PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING

2 Bemærkninger & fralæggelse af ansvar Bemærkning om copyright ackard Bell Compasseo - Brugervejledning. Copyright 2006 Packard Bell B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne vejledning må reproduceres eller overføres, i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, fotokopiering, optagelse eller informationslagrings- og hentesystemer, til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Packard Bell B.V. Fralæggelse af ansvar Samtlige Packard Bell GPS-produkter og alt tilbehør skal kun bruges som hjælpemidler på rejser. DE ER IKKE BEREGNEDE TIL AT BLIVE BRUGT TIL FORMÅL, DER KRÆVER MÅLING AF RETNING, AFSTANDE, STEDER ELLER TOPOGRAFI. Det er brugerens ansvar at anvende produktet korrekt og fornuftig måde. PACKARD BELL HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVER FOR NOGEN SOM HELST PART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER ANDRE FØLGESKADER, SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED BRUG, FORKERT BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE PACKARD BELL GPS-PRODUKTER ELLER PÅ GRUND AF DEFEKTER I PRODUKTERNE. Alle informationer, som PACKARD BELL modtager fra tredjepart som f.eks., men ikke begrænset til, Navteq Corp., ALERTEGPS SARL eller Destinator Europe GmbH (i det følgende kaldt "oplysninger fra tredjepart") og som er indeholdt i Packard Bell GPS-produktet, leveres til slutbrugere som det er, uden nogen som helst garantier, det være sig stiltiende, udtrykkelige eller lovpligtige. PACKARD BELL indestår ikke for nøjagtigheden, adækvatheden eller fuldkommenheden af nogen som helst informationer fra tredjepart, der er indeholdt i GPS et og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl eller udeladelser i disse informationer og materialer. PACKARD BELL kan i intet tilfælde blive holdt ansvarlig for eventuelle skader, herunder, men ikke begrænset til, direkte eller indirekte, særlige, tilfældige, pønale eller følgeskader, tab eller udgifter, der matte opstå i forbindelse med sådanne informationer fra tredjepart eller brugen heraf eller nogen parts manglende evne til at bruge disse, eller i forbindelse med nogen som helst manglende opfyldelse eller udførelse, udeladelse, afbrydelse, defekt, forsinkelse under drift eller transmission, computervira eller linje- eller systemfejl, selv hvis PACKARD BELL eller dens affilierede selskaber er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, tab eller udgifter. Brugers adgang til nogen som helst hyperlinks til websteder, der er nævnt i nærværende dokumentation sker helt og holdent på brugers eget ansvar, og indholdet, nøjagtigheden, opfattelser, der er givet udtryk for på disse websteder eller andre links, som figurerer på disse websteder, er ikke undersøgt, bekræftet, overvåget eller understøttet af PACKARD BELL. Med jævne mellemrum foretages der opdateringer af software- og hardwarekomponenterne. Derfor kan nogle af anvisningerne, specifikationerne og billederne i denne vejledning se lidt anderledes ud end de afbildninger, du ser. Alle produkter/emner, der er beskrevet i denne håndbog, er kun tænkt som illustration, og kan afvige fra din situation. Man kan ikke påberåbe sig nogen som helst rettigheder eller berettigelser på grundlag af beskrivelserne i denne håndbog. Packard Bell B.V. forbeholder sig retten til at revidere, ændre eller forbedre dette produkt eller dokumentationen til enhver tid uden forudgående varsel. HVIS OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ANSES FOR IKKE AT KUNNE HÅNDHÆVES I NOGLE JURISDIKTIONER, OVERSTIGER PACKARD BELLS MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR IKKE DET BELØB, SOM SLUTBRUGER HAR BETALT FOR PRODUKTERNE. Varemærke Packard Bell er et registreret varemærke tilhørende Packard Bell B.V. Destinator Navigates er et varemærke tilhørende Destinator Technologies Inc. (DTI). Alle øvrige firma- eller produktnavne er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker for deres respektive ejere. 2

3 Forsigtig Lad ikke apparatet ligge i din bil. Apparatet kan beskadiges, hvis det udsættes for sollys. Destruer eller skil ikke apparatet ad; apparatet kan eksplodere eller frigøre giftige materialer. Kortslut ikke apparatet, da dette kan forårsage brandsår. Bortskaffelse af produkter Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) kræves, at brugte elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes særskilt fra normalt husholdningsaffald for at fremme genanvendelse, genbrug og andre former for genvinding og formindske den affaldsmængde, der skal fjernes, med henblik på at reducere affaldsdeponering. Dette omfatter din computer og alt tilbehør såsom tastaturer, mus, fjernbetjeninger, højttalere osv. Ved bortskaffelse af sådanne produkter, bedes du venligst følge de kommunale myndigheders vejledning og/eller spørg din forhandler, når du køber et nyt produkt. Meddelelse om batterier UDSKIFT IKKE BATTERIET. RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT BATTERITYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER SOM ANVIST. Bortskaffelse af batterier skal ske i overensstemmelse med lokal lovgivning. Smid ikke kasserede batterier ud sammen med husholdningsaffald: I de fleste lande er det forbudt ved lov at brænde batterier, deponere dem på lossepladser eller at blande dem med kommunalt, fast affald. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger om miljømæssig korrekt indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af batterier. Bemærk: Visse mindre (underordnede) kommuner indeholder evt. ikke nogen gadedata. I sådanne tilfælde bedes du venligt vælge den større (overordnede) kommune, der er vist i parenteser, for at søge disse gader. Du kan også ændre søgerækkefølgen til Gade>By eller Postnummer>Gade for at finde gadedata i mindre kommuner. Vigtig Information Når du installerer Packard Bell Compasseo i bilen, skal du sørge for at anbringe bilholdersættet et passende sted på forruden, således at bilistens udsyn ikke obstrueres og betjeningen af sikkerhedssystemer ikke hindres. For din egen og andre trafikanters sikkerheds skyld anbefales det kun at justere eller indtaste data i Compasseo, når bilen står stille. Du bør ikke se på skærmen under kørsel, bortset fra, hvis det er muligt uden fare. Hvis du bliver nødt til at foretage ændringer eller indtaste et nyt bestemmelsessted, bør du standse bilen et egnet sted, før du foretager ændringer eller indtaster det nye bestemmelsessted. Du skal køre normalt og følge reglerne for færdselssikkerhed. Ruteanvisningerne fritager bilisten ikke for det personlige ansvar for sikkerheden. Bemærk venligst, at ruteanvisningerne fra Compasseo kun er forslag, og at disse ikke nødvendigvis svarer til aktuelle vejtilstande. Derfor skal bilisten altid kontrollere, at det er sikkert at følge anvisningerne. Hvis vejtilstandene og ruteanvisningerne ikke stemmer overens, har færdselssikkerhedsreglerne altid forrang frem for de ruteanvisninger, der foreslås af din Compasseo. Vær især opmærksom på vejskilte, da disse kan ændres og således ikke længere svarer til informationerne på kortet. Din Compasseo genkender muligvis ikke veje, hvor al indkørsel er forbudt, ensrettede veje eller veje, hvor man ikke må dreje til venstre/højre eller lave en vending i modsat køreretning. Bemærk: Det anbefales også meget, at du følger disse retningslinjer, når Compasseo anvendes i Pedestrian Mode (fodgænger-tilstand). 3

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Præsentation af Packard Bell Compasseo Æskens indhold Funktioner Betjeningselementer... 5 Kapitel 2 - Kom godt i gang Tænde/slukke Tilslutning til din computer Frakobling fra din computer Opladning af batteri... 8 Kapitel 3 - Fejlfinding & opgradering af Compasseo Nulstilling af apparatet Teknisk support Kapitel 4 - Installering af Packard Bell Compasseo i din bil...11 Opsætning af apparatet Specifikationer...14

5 Kapitel 1 - Præsentation af Packard Bell Compasseo 1.1 Æskens indhold Compasseo 12V adapter til cigarettænder Vekselstrømsnetadapter USB-kabel SD/MMC-kort (med landkort) Companion CD/DVD (dokumentation & software) Quickstartvejledning 1.2 Funktioner Køreklar GPS-enhed 3,5' TFT-LCD berøringsfølsom farveskærm SD/MMC kortlæser 256/512 MB SD/MMC-kort med landkort MP3-afspiller og fotoviser Højttaler af høj kvalitet GPS-modul: SiRF Star III Processor: 266 MHz Hukommelse: 32MB (Flash) / 64 MB (DRAM) + 256/512 MB MMC-kort Batteri: Integreret genopladeligt li-ion batteri, 1100 mah Opgraderbar firmware Understøtter Windows 2000/XP 1.3 Betjeningselementer 5

6 1 Tænd/sluk-knap Skub for at tænde eller slukke enheden. 2 Ekstern GPS-antenne- Hvis din bil har en termisk eller varmereflekterende forrude, har du stik (type MMCX) måske brug for en ekstern antenne for at opnå en bedre GPSmodtagelse. 3 LED for batteristatus Viser batteriets ladetilstand. 4 Berøringsfølsom skærm I dette vindue kan du aflæse enhedens status og informationer. Tryk på skærmen for at indtaste informationer og navigere gennem programmerne. 5 Slot til SD/MMC-kort Indsæt et SD-/MMC-kort i slotten for at læse kort, lytte til musik eller se fotos. 6 Lydstyrke op/ned Reguler lydstyrken. 7 Slidser til bilholder Bruges til at anbringe enheden i bilholderen. 8 USB- / strømstik Brug det medfølgende USB-kabel til tilslutning af Compasseo til computeren, filudveksling eller opladning af batteriet, eller tilslut det medfølgende biladapterkabel og tilslut kablets anden ende til cigartænderen for at oplade batteriet. 9 Bøsning til høretelefoner Til tilslutning af høretelefoner. 10 Batterilåsekontakt Tryk på denne kontakt for at afbryde strømforsyningen til enheden. Bemærk, at dette også sletter samtlige data i enhedens hukommelse. Du skal udføre den første startproces igen (kalibrering af skærm, indstillinger, oprettelse af GPS-forbindelse, osv.). 11 Reset-knap Genstart enheden, hvis den ikke reagerer eller bliver ustabil. 12 Højttaler Lyt til ruteanvisningerne eller lyt til din musik. Besøg regelmæssigt Packard Bell webstedet på for at downloade ekstra kort, den nyeste firmware og købe tilbehør for at du får det meste ud af din Packard Bell Compasseo. 6

7 2.1 Tænde/slukke Kapitel 2 - Kom godt i gang Skub tænd/sluk-knappen op eller ned for at tænde eller slukke Packard Bell COMPASSEO. 2.2 Tilslutning til din computer Du skal slutte Packard Bell Compasseo til din computer for at hente de nyeste kort, interessante steder eller opdateringer af software (Internet-forbindelse påkrævet). Bemærk: du behøver kun at udføre installationsproceduren én gang. 1. Slut den lille ende af det medleverede USB-kabel til din Compasseo og kablets anden ende til en fri USB-port på din computer. 2. Indsæt Companion CD/DVD en i computeren og klik på knappen Installation. 3. Klik på knappen Driver for at installere driveren for Compasseo. 4. Klik på knappen Microsoft ActiveSync for at installere Microsoft ActiveSync Følg anvisningerne på skærmen og vælg "Files" (Filer) i vinduet Synchronisation Settings (Indstillinger for synkronisering). 6. Nu kan du kopiere og indsætte for at overføre filer til eller fra MMC-kortet i Compasseo. 7

8 2.3 Frakobling fra din computer 1. Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware i meddelelsesområdet (ved siden af tidsangivelsen). 2. Klik på Sikker fjernelse af USB-lagerenhed. 3. Vent til meddelelsen Hardwaren kan fjernes sikkert vises. 4. Fjern apparatet. 2.4 Opladning af batteri Det anbefales at lade batteriet helt op, hver gang apparatet er helt afladet. Dette sikrer, at der opnås maksimal ydelse. Batteriet må ikke aflades helt for ofte, da dette er en ekstra belastning for batteriet. Mange delvise afladninger med hyppige opladninger er bedre for litiumionbatterier end én hel afladning. Sørg for at oplade batteriet i tide, når batteriets ladetilstand er for lav. Ellers bliver apparatet slukket automatisk og kan ikke tændes igen. Følg nedenstående procedure, hvis apparatet bliver helt afladet og ikke kan startes. 1. Tilslut enheden til computeren i mindst 20 minutter, før du tænder den. Bemærk: Når enheden oplades ved hjælp af cigarettænder-adapteren eller vekselstrømsadapteren (ekstraudstyr), skal enheden være tilsluttet i mindst 10 minutter, før du tænder den. 2. Efter dette korte tidsrum, er batteriet tilstrækkeligt opladet til at enheden kan fungere normalt, når den er tilsluttet til computeren, cigarettænder-adapteren eller vekselstrømsadapteren. 8

9 Oplade ved hjælp af computer: Tilslut det medleverede USB-kabel til en af USB-portene på computeren. Enheden oplades nu automatisk. Bemærk: Det kan tage op til 2,5 timer at oplade enheden helt. Opladning med adapter til cigarettænder: Du kan tilslutte adapteren til cigarettænderen for at oplade COMPASSEO i din bil. Bemærk: Det kan tage op til 5 timer at oplade enheden helt. Opladning med vekselstrømsadapter (ekstraudstyr): Tilslut kablet fra vekselstrømsadapteren til USB-konnektoren på enheden. Enheden oplades nu automatisk. Bemærk: Det kan tage op til 2,5 timer at oplade enheden helt. Bemærk: LED en for batteristatus angiver batteriets ladetilstand: Blinker rødt: Batterikapaciteten er mindre end 10% (der afgives en biplyd) Lyser gult: Batteriet bliver ladet op. Lyser grønt: Batteriet er fuldt opladt. Ladeindikatoren (de to sidstnævnte) virker kun, når apparatet forsynes med vekselstrøm. 9

10 Kapitel 3 - Fejlfinding & opgradering af Compasseo 3.1 Nulstilling af apparatet Reset-knap: Hvis Compasseo fryser eller bliver ustabil, kan du sætte en udrettet papirclips i Reset-kontakten i højre side af apparatet. Herefter genstarter apparatet. Hårdt reset Tryk på batterilåsekontakten for at afbryde strømforsyningen til enheden. Bemærk, at dette også nulstiller enhedens hukommelse og at fabrikkens standardindstillinger for enheden indlæses. Du skal udføre den første startproces igen (kalibrering af skærm, indstillinger, oprettelse af GPS-forbindelse, osv.). Reset-knap Batterilåsekontakten 3.2 Teknisk support Se Destinators side med hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) for registrerede brugere på følgende internet-adresse: klik på Community, log dig på og vælg FAQ. Hvis du har yderligere spørgsmål om Destinator PN, bedes du kontakte din leverandør eller Destinator Technical Support pr. på adressen 10

11 Kapitel 4 - Installering af Packard Bell Compasseo i din bil Opsætning af apparatet Se venligst figurerne på de følgende sider og nedenstående anvisninger for at installere og opsætte apparatet korrekt. 1. For at montere bilholdersættet skal holderen først monteres til svanehalsen, der monteres til bilruden med en sugekop. Kontroller, at pilen 'CLOSE' peger i den retning, som holderen skal monteres i. 2. Anbring bilholdersættet et passende sted på forruden og frigør clipsen i svanehalsens bund. 3. Skub clipsen tilbage på plads for at fiksere svanehalsen med sugekoppen fast på forruden. 4. Monter Compasseo i bilholdersættet: Anbring først undersiden af Compasseo og vip dernæst toppen af Compasseo tilbage på plads. Træk forsigtigt i den øverste clips, indtil den klikker på plads. Drej svanehalsen for at indstille positionen af Compasseo således, at skærmen kan ses let fra dit synsfelt. 5. Du kan oplade Compasseo i bilen ved hjælp af det medfølgende biladapterkabel. For din egen og andre trafikanters sikkerheds skyld, må kablerne kun tilsluttes, når køretøjet står stille. Tilslut det medfølgende USB-kabel til USP-porten på Compasseo, og tilslut kablets anden ende til cigartænderen. Herefter kan du køre af sted. Packard Bell Compasseo er nu klar til brug! Læs venligst instruktionerne til Destinator Navigates for at lære, hvordan du bruger din GPS. ADVARSEL: Lad ikke apparatet ligge i din bil. Apparatet kan beskadiges, hvis det udsættes for sollys. 11

12 12

13 13

14 Specifikationer Hardware Processor: Samsung S3C2410X02/A26 med en intern taktfrekvens på 266 MHz Indbygget hukommelse FLASH: 32 MB til billede af operativsystemet og programmer DRAM: 64 MB Skærm LCD: 3,5 TFT-LCD Baggrundsbelysning: Seks intensitetsniveauer (0, 20, 40, 60, 80 og 100% af maksimumniveauet) Berøringsfølsomt panel: Berøringsfølsom skærm med 300 DPI; aktiveres ved fingertryk Lyd CODEC:16-bit stereo; 44,1 khz maks. samplingshastighed. Bøsning til øretelefoner: 3,5 mm bøsning til stereo øretelefoner Højttaler Batteri Batteripakke: 3,7 volt litium-ion batteri (kan ikke tages ud), 1100 mah. Detektering af kapacitet: Seks niveauer for batterikapacitet (0, 20, 40, 60, 80 og 100%). I/O-konnektorer USB: USB (v1.1). Mini USB-konnektor. Slot til SD/MMC-kort: Understøtter SD/MMC-hukommelseskort (maks. 1 GB) Konnektor til ekstern GPS-antenne (type MMCX) Miljø Temperatur Driftstemperatur: 0 til 40 C Opbevaringstemperatur: -20 til 60 C Fugtighed: 20-95% ikke-kondenserende Statisk elektricitet: +/-8kv luft afladning, +/-4kv direkte afladning. Vibration: 2,60 gram, 5 ~ 500 Hz Lovbestemmelser/certificering Opfylder CE-standarder. EMI/RFI: Emission - Radio R&TTE direktiv 99/5/EC Immunitet: EN Sikkerhed: EN60950 GPS-modtager Modul Chipsæt: SiRF Star III solution. Frekvens: 1575,42 MHz C/A-kode: 1,023 MHz chiphastighed. Kanal: 20 kanaler. Følsomhed: -159 dbm. Ydeevne Positionsnøjagtighed: 10 m, 2D RMS Højde over havets overflade: maks m. Hastighed: maks. hastighed 515 m/s. Grænseflade Transmissionshastighed: 4800 ~ bps, kan indstilles Outputmeddelelse: SiRF binær eller NMEA-0183 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG 14

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Quickstart- & fejlfindingsvejledning

Quickstart- & fejlfindingsvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 3 Sikkerhed og komfort... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig brug af computeren...

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Revision: R01 (2007/12)

Revision: R01 (2007/12) Brugermanual Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Mazda NB1 Online-vejledning

Mazda NB1 Online-vejledning Mazda NB1 Online-vejledning Indhold Læs dette først 4 Tænd og sluk... 4 Opsætning... 4 GPS-modtagelse... 4 Enheden starter ikke... 4 Pas godt på enheden... 5 Hukommelseskortet 6 Om hukommelseskortet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VERBATIM-HARDDISKE

BRUGERVEJLEDNING VERBATIM-HARDDISKE BRUGERVEJLEDNING VERBATIM-HARDDISKE Rev. 202 Kære bruger Tak, fordi du valgte en Verbatim-harddisk som ekstern datalagringsenhed. For at sikre en optimal brug og betjening anbefaler vi, at du læser denne

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere