Forskning (II b) Af Jakob Linnet, Per Nielsen, og Steffen Røjskjær ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskning (II b) Af Jakob Linnet, Per Nielsen, og Steffen Røjskjær ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN"

Transkript

1 Forskning (II b) Af Jakob Linnet, Per Nielsen, og Steffen Røjskjær ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN 26 Nr

2 LUDOMANI SAMFUND Pengene fra spil fosser ind i statskassen, og omsætningen ved spil er tidoblet siden Endnu bruger staten dog kun minimale beløb på forebyggelse og behandling af ludomani. Ludomani er den danske betegnelse for spilleafhængighed (på engelsk pathological gambling). Der er tale om en adfærdsforstyrrelse, hvor den ludomane er ude af stand til stoppe eller reducere sit forbrug af spil. Personer, der lider af ludomani, vil som oftest have gentagne og fejlslagne forsøg på at kontrollere deres spil bag sig og en overordentlig stor spillegæld (i gennemsnit kr.), når de henvender sig for behandling. Center for Ludomani (CfL) er Danmarks største og indtil for nylig eneste behandlingssted for ludomani. Her behandler man på årsbasis ca. 600 personer, og tallet er stigende. Ludomani er steget i takt med, at spillelovgivningen i Danmark er blevet lempet og revideret, hvilket er et velbelyst fænomen i lande, vi kan sammenligne os med (Røjskjær & Nielsen, 1999). Ifølge Finansministeriets rapport Spil i Danmark (1999) var det frem til 1989 inden for lovens rammer stort set kun muligt at tippe eller spille i klasselotteriet. Begge former var begrænset til ugentlige eller kvartalsmæssige udtrækninger og krævede, at man aktivt opsøgte dem. Omfanget af spil var relativt begrænset. I 1989 fik Tipstjenesten adgang til at udbyde Lotto, og dette øgede omsætningen markant. I 1992 fik Tipstjenesten lov til at udbyde de fleste spilformer og har siden introduceret i gennemsnit ét nyt spil om året. Den samlede spilleomsætning er steget i Danmark fra omkring 1 mia. i 1988 til omkring 10 mia. om året i dag. I 1990 blev loven om kasinoer vedtaget og i 2001 blev loven om spilleautomater ændret. Senest er internetgambling blevet føjet til det i forvejen eskalerede spillemarked. De første strukturerede behandlingstiltag for ludomani i Danmark blev iværksat i 1992, hvilket dokumenteres i rapporten Spil uden grænser (Jørsel, Mamsen, & Nielsen, 1993). Siden har Center for Ludomani (tidligere Ringgården) årligt behandlet et støt stigende antal personer, der lider af ludomani. Udviklingen på spillemarkedet vækker derfor bekymring hos forskere og behandlere. Ikke alene ændrer den spillevanerne og spilleforbruget i befolkningen, den ændrer også rollefordelingen mellem forbrugeren og spiludbyderen: Hvor forbrugeren tidligere aktivt skulle opsøge spillet, er det nu spiludbyderen, der aktiv opsøger en ofte passiv forbruger. Det er i dag ikke muligt at åbne en avis, handle i supermarkedet, se tv eller Nr

3 browse på internettet uden at blive opsøgt af spillereklamer. I denne udvikling er der færre og færre lag af beskyttelse mellem forbrugeren og spilleren. Når vi ikke længere behøver at vente en uge på tips eller Lotto-udtrækningerne, når vi ikke længere skal gå i specialforretninger for at købe vores spillekuponer, når vi kan følge med i spillet fra vores tv, eller når vi bliver opsøgt af spillet gennem computer, skal vi som forbrugere i stadig større grad aktivt fravælge at spille. Gemt i semantikken En af grundende til at omfanget og alvorligheden bag ludomani i lang tid har været relativt upåagtet samfundsmæssigt, kunne være den sprogbrug, vi anvender, når vi taler om at spille om penge. På dansk skelner vi nemlig ikke mellem at spille for sjov (playing eller gaming), såsom matador, ludo, skak osv., og at spille for penge (gambling). Det giver en glidende overgang i sproget mellem underholdningsaktiviteter, vi foretager for sjov, og aktiviteter, der involverer penge. Den korrekte oversættelse til dansk af at spille om penge er at spille hasard. Det er muligt, at denne betegnelse lyder mere drastisk i daglig tale, og at dette skyldes et samfundsmæssigt holdningsskift, som rækker fra en afstandtagen over for at spille om penge til en accept af pengespillet som aktivitet og underholdningsform. Endvidere er det muligt at dette holdningsskift er gået ubemærket hen, men så meget desto mere er der grund til at gøre opmærksom på det. På dansk findes der ikke noget verbum for at spille om penge, og den tætteste sprogbrug er det engelske gamble, fx han går på kasino og gambler. Igen lyder denne sprogbrug mere hasarderet end han går på kasino og spiller, som kan betyde alt fra at stå for den musikalske underholdning til at more sig eller have en eller anden fritidsinteresse (som at spille fodbold). At spille udtrykker i langt mindre grad det faktum, at på bundlinjen af ethvert pengespil står spilleren og ikke spiludbyderen som taber. Det er givet, at mange mennesker, som ikke lider af ludomani, anvender spil som underholdning, og netop dette gør ofte overgangen fra social spiller til problemspiller og ludoman glidende og usynlig. Når vi ser på den potentielle og reelle skadeeffekt af udbuddet af pengespil i Danmark, er det derfor vigtigt ikke blot at se på ludomani når skaden er sket, men på, hvilke faktorer der er hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige i forhold til forbrugeren. Er det fx hensigtsmæssigt, at børn og unge kan købe skrabelodder, at man kan reklamere for lotterier uden at oplyse sandsynligheden for gevinst og tab, at man reklamerer for pengespil på tv, eller at man lancerer pengespil som tv-quizshows? I dag er det lettere for forbrugeren at spille end nogen sinde. Vi ved, at en lettere spilleadgang giver en forøget spilleadfærd, og at en forøget spilleadfærd medfører en større risiko for ludomani (Ladouceur, Jacques, Ferland, & Giroux, 1999; Productivity Commission, 1999; Volberg, 1994). En lettere adgang til at spille bør derfor kombineres dels med en klar skelnen mellem pengespil og ikke-pengespil (morskabsspil), dels med tilstrækkelig oplysning både om den mindre gevinstsandsynlighed og den større tabsrisiko. Undersøgelser har vist, at folk er langt mindre motiverede for at spille om penge, hvis sandsynligheden formuleres som en tabsrisiko end som en gevinstchance, uanset at sandsynligheden er den samme (Kahneman & Tversky, 1986). Løsningen er ikke nødvendigvis flere forbud og mere regulering i denne sammenhæng, da forbud kan lede til ulovligt spil snarere end en løsning af problemet. Derimod er bedre regulering, der oplyser og uddanner forbrugeren central. For os som psykologer er der en vigtig opgave i at gøre opmærksom på de psykologiske mekanismer ved spil, samt hvad der konkret kan gøres for at skabe et bedre spiludbud og spilregulering, som forebygger udbredelsen af ludomani. 28 Nr

4 Mange har, når de henvender sig på Center for Ludomani, et årelangt misbrug bag sig (gennemsnitligt 4-5 år), som i perioder er tiltagende og til andre tider er aftagende. De fleste skjuler eller forsøger at skjule omfanget af spillet for ægtefæller, familie, venner og arbejdskolleger. Derfor er ludomani ofte forbundet med stor skam og skyld hos den ludomane og et desperat ønske om at kunne få styr på økonomien, spilletrangen og spilleadfærden. Ofte bliver årsagen også løsningen til problemet: Den ludomane forsøger at komme ud af en akut pengemangel ved at gamble, hvorved han risikerer yderligere gæld og fastlåsthed i spilleadfærden. Vi vil i denne sammenhæng ikke i detaljer komme ind på behandlingen af ludomani, men i stedet fokusere på de samfundsmæssige aspekter, der kan udbrede og begrænse forekomsten af ludomani. Fra synd til sygdom Det var først i 1980, at ludomani blev klassificeret som en impulskontrol forstyrrelse (impulse control disorder) i DSM-III under navnet pathological gambling. Som det ofte ses med introduktionen af psykiske lidelser i de diagnostiske manualer, var der tale om et tveægget sværd. Før ludomani blev klassificeret som en psykologisk adfærdsforstyrrelse, var den anset som en moralsk eller karaktermæssig brist navnlig af de religiøse organisationer i USA. Gennem introduktionen af ludomani som en psykisk lidelse skiftede fokus fra at være en synder, der ikke kunne tage sig sammen til at være en person med en sygdom, der kan behandles. For mange gav dette en ny forståelse og et nyt håb. På den anden side introducerede diagnosticeringen af ludomani som en psykiatrisk lidelse en ny form for stigmatisering, samtidig med at klassifikationen af ludomani endnu var og er i sit afklarende stadium. Som impulskontrol forstyrrelse er ludomani kategoriseret med adfærdsforstyrrelser som kleptomani og pyromani. I mange behandlingsmæssige sammenhænge verden over opfattes ludomani ud fra en misbrugs- eller afhængighedsvinkel ( addictive behavior ) (Legg England & Gotestam, 1991). Der drages her paralleller til adfærden og psykodynamikken kendt fra mere traditionel rusmiddelafhængighed. Det har været foreslået, at ludomani også kunne være en slags OCD (Obsessive Compulsive Disorder), hvor det mere er de tvangsmæssige tanke- og adfærdstræk, der fremhæves. Ligeledes lægges der vægt på ludomanes co-morbiditet til personlighedsforstyrrelserne (navnlig den narcisistiske og den antisociale personlighedsforstyrrelse). Hvor ludomani som diagnose bør ende med at være placeret, må yderligere forskning og erfaringsopsamling være med til at afgøre. Forskellene indtil nu skyldes formentlig ikke kun akademiske præferencer, men i lige så høj grad, at ludomani er en heterogen lidelse, der omfatter flere forskellige psykologisk-psykiatriske fænomener, som kan være mere eller mindre prominente hos forskellige sub-grupper. Samtidig med at ludomani blev legitimeret som en psykisk lidelse, er der sket en tilsvarende samfundsmæssig legitimering af pengespil. Hvor udviklingen gik fra synd til sygdom hvad angår ludomani, gik udviklingen fra underlødig til underholdning, hvad angår pengespil. Kasinoerne i Las Vegas markedsfører sig nu i stigende grad til familier, pensionister og folk, der kommer for at blive underholdt. Hovedga- Nr

5 den i Las Vegas The Strip ligner i dag mere Disneyland end Monte Carlo, med rutschebaner og gondolsejlads. Stripshowene er suppleret med cirkus shows (Cirque Du Soleil), Pirates of Treasure Island, og senest har Celine Dion fået bygget sin egen koncertsal. Pengespil bliver på denne måde introduceret til et stor udsnit af befolkningen i en subtil form, pakket ind i underholdning. Vi har længe kendt denne form for markedsføring i Danmark, hvor fx spilleautomater findes i forlystelsesparker, men graden af markedsføring er ganske givet tiltaget, og vores (under-)holdning til pengespil er gået hånd i hånd med denne udvikling. Forebyggelse og behandling af ludomani Spørgsmålet melder sig derfor: Hvad kan vi som psykologer gøre i denne sammenhæng? Vi mener, der er to svar på dette spørgsmål: 1) Vi kan udvikle bedre psykologiske behandlingsmetoder; og 2) Vi kan øge den forskningsmæssige indsats, så vi har en bedre forståelse af samspillet mellem spilleudbud, spilleadfærd og spilleafhængighed. I det følgende vil vi først give et overblik over de politiske og lovgivningsmæssige tilgange til ludomani, derefter redegøre for, hvilke konkrete psykologiske tiltag der kan iværksættes for at begrænse udbredelsen af ludomani. Der findes hovedsagelig to rapporter, som beskæftiger sig med udbydelsen af pengespil i Danmark: Spil i Danmark udgivet af Finansministeriet (1999) og Spil i Fremtiden udgivet af Skatteministeriet (2001). Kommissoriet i arbejdsgruppen bag Finansministeriets rapport bestod i at fremkomme med forslag til en ny lov om regulering og kontrol af spil i Danmark, herunder en vurdering af forslagenes effekt over for ludomani og det sorte spillemarked. Baggrunden for rapporten var, at det stigende antal pengespil blev forvaltet af forskellige love og cirkulærer af ældre dato, som ikke længere var hensigtsmæssige i pengespilsreguleringen. Hovedkonklusionerne i rapporten er, at en ny spillelovgivning 1) Bør være mere ensartet, hvad angår spilleregulering og spilleafgifter. 2) Bør lægge vægt på begrænsning af sort aktivitet og ludomani samt fremme offentlige og almenvelgørende formål. 3) Bør samles under et ministerium, Skatteministeriet. Specifikt om ludomani hedder det: Det er vigtigt at finde en balance mellem et konkurrencedygtigt reguleret, nationalt spilleudbud og hensynet om at begrænse ludomani, hvor en for restriktiv og forbudsorienteret regulering kan tilskynde spillerne til at opsøge de sorte eller udenlandske spillemarkeder med væsentligt farligere spil i forhold til ludomani. Det er hensigtsmæssigt, at danskerne spiller på spilletilbuddene reguleret af dansk lovgivning, hvor hensyn om at begrænse ludomani prioriteres. (s. 26). Finansministeriets rapport blev fulgt op af en spilleautomatlovning, som indeholder initiativer til behandling og forskning i ludomani. Denne er beskrevet i Skatteministeriets rapport af 2001: Der har hidtil ikke været forsket nævneværdigt i ludomani i Danmark, og forskningen i udlandet har ligeledes været begrænset. Betydningen af markedsføringen af spil for udviklingen af ludomani kendes derfor heller ikke på nuværende tidspunkt. Fra ikrafttrædelsen af lov om gevinstgivende spilleautomater pr. 1. januar 2001 vil 1 pct. af bruttospilleindtægten fra disse automater blive anvendt til forskning og behandling af ludomani. På denne baggrund finder arbejdsgruppen det mest hensigtsmæssigt at afvente resultaterne af inden- og udenlandsk forskning på området, inden der tages stilling til, om der bør fastsættes strengere krav til markedsføringen af spil end til andre produkter. (Spil i fremtiden, s ). Der kan ikke herske tvivl om, at spilleautomatlovgivningen er et første vigtigt skridt i opfyldelsen af hensigtserklæringerne om dels en balance mellem spiludbud og begrænsning af ludomani, dels et forskningsbaseret beslutnings- 30 Nr

6 Selv om ludomani ser ud til at vedblive med at stige over de næste år, er de første vigtige skridt til en national indsats over for ludomani taget. grundlag for regulering af markedsføringen af pengespil. Det er imidlertid også klart, at den nuværende lovgivning er utilstrækkelig til at opfylde disse hensigtserklæringer. For at tilvejebringe det vidensgrundlag, som efterlyses i Skatteministeriets rapport, er der behov for specifikt målrettede studier. Med den nuværende indsats vil det ikke være forskningsmæssigt muligt at holde trit med spiludviklingen hverken typen af nye spil eller nye teknologier (såsom mobiltelefon markedet), der introduceres. Det vil endvidere tage årtier at dokumentere effekten af allerede introducerede spil, såsom skrabespil, spilleautomater og tv-baserede pengespil. Sådanne begrænsninger behøvede ikke være tilfældet, hvis man koordinerede ressourcerne til bekæmpelse af ludomani i ét samlet nationalt ludomaniråd, på samme måde som spillelovgivningen blev samlet under ét ministerium. Et sådant råd kunne målrette forskning, forebyggelse, oplysning og behandling af ludomani samt tilvejebringe sådan ekspertise for Spillemyndigheden og Spilleankenævnet. En samling af ludomaniekspertisen er ikke kun nødvendig forhold til evalueringen af markedsføringen af spil, men også i forhold til udvikling af behandlingsmetoder, identifikation af risikogrupper og forebyggelse af udbredelsen af ludomani. En sådan indsats ville kunne gennemføres, hvis den nuværende ene procent af omsætningen på spilleautomaterne blev udvidet til at omfatte flere former for pengespil, herunder Tipstjenestens spiludbud. Dette ville være en overordentlig beskeden pris for de store samfundsmæssige konsekvenser af ludomani og de store indtægter, der genereres fra pengespillene i Danmark. Det vil føre for vidt i denne sammenhæng at komme ind på alle de områder, som berøres af ludomani. Nogle af de psykologiske mekanismer af ludomani er beskrevet andetsteds i den tidligere artikel. Her vil vi blot pege på fem forestående forsknings- og behandlingsmæssige opgaver, som vi mener er blandt de vigtigste: Nr

7 Identifikation af heterogene (forskelligartede) undergrupper af ludomane, som har forskellige kliniske eller ætiologiske karakteristika eller behandlingsbehov. Der kan fx være tale om forskelle i spillepræferencer (hvilke spil foretrækkes), afhængighedsmønstre, udbytte at behandling, personlighedstræk, neurofysiologiske eller genetiske forskelle. Identifikation af risikogrupper, som er særligt udsatte for potentiel spilleafhængighed, samt oplysnings- og forebyggelseskampagner over for disse (fx børn og unge, personer der arbejder i spillemiljøet, marginaliserede enlige, personer med bestemte personlighedstræk såsom sensation seeking). En vurderingen af de psykosociale omkostninger forbundet ved pengespil. En sådan undersøgelse bør naturligvis se på de sociale konsekvenser af ludomani, såsom skilsmisser, tab af hjem, job- og uddannelsesmuligheder samt tabt arbejdsfortjeneste. Derudover bør det dokumenteres, hvordan den samlede årlige spilleomsætningen på 10 milliarder kroner påvirker danskerne privatøkonomi, og hvad sådanne ressourcer kunne gøre for danske familier, hvis de fx i stedet blev brug til opsparing. En konkret undersøgelse af de psykologiske effekter af markedsføring af forskellige typer af penge spil samt en samlet vurdering af ansvarligheden af den nuværende spillelovgivning. Udvikling af behandlingsmetoder for ludomani. De ludomane kommer med vidt forskellig baggrund og forskellige typer af spilleafhængighed. Nuværende studier tyder på en god behandlingseffekt af ludomani, men fremtidig udvikling af behandlingsmetodologi er nødvendig. Selv om ludomani ser ud til at vedblive med at stige over de næste år, er de første vigtige skridt til en national indsats over for ludomani taget. En opfølgning på denne indsats, som vi har beskrevet Referencer: Finansministeriet. (1999). Spil i Danmark Overvejelser om en ny regulering. København: Schultz Information. Jørsel, M.B., Mamsen, P., & Nielsen, P. (1993). Spil uden grænser en evalueringsrapport fra Ringgården Middelfart omhandlende behandling af spilleafhængighed. Middelfart: Ringgården. Kahneman, D., & Tversky, A. (1986). Choices, values, and frames. In Arkes, Hal R. (Ed); Hammond, Kenneth R. (Ed.) (1986) Judgment and decision making: An interdisciplinary reader (pp ) xiv, 818pp. Ladouceur, R., Jacques, C., Ferland, F., & Giroux, I. (1999). Prevalence of problem gambling: a replication study 7 years later. Can J Psychiatry, 44(8), Legg England, S., & Gotestam, K.G. (1991). The nature and treatment of excessive gambling. Acta Psychiatr Scand, 84(2), Productivity Commission. (1999). Australia s ambling Industries: Final Report. Canberra: Government Press. Røjskjær, S., & Nielsen, P. (1999). Ludomani prævalens og manifestationer. En gennemgang af international litteratur med henblik på belysning af forholdene i Danmark. Middelfart: Ringgården. Skatteministeriet. (2001). Spil i fremtiden. København: Statens Information. Volberg, R.A. (1994). The prevalence and demographics of pathological gamblers: implications for public health. Am J Public Health, 84(2), her, vil kunne indhente markant på den nuværende udvikling. Vores arbejde som psykologer er overordentligt vigtigt for forebyggelse og behandling af ludomani, og vi håber, at der på dette arbejdsområde vil åbnes for flere psykologer i fremtiden. Jakob Linnet er ph.d., autoriseret psykolog og forsker i ludomani. Han er tilknyttet Afd. For Forskning og Formidling, Ringgården og Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Per Nielsen er lic.psych., autoriseret, specialist og supervisor i psykoterapi. Afdelingsleder i Afd. For Forskning og Formidling, Ringgården. Forsker i alkoholafhængighed og ludomani. Steffen Røjskjær er cand.phil. i kulturarbejde og formidling. Amanuensis i Afd. for Forskning og Formidling, Ringgården. Forsker i alkoholafhængighed og ludomani. 32 Nr

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK?

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? Skilsmisse Arbejdsløshed Løgn Selvmord Sygdom Kriminalitet ALLE PENGESPIL KAN FØRE TIL LUDOMANI 68% SØGER FØRST HJÆLP EFTER MERE END 4 ÅR* Jo længere tid der går, des større

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

GAMBLER DU FOR MEGET?

GAMBLER DU FOR MEGET? GAMBLER DU FOR MEGET? Gode råd til dig, der spiller INTRODUKTION Denne vejledning er til dig, der spiller pengespil og oplever, at spillet er ved at tage overhånd. Du oplever måske, at det kan være svært

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

SPILLER DIT BARN FOR MEGET?

SPILLER DIT BARN FOR MEGET? SPILLER DIT BARN FOR MEGET? Viden om gambling og gaming til forældre I denne folder får du viden om, hvordan du hjælper dit barn til at spille balanceret. INTRODUKTION Som forælder kan du hjælpe dit barn

Læs mere

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Indhold 1 Indledning... 2 2 Spiludbyders købsbetingede spil... 3 2.1 Eksempler på købsbetingede spil... 3 2.2 Jackpots og puljer... 3 2.2.1

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt SPIL I DANMARK Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt Situationen omkring spillelovgivningen i Danmark kan beskrives ud fra fire vinkler: Jura Håndhævelse af loven EU-politik Politik

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Rapport om ulovligt spil

Rapport om ulovligt spil Rapport om ulovligt spil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark

Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark DK Odense, 19.07. 11 Center for Ludomani Michael Bay Jørsel Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark I forbindelse med udsendt offentlig høring om alle

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Risikospilleren Problemspilleren

Risikospilleren Problemspilleren 1 Ludomani har alvorlige konsekvenser både for den der spiller og for den pårørende. Ludomani er et stigende problem, men mange ved faktisk ikke ret meget om emnet. Derfor er det vigtigt at sætte fokus

Læs mere

Rapport om ulovligt onlinespil

Rapport om ulovligt onlinespil Rapport om ulovligt onlinespil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil

Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil SPORT & PENGESPIL Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil Vi har lavet en præsentation (i Power Point-format). Den kan du bruge til at sætte sport og spil på dagsordenen over for sportstrænere og

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK?

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? Arbejdsløshed KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? Dialogkort om gambling Sygdom Skilsmisse Selvmord Kriminalitet Løgn Stop ludomani nu Kort 1 Del erfaringer og holdninger Giv gode råd og viden videre Fortæl om

Læs mere

Om ludomanibehandling i Danmark. En kommentar af Søren Skensved Direktør, Dansk MisbrugsBehandling

Om ludomanibehandling i Danmark. En kommentar af Søren Skensved Direktør, Dansk MisbrugsBehandling Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 138 Offentligt Om ludomanibehandling i Danmark En kommentar af Søren Skensved Direktør, Dansk MisbrugsBehandling 1 Ludomani 2014 Trends Siden

Læs mere

NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar

NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar CITIUS, ALTIUS, FORTIUS -eller SPIL UDEN GRÆNSER Michael Bay Jørsel - Center for Ludomani - Danmark PROLOG Hvorfor indføres en ny spillelov?

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

- ET ANDET PERSPEKTIV PÅ

- ET ANDET PERSPEKTIV PÅ ALTERNATIV MEDICIN - ET ANDET PERSPEKTIV PÅ DANSKERNES MENTALE TILSTAND FU, 10.03.2015 v. Lasse Skovgaard, cand.mag.psyk., cand.pæd., PhD scient.san. Forsker og konsulent FOKUS? Ikke en gennemgang af

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

LUDOM ANI TAL OM DET

LUDOM ANI TAL OM DET LUDOMANI TAL OM DET DERFOR ER FAGPERSONER SÅ VIGTIGE Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer.

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Først og fremmest må jeg sige, at jeg formentlig ligesom alle andre blev forarget over det, der kom frem under de to Operation X- udsendelser.

Først og fremmest må jeg sige, at jeg formentlig ligesom alle andre blev forarget over det, der kom frem under de to Operation X- udsendelser. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 213 Offentligt (02) Spørgsmål O og P Samrådsspørgsmål O Vil ministeren på baggrund af TV 2-programmet Operation X redegøre for, hvorvidt ministeren

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN 3 Hvad tænker jeg på om morgenen? A. Første tanke er, at jeg gerne vil spille. B. Jeg vågner stille og roligt og tænker ikke på spil. C. Jeg tænker på, hvad jeg skal

Læs mere

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G 13. maj 2015 N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G Indledning Folketinget har den 21. april 2015 haft et lovforslag gennem 1. behandling. Indtil videre

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS

LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS LUDOMANI TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN BANKANSAT FÆNGS IGT SOCIALFAGLIGT BANKANSAT DERFOR ER ARBEJDSPLADSEN SÅ VIGTIG Du har som leder, kollega eller tillidsrepræsentant mulighed for at hjælpe med at løse

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Tal på børn og unges mentale sundhed

Tal på børn og unges mentale sundhed Tal på børn og unges mentale sundhed Præsentation ved Sundhedsstyrelsens seminar om mental sundhed, København 11.2.2 Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Afgrænsning a)

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET.

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Gennem dit arbejde får du viden om menneskers livsforhold og helbred. Du kan sætte fokus på

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

KAN EVIDENSEN BRUGES

KAN EVIDENSEN BRUGES KAN EVIDENSEN BRUGES miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidens 2011 Kan evidensen bruges Formål Denne guide bruges til at vurdere om en sundhedsintervention, som har dokumenteret

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

SPIL I DANMARK JUNI 1999 FINANSMINISTERIET SKATTEMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET. Rapporten indeholder:

SPIL I DANMARK JUNI 1999 FINANSMINISTERIET SKATTEMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET. Rapporten indeholder: 5021 finans omslag 19/08/99 10:49 Side 1 En gennemgang af spilleområdet, herunder den nuværende regulering og skatte- og afgiftsstruktur SPIL I DANMARK Rapporten indeholder: SPIL I DANMARK - overvejelser

Læs mere

Det korte svar. Fordi vi ikke har råd til andet.

Det korte svar. Fordi vi ikke har råd til andet. Det korte svar Fordi vi ikke har råd til andet. Borgere med dobbeltdiagnoser er det et nyt fænomen? Nej ikke et nyt fænomen - har vel været kendt i mindst 20-30 år! Første gang berørt i KL regi på misbrugskonferencen

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge

Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge 5. september, 2011 Hindsgavl Rikke Holm Bramsen Videnscenter for Psykotraumatologi Syddansk Universitet Rikke Holm Bramsen, Post. doc. rhbramsen@health.sdu.dk

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

DE UNGE SPILLERE. Patologisk LUDOMANI AF LOUISE DUE

DE UNGE SPILLERE. Patologisk LUDOMANI AF LOUISE DUE LUDOMANI AF LOUISE DUE DE UNGE SPILLERE Langt flere børn og unge end voksne danskere har problemer med spil. En psykolog har undersøgt sagen og peger på et hidtil overset problem. ILLUSTRATIONER: LISBETH

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Unge og spil. af Benedicte Ejlers, afdelingsleder, Cand.scient.soc. /Center for Ludomani

Unge og spil. af Benedicte Ejlers, afdelingsleder, Cand.scient.soc. /Center for Ludomani Unge og spil af Benedicte Ejlers, afdelingsleder, Cand.scient.soc. /Center for Ludomani Spilleudviklingen Netspil for børn er en pengesluger. Sådan lyder overskriften på en af DR s onlinenyheder den 12.

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Dato: 28.04.2010 Side: 1 af 12 HC/PSO/aa Spilansvarlighed Kommentarer til forslag til Lov om spil Kære medlem af Folketingets skatteudvalg Efter en gennemgang

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning 3D Mor og barn i På Københavns Universitet bruger psykologer avanceret teknologi til at forske i den tidlige interaktion mellem mor og barn. Teknologien giver mulighed for at afdække processerne med hidtil

Læs mere

Oversigt over præventive indsatser i Center for Ludomani 1992-2011

Oversigt over præventive indsatser i Center for Ludomani 1992-2011 Oversigt over præventive indsatser i Center for Ludomani 1992-2011 2011 Temaaften: Behandling af ludomani Oplæg om Center for Ludomanis behandlingstilgang og tilbud. Oplægsholder Henrik Brandt, faglig

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som finansiel rådgiver kan du følge dine kunders økonomi og transaktioner. Det giver dig en særlig mulighed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Spil Løs! Af Natasha, Lukas, Shafee & Mads. Del 1. Vores målgruppe er 0-3 klasse med og uden diagnoser. Brainstorm: - Praksis/teoretisk brætspil. - Kortspil med skole-relaterede spørgsmål. - Idræts brætspil.

Læs mere

Årsmøde i skolesundhed.dk Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d.

Årsmøde i skolesundhed.dk Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Årsmøde i skolesundhed.dk 2017 Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Lektor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet Adjunkt,

Læs mere

Efterspørgsel på botilbud Borgere med handicap

Efterspørgsel på botilbud Borgere med handicap Socialudvalget 29-1 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 155 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet Att. Specialkonsulent Julie Begtorp Dato: 6.1.21 Sagsnr.: 21-2667 Dok.nr.: 21-1435 Øget behov for botilbud

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Undersøgelse af spil og spillevaner

Undersøgelse af spil og spillevaner Undersøgelse af spil og spillevaner J. nr. 46.34 Direktoratet for Sundhed, Paarisa Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelse og spil og

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget onsdag 5.maj 2010 (29.april 2010)

Foretræde for Skatteudvalget onsdag 5.maj 2010 (29.april 2010) Foretræde for Skatteudvalget onsdag 5.maj 2010 (29.april 2010) Indledningsvis skal udtrykkes, at hestesportens to hovedorganisationer, Dansk Galop (DG) og Dansk Travsports Centralforbund (DTC), er meget

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis Syddansk Universitet Fysisk inaktivitet som risikofaktor for sygdom og død Fysisk aktivitet status og udvikling på baggrund af de

Læs mere

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 4 Offentligt 1 Den danske regerings bemærkninger til Kommissionens grønbog om onlinespil i det indre marked (KOM (2011) 128) Indledende bemærkninger Den danske

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Ludomani og selvmordsadfærd

Ludomani og selvmordsadfærd Søren Møller Ludomani og selvmordsadfærd Faktaserien nr. 10 2003 Center for Selvmordsforskning Faktaserien Nr. 10 Forfatteren og Center for Selvmordsforskning Odense, 2003 Det er tilladt at citere, kopiere

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE

LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE LUDOMANI TAL OM DET TIL FÆNGSELS PERSONALE DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som fængsels personale kan du hjælpe mennesker med spilleproblemer. Der spilles meget i fængslerne, og det kan føre til ludomani og andre

Læs mere

LUDOMANI I DANMARK STRATEGI TIL FOREBYGGELSE

LUDOMANI I DANMARK STRATEGI TIL FOREBYGGELSE LUDOMANI I DANMARK STRATEGI TIL FOREBYGGELSE FEBRUAR 2018 INDHOLD Forord 3 Hvorfor skal vi forebygge ludomani? 4 Spilmarkedet i Danmark 5 Ludomani og spilleproblemer i Danmark 6 Ludomaniforebyggelse frem

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Forskning i børne og ungdomspsykiatri. Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask

Forskning i børne og ungdomspsykiatri. Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask Forskning i børne og ungdomspsykiatri Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask BUC's organisation * Ledende psykolog med reference til Centerledelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Følgende sygdomsgrupper

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

Moderne Klinisk HR-Psykologi

Moderne Klinisk HR-Psykologi Moderne Klinisk HR-Psykologi Hverdagslivets psykologi i arbejdet At tænke om psykologi Psykologi handler da om psykiske lidelser? Normalpsykologien fokuserer på og søger at forstå hverdagslivet, for at

Læs mere

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE Dette er et dilemmaspil, hvor I skal gætte hinandens svar på spørgsmål og dilemmaer om pengespil. Gennem diskussioner og gæt, får de unge fokus på deres egne og kammeraternes spillevaner og holdninger.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til behandling til selvmordstruede

Forslag til folketingsbeslutning om ret til behandling til selvmordstruede 2008/1 BSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2009 af Özlem Sara Cekic (SF), Ole Sohn (SF), Line Barfod (EL) og Per Clausen (EL)

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere