KULTUR & SAMFUND LÆRER INFO. fysik. kemi. biologi matematik. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUR & SAMFUND LÆRER INFO. fysik. kemi. biologi matematik. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning"

Transkript

1 KULTUR & SAMFUND fysik kemi biologi matematik Samfundsfag Dansk Sundheds- og seksualundervisning 1

2 INDHOLD Intro 03 Formål 04 Indhold 04 Faglig baggrund 05 Temaoversigt og forslag til opbygning af undervisningsforløb 06 KOLOFON REDAKTION Astrid Dybbro, Anne Friis Krarup, Per Kim Nielsen DESIGN & ILLUSTRATION LARSEN ET RASMUSSEN ved Lone Rasmussen FILMPRODUKTION Millstream Media ved Theis Mølstrøm. 2 FINANSIERING Produceret med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses aktivitetspulje, Tips- og Lottomidler samt TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) TAK TIL Troels Kjær, Alice Grønhøj, elever på Høje Taastrup Gymnasium og Alkohol & Samfund.

3 OM ALKOHOL OM ALKOHOL er et tværfagligt og interaktivt undervisningsmateriale for elever i klasse med fokus på en bred vifte af problemstillinger om unge og alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring, lovgivning m.v. Kræftens Bekæmpelse har udviklet undervisningsmaterialet OM ALKOHOL, som har til formål at bidrage til at udsætte alkoholdebuten, reducere alkoholindtaget og skabe en sund alkoholkultur blandt unge i Danmark. Materialet tager eleverne med på en rejse, der giver indsigt i relevante emner og problemstillinger om unge og alkohol via fagtekster, avisartikler, film, quizzer og opgaver. OM ALKOHOL skaber en ramme for oplevelse, fordybelse, virkelyst, stillingstagen og handlen. De kundskaber og færdigheder, som eleverne opnår ved at arbejde med materialet bidrager til alsidig udvikling og rækker langt ud over emnet alkohol. I lærerinfo findes information om den faglige baggrund for OM ALKOHOL samt undervisningsmaterialets formål og indhold. Desuden er der en præsentation af, hvordan materialet kan bruges i undervisningen. God arbejdslyst! Kræftens Bekæmpelse, 2014 biologi kemi matematik fysik Samfundsfag Dansk Sundheds- og seksualundervisning 3

4 FORMÅL Viden om alkohol Eleverne bliver klogere på bred vifte af problemstillinger om unge og alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring mv. via fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg. Eleverne er aktive Gennem refleksion og diskussion tilegner eleverne sig aktivt viden om unge og alkohol, argumenterer for deres holdninger og lytter til andres synspunkter. Brede kompetencer Materialets pædagogiske mål begrænser sig ikke til emnet alkohol. De kompetencer, eleverne tilegner sig ved at arbejde med OM ALKOHOL, kan de bruge, når de beskæftiger sig med andre fag og andre emner. INDHOLD OM ALKOHOL består af ni forskellige temaer, der indeholder fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg. Temaerne kan bruges i undervisningen i ét eller flere af de humanistiske eller naturfaglige fag. Der er fem humanistiske temaer i KULTUR & SAMFUND, mens der er fire naturfaglige temaer i KROP & SUNDHED. Temaerne kan både anvendes særskilt i undervisningen og i forlængelse af hinanden som et kortere temaforløb. Online og print Materialet findes online på hvor det også er muligt at downloade materialet. Tid Undervisningen i hvert af de ni temaer inkl. opgaver tager 1-2 lektioner af 45 minutters varighed (se temaoversigten) Trinmål OM ALKOHOL tager udgangspunkt i Fælles Mål 2009 og kan derfor opfylde en del af Undervisningsministeriets mål for de fag, som materialet henvender sig til. Se slutmål for de enkelte fag på hjemmesiden 4 Kilder Se kilder for de enkelte temaer på hjemmesiden

5 FAGLIG BAGGRUND Alkohol og kræft Alkohol er kræftfremkaldende. Alkohol øger risikoen for kræft i mundhulen, svælget, struben, spiserøret, leveren, brystet, tyk- og endetarmen, og risikoen for kræft stiger med mængden af alkohol, der indtages. Hvert år rammes ca personer i Danmark af kræft som følge af deres alkoholforbrug. Det svarer til 8 % af alle kræfttilfældene blandt mænd og 3 % blandt kvinder. Unge og alkohol Alkoholvaner grundlægges i ungdommen. Unge, der i teenageårene har et stort forbrug af alkohol, har en større risiko for senere i livet at drikke mere end andre voksne, og en tidlig alkoholdebut (før 14-års-alderen) øger risikoen for alkoholafhængighed senere i livet. Samtidig drikker de danske unge for meget, for ofte og begynder at eksperimentere med alkohol i en tidlig alder. F.eks. har 37 % af de årige drukket sig fulde mindst én gang i løbet af den seneste måned. Det er mere end i noget andet europæisk land, hvor det tilsvarende gennemsnitlige tal er 17 %. For at forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde er det derfor vigtigt at udsætte alkoholdebuten, reducere alkoholindtaget og skabe en sundere alkoholkultur blandt børn og unge i Danmark. Teorien bag OM ALKOHOL bygger på Albert Banduras teori om social indflydelse, som peger på, at adfærd både handler om personlige og sociale forhold. En indsats, der skal udsætte alkoholdebuten og nedsætte forbruget blandt unge, må derfor rette sig både mod den unges tro på og evne til at takle situationer omkring alkohol, men i lige så høj grad mod omgivelserne, fordi sociale faktorer som f.eks. påvirkning fra venner, forældre og reklamer spiller en stor rolle for unges alkoholvaner. Forskning viser, at et undervisningsprogram har større chance for at være effektivt, hvis det fokuserer på elementerne i den sociale indflydelsesmodel: At give eleverne viden om de kort- og langsigtede virkninger ved alkoholforbrug samt fordelene ved at udskyde alkoholdebut og minimere indtag. At sætte eleverne i stand til at gennemskue de mekanismer i sociale netværk og samfundet som helhed, der påvirker dem til at starte med at drikke alkohol. At give eleverne specifikke kompetencer til og strategier for at modstå direkte og indirekte pres i forhold til at drikke alkohol fra venner, familie, kampagner og massemedier. 1. Schütze M, Boeing H, Pischon P et al. Alcohol attributable burden of incidence of cancer in eight European countries based on results from prospective cohort study. BMJ 2011; 342:d Andersen et al. Tracking drinking behavior from age years Addiction 2003; 98: Hingson RW, Heeren T, Winter MR. Age at drinking onset and alcohol dependence. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:

6 TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner af 45 min. varighed Velegnet til 7.-9.klasse Viden om forskellige sundhedsbegreber samt hvordan livsstil og levevilkår spiller sammen og indvirker på sundhed. Kendskab til fordelene ved at udskyde alkoholdebuten og konsekvenserne ved et højt alkoholindtag. Læs: Den faglige baggrund i lærerinfo og teksten i temaet inkl. opgaver. Overvej: Hvilke uddybende spørgsmål, der er relevante at stille eleverne i forhold til fagtekster, faktabokse og opgaver. Medbring: Post-it-blokke Tegn: En stor kopi af FIGUR 1 på tavlen i forbindelse med. Eleverne læser fagteksten: Hvad er sundhed? Eleverne forbereder og præsenterer deres sundhedsopfattelser. Eleverne læser faktabokse og fagtekster: Hvad påvirker din sundhed? Sundhed og alkohol OPGAVE 2 Eleverne laver quizzen: Test din viden om alkohol. 6 OPGAVE 3 Eleverne identificerer og præsenterer fordele ved at vente med at drikke alkohol.

7 TEMA / FAG / LEKTIONER OPFATTELSER OG VIRKELIGHED Kultur & Samfund s.8 Opgaver s.18 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner af 45 min. varighed Velegnet til 7.-9.klasse Viden om, hvad sociale overdrivelser er og hvordan sociale overdrivelser kan påvirke vores adfærd samt erfaring med hvordan sociale overdrivelser i fællesskab kan forebygges. Læs: Den faglige baggrund i lærerinfo og teksten i temaet inkl. opgaver. Se videoklippet: Kan man feste uden alkohol? Overvej: Hvilke uddybende spørgsmål, der er relevante at stille eleverne i forhold til fagtekster og opgaver. Eleverne besvarer spørgeskemaet og sammenligner deres opfattelse af, hvor mange jævnaldrende unge, der drikker alkohol, med virkeligheden. Eleverne læser fagteksterne: Tror du, at de andre er vildere end dig? Hvad betyder sociale overdrivelser for vores adfærd? Eleverne ser videoklippet sammen: Kan man feste uden alkohol? OPGAVE 2 Eleverne reflekterer over, hvorfor opfattelser og virkelighed ikke altid stemmer overens og præsenterer i grupper deres refleksioner for klassen. OPGAVE 3 Eleverne diskuterer, hvordan overdrivelser og misforståelser kan undgås og præsenterer i grupper deres refleksioner. 7

8 TEMA / FAG / LEKTIONER FÆLLESSKAB OG FORSKELLIGHED Kultur & Samfund s.9 Opgaver s.19 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner af 45 min. varighed Velegnet til 7.-9.klasse Kendskab til unge, der af forskellige årsager har fravalgt at drikke alkohol og deres refleksioner over oplevelse af at skille sig ud og samtidig gerne ville være en del af et fællesskab. Erfaring med, hvordan man kan sige nej til at gøre noget, som man ikke har lyst til. Læs: Den faglige baggrund i lærerinfo og teksten i temaet inkl. opgaver og de to artikler, der linkes til i temaet. Se videoklippet: Hvorfor vælge alkohol fra? Overvej: Hvilke uddybende spørgsmål, der er relevante at stille eleverne i forhold til fagtekster og opgaver. Medbring: Post-it-blokke Eleverne læser fagteksten samt de to artikler, der linkes til: Derfor ser vi skævt til afholdsfolket og Drikker du ikke, bliver du stemplet. Eleverne diskuterer på baggrund af artiklerne forskellige bevæggrunde for ikke at drikke alkohol samt hvordan der i klassen kan gøres plads til at være forskellig og samtidig være en del af fællesskabet. OPGAVE 2 Eleverne anerkender i grupper forskellige egenskaber ved hinanden. Eleverne ser videoklippet sammen: Hvorfor vælge alkohol fra? OPGAVE 3 Eleverne diskuterer i grupper, hvordan man kan sige nej til alkohol og fremlægger deres refleksioner som rollespil i plenum. 8

9 TEMA / FAG / LEKTIONER ALKOHOL OG REKLAMER Kultur & Samfund s.11 Opgaver s.20 Dansk Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 4 lektioner af 45 min. varighed Velegnet til 8.-9.klasse Viden om, hvordan reklamer og medier har indflydelse på os og forsøger at manipulere til forbrug. Kompetencer til at analysere og vurdere virkemidler og interesser bag reklamer og anden mediepåvirkning indenfor sundhedsområdet Læs: Den faglige baggrund i lærerinfo og teksten i temaet inkl. opgaver og faktabokse samt besøg Alkohol & Samfunds hjemmeside Find: Forskellige alkoholreklamer som eleverne kan bruge til. Overvej: Hvilke uddybende spørgsmål, der er relevante at stille eleverne i forhold til fagtekster og opgaver. Eleverne læser fagteksten, faktabokse og ser videoklippet: Reklamer og forbrug Eleverne besøger Alkohol & Samfunds hjemmeside og reflekterer over, hvordan alkohol markedsføres, hvordan markedsføringen har indflydelse på unge og hvordan unge er en særlig målgruppe for alkoholindustrien. I mindre grupper analyserer eleverne en alkoholreklame og fremlægger resultaterne i plenum. OPGAVE 2 Eleverne læser Alkohol & Samfunds pjece: Markedsføring af alkohol beskytter det nuværende regelsæt og artiklen Reklamer får unge til at drikke fra Magasinet Rus. Eleverne reflekterer derefter i mindre grupper over, hvordan alkohol markedsføres i Danmark og fremlægger deres refleksioner i plenum. 9

10 TEMA / FAG / LEKTIONER FORBRUG OG FOREBYGGELSE Kultur & Samfund s.14 Opgaver s.21 Historie og samfundsfag 4 lektioner af 45 min. varighed Velegnet til 8.-9.klasse Viden om, hvordan alkoholforbruget ser ud i Danmark samt hvordan alkoholindtaget ser ud blandt unge i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande. Viden om, hvorfor alkohol ikke er en almindelig forbrugssvare og kendskab til alkoholpolitike indsatser, der kan reducere alkoholforbruget. Læs: Den faglige baggrund i lærerinfo og teksten i temaet inkl. opgaver. Overvej: Hvilke uddybende spørgsmål, der er relevante at stille eleverne i forhold til fagtekster og opgaver. Eleverne beregner på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, hvor meget alkohol danskerne drikker. Eleverne læser fagteksten og faktabokse. OPGAVE 2 Eleverne analyserer i mindre grupper seks forskellige indikatorer for danskernes alkoholvaner på baggrund af Sundhedsprofilen og præsenterer resultaterne i plenum. OPGAVE 3 Eleverne analyserer i mindre grupper tre forskellige indikatorer for alkoholvaner blandt unge i Danmark og andre udvalgte lande i Europa og præsenterer resultaterne i plenum. 10

11 TEMA / FAG / LEKTIONER HVAD ER ALKOHOL? Krop & Sundhed s.4 Opgaver s.19 Kemi / Fysik 4 lektioner af 45 minutters varighed Velegnet til 8.-9.klasse Viden om alkohols kemiske struktur og fysiske egenskaber samt hvordan alkohol fremstilles. Erfaring med, hvad der sker ved gæring samt viden om sammenhængen mellem en alkoholblandings massefylde og mængde af alkohol, der er i blandingen. Erfaring med alkoholers opløselighed og egenskaber samt viden om, at alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Læs: Den faglige baggrund i lærerinfo og teksten i temaet inkl. opgaver og forsøg. Overvej: Hvilke uddybende spørgsmål, der er relevante at stille eleverne i forhold til fagtekster, opgaver og forsøg. Medbring: Se beskrivelse af FORSØG 1 og FORSØG 2. Eleverne læser faktaboksene og fagteksterne: Alkohol et molekyle Alkohol er et organisk opløsningsmiddel Alkohol i hverdagen Eleverne arbejder med de kemiske strukturer og fysiske egenskaber af alkoholer. FORSØG 1 Eleverne arbejder med forskellige alkoholers opløselighed og egenskaber. OPGAVE 2 Eleverne får erfaring med, at alkohol indgår i mange forskellige produkter, som vi omgiver os med i hverdagen. Eleverne læser faktaboksene og fagteksterne: Fremstilling af alkohol Destillation af alkohol FORSØG 2 Eleverne arbejder med et gæringsforsøg, hvor de får erfaring med, hvad der sker ved gæring, og hvad der kan påvirke gæring. OPGAVE 3 Eleverne søger på internettet efter, hvad er gæring og hvor gæringen anvendes. 11

12 TEMA / FAG / LEKTIONER ALKOHOL OG KROPPEN Krop & Sundhed s.8 Opgaver s.23 Biologi / Matematik 4 lektioner af 45 minutters varighed Velegnet til 7.-9.klasse Viden om, hvordan alkohol optages og påvirker hjernen og kroppens øvrige organer samt hvorfor børn og unge er særligt udsatte for alkoholens skadelige virkninger. Læs: Den faglige baggrund i lærerinfo og teksten i temaet inkl. opgaver, forsøg og faktabokse. Se videoklippet: Hvordan påvirker alkohol kroppen? Overvej: Om eleverne har den nødvendige kendskab til vandmolekylets polære egenskaber (if. FORSØG 1). Hvilke uddybende spørgsmål, der er relevante at stille eleverne i forhold til fagtekster, opgaver og forsøg. Medbring: Se beskrivelse af FORSØG 1. Eleverne læser fagteksterne: Optagelse af alkohol Omsætning af alkohol Antabus Eleverne beregner udskillelsen af alkohol per tid for forskellige personer, der har indtages forskellige mængder alkohol. Eleverne læser faktaboksene og fagteksterne: Hvordan påvirker alkohol hjernen og kroppens øvrige organer Alkohol og nerver FORSØG 1 Eleverne laver et forsøg, hvor de erfarer, hvilken rolle alkohol kan spille i forbindelse med opløsning af forskellige stoffer. Eleverne ser videoklippet sammen: Hvordan påvirker alkohol kroppen? 12

13 TEMA / FAG / LEKTIONER ALKOHOL, PROMILLE OG PROCENTER Krop & Sundhed s.11 Opgaver s.25 Matematik 3 lektioner af 45 minutters varighed Velegnet til 8.-9.klasse Viden om, hvad en promille er og erfaring med at beregne promiller. Erfaring med at beregne volumen- og vægtprocent i alkohol samt viden om, hvad lovgivningen er i forhold til alkohol og trafik og baggrunden for denne. Læs: Den faglige baggrund i lærerinfo og teksten i temaet inkl. opgave og faktabokse. Overvej: Hvilke uddybende spørgsmål, der er relevante at stille eleverne i forhold til fagtekst og opgaver. Eleverne læser fagteksterne: Hvor meget alkohol er der i? Eleverne beregner vægtprocent i forskellige alkoholiske drikke og erfarer forskellen mellem volumen- og vægtprocent. Eleverne læser faktaboksene og fagteksterne: Hvad betyder promille Promillen afhænger af flere ting Hvor stor forskel er der på mænd og kvinders promille? Hvordan tekster man en persons promille? OPGAVE 2 Eleverne beregner alkoholpromillen hos personer, der har drukket forskellige mængder alkohol. Eleverne læser fagteksterne: Hvad betyder promille Promillen afhænger af flere ting Hvor stor forskel er der på mænd og kvinders promille? Hvordan tekster man en persons promille? Eleverne læser fagteksterne: Alkohol kan give mange forskellige symptomer Trafik Eleverne ser videoen Bare en lille tur fra Sikker Trafik og diskuterer i plenum, hvordan spritkørsel blandt unge kan forebygges. 13

14 TEMA / FAG / LEKTIONER KRÆFT OG ALKOHOL Krop & Sundhed s.15 Opgaver s.27 Biologi 3 lektioner af 45 minutters varighed Velegnet til 7.-9.klasse Viden om, hvad kræft er samt kendskab til sammenhængen mellem alkohol og kræft. Erfaring med at bruge databasen, NordCan, i forhold til at kortlægge udviklingen af forskellige alkoholrelaterede kræftformer i Danmark. Læs: Den faglige baggrund i lærerinfo og teksten i temaet inkl. opgave og faktabokse. Overvej: Hvilke uddybende spørgsmål, der er relevante at stille eleverne i forhold til fagtekst og opgaver. Eleverne læser faktabokse og fagteksterne: Hvad er kræft? Den normale celle Kræftcellen Fra normal celle til kræftcelle Eleverne ser filmen: Hvad er kræft? Eleverne læser fagteksten: Hvad er sammenhængen mellem alkohol og kræft? Eleverne analyserer i mindre grupper forekomsten af forskellige former for alkoholrelateret kræft i databasen NordCan og præsenterer resultaterne i plenum. 14

15 15

16

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning Dansk Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 1 INDHOLD KAP 1 Er din sundhed dit eget valg? 03 KAP 2 Opfattelser og virkelighed 07 KAP 3 Fællesskab og forskellighed 08 KAP 4 Alkohol og reklamer 10

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD 1. Hvor 1. Rusmidlernes gammel var du, virkning da du... begyndte at drikke alkohol?...4 5 2. Hvor 2. Statistik

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning 2011 Sundhed handler også om rusmidler og rygning Rusmidler og rygning spiller en væsentlig rolle i de unges livsstil og festkultur

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Alessia Fabbro Elisabeth Frankus Carina Kekäle Diane Lawson

Alessia Fabbro Elisabeth Frankus Carina Kekäle Diane Lawson Øvelseshæfte Alessia Fabbro Elisabeth Frankus Carina Kekäle Diane Lawson Bodil Mygind Madsen Ines Polzin Maren Satke Irina Stanciu Niels Christian F. Vestergaard Sabine Wiemann Denne publikation er et

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge Samlet rapport for 9. og 10. klassetrin Skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Mindre alkohol. Magasinet

Mindre alkohol. Magasinet Tema: Unge og alkohol Magasinet 012012 6. årgang Marts 2012 Mindre alkohol mere samfund - Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men et af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os

Læs mere

lærervejledning for HHX

lærervejledning for HHX lærervejledning for HHX Indledning Unge på hhx mangler viden om sexsygdomme, herunder symptomer og behandlingsformer. Unge på hhx efterspørger seksualundervisning om alternative præventionsformer, hetero-,

Læs mere

Mad, krop og sundhed. Vejledning til undervisningsmaterialet. Forfatter Tina Krogh

Mad, krop og sundhed. Vejledning til undervisningsmaterialet. Forfatter Tina Krogh Mad, krop og sundhed Vejledning til undervisningsmaterialet Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit

Læs mere