Forskning (II b) Af Jakob Linnet, Per Nielsen, og Steffen Røjskjær ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskning (II b) Af Jakob Linnet, Per Nielsen, og Steffen Røjskjær ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN"

Transkript

1 Forskning (II b) Af Jakob Linnet, Per Nielsen, og Steffen Røjskjær ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN 26 Nr

2 LUDOMANI SAMFUND Pengene fra spil fosser ind i statskassen, og omsætningen ved spil er tidoblet siden Endnu bruger staten dog kun minimale beløb på forebyggelse og behandling af ludomani. Ludomani er den danske betegnelse for spilleafhængighed (på engelsk pathological gambling). Der er tale om en adfærdsforstyrrelse, hvor den ludomane er ude af stand til stoppe eller reducere sit forbrug af spil. Personer, der lider af ludomani, vil som oftest have gentagne og fejlslagne forsøg på at kontrollere deres spil bag sig og en overordentlig stor spillegæld (i gennemsnit kr.), når de henvender sig for behandling. Center for Ludomani (CfL) er Danmarks største og indtil for nylig eneste behandlingssted for ludomani. Her behandler man på årsbasis ca. 600 personer, og tallet er stigende. Ludomani er steget i takt med, at spillelovgivningen i Danmark er blevet lempet og revideret, hvilket er et velbelyst fænomen i lande, vi kan sammenligne os med (Røjskjær & Nielsen, 1999). Ifølge Finansministeriets rapport Spil i Danmark (1999) var det frem til 1989 inden for lovens rammer stort set kun muligt at tippe eller spille i klasselotteriet. Begge former var begrænset til ugentlige eller kvartalsmæssige udtrækninger og krævede, at man aktivt opsøgte dem. Omfanget af spil var relativt begrænset. I 1989 fik Tipstjenesten adgang til at udbyde Lotto, og dette øgede omsætningen markant. I 1992 fik Tipstjenesten lov til at udbyde de fleste spilformer og har siden introduceret i gennemsnit ét nyt spil om året. Den samlede spilleomsætning er steget i Danmark fra omkring 1 mia. i 1988 til omkring 10 mia. om året i dag. I 1990 blev loven om kasinoer vedtaget og i 2001 blev loven om spilleautomater ændret. Senest er internetgambling blevet føjet til det i forvejen eskalerede spillemarked. De første strukturerede behandlingstiltag for ludomani i Danmark blev iværksat i 1992, hvilket dokumenteres i rapporten Spil uden grænser (Jørsel, Mamsen, & Nielsen, 1993). Siden har Center for Ludomani (tidligere Ringgården) årligt behandlet et støt stigende antal personer, der lider af ludomani. Udviklingen på spillemarkedet vækker derfor bekymring hos forskere og behandlere. Ikke alene ændrer den spillevanerne og spilleforbruget i befolkningen, den ændrer også rollefordelingen mellem forbrugeren og spiludbyderen: Hvor forbrugeren tidligere aktivt skulle opsøge spillet, er det nu spiludbyderen, der aktiv opsøger en ofte passiv forbruger. Det er i dag ikke muligt at åbne en avis, handle i supermarkedet, se tv eller Nr

3 browse på internettet uden at blive opsøgt af spillereklamer. I denne udvikling er der færre og færre lag af beskyttelse mellem forbrugeren og spilleren. Når vi ikke længere behøver at vente en uge på tips eller Lotto-udtrækningerne, når vi ikke længere skal gå i specialforretninger for at købe vores spillekuponer, når vi kan følge med i spillet fra vores tv, eller når vi bliver opsøgt af spillet gennem computer, skal vi som forbrugere i stadig større grad aktivt fravælge at spille. Gemt i semantikken En af grundende til at omfanget og alvorligheden bag ludomani i lang tid har været relativt upåagtet samfundsmæssigt, kunne være den sprogbrug, vi anvender, når vi taler om at spille om penge. På dansk skelner vi nemlig ikke mellem at spille for sjov (playing eller gaming), såsom matador, ludo, skak osv., og at spille for penge (gambling). Det giver en glidende overgang i sproget mellem underholdningsaktiviteter, vi foretager for sjov, og aktiviteter, der involverer penge. Den korrekte oversættelse til dansk af at spille om penge er at spille hasard. Det er muligt, at denne betegnelse lyder mere drastisk i daglig tale, og at dette skyldes et samfundsmæssigt holdningsskift, som rækker fra en afstandtagen over for at spille om penge til en accept af pengespillet som aktivitet og underholdningsform. Endvidere er det muligt at dette holdningsskift er gået ubemærket hen, men så meget desto mere er der grund til at gøre opmærksom på det. På dansk findes der ikke noget verbum for at spille om penge, og den tætteste sprogbrug er det engelske gamble, fx han går på kasino og gambler. Igen lyder denne sprogbrug mere hasarderet end han går på kasino og spiller, som kan betyde alt fra at stå for den musikalske underholdning til at more sig eller have en eller anden fritidsinteresse (som at spille fodbold). At spille udtrykker i langt mindre grad det faktum, at på bundlinjen af ethvert pengespil står spilleren og ikke spiludbyderen som taber. Det er givet, at mange mennesker, som ikke lider af ludomani, anvender spil som underholdning, og netop dette gør ofte overgangen fra social spiller til problemspiller og ludoman glidende og usynlig. Når vi ser på den potentielle og reelle skadeeffekt af udbuddet af pengespil i Danmark, er det derfor vigtigt ikke blot at se på ludomani når skaden er sket, men på, hvilke faktorer der er hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige i forhold til forbrugeren. Er det fx hensigtsmæssigt, at børn og unge kan købe skrabelodder, at man kan reklamere for lotterier uden at oplyse sandsynligheden for gevinst og tab, at man reklamerer for pengespil på tv, eller at man lancerer pengespil som tv-quizshows? I dag er det lettere for forbrugeren at spille end nogen sinde. Vi ved, at en lettere spilleadgang giver en forøget spilleadfærd, og at en forøget spilleadfærd medfører en større risiko for ludomani (Ladouceur, Jacques, Ferland, & Giroux, 1999; Productivity Commission, 1999; Volberg, 1994). En lettere adgang til at spille bør derfor kombineres dels med en klar skelnen mellem pengespil og ikke-pengespil (morskabsspil), dels med tilstrækkelig oplysning både om den mindre gevinstsandsynlighed og den større tabsrisiko. Undersøgelser har vist, at folk er langt mindre motiverede for at spille om penge, hvis sandsynligheden formuleres som en tabsrisiko end som en gevinstchance, uanset at sandsynligheden er den samme (Kahneman & Tversky, 1986). Løsningen er ikke nødvendigvis flere forbud og mere regulering i denne sammenhæng, da forbud kan lede til ulovligt spil snarere end en løsning af problemet. Derimod er bedre regulering, der oplyser og uddanner forbrugeren central. For os som psykologer er der en vigtig opgave i at gøre opmærksom på de psykologiske mekanismer ved spil, samt hvad der konkret kan gøres for at skabe et bedre spiludbud og spilregulering, som forebygger udbredelsen af ludomani. 28 Nr

4 Mange har, når de henvender sig på Center for Ludomani, et årelangt misbrug bag sig (gennemsnitligt 4-5 år), som i perioder er tiltagende og til andre tider er aftagende. De fleste skjuler eller forsøger at skjule omfanget af spillet for ægtefæller, familie, venner og arbejdskolleger. Derfor er ludomani ofte forbundet med stor skam og skyld hos den ludomane og et desperat ønske om at kunne få styr på økonomien, spilletrangen og spilleadfærden. Ofte bliver årsagen også løsningen til problemet: Den ludomane forsøger at komme ud af en akut pengemangel ved at gamble, hvorved han risikerer yderligere gæld og fastlåsthed i spilleadfærden. Vi vil i denne sammenhæng ikke i detaljer komme ind på behandlingen af ludomani, men i stedet fokusere på de samfundsmæssige aspekter, der kan udbrede og begrænse forekomsten af ludomani. Fra synd til sygdom Det var først i 1980, at ludomani blev klassificeret som en impulskontrol forstyrrelse (impulse control disorder) i DSM-III under navnet pathological gambling. Som det ofte ses med introduktionen af psykiske lidelser i de diagnostiske manualer, var der tale om et tveægget sværd. Før ludomani blev klassificeret som en psykologisk adfærdsforstyrrelse, var den anset som en moralsk eller karaktermæssig brist navnlig af de religiøse organisationer i USA. Gennem introduktionen af ludomani som en psykisk lidelse skiftede fokus fra at være en synder, der ikke kunne tage sig sammen til at være en person med en sygdom, der kan behandles. For mange gav dette en ny forståelse og et nyt håb. På den anden side introducerede diagnosticeringen af ludomani som en psykiatrisk lidelse en ny form for stigmatisering, samtidig med at klassifikationen af ludomani endnu var og er i sit afklarende stadium. Som impulskontrol forstyrrelse er ludomani kategoriseret med adfærdsforstyrrelser som kleptomani og pyromani. I mange behandlingsmæssige sammenhænge verden over opfattes ludomani ud fra en misbrugs- eller afhængighedsvinkel ( addictive behavior ) (Legg England & Gotestam, 1991). Der drages her paralleller til adfærden og psykodynamikken kendt fra mere traditionel rusmiddelafhængighed. Det har været foreslået, at ludomani også kunne være en slags OCD (Obsessive Compulsive Disorder), hvor det mere er de tvangsmæssige tanke- og adfærdstræk, der fremhæves. Ligeledes lægges der vægt på ludomanes co-morbiditet til personlighedsforstyrrelserne (navnlig den narcisistiske og den antisociale personlighedsforstyrrelse). Hvor ludomani som diagnose bør ende med at være placeret, må yderligere forskning og erfaringsopsamling være med til at afgøre. Forskellene indtil nu skyldes formentlig ikke kun akademiske præferencer, men i lige så høj grad, at ludomani er en heterogen lidelse, der omfatter flere forskellige psykologisk-psykiatriske fænomener, som kan være mere eller mindre prominente hos forskellige sub-grupper. Samtidig med at ludomani blev legitimeret som en psykisk lidelse, er der sket en tilsvarende samfundsmæssig legitimering af pengespil. Hvor udviklingen gik fra synd til sygdom hvad angår ludomani, gik udviklingen fra underlødig til underholdning, hvad angår pengespil. Kasinoerne i Las Vegas markedsfører sig nu i stigende grad til familier, pensionister og folk, der kommer for at blive underholdt. Hovedga- Nr

5 den i Las Vegas The Strip ligner i dag mere Disneyland end Monte Carlo, med rutschebaner og gondolsejlads. Stripshowene er suppleret med cirkus shows (Cirque Du Soleil), Pirates of Treasure Island, og senest har Celine Dion fået bygget sin egen koncertsal. Pengespil bliver på denne måde introduceret til et stor udsnit af befolkningen i en subtil form, pakket ind i underholdning. Vi har længe kendt denne form for markedsføring i Danmark, hvor fx spilleautomater findes i forlystelsesparker, men graden af markedsføring er ganske givet tiltaget, og vores (under-)holdning til pengespil er gået hånd i hånd med denne udvikling. Forebyggelse og behandling af ludomani Spørgsmålet melder sig derfor: Hvad kan vi som psykologer gøre i denne sammenhæng? Vi mener, der er to svar på dette spørgsmål: 1) Vi kan udvikle bedre psykologiske behandlingsmetoder; og 2) Vi kan øge den forskningsmæssige indsats, så vi har en bedre forståelse af samspillet mellem spilleudbud, spilleadfærd og spilleafhængighed. I det følgende vil vi først give et overblik over de politiske og lovgivningsmæssige tilgange til ludomani, derefter redegøre for, hvilke konkrete psykologiske tiltag der kan iværksættes for at begrænse udbredelsen af ludomani. Der findes hovedsagelig to rapporter, som beskæftiger sig med udbydelsen af pengespil i Danmark: Spil i Danmark udgivet af Finansministeriet (1999) og Spil i Fremtiden udgivet af Skatteministeriet (2001). Kommissoriet i arbejdsgruppen bag Finansministeriets rapport bestod i at fremkomme med forslag til en ny lov om regulering og kontrol af spil i Danmark, herunder en vurdering af forslagenes effekt over for ludomani og det sorte spillemarked. Baggrunden for rapporten var, at det stigende antal pengespil blev forvaltet af forskellige love og cirkulærer af ældre dato, som ikke længere var hensigtsmæssige i pengespilsreguleringen. Hovedkonklusionerne i rapporten er, at en ny spillelovgivning 1) Bør være mere ensartet, hvad angår spilleregulering og spilleafgifter. 2) Bør lægge vægt på begrænsning af sort aktivitet og ludomani samt fremme offentlige og almenvelgørende formål. 3) Bør samles under et ministerium, Skatteministeriet. Specifikt om ludomani hedder det: Det er vigtigt at finde en balance mellem et konkurrencedygtigt reguleret, nationalt spilleudbud og hensynet om at begrænse ludomani, hvor en for restriktiv og forbudsorienteret regulering kan tilskynde spillerne til at opsøge de sorte eller udenlandske spillemarkeder med væsentligt farligere spil i forhold til ludomani. Det er hensigtsmæssigt, at danskerne spiller på spilletilbuddene reguleret af dansk lovgivning, hvor hensyn om at begrænse ludomani prioriteres. (s. 26). Finansministeriets rapport blev fulgt op af en spilleautomatlovning, som indeholder initiativer til behandling og forskning i ludomani. Denne er beskrevet i Skatteministeriets rapport af 2001: Der har hidtil ikke været forsket nævneværdigt i ludomani i Danmark, og forskningen i udlandet har ligeledes været begrænset. Betydningen af markedsføringen af spil for udviklingen af ludomani kendes derfor heller ikke på nuværende tidspunkt. Fra ikrafttrædelsen af lov om gevinstgivende spilleautomater pr. 1. januar 2001 vil 1 pct. af bruttospilleindtægten fra disse automater blive anvendt til forskning og behandling af ludomani. På denne baggrund finder arbejdsgruppen det mest hensigtsmæssigt at afvente resultaterne af inden- og udenlandsk forskning på området, inden der tages stilling til, om der bør fastsættes strengere krav til markedsføringen af spil end til andre produkter. (Spil i fremtiden, s ). Der kan ikke herske tvivl om, at spilleautomatlovgivningen er et første vigtigt skridt i opfyldelsen af hensigtserklæringerne om dels en balance mellem spiludbud og begrænsning af ludomani, dels et forskningsbaseret beslutnings- 30 Nr

6 Selv om ludomani ser ud til at vedblive med at stige over de næste år, er de første vigtige skridt til en national indsats over for ludomani taget. grundlag for regulering af markedsføringen af pengespil. Det er imidlertid også klart, at den nuværende lovgivning er utilstrækkelig til at opfylde disse hensigtserklæringer. For at tilvejebringe det vidensgrundlag, som efterlyses i Skatteministeriets rapport, er der behov for specifikt målrettede studier. Med den nuværende indsats vil det ikke være forskningsmæssigt muligt at holde trit med spiludviklingen hverken typen af nye spil eller nye teknologier (såsom mobiltelefon markedet), der introduceres. Det vil endvidere tage årtier at dokumentere effekten af allerede introducerede spil, såsom skrabespil, spilleautomater og tv-baserede pengespil. Sådanne begrænsninger behøvede ikke være tilfældet, hvis man koordinerede ressourcerne til bekæmpelse af ludomani i ét samlet nationalt ludomaniråd, på samme måde som spillelovgivningen blev samlet under ét ministerium. Et sådant råd kunne målrette forskning, forebyggelse, oplysning og behandling af ludomani samt tilvejebringe sådan ekspertise for Spillemyndigheden og Spilleankenævnet. En samling af ludomaniekspertisen er ikke kun nødvendig forhold til evalueringen af markedsføringen af spil, men også i forhold til udvikling af behandlingsmetoder, identifikation af risikogrupper og forebyggelse af udbredelsen af ludomani. En sådan indsats ville kunne gennemføres, hvis den nuværende ene procent af omsætningen på spilleautomaterne blev udvidet til at omfatte flere former for pengespil, herunder Tipstjenestens spiludbud. Dette ville være en overordentlig beskeden pris for de store samfundsmæssige konsekvenser af ludomani og de store indtægter, der genereres fra pengespillene i Danmark. Det vil føre for vidt i denne sammenhæng at komme ind på alle de områder, som berøres af ludomani. Nogle af de psykologiske mekanismer af ludomani er beskrevet andetsteds i den tidligere artikel. Her vil vi blot pege på fem forestående forsknings- og behandlingsmæssige opgaver, som vi mener er blandt de vigtigste: Nr

7 Identifikation af heterogene (forskelligartede) undergrupper af ludomane, som har forskellige kliniske eller ætiologiske karakteristika eller behandlingsbehov. Der kan fx være tale om forskelle i spillepræferencer (hvilke spil foretrækkes), afhængighedsmønstre, udbytte at behandling, personlighedstræk, neurofysiologiske eller genetiske forskelle. Identifikation af risikogrupper, som er særligt udsatte for potentiel spilleafhængighed, samt oplysnings- og forebyggelseskampagner over for disse (fx børn og unge, personer der arbejder i spillemiljøet, marginaliserede enlige, personer med bestemte personlighedstræk såsom sensation seeking). En vurderingen af de psykosociale omkostninger forbundet ved pengespil. En sådan undersøgelse bør naturligvis se på de sociale konsekvenser af ludomani, såsom skilsmisser, tab af hjem, job- og uddannelsesmuligheder samt tabt arbejdsfortjeneste. Derudover bør det dokumenteres, hvordan den samlede årlige spilleomsætningen på 10 milliarder kroner påvirker danskerne privatøkonomi, og hvad sådanne ressourcer kunne gøre for danske familier, hvis de fx i stedet blev brug til opsparing. En konkret undersøgelse af de psykologiske effekter af markedsføring af forskellige typer af penge spil samt en samlet vurdering af ansvarligheden af den nuværende spillelovgivning. Udvikling af behandlingsmetoder for ludomani. De ludomane kommer med vidt forskellig baggrund og forskellige typer af spilleafhængighed. Nuværende studier tyder på en god behandlingseffekt af ludomani, men fremtidig udvikling af behandlingsmetodologi er nødvendig. Selv om ludomani ser ud til at vedblive med at stige over de næste år, er de første vigtige skridt til en national indsats over for ludomani taget. En opfølgning på denne indsats, som vi har beskrevet Referencer: Finansministeriet. (1999). Spil i Danmark Overvejelser om en ny regulering. København: Schultz Information. Jørsel, M.B., Mamsen, P., & Nielsen, P. (1993). Spil uden grænser en evalueringsrapport fra Ringgården Middelfart omhandlende behandling af spilleafhængighed. Middelfart: Ringgården. Kahneman, D., & Tversky, A. (1986). Choices, values, and frames. In Arkes, Hal R. (Ed); Hammond, Kenneth R. (Ed.) (1986) Judgment and decision making: An interdisciplinary reader (pp ) xiv, 818pp. Ladouceur, R., Jacques, C., Ferland, F., & Giroux, I. (1999). Prevalence of problem gambling: a replication study 7 years later. Can J Psychiatry, 44(8), Legg England, S., & Gotestam, K.G. (1991). The nature and treatment of excessive gambling. Acta Psychiatr Scand, 84(2), Productivity Commission. (1999). Australia s ambling Industries: Final Report. Canberra: Government Press. Røjskjær, S., & Nielsen, P. (1999). Ludomani prævalens og manifestationer. En gennemgang af international litteratur med henblik på belysning af forholdene i Danmark. Middelfart: Ringgården. Skatteministeriet. (2001). Spil i fremtiden. København: Statens Information. Volberg, R.A. (1994). The prevalence and demographics of pathological gamblers: implications for public health. Am J Public Health, 84(2), her, vil kunne indhente markant på den nuværende udvikling. Vores arbejde som psykologer er overordentligt vigtigt for forebyggelse og behandling af ludomani, og vi håber, at der på dette arbejdsområde vil åbnes for flere psykologer i fremtiden. Jakob Linnet er ph.d., autoriseret psykolog og forsker i ludomani. Han er tilknyttet Afd. For Forskning og Formidling, Ringgården og Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Per Nielsen er lic.psych., autoriseret, specialist og supervisor i psykoterapi. Afdelingsleder i Afd. For Forskning og Formidling, Ringgården. Forsker i alkoholafhængighed og ludomani. Steffen Røjskjær er cand.phil. i kulturarbejde og formidling. Amanuensis i Afd. for Forskning og Formidling, Ringgården. Forsker i alkoholafhængighed og ludomani. 32 Nr

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt SPIL I DANMARK Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt Situationen omkring spillelovgivningen i Danmark kan beskrives ud fra fire vinkler: Jura Håndhævelse af loven EU-politik Politik

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark

Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark DK Odense, 19.07. 11 Center for Ludomani Michael Bay Jørsel Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark I forbindelse med udsendt offentlig høring om alle

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS

LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS IGT SOCIALFAGLIGT BANKANSAT DERFOR ER ARBEJDSPLADSEN SÅ VIGTIG Du har som leder, kollega eller tillidsrepræsentant mulighed for at hjælpe med at løse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

LUDOM ANI TAL OM DET

LUDOM ANI TAL OM DET LUDOMANI TAL OM DET DERFOR ER FAGPERSONER SÅ VIGTIGE Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer.

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

DE UNGE SPILLERE. Patologisk LUDOMANI AF LOUISE DUE

DE UNGE SPILLERE. Patologisk LUDOMANI AF LOUISE DUE LUDOMANI AF LOUISE DUE DE UNGE SPILLERE Langt flere børn og unge end voksne danskere har problemer med spil. En psykolog har undersøgt sagen og peger på et hidtil overset problem. ILLUSTRATIONER: LISBETH

Læs mere

Oversigt over præventive indsatser i Center for Ludomani 1992-2011

Oversigt over præventive indsatser i Center for Ludomani 1992-2011 Oversigt over præventive indsatser i Center for Ludomani 1992-2011 2011 Temaaften: Behandling af ludomani Oplæg om Center for Ludomanis behandlingstilgang og tilbud. Oplægsholder Henrik Brandt, faglig

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 4 Offentligt 1 Den danske regerings bemærkninger til Kommissionens grønbog om onlinespil i det indre marked (KOM (2011) 128) Indledende bemærkninger Den danske

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN 3 Hvad tænker jeg på om morgenen? A. Første tanke er, at jeg gerne vil spille. B. Jeg vågner stille og roligt og tænker ikke på spil. C. Jeg tænker på, hvad jeg skal

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Ludomani og selvmordsadfærd

Ludomani og selvmordsadfærd Søren Møller Ludomani og selvmordsadfærd Faktaserien nr. 10 2003 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 10 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003 Det er tilladt at citere, kopiere

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET.

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Gennem dit arbejde får du viden om menneskers livsforhold og helbred. Du kan sætte fokus på

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

kognitive fejlslutninger i ludomani

kognitive fejlslutninger i ludomani Forskning (II a) Af Jakob Linnet Sensationssøgning & kognitive fejlslutninger i ludomani Psykologer har længe være optaget af det tilsyneladende paradoks, at folk spiller om penge, selv om de ved, at sandsynligheden

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Dato: 28.04.2010 Side: 1 af 12 HC/PSO/aa Spilansvarlighed Kommentarer til forslag til Lov om spil Kære medlem af Folketingets skatteudvalg Efter en gennemgang

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som finansiel rådgiver kan du følge dine kunders økonomi og transaktioner. Det giver dig en særlig mulighed

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Undersøgelse af spil og spillevaner

Undersøgelse af spil og spillevaner Undersøgelse af spil og spillevaner J. nr. 46.34 Direktoratet for Sundhed, Paarisa Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelse og spil og

Læs mere

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE Dette er et dilemmaspil, hvor I skal gætte hinandens svar på spørgsmål og dilemmaer om pengespil. Gennem diskussioner og gæt, får de unge fokus på deres egne og kammeraternes spillevaner og holdninger.

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Spil i fremtiden overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Udgiver: Skatteministeriet København, april 2001

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Ludomani. [ af ERIK CHRISTIAN LARSEN

Ludomani. [ af ERIK CHRISTIAN LARSEN Daniel Laursen mistede hele sin vennekreds på én gang, da han snød en af dem for 78.000 kroner. Han skulle bruge penge til pokerspil. Mange penge. [ af ERIK CHRISTIAN LARSEN foto ANETTE VEDFALD-CHRISTENSEN

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som fængsels personale kan du hjælpe mennesker med spilleproblemer. Der spilles meget i fængslerne, og det kan føre til ludomani og andre

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Redegørelse om Spilleautomatloven

Redegørelse om Spilleautomatloven Redegørelse om Spilleautomatloven Spillemyndigheden september 2004 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Hovedresultater 3 3. Baggrund for loven 7 3.1. Indhold af loven 7 4. Spilleautomatmarkedet

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

LUDOMANI Kendetegn, konsekvenser & behandlingsmuligheder

LUDOMANI Kendetegn, konsekvenser & behandlingsmuligheder LUDOMANI Kendetegn, konsekvenser & behandlingsmuligheder Indhold Introduktion... 3 Hvem og hvor mange?... 4 Baggrund... 4 Udviklingen af ludomani set i faser... 5 Kendetegn ved den spilafhængige... 6 Som

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

på farten PSYKOLOG Lektor Fremmede strande DISTANCE AF REDAKTØR JØRGEN CARL

på farten PSYKOLOG Lektor Fremmede strande DISTANCE AF REDAKTØR JØRGEN CARL DISTANCE AF REDAKTØR JØRGEN CARL PSYKOLOG på farten FOTOS: NINA LEMVIGH-MÜLLER På stadig rejse mellem Italien, Estland, Danmark og USA har Jakob Linnet fundet en balance som psykolog og ludomaniforsker.

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere