Om at træde i eksistens - som menneske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at træde i eksistens - som menneske"

Transkript

1 Om at træde i eksistens - som menneske Det er et valg, som er væsentligere end alle andre. Valget går ikke på at blive rig, få anerkendelse, blive berømt, få en velfungerende familie eller lign., dvs. kulturelle succeskriterier. Det valg, jeg snakker om, er af en anden og mere gennemgribende karakter. Valget går på at tage det fulde ansvar for livet - uanset i hvilken skikkelse, det viser sig! Bemærk: at jeg taler om at tage det fulde ansvar og ikke kun om at tage ansvar. Med fulde ansvar menes 100 %. Hverken mere eller mindre! Så det med at tage ansvar, når det er belejligt, tæller ikke. Hvorfor omtaler jeg dette valg sm det mest betydningsfuldt, du tager? Begrundelsen: ved at tage dette valg bevæger du dig fra at være et offer af omstændigheder og til et menneske, der er med til at sætte dagsordenen. Du tager ejerskab og viser, hvad du vil med og forstår ved livet. Hvilke fordele giver det dig? Svar: at din integritet kobles ikke op på ydre forhold, og du bevarer din integritet. Eller sagt på en anden måde: tager du ikke ejerskab, så tager andre over, hvor du ikke gør det så du har mindre at stå imod med (f.eks. ved sygdom) så har du så stor gennemslagskraft, som du ellers kunne have. Eller sagt med andre ord: det er det eksistentielle valg, som gør forskellen om du lykkedes som menneske eller ikke gør det. Læg venligst mærke til, at jeg taler om at lykkes som menneske og ikke om at lykkes i materiel forstand. Min påstand er, at der er mange, der lykkes på velstandsområdet, men som ikke gør det som menneske. Samtidig påstår jeg, at de godt ved det. For selv om de har 'alt' og måske kører på første klasse, er der en indre tomhedsfornemmelse, en fortvivlelse. Livet er ikke helt så tilfredsstillende, som det burde være. Hvad det skyldes, står hen i det uvisse. Objektivt set, og ud fra samfundsnormerne, skulle lykken have indfundet sig. Men det gør den ikke, ikke helt. Et stort flertal vælger at ignorere problemet. Det er for pinefuldt at indrømme, at jeg, trods det at jeg er succesfuld, ikke har en indre fred. Men pyt, der er heller ikke noget der tyder på, at de andre har det! Når jeg ser rundt i min omgangskreds, hvem er så lykkelig? I forhold til dem har jeg det da meget godt. Jeg skiller mig ikke ud! Jeg er på højde med situationen. Det er ikke hensigtsmæssigt at ønske sig mere. Det er at spænde buen for hårdt og så bliver man nødt til at rage rundt inden i sig selv. Og det kommer der, sandsynligvis, ikke noget godt ud af. Så hellere lade være. Det går eller kører stor set..eller gør det, det? Heldigvis er det ikke alle, som gør som omtalt. Nogle er nysgerrige og har vovemod. De forholder sig pragmatisk til mit synspunkt og kan godt se, at jeg har fat i noget. Så hvad har jeg så at byde på?

2 Fra hvorfor til hvad Nogle vil mene, at der er gode grunde til ikke at tage ejerskab. Rationalet er, at rigtig mange andre heller ikke gør det og at der er forhold, som de personligt ikke er skyld i eller har haft indflydelse på. Så hvorfor gøre det? Selv om ovenstående kan have en vis rigtighed, vil jeg pointere følgende: hvad andre gør eller ikke gør, er dybest set ikke dit problem. Dit problem er, hvad du gør! Samtidig er det svært at afgøre, hvilken indflydelse du har haft eller er skyld i. I et større perspektiv hænger vi alle sammen. Så hvad der er årsag og hvad der er virkning, er ikke altid ikke altid til at afgøre. Spørgsmålet er også, om man overhovedet er i stand til at vide, hvad der er sandt eller falsk. For uanset hvad der sker, så kan du ikke være sikker på, at du har fundet den rette grund. Der kan godt ligge noget helt andet bag. Det er det ene. Det andet er, at ingen teori kan rumme livets kompleksitet og er derfor ufuldkommen. Teorier er kun konstruktioner. Det eneste som er sandt er, at der er noget at livet er. Så nej, alt er ikke en konstruktion. Det, der er en konstruktion, er vores modeller af virkeligheden. I det at tage ejerskab ligger således ikke at vide alt eller at have en flot teori om det. Tværtimod. Ejerskab går på, at du har erkendt, at du ikke ved, og at du aldrig kommer til at vide, og at teori ikke gør det. Det eksistentielle valg står således ikke mellem forskellige teorier men mellem at have et forestillingssæt om ikke at ha' det! Jeg har erfaret, at jeg kan leve lykkeligt og godt uden en religion, et filosofisk system eller en videnskabelig tilgang. Det ville jeg have forsvoret i min ungdom. Her var mit udgangspunkt, at der var teoretiske tilgange, der var mere fyldestgørende og bedre forklarede tingenes tilstand end andre. Men sådan ser jeg ikke længere på det. Nu borger en intellektuel 'ballast' ikke for kvalitet, hvilket er en befrielse. Har vi ikke har et overordnet idékompleks, som vi refererer til, er det (nødvendigvis) ikke ensbetydende med, at vi er holdningsløse eller lalleglade. Det betyder bare, at vi tager afsæt i dette nu og tager stilling sag for sag. Forholdet til det, der sker omkring os, er således vigtige end doktriner om det skete. Virkeligheden og ikke forestillingen om virkeligheden, er det, der i så fald styrer vores liv. Eksistentielt ejerskab handler, med andre ord, om at tage livet, som det er, uden forestilling om, at det burde vise sig anderledes. Hvorfor? Fordi vi ved at forholde os til teori og ikke til virkeligheden lader det filter, vi ser virkeligheden igennem, bestemme vor tilgang til det. Livet er mere end vores filter, mere end det, vi kan forstår, hvilket ikke er svært at forstå - men svært at acceptere og leve efter! Transformation Skellet mellem en verden i og uden eksistentiel ejerskab er stor. Det kan opleves som at leve i to helt forskellige verdener. Før så du tingene på en måde, nu bliver den samme virkelighed set på en

3 helt anden måde. Hvad er der sket? Da den ydre virkelighed ikke har ændret sig, kan det kun skyldes bevægelsen i det indre, i hele måden at forholde sig til tilværelsen på. Du har forladt et liv, hvor alt skal forklares og forstås - til et liv i uskyld. Den oplevelse, som jeg taler om, er kun mulig, når du tager et kvantespring, dvs. tager hoppet fra den kendte tilværelsesforståelse og til en ny. Og ja, der er tale om et spring ud i det uvisse, da der ikke gives nogen forsikring om, at du lander på fødderne igen, og hvor det ikke er muligt at gøre springet om. Det kan lignes med den situation, som en fugleunge står i, når den skal prøve at flyve for første gang. Om vingerne bærer, og den rent faktisk kan bruge dem, viser sig først, når den har taget springet - fra den sikre base, reden i det høje træ. Nok så mange formaninger og gode råd fra velmenende voksne og andre, rækker ikke. Springet skal tages, det skal opleves - og først da erfares det, om flyvningen i konkret forstand er mulig! Forskellen mellem den situation, der var før springet og til den, der er efter springet, kan også lignes med det, der sker, når vand bringes i kog. Inden vandet koger, optræder det i flydende form, men når det koger, fortættes det til damp. Der er sket en transformation - fra en eksistensform og til en anden. Eksemplet giver samtidig svar på, hvorfor jeg snakker om 100 % og ikke om 99,9 %. 99,9 % er tæt på og dog langt fra. Vandet koger ikke endnu. Miraklet, transformationen er ikke indtrådt der mangler 0,1 %. Først når denne 0,1 % er opnået sker det forunderlige! Teori og tale gør det ikke. Delegeret handling skal der til. At træde i eksistens eller at tage eksistentielt lederskab er altså ikke 'bare' mere af det samme. Det er noget helt andet. Når man tager ejerskab uden forsikring eller håb om en anden eller bedre verden, viser noget nyt sig. Når alle forestillinger om frelse, det være sig i religiøs, filosofisk, politisk, social og videnskabelige er droppet, og der 'kun' er virkeligheden tilbage, er der sket noget nyt! Og hvilken forandring! Fra at være filtreret, er livet igen blevet til det mysterium, det dybest set er. Og den gode nyhed er: selv om jeg et ikke kan forstå forandringen, så kan den leves! Handling og målsætning Når jeg nu slår et slag om at forholde sig - og udelukkende forholde sig til virkelighed som den viser sig og ikke til forestillinger og teorier om den, hvad så med det at handle eller gå efter noget? Ved at ophøje virkeligheden til det reelle og fratage ideerne deres plads, umuliggør jeg så ikke en rationel handlen og overflødiggør det at sætte sig mål? Som det vil fremgå af det følgende, så er det væsentlige i Existential Living, at vi sætter os et overordnet livsmål, og forfølger det. Det er kort fortalt det, der adskiller Existential Living fra andre postmodernistiske systemer. Så nej, det at handle efter et livsmål er ikke uforeneligt med det at leve eksistentiel - i nuet. Med andre ord: I Existential Living lægges der op til, at vi altid går efter det optimale og ikke efter det perfekte, da livet er under stadig forandring og dermed ikke er perfekt. OG det gør vi

4 efter bedste evne. Målet er, at vi hver især favner tilværelsen og aktivt bidrager med det, som vi brænder for og evner at komme med. Så vi handler aktivt. Vi ser ikke bare passivt til! Den skeptisk, Existential Living kan ses som et udtryk for, går således ikke på at ville noget med tilværelsen og at gøre sit til at nå derhen. Skepsissen går på at sætte sin forhåbning til, at fornuften, at systemer, Gud, ideologier o. lign. kan eller vil redde os. Existential Living har en pragmatisk tilgang til tilværelsen. Det skal forstås på den måde, at du forfølger dit mål samtidig med, at du forholder dig til det faktuelle på en sådan måde, at du hele tiden justerer dine handlinger i forhold til det givne. Både i forhold til, hvad du har opnået, og i forhold til, hvad det er hensigtsmæssigt at gøre. Existential Living kan ses som et opgør med kollektiv utopi, idet kollektive utopier ikke tager afsæt i det enkelte individ og derved let blive umenneskelige. Nyere tids eksempler er Hitlers, Stalins, Pol Pots regime, hvor millioner af mennesker bliver deporteret og slået ihjel, fordi de ikke passede ind i disse regimers vision om en glorværdig fremtid. Existential Living kan siges at stå på ryggen af individualismen. Formålet med Existential Living er at støtte den enkelte i at skabe en personlig vision for en bedre verden - for den enkelte og for hele verdenen. Når den personlige vision, som Existential Living er fødselshjælper for, ikke fører til en yderlig fragmentering, skyldes det, at livsmålet tager afsæt i den personlige essenstilstand, der korresponderer med en kollektiv, fællesmenneskelig tilstand. Mere herom senere. Afhængighed Min påstand er: hvis du ikke lever i fuld overensstemmelse med dig selv (Selvet), har du gjort dig afhængig af noget uden for dig selv. Måske oplever du, at du ikke har noget problem med at træde i eksistens. Du har det godt med det, der er og har aldrig ses eksistensen som problem. Så hvorfor gøre så meget ud det? Er temaet overhovedet interessant for andre end undertegnede selv?! Derfor: der er 2 grunde til, at det ikke er nemt at træde i eksistens. Det ene er vores forestilling om os selv, og det andet er, at der er et afhængighedsforhold, som unddrager vores opmærksomhed. Den første problematik vil jeg behandle i næste afsnit, den sidste vil jeg tage hul på nu. I mit mangeårige virke som terapeut har jeg observeret følgende: stort set alle mennesker (inkl. mig selv), har eller har haft et eller flere afhængighedsmønstre. Nu tror du måske, at jeg snakker om forhold som rygning, narkomani, fedme, alkoholafhængighed og lignende mønstre, der er synlige i det offentlige rum, og som ikke er til at tage fejl af. Men det er for mig at se kun toppen af isbjerget. De fleste af vores mønstre virker i det skjulte og er svære at få sat ord på samtidig med, at de er mindst lige så determinerende, som de, der er mere åbenlyse!

5 Har vi flere mønstre, så oplever jeg, at de indgår i et hierarki, hvor toppen er vigtigere end de andre. Får vi først fat i det øverste mønster, der kan kaldes vores grundmønster og får gjort noget ved det, så er det meget lettere at gøre noget ved de andre. Der kan opstå en slags dominoeffekt, dvs. at underordnede mønstre bortfalder af sig selv. Når dette er sagt, så skal det også siges. Selv om du har arbejdet meget med dig selv, så er der ingen garanti for, at du har fået fat i eller har ændret dit grundmønster. Desværre, kan man fristes til at sige. På denne baggrund har jeg gjort mig en del overvejelser over, hvorfor det hænger sådan sammen, og hvorfor mange års terapi ikke nødvendigvis leder frem til en forløsning, hvilket gør, at terapien kan opleves som danaidernes kar dvs. som bundløst. Jeg er kommet frem til er følgende: vores grundmønster er en form for helle, et fikspunkt, som vi har valgt (oftest ubevidst), for at have et fristed, hvor vi kan tillade os at slappe af eller vende tilbage til, når livet forekommer for kaotisk, eller når angsten presser sig på. Bliver grundmønsteret opfattet, som jeg gør det, så er det også logisk, hvorfor det er så svært at ændre. Det har en positiv hensigt, det vil os noget godt, give os en hjælpende hånd i en svær situation. Så hvorfor droppe det? Problemet med grundmønsteret er dybest set ikke, at det er der, men vores benyttelse af det dvs. at vi tyr til det, og det derved bliver til en form for misbrug. Herudover: den form for helle, vi får ved at benytte mønsteret, kan lignes med, at tisse i bukserne for at holde varmen. Varmen er kun temporær. Mønsteret giver os ikke en varig løsning, hvilket vi ikke indser eller ikke har lyst til at indse, da vi derved kommer til at stå uden noget holdepunkt, bliver forsvarsløse. I stedet for at gentage vores grundmønster i håb om, at det på et eller andet tidspunkt vil opfylde vores ønske om beskyttelse og omsorg, så er der kun en vej frem: helt at droppe det. Løsningen er ikke at erstatte det med et andet eller lignende mønster. Det, vi må indse, er, at ingen mønstre kan give os det, vi drømmer om, håber på. Om livet ved vi kun dette: at det er omskifteligt. Ingen mønstre kan frelse os fra denne omskiftelighed. Omskifteligheden er livet grundvilkår that s it! Der er ikke noget helle!!! Vælger vi ikke at forholde os til mønsteret, er et sikkert. Så er det ikke os selv, men det, der trækker rundt med os. Vi kan heller ikke destruere det. Mønsteret er der, er en del af os og faktisk vil os noget godt (har en positiv hensigt). Så hugger vi det fra, er det som at miste en arm (en væsentlig del af os selv). Nej! Det bedste, vi kan gøre er, at se det i øjnene, anerkende det for det, som det vil os, og så kærligt tage det i hånden som et barn, vi vælger at følges med. Den positive skygge Når man arbejder med sig selv, komme man ikke uden om skyggelaget, da skyggen repræsenterer at det som ligger i "skygge" (er ubevidst), dvs. er ens projektioner, personlige fortrædeligheder, hæmmende overbevisninger o. lign.

6 Vigtigheden af dette arbejde kan ikke pointeres nok. Hvis vi ikke få gjort noget ved vores mørke, vil det vedblive med at hæmme os, og vores energi kan ikke folde sig fuldt ud. H.C. Andersen eventyr "Skyggen" er sigende. I eventyret bliver hovedpersonen gjort til skygge for sin skygge! Moralen er klar: forholder vi os ikke til det, der er i os, går det os ligesom i eventyret med det resultat at vi kommer til at leve i skygge, bliver som en levende død. Selv om skyggearbejdet er både væsentligt og vigtigt, så 'glemmer' vi ofte, at der også er en 'hvid' skygge. Og hvad er den så? Svar: vores enorme muligheder, vores potentiale for storhed! I tekstsamlingen A Cource in Miracles siges følgende: Vores dybeste frygt er ikke, at vi er utilstrækkelige. Vores dybeste frygt er, at vi er grænseløse stærke. Det er vores lys, ikke vores mørke, der skræmmer os. Vi spørger os selv, hvem er jeg, som kan være genial, talentfuld, fantastiske? Rent faktisk, hvem er du ikke? Du er et Guds barn. At du spiller lille er ikke til gavn for verden. Der er intet oplyst i at gøre sig mindre, for at andre mennesker ikke skal føle sig utrygge i dit nærvær. Vi er født til at manifestere Guds herlighed, som er i os. Ikke blot i nogle af os, men i alle. Når vi lader vores eget lys stråle, giver vi ubevidst andre mennesker lov til at gøre det samme. Efterhånden som vi frigøres for vores frygt, vil vores nærværd automatisk frigøre andre. Pointen er således: vores største problem er ikke vores mørke, selv om det umiddelbart ser sådan ud, men vores lys! Faktisk er det at træde i karakter, at sætte sig livsmål, at tage kærligt hånd om livet, at stå ved sin 'storhed' et større sag end skyggearbejdet. Vender vi os igen mod H.C. Andersens eventyr, kan siges følgende: er det, at han ikke står op for sig selv, står ved sit lys, ikke

7 det egentlige problem? Eller med andre ord: skyggen ville slet ikke have få overtaget, hvis han selv havde opsøgt kunsten/poesien i stedet for at sende sin skygge som en slags lejesvend!!!

8 Haven - Som en metafor for personlig og spirituel udvikling I Robert Bly s bog Jern-Hans, der bygger på et af Grims eventyr af samme navn, taler han om at gå havevejen. Hvad der ligger heri, og hvordan jeg forstår det, vil jeg folde ud i det følgende. Som optakt til dette kapitel, vil jeg invitere dig til at være med i et eksperiment. Eksperimentet går ud på, at du vandre en tur i et nærtliggende parcelhuskvarter for at studere folks indkørsler og haver ud fra det, som du kan se fra vejen. Hvorfor? Fordi du præsenteres for forskellige virkelighedsbilleder, for forskellige grundejers selv- i-scene-sættelse. Eksempel 1: lad os sige, at du kommer til en indkørsel og en grund, hvor du mødes af en hæk, der er så høj, at du ikke kan se ind i haven, og hvor indkørslen er belagt med sten. Beplantningen består kun af en enkelt krukke blomster. Hvad kan det sige om husejeren? At han vægter det funktionelle (indkørslen er designet til hans bil) og sin privathed højt (har barrikaderet sig bag en hæk-mur ). Signalværdi: kun hvis du vil mig noget væsentligt, er du velkommen. Eksempel 2: du kommer forbi en velplejet have, hvor det bugner med blomster og stauder. I baggrunden skimtes et drivhus, som er i brug. Selv indkørslen er åben, lys og flankeret med to rækker blomster. Hvad siger det om ejerne? At de vægter imødekommenhed, frodighed og vækster højere end funktionalitet. Spørgsmålet er så, hvorfor de gør det? Handler det udelukkende om at imponere verdenen ved at signalere overskud, eller er det, fordi de elsker at nusse rundt i haven og glæder sig ved at se ting gro omkring sig? Eller er det en sammenblanding af begge dele eller noget helt tredje? Jeg tror, at disse to eksempler taler for sig selv. Det, jeg har ønsker at vise er, at vores indgangsparti og haver fortæller noget om os, hvad enten vi er bevidst herom eller ej. Haven/indkørslen er ikke blot neutrale ydre foranstaltninger, men bygger på indre valg og værdier. Det er med det i mente, at jeg nu går over til at tale om den første have. Den første have Første gang du kommer til haven, bemærker du, at dit navn står ud på havelågen. Det er altså din egen have, du er kommet til. Bevæger du dig indenfor, vil du opdage, at den er fuld af mange forskellige slags vækster. Spørger du ind til, hvem der har sat disse vækster, og hvad de er udtryk for, vil du blive overrasket. Ingen af vækster eller stort set ingen er sat af dig! De er plantet af mor, far, familiemedlemmer, af inspirerende pædagoger eller lærer, skolesystemet, opinionsdannere, samfundssystemet etc. - altså af instanser udenfor dig. Det er et udtryk for deres værdier, overbevisninger, meninger, tro, mottoer m.v. Selv om du har optaget dem, som dine egen, så er det ikke dine egne. Det bliver de først, når du får set på og gjort dem til din egne. Ikke før! Eller sagt på en anden måde: selv om du oplever, at du lever dit eget liv, så gør du det ikke. Du har blot skabt en livsform, der bygger på præmisser, som du har assimileret.

9 Denne problematik er ikke af nyere dato. Søren Kierkegaard har bl.a. behandlet den. Han kalder position for spidsborgeren. Herved indikerer han, at vedkommende meget vel kan befinde sig i spidsen af samfundshierarkiet, dvs. have magt, presstige, penge, et godt omdømme på alle mulige måder været velfungerende, samtidig med at han/hun faktisk bedrager sig selv. For det liv han/hun lever eller foregiver at leve, er ikke deres eget. Med andre ord: udadtil ser alt godt og agtværdigt ud, men indadtil er tilværelsen tit tom, hul. Den anden have Når det går op for dig, at den første have faktisk ikke er et eksakt udtryk for hvem, du er, så er du kommet til den anden have. Her starter det, der er blevet kaldt personlig udvikling. Består i, at du går i gang med at gøre den første have til din egen have ud fra de forestillinger, ideer og værdier, som du ønsker at stå som eksponent for. Arbejdet i den anden have er møjsommeligt og tidskrævende. Består i, at du går rundt til samtlige af første haves vækster og tager stilling til: skal denne vækst (værdi) være i min have eller ej, og i givent fald hvor? Når du frem til, at væksten ikke skal være der, fjerner du den og smider den på kompostbunken. Bliver du enige med dig selv om, at væksten stadig har en berettigelse, består den næste overvejelse i, om den skal blive stående på samme sted, eller om den skal flyttes. Ved at flytte væksten så kan du enten give den en central eller en mere perifer placering. Nu er det måske ved at gå op for dig, hvorfor jeg har kaldt havearbejdet både møjsommeligt og tidskrævende. Dybest set tvinges du til at få og følge en haveplan. Visse planter (idéer) klæder og understøtter hinanden, andre gør det ikke. Samtidig kan det være praktisk, at du anlægger et stisystem, så du kan komme rundt i haven, og som kan være med til at stramme haven op. Og når du nu er ved det! Hvad med at få anlagt en sø eller en å, som du kan sidde og meditere ved, når du har brug for en puster fra hverdagens stress og jag for slet ikke at snakke om at få anskaffet et drivhus, hvor du kan plante og pleje nye vækster, lave ny eksperimenter, dyrke nye idéer! Og endelig: lad nu være med at kultivere hele din have! Lad et område stå, hvor naturen kan udfolde sig på egne betingelser. Hvorfor? For livet er mere end det anlagte. Vilde planter og træer bør også få deres retmæssige plads! For at lave en haveplan så kræves der, at du har en idé om, hvad du vil med dit liv, med livet i det hele taget. Har du ikke det, så vil din have afspejle denne mangel, ikke, fordi det er katastrofalt, men det vil fremmedgøre dig og tappe din kraft. Så hvad er egentlig formålet med dit arbejde, hvad er det et udtryk for, hvilket narrativ ønsker du at viderebringe? Haven er mere end en fortælling udadtil. Når du ordner den, så er det i lige så høj grad, fordi du selv ønsker at bliver klar over, hvad du udtrykker eller vil udtrykke med dit liv. Så der er al mulig grund til, at du skal gøre dig umage. For dybest set spejler haven dit omdrejningspunktet og dermed hjælper den dig med, at du få styr på dit liv. Kan opfattes som et udtryk for dine inderste ønsker, dine drømme og dine forhåbninger. Forholder du dig ikke respekt- og omsorgsfuldt til disse sider, svigter du dig selv, hvilket er ubærligt. Bedrage verdenen kan du slippe godt fra, men ikke dit eget selvbedrag.

10 Havevejen handler ikke kun om at få anlagt en have, men også at passe den. Ukrudt (værdier og idéer, der ikke er befordrende) skal fjernes, planterne skal have gødning, vand og lys ellers visner de og dør. Og er det en stor have, du har anlagt, så er der meget at passe. Omvendt: er haven meget spartansk, så er der mindre at gå om bord i, men også mindre frodighed med det resultat, at den spejler en begrænset/hæmmet livsudfolde. Havens størrelse er altså også noget, du skal forholde dig til! Lad os nu vende haveplanen, og det at have en overordnet idé med den. Min oplevelse er, at vi ikke starter med at anlægge haven med et formål. Formålet kommer, hvis det altså kommer, mens vi arbejder i haven. Ja, du læste rigtig. Jeg skrev, hvis det kommer, for det er langt fra sikkert, at det sker. Det kommer kun, hvis du spørger ind til det, virkelig er undersøgende på det. Ellers ikke! Man kan også sige det på denne måde: al personlig udvikling går, groft sagt, ud på at blive spejlet, at finde ind til, hvem vi egentlig er, at opdage de kvaliteter, som vi er kommet ind i livet med. Derfor går livet ikke kun ud på, at vi bliver synlige i det ydre, men også at vi bliver synlige for os selv i det indre. Bevægelser i det ydre og det indre følges af. Det ydre spejler det indre og omvendt. Hvad vi vil med livet/ og ikke vil med livet (haven) og hvad livet egentlig er, når vi måske frem til. Men det er som sagt langt fra givet, og slet ikke i vores postmoderne tid, hvor der ikke er fodslag om de fælles værdier. Nu til dags er livsmening et spørgsmål om at vælge, om at vælge en mening. Derved bliver grundlagt for vores valg af vital betydning. Betyder det, at vi ikke længere har en gud til at ordne tingene for os, at der er frit valg på alle hylder? Kan vi omkostningsfrit tage lidt Kristendom, lidt Buddhisme, lidt Hinduisme o. lign. og røre det hele sammen og vupti, så har vi en livsmening. Er det en hensigtsmæssig vej at gå? Vender vi os mod Existential Living, er svaret på ovenstående problematik: nej! Ikke fordi vi ikke kan hente inspiration forskellige steder fra, for det opfordres der til, at vi gør. Problemet er, at elementer fra forskellige traditioner ikke nødvendigvis spiller sammen. I Existential Living foreslås det, at du vælger livsretning ud fra arbejdet med din essenstilstand. Og hvad er så det? Svar: din essenstilstand er den tilstand, du er i, når du føler, at du er fuldstændig hjemme i tilværelsen, når du kan hvile i din egen væren og er tilfreds med tingene tilstand. Det rent tekniske i, hvordan man finder kan finde frem til sin essenstilstand, og hvordan den kan implementeres i hverdagen både fysisk og psykisk arbejdes der med på weekendworkshop I pagt med dig selv. Der er der mere om i kapitlet Existential Livings pragmatiske side.

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag Anja Vintov FLYT DIG LIDT Små skridt til store forandringer Gads Forlag ANJA VINTOV FLYT DIG LIDT Gads Forlag Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Hverdagsmod er vejen frem... 10 Kapitel 2 Smerten er dit vækkeur...

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Datingsider sider af dating

Datingsider sider af dating Mikael Hoffmann Uddrag fra Datingsider sider af dating - om hvordan du kommer i balance, så du tiltrækker din ideelle kvinde, og parforholdet varer ved Dette uddrags indholdsfortegnelse: Tak... 6 Forord...

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Kognitive Grundmodeller

Kognitive Grundmodeller ARTIKEL Lene Metner & Peter Storgård, PsykologCentret Viborg (2007): Kognitive Grundmodeller Udgivet på www.krap.nu ( www.krap.nu/modeller.pdf) Kognitive Grundmodeller Når vi arbejder kognitivt, er vores

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere