Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende"

Transkript

1 Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende

2 Modul 4 Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed Læringsudbytte Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk sygepleje, hvor den studerende få mulighed for at udføre sygepleje i samspil med den enkelte patients relateret og dennes fysiologiske behov. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Reflektere over patientsituationer i relation til den enkeltes levevilkår, evner, muligheder samt sygeplejeinterventioner i forbindelse hermed at kunne forstå hvordan patienternes fysisk, psykisk og social situation danner baggrund for deres oplevelse af sygdom og lidelse og dermed de unikke behov for sygepleje til den medicinske behandlings forløb. Observere og identificere fænomener knyttet til fysiologiske behov og reaktioner på sygdom og lidelse. Begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende klinisk virksomhed patienters kropspleje og hygiejne (blufærdighed, integritet, identitet og kropsopfattelse) patient inddragelse, egenomsorgskapacitet patienters fysiologiske behov i relation til kredsløb, respiration, ernæring, udskillelser, væskebalance, mobilisering, temperaturregulering samt søvn og hvile f.eks. ved hjælp af kliniske metoder patienters reaktioner på sygdom og lidelse (håb og mestring) Anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand, herunder ernæringstilstand ernæringsrisikovurdering smertevurdering vurdering af væskebalance decubitusrisikovurdering (Barbara Brande riskovurdering) faldrisikovurdering mobilitetstest (Funktionsvurdering)

3 At identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og dokumentere individuelle patientforløb forstå og anvende afdelings dokumentations redskab ud fra sygeplejeprocessen og planlægge, udføre, evaluere den grundlæggende sygepleje i samarbejde med og til den enkelte patient. at have kendskab til procedure ved indlæggelse, udskrivelse, overflytning til andet hospital eller afdelinger At anlægge et patientperspektiv og samarbejde med patient og fagpersoner om planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje at kunne planlægge, strukturere og udføre sygeplejeinterventioner i samarbejde med patienter vha. kommunikation og skabe tillid, udvise empati og respekt i forhold til kropspleje, hygiejne, respiration, kredsløb, væske og ernæring, mobilisering, udskillelse af affaldsstoffer, søvn og hvile. Og formidle mundtligt sygeplejeinterventionerne f.eks. ved rapport givning, konferencer mv. skal kende til hvilke kompetencer fysioterapeut, ergoterapeut, læger, socialrådgiver mv. har i forhold til patientens grundlæggende behov og inddrage disse i plejeforløbet. at have kendskab til og inddrage de forskellige tiltag der findes i patientens lokalsamfund.(madudbringning, hjemmepleje, dagcenter, rehabilitering og akut pleje enhed.) At foretage udvalgte kliniske vurderinger og instrumentelle sygeplejehandlinger måle og registrere patientens basale værdier (Early Warning Score) iltterapi sårpleje prøvetagning (urinprøve, afførringsprøve, podning og expectorat) pleje af patienter med sonde pleje af patienter med blærekateter pleje af patienters iv-adgang injektionsteknik andre sygeplejeinterventioner (se afkrydsning til instrumentelle sygepleje) At anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer ved at træne og anvende grundlæggende hygiejniske principper, der er knyttet til den direkte patientpleje, som: håndvask og hånddesinfektion anvendelse af handsker håndtering af rene og urene utensilier (f.eks. inhalationsmasker, iltfugter, ilt briller, divs. måleinstrumenter) håndtering af patientens sekreter smitteforebyggelse knyttet til smittemodtagelige patienter (isolations patienter)

4 Forslag til Generel studieplan for Modul 4 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Introduktion til afdelingen generelle og specifikke - patient kategori - patient forløb - organisering af afdelingen - organisering af pleje - dokumentations former - håndhygiejne - hygiejne generelt - procedure omkring rent og urent - skyllerum - uniform etikette Arbejde med at skriftlige gør læringsproces vha. forskellige studiemetoder - patient kategori - patient forløb - organisering af pleje - håndhygiejne - hygiejne generelt Hygiejne omkring en patienten - sygeplejefaglig vurdering af patientens plejebehov - KAD pleje - fuld hjælp i sengen - delvis hjælp - selvhjulpen - nedre toilet (kvinde/mand) - rent og urent procedure Dokumentation: - kendskab til VIPS modellen - kendskab til sygeplejeprocessens metode Indledende studiesamtale klinik: dokumentation Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere og analysere: patientens fysiologisk behov - kredsløb, respiration og temperatur (værdimåling) - ernæring og væskebalance (ernæringsscreening/kost og væske registrering, væskeskema/dokumentation) - træne instrumentelle sygeplejehandlinger patientens psykologisk behov - hvordan kredsløb, respiration og temperatur påvirkning har betydning for den enkelte patient (reaktion på sygdom og lidelse) patientens social og åndelig behov - hvordan sygdom og lidelse påvirker og har betydning for sygeplejeintervention - hvordan levevilkår, evner, muligheder påvirker patienten og sygeplejeinterventions tilrettelæggelse - anlægge patientperspektiv Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere og analysere: patientens fysiologisk behov - nedsat funktionsniveau (dokumentation) - faldrisiko (screeningsmetode) - aktivitet/immobilitet (screeningsmetode) - træne instrumentelle sygeplejehandlinger patientens psykologisk behov - hvilken betydning har aktivitet og immobilitet for patientens velvære (reaktion og mestring af sygdom og lidelse) patientens social og åndelig behov - hvordan sygdom påvirker patientens aktivitets niveau og øger risiko for komplikationer - anlægge patientperspektiv og afhjælpe forværring, forbygge eller lindre inaktivitet/immobilitet Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere, analysere og begrunde: patientens fysiologisk behov - hvordan immobilitet påvirker hud og væv (screeningsmetode) patientens psykologisk og social behov - hvilke betydning har intakt hud for patienten - hvilke andre fysiologiske behov bliver påvirket af immobilitet. - inddrage tværfaglig samarbejdes partner for at forebygge immobilisation ved inddragelse af patient fastlagt studieaktivitet gennemføres med klinisk vejleder i afdelingen klinik: hud og væv

5 klinik: ernæring klinik: funktionsvurdering Studiesamtale 2 Forslag til Generel studieplan for Modul 4 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere, analysere og begrunde: Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere, analysere og begrunde: Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere, analysere og begrunde: Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere, analysere og begrunde: Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere, analysere og begrunde: patientens fysiologisk behov - smertevurdering (sceering/klinisk metode) af patienten - hvilke fysiologisk betydning det har/have for patienten - hvilke betydning søvn har fysiologisk for patienten - søvn vurdering patienten psykologisk og social behov - hvordan smerter og søvn påvirker patienten psykologisk og socialt (reaktion på sygdom, lidelse og mestring af dette) - hvordan levevilkår, evner, muligheder påvirker patienten (patient perspektiv) patientens fysiologisk behov: - udskillelses (miktion og dæfektion) betydning for velvære - dokumentation af udskillelse patientens psykologisk og social behov: Introduktion til klinisk prøve * godkendt studieplan * gennemført fastlagt studieaktivitet * deltaget 80% af praktikken Forsat fordybelse i de berørte emner. Dokumentation: - sikre at man har modtaget og udskrevet patienterne under praktik forløbet klinisk prøve: der udvælges en patient i samarbejde med den koordinerende klinisk vejleder. Den kliniske prøve danner udgangspunkt i et skriftlig oplæg. (se. modulbeskrivelse) Forsat fordybelse i de berørte emner. mundtlig eksamen Forsat fordybelse i de berørte emner. studiesamtale 4-slutevaluering Studiesamtale 3

6 Eksempel 1 METODE Vi arbejder ud fra læringskontrakt-metoden. STUDIEPLAN MODUL 4 I starten af hvert ugentligt tema, udarbejdes ca. 1 side skriftligt, hvor følgende indgår: o Læringsudbytte Hvad vil jeg gerne lære o Læringsstrategier og redskaber Hvordan vil jeg opnå læring o Dokumentation Hvilken teori har jeg anvendt Når ugen er slut evalueres der og udarbejdes ca. 1 side skriftligt, hvor følgende indgår: o Læringsudbytte Lærte jeg det jeg gerne ville o Læringsstrategier og redskaber Hvordan fungerede mine læringsstrategier. Hvad var godt/ikke godt. o Dokumentation ændring/tilføjelse af teori Til hvert tema tages der udgangspunkt i et af de otte læringsudbytter. De andre læringsudbytter indgår også på kryds og tværs i forløbet. Uge 47: Hygiejne afbrydelse af smitteveje UGEPLAN Læringsudbytte 1. At anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer. Håndvask og hånddesinfektion Anvendelse af handsker Håndtering af rene og urene utensilier (værktøj, brugsgenstande) Håndtering af patientens sekreter Smitteforebyggelse knyttet til smittemodtagelige patienter. Øvrige hygiejniske principper. Dokumentation / Teori Junker L., Meyer M., Wolff C., 2004, Evidensbaserede standarder for håndhygiejne, : Retningslinjer BBH/HS-intranet: Håndhygiejne og brug af handsker. endocument Retningslinjer BBH/HS-intranet: Utensiliedesinfektion pendocument Retningslinjer BBH/HS-intranet: Isolation-forholdsregler ved særlige infektionssygdomme endocument

7 Retningslinjer BBH/HS-intranet: Isolations-forholdsregler ved behandling og pleje af patient mistænkt for eller med særlige infektionssygdomme. endocument Andreasen M., Hansen L. B., 2009, Mikrobiologi en grundbog for sygeplejestuderende, Nucleus, 1. udgave, 1. oplag, side 63-70, , Uge 48: Sygeplejeproces Læringsudbytte 3. At identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og dokumentere individuelle patientforløb. Planlægge sygepleje i samarbejde med den enkelte patient Udføre sygeplejeinterventioner i samarbejde med patienter i forhold til kropspleje, hygiejne, respiration, kredsløb, væske og ernæring, mobilisering, udskillelse af affaldsstoffer, søvn og hvile Evaluere den udførte sygeplejeintervention i samarbejde med patienten Dokumentere sygepleje ud fra klinikkens dokumentationsform Mundtligt formidle sygeplejeinterventioner ved rapport, konference mv. Dokumentation / Teori Zoffman V. Det ralationelle forhold mellem patient og professionel. S Mabeck C.E Den Motiverende Samtale I: G. Almind m.fl. (red.), Forebyggende Sundhedsarbejde, Munksgaard, København, 5. udg., s Honoré K. Sygeplejebogen 1, del 1. Kap. 8: værdier og verdigrundlag i sygeplejen. S Odgaard E. Sygeplejebogen 1, del 2. Kap. 2: Kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje. S Borge A. M. Sygeplejebogen 1, del 2. Kap. 3: Personlig hygiejne. S Holst I. J. Sygeplejebogen 1, del 2. Kap. 5: Respiration. S Holst I. J. Sygeplejebogen 1, del 2. Kap. 6: Kredsløbet. S Øverlie A. Sygeplejebogen 2, del 2. Kap. 8: Defækation. S Frederiksen A. og Arneberg H.M. Sygeplejebogen 1, del 2. Kap. 9: Vandladning. S Bachmann M. og Lindhardt. J. Sygeplejebogen 1, del 2. Kap. 11: Patientens behov i forbindelse med søvn og hvile. S Larsen B. Sygeplejebogen 1, del 2. Kap. 12: Aktivitet og immobilitet sengelejets komplikationer. S Nielsen O. og Springborg A. Anatomi og fysiologi ind under huden. Kap. 1: Kredsløbet, S Kap. 2: Respiration, S Kap. 3: Ernæring, fordøjelse og stofskifte, S Kap. 4: Nyrer og Urinveje. S Ovesen L., Allingstrup L., Poulsen I. Ernæring og diætetik. Klinisk ernæring og diætetik, S

8 Böcher M. og Jakobsen M. Ergonomi krop og belastning. Kap. 7: Kommunikation. S Kap. 8: Naturlige bevægelsesmønstre. S Kap. 9: Hjælpemidler som øger muligheden for stillingsskift. S Uge 49: Sygepleje til patienter med alkoholdproblemstillinger Læringsudbytte 4. At reflektere over patientsituationer i relation til den enkeltes levevilkår, evner, muligheder samt sygeplejeinterventioner i forbindelse hermed. Medicinske eller kirurgiske pleje- og behandlingsforløb Unikke behov for sygepleje Forskellige oplevelser af sygdom og lidelse Særlige levevilkår Dokumentation / Teori Pedersen C. Medicinske sygdomme sygdomslære og sygepleje. Kap. 11: Mave-tarm-kanalen. S Kap. 12: Lever, galdeveje og bygspytkirtel. S Kap. 18: Alkoholafhængighed. S Horstmann L. N. m. fl. Sygeplejebogen 4. Kap. 6: Sygepleje til patienter med medicinske gastroenterologiske lidelser. S Hofmann E. Sygeplejebogen 3. Kap 18: Alkohol fra forbrug til afhængighed. S Hall O.C. og Graubæk AM. Patientologi at være patient. Kap. 2: Patientologi fra fortælling til grunlæggende værdier. Eriksson K Det lidende menneske, Munksgaard, København, s og s Uge 50: Ernæring Læringsudbytte 5. At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand, herunder ernæringstilstand. Ernæringsrisikovurdering Smertevurdering Vurdering af væskebalance Decubitusrisikovurdering Mobilitetstest Øvrige metoder Dokumentation / Teori Retningslinjer BBH/HS-intranet: Ernæringsscreening af voksne og brug af ernæringsskema

9 Skytt, A. 2011, Sygepleje til patienter med smerter I: Nielsen, Birthe Kamp (Red.): Sygeplejebogen 3, Gads Forlag, 2. udgave, 1. oplag side Larsen B., 2009, Aktivitet og immobilitet sengelejets komplikationer I: Pedersen, Søren (Red.): Sygeplejebogen 1 del. 2, Gads Forlag, 3. udgave, 1. oplag side Glad A., Olsen V., Schmidt M., Schaarup S. Z., 2011, Sygepleje til patienter med lidelser i centralnervesystemet I: Nielsen, Birthe Kamp (Red.): Sygeplejebogen 4, Gads Forlag, 3. udgave, 1 oplag side Uge 51: Samarbejde med andre fagpersoner mobilisering og funktionsniveau Læringsudbytte 6. At anlægge et patientperspektiv og samarbejde med patient og fagpersoner om planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje. træne samarbejde med andre sundhedsprofessionelle tilrettelægge pleje af den enkelte patient set i et forløbsperspektiv samarbejde om grundlæggende klinisk virksomhed med tværfaglige samarbejdspartnere Dokumentation / Teori Rath U. Sygeplejebogen 1, del 1. Kap. 6: Virksomhed som sygeplejerske. S Evt. sygeplejebogen 3. Kap 6: Patientforløb i teori og praksis. Uge 52: Ferie Uge 1: Smerteproblemstilling og anvendelse af klinisk metode Læringsudbytte 5. At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand, herunder ernæringstilstand. Ernæringsrisikovurdering Smertevurdering Vurdering af væskebalance Decubitusrisikovurdering Mobilitetstest Øvrige metoder Dokumentation / Teori Retningslinjer BBH/HS-intranet: Ernæringsscreening af voksne og brug af ernæringsskema Skytt, A. 2011, Sygepleje til patienter med smerter I: Nielsen, Birthe Kamp (Red.): Sygeplejebogen 3, Gads Forlag, 2. udgave, 1. oplag side Larsen B., 2009, Aktivitet og immobilitet sengelejets komplikationer I: Pedersen, Søren (Red.): Sygeplejebogen 1 del. 2, Gads Forlag, 3. udgave, 1. oplag side Glad A., Olsen V., Schmidt M., Schaarup S. Z., 2011, Sygepleje til patienter med lidelser i centralnervesystemet I: Nielsen, Birthe Kamp (Red.): Sygeplejebogen 4, Gads Forlag, 3. udgave, 1 oplag side 37 41

10 Eksempel 2 Ugeoversigt: Uge 6: 8. til 12. februar Emne: Intro Studiedag: % Gemmes til mandag d. 29 marts. Uge 7: 15. til 19. februar Emne: Grundlæggende hygiejne, kropspleje og udskillelser Studiedag: Fredag Uge 8: 22. til 26. februar Emne: Ernæring Mandag d. 22.: Undervisning 9-12 og (Dokumentation, VIPS modellen og IT undervisning) Tirsdag d. 23.: 1. studiesamtale fælles, hele dagen Studiedag: % Gemmes til tirsdag d. 30 marts. Uge 9: 1. til 5. marts Emne: Kredsløb, respiration og temperaturregulering Mandag d. 1.: Undervisning 9-14 (Ernæring) Studiedag: Fredag Uge 10: 8. til 12. marts Emne: Smerter (VAS) Onsdag d. 10.: Undervisning (Smerter) Torsdag d. 11.: 2. Studiesamtale kl og refleksion gr Studiedag: Fredag Uge 11: 15. til 19. marts Emne: Hud/Væv og mobilisering Torsdag d. 18.: Undervisning (Barbara Braden) og Studiedag: Fredag Uge 12: 22. til 26. marts Emne: Søvn, hvile og velvære Mandag og tirsdag: Aftenvagt Onsdag d. 24.: 3. Studiesamtale kl Torsdag d. 25.: Undervisning 9-14 (Funktionsvurdering Fald risikovurdering) Studiedag:? Uge 13: 29. marts til 2. april Studiedag: Mandag, tirsdag og onsdag Uge 14: 5. til 9. april Emne: Eksamen Mandag d. 5.: Påske Onsdag: Refleksions gr Fredag: Klinisk prøve Uge 15: 12. til 16. april Emne: Eksamen Onsdag: Mundtlig eksamen kl Torsdag d. 15.: 4. Studiesamtale 9-12

11 Sideløbende med alle emnerne ligger dokumentationsdelen. Forkortelser: T. = Teori P. = Praksis R. = Refleksion Emner Grundlæggende hygiejne, kropspleje og udskillelser At kunne udføre korrekt håndhygiejne At have kendskab til hygiejniske principper. At identificere patientens behov for kropspleje og udføre individuel sygepleje. Herunder støtte eller guide til et bad, udføre sengebad (øvre og nedre toilette) og kateter pleje hos både mænd og kvinder. At kunne vurdere patientens ressourcer til at udføre kropspleje. Kropspleje ift. patientens integritet og er i stand til at værne om patientens interesser, herunder blufærdighed og grænser. At have kendskab til normal udskillelse, både diurese og fæces. At bruge sine sanser til at observere udskillelse. (Koncentration, mængde, lugt, hyppighed) At reflektere over defækationens betydning for kroppens velvære, herunder hvilke faktorer der har betydning for udskillelsen. (Miljø, kropsstilling, aktivitet osv.) At kunne tage de mest almene fæces og urin prøver fra og sende dem under vejledning. At kunne anlægge et KAD under vejledning. At kunne seponere et KAD At have kendskab til BBH s retningslinjer i forbindelse med KAD anlæggelse. At have kendskab til symptomer på UVI. At kunne observere og identificere sygepleje til patienter der har behov for hjælpemidler. (fx bleer i forskellige størrelser, bækken osv.) At udføre mundhygiejne. At have set en sonde blive lagt. T. P. R. Ernæring At have viden om sygdoms og lidelses indflydelse på ernæringsbehov. At have forståelse for kostens indhold og sammensætning. At have forståelse for miljøets betydning for indtagelse af kosten. At kunne identificere den enkelte patients behov for hjælp eller støtte til indtagelse af maden. At kunne udføre ernæringsscreeing og udregne energibehovet for den enkelte patient. At kunne, ud fra sygeplejefaglige overvejelser tilbyde mad til patienter som tilgodeser den enkeltes behov. T. P. R.

12 At kunne observere patientens ernæringstilstand, herunder beregne BMI. At kunne, under vejledning, anlægge en sonde og udføre sondepleje. At kunne seponere, kontrollere og beregne sonde. At have kendskab til hvilke kostformer der findes på BBH og i afdelingerne. At kunne måle blodsukker og have kendskab til normalværdier. At kunne give insulin, under vejledning At kunne observere og handle på hypoglykæmi. At have kendskab og forståelse for nyrernes regulering af væskebalancen. At kunne redegøre for faktorer der påvirker væskebalancen. At kunne hygiejniske principper i forbindelse med intravenøs væske. At have kendskab til i.v. Væsker samt opsætning og tilslutning af i.v. væske. At observere og pleje et PVK samt seponere det. (Evt. lærer at anlægge et PVK under vejledning). At have kendskab til dråbetæller. Kredsløb, respiration og temperaturregulering At have kendskab til den normale respirationsfrekvens og observere patienterne ud fra dette. At kunne måle saturation, puls, blodtryk, temperatur og redegøre for normalværdier samt registrere disse i dokumentationsredskaberne. At kunne beskrive respirationen (fx pibende, væsende, bronchospastisk, hyperventilering, apnø mm.) At kunne lejre og mobilisere en respiratorisk patient/ en patient med cirkulations problemer ift dennes ressourcer og ud fra sygeplejefaglige overvejelsser under vejledning. At kunne opsætte ilt efter ordination og kende til eventuelle komplikationer ift. behandlingen. At have kendskab til BBH s retningslinjer ift. behandling med ilt og hygiejne og pleje af en patient med nasal katheter At kunne observere en patient med respirations- og cirkulationsproblemer (hud, farve, vejrtrækning, bevidsthedsniveau, fugtighed) T. P. R. At have kendskab til brug af ilt/atmosfærisk luft, sug, C-PAP At kunne opsamle ekspektorat og sende det til de mest almindelige undersøgelser. At have viden om legemstemperaturens betydning for kroppens normale funktion og dermed yde individuel sygepleje. At kunne argumentere for evt. årsager til afvigelser i temperaturen. Smerter At have lidt kendskab til smerte fysiologi. T. P. R.

13 At have kendskab til BBH s retningslinjer vedr. smerte problematik. At have kendskab og under vejledning anvende smerte vurderings metode. (VAS) At kunne indhente smerter anamnese under vejledning. At have kendskab og forståelse for hvilke faktorer der kan have indflydelse på smerte oplevelsen (fx kultur, omgivelser, lyd mm.) Hud/Væv og mobilisering At have kendskab til hudens opbygning og funktion. At have kendskab til sårhelingens faser og de faktorer der har betydning for sårhelingen. At observere og redegøre for årsager og udvikling af sår. At kunne yde sygepleje til patienter med sår under vejledning. At kunne anvende grundlæggende hygiejne principper i forbindelse med sårpleje under vejledning. At have kendskab til BBH s retningslinjer omkring sår, tryk og tryk forebyggelse. At kunne reflekterer og foreslå sygepleje i forbindelse med patienter med sår under vejledning. At lave en decubitus vurdering (Barbara Braden score) At vurderer patientens funktionsniveau. T. P. R. Søvn, hvile og velvære At have kendskab til den fysiologiske betydning af søvn og hvile (fx døgn rytme). At have kendskab til søvnstadier og normalvariationer i søvnbehov ift. alder. At have kendskab til forhold der indvirker på søvn og hvile og kan beskrive årsager til dette. At kunne optage søvnanamnese og tilrettelægge et miljø som kan være søvnforberedende under indlæggelse og argumentere for dette under vejledning. At kunne afdække den enkelte patients vaner i forbindelse med søvn og hvile samt mulige problemer under vejledning. At kunne beskrive sygeplejehandlinger der fremmer velvære i forbindelse med søvn og hvile og dokumentere dette. T. P. R. Dokumentation At have kendskab til VIPS modellen. At kunne udvikle evner til anvendelse af VIPS dokumentations metode til den udførte sygepleje. At kunne identificere behov for sygepleje ud fra patientperspektiv og argumentere for dette. T. P. R.

14 At få kendskab til opbygningen af fællesjournal At have kendskab til BBH s retningslinjer for dokumentation. At kunne modtage en patient. At have en indlæggelses samtale med patienten. At have kendskab til rapport givning. At kunne planlægge og koordinere udskrivelse under vejledning. At kunne udfylde sygepleje epikrise. At have kontaktet pårørende/primære sektor i forbindelse med udskrivelse. At være orienteret om overflytning af patienter. Litteraturliste: Aarslew-Jensen, B., & Suhr, L., 2007, Søvn og hvile. I: Suhr, L., & Winther, B.(red.). Basisbog I sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Bech, S., Suhr, L. & Winther, B., 2007, Udskillelse af affaldsstoffer - Defækation. I: Suhr, L., & Winther, B. (red.). Basisbog i sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Bjerregaard, L., & Winther, B., 2007, Ernæring, væske og velvære. I: Suhr, L., & Winther, B. (red.). Basisbog i sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Björvell, C., 2001, Sygeplejerskens dokumentation en praktisk håndbog. Studentlitteratur, s. Borrild, L., K., & Musaeus, L., 2007, Sygepleje til menneske med diabetes. Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Egerod, I., 2007, Respiration. I: Suhr, L., & Winther, B. (red.). Basisbog i sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Glindvad, J., & Ravn, A., W., 2004, Ernæring og sygepleje, København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, s. Halborg, J., 2007, Udskillelse af urin. I: Suhr, L., & Winther, B. (red.). Basisbog I sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Jacobsen, D. B., 2007, Personlig hygiejne. I: Suhr, L., & Winther, B. (red.). Basisbog i sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Maaløe, L., & Poulsen I., 2002, Inaktivitet, immobilitet og sygepleje. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, s. (Ovesen, L., Allingstrup, L., & Poulsen, I., 2007, Ernæring og diætetik. Dansk sygeplejeråd, 9. udgave, s.) Rosgaard, I., S., 2006, Et forhold til livet Ti fortællinger om livet med type 1 diabetes. Siesta, 1. udgave, 1. oplag, s. Skott, M., L. & Liljegren, A., J., 2007, Kredsløb. I: Suhr, L., & Winther, B. (red.). Basisbog i sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Suhr, L., & Winther, B., 2007, Sygeplejerskens beslutnings- og handlegrundlag. I: Suhr, L., & Winther, B. (red.). Basisbog i sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s.

15 Eksempel 3 Studieplan for modul 4 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Introduksjon til avdelingen. - pasientkategori - org. av avdelingen - dokumentasjons form - håndhygiene - rent/urent prosedyrer - skyllerom - brannforebyggelse - basal gjenopplivning Fokus på dokumentasjon -VIPS Fokusommråde: Hud og vev + Hygiene # Den studerende skal trene observasjon, beskrivelse og analyse av pas. kroppspleie og hygiene. # Den studerende skal trene og anvende grunnleggende hygieniske prinsipper, knyttet direkte til pas. pleien. - hand vask og desinfeksjon - bruk av hansker - rent/urent prosedyre - pas. sekreter - smitteforebygg - hygieniske prinsipper - pas. kroppspleie og hygiene Hud og vev: - Pas. med, eller i risiko for å utvikle decubitus (screeningsmetode) - Smertevurdering i forhold til decubitus - utvikle prosedyre for å forhindre forværring eller utvikling av decubitus i sammarbeid med den enkelte pas. Hvordan reagerer pas på smerte i forbindelse med decubitus(reaksjon på sykdom og lidelse) Fokusommråde: Ernæring og væske # Den studerende skal trene observasjon, beskrivelse og analysere pas. fysiologiske behov i forhold til: Ernæring og væskebalanse. - ernærings risikovurdering (ernæringsscreening, kost og væske registrering) - Hvilken påvirkning har kost og væskeinntak på pas, evt ved feil ærnæring. - Være med til å selvstendig servere måltider til pas på avdelingen. - Være med til å veilede pas med dårlige kostvaner eller dårlig appetitt til å få dekket sitt daglige behov av næringsstoffer. Temadag 01/09-11 Dokumentasjons undervisning Introduksjon til VIPS Innledende studiesamtale 05/09-11 Temadag 13/09-11 Trykksår og smerter Barbara Braden score og VAS skema

16 Uke 38 Uke 39 Uke 40 Fokusommråde: Funksjonsevne/ aktivitet og imobilitet # Den studerende skal trene observasjon, beskrivelse og analysere pas fysiologiske behov i forhold til: Mobilisering - mobilitetstest - i sammarbeid med pas, vurdere funksjonsnivå - veilede pas. med nedsatt funksjonsevne til aktivitet for å forhindre stadig forverring av funksjons evnen - hjelpe imobile pas. med endring av leje, for å hindre forverring av sykdom og lidelse - Hvordan påvirker imobilitet pas(reaksjon på sykdom og lidelse) - hvordan påvirker imobilitet andre fysiologiske behov Studiesamtale 20/09-11 Fokusommråde: Kredsløp og respirasjon # Den studerende skal trene observasjon, beskrivelse og analysere pas fysiologiske behov i forhold til: Kredsløp og respirasjon. - Måle og registrere basale verdier hos pasienten( BT, Puls, sat, temp) - Kjennskap til ABCDE - Hvordan kredsløp og respirasjons påvirkning har betydning for den enkelte pas (reaksjon på sykdom og lidelse) Temadag 27/09-11 Ernæring og funksjonsevne Ernæringsscreening og funksjonsvurdering Fokusommråde: Utskillelse # Den studerende skal trene observasjon, beskrivelse og analysere pas fysiologiske behov i forhold til: Utskillelse. - observere at pas utskiller avfalsstoffer normalt (skema) - hvordan påvirker unormal utskillelse pas. fysioligisk og psykologisk Intro til klinisk prøve 04/10-11

17 Uke 41 Uke 42 Uke Fokusommråde: Livsstilssykdommer Relevant i forhold til avdelingen er diabetes pas. og pas. med alkohol og rus problematikk. Diabetes: - kost til diabetes pas(vejlede til å spise rigtig i forhold til sykdommen) -måle blodsukker på diabetes pas. - de ulike typene diabetes og hvordan de oppstår -Hvilken påvirkning har diabetes på pas(reasksjon på sykdom og lidelse) Alkohol og rus problematikk: - abstinenser hos pas. - hvordan påvirker avhangigheten av rusmiddler pas. hverdag og livssituasjon Fokusommråde: Søvn og hvile # Den studerende skal trene observasjon, beskrivelse og analysere pas fysiologiske behov i forhold til: Søvn og hvile. - dokumentere pas. sovemønster - hvilken påvirkning får pas. med søvnproblemer - Hvorfor har pas søvn problemer - hva kan hjelpe pas. til å få sove Oppsummering - Gå i dybden med de utvalgte fokusommrådene - Oppsummere til eksamen Studiesamtale 11/10-11 Klinisk prøve 26/10-11 Oppgaveveiledning 27/10-11 Eksamen 02/10-11 Litteraturliste Andreasen, M og Hansen, LB Mikrobiologi en grundbog for sygeplejestuderende, Nucleus, Århus, 1. udgave. Side 16 31, 57-78, 90 91, Bachmann, M og Lindhardt, Patientens behov i forbindelse med søvn og hvile. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side Borge, A.M Personlig hygiene. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side Böcher, M og Jacobsen, M Ergonomi Kropp og belastning, Nyt Nordisk forlag Arnold Busck, 1 udgave. Side Dorche, K og Fremmelev, A Prævalensundersøgelse for trykksår på Odense Universitetshospita registrering af aflastningstiltag og dokumentasjon i journalene. Sygeplejersken 4/2010. Side 1-9.

18 Fredriksen, A og Arneberg, H.M Vandladning. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side Holst, I. J Kredsløbet. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side Hougaard, L Kostforplejning. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side Larsen, B Aktivitet og imobilitet sengelejets komplikationer. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side Lawler, J Bak skjermbrettene, Sykepleie, somologi og kroppslige problemer. Gyldendal Norsk forlag AS, Oslo. Side Nielsen, O og Springborg, A Ind under huden Anatomi og Fysiologi, Munksgaard Danmark, København, 2 Udgave. Huden : Side , Nyrer og urinveje: Side , Fordøyelse: Side Sørensen,U.A.B Hygiene. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side Øverlie, A Defækation. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side ( Totalt 433 sider )

19 Eksempel 4 Studieplan for modul 4 Uge 18 og 19 Ernæring Jeg vil beskæftige mig med ernæring til syge, med særligt fokus på diabetikere. Jeg vil via vejledning lære at ernæringsscreene mine patienter og udregne BMI samt energibehov, således at der kan følges op og se, om patienten således får dækket sit energibehov. Herunder få forståelse af kostens sammensætning og indhold samt viden omkring sygdoms indflydelse på pateintens ernæringsbehov. Tage fat på den motiverende samtale i forhold til kostomlægning hos fx en diabetiker. Jeg vil læse omkring ernæring til patienter med diabetes, samt til underernæret med fokus på hvad der sker med kroppen, hvis man ikke får den rigtige ernæring. d ernæringsscreening kl. 13:30-14:30 d refleksion omkring ernæring kl. 7:30 Uge 20 mobilisering/aktivering Jeg vil have fokus på mobilisering af patienterne og lære lejringsteknikker, således at der ikke udvikles decubitus mm. Hertil lære at benytte ADL scoren samt motivere patienten til daglig aktivitet såfremt dette er realistisk, da længere tids sengeleje kan medføre obstipation og tab af muskelmasse. d funktionsvurdering/faldrisiko kl. 13:30-14:30 d studiesamtale 2 kl. 8:00-8:45 jeg vil læse omkring kropspleje i sygeplejebogen og inddrage Lawler, der har fokus på blufærdighed og integritet. Uge 21 og 22 - Kropspleje og hygiejne. Jeg vil på baggrund af observering og samtale med en sygeplejerske lære at udføre korrekt kropspleje, således at de hygiejniske principper overholdes. Herunder vurderer hvilken pleje den enkelte patient har brug for. Lære at yde kropspleje til patienter der har brug for sengebad, delvis hjælp og nedre toilette

20 Under kropspleje vil jeg under guidning lære at observere huden, - farve, temperatur og for tryk og sår. d smertevurdering kl. 13:30-14:30 Uge 23 Udskillelse Observere patientens urin og afføring og sammenligne det til normal udskillelse, dertil reflektere over defækations betydning for kroppens velvære, herunder faktorer der spiller ind i forhold til betydning for udskillelse. sted, siddestilling mm. Jeg vil lære at lave væskeskema over patienter. Dette kan hjælpe til at skabe viden om patienten muligvis lider af diabetes eller en UVI. d Barbara Braden risikoscore. d Studiesamtale kl. 10:15-11:00 jeg vil læse omkring udskillelse, dertil have kendskab til hvorledes en UVI opstår. Uge 24, 25 og 26 De 3 sidste uger vil jeg fordybe mig i valgt emne, som jeg ønsker at udføre klinisk prøve i og skrive opgave om. Dertil følge op og se om der er nogle hængepartier fra de tidligere temaer. d intro til klinisk prøve og eksamen kl d klinisk prøve kl. 7:30-10:30 d opgavevejledning kl. 10:45-11:45 d opgavevejledning d opgaveaflevering d eksamen kl :20 d studiesamtale kl Generelt Ud over valgte temaer, vil jeg igennem hele forløbet fokusere på smerte og søvn. Få kendskab til smertescore og observere patienter der ikke får deres vanlige søvn og derved går i delirium.

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 Uddannelses for modul 1, 2 og 4 gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 1 UDDANNELSESPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ MODUL 1: Tema: sygepleje, fag og profession.

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling 1 Kære Studerende Vi glæder os meget til at byde dig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Sygeplejestuderende på Modul 2 1.kliniske periode. Sygepleje, Anatomi & fysiologi Sundheds- og sygdomsbegreber : Hygiejne: Forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser.

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer kan være: Læringsstiuationerne skal ses

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

Studiespørgsmål for SSA-elever

Studiespørgsmål for SSA-elever Studiespørgsmål for SSA-elever Spørgsmålene kan både anvendes til mundtlig og skriftlig refleksion Grundlæggende behov: Hvad er menneskets grundlæggende behov? Hvad kan du gøre for at opretholde behovene?

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Mulige læresituationer på modul 2.1

Mulige læresituationer på modul 2.1 Sydvestjysk Sygehus Mulige læresituationer på modul 2.1 FAM Observation, refleksion og deltagelse i 32 timer Der skal under forløbet udarbejdes en praksisbeskrivelse (praksisbeskrivelsen skal anvendes

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Ortopæd- og kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Brørup Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Emneområder og studiespørgsmål

Emneområder og studiespørgsmål Emneområder og studiespørgsmål EMNE UGE TOVHOLDER Hygiejniske principper, personlig hygiejne og hudpleje Ernæring, væske og udskillelse Mobilisering, lejring, søvn/hvile og aktivering. Kredsløb, respiration

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 2 Sygepleje, sundhed og sygdom Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen... 3 Modul 2 Sundhed og sygdom... 3 Studieaktivitetsmodel for modul

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Sygeplejestuderende i klinisk studieperiode på modul 2

Sygeplejestuderende i klinisk studieperiode på modul 2 Sydvestjysk Sygehus Studiemateriale modul 2 Afdeling 261 Sygeplejestuderende i klinisk studieperiode på modul 2 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Lektionskatalog Klinisk undervisning Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester Hold 2012 1 Hensigten med de kliniske undervisningsdage

Læs mere

Medicinsk afdeling Card-IMA

Medicinsk afdeling Card-IMA Medicinsk afdeling Card-IMA Udarbejdet juli 2088 souschef Karin Østergaard Forord: Dette program er udarbejdet for at du kan få bedst mulige udbytte af dit 10 ugers kliniske kursus i grundlæggende sygepleje

Læs mere

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 2. semester

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 2. semester Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Lektionskatalog Klinisk undervisning Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 2. semester Hold 2012 1 Hensigten med de kliniske undervisningsdage

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Læringsudbytte modul 11 studerende og mulige læresituationer i klinikken

Læringsudbytte modul 11 studerende og mulige læresituationer i klinikken Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte modul 11 studerende og mulige læresituationer i klinikken Afdeling 261 Kirurgisk gruppe Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter 1. Selvstændigt

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 4 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3 -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Tema ark: Ernæring. Hvad er problemområdet? Arbejde med problemet ud fra f.eks. arbejdsmodellen eller smittemodellen

Tema ark: Ernæring. Hvad er problemområdet? Arbejde med problemet ud fra f.eks. arbejdsmodellen eller smittemodellen Tema ark: Ernæring Hvad er normalkost og hvad findes der ellers? Hvordan er den normale væskebalance/væskeindtag? Hvilke faktorer hæmmer og fremmer sult og tørst? Livsstil og kostvaner Hygiejne if. med

Læs mere

Medicinsk afdeling 242. Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte i den individuelle studieplan for modul 4 sygeplejestuderende

Medicinsk afdeling 242. Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte i den individuelle studieplan for modul 4 sygeplejestuderende Medicinsk afdeling 242 Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte i den individuelle studieplan for modul 4 sygeplejestuderende 1. At reflektere over patientsituationer i relation

Læs mere

Kliniske studier Modul 1. Kirurgisk Område. Sygeplejestudier modul 1, 2. kliniske periode Kvl & Ksl Kirurgisk område, Marts

Kliniske studier Modul 1. Kirurgisk Område. Sygeplejestudier modul 1, 2. kliniske periode Kvl & Ksl Kirurgisk område, Marts Kliniske studier Modul 1 Kirurgisk Område 1 Tema: Sygeplejerskens virksomhedsområder og sygepleje som fag og profession Sygeplejens funktion og værdier Sygeplejerskens rolle Patientologi Patienten i sygehusmiljøet,

Læs mere

Den generelle studieplan del 2. modul 1, 2 og 4. Præsentation af Børn og Ungeafsnittet. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2. modul 1, 2 og 4. Præsentation af Børn og Ungeafsnittet. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 modul 1, 2 og 4 Præsentation af Børn og Ungeafsnittet Sygeplejerskeuddannelsen Godkendt okt. 2014. Generel studieplan i sygeplejerskeuddannelsen, modul 1, 2 og 4, Børne og

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 1 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Operationsafdeling, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 1 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Operationsafdeling, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 1 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Operationsafdeling, Grindsted. 1 Program for modul 1: Tidspunkt Med speciel fokus på Evaluering Onsdag 8.30 14.00 Introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 2 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 1. & 2. semester Klinisk lektionskatalog

Læs mere

Studiespørgsmål og oversigt over emneuger

Studiespørgsmål og oversigt over emneuger Studiespørgsmål og oversigt over emneuger EMNE UGE TOVHOLDER Respiration Dorte G Ernæring og væske Dorte J Mobilisering og lejring Anette Udskillelse Maj-Britt Kredsløb Karin At arbejde med ovenstående

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Afdeling 261 Kirurgisk gruppe. Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter

Afdeling 261 Kirurgisk gruppe. Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte modul 12 studerende og mulige læresituationer i klinikken Afdeling 261 Kirurgisk gruppe Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter 1. At søge, sortere,

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1)

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1) Eleven skal medtænke de relevante læringsmål for praktikperioden, og selv relatere disse til aktuelle patientsituationer. Personalet; herunder daglig vejleder og eleven kan anvende 3 trinsmodellen, som

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

GENEREL STUDIEPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 4

GENEREL STUDIEPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 4 Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen 01 02 2015 Generel studieplan modul 4 GENEREL STUDIEPLAN FOR SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED Odense Kommune, Ældre- & Handicapforvaltningen

Læs mere

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område Kliniske studier Modul 2 2. periode Kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Kliniske studier Modul 1

Kliniske studier Modul 1 Kliniske studier Modul 1 Sydvestjysk Sygehus Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Deltage i afdelingens dagligdag

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 2

Modulbeskrivelse for Modul 2 Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 2 Sundhed og sygdom F 2014 Modulbeskrivelsen er godkendt og revideret 4. april 2014 Indhold 1. MODULBESKRIVELSENS FORMÅL... 4 2. MODULETS LÆNGDE OG ANTAL

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Progressionsark for Anatomi og fysiologi

Progressionsark for Anatomi og fysiologi Progressionsark for Anatomi og fysiologi 1. Semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler om sundheds- og

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus FAM

Sydvestjysk Sygehus FAM Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte for modul 4 inklusiv beskrivelse af studietilbud og inspirationsspørgsmål FAM Tema 1: At reflektere over patientsituationer i relation til den enkeltes levevilkår, evner,

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 2. periode Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sengeafdelinger 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke som områder

Læs mere

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1 Hjælpeskema til beskrivelse og planlægning af praktikforløbet for social og sundhedsassistentelever i somatisk praktik på Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital NBG/THG Udarbejdet af:

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 2 Sundhed og sygdom - gældende indtil 28.08.2011 04/2016 Modul 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Kære Studerende. Vi vil gerne byde dig velkommen til modul 1 på Veneklinikken i Brørup

Kære Studerende. Vi vil gerne byde dig velkommen til modul 1 på Veneklinikken i Brørup Kære Studerende Vi vil gerne byde dig velkommen til modul 1 på Veneklinikken i Brørup Mødetid og sted: Veneklinikken kl. 8.00 der er indgang til Veneklinikken via Skolegade** (se kort ved praktiske oplysninger)

Læs mere

Du vil i perioden modtage vejledning fra afdelingens personale; sygeplejersker, social og sundhedsassistenter samt medstuderende.

Du vil i perioden modtage vejledning fra afdelingens personale; sygeplejersker, social og sundhedsassistenter samt medstuderende. Kære Studerende Vi vil gerne byde dig velkommen til modul 1 Mødetid og sted: Forhallen kl. 8.30 Uddannelseskonsulenten tager imod. Du får ca. 1 times fælles introduktion, hvorefter vi samlet går i kælderen

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Febr. 15 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere