Medarbejderhåndbog for Nordfyns Ungdomsskole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderhåndbog for Nordfyns Ungdomsskole."

Transkript

1 Medarbejderhåndbog for Nordfyns Ungdomsskole. Til alle ansatte i Nordfyns Ungdomsskole. I denne folder finder du de informationer, der er vigtige for alle ansatte i ungdomsskolen at have kendskab til. Vi håber, at informationen kan give dig et grundigt overblik over ungdomsskolen som arbejdsplads. Har du behov for yderligere information er du altid velkommen til at kontakte din nærmeste leder. Vi glæder os til et godt samarbejde. Ungdomsskoleleder Morten S. Schlægelberger Side 1 af 8

2 Administration og sekretariat: Morten Schneider Schlægelberger Ungdomsskoleleder Direkte: Mobil: Mail: Jacob Nielsen Souschef, Nordfyns Ungdomsskole Direkte nummer: Mobil: Mail: Nanna Kristensen Sekretær Direkte: Mail: Lene Duus Sekretær Direkte: /8739 Mobil: Mail: Du finder kontorets åbningstider på hjemmesiden AMR Marie Wolfsberg Oscilowski Klubmedarbejder Mobil: Mail: TR BUPL: Jens Holst Pædagog Heltidsundervisningen Mobil: Mail: Hjemmeside og SoMe: Du kan finde relevante oplysning på vores hjemmeside Du kan også følge os på FB Side 2 af 8

3 Ansat i Ungdomsskolen Tillykke med din ansættelse i Nordfyns Ungdomsskole. Du er kommet til en arbejdsplads der har disse fantastiske formål: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. ( 1 i ungdomsskoleloven) Det er et ansvar vi med stolthed tager på os, og opfylder i fællesskab. Forventninger til dig som ansat: Ungdomsskolen forventer, at du altid er åben, ærlig og fordomsfri i din tilgang til de unge og deres forældre. Vi betragter et godt kollegafællesskab som essentielt for at vi kan lykkes med opgaven, og forventer at du bidrager positivt til dette fællesskab. Som noget naturligt møder du altid forberedt og klar ind til de opgaver du har i ungdomsskolen. Hvad kan du forvente af os: Du kan forvente, at ledelsen og dine kollegaer altid er parat til at hjælpe dig i de arbejdssituationer hvor du har brug for det. Du kan forvente, at alle spørgsmål og undringer du må have bliver betragtet som bidragene til din og ungdomsskolens udvikling. Kan vi ikke svare dig med dette samme, gør vi os umage med at finde svarene sammen hurtigst muligt. Du er nu en rollemodel: De unge vil naturligt se op til dig som en ansvarlig voksen der er faglig kompetent, og med en stor interesse i deres positive udvikling. Det betyder at du har et ansvar for at gå forrest og medvirke til et inkluderende fællesskab hvor der er trygt og rart at være. Du er bevidst om dit sprog og din optræden hvad enten du er sammen med unge, forældre eller kollegaer. Det tror vi på: Unge gør altid det bedste de kan! Det betyder, at vi altid anerkender den indsats den unge bidrager med. Det betyder også, at vi respektfuldt undrer os sammen med den unge, hvis vi oplever, at den unge underpræsterer i forhold til potentiale. Fælleskaber giver trivsel Derfor inviterer vi altid unge ind i de fællesskaber vi faciliterer, og opfordrer dem til aktiv deltagelse. Klare rammer er trygge rammer Vi er tydelige omkring god adfærd i vores fællesskaber. Vi overholder aftaler og gør det vi siger. Tillid giver ansvarsfulde unge Vi tror på, at de unge lykkes med det de arbejder med. Vi afstemmer de opgaver vi giver dem med deres ressourcer og kompetencer. Side 3 af 8

4 Klubber: Ungdomsskolens klubber er alle ungdomsklubber der som udgangspunkt er for unge fra 7. klasse til og med 18. år. I enkelte tilfælde kan der gives dispensation til enkelte hvis det vurderes meningsfuldt. Ungdomsskolens klubber er placeret i Krogsbølle, Otterup, Søndersø, Morud, Særslev og Bogense. Fritidsundervisning: for at gå til fremmedsprog, kreative, musiske, dannelses og eksamensfag. Holdene kan være semesterudbudt, men kan også være helårsfag. Undervisningen foregår både på vores klubadresser, folkeskoler og eksterne adresser eksempelvis gokartbanen. De unge kan tilmelde sig vores hold via ungdomsskolens hjemmeside. Alle klasser fra 7. til 10. klasse får besøg ved skoleårets start og bliver bl.a. præsenteret for sæsonens program. Vi besøger også alle 7. klassers forældremøde og informerer forældrene om ungdomsskolens forskellige tilbud. Partnerskaber: Ungdomsskolen har partnerskaber med alle folkeskoler i henhold til Ungdomsskoleloven. Vi har bl.a. partnerskaber omkring unges personlige og sociale udvikling, førstehjælp, valgfag og SSP. SSP: Er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skoler, Socialforvaltning og Politi. Der er tre fastansatte SSP-konsulenter ansat i Ungdomsskolen. En stor SSP opgave er at informere/undervise unge og forældre, bl.a. omkring rusmidler, digital dannelse og flertalsmisforståelser. Af andre kerneopgaver kan nævnes opsøgende arbejde, primært aften og weekender, samt kriminalitetsafklarende samtaler med unge. Knallertskole: Unge i kommunen har mulighed for at erhverve et knallertkørekort fra de er fyldt 14½ år. Vi har knallerthold i Bogens, Søndersø og Otterup. Undervisningen er en vekselvirkning mellem teoretisk og praktisk undervisning. Der afsluttes med prøve i både teori og praksis. Projekter: Ungdomsskolen deltagerer hele tiden i forskellige projekter der har et kompetenceopbyggende formål. Disse formål kan være med sigte på de unge eller på personalet. Ture og rejser: Ungdomsskolen arrangerer forskellige ture og rejser i ind- og udland. Formålet er altid, at de unge bliver klogere på sig selv og andre, evt. ved at besøge andre unge fra Europa. Side 4 af 8

5 Løn: Ungdomsskolen følger altid gældende overenskomster. På klub- og SSP området har vi indgået overenskomst med BUPL, på undervisningsområdet er der indgået overenskomst med Uddannelsesforbundet. Du finder informationer om løn på: Fastansatte modtager løn nærmeste bankdag til den 1. i måneden. Timelønnede modtager løn nærmeste bankdag til den 17. i måneden. Sygemelding/raskmelding: Du skal altid syge- og raskmelde dig via opringning til din nærmeste leder. Bliver dit opkald ikke besvaret, skal du sende en sms, du vil så blive ringet op af din leder når det er muligt. Sygemelding for Heltidsundervisning foregår mellem Sygemelding for klub, fritidsundervisning og SSP medarbejdere mellem Raskmelding via opringning eller sms dagen inden du genoptager dit arbejde inden kl Nordfyns Kommune har en overordnet sygepolitik som ungdomsskolen følger. Deltagelse i ture/rejser, nye opgaver og projekter: Hvis du deltager i projekter, ture/rejser eller andre særlige opgaver skal du altid have aftalt løn- og arbejdsvilkår med din nærmeste leder inden opgaven startes. Forsikring: Når du er på arbejde for ungdomsskolen er du altid forsikret, ligesom alle andre kommunalt ansatte. Skal du deltage i aktiviteter i udlandet tegner ungdomsskolen en særskilt forsikring for dig som medarbejder. Elever/børn og unge der deltager i ungdomsskolens aktiviteter er ikke kommunalt forsikret, men skal forsikres af deres forældre. Arbejdsmiljø: Ungdomsskolen har en valgt arbejdsmiljørepræsentant(amir), valgt af den samlede medarbejdergruppe. Har du spørgsmål omkring arbejdsmiljøet kan du altid henvende dig til din AMIR. Du kan også altid kontakte din nærmeste leder om arbejdsmiljøet. Tavshedspligt: Offentligt ansatte er underlagt lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt - både under og efter ansættelsen Offentligt ansatte må i almindelighed gerne fortælle andre om deres arbejde, men der er grænser for, i hvilket omfang de ansatte må videregive oplysninger, som de har fået kendskab til i forbindelse med deres arbejde. Reglerne om tavshedsligt findes i Forvaltningsloven, Straffeloven og Persondataforordningens bestemmelser om omgang med personoplysninger. Tavshedspligten gælder både under ansættelsen og efter ansættelsens ophør. Brud på tavshedspligten kan være strafbart. Offentligt ansatte må desuden ikke indhente eller på anden måde gøre sig bekendt med fortrolige oplysninger, herunder oplysninger om borgere eller private virksomheder, som ikke er nødvendige for udførelsen af deres arbejde. Side 5 af 8

6 Bekymring/underretning: Som ansat i ungdomsskolen er du underlagt en skærpet underretningspligt. Det betyder, at du har en personlig forpligtigelse til at underrette hvis du oplever et barn eller en ung der mistrives eller har brug for særlig støtte. Det er altid en god idé at vende din bekymring med din leder og/eller kollegaer inden du beslutter om du skal underrette. Du skal altid informere nærmeste leder når du har sendt en underretning. Indkøb: Har du brug for at købe ind til brug for din undervisning eller aktiviteter med unge, skal du altid aftale vilkår for dette med din nærmeste leder. Som udgangspunkt skal alle indkøb foretages via kommunens indkøbsaftaler og via EAN nummer. Når du har foretaget dit indkøb udfyldes blanket til indkøb. Blanketten scannes og sendes til Lene på Ferie: Ungdomsskolens Heltids og fritidsundervisning følger folkeskolernes ferieplan. Fritidsundervisningen holder dog som udgangspunkt en lidt længere sommer-og julepause end folkeskolerne. Vi har flere aktiviteter i skolernes sommerferie. Klubbernes åbningstid(og ferielukning) kan du se på Afvikling af ferie, aftales altid mellem dig og din nærmeste leder. Rygning: På børneinstitutioner, skoler og opholdssteder for børn og unge under 16 år er der rygeforbud for alle på institutionens grund. Dette betyder, at ingen må ryge på ungdomsskolens område. Fra 1. august 2019 er der totalt rygeforbud for alle kommunalt ansatte i arbejdstiden. For ungdomsskolen gælder dette også på ture og rejser. Rusmiddelpolitik: Nordfyns Ungdomsskole mener ikke, at et aktivt ungeliv i ungdomsskolen fungerer sammen med alkohol eller euforiserende stoffer. Følgende regler skal derfor efterleves: Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage alkohol på ungdomsskolens områder eller i forbindelse med ungdomsskolens aktiviteter Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage euforiserende stoffer på ungdomsskolens områder eller i forbindelse med ungdomsskolens aktiviteter Møde på Ungdomsskolen eller til Ungdomsskolens aktiviteter i påvirket tilstand. Hvis en ung overtræder disse regler kontaktes den unges hjem altid, og vi aftaler med hjemmet hvordan vi får den unge sendt hjem. Oplever du brud på ungdomsskolens rusmiddelpolitik skal du altid kontakte nærmeste leder. Side 6 af 8

7 Hvad gør jeg hvis.? En ung opfører sig truende overfor mig eller andre? Hvis en ung opfører sig truende er det naturligvis uacceptabelt. For din egen og andre i nærhedens skyld, er det vigtigt at fokusere på ikke at optrappe konflikten. Det kan du fx gøre ved at gå med den unge væk fra sin gruppe og sætte jer et roligt sted for at snakke sammen. Sceneskift er ideelt til at nedtrappe konflikter. Hvis du oplever, at den unge er en reel, konkret trussel og du ikke umiddelbart kan konfliktnedtrappe, skal du så vidt muligt tilkalde en eller flere kollegaer og bede den unge venligt men bestemt om at forlade ungdomsskolen. I ekstreme tilfælde kan det være nødvendigt at tilkalde politiet. I alle tilfælde, skal nærmeste leder informeres. Er den unge under 18 år, skal forældre informeres. En ung har brudt en af Ungdomsskolens regler, fx rusmiddelpolitik? Som udgangspunkt er vi interesserede i at de unge benytter sig af Ungdomsskolens tilbud, hvad enten det er undervisning eller fritidstilbud. Derfor bør fokus i håndteringen af situationen altid være, hvordan vi fremadrettet kan lave aftaler med den unge som gør at de kan fortsætte med at komme hos os. I stedet for at fokusere på den konkrete situation, kan fokus i stedet være på, hvor ærgerligt det er for både de voksne og andre unge at personen nu bliver nødt til at tage hjem. I henhold til Det vi tror på, gør de unge deres bedste, og det er vores opgave at hjælpe dem til udvikling og det gør vi bedst hvis de er der hvor de kompetente voksne er. Når du oplever en situation, som du synes er svær at håndtere, eller hvor du er i tvivl om hvad du skal/kan gøre er det altid en god idé at sparre med dine kollegaer og/eller din nærmeste leder. Ved at videns-dele omkring de dilemmaer vi kommer i, skaber vi et fælles grundlag for bedre at kunne håndtere lignende situationer i fremtiden. Modtagelse af nye medarbejdere og vikarer: Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere føler sig godt tilpas på deres arbejdsplads. Når man er ny, kan det være svært at vide præcis hvad man skal og hvad der forventes. Derfor er det en god ide, hvis I ude hos jer allerede har snakket om hvilke opgaver vikarer og nye medarbejdere nemt kan sættes ind i fra starten. Husk at de ikke kender rutinerne endnu. Der er mange gode fif til at få nye til at falde på plads, men fx er det en god ide at vise nye rundt. Sikre jer, at I ved at de har en nøgle eller ved hvem de skal spørge for at låne en, hvis det er nødvendigt for dem. Det kan være en god ide på forhånd at have besluttet hvem der tager imod den nye medarbejder og sikre sig at de har en god oplevelse med at være ude hos jer, så de har lyst til at fortsætte med at være der eller til at komme igen som vikarer. Bestyrelse: Ungdomsskolebestyrelsens formål er at sikre elever, medarbejdere og repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet i lokalområdet mulighed for indflydelse på principperne for ungdomsskoletilbuddet. Nordfyns Kommunes Børn- og Ungepolitik fastsætter en fælles vision samt en række pejlemærker og målsætninger for arbejdet med kommunens børn og unge. Det er ungdomsskolebestyrelsens ansvar, under disse rammebetingelser, at diskutere den overordnede strategi samt tegne de overordnede linjer og principper for den stedlige ungdomsskole samt medvirke til, at ungdomsskolen efterlever disse. Side 7 af 8

8 Ungdomsskolebestyrelsen skal medvirke til, at ungdomsskoleplanen udmøntes og forankres lokalt, således at der gives mulighed for tæt samarbejde og samskabelse med lokalområdets parter og brugere. Ungdomsskolebestyrelsen skal medvirke til, at den stedlige ungdomsskole har et markant ungefokus og tilrettelægger sin virksomhed og sine aktiviteter med henblik på at være en væsentlig samarbejdspartner i kommunens samlede indsats over for unge samt at være en del af det samlede tilbud for unge i Nordfyns Kommune samtidigt med, at der varetages en individuel profil. Ungdomsskolebestyrelsen skal agere sparringspartner for ungdomsskolelederen. Ungdomsskolebestyrelsen består af 8 medlemmer: 2 medlemmer udpeget af Børne og Ungeudvalget, 2 repræsentanter for organisationer med interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter 2 medarbejderrepræsentanter 2 elevrepræsentanter. Ungdomsskolens leder er sekretær for bestyrelsen. Du kan finde medlemmerne af Ungdomsskolens bestyrelse på Side 8 af 8

VEDTÆGT. for. Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelser

VEDTÆGT. for. Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelser VEDTÆGT for Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelser I henhold til 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 375 af 4. april 2014 om ungdomsskoler, nedsætter Odense Byråd en ungdomsskolebestyrelse ved hver ungdomsskole

Læs mere

UDKAST VEDTÆGT. for. Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

UDKAST VEDTÆGT. for. Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse VEDTÆGT for Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse I henhold til 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 438 af 8. maj 2017 om ungdomsskoler, nedsætter Odense Byråd en ungdomsskolebestyrelse ved ungdomsskolen

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

UNGDOMSSKOLEPLAN 2008 NORDFYNS UNGDOMSSKOLE

UNGDOMSSKOLEPLAN 2008 NORDFYNS UNGDOMSSKOLE NORDFYNS UNGDOMSSKOLE Side Forord. Hovedtanken i ungdomsskoleplanen er, at tilbuddene i ungdomsskolen skal tage udgangspunkt i unges ståsted og interesser og derfor tilrettelægges fleksibelt ud fra de

Læs mere

Ungdomsskoleplan. Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune. pr. 27. september 2017

Ungdomsskoleplan. Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune. pr. 27. september 2017 Ungdomsskoleplan Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold 1. Ungdomsskolens lovgrundlag...3 2. Formål med virksomheden...3 3. Favrskov Kommunes ungdomsskoleordning...3

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Velkommen som medarbejder i Syddjurs Ungdomsskole

Velkommen som medarbejder i Syddjurs Ungdomsskole Velkommen som medarbejder i Syddjurs Ungdomsskole Kære medarbejder, Formålet med denne medarbejderhåndbog version 1.0 er hovedsageligt, at hjælpe nye og rutinerede medarbejdere, med at få svar på praktiske

Læs mere

KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter)

KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter) Analyse til Budget 2020 20. august 2019 KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter) Baggrund I forbindelse med processen for budget 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en analyseplan

Læs mere

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældreog brugerrådets arbejde, herunder rammerne

Læs mere

Velkommen på Hældagerskolen. Informationsfolder til nye forældre

Velkommen på Hældagerskolen. Informationsfolder til nye forældre Velkommen på Hældagerskolen Informationsfolder til nye forældre Kære forældre At starte i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men også for dig som forælder. Vi har derfor lavet denne folder, da

Læs mere

Ny underviser i Ungdomsskolen. Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar

Ny underviser i Ungdomsskolen. Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar Ny underviser i Ungdomsskolen Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar Velkommen til Ungdomsskolen - Ung i Aarhus Syd Tillykke med dit nye job. Vi ser frem til et godt samarbejde med dig, og vi håber, at

Læs mere

Usserød Skoles værdiregelsæt

Usserød Skoles værdiregelsæt Usserød Skoles værdiregelsæt Skolens overordnede motto er Her har vi lyst til at lære og dette værdiregelsæt støtter op om dette ved at definere fem værdier samt uddybe hvad disse betyder i hverdagen.

Læs mere

INFORMATION & KOMMUNIKATION

INFORMATION & KOMMUNIKATION INFORMATION & KOMMUNIKATION PILEGÅRDSSKOLEN INFORMATION OG KOMMUNIKATION MELLEM SKOLE OG HJEM Denne folder er vedtaget af skolebestyrelsen og henvender sig både til personale og forældre på Pilegårdsskolen.

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er grundlæggende for at opnå et trygt forhold til de unge VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For klubberne i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 24-10-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE. Speak up

UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE. Speak up UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE Speak up Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Vejledning til arbejdet i bestyrelser og råd

Vejledning til arbejdet i bestyrelser og råd Vejledning til arbejdet i bestyrelser og råd fritids- og ungdomsskoletilbud Kolofon UDGIVET: Aarhus Kommune, Børn og Unge, Læring og Udvikling revideret juni 2017 LAYOUT: Børn og Unge Kommunikation FOTO:

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS. FRivilligpolitik. Dansk Flygtningehjælp flygtning.dk/frivillig

DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS. FRivilligpolitik. Dansk Flygtningehjælp flygtning.dk/frivillig 1 DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS FRivilligpolitik Dansk Flygtningehjælp flygtning.dk/frivillig Det værdimæssige afsæt Dansk Flygtningehjælp er en privat humanitær organisation, som arbejder på baggrund af humanitære

Læs mere

Velkommen til Dagtilbud. Vejle Kommune som studerende og ansat.

Velkommen til Dagtilbud. Vejle Kommune som studerende og ansat. Velkommen til Dagtilbud Vejle Kommune som studerende og ansat. Dagtilbud ønsker med denne folder at sikre, at vores lønnede studerende får en introduktion til en del af den information, som er vigtig for

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF KØGE KOMMUNES UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF KØGE KOMMUNES UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF KØGE KOMMUNES UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED 1 Kapitel 1: Sammensætning og valg. 1 Der er oprettet én ungdomsskolebestyrelse for kommunens ungdomsskolevirksomhed som er: ungdomsskoleundervisning

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 20. november 2013 Den Vedrørende 11. november journal 2013 NR.: 2013-613/1054 Statsforvaltningen har i skrivelse af 16. oktober 2013 rettet henvendelse

Læs mere

Målsætninger for Børne og ungeområdet i Frederikssund Kommune

Målsætninger for Børne og ungeområdet i Frederikssund Kommune Målsætninger for Børne og ungeområdet i Frederikssund Kommune Den 21. juni 17 godkendte Byrådet i Frederikssund Kommune en revideret Børne- og ungepolitik. Børneog ungepolitikken er gældende fra 17-21

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 04-09-2015 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelpolitik

Alkohol- og rusmiddelpolitik Alkohol- og rusmiddelpolitik 10 2 Alkohol- og rusmiddelpolitik Denne alkohol- og rusmiddelpolitik gælder for alle Høje-Taastrup Kommunes arbejdspladser. Dermed omfatter politikken såvel fastansatte som

Læs mere

Trivsels- og kontaktforældre. Hvad skal de - og hvad kan de?

Trivsels- og kontaktforældre. Hvad skal de - og hvad kan de? Trivsels- og kontaktforældre Hvad skal de - og hvad kan de? 1 2 God trivsel - godt samarbejde Den gode trivsel i klassen og det gode samarbejde mellem skole og forældre vægter vi højt på Sølvgades skole.

Læs mere

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer?

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Denne pjece indeholder information om de kriterier der skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning til en stilling som kommunal dagplejer. Pjecen

Læs mere

Frivillig. i Rårup Børnehus/ Idrætsbørnehaven Skjold

Frivillig. i Rårup Børnehus/ Idrætsbørnehaven Skjold Frivillig i Rårup Børnehus/ Idrætsbørnehaven Skjold Kære voksne til børn i Idrætsbørnehaven Skjold og Rårup Børnehus Introduktionen i denne folder er tænkt som en hjælp til de voksne, der har lyst til

Læs mere

Karen Blixen skolens anti- mobbestrategi

Karen Blixen skolens anti- mobbestrategi Karen Blixen skolens anti- mobbestrategi Hvad er vores vision? Hvor skal værdiregelsættet lede os hen? Vi ønsker en skole hvor alle trives, og hvor alle er trygge ved at være. Vi tager ansvar for hinanden,

Læs mere

Ordet til de unge. Det er disse ideer og anbefalinger til forældre, vejledere og skoler, som vi bringer et udpluk af her. God læselyst!

Ordet til de unge. Det er disse ideer og anbefalinger til forældre, vejledere og skoler, som vi bringer et udpluk af her. God læselyst! Ordet til de unge Ordet til de unge I dagens Danmark taber vi desværre alt for mange børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i skolesystemet. Mange taler om, hvad der bør gøres, for at disse unge får

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS. FRivilligpolitik. Dansk Flygtningehjælp flygtning.dk/frivillig

DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS. FRivilligpolitik. Dansk Flygtningehjælp flygtning.dk/frivillig 1 DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS FRivilligpolitik Dansk Flygtningehjælp flygtning.dk/frivillig Et fælles grundlag Frivilligpolitikken beskriver de værdimæssige afsæt og de organisatoriske rammer for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

UNGDOMSSKOLEN KALUNDBORG. Medarbejderhåndbogen

UNGDOMSSKOLEN KALUNDBORG. Medarbejderhåndbogen UNGDOMSSKOLEN KALUNDBORG Medarbejderhåndbogen Oktober 2015 Info Kalundborg Ungdomsskole Skovbrynet 51 4400 Kalundborg Tlf.: 59534698 Mail: ungdomsskolen@kalundborg.dk www.kalusk.dk Ean-nr. 5790000367030

Læs mere

Guide for håndtering af vold og trusler.

Guide for håndtering af vold og trusler. Guide for håndtering af vold og trusler. Redskab til forebyggelse, håndtering og opfølgning på vold og trusler Det er målet at sikre et trygt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk, for alle skolens medarbejdere.

Læs mere

Antimobbestrategi Gedved Skole

Antimobbestrategi Gedved Skole Antimobbestrategi Gedved Skole Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at vedblive et miljø, hvor man kan udvikle sig, som er præget af tryghed, respekt, omsorg tolerance. Vores antimobbestrategi

Læs mere

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Velkommen til Tagensbo skole. Alle vikarer skal oprettes på Lærerintra. Kontakt Henrik Fabricius viceinspektør eller Jeanne Jacobsen, skoleleder. Din timeløn

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Velkommen i ungdomsskolen Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Velkommen i ungdomsskolen Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Velkommen i ungdomsskolen Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen i Ungdomsskolen Kolding Her i denne folder finder du de overordnede informationer, der er

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Skolebestyrelsens principbeslutning

Skolebestyrelsens principbeslutning HER ER VI GODE VED HINANDEN Her er vi gode ved hinanden er Gjern Skoles trivselspolitik/antimobbestrategi. Formålet med strategien er løbende at have fokus på den enkelte elevs trivsel i fællesskabet,

Læs mere

Sag nr. 19/5116. Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal

Sag nr. 19/5116. Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Sag nr. 19/5116 Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Egedal Kommune Center for Skole og Dagtilbud April 2019 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Formål Kapital 2 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Hjemmesiden vil fremadrettet blive anvendt til information om JUNIORKLUBBEN.

Hjemmesiden   vil fremadrettet blive anvendt til information om JUNIORKLUBBEN. Orientering JUNIORKLUBBEN Juniorklubben er Middelfart Kommunes tilbud til børn på 4., 5. og 6. klassetrin. Juniorklubben er etableret under Ungdomsskolen, der i forvejen har ungdomsklubber for unge fra

Læs mere

Principper for God kommunikation og samarbejde på Ordrup Skole

Principper for God kommunikation og samarbejde på Ordrup Skole Principper for God kommunikation og samarbejde på Ordrup Skole Principper Vi mødes i de forskellige fora, når det er relevant og efter behov. Som udgangspunkt afholder vi forældremøde og skole-hjemsamtale

Læs mere

Vores mission og vision i. altid i bevægelse-

Vores mission og vision i. altid i bevægelse- Vores mission og vision i altid i bevægelse- 1 MISSION OG VISION Missionen er Landsbyordningens overordnede opgave. Visionen er udtryk for den retning, som Landsbyordningen ønsker at udvikle sig hen imod.

Læs mere

Trafikpolitik for Firkløverskolen Give

Trafikpolitik for Firkløverskolen Give Trafikpolitik for Firkløverskolen Give Indhold: På vej - skolevejen, afsætning, cykling, ekskursioner Undervisning - færdselskontaktpersonens rolle, materialer til brug i undervisningen Rollemodeller -

Læs mere

Ungdomsskolens Værdiregelsæt og Anti-mobbestrategi

Ungdomsskolens Værdiregelsæt og Anti-mobbestrategi Uddannelse og Arbejdsmarked Falstersgade 24 8700 Horsens Telefon :76 29 15 30 ungdomsskolen@horsens.dk www.unghorsens.dk Dato: 20. juni 2017 Ungdomsskolens Værdiregelsæt og Anti-mobbestrategi Tolerance,

Læs mere

Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland

Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland FGU Midt- og Østsjællands ordens- og samværsregler skal fremme et godt undervisningsmiljø for både elever og medarbejdere. Der er tale om regler, som

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

Den almene ungdomsskole

Den almene ungdomsskole Den almene ungdomsskole 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og forældre i TUK s Juniorklub

Velkomstfolder til nye børn og forældre i TUK s Juniorklub Velkomstfolder til nye børn og forældre i TUK s Juniorklub Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er grundlæggende for at opnå et trygt forhold til de unge VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker

Læs mere

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018 Forældreaftaler/forældrenetværk 0. - 2. klasse / årgang Forældrearrangement (ca. 45 min.) SSP-konsulenten laver et oplæg, der skal styrke sammenholdet blandt elever og forældre. Undgå mobning og optimér

Læs mere

Politikker Politikker... 1 Ekstern kommunikationspolitik Mål og principper for den eksterne kommunikation Kommunikation af skolens

Politikker Politikker... 1 Ekstern kommunikationspolitik Mål og principper for den eksterne kommunikation Kommunikation af skolens Politikker Politikker... 1 Ekstern kommunikationspolitik... 2 1. Mål og principper for den eksterne kommunikation... 2 1.1 Kommunikation af skolens overordnede rammer... 2 1.2 Skole/hjem-samarbejde og

Læs mere

Alder Hvad laver de unge Total I gang med forberedende og udviklende aktiviteter. 1 1 I gang med offentlig forsørgelse

Alder Hvad laver de unge Total I gang med forberedende og udviklende aktiviteter. 1 1 I gang med offentlig forsørgelse Geografi Skt. Klemens Dalum udgør den sydlige del af Odense Kommune. Området består derfor primært af åben-lav og tæt-lav forstadsbebyggelse og åbent land med mindre landsbyer. Befolkning Gennemsnitsindkomst

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For klubberne i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 28-06-2016 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

GÅ GLAD I SKOLE - GÅ GLAD HJEM

GÅ GLAD I SKOLE - GÅ GLAD HJEM Velkommen til Sproghuset, Søndre Skole og MF10 side 2 Undervisningen side 3 Brobygning og Praktik side 4 UU-vejleder og mentor side 4 Ungdomsskolen side 4 Gensidige forventninger side 6 Samarbejde mellem

Læs mere

MUNKEBO SKOLES VÆRDIGRUNDLAG

MUNKEBO SKOLES VÆRDIGRUNDLAG VÆRDIGRUNDLAG 1 MUNKEBO SKOLES VÆRDIGRUNDLAG Vi vokser og udvikler os sammen! Folkeskolen er for alle et fællesskab med plads til forskellighed og mangfoldighed. På Munkebo Skole ønsker vi, at du kan se

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask

Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask Kære medarbejder og studerende i Børneinstitutionen Rasmus Rask Som ansat eller studerende i Børnehusene Hobbitten, Lungstedvangen, Kærsgård, Bellinge og Luna

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af UngAalborg

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af UngAalborg Punkt 5. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af UngAalborg 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå

Læs mere

VALG AF SKOLEBESTYRELSE Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen

VALG AF SKOLEBESTYRELSE Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2018 Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen 2 Skolebestyrelsesvalg 2018 FORORD Kære forældre til børn i skolerne i Albertslund Kommune. Jeg

Læs mere

Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen

Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen Indledning og værdigrundlag Med følgende principper for skole-hjemsamarbejde ønsker vi at skabe forudsætninger for et godt og åbent samarbejde

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

RAMMER OG ARBEJDSGRUNDLAG FOR FAVRSKOV KOMMUNES UNGDOMSSKOLE

RAMMER OG ARBEJDSGRUNDLAG FOR FAVRSKOV KOMMUNES UNGDOMSSKOLE FAVRSKOV KOMMUNE UNGDOMSSKOLEPLAN RAMMER OG ARBEJDSGRUNDLAG FOR FAVRSKOV KOMMUNES UNGDOMSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 UNGDOMSSKOLENS LOVGRUNDLAG... 3 FORMÅL MED VIRKSOMHEDEN... 3

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning.

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Nærvær er for os, evnen til at være tilstede/have kontakt her

Læs mere

AUGUSTENBORG SKOLE FORÆLDRE- ORIENTERING. Forældre til elever i kommende børnehaveklasser.

AUGUSTENBORG SKOLE FORÆLDRE- ORIENTERING. Forældre til elever i kommende børnehaveklasser. AUGUSTENBORG SKOLE FORÆLDRE- ORIENTERING Forældre til elever i kommende børnehaveklasser. Augustenborg Skole 2010 28. november 2012 Augustenborg Skole 2 AUGUSTENBORG SKOLE 450 elever 30 klasser 39 lærere,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel.

På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel. Søndre Skole På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel. HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik UDKAST Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik For perioden 2019-2022 Godkendt af Byrådet den xx Forord I Fredensborg Kommune mener vi, at alle børn skal have mulighed for at

Læs mere

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Skødstrup er et område i vækst. Det er et børnerigt område, og mange nye unge familier flytter til byen med et håb om at finde et positivt, trygt

Læs mere

Antimobbestrategi. Skolens formål med antimobbestrategien er at tydeliggøre skolens holdning til mobning.

Antimobbestrategi. Skolens formål med antimobbestrategien er at tydeliggøre skolens holdning til mobning. Antimobbestrategi Gældende fra: 1. maj 2018 Revideret d. Formål Hvad er formålet med antimobbestrategien? Skolens formål med antimobbestrategien er at tydeliggøre skolens holdning til mobning. - Forebygge

Læs mere

Gedebjerg Skoles værdigrundlag

Gedebjerg Skoles værdigrundlag Gedebjerg Skoles værdigrundlag November 2013 1 Indhold Indhold... 2 De fire kerneværdier... 3 1. Faglighed... 4 2. Ansvar... 7 3. Åbenhed... 9 4. Fleksibilitet... 11 2 De fire kerneværdier Skolens overordnede

Læs mere

Medarbejderens pædagogiske opgave

Medarbejderens pædagogiske opgave Smartguiden for afdækning og handlemuligheder er udarbejdet med det formål at guide dig gennem situationer, hvor du som medarbejder oplever eller bliver vidne til forhold med unge under 18 år, der kræver

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

HJÆLP BØRN OG UNGE, DER HAR PROBLEMER - DIN GUIDE TIL AT HJÆLPE BØRN OG UNGE

HJÆLP BØRN OG UNGE, DER HAR PROBLEMER - DIN GUIDE TIL AT HJÆLPE BØRN OG UNGE HJÆLP BØRN OG UNGE, DER HAR PROBLEMER - DIN GUIDE TIL AT HJÆLPE BØRN OG UNGE KÆRE VOKSEN Du er vigtig for børn og unges trivsel. Udover at være en faglig støtte i hverdagen er du også en voksen, som kan

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere