Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program"

Transkript

1 Det vil vi Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

2 Vision og mission Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for udøvelse af vandidræt i Danmark.

3 Værdier Vi vil optræde og anerkendes som en idræt, der: Er professionel og ambitiøs; som individ og som union stiler vi mod høje mål. Er ansvarlig; rollen som et af landets største idrætsforbund forpligter i forholdet til vores medlemmer, klubber og samfundet.

4 Værdier Er modig; vi står ved vores mål og meninger. Også i modvind. Er ærlig og åben; vi siger hvad vi gør og vi gør, hvad vi siger. Skaber glæder og begejstring ved leg, læring og udvikling i vand.

5 Vi vil måle vores vision på, om: vi løbende udvikler os, så vi har en af de tre bedste udviklingstendenser i antallet af medlemmer og antallet af medlemsklubber. vi har nemt ved at rekruttere de mest kvalificerede frivillige og ansatte. vi, som idrætsorganisation, er den foretrukne samarbejdspartner for omverdenen. vi har en god og stabil økonomi, som sikrer frihed/råderum til at gennemføre vores planer med konsekvens. vi har den bedste sportslige udvikling målt på internationale resultater.

6 Målgrupper/Interessenter De frivillige/ sektionerne/ den offentlige holdning Bredde/elite Kommuner/ myndigheder Ansatte Dansk Svømmeunion Sponsorer/ samarbejdspartnere/ DIF/Team Danmark Pressen Potentielle klubber

7 Målgrupper: Bredde Ambition Vi vil igangsætte aktiviteter inden for vandpolo, åbent vand, spring, livredning og synkro. Vi vil udvikle nye kursustilbud. Udviklingskonsulenterne skal gøre det lettere at være frivillig leder. Facilitetsudvalget skal forbedre klubbernes adgang til vandtid. Vi vil konstant arbejde med nye aktivitetstilbud til klubberne.

8 Målgrupper: Bredde Det har vi gjort Afholdt tema- og netværksmøder i alle regioner Konsolideret de regionale udvalg Etableret nyhedsbrev for breddesvømning Igangsat implementering af Aqua Champ Cup Igangsat implementering af Rescue Kid Kørt pilotprojekt for børn og ældre: Aqua Bedste Camp.

9 Målgrupper: Bredde Det vil vi gøre DIF/SVØM kampagne: : 50 nye klubber og nye medlemmer Skolesvømmeundersøgelse og koncept til kommuner i samarbejde med svømmeklubberne Afholde mindst 20 tema eller netværksmøder i regionalt regi Udvikle og afprøve en eller flere stævnekoncepter til understøttelse af en eventuelt ny mesterskabsstruktur

10 Målgrupper: Elite Ambition Vi vil tilbyde eliteledere og elitetrænere uddannelses- og udviklingsmuligheder. Vi vil have gode og tilgængelige elitefaciliteter. Vi vil arbejde på, at svømmerne får fleksible uddannelses- og jobtilbud.

11 Målgrupper: Elite Det har vi gjort Vi er i fuld gang med at implementere det aldersrelaterede træningskoncept bredt. Vi vil arbejde på, at de allerbedste svømmere kan være semiprofessionelle Etableret eliteklubnetværket for 13 klubber med henblik på at forbedre samarbejdsmiljøet i dansk elitesvømning Justeret Eliteplan 2012 Igangsat Eliteplan 2016 proces i samarbejde med eliteklubberne Afsluttet en årgang på Idrættens Træner Akademi i samarbejde med DIF Fortsat et godt samarbejde med Team Danmark

12 Målgrupper: Elite Det vil vi gøre Fortsætte udviklingen med testning af svømmere Fortsat arbejde i forhold til Eliteplan 2012 Arbejde på at udvikle antallet af eliteklubber i hele landet (elite + certificering) Eliteplan 2016 proces med forankring både hos eliteklubberne og Team Danmark

13 Målgrupper: Kommuner/myndigheder Ambition Kommuner og myndigheder betragter os som ligeværdige partnere. Kommuner og myndigheder bruger vores ekspertise i vandidræt og hvad angår faciliteter. Kommuner og myndigheder opfatter, at vi bidrager til, at borgerne lever et sundere liv. Kommunerne opfatter den lokale svømmeklub som en god rollemodel for det øvrige klubliv i kommunen. Kommunen opfatter svømmeklubberne som en væsentlig samarbejdspartner på skolesvømningsområdet. Udgivelse af undervisningsmateriale med henblik på kvalitetsudvikling af svømmeskolerne i svømmeklubberne.

14 Målgrupper: Kommuner/myndigheder Det har vi gjort Fortsat åbent vand-satsning i samarbejde med kommuner og svømmeklubber Afholdt skolesvømnings konference for svømmeklubber og kommuner i samarbejde med DIF I samarbejde med DIF igangsat skolesvømningsundersøgelse hos Syddansk Universitet

15 Målgrupper: Kommuner/myndigheder Det vil vi gøre Etablere tre pilotprojekter med tre svømmeklubber og tre kommuner om skolesvømning Fortsat være proaktiv, via facilitetsudvalget, overfor kommuner i forhold til lokale facilitetsudfordringer

16 Målgrupper: Sponsorer/samarbejdspartnere Ambition Vores sponsorer og samarbejdspartnere føler, at de får value for money. SVØM har sikret, at færre personer i Danmark drukner, og at alle kan livredde. SVØM sikrer, at sponsorer og samarbejdspartnere får styrket deres image som en virksomhed/organisation, der arbejder med sundhed og sikkerhed.

17 Målgrupper: Sponsorer/samarbejdspartnere Det har vi gjort Vi har i kraft af vores gode sportslige resultater opnået større synlighed af vores sponsorer og samarbejdspartnere. Vi arbejder, med støtte fra TrygFonden på at etablere en stærk og integreret livredningsstrategi. Vi har fået værtskabet for EJM i livredning i 2011 Vi har fastholdt alle vores samarbejdspartnere og sponsorer i 2010

18 Målgrupper: Sponsorer/samarbejdspartnere Det vil vi gøre Fortsætte vores udvikling med åbenhed og konstant arbejde på, at indgå partnerskaber med relevante sponsorer og samarbejdspartnere. Arbejde på partnerskaber med HKH Kronprinsesse Marys protektioner vedrørende sundhed: Hjerteforeningen med videre.

19 Målgrupper: Danmarks Idræts-Forbund Ambition Vi vil være det næststørste idrætsforbund i DIF. Vi vil anerkendes for at være gode til at fastholde de unge i vandsporten. Vi vil anerkendes for at være et foregangsforbund på ligestillings- og rekrutteringsområdet. Vi vil have et højt kvalificeret medlem i DIFs bestyrelse. Vi vil have et højt kvalificeret medlem i DIFs udviklingsudvalg.

20 Målgrupper: Danmarks Idræts-Forbund Det har vi gjort Vi er ved at afslutte DIF projektet: Kvinder på toppen. Formand Kaj Aagaard er fortsat medlem af DIFs udviklingsudvalg. Vi er en aktiv spiller i forhold til DIFs udvikling, vi påvirker løbende beslutninger via lobbyarbejde og formel deltagelse i alle dialogmøder og formelle fora. Vi har fået cirka 3.6 millioner kroner over tre til DIF projektet: Synlighed og forpligtende samarbejde

21 Målgrupper: Danmarks Idræts-Forbund Det vil vi gøre Prioritere projektet: Forpligtende samarbejde meget højt Fortsat arbejde intensivt med ligestilling Identificere mulige bestyrelses- og udvalgskandidater til DIF Deltage i alle DIF fora

22 Målgrupper: Team Danmark Ambition Vi vil anerkendes for vores seriøse, ambitiøse og succesrige elitearbejde. Vi vil fortsat gøre os fortjent til en meget høj grad af Team Danmark finansiering. Fortsat arbejde meget tæt med Team Danmark også vedrørende det sociale og samfundsmæssige ansvar for de aktive.

23 Målgrupper: Team Danmark Det har vi gjort Arbejdet tæt sammen med Team Danmark siden foråret 2002 og er anerkendt i Team Danmark som en seriøs og professionel samarbejdspartner Opnået en meget høj finansieringsgrad af elitesvømningen, som har gjort det høje ambitionsniveau muligt Været fortaler for, at Team Danmark skal få kigget mere på de aktives uddannelsesmuligheder.

24 Målgrupper: Team Danmark Det vil vi gøre Fastholde den nuværende økonomiske støtte

25 Målgrupper: De frivillige Ambition Vi vil anerkendes af de frivillige som værende en organisation, man føler stolthed over at være en del af. De frivillige i SVØM har et stærkt fællesskab og føler sig som en del af SVØM. SVØM er god til at udvikle frivillige ledere og give dem anerkendelse. Vi vil være flittige og således synlige deltagere ved lokale og regionale arrangementer.

26 Målgrupper: De frivillige Det har vi gjort Knyttet de frivillige (særligt breddeklubberne) tættere på os via de regionale udvalg og udviklingskonsulenterne. Afholdt høringsmøder med eliteklubberne Etableret eliteklubnetværket

27 Målgrupper: De frivillige Det vil vi gøre Fortsat prioritere eliteklubnetværket meget højt Fortsat med tema og netværksmøder på regionalt niveau jf. breddesektionens handleplan

28 Målgrupper: Sektioner/afdelinger/udvalg Ambition Vi vil anerkendes af sektionerne for at være en god sparringspartner Flere discipliner i flere klubber

29 Målgrupper: Sektioner/afdelinger/udvalg Det har vi gjort Igangsat en ny pulje, der målretter arbejdet i sektionerne og samarbejdet med bestyrelsen (sektionernes udviklingspulje) Er i fuld gang med livredningsstrategien (Rescue Kid, EJM i livredning) Bestyrelsesmedlemmerne er engageret i sektionernes arbejde Sektionerne har alle udarbejdet en disciplinanalyse Afholdt det årlige tværgående forum/nytårskur i januar måned

30 Målgrupper: Sektioner/afdelinger/udvalg Det vil vi gøre Tilbyde råd og vejledning omkring udvikling af disciplinerne til de sektioner, der kan og vil. Inddrage sektionerne i planlægningen af det faglige niveau for det tværgående forum/nytårskuren

31 Målgrupper: Den offentlige holdning Ambition Vi vil anerkendes som en nuanceret organisation med mange gode tilbud. Vi er/og vil fortsætte med at være anerkendt som den førende vidensorganisation på livredningsområdet. SVØM har gode aktiviteter, der altid er præget af velovervejet planlægning. Vi vil anerkendes for vores høje kompetence inden for al vandsport.

32 Målgrupper: Den offentlige holdning Det har vi gjort o o Har fortsat et bestyrelsesmedlem i Anti-Doping Danmark Etableret et uformelt netværk for vandsikkerheds organisationer med henblik på en bedre koordinering af forebyggelse, redning og behandling af drukneulykker

33 Målgrupper: Den offentlige holdning Det vil vi gøre Implementere den vedtagne kommunikationsstrategi Vi vil fortsat udgive relevant litteratur, som også menigmand kan have glæde af (altid) Vi udgiver 2. udgave af Livredningsbogen Vi vil udvikle åbent vand-disciplinen, som retter sig mod alle borgere i samarbejde med klubberne.

34 Målgrupper: Ansatte Ambition De ansatte er/skal fortsætte med at være anerkendte og nyde respekt hos de frivillige ledere. De ansatte skal opleve en faglig og personlig udvikling ved at arbejde i SVØM. De ansatte skal være stolte af at arbejde i et proaktivt og moderne arbejdsmiljø. De ansatte skal opleve en klar rollefordeling med hensyn til ansvar og kompetence i forhold til de frivillige ledere.

35 Målgrupper: Ansatte Det har vi gjort Skabt en administration med et fagligt miljø, der udvikler og er proaktivt Været imødekommende overfor ønsker om efteruddannelse Været proaktive overfor de frivillige ledere i klubberne Arbejder hele tiden på at være servicemindede overfor de frivillige ledere

36 Målgrupper: Ansatte Det vil vi gøre Videreudvikle services, der gør det lettere at være frivillig leder med fokus på IT-siden Fortsat arbejde med at optimere samarbejdsaftaler for lejemål, IT mv. Nedsætte arbejdsgruppe i bestyrelsen sammen med direktøren med henblik på en modernisering og professionalisering af afdelingerne i SVØM

37 Målgrupper: Pressen Ambition Pressen anerkender os for at levere gode historier og billeder Pressen anerkender os for at deltage aktivt i den offentlige debat Pressen anerkender vores hjemmeside for altid at være opdateret og spændende pressen abonnerer naturligvis på vores nyhedsbreve Pressen anerkender vores indsats for at redde liv og vores seriøse elitearbejde Pressen møder talstærkt op ved vores arrangementer og events

38 Målgrupper: Pressen Det har vi gjort Blevet langt mere proaktive i forbindelse med direkte henvendelser til journalister (særligt, når vi holder pressemøder) Er altid lettilgængelig ved de store nationale og internationale mesterskaber Medietrænet vores svømmeprofiler Udarbejdet en ekstern kommunikationsstrategi

39 Målgrupper: Pressen Det vil vi gøre o Meget mere deltagelse i den offentlige debat, skrive klummer, læserindlæg med videre En nyhed på hjemmesiden hver dag Blogs til bestyrelsen, svømmeprofilerne med videre. Udvikle fra intern til ekstern kommunikation Redesign af hjemmesiden, opdatering og redigering af hjemmesiden, den skal være mere overskuelig og nemmere at finde rundt i

40 Målgrupper: Potentielle klubber Ambition Nye klubber skal finde det attraktivt at blive medlem af SVØM. Nye klubber skal anerkende os for vores høje serviceniveau og gode aktivitetstilbud. Nye klubber skal anerkende os for at have sikret dem et godt netværk lokalt, regionalt og nationalt.

41 Målgrupper: Potentielle klubber Det har vi gjort Etableret netværksmøder for klubberne Man kan kun blive dansk mester eller svømme på landsholdet som medlem af SVØM Arbejdet intensivt med oplæg til ny kontingentstruktur for breddeklubber Udviklingskonsulenterne har haft som stort fokusområde at rekruttere nye klubber

42 Målgrupper: Potentielle klubber Det vil vi gøre Udviklingskonsulenterne skal ud fra en prioriteret plan tage kontakt til alle ikke-medlems klubber. Alle aktivitetstilbud skal være meget synlige på hjemmesiden. Ved eventuel vedtagelse af ny kontingentstruktur implementere den

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2014

Repræsentantskabsmøde 2014 Repræsentantskabsmøde 2014 Formand Flemming Knudsens mundtlige beretning Først og fremmest vil jeg gerne ønske os alle sammen tillykke: Tillykke med at vi nu er DIFs tredjestørste specialforbund kun svøm

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere