Sundhedspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik 2011-2015"

Transkript

1 Sundhedspolitik Sundhedsafdelingen

2 FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed gennem hele livet. Sundhedspolitikken skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede aktiviteter. Endvidere skal sundhedspolitikken ses som et redskab til at sætte sundhedsfremme og forebyggelse på dagsorden blandt borgere, politikere og ansatte i Lemvig Kommune. Med sundhedspolitikken ønsker vi at prioritere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet og med familien som omdrejningspunkt. Vi ved, at vaner grundlægges tidligt i livet, og derfor er det vigtig at lære sunde vaner som barn. Med sundhedspolitikken ønsker vi desuden en videreførelse og videreudvikling af eksisterende indsatser. Herunder også det påbegyndte samarbejde med idræts- og patientforeningerne samt frivilligområdet. Det er vigtigt, at vi alle arbejder sammen i Lemvig Kommune, for at vi skal lykkes med at gennemføre indsatserne i sundhedspolitikken. Det er væsentligt, at sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag bliver tilbudt, hvor kommunen har indflydelse på borgernes muligheder for at leve sundt i hverdagen. Det er fx i skolen, på arbejdspladsen, i beskæftigelsestilbuddet, trafikken og rekreative offentlige områder. Det er en kendt sag, at vi i Danmark ikke har lighed i forhold til sundhed. Der er forskel på, hvor enkelt de sunde valg opleves. Kommunens opgave er derfor at tilbyde forskellige aktiviteter, viden og støtte til borgerne, så det i længden bliver nemmere at træffe sunde valg for den enkelte, i familien eller i andre grupper. Den samlede sundhedsindsats skal øge folkesundheden. Vi ønsker at medvirke til at skabe rammer for et sundt liv og støtte borgerne i Lemvig Kommune i at vælge de sunde tilbud. Adgangen til sunde valg skal være enkle. Orla Østerby Formand, Social- & sundhedsudvalg INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. HVAD ER SUNDHED? 4 3. LEMVIG KOMMUNES VISION 4 4. VÆRDIGRUNDLAG 5 Alle har mulighed for at leve et sundt liv 5 Adgang til sunde valg skal være enkle 5 Borgerne er ansvarlige for egen sundhed 5 5. INDSATSOMRÅDER 5 Kost 6 Rygning 7 Alkohol og andre rusmidler 8 Motion 9 Mental sundhed 10 Tidlig indsats over for voksne borgere med sundhedsrisiko UDFORDRINGER 12 Børn- og ungeområdet SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSERNE EVALUERING PROCESSEN OG METODEN 14

3 1. INDLEDNING Lemvig Kommunes sundhedspolitik for danner rammerne for arbejdet med sundhed, trivsel og forebyggelse for kommunens borgere. Vi har arbejdet målrettet med sundhedsindsatser siden 2008 og er blevet rigere på viden og erfaring. Det betyder, at vi nu ved mere om, hvor og hvordan de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser skal vægtes. Borgernes sundhedstilstand har stor betydning for efterspørgslen af kommunens ydelser indenfor en lang række områder. Det gælder fx pleje, sygedagpenge, behandling og genoptræning. Derfor er det vigtigt at skabe vilkår for sundhedsfremme på tværs i Lemvig Kommune. Den samlede sundhedsindsats skal øge folkesundheden. Ved at skabe rammer således, at det gøres let for borgeren at træffe sunde valg, kan en sund livsstil med sunde vaner fremmes. Med andre ord handler det om at etablere strukturelle sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser, der har fokus på at integrere sundhedsfremme i driften af de forskellige områder i kommunen. Det er her, rammerne for borgernes sundhedsadfærd skabes. Sundhedspolitikken er udarbejdet i et samarbejde mellem alle politikområder og har relationer til de respektive politikker for områderne. 3

4 S U N D H E D S P O L I T I K HVAD ER SUNDHED? Lemvig Kommune definerer sundhed således: Sundhed er mere end blot fravær af sygdom; det er også en tilstand, der sætter mennesker i stand til at mestre egen tilværelse, så de er medbestemmende over egne livsvilkår og oplever tilværelsen som meningsfuld og kan forstå og håndtere de udfordringer, livet giver. Sagt på en anden måde: Sundhed har både fysiske, psykiske og sociale aspekter. Det handler om at opleve en stærk følelse af sammenhæng og mening i livet, og om at være i stand til at håndtere livets mangfoldige udfordringer og situationer. Det betyder, at selvom man har en sygdom, kan man godt være sund. 3. LEMVIG KOMMUNES VISION Lemvig Kommunes borgere er sunde med mindst mulig sygdom som følge af livsstil og ulykker. Lemvig Kommune fokuserer derfor på: At forebygge, at borgere får en livsstilssygdom, f.eks. hjerte-karsygdomme, diabetes, kol. mm. At minimere de menneskelige og økonomiske omkostninger for borgere, der allerede lever med en sygdom. At give borgerne mulighed for at tage stilling til sunde og usunde livsstilsvaner samt at understøtte den enkeltes livskvalitet og trivsel. At samarbejde med eksterne partnere om generelle sundhedsfremmetilbud. At have fokus på tidlig opsporing og henvisning af borgere, der har brug for et relevant tilbud.

5 4. VÆRDIGRUNDLAG Alle har mulighed for at leve et sundt liv Der skal være lighed i sundhed, og der skal være overskud til at tage sig af de svageste borgere i samfundet. Menneskers ressourcer er forskellige og kan variere igennem livet. De borgere, der har brug for særlig hjælp af fysiske, psykiske, sociale eller kulturelle årsager, tilbydes hjælp, der styrker deres handlekompetence med henblik på at understøtte egen sundhed. Adgang til sunde valg skal være enkle Lemvig Kommune ønsker at gøre det enkelt for borgerne at træffe sunde valg. Borgerne skal være i stand til at mestre egen tilværelse, have medbestemmelse over egne livsvilkår og opleve tilværelsen som meningsfuld. Borgerne er ansvarlige for egen sundhed Lemvig Kommune medvirker til at skabe rammerne for et sundt liv og støtter borgerne i deres valg af sundhed. 5. INDSATSOMRÅDER Den sociale ulighed indgår som et opmærksomhedspunkt ved alle de fire nedenstående indsatsområder. Politisk er det vedtaget at indsatsområderne frem til 2015 er: Børn og unges sundhedsvaner Sundhedsvaner KRAM (kost, rygning, alkohol, motion) Tidlig indsats over for voksne borgere med sundhedsrisiko Sundhedsfremme på arbejdspladserne Hovedvægten lægges på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for børn og unge. Sunde vaner grundlægges tidligt i livet. Forældres vaner og traditioner er bærende for det børn lærer om livsstil og sundhed. Et vigtigt mål for Lemvig Kommune er at medvirke til, at børn og unge i kommunen får mulighed for at få en sund start på livet i form af sunde vaner, stort selvværd og handlekompetence, der gør dem i stand til at tage vare på sig selv og indgå i fællesskaber. I det følgende gennemgås indsatsområderne med overskriften: Fakta, Hvad gør vi allerede? - Sigtepunkter og Handlinger fremadrettet. Nogle af sigtepunkterne vil være egnede til at måle effekten af handlingerne. Lemvig Kommune udbreder viden om tidens tendenser, der formidles via de landsdækkende kampagner og vejledninger, så som seksuel sundhed og solariebrug. 5

6 S U N D H E D S P O L I T I K KOST 6 FAKTA 13% (17%) af de voksne borgere i Lemvig Kommune har et usundt kostmønster og 21% (16%) et sundt kostmønster set i forhold til Ernæringsrådets officielle 8 kostråd. 56% vil gerne spise mere sundt. 17% (15%) af den voksne befolkning i Lemvig Kommune er svært overvægtig og 42% (41%) moderat overvægtig. Der er over dobbelt så mange svært overvægtige blandt kortuddannede som blandt længere uddannede. 58% af de svært overvægtige vil gerne tabe sig. Sundhedsstyrelsens 8 kostråd: Spis mere frugt og grønt - 6 om dagen Spis fisk og fiskepålæg - flere gange om ugen Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød - hver dag Spar på sukker - især fra sodavand, slik og kager Spar på fedtet - især fra mejeriprodukter og kød Spis varieret - og bevar normalvægten Sluk tørsten i vand Være fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen, børn 60 minutter HVAD GØR VI ALLEREDE? Sundhedsplejersker vejleder alle familier i sund mad til småbørn. Alle børneinstitutioner tilbyder frokostmåltider til alle børn. Alle skoler tilbyder frokostretter til børn i skolerne via forskellige ordninger % af børnene bruger disse. Der kan købes mælk på alle skoler. Der er koldtvandsautomater på alle skoler. Der er frugtordninger på nogle skoler og afdelinger i kommunen. Tandplejen informerer småbørnsforældre om kostens betydning for såvel tandsundhed som for generel sundhed. Tandplejen underviser i sund kost i skolernes 5. og 7. klasser. Desuden undervises i sunde drikkevaner på alle efterskoler i Lemvig Kommune. Der tilbydes vægtstopkurser til alle borgere med et BMIMark over 30. Kurserne kører efter Små Skridt konceptet og er ikke baseret på et hurtigt vægttab, men på vedvarende vægttab eller vægtstop ved at ændre og fastholde de nye vaner. SIGTEPUNKTER At børn og unge har sunde kostvaner tidligt i barndommen. At alle børn og unge lærer om ernæringsrigtig kost og motion At der bliver færre overvægtige i Lemvig Kommune, så fedmekurven knækkes. At flere spiser efter de 8 kostråd. HANDLINGER FREMADRETTET Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen. Udarbejde en overordnet mad- og måltidspolitik i Lemvig kommune, der vedligeholdes og opdateres på tværs af områderne. Skabe sammenhæng for børnene, når de skifter fra institution til skole, så de fastholder de gode vaner om mad og motion. Skolerne skal have gode og sunde madvarer i deres skoleboder. Børnene må ikke forlade skolen i skoletiden. Implementeres inden august Samarbejde med haller og foreninger om sund mad, så udbuddet svarer til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen, dvs. ingen frituremad (Implementeret 2014). Tilbyde vejledning i sunde kostvaner til de familier, der har behov herfor.

7 RYGNING FAKTA 24% (29%) af de voksne borgere i Lemvig Kommune ryger dagligt. 74% af dem vil gerne holde op, og 47% vil gerne have hjælp til det. Der er over dobbelt så mange rygere blandt kortuddannede som blandt folk med længere uddannelse. Andelen af rygere, der ryger indendørs i hjemmet hver dag, hvor der er børn tilstede, er 16% 5% af de offentlige ansatte og 21% af de private ansatte er ansat på arbejdspladser, som ikke opfylder minimumskravene til rygeregler. Tobak indeholder stoffet nikotin. Nikotin er et psykoaktivt stof, der påvirker hjerne og centralnervesystem, og som kan skabe afhængighed i varierende grad. Det vurderes at 60% af alle danske rygere tilhører denne gruppe. Kilde: Sundhedsstyrelsen: Behandling af tobaksafhængighed Derfor er det vigtigt ikke at få begyndt på at ryge, men undersøgelser viser, at flere unge begynder at ryge. Data fra Hvordan har du det 2010? Tallene i parentes er fra 2006 HVAD GØR VI ALLEREDE? Ved fødselsanmeldelser registreres rygefrekvensen hos mødre. Rygning italesættes i sundhedsplejens kontakt med forældrene. Tilbyder rygestopevents på skolerne. Tandplejen tager en kort samtale om tobak med de unge, der ryger. Der tilbydes gratis rygestopkurser i samarbejde med apoteket både i grupper og individuelt for alle borgere i Lemvig Kommune og på arbejdspladser. Tilbyder et specielt tilrettet rygestopkursus på værestederne og i socialpsykiatrien. 7 SIGTEPUNKTER At borgerne oplever, at der er sundhedsfremmende tilbud om rygestop. At nedbringe antallet af rygere med 1% pr år frem til år At børn- og unge ikke starter på at ryge. At rygeloven overholdes, så der ingen rygning er, hvor børn opholder sig, ved offentlige bygninger, herunder bl.a. skoler, institutioner og kommunal støttede bygninger. HANDLINGER FREMADRETTET Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen. Italesætte rygeloven så alle steder, hvor børn opholder sig, bliver røgfrie. Tilbyde deltagelse af en sundhedsfaglig person i forældremøder, hvor temaet er børn og sundhed.

8 S U N D H E D S P O L I T I K ALKOHOL og andre rusmidler 8 FAKTA 29% (33%) af mændene og 9% (8%) af kvinderne i Lemvig Kommune drikker over de anbefalede genstandsgrænser. De drikker fem genstande eller flere, mindst én gang om ugen eller viser tegn på alkoholafhængighed. Der er signifikant flere mænd, der bor alene i lejebolig og er i den erhvervsaktive alder, der ikke er i arbejde, der drikker mest. Alkoholmisbrug i familien påvirker hele familiens trivsel. Kun 19% af de, der har et risikabelt alkoholforbrug, ønsker at nedsætte det. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende alkohol: Max. 14 genstande om ugen for mænd Max. 7 genstande om ugen for kvinder Max. 5 genstande på en gang HVAD GØR VI ALLEREDE? Jordmødre oplyser om risikofaktorer ved indtagelse af alkohol under graviditeten. Der er lavet en alkohol- og rusmiddelspolitik på nogle skoler. På nogle skoler er det forbudt at indtage alkohol. Dette gælder også til forældremøder. På nogle skoler har forældre lavet aftaler om holdninger til alkoholdebut for børnene. Tilbud om behandling af misbrug af alkohol og rusmidler tilpasset forskellige målgrupper. Yde en særlig forebyggende indsats i de ældste skoleklasser, så børn og forældre styrkes i deres indbyrdes dialog om alkohol og rusmidler, for eksempel via SSP samarbejdet. SIGTEPUNKTER At de unges alkoholdebut udskydes til det 16. år. At alle arbejdspladser og uddannelsessteder har en alkoholpolitik inden At der er relevante behandlingstilbud til borgere med alkohol- og stofmisbrug. HANDLINGER FREMADRETTET Sætte mere fokus på alkoholvaner. Opfordre alle skoler til at lave en alkohol- og rusmiddelspolitik. Opfordre og tilbyde hjælp til at få lavet en alkoholog rusmiddelspolitik på ungdomsuddannelser og arbejdspladser. Forbyde alkohol på skolerne ved skolerelaterede aktiviteter. Det skal være implementeret august 2012.

9 MOTION FAKTA Regelmæssig fysisk aktivitet fremmer fysisk og psykisk velvære og mindsker risikoen for en række sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes, knogleskørhed, muskel-skeletsygdomme og visse former for kræft. Fysisk aktivitet er også med til at forebygge fedme. I Lemvig Kommune følger 46% (43%) af de voksne borgere anbefalingerne om at være fysisk aktive en halv time dagligt. 64% (63%) ønsker at være mere fysisk aktive. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for motion: voksne bør dagligt være fysiske aktive mindst 30 minutter og børn og unge mindst 1 time. Data fra Hvordan har du det 2010? Tallene i parentes er fra 2006 HVAD GØR VI ALLEREDE? Der er tilbud om babysvømning ved sundhedsplejen. Alle institutioner har fælles indsatsområde: Krop og bevægelse i Der er certificerede idræts- og bevægelsesbørnehaver, udegrupper i børnehaver, og der arrangeres OL for børn. Nogle skoler har længere frikvarterer, hvor børnene skal ud, andre starter dagen med bevægelse, nogle har træning inden læsning, udeskoleaktiviteter. Skoler deltager i landsdækkende aktiviteter som: Skolernes Motionsdag, de har temauger med Alle børn cykler og Aktivt rundt i Danmark. Der er legepladser, der udfordrer til leg og bevægelse, og nogle Skole Fritids Ordninger har meget fokus på, at børnene skal bevæge sig. Lemvig Kommune har indgået et partnerskab med DGI Vestjylland med henblik på at få motionsuvante til at motionere. De ældre har motionshold på dagcentrene. Handicap- og Psykiatriområdet har i dagligdagen stort fokus på motion, og der afholdes årligt OL. 9 SIGTEPUNKTER At Lemvig Kommunes borgere bliver mere fysisk aktive og fastholdes i aktiviteten. At færre borgere bliver overvægtige At der åbnes op for den bynære natur, så den inspirerer til fysisk aktivitet og oplevelser. At motions-uvante børn og unge motiveres til aktivitet og motion. HANDLINGER FREMADRETTET Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen. Udarbejde sundhedsstatus på skolebørn og unge. Implementeres inden udgangen af Samarbejde med foreningerne om at få de motions-uvante, både børn og voksne, til at komme i gang med at motionere. I et projekt sammen med DGI undervise instruktører og foreningsledere i at tilbyde motion for borgere med overvægt og præ-diabetes. Udbygge og vedligeholde cykel- og gangsystemerne herunder sikre skolevej, så flere er trygge ved at cykle i skole.

10 S U N D H E D S P O L I T I K MENTAL SUNDHED 10 FAKTA 15% (13%) af borgerne i Lemvig Kommune vurderer, at deres helbred er dårligt. Mellem 5% og 10% har et af følgende problemer: ofte uønsket alene, ingen at tale med ved problemer, føler sig ofte stresset eller nervøs, ser ikke familie og venner. For 10-15% af skolebørn i overbygningen gælder det, at de oplever at have psykiske/sociale vanskeligheder, også her som hos de voksne fylder ensomhed, og dette præger deres liv. Børn og unge: Barometre for trivsel/mobning er rettesnore for, om vi i kommunen er på ret vej, når institutionerne arbejder med at skabe en god hverdag for børn og unge. Selvværd og mestring går hånd i hånd med udvikling af børns kompetencer, der grundlægges i de første år i samspil med betydningsfulde voksne, på det personlige, men også på det læringsmæssige plan. Data fra Hvordan har du det 2010?, og SSP, Lemvig Tallene i parentes er 2006 HVAD GØR VI ALLEREDE? Børnehaver har fokus på indsats mod mobning. Projekt Helt ude i skoven fokuserer på børns trivsel og arbejder med specielle behov hos børn. Undervisningsmiljøvurderinger og børnemiljøvurdering er lovpligtige og foregår med fast interval. Elever er med i udvalg, når der sker ændringer og delagtiggøres, når der tages beslutninger. Der arrangeres anderledes uger, hvor fokus er på trivsel, teambuilding og netværk på tværs af aldersgrupper. Overbygning har valgfag på tværs af klasseårgange. Ungdomsgården har tilbud til børn og unge, der har specielle behov. Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til ældre. Væresteder. Selvhjælpsgrupper. Der er en arbejdsmiljøpolitik, stress- og voldspolitik. Udarbejder handleplaner for det psykiske arbejdsog samværsmiljø i alle skoler, institutioner og afdelinger. SIGTEPUNKTER At den sociale kultur og måder vi er sammen på er inkluderende og fremmer tolerance. At børn og unge er sunde, og at børn og unge bliver i stand til at udøve kontrol over forhold, der har betydning for deres sundhed. At forbedre det sundhedsfremmende miljø i de områder, hvor børn og unge færdes. Tryghed i eget hjem for ældre. HANDLINGER FREMADRETTET Arbejder videre med indsatser mod mobning. Finde frem til, hvad der fastholder børn og unge sunde i de kommunale tilbud. Arbejde med sociale kompetencer i institutionerne. Alle kommunale institutioner og afdelinger har en uddannet sundhedsambassadør.

11 TIDLIG INDSATS over for voksne borgere med sundhedsrisiko FAKTA Da det i dag er muligt at behandle flere og flere sygdomme, er antallet af borgere med kroniske sygdomme stærkt stigende. Det betyder, at flere og flere skal lære at leve med og håndtere deres kroniske sygdom. Det, at leve med en kronisk sygdom, er en stor udfordring, idet det ofte medfører ændringer i arbejdsevne, fysiske udfoldelse, selvværd og roller i familien. For at kunne mestre dette har mange behov for rehabilitering og for undervisning om både sygdommen og om, hvordan man får en ny tilværelse til at fungere med sygdommen. Fakta om borgere med kronisk sygdom i Lemvig Kommune mellem år: Hjerte-kar sygdomme inkl. signifikant højt for forhøjet blodtryk Sukkersyge 800 Kræft 300 Luftvejeslidelser Allergi Muskel-skeletsygdomme signifikant højt på slidgigt Psykiske lidelser Nervesystem og sanseorganer NB. Mange borgere har mere end én sygdom. Data fra Hvordan har du det 2010? HVAD GØR VI ALLEREDE? Tilbyder borgere med kronisk sygdom undervisning og fysisk træning, så de kan lære at leve med deres sygdom og mestre deres tilværelse. Støtter borgere med kronisk sygdom til at holde fast i nye vaner. Styrker samarbejdet og skaber sammenhængende patientforløb mellem praktiserende læger, kommune og sygehus samt kommunens afdelinger imellem. Deltager aktivt i at hjælpe borgere med kronisk sygdom til oplevelsen af et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Medvirker i et tæt samarbejde med de praktiserende læger til at sikre tidlig opsporing af sygdommene KOL, diabetes, hjertesygdomme og muskelskelet sygdomme. Fortsætte med kompetenceudvikling af kommunalt ansatte personaler såsom fx hjemmesygeplejersker, socialrådgivere m.m. til, at tænke sundhedsfremmende samt være proaktive, når de har kontakt med borgere der har kroniske sygdomme eller er i potentiel risikozone. 11 SIGTEPUNKTER At færre borgere erhverver sig en eller flere kroniske sygdomme. At borgere, der har fået en kronisk sygdom, kan leve et liv så nær det normale som muligt og på egne livsvilkår. At antallet af indlæggelser og genindlæggelser reduceres gennem mestring af egen sygdom. HANDLINGER FREMADRETTET Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen. Udvikle og udbygge samarbejdet med frivillige organisationer, patientforeninger og motionscentre om at etablere tilbud i nærmiljøet med formål at mindske risikoadfærd. Tilbyde moderat og svært overvægtige borgere samt borgere med prædiabetes hjælp til at ændre og fastholde livsstilsændringer, så de ikke udvikler diabetes type 2. Dette sker gennem ét projekt sammen med DGI.

12 S U N D H E D S P O L I T I K UDFORDRINGER I Lemvig Kommune er den demografiske udvikling en udfordring. Vi bliver flere seniorer og færre unge. Der er flere med kort uddannelse, og der er blevet flere borgere, der vurdere deres helbred som dårligt. Uligheden i sundhed øges altså. Lemvig Kommune er en geografisk vidtstrakt kommune, så borgere skal ind imellem køre et stykke til aktiviteter og undervisning, og det kan afholde nogle fra at deltage. Desuden er der vejstrækninger med tæt og hurtig trafik og ingen cykelstier. I Danmark siger vi, at borgere selv er ansvarlige for egen livskvalitet og dermed også for at træffe de valg, der understøtter egen sundhed. I Lemvig, som så mange andre steder i Danmark, er traditioner og vaner godt indgroede og har givet et godt udgangspunkt og basis i livet. Det er en udfordring at oversætte og formidle gode resultater om folkesundhed og livsstil, der ses andre steder, til vores kultur. Lemvig Kommune er den kommune i Region Midt, der har flest borgere med kronisk sygdom. Det bliver derfor en stor udfordring for kommunen at skabe rammer for, at borgerne hjælpes på vej til et sundt og meningsfuldt liv på trods af kronisk sygdom. Borgerne er ansvarlige for egen livskvalitet- og derfor også for at træffe de valg, der understøtter egen sundhed. Vi ved dog, at forskellige former for usund levevis kan medføre kroniske sygdomme. Lemvig Kommune skal derfor have fokus på at gøre det sunde valg lettere, også selv om man lider af en eller flere kroniske sygdomme. Det handler om en vedvarende, udviklende og intens forebyggende indsats. Lemvig kommune skal medvirke til, at borgere med kronisk sygdom rehabiliteres, og således er de aktører i eget liv. Det er vigtigt, at Lemvig kommune arbejder på tværs af områderne, så borgerne får det rette tilbud, også i forhold til rehabilitering.

13 Børn- og ungeområdet Det er kendt, at læring for alle på alle niveauer er en udfordring. Derfor er det vigtigt at tage initiativer for hele gruppen af børn, og ikke kun for dem, der ved første øjekast kan synes at have behov. For eksempel reagerer alle børn på social mistrivsel eksempelvis på skilsmisser, som ikke længere er usædvanlige. De professionelle skal være til rådighed for børn og unge med særlige udfordringer. Det er vigtigt, at de professionelle fokuserer på en samlet indsats for de aktuelle børn og unge, så de oplever en reel samlet hjælp til deres videre individuelle udvikling. 7. SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLAD- SERNE Sundhedsindsatsen på arbejdspladser skal være en sammenhængende indsats, der fokuserer på alle de faktorer, der i arbejdslivet har betydning for den enkeltes sundhed og trivsel: livsstil, arbejdsmiljø og arbejdspladsens sociale ansvar. Dette punkt er ikke detaljeret beskrevet her, men er indeholdt i det øvrige. Mange virksomheder har lavet stress eller trivsel politikker, som bl.a. omhandler mentalsundhed, og alle virksomheder er underlagt arbejdsmiljøloven, hvor der laves arbejdspladsvurderinger på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladser opfordres til at lave konkrete handlinger ud fra de indsatsområder og sigtepunkter, der er beskrevet her i sundhedspolitikken. 13

14 S U N D H E D S P O L I T I K EVALUERING Sundhedspolitiske tiltag er et fælles kommunalt kerneområde. Sundhedspolitikken evalueres i forhold til de beskrevne sigtepunker og implementering i kommunen. Sundhedsfremmeenheden vil være katalysator og tovholder i evalueringsprocessen. De sigtepunkter, der er omfattet af projekter igangsat af sundhedsfremmeenheden, evalueres separat, så som Kvit røgen og Gør Lemvig lettere og Forløbskoordination. Den nye landsdækkende sundhedsprofil i 2013 vil indgå som baggrundsmateriale i evalueringen af bl.a. sundhedsvaner, fx: om vi har knækket fedmekurven i Lemvig Kommune? 9. PROCESSEN OG METODEN Ved implementeringen af sundhedsindsatser er det væsentligt at inddrage tværfaglige interessenter. Sundhedsambassadørerne og lederne i afdelingerne skal implementere de indsatser af sundhedspolitikken som vedrører deres områder, og indsamle data til baggrund for evalueringen i samarbejde med Sundhedsfremmeenheden i kommunen. Evalueringen vil bestå af både kvantitative og kvalitative elementer. Arbejdsgruppen bag sundhedspolitikken holder årligt møde med henblik på opfølgning. Herefter vil der blive udarbejdet et udkast, som drøftes på relevante møder, f.eks. personalemøder, MED-møder m.m. Forslag og tilføjelser sendes herefter tilbage til Sundhedsfremmeenheden, som formulerer den endelige evaluering, som sendes til Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget.

15 Dette fortsætter i årerne frem til PROCESLINIE November 2013 Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører. Maj 2013 Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører. December 2012 Politisk behandling. November 2012 Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører. Maj 2012 Status på opsamling af data og møde i arbejdsgruppen om fremtidige indsatser og handlepunkter. Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører. Lederforum alle afdelingsledere. December 2011 Implementering af revideret sundhedspolitik i alle områder ved sundhedsambassadører og ledere. Her er vi I de kommende dialogaftaler vil der indgå fokuspunkter fra sundhedspolitikken, og indsatserne integreres herved i det daglige arbejde.

16 Udarbejdet 2011 og godkendt af kommunalbestyrelsen december 2011 Sundhedsafdelingen Nygade Lemvig T: COMPLOT W: lemvig.dk

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø sundhedsprofil for Sorø Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Sorø................................... 4 Fakta om

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg sundhedsprofil for Vordingborg Indhold Sådan ser sundhedstilstanden ud i Vordingborg...... 3 Fakta om Vordingborg............................ 4 Fakta

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Sundhedsprofil Indhold og opmærksomhedspunkter ved sammenligning af resultater med sundhedsprofilen 2010

Sundhedsprofil Indhold og opmærksomhedspunkter ved sammenligning af resultater med sundhedsprofilen 2010 Sundhedsprofil 2013 Indhold og opmærksomhedspunkter ved sammenligning af resultater med sundhedsprofilen 2010 Formål Præsentation af nye spørgsmål i profilen 2013 Hvordan opgøres spørgsmålene? Tolkning

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød sundhedsprofil for solrød Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Solrød................................. 4 Fakta

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Det sunde liv i den sunde kommune

Det sunde liv i den sunde kommune sund FrederiksSUND Det sunde liv i den sunde kommune Frederikssund Kommune Januar 2008 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Forord Frederikssund Kommune skal være en sund kommune at leve, bo og arbejde

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe sundhedsprofil for Faxe Indhold Indledning................................................ 3 Beskrivelse af Faxe................................ 4 Fakta

Læs mere

Sundhed&trivsel. Dragør Kommunes sundhedspolitik. Læs mere på

Sundhed&trivsel. Dragør Kommunes sundhedspolitik. Læs mere på Sundhed&trivsel Dragør Kommunes sundhedspolitik Læs mere på www.dragoer.dk Udgivet af Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Lars Bo Pedersen, Forvaltningschef Tekst og redaktion: Pernille

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12 April 2012 Sundhedsstrategi 2012-2014 Endelig version, doknr. 117996-12 Indledning I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi sunde, engagerede borgere med god livskvalitet. For at sikre, at alle arbejder i samme

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted sundhedsprofil for ringsted Indhold Sådan står det til i Ringsted........................ 3 Fakta om Ringsted............................... 4 Fakta

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Den følgende sundhedspolitik er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VORDINGBORG KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 3 SUNDHED HAR VI ALLE ET PERSONLIGT FORHOLD TIL 4 VISION 5 DER ER

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

BØRNEHUSENE SYVSTJERNEN

BØRNEHUSENE SYVSTJERNEN SUNDHEDSPOLITIK FOR Forsidebillede fra Børnehusene Syvstjernens fælles OL 2011 BØRNEHUSENE SYVSTJERNEN SUNDHEDSPOLITIK FOR BØRNEHUSENE SYVSTJERNEN 16 JUNI 2011. 0/ 8 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Via

Læs mere

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F Sundt arbejdsliv Sundt liv Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F Mit oplæg Hvad er 3F Generelt om et større sundhedsprojekt Projektets arbejde med Alkohol 3F s generelle arbejde med Alkohol

Læs mere

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Marianne Cosgrave Wenkens, Sundhedshusleder Susanne Westergren, Afdelingsleder Folkesundhed i København

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns Kommune. sundhedsprofil for Stevns Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns Kommune. sundhedsprofil for Stevns Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns sundhedsprofil for Stevns Indhold Hvordan har du det?....................................... 3 Lidt om Stevns.................................. 4 Fakta

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland Kommune. sundhedsprofil for lolland Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland Kommune. sundhedsprofil for lolland Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland sundhedsprofil for lolland Indhold Lolland s sundhedsprofil - og hvad så?............... 3 Om Lolland..................................... 4 Fakta om

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen!

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! SUND i Tønder side 3 Forord Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! Sådan ser vi på sundhed i Tønder Kommune og vi ønsker med denne sundhedspolitik at understøtte en kreativ og aktiv sundhedsindsats

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere