PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING

2 Bemærkninger & fralæggelse af ansvar Bemærkning om copyright ackard Bell Compasseo - Brugervejledning. Copyright 2006 Packard Bell B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne vejledning må reproduceres eller overføres, i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, fotokopiering, optagelse eller informationslagrings- og hentesystemer, til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Packard Bell B.V. Fralæggelse af ansvar Samtlige Packard Bell GPS-produkter og alt tilbehør skal kun bruges som hjælpemidler på rejser. DE ER IKKE BEREGNEDE TIL AT BLIVE BRUGT TIL FORMÅL, DER KRÆVER MÅLING AF RETNING, AFSTANDE, STEDER ELLER TOPOGRAFI. Det er brugerens ansvar at anvende produktet korrekt og fornuftig måde. PACKARD BELL HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVER FOR NOGEN SOM HELST PART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER ANDRE FØLGESKADER, SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED BRUG, FORKERT BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE PACKARD BELL GPS-PRODUKTER ELLER PÅ GRUND AF DEFEKTER I PRODUKTERNE. Alle informationer, som PACKARD BELL modtager fra tredjepart som f.eks., men ikke begrænset til, Navteq Corp., ALERTEGPS SARL eller Destinator Europe GmbH (i det følgende kaldt "oplysninger fra tredjepart") og som er indeholdt i Packard Bell GPS-produktet, leveres til slutbrugere som det er, uden nogen som helst garantier, det være sig stiltiende, udtrykkelige eller lovpligtige. PACKARD BELL indestår ikke for nøjagtigheden, adækvatheden eller fuldkommenheden af nogen som helst informationer fra tredjepart, der er indeholdt i GPS et og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl eller udeladelser i disse informationer og materialer. PACKARD BELL kan i intet tilfælde blive holdt ansvarlig for eventuelle skader, herunder, men ikke begrænset til, direkte eller indirekte, særlige, tilfældige, pønale eller følgeskader, tab eller udgifter, der matte opstå i forbindelse med sådanne informationer fra tredjepart eller brugen heraf eller nogen parts manglende evne til at bruge disse, eller i forbindelse med nogen som helst manglende opfyldelse eller udførelse, udeladelse, afbrydelse, defekt, forsinkelse under drift eller transmission, computervira eller linje- eller systemfejl, selv hvis PACKARD BELL eller dens affilierede selskaber er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, tab eller udgifter. Brugers adgang til nogen som helst hyperlinks til websteder, der er nævnt i nærværende dokumentation sker helt og holdent på brugers eget ansvar, og indholdet, nøjagtigheden, opfattelser, der er givet udtryk for på disse websteder eller andre links, som figurerer på disse websteder, er ikke undersøgt, bekræftet, overvåget eller understøttet af PACKARD BELL. Med jævne mellemrum foretages der opdateringer af software- og hardwarekomponenterne. Derfor kan nogle af anvisningerne, specifikationerne og billederne i denne vejledning se lidt anderledes ud end de afbildninger, du ser. Alle produkter/emner, der er beskrevet i denne håndbog, er kun tænkt som illustration, og kan afvige fra din situation. Man kan ikke påberåbe sig nogen som helst rettigheder eller berettigelser på grundlag af beskrivelserne i denne håndbog. Packard Bell B.V. forbeholder sig retten til at revidere, ændre eller forbedre dette produkt eller dokumentationen til enhver tid uden forudgående varsel. HVIS OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ANSES FOR IKKE AT KUNNE HÅNDHÆVES I NOGLE JURISDIKTIONER, OVERSTIGER PACKARD BELLS MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR IKKE DET BELØB, SOM SLUTBRUGER HAR BETALT FOR PRODUKTERNE. Varemærke Packard Bell er et registreret varemærke tilhørende Packard Bell B.V. Destinator Navigates er et varemærke tilhørende Destinator Technologies Inc. (DTI). Alle øvrige firma- eller produktnavne er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker for deres respektive ejere. 2

3 Forsigtig Lad ikke apparatet ligge i din bil. Apparatet kan beskadiges, hvis det udsættes for sollys. Destruer eller skil ikke apparatet ad; apparatet kan eksplodere eller frigøre giftige materialer. Kortslut ikke apparatet, da dette kan forårsage brandsår. Bortskaffelse af produkter Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) kræves, at brugte elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes særskilt fra normalt husholdningsaffald for at fremme genanvendelse, genbrug og andre former for genvinding og formindske den affaldsmængde, der skal fjernes, med henblik på at reducere affaldsdeponering. Dette omfatter din computer og alt tilbehør såsom tastaturer, mus, fjernbetjeninger, højttalere osv. Ved bortskaffelse af sådanne produkter, bedes du venligst følge de kommunale myndigheders vejledning og/eller spørg din forhandler, når du køber et nyt produkt. Meddelelse om batterier UDSKIFT IKKE BATTERIET. RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT BATTERITYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER SOM ANVIST. Bortskaffelse af batterier skal ske i overensstemmelse med lokal lovgivning. Smid ikke kasserede batterier ud sammen med husholdningsaffald: I de fleste lande er det forbudt ved lov at brænde batterier, deponere dem på lossepladser eller at blande dem med kommunalt, fast affald. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger om miljømæssig korrekt indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af batterier. Bemærk: Visse mindre (underordnede) kommuner indeholder evt. ikke nogen gadedata. I sådanne tilfælde bedes du venligt vælge den større (overordnede) kommune, der er vist i parenteser, for at søge disse gader. Du kan også ændre søgerækkefølgen til Gade>By eller Postnummer>Gade for at finde gadedata i mindre kommuner. Vigtig Information Når du installerer Packard Bell Compasseo i bilen, skal du sørge for at anbringe bilholdersættet et passende sted på forruden, således at bilistens udsyn ikke obstrueres og betjeningen af sikkerhedssystemer ikke hindres. For din egen og andre trafikanters sikkerheds skyld anbefales det kun at justere eller indtaste data i Compasseo, når bilen står stille. Du bør ikke se på skærmen under kørsel, bortset fra, hvis det er muligt uden fare. Hvis du bliver nødt til at foretage ændringer eller indtaste et nyt bestemmelsessted, bør du standse bilen et egnet sted, før du foretager ændringer eller indtaster det nye bestemmelsessted. Du skal køre normalt og følge reglerne for færdselssikkerhed. Ruteanvisningerne fritager bilisten ikke for det personlige ansvar for sikkerheden. Bemærk venligst, at ruteanvisningerne fra Compasseo kun er forslag, og at disse ikke nødvendigvis svarer til aktuelle vejtilstande. Derfor skal bilisten altid kontrollere, at det er sikkert at følge anvisningerne. Hvis vejtilstandene og ruteanvisningerne ikke stemmer overens, har færdselssikkerhedsreglerne altid forrang frem for de ruteanvisninger, der foreslås af din Compasseo. Vær især opmærksom på vejskilte, da disse kan ændres og således ikke længere svarer til informationerne på kortet. Din Compasseo genkender muligvis ikke veje, hvor al indkørsel er forbudt, ensrettede veje eller veje, hvor man ikke må dreje til venstre/højre eller lave en vending i modsat køreretning. Bemærk: Det anbefales også meget, at du følger disse retningslinjer, når Compasseo anvendes i Pedestrian Mode (fodgænger-tilstand). 3

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Præsentation af Packard Bell Compasseo Æskens indhold Funktioner Betjeningselementer... 5 Kapitel 2 - Kom godt i gang Tænde/slukke Tilslutning til din computer Frakobling fra din computer Opladning af batteri... 8 Kapitel 3 - Fejlfinding & opgradering af Compasseo Nulstilling af apparatet Teknisk support Kapitel 4 - Installering af Packard Bell Compasseo i din bil...11 Opsætning af apparatet Specifikationer...14

5 Kapitel 1 - Præsentation af Packard Bell Compasseo 1.1 Æskens indhold Compasseo 12V adapter til cigarettænder Vekselstrømsnetadapter USB-kabel SD/MMC-kort (med landkort) Companion CD/DVD (dokumentation & software) Quickstartvejledning 1.2 Funktioner Køreklar GPS-enhed 3,5' TFT-LCD berøringsfølsom farveskærm SD/MMC kortlæser 256/512 MB SD/MMC-kort med landkort MP3-afspiller og fotoviser Højttaler af høj kvalitet GPS-modul: SiRF Star III Processor: 266 MHz Hukommelse: 32MB (Flash) / 64 MB (DRAM) + 256/512 MB MMC-kort Batteri: Integreret genopladeligt li-ion batteri, 1100 mah Opgraderbar firmware Understøtter Windows 2000/XP 1.3 Betjeningselementer 5

6 1 Tænd/sluk-knap Skub for at tænde eller slukke enheden. 2 Ekstern GPS-antenne- Hvis din bil har en termisk eller varmereflekterende forrude, har du stik (type MMCX) måske brug for en ekstern antenne for at opnå en bedre GPSmodtagelse. 3 LED for batteristatus Viser batteriets ladetilstand. 4 Berøringsfølsom skærm I dette vindue kan du aflæse enhedens status og informationer. Tryk på skærmen for at indtaste informationer og navigere gennem programmerne. 5 Slot til SD/MMC-kort Indsæt et SD-/MMC-kort i slotten for at læse kort, lytte til musik eller se fotos. 6 Lydstyrke op/ned Reguler lydstyrken. 7 Slidser til bilholder Bruges til at anbringe enheden i bilholderen. 8 USB- / strømstik Brug det medfølgende USB-kabel til tilslutning af Compasseo til computeren, filudveksling eller opladning af batteriet, eller tilslut det medfølgende biladapterkabel og tilslut kablets anden ende til cigartænderen for at oplade batteriet. 9 Bøsning til høretelefoner Til tilslutning af høretelefoner. 10 Batterilåsekontakt Tryk på denne kontakt for at afbryde strømforsyningen til enheden. Bemærk, at dette også sletter samtlige data i enhedens hukommelse. Du skal udføre den første startproces igen (kalibrering af skærm, indstillinger, oprettelse af GPS-forbindelse, osv.). 11 Reset-knap Genstart enheden, hvis den ikke reagerer eller bliver ustabil. 12 Højttaler Lyt til ruteanvisningerne eller lyt til din musik. Besøg regelmæssigt Packard Bell webstedet på for at downloade ekstra kort, den nyeste firmware og købe tilbehør for at du får det meste ud af din Packard Bell Compasseo. 6

7 2.1 Tænde/slukke Kapitel 2 - Kom godt i gang Skub tænd/sluk-knappen op eller ned for at tænde eller slukke Packard Bell COMPASSEO. 2.2 Tilslutning til din computer Du skal slutte Packard Bell Compasseo til din computer for at hente de nyeste kort, interessante steder eller opdateringer af software (Internet-forbindelse påkrævet). Bemærk: du behøver kun at udføre installationsproceduren én gang. 1. Slut den lille ende af det medleverede USB-kabel til din Compasseo og kablets anden ende til en fri USB-port på din computer. 2. Indsæt Companion CD/DVD en i computeren og klik på knappen Installation. 3. Klik på knappen Driver for at installere driveren for Compasseo. 4. Klik på knappen Microsoft ActiveSync for at installere Microsoft ActiveSync Følg anvisningerne på skærmen og vælg "Files" (Filer) i vinduet Synchronisation Settings (Indstillinger for synkronisering). 6. Nu kan du kopiere og indsætte for at overføre filer til eller fra MMC-kortet i Compasseo. 7

8 2.3 Frakobling fra din computer 1. Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware i meddelelsesområdet (ved siden af tidsangivelsen). 2. Klik på Sikker fjernelse af USB-lagerenhed. 3. Vent til meddelelsen Hardwaren kan fjernes sikkert vises. 4. Fjern apparatet. 2.4 Opladning af batteri Det anbefales at lade batteriet helt op, hver gang apparatet er helt afladet. Dette sikrer, at der opnås maksimal ydelse. Batteriet må ikke aflades helt for ofte, da dette er en ekstra belastning for batteriet. Mange delvise afladninger med hyppige opladninger er bedre for litiumionbatterier end én hel afladning. Sørg for at oplade batteriet i tide, når batteriets ladetilstand er for lav. Ellers bliver apparatet slukket automatisk og kan ikke tændes igen. Følg nedenstående procedure, hvis apparatet bliver helt afladet og ikke kan startes. 1. Tilslut enheden til computeren i mindst 20 minutter, før du tænder den. Bemærk: Når enheden oplades ved hjælp af cigarettænder-adapteren eller vekselstrømsadapteren (ekstraudstyr), skal enheden være tilsluttet i mindst 10 minutter, før du tænder den. 2. Efter dette korte tidsrum, er batteriet tilstrækkeligt opladet til at enheden kan fungere normalt, når den er tilsluttet til computeren, cigarettænder-adapteren eller vekselstrømsadapteren. 8

9 Oplade ved hjælp af computer: Tilslut det medleverede USB-kabel til en af USB-portene på computeren. Enheden oplades nu automatisk. Bemærk: Det kan tage op til 2,5 timer at oplade enheden helt. Opladning med adapter til cigarettænder: Du kan tilslutte adapteren til cigarettænderen for at oplade COMPASSEO i din bil. Bemærk: Det kan tage op til 5 timer at oplade enheden helt. Opladning med vekselstrømsadapter (ekstraudstyr): Tilslut kablet fra vekselstrømsadapteren til USB-konnektoren på enheden. Enheden oplades nu automatisk. Bemærk: Det kan tage op til 2,5 timer at oplade enheden helt. Bemærk: LED en for batteristatus angiver batteriets ladetilstand: Blinker rødt: Batterikapaciteten er mindre end 10% (der afgives en biplyd) Lyser gult: Batteriet bliver ladet op. Lyser grønt: Batteriet er fuldt opladt. Ladeindikatoren (de to sidstnævnte) virker kun, når apparatet forsynes med vekselstrøm. 9

10 Kapitel 3 - Fejlfinding & opgradering af Compasseo 3.1 Nulstilling af apparatet Reset-knap: Hvis Compasseo fryser eller bliver ustabil, kan du sætte en udrettet papirclips i Reset-kontakten i højre side af apparatet. Herefter genstarter apparatet. Hårdt reset Tryk på batterilåsekontakten for at afbryde strømforsyningen til enheden. Bemærk, at dette også nulstiller enhedens hukommelse og at fabrikkens standardindstillinger for enheden indlæses. Du skal udføre den første startproces igen (kalibrering af skærm, indstillinger, oprettelse af GPS-forbindelse, osv.). Reset-knap Batterilåsekontakten 3.2 Teknisk support Se Destinators side med hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) for registrerede brugere på følgende internet-adresse: klik på Community, log dig på og vælg FAQ. Hvis du har yderligere spørgsmål om Destinator PN, bedes du kontakte din leverandør eller Destinator Technical Support pr. på adressen 10

11 Kapitel 4 - Installering af Packard Bell Compasseo i din bil Opsætning af apparatet Se venligst figurerne på de følgende sider og nedenstående anvisninger for at installere og opsætte apparatet korrekt. 1. For at montere bilholdersættet skal holderen først monteres til svanehalsen, der monteres til bilruden med en sugekop. Kontroller, at pilen 'CLOSE' peger i den retning, som holderen skal monteres i. 2. Anbring bilholdersættet et passende sted på forruden og frigør clipsen i svanehalsens bund. 3. Skub clipsen tilbage på plads for at fiksere svanehalsen med sugekoppen fast på forruden. 4. Monter Compasseo i bilholdersættet: Anbring først undersiden af Compasseo og vip dernæst toppen af Compasseo tilbage på plads. Træk forsigtigt i den øverste clips, indtil den klikker på plads. Drej svanehalsen for at indstille positionen af Compasseo således, at skærmen kan ses let fra dit synsfelt. 5. Du kan oplade Compasseo i bilen ved hjælp af det medfølgende biladapterkabel. For din egen og andre trafikanters sikkerheds skyld, må kablerne kun tilsluttes, når køretøjet står stille. Tilslut det medfølgende USB-kabel til USP-porten på Compasseo, og tilslut kablets anden ende til cigartænderen. Herefter kan du køre af sted. Packard Bell Compasseo er nu klar til brug! Læs venligst instruktionerne til Destinator Navigates for at lære, hvordan du bruger din GPS. ADVARSEL: Lad ikke apparatet ligge i din bil. Apparatet kan beskadiges, hvis det udsættes for sollys. 11

12 12

13 13

14 Specifikationer Hardware Processor: Samsung S3C2410X02/A26 med en intern taktfrekvens på 266 MHz Indbygget hukommelse FLASH: 32 MB til billede af operativsystemet og programmer DRAM: 64 MB Skærm LCD: 3,5 TFT-LCD Baggrundsbelysning: Seks intensitetsniveauer (0, 20, 40, 60, 80 og 100% af maksimumniveauet) Berøringsfølsomt panel: Berøringsfølsom skærm med 300 DPI; aktiveres ved fingertryk Lyd CODEC:16-bit stereo; 44,1 khz maks. samplingshastighed. Bøsning til øretelefoner: 3,5 mm bøsning til stereo øretelefoner Højttaler Batteri Batteripakke: 3,7 volt litium-ion batteri (kan ikke tages ud), 1100 mah. Detektering af kapacitet: Seks niveauer for batterikapacitet (0, 20, 40, 60, 80 og 100%). I/O-konnektorer USB: USB (v1.1). Mini USB-konnektor. Slot til SD/MMC-kort: Understøtter SD/MMC-hukommelseskort (maks. 1 GB) Konnektor til ekstern GPS-antenne (type MMCX) Miljø Temperatur Driftstemperatur: 0 til 40 C Opbevaringstemperatur: -20 til 60 C Fugtighed: 20-95% ikke-kondenserende Statisk elektricitet: +/-8kv luft afladning, +/-4kv direkte afladning. Vibration: 2,60 gram, 5 ~ 500 Hz Lovbestemmelser/certificering Opfylder CE-standarder. EMI/RFI: Emission - Radio R&TTE direktiv 99/5/EC Immunitet: EN Sikkerhed: EN60950 GPS-modtager Modul Chipsæt: SiRF Star III solution. Frekvens: 1575,42 MHz C/A-kode: 1,023 MHz chiphastighed. Kanal: 20 kanaler. Følsomhed: -159 dbm. Ydeevne Positionsnøjagtighed: 10 m, 2D RMS Højde over havets overflade: maks m. Hastighed: maks. hastighed 515 m/s. Grænseflade Transmissionshastighed: 4800 ~ bps, kan indstilles Outputmeddelelse: SiRF binær eller NMEA-0183 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG 14

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Brugervejledning B10. Bluetooth GPS-modtager

Brugervejledning B10. Bluetooth GPS-modtager Brugervejledning B10 Bluetooth GPS-modtager da Dansk 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman er et registreret varemærke tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og anvendes

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I M A NUAL NI - 7075 120 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ø r s t o g f r e m m e s t t a k, f o r d

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Automatisk kørebog på Trackstick

Automatisk kørebog på Trackstick Automatisk kørebog på Trackstick Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og dermed

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

AB mypilot kvikvejledning

AB mypilot kvikvejledning AB mypilot kvikvejledning Lær din AB mypilot at kende AB mypilot fjernbetjeningen gør det muligt at styre Advanced Bionics Naída CI Q70 (Naída CI) lydprocessoren på afstand, således at du kan styre funktionerne

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere