PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING

2 Bemærkninger & fralæggelse af ansvar Bemærkning om copyright ackard Bell Compasseo - Brugervejledning. Copyright 2006 Packard Bell B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne vejledning må reproduceres eller overføres, i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, fotokopiering, optagelse eller informationslagrings- og hentesystemer, til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Packard Bell B.V. Fralæggelse af ansvar Samtlige Packard Bell GPS-produkter og alt tilbehør skal kun bruges som hjælpemidler på rejser. DE ER IKKE BEREGNEDE TIL AT BLIVE BRUGT TIL FORMÅL, DER KRÆVER MÅLING AF RETNING, AFSTANDE, STEDER ELLER TOPOGRAFI. Det er brugerens ansvar at anvende produktet korrekt og fornuftig måde. PACKARD BELL HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVER FOR NOGEN SOM HELST PART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER ANDRE FØLGESKADER, SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED BRUG, FORKERT BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE PACKARD BELL GPS-PRODUKTER ELLER PÅ GRUND AF DEFEKTER I PRODUKTERNE. Alle informationer, som PACKARD BELL modtager fra tredjepart som f.eks., men ikke begrænset til, Navteq Corp., ALERTEGPS SARL eller Destinator Europe GmbH (i det følgende kaldt "oplysninger fra tredjepart") og som er indeholdt i Packard Bell GPS-produktet, leveres til slutbrugere som det er, uden nogen som helst garantier, det være sig stiltiende, udtrykkelige eller lovpligtige. PACKARD BELL indestår ikke for nøjagtigheden, adækvatheden eller fuldkommenheden af nogen som helst informationer fra tredjepart, der er indeholdt i GPS et og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl eller udeladelser i disse informationer og materialer. PACKARD BELL kan i intet tilfælde blive holdt ansvarlig for eventuelle skader, herunder, men ikke begrænset til, direkte eller indirekte, særlige, tilfældige, pønale eller følgeskader, tab eller udgifter, der matte opstå i forbindelse med sådanne informationer fra tredjepart eller brugen heraf eller nogen parts manglende evne til at bruge disse, eller i forbindelse med nogen som helst manglende opfyldelse eller udførelse, udeladelse, afbrydelse, defekt, forsinkelse under drift eller transmission, computervira eller linje- eller systemfejl, selv hvis PACKARD BELL eller dens affilierede selskaber er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, tab eller udgifter. Brugers adgang til nogen som helst hyperlinks til websteder, der er nævnt i nærværende dokumentation sker helt og holdent på brugers eget ansvar, og indholdet, nøjagtigheden, opfattelser, der er givet udtryk for på disse websteder eller andre links, som figurerer på disse websteder, er ikke undersøgt, bekræftet, overvåget eller understøttet af PACKARD BELL. Med jævne mellemrum foretages der opdateringer af software- og hardwarekomponenterne. Derfor kan nogle af anvisningerne, specifikationerne og billederne i denne vejledning se lidt anderledes ud end de afbildninger, du ser. Alle produkter/emner, der er beskrevet i denne håndbog, er kun tænkt som illustration, og kan afvige fra din situation. Man kan ikke påberåbe sig nogen som helst rettigheder eller berettigelser på grundlag af beskrivelserne i denne håndbog. Packard Bell B.V. forbeholder sig retten til at revidere, ændre eller forbedre dette produkt eller dokumentationen til enhver tid uden forudgående varsel. HVIS OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ANSES FOR IKKE AT KUNNE HÅNDHÆVES I NOGLE JURISDIKTIONER, OVERSTIGER PACKARD BELLS MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR IKKE DET BELØB, SOM SLUTBRUGER HAR BETALT FOR PRODUKTERNE. Varemærke Packard Bell er et registreret varemærke tilhørende Packard Bell B.V. Destinator Navigates er et varemærke tilhørende Destinator Technologies Inc. (DTI). Alle øvrige firma- eller produktnavne er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker for deres respektive ejere. 2

3 Forsigtig Lad ikke apparatet ligge i din bil. Apparatet kan beskadiges, hvis det udsættes for sollys. Destruer eller skil ikke apparatet ad; apparatet kan eksplodere eller frigøre giftige materialer. Kortslut ikke apparatet, da dette kan forårsage brandsår. Bortskaffelse af produkter Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) kræves, at brugte elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes særskilt fra normalt husholdningsaffald for at fremme genanvendelse, genbrug og andre former for genvinding og formindske den affaldsmængde, der skal fjernes, med henblik på at reducere affaldsdeponering. Dette omfatter din computer og alt tilbehør såsom tastaturer, mus, fjernbetjeninger, højttalere osv. Ved bortskaffelse af sådanne produkter, bedes du venligst følge de kommunale myndigheders vejledning og/eller spørg din forhandler, når du køber et nyt produkt. Meddelelse om batterier UDSKIFT IKKE BATTERIET. RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT BATTERITYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER SOM ANVIST. Bortskaffelse af batterier skal ske i overensstemmelse med lokal lovgivning. Smid ikke kasserede batterier ud sammen med husholdningsaffald: I de fleste lande er det forbudt ved lov at brænde batterier, deponere dem på lossepladser eller at blande dem med kommunalt, fast affald. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger om miljømæssig korrekt indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af batterier. Bemærk: Visse mindre (underordnede) kommuner indeholder evt. ikke nogen gadedata. I sådanne tilfælde bedes du venligt vælge den større (overordnede) kommune, der er vist i parenteser, for at søge disse gader. Du kan også ændre søgerækkefølgen til Gade>By eller Postnummer>Gade for at finde gadedata i mindre kommuner. Vigtig Information Når du installerer Packard Bell Compasseo i bilen, skal du sørge for at anbringe bilholdersættet et passende sted på forruden, således at bilistens udsyn ikke obstrueres og betjeningen af sikkerhedssystemer ikke hindres. For din egen og andre trafikanters sikkerheds skyld anbefales det kun at justere eller indtaste data i Compasseo, når bilen står stille. Du bør ikke se på skærmen under kørsel, bortset fra, hvis det er muligt uden fare. Hvis du bliver nødt til at foretage ændringer eller indtaste et nyt bestemmelsessted, bør du standse bilen et egnet sted, før du foretager ændringer eller indtaster det nye bestemmelsessted. Du skal køre normalt og følge reglerne for færdselssikkerhed. Ruteanvisningerne fritager bilisten ikke for det personlige ansvar for sikkerheden. Bemærk venligst, at ruteanvisningerne fra Compasseo kun er forslag, og at disse ikke nødvendigvis svarer til aktuelle vejtilstande. Derfor skal bilisten altid kontrollere, at det er sikkert at følge anvisningerne. Hvis vejtilstandene og ruteanvisningerne ikke stemmer overens, har færdselssikkerhedsreglerne altid forrang frem for de ruteanvisninger, der foreslås af din Compasseo. Vær især opmærksom på vejskilte, da disse kan ændres og således ikke længere svarer til informationerne på kortet. Din Compasseo genkender muligvis ikke veje, hvor al indkørsel er forbudt, ensrettede veje eller veje, hvor man ikke må dreje til venstre/højre eller lave en vending i modsat køreretning. Bemærk: Det anbefales også meget, at du følger disse retningslinjer, når Compasseo anvendes i Pedestrian Mode (fodgænger-tilstand). 3

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Præsentation af Packard Bell Compasseo Æskens indhold Funktioner Betjeningselementer... 5 Kapitel 2 - Kom godt i gang Tænde/slukke Tilslutning til din computer Frakobling fra din computer Opladning af batteri... 8 Kapitel 3 - Fejlfinding & opgradering af Compasseo Nulstilling af apparatet Teknisk support Kapitel 4 - Installering af Packard Bell Compasseo i din bil...11 Opsætning af apparatet Specifikationer...14

5 Kapitel 1 - Præsentation af Packard Bell Compasseo 1.1 Æskens indhold Compasseo 12V adapter til cigarettænder Vekselstrømsnetadapter USB-kabel SD/MMC-kort (med landkort) Companion CD/DVD (dokumentation & software) Quickstartvejledning 1.2 Funktioner Køreklar GPS-enhed 3,5' TFT-LCD berøringsfølsom farveskærm SD/MMC kortlæser 256/512 MB SD/MMC-kort med landkort MP3-afspiller og fotoviser Højttaler af høj kvalitet GPS-modul: SiRF Star III Processor: 266 MHz Hukommelse: 32MB (Flash) / 64 MB (DRAM) + 256/512 MB MMC-kort Batteri: Integreret genopladeligt li-ion batteri, 1100 mah Opgraderbar firmware Understøtter Windows 2000/XP 1.3 Betjeningselementer 5

6 1 Tænd/sluk-knap Skub for at tænde eller slukke enheden. 2 Ekstern GPS-antenne- Hvis din bil har en termisk eller varmereflekterende forrude, har du stik (type MMCX) måske brug for en ekstern antenne for at opnå en bedre GPSmodtagelse. 3 LED for batteristatus Viser batteriets ladetilstand. 4 Berøringsfølsom skærm I dette vindue kan du aflæse enhedens status og informationer. Tryk på skærmen for at indtaste informationer og navigere gennem programmerne. 5 Slot til SD/MMC-kort Indsæt et SD-/MMC-kort i slotten for at læse kort, lytte til musik eller se fotos. 6 Lydstyrke op/ned Reguler lydstyrken. 7 Slidser til bilholder Bruges til at anbringe enheden i bilholderen. 8 USB- / strømstik Brug det medfølgende USB-kabel til tilslutning af Compasseo til computeren, filudveksling eller opladning af batteriet, eller tilslut det medfølgende biladapterkabel og tilslut kablets anden ende til cigartænderen for at oplade batteriet. 9 Bøsning til høretelefoner Til tilslutning af høretelefoner. 10 Batterilåsekontakt Tryk på denne kontakt for at afbryde strømforsyningen til enheden. Bemærk, at dette også sletter samtlige data i enhedens hukommelse. Du skal udføre den første startproces igen (kalibrering af skærm, indstillinger, oprettelse af GPS-forbindelse, osv.). 11 Reset-knap Genstart enheden, hvis den ikke reagerer eller bliver ustabil. 12 Højttaler Lyt til ruteanvisningerne eller lyt til din musik. Besøg regelmæssigt Packard Bell webstedet på for at downloade ekstra kort, den nyeste firmware og købe tilbehør for at du får det meste ud af din Packard Bell Compasseo. 6

7 2.1 Tænde/slukke Kapitel 2 - Kom godt i gang Skub tænd/sluk-knappen op eller ned for at tænde eller slukke Packard Bell COMPASSEO. 2.2 Tilslutning til din computer Du skal slutte Packard Bell Compasseo til din computer for at hente de nyeste kort, interessante steder eller opdateringer af software (Internet-forbindelse påkrævet). Bemærk: du behøver kun at udføre installationsproceduren én gang. 1. Slut den lille ende af det medleverede USB-kabel til din Compasseo og kablets anden ende til en fri USB-port på din computer. 2. Indsæt Companion CD/DVD en i computeren og klik på knappen Installation. 3. Klik på knappen Driver for at installere driveren for Compasseo. 4. Klik på knappen Microsoft ActiveSync for at installere Microsoft ActiveSync Følg anvisningerne på skærmen og vælg "Files" (Filer) i vinduet Synchronisation Settings (Indstillinger for synkronisering). 6. Nu kan du kopiere og indsætte for at overføre filer til eller fra MMC-kortet i Compasseo. 7

8 2.3 Frakobling fra din computer 1. Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware i meddelelsesområdet (ved siden af tidsangivelsen). 2. Klik på Sikker fjernelse af USB-lagerenhed. 3. Vent til meddelelsen Hardwaren kan fjernes sikkert vises. 4. Fjern apparatet. 2.4 Opladning af batteri Det anbefales at lade batteriet helt op, hver gang apparatet er helt afladet. Dette sikrer, at der opnås maksimal ydelse. Batteriet må ikke aflades helt for ofte, da dette er en ekstra belastning for batteriet. Mange delvise afladninger med hyppige opladninger er bedre for litiumionbatterier end én hel afladning. Sørg for at oplade batteriet i tide, når batteriets ladetilstand er for lav. Ellers bliver apparatet slukket automatisk og kan ikke tændes igen. Følg nedenstående procedure, hvis apparatet bliver helt afladet og ikke kan startes. 1. Tilslut enheden til computeren i mindst 20 minutter, før du tænder den. Bemærk: Når enheden oplades ved hjælp af cigarettænder-adapteren eller vekselstrømsadapteren (ekstraudstyr), skal enheden være tilsluttet i mindst 10 minutter, før du tænder den. 2. Efter dette korte tidsrum, er batteriet tilstrækkeligt opladet til at enheden kan fungere normalt, når den er tilsluttet til computeren, cigarettænder-adapteren eller vekselstrømsadapteren. 8

9 Oplade ved hjælp af computer: Tilslut det medleverede USB-kabel til en af USB-portene på computeren. Enheden oplades nu automatisk. Bemærk: Det kan tage op til 2,5 timer at oplade enheden helt. Opladning med adapter til cigarettænder: Du kan tilslutte adapteren til cigarettænderen for at oplade COMPASSEO i din bil. Bemærk: Det kan tage op til 5 timer at oplade enheden helt. Opladning med vekselstrømsadapter (ekstraudstyr): Tilslut kablet fra vekselstrømsadapteren til USB-konnektoren på enheden. Enheden oplades nu automatisk. Bemærk: Det kan tage op til 2,5 timer at oplade enheden helt. Bemærk: LED en for batteristatus angiver batteriets ladetilstand: Blinker rødt: Batterikapaciteten er mindre end 10% (der afgives en biplyd) Lyser gult: Batteriet bliver ladet op. Lyser grønt: Batteriet er fuldt opladt. Ladeindikatoren (de to sidstnævnte) virker kun, når apparatet forsynes med vekselstrøm. 9

10 Kapitel 3 - Fejlfinding & opgradering af Compasseo 3.1 Nulstilling af apparatet Reset-knap: Hvis Compasseo fryser eller bliver ustabil, kan du sætte en udrettet papirclips i Reset-kontakten i højre side af apparatet. Herefter genstarter apparatet. Hårdt reset Tryk på batterilåsekontakten for at afbryde strømforsyningen til enheden. Bemærk, at dette også nulstiller enhedens hukommelse og at fabrikkens standardindstillinger for enheden indlæses. Du skal udføre den første startproces igen (kalibrering af skærm, indstillinger, oprettelse af GPS-forbindelse, osv.). Reset-knap Batterilåsekontakten 3.2 Teknisk support Se Destinators side med hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) for registrerede brugere på følgende internet-adresse: klik på Community, log dig på og vælg FAQ. Hvis du har yderligere spørgsmål om Destinator PN, bedes du kontakte din leverandør eller Destinator Technical Support pr. på adressen 10

11 Kapitel 4 - Installering af Packard Bell Compasseo i din bil Opsætning af apparatet Se venligst figurerne på de følgende sider og nedenstående anvisninger for at installere og opsætte apparatet korrekt. 1. For at montere bilholdersættet skal holderen først monteres til svanehalsen, der monteres til bilruden med en sugekop. Kontroller, at pilen 'CLOSE' peger i den retning, som holderen skal monteres i. 2. Anbring bilholdersættet et passende sted på forruden og frigør clipsen i svanehalsens bund. 3. Skub clipsen tilbage på plads for at fiksere svanehalsen med sugekoppen fast på forruden. 4. Monter Compasseo i bilholdersættet: Anbring først undersiden af Compasseo og vip dernæst toppen af Compasseo tilbage på plads. Træk forsigtigt i den øverste clips, indtil den klikker på plads. Drej svanehalsen for at indstille positionen af Compasseo således, at skærmen kan ses let fra dit synsfelt. 5. Du kan oplade Compasseo i bilen ved hjælp af det medfølgende biladapterkabel. For din egen og andre trafikanters sikkerheds skyld, må kablerne kun tilsluttes, når køretøjet står stille. Tilslut det medfølgende USB-kabel til USP-porten på Compasseo, og tilslut kablets anden ende til cigartænderen. Herefter kan du køre af sted. Packard Bell Compasseo er nu klar til brug! Læs venligst instruktionerne til Destinator Navigates for at lære, hvordan du bruger din GPS. ADVARSEL: Lad ikke apparatet ligge i din bil. Apparatet kan beskadiges, hvis det udsættes for sollys. 11

12 12

13 13

14 Specifikationer Hardware Processor: Samsung S3C2410X02/A26 med en intern taktfrekvens på 266 MHz Indbygget hukommelse FLASH: 32 MB til billede af operativsystemet og programmer DRAM: 64 MB Skærm LCD: 3,5 TFT-LCD Baggrundsbelysning: Seks intensitetsniveauer (0, 20, 40, 60, 80 og 100% af maksimumniveauet) Berøringsfølsomt panel: Berøringsfølsom skærm med 300 DPI; aktiveres ved fingertryk Lyd CODEC:16-bit stereo; 44,1 khz maks. samplingshastighed. Bøsning til øretelefoner: 3,5 mm bøsning til stereo øretelefoner Højttaler Batteri Batteripakke: 3,7 volt litium-ion batteri (kan ikke tages ud), 1100 mah. Detektering af kapacitet: Seks niveauer for batterikapacitet (0, 20, 40, 60, 80 og 100%). I/O-konnektorer USB: USB (v1.1). Mini USB-konnektor. Slot til SD/MMC-kort: Understøtter SD/MMC-hukommelseskort (maks. 1 GB) Konnektor til ekstern GPS-antenne (type MMCX) Miljø Temperatur Driftstemperatur: 0 til 40 C Opbevaringstemperatur: -20 til 60 C Fugtighed: 20-95% ikke-kondenserende Statisk elektricitet: +/-8kv luft afladning, +/-4kv direkte afladning. Vibration: 2,60 gram, 5 ~ 500 Hz Lovbestemmelser/certificering Opfylder CE-standarder. EMI/RFI: Emission - Radio R&TTE direktiv 99/5/EC Immunitet: EN Sikkerhed: EN60950 GPS-modtager Modul Chipsæt: SiRF Star III solution. Frekvens: 1575,42 MHz C/A-kode: 1,023 MHz chiphastighed. Kanal: 20 kanaler. Følsomhed: -159 dbm. Ydeevne Positionsnøjagtighed: 10 m, 2D RMS Højde over havets overflade: maks m. Hastighed: maks. hastighed 515 m/s. Grænseflade Transmissionshastighed: 4800 ~ bps, kan indstilles Outputmeddelelse: SiRF binær eller NMEA-0183 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG 14

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TomTom LINK 200 Referencevejledning

TomTom LINK 200 Referencevejledning TomTom LINK 200 Referencevejledning Indhold Æskens indhold 3 Læs dette først 4 Tillykke... 4 Det skal du bruge til installationen... 4 Sikkerheden først 5 Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler...

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

PACKARD BELL GPS 400 BRUGERVEJLEDNING

PACKARD BELL GPS 400 BRUGERVEJLEDNING PACKARD BELL GPS 400 BRUGERVEJLEDNING Bemærkninger & fralæggelse af ansvar Bemærkning om copyright Brugervejledning til Packard Bell GPS 400. Copyright 2006 Packard Bell B.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brugervejledning. Version 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brugervejledning. Version 1.0 Voodoo Dragon Brugervejledning Version 1.0 Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk eller

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C Produktoplysninger Mus A B C D E 2 3 4 Holder/receiver F G J I 5 6 7 Tastatur 8 K L M N O P Q R S T U V 9 0 X Y Z DK W Mus Tastatur Holder/receiver A: Højre tast B: Rullehjul Knap Indikator C: Venstre

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning

Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

PARROT MINIKIT NEO 2 HD

PARROT MINIKIT NEO 2 HD PARROT MINIKIT NEO 2 HD Om denne vejledning HURTIG BRUGERVEJLEDNING FØR DU STARTER Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810 Brugermanual jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ

VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ Lynvejledning VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Version: MJC-1409-DK2 QRG3814d INDHOLD Afsnit A GENEREL BESKRIVELSE A1 Forside side 3/10 A2 Strømforsyning side 4/10

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide ATI REMOTE WONDER Installerings-guide i Ansvarsfraskrivelse For så vidt som udarbejdelsen af dette dokument er foretaget under iagttagelse af alle nødvendige forholdsregler, påtager ATI Technologies Inc.

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Evolve 75 Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Trust Killer Cobra. Brugsanvisning

Trust Killer Cobra. Brugsanvisning Trust Killer Cobra Brugsanvisning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk eller mekanisk,

Læs mere

Trust Padfighter 200 Plus Brugsanvisning

Trust Padfighter 200 Plus Brugsanvisning Trust Padfighter 200 Plus Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Dell XPS 14 Brugervejledning

Dell XPS 14 Brugervejledning Dell XPS 14 Brugervejledning Computermodel: XPS L421X Regulatorisk model: P30G Regulatorisk type: P30G001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: Angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren

Læs mere