Sundhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik 2011-2015"

Transkript

1 Sundhedspolitik Sundhedsafdelingen

2 FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed gennem hele livet. Sundhedspolitikken skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede aktiviteter. Endvidere skal sundhedspolitikken ses som et redskab til at sætte sundhedsfremme og forebyggelse på dagsorden blandt borgere, politikere og ansatte i Lemvig Kommune. Med sundhedspolitikken ønsker vi at prioritere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet og med familien som omdrejningspunkt. Vi ved, at vaner grundlægges tidligt i livet, og derfor er det vigtig at lære sunde vaner som barn. Med sundhedspolitikken ønsker vi desuden en videreførelse og videreudvikling af eksisterende indsatser. Herunder også det påbegyndte samarbejde med idræts- og patientforeningerne samt frivilligområdet. Det er vigtigt, at vi alle arbejder sammen i Lemvig Kommune, for at vi skal lykkes med at gennemføre indsatserne i sundhedspolitikken. Det er væsentligt, at sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag bliver tilbudt, hvor kommunen har indflydelse på borgernes muligheder for at leve sundt i hverdagen. Det er fx i skolen, på arbejdspladsen, i beskæftigelsestilbuddet, trafikken og rekreative offentlige områder. Det er en kendt sag, at vi i Danmark ikke har lighed i forhold til sundhed. Der er forskel på, hvor enkelt de sunde valg opleves. Kommunens opgave er derfor at tilbyde forskellige aktiviteter, viden og støtte til borgerne, så det i længden bliver nemmere at træffe sunde valg for den enkelte, i familien eller i andre grupper. Den samlede sundhedsindsats skal øge folkesundheden. Vi ønsker at medvirke til at skabe rammer for et sundt liv og støtte borgerne i Lemvig Kommune i at vælge de sunde tilbud. Adgangen til sunde valg skal være enkle. Orla Østerby Formand, Social- & sundhedsudvalg INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. HVAD ER SUNDHED? 4 3. LEMVIG KOMMUNES VISION 4 4. VÆRDIGRUNDLAG 5 Alle har mulighed for at leve et sundt liv 5 Adgang til sunde valg skal være enkle 5 Borgerne er ansvarlige for egen sundhed 5 5. INDSATSOMRÅDER 5 Kost 6 Rygning 7 Alkohol og andre rusmidler 8 Motion 9 Mental sundhed 10 Tidlig indsats over for voksne borgere med sundhedsrisiko UDFORDRINGER 12 Børn- og ungeområdet SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSERNE EVALUERING PROCESSEN OG METODEN 14

3 1. INDLEDNING Lemvig Kommunes sundhedspolitik for danner rammerne for arbejdet med sundhed, trivsel og forebyggelse for kommunens borgere. Vi har arbejdet målrettet med sundhedsindsatser siden 2008 og er blevet rigere på viden og erfaring. Det betyder, at vi nu ved mere om, hvor og hvordan de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser skal vægtes. Borgernes sundhedstilstand har stor betydning for efterspørgslen af kommunens ydelser indenfor en lang række områder. Det gælder fx pleje, sygedagpenge, behandling og genoptræning. Derfor er det vigtigt at skabe vilkår for sundhedsfremme på tværs i Lemvig Kommune. Den samlede sundhedsindsats skal øge folkesundheden. Ved at skabe rammer således, at det gøres let for borgeren at træffe sunde valg, kan en sund livsstil med sunde vaner fremmes. Med andre ord handler det om at etablere strukturelle sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser, der har fokus på at integrere sundhedsfremme i driften af de forskellige områder i kommunen. Det er her, rammerne for borgernes sundhedsadfærd skabes. Sundhedspolitikken er udarbejdet i et samarbejde mellem alle politikområder og har relationer til de respektive politikker for områderne. 3

4 S U N D H E D S P O L I T I K HVAD ER SUNDHED? Lemvig Kommune definerer sundhed således: Sundhed er mere end blot fravær af sygdom; det er også en tilstand, der sætter mennesker i stand til at mestre egen tilværelse, så de er medbestemmende over egne livsvilkår og oplever tilværelsen som meningsfuld og kan forstå og håndtere de udfordringer, livet giver. Sagt på en anden måde: Sundhed har både fysiske, psykiske og sociale aspekter. Det handler om at opleve en stærk følelse af sammenhæng og mening i livet, og om at være i stand til at håndtere livets mangfoldige udfordringer og situationer. Det betyder, at selvom man har en sygdom, kan man godt være sund. 3. LEMVIG KOMMUNES VISION Lemvig Kommunes borgere er sunde med mindst mulig sygdom som følge af livsstil og ulykker. Lemvig Kommune fokuserer derfor på: At forebygge, at borgere får en livsstilssygdom, f.eks. hjerte-karsygdomme, diabetes, kol. mm. At minimere de menneskelige og økonomiske omkostninger for borgere, der allerede lever med en sygdom. At give borgerne mulighed for at tage stilling til sunde og usunde livsstilsvaner samt at understøtte den enkeltes livskvalitet og trivsel. At samarbejde med eksterne partnere om generelle sundhedsfremmetilbud. At have fokus på tidlig opsporing og henvisning af borgere, der har brug for et relevant tilbud.

5 4. VÆRDIGRUNDLAG Alle har mulighed for at leve et sundt liv Der skal være lighed i sundhed, og der skal være overskud til at tage sig af de svageste borgere i samfundet. Menneskers ressourcer er forskellige og kan variere igennem livet. De borgere, der har brug for særlig hjælp af fysiske, psykiske, sociale eller kulturelle årsager, tilbydes hjælp, der styrker deres handlekompetence med henblik på at understøtte egen sundhed. Adgang til sunde valg skal være enkle Lemvig Kommune ønsker at gøre det enkelt for borgerne at træffe sunde valg. Borgerne skal være i stand til at mestre egen tilværelse, have medbestemmelse over egne livsvilkår og opleve tilværelsen som meningsfuld. Borgerne er ansvarlige for egen sundhed Lemvig Kommune medvirker til at skabe rammerne for et sundt liv og støtter borgerne i deres valg af sundhed. 5. INDSATSOMRÅDER Den sociale ulighed indgår som et opmærksomhedspunkt ved alle de fire nedenstående indsatsområder. Politisk er det vedtaget at indsatsområderne frem til 2015 er: Børn og unges sundhedsvaner Sundhedsvaner KRAM (kost, rygning, alkohol, motion) Tidlig indsats over for voksne borgere med sundhedsrisiko Sundhedsfremme på arbejdspladserne Hovedvægten lægges på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for børn og unge. Sunde vaner grundlægges tidligt i livet. Forældres vaner og traditioner er bærende for det børn lærer om livsstil og sundhed. Et vigtigt mål for Lemvig Kommune er at medvirke til, at børn og unge i kommunen får mulighed for at få en sund start på livet i form af sunde vaner, stort selvværd og handlekompetence, der gør dem i stand til at tage vare på sig selv og indgå i fællesskaber. I det følgende gennemgås indsatsområderne med overskriften: Fakta, Hvad gør vi allerede? - Sigtepunkter og Handlinger fremadrettet. Nogle af sigtepunkterne vil være egnede til at måle effekten af handlingerne. Lemvig Kommune udbreder viden om tidens tendenser, der formidles via de landsdækkende kampagner og vejledninger, så som seksuel sundhed og solariebrug. 5

6 S U N D H E D S P O L I T I K KOST 6 FAKTA 13% (17%) af de voksne borgere i Lemvig Kommune har et usundt kostmønster og 21% (16%) et sundt kostmønster set i forhold til Ernæringsrådets officielle 8 kostråd. 56% vil gerne spise mere sundt. 17% (15%) af den voksne befolkning i Lemvig Kommune er svært overvægtig og 42% (41%) moderat overvægtig. Der er over dobbelt så mange svært overvægtige blandt kortuddannede som blandt længere uddannede. 58% af de svært overvægtige vil gerne tabe sig. Sundhedsstyrelsens 8 kostråd: Spis mere frugt og grønt - 6 om dagen Spis fisk og fiskepålæg - flere gange om ugen Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød - hver dag Spar på sukker - især fra sodavand, slik og kager Spar på fedtet - især fra mejeriprodukter og kød Spis varieret - og bevar normalvægten Sluk tørsten i vand Være fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen, børn 60 minutter HVAD GØR VI ALLEREDE? Sundhedsplejersker vejleder alle familier i sund mad til småbørn. Alle børneinstitutioner tilbyder frokostmåltider til alle børn. Alle skoler tilbyder frokostretter til børn i skolerne via forskellige ordninger % af børnene bruger disse. Der kan købes mælk på alle skoler. Der er koldtvandsautomater på alle skoler. Der er frugtordninger på nogle skoler og afdelinger i kommunen. Tandplejen informerer småbørnsforældre om kostens betydning for såvel tandsundhed som for generel sundhed. Tandplejen underviser i sund kost i skolernes 5. og 7. klasser. Desuden undervises i sunde drikkevaner på alle efterskoler i Lemvig Kommune. Der tilbydes vægtstopkurser til alle borgere med et BMIMark over 30. Kurserne kører efter Små Skridt konceptet og er ikke baseret på et hurtigt vægttab, men på vedvarende vægttab eller vægtstop ved at ændre og fastholde de nye vaner. SIGTEPUNKTER At børn og unge har sunde kostvaner tidligt i barndommen. At alle børn og unge lærer om ernæringsrigtig kost og motion At der bliver færre overvægtige i Lemvig Kommune, så fedmekurven knækkes. At flere spiser efter de 8 kostråd. HANDLINGER FREMADRETTET Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen. Udarbejde en overordnet mad- og måltidspolitik i Lemvig kommune, der vedligeholdes og opdateres på tværs af områderne. Skabe sammenhæng for børnene, når de skifter fra institution til skole, så de fastholder de gode vaner om mad og motion. Skolerne skal have gode og sunde madvarer i deres skoleboder. Børnene må ikke forlade skolen i skoletiden. Implementeres inden august Samarbejde med haller og foreninger om sund mad, så udbuddet svarer til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen, dvs. ingen frituremad (Implementeret 2014). Tilbyde vejledning i sunde kostvaner til de familier, der har behov herfor.

7 RYGNING FAKTA 24% (29%) af de voksne borgere i Lemvig Kommune ryger dagligt. 74% af dem vil gerne holde op, og 47% vil gerne have hjælp til det. Der er over dobbelt så mange rygere blandt kortuddannede som blandt folk med længere uddannelse. Andelen af rygere, der ryger indendørs i hjemmet hver dag, hvor der er børn tilstede, er 16% 5% af de offentlige ansatte og 21% af de private ansatte er ansat på arbejdspladser, som ikke opfylder minimumskravene til rygeregler. Tobak indeholder stoffet nikotin. Nikotin er et psykoaktivt stof, der påvirker hjerne og centralnervesystem, og som kan skabe afhængighed i varierende grad. Det vurderes at 60% af alle danske rygere tilhører denne gruppe. Kilde: Sundhedsstyrelsen: Behandling af tobaksafhængighed Derfor er det vigtigt ikke at få begyndt på at ryge, men undersøgelser viser, at flere unge begynder at ryge. Data fra Hvordan har du det 2010? Tallene i parentes er fra 2006 HVAD GØR VI ALLEREDE? Ved fødselsanmeldelser registreres rygefrekvensen hos mødre. Rygning italesættes i sundhedsplejens kontakt med forældrene. Tilbyder rygestopevents på skolerne. Tandplejen tager en kort samtale om tobak med de unge, der ryger. Der tilbydes gratis rygestopkurser i samarbejde med apoteket både i grupper og individuelt for alle borgere i Lemvig Kommune og på arbejdspladser. Tilbyder et specielt tilrettet rygestopkursus på værestederne og i socialpsykiatrien. 7 SIGTEPUNKTER At borgerne oplever, at der er sundhedsfremmende tilbud om rygestop. At nedbringe antallet af rygere med 1% pr år frem til år At børn- og unge ikke starter på at ryge. At rygeloven overholdes, så der ingen rygning er, hvor børn opholder sig, ved offentlige bygninger, herunder bl.a. skoler, institutioner og kommunal støttede bygninger. HANDLINGER FREMADRETTET Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen. Italesætte rygeloven så alle steder, hvor børn opholder sig, bliver røgfrie. Tilbyde deltagelse af en sundhedsfaglig person i forældremøder, hvor temaet er børn og sundhed.

8 S U N D H E D S P O L I T I K ALKOHOL og andre rusmidler 8 FAKTA 29% (33%) af mændene og 9% (8%) af kvinderne i Lemvig Kommune drikker over de anbefalede genstandsgrænser. De drikker fem genstande eller flere, mindst én gang om ugen eller viser tegn på alkoholafhængighed. Der er signifikant flere mænd, der bor alene i lejebolig og er i den erhvervsaktive alder, der ikke er i arbejde, der drikker mest. Alkoholmisbrug i familien påvirker hele familiens trivsel. Kun 19% af de, der har et risikabelt alkoholforbrug, ønsker at nedsætte det. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende alkohol: Max. 14 genstande om ugen for mænd Max. 7 genstande om ugen for kvinder Max. 5 genstande på en gang HVAD GØR VI ALLEREDE? Jordmødre oplyser om risikofaktorer ved indtagelse af alkohol under graviditeten. Der er lavet en alkohol- og rusmiddelspolitik på nogle skoler. På nogle skoler er det forbudt at indtage alkohol. Dette gælder også til forældremøder. På nogle skoler har forældre lavet aftaler om holdninger til alkoholdebut for børnene. Tilbud om behandling af misbrug af alkohol og rusmidler tilpasset forskellige målgrupper. Yde en særlig forebyggende indsats i de ældste skoleklasser, så børn og forældre styrkes i deres indbyrdes dialog om alkohol og rusmidler, for eksempel via SSP samarbejdet. SIGTEPUNKTER At de unges alkoholdebut udskydes til det 16. år. At alle arbejdspladser og uddannelsessteder har en alkoholpolitik inden At der er relevante behandlingstilbud til borgere med alkohol- og stofmisbrug. HANDLINGER FREMADRETTET Sætte mere fokus på alkoholvaner. Opfordre alle skoler til at lave en alkohol- og rusmiddelspolitik. Opfordre og tilbyde hjælp til at få lavet en alkoholog rusmiddelspolitik på ungdomsuddannelser og arbejdspladser. Forbyde alkohol på skolerne ved skolerelaterede aktiviteter. Det skal være implementeret august 2012.

9 MOTION FAKTA Regelmæssig fysisk aktivitet fremmer fysisk og psykisk velvære og mindsker risikoen for en række sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes, knogleskørhed, muskel-skeletsygdomme og visse former for kræft. Fysisk aktivitet er også med til at forebygge fedme. I Lemvig Kommune følger 46% (43%) af de voksne borgere anbefalingerne om at være fysisk aktive en halv time dagligt. 64% (63%) ønsker at være mere fysisk aktive. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for motion: voksne bør dagligt være fysiske aktive mindst 30 minutter og børn og unge mindst 1 time. Data fra Hvordan har du det 2010? Tallene i parentes er fra 2006 HVAD GØR VI ALLEREDE? Der er tilbud om babysvømning ved sundhedsplejen. Alle institutioner har fælles indsatsområde: Krop og bevægelse i Der er certificerede idræts- og bevægelsesbørnehaver, udegrupper i børnehaver, og der arrangeres OL for børn. Nogle skoler har længere frikvarterer, hvor børnene skal ud, andre starter dagen med bevægelse, nogle har træning inden læsning, udeskoleaktiviteter. Skoler deltager i landsdækkende aktiviteter som: Skolernes Motionsdag, de har temauger med Alle børn cykler og Aktivt rundt i Danmark. Der er legepladser, der udfordrer til leg og bevægelse, og nogle Skole Fritids Ordninger har meget fokus på, at børnene skal bevæge sig. Lemvig Kommune har indgået et partnerskab med DGI Vestjylland med henblik på at få motionsuvante til at motionere. De ældre har motionshold på dagcentrene. Handicap- og Psykiatriområdet har i dagligdagen stort fokus på motion, og der afholdes årligt OL. 9 SIGTEPUNKTER At Lemvig Kommunes borgere bliver mere fysisk aktive og fastholdes i aktiviteten. At færre borgere bliver overvægtige At der åbnes op for den bynære natur, så den inspirerer til fysisk aktivitet og oplevelser. At motions-uvante børn og unge motiveres til aktivitet og motion. HANDLINGER FREMADRETTET Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen. Udarbejde sundhedsstatus på skolebørn og unge. Implementeres inden udgangen af Samarbejde med foreningerne om at få de motions-uvante, både børn og voksne, til at komme i gang med at motionere. I et projekt sammen med DGI undervise instruktører og foreningsledere i at tilbyde motion for borgere med overvægt og præ-diabetes. Udbygge og vedligeholde cykel- og gangsystemerne herunder sikre skolevej, så flere er trygge ved at cykle i skole.

10 S U N D H E D S P O L I T I K MENTAL SUNDHED 10 FAKTA 15% (13%) af borgerne i Lemvig Kommune vurderer, at deres helbred er dårligt. Mellem 5% og 10% har et af følgende problemer: ofte uønsket alene, ingen at tale med ved problemer, føler sig ofte stresset eller nervøs, ser ikke familie og venner. For 10-15% af skolebørn i overbygningen gælder det, at de oplever at have psykiske/sociale vanskeligheder, også her som hos de voksne fylder ensomhed, og dette præger deres liv. Børn og unge: Barometre for trivsel/mobning er rettesnore for, om vi i kommunen er på ret vej, når institutionerne arbejder med at skabe en god hverdag for børn og unge. Selvværd og mestring går hånd i hånd med udvikling af børns kompetencer, der grundlægges i de første år i samspil med betydningsfulde voksne, på det personlige, men også på det læringsmæssige plan. Data fra Hvordan har du det 2010?, og SSP, Lemvig Tallene i parentes er 2006 HVAD GØR VI ALLEREDE? Børnehaver har fokus på indsats mod mobning. Projekt Helt ude i skoven fokuserer på børns trivsel og arbejder med specielle behov hos børn. Undervisningsmiljøvurderinger og børnemiljøvurdering er lovpligtige og foregår med fast interval. Elever er med i udvalg, når der sker ændringer og delagtiggøres, når der tages beslutninger. Der arrangeres anderledes uger, hvor fokus er på trivsel, teambuilding og netværk på tværs af aldersgrupper. Overbygning har valgfag på tværs af klasseårgange. Ungdomsgården har tilbud til børn og unge, der har specielle behov. Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til ældre. Væresteder. Selvhjælpsgrupper. Der er en arbejdsmiljøpolitik, stress- og voldspolitik. Udarbejder handleplaner for det psykiske arbejdsog samværsmiljø i alle skoler, institutioner og afdelinger. SIGTEPUNKTER At den sociale kultur og måder vi er sammen på er inkluderende og fremmer tolerance. At børn og unge er sunde, og at børn og unge bliver i stand til at udøve kontrol over forhold, der har betydning for deres sundhed. At forbedre det sundhedsfremmende miljø i de områder, hvor børn og unge færdes. Tryghed i eget hjem for ældre. HANDLINGER FREMADRETTET Arbejder videre med indsatser mod mobning. Finde frem til, hvad der fastholder børn og unge sunde i de kommunale tilbud. Arbejde med sociale kompetencer i institutionerne. Alle kommunale institutioner og afdelinger har en uddannet sundhedsambassadør.

11 TIDLIG INDSATS over for voksne borgere med sundhedsrisiko FAKTA Da det i dag er muligt at behandle flere og flere sygdomme, er antallet af borgere med kroniske sygdomme stærkt stigende. Det betyder, at flere og flere skal lære at leve med og håndtere deres kroniske sygdom. Det, at leve med en kronisk sygdom, er en stor udfordring, idet det ofte medfører ændringer i arbejdsevne, fysiske udfoldelse, selvværd og roller i familien. For at kunne mestre dette har mange behov for rehabilitering og for undervisning om både sygdommen og om, hvordan man får en ny tilværelse til at fungere med sygdommen. Fakta om borgere med kronisk sygdom i Lemvig Kommune mellem år: Hjerte-kar sygdomme inkl. signifikant højt for forhøjet blodtryk Sukkersyge 800 Kræft 300 Luftvejeslidelser Allergi Muskel-skeletsygdomme signifikant højt på slidgigt Psykiske lidelser Nervesystem og sanseorganer NB. Mange borgere har mere end én sygdom. Data fra Hvordan har du det 2010? HVAD GØR VI ALLEREDE? Tilbyder borgere med kronisk sygdom undervisning og fysisk træning, så de kan lære at leve med deres sygdom og mestre deres tilværelse. Støtter borgere med kronisk sygdom til at holde fast i nye vaner. Styrker samarbejdet og skaber sammenhængende patientforløb mellem praktiserende læger, kommune og sygehus samt kommunens afdelinger imellem. Deltager aktivt i at hjælpe borgere med kronisk sygdom til oplevelsen af et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Medvirker i et tæt samarbejde med de praktiserende læger til at sikre tidlig opsporing af sygdommene KOL, diabetes, hjertesygdomme og muskelskelet sygdomme. Fortsætte med kompetenceudvikling af kommunalt ansatte personaler såsom fx hjemmesygeplejersker, socialrådgivere m.m. til, at tænke sundhedsfremmende samt være proaktive, når de har kontakt med borgere der har kroniske sygdomme eller er i potentiel risikozone. 11 SIGTEPUNKTER At færre borgere erhverver sig en eller flere kroniske sygdomme. At borgere, der har fået en kronisk sygdom, kan leve et liv så nær det normale som muligt og på egne livsvilkår. At antallet af indlæggelser og genindlæggelser reduceres gennem mestring af egen sygdom. HANDLINGER FREMADRETTET Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen. Udvikle og udbygge samarbejdet med frivillige organisationer, patientforeninger og motionscentre om at etablere tilbud i nærmiljøet med formål at mindske risikoadfærd. Tilbyde moderat og svært overvægtige borgere samt borgere med prædiabetes hjælp til at ændre og fastholde livsstilsændringer, så de ikke udvikler diabetes type 2. Dette sker gennem ét projekt sammen med DGI.

12 S U N D H E D S P O L I T I K UDFORDRINGER I Lemvig Kommune er den demografiske udvikling en udfordring. Vi bliver flere seniorer og færre unge. Der er flere med kort uddannelse, og der er blevet flere borgere, der vurdere deres helbred som dårligt. Uligheden i sundhed øges altså. Lemvig Kommune er en geografisk vidtstrakt kommune, så borgere skal ind imellem køre et stykke til aktiviteter og undervisning, og det kan afholde nogle fra at deltage. Desuden er der vejstrækninger med tæt og hurtig trafik og ingen cykelstier. I Danmark siger vi, at borgere selv er ansvarlige for egen livskvalitet og dermed også for at træffe de valg, der understøtter egen sundhed. I Lemvig, som så mange andre steder i Danmark, er traditioner og vaner godt indgroede og har givet et godt udgangspunkt og basis i livet. Det er en udfordring at oversætte og formidle gode resultater om folkesundhed og livsstil, der ses andre steder, til vores kultur. Lemvig Kommune er den kommune i Region Midt, der har flest borgere med kronisk sygdom. Det bliver derfor en stor udfordring for kommunen at skabe rammer for, at borgerne hjælpes på vej til et sundt og meningsfuldt liv på trods af kronisk sygdom. Borgerne er ansvarlige for egen livskvalitet- og derfor også for at træffe de valg, der understøtter egen sundhed. Vi ved dog, at forskellige former for usund levevis kan medføre kroniske sygdomme. Lemvig Kommune skal derfor have fokus på at gøre det sunde valg lettere, også selv om man lider af en eller flere kroniske sygdomme. Det handler om en vedvarende, udviklende og intens forebyggende indsats. Lemvig kommune skal medvirke til, at borgere med kronisk sygdom rehabiliteres, og således er de aktører i eget liv. Det er vigtigt, at Lemvig kommune arbejder på tværs af områderne, så borgerne får det rette tilbud, også i forhold til rehabilitering.

13 Børn- og ungeområdet Det er kendt, at læring for alle på alle niveauer er en udfordring. Derfor er det vigtigt at tage initiativer for hele gruppen af børn, og ikke kun for dem, der ved første øjekast kan synes at have behov. For eksempel reagerer alle børn på social mistrivsel eksempelvis på skilsmisser, som ikke længere er usædvanlige. De professionelle skal være til rådighed for børn og unge med særlige udfordringer. Det er vigtigt, at de professionelle fokuserer på en samlet indsats for de aktuelle børn og unge, så de oplever en reel samlet hjælp til deres videre individuelle udvikling. 7. SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLAD- SERNE Sundhedsindsatsen på arbejdspladser skal være en sammenhængende indsats, der fokuserer på alle de faktorer, der i arbejdslivet har betydning for den enkeltes sundhed og trivsel: livsstil, arbejdsmiljø og arbejdspladsens sociale ansvar. Dette punkt er ikke detaljeret beskrevet her, men er indeholdt i det øvrige. Mange virksomheder har lavet stress eller trivsel politikker, som bl.a. omhandler mentalsundhed, og alle virksomheder er underlagt arbejdsmiljøloven, hvor der laves arbejdspladsvurderinger på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladser opfordres til at lave konkrete handlinger ud fra de indsatsområder og sigtepunkter, der er beskrevet her i sundhedspolitikken. 13

14 S U N D H E D S P O L I T I K EVALUERING Sundhedspolitiske tiltag er et fælles kommunalt kerneområde. Sundhedspolitikken evalueres i forhold til de beskrevne sigtepunker og implementering i kommunen. Sundhedsfremmeenheden vil være katalysator og tovholder i evalueringsprocessen. De sigtepunkter, der er omfattet af projekter igangsat af sundhedsfremmeenheden, evalueres separat, så som Kvit røgen og Gør Lemvig lettere og Forløbskoordination. Den nye landsdækkende sundhedsprofil i 2013 vil indgå som baggrundsmateriale i evalueringen af bl.a. sundhedsvaner, fx: om vi har knækket fedmekurven i Lemvig Kommune? 9. PROCESSEN OG METODEN Ved implementeringen af sundhedsindsatser er det væsentligt at inddrage tværfaglige interessenter. Sundhedsambassadørerne og lederne i afdelingerne skal implementere de indsatser af sundhedspolitikken som vedrører deres områder, og indsamle data til baggrund for evalueringen i samarbejde med Sundhedsfremmeenheden i kommunen. Evalueringen vil bestå af både kvantitative og kvalitative elementer. Arbejdsgruppen bag sundhedspolitikken holder årligt møde med henblik på opfølgning. Herefter vil der blive udarbejdet et udkast, som drøftes på relevante møder, f.eks. personalemøder, MED-møder m.m. Forslag og tilføjelser sendes herefter tilbage til Sundhedsfremmeenheden, som formulerer den endelige evaluering, som sendes til Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget.

15 Dette fortsætter i årerne frem til PROCESLINIE November 2013 Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører. Maj 2013 Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører. December 2012 Politisk behandling. November 2012 Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører. Maj 2012 Status på opsamling af data og møde i arbejdsgruppen om fremtidige indsatser og handlepunkter. Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører. Lederforum alle afdelingsledere. December 2011 Implementering af revideret sundhedspolitik i alle områder ved sundhedsambassadører og ledere. Her er vi I de kommende dialogaftaler vil der indgå fokuspunkter fra sundhedspolitikken, og indsatserne integreres herved i det daglige arbejde.

16 Udarbejdet 2011 og godkendt af kommunalbestyrelsen december 2011 Sundhedsafdelingen Nygade Lemvig T: COMPLOT W: lemvig.dk

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Forord. Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune

Forord. Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune Forord Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune Århus har i 2008-2009 fået et KRAM i form af Århus Kommunes sundhedspolitik - "Vi vil gi' Århus et KRAM". Med denne rapport gives en status på

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Folkesundhedsprogram for Færøerne FORORD RESUMÉ INDLEDNING 1. RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED FOLKESUNDHED RISIKOFAKTORER FOLKESYGDOMME Beskrivelse

Folkesundhedsprogram for Færøerne FORORD RESUMÉ INDLEDNING 1. RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED FOLKESUNDHED RISIKOFAKTORER FOLKESYGDOMME Beskrivelse Folkesundhedsprogram for Færøerne FORORD RESUMÉ INDLEDNING 1. RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED FOLKESUNDHED RISIKOFAKTORER FOLKESYGDOMME Beskrivelse af folkesygdomme Aldersdiabetes (type 2 diabetes) Kræft

Læs mere

Danskernes sundhed kommunernes valg

Danskernes sundhed kommunernes valg Oktober 2009 Et debatoplæg til borgere, politikere og praktikere om forebyggelse og sundhedsfremme Danskernes sundhed kommunernes valg Fremtidens forebyggelse i kommunerne Mandag Morgen, Valkendorfsgade

Læs mere