Om at træde i eksistens - som menneske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at træde i eksistens - som menneske"

Transkript

1 Om at træde i eksistens - som menneske Det er et valg, som er væsentligere end alle andre. Valget går ikke på at blive rig, få anerkendelse, blive berømt, få en velfungerende familie eller lign., dvs. kulturelle succeskriterier. Det valg, jeg snakker om, er af en anden og mere gennemgribende karakter. Valget går på at tage det fulde ansvar for livet - uanset i hvilken skikkelse, det viser sig! Bemærk: at jeg taler om at tage det fulde ansvar og ikke kun om at tage ansvar. Med fulde ansvar menes 100 %. Hverken mere eller mindre! Så det med at tage ansvar, når det er belejligt, tæller ikke. Hvorfor omtaler jeg dette valg sm det mest betydningsfuldt, du tager? Begrundelsen: ved at tage dette valg bevæger du dig fra at være et offer af omstændigheder og til et menneske, der er med til at sætte dagsordenen. Du tager ejerskab og viser, hvad du vil med og forstår ved livet. Hvilke fordele giver det dig? Svar: at din integritet kobles ikke op på ydre forhold, og du bevarer din integritet. Eller sagt på en anden måde: tager du ikke ejerskab, så tager andre over, hvor du ikke gør det så du har mindre at stå imod med (f.eks. ved sygdom) så har du så stor gennemslagskraft, som du ellers kunne have. Eller sagt med andre ord: det er det eksistentielle valg, som gør forskellen om du lykkedes som menneske eller ikke gør det. Læg venligst mærke til, at jeg taler om at lykkes som menneske og ikke om at lykkes i materiel forstand. Min påstand er, at der er mange, der lykkes på velstandsområdet, men som ikke gør det som menneske. Samtidig påstår jeg, at de godt ved det. For selv om de har 'alt' og måske kører på første klasse, er der en indre tomhedsfornemmelse, en fortvivlelse. Livet er ikke helt så tilfredsstillende, som det burde være. Hvad det skyldes, står hen i det uvisse. Objektivt set, og ud fra samfundsnormerne, skulle lykken have indfundet sig. Men det gør den ikke, ikke helt. Et stort flertal vælger at ignorere problemet. Det er for pinefuldt at indrømme, at jeg, trods det at jeg er succesfuld, ikke har en indre fred. Men pyt, der er heller ikke noget der tyder på, at de andre har det! Når jeg ser rundt i min omgangskreds, hvem er så lykkelig? I forhold til dem har jeg det da meget godt. Jeg skiller mig ikke ud! Jeg er på højde med situationen. Det er ikke hensigtsmæssigt at ønske sig mere. Det er at spænde buen for hårdt og så bliver man nødt til at rage rundt inden i sig selv. Og det kommer der, sandsynligvis, ikke noget godt ud af. Så hellere lade være. Det går eller kører stor set..eller gør det, det? Heldigvis er det ikke alle, som gør som omtalt. Nogle er nysgerrige og har vovemod. De forholder sig pragmatisk til mit synspunkt og kan godt se, at jeg har fat i noget. Så hvad har jeg så at byde på?

2 Fra hvorfor til hvad Nogle vil mene, at der er gode grunde til ikke at tage ejerskab. Rationalet er, at rigtig mange andre heller ikke gør det og at der er forhold, som de personligt ikke er skyld i eller har haft indflydelse på. Så hvorfor gøre det? Selv om ovenstående kan have en vis rigtighed, vil jeg pointere følgende: hvad andre gør eller ikke gør, er dybest set ikke dit problem. Dit problem er, hvad du gør! Samtidig er det svært at afgøre, hvilken indflydelse du har haft eller er skyld i. I et større perspektiv hænger vi alle sammen. Så hvad der er årsag og hvad der er virkning, er ikke altid ikke altid til at afgøre. Spørgsmålet er også, om man overhovedet er i stand til at vide, hvad der er sandt eller falsk. For uanset hvad der sker, så kan du ikke være sikker på, at du har fundet den rette grund. Der kan godt ligge noget helt andet bag. Det er det ene. Det andet er, at ingen teori kan rumme livets kompleksitet og er derfor ufuldkommen. Teorier er kun konstruktioner. Det eneste som er sandt er, at der er noget at livet er. Så nej, alt er ikke en konstruktion. Det, der er en konstruktion, er vores modeller af virkeligheden. I det at tage ejerskab ligger således ikke at vide alt eller at have en flot teori om det. Tværtimod. Ejerskab går på, at du har erkendt, at du ikke ved, og at du aldrig kommer til at vide, og at teori ikke gør det. Det eksistentielle valg står således ikke mellem forskellige teorier men mellem at have et forestillingssæt om ikke at ha' det! Jeg har erfaret, at jeg kan leve lykkeligt og godt uden en religion, et filosofisk system eller en videnskabelig tilgang. Det ville jeg have forsvoret i min ungdom. Her var mit udgangspunkt, at der var teoretiske tilgange, der var mere fyldestgørende og bedre forklarede tingenes tilstand end andre. Men sådan ser jeg ikke længere på det. Nu borger en intellektuel 'ballast' ikke for kvalitet, hvilket er en befrielse. Har vi ikke har et overordnet idékompleks, som vi refererer til, er det (nødvendigvis) ikke ensbetydende med, at vi er holdningsløse eller lalleglade. Det betyder bare, at vi tager afsæt i dette nu og tager stilling sag for sag. Forholdet til det, der sker omkring os, er således vigtige end doktriner om det skete. Virkeligheden og ikke forestillingen om virkeligheden, er det, der i så fald styrer vores liv. Eksistentielt ejerskab handler, med andre ord, om at tage livet, som det er, uden forestilling om, at det burde vise sig anderledes. Hvorfor? Fordi vi ved at forholde os til teori og ikke til virkeligheden lader det filter, vi ser virkeligheden igennem, bestemme vor tilgang til det. Livet er mere end vores filter, mere end det, vi kan forstår, hvilket ikke er svært at forstå - men svært at acceptere og leve efter! Transformation Skellet mellem en verden i og uden eksistentiel ejerskab er stor. Det kan opleves som at leve i to helt forskellige verdener. Før så du tingene på en måde, nu bliver den samme virkelighed set på en

3 helt anden måde. Hvad er der sket? Da den ydre virkelighed ikke har ændret sig, kan det kun skyldes bevægelsen i det indre, i hele måden at forholde sig til tilværelsen på. Du har forladt et liv, hvor alt skal forklares og forstås - til et liv i uskyld. Den oplevelse, som jeg taler om, er kun mulig, når du tager et kvantespring, dvs. tager hoppet fra den kendte tilværelsesforståelse og til en ny. Og ja, der er tale om et spring ud i det uvisse, da der ikke gives nogen forsikring om, at du lander på fødderne igen, og hvor det ikke er muligt at gøre springet om. Det kan lignes med den situation, som en fugleunge står i, når den skal prøve at flyve for første gang. Om vingerne bærer, og den rent faktisk kan bruge dem, viser sig først, når den har taget springet - fra den sikre base, reden i det høje træ. Nok så mange formaninger og gode råd fra velmenende voksne og andre, rækker ikke. Springet skal tages, det skal opleves - og først da erfares det, om flyvningen i konkret forstand er mulig! Forskellen mellem den situation, der var før springet og til den, der er efter springet, kan også lignes med det, der sker, når vand bringes i kog. Inden vandet koger, optræder det i flydende form, men når det koger, fortættes det til damp. Der er sket en transformation - fra en eksistensform og til en anden. Eksemplet giver samtidig svar på, hvorfor jeg snakker om 100 % og ikke om 99,9 %. 99,9 % er tæt på og dog langt fra. Vandet koger ikke endnu. Miraklet, transformationen er ikke indtrådt der mangler 0,1 %. Først når denne 0,1 % er opnået sker det forunderlige! Teori og tale gør det ikke. Delegeret handling skal der til. At træde i eksistens eller at tage eksistentielt lederskab er altså ikke 'bare' mere af det samme. Det er noget helt andet. Når man tager ejerskab uden forsikring eller håb om en anden eller bedre verden, viser noget nyt sig. Når alle forestillinger om frelse, det være sig i religiøs, filosofisk, politisk, social og videnskabelige er droppet, og der 'kun' er virkeligheden tilbage, er der sket noget nyt! Og hvilken forandring! Fra at være filtreret, er livet igen blevet til det mysterium, det dybest set er. Og den gode nyhed er: selv om jeg et ikke kan forstå forandringen, så kan den leves! Handling og målsætning Når jeg nu slår et slag om at forholde sig - og udelukkende forholde sig til virkelighed som den viser sig og ikke til forestillinger og teorier om den, hvad så med det at handle eller gå efter noget? Ved at ophøje virkeligheden til det reelle og fratage ideerne deres plads, umuliggør jeg så ikke en rationel handlen og overflødiggør det at sætte sig mål? Som det vil fremgå af det følgende, så er det væsentlige i Existential Living, at vi sætter os et overordnet livsmål, og forfølger det. Det er kort fortalt det, der adskiller Existential Living fra andre postmodernistiske systemer. Så nej, det at handle efter et livsmål er ikke uforeneligt med det at leve eksistentiel - i nuet. Med andre ord: I Existential Living lægges der op til, at vi altid går efter det optimale og ikke efter det perfekte, da livet er under stadig forandring og dermed ikke er perfekt. OG det gør vi

4 efter bedste evne. Målet er, at vi hver især favner tilværelsen og aktivt bidrager med det, som vi brænder for og evner at komme med. Så vi handler aktivt. Vi ser ikke bare passivt til! Den skeptisk, Existential Living kan ses som et udtryk for, går således ikke på at ville noget med tilværelsen og at gøre sit til at nå derhen. Skepsissen går på at sætte sin forhåbning til, at fornuften, at systemer, Gud, ideologier o. lign. kan eller vil redde os. Existential Living har en pragmatisk tilgang til tilværelsen. Det skal forstås på den måde, at du forfølger dit mål samtidig med, at du forholder dig til det faktuelle på en sådan måde, at du hele tiden justerer dine handlinger i forhold til det givne. Både i forhold til, hvad du har opnået, og i forhold til, hvad det er hensigtsmæssigt at gøre. Existential Living kan ses som et opgør med kollektiv utopi, idet kollektive utopier ikke tager afsæt i det enkelte individ og derved let blive umenneskelige. Nyere tids eksempler er Hitlers, Stalins, Pol Pots regime, hvor millioner af mennesker bliver deporteret og slået ihjel, fordi de ikke passede ind i disse regimers vision om en glorværdig fremtid. Existential Living kan siges at stå på ryggen af individualismen. Formålet med Existential Living er at støtte den enkelte i at skabe en personlig vision for en bedre verden - for den enkelte og for hele verdenen. Når den personlige vision, som Existential Living er fødselshjælper for, ikke fører til en yderlig fragmentering, skyldes det, at livsmålet tager afsæt i den personlige essenstilstand, der korresponderer med en kollektiv, fællesmenneskelig tilstand. Mere herom senere. Afhængighed Min påstand er: hvis du ikke lever i fuld overensstemmelse med dig selv (Selvet), har du gjort dig afhængig af noget uden for dig selv. Måske oplever du, at du ikke har noget problem med at træde i eksistens. Du har det godt med det, der er og har aldrig ses eksistensen som problem. Så hvorfor gøre så meget ud det? Er temaet overhovedet interessant for andre end undertegnede selv?! Derfor: der er 2 grunde til, at det ikke er nemt at træde i eksistens. Det ene er vores forestilling om os selv, og det andet er, at der er et afhængighedsforhold, som unddrager vores opmærksomhed. Den første problematik vil jeg behandle i næste afsnit, den sidste vil jeg tage hul på nu. I mit mangeårige virke som terapeut har jeg observeret følgende: stort set alle mennesker (inkl. mig selv), har eller har haft et eller flere afhængighedsmønstre. Nu tror du måske, at jeg snakker om forhold som rygning, narkomani, fedme, alkoholafhængighed og lignende mønstre, der er synlige i det offentlige rum, og som ikke er til at tage fejl af. Men det er for mig at se kun toppen af isbjerget. De fleste af vores mønstre virker i det skjulte og er svære at få sat ord på samtidig med, at de er mindst lige så determinerende, som de, der er mere åbenlyse!

5 Har vi flere mønstre, så oplever jeg, at de indgår i et hierarki, hvor toppen er vigtigere end de andre. Får vi først fat i det øverste mønster, der kan kaldes vores grundmønster og får gjort noget ved det, så er det meget lettere at gøre noget ved de andre. Der kan opstå en slags dominoeffekt, dvs. at underordnede mønstre bortfalder af sig selv. Når dette er sagt, så skal det også siges. Selv om du har arbejdet meget med dig selv, så er der ingen garanti for, at du har fået fat i eller har ændret dit grundmønster. Desværre, kan man fristes til at sige. På denne baggrund har jeg gjort mig en del overvejelser over, hvorfor det hænger sådan sammen, og hvorfor mange års terapi ikke nødvendigvis leder frem til en forløsning, hvilket gør, at terapien kan opleves som danaidernes kar dvs. som bundløst. Jeg er kommet frem til er følgende: vores grundmønster er en form for helle, et fikspunkt, som vi har valgt (oftest ubevidst), for at have et fristed, hvor vi kan tillade os at slappe af eller vende tilbage til, når livet forekommer for kaotisk, eller når angsten presser sig på. Bliver grundmønsteret opfattet, som jeg gør det, så er det også logisk, hvorfor det er så svært at ændre. Det har en positiv hensigt, det vil os noget godt, give os en hjælpende hånd i en svær situation. Så hvorfor droppe det? Problemet med grundmønsteret er dybest set ikke, at det er der, men vores benyttelse af det dvs. at vi tyr til det, og det derved bliver til en form for misbrug. Herudover: den form for helle, vi får ved at benytte mønsteret, kan lignes med, at tisse i bukserne for at holde varmen. Varmen er kun temporær. Mønsteret giver os ikke en varig løsning, hvilket vi ikke indser eller ikke har lyst til at indse, da vi derved kommer til at stå uden noget holdepunkt, bliver forsvarsløse. I stedet for at gentage vores grundmønster i håb om, at det på et eller andet tidspunkt vil opfylde vores ønske om beskyttelse og omsorg, så er der kun en vej frem: helt at droppe det. Løsningen er ikke at erstatte det med et andet eller lignende mønster. Det, vi må indse, er, at ingen mønstre kan give os det, vi drømmer om, håber på. Om livet ved vi kun dette: at det er omskifteligt. Ingen mønstre kan frelse os fra denne omskiftelighed. Omskifteligheden er livet grundvilkår that s it! Der er ikke noget helle!!! Vælger vi ikke at forholde os til mønsteret, er et sikkert. Så er det ikke os selv, men det, der trækker rundt med os. Vi kan heller ikke destruere det. Mønsteret er der, er en del af os og faktisk vil os noget godt (har en positiv hensigt). Så hugger vi det fra, er det som at miste en arm (en væsentlig del af os selv). Nej! Det bedste, vi kan gøre er, at se det i øjnene, anerkende det for det, som det vil os, og så kærligt tage det i hånden som et barn, vi vælger at følges med. Den positive skygge Når man arbejder med sig selv, komme man ikke uden om skyggelaget, da skyggen repræsenterer at det som ligger i "skygge" (er ubevidst), dvs. er ens projektioner, personlige fortrædeligheder, hæmmende overbevisninger o. lign.

6 Vigtigheden af dette arbejde kan ikke pointeres nok. Hvis vi ikke få gjort noget ved vores mørke, vil det vedblive med at hæmme os, og vores energi kan ikke folde sig fuldt ud. H.C. Andersen eventyr "Skyggen" er sigende. I eventyret bliver hovedpersonen gjort til skygge for sin skygge! Moralen er klar: forholder vi os ikke til det, der er i os, går det os ligesom i eventyret med det resultat at vi kommer til at leve i skygge, bliver som en levende død. Selv om skyggearbejdet er både væsentligt og vigtigt, så 'glemmer' vi ofte, at der også er en 'hvid' skygge. Og hvad er den så? Svar: vores enorme muligheder, vores potentiale for storhed! I tekstsamlingen A Cource in Miracles siges følgende: Vores dybeste frygt er ikke, at vi er utilstrækkelige. Vores dybeste frygt er, at vi er grænseløse stærke. Det er vores lys, ikke vores mørke, der skræmmer os. Vi spørger os selv, hvem er jeg, som kan være genial, talentfuld, fantastiske? Rent faktisk, hvem er du ikke? Du er et Guds barn. At du spiller lille er ikke til gavn for verden. Der er intet oplyst i at gøre sig mindre, for at andre mennesker ikke skal føle sig utrygge i dit nærvær. Vi er født til at manifestere Guds herlighed, som er i os. Ikke blot i nogle af os, men i alle. Når vi lader vores eget lys stråle, giver vi ubevidst andre mennesker lov til at gøre det samme. Efterhånden som vi frigøres for vores frygt, vil vores nærværd automatisk frigøre andre. Pointen er således: vores største problem er ikke vores mørke, selv om det umiddelbart ser sådan ud, men vores lys! Faktisk er det at træde i karakter, at sætte sig livsmål, at tage kærligt hånd om livet, at stå ved sin 'storhed' et større sag end skyggearbejdet. Vender vi os igen mod H.C. Andersens eventyr, kan siges følgende: er det, at han ikke står op for sig selv, står ved sit lys, ikke

7 det egentlige problem? Eller med andre ord: skyggen ville slet ikke have få overtaget, hvis han selv havde opsøgt kunsten/poesien i stedet for at sende sin skygge som en slags lejesvend!!!

8 Haven - Som en metafor for personlig og spirituel udvikling I Robert Bly s bog Jern-Hans, der bygger på et af Grims eventyr af samme navn, taler han om at gå havevejen. Hvad der ligger heri, og hvordan jeg forstår det, vil jeg folde ud i det følgende. Som optakt til dette kapitel, vil jeg invitere dig til at være med i et eksperiment. Eksperimentet går ud på, at du vandre en tur i et nærtliggende parcelhuskvarter for at studere folks indkørsler og haver ud fra det, som du kan se fra vejen. Hvorfor? Fordi du præsenteres for forskellige virkelighedsbilleder, for forskellige grundejers selv- i-scene-sættelse. Eksempel 1: lad os sige, at du kommer til en indkørsel og en grund, hvor du mødes af en hæk, der er så høj, at du ikke kan se ind i haven, og hvor indkørslen er belagt med sten. Beplantningen består kun af en enkelt krukke blomster. Hvad kan det sige om husejeren? At han vægter det funktionelle (indkørslen er designet til hans bil) og sin privathed højt (har barrikaderet sig bag en hæk-mur ). Signalværdi: kun hvis du vil mig noget væsentligt, er du velkommen. Eksempel 2: du kommer forbi en velplejet have, hvor det bugner med blomster og stauder. I baggrunden skimtes et drivhus, som er i brug. Selv indkørslen er åben, lys og flankeret med to rækker blomster. Hvad siger det om ejerne? At de vægter imødekommenhed, frodighed og vækster højere end funktionalitet. Spørgsmålet er så, hvorfor de gør det? Handler det udelukkende om at imponere verdenen ved at signalere overskud, eller er det, fordi de elsker at nusse rundt i haven og glæder sig ved at se ting gro omkring sig? Eller er det en sammenblanding af begge dele eller noget helt tredje? Jeg tror, at disse to eksempler taler for sig selv. Det, jeg har ønsker at vise er, at vores indgangsparti og haver fortæller noget om os, hvad enten vi er bevidst herom eller ej. Haven/indkørslen er ikke blot neutrale ydre foranstaltninger, men bygger på indre valg og værdier. Det er med det i mente, at jeg nu går over til at tale om den første have. Den første have Første gang du kommer til haven, bemærker du, at dit navn står ud på havelågen. Det er altså din egen have, du er kommet til. Bevæger du dig indenfor, vil du opdage, at den er fuld af mange forskellige slags vækster. Spørger du ind til, hvem der har sat disse vækster, og hvad de er udtryk for, vil du blive overrasket. Ingen af vækster eller stort set ingen er sat af dig! De er plantet af mor, far, familiemedlemmer, af inspirerende pædagoger eller lærer, skolesystemet, opinionsdannere, samfundssystemet etc. - altså af instanser udenfor dig. Det er et udtryk for deres værdier, overbevisninger, meninger, tro, mottoer m.v. Selv om du har optaget dem, som dine egen, så er det ikke dine egne. Det bliver de først, når du får set på og gjort dem til din egne. Ikke før! Eller sagt på en anden måde: selv om du oplever, at du lever dit eget liv, så gør du det ikke. Du har blot skabt en livsform, der bygger på præmisser, som du har assimileret.

9 Denne problematik er ikke af nyere dato. Søren Kierkegaard har bl.a. behandlet den. Han kalder position for spidsborgeren. Herved indikerer han, at vedkommende meget vel kan befinde sig i spidsen af samfundshierarkiet, dvs. have magt, presstige, penge, et godt omdømme på alle mulige måder været velfungerende, samtidig med at han/hun faktisk bedrager sig selv. For det liv han/hun lever eller foregiver at leve, er ikke deres eget. Med andre ord: udadtil ser alt godt og agtværdigt ud, men indadtil er tilværelsen tit tom, hul. Den anden have Når det går op for dig, at den første have faktisk ikke er et eksakt udtryk for hvem, du er, så er du kommet til den anden have. Her starter det, der er blevet kaldt personlig udvikling. Består i, at du går i gang med at gøre den første have til din egen have ud fra de forestillinger, ideer og værdier, som du ønsker at stå som eksponent for. Arbejdet i den anden have er møjsommeligt og tidskrævende. Består i, at du går rundt til samtlige af første haves vækster og tager stilling til: skal denne vækst (værdi) være i min have eller ej, og i givent fald hvor? Når du frem til, at væksten ikke skal være der, fjerner du den og smider den på kompostbunken. Bliver du enige med dig selv om, at væksten stadig har en berettigelse, består den næste overvejelse i, om den skal blive stående på samme sted, eller om den skal flyttes. Ved at flytte væksten så kan du enten give den en central eller en mere perifer placering. Nu er det måske ved at gå op for dig, hvorfor jeg har kaldt havearbejdet både møjsommeligt og tidskrævende. Dybest set tvinges du til at få og følge en haveplan. Visse planter (idéer) klæder og understøtter hinanden, andre gør det ikke. Samtidig kan det være praktisk, at du anlægger et stisystem, så du kan komme rundt i haven, og som kan være med til at stramme haven op. Og når du nu er ved det! Hvad med at få anlagt en sø eller en å, som du kan sidde og meditere ved, når du har brug for en puster fra hverdagens stress og jag for slet ikke at snakke om at få anskaffet et drivhus, hvor du kan plante og pleje nye vækster, lave ny eksperimenter, dyrke nye idéer! Og endelig: lad nu være med at kultivere hele din have! Lad et område stå, hvor naturen kan udfolde sig på egne betingelser. Hvorfor? For livet er mere end det anlagte. Vilde planter og træer bør også få deres retmæssige plads! For at lave en haveplan så kræves der, at du har en idé om, hvad du vil med dit liv, med livet i det hele taget. Har du ikke det, så vil din have afspejle denne mangel, ikke, fordi det er katastrofalt, men det vil fremmedgøre dig og tappe din kraft. Så hvad er egentlig formålet med dit arbejde, hvad er det et udtryk for, hvilket narrativ ønsker du at viderebringe? Haven er mere end en fortælling udadtil. Når du ordner den, så er det i lige så høj grad, fordi du selv ønsker at bliver klar over, hvad du udtrykker eller vil udtrykke med dit liv. Så der er al mulig grund til, at du skal gøre dig umage. For dybest set spejler haven dit omdrejningspunktet og dermed hjælper den dig med, at du få styr på dit liv. Kan opfattes som et udtryk for dine inderste ønsker, dine drømme og dine forhåbninger. Forholder du dig ikke respekt- og omsorgsfuldt til disse sider, svigter du dig selv, hvilket er ubærligt. Bedrage verdenen kan du slippe godt fra, men ikke dit eget selvbedrag.

10 Havevejen handler ikke kun om at få anlagt en have, men også at passe den. Ukrudt (værdier og idéer, der ikke er befordrende) skal fjernes, planterne skal have gødning, vand og lys ellers visner de og dør. Og er det en stor have, du har anlagt, så er der meget at passe. Omvendt: er haven meget spartansk, så er der mindre at gå om bord i, men også mindre frodighed med det resultat, at den spejler en begrænset/hæmmet livsudfolde. Havens størrelse er altså også noget, du skal forholde dig til! Lad os nu vende haveplanen, og det at have en overordnet idé med den. Min oplevelse er, at vi ikke starter med at anlægge haven med et formål. Formålet kommer, hvis det altså kommer, mens vi arbejder i haven. Ja, du læste rigtig. Jeg skrev, hvis det kommer, for det er langt fra sikkert, at det sker. Det kommer kun, hvis du spørger ind til det, virkelig er undersøgende på det. Ellers ikke! Man kan også sige det på denne måde: al personlig udvikling går, groft sagt, ud på at blive spejlet, at finde ind til, hvem vi egentlig er, at opdage de kvaliteter, som vi er kommet ind i livet med. Derfor går livet ikke kun ud på, at vi bliver synlige i det ydre, men også at vi bliver synlige for os selv i det indre. Bevægelser i det ydre og det indre følges af. Det ydre spejler det indre og omvendt. Hvad vi vil med livet/ og ikke vil med livet (haven) og hvad livet egentlig er, når vi måske frem til. Men det er som sagt langt fra givet, og slet ikke i vores postmoderne tid, hvor der ikke er fodslag om de fælles værdier. Nu til dags er livsmening et spørgsmål om at vælge, om at vælge en mening. Derved bliver grundlagt for vores valg af vital betydning. Betyder det, at vi ikke længere har en gud til at ordne tingene for os, at der er frit valg på alle hylder? Kan vi omkostningsfrit tage lidt Kristendom, lidt Buddhisme, lidt Hinduisme o. lign. og røre det hele sammen og vupti, så har vi en livsmening. Er det en hensigtsmæssig vej at gå? Vender vi os mod Existential Living, er svaret på ovenstående problematik: nej! Ikke fordi vi ikke kan hente inspiration forskellige steder fra, for det opfordres der til, at vi gør. Problemet er, at elementer fra forskellige traditioner ikke nødvendigvis spiller sammen. I Existential Living foreslås det, at du vælger livsretning ud fra arbejdet med din essenstilstand. Og hvad er så det? Svar: din essenstilstand er den tilstand, du er i, når du føler, at du er fuldstændig hjemme i tilværelsen, når du kan hvile i din egen væren og er tilfreds med tingene tilstand. Det rent tekniske i, hvordan man finder kan finde frem til sin essenstilstand, og hvordan den kan implementeres i hverdagen både fysisk og psykisk arbejdes der med på weekendworkshop I pagt med dig selv. Der er der mere om i kapitlet Existential Livings pragmatiske side.

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København.

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København. KONFIRMATIONSPRÆDIKEN.2013 Kender du typen. Det tv program, har I nok set næsten alle sammen.. Livestils-eksperter vandrer rundt i lejligheder og huse sammen med en journalist, og prøver at gætte, hvem

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris. Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.dk Ansvar Stærkt foruroligende Fællesskab Mellem egoisme og offer

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Coach dig selv til Succes

Coach dig selv til Succes Coach dig selv til Succes i alle livets forhold 6 guidede øvelser til personlig vækst Af Birgit Friis Certificeret Coach Indhold Baggrund for denne udgivelse 4 Coach dig selv til succes 6 ØVELSE 1: Skibet

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself

Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself * Oplever du, at det nogen gange kan være svært at mærke, hvad du virkelig har lyst til? * Har du en velfungerende forretning, men

Læs mere