Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for voksne jfr. Servicelovens bestemmelser for godkendelse og driftsorienterede tilsyn og den gældende ydelsesbeskrivelse for Kapacitet og kompetence kan dækkes som i 2011 dvs. de 10 fynske. Området er takstbaseret således at beliggenhedskommunen betaler pr. enhed for myndighedsopgaven dvs. nye godkendelser og ændringer i eksisterende godkendelser. Det private opholdssted eller botilbud betaler en mdl. takst for det løbende driftsorienterede tilsyn. Udfyldt af Langeland Kommune * * : Langeland Kommune udbyder ikke ydelser i 2012 på de nuværende områder omfattet af entreprenøraftalerne for Udfyldt af NordfynsKommune Udfyldt af Odense Kommune Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Forventes uændret (Meddeles med udsendelse) Specialundervisning af Voksne Spec.rådgivningen for Småbørn Specialtandplejen Hjerneskadeområdet: Rådgivning og undersøgelse af børn med betydelig nedsat funktionsevne Specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Hjerneskaderådgivningens målgruppe er personer med en Forventes uændret (Meddeles med udsendelse) Tlbuddet forventes videreført i sin nuværende form med fortsat betaling via. abonnement. Tilbuddet forventes videreført i sin nuværende form, dog ønskes en drøftelse af betalingsform j.fr. de drøftelser der tidligere har været i fagchefkredsen. Kommune har fri og ubeskåret adgang til at trække på

2 Hjerneskaderådgivningen: Aftalen omfatter rådgivning efter Servicelovens 10, 11 og 12. Hjerneskaderådgivningen leverer specialrådgivning, koordination og faglige kompetenceudviklingskurser. Undervisning: grundkursus, indeholdende undervisning i hjernens opbygning og funktion samt grundlæggende indføring i neuropædagogisk metode i relation til forskellige typer af hjerneskade. Kurset udbydes 2 gange om året, hver med en varighed på 3 dage samt én opfølgningsdag. Deltagerantal: 20 kursister/personaler pr. gang Ydelserne leveres på baggrund af et tværfagligt samarbejde mellem neuropsykolog, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, social konsulent, undervisningskonsulent og sekretærer. Alkoholbehandling hjerneskade opstået efter personens 2. leveår, hvor årsagen er akut sygdom eller skade af ikke-progredierende art. Aftalen omfatter de 7-65 årige. Ydelseskatalog: Rådgivning, jf. servicelovens 10, 11 og 12. Sagsudredning: fra papir. Sagsudredning: fra personinterview. Sagsbehandling: Forelæggelse i tværfagligt forum, udfærdigelse af handleplan 141 SL, Motiverende indstillinger ifm. ydelser. Konsultationer: konsultationer gennemført som hjemmebesøg/i Hjerneskaderådgivningen for brugere og/eller samarbejdspartnere. Sagssammenskrivning: til sagsbehandling i kommunen og forelæggelse i tværfagligt forum i Hjerneskaderådgivningen. Koordinering: herunder koordineringsmøde, udskrivningsmøde på sygehus, møde med bruger og/eller samarbejdspartnere f.eks. pårørende, sagsbehandler. Afsluttende statusmøde: møde med bruger og/eller myndighedsinstans.. behandling til borgere med alkoholproblemer (i henhold til sundhedslovens 141) Hjerneskaderådgivningens ydelser når abonnementsaftale er indgået. Området egner sig dårligt til takstafregning, da rådgivningen kræver opretholdelse af specialiseret personale og derfor er meget følsomt over for store udsving i aktiviteten fra år til år. Aftalen lægger derfor op til en finansieringsaftale, som en abonnementsordning, hvor den objektive fordelingsnøgle er befolkningstallet. Erfaringsmæssigt ses et bruttobudget på kr. 5 mio. påkrævet, for at kunne drive virksomheden med det hidtidige faglige kompetenceniveau. Afhængig af antallet af deltagende vil prisen tilsvarende variere. Dækning af køberkommunens behov for tilbud i forbindelse med borgernes egenhenvendelser, henviste borgere, samt rådgivning til pårørende og inddragelsen af

3 Stofmisbrugsbehandling, voksne Stofmisbrugsbehandling, unge Konsulentydelser alkoholområdet Konsulentydelser stofområdet Kombineret aktiveringstilbud/indsats overfor alkoholafhængighed (Intens) Kombineret aktiveringstilbud/behandlingsindsats overfor unge med hashproblemer (Tranzit) Særlig indsats overfor sårbare gravide misbrugere. Tilbud til uddannelsesinstitutioner. stofmisbrugsbehandling (lægelig del, samt socialfaglig del) i henhold vil såvel sundhedsloven som serviceloven. stofmisbrugsbehandling (lægelig del, samt socialfaglig del) i henhold vil såvel sundhedsloven som serviceloven. Konsulentydelser til fagpersoner ved håndtering af borgere med alkoholproblemer. Konsulentydelser til fagpersoner ved håndtering af borgere med stofproblemer. En kombineret indsats med henblik på udredning af erhvervsevne/tilbagevenden på arbejdsmarkedet eller afklaring, samt indsats overfor alkoholafhængighed i henhold til LAB-loven. En kombineret indsats med henblik på fastholdelse i uddannelse, dagliglivstræning og samt indsats overfor hashafhængighed, varetaget indenfor LAB-loven. Rådgivning, familiebaseret/individuel støtte og casemanagement i forbindelse med misbrugerens overvejelser om evt afbrydelse af graviditeten, støtte undervejs i graviditeten og efter, efterværn til misbrugende spædbarnsmødre. Individuelt tilpasset hjælp i forbindelse med abort, p-stave og sterilisation Konsulentydelser til ungdomsuddannelser og skoler vdr udarbejdelse af misbrugspolitik, foredrag til unge, vejledning til lærere og unge. disse i behandlingsforløbet med henblik på at understøtte behandlingsforløbet. Udgift for køberkommunen: kr xx per indbygger Antal pladser for uden for Odense: xx Takst: xx Antal pladser for uden for Odense: xx Takst: xx aftale. aftale. Takst per borger per uge: xx,- Odense: 15 borgere (årspladser) Takst per borger per uge: xx,- Odense: 15 borgere (årspladser) Modulopbygget. Takstfinansieret. Odense: XX aftale Udredning af borgere med Udredning af misbruget med Takstfinansieret

4 misbrugsproblemstillinger Kursus- og uddannelsesvirksomhed henblik på etablering af eventuelle videre indsatser, fx sygemeldte borgere med misbrug Kurser og temadage vdr misbrug (alkohol og/eller stof), håndteringen af disse. Kurser i Motivational Interviewing. Indtægtsdækket virksomhed, betaling per deltager i kurserne. Udfyldt af Svendborg Kommune Specialundervisning af Voksne Som beskrevet i aftalen Ydelsen kan også tilbydes som en takst efter konkret aftale Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Grundet Nyborg kommunes opsigelse af aftalen med Svendborg kommune - forventes aftalen ikke længere tilbudt Kerteminde kommune Specialrådgivning til fra 0-6 år Aftalen forventes opsagt fra Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling Specialiseret tandplejetilbud Som beskrevet i aftalen Som beskrevet i aftalen alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens 141 stofmisbrugsbehandling i henhold til Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142. Forpligtende samarbejde i relation til Ærø og Langeland. Tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Tilbuddet forventes i 2012 at have uændret omfang. Det forventes, at der indgås bilaterale aftaler på området der beskriver kerneydelsen (nuværende ydelse i henhold til gældende entreprenøraftale) og mulige tilkøbsydelser. Tilbuddet forventes i 2012 at have uændret ydelsesmæssigt omfang. Det forventes, at der indgås bilaterale aftaler på området der beskriver kerneydelsen (nuværende ydelse i henhold til gældende entreprenøraftale) og mulige tilkøbsydelser. En ændring af takststrukturen på området i form af færre takster i relation til kerneydelsen er mulig. Udtræden af den fynske aftale, opretter eget tilbud pr 1. januar 2012

5 Undervisning efter Folkeskoleloven til børn som er indlagt på OUH?? Her overvejer Svendborg kommune pt. om denne aftale skal opsiges fra Kommunen bedes udfylde, hvorvidt det forventes at udbyde ydelser på de nuværende områder omfattet af entreprenøraftalerne i 2012 og evt. efterfølgende. Udfyldelsen gælder også, der ikke pt. leverer ydelser på områderne. I første kolonne udfyldes, hvilket nuværende entreprenørområde, det fremtidige udbud af ydelser vil ske på. I anden kolonne beskrives tilbuddet kort. I tredje kolonne beskrives det forventede omfang (pladser, økonomi, mv.) af tilbuddet i det omfang kender og ønsker at dele planen.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere