Om at træde i eksistens - som menneske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at træde i eksistens - som menneske"

Transkript

1 Om at træde i eksistens - som menneske Det er et valg, som er væsentligere end alle andre. Valget går ikke på at blive rig, få anerkendelse, blive berømt, få en velfungerende familie eller lign., dvs. kulturelle succeskriterier. Det valg, jeg snakker om, er af en anden og mere gennemgribende karakter. Valget går på at tage det fulde ansvar for livet - uanset i hvilken skikkelse, det viser sig! Bemærk: at jeg taler om at tage det fulde ansvar og ikke kun om at tage ansvar. Med fulde ansvar menes 100 %. Hverken mere eller mindre! Så det med at tage ansvar, når det er belejligt, tæller ikke. Hvorfor omtaler jeg dette valg sm det mest betydningsfuldt, du tager? Begrundelsen: ved at tage dette valg bevæger du dig fra at være et offer af omstændigheder og til et menneske, der er med til at sætte dagsordenen. Du tager ejerskab og viser, hvad du vil med og forstår ved livet. Hvilke fordele giver det dig? Svar: at din integritet kobles ikke op på ydre forhold, og du bevarer din integritet. Eller sagt på en anden måde: tager du ikke ejerskab, så tager andre over, hvor du ikke gør det så du har mindre at stå imod med (f.eks. ved sygdom) så har du så stor gennemslagskraft, som du ellers kunne have. Eller sagt med andre ord: det er det eksistentielle valg, som gør forskellen om du lykkedes som menneske eller ikke gør det. Læg venligst mærke til, at jeg taler om at lykkes som menneske og ikke om at lykkes i materiel forstand. Min påstand er, at der er mange, der lykkes på velstandsområdet, men som ikke gør det som menneske. Samtidig påstår jeg, at de godt ved det. For selv om de har 'alt' og måske kører på første klasse, er der en indre tomhedsfornemmelse, en fortvivlelse. Livet er ikke helt så tilfredsstillende, som det burde være. Hvad det skyldes, står hen i det uvisse. Objektivt set, og ud fra samfundsnormerne, skulle lykken have indfundet sig. Men det gør den ikke, ikke helt. Et stort flertal vælger at ignorere problemet. Det er for pinefuldt at indrømme, at jeg, trods det at jeg er succesfuld, ikke har en indre fred. Men pyt, der er heller ikke noget der tyder på, at de andre har det! Når jeg ser rundt i min omgangskreds, hvem er så lykkelig? I forhold til dem har jeg det da meget godt. Jeg skiller mig ikke ud! Jeg er på højde med situationen. Det er ikke hensigtsmæssigt at ønske sig mere. Det er at spænde buen for hårdt og så bliver man nødt til at rage rundt inden i sig selv. Og det kommer der, sandsynligvis, ikke noget godt ud af. Så hellere lade være. Det går eller kører stor set..eller gør det, det? Heldigvis er det ikke alle, som gør som omtalt. Nogle er nysgerrige og har vovemod. De forholder sig pragmatisk til mit synspunkt og kan godt se, at jeg har fat i noget. Så hvad har jeg så at byde på?

2 Fra hvorfor til hvad Nogle vil mene, at der er gode grunde til ikke at tage ejerskab. Rationalet er, at rigtig mange andre heller ikke gør det og at der er forhold, som de personligt ikke er skyld i eller har haft indflydelse på. Så hvorfor gøre det? Selv om ovenstående kan have en vis rigtighed, vil jeg pointere følgende: hvad andre gør eller ikke gør, er dybest set ikke dit problem. Dit problem er, hvad du gør! Samtidig er det svært at afgøre, hvilken indflydelse du har haft eller er skyld i. I et større perspektiv hænger vi alle sammen. Så hvad der er årsag og hvad der er virkning, er ikke altid ikke altid til at afgøre. Spørgsmålet er også, om man overhovedet er i stand til at vide, hvad der er sandt eller falsk. For uanset hvad der sker, så kan du ikke være sikker på, at du har fundet den rette grund. Der kan godt ligge noget helt andet bag. Det er det ene. Det andet er, at ingen teori kan rumme livets kompleksitet og er derfor ufuldkommen. Teorier er kun konstruktioner. Det eneste som er sandt er, at der er noget at livet er. Så nej, alt er ikke en konstruktion. Det, der er en konstruktion, er vores modeller af virkeligheden. I det at tage ejerskab ligger således ikke at vide alt eller at have en flot teori om det. Tværtimod. Ejerskab går på, at du har erkendt, at du ikke ved, og at du aldrig kommer til at vide, og at teori ikke gør det. Det eksistentielle valg står således ikke mellem forskellige teorier men mellem at have et forestillingssæt om ikke at ha' det! Jeg har erfaret, at jeg kan leve lykkeligt og godt uden en religion, et filosofisk system eller en videnskabelig tilgang. Det ville jeg have forsvoret i min ungdom. Her var mit udgangspunkt, at der var teoretiske tilgange, der var mere fyldestgørende og bedre forklarede tingenes tilstand end andre. Men sådan ser jeg ikke længere på det. Nu borger en intellektuel 'ballast' ikke for kvalitet, hvilket er en befrielse. Har vi ikke har et overordnet idékompleks, som vi refererer til, er det (nødvendigvis) ikke ensbetydende med, at vi er holdningsløse eller lalleglade. Det betyder bare, at vi tager afsæt i dette nu og tager stilling sag for sag. Forholdet til det, der sker omkring os, er således vigtige end doktriner om det skete. Virkeligheden og ikke forestillingen om virkeligheden, er det, der i så fald styrer vores liv. Eksistentielt ejerskab handler, med andre ord, om at tage livet, som det er, uden forestilling om, at det burde vise sig anderledes. Hvorfor? Fordi vi ved at forholde os til teori og ikke til virkeligheden lader det filter, vi ser virkeligheden igennem, bestemme vor tilgang til det. Livet er mere end vores filter, mere end det, vi kan forstår, hvilket ikke er svært at forstå - men svært at acceptere og leve efter! Transformation Skellet mellem en verden i og uden eksistentiel ejerskab er stor. Det kan opleves som at leve i to helt forskellige verdener. Før så du tingene på en måde, nu bliver den samme virkelighed set på en

3 helt anden måde. Hvad er der sket? Da den ydre virkelighed ikke har ændret sig, kan det kun skyldes bevægelsen i det indre, i hele måden at forholde sig til tilværelsen på. Du har forladt et liv, hvor alt skal forklares og forstås - til et liv i uskyld. Den oplevelse, som jeg taler om, er kun mulig, når du tager et kvantespring, dvs. tager hoppet fra den kendte tilværelsesforståelse og til en ny. Og ja, der er tale om et spring ud i det uvisse, da der ikke gives nogen forsikring om, at du lander på fødderne igen, og hvor det ikke er muligt at gøre springet om. Det kan lignes med den situation, som en fugleunge står i, når den skal prøve at flyve for første gang. Om vingerne bærer, og den rent faktisk kan bruge dem, viser sig først, når den har taget springet - fra den sikre base, reden i det høje træ. Nok så mange formaninger og gode råd fra velmenende voksne og andre, rækker ikke. Springet skal tages, det skal opleves - og først da erfares det, om flyvningen i konkret forstand er mulig! Forskellen mellem den situation, der var før springet og til den, der er efter springet, kan også lignes med det, der sker, når vand bringes i kog. Inden vandet koger, optræder det i flydende form, men når det koger, fortættes det til damp. Der er sket en transformation - fra en eksistensform og til en anden. Eksemplet giver samtidig svar på, hvorfor jeg snakker om 100 % og ikke om 99,9 %. 99,9 % er tæt på og dog langt fra. Vandet koger ikke endnu. Miraklet, transformationen er ikke indtrådt der mangler 0,1 %. Først når denne 0,1 % er opnået sker det forunderlige! Teori og tale gør det ikke. Delegeret handling skal der til. At træde i eksistens eller at tage eksistentielt lederskab er altså ikke 'bare' mere af det samme. Det er noget helt andet. Når man tager ejerskab uden forsikring eller håb om en anden eller bedre verden, viser noget nyt sig. Når alle forestillinger om frelse, det være sig i religiøs, filosofisk, politisk, social og videnskabelige er droppet, og der 'kun' er virkeligheden tilbage, er der sket noget nyt! Og hvilken forandring! Fra at være filtreret, er livet igen blevet til det mysterium, det dybest set er. Og den gode nyhed er: selv om jeg et ikke kan forstå forandringen, så kan den leves! Handling og målsætning Når jeg nu slår et slag om at forholde sig - og udelukkende forholde sig til virkelighed som den viser sig og ikke til forestillinger og teorier om den, hvad så med det at handle eller gå efter noget? Ved at ophøje virkeligheden til det reelle og fratage ideerne deres plads, umuliggør jeg så ikke en rationel handlen og overflødiggør det at sætte sig mål? Som det vil fremgå af det følgende, så er det væsentlige i Existential Living, at vi sætter os et overordnet livsmål, og forfølger det. Det er kort fortalt det, der adskiller Existential Living fra andre postmodernistiske systemer. Så nej, det at handle efter et livsmål er ikke uforeneligt med det at leve eksistentiel - i nuet. Med andre ord: I Existential Living lægges der op til, at vi altid går efter det optimale og ikke efter det perfekte, da livet er under stadig forandring og dermed ikke er perfekt. OG det gør vi

4 efter bedste evne. Målet er, at vi hver især favner tilværelsen og aktivt bidrager med det, som vi brænder for og evner at komme med. Så vi handler aktivt. Vi ser ikke bare passivt til! Den skeptisk, Existential Living kan ses som et udtryk for, går således ikke på at ville noget med tilværelsen og at gøre sit til at nå derhen. Skepsissen går på at sætte sin forhåbning til, at fornuften, at systemer, Gud, ideologier o. lign. kan eller vil redde os. Existential Living har en pragmatisk tilgang til tilværelsen. Det skal forstås på den måde, at du forfølger dit mål samtidig med, at du forholder dig til det faktuelle på en sådan måde, at du hele tiden justerer dine handlinger i forhold til det givne. Både i forhold til, hvad du har opnået, og i forhold til, hvad det er hensigtsmæssigt at gøre. Existential Living kan ses som et opgør med kollektiv utopi, idet kollektive utopier ikke tager afsæt i det enkelte individ og derved let blive umenneskelige. Nyere tids eksempler er Hitlers, Stalins, Pol Pots regime, hvor millioner af mennesker bliver deporteret og slået ihjel, fordi de ikke passede ind i disse regimers vision om en glorværdig fremtid. Existential Living kan siges at stå på ryggen af individualismen. Formålet med Existential Living er at støtte den enkelte i at skabe en personlig vision for en bedre verden - for den enkelte og for hele verdenen. Når den personlige vision, som Existential Living er fødselshjælper for, ikke fører til en yderlig fragmentering, skyldes det, at livsmålet tager afsæt i den personlige essenstilstand, der korresponderer med en kollektiv, fællesmenneskelig tilstand. Mere herom senere. Afhængighed Min påstand er: hvis du ikke lever i fuld overensstemmelse med dig selv (Selvet), har du gjort dig afhængig af noget uden for dig selv. Måske oplever du, at du ikke har noget problem med at træde i eksistens. Du har det godt med det, der er og har aldrig ses eksistensen som problem. Så hvorfor gøre så meget ud det? Er temaet overhovedet interessant for andre end undertegnede selv?! Derfor: der er 2 grunde til, at det ikke er nemt at træde i eksistens. Det ene er vores forestilling om os selv, og det andet er, at der er et afhængighedsforhold, som unddrager vores opmærksomhed. Den første problematik vil jeg behandle i næste afsnit, den sidste vil jeg tage hul på nu. I mit mangeårige virke som terapeut har jeg observeret følgende: stort set alle mennesker (inkl. mig selv), har eller har haft et eller flere afhængighedsmønstre. Nu tror du måske, at jeg snakker om forhold som rygning, narkomani, fedme, alkoholafhængighed og lignende mønstre, der er synlige i det offentlige rum, og som ikke er til at tage fejl af. Men det er for mig at se kun toppen af isbjerget. De fleste af vores mønstre virker i det skjulte og er svære at få sat ord på samtidig med, at de er mindst lige så determinerende, som de, der er mere åbenlyse!

5 Har vi flere mønstre, så oplever jeg, at de indgår i et hierarki, hvor toppen er vigtigere end de andre. Får vi først fat i det øverste mønster, der kan kaldes vores grundmønster og får gjort noget ved det, så er det meget lettere at gøre noget ved de andre. Der kan opstå en slags dominoeffekt, dvs. at underordnede mønstre bortfalder af sig selv. Når dette er sagt, så skal det også siges. Selv om du har arbejdet meget med dig selv, så er der ingen garanti for, at du har fået fat i eller har ændret dit grundmønster. Desværre, kan man fristes til at sige. På denne baggrund har jeg gjort mig en del overvejelser over, hvorfor det hænger sådan sammen, og hvorfor mange års terapi ikke nødvendigvis leder frem til en forløsning, hvilket gør, at terapien kan opleves som danaidernes kar dvs. som bundløst. Jeg er kommet frem til er følgende: vores grundmønster er en form for helle, et fikspunkt, som vi har valgt (oftest ubevidst), for at have et fristed, hvor vi kan tillade os at slappe af eller vende tilbage til, når livet forekommer for kaotisk, eller når angsten presser sig på. Bliver grundmønsteret opfattet, som jeg gør det, så er det også logisk, hvorfor det er så svært at ændre. Det har en positiv hensigt, det vil os noget godt, give os en hjælpende hånd i en svær situation. Så hvorfor droppe det? Problemet med grundmønsteret er dybest set ikke, at det er der, men vores benyttelse af det dvs. at vi tyr til det, og det derved bliver til en form for misbrug. Herudover: den form for helle, vi får ved at benytte mønsteret, kan lignes med, at tisse i bukserne for at holde varmen. Varmen er kun temporær. Mønsteret giver os ikke en varig løsning, hvilket vi ikke indser eller ikke har lyst til at indse, da vi derved kommer til at stå uden noget holdepunkt, bliver forsvarsløse. I stedet for at gentage vores grundmønster i håb om, at det på et eller andet tidspunkt vil opfylde vores ønske om beskyttelse og omsorg, så er der kun en vej frem: helt at droppe det. Løsningen er ikke at erstatte det med et andet eller lignende mønster. Det, vi må indse, er, at ingen mønstre kan give os det, vi drømmer om, håber på. Om livet ved vi kun dette: at det er omskifteligt. Ingen mønstre kan frelse os fra denne omskiftelighed. Omskifteligheden er livet grundvilkår that s it! Der er ikke noget helle!!! Vælger vi ikke at forholde os til mønsteret, er et sikkert. Så er det ikke os selv, men det, der trækker rundt med os. Vi kan heller ikke destruere det. Mønsteret er der, er en del af os og faktisk vil os noget godt (har en positiv hensigt). Så hugger vi det fra, er det som at miste en arm (en væsentlig del af os selv). Nej! Det bedste, vi kan gøre er, at se det i øjnene, anerkende det for det, som det vil os, og så kærligt tage det i hånden som et barn, vi vælger at følges med. Den positive skygge Når man arbejder med sig selv, komme man ikke uden om skyggelaget, da skyggen repræsenterer at det som ligger i "skygge" (er ubevidst), dvs. er ens projektioner, personlige fortrædeligheder, hæmmende overbevisninger o. lign.

6 Vigtigheden af dette arbejde kan ikke pointeres nok. Hvis vi ikke få gjort noget ved vores mørke, vil det vedblive med at hæmme os, og vores energi kan ikke folde sig fuldt ud. H.C. Andersen eventyr "Skyggen" er sigende. I eventyret bliver hovedpersonen gjort til skygge for sin skygge! Moralen er klar: forholder vi os ikke til det, der er i os, går det os ligesom i eventyret med det resultat at vi kommer til at leve i skygge, bliver som en levende død. Selv om skyggearbejdet er både væsentligt og vigtigt, så 'glemmer' vi ofte, at der også er en 'hvid' skygge. Og hvad er den så? Svar: vores enorme muligheder, vores potentiale for storhed! I tekstsamlingen A Cource in Miracles siges følgende: Vores dybeste frygt er ikke, at vi er utilstrækkelige. Vores dybeste frygt er, at vi er grænseløse stærke. Det er vores lys, ikke vores mørke, der skræmmer os. Vi spørger os selv, hvem er jeg, som kan være genial, talentfuld, fantastiske? Rent faktisk, hvem er du ikke? Du er et Guds barn. At du spiller lille er ikke til gavn for verden. Der er intet oplyst i at gøre sig mindre, for at andre mennesker ikke skal føle sig utrygge i dit nærvær. Vi er født til at manifestere Guds herlighed, som er i os. Ikke blot i nogle af os, men i alle. Når vi lader vores eget lys stråle, giver vi ubevidst andre mennesker lov til at gøre det samme. Efterhånden som vi frigøres for vores frygt, vil vores nærværd automatisk frigøre andre. Pointen er således: vores største problem er ikke vores mørke, selv om det umiddelbart ser sådan ud, men vores lys! Faktisk er det at træde i karakter, at sætte sig livsmål, at tage kærligt hånd om livet, at stå ved sin 'storhed' et større sag end skyggearbejdet. Vender vi os igen mod H.C. Andersens eventyr, kan siges følgende: er det, at han ikke står op for sig selv, står ved sit lys, ikke

7 det egentlige problem? Eller med andre ord: skyggen ville slet ikke have få overtaget, hvis han selv havde opsøgt kunsten/poesien i stedet for at sende sin skygge som en slags lejesvend!!!

8 Haven - Som en metafor for personlig og spirituel udvikling I Robert Bly s bog Jern-Hans, der bygger på et af Grims eventyr af samme navn, taler han om at gå havevejen. Hvad der ligger heri, og hvordan jeg forstår det, vil jeg folde ud i det følgende. Som optakt til dette kapitel, vil jeg invitere dig til at være med i et eksperiment. Eksperimentet går ud på, at du vandre en tur i et nærtliggende parcelhuskvarter for at studere folks indkørsler og haver ud fra det, som du kan se fra vejen. Hvorfor? Fordi du præsenteres for forskellige virkelighedsbilleder, for forskellige grundejers selv- i-scene-sættelse. Eksempel 1: lad os sige, at du kommer til en indkørsel og en grund, hvor du mødes af en hæk, der er så høj, at du ikke kan se ind i haven, og hvor indkørslen er belagt med sten. Beplantningen består kun af en enkelt krukke blomster. Hvad kan det sige om husejeren? At han vægter det funktionelle (indkørslen er designet til hans bil) og sin privathed højt (har barrikaderet sig bag en hæk-mur ). Signalværdi: kun hvis du vil mig noget væsentligt, er du velkommen. Eksempel 2: du kommer forbi en velplejet have, hvor det bugner med blomster og stauder. I baggrunden skimtes et drivhus, som er i brug. Selv indkørslen er åben, lys og flankeret med to rækker blomster. Hvad siger det om ejerne? At de vægter imødekommenhed, frodighed og vækster højere end funktionalitet. Spørgsmålet er så, hvorfor de gør det? Handler det udelukkende om at imponere verdenen ved at signalere overskud, eller er det, fordi de elsker at nusse rundt i haven og glæder sig ved at se ting gro omkring sig? Eller er det en sammenblanding af begge dele eller noget helt tredje? Jeg tror, at disse to eksempler taler for sig selv. Det, jeg har ønsker at vise er, at vores indgangsparti og haver fortæller noget om os, hvad enten vi er bevidst herom eller ej. Haven/indkørslen er ikke blot neutrale ydre foranstaltninger, men bygger på indre valg og værdier. Det er med det i mente, at jeg nu går over til at tale om den første have. Den første have Første gang du kommer til haven, bemærker du, at dit navn står ud på havelågen. Det er altså din egen have, du er kommet til. Bevæger du dig indenfor, vil du opdage, at den er fuld af mange forskellige slags vækster. Spørger du ind til, hvem der har sat disse vækster, og hvad de er udtryk for, vil du blive overrasket. Ingen af vækster eller stort set ingen er sat af dig! De er plantet af mor, far, familiemedlemmer, af inspirerende pædagoger eller lærer, skolesystemet, opinionsdannere, samfundssystemet etc. - altså af instanser udenfor dig. Det er et udtryk for deres værdier, overbevisninger, meninger, tro, mottoer m.v. Selv om du har optaget dem, som dine egen, så er det ikke dine egne. Det bliver de først, når du får set på og gjort dem til din egne. Ikke før! Eller sagt på en anden måde: selv om du oplever, at du lever dit eget liv, så gør du det ikke. Du har blot skabt en livsform, der bygger på præmisser, som du har assimileret.

9 Denne problematik er ikke af nyere dato. Søren Kierkegaard har bl.a. behandlet den. Han kalder position for spidsborgeren. Herved indikerer han, at vedkommende meget vel kan befinde sig i spidsen af samfundshierarkiet, dvs. have magt, presstige, penge, et godt omdømme på alle mulige måder været velfungerende, samtidig med at han/hun faktisk bedrager sig selv. For det liv han/hun lever eller foregiver at leve, er ikke deres eget. Med andre ord: udadtil ser alt godt og agtværdigt ud, men indadtil er tilværelsen tit tom, hul. Den anden have Når det går op for dig, at den første have faktisk ikke er et eksakt udtryk for hvem, du er, så er du kommet til den anden have. Her starter det, der er blevet kaldt personlig udvikling. Består i, at du går i gang med at gøre den første have til din egen have ud fra de forestillinger, ideer og værdier, som du ønsker at stå som eksponent for. Arbejdet i den anden have er møjsommeligt og tidskrævende. Består i, at du går rundt til samtlige af første haves vækster og tager stilling til: skal denne vækst (værdi) være i min have eller ej, og i givent fald hvor? Når du frem til, at væksten ikke skal være der, fjerner du den og smider den på kompostbunken. Bliver du enige med dig selv om, at væksten stadig har en berettigelse, består den næste overvejelse i, om den skal blive stående på samme sted, eller om den skal flyttes. Ved at flytte væksten så kan du enten give den en central eller en mere perifer placering. Nu er det måske ved at gå op for dig, hvorfor jeg har kaldt havearbejdet både møjsommeligt og tidskrævende. Dybest set tvinges du til at få og følge en haveplan. Visse planter (idéer) klæder og understøtter hinanden, andre gør det ikke. Samtidig kan det være praktisk, at du anlægger et stisystem, så du kan komme rundt i haven, og som kan være med til at stramme haven op. Og når du nu er ved det! Hvad med at få anlagt en sø eller en å, som du kan sidde og meditere ved, når du har brug for en puster fra hverdagens stress og jag for slet ikke at snakke om at få anskaffet et drivhus, hvor du kan plante og pleje nye vækster, lave ny eksperimenter, dyrke nye idéer! Og endelig: lad nu være med at kultivere hele din have! Lad et område stå, hvor naturen kan udfolde sig på egne betingelser. Hvorfor? For livet er mere end det anlagte. Vilde planter og træer bør også få deres retmæssige plads! For at lave en haveplan så kræves der, at du har en idé om, hvad du vil med dit liv, med livet i det hele taget. Har du ikke det, så vil din have afspejle denne mangel, ikke, fordi det er katastrofalt, men det vil fremmedgøre dig og tappe din kraft. Så hvad er egentlig formålet med dit arbejde, hvad er det et udtryk for, hvilket narrativ ønsker du at viderebringe? Haven er mere end en fortælling udadtil. Når du ordner den, så er det i lige så høj grad, fordi du selv ønsker at bliver klar over, hvad du udtrykker eller vil udtrykke med dit liv. Så der er al mulig grund til, at du skal gøre dig umage. For dybest set spejler haven dit omdrejningspunktet og dermed hjælper den dig med, at du få styr på dit liv. Kan opfattes som et udtryk for dine inderste ønsker, dine drømme og dine forhåbninger. Forholder du dig ikke respekt- og omsorgsfuldt til disse sider, svigter du dig selv, hvilket er ubærligt. Bedrage verdenen kan du slippe godt fra, men ikke dit eget selvbedrag.

10 Havevejen handler ikke kun om at få anlagt en have, men også at passe den. Ukrudt (værdier og idéer, der ikke er befordrende) skal fjernes, planterne skal have gødning, vand og lys ellers visner de og dør. Og er det en stor have, du har anlagt, så er der meget at passe. Omvendt: er haven meget spartansk, så er der mindre at gå om bord i, men også mindre frodighed med det resultat, at den spejler en begrænset/hæmmet livsudfolde. Havens størrelse er altså også noget, du skal forholde dig til! Lad os nu vende haveplanen, og det at have en overordnet idé med den. Min oplevelse er, at vi ikke starter med at anlægge haven med et formål. Formålet kommer, hvis det altså kommer, mens vi arbejder i haven. Ja, du læste rigtig. Jeg skrev, hvis det kommer, for det er langt fra sikkert, at det sker. Det kommer kun, hvis du spørger ind til det, virkelig er undersøgende på det. Ellers ikke! Man kan også sige det på denne måde: al personlig udvikling går, groft sagt, ud på at blive spejlet, at finde ind til, hvem vi egentlig er, at opdage de kvaliteter, som vi er kommet ind i livet med. Derfor går livet ikke kun ud på, at vi bliver synlige i det ydre, men også at vi bliver synlige for os selv i det indre. Bevægelser i det ydre og det indre følges af. Det ydre spejler det indre og omvendt. Hvad vi vil med livet/ og ikke vil med livet (haven) og hvad livet egentlig er, når vi måske frem til. Men det er som sagt langt fra givet, og slet ikke i vores postmoderne tid, hvor der ikke er fodslag om de fælles værdier. Nu til dags er livsmening et spørgsmål om at vælge, om at vælge en mening. Derved bliver grundlagt for vores valg af vital betydning. Betyder det, at vi ikke længere har en gud til at ordne tingene for os, at der er frit valg på alle hylder? Kan vi omkostningsfrit tage lidt Kristendom, lidt Buddhisme, lidt Hinduisme o. lign. og røre det hele sammen og vupti, så har vi en livsmening. Er det en hensigtsmæssig vej at gå? Vender vi os mod Existential Living, er svaret på ovenstående problematik: nej! Ikke fordi vi ikke kan hente inspiration forskellige steder fra, for det opfordres der til, at vi gør. Problemet er, at elementer fra forskellige traditioner ikke nødvendigvis spiller sammen. I Existential Living foreslås det, at du vælger livsretning ud fra arbejdet med din essenstilstand. Og hvad er så det? Svar: din essenstilstand er den tilstand, du er i, når du føler, at du er fuldstændig hjemme i tilværelsen, når du kan hvile i din egen væren og er tilfreds med tingene tilstand. Det rent tekniske i, hvordan man finder kan finde frem til sin essenstilstand, og hvordan den kan implementeres i hverdagen både fysisk og psykisk arbejdes der med på weekendworkshop I pagt med dig selv. Der er der mere om i kapitlet Existential Livings pragmatiske side.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Den dobbelte virkelighed

Den dobbelte virkelighed + 2015 - kurser 14. november Den dobbelte virkelighed Den dobbelte virkelighed 1 2 Dit sind Din bevidsthed Din eksistens +Velkommen til kurset Stifter og underviser Carsten Laursen Den dobbelte virkelighed

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

udgangspunkt må jeg gå ud i livet. Med den som fundament kan jeg bare bygge løs i livet, for det skal nok holde og bære. For jeg er frelst.

udgangspunkt må jeg gå ud i livet. Med den som fundament kan jeg bare bygge løs i livet, for det skal nok holde og bære. For jeg er frelst. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. august 2014 Kirkedag: 8.s.e.Trin/B Tekst: Matt 7,22-29 Salmer: SK: 408 *447 * 449 * 300 * 672 * 474 * 429 LL: 408 *447 * 300 * 672 * 427 Der er opmærksomhed

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

5 TIP FRA EN TVIVLER

5 TIP FRA EN TVIVLER 5 TIP FRA EN TVIVLER 5 TIP FRA EN TVIVLER MANUEL VIGILIUS Credo Forlag København 2007 5 TIP FRA EN TVIVLER 1. udgave, 1. oplag Copyright Credo Forlag 2007 Forfatter: Manuel Vigilius Omslag: Jacob Friis

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø 16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø Fald i staver mit barn fald bare i staver sid og glo ud i luften ind i væggen på en flue på ingenting vær fraværende vær væk et øjeblik eller timer alt har

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 749 I østen 448 Fyldt af glæde 674 Sov sødt barnlille 330 Du som ud af intet skabte 438 hellig 477 Som brød 13 Måne og sol Rødding

Læs mere

Forestil jer så, at der kom en mand og tilbød os frihed. Vi ville nok svare ham, at vi da allerede er frie.

Forestil jer så, at der kom en mand og tilbød os frihed. Vi ville nok svare ham, at vi da allerede er frie. Vi har alle sammen drømme. Vi drømmer om lykke, om den store kærlighed, om den helt store gevinst i lotto. En af de mest berømte taler nogen sinde, Martin Luther Kings tale, hvor han siger I have a dream,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden.

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden. Prædiken til 16. Søndag efter trinitatis 2016, Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke Stine Munch I tirsdags på personalemødet besluttede vi, at drengekoret skulle stå nede i koret i dag. Så kan vi både

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Læservejledning til. Som at se på solen. Bogens titel

Læservejledning til. Som at se på solen. Bogens titel Læservejledning til Som at se på solen Irvin Yalom har sagt at han skrev Som at se på solen som en dybt personlig bog der udspringer af hans egen konfrontation med døden.»jeg deler frygten for døden med

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Vædderen. På hovedet. På hovedet. Retvendt. Ærkeenglen Uriel styrker din tillid til din egen visdom og intelligens. Der er noget følelsesmæssigt der spøger,

Læs mere

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer.

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer. 1 Prædiken til Tema gudstjeneste d.11.4.2010 kl.16.00 i Lyngby Kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: [Joh 21,15 19] Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Virkeligheden er klog?...

Virkeligheden er klog?... Virkeligheden er klog af Thomas Rosenstand Forord af Soulaima Gourani... 11 Mit eget forord... 12 Virkeligheden er klog?... 13 Nysgerrighed skabte mit livssyn... 13 Veninde Thomas... 14 Jeg har altid ret...

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 8. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 401/385/599/312//319/439/399/388

Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 8. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 401/385/599/312//319/439/399/388 1 Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 8. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 401/385/599/312//319/439/399/388 Åbningshilsen 8. søndag før påske. Søndag Seksagesima, 60 dage cirka til påske, to måneder til

Læs mere

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn...

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn... Arbejdspapir Grib dagen livet venter ikke 2017 Navn... Din bedst mulige fremtid Livet er det, der sker, mens du har travlt med at lægge andre planer - John Lennon Tiden er nu, og det er tid til at sætte

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch

Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch Bøn før prædiken: Du griber os i mørket og blidt mod lyset vender. For selv om vi er adskilt, er vi i dine hænder. Og du var selv i mørket den

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

14. s.e.trin. B Johs 5,1-15 Salmer: Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag.

14. s.e.trin. B Johs 5,1-15 Salmer: Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag. 14. s.e.trin. B. 2016 Johs 5,1-15 Salmer: 331-658-52 157-400-7 Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag. Også selvom man ikke er enig med foredragsholderen. Det er godt at høre

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730.

12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730. 1 12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt.

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt. Tekster: Es 2,2-5, Kol 1,25d-28, Joh 12,23-33 Salmer Lem 9.00: 10, 580, 54,399 Rødding 10.30:4, 318,580, 54, 438, 476, 557 Det dybe mysterium i kristendommen og vel i grunden også det, der gør, at vi ikke

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN?

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN? The Tale of the Three Brothers Punkt 1 Se filmen i gruppen. Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Se dokumentaren Døden er som at køre på cykel (følg linket) og læs artiklen Vi har ikke lært at dø (lidt

Læs mere

Prædiken 2. søndag efter påske

Prædiken 2. søndag efter påske Prædiken 2. søndag efter påske Salmer: Indgangssalme: DDS 662: Hvad kan os komme til for nød Salme mellem læsningerne: DDS 51: Jeg er i Herrens hænder Salme før prædikenen: DDS 233: Jesus lever, graven

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

73669 E24-5 11/01/02 10:08 Side 1 24 Udbrændt i jobbet?

73669 E24-5 11/01/02 10:08 Side 1 24 Udbrændt i jobbet? Udbrændt i jobbet? 24 Hvordan kan det være, at et job eller en beskæftigelse, man har interesseret sig brændende for for år tilbage, kan ende med at være en pestilens? En fuldstændig uinteressant pligt,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere