometasondipropionat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Beclometasondipropionat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN AeroBec 50 mikrogram pr. dosis og 100 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, opløsning Beclometasondipropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason (som betamethasonvalerat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibutop creme 50 mg/g Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Du kan få Ibutop

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter. Trimethoprim

Indlægsseddel: Information til brugeren. Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter. Trimethoprim Indlægsseddel: Information til brugeren Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Aciclovir Hexal, 200 mg 400 mg og 800 mg, tabletter Aciclovir

Aciclovir Hexal, 200 mg 400 mg og 800 mg, tabletter Aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir Hexal, 200 mg 400 mg og 800 mg, tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Glycerylnitrat SAD, koncentrat til infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml. glyceryltrinitrat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Glycerylnitrat SAD, koncentrat til infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml. glyceryltrinitrat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Glycerylnitrat SAD, koncentrat til infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Klorzoxazon DAK tabletter 250 mg. chlorzoxazon

Indlægsseddel: Information til brugeren. Klorzoxazon DAK tabletter 250 mg. chlorzoxazon Indlægsseddel: Information til brugeren Klorzoxazon DAK tabletter 250 mg chlorzoxazon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Formo Easyhaler 12 mikrogram/dosis, inhalationspulver. formoterolfumaratdihydrat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Formo Easyhaler 12 mikrogram/dosis, inhalationspulver. formoterolfumaratdihydrat Indlægsseddel: Information til brugeren Formo Easyhaler 12 mikrogram/dosis, inhalationspulver formoterolfumaratdihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Prometazin Orifarm, 25 mg tabletter. prometazin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Prometazin Orifarm, 25 mg tabletter. prometazin Indlægsseddel: Information til brugeren Prometazin Orifarm, 25 mg tabletter prometazin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Zovir 5 % creme Aciclovir

Zovir 5 % creme Aciclovir 11. november 2016 Zovir 5 % creme Aciclovir Der findes to pakningsstørrelser af Zovir 5 % creme. Den fås med henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider. Første indlægsseddel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Otrivin Junior ukonserveret, næsespray, opløsning. Xylometazolinhydrochlorid 0,5 mg/ml

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Otrivin Junior ukonserveret, næsespray, opløsning. Xylometazolinhydrochlorid 0,5 mg/ml INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Otrivin Junior ukonserveret, næsespray, opløsning Xylometazolinhydrochlorid 0,5 mg/ml Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Brentan på

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Brentan på Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 400 mg bløde vaginalkapsler Miconazolnitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Prometazin "ERA", 25 mg tabletter Prometazin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Prometazin ERA, 25 mg tabletter Prometazin Indlægsseddel: Information til brugeren Prometazin "ERA", 25 mg tabletter Prometazin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Foradil, 12 mikrogram, inhalationspulver, hård kapsel formoterolfumaratdihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir Alternova 200 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir Alternova 200 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir Alternova 200 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Syntocinon, næsespray, opløsning 6,7 mikrogram/dosis oxytocin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Syntocinon, næsespray, opløsning 6,7 mikrogram/dosis oxytocin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Syntocinon, næsespray, opløsning 6,7 mikrogram/dosis oxytocin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vastarel 20 mg, filmovertrukne tabletter, Trimetazidindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren AIROMIR AUTOHALER 0,1 mg/dosis inhalationsspray, suspension Salbutamol

Indlægsseddel: Information til brugeren AIROMIR AUTOHALER 0,1 mg/dosis inhalationsspray, suspension Salbutamol Indlægsseddel: Information til brugeren AIROMIR AUTOHALER 0,1 mg/dosis inhalationsspray, suspension Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Arax Junior 250 mg tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Arax Junior 250 mg tabletter paracetamol INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Arax Junior 250 mg tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette læge middel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Aciclovir Actavis. 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter

Aciclovir Actavis. 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Actavis 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B 15 mg/ml / 5 mg/ml / 1 mg/ml Øjen- og øredråber, suspension hydrocortisonacetat/oxytetracyclinhydrochlorid/polymyxin

Læs mere

1. Virkning og anvendelse

1. Virkning og anvendelse Indlægsseddel: Information til brugeren AEROBEC AUTOHALER 100 mikrogram/dosis, inhalationsspray, opløsning Beclometasondipropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

Airomir Autohaler. Inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis Salbutamol

Airomir Autohaler. Inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Airomir Autohaler Inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atrovent 0,250 mg/ml, inhalationsvæske til nebulisator i enkeltdosisbeholder ipratropiumbromid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atrovent 0,250 mg/ml, inhalationsvæske til nebulisator i enkeltdosisbeholder ipratropiumbromid Indlægsseddel: Information til brugeren Atrovent 0,250 mg/ml, inhalationsvæske til nebulisator i enkeltdosisbeholder ipratropiumbromid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren 25 mikrogram/dosis inhalationsspray, suspension Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Primcillin, 250 mg, 400 mg og 800 mg filmovertrukne tabletter. Phenoxymethylpenicillinkalium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Primcillin, 250 mg, 400 mg og 800 mg filmovertrukne tabletter. Phenoxymethylpenicillinkalium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Primcillin, 250 mg, 400 mg og 800 mg filmovertrukne tabletter Phenoxymethylpenicillinkalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nitroglycerin DAK 0,25 mg og 0,5 mg sublinguale resoribletter Glyceryltrinitrat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nitroglycerin DAK 0,25 mg og 0,5 mg sublinguale resoribletter Glyceryltrinitrat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitroglycerin DAK 0,25 mg og 0,5 mg sublinguale resoribletter Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 0,8 mg/ml oral opløsning ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Berodual, 0,5 mg/1,25 mg pr. enkeltdosisbeholder, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning ipratropiumbromid/fenoterolhydrobromid Læs denne indlægsseddel grundigt,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Indlægsseddel: Information til brugeren Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Megace 160 mg tabletter. Megestrolacetat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Megace 160 mg tabletter. Megestrolacetat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Megace 160 mg tabletter Megestrolacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Redap 1 mg/g gel. Adapalen

INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN. Redap 1 mg/g gel. Adapalen INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN Redap 1 mg/g gel Adapalen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel Information til brugeren Flixonase 50 mikrogram/dosis næsespray, suspension Fluticasonpropionat

Indlægsseddel Information til brugeren Flixonase 50 mikrogram/dosis næsespray, suspension Fluticasonpropionat Indlægsseddel Information til brugeren Flixonase 50 mikrogram/dosis næsespray, suspension Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Flixonase

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mianserin Mylan, 10 mg, 30 mg og 60 mg, filmovertrukne tabletter Mianserinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. beclometasondipropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. beclometasondipropionat Indlægsseddel: Information til brugeren AeroBec 50 mikrogram pr. dosis og 100 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, opløsning beclometasondipropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Doloproct 1 mg/g + 20 mg/g rektalcreme

Indlægsseddel: Information til brugeren Doloproct 1 mg/g + 20 mg/g rektalcreme Indlægsseddel: Information til brugeren Doloproct 1 mg/g + 20 mg/g rektalcreme Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Voltaren 11,6 mg/g, gel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Voltaren 11,6 mg/g, gel INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Voltaren 11,6 mg/g, gel diclofenacdiethylamin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Voltaren uden recept. For at opnå

Læs mere

Zovir 5 % creme Aciclovir

Zovir 5 % creme Aciclovir 11. januar 2018 Zovir 5 % creme Aciclovir Der findes to pakningsstørrelser af Zovir 5 % creme. Den fås med henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider. Første indlægsseddel

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk.

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk. Indlægsseddel: Information til brugeren Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler Plantago ovata Forssk. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Viskøse Øjendråber Ophtha 3,5 mg/ml øjendråber, opløsning

Viskøse Øjendråber Ophtha 3,5 mg/ml øjendråber, opløsning Indlægsseddel: Information til brugeren Viskøse Øjendråber Ophtha 3,5 mg/ml øjendråber, opløsning hypromellose Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Viskøse

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Nix 5 %, creme permethrin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Nix 5 %, creme permethrin Indlægsseddel: Information til brugeren Nix 5 %, creme permethrin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug altid Nix nøjagtigt

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Isotrex 0,05 % gel Isotretinoin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Brug ikke Symbicort hvis du er allergisk over for budesonid, formoterol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Symbicort (angivet i punkt 6).

Brug ikke Symbicort hvis du er allergisk over for budesonid, formoterol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Symbicort (angivet i punkt 6). Indlægsseddel: Information til brugeren Symbicort 160/4,5 mikrog/dosis inhalationsspray, suspension Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Læs indlægssedlen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Roxithromycin Orifarm filmovertrukne tabletter 150 mg og 300 mg Roxithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter.

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Hvis du har en håndkøbspakning med maks. 20 tabletter, skal du læse indlægssedlen på side 2.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. budesonid

Indlægsseddel: Information til brugeren. budesonid Indlægsseddel: Information til brugeren 200 mikrogram, inhalationspulver, hård kapsel 400 mikrogram, inhalationspulver, hård kapsel budesonid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Spiriva 18 mikrogram inhalationspulver i kapsler tiotropium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Spiriva 18 mikrogram inhalationspulver i kapsler tiotropium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Spiriva 18 mikrogram inhalationspulver i kapsler tiotropium P620112-F Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g vaginalcreme Miconazolnitrat

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g vaginalcreme Miconazolnitrat Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g vaginalcreme Miconazolnitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Dipyridamol Alternova 200 mg depotkapsler, hårde. dipyridamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Dipyridamol Alternova 200 mg depotkapsler, hårde. dipyridamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Dipyridamol Alternova 200 mg depotkapsler, hårde dipyridamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Relenza 5 mg, inhalationspulver, afdelt + Diskhaler Zanamivir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Relenza 5 mg, inhalationspulver, afdelt + Diskhaler Zanamivir Indlægsseddel: Information til brugeren Relenza 5 mg, inhalationspulver, afdelt + Diskhaler Zanamivir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Magnevist 2 mmol/l, injektionsvæske, opløsning Gadopentetinsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Symbicort Forte Turbuhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/dosis inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Flixonase 400 mikrogram (1 mg/ml) næsedråber, suspension, enkeltdosisbeholder Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. HUSK Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension. Plantago ovata Forssk.

Indlægsseddel: Information til brugeren. HUSK Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension. Plantago ovata Forssk. Indlægsseddel: Information til brugeren HUSK Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension Plantago ovata Forssk. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere