Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie"

Transkript

1 Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende projektopgave på kontaktpersonuddannelsen, der afholdes af CVU Storkøbenhavn, og er planlagt i samarbejde med Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 8. kontor. Uddannelsesforløbet omfatter 90 undervisningstimer samt en afsluttende projektopgave. Yderligere oplysninger om uddannelsen ved henvendelse til Lone Larsen Opgaven er også et godt eksempel på anvendelse af en del af en program-teori som grundlag for en sådan undersøgelse. Undersøgelsen er tilrettelagt som en virkningsevaluering. Virkningsevaluering bygger på formulerede forestillinger om hvordan en bestemt indsats virker. Disse forestillinger fremstilles i en programteori, der giver en forklaring på, hvordan en bestemt indsats tænkes omsat til resultater. I programteorien dannes antagelser om sammenhængen mellem indsats og effekt. Virkningsevalueringen er en undersøgelse af disse antagelser. Denne opgave er et eksempel på et minicasestudie, der er gennemført på 6 dage incl. undervisning i metode. Dataindsamling sker på en dag. Der er tre hold interviewere, som taler med henholdsvis beboere, personale i Hus 10 og øvrige, der var til stede på dagen. I rapporten er samlet hovedrapport plus et bilag med Rusmiddelpolitikken og et med de bearbejdede data. 1

2 Alkoholpolitik Afdækning af beboere og personalets viden om og holdninger til alkoholpolitikken 1. Indledning: Formålet med vores projekt er at undersøge om alkoholpolitikken i hus 10 og på Lindegården, virker efter hensigten. Denne er at alkoholforbruget ikke må præge og påvirke miljøet i huset, at beboerne ikke er synligt påvirkede og kan passe deres forpligtelser i huset, samt kan indgå i relationer med andre beboere. At huset og Lindegården praksis altid fungerer i en behagelig atmosfære. En forudsætning for dette er at afdække om personale og beboere har en viden om alkoholpolitikken, samt efterlever denne. Det vi undersøger blandt beboer og personale er: Kender de alkoholpolitikken/reglerne? Bliver de efterlevet? Er reglerne gode nok? Skal de evt. ændres? Er der informeret godt nok? 2. Præsentation af programteori Alkoholpolitikken/regler i hus 10 og alkoholpolitikken/regler på Lindegården til fest (analyseenheden) På baggrund af disse alkoholpolitikker vil vi gerne undersøge om hensigten med reglerne stemmer overens med hvad der sker i den daglige praksis i hus 10 og på Lindegården til fest. Regler vedrørende alkohol til hverdag i Hus 10 Målgruppe Bruger Personale Aktivitet - Vi vejleder om, at der må nydes alkohol på fællesområdet i begrænset omfang. - Vi vejleder om, at der må nydes alkohol på egen stue. - Vi sælger øl i begrænset omfang. - Vi bortviser boboere ved adfærd til egen stue. - Ved personalemøder stiller vi spørgsmål om, hvordan alkoholpolitikken fungerer. 2

3 - Ved beboermøder stiller vi spørgsmål om, hvordan alkoholpolitikken fungerer. Resultat - At, beboerne får en fælles forståelse af husets alkoholregler. - At, imødekomme beboernes ønske om at kunne købe øl i huset. - At, skærme beboeren selv og genskabe en rar stemning i fællesområdet. - For at få input om, om alkoholpolitikken skal ændres. - For at få input om, om alkoholpolitikken skal ændres Regler vedrørende alkohol til fest i hus 10 Målgruppe Bruger Personale Aktivitet - Tilbyder beboerne 2 genstande under maden. - Tilbyder beboere i antabusbehandling alkoholfrie drikke. - Bortviser beboere ved adfærd. - Personalet nyder én genstand sammen med beboerne, hvis de har lyst. Resultat - For at imødekomme beboerens ønsker om at nyde alkohol ved festlige lejligheder. - For at skærme beboeren selv og bevare en god stemning. - For at skabe en god stemning. - Være gode rollemodeller. 3

4 Regler vedrørende alkohol til fester på hele institutionen. Målgruppe Aktivitet beboere - Vi sælger alkohol uden restrektioner. - Ved adfærd kontaktes personalet fra beboernes hus. - Bortviser beboere ved adfærd. - Ved gentagelser får beboeren karantæne. personale - Personalet nyder én genstand sammen med beboerne, hvis de har lyst. Resultat - For at imødekomme beboerens ønsker om at nyde alkohol ved festlige lejligheder. - For at skærme beboeren selv og bevare en god stemning. - For at skabe en god stemning. - Være gode rollemodeller 4

5 3. Dataindsamling. Vores udgangspunkt var, at interviewe beboere og personale om deres viden og holdninger til Hus 10`s regler omkring alkohol. Samt Lindegårdens alkoholregler ved fællesarrangementer. Ved denne undersøgelse vil vi prøve, at finde ud af om praksis modsvarer husets intentioner og regler i forbindelse med alkohol. Samt om disse står mål med Lindegårdens overordnede alkoholpolitik. Vores dataindsamling har bestået af interviews med beboere og personale i Hus 10 og resten af Lindegården. Interviewene havde en varighed på ca. 10 min. pr. deltager i undersøgelsen. Vi delte os i 3 grupper à 2 personer. Gruppe 1 interviewede beboerne i Hus 10. (bilag 1) Gruppe 2 interviewede personalet i hus 10. (bilag 2) Gruppe 3 interviewede beboere og personale i andre huse, værksteder, administrationen o. lign. (bilag 3) Bilag 4: Rusmiddel politik for beboere på Lindegården og Holme. 5. Konklusion: Vi vælger at opdele vores konklusioner i 3 afsnit, da vores interviews omhandler alkoholpolitikker indenfor 3 kategorier: til hverdag i Hus 10, til fest i Hus 10 og fællesarrangementer på Lindegården. Til hverdag i Hus 10: Alle beboere og personale er bekendt med at der må købes 2 genstande daglig fra kl. 12. Nogle beboere er godt tilfredse med denne ordning, mens andre gerne ville kunne købe mere og en enkelt synes det både er godt og skidt. Blandt personalet er der også uenighed omkring salg af øl. Yderligere må der nydes alkohol på fællesområderne i Hus 10. På trods af at beboerne er uenige om alkoholreglerne, har de dog alle en fælles forståelse for, at de ovennævnte regler overholdes. Vedr. adfærd i forbindelse med alkohol, har alle beboere oplevet konsekvensen i form af bortvisning til egen bolig og alle synes at denne regel fungerer godt. Ved gentagne adfærd fra beboernes gæster gives der karantæne. Dette er beboerne tilfredse med. Hvorvidt den rare stemning gennemoprettes i forbindelse med bortvisning, afhænger meget af den enkelte situation. Hvis personalet griber tidligt ind i konflikten, genoprettes den rare stemning, men får konflikten lov til at udvikle sig, isolerer beboerne sig på egne stuer. Undersøgelsen viser at der er stor usikkerhed både blandt beboere og personale omkring alkoholreglerne. Information og formidling er ikke optimal og derfor svær at håndtere i dagligdagen. Nogle beboere mener ikke de er blevet direkte informeret om reglerne og er ikke bekendt med deres egen medbestemmelsesret. 5

6 For at fjerne denne usikkerhed bør personalet blive bedre til at informere om alkoholpolitikken, både til beboere og nyt personale. På personalemøder er det vigtig at alkoholpolitikken bliver diskuteret, så alle har en fælles holdning, uden nødvendigvis at være enige! Til beboermøder bør personalet lave en dagsorden der tydeliggør, at det er alkoholpolitikken, der er til diskussion. På denne måde bliver beboerne bekendt med deres medbestemmelse. Til fest i Hus 10: Der er tilfredshed blandt beboere og personale om udskænkning af 2 genstande og alkoholfrie drikke til fest. Alle personaler er enige om, at de bortviser ved adfærd, dette bekræfter beboerne. Som tidligere nævnt er det vigtigt at personalet griber hurtigt ind i konflikter, da det dermed er nemmere at bibeholde den rare stemning. Til fest oplever både beboere og personale, at der er overvejende enighed om alkoholreglerne for beboerne. Formentlig skyldes dette, at der før festmiddagen orienteres om antal genstande til hver enkelt beboer. Flertallet af beboerne ser personalet som gode rollemodeller ved festlige lejligheder. En enkelt svarede dog nej, med et smil på læben. Personalet er overordnet enigt om, at det er acceptabelt at nyde alkohol ved fester. Nogle mener det skaber en bedre stemning, at personalet deltager på lige fod med beboerne. Dog er der lidt uenighed om, hvorvidt man er en god rollemodel i denne situation. Igen bør dette tages op til debat på et personalemøde. Fest på hele Lindegården: Med hensyn til fællesarrangementer på hele institutionen er der stor usikkerhed omkring den fælles alkoholpolitik. Alle beboere synes det er helt i orden at der kan købes alkohol i ubegrænsede mængder. Blandt personalet er der stor uenighed om dette. Ved konflikter er der usikkerhed om konsekvenser fra begge sider. Ikke alle personaler bruger bortvisning og karantæne som konsekvens. Dog har både beboer og personaler oplevet at personer er blevet bortvist og fået karantæne. Der hersker stor tvivl om, hvem der har myndighed/pligt til at bortvise el give karantæne. Her er det specielt øvrigt personale (altså personale der ikke er ansat i husene), som er usikre. Det ville gøre det lettere, hvis der var nogle klare retningslinjer fra ledelsen på Lindegården, som alle er bekendt med. Så der ikke hersker tvivl om proceduren ved bortvisning. Det kunne evt. være et punkt på Lindegårdens fællesmøder. 6

7 Bilag Rusmiddelpolitik for beboere på Holme - Lindegården Formål: At sikre et sundt, trygt og udviklende miljø for alle på Lindegården. At agere tydeligt, åbent og aktivt i arbejdet med afhængighedsproblematikker. At sikre den enkelte hjælp og støtte til at løse problematikker forbundet med afhængighed. Principper: Handel med illegale stoffer accepteres ikke på Holme - Lindegården. Hvis en beboer har problemer med euforiserende stoffer eller anden afhængighed, indledes et målrettet motivationsarbejde. Når en beboer er motiveret for at arbejde med sin stof- eller alkoholafhængighed, skal der udformes en handleplan som støtte til afvikling af det aktuelle problem. Ved: handel med euforiserende stoffer besiddelse af euforiserende stoffer indtagelse af euforiserende stoffer skal der omgående foretages anmeldelse til politiet. Beboere og personale i hvert enkelt hus eller område udformer i samarbejde en alkoholpolitik, som forventes respekteret af den enkelte. Mindst 3 huse på Lindegården skal kunne tilbydes en bolig i et misbrugsfrit miljø. At bo i et misbrugsfrit hus betyder, at beboerne skal leve op til princippet om ikke at misbruge. Dette betyder: At man ikke kan være misbruger af euforiserende stoffer At alkoholforbruget ikke må præge/påvirke miljøet i huset At man skal kunne passe de almindelige forpligtelser i huset At man ikke må virke synligt påvirket At man kan indgå i relationer med andre beboere

8 Bilag 1 Spørgsmål ang. Alkohol til hverdag i hus 10 Spørgsmål: Svar fra datakilder: Argumentation: Resultatformulering i relation til CHECK Er du blevet informeret om husets alkohol regler? 2 beboere svarer nej 1 svarer ja. Alle personaler svarer ja. Ikke alle beboere føler at de har fået en ordentlig information. Personalet skal blive bedre til at informere nye beboere om alkohol regler ved indflytning og det skal løbende tages op på beboermøde Ved du, hvor mange genstande du må købe her i huset og fra hvornår? Ved du, hvor meget du må drikke i fællesområdet? Hvordan har du det med, at der kan købes alkohol i huset? Hvordan har du det med, at der kan nydes alkohol i huset? Oplever du, at der er enighed blandt jer beboere i forhold til alkoholreglerne? Både beboere og personale svarer ja. 2 beboere svarer ja mens 1 svarer 2 genstande og personalet svarer ja. Beboer svarer, at det både er godt og skidt Personalet er generelt ambivalent, mens en enkelt mener det er en dårlig ide. 2 beboere svarer at det er en god ide, mens 1 svarer at det ikke altid er rart. Personalet mener generelt at det er ok, en enkelt mener at et evt. misbrug bliver mere åbenlyst Alle beboere svarer nej. 4 personaler svarer ja, 1 svarer nogle vil gerne købe mere. Alle bb. Svarer ja, mens alle personaler uddyber svarer med at der pt. må købes 2 genstande efter kl. 12. Beboerne virker ikke til at være klar over at det er adfærden der er af afgørende. Personalet uddyber svarerne med at det er adfærden der sætter begrænsningen. Både beboere og personale virker ambivalente omkring dette Både beboere og personale mener at det er ok, hvis det er på et fornuftigt plan. Beboerne er klar over at de ikke har ens holdning til reglerne, mens et flertal at personalet ikke er klar over denne uenighed. Både beboere og personaler ved hvor mange genstande man må købe og tidspunkt Beboerne er ikke klar over hvad der er afgørende for, hvor meget der må drikkes på fællesområdet Der er stor uenighed både blandt beboere og personale, hvorfor dette bør tages op. Det er ok at der kan nydes alkohol i huset. Selvom der er en vis uenighed blandt beboerne, så indordner de sig under de fælles regler Kender du konsekvensen, hvis du bliver beruset og dermed til gene for dine medbeboere? 2 beboere svarer ja og en nej. Alle personaler svarer ja Kun en enkelt beboer kender ikke konsekvensen. Alle personaler er klar over at konsekvensen er bortvisning. Det kunne være nødvendigt at ridse reglerne op løbende, både på beboermøder og til hver enkelt.

9 Oplever du, at beboer eller gæster bortvises ved Hvad synes du om, at der gives karantæne til gæster der gentagne gange har udvist Alle beboere svarer ja. Alle personaler siger ja til at de bortviser. Både beboere og personale synes det er fornuftigt. Alle har oplevet bortvisning pga adfærd. Alle synes at det er en god idé at give karantæne ved gentagne gange at have udvist adfærd Her er der stor enighed. Her er der stor enighed. Oplever du, at den rare stemning genoprettes, hvis nogen er blevet bortvist? Oplever du, at der er enighed blandt personalet i forhold til alkoholreglerne? Oplever du, at alkohol reglerne bliver taget op på beboermøder? Oplever du, at du har indflydelse på alkohol reglerne i huset? Bliver dit ønske om alkohol i huset opfyldt? Har du stillet spørgsmål til alkoholpolitikken til personalemøder? Har du oplevet at få ændret noget vedr. dette? 2 beboere svarer ja 1 svarer nej. 3 personaler svarer ja og 2 svarer indimellem, det afhænger af om der bliver grebet tidligt nok ind. 1 bb. svarer ja og en anden svarer, at han ikke tror at der er enighed og en tredje tror, at personalet er imod det. 4 personaler svarer ja, mens en ikke mener at der er enighed. 1 bb svarer ja, 2 bb svarer nej. Alle personaler svarer ja Alle bb. Svarer nej. Alle personaler svarer ja. 1 bb svarer nej, 1 svarer ja og 1 svarer ikke altid. Alle personaler svarer at det ofte bliver drøftet på personalemøder. Alle personaler svarer ja. Resultatet afhænger meget af hvor længe konflikten har været. Personalet er overvejende enig i alkoholreglerne, men sådan opfattes det ikke blandt beboerne. Der kan herske tvivl om hvorvidt nejsigerne deltager i beboermøderne, da alle personaler svarer ja. Der kan også være tvivl om personalet er gode nok til at formidle budskabet omkring alkoholregler. Det ser ud til, at de adspurgte beboere ikke er klar over deres medbestemmelsesret. Her er beboerne ikke enige. Spørgsmålet omkring alkoholpolitikken er hele tiden til debat blandt personalet. Alkoholpolitikken er løbende til debat Hvis den e adfærd bliver standset i tide, har det den rette effekt. Hvis ikke, er det meget svært, at genoprette den gode stemning. Her bør personalet formidle en fælles holdning. Informationen omkring beboermødernes indhold kunne gøres bedre Her kunne personalet blive bedre til at formidle beboernes medbestemmelsesret Mere information omkring medbestemmelsesretten. Dette sker løbende. Dette sker løbende.

10 Spørgsmål ang. Fester i hus 10 Bilag 2 Spørgsmål: Svar fra datakilder: Argumentation: Resultatformulering i relation til check: Er du blevet informeret om husets alkohol regler ved festlige lejligheder? Beboere:1 svarer nej, 1 svarer ja, og 1 svarer delvis. Personalet: 4 svarer ja og 1 svarer nej, ikke Hverken blandt beboere eller personale er der fælles forståelse af alkoholreglerne ved fester Hvis alle skal have en fælles forståelse, skal der laves en anden fremgangsmåde. Hvad synes du om, at der tilbydes 2 genstande ved festlige lejligheder i huset? specielt Beboere: 3 svarer ja. Personalet: 5 svarer at det er ok eller passende. Her er der enighed blandt begge grupper Da alle kender til reglerne omkring alkohol til fester i huset, er dette fyldestgørende. Hvad synes du om, at der tilbydes alkoholfrie drikke ved festlige lejligheder i huset? Bliver dit ønske omkring alkohol til fest i huset opfyldt? Beboere: 3 svarer at det er ok Personalet: 3 svarer at det ok og 2 svarer at det er godt at der bliver tænkt på beboere i antabusbehandling Beboere: 2 svarer ja og 1 svarer nej Her er der enighed blandt begge grupper Her er beboerne ikke helt enige. Måske er der beboere, der gerne vil have det anderledes Da alle synes, at det er en god ide, at der serveres alkoholfrie drikke til festerne, er dette fyldestgørende. Da alle ikke får deres ønsker opfyldt, kan der måske ændres i reglerne. Kender du konsekvensen, hvis du bliver beruset og dermed til gene for dine medbeboere? Beboere: 1 svarer ja, 2 svarer nej Personale: 5 svarer ja, de ved der er en konsekvens Her er beboerne ikke helt lige så klar over konsekvensen af deres adfærd ved beruselse. Personalet derimod kender alle konsekvenserne. Her er der grundlag for, at beboerne skal orienteres bedre omkring konsekvenserne af deres e adfærd. Bortviser du beboer eller gæster ved Personale: 4 svarer ja, men at det ikke har været nødvendigt, 1 svarer ja Alle adspurgte personaler, ville hvis nødvendigt, bortvise beboere med uheldig adfærd. Her ser aftalerne ud til at fungere.

11 Oplever du, at beboer eller gæster bortvises ved Beboere: 3 svarer ja Beboerne oplever at der bortvises ved Her ser reglerne omkring bortvisning er forstået af alle adspurgte. Oplever du, at den rare stemning genoprettes, hvis nogen er blevet bortvist? Oplever du, at der er enighed blandt personalet i forhold til alkoholreglerne? Beboere: 2 svarer ja, 1 svarer ja, men ikke altid Personale: 2 svarer ved ikke, 1 svarer at det er ikke sket, 1 svarer at det er svært at genoprette, 1 svarer at nogen gange lykkedes det, andre gange ikke. Beboere: 3 svarer ja, Personalet: 1 svarer ja generelt, 4 svarer ja Her er der uenighed omkring om der bliver ro eller ej, dette glæder både blandt beboere og personale. Her er der enighed, både blandt beboere og personale. Hvis den e adfærd bliver standset i tide, har det den rette effekt. Hvis ikke, er det meget svært, at genoprette den gode stemning. Her ser aftalerne ud til at fungere. Oplever du personalet som gode rollemodeller? Beboere: 1 svarer nej, og 2 svarer ja Her ser beboerne ikke ens på personalet som rollemodeller. Her kunne være grundlag for at få en dialog med beboerne omkring emnet. Mener du det er i orden, at personalet nyder alkohol med beboerne ved festlige lejligheder? Mener du det er med til, at skabe en god stemning? Mener du personalet er en god rollemodel når man nyder alkohol sammen med beboerne? Personale: 2 svarer både ja og nej, 1 svarer ja, i begrænset omfang, 1 svarer ja, 1 svarer at det kan det være, men ok med sodavand Personalet: 3 svarer ja, 1 svarer at det kan sodavand også gøre, 1 svarer at det skaber en ligeværdighed og god stemning Personale: 1 svarer både ja og nej, 1 svarer vurderer fra gang til gang, 1 svarer ja, 2 svarer afhænger af situationen. Her hersker der tvivl blandt personalet om, hvad der er acceptabelt. Her er der enighed om at det er med til at skabe en god stemning. Her er der en lille uenighed omkring personalet som rollemodeller. Her kunne være grundlag for at få en dialog omkring emnet. Her ser det ud til at fungere.. Her kunne være grundlag for at få en dialog omkring emnet.

12 Bilag 3 Spørgsmål ang.: fester på hele Lindegården Spørgsmål: Svar fra datakilder: Argumentation: Resultatformulering i relation til check: Er du blevet informeret om institutionens alkohol regler? Beboere: 2 svar nej, 2 svarer ja Personale: 6 svarer ja, 3 svarer nej, 1 svarer at hun kun er informeret om personalet Her er det ikke alle der er informeret om alkoholpolitikken. Her skal der gøres en indsats omkring informationen, både blandt beboere og personalet. Hvad synes du om, at man kan købe alkohol i ubegrænset mængder ved festlige lejligheder på institutionen? Kender du konsekvensen, hvis du bliver beruset og dermed til gene for dine medbeboere? Bortviser du beboer eller gæster ved Oplever du, at beboer eller gæster bortvises ved Beboere: 2 svarer ok, 2 svarer ok, selv om de er på antabus. Personale: Personale: 2 synes ja, 5 svarer at det er en dårlig ide, 1 svarer at det ikke burde være ubegrænset, 1 svarer både godt og skidt, 1 svarer at det ikke er i orden. Beboere: 3 svarer nej og 1 svarer ja. Personale: 6 svarer ja, 3 svarer nej, og 1 svarer ikke helt. Personale: 4 svarer ja, 2 svarer nej, 1 svarer måske, 1 svarer helst ikke-situationsbestemt, 1 svarer forsøger at tale fornuft, 1 svarer at det må være personalet fra husene der må gøre det. Beboere: 3 svarer nej og 1 svarer ja Beboerne synes at det er helt i orden, Personalet er meget uenige. Hovedparten af beboerne er ikke klar over konsekvenserne. Blandt personalet er der utalt uenighed. Her er stor forskellighed blandt adspurgte personaler. Der er kun 1 der har oplevet en bortvisning, og her blev det gennemført. Her er et behov for en dialog blandt personalet. Her er der grundlag for, at ridse reglerne op igen, både for beboere og personale. Da de adspurgte personaler ikke arbejder i egne huse ved disse arrangementer, kan retningslinjerne tydeliggøres ovenfra. Det kan være svært at vide, om der er et behov for, at gøre yderligere tiltag, da det sker så sjældent, at der bortvises ved fester.

13 Oplever du, at den rare stemning genoprettes, hvis nogen er blevet bortvist? Beboere: 2 svarer ja, 1 svarer nej, 1 svarer at det er trist med bortvisning. Personale: 6 svarer ja, 2 svarer ved ikke, 2 svarer at det er afhængig af situationen. Her kan vi konkludere at der blandt beboere er delte meninger. Personalet har forskellige opfattelser omkring bortvisninger. her skal personalet blive bedre til, at få vendt stemningen, og få bedre redskaber til dette. Giver du karantæne til beboere der gentagne gange har udvist Hvad synes du om, at der gives karantæne til beboere der gentagne gange har udvist Oplever du, at der er enighed blandt personalet i forhold til alkoholreglerne? Oplever du personalet som gode rollemodeller? Personale: 3 svare ja, 3 svarer nej, 1 svarer at det har jeg ikke hørt om, 1 svarer kan ikke gøre det, 1 svarer at det har jeg endnu ikke prøvet, 1 svarer at det har jeg ikke kompetence til. Beboere: 2 svarer ok, 2 har ikke svaret Beboere: 3 svarer ja, 1 svarer nej. Personale: 4 svarer ja, 4 svarer nej, 1 svarer ved ikke, 1 svarer at personalet respekterer fælles beslutninger Her er der ikke enighed omkring karantæneregler. Blandt de beboere der har svaret, er der enighed. Der er udpræget uenighed både blandt beboere og personalet om, hvorvidt personalet kender alkoholreglerne. Da de adspurgte personaler ikke arbejder i egne huse ved disse arrangementer, kan retningslinjerne tydeliggøres ovenfra. Da beboerne er enige om, at der skal gives karantæne, er det fyldestgørende. Her er det vigtigt at drøfte dette på personalemødet, så beboerne oplever, at personalet handler ens. Beboere: 4 svarer ja Beboerne er helt enige. Da beboerne oplever personalet som gode rollemodeller, er det fyldestgørende.

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN?

DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN? DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Research Light. Programteori til vidensbasering af egen praksis. cand. techn. soc. Pia Bille

Research Light. Programteori til vidensbasering af egen praksis. cand. techn. soc. Pia Bille Research Light Programteori til vidensbasering af egen praksis Erfaringer fra praksis Beskrivelse af de gode hensigter Vi møder borgeren som det unikke menneske han er Beskrivelse af resultater resultater

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Klasseaftaler og regler om alkohol

Klasseaftaler og regler om alkohol I en undersøgelse svarede 85% af de unge ja tak til regler for deres alkoholforbrug. De gav udtryk for, at det er nemmere at sige nej, hvis man har regler at henvise til Klasseaftaler og regler om alkohol

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Dato: 020910 Hejnsvig skole Bakkevej 9 7250 Hejnsvig Tlf. 72 13 14 10 www.hejnsvigskole.dk Hejnsvig Skoles plan for sundhed indeholder sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Evalueringsrapport for Rusmiddelprojektet, Aarhus Produktionsskole

Evalueringsrapport for Rusmiddelprojektet, Aarhus Produktionsskole Evalueringsrapport for Rusmiddelprojektet, Aarhus Produktionsskole 1. Introduktion: Projektbeskrivelse af rusmiddelprojektet Aarhus Produktionsskole har haft store problemer med hash blandt de unge på

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Bofællesskabet Langkærgård

Bofællesskabet Langkærgård FURESØ KOMMUNE Bofællesskabet Langkærgård Håndbog Bofællesskabet Langkærgård Højeloft Vænge 2 3500 Værløse Kontorets telefon: 72 35 58 70 Bofællesskabets telefon: 72 16 47 82 E-mail: muj@furesoe.dk Indhold

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune 1. Formål med alkoholpolitikken Generelt er der en god og fornuftig alkoholkultur på kommunens arbejdspladser, som understøtter et godt og sundt arbejdsmiljø.

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Plejekollektivet Husorden

Plejekollektivet Husorden Plejekollektivet Husorden Medicinadministration Alle brugere skal have deres medicin i de rette doser og på rette tidspunkter. For at sikre dette, skal medicinen indtages under overværelse af medicinmanden.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse. Opsamling på tværs af bofællesskaberne i Hvidovre Kommune

Tilfredshedsundersøgelse. Opsamling på tværs af bofællesskaberne i Hvidovre Kommune Tilfredshedsundersøgelse Opsamling på tværs af bofællesskaberne i Hvidovre Kommune Udført af: Udviklingshæmmedes LandsForbund I perioden: 22. - 23. januar 2015 Indhold Introduktion... 3 Metode... 4 Interviewtemaer...

Læs mere

barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik

barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik Barnet i centrum Lindeskovskolens Alkoholpolitik I skoleåret 2007/2008 har Lindeskovskolen deltaget i et projekt under Sundhedsstyrelsen med overskriften

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Konflikter med kunder

Konflikter med kunder Konflikter med kunder BAR Transport og Engros Årskonference 2015 Torsdag d. 22. oktober 2015 Eva Thoft, eth@teamarbejdsliv.dk HVAD ER EN KONFLIKT? En uenighed, hvor en eller flere bliver følelsesmæssigt

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Værdier På Teknisk Skole Silkeborg lægger vi vægt på følgende værdier, som skal afspejle sig i det daglige liv på skolen:

Værdier På Teknisk Skole Silkeborg lægger vi vægt på følgende værdier, som skal afspejle sig i det daglige liv på skolen: Ordensregler og samværspolitik For at sikre et godt studiemiljø forventes det, at du ved din daglige adfærd medvirker til at skabe en konstruktiv hverdag på skolen. De almindelige regler og normer for

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne i Skanderborg Kommune Indhold Skanderborg Kommunes overordnede rusmiddelstrategi for børn og unge... 3 Strategiernes hieraki... 3 Fælles rusmiddelstrategi

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 Onsdag den 24. juli 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Påbud 1: Tilbuddet skal arbejde systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, der fører

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd.

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd. Love for Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening, HLIF 1: Foreningens navn er Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening. Hjemsted: Sognevej 5, Houlbjerg. Foreningen er tilsluttet JBU, JHF, DGI samt forbund der senere

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Til skolen... Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Eksempel på Interviewguide plejefamilier

Eksempel på Interviewguide plejefamilier Eksempel på Interviewguide plejefamilier Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 6 i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet.

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

hvis eleverne og lærerne i fællesskab drøfter og planlægger dagen.

hvis eleverne og lærerne i fællesskab drøfter og planlægger dagen. Til skolen Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag bliver en positiv oplevelse, og en god dag se

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015

Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 27. oktober 2015 på Teglgårdsparken plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere