Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S"

Transkript

1 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2009 Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S Forfatter: Brian Larsen, cpr.nr.: Vejleder: Jesper Banghøj Censor: Afleveret: 12. oktober 2009 Antal anslag:

2 1. Executive summary Indledning Problemformulering Afgræsning Metodevalg... 8 Fase Beskrivelse af Lundbeck Virksomheden Lundbeck Lundbecks strategi Lundbecks markedsførte produkter og pibeline Værdien af markeder hvor Lundbeck er repræsenteret Lundbeck-aktien Strategisk analyse PEST-model Politik og lovgivning Patent Prisniveau Miljø Økonomi og demografi Økonomiske forhold Demografiske forhold Teknologi og miljø Sociale og kulturelle forhold Delkonklusion - PEST Porters Five Forces Konkurrenceintensiteten i branchen Adgangsbarrierer Kundernes forhandlingsstyrke Leverandørernes forhandlingsstyrke Konkurrencen fra substituerende produkter Delkonklusion Porters Five Forces Intern analyse Produktportefølje Cipralex, mod depression og angst Lexapro, mod depression og angst Ebixa, mod Alzheimers sygdom Azilect, mod Parkinsons sygdom Serdolect, mod Skizofreni Circadin, mod Primær søvnløshed Xenazine, mod Choreia forbundet med Huntingtons sygdom (HC) Andre produkter Udviklingsportefølje Sabril (vigabatrin), ansøgning under behandling, mod infantile spasmer m.m I.V. Carbamazepine, fase III mod epilepsi Bifeprunox, fase III, mod skizofreni Nalmefen, fase III, mod alkoholafhængighed Clobazam, fase III, mod Lennox-Gastaut syndrom (LGS)

3 Desmoteplase, fase III, mod slagtilfælde Lu AA21004, fase III, mod depression og angst Lu AA24530, fase II, mod depression Patentoversigt Partnerskaber Delkonklusion intern analyse Delkonklusion strategisk analyse Nøgletalsanalyse Analyseperiode Ændringer i anvendt regnskabspraksis Reformulering af regnskabstal Den reformulerede balance Den reformulerede resultatopgørelse Egenkapitalforrentning, ROE Dekomponering på Niveau Afkastningsgraden på nettodriftsaktiverne Den finansielle værdidriver FGEAR Den driftsmæssige værdidriver DGEAR Dekomponering på niveau Dekomponering på niveau Analyse af OG Analyse af AOH Delkonklusion, nøgletalsanalyse Fase Budgettering Omsætningsvækst Overskudsgrad før skat Effektiv skatteprocent Aktivernes omsætningshastighed Delkonklusion Fase Værdiansættelse DCF-model Udledning af WACC Estimat på ejernes afkastkrav Den risikofrie rente Markedsporteføljens risikopræmie Beta Estimering af Wacc Konstant vækst i terminalperioden, g Udledning af aktiekurs Følsomhedsanalyse Delkonklusion Fase Hovedkonklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsliste

4 1. Executive summary The object of this master's dissertation is to value the pharmaceutical company of H. Lundbeck A/S (Lundbeck) applying a fundamental analysis. The company is interesting from an analytical point of view, because it depends on its immaterial patent rights, and because its two largest sources of turnover, will be affected by the expiry of patents in year 2012 and 2014, respectively. The starting point of this dissertation is the company's Annual Report for The dissertation is divided into four phases, analysis of the historical development, budgeting, valuation and conclusion. As the dissertation is based on a fundamental analysis, the historical financial statements analysis has been enhanced by a strategic analysis, which involves an analysis both of the society which Lundbeck is part of, as well as the trade which the company is part of. In the strategic analysis, both the P.E.S.T. model and Michael Porter's FiveForces are employed to elucidate the social impacts and shed light on the trade, respectively. As to the valuation of the internal resources, the dissertation is based on Lundbeck's product portfolio and pipeline, as they are an outcome of Lundbeck's core competencies. The results of these reviews have been compiled in a SWOT analysis, which has been compared to the strategy selected by Lundbeck. In the financial statements analysis, the income statement and balance sheet are initially reformulated to remove transitory items, next an analysis has been made of the return on equity, based on the extended Du-Pont model. Based on this development, and the data found in the strategic analysis, the future cash flows are drawn up; based on the DCF model they show the value of the equity and the resulting derived price of shares. The dissertation reaches the result that the share is undervalued, as the computed share price at 4 March 2009 is DKK 149.8, compared to an actual share price of DKK

5 2. Indledning Den danske medicinalvirksomhed H. Lundbeck A/S (Lundbeck) er specialiseret indenfor udvikling af lægemidler til behandling af sygdomme i centralnervesystemet (CNS), og historisk set har man kun fokuseret på dette område. Lundbeck står selv for hele processen fra forskning og udvikling over produktion, markedsføring og salg af produkter. Dette er særegent for Lundbeck, da ingen konkurrenter præsterer dette. Markedet Lundbeck opererer i, er kendetegnet ved store forsknings- og udviklingsomkostninger, og det er af afgørende betydning for deltagerne, at kunne beskytte deres produkter og fremstillingsmetoder via patentrettigheder, for at undgå generisk konkurrence og deraf faldende priser. Lundbecks mest sælgende lykkepille-produkt, Escitalopram, der sælges under varemærkerne Cipralex og Lexapro, og som tegnede sig for mere end 42% af omsætningen i 2008-regnskabet, har i patentudløb. Og da Lexapro er eneste Lundbeck produkt repræsenteret på det amerikanske marked, gælder det for Lundbeck om så hurtigt som muligt, at finde en anden omsætningskilde på dette marked. Ledelsen i Lundbeck har i den seneste periode været meget opmærksomme på denne problematik, og man har, bl.a. derfor, i februar 2009 købt det amerikanske selskab Ovation Pharmaceuticals Inc. 1, for op mod ca. 5,2 mia. kr. Da Lundbeck indgår i det danske toneangivende OMXC20-indeks, bliver disse udmeldinger naturligvis fulgt tæt af aktionærer og analytikere, og jeg vil med denne kandidatafhandling sætte mig i analytikernes sted og give mit bud på Lundbecks forventede fremtidige indtjeningsmuligheder og dermed vurdere, om aktiekursen står mål med disse forventninger. 1 Efter købet har selskabet skiftet navn til Lundbeck Inc., da det er opkøbt via dette Lundbeck selskab. Videre i afhandlingen vil jeg dog benytte navnet Ovation. 5

6 3. Problemformulering Som det fremgår af indledningen, har Lundbeck stået over for store strategiske overvejelser omkring patentproblematikken, og har med købet af Ovation udvidet platformen, da man nu har købt et datterselskab, som er fuldt integreret på det amerikanske marked. Dette vil give Lundbeck nogle nye muligheder, men med en pris på over 5 mia. kr., skal købet også genere en god indtjeningsstigning i fremtiden, for at købet bliver en succes. Og uanset købet af Ovation, skal Lundbeck stadig sikre, at forskning og udvikling medfører nye lægemiddelkandidater til den langsigtede indtjening og dermed aktionærværdien. Med udgangspunkt i ovenstående er problemformuleringen derfor: H. Lundbeck A/S aktiekurs pr. 4. marts 2009 ønskes beregnet via en fundamentalanalyse, og denne skal sammenlignes med den faktiske aktiekurs på børsen, for at vurdere om aktien er over- eller undervurderet. 4. Afgræsning Afhandlingen tager alene udgangspunkt i offentligt frit tilgængeligt materiale, og der er derfor ikke gjort brug af intern viden fra Lundbeck, eller tilkøb af produkter fra eksterne leverandører. Afhandlingen vil derfor mangle relevante forhold for den perfekte værdiansættelse. Afhandlingen tager udgangspunkt i produkter og pibeline, som disse tager sig ud pr. skæringsdatoen 4. marts Dog vil der være en enkelt undtagelse hertil. Nemlig nyheden 19. marts om at konkurrencemyndighederne har endeligt godkendt købet af Ovation. Derfor indgår købet af Ovation fuldt ud i afhandlingen, og hermed koncernens opdaterede produktportefølje og pibeline. Begrundelsen for dette valg er, at Ovation er essentiel for Lundbecks videre færd. Jeg kunne have valgt at indregne en sandsynlig for handlens gennemførelse, men dette har jeg dog fravalgt, grundet den meget store forventning om at handlen vil blive gennemført. 6

7 Afhandlingen løses med udgangspunkt i Lundbeck-koncernen, og jeg vil derfor ikke behandle hvert eneste datterselskab særskilt. Da Ovation før opkøbet var et ikke-børsnoteret selskab, har jeg ingen officielle regnskaber til brug for udførelse af en regnskabsanalyse, hvorfor dette ikke foretages. I nogle af Lundbecks investorpræsentationer er der dog givet udvalgte oplysninger, som vil blive inddraget. Da Ovation hovedsagligt er rettet mod CNS-området 2, vil jeg i afhandlingen kategorisere Lundbeck som værende fokuserende alene mod dette område. Det begrundes i at den største strategiske overvejelse bag købet, er ønsket om at få distributionsadgang på det amerikanske marked, og så naturligvis den eksisterende udviklingsportefølje i Ovation. Dog skal det oplyses at Ovations omsætning i 2008 var fordelt med hhv. 21% på CNS, 29 % til hæmatologi/onkologi-behandlinger og 50 % på salg af produkter til hospitaler 3. I sammenligningen med konkurrenterne vil jeg kun i begrænset omfang inddrage oplysninger fra disse. Jeg foretager derfor ikke reformulering af konkurrenternes regnskaber, for at sammenligne disse med Lundbeck. Jeg anvender en DCF-model til tilbagediskontering af de frie pengestrømme, og de frie pengestrømme finder jeg ved forskellen mellem driftsoverskud og ændringer i netto driftsaktiver. Jeg benytter derfor ikke en egentlig pengestrømsopgørelse, og reformulerer derfor heller ikke Lundbecks officielle pengestrømsopgørelser. Lundbecks er ofte part i retssager angående patenter, men jeg har valgt ikke at se på disse, og jeg vil derfor ikke vurdere påvirkningen heraf i afhandlingen. Til trods for at disse kan have stor indvirken på Lundbecks omsætningspotentiale udelader jeg dette, da jeg ikke har nogen mulighed for at vurdere udfaldet heraf. 2 Lundbeck pressemeddelelse af 9/2 2009, hvor købet er annonceret. 3 Lundbeck Investor-kit H1 2009, side 62 7

8 5. Metodevalg Afhandlingen udformes efter metodikken beskrevet i lærebogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, og den overordnede struktur på afhandlingen vil derfor være opdelt i følgende faser 4 : Fase 1 Analyse af den historiske udvikling Fase 2 Budgettering Fase 3 - Værdiansættelse Fase 1 består i at få en forståelse af Lundbeck som virksomhed, og af de værdidrivere, finansielle som ikke finansielle, der ligger til grund for værdiskabelsen, hvorved der indsamles materiale til brug for budgetteringen i fase 2. I Fase 3 sker den endelige værdifastsættelse, og denne tager udgangspunkt i budgetteringen fra fase 2. Ved at bruge denne struktur, sikrer jeg mig at komme omkring alle relevante aspekter for at kunne estimere værdien på Lundbeck-aktien. Jeg udvider dog modellen med en fase 4, som alene består af konklusion og perspektivering. Jeg vil herunder kort beskrive indholdet i de 4 faser, samt de modeller, der indgår heri. Fase 1 Fase 1 indledes med en beskrivelse af virksomheden og de produkter der omsættes, samt en kort gennemgang af markederne hvorpå de afsættes. Denne gennemgang skal sikre, at jeg i den videre proces med den strategiske analyse, får belyst de relevante områder. Den strategiske analyse omhandler Lundbecks omverden samt branchen der opereres i, og Lundbecks egne interne ressourcer, samt den valgte strategi i Lundbeck. For at analysere omverdenen benyttes P.E.S.T-analysen, og Michael Porters Five Forces anvendes til en gennemgang af CNS-branchen. 4 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang, side 23 8

9 I analysen af de interne ressourcer, har jeg valgt at fokusere kraftigt på Lundbecks portefølje af produkter og udviklingsportefølje, samt patenterne herpå. Jeg analyserer disse indgående på enkeltproduktniveau, for at danne et overblik over det fremtidige indtjeningspotentiale. Hertil anvender jeg Boston-modellen. Jeg mener, at denne vurdering samtidig kan danne basis for en vurdering af Lundbecks vidensressourcer, da disse netop kommer til udtryk via produkterne, markedsført eller i pibelinien. Endelig ser jeg på de partnerskaber Lundbeck har indgået. Jeg udarbejder derfor ikke en egentlig værdikædeanalyse af Lundbeck, da jeg mener at ovenstående er et tilstrækkeligt grundlag, til at vurdere Lundbecks fremtid på. Med udgangspunkt i de fundne oplysninger, opstiller jeg en SWOT-analyse, og jeg afslutter analysen af de ikke finansielle værdidrivere, med en sammenligning af disse oplysninger og Lundbecks valgte strategi. I nøgletalsanalysen reformulerer jeg de officielle årsrapporter og redegør for de ændringer jeg foretager. Herefter foretager jeg en analyse af egenkapitalens forrentning ud fra den udvidede DuPontmodel. Fase 2 I denne fase tages udgangspunkt i de fundne oplysninger i fase 1, og der opstilles et budget på de fremtidige frie cash-flows, der bruges til værdiansættelsen i fase 3. For at opstille dette budget tages alene udgangspunkt i omsætningsvæksten, overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed og den effektive skatteprocent. Fase 3 Når budgettet og de frie cash-flows er udledt i fase 2, danner disse udgangspunkt for selve værdiestimatet for Lundbeck-aktien pr. 4/ For at beregne dette har jeg valgt at benytte en cash-flow model, og jeg har valgt at bruge DCFmodellen opstillet ud fra den indirekte metode. Denne benyttes da den er den mest benyttede blandt analytikere 5, og da den kun tager udgangspunkt i driftsaktiviteten. Jeg forudsætter nemlig, at Lund- 5 Til forskel fra de fleste analytikere har jeg en investeringshorisont, der i princippet er uendelig. 9

10 beck alene skaber værdi fra deres salg af produkter indenfor CNS-området, og ikke via de finansielle transaktioner. Da kursværdien i høj grad påvirkes af de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger, og dermed af de valg som foretages ved udledningen af denne, vil jeg afslutte denne fase med en følsomhedsanalyse, for at vurdere påvirkningen fra disse parametre. Jeg vil også se på ændringer i andre parametre, for at vurdere disses betydning. Fase 4 I dette afsnit svarer jeg på afhandlingens overordnede problemformulering. Da denne afhandling har været under udarbejdelse i et halvt år, er der naturligvis kommet nye oplysninger frem om Lundbeck og deres produkter under skriveprocessen. Disse er ikke medtaget, da jeg i afgrænsningen har valgt at trække en streg pr. 4/ Jeg har derfor valgt at afrunde med en perspektivering, hvor jeg ser på udviklingen af aktiekursen i perioden, og afgiver et bud på hvordan mit estimat ville have set ud, såfremt jeg havde medtaget de nye oplysninger, som er fremkommet i denne periode. Opgavestrukturen kan derfor grafisk opstilles således: Figur 5.2 Afhandlingens overordnede struktur Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Beskrivelse af Budgettering Værdiansættelse Hovedkonklusion Lundbeck Konklusion på Konklusion på Perspektivering PEST-model budgettering værdiansættelse Porters Five Forces Intern analyse Konklusion på strategisk analyse Nøgletalsanalyse Konklusion på nøgletalsanalyse Kilde: Egen tilvirkning ud fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 10

11 Fase 1 6. Beskrivelse af Lundbeck 6.1 Virksomheden Lundbeck Lundbeck har eksisteret siden 1915 og startede som handelsvirksomhed med et bredt sortiment, og først i 1924 begyndte man med farmaceutiske produkter. I 1999 blev virksomheden børsintroduceret for bl.a. at skabe kapital til opkøb og udvidelse af forskning og produktion. I dag er der ansat mere end i hele koncernen fordelt på 55 lande og det er Lundbecks ambition at være den virksomhed i verden, der skaber den største forskel for patienter med hjernesygdomme. Virksomheden har derfor for nylig iværksat programmet Decisions now, som skal være omdrejningspunktet i udviklingen de næste år 6. Det skal bl.a. hjælpe til at fortsætte udviklingen vist i nedenstående figur: Figur 6.1: Udvalgte hovedtal DKK, mio.kr Nettoomsætning Forsk. & Udvikl Res. af primær drift Finansielle poster Årets resultat Samlede aktiver Egenkapital Kilde: Årsrapport Lundbecks strategi Lundbeck er en forskningsbaseret nichevirksomhed inden for specialet CNS, og er i sammenligning med konkurrenterne kun en lille aktør på markedet. Alligevel er Lundbeck en af de førende virksomheder på området, og har da også som erklæret mål, at blive den virksomhed, der gør den største forskel inden for patienter indenfor CNS. For at realisere dette har man en ønsket målsætning om at 6 Årsrapport 2008, side 2 og 3. 11

12 investere 20 % af omsætningen i forskning og udvikling, hvilket er højere end branchegennemsnittet på 17 %. 7 Som specialistvirksomhed kan Lundbeck koncentrere alle kompetencerne indenfor små områder, og dermed sikre at forskningen løbende genererer nye salgspotentialer, og det tilstræbes således også, at der lanceres et nyt lægemiddel hvert år. Udover selve forskningskompetencen medfører specialistviden også, at lægemiddelkonsulenterne, på et langt højere plan, kan videreformidle viden om sygdomme og produkter til interessenter i form af myndigheder og læger m.v. Specielt videreformidling af viden til offentlige myndigheder, er en særdeles vigtig faktor inden for lægemiddelindustrien, som jeg kommer ind på senere. Lundbeck har valgt at føre en strategi, hvor man selv kontrollerer hele værdikæden, da man mener at dette giver en konkurrencefordel, og sammen med det faktum at virksomheden, sammenlignet med andre i branchen, er forholdsvis lille, gør at man hurtigt kan tilpasse alle dele af værdikæden, for at udbygge konkurrenceevnen. Selv om Lundbeck ønsker at kontrollere hele værdikæden, er det dog ikke ensbetydende med, at alle led heri ejes af Lundbeck selv. Her kommer Lundbecks begrænsede størrelse til kort. I en erkendelse af, at det i dag er meget mere ressource- og tidskrævende at udvikle nye lægemidler, og perioden for at have konkurrencefordele deraf er faldende, har Lundbeck de senere år øget antallet af indgåede partnerskaber med andre virksomheder. På denne måde kompenserer Lundbeck for deres begrænsede størrelse i forsøget på at udvikle og markedsføre nye lægemidler. Ulempen herved er naturligvis at indtjeningspotentialet forringes, da dette skal deles med samarbejdspartneren. Lundbeck opererer i hele verden og har opdelt markederne i Europa, USA og internationale markeder. Europa har historisk set været, og er stadig, det marked hvorfra Lundbeck generer den største indtjening og man er samtidig direkte repræsenteret her. I USA er man repræsenteret via partneren Forrest Laboraties, Inc., hvorfra Lundbeck modtager royalty af salget. Med tilkøbet af Ovation, er der fremadrettet mulighed for selvstændigt at komme ind på dette meget lukrative marked. På de internationale markeder er Lundbeck repræsenteret både via egne salgskanaler og gennem partnerskaber. Specielt i Japan og Kina, der spås at blive store markeder, arbejder Lundbeck på at vinde 7 Årsrapport 2007 side

13 yderligere indpas. Japan er faktisk allerede i dag det 3. største land inden for CNS, men anses stadig for at have stort udviklingspotentiale. Gennem forskningen forsøger Lundbeck at opnå synergieffekter på den måde, at allerede eksisterende produkters anvendelsesmuligheder udvides for at optimere indtjeningen, ligesom man forsøger at udvikle produkter, som komplimenterer hinanden. Da sygdomsbehandlingen inden for CNS stadig er forbundet med en del bivirkninger, er der et stort udækket potentiale som Lundbeck søger at dække. For at opnå dette har Lundbeck de senere år har skiftet fokus, således at man i dag arbejder med flere projekter end tidligere, ligesom man i dag også beskæftiger sig med biologiske lægemidler og ikke kun kemiske. Da forskningen både er en lang proces og afhænger af kompetencerne hos medarbejderne, er det essentielt for Lundbeck at forsøge at tiltrække de bedste medarbejdere, samt at fastholde disse. Derfor søger Lundbeck hele tiden at forbedre arbejdsmiljø og klima, samtidig med at man har specielle udviklingsprogrammer for medarbejderne. Hvert år udføres der derfor spørgeskemaundersøgelser for medarbejderne, og opfølgning heraf. Endelig benyttes der aktieoptionsordninger, for at sikre tilstedeværelsen for nøglemedarbejderne. I 2008 introducerede Lundbeck programmet Decisions Now hvor man har udvalgt 5 fronter hvorpå man ønsker at udvikle virksomheden. Disse 5 områder er products, pipeline, partners, performence, og people. Kort sagt vil man forbedre potentialet af allerede eksisterende produkter, og maksimere værdien af nye. Man ønsker ligeledes at øge væksten gennem eksisterende og nye partnerskaber, og forbedre effektiviteten gennem hele virksomheden, for at frigøre ressourcer til investeringer. Endelig ønsker man at skabe en high-performancekultur for at kunne indfri de nævnte ambitioner, og sikre at organisationen er gearet til den ønskede udvikling. 6.3 Lundbecks markedsførte produkter og pibeline For at udarbejde den strategiske analyse er der behov for at få belyst hvilke produkter Lundbeck har fået markedsført og introduceret, samt hvilke produkter der er i pibelinien til en eventuel fremtidig introduktion. Det skal præciseres at der er tale om produkter pr. 19. marts 2009, som omtalt i afgrænsningen. Disse fremgår af bilag 1. Af bilaget fremgår det hvilken udviklingsfase stofferne i pibelinen befinder sig i. 13

14 Som forklaring til de forskellige faser kan det oplyses at stoffer i fase I bliver testet på få raske personer, og det analyseres hvorvidt forsøgspersonerne tolererer stoffet. I fase II testet stoffet på personer med de sygdomme, stoffet forventes at have effekt overfor. Her testes det hvilke doser, der skal gives, samt eventuelle forventede bivirkninger. Og endelig i fase III testes stoffet på et større antal personer, og stoffet testes sammen med placebo eller et allerede eksisterende godkendt lægemiddel 8. Til trods for at et produkt befinder sig i fase III, er det ikke en rettesnor for at produktet finder vej gennem de endelige godkendelser, og dermed ender med at blive et salgbart produkt. Eksempelvis måtte Lundbeck i 2007 opgive udviklingen af Gaboxadol til behandling af søvnlidelser, til trods for at dette produkt var i fase III, og man forventede en lancering af produktet i Processen gennem de 3 faser tager i gennemsnit omkring 8-10 år, men før et stof optages i disse kliniske faser, skal der være opstået en ide til stoffet. Disse ideer kommer via forskning, hvor forskerne forsøger at af få stort kendskab til sygdommene, samt de udækkede behandlingsbehov, der eksisterer. Arbejdet består herefter i at identificere de steder i kroppen stoffet skal virke, samt teste effekten og bivirkningerne. Først når et stof består alle disse test, 10 kan det optages som lægemiddelkandidat, og dette tager typisk 3-5 år 11. Når det samtidig tages i betragtning af et patent, der tages meget tidligt i denne periode, løber i 20 år, vil der kun være 6-9 år tilbage af patentperioden når produktet bliver lanceret. Lundbeck oplyser i en investorpræsentation i 2008, at det i gennemsnit tager 12,6 år at udvikle et CNS lægemiddel, hvilket stemmer overens med ovenstående. Når produktet er blevet lanceret vil det stadig blive testet løbende, både som følge af myndighedskrav, men også for at udføre test mod konkurrerende produkter. Disse forsøg udføres med henblik på at vise, at ens egne produkter er bedre end konkurrenternes, og naturligvis i forsøget på at opnå større omsætning. Som nævnt er det ikke sikkert, at et udviklingsprodukt overhovedet når så langt. Dette skyldes at det risikerer at blive droppet undervejs, hvis det viser sig, via de omtalte forsøg, at effekten ikke er som antaget, eller at bivirkningsprofilen optræder anderledes end forventet etc. Faktisk er der indenfor 8 Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: 9 Årsrapport 2006 og Dette sker i prækliniske test. 11 Lundbeck Magasinet 2008, side

15 CNS-området, store risici for at produkterne stoppes undervejs, og dette specielt i de tidlige faser. Der findes dog ikke noget officielt materiale på området, som direkte viser disse frafaldprocenter, og det materiale som findes, er ikke af helt ny dato. Jeg har dog fra lægemiddelindustriforeningen (LIF) modtaget et skema, som viser frafaldet af produkter indenfor hele medicinalbranchen, og de reelle frafaldstal for CNS-området forventes derfor højere. Materialet viser i øvrigt også at frafaldsprocenterne er stigende, da materialet også indeholder tal fra Jeg har endvidere forhørt mig hos Lundbeck for at høre om de gav oplysninger på området, men de henviser i stedet til en undersøgelse fra I Ugeskrift for læger , er der en artikel om emnet, der henviser til samme undersøgelse, og jeg antager derfor at denne giver et retvisende billede. I nedenstående figur har jeg vist de fundne frafaldsprocenter i de kliniske faser. Figur 6.2 Frafaldsprocenter Procent LIF PhD Joseph A. DiMasi Fase I Fase II Fase III Kliniske faser Som det fremgår, er der væsentlig forskel på oplysningerne fra LIF og undersøgelsen af DiMasi, og jeg tillægger derfor DiMasi størst betydning, hvilket medfører at der gennemsnitlig vil blive lanceret ca. 1 stof på markedet for hver 5 stoffer som påbegyndes i fase I. LIF oplyser også i deres materiale at frafaldet i de prækliniske test ligger på 53 %, og at der reelt også sker 4% frafald i selve registreringsfasen. Det fremgår endvidere af DiMasis undersøgelse, at den største årsag til frafaldet 12 Risk in new drug development approval success rates for investigational drugs, af PhD Joseph A. DiMasi, Har det offentlige en selvstændig forskningsmæssig rolle i lægemiddeludviklingen? Ugeskrift for læger nr , af Henrik Enghusen Poulsen og Thor Buch Grønlykke. 15

16 skyldes, at effekten af det testede stof, ikke er tilstrækkelig til at forsætte udviklingen 14. Lige efter kommer økonomiske grunde 15, hvor det antages at det fremtidige indtjeningspotentiale, ikke står mål med udviklingsomkostningerne. Disse store frafaldsprocenter og den lange udviklingsproces, medfører derfor de meget store forsknings- og udviklingsomkostninger som Lundbeck, og branchen generelt, hver år oppebærer. 6.4 Værdien af markeder hvor Lundbeck er repræsenteret Den geografiske opdeling af markederne fordeles i statistikkerne på Europa, Nordamerika og internationale markeder. Ifølge Lundbecks årsrapport for 2008 udgør den samlede værdi for lægemidler til hjernesygdomme på verdensplan (i 2007) 608 mia. kr 16. Da Lundbeck ikke opererer inden for alle hjernesygdomme kan der opstilles følgende matrix for de områder Lundbeck fokuserer på: Figur 6.3: Verdensmarkedet for lægemidler hvor Lundbeck har fokus Værdi, dkk mia. Depression Psykose Alzheimers Parkinsons Søvnløshed Alkoholafhængighed Andel, ca. % * 18% 19% 5% 3% 4% 0,2% Værdi, total ,9 Nordamerika ,3 Europa ,5 Int. Markeder ,1 Kilde: Årsrapport 2008, side 11 & 13 (Derfor er markederne for Ovations produkter heller ikke medtaget i denne oversigt. Værdien af disse markeder bruges først i vurderingen af pibeline produkterne, der er tilkøbt via ovation) * Andele skal ses som andele af hele verdensmarkedet for sygdomme i hjernen Disse markeder er fra 2006 steget 10%, og den historiske udvikling fra har haft en gennemsnitlig årlig vækst på 12,5% Manglende effekt er skyld i 38 % af alle droppede udviklingsprojekter % droppes på denne baggrund. 16 Årsrapport 2008, side Årsrapport 2008, side 11 16

17 Lundbeck offentliggør i årsrapporten for 2008 at omsætningen på ca. 11 mia. dkr., bliver fordelt på følgende produkter og markeder 18 : Figur 6.4 og 6.5 Omsætning produktfordelt Omsætning markedsfordelt 14% 1% 17% 22% 2% 2% 42% Cipralex Azilect Lexapro Andre lægemidler Serdolect Ebixa Anden omsætning 22% 22% 56% Europa USA Int. markeder Af disse figurer fremgår det at Lundbeck henter 64 % af sin omsætning fra depressionsmidlerne Cipralex og Lexapro, og at 56% af Lundbecks omsætning genereres i Europa. Det skal også bemærkes at Lundbeck i opdelingen af markeder medtager Canada under kategorien internationale markeder, hvorfor man ikke direkte kan sammenligne ovenstående figurer. Ifølge sammenligning af årsrapporterne fra 2007 og 2008 fremgår det at Canada udgør 3-4% af det samlede verdensmarked i Lundbeck-aktien Hovedparten af aktierne i Lundbeck, ejes i dag af den erhvervsdrivende fond Lundbeckfonden, som blev oprettet i 1954 af enken efter stifteren af Lundbeck. Lundbeckfondens hovedformål er at sikre og udbygge Lundbeck-koncernens virksomhed, og yde finansiel støtte til videnskabelige formål indenfor sundheds- og naturvidenskaberne 20. Lundbeckfonden ejer ca. 70 % af aktierne i Lundbeck gennem det helejede datterselskab LFI A/S, og der er således kun ca. 30 % frie aktier i markedet. Lundbeck har i de seneste år været gennem et aktietilbagekøbsprogram, og for at holde et free float i aktien på 30 %, har LFI A/S deltaget i dette program. Lundbeckfonden har i årsberetningen Anden omsætning udgør 195 mio. kr., men Lundbeck viser ikke hvordan denne er fordelt. 19 Årsrapport 2007 side og årsrapport 2008 side

18 06 oplyst, at man ikke ønsker at afvige ejerandelen på 30%. Til gengæld gik man i 2005 fra en ejerandel på 34 % til 30 %, fordi markedet ønskede at øge likviditeten i aktien. Jeg har i bilag 2 vist udviklingen i Lundbeckaktien fra 2/ og frem til 12/3 2009, altså ca. en uge efter offentliggørelsen af årsrapporten for Med grafen ønsker jeg at vise, hvordan meddelelser omkring pibelinen påvirker aktiekursen, og som det fremgår, er denne påvirkning ganske tydelig. Som det videre fremgår, er der nogle store negative ændringer i kursen omkring december 2007/januar 2008, men på dette tidspunkt kommer Lundbeck ikke med nogle meddelelser, som skulle påvirke kursen. Jeg har derfor, i bilag 3, opstillet en graf, der viser udviklingen i Lundbeckaktien mod OMXC20 indekset. Jeg har taget udgangspunkt i kurserne pr. 2/1 2006, og sat disse til indeks 100. Og det fremgår tydeligt at også det samlede OMXC20 er stærkt påvirket i negativ retning i denne periode. I beregningen af wacc i kapitel 8, skal der tages stilling til, hvorvidt der skal gøres brug af likviditetstillæg, som følge af manglende likviditet i aktien. Det kunne antages at dette skulle foretages, når der alene er 30 % af aktierne i omløb i markedet, men som følge af at Lundbeck er optaget i OMXC20 indekset for de mest omsatte aktier i Danmark, har jeg valgt at et illikviditetstillæg ikke er nødvendigt. 18

19 7. Strategisk analyse I dette kapitel vil jeg søge at finde de ikke-finansielle værdidrivere, som skaber værdien i Lundbeck. Analysen skal belyse hvilke faktorer, der har størst indflydelse på de finansielle værdidrivere, og formålet er at opbygge en viden, der gør det muligt at opstille realistiske forventninger til den fremtidige indtjening. Ved at få opstillet omverdensfaktorer på samfunds- og brancheniveau og interne ressourcer og kompetencer og dernæst sammenligne dette med Lundbecks strategi, vil disse forventninger kunne opstilles. 7.1 PEST-model For at vurdere de ikke-finansielle værdidrivere på samfundsniveau, har jeg valgt at anvende PESTmodellen, der arbejder med følgende 4 områder: Politik og lovgivning Økonomi og demografi Teknologi og miljø Sociale og kulturelle forhold Til trods for at Lundbeck alene beskæftiger sig inden for CNS, har jeg valgt at opsplitte analysen af de demografiske forhold på de forskellige sygdomsområder, som Lundbeck arbejder indenfor. Det skyldes spredningen på de befolkningsgrupper sygdommene vedrører, og dermed at udviklingen ikke nødvendigvis er ens inden for disse patientgrupper Politik og lovgivning Den største politiske indblanding i branchen udgøres af ansøgningsbehandling og markedsføringsgodkendelse samt statslige tilskud til patienters køb af medicin. Herudover påvirker også miljølovgivningen branchen, på grund af brugen af kemikalier i produktionen m.m. 19

20 Patent Som tidligere beskrevet er der for hvert produkt en patentperiode på ca. 20 år, hvori det gælder at medicinalvirksomhederne har en konkurrencefordel. Denne periode er dermed en meget vigtig faktor i skabelsen af aktionærværdien, da pengestrømmene heri naturligvis er større end ved fri konkurrence. Selve patentregistreringen har ikke nogen indflydelse på fordelsperioden, da denne først kan opnås, når der fra de offentlige myndigheders side er givet adgang til markedsføring og salg af produkterne. Derfor er ansøgnings- og behandlingsperioden for godkendelsen en vigtig parameter for værdiskabelsen. Selve processen for ansøgningen er dog meget omfangsrig, og vil ofte bestå af flere paller papir 21, og der skal tages stilling til hvor effektivt præparatet er, hvilke bivirkninger der måtte være, samt en risk/benefit analyse, der ser på risikoen for bivirkninger opvejet mod lægemidlets gavnlighed. I denne proces skal det også fastslås om et lægemiddel skal sælges i håndkøb eller på recept, og for Lundbecks vedkommende, vil der være tale om receptpligtig medicin. Ved handel med receptpligtig medicin, opnår køberen statstilskud, hvorfor dette er afgørende i den videre proces med prisfastsættelse. Endelig skal virksomhederne målrette ansøgningen mod enkeltlande, flere lande eller hele Europa 22. Behandlingsperioden varierer dermed også med antallet af lande, der ønskes godkendelse i. Har virksomheden en godkendelse i et land, kan godkendelsen herfra til dels benyttes i andre lande, hvormed behandlingsperioden for efterfølgende lande mindskes. Dette gælder dog ikke i dag på det store marked i Japan, hvorfor dette marked er svært tilgængeligt for udenlandske selskaber. Det lader dog til at de japanske myndigheder fremadrettet vil slække på disse krav. 23 En opnået godkendelse kan dog trækkes tilbage, såfremt der måtte komme nye oplysninger, som viser misforhold mellem virkning og bivirkning 24. Til trods for disse lange og gennemgribende ansøgningsbehandlinger, er Lundbeck af og til igangsætter af retssager ang. beskyttelse af deres patenter, som følge af, at myndigheder har givet tilladelse til markedsføring af generiske produkter af Lundbecks lægemidler 25. Dette viser hvor komplekst området er, og at en godkendt ansøgning på et patenteret produkt, hele tiden skal overvåges og beskyttes. En anden faktor Lundbeck er oppe i mod er, at der på nogle af de internationale markeder 21 Lægemiddelstyrelsen, faktablad fra Lægemiddelstyrelsen Godkendelse af lægemidler. 22 Gælder derfor kun registreringsansøgninger i Europa. 23 Årsrapport 2007, side Lægemiddelstyrelsen, faktablad fra Lægemiddelstyrelsen Godkendelse af lægemidler. 25 Årsrapport 2008, side

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af H. Lundbeck A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af H. Lundbeck A/S 2014 Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af H. Lundbeck A/S Hovedopgave HD (R) Afleveret 12. maj 2014 Vejleder: Jens O. Elling Copenhagen Business School Morten Norsbo CPR.nr.: 050786-xxxx Mia

Læs mere

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark INTRODUKTION TIL LUNDBECK Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark LUNDBECK: KORT FORTALT Lundbeck er en global medicinalvirksomhed med speciale i hjernesygdomme Vi arbejder med forskning og udvikling af

Læs mere

På generalforsamlingen i 2008 nøjagtigt for et år siden - lagde jeg frem, hvad Lundbeck må fokusere på at gøre.

På generalforsamlingen i 2008 nøjagtigt for et år siden - lagde jeg frem, hvad Lundbeck må fokusere på at gøre. Formandens beretning Generalforsamling 2009 Som formand i H Lundbeck A/S er det en glæde for mig at ønske velkommen til årets generalforsamling Før vi begynder årets generalforsamling vil jeg gerne præsentere

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Årsrapport 2008 Lundbeck lever op til samtlige finansielle forventninger for 2008 og forventer fortsat vækst i 2009

Årsrapport 2008 Lundbeck lever op til samtlige finansielle forventninger for 2008 og forventer fortsat vækst i 2009 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com Selskabsmeddelelse nr. 366 4. marts 2009 Årsrapport 2008 Lundbeck lever

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, Copenhagen Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR nummer: 56759913 11. november 2011 Selskabsmeddelelse nr. 450 Lundbeck

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

lundbeck årsrapport 2013 resumé årsrapport 2013 Resumé

lundbeck årsrapport 2013 resumé årsrapport 2013 Resumé lundbeck årsrapport 213 resumé årsrapport 213 Resumé 1 2 lundbeck årsrapport 213 resumé begivenheder & milepæle februar juli Selincro godkendes i Europa til behandling af alkoholafhængighed. Abilify Maintena

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Bestyrelsen har også i år valgt at udnævne advokat Jørgen Boe som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen har også i år valgt at udnævne advokat Jørgen Boe som dirigent for generalforsamlingen. H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Formandens beretning Generalforsamling 2011 Som

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

2008 2007 2006 2005 2004 2008 2008 H. Lundbeck A/S Corporate Reporting

2008 2007 2006 2005 2004 2008 2008 H. Lundbeck A/S Corporate Reporting ÅRSRAPPORT 08 2008 Hovedtal 2004-2008 2007 2006 2005 2004 2008 2008 DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 11.282 10.985 9.221 9.070 9.733 1.513 2.219 Forsknings-

Læs mere

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation H.D. studiet Finansiering Hovedopgave forår 2009 : Vejleder: Robert Neumann Opgave nr. 37 Værdiansættelse af Køb af Ovation Handelshøjskolen i København Indhold Indledning... 4 Problemformulering... 5

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Værdiansættelse af Lundbeck

Værdiansættelse af Lundbeck Værdiansættelse af Lundbeck En realoptionstilgang HD hovedopgave i Finansiering Vejleder: Robert Neumann Forfatter: Boje Thosti Aflevering 13. maj 2013 Indhold 0. Indledning... 3 0.1 Problemidentifikation...

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Værdiansættelse af Lundbeck

Værdiansættelse af Lundbeck HD Finansiering Værdiansættelse af Lundbeck Forfatter: Christina Kjær Berzelius Vejleder: Claus Bajlum Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Danske Havne konference April 2016

Danske Havne konference April 2016 Danske Havne konference April 2016 1 Ejerstrategi Hvorfor nu det? Ejerstrategi og Risikostyring Hvad ønsker ejeren sig af sin havn? Hvor præcise og målbare kan ønskerne formuleres? Hvordan sikres god kommunikation

Læs mere

Moving closer to people with allergy

Moving closer to people with allergy Moving closer to people with allergy Kapitalmarkedseftermiddag Økonomisk Ugebrev 24. november 2016 Per Plotnikof, VP Corporate Communications & IR 1 I Økonomisk Ugebrev : Kapitalmarkedseftermiddag: Biotek

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 s analyse C20 by Numbers Vi har for andet år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere