Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende"

Transkript

1 Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende

2 Modul 4 Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed Læringsudbytte Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk sygepleje, hvor den studerende få mulighed for at udføre sygepleje i samspil med den enkelte patients relateret og dennes fysiologiske behov. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Reflektere over patientsituationer i relation til den enkeltes levevilkår, evner, muligheder samt sygeplejeinterventioner i forbindelse hermed at kunne forstå hvordan patienternes fysisk, psykisk og social situation danner baggrund for deres oplevelse af sygdom og lidelse og dermed de unikke behov for sygepleje til den medicinske behandlings forløb. Observere og identificere fænomener knyttet til fysiologiske behov og reaktioner på sygdom og lidelse. Begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende klinisk virksomhed patienters kropspleje og hygiejne (blufærdighed, integritet, identitet og kropsopfattelse) patient inddragelse, egenomsorgskapacitet patienters fysiologiske behov i relation til kredsløb, respiration, ernæring, udskillelser, væskebalance, mobilisering, temperaturregulering samt søvn og hvile f.eks. ved hjælp af kliniske metoder patienters reaktioner på sygdom og lidelse (håb og mestring) Anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand, herunder ernæringstilstand ernæringsrisikovurdering smertevurdering vurdering af væskebalance decubitusrisikovurdering (Barbara Brande riskovurdering) faldrisikovurdering mobilitetstest (Funktionsvurdering)

3 At identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og dokumentere individuelle patientforløb forstå og anvende afdelings dokumentations redskab ud fra sygeplejeprocessen og planlægge, udføre, evaluere den grundlæggende sygepleje i samarbejde med og til den enkelte patient. at have kendskab til procedure ved indlæggelse, udskrivelse, overflytning til andet hospital eller afdelinger At anlægge et patientperspektiv og samarbejde med patient og fagpersoner om planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje at kunne planlægge, strukturere og udføre sygeplejeinterventioner i samarbejde med patienter vha. kommunikation og skabe tillid, udvise empati og respekt i forhold til kropspleje, hygiejne, respiration, kredsløb, væske og ernæring, mobilisering, udskillelse af affaldsstoffer, søvn og hvile. Og formidle mundtligt sygeplejeinterventionerne f.eks. ved rapport givning, konferencer mv. skal kende til hvilke kompetencer fysioterapeut, ergoterapeut, læger, socialrådgiver mv. har i forhold til patientens grundlæggende behov og inddrage disse i plejeforløbet. at have kendskab til og inddrage de forskellige tiltag der findes i patientens lokalsamfund.(madudbringning, hjemmepleje, dagcenter, rehabilitering og akut pleje enhed.) At foretage udvalgte kliniske vurderinger og instrumentelle sygeplejehandlinger måle og registrere patientens basale værdier (Early Warning Score) iltterapi sårpleje prøvetagning (urinprøve, afførringsprøve, podning og expectorat) pleje af patienter med sonde pleje af patienter med blærekateter pleje af patienters iv-adgang injektionsteknik andre sygeplejeinterventioner (se afkrydsning til instrumentelle sygepleje) At anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer ved at træne og anvende grundlæggende hygiejniske principper, der er knyttet til den direkte patientpleje, som: håndvask og hånddesinfektion anvendelse af handsker håndtering af rene og urene utensilier (f.eks. inhalationsmasker, iltfugter, ilt briller, divs. måleinstrumenter) håndtering af patientens sekreter smitteforebyggelse knyttet til smittemodtagelige patienter (isolations patienter)

4 Forslag til Generel studieplan for Modul 4 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Introduktion til afdelingen generelle og specifikke - patient kategori - patient forløb - organisering af afdelingen - organisering af pleje - dokumentations former - håndhygiejne - hygiejne generelt - procedure omkring rent og urent - skyllerum - uniform etikette Arbejde med at skriftlige gør læringsproces vha. forskellige studiemetoder - patient kategori - patient forløb - organisering af pleje - håndhygiejne - hygiejne generelt Hygiejne omkring en patienten - sygeplejefaglig vurdering af patientens plejebehov - KAD pleje - fuld hjælp i sengen - delvis hjælp - selvhjulpen - nedre toilet (kvinde/mand) - rent og urent procedure Dokumentation: - kendskab til VIPS modellen - kendskab til sygeplejeprocessens metode Indledende studiesamtale klinik: dokumentation Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere og analysere: patientens fysiologisk behov - kredsløb, respiration og temperatur (værdimåling) - ernæring og væskebalance (ernæringsscreening/kost og væske registrering, væskeskema/dokumentation) - træne instrumentelle sygeplejehandlinger patientens psykologisk behov - hvordan kredsløb, respiration og temperatur påvirkning har betydning for den enkelte patient (reaktion på sygdom og lidelse) patientens social og åndelig behov - hvordan sygdom og lidelse påvirker og har betydning for sygeplejeintervention - hvordan levevilkår, evner, muligheder påvirker patienten og sygeplejeinterventions tilrettelæggelse - anlægge patientperspektiv Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere og analysere: patientens fysiologisk behov - nedsat funktionsniveau (dokumentation) - faldrisiko (screeningsmetode) - aktivitet/immobilitet (screeningsmetode) - træne instrumentelle sygeplejehandlinger patientens psykologisk behov - hvilken betydning har aktivitet og immobilitet for patientens velvære (reaktion og mestring af sygdom og lidelse) patientens social og åndelig behov - hvordan sygdom påvirker patientens aktivitets niveau og øger risiko for komplikationer - anlægge patientperspektiv og afhjælpe forværring, forbygge eller lindre inaktivitet/immobilitet Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere, analysere og begrunde: patientens fysiologisk behov - hvordan immobilitet påvirker hud og væv (screeningsmetode) patientens psykologisk og social behov - hvilke betydning har intakt hud for patienten - hvilke andre fysiologiske behov bliver påvirket af immobilitet. - inddrage tværfaglig samarbejdes partner for at forebygge immobilisation ved inddragelse af patient fastlagt studieaktivitet gennemføres med klinisk vejleder i afdelingen klinik: hud og væv

5 klinik: ernæring klinik: funktionsvurdering Studiesamtale 2 Forslag til Generel studieplan for Modul 4 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere, analysere og begrunde: Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere, analysere og begrunde: Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere, analysere og begrunde: Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere, analysere og begrunde: Den studerende kan træne observation, identifikation, reflektere, analysere og begrunde: patientens fysiologisk behov - smertevurdering (sceering/klinisk metode) af patienten - hvilke fysiologisk betydning det har/have for patienten - hvilke betydning søvn har fysiologisk for patienten - søvn vurdering patienten psykologisk og social behov - hvordan smerter og søvn påvirker patienten psykologisk og socialt (reaktion på sygdom, lidelse og mestring af dette) - hvordan levevilkår, evner, muligheder påvirker patienten (patient perspektiv) patientens fysiologisk behov: - udskillelses (miktion og dæfektion) betydning for velvære - dokumentation af udskillelse patientens psykologisk og social behov: Introduktion til klinisk prøve * godkendt studieplan * gennemført fastlagt studieaktivitet * deltaget 80% af praktikken Forsat fordybelse i de berørte emner. Dokumentation: - sikre at man har modtaget og udskrevet patienterne under praktik forløbet klinisk prøve: der udvælges en patient i samarbejde med den koordinerende klinisk vejleder. Den kliniske prøve danner udgangspunkt i et skriftlig oplæg. (se. modulbeskrivelse) Forsat fordybelse i de berørte emner. mundtlig eksamen Forsat fordybelse i de berørte emner. studiesamtale 4-slutevaluering Studiesamtale 3

6 Eksempel 1 METODE Vi arbejder ud fra læringskontrakt-metoden. STUDIEPLAN MODUL 4 I starten af hvert ugentligt tema, udarbejdes ca. 1 side skriftligt, hvor følgende indgår: o Læringsudbytte Hvad vil jeg gerne lære o Læringsstrategier og redskaber Hvordan vil jeg opnå læring o Dokumentation Hvilken teori har jeg anvendt Når ugen er slut evalueres der og udarbejdes ca. 1 side skriftligt, hvor følgende indgår: o Læringsudbytte Lærte jeg det jeg gerne ville o Læringsstrategier og redskaber Hvordan fungerede mine læringsstrategier. Hvad var godt/ikke godt. o Dokumentation ændring/tilføjelse af teori Til hvert tema tages der udgangspunkt i et af de otte læringsudbytter. De andre læringsudbytter indgår også på kryds og tværs i forløbet. Uge 47: Hygiejne afbrydelse af smitteveje UGEPLAN Læringsudbytte 1. At anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer. Håndvask og hånddesinfektion Anvendelse af handsker Håndtering af rene og urene utensilier (værktøj, brugsgenstande) Håndtering af patientens sekreter Smitteforebyggelse knyttet til smittemodtagelige patienter. Øvrige hygiejniske principper. Dokumentation / Teori Junker L., Meyer M., Wolff C., 2004, Evidensbaserede standarder for håndhygiejne, : Retningslinjer BBH/HS-intranet: Håndhygiejne og brug af handsker. endocument Retningslinjer BBH/HS-intranet: Utensiliedesinfektion pendocument Retningslinjer BBH/HS-intranet: Isolation-forholdsregler ved særlige infektionssygdomme endocument

7 Retningslinjer BBH/HS-intranet: Isolations-forholdsregler ved behandling og pleje af patient mistænkt for eller med særlige infektionssygdomme. endocument Andreasen M., Hansen L. B., 2009, Mikrobiologi en grundbog for sygeplejestuderende, Nucleus, 1. udgave, 1. oplag, side 63-70, , Uge 48: Sygeplejeproces Læringsudbytte 3. At identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og dokumentere individuelle patientforløb. Planlægge sygepleje i samarbejde med den enkelte patient Udføre sygeplejeinterventioner i samarbejde med patienter i forhold til kropspleje, hygiejne, respiration, kredsløb, væske og ernæring, mobilisering, udskillelse af affaldsstoffer, søvn og hvile Evaluere den udførte sygeplejeintervention i samarbejde med patienten Dokumentere sygepleje ud fra klinikkens dokumentationsform Mundtligt formidle sygeplejeinterventioner ved rapport, konference mv. Dokumentation / Teori Zoffman V. Det ralationelle forhold mellem patient og professionel. S Mabeck C.E Den Motiverende Samtale I: G. Almind m.fl. (red.), Forebyggende Sundhedsarbejde, Munksgaard, København, 5. udg., s Honoré K. Sygeplejebogen 1, del 1. Kap. 8: værdier og verdigrundlag i sygeplejen. S Odgaard E. Sygeplejebogen 1, del 2. Kap. 2: Kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje. S Borge A. M. Sygeplejebogen 1, del 2. Kap. 3: Personlig hygiejne. S Holst I. J. Sygeplejebogen 1, del 2. Kap. 5: Respiration. S Holst I. J. Sygeplejebogen 1, del 2. Kap. 6: Kredsløbet. S Øverlie A. Sygeplejebogen 2, del 2. Kap. 8: Defækation. S Frederiksen A. og Arneberg H.M. Sygeplejebogen 1, del 2. Kap. 9: Vandladning. S Bachmann M. og Lindhardt. J. Sygeplejebogen 1, del 2. Kap. 11: Patientens behov i forbindelse med søvn og hvile. S Larsen B. Sygeplejebogen 1, del 2. Kap. 12: Aktivitet og immobilitet sengelejets komplikationer. S Nielsen O. og Springborg A. Anatomi og fysiologi ind under huden. Kap. 1: Kredsløbet, S Kap. 2: Respiration, S Kap. 3: Ernæring, fordøjelse og stofskifte, S Kap. 4: Nyrer og Urinveje. S Ovesen L., Allingstrup L., Poulsen I. Ernæring og diætetik. Klinisk ernæring og diætetik, S

8 Böcher M. og Jakobsen M. Ergonomi krop og belastning. Kap. 7: Kommunikation. S Kap. 8: Naturlige bevægelsesmønstre. S Kap. 9: Hjælpemidler som øger muligheden for stillingsskift. S Uge 49: Sygepleje til patienter med alkoholdproblemstillinger Læringsudbytte 4. At reflektere over patientsituationer i relation til den enkeltes levevilkår, evner, muligheder samt sygeplejeinterventioner i forbindelse hermed. Medicinske eller kirurgiske pleje- og behandlingsforløb Unikke behov for sygepleje Forskellige oplevelser af sygdom og lidelse Særlige levevilkår Dokumentation / Teori Pedersen C. Medicinske sygdomme sygdomslære og sygepleje. Kap. 11: Mave-tarm-kanalen. S Kap. 12: Lever, galdeveje og bygspytkirtel. S Kap. 18: Alkoholafhængighed. S Horstmann L. N. m. fl. Sygeplejebogen 4. Kap. 6: Sygepleje til patienter med medicinske gastroenterologiske lidelser. S Hofmann E. Sygeplejebogen 3. Kap 18: Alkohol fra forbrug til afhængighed. S Hall O.C. og Graubæk AM. Patientologi at være patient. Kap. 2: Patientologi fra fortælling til grunlæggende værdier. Eriksson K Det lidende menneske, Munksgaard, København, s og s Uge 50: Ernæring Læringsudbytte 5. At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand, herunder ernæringstilstand. Ernæringsrisikovurdering Smertevurdering Vurdering af væskebalance Decubitusrisikovurdering Mobilitetstest Øvrige metoder Dokumentation / Teori Retningslinjer BBH/HS-intranet: Ernæringsscreening af voksne og brug af ernæringsskema

9 Skytt, A. 2011, Sygepleje til patienter med smerter I: Nielsen, Birthe Kamp (Red.): Sygeplejebogen 3, Gads Forlag, 2. udgave, 1. oplag side Larsen B., 2009, Aktivitet og immobilitet sengelejets komplikationer I: Pedersen, Søren (Red.): Sygeplejebogen 1 del. 2, Gads Forlag, 3. udgave, 1. oplag side Glad A., Olsen V., Schmidt M., Schaarup S. Z., 2011, Sygepleje til patienter med lidelser i centralnervesystemet I: Nielsen, Birthe Kamp (Red.): Sygeplejebogen 4, Gads Forlag, 3. udgave, 1 oplag side Uge 51: Samarbejde med andre fagpersoner mobilisering og funktionsniveau Læringsudbytte 6. At anlægge et patientperspektiv og samarbejde med patient og fagpersoner om planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje. træne samarbejde med andre sundhedsprofessionelle tilrettelægge pleje af den enkelte patient set i et forløbsperspektiv samarbejde om grundlæggende klinisk virksomhed med tværfaglige samarbejdspartnere Dokumentation / Teori Rath U. Sygeplejebogen 1, del 1. Kap. 6: Virksomhed som sygeplejerske. S Evt. sygeplejebogen 3. Kap 6: Patientforløb i teori og praksis. Uge 52: Ferie Uge 1: Smerteproblemstilling og anvendelse af klinisk metode Læringsudbytte 5. At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand, herunder ernæringstilstand. Ernæringsrisikovurdering Smertevurdering Vurdering af væskebalance Decubitusrisikovurdering Mobilitetstest Øvrige metoder Dokumentation / Teori Retningslinjer BBH/HS-intranet: Ernæringsscreening af voksne og brug af ernæringsskema Skytt, A. 2011, Sygepleje til patienter med smerter I: Nielsen, Birthe Kamp (Red.): Sygeplejebogen 3, Gads Forlag, 2. udgave, 1. oplag side Larsen B., 2009, Aktivitet og immobilitet sengelejets komplikationer I: Pedersen, Søren (Red.): Sygeplejebogen 1 del. 2, Gads Forlag, 3. udgave, 1. oplag side Glad A., Olsen V., Schmidt M., Schaarup S. Z., 2011, Sygepleje til patienter med lidelser i centralnervesystemet I: Nielsen, Birthe Kamp (Red.): Sygeplejebogen 4, Gads Forlag, 3. udgave, 1 oplag side 37 41

10 Eksempel 2 Ugeoversigt: Uge 6: 8. til 12. februar Emne: Intro Studiedag: % Gemmes til mandag d. 29 marts. Uge 7: 15. til 19. februar Emne: Grundlæggende hygiejne, kropspleje og udskillelser Studiedag: Fredag Uge 8: 22. til 26. februar Emne: Ernæring Mandag d. 22.: Undervisning 9-12 og (Dokumentation, VIPS modellen og IT undervisning) Tirsdag d. 23.: 1. studiesamtale fælles, hele dagen Studiedag: % Gemmes til tirsdag d. 30 marts. Uge 9: 1. til 5. marts Emne: Kredsløb, respiration og temperaturregulering Mandag d. 1.: Undervisning 9-14 (Ernæring) Studiedag: Fredag Uge 10: 8. til 12. marts Emne: Smerter (VAS) Onsdag d. 10.: Undervisning (Smerter) Torsdag d. 11.: 2. Studiesamtale kl og refleksion gr Studiedag: Fredag Uge 11: 15. til 19. marts Emne: Hud/Væv og mobilisering Torsdag d. 18.: Undervisning (Barbara Braden) og Studiedag: Fredag Uge 12: 22. til 26. marts Emne: Søvn, hvile og velvære Mandag og tirsdag: Aftenvagt Onsdag d. 24.: 3. Studiesamtale kl Torsdag d. 25.: Undervisning 9-14 (Funktionsvurdering Fald risikovurdering) Studiedag:? Uge 13: 29. marts til 2. april Studiedag: Mandag, tirsdag og onsdag Uge 14: 5. til 9. april Emne: Eksamen Mandag d. 5.: Påske Onsdag: Refleksions gr Fredag: Klinisk prøve Uge 15: 12. til 16. april Emne: Eksamen Onsdag: Mundtlig eksamen kl Torsdag d. 15.: 4. Studiesamtale 9-12

11 Sideløbende med alle emnerne ligger dokumentationsdelen. Forkortelser: T. = Teori P. = Praksis R. = Refleksion Emner Grundlæggende hygiejne, kropspleje og udskillelser At kunne udføre korrekt håndhygiejne At have kendskab til hygiejniske principper. At identificere patientens behov for kropspleje og udføre individuel sygepleje. Herunder støtte eller guide til et bad, udføre sengebad (øvre og nedre toilette) og kateter pleje hos både mænd og kvinder. At kunne vurdere patientens ressourcer til at udføre kropspleje. Kropspleje ift. patientens integritet og er i stand til at værne om patientens interesser, herunder blufærdighed og grænser. At have kendskab til normal udskillelse, både diurese og fæces. At bruge sine sanser til at observere udskillelse. (Koncentration, mængde, lugt, hyppighed) At reflektere over defækationens betydning for kroppens velvære, herunder hvilke faktorer der har betydning for udskillelsen. (Miljø, kropsstilling, aktivitet osv.) At kunne tage de mest almene fæces og urin prøver fra og sende dem under vejledning. At kunne anlægge et KAD under vejledning. At kunne seponere et KAD At have kendskab til BBH s retningslinjer i forbindelse med KAD anlæggelse. At have kendskab til symptomer på UVI. At kunne observere og identificere sygepleje til patienter der har behov for hjælpemidler. (fx bleer i forskellige størrelser, bækken osv.) At udføre mundhygiejne. At have set en sonde blive lagt. T. P. R. Ernæring At have viden om sygdoms og lidelses indflydelse på ernæringsbehov. At have forståelse for kostens indhold og sammensætning. At have forståelse for miljøets betydning for indtagelse af kosten. At kunne identificere den enkelte patients behov for hjælp eller støtte til indtagelse af maden. At kunne udføre ernæringsscreeing og udregne energibehovet for den enkelte patient. At kunne, ud fra sygeplejefaglige overvejelser tilbyde mad til patienter som tilgodeser den enkeltes behov. T. P. R.

12 At kunne observere patientens ernæringstilstand, herunder beregne BMI. At kunne, under vejledning, anlægge en sonde og udføre sondepleje. At kunne seponere, kontrollere og beregne sonde. At have kendskab til hvilke kostformer der findes på BBH og i afdelingerne. At kunne måle blodsukker og have kendskab til normalværdier. At kunne give insulin, under vejledning At kunne observere og handle på hypoglykæmi. At have kendskab og forståelse for nyrernes regulering af væskebalancen. At kunne redegøre for faktorer der påvirker væskebalancen. At kunne hygiejniske principper i forbindelse med intravenøs væske. At have kendskab til i.v. Væsker samt opsætning og tilslutning af i.v. væske. At observere og pleje et PVK samt seponere det. (Evt. lærer at anlægge et PVK under vejledning). At have kendskab til dråbetæller. Kredsløb, respiration og temperaturregulering At have kendskab til den normale respirationsfrekvens og observere patienterne ud fra dette. At kunne måle saturation, puls, blodtryk, temperatur og redegøre for normalværdier samt registrere disse i dokumentationsredskaberne. At kunne beskrive respirationen (fx pibende, væsende, bronchospastisk, hyperventilering, apnø mm.) At kunne lejre og mobilisere en respiratorisk patient/ en patient med cirkulations problemer ift dennes ressourcer og ud fra sygeplejefaglige overvejelsser under vejledning. At kunne opsætte ilt efter ordination og kende til eventuelle komplikationer ift. behandlingen. At have kendskab til BBH s retningslinjer ift. behandling med ilt og hygiejne og pleje af en patient med nasal katheter At kunne observere en patient med respirations- og cirkulationsproblemer (hud, farve, vejrtrækning, bevidsthedsniveau, fugtighed) T. P. R. At have kendskab til brug af ilt/atmosfærisk luft, sug, C-PAP At kunne opsamle ekspektorat og sende det til de mest almindelige undersøgelser. At have viden om legemstemperaturens betydning for kroppens normale funktion og dermed yde individuel sygepleje. At kunne argumentere for evt. årsager til afvigelser i temperaturen. Smerter At have lidt kendskab til smerte fysiologi. T. P. R.

13 At have kendskab til BBH s retningslinjer vedr. smerte problematik. At have kendskab og under vejledning anvende smerte vurderings metode. (VAS) At kunne indhente smerter anamnese under vejledning. At have kendskab og forståelse for hvilke faktorer der kan have indflydelse på smerte oplevelsen (fx kultur, omgivelser, lyd mm.) Hud/Væv og mobilisering At have kendskab til hudens opbygning og funktion. At have kendskab til sårhelingens faser og de faktorer der har betydning for sårhelingen. At observere og redegøre for årsager og udvikling af sår. At kunne yde sygepleje til patienter med sår under vejledning. At kunne anvende grundlæggende hygiejne principper i forbindelse med sårpleje under vejledning. At have kendskab til BBH s retningslinjer omkring sår, tryk og tryk forebyggelse. At kunne reflekterer og foreslå sygepleje i forbindelse med patienter med sår under vejledning. At lave en decubitus vurdering (Barbara Braden score) At vurderer patientens funktionsniveau. T. P. R. Søvn, hvile og velvære At have kendskab til den fysiologiske betydning af søvn og hvile (fx døgn rytme). At have kendskab til søvnstadier og normalvariationer i søvnbehov ift. alder. At have kendskab til forhold der indvirker på søvn og hvile og kan beskrive årsager til dette. At kunne optage søvnanamnese og tilrettelægge et miljø som kan være søvnforberedende under indlæggelse og argumentere for dette under vejledning. At kunne afdække den enkelte patients vaner i forbindelse med søvn og hvile samt mulige problemer under vejledning. At kunne beskrive sygeplejehandlinger der fremmer velvære i forbindelse med søvn og hvile og dokumentere dette. T. P. R. Dokumentation At have kendskab til VIPS modellen. At kunne udvikle evner til anvendelse af VIPS dokumentations metode til den udførte sygepleje. At kunne identificere behov for sygepleje ud fra patientperspektiv og argumentere for dette. T. P. R.

14 At få kendskab til opbygningen af fællesjournal At have kendskab til BBH s retningslinjer for dokumentation. At kunne modtage en patient. At have en indlæggelses samtale med patienten. At have kendskab til rapport givning. At kunne planlægge og koordinere udskrivelse under vejledning. At kunne udfylde sygepleje epikrise. At have kontaktet pårørende/primære sektor i forbindelse med udskrivelse. At være orienteret om overflytning af patienter. Litteraturliste: Aarslew-Jensen, B., & Suhr, L., 2007, Søvn og hvile. I: Suhr, L., & Winther, B.(red.). Basisbog I sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Bech, S., Suhr, L. & Winther, B., 2007, Udskillelse af affaldsstoffer - Defækation. I: Suhr, L., & Winther, B. (red.). Basisbog i sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Bjerregaard, L., & Winther, B., 2007, Ernæring, væske og velvære. I: Suhr, L., & Winther, B. (red.). Basisbog i sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Björvell, C., 2001, Sygeplejerskens dokumentation en praktisk håndbog. Studentlitteratur, s. Borrild, L., K., & Musaeus, L., 2007, Sygepleje til menneske med diabetes. Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Egerod, I., 2007, Respiration. I: Suhr, L., & Winther, B. (red.). Basisbog i sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Glindvad, J., & Ravn, A., W., 2004, Ernæring og sygepleje, København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, s. Halborg, J., 2007, Udskillelse af urin. I: Suhr, L., & Winther, B. (red.). Basisbog I sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Jacobsen, D. B., 2007, Personlig hygiejne. I: Suhr, L., & Winther, B. (red.). Basisbog i sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Maaløe, L., & Poulsen I., 2002, Inaktivitet, immobilitet og sygepleje. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, s. (Ovesen, L., Allingstrup, L., & Poulsen, I., 2007, Ernæring og diætetik. Dansk sygeplejeråd, 9. udgave, s.) Rosgaard, I., S., 2006, Et forhold til livet Ti fortællinger om livet med type 1 diabetes. Siesta, 1. udgave, 1. oplag, s. Skott, M., L. & Liljegren, A., J., 2007, Kredsløb. I: Suhr, L., & Winther, B. (red.). Basisbog i sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s. Suhr, L., & Winther, B., 2007, Sygeplejerskens beslutnings- og handlegrundlag. I: Suhr, L., & Winther, B. (red.). Basisbog i sygepleje krop og velvære. København, Munksgaard Danmark, 1. udgave, 2. oplag, s.

15 Eksempel 3 Studieplan for modul 4 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Introduksjon til avdelingen. - pasientkategori - org. av avdelingen - dokumentasjons form - håndhygiene - rent/urent prosedyrer - skyllerom - brannforebyggelse - basal gjenopplivning Fokus på dokumentasjon -VIPS Fokusommråde: Hud og vev + Hygiene # Den studerende skal trene observasjon, beskrivelse og analyse av pas. kroppspleie og hygiene. # Den studerende skal trene og anvende grunnleggende hygieniske prinsipper, knyttet direkte til pas. pleien. - hand vask og desinfeksjon - bruk av hansker - rent/urent prosedyre - pas. sekreter - smitteforebygg - hygieniske prinsipper - pas. kroppspleie og hygiene Hud og vev: - Pas. med, eller i risiko for å utvikle decubitus (screeningsmetode) - Smertevurdering i forhold til decubitus - utvikle prosedyre for å forhindre forværring eller utvikling av decubitus i sammarbeid med den enkelte pas. Hvordan reagerer pas på smerte i forbindelse med decubitus(reaksjon på sykdom og lidelse) Fokusommråde: Ernæring og væske # Den studerende skal trene observasjon, beskrivelse og analysere pas. fysiologiske behov i forhold til: Ernæring og væskebalanse. - ernærings risikovurdering (ernæringsscreening, kost og væske registrering) - Hvilken påvirkning har kost og væskeinntak på pas, evt ved feil ærnæring. - Være med til å selvstendig servere måltider til pas på avdelingen. - Være med til å veilede pas med dårlige kostvaner eller dårlig appetitt til å få dekket sitt daglige behov av næringsstoffer. Temadag 01/09-11 Dokumentasjons undervisning Introduksjon til VIPS Innledende studiesamtale 05/09-11 Temadag 13/09-11 Trykksår og smerter Barbara Braden score og VAS skema

16 Uke 38 Uke 39 Uke 40 Fokusommråde: Funksjonsevne/ aktivitet og imobilitet # Den studerende skal trene observasjon, beskrivelse og analysere pas fysiologiske behov i forhold til: Mobilisering - mobilitetstest - i sammarbeid med pas, vurdere funksjonsnivå - veilede pas. med nedsatt funksjonsevne til aktivitet for å forhindre stadig forverring av funksjons evnen - hjelpe imobile pas. med endring av leje, for å hindre forverring av sykdom og lidelse - Hvordan påvirker imobilitet pas(reaksjon på sykdom og lidelse) - hvordan påvirker imobilitet andre fysiologiske behov Studiesamtale 20/09-11 Fokusommråde: Kredsløp og respirasjon # Den studerende skal trene observasjon, beskrivelse og analysere pas fysiologiske behov i forhold til: Kredsløp og respirasjon. - Måle og registrere basale verdier hos pasienten( BT, Puls, sat, temp) - Kjennskap til ABCDE - Hvordan kredsløp og respirasjons påvirkning har betydning for den enkelte pas (reaksjon på sykdom og lidelse) Temadag 27/09-11 Ernæring og funksjonsevne Ernæringsscreening og funksjonsvurdering Fokusommråde: Utskillelse # Den studerende skal trene observasjon, beskrivelse og analysere pas fysiologiske behov i forhold til: Utskillelse. - observere at pas utskiller avfalsstoffer normalt (skema) - hvordan påvirker unormal utskillelse pas. fysioligisk og psykologisk Intro til klinisk prøve 04/10-11

17 Uke 41 Uke 42 Uke Fokusommråde: Livsstilssykdommer Relevant i forhold til avdelingen er diabetes pas. og pas. med alkohol og rus problematikk. Diabetes: - kost til diabetes pas(vejlede til å spise rigtig i forhold til sykdommen) -måle blodsukker på diabetes pas. - de ulike typene diabetes og hvordan de oppstår -Hvilken påvirkning har diabetes på pas(reasksjon på sykdom og lidelse) Alkohol og rus problematikk: - abstinenser hos pas. - hvordan påvirker avhangigheten av rusmiddler pas. hverdag og livssituasjon Fokusommråde: Søvn og hvile # Den studerende skal trene observasjon, beskrivelse og analysere pas fysiologiske behov i forhold til: Søvn og hvile. - dokumentere pas. sovemønster - hvilken påvirkning får pas. med søvnproblemer - Hvorfor har pas søvn problemer - hva kan hjelpe pas. til å få sove Oppsummering - Gå i dybden med de utvalgte fokusommrådene - Oppsummere til eksamen Studiesamtale 11/10-11 Klinisk prøve 26/10-11 Oppgaveveiledning 27/10-11 Eksamen 02/10-11 Litteraturliste Andreasen, M og Hansen, LB Mikrobiologi en grundbog for sygeplejestuderende, Nucleus, Århus, 1. udgave. Side 16 31, 57-78, 90 91, Bachmann, M og Lindhardt, Patientens behov i forbindelse med søvn og hvile. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side Borge, A.M Personlig hygiene. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side Böcher, M og Jacobsen, M Ergonomi Kropp og belastning, Nyt Nordisk forlag Arnold Busck, 1 udgave. Side Dorche, K og Fremmelev, A Prævalensundersøgelse for trykksår på Odense Universitetshospita registrering af aflastningstiltag og dokumentasjon i journalene. Sygeplejersken 4/2010. Side 1-9.

18 Fredriksen, A og Arneberg, H.M Vandladning. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side Holst, I. J Kredsløbet. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side Hougaard, L Kostforplejning. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side Larsen, B Aktivitet og imobilitet sengelejets komplikationer. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side Lawler, J Bak skjermbrettene, Sykepleie, somologi og kroppslige problemer. Gyldendal Norsk forlag AS, Oslo. Side Nielsen, O og Springborg, A Ind under huden Anatomi og Fysiologi, Munksgaard Danmark, København, 2 Udgave. Huden : Side , Nyrer og urinveje: Side , Fordøyelse: Side Sørensen,U.A.B Hygiene. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side Øverlie, A Defækation. I: Pedersen, S. (red), Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov, Gads forlag, København, 3 udgave. Side ( Totalt 433 sider )

19 Eksempel 4 Studieplan for modul 4 Uge 18 og 19 Ernæring Jeg vil beskæftige mig med ernæring til syge, med særligt fokus på diabetikere. Jeg vil via vejledning lære at ernæringsscreene mine patienter og udregne BMI samt energibehov, således at der kan følges op og se, om patienten således får dækket sit energibehov. Herunder få forståelse af kostens sammensætning og indhold samt viden omkring sygdoms indflydelse på pateintens ernæringsbehov. Tage fat på den motiverende samtale i forhold til kostomlægning hos fx en diabetiker. Jeg vil læse omkring ernæring til patienter med diabetes, samt til underernæret med fokus på hvad der sker med kroppen, hvis man ikke får den rigtige ernæring. d ernæringsscreening kl. 13:30-14:30 d refleksion omkring ernæring kl. 7:30 Uge 20 mobilisering/aktivering Jeg vil have fokus på mobilisering af patienterne og lære lejringsteknikker, således at der ikke udvikles decubitus mm. Hertil lære at benytte ADL scoren samt motivere patienten til daglig aktivitet såfremt dette er realistisk, da længere tids sengeleje kan medføre obstipation og tab af muskelmasse. d funktionsvurdering/faldrisiko kl. 13:30-14:30 d studiesamtale 2 kl. 8:00-8:45 jeg vil læse omkring kropspleje i sygeplejebogen og inddrage Lawler, der har fokus på blufærdighed og integritet. Uge 21 og 22 - Kropspleje og hygiejne. Jeg vil på baggrund af observering og samtale med en sygeplejerske lære at udføre korrekt kropspleje, således at de hygiejniske principper overholdes. Herunder vurderer hvilken pleje den enkelte patient har brug for. Lære at yde kropspleje til patienter der har brug for sengebad, delvis hjælp og nedre toilette

20 Under kropspleje vil jeg under guidning lære at observere huden, - farve, temperatur og for tryk og sår. d smertevurdering kl. 13:30-14:30 Uge 23 Udskillelse Observere patientens urin og afføring og sammenligne det til normal udskillelse, dertil reflektere over defækations betydning for kroppens velvære, herunder faktorer der spiller ind i forhold til betydning for udskillelse. sted, siddestilling mm. Jeg vil lære at lave væskeskema over patienter. Dette kan hjælpe til at skabe viden om patienten muligvis lider af diabetes eller en UVI. d Barbara Braden risikoscore. d Studiesamtale kl. 10:15-11:00 jeg vil læse omkring udskillelse, dertil have kendskab til hvorledes en UVI opstår. Uge 24, 25 og 26 De 3 sidste uger vil jeg fordybe mig i valgt emne, som jeg ønsker at udføre klinisk prøve i og skrive opgave om. Dertil følge op og se om der er nogle hængepartier fra de tidligere temaer. d intro til klinisk prøve og eksamen kl d klinisk prøve kl. 7:30-10:30 d opgavevejledning kl. 10:45-11:45 d opgavevejledning d opgaveaflevering d eksamen kl :20 d studiesamtale kl Generelt Ud over valgte temaer, vil jeg igennem hele forløbet fokusere på smerte og søvn. Få kendskab til smertescore og observere patienter der ikke får deres vanlige søvn og derved går i delirium.

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion Kompetencekort for sygeplejestuderende Modul 11 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3 - Refleksion

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er placeret i Akutcenteret og består af og skadestuen. Afdelingen har opgaver på tværs af hele hospitalet.. Denne beskrivelse

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Febr. 15 foråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Modul 4: Grundlæggende klinisk virksomhed Kirurgisk afdeling K11-1 Regionshospitalet Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC eportfolio - et samarbejdsredskab 1 Kort om eportfolioens opbygning Anvendelse Betydning for læringsmiljøet Begrundelser for at den er et godt samarbejdsredskab mellem studerende, vejledere & undervisere

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 46874 Udviklet af: Asta Nielsen Lene Mackenhauer Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglund alle 8 Gjesinglund alle 8 6715 Esbjerg

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA13 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Studieplan

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Undervisning i Simlab

Undervisning i Simlab Navn: Hold: Undervisning i Simlab Udarbejdet af: Helle Bjørn & Hans-Henrik Johansen Version 1.0 Indhold Velkommen til vores simulations laboratorium.... 2 Simulationsmetoden... 4 Beskrivelse til de enkelte

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

(DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING

(DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING (DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag,

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører organisatorisk under (AUH) og herunder til Kræft- og Inflammationscenteret. Afdeling

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Abdomialcenteret. Afdelingen

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 03.02.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 03.02.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

nye til sundhedsprofession ern e forår 2015 bøger Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen

nye til sundhedsprofession ern e forår 2015 bøger Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen nye forår 2015 bøger til sundhedsprofession ern e Stærkt revideret udgave af en velkendt lærebog Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen Ny bog i serien Sygeplejebogen Sygeplejebogen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Maj 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau 1...

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Individuel studieplan Navn (studerende): Navn (vejleder): Kliniskuddannelsessted: Modul: Dato: Hvad er en individuel studieplan (IS)? En individuel studieplan (IS)

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Introduktions mappe til sygeplejestuderende. på afdeling I. Tilhører

Introduktions mappe til sygeplejestuderende. på afdeling I. Tilhører Introduktions mappe til sygeplejestuderende på afdeling I Tilhører 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til uddannelses katalog.s. 3 2. Præsentation af afdeling I...s. 4 3. Værdigrundlag afdeling I...s.

Læs mere

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING v/ Sasja Jul Håkonsen Videnskabelige medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer Sygepleje Minimum Datasæt (Nursing Minimum data set NMDS) A NMDS is comprised

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Symptomer på forstoppelse. Symptomer på diare

Symptomer på forstoppelse. Symptomer på diare Symptomer på forstoppelse Oppustethed, utilpashed, opstød, kvalme, opkastning, manglende ernæringsindtagelse, nedsat energi, træthed, vægttab eller vægtstigning, øget omfang af maven og mistrivsel. Afføringen

Læs mere