Sundhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik 2011-2015"

Transkript

1 Sundhedspolitik Sundhedsafdelingen

2 FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed gennem hele livet. Sundhedspolitikken skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede aktiviteter. Endvidere skal sundhedspolitikken ses som et redskab til at sætte sundhedsfremme og forebyggelse på dagsorden blandt borgere, politikere og ansatte i Lemvig Kommune. Med sundhedspolitikken ønsker vi at prioritere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet og med familien som omdrejningspunkt. Vi ved, at vaner grundlægges tidligt i livet, og derfor er det vigtig at lære sunde vaner som barn. Med sundhedspolitikken ønsker vi desuden en videreførelse og videreudvikling af eksisterende indsatser. Herunder også det påbegyndte samarbejde med idræts- og patientforeningerne samt frivilligområdet. Det er vigtigt, at vi alle arbejder sammen i Lemvig Kommune, for at vi skal lykkes med at gennemføre indsatserne i sundhedspolitikken. Det er væsentligt, at sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag bliver tilbudt, hvor kommunen har indflydelse på borgernes muligheder for at leve sundt i hverdagen. Det er fx i skolen, på arbejdspladsen, i beskæftigelsestilbuddet, trafikken og rekreative offentlige områder. Det er en kendt sag, at vi i Danmark ikke har lighed i forhold til sundhed. Der er forskel på, hvor enkelt de sunde valg opleves. Kommunens opgave er derfor at tilbyde forskellige aktiviteter, viden og støtte til borgerne, så det i længden bliver nemmere at træffe sunde valg for den enkelte, i familien eller i andre grupper. Den samlede sundhedsindsats skal øge folkesundheden. Vi ønsker at medvirke til at skabe rammer for et sundt liv og støtte borgerne i Lemvig Kommune i at vælge de sunde tilbud. Adgangen til sunde valg skal være enkle. Orla Østerby Formand, Social- & sundhedsudvalg INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. HVAD ER SUNDHED? 4 3. LEMVIG KOMMUNES VISION 4 4. VÆRDIGRUNDLAG 5 Alle har mulighed for at leve et sundt liv 5 Adgang til sunde valg skal være enkle 5 Borgerne er ansvarlige for egen sundhed 5 5. INDSATSOMRÅDER 5 Kost 6 Rygning 7 Alkohol og andre rusmidler 8 Motion 9 Mental sundhed 10 Tidlig indsats over for voksne borgere med sundhedsrisiko UDFORDRINGER 12 Børn- og ungeområdet SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSERNE EVALUERING PROCESSEN OG METODEN 14

3 1. INDLEDNING Lemvig Kommunes sundhedspolitik for danner rammerne for arbejdet med sundhed, trivsel og forebyggelse for kommunens borgere. Vi har arbejdet målrettet med sundhedsindsatser siden 2008 og er blevet rigere på viden og erfaring. Det betyder, at vi nu ved mere om, hvor og hvordan de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser skal vægtes. Borgernes sundhedstilstand har stor betydning for efterspørgslen af kommunens ydelser indenfor en lang række områder. Det gælder fx pleje, sygedagpenge, behandling og genoptræning. Derfor er det vigtigt at skabe vilkår for sundhedsfremme på tværs i Lemvig Kommune. Den samlede sundhedsindsats skal øge folkesundheden. Ved at skabe rammer således, at det gøres let for borgeren at træffe sunde valg, kan en sund livsstil med sunde vaner fremmes. Med andre ord handler det om at etablere strukturelle sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser, der har fokus på at integrere sundhedsfremme i driften af de forskellige områder i kommunen. Det er her, rammerne for borgernes sundhedsadfærd skabes. Sundhedspolitikken er udarbejdet i et samarbejde mellem alle politikområder og har relationer til de respektive politikker for områderne. 3

4 S U N D H E D S P O L I T I K HVAD ER SUNDHED? Lemvig Kommune definerer sundhed således: Sundhed er mere end blot fravær af sygdom; det er også en tilstand, der sætter mennesker i stand til at mestre egen tilværelse, så de er medbestemmende over egne livsvilkår og oplever tilværelsen som meningsfuld og kan forstå og håndtere de udfordringer, livet giver. Sagt på en anden måde: Sundhed har både fysiske, psykiske og sociale aspekter. Det handler om at opleve en stærk følelse af sammenhæng og mening i livet, og om at være i stand til at håndtere livets mangfoldige udfordringer og situationer. Det betyder, at selvom man har en sygdom, kan man godt være sund. 3. LEMVIG KOMMUNES VISION Lemvig Kommunes borgere er sunde med mindst mulig sygdom som følge af livsstil og ulykker. Lemvig Kommune fokuserer derfor på: At forebygge, at borgere får en livsstilssygdom, f.eks. hjerte-karsygdomme, diabetes, kol. mm. At minimere de menneskelige og økonomiske omkostninger for borgere, der allerede lever med en sygdom. At give borgerne mulighed for at tage stilling til sunde og usunde livsstilsvaner samt at understøtte den enkeltes livskvalitet og trivsel. At samarbejde med eksterne partnere om generelle sundhedsfremmetilbud. At have fokus på tidlig opsporing og henvisning af borgere, der har brug for et relevant tilbud.

5 4. VÆRDIGRUNDLAG Alle har mulighed for at leve et sundt liv Der skal være lighed i sundhed, og der skal være overskud til at tage sig af de svageste borgere i samfundet. Menneskers ressourcer er forskellige og kan variere igennem livet. De borgere, der har brug for særlig hjælp af fysiske, psykiske, sociale eller kulturelle årsager, tilbydes hjælp, der styrker deres handlekompetence med henblik på at understøtte egen sundhed. Adgang til sunde valg skal være enkle Lemvig Kommune ønsker at gøre det enkelt for borgerne at træffe sunde valg. Borgerne skal være i stand til at mestre egen tilværelse, have medbestemmelse over egne livsvilkår og opleve tilværelsen som meningsfuld. Borgerne er ansvarlige for egen sundhed Lemvig Kommune medvirker til at skabe rammerne for et sundt liv og støtter borgerne i deres valg af sundhed. 5. INDSATSOMRÅDER Den sociale ulighed indgår som et opmærksomhedspunkt ved alle de fire nedenstående indsatsområder. Politisk er det vedtaget at indsatsområderne frem til 2015 er: Børn og unges sundhedsvaner Sundhedsvaner KRAM (kost, rygning, alkohol, motion) Tidlig indsats over for voksne borgere med sundhedsrisiko Sundhedsfremme på arbejdspladserne Hovedvægten lægges på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for børn og unge. Sunde vaner grundlægges tidligt i livet. Forældres vaner og traditioner er bærende for det børn lærer om livsstil og sundhed. Et vigtigt mål for Lemvig Kommune er at medvirke til, at børn og unge i kommunen får mulighed for at få en sund start på livet i form af sunde vaner, stort selvværd og handlekompetence, der gør dem i stand til at tage vare på sig selv og indgå i fællesskaber. I det følgende gennemgås indsatsområderne med overskriften: Fakta, Hvad gør vi allerede? - Sigtepunkter og Handlinger fremadrettet. Nogle af sigtepunkterne vil være egnede til at måle effekten af handlingerne. Lemvig Kommune udbreder viden om tidens tendenser, der formidles via de landsdækkende kampagner og vejledninger, så som seksuel sundhed og solariebrug. 5

6 S U N D H E D S P O L I T I K KOST 6 FAKTA 13% (17%) af de voksne borgere i Lemvig Kommune har et usundt kostmønster og 21% (16%) et sundt kostmønster set i forhold til Ernæringsrådets officielle 8 kostråd. 56% vil gerne spise mere sundt. 17% (15%) af den voksne befolkning i Lemvig Kommune er svært overvægtig og 42% (41%) moderat overvægtig. Der er over dobbelt så mange svært overvægtige blandt kortuddannede som blandt længere uddannede. 58% af de svært overvægtige vil gerne tabe sig. Sundhedsstyrelsens 8 kostråd: Spis mere frugt og grønt - 6 om dagen Spis fisk og fiskepålæg - flere gange om ugen Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød - hver dag Spar på sukker - især fra sodavand, slik og kager Spar på fedtet - især fra mejeriprodukter og kød Spis varieret - og bevar normalvægten Sluk tørsten i vand Være fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen, børn 60 minutter HVAD GØR VI ALLEREDE? Sundhedsplejersker vejleder alle familier i sund mad til småbørn. Alle børneinstitutioner tilbyder frokostmåltider til alle børn. Alle skoler tilbyder frokostretter til børn i skolerne via forskellige ordninger % af børnene bruger disse. Der kan købes mælk på alle skoler. Der er koldtvandsautomater på alle skoler. Der er frugtordninger på nogle skoler og afdelinger i kommunen. Tandplejen informerer småbørnsforældre om kostens betydning for såvel tandsundhed som for generel sundhed. Tandplejen underviser i sund kost i skolernes 5. og 7. klasser. Desuden undervises i sunde drikkevaner på alle efterskoler i Lemvig Kommune. Der tilbydes vægtstopkurser til alle borgere med et BMIMark over 30. Kurserne kører efter Små Skridt konceptet og er ikke baseret på et hurtigt vægttab, men på vedvarende vægttab eller vægtstop ved at ændre og fastholde de nye vaner. SIGTEPUNKTER At børn og unge har sunde kostvaner tidligt i barndommen. At alle børn og unge lærer om ernæringsrigtig kost og motion At der bliver færre overvægtige i Lemvig Kommune, så fedmekurven knækkes. At flere spiser efter de 8 kostråd. HANDLINGER FREMADRETTET Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen. Udarbejde en overordnet mad- og måltidspolitik i Lemvig kommune, der vedligeholdes og opdateres på tværs af områderne. Skabe sammenhæng for børnene, når de skifter fra institution til skole, så de fastholder de gode vaner om mad og motion. Skolerne skal have gode og sunde madvarer i deres skoleboder. Børnene må ikke forlade skolen i skoletiden. Implementeres inden august Samarbejde med haller og foreninger om sund mad, så udbuddet svarer til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen, dvs. ingen frituremad (Implementeret 2014). Tilbyde vejledning i sunde kostvaner til de familier, der har behov herfor.

7 RYGNING FAKTA 24% (29%) af de voksne borgere i Lemvig Kommune ryger dagligt. 74% af dem vil gerne holde op, og 47% vil gerne have hjælp til det. Der er over dobbelt så mange rygere blandt kortuddannede som blandt folk med længere uddannelse. Andelen af rygere, der ryger indendørs i hjemmet hver dag, hvor der er børn tilstede, er 16% 5% af de offentlige ansatte og 21% af de private ansatte er ansat på arbejdspladser, som ikke opfylder minimumskravene til rygeregler. Tobak indeholder stoffet nikotin. Nikotin er et psykoaktivt stof, der påvirker hjerne og centralnervesystem, og som kan skabe afhængighed i varierende grad. Det vurderes at 60% af alle danske rygere tilhører denne gruppe. Kilde: Sundhedsstyrelsen: Behandling af tobaksafhængighed Derfor er det vigtigt ikke at få begyndt på at ryge, men undersøgelser viser, at flere unge begynder at ryge. Data fra Hvordan har du det 2010? Tallene i parentes er fra 2006 HVAD GØR VI ALLEREDE? Ved fødselsanmeldelser registreres rygefrekvensen hos mødre. Rygning italesættes i sundhedsplejens kontakt med forældrene. Tilbyder rygestopevents på skolerne. Tandplejen tager en kort samtale om tobak med de unge, der ryger. Der tilbydes gratis rygestopkurser i samarbejde med apoteket både i grupper og individuelt for alle borgere i Lemvig Kommune og på arbejdspladser. Tilbyder et specielt tilrettet rygestopkursus på værestederne og i socialpsykiatrien. 7 SIGTEPUNKTER At borgerne oplever, at der er sundhedsfremmende tilbud om rygestop. At nedbringe antallet af rygere med 1% pr år frem til år At børn- og unge ikke starter på at ryge. At rygeloven overholdes, så der ingen rygning er, hvor børn opholder sig, ved offentlige bygninger, herunder bl.a. skoler, institutioner og kommunal støttede bygninger. HANDLINGER FREMADRETTET Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen. Italesætte rygeloven så alle steder, hvor børn opholder sig, bliver røgfrie. Tilbyde deltagelse af en sundhedsfaglig person i forældremøder, hvor temaet er børn og sundhed.

8 S U N D H E D S P O L I T I K ALKOHOL og andre rusmidler 8 FAKTA 29% (33%) af mændene og 9% (8%) af kvinderne i Lemvig Kommune drikker over de anbefalede genstandsgrænser. De drikker fem genstande eller flere, mindst én gang om ugen eller viser tegn på alkoholafhængighed. Der er signifikant flere mænd, der bor alene i lejebolig og er i den erhvervsaktive alder, der ikke er i arbejde, der drikker mest. Alkoholmisbrug i familien påvirker hele familiens trivsel. Kun 19% af de, der har et risikabelt alkoholforbrug, ønsker at nedsætte det. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende alkohol: Max. 14 genstande om ugen for mænd Max. 7 genstande om ugen for kvinder Max. 5 genstande på en gang HVAD GØR VI ALLEREDE? Jordmødre oplyser om risikofaktorer ved indtagelse af alkohol under graviditeten. Der er lavet en alkohol- og rusmiddelspolitik på nogle skoler. På nogle skoler er det forbudt at indtage alkohol. Dette gælder også til forældremøder. På nogle skoler har forældre lavet aftaler om holdninger til alkoholdebut for børnene. Tilbud om behandling af misbrug af alkohol og rusmidler tilpasset forskellige målgrupper. Yde en særlig forebyggende indsats i de ældste skoleklasser, så børn og forældre styrkes i deres indbyrdes dialog om alkohol og rusmidler, for eksempel via SSP samarbejdet. SIGTEPUNKTER At de unges alkoholdebut udskydes til det 16. år. At alle arbejdspladser og uddannelsessteder har en alkoholpolitik inden At der er relevante behandlingstilbud til borgere med alkohol- og stofmisbrug. HANDLINGER FREMADRETTET Sætte mere fokus på alkoholvaner. Opfordre alle skoler til at lave en alkohol- og rusmiddelspolitik. Opfordre og tilbyde hjælp til at få lavet en alkoholog rusmiddelspolitik på ungdomsuddannelser og arbejdspladser. Forbyde alkohol på skolerne ved skolerelaterede aktiviteter. Det skal være implementeret august 2012.

9 MOTION FAKTA Regelmæssig fysisk aktivitet fremmer fysisk og psykisk velvære og mindsker risikoen for en række sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes, knogleskørhed, muskel-skeletsygdomme og visse former for kræft. Fysisk aktivitet er også med til at forebygge fedme. I Lemvig Kommune følger 46% (43%) af de voksne borgere anbefalingerne om at være fysisk aktive en halv time dagligt. 64% (63%) ønsker at være mere fysisk aktive. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for motion: voksne bør dagligt være fysiske aktive mindst 30 minutter og børn og unge mindst 1 time. Data fra Hvordan har du det 2010? Tallene i parentes er fra 2006 HVAD GØR VI ALLEREDE? Der er tilbud om babysvømning ved sundhedsplejen. Alle institutioner har fælles indsatsområde: Krop og bevægelse i Der er certificerede idræts- og bevægelsesbørnehaver, udegrupper i børnehaver, og der arrangeres OL for børn. Nogle skoler har længere frikvarterer, hvor børnene skal ud, andre starter dagen med bevægelse, nogle har træning inden læsning, udeskoleaktiviteter. Skoler deltager i landsdækkende aktiviteter som: Skolernes Motionsdag, de har temauger med Alle børn cykler og Aktivt rundt i Danmark. Der er legepladser, der udfordrer til leg og bevægelse, og nogle Skole Fritids Ordninger har meget fokus på, at børnene skal bevæge sig. Lemvig Kommune har indgået et partnerskab med DGI Vestjylland med henblik på at få motionsuvante til at motionere. De ældre har motionshold på dagcentrene. Handicap- og Psykiatriområdet har i dagligdagen stort fokus på motion, og der afholdes årligt OL. 9 SIGTEPUNKTER At Lemvig Kommunes borgere bliver mere fysisk aktive og fastholdes i aktiviteten. At færre borgere bliver overvægtige At der åbnes op for den bynære natur, så den inspirerer til fysisk aktivitet og oplevelser. At motions-uvante børn og unge motiveres til aktivitet og motion. HANDLINGER FREMADRETTET Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen. Udarbejde sundhedsstatus på skolebørn og unge. Implementeres inden udgangen af Samarbejde med foreningerne om at få de motions-uvante, både børn og voksne, til at komme i gang med at motionere. I et projekt sammen med DGI undervise instruktører og foreningsledere i at tilbyde motion for borgere med overvægt og præ-diabetes. Udbygge og vedligeholde cykel- og gangsystemerne herunder sikre skolevej, så flere er trygge ved at cykle i skole.

10 S U N D H E D S P O L I T I K MENTAL SUNDHED 10 FAKTA 15% (13%) af borgerne i Lemvig Kommune vurderer, at deres helbred er dårligt. Mellem 5% og 10% har et af følgende problemer: ofte uønsket alene, ingen at tale med ved problemer, føler sig ofte stresset eller nervøs, ser ikke familie og venner. For 10-15% af skolebørn i overbygningen gælder det, at de oplever at have psykiske/sociale vanskeligheder, også her som hos de voksne fylder ensomhed, og dette præger deres liv. Børn og unge: Barometre for trivsel/mobning er rettesnore for, om vi i kommunen er på ret vej, når institutionerne arbejder med at skabe en god hverdag for børn og unge. Selvværd og mestring går hånd i hånd med udvikling af børns kompetencer, der grundlægges i de første år i samspil med betydningsfulde voksne, på det personlige, men også på det læringsmæssige plan. Data fra Hvordan har du det 2010?, og SSP, Lemvig Tallene i parentes er 2006 HVAD GØR VI ALLEREDE? Børnehaver har fokus på indsats mod mobning. Projekt Helt ude i skoven fokuserer på børns trivsel og arbejder med specielle behov hos børn. Undervisningsmiljøvurderinger og børnemiljøvurdering er lovpligtige og foregår med fast interval. Elever er med i udvalg, når der sker ændringer og delagtiggøres, når der tages beslutninger. Der arrangeres anderledes uger, hvor fokus er på trivsel, teambuilding og netværk på tværs af aldersgrupper. Overbygning har valgfag på tværs af klasseårgange. Ungdomsgården har tilbud til børn og unge, der har specielle behov. Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til ældre. Væresteder. Selvhjælpsgrupper. Der er en arbejdsmiljøpolitik, stress- og voldspolitik. Udarbejder handleplaner for det psykiske arbejdsog samværsmiljø i alle skoler, institutioner og afdelinger. SIGTEPUNKTER At den sociale kultur og måder vi er sammen på er inkluderende og fremmer tolerance. At børn og unge er sunde, og at børn og unge bliver i stand til at udøve kontrol over forhold, der har betydning for deres sundhed. At forbedre det sundhedsfremmende miljø i de områder, hvor børn og unge færdes. Tryghed i eget hjem for ældre. HANDLINGER FREMADRETTET Arbejder videre med indsatser mod mobning. Finde frem til, hvad der fastholder børn og unge sunde i de kommunale tilbud. Arbejde med sociale kompetencer i institutionerne. Alle kommunale institutioner og afdelinger har en uddannet sundhedsambassadør.

11 TIDLIG INDSATS over for voksne borgere med sundhedsrisiko FAKTA Da det i dag er muligt at behandle flere og flere sygdomme, er antallet af borgere med kroniske sygdomme stærkt stigende. Det betyder, at flere og flere skal lære at leve med og håndtere deres kroniske sygdom. Det, at leve med en kronisk sygdom, er en stor udfordring, idet det ofte medfører ændringer i arbejdsevne, fysiske udfoldelse, selvværd og roller i familien. For at kunne mestre dette har mange behov for rehabilitering og for undervisning om både sygdommen og om, hvordan man får en ny tilværelse til at fungere med sygdommen. Fakta om borgere med kronisk sygdom i Lemvig Kommune mellem år: Hjerte-kar sygdomme inkl. signifikant højt for forhøjet blodtryk Sukkersyge 800 Kræft 300 Luftvejeslidelser Allergi Muskel-skeletsygdomme signifikant højt på slidgigt Psykiske lidelser Nervesystem og sanseorganer NB. Mange borgere har mere end én sygdom. Data fra Hvordan har du det 2010? HVAD GØR VI ALLEREDE? Tilbyder borgere med kronisk sygdom undervisning og fysisk træning, så de kan lære at leve med deres sygdom og mestre deres tilværelse. Støtter borgere med kronisk sygdom til at holde fast i nye vaner. Styrker samarbejdet og skaber sammenhængende patientforløb mellem praktiserende læger, kommune og sygehus samt kommunens afdelinger imellem. Deltager aktivt i at hjælpe borgere med kronisk sygdom til oplevelsen af et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Medvirker i et tæt samarbejde med de praktiserende læger til at sikre tidlig opsporing af sygdommene KOL, diabetes, hjertesygdomme og muskelskelet sygdomme. Fortsætte med kompetenceudvikling af kommunalt ansatte personaler såsom fx hjemmesygeplejersker, socialrådgivere m.m. til, at tænke sundhedsfremmende samt være proaktive, når de har kontakt med borgere der har kroniske sygdomme eller er i potentiel risikozone. 11 SIGTEPUNKTER At færre borgere erhverver sig en eller flere kroniske sygdomme. At borgere, der har fået en kronisk sygdom, kan leve et liv så nær det normale som muligt og på egne livsvilkår. At antallet af indlæggelser og genindlæggelser reduceres gennem mestring af egen sygdom. HANDLINGER FREMADRETTET Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen. Udvikle og udbygge samarbejdet med frivillige organisationer, patientforeninger og motionscentre om at etablere tilbud i nærmiljøet med formål at mindske risikoadfærd. Tilbyde moderat og svært overvægtige borgere samt borgere med prædiabetes hjælp til at ændre og fastholde livsstilsændringer, så de ikke udvikler diabetes type 2. Dette sker gennem ét projekt sammen med DGI.

12 S U N D H E D S P O L I T I K UDFORDRINGER I Lemvig Kommune er den demografiske udvikling en udfordring. Vi bliver flere seniorer og færre unge. Der er flere med kort uddannelse, og der er blevet flere borgere, der vurdere deres helbred som dårligt. Uligheden i sundhed øges altså. Lemvig Kommune er en geografisk vidtstrakt kommune, så borgere skal ind imellem køre et stykke til aktiviteter og undervisning, og det kan afholde nogle fra at deltage. Desuden er der vejstrækninger med tæt og hurtig trafik og ingen cykelstier. I Danmark siger vi, at borgere selv er ansvarlige for egen livskvalitet og dermed også for at træffe de valg, der understøtter egen sundhed. I Lemvig, som så mange andre steder i Danmark, er traditioner og vaner godt indgroede og har givet et godt udgangspunkt og basis i livet. Det er en udfordring at oversætte og formidle gode resultater om folkesundhed og livsstil, der ses andre steder, til vores kultur. Lemvig Kommune er den kommune i Region Midt, der har flest borgere med kronisk sygdom. Det bliver derfor en stor udfordring for kommunen at skabe rammer for, at borgerne hjælpes på vej til et sundt og meningsfuldt liv på trods af kronisk sygdom. Borgerne er ansvarlige for egen livskvalitet- og derfor også for at træffe de valg, der understøtter egen sundhed. Vi ved dog, at forskellige former for usund levevis kan medføre kroniske sygdomme. Lemvig Kommune skal derfor have fokus på at gøre det sunde valg lettere, også selv om man lider af en eller flere kroniske sygdomme. Det handler om en vedvarende, udviklende og intens forebyggende indsats. Lemvig kommune skal medvirke til, at borgere med kronisk sygdom rehabiliteres, og således er de aktører i eget liv. Det er vigtigt, at Lemvig kommune arbejder på tværs af områderne, så borgerne får det rette tilbud, også i forhold til rehabilitering.

13 Børn- og ungeområdet Det er kendt, at læring for alle på alle niveauer er en udfordring. Derfor er det vigtigt at tage initiativer for hele gruppen af børn, og ikke kun for dem, der ved første øjekast kan synes at have behov. For eksempel reagerer alle børn på social mistrivsel eksempelvis på skilsmisser, som ikke længere er usædvanlige. De professionelle skal være til rådighed for børn og unge med særlige udfordringer. Det er vigtigt, at de professionelle fokuserer på en samlet indsats for de aktuelle børn og unge, så de oplever en reel samlet hjælp til deres videre individuelle udvikling. 7. SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLAD- SERNE Sundhedsindsatsen på arbejdspladser skal være en sammenhængende indsats, der fokuserer på alle de faktorer, der i arbejdslivet har betydning for den enkeltes sundhed og trivsel: livsstil, arbejdsmiljø og arbejdspladsens sociale ansvar. Dette punkt er ikke detaljeret beskrevet her, men er indeholdt i det øvrige. Mange virksomheder har lavet stress eller trivsel politikker, som bl.a. omhandler mentalsundhed, og alle virksomheder er underlagt arbejdsmiljøloven, hvor der laves arbejdspladsvurderinger på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladser opfordres til at lave konkrete handlinger ud fra de indsatsområder og sigtepunkter, der er beskrevet her i sundhedspolitikken. 13

14 S U N D H E D S P O L I T I K EVALUERING Sundhedspolitiske tiltag er et fælles kommunalt kerneområde. Sundhedspolitikken evalueres i forhold til de beskrevne sigtepunker og implementering i kommunen. Sundhedsfremmeenheden vil være katalysator og tovholder i evalueringsprocessen. De sigtepunkter, der er omfattet af projekter igangsat af sundhedsfremmeenheden, evalueres separat, så som Kvit røgen og Gør Lemvig lettere og Forløbskoordination. Den nye landsdækkende sundhedsprofil i 2013 vil indgå som baggrundsmateriale i evalueringen af bl.a. sundhedsvaner, fx: om vi har knækket fedmekurven i Lemvig Kommune? 9. PROCESSEN OG METODEN Ved implementeringen af sundhedsindsatser er det væsentligt at inddrage tværfaglige interessenter. Sundhedsambassadørerne og lederne i afdelingerne skal implementere de indsatser af sundhedspolitikken som vedrører deres områder, og indsamle data til baggrund for evalueringen i samarbejde med Sundhedsfremmeenheden i kommunen. Evalueringen vil bestå af både kvantitative og kvalitative elementer. Arbejdsgruppen bag sundhedspolitikken holder årligt møde med henblik på opfølgning. Herefter vil der blive udarbejdet et udkast, som drøftes på relevante møder, f.eks. personalemøder, MED-møder m.m. Forslag og tilføjelser sendes herefter tilbage til Sundhedsfremmeenheden, som formulerer den endelige evaluering, som sendes til Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget.

15 Dette fortsætter i årerne frem til PROCESLINIE November 2013 Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører. Maj 2013 Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører. December 2012 Politisk behandling. November 2012 Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører. Maj 2012 Status på opsamling af data og møde i arbejdsgruppen om fremtidige indsatser og handlepunkter. Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører. Lederforum alle afdelingsledere. December 2011 Implementering af revideret sundhedspolitik i alle områder ved sundhedsambassadører og ledere. Her er vi I de kommende dialogaftaler vil der indgå fokuspunkter fra sundhedspolitikken, og indsatserne integreres herved i det daglige arbejde.

16 Udarbejdet 2011 og godkendt af kommunalbestyrelsen december 2011 Sundhedsafdelingen Nygade Lemvig T: COMPLOT W: lemvig.dk

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Indhold Anbefalinger for kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)...1 Vision...2 Sundhedspolitikkens opbygning...2 Baggrund...2 Overordnede mål og principper...3 Beskrivelse

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress K R AM Vi giver et kram Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress Kost K R A M Forekomsten af overvægt i Danmark er steget 30-40 gange i løbet af de seneste 50 år, hvilket betyder at 40% af alle danskere

Læs mere

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Udkast Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Sundhedspolitikken består - efter et kort

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet R A P P O R T Strategi for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet SUNDHEDSCENTER VEST MAJ 2013 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 2 I N D H O L D S F

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred Risikofaktorer Får du for lidt motion, for meget fed mad og alkohol? Det er nogle af de faktorer, der øger risikoen for at udvikle en livsstilssygdom. I denne brochure kan du læse, hvad du selv kan gøre

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har vi det i Kolding

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Ballerup Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Ballerup Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune 2010 JAMMERBUGT KOMMUNE

Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune 2010 JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune 21 JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til MED SUNDHEDEN i jammerbugt Kommune 21 Udgivet marts 211 af: Jammerbugt Kommune i samarbejde med Region Nordjylland

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Forebyggelseshandleplan

Forebyggelseshandleplan 1 Forebyggelseshandleplan 2012-2014 1 1. Indledning 3 2. Formål 3 3. Sundhedspolitik og sundhedsbegrebet i Herning Kommune 4 3.1 Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi 4 4. Sundhedsmæssige udfordringer

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Sundhedspolitik. Albertslund Kommune

Sundhedspolitik. Albertslund Kommune Sundhedspolitik F O R A L B E R T S L U N D K O M M U N E E T S U N D T L I V F O R A L L E Albertslund Kommune Forord 3 Indhold Albertslund Kommunes Sundhedspolitik 4 Grundlaget 5 Sundhedspolitikken 6

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 Forord Kommunerne står overfor stadig større udfordringer med at sikre borgerne velfærdsydelser inden for de givne rammer. I Fredensborg Kommune har vi

Læs mere

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Lene Hammer-Helmich, Lone Prip Buhelt, Anne Helms Andreasen, Kirstine Magtengaard Robinson, Charlotte Glümer Oversigt Baggrund Demografi

Læs mere

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås.

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås. HILLERSLEV SKOLE Overordnet kostpolitik for Thisted Kommune Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1313506 Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere